Диспансеризація дітей і підлітків

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення
1.1 Технічне завдання на розробку програми
1.2 Пояснювальна записка

Висновок

Література

Введення
Даний курсовий проект був написаний в рамках дисципліни «Технологія розробки програмних продуктів», на тему «Диспансеризація дітей та підлітків». У представленому курсовому проекті описані питання, присвячені завданню на які дані відповіді у вигляді докладних викладів виконаної роботи.
Представлена ​​розглянута в курсовому проекті програма була написана для структурного підрозділу - відділення підліткової диспансеризації студентської поліклініки м. Кемерово (муніципальне установа охорони здоров'я «Міська лікарня № 1 ім. М. М. Горбунової») під управлінням охорони здоров'я м. Кемерово.
Дане медичне установа має в своєму розпорядженні необхідним обладнанням та обладнанням, яке необхідне для надання першої медичної допомоги, як при відвідуванні поліклініки, так і вдома.
Так само дана поліклініка оснащена всім необхідним комплектом електронно-обчислювальної техніки, яка дозволяє автоматизувати збір, передачу, обробку, зберігання і пошук отриманої інформації, що здійснюється на базі ЕОМ, а так само здійснювати набір документів в електронному вигляді і виводити їх на друк.
Основними цілями даного курсового проекту є:
- Підключення нових модулів, якщо це необхідно
- Проектування модулів і робота над їх надійністю
- Виявлення всіх недоліків виробничої літньої практики
- Робота над недоліками та їх виправлення

1.1 Технічне завдання на розробку програми
Необхідно розробити програму «Диспансеризація підлітків і дітей» для відділення диспансеризації підлітків студентської поліклініки м. Кемерово (муніципальне установа охорони здоров'я «Міська лікарня № 1 ім. М. М. Горбунової») під управлінням охорони здоров'я м. Кемерово.
Дане медичне установа має в своєму розпорядженні необхідним обладнанням та обладнанням, яке необхідне для надання першої медичної допомоги, як при відвідуванні поліклініки, так і вдома.
Так само дана поліклініка оснащена всім необхідним комплектом електронно-обчислювальної техніки, яка дозволяє автоматизувати збір, передачу, обробку, зберігання і пошук отриманої інформації, що здійснюється на базі ЕОМ, а так само здійснювати набір документів в електронному вигляді і виводити їх на друк.
Програма повинна реєструвати новоприбулих пацієнтів і зберігати інформацію про пацієнтів, які вже містяться в базі даних.
Програма ведення бази даних повинні обробляти, зберігати, а так само редагувати інформацію, зібрану про пацієнта, безпосередньо здійснювати набір документів в електронному вигляді і виводити їх на друк.
Дане робоче місце оснащено комп'ютером, принтером, який дозволяє, виводить дані про результати обстеження новоприбулих і тих, чиї особисті картки вже перебувають у банку даних.
Даний програмний продукт призначений для забезпечення проведення багаторазових, моно-і багатопрофільних масових медичних досліджень з видачею інформації про стан здоров'я обстежуваних підлітків. Так само програма може бути застосована, як зберігається база даних про пацієнтів, у яких є фактори ризику або симптоми серцево-судинних, онкологічних та інших захворювань з можливістю перегляду, редагування, обробки даних і видачі їх, у вигляді звіту, на друк. Даний програмний продукт був розроблений для відділення диспансеризації підлітків.
Вимоги до програми або програмного виробу
В якості вимог до функціональних характеристик для програми повинен бути розроблений оригінальний графічний інтерфейс, що забезпечує належну функціональність. Інтерфейс повинен бути описаний мовою, зрозумілою користувачеві. Інтерфейс так само не повинен містити скорочень, а також повинен мати елементи навігації (кнопки, меню).
Основна інформація, меню та інші елементи навігації повинні бути доступні, по можливості, без горизонтального прокручування.
- Вхідними даними є результати, які були отримані в результаті огляду фахівцями (терапевт, психолог, окуліст, хірург та ін), після огляду, яких вноситься відповідні записи в особисту картку студента, яка зберігатиметься в базі даних.
В якості умов експлуатації виступають такі характеристики: так як програма реалізована на звичайному персональному комп'ютері, то вимоги до умов навколишнього середовища є стандартними, приміщення повинне провітрюватися кожні 2 години, повинна дотримуватися вся техніка безпеки і гігієна праці.
- Програма є надійною, в разі правильної експлуатації з дотриманням всіх правил, дані повинні своєчасно зберігатися, тому що у випадку відключення електроживлення дані будуть загублені.
- Температура повітря, вологість у приміщенні, де функціонує дана програма, повинні бути оптимальними. Особливої ​​обслуговування даний програмний продукт не вимагає.
- Призначена для комп'ютерів типу IBM PC сумісні. В наявності повинен бути принтер для виведення звітів, а так само достатній обсяг пам'яті жорсткого диска для зберігання бази даних.
- Особливих умов до транспортування та зберігання програми не потрібна, за винятком додержання оптимального температурного режиму.
Комплект обчислювальної техніки, який дозволяє автоматизувати виробничий і обчислювальний процес, повинен містити в собі:
- Пристрій візуального відображення даних на екран текстової та графічної інформації - монітор - типу VGA або більш високою роздільною здатністю;
- IBM-сумісний комп'ютер з процесором не гірше класу Pentium;
- Пристрій введення даних - клавіатура;
- Обов'язкова наявність маніпулятора миші;
- Пристрій виведення даних - принтер - додатковий пристрій;
Мінімальні вимоги до системи:
- Операційна система Windows 98 і вище;
- Не менше 32 Мбайт оперативної пам'яті;
- Не менше 25 Мбайт вільної пам'яті.
Також необхідно, щоб всі вхідні числові дані відрізнялися від нуля (були не негативні або дорівнюють нулю), у противному випадку, на екрані має бути виведено відповідне повідомлення російською мовою і зі зрозумілим для користувача текстом.
Всі функції і завдання реалізуються за допомогою об'єктно-орієнтованої, візуально-програмованої середовища Visual Fox Pro 7.0, яка в повній мірі відповідає новим вимогам, що пред'являються сучасним засобам проектування та реалізації програмного забезпечення:
- Мова програмування є об'єктно-орієнтованою мовою, що дозволяє вирішувати багато завдань візуально;
- Робота в багатозадачному середовищі, спільно з іншими додатками Windows, обмінюючись з ними інформацією;
- Можливість створення таблиць максимального розміру до 2 Мбайт;
- Середовище функціонує в середовищі Windows;
- Середовище дозволяє розширити багато функціональні можливості системи.
Вимога до програмної документації
У рамках курсового проекту програмна та експлуатаційна документація повинна бути регламентована гостами ЕСПД (Для прикладу ГОСТ 19.101-77 ЕСПД «Види програм і програмної документів».). В якості програмних документів виступають пояснювальна записка та опис програми.
Пояснювальна записка - повинна містити наступні розділи:
- Вступ;
- Призначення та галузь застосування;
- Технічні характеристики;
- Очікувані техніко-економічні показники;
- Джерела дослідження при розробці.
Залежно від особливостей документу окремі розділи допускається об'єднувати, а так само вводити нові розділи (підрозділи).
Опис програми - має містити наступні розділи:
- Загальні відомості;
- Функціональне призначення;
- Опис логічної структури;
- Використовувані технічні засоби;
- Виклик і завантаження;
- Вхідні дані;
- Вихідні дані.
Як експлуатаційного документа виступає керівництво користувача, що містить такі розділи:
- Призначення програми;
- Умови виконання програми;
- Виконання програми;
- Повідомлення оператора.
Техніко-економічні показники
У цьому завданню економічні розрахунки і показники не передбачені.
Стадії та етапи розробки
У рамках курсового проекту передбачається поділ роботи на 4 основних етапи.
На першому етапі здійснюється збір інформації про ту предметної області, в якій буде функціонувати дана задача, збір інформації про місце часу експлуатуванні і включає в себе:
- Виготовлення модуля обробки даних, призначений для перенесення даних до бази даних, відновлення даних з бази, видалення даних:
1. Виготовлення ескізів форм;
2. Робота з системними повідомленнями;
- Виготовлення модуля для збору та обробки даних і підготовка для виводу на друк у вигляді звіту:
1. Виготовлення ескізів форм для введення зібраних даних;
2. Виготовлення ескізів звітів для виведення даних на друк;
3. Формування методик підрахунку підсумків.
Підсумком робіт по першому етапу проекту буде є робота коректно функціонуючих модулів, які працюють разом з усією системою.
На другому етапі проекту йде реалізація на захист від несанкціонованого доступу:
- Налагодження режиму введення, який здійснює перевірку вводятьсязначень і видає повідомлення про неправильний введенні:
1. Контроль правильності даних;
2. Забезпечення цілісності даних;
3. Обробка переривань.
Підсумком робіт по другому етапу проекту є повністю функціонуюча програма, яка задовольняє всім вимогам, описаним в даному Технічному завданні.
На третьому етапі реалізується перевірка всіх орфографічних, структурних та інших помилок.
Четвертий етап полягає у виготовленні інструкцій користувача та подання її як в електронному, так і друкованому вигляді.
Порядок контролю і приймання
Приймання робіт проводиться «Замовником», з підписанням акту здачі-приймання результатів робіт, після надання розробником всіх результатів робіт - інструкції користувача і вихідної програми, в умовах, зазначених у цьому Технічному завданні. Після чого, розробник повинен здійснити настроювання програми, а «Замовник» повинен провести випробування. Випробування являють собою процес перевірки виконання заданих функцій системи, виявлення та усунення недоліків у програмному забезпеченні та документації.
1.2 Пояснювальна записка
Призначення і область застосування
Даний програмний продукт був зроблений в ході проходження практики за профілем спеціальності. Місце проходження - м. Кемерово, МУЗ ГБ 1 ім. О.М. Горбунової, період проходження - з 20.04.04г. по 30.04.04г.
Задача призначена для автоматизації процесу обробки відомостей про студентів, що мають хронічні захворювання, з розбивкою даних по районах проживання пацієнта і навчальному закладу.
У цьому завданню математичні методи не застосовувалися, використовувалися найпростіші алгоритми.
Опис алгоритму та функціонування програми
Вибір алгоритму рішення задачі був заснований на аналогічній програмі, яка не дозволяла обробляти дані з урахуванням існуючих на сьогоднішній день вимог.
Опис організації вхідних та вихідних даних
При занесенні зовнішньої інформації в табличні файли вона ставати збереженої, тобто внутрішньої. Над внутрішньо інформацією виробляються обробні дії. І потім зберігається інформація ставати вихідний, яка виводиться в електронному вигляді або вигляді звіту.
Зовнішньої вхідною інформацією є інформація, яку користувач отримує із зовнішнього середовища, шляхом введення даних, отриманих у результаті обстеження пацієнта. Введення зовнішньої вхідної інформації здійснюється за допомогою клавіатури або вибору із запропонованих списків наявних в базі.
Вихідною інформацією є результативна та зберігається інформація, яка за запитом виводиться на екран у вигляді вихідних екранних форм і звітів.
Таблиця 1 - Структура табличного файлу karta.dbf
Ім'я поля
Тип поля
Вміст поля
Bio
Текстове
Біологічне розвиток
Dat_osm
Дата
Дата огляду
Dat_rog
Дата
Дата народження
Ім'я поля
Тип поля
Вміст поля
Diagnoz1
Текстове
Діагноз до проведення диспансерного обстеження
Diagnoz2
Текстове
Діагноз за результатами проведення диспансерного обстеження
Fam
Текстове
Прізвище
Gr_z
Текстове
Група здоров'я
Ima
Текстове
Ім'я
Inval
Текстове
Інвалідність
Med_gr
Текстове
Медична група занять фізичною культурою
Mestod1
Текстове
Область
Mestod2
Текстове
Місто
Mestov
Текстове
Місце виховання
Osanka
Текстове
Постава
Otch
Текстове
По батькові
Phiz
Текстове
Фізичний розвиток
Phiz_p
Текстове
Фізична підготовка
Pol
Текстове
Пол
Ім'я поля
Тип поля
Вміст поля
Psih1
Текстове
Психічний розвиток емоційно-вегетативне
Psih2
Текстове
Психічний розвиток психомоторна сфера
Psih3
Текстове
Психічний розвиток інтелект
Recom1
Текстове
Лікувально-оздоровчі заходи в умовах амбулаторно-поліклінічного закладу
Recom2
Текстове
Лікувально-корекційні заходи в умовах стаціонару
Recom3
Текстове
Лікувально-оздоровчі заходи в умовах санаторію
Stopa
Текстове
Стопа
Uchreg
Текстове
Установа
Uch_z
Текстове
Навчальний заклад
Ім'я поля
Тип поля
Вміст поля
Zab_in
Текстове
Захворювання інвалідності
Таблиця 2 - Структура табличного файлу obsled.dbf:
Ім'я поля
Тип поля
Вміст поля
Dat_rog
Дата
Дата народження
Dinam
Текстове
Динамометрія
Ekg
Текстове
ЕКГ
Fam
Текстове
Прізвище
Fvd
Текстове
ФЗД
Gl_moch
Текстове
Глюкози в сечі
Ima
Текстове
Ім'я
Iz_ad
Текстове
Вимірювання артеріального тиску
Kal
Текстове
Аналіз калу
Krov
Текстове
Аналіз крові
Moch
Текстове
Аналіз сечі
Okp
Текстове
Окружність грудної клітки
Otch
Текстове
По батькові
Phlyr
Текстове
Флюорографія
Plant
Текстове
Плантограмма
Таблиця 3 - Структура табличного файлу vrachi.dbf:
Ім'я поля
Тип поля
Вміст поля
Dat_rog
Дата
Дата народження
Fam
Текстове
Прізвище
Genek
Текстове
Обстежено гінекологом
Hir
Текстове
Обстежено хірургом
Ima
Текстове
Ім'я
Nevr
Текстове
Обстежено невропатологом
Oftal
Текстове
Обстежено офтальмологом
Otch
Текстове
По батькові
Otol
Текстове
Обстежено отоларингологом
Psih
Текстове
Обстежено психіатром
Ter
Текстове
Обстежено терапевтом
Обгрунтування вибору складу технічних та програмних засобів
На підставі вивченого матеріалу (СУБД FoxPro) була обрана об'єктно-орієнтована, візуально-програмована середу Visual Fox Pro 7.0, яка в повній мірі відповідає новим вимогам, що пред'являються сучасним засобам проектування та реалізації програмного забезпечення:
- Мова програмування є об'єктно-орієнтованою мовою, що дозволяє вирішувати багато завдань візуально;
- Робота в багатозадачному середовищі, спільно з іншими додатками Windows, обмінюючись з ними інформацією;
- Можливість створення таблиць максимального розміру до 2 Гб;
- Середовище функціонує в середовищі Windows;
- Середовище дозволяє розширити багато функціональні можливості системи.

Оскільки склад технічних засобів був спочатку наданий у розпорядження, то оптимальним варіантом вибору середовища розробки та експлуатації баз даних було СУБД Visual FoxPro 7.0.


Висновок
Під час роботи над курсовим проектом було ретельно вивчено і налагоджено даний стан програми розробленої в періоді літньої практики, а також був проведений ретельний аналіз доповнень і виправлень, які можна було зробити. За підсумками проведеної роботи можна зробити висновок, що всі поставлені цілі були вирішені. Також був розроблений план роботи над дипломним проектом.
У процесі роботи були виявлені недоліки і недоробки, внаслідок чого набувався досвід з розробки алгоритмів рішення, налагодженні, структури файлів для введення. Всі недоліки і недоробки будуть усунені в процесі подальшої роботи над завданням.

Література
1. ГОСТ 2.105-98 "ЕСКД" (єдина система конструкцій документації). Загальні вимоги до текстових документів.
2. ГОСТ 19.701-90 "ЕСКД" (єдина система конструкцій документації). Схеми алгоритмів і програм.
3. Попов А.А. Створення додатків для FoxPro 2.5/2.6 в DOS і WINDOWS.-М.: Видавництво «ДЕСС КОМ», 2000р. - 672с.
4. Мусіна Т.В., Пушенко В.А. Visual FoxPro 7.0 Навчальний курс. - К.: ВЕК +, СПб.: КОРОНА принт; К.: НТІ; М.: Біном-Пресс, 2004. - 400с.
5. Омельченко Л.М. Самовчитель Visual FoxPro 8.0 - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - 688 с.: Іл.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Курсова
85кб. | скачати


Схожі роботи:
Гігієна дітей та підлітків
Гігієна дітей та підлітків
Короткозорість у дітей та підлітків
Неврози в дітей і підлітків
Агресивна поведінка дітей та підлітків
Сприйняття світу у дітей і підлітків
Статеве виховання дітей та підлітків 2
Загартовування організму дітей і підлітків
Профілактика короткозорості у дітей та підлітків
© Усі права захищені
написати до нас