Дискретне перетворення Фур`є

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти Республіки Білорусь

Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки

Кафедра Електронних обчислювальних засобів

Звіт з лабораторної роботи

"Дискретне перетворення Фур'є"

Виконала:

Студентка гр. 610701

Липко Ю.А.

Перевірив: Родіонов М. М.

Мінськ 2009

1. Мета роботи

Програмування дискретного перетворення Фур'є в пакеті Matlab. Вивчення властивостей ДПФ.

2 Виконання завдань.

Завдання 1-2

Розробіть функцію DFT, яка обчислює ДПФ від вхідного вектора, не використовуючи функцію Matlab FFT, і рісующую графіки дійсної та уявної частин вхідного вектора і результату перетворення, а також амплітудний спектр.

clear all;

close all;

clc;

n = 0:99;

k = (2 * pi / length (n)) .* n

s = (n> = 0) & (n <= 9);

figure (1);

subplot (221);

stem (n, real (s), 'x');

title ('Re (s (n ))');

subplot (222);

stem (n, imag ((s)), 'x');

title ('Im (s (n ))');

subplot (223);

stem (k, abs (dft (s)), 'x');

xlabel ('\ omega');

title ('| S (k )|');

subplot (224);

stem (k, abs (dft (s)), 'x');

title ('| S (k) | cherez fft');

xlabel ('\ omega');

Малюнок 1 - Реальна й уявна частина вхідного вектора, амплітудний спектр.

Завдання 3

Дослідіть властивості симетрії ДПФ при наступних вхідних сигналах: дійсному; уявний; дійсному парному; уявний парному; дійсному непарній; дійсному симетричному парному. Довжину вхідного вектора оберіть у відповідності з варіантом 2: N = 35.

clear all;

%% 3 zadanie

N = 35;

n = 0:2 * pi / N: 2 * pi;

figure;

subplot (311);

x = sin (n) + cos (n);% дійсний вхідний сигнал

plot (n, x, 'x');

title ('real signal');

xlabel ('n');

ylabel ('Re (x)');

subplot (312);

plot (n, real (fft (x)));

title ('real part of real signal');

xlabel ('n');

ylabel ('Re (x)');

subplot (313);

plot (n, imag (fft (x)));

title ('image part of real signal')

xlabel ('n');

ylabel ('Im (x)');

Рисунок 2 - Real, image частина дійсного вхідного сигналу

figure;

subplot (311);

x = j * (sin (n) + cos (n));% уявний вхідний сигнал

plot (n, imag (x), 'x');

title ('image signal')

xlabel ('n');

ylabel ('Im (x)');

subplot (312);

plot (n, real (fft (x)));

title ('real part of image signal');

xlabel ('n');

ylabel ('re of Im (x)');

subplot (313);

plot (n, imag (fft (x)));

title ('image part of image signal');

xlabel ('n');

ylabel ('Im of Im (x)');

Рисунок 3 - Real, image частина уявного вхідного сигналу

figure;

subplot (311);

x = cos (n);% дійсний парний сигнал

plot (n, x, 'x');

title ('real even signal');

xlabel ('n');

ylabel ('Re (s)');

subplot (312);

plot (n, real (fft (x)));

title ('real part of real even signal');

xlabel ('n');

ylabel ('Re of Re (x)');

subplot (313);

plot (n, imag (fft (x)));

title ('Image part of real even signal');

xlabel ('n');

ylabel ('Im of Re (s)');

Рисунок 4 - Real, image частина дійсного парного вхідного сигналу

figure;

subplot (311);

x = j * cos (n);% уявний парний сигнал

plot (n, imag (x), 'x')

title ('image even signal');

xlabel ('n');

ylabel ('Even Im (x)');

subplot (312);

plot (n, real (fft (x)));

title ('real part of image even signal');

xlabel ('n');

ylabel ('Re of Even Im (x)');

subplot (313);

plot (n, imag (fft (x)));

title ('Image part of image even signal');

xlabel ('n');

ylabel ('Im of Even Im (x)');

Малюнок 5 - Real, image частина уявного парного вхідного сигналу

figure;

subplot (311);

x = sin (n);% дійсний непарний сигнал

plot (n, x, 'x');

title ('real odd signal')

xlabel ('n');

ylabel ('Re odd (x)');

subplot (312);

plot (n, real (fft (x)));

title ('real part of real odd signal');

xlabel ('n');

ylabel ('Re of Re (x)');

subplot (313);

plot (n, imag (fft (x)));

title ('image part of real odd signal')

xlabel ('n');

ylabel ('Im of Re (s)');

Малюнок 6 - Real, image частина уявного непарного вхідного сигналу

figure;

subplot (311);

n =-N / 2: N / 2;

x = n. ^ 2;% дійсний симетричний сигнал

plot (n, x, 'x');

title ('real symmetrical signal');

xlabel ('n');

ylabel ('Re (x)');

subplot (312);

plot (n, real (fft (x)));

title ('real part of real symmetrical signal');

xlabel ('n');

ylabel ('Re of Re (x)');

subplot (313);

plot (n, imag (fft (x)));

title ('Image part of real symmetrical signal');

xlabel ('n');

ylabel ('Im Of Re (x)');

Малюнок 7 - Real, image частина дійсного симетричного вхідного сигналу

Завдання 4

Розробіть функцію, що дозволяє з допомогою ДПФ формувати вектор, що містить ціле число періодів заданої функції. Довжину вихідного вектора, число періодів і функцію оберіть у відповідності з варіантом 2: функція = - cos (x), довжина 90, число періодів 4.

function [x] = cosinus (leng, period);

% Генерація функції-cos (x) довжиною leng і числом періодів period

X = zeros (1, leng);% инициализируем нулями наш Фур'є образ

X (period +1) = (leng-1) / 2;%

X (leng-period + 1) = (leng-1) / 2;

x = ifft (X);

figure;

Period = 4;

LengV = 90;

stem (cosinus (LengV, Period));

title ('Function-cos (x)');

Рисунок 8 - Перетворення Фур'є функції-cos (x)

Завдання 5

Розробіть функцію, яка обчислює ДПФ для двох дійсних векторів однієї довжини за допомогою одноразового виклику функції Matlab FFT. Продемонструйте її роботу.

%% 5 zadanie

N = 40;

n = 0: N -1;

k = (2 * pi / length (n)) .* n

x1 = cos (k);

x2 = sin (k);

x = real (x1) + j * real (x2);

y = fft (x);

y (N + 1) = y (1);

for k = 1: N +1

re1 (k) = 0.5 * (real (y (k)) + real (y (N - k + 2)));

im1 (k) = 0.5 * (imag (y (k)) - imag (y (N - k + 2)));

re2 (k) = 0.5 * (imag (y (k)) + imag (y (N - k + 2)));

im2 (k) = 0.5 * (real (y (N - k + 2)) - real (y (k)));

end;

y1 = re1 + j * im1;

y2 = re2 + j * im2;

subplot (221);

stem (0: N, real (y1));

title ('real y1');

subplot (222);

stem (0: N, imag (y1));

title ('imag y1');

subplot (223);

stem (0: N, real (y2));

title ('real y2');

subplot (224);

stem (0: N, imag (y2));

title ('imag y2');

Рисунок 9 - ДПФ для двох дійсних векторів х1 і х2

Висновок по роботі

При виконанні лабораторної роботи ми ознайомились з дискретним перетворенням Фур'є, його властивостями і реалізацією. У ході роботи були досліджені властивості ДПФ при різних вхідних сигналах, застосовано зворотне перетворення Фур'є при генерації періодичної функції косинуса, а також показана можливість обчислення ДПФ двох дійсних векторів однакової довжини, за допомогою одноразового виклику функції ДПФ.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Лабораторна робота
36.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Пряме дискретне перетворення Лапласа
Зворотне дискретне перетворення Лапласа
Дискретне пристрій ДУ
Представлення функції поруч Фур`є
Фур`є Fourier Жан Батист Жозеф
Застосування узагальненого методу Фур`є в задачі полого хвилеводу трикутного перерізу
Інституційні перетворення
Інтегральні перетворення
Вейвлет-перетворення
© Усі права захищені
написати до нас