Довідково бібліографічний апарат бібліотеки

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

План
Введення
1. Довідково-бібліографічний апарат: особливості становлення та розвитку
2. Структура та функції довідково-бібліографічного апарату
3.Справочно-бібліографічний фонд як частина довідково-бібліографічного відділу
Висновок
Список використаної літератури
Список умовних скорочень

Введення
Довідково-бібліографічний апарат (СМА) бібліотеки є сукупність довідкових і бібліографічних видань, бібліотечних каталогів і картотек, призначена для пропаганди творів друку та інших документів і цілеспрямованого керівництва читанням.
У самому загальному сенсі СБА бібліотеки являє собою не тільки засіб бібліографічного та фактографічного пошуку, здійснюваного в самих різних цілях, але і основу всіх без винятку напрямків бібліографічної діяльності бібліотеки, всієї роботи з читачами.
Функції СБА з розширення інформаційного потенціалу будь-якої бібліотеки за рахунок надання відомостей про вітчизняні та закордонні документах безвідносно до їх місцезнаходженням конкретизується першочерговою вимогою: забезпечити читачам доступ до єдиного бібліотечного фонду країни.
Найбільш загальні вимоги до СБА окремої бібліотеки зводяться до того, що він повинен:
відповідати обсягу і змісту роботи бібліотеки певного типу, всіляко сприяти вирішенню що стоять перед нею народногосподарських, виховних та інших завдань;
оперативно поповнюватиметься новими матеріалами і звільнятися від застарілих, невикористовуваних і дублюючих один одного джерел;
профілювати відповідно до договорів про кооперацію і координації з іншими бібліотеками та органами НТІ;
зберігати єдність, удосконалювати свої системні якості на основі всебічного розвитку специфічних функцій складових його частин і, разом з тим, посилення взаємодії між ними.
Таким чином, враховуючи важливість довідково-бібліографічного апарату в системі бібліографічної роботи, існуючу в спеціальній літературі плутанини у визначеннях і термінах, що стосується даного питання, а також недостатню розробленість даної проблеми, можна говорити про актуальність теми нашого дослідження.
Метою даної курсової роботи можна назвати вивчення безпосередньо довідково-бібліографічного апарату бібліотеки.
У співвіднесенні з зазначеною метою роботи, можна виділити завдання, поставлені перед нами:
1. Виділити особливості становлення та розвитку довідково-бібліографічного апарату бібліотеки;
2. Розглянути основні функції, а також особливості структури довідково-бібліографічного апарату;
3. Вивчити довідково-бібліографічний фонд з точки зору довідково-бібліографічної системи.

1. Довідково-бібліографічний апарат: особливості становлення та розвитку
Рівно 30 років тому висунута концепція сутнісної моделі бібліотеки як системи, що складається з чотирьох атрибутивних елементів: бібліотечного фонду, контингенту користувачів, матеріально-технічної бази та бібліотечного персоналу. Практично відразу ж після оприлюднення цієї концепції виникла пропозиція доповнити існуючу модель ще одним елементом - довідково-бібліографічним апаратом, без якого модель оголошувалася страждає істотною вадою.
Першим порушив це питання 3. Р. Сукіасян, що помістив у центр системи, де названі елементи рівномірно вписувалися в коло, бібліотечний каталог. Слідом виступив І. Г. Моргенштерн, який висунув аргумент: довідково-бібліографічний апарат інформує не тільки про фонд даної бібліотеки, а й про існуючий зовнішньому документного масиву та / або потоці. Отже, по відношенню до бібліотечного фонду він представляє собою автономний об'єкт і повинен розглядатися на рівних правах з іншими чотирма.
Виступи на захист п'ятого елементу особливо активізувалися в 1990-х рр.. Деякі автори висували цю ідею знову і знову.
Підводячи підсумки розвитку світового бібліотекознавства в XX ст., Н. І. Тюліна прийшла до висновку, що в останні роки «був підірваний колишній, що існував століттями принцип, згідно з яким кожна бібліотека обслуговувала читачів лише власними матеріалами». Значно зросла роль довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, стверджувала далі Н. І. Тюліна, і «з допоміжного компонента він перетворився на повнозначних, що грає в обслуговуванні самостійну роль. У результаті змінилася вся інфраструктура бібліотеки. З четирехелементной структури, що включає, як це показав Ю. М. Столяров, фонди, читачів, бібліотекарів та матеріально-технічну базу, вона перетворилася на пятіелементную. П'ятим елементом став її довідково-бібліографічний апарат ».
У методологічному відношенні Н. І. Тюліна помилилася двічі: перший раз, коли розглянула довідково-бібліографічний апарат і інші сутнісні елементи бібліотеки як інфраструктура, тобто вивела їх за рамки структури бібліотеки як системи. Другий раз - коли зрадила забуттю той факт, що система, доповнена ще одним елементом, в ту ж мить перетвориться в нову систему, тобто перестає бути самою собою. Якщо Н. І. Тюліна права, значить, бібліотеки в кінці XX ст. перестали існувати.
І. Г. Моргенштерн власні доводи представлялися настільки бездоганними, що він упевнений: я коли-небудь, нарешті, включу довідково-бібліографічний апарат до складу обов'язкових елементів бібліотеки.
А. Н. Остапов, додавши цей елемент до відомих чотирьох, стверджує, що в цьому випадку виникає «високоінтеллектная бібліотека».
М. Ф. Міняємо підкреслив, що теоретичною основою його дисертації став «структурно-функціональний підхід до дослідження бібліотечно-бібліографічних процесів, розроблений Ю. М. Столяровим». Далі він написав: «Особливу роль у процесі інформатизації бібліотеки грає її матеріально-технічна основа, що включає тепер і засоби високих інформаційних технологій».
Проти того, що роль цього елемента особлива, публікувалися заперечення. Уточню сказане раніше: можна, звичайно, вважати, що роль матеріально-технічної бази особлива, але тільки в тому сенсі, що кожен елемент виконує свою особливу роль. Якщо б всі елементи грали одну й ту ж роль, вони були б тотожними, і система стала б моноелементной.
Але М. Ф. мене під «особливої» розуміє чільну роль матеріально-технічної бази. Розкриваючи її, він звів усі елементи до інформаційного простору бібліотеки (до честі М. Ф. Меняева, він першим ввів це поняття в бібліотекознавчий оборот), а в геометрії цього простору побачив тільки бази даних (формування та використання бібліотечного фонду, забезпечення руху довідково- бібліографічної, а також технологічної інформації), замкнуті на підноситься над ними комп'ютер. Вийшла ієрархічна структура, котра має дуже мало спільного з тією системою, на яку він посилався як на початкову.
М. С. Карташов, в цілому визнає рівноправність, рядоположенность відомих чотирьох елементів бібліотеки, разом з тим вважає, що в умовах автоматизації «з підсобного механізму <...> довідковий апарат перетворюється в самостійний елемент бібліотеки, яка не пов'язаний з власними фондами бібліотеки , але і призначений для розкриття інформаційних ресурсів, що існують в інших бібліотеках, інформаційних системах та країнах ». Внаслідок цього центр ваги в міжбібліотечному співробітництво переміщається на формування довідкового апарату, під яким маються на увазі зведені каталоги. При цьому, щоправда, довідковий апарат все одно розглядається ним у ряді не основних, а «інших» елементів бібліотеки. Сказане М. С. Карташовим можна уточнити лише тим, що довідковий апарат завжди був і залишається відносно самостійним елементом бібліотеки, але в умовах автоматизації його значення різко зростає.
У кандидатській дисертації С. В. Мамонтова теж збудована сутнісна структура бібліотеки, яка спирається все на ту ж четирехелементную модель. Як і його попередники, С. В. Мамонтов піддався спокусі додати до чотирьох елементів п'ятий. Ним став інформаційно-пошуковий мова, утворює підсистему індексування. Пошуковий апарат, у свою чергу, утворює власну модель у вигляді каталогу (картотеки) та бази даних пошукових образів.
У 2001 р. Я. Л. Шрайберг випустив друге видання книги «Основні положення та принципи інформаційних систем та мереж: головні тенденції оточення, основні положення і передумови, базові принципи», де обгрунтована п'ятикомпонентна модель бібліотеки. П'ятим елементом стали знову ж таки «довідково-пошуковий апарат, інформаційні системи і бази даних по фонду бібліотеки в традиційному або комп'ютерному вигляді». Сам Я. Л. Шрайберг, за власним визнанням, «незважаючи на ряд відмінностей у підході і трактуванні», теж вважає свою концепцію «близьким до поглядів і позиції професора Ю. М. Столярова» і розглядає дану модель «як розвиток його схеми на сучасному етапі з урахуванням посилення функції бібліотеки як інформаційної системи ».
Модель електронної бібліотеки, побудована А. І. Земскова, включає в себе, зокрема, системи індексації ресурсів, навігації і пошуку, тобто, іншими словами, довідково-бібліографічний апарат. Дійсно, без нього уявити собі електронну бібліотеку неможливо. Але електронна бібліотека - приватний випадок бібліотеки як такої, і те, що властиво електронній бібліотеці, не обов'язково поширюється на бібліотеку взагалі, тоді як з зворотної ситуації виключення неможливі.
Пояснення того, чому довідково-бібліографічний апарат може бути розглянуте тільки як акцидентна, а не атрибутивний (необхідний, невід'ємний, сутнісний), дано ще в монографії «Бібліотека: структурно-функціональний підхід». Там же підтриманий А. Я. Черняк, піддався критиці з боку Ю. А. Гріханова, А. Н. Ванєєва, А. Л. Гольдберга за те ж саме, проти чого заперечують і у випадку з чотирьохкомпонентної моделлю: за те, що в запропоновану їм гранично спрощену (Трьохелементний) схему бібліотеки не вписуються «багато напрямків сучасних бібліотекознавчих досліджень» і серед них вдосконалення системи каталогів, довідково-бібліографічний апарат. Бібліотеку утворюють найпростіші вихідні родові і безліч похідних елементів. Похідними, або акцидентна, елементами визначається все різноманіття типів і видів бібліотек, вони з'являються в процесі розвитку, ускладнення системи, часто виступають на передній план, створюючи уявлення про бібліотеку як суспільному явищі. Сьогодні цю думку легко проілюструвати появою і бурхливим розвитком електронних бібліотек з їх специфічними технічними і навігаційними засобами та іншими особливостями. Підкреслювалося, що акцидентна елементи мають минущий характер, існуючи не більше того терміну, який визначається умовами історичної епохи або суспільними потребами. На відміну від цього атрибутивні елементи присутні спочатку, постійно і у всіх без винятку бібліотеках, починаючи з найпримітивніших. Без довідково-бібліографічного апарату такі бібліотеки обходяться цілком вільно.
Тут спеціально обмовлялося, що каталог (як і інші різновиди довідково-пошукового апарату) з'являється лише на стадії досягнення фондом якоїсь граничної величини. Але і при великому фонді його потребують лише частина користувачів і частину документів. Номенклатура видів каталогів (довідково-бібліографічних фондів у цілому) теж не має принципового, сутнісного характеру.
О. П. Коршунов поправив аргументацію, засновану на тому, що каталог - тому акцидентна елемент, що виникає пізніше, ніж інші елементи, тобто на тій стадії, коли фонд досягає деякої величини. О. П. Коршунов уточнює: «Найчастіше це дійсно має місце при великих зборах документів, але в принципі кількісна сторона і час появи не мають вирішального значення. Очевидно, головна властивість атрибутивного елементу в тому, що його не можна вилучити із системи, не зруйнувавши її цілісності, тобто без того, щоб бібліотека перестала бути бібліотекою ».
Де ж дійсне місце довідково-бібліографічного апарату в структурі системи «бібліотека»? Це місце можна визначити, виходячи з його сутнісної функції. Вона випливає з його вдруге-документальної природи: довідково-бібліографічний апарат покликаний ідентифікувати відбивані первинні документи. По своїй суті він представляє собою модель документного масиву або потоку. З цього випливає, що він не рядоположено з атрибутивними елементами, а є одним з елементів другого контуру бібліотеки як системи. Цей контур виникає у розвинутій бібліотеці, яка може ефективно функціонувати лише за наявності довідково-бібліографічного апарату.
Документний масив по відношенню до довідково-бібліографічного апарату виконує прототипну функцію, а довідково-бібліографічний (довідково-пошуковий) апарат по відношенню до документного масиву - функцію ідентифікаційну.
Довідково-бібліографічний апарат включає в себе, за Д. Я. Коготкову, три компоненти: бібліотечні каталоги, бібліографічні картотеки та довідково-бібліографічний фонд. Перші два компоненти однозначно відносяться до різновидів моделей бібліотечного фонду - їх прототипу. З довідково-бібліографічним фондом справа дещо складніша. З одного боку, він являє собою складову частину самого бібліотечного фонду, фізично представлений у ньому як відносно автономний подфонд - такий же, як, скажімо, під-фонд будь-якого іншого структурного підрозділу: читального залу, абонементу, філії. Але з іншого боку, оскільки призначення частини цього фонду - відображати фонд ж, то одночасно цією частиною (точніше, тією частиною бібліографічних записів, яка відображає фонд даної бібліотеки), довідково-бібліографічний фонд теж входить до моделі бібліотечного фонду. Іншими словами, структурно і функціонально він двоєдиний: він одночасно входить і до бібліотечного фонду, і в модель цього фонду; він виконує функцію і прототипну - в одному відношенні, та ідентифікаційну - в іншому відношенні. Але самостійним, окремим елементом першого контуру в системі «бібліотека» він, як би там не було, не є.
Залишається розглянути другу, зазвичай найбільшу частину довідково-бібліографічного фонду, в якій відбивається внебібліотечний документний ресурс. Наскільки можна зрозуміти опонентів, саме цією його властивістю бібліографи і бібліотекознавець пояснюють його якісну відособленість у структурі «бібліотека».
Здається, що рішення має бути дещо іншим: треба визнати, що цей елемент другого контуру є моделлю - явною або латентною, в даному випадку це не принципово - не тільки документного фонду даної бібліотеки, а й зовнішнього документного ресурсу за профілем цього фонду.
Для наочності місце довідково-бібліографічного апарату в системі бібліотека представлено на схемі.


2. Структура та функції СБА
Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки по праву вважається ключем до фонду документів, розкриваючи його склад і зміст в різних аспектах. Однак цим не обмежується призначення СБА. Відповідні його частини служать таким же ключем до джерел, що знаходяться у фондах інших бібліотек або ж взагалі до світових інформаційних ресурсів, незалежно від місця їх зберігання. Цим визначається значення СБА в діяльності бібліотек усіх типів і в першу чергу великих наукових бібліотек.
Склад СБА сформувався в результаті еволюційного розвитку під впливом складніших завдань бібліотек щодо задоволення різноманітних інформаційних потреб читачів.
Протягом тривалого часу СБА визначався як сукупність вхідних у нього частин - довідкових і бібліографічних видань, бібліотечних каталогів і картотек. Крім розкриття складу та змісту фонду документів бібліотеки відзначалися й інші його функції, в тому числі ідеологічного характеру (ідейно-виховна, пропагандистсько-педагогічна і т. п.). Це було закріплено на початку 80-х років в термінологічному ГОСТі з бібліотечної справи. Одночасно з введенням цього стандарту був прийнятий ГОСТ з науково-інформаційної діяльності, у якому було визначення близького за значенням терміна - довідково-пошукового апарату (ДПА). Стандартизація цих термінів і повсюдне їх використання в літературі і практичній діяльності призвели до необхідності розмежувати позначаються ними поняття, уточнити функціональне призначення терміна СБА. У визначенні обох термінів малося як загальне, так і відмінність. Загальне полягає в тому, що в обох стандартах складовою частиною визнається сукупність вторинних документів, оскільки бібліотечні каталоги, картотеки та бібліографічні видання і є «сукупність упорядкованих масивів вторинних документів», названа на визначенні СПА. А відмінність полягає, по-перше, у відсутності довідкових видань в СПА, а по-друге - і це головне - у функціональному призначенні. У визначенні СПА наводиться тільки одне призначення - пошук науково-технічної інформації, тобто, інакше кажучи, в наявності одна функція - пошукова. Укладачі стандарту з бібліотечної справи чомусь не включили цю функцію у визначення СБА, а замість неї були названі інші функції з їх яскраво вираженої ідеологічної забарвленням (пропаганда творів друку і цілеспрямоване керівництво читанням).
Спроби дати більш точне визначення СБА і уточнити його функціональне призначення знайшли відображення в дискусії на сторінках спеціальної друку. У результаті цієї дискусії було визнано, що як СБА, так і СПА є однією з різновидів більш широкого поняття - інформаційно-пошукової системи (ІПС). Остання в Гості з науково-інформаційної діяльності мала таке визначення: ІПС - «призначена для інформаційного пошуку сукупність інформаційно-пошукового масиву, інформаційно-пошукової мови, правил його використання, критерію видачі та технічних засобів». Всі названі п'ять елементів присутні і в СБА, а саме:
Інформаційно-пошуковим масивом є всі складові частини СБА, а саме - довідкові та бібліографічні видання, бібліотечні каталоги і картотеки.
Інформаційно-пошукові мови (ІПМ) в бібліотечній технології представлені набором як ієрархічних мов (ББК, УДК ​​та ін), так і іншими лексичними одиницями, в яких виступають слова (включаючи, між іншим, і мова бібліографічного опису). Правила використання є практично до всіх ІПМ. Особливо наочно вони представлені в схемах - алгоритми пошуку інформації в каталогах, картотеках, бібліографічних покажчиках і навіть в довідкових виданнях.
Критерій видачі інформації в явному, а іноді й у прихованому (латентному) вигляді має місце при пошуку як бібліографічної, так і фактографічної інформації. На підставі цього критерію ми судимо про якість бібліографічного обслуговування, про стан та якість СБА та / або окремих його частин.
Технічні засоби в багатьох бібліотеках представлені каталожними шафами і книжковими полицями. Однак з кожним роком зростає число бібліотек (включаючи муніципальні публічні), що володіють комп'ютерами і переводять каталоги і картотеки в електронну форму. Більше того, зростає кількість бібліографічних баз даних, довідкових та інших видань, які стали складовою частиною СБА. З цього випливає єдиний висновок, що визначення ІПС цілком можна застосувати як до СПА, так і до СБА. Введення представниками інформатики терміна СПА було направлено на те, щоб підкреслити відмінність двох суміжних областей діяльності - бібліотечної та науково-інформаційної. У свою чергу підкреслення ідеологічної спрямованості призначення СБА в ті роки випливало з визнання бібліотек ідеологічними установами, на які покладалося завдання впливати всіма засобами на свідомість людини в бажаному партійно-бюрократичного апарату напрямку. Звідси і проголошувалися пропагандистські, ідейно-виховні та подібні їм функції, властиві нібито СБА бібліотеки.
В даний час спостерігається зближення бібліотечної справи з науково-інформаційною діяльністю. У всіх зарубіжних країнах ці дві області діяльності та відповідні їм області наукового знання вже інтегрувалися. Отже, в єдиній термінологічній системі для позначення одних і тих же понять повинні використовуватися єдині терміни. У нашому випадку термін СБА аналогічний терміну СПА. Обидва вони виконують одну й ту ж функцію - єдину - сприяти пошуку не тільки науково-технічної, але і будь-який іншої інформації, що міститься в документах.
Інакше кажучи, СБА є не що інше, як довідково-пошуковий апарат, що виконує пошукову функцію. З визначення випливає також, що склад СБА обмежений тільки бібліографічними посібниками. Під останніми слід розуміти не лише допомоги в традиційній книжковій формі, але і всі інші бібліографічні джерела, в тому числі карткові каталоги і картотеки, а також бібліографічні бази даних на різних машинозчитуваних носіях.
Тим часом як у літературі, так і в практиці роботи всіх типів бібліотек до складу СБА прийнято включати не тільки бібліографічні посібники, а й різні довідкові видання і навіть окремі види первинних документів (так званих основних матеріалів). Всі ці документи, як і бібліографічні посібники, є органічною частиною загального фонду бібліотеки. Вони виділяються в окрему (локальну) частина (у так званий підручний фонд бібліографічного відділу) виключно з зручностей практичного використання в повсякденній роботі співробітників бібліографічного відділу. Окреслити всю цю сукупність документів будь-яким іншим терміном виявилося досить важко, оскільки основоположні матеріали за своїм змістом і призначенням ні до довідкових, ні тим більше до бібліографічним виданням не відносяться. Тому при подальшому викладі, незважаючи на обмеження складу, тільки бібліографічними посібниками, термін СБА буде використовуватися з більш широким складом входять до нього частин. Цими частинами є:
довідково-бібліографічний фонд;
бібліотечні каталоги;
бібліографічні картотеки.
Такий поділ СБА на частини - результат його тривалого історичного розвитку. Протягом багатьох століть СБА бібліотеки складався тільки з каталогів, які розкривали склад і зміст книжкового фонду. В міру ускладнення задач, висунутих самим життям перед бібліотеками, появи нових видів документів (патентів, стандартів), збільшення кількості періодичних видань виникає необхідність у створенні нових ланок СБА (каталогів на ці види документів, бібліографічних картотек статей та ін.) З настанням ери автоматизації з'являються джерела інформації на машинозчитуваних носіях, створюються так звані бази бібліографічних та фактографічних даних. Вони також стають складовою частиною СБА.
Перш ніж перейти до характеристики цих частин, розглянемо деякі особливості СБА в різних типах бібліотек. СБА є своєрідним інструментом, ключем, який не тільки розкриває склад і зміст фонду даної бібліотеки, а й забезпечує дистанційний доступ до фондів інших бібліотек, а в сучасних умовах розвинених телекомунікацій - взагалі до світових інформаційних ресурсів.
Важливою вимогою є підтримка СБА на належному рівні, що забезпечує швидкість пошуку інформації, комфортність користування відповідними його частинами. Це передбачає не тільки регулярне видалення матеріалів з карткових частин СБА, але й постійне спостереження за їх наповненням, дотримання єдиних методичних рішень до індексування, встановлення взаємозв'язків між окремими частинами СБА, створення наочних схем та алгоритмів пошуку бібліографічної інформації. Переклад каталогів і бібліографічних картотек в електронну форму вимагає багатоаспектного розкриття змісту документів та створення зручного інтерфейсу для користувачів.
Профіль комплектування СБА бібліотеки, як правило, збігається з профілем комплектування первинних документів. Однак в окремих спеціальних (наукових та науково-технічних) бібліотеках виникає необхідність розширювати цей профіль за рахунок придбання бібліографічних джерел з суміжної тематики. Дана вимога поєднується з вимогою координації і кооперації комплектування СБА з іншими бібліотеками, що знаходяться в одному регіоні (зокрема, в одному місті). Особливо важливо координувати роботу з ведення СБА універсальним бібліотекам (обласним, крайовим, публічним муніципальним). Такий підхід дуже важливий сьогодні, оскільки фінансові можливості кожної бібліотеки обмежені, що вимагає економного витрачання виділених коштів.
Такі в загальних рисах вимоги до СБА бібліотек усіх типів, особливо універсальних наукових з великою чисельністю документів у фонді і складної організаційно-функціональною структурою. Особливості СБА обумовлені статусом бібліотеки, її організаційно-функціональною структурою, величиною і видовим складом фонду, його територіальним розміщенням, наявністю зв'язків з іншими бібліотеками та деякими іншими рисами, характерними для відповідного типу бібліотек. Наприклад, СБА таких бібліотек федерального рівня, як РНТБ відрізняються, по-перше, великою кількістю каталогів і картотек, довідкових та бібліографічних видань, наявністю локальних СБА у відповідних підрозділах, використанням спеціальних ІПМ в окремих каталогах, більш повним комплектуванням вітчизняних і зарубіжних електронних БД. Довідково-бібліографічний фонд СБА, званий центральної довідкової бібліотекою, нараховує близько 300 тисяч одиниць зберігання («бібліотека в бібліотеці»), у тому числі понад 600 компактних оптичних дісков.Столь ж значні цифрові показники і для БелСХБ
Свої особливості мають СБА регіональних універсальних бібліотек, до яких відносяться, перш за все, обласні, крайові та республіканські універсальні наукові бібліотеки. Незважаючи на приналежність цих бібліотек до одного типу, СБА в них відрізняється за обсягом і структурою. Це зумовлено історією розвитку відповідної бібліотеки, а також масштабами її діяльності на сучасному етапі. Як і у федеральних, в цих бібліотеках триває робота з перекладу каталогів та деяких інших частин СБА в електронну форму. Основна частина СБА зосереджена в бібліографічному відділі і розташовується поблизу від пунктів обслуговування (перш за все каталоги, які веде не бібліографічний відділ, а спеціальний відділ обробки літератури та організації каталогів). Локальні СБА є також в інших підрозділах бібліотеки. Так, в галузевих відділах, що мають у штаті бібліографа (-ів), зосереджені довідкові та бібліографічні матеріали, каталоги на книжковий фонд за профілем відділу, що формується шляхом дублювання карток у відділі обробки літератури та організації каталогів.
Однією з особливостей є наявність у структурі СБА цих бібліотек краєзнавчої частині, що складається з довідкових і бібліографічних видань. Відповідальність за ведення цієї частини СБА покладено на спеціальний краєзнавчий сектор бібліографічного відділу. Переклад каталогів в електронну форму дозволив деяким з цих бібліотек представити їх в Інтернет на власному сайті.
Довідково-бібліографічний апарат (СМА) бібліотеки
Оскільки всі ці бібліотеки знаходяться в обласному (крайовому, республіканському) центрі, де функціонує досить розгалужена мережа галузевих бібліотек, виникає необхідність координувати не тільки комплектування первинних документів, а й окремі частини СБА. Це відноситися, зокрема, до комплектування СБА поточними бібліографічними джерелами, а також до ведення однієї з головних бібліографічних картотек - систематичної картотеки статей (СКС).
СБА центральних бібліотек, які очолюють централізовані бібліотечні системи у великих містах (включаючи обласні) або які є методичними центрами по відношенню до цих систем, за своїми особливостями наближаються до охарактеризованих вище СБА УНБ регіону. Як і в обласних, СБА цих бібліотек розосереджений по підрозділах усередині самої бібліотеки, а також по бібліотеках-філіях, що знаходяться на межами центральної бібліотеки. Тим не менш СБА бібліотек-філій треба розглядати в якості єдиного становить всієї системи, оскільки вона (система) вважається єдиним бібліотечним установою. Це відноситься також і до ЦБС невеликих міст і сільських районів. В останніх, як відомо, бібліотеки-філії знаходяться далеко від ЦБ на відстані, вимірюваному десятками, а то і сотнями кілометрів. У зв'язку з цим треба зауважити, що читачі ЦБС знаходяться не в рівним положенні. У центральній бібліотеці зосереджено більше літератури, і її каталоги багатшими за складом, ніж каталоги бібліотек-філій. Останні містять відомості тільки про книжковий фонд бібліотеки-філії. Інформування про всі надходження в єдиний фонд системи, здійснюваний шляхом видання списків (бюлетенів) або навіть через районну газету (як це практикувалося раніше в деяких ЦБС), через обмеження у фінансуванні здійснюється в даний час далеко не всіма центральними бібліотеками. Культурно-економічний профіль обслуговується ЦБС регіону (міста, району), а також інформаційне середовище (наявність бібліотек інших відомств) також накладають відбиток на склад СБА ЦБС. Зокрема, специфіка обслуговується філією мікрорайону (наявність яких-небудь спеціальних навчальних закладів та інших організацій) обумовлює створення відповідних частин СБА, які можуть бути відсутні в центральній бібліотеці.
Низова мережа спеціальних бібліотек при різних організаціях, навчальних закладах, акціонерні товариства відрізняється великою різноманітністю. СБА цих бібліотек орієнтований на виконання різних запитів, з якими можуть звернутися співробітники цих організацій. При всьому розмаїтті є щось спільне для СБА окремих типів бібліотек. Так, в бібліотеках наукових установ, вищих навчальних закладів, поряд з такими ж каталогами, як і в інших бібліотеках, є бібліографічні картотеки праць вчених і літератури про них. У науково-технічних бібліотеках, фонд яких комплектується такими видами документів, як стандарти, технічні умови, патентні документи, звіти про НДР і т. д., ведуться окремі каталоги на ці джерела інформації.
Характерною рисою багатьох бібліотек і насамперед федеральних є вихід на глобальну комп'ютерну мережу Інтернет, наявність у складі СБА різних баз даних на компакт-дисках, одержуваних як від вітчизняних, так і від закордонних центрів і бібліотек. Такі СБА отримали назву віртуальних.
3. Довідково-бібліографічний фонд як частина СБА
Найважливішою частиною СБА є довідково-бібліографічний фонд, який знаходиться у великих бібліотеках переважно в бібліографічному відділі. Назва цієї частини СБА означає, що в цьому фонді зосереджені як довідкові, так і бібліографічні матеріали, які становлять так званий підручний фонд бібліографів. Це найбільш активно використовувана частина, яка постійно поповнюється за рахунок нових надходжень. Не виключено, що неправильно включене в СБФ видання може відразу виявитися у пасивній його частини. Остання формується також за рахунок природного старіння видань, заміни їх більш новими. Завдання, отже, полягає в тому, щоб, не допускаючи надмірного збільшення СБФ, з одного боку, постійно підтримувати оптимальний рівень відповідності оперативної частини СБФ інформаційним потребам читачів, з іншого, - регулярно очищати активну частину СБФ від застарілих і не користуються попитом матеріалів, передаючи їх в основне сховище.
Поряд з матеріалами СБФ в бібліографічному відділі частина довідкових і особливо бібліографічних видань є також в інших підрозділах бібліотеки (переважно в галузевих читальних залах).
Склад СБФ залежить від типологічних особливостей бібліотеки, її статусу в системі бібліотек і в цілому відповідає профілю комплектування фонду бібліотеки, а, отже, і інформаційним потребам читачів, що обслуговуються. Виходячи з цього, визначаються принципи та джерела його комплектування.
Вхідні до складу СБФ документи зазвичай поділяються на три групи. До першої групи належать так звані основоположні документи, за своїм змістом і характером не відносяться ні до довідкових, ні до бібліографічних видань. Включення в СБФ обумовлено тим, що до них нерідко доводиться звертатися як при задоволенні читацьких запитів, так і для своєї внутрішньої роботи.
Другу групу складають довідкові видання: енциклопедії, довідники, словники і т. д. Третя група об'єднує бібліографічні матеріали різного цільового та читацького призначення.
Розглянемо більш детально основні видання всіх трьох груп, що входять в активну (оперативну) частину СБФ з урахуванням особливостей СБА основних типів бібліотек (переважно універсальних).
А) входять до складу СБФ документи основоположного характеру
До них відносяться насамперед Конституція Республіки Білорусь, а також законодавчі акти, що приймаються як Державною Думою, так і органами представницької влади суб'єктів і місцевих органів (зборами народних представників міст та районів). До цієї ж групи документів належать Укази Президента Білорусі. Частина таких документів має силу законодавчих актів і діє до прийняття відповідним органом замінюють їх законів.
Ще один вид документів, які також входять до складу СБФ - це розпорядчі документи (директивні, нормативні), прийняті виконавчими органами влади на всіх рівнях (від Ради Міністрів Білорусі до глав місцевої адміністрації).
Важливість усіх цих документів для СБФ бібліотек мережі Міністерства культури РБ, обслуговуючих всі верстви населення, визначається тим, що вони містять різноманітну інформацію, що представляє в сукупності інтерес для всіх категорій читачів відповідної бібліотеки і населення в цілому. Багато з цих документів впритул зачіпають наукову і виробничу діяльність підприємств, акціонерних товариств, організацій і установ, що знаходяться на території, що обслуговується, незалежно від форм власності.
Що стосується інших типів бібліотек, які обслуговують не населення, а колективи підприємств, акціонерних товариств і т. д. (включаючи і профспілкові бібліотеки при них), то в складі СБФ цих бібліотек (незалежно від наявності або відсутності бібліографічного підрозділи) бажано мати ті законодавчі та директивні документи як федерального, так і інших гілок влади, які мають відношення до наукової, виробничої, фінансової, комерційної діяльності обслуговується колективу. Рекомендується мати у складі СБФ цих бібліотек та документи, які становлять інтерес для працюючих у відповідних структурах людей в особистому плані (закони про пенсії, податки, цінні папери і т. д.).
У зв'язку з тим, що зросла вартість передплати на періодичні видання, не всі бібліотеки мають можливість виписувати кілька примірників газет, що публікують законодавчі та директивні документи. Зазвичай періодичні видання знаходяться у фонді читального залу (у багатьох обласних бібліотеках є спеціальний читальний зал періодичних видань). У тому випадку, коли немає можливості виписувати один примірник газет для бібліографічного підрозділи, працівники останнього після їх отримання бібліотекою складають опис опублікованих документів і вливають картки або в спеціально ведеться картотеку, або у відповідний розділ СКС.
Довідкові видання
Довідкові видання досить різноманітні за своїм змістом і призначенням. Особливу цінність представляють універсальні енциклопедії та видання енциклопедичного характеру. Універсальна енциклопедія - це, як правило, багатотомне видання, що містить в узагальненому вигляді основні відомості з усіх галузей знання і практичної діяльності (звідси й назва - універсальне). Опубліковані на сторінках енциклопедії статті різні за обсягом - від кількох рядків до десятка сторінок і розташовуються в алфавітному порядку. Їх можна підрозділити на статті-довідки, статті-тлумачення та статті, більш докладно висвітлюють відповідні питання, явища, події. Останні, як правило, мають в кінці списки основної літератури, що дозволяє використовувати енциклопедії не лише як довідкові видання, а й як бібліографічний джерело.
З універсальних енциклопедій, виданих за радянських часів, найбільше значення має 3-е видання «Великої радянської енциклопедії» (Вікіпедія), яке виходило в 1969-1978 рр.. У 30-ти її томах вміщено понад 100 тис. статей. Попередні два видання виходили відповідно в 1926-1947 рр.. і 1950-1958 рр.. Щоб підтримати енциклопедію на сучасному рівні наукового знання, починаючи з 1957 р . редакція видавала «Щорічник визначення», в якому публікувалися статті про найважливіші події попереднього року в різних областях знань як у нашій країні, так і за кордоном. Останній раз він вийшов в 1991 р . Про важливість та наукової значущості третього видання визначення свідчить її поява в електронній версії в кінці 1999 - поч. 2000 р .
З позицій сьогоднішнього рівня розвитку наукового знання ці енциклопедії, як і інші, створені в довоєнний період, багато в чому застаріли. Однак вони становлять інтерес для тих читачів, які вивчають історичний аспект відповідної галузі знання.
Поряд з універсальними у СБФ включаються і галузеві енциклопедії, що мають значення в роботі як універсальних наукових, так і відповідних галузевих бібліотек. Число таких енциклопедій значно, вони, як правило, адресовані фахівцям. Тому зміст статей в них відрізняється більш глибоким розкриттям питань в порівнянні з універсальними енциклопедіями. Як приклад можна навести солідну за обсягом «Технічну енциклопедію», яка була видана в ті роки, коли здійснювалася індустріалізація країни. Подібні енциклопедії були видані також по медицині і сільському господарству.
Дуже різноманітна тематика невеликих популярних енциклопедій, адресованих різним групам читачів. Ось деякі з них: «Енциклопедія домашньої медицини», «Домашня енциклопедія. Харчування. Здоров'я »,« Мала медична енциклопедія »,« Енциклопедія православної обрядової кухні: свята, традиції, звичаї, обряди »,« Енциклопедія кімнатного квітництва »і багато інших. Вони потрібні в СБФ публічних муніципальних бібліотек. У СБФ дитячих та шкільних бібліотек, крім «Дитячої енциклопедії», важливо мати нещодавно видані «Енциклопедичний словник юного фізика», «Енциклопедичний словник юного історика», а також такі видання, як «Що таке, хто такий».
Настільки ж різноманітна за своїм складом інша група довідкової літератури - різні за читацьким і цільовим призначенням, обсягом і структурою довідники. Це видання, що містять крат кі відомості наукового, виробничого або прикладного характеру, розкривають у певному порядку, зручному для їх швидкого розвідки. Умовно їх можна підрозділити на наступні підгрупи: довідники наукові; довідники виробничі; довідники популярні.
Наукові довідники адресовані головним чином фахівцям, | займаються науково-дослідної, конструкторської діяльністю, а також навчаються з яких-небудь спеціальностями. Наприклад, «Довідник з нелінійним диференціальним рівнянням», «Довідник з фізики» та ін Характерною особливістю таких довідників є великий обсяг статей, наявність списків літератури і навіть предметного покажчика.
Довідники виробничі-це назва умовна і означає, що такі довідники призначені фахівцям, які займаються не наукової, а переважно практичною діяльністю. Наприклад, «Довідник з електронної обчислювальної техніки», «Довідник програміста і користувача», «Довідник тесляра-столяра» та ін Як правило, ці довідники менше за обсягом і не містять, 111 списків літератури.
Група статистичних довідників (комплексних і галузевих) призначена як науковим працівникам, так і іншим фахівцям, в тому числі і керівників. Ці довідники містять статистичні дані, що характеризують або економіку країни в цілому, або стан окремих галузей народного господарства. Прикладом можуть служити такі довідники, як «Збірник статистичних матеріалів», що містить цифрові показники по різних галузях народного господарства, «Російська Федерація в цифрах» та ін
Популярні довідкові видання адресовані різним групам населення і призначені для популяризації наукових знань або для надання допомоги в домашніх роботах, захоплення і т. д. (наприклад, «Довідник садівника-любителя», «Домашній гігієнічний довідник», «Довідник з медичної допомоги та догляду за дитиною »тощо).
Досить різноманітні довідкові видання, які прийнято називати словниками. Їх теж можна умовно класифікувати за призначенням і змістом. Розрізняють тлумачні словники, що пояснюють тлумачення слів і словосполучень. Зберіг своє значення до теперішнього часу знаменитий «Тлумачний словник живої великоруської мови» В. І. Даля в чотирьох томах. З часу появи першого прижиттєвого видання (1863-1866) вийшло 8 видань, що свідчить про значення словника для читача. Він відрізняється винятковим багатством слів, пов'язаних з народним побутом, ремеслами та промислами, характерними для середини XIX ст.
Лінгвістичні та лексикографічні словники створюються з метою представити словниковий склад і граматичні норми літературної мови. Безперечну цінність представляє «Словник сучасної російської мови», виданий у 17 томах, «Орфографічний словник російської мови», «Тлумачний словник російської мови» ( 1998 р . видання).
Для довідкової роботи бібліотек представляють інтерес фразеологічні словники типу «Крилаті слова наших днів», «Словник російської мудрості», «Забавні історії», «Крилаті слова» і т. д.
Безперечну цінність представляють словники мови письменників: «Словник мови Пушкіна» в чотирьох томах, «Словник мови байок Крилова», «Словник літературних персонажів» та ін Для встановлення справжньої прізвища автора, який використав при публікації своїх робіт псевдоніми, служить 4-томний «Словник псевдонімів »І. Ф. Масанова. У трьох перших томах розкривається кілька тисяч псевдонімів, а в четвертому томі проти прізвища автора вказані псевдоніми, якими він підписував свої твори.
Для учнів у навчальних закладах та для осіб, що працюють з іноземною літературою, створюється велика кількість двомовних і багатомовних словників.
Наведені відомості про невелику кількість словниково-довідкової літератури можна вважати своєрідною моделлю однієї з частин СБФ абстрактної бібліотеки. Назви конкретних видань у даному випадку наведені для ілюстрації. Склад цих видань у СБФ конкретної бібліотеки залежить від типу бібліотеки, її статусу, організаційно-функціональної структури, обсягу фонду, контингенту читачів і навіть від часу виникнення. При цьому безпосередньо в СБФ бібліографічного відділу знаходяться переважно універсальні або близькі до них видання, потрібні для задоволення запитів різних груп читачів. Решта матеріали знаходяться в читальному залі галузевих відділів або в інших підрозділах бібліотеки, наприклад, у науково-методичному відділі - з професійної тематики («Словник бібліотечних термінів», енциклопедичний словник "Книгознавство»). Незалежно від місця знаходження всі вони відображаються як в локальних, так і в основних алфавітному та систематичному каталогах.
У сучасних умовах відкриті широкі можливості звернення до словникової-довідковим виданням Інтернет. До них відносяться численні енциклопедичні та довідкові електронні видання та словники, розташовані на серверах по всьому світу. Інтернет представлені найавторитетніші джерела, причому користування ними в більшості випадків є безкоштовним (власники ресурсів отримують прибуток від розміщення реклами).
У російськомовній частині безумовним лідером вважається Мегаен-ціклопедія Кирила і Мефодія, представлена ​​компанією «Кирило і Мефодій». Це також скорочений варіант (відсутні аудіо-та відеофрагменти) однойменної енциклопедії, що видається на компакт-дисках. Мережевий варіант включає більше 130 тис. статей, 30 тис. ілюстрацій, більше 1400 таблиць.
Уваги заслуговує генеративна енциклопедія «Брокгауз' on-line», що включає більше 40 тис. статей з Малого енциклопедичного словника Брокгауза і Ефрона 1907 видання. Пошук в неї можливий тільки по заголовках статей.
Найчисленнішу групу становлять двомовні електронні словники. Принцип роботи з ними гранично простий: у спеціальну рядок вводиться термін і після натискання клавіші «Введення» програма видає значення слова на іншій мові. Серед великої різноманітності загальних і галузевих лінгвістичних словників виділяється Англо-російський словник на сервері Рамблер, в основу якого покладено виданий в 1993-94 рр.. «Новий Великий англо-російський словник» за редакцією Ю. Д. Апресяна та Е. М. Меднікової, що нараховує близько 250 тис. слів. При бажанні можна отримати приклади вживання шуканого слова в словосполученнях. На цьому ж сервері представлені Німецько-російський і Російсько-німецький словники.
Online-перекладач компанії «Промт» включає цілий комплекс інтерактивних словників, що забезпечують переклад з / на англійську і німецьку мови і односторонній переклад з французької та італійської мов. Найціннішою характеристикою словників «Промт» є їх здатність переводити цілі фрази з досить високою якістю перекладу.
Із зарубіжних найавторитетнішим довідковим виданням в Інтернет безумовно є найвідоміша енциклопедія Britannica. Її електронна версія дозволяє здійснити пошук по будь-якому слову з тексту. Статті енциклопедії забезпечені гіперпосиланнями, що дозволяють швидко переходити до інших розділів. А перелік результатів пошуку містить вказівки не лише на статті з самої енциклопедії, але також на відповідні запиту ресурси Інтернет і публікації електронних періодичних видань.
У ряді широко відомих віртуальних англомовних енциклопедій знаходиться Encarta - безкоштовний варіант енциклопедії універсального характеру, щорічно випускається компанією Microsoft на CD-ROM. На відміну від комерційного випуску, мережевий варіант включає менше число статей та ілюстрацій. Тексти статей забезпечені гіпертекстовими посиланнями на інші розділи енциклопедії, що дозволяє богатоаспектно висвітлити всі грані конкретної проблематики.
Серед представлених в Інтернет біографічних матеріалів виділяється довідник на сервері Biography. У ньому відображені відомості про більш ніж 25 тисячі персон, що здобули популярність у різних областях діяльності, у різних країнах і в різні епохи - від Стародавнього світу до сучасності.
Групу віртуальних лінгвістичних словників складають найвідоміші джерела, серед яких повний варіант знаменитого Веб-стеровского тлумачного словника і Тезаурус Роже. Вебстеровскій словник дозволяє отримувати значення вводиться англійського терміна з безліччю відтінків і прикладів застосування. Тезаурус Роже пропонує різні варіанти англійських слів, що позначають одне поняття.
Крім перерахованих джерел варто мати на увазі, що Інтернет сам по собі є гігантської енциклопедією - найбільшої джерелом фактографічних і статистичних відомостей. Наприклад, при необхідності отримати розгорнуті і самі новітні відомості про будь-якої організації, оптимальний шлях - звернутися до її серверу, адресу якого можна розшукати, використовуючи спеціальні пошукові засоби. Інтернет відкриває доступ практично до всіх видів даних і дозволяє успішно виконувати фактографічні запити будь-якого ступеня складності.

Список літератури
1. Бібліотекознавство: заг. курс: навчальний посібник для бібл. фак. ін-тів культури / - М.: Книжкова палата, - 1988.
2.Вохришева М.Г. Теорія бібліографії: навч. посібник для вузів / М.Г. Вохришева. - Самара: СГАКІ, 2004.
3.Вопроси бібліографознавства і бібліотекознавства: мiжвiд. СБ / Мін. ін-т культури. - Мн. : Університетське, 1980.
4. Заочна школа шкільного бібліотекаря. СБ лекцій / Ріс. держ. б-ка. - М.: Шкільна бібліотека, - 2003.
5. Карташов Н.С. Загальне бібліотекознавство.: Підручник для студ. вищ. навч. закладів: у 2 ч. / Н.С. Карташов, В.В. Скворцов. - М.: Моск. держ. ун-т культури, 2002. - Т.1.: Теоретичні основи бібліотекознавства.
6. Карташов Н.С. Порівняльне бібліотекознавство.: Підручник для студ. вищ. навч. закладів. - М.; ІЛО Профиздат, - 2000.
7.Клімаков Ю.В. Муніципальна бібліотека: довідково-бібліографічний апарат: учеб.-метод. посібник / Ю.В. Клімаков. - М.: Ліберея-Бібінформ, 2005.
8.Коготков Д.Я. Бібліографічна діяльність бібліотеки: організація, технологія, управління: підручник / Д.Я. Кігтиків. - СПб. : Професія, 2005.
9.Мамонтов С, А, Структура сучасної автоматизованої бібліотеки: Дис. ... канд. пед. наук. - Тамбов, 2001. - 161 с.
10.Моргенштерн І. Г. Бібліотечна справа і бібліографія / / Рад. бібліотекознавство. - 1986 .- № 1.-С. 99-104.
11.Моргенштерн І. Г. Новий підручник по фондах / / Рад. бібліотекознавство. - 1992. - № 5-6. - С. 77-84.
12. Загальне бібліотекознавство: хрестоматія / сост. Р.А. Трофімова. - М.: Ліберія - Бібінформ, 2007. - Ч.1.: Теоретичні основи ББК
13.Остапов А. І. До створення високоінтеллектной бібліотеки / / Бібліотекознавство. -1995 .- № 1.-С. 116-120.
14. Питанні бібліяграфазнаўства І бібліятеказнаўства.: Міжведамасни зб. Вип. 16 / А.Л. Іванчанка. - Мн.: Універсітецкае, 1995.
15.Справочнік бібліотекаря / Наук. ред. А. Н. Ванєєв, В. А. Мінкіна. - СПб. : Професія, 2002. - (Бібліотека): 13300.
16.Справочнік бібліографа / Наук. ред. А. Н. Ванєєв, В. А. Мінкіна. - СПб. : Професія, 2003. - (Бібліотека).
17.Столяров Ю. М. Бібліотека - двоконтурна система / / Наук. і техн. б-ки. - 2002. - № 11.-С. 5-24.
18.Столяров Ю.М. Захист бібліотечного фонду: навч. посібник для вузів / Ю.М. Столяров. - М.: ФАИР-Прес, 2006.
19.Столяров Ю.М. Бібліотечний фонд: навч. для бібл. фак. ін-тів культури, ун-тов і пед. вузів / Ю.М. Столяров. - М.: Кн. палата, 1991.
20. Праці з бібліотекознавства. Керівництво для громадських бібліотек.: Практ. посібник. - М.: Ліберія, - 2002.
21.Тюліна Н.І. Національна бібліотека: досвід типол. аналізу / Держ. б-ка СРСР ім. В.І. Леніна. - М.: Кн. палата, 1988.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Різне | Курсова
97.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки
Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства
Бібліографічний опис
Бібліографічний огляд на тему Ораторське мистецтво
Методичні вказівки щодо застосування ДСТУ 71-2003 на бібліографічний опис загальні вимоги
Довідково правові системи
Редагування довідково-енциклопедичної літератури
Редагування довідково енциклопедичної літератури
Довідково інформаційні правові системи
© Усі права захищені
написати до нас