Динамічний розрахунок автомобіля ГАЗ-33021

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Зміст

1. Динамічний розрахунок автомобіля

1.1 Маса автомобіля

1.2 Шини автомобіля

1.3 Передавальні числа і швидкості руху

2. Динамічна характеристика автомобіля

2.1 Прискорення автомобіля при розгоні

2.2 Час розгону автомобіля

2.3 Шлях розгону автомобіля

2.4 Гальмівний шлях автомобіля

3. Економічна характеристика автомобіля

3.1 Побудувати графік потужностного балансу при русі автомобіля на прямій передачі

3.2 Будуємо економічну характеристику для руху повністю завантаженого автомобіля на прямій передачі

1. Динамічний розрахунок автомобіля

1.1 Маса автомобіля

Повна маса автомобіля визначається за формулою:

де - Власна маса (маса заправленого автомобіля без вантажу і пасажирів), кг, Н;

- Вантажопідйомність автомобіля, кг, Н;

- Кількість пасажирів, включаючи водія.

1.2 Шини автомобіля

Визначаємо радіус кочення ведучих коліс (шина 175/80 R 16):

1.3 Передавальні числа і швидкості руху

Передаточне число трансмісії визначаємо за формулою: U тр = U кп × U 0

де U кп - передавальне число коробки зміни передач.

U 0 - передавальне число головної передачі;

;

;

;

;

;

Потужність двигуна.

Швидкісна характеристика карбюраторного двигуна будується розрахунковим способом за формулою:

де N n - номінальна потужність двигуна в кВт або л. с.;

N e - шукана ефективна потужність при частоті обертання n e в кВт або л. с.;

А, С - коефіцієнти, які залежать від форми камери згоряння (А і С = 1).

n n - номінальна частота обертання колінчастого вала.

При n e = 1500 хв -1

кВт

при n e = 3000 хв -1

кВт

Крутний момент розраховується за формулою:

де N e - потужність при частоті обертання n e в кВт;

М Д - момент знімається на маховику.

При n e = 1500 хв -1

H × м

при n e = 3000 хв -1

Н × м

2. Динамічна характеристика автомобіля

Динамічні якості автомобіля оцінюються динамічним чинником D.

Величина динамічного фактора за інших рівних умов залежить від передаточного числа трансмісії. Крім того, динамічний фактор залежить від маси автомобіля G а. Графічне вираження динамічного чинника у функції від швидкості автомобіля називають динамічною характеристикою автомобіля. Динамічна характеристика в курсовій роботі будується для всіх передач автомобіля за формулами:

де D - динамічний фактор,

Р к - дотична сила тяги, кН

Р W - Сила опору повітряного середовища, кН

G a - повна маса автомобіля.

де U кп - передавальне число коробки змінних передач,

U 0 - передавальне число головної передачі,

r k - радіус кочення ведучих коліс, м.

h тр - ККД трансмісії

де К W - коефіцієнт обтічності автомобіля, Н × з 2 / м 4, F - лобова площа автомобіля, м 2, V - швидкість автомобіля.

де B - ширина колії, H - висота автомобіля

м 2

Перша передача

Передаточне відношення трансмісії одно 20.756

При n e = 1500 хв -1

м / с

кН

кН

При n e = 3000 хв -1

м / с

кН

кН

Друга передача.

Передаточне відношення трансмісії 11.993

При n e = 1500 хв -1

м / с

кН

кН

При n e = 3000 хв -1

м / с

кН

кН

Третя передача.

Передаточне відношення трансмісії 7.149. При n e = 1500 хв -1

м / с

кН

кН

При n e = 3000 хв -1

м / с

кН

кН

Четверта передача

Передаточне відношення трансмісії 5.125

При n e = 1500 хв -1

м / с

кН

кН

При n e = 3000 хв -1

м / с

кН

кН

П'ята передача.

Передаточне відношення трансмісії 4.351

При n e = 1500 хв -1

м / с

кН

кН

При n e = 3000 хв -1

м / с, кН,

кН,

Як правило, динамічна характеристика будується для автомобілів з повним вантажем. Для аналізу динамічних властивостей автомобіля, що працює з неповним вантажем або без вантажу в кузові, на графіку динамічної характеристики автомобіля проводять другу шкалу D 0 з початком координат О 1.

де, G - вага повністю завантаженого автомобіля

G 0 - вага повністю розвантаженого автомобіля.

2.1 Прискорення автомобіля при розгоні

Прискорення автомобіля при розгоні визначається по динамічному фактору і коефіцієнту опору і для кожної передачі зображується графічно у залежності від швидкості.

Прискорення можна визначити за такою формулою:

де D - динамічний фактор.

g - прискорення вільного падіння.

j - прискорення автомобіля при розгоні.

y - сумарний коефіцієнт опору дороги

d - коефіцієнт обліку обертових мас.

з урахуванням того, що a = 0, отримуємо

Коефіцієнт обліку обертових мас автомобіля визначається за формулою:

Перша передача

Передаточне відношення коробки передач 4.050

При n = 1500 хв -1

м / с 2

При n = 3000 хв -1

м / с 2

Друга передача. Передаточне відношення коробки передач 2.340

При n = 1500 хв -1

м / с 2

При n = 3000 хв -1

м / с 2

Третя передача

Передаточне відношення коробки передач 1.395

При n = 1500 хв -1

м / с 2

При n = 3000 хв -1

м / с 2

Четверта передача. Передаточне відношення коробки передач 1.000

При n = 1500 хв -1

м / с 2

При n = 3000 хв -1

м / с 2

П'ята передача. Передаточне відношення коробки передач 0.849

При n = 1500 хв -1

м / с 2

При n = 3000 хв -1

м / с 2

2.2 Час розгону автомобіля

де, 1 / j - величина зворотна прискоренню.

Інтеграл можна вирішити графічно. Для його вирішення слід побудувати допоміжний графік величин, зворотних прискоренню в функції від швидкості автомобіля. Величина прискорення береться з розрахунку заданих інтервалів частоти обертання колінчастого вала двигуна.

Перша передача.

Передаточне відношення коробки передач 4.05

При n = 1500 хв -1

м / с 2

c 2 / м

При n = 3000 хв -1

м / с 2

c 2 / м

Друга передача

Передаточне відношення коробки передач 2.340

При n = 1500 хв -1

м / с 2

c 2 / м

При n = 3000 хв -1

м / с 2

c 2 / м

Третя передача

Передаточне відношення коробки передач 1.395

При n = 1500 хв -1

м / с 2

c 2 / м

При n = 3000 хв -1

м / с 2

c 2 / м

Четверта передача

Передаточне відношення коробки передач 1.000

При n = 1500 хв -1

м / с 2

c 2 / м

При n = 3000 хв -1

м / с 2

c 2 / м

П'ята передача

Передаточне відношення коробки передач 0.849

При n = 1500 хв -1

м / с 2

c 2 / м

При n = 3000 хв -1

м / с 2 c 2 / м

Графік виконується до значення V n = 0.9 × V max оскільки при значенні V max dV / dt = 0, а тому крива буде асимптотично наближатися до нескінченності.

V n = 0.9 × 23.717 = 21.3453 м / с;

За допомогою цього графіка (рис. 4) час розгону визначається графічно за площами:

F 1 = 450.5 мм 2; F 2 = 677 мм 2; F 3 = 2052 мм 2;

m t = m v × m 1 / j

m v = 5 мм × с / м m 1 / j = 20 мм × м / с 2

m t = 20 × 5 = 100 мм 2 / с

до швидкості 7.8 м / с

до швидкості 13.5 м / с

до швидкості 21.34 м / с

за розрахунковими даними часу розгону автомобіля стоїмо графік t = f (v) (Рис.5).

2.3 Шлях розгону автомобіля

Шлях розгону автомобіля можна виразити через інтеграл:

який вирішується графічно за допомогою графіка t = f (v).

мм 2 / м

m t = 5мм / с

m v 5мм с / м

m S = 5 × 5 = 25 мм 2 / м

F 1 = 485.5 мм 2; F 2 = 1778.5 мм 2; F 3 = 9202 мм 2;

до швидкості 7.8 м / с

до швидкості 13.5 м / с

до швидкості 21.34 м / с

за розрахунковими даними стоїмо графік шляху розгону автомобіля S = f (v) (Рис.6).

2.4 Гальмівний шлях автомобіля

Динамічну характеристику автомобіля доповнює гальмівна динаміка, яка вимірюється головним чином гальмівним шляхом (на вищій передачі).

Дійсний гальмівний шлях визначається за формулою:

де, t 1 - час реакції водія, з

t 2 - час спрацьовування гальм, з

До е - коефіцієнт, що враховує умови гальмування

V - швидкість руху на початку гальмування, м / с

j - коефіцієнт зчеплення.

Четверта передача. Передаточне відношення коробки передач 1.000

При n = 1500 хв -1:

При n = 3000 хв -1:

Теоретичний гальмівний шлях автомобіля визначається:

Четверта передача.

Передаточне відношення коробки передач 1.000

При n = 1500 хв -1:

При n = 3000 хв -1:

За отриманими даними будуємо графіки теоретичного і дійсного гальмівного шляху S = f (V) (Рис.7).

3. Економічна характеристика автомобіля

Основними вимірниками паливної економічності автомобіля є:

а) експлуатаційний витрата палива в кг. чи літрах на 100 км. пробігу.

б) контрольний витрата палива в літрах на 100 км пробігу при усталеному русі на горизонтальній ділянці дороги.

Порядок розрахунку та побудови економічної характеристики автомобіля наступний:

3.1 Побудувати графік потужностного балансу при русі автомобіля на прямій передачі

Потужності двигуна, втрачаємо на опору, визначаються за формулами:

де N f - потужність, що втрачається на кочення автомобіля, кВт;

N w - потужність, що втрачається на опір повітряного середовища, кВт;

N r - потужність, що втрачається в силовій передачі, кВт;

N ост - залишкова потужність чи запас потужності, кВт;

P f - сила опору коченню, кН;

P w - сила опору повітряного середовища, кН;

V - швидкість автомобіля, м / с.

де, G а - повна маса автомобіля.

Мощностной баланс автомобіля на першій передачі.

При n = 1500 хв -1

При n = 3000 хв -1

Мощностной баланс автомобіля на другій передачі.

При n = 1500 хв -1

При n = 3000 хв -1

Мощностной баланс автомобіля на третій передачі.

При n = 1500 хв -1

При n = 3000 хв -1

Мощностной баланс автомобіля на четвертій передачі.

При n = 1500 хв -1

При n = 3000 хв -1

Мощностной баланс автомобіля на п'ятій передачі.

При n = 1500 хв -1

При n = 3000 хв -1

Будуємо графік, на якому відкладаємо всі отримані потужності (Рис.8).

3.2 Будуємо економічну характеристику для руху повністю завантаженого автомобіля на прямій передачі

де, Q s - витрата палива на 100 км, л/100 км;

N x - потужність двигуна, що витрачається на рух при неповній його завантаженні, кВт;

g x - питома витрата палива двигуна, відповідний частоті n x і ефективної потужності N x, м / е кВт × год;

V x - швидкість руху автомобіля, м / с;

g - питома вага палива, кг / л (для бензину - 0.75).

Автомобілі в експлуатації рідко працюють з повним завантаженням двигуна. У більшості випадків двигуни працюють з частково відкритими дроселями. У таких випадках g e значно вище, ніж при роботі на повному дроселі. Тому в розрахунках це враховується коефіцієнтами До 1 і К 2.

де, К 1 - коефіцієнт, що враховує вплив на витрату палива швидкісного режиму двигуна;

К 2 - коефіцієнт, що враховує навантажувальний режим двигуна (дроселювання);

g eN - питома витрата палива при максимальній потужності двигуна, г / е кВт × год

На четвертій передачі. При n = 1500 хв -1

При n = 3000 хв -1

Будуємо економічну характеристику (Рис.9)


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Курсова
44.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Тяговий розрахунок автомобіля ГАЗ 3307
Тяговий розрахунок автомобіля ГАЗ-53А з двигуном ЗМЗ53
Технічне обслуговування 2 автомобіля ГАЗ-53
Будова автомобіля ГАЗ Волга 2410
Технічне обслуговування та ремонт автомобіля Газ 3110
Виготовлення вторинного валу коробки передач автомобіля ГАЗ-53
Розрахунково-графічний аналіз тягово-швидкісних властивостей автомобіля ГАЗ-13
Динамічний розрахунок стежать систем
Розробка проекту ділянки діагностики з розробкою технології діагностики автомобіля ГАЗ 3507
© Усі права захищені
написати до нас