Дидактичні ігри та вправи для дітей раннього віку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ДОП «Аленький цветочек»
ДИДАКТИЧНІ ІГРИ І ВПРАВИ ДЛЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
Вихователь: Салахутдинова Олена Анатоліївна
м. Нерюнгрі 2007
ЗНАЧЕННЯ дидактичних ігор та вправ для ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

У перші роки життя дітей відбуваються дуже суттєві зміни в їхньому розвитку. Вже на першому році життя дитина в змозі брати і утримувати предмети, а пізніше робити ряд різноманітних дій: тримати чашку та пити з неї, їсти ложкою, закривати і відкривати коробки, нанизувати на стержень кільця й багато іншого. До двох - двох з половиною років він добре опановує ходьбою, бігом, може підійматися на невелике піднесення і спускатися з нього.
У ранньому дитинстві діти набувають уміння розрізняти предмети за їх зовнішніми ознаками (форма, величина, колір та ін) і правильно з ними діяти.
У ранньому дитинстві дитина опановує найбільшим досягненням людства - промовою. На другому році він розуміє звернену до нього мову, сам починає говорити і до трьох років досить вільно спілкується з оточуючими.
Цей бурхливий процес не відбувається сам собою, тільки завдяки природним можливостям організму. Для правильного розвитку дитини необхідно активний вплив на нього оточуючих дорослих людей.
Маленька дитина багато засвоює шляхом безпосереднього наслідування оточуючим його людям, а так само безпосередньо стикаючись з різними предметами. Це самостійно здобутий досвід має велике виховне значення: будить цікавість, розумову активність, доставляє багато конкретних вражень.
Але найбільш сприятливо розвиток дитини протікає під впливом продуманого виховання і навчання, яке здійснюється із урахуванням вікових особливостей дітей. Щоб маленькі діти оволоділи необхідними рухами, промовою, різними життєво необхідними вміннями, їх цьому треба вчити.
Цінність раннього навчального впливу давно помічена народом; їм створені дитячі пісеньки, Потешки, іграшки та ігри, які бавлять і вчать маленьку дитину.
Народ створив чудові твори - потешки, примовки, з тим, щоб діти в грі словом вчилися тонкощам рідної мови. Деякі примовки спонукають наслідувати нескладним звукосполучення, опановувати різними інтонаціями мови. Інші включають в себе незамінний матеріал для вправи дітей в проголошенні звуків.
Розумною конструкції рухові посібники та іграшки - стіл-борьер, візок - допомагають дитині міцно стати на ноги, впевненіше робити перші кроки.
Багаті можливості для сенсорного розвитку і вдосконалення спритності рук таять у собі народні іграшки: башточки, матрьошки, неваляшки, розбірні кулі, яйця та багато інших. Дітей залучають барвистість цих іграшок, кумедності дій з ними. Граючи, дитина набуває вміння діяти на основі розрізнення форми, величини, кольору предметів, опановують різноманітними новими рухами, діями. І все це своєрідне навчання елементарним знанням та вмінням здійснюється у формах захоплюючих, доступних дитині.
Народна мудрість створила дидактичну гру, яка є для маленької дитини найбільш підходящою формою навчання.
Багато чому можна навчити дитину в процесі повсякденного спілкування з ним у побуті, під час режимних процесів, а також на прогулянках, в іграх. Але найбільш активною формою навчального впливу є спеціально організовувані вихователем дидактично спрямовані заняття, ігри та вправи. На них вихователь має можливість систематично, поступово ускладнюючи матеріал, розвивати сприйняття дітей, повідомляти їм доступні відомості, формувати вміння і деякі важливі якості. Дитина, граючи, непомітно для себе засвоює ті відомості й уміння, які дорослий вважає за необхідне йому дати.
Ігрова форма навчання - провідна на щаблі раннього дитинства. Але вже в цьому віці вона не є єдиною. На другому році життя увагу дитини приваблює багато чого з того, що його оточує: дитина може тривало розглядати картинки, домашніх тварин, який рухається на вулиці транспорт. Він з інтересом стежить за діями дорослих. Щоб задовольнити пробуджується інтерес дітей до навколишнього, спрямувати їх увагу на певні явища, дати потрібні відомості, пояснення, вихователю необхідно організувати з дітьми самостійні спостереження за навколишнім і говорити з ними з приводу побаченого.
Дидактичні ігри та вправи дадуть добрий результат лише в тому випадку, якщо вихователь ясно уявляє, які завдання можуть бути вирішені в процесі їх проведення і в чому особливості їх організації на щаблі раннього дитинства.
Дидактичні ігри та вправи дуже важливі для розумового виховання маленьких дітей. Під час їх проведення у дитини виробляються важливі якості, необхідні для успішного розумового розвитку; поволі виховується здатність зосередиться на тому, що йому показує і говорить дорослий. Спираючись на здатність і схильність маленьких дітей до наслідування, вихователь спонукає їх відтворювати показані дії, сказані слова.
Розвиток зосередженості і здібності до наслідування - необхідна умова засвоєння дітьми відомостей і вмінь. Це одна з важливих завдань, яке має бути вирішена під час ігор, тим більше що не всі діти в рівній мірі опановують цими якостями.
Викликаючи наслідування своїм діям і словам, вихователь вчить дітей уважно придивлятися, прислухатися, розуміти і в міру своїх можливостей робити те, що від них вимагається.
Привертаючи увагу дітей, збуджуючи їх інтерес, вихователь закладає перші початку в розвитку такого важливого, як допитливість. Отримуючи їжу для свого розуму, маленька дитина охоче бере участь в іграх і заняттях, чекає їх, радіє їм. У грі і на заняттях дитина, привчений слухати дорослого, дивитися на те, що йому показують, опановує певними знаннями. Він багато що дізнається про різні предмети: про їх призначення, про зовнішній вигляд, властивості, таких, як форма, колір, величина, вага, якість матеріалу та ін Розвивається і вдосконалюється його сприйняття.
Показуючи, розповідаючи дітям, вихователь розкриває перед ними світ доступних для їхнього розуміння явищ природи і праці старших (побутової працю дорослих і старших дітей), знайомить з деякими засобами пересування. Зрозуміти всі ці явища дитина не може без поясняющего слова дорослого. Тому на заняттях і в ірге ставиться завдання - навчити дітей слухати і розуміти звернену них мова і самим користуватися мовою.
Особливо добре діти засвоюють відомості про оточуючих їх предметах і явищах, коли вони мають можливість не тільки споглядати, але й активно діяти. Діти поступово вчаться збирати та розбирати башточки, складні мисочки, матрьошки і т.п., зводити не складні споруди з кубиків, користуватися паличкою, лопаткою, совочком, дерев'яним молоточком. У процесі. Цій діяльності у дітей виробляються цілеспрямованість, активність і деяка планомірність дій.
Дидактичні ігри та вправи мають певне значення і в моральному вихованні дітей. У них поступово виробляється вміння діяти в середовищі однолітків, що спочатку дається нелегко. Спочатку дитина привчається робити що-то поряд з іншими дітьми, не заважаючи їм, не забираючи у них іграшок і сам не відволікаючись. Потім він звикне до спільної з іншими дітьми діяльності: разом дивитися іграшки, картинки, тварин, разом танцювати, ходити і т.д. Зароджується перший інтерес до дій іншої дитини, радість загальних переживань.
Також поступово формується певна стриманість, організованість, цілеспрямованість поведінки, досягнення результату викликає почуття радості. У дітей формуються навички обережного користування іграшкою, картинкою і дбайливого ставлення до них. Вже на цьому ступені можна формувати перші ставлення до навколишнього, інтерес до трудових дій дорослих, бажання якось брати участь у їх діяльності; при розгляданні картинок можна викликати співчуття до дійовій особі, наприклад до впала і плаче дівчинці і т.п.
Дидактичні ігри та вправи мають значення і для естетичного виховання маленьких дітей. Підбір та оформлення дидактичного матеріалу, іграшок, картинок повинні служити цілям виховання доброго смаку, любові до прекрасного. Зміст деяких ігор і вправи прямо спрямовано на виконання завдань художнього виховання: слухання казок, потешек, віршів, музики і т.п.
При проведенні дидактичних ігор та вправ вихователю треба пам'ятати, що не можна перевтомлювати дітей, завжди необхідно стежити за правильною позою дитини, не можна водити дітей для спостережень в такі місця, де їм може загрожувати якась небезпека.
Дуже важливо пам'ятати, що дидактично ігри та вправи повинні створювати у дітей гарний настрій, викликати радість: дитина радіє тому, що дізнався щось нове, радіє своєму досягненню, вмінню вимовити слово, щось зробити, добитися результату, радіє першим спільним з іншими дітьми дій і переживань. Ця радість є запорукою успішного розвитку дітей на щаблі раннього віку і має велике значення для подальшого виховання.


ІГРИ І ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ І ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ІНШИХ
Для успішного розвитку дітей важливо, щоб вони з дитинства придбали життєво необхідні відомості про оточуючих їх предметах і явищах. На другому році життя, коли діти вільно пересуваються, вони постійно стикаються з різними предметами, їм потрібно мати деякі уявлення про властивості і призначення цих предметів, про те, як з ними слід звертатися. Це, перш за все іграшки та деякі предмети домашнього ужитку. Всі ці враження мають велике значення для розумового розвитку дитини і формування його промови, виховання почуттів.
Багато відомостей про навколишній діти набувають практично, в побуті, в грі. Але, як вже говорилося вище, надані самим собі діти можуть і не отримати необхідних для їх розвитку відомостей або ж у них будуть складатися неправильні уявлення. Тому і в ранньому дитинстві, як і в наступні дошкільні роки, необхідно керувати процесом сприйняття дитиною оточуючих його явищ. Направляюче вплив педагога, насамперед, виражається у відборі виховно-цінних і разом з тим доступних і цікавих для дітей явищ.
Другий рік життя - відповідальний період так само і в мовному розвитку дітей. У цьому віці у дитини відбувається розвиток розуміється мови дорослих, здібності наслідувати їй, формування власної активної мови, яка стає засобом спілкування його з дорослими.
Для формування активної мови необхідно розвивати у дітей здатність слухати мову дорослого (обов'язково чути і прислухатися до вимовним словами) і наслідувати часто чутним словами і звукосполучень, уміння відповідати на питання доступними, раніше засвоєними словами, а не діями.
Для своєчасного розвитку активної мови дітей вихователь повинен спонукати кожну дитину якомога частіше звертатися до оточуючих його дорослим, намагаючись при цьому, щоб він користувався засвоєними раніше словами і опановував вимова нових.
В умовах колективного виховання розвиток мовлення дітей і знайомство їх з навколишнім здійснюється в повсякденному спілкуванні з дорослими, на спеціальних заняттях і за допомогою дидактичних ігор та вправ поза занять.
Ігри, що розвивають увагу і слухове сприйняття
З самого народження дитини оточує безліч звуків: шум вітру та дощу, шелест листя, гавкіт собак, сигнали машин, музика, мова людей і т.д.
Але всі ці слухові враження сприймаються малюком неусвідомлено, зливаючись з іншими, більш важливими для нього сигналами. Дитина поки що не вміє управляти своїм слухом, часом просто не помічає звуків, не може порівнювати і оцінювати їх за гучністю, силі, тембром.
Уміння зосередитися на звуці - дуже важлива особливість людини. Без неї не можна навчитися чути і розуміти мову, основний засіб спілкування.
Для того, щоб дитина навчилася чисто і ясно вимовляти звуки, чітко вимовляти слова, правильно користуватися голосом (говорити виразно, там, де необхідно, змінювати гучність і швидкість мовлення), він повинен навчитися напружувати слух, вловлювати і розрізняти звуки. Ця здатність не виникає сама собою, навіть якщо в дитини гострий слух від природи. Її потрібно розвивати з перших років життя. Найкраще робити це в грі.
Мета ігор, наведених нижче, - відкрити для малюка особливий світ звуків, зробити їх привабливими і значущими, що говорять про щось важливе. Вслухаючись у слова, граючи з ними, дитина формує свій слух, покращує дикцію, намагаючись наблизити звучання своїй промові до того, що він чує від оточуючих.
У цих іграх дитина вчиться розрізняти «звучання» знайомих предметів, голоси тварин, птахів і людей. Це вимагає від дитини не тільки активного сприйняття, але і добрій пам'яті, розвинутого мислення та елементарного музичного слуху.
ХТО що почує?
Мета: Розвивати слухове увагу, поповнювати активний словник, розвивати фразова мова.
Обладнання: Ширма, дзвіночок, бубон, молоточок, «пісенька», барабан і т.п.
Хід: Вихователь за ширмою по черзі видає звуки вище перерахованими предметами і пропонує дітям відгадати, яким предметом зроблений звук. Звуки повинні бути ясними і контрастними, щоб дитина могла їх вгадати. (Мал.1)
Вгадай, ЩО РОБИТИ
Мета: Розвивати уміння переключати слухове увагу. Розвивати координацію рухів, вміння співвідносити свої дії зі звучанням бубна.
Обладнання: Бубен, два прапорці.
Хід: У дитини в руках два прапорці. Якщо вихователь голосно дзвенить у бубон, малюк піднімає прапорці вгору і махає ними, а якщо бубон звучить тихо - опускає прапорці вниз.
Важливо стежити за правильною поставою дітей і точним виконанням рухів. Чергувати гучне і тихе звучання бубна потрібно не більше 4 разів, щоб дитина могла легко виконувати вправу.

ХТО УВАЖНИЙ?
Мета: Розвивати гостроту слуху, вміння правильно сприймати словесну інструкцію незалежно від сили голосу, яким її вимовляють.
Обладнання: Лялька, іграшковий ведмедик, машинка.
Хід: Вихователь сидить біля столу, на якому лежать іграшки. Дитина перебуває на відстані 2 - 3 метрів від нього. Вихователь попереджає дитини: «Я буду говорити пошепки, тому сидіти треба тихо, щоб було чутно. Будь уважнішим! »Потім каже:
- Візьми ведмедика й посади в машину.
- Візьми ведмедика з машини.
- Посади в машину ляльку.
- Покатай ляльку машині.
Дитина повинна почути, зрозуміти і виконати ці доручення. Завдання потрібно давати короткі й прості, а вимовляти їх тихо, але дуже чітко. (Рис.2)
СОНЦЕ АБО Дощик?
Мета: Розвивати уміння переключати слухове увагу, виконувати дії згідно різного звучання бубна.
Обладнання: Бубен, картинки із зображенням прогулянки дітей при яскравому сонці і тікають від дощу.
Хід: Вихователь говорить: «Зараз ми підемо на прогулянку. Дощу немає, світить сонечко. Ти гуляй, а я буду дзвеніти бубном. Якщо почнеться дощ, я буду в бубон стукати, а ти, почувши стукіт, біжи до хати. Слухай уважно, коли бубон дзвенить, а коли я буду стукати у нього ». Можна повторювати гру, міняючи звучання бубна 3 - 4 рази.
ДЕ Подзвонити?
Мета: Розвивати спрямованість слухового уваги, уміння визначати напрямок звуку, орієнтуватися в просторі.
Обладнання: Дзвоник.
Хід: Дитина закриває очі, а вихователь тихо встає в стороні від нього (ліворуч, праворуч, ззаду) і дзвенить у дзвіночок. Дитина, не відкриваючи очі, повинен вказати напрямок, звідки доноситися звук. Якщо малюк помиляється, то відгадує ще раз. Гру повторюють 4 - 5 разів. Необхідно стежити, щоб дитина не відкривав очі. Вказуючи напрямок звуку, він повинен повернутися обличчям до того місця, звідки чути звук. Дзвонити треба не дуже голосно.
УРАДАЙ, на чому грати
Мета: Розвивати стійке слухове увагу, вміння розрізняти інструменти на слух за їх звучанням.
Обладнання: Барабан, бубон, сопілка та ін
Хід: Вихователь по черзі показує дитині музичні інструменти, уточнює їх назви і знайомить з їх звучанням. Коли вихователь переконається, що малюк засвоїв назву і запам'ятав звучання інструментів, іграшки прибирає за ширму. Вихователь повторює там гру на різних інструментах, а малюк по звуку намагається вгадати, «чия пісенька чутна».

Ігри, що розвивають силу голосу і темп мови
Виховання звукової культури мовлення у дитини даного віку направлено на розвиток у нього слухового сприйняття, засвоєння і закріплення правильного звуковимови.
Голосовий апарат малюка ще недостатньо зміцнів.
Дитина не завжди може правильно ним користуватися, часто говорить тихо, пошепки або навпаки крикливо.
Тому для розвитку голосу необхідно проводити ігри, в яких одні й ті ж звуки або слова треба вимовляти з різною гучністю.
Для того, щоб мова малюка була виразною, яскравою і барвистою, щоб він міг говорити як швидко, так і повільно, його необхідно навчити користуватися помірним темпом мовлення.
Це корисно не тільки для розвитку голосу, але і для формування гарного слуху, вміння сприймати ритм і швидкість вимовляння звуків.
ГОЛОСНО - ТИХО
Мета: Розвивати вміння змінювати силу голосу: говорити то голосно, то тихо.
Обладнання: Велика і маленька собачки або інші іграшки.
Хід: Вихователь показує двох песиків і каже: «Велика собачка гавкає голосно:« Ав-ав ». Як гавкає велика собачка? (Дитина повторює голосно). А маленька собачка гавкає тихо: «Ав-ав». Як гавкає маленька собачка? (Дитина повторює тихо) ».
ІДМТЕ З НАМИ ГРАТИ
Мета: Виробляти вміння користуватися гучним голосом.
Обладнання: Іграшкові ведмедик, зайчик, лисиця або інші звірі.
Хід: На відстані 2 - 3 метрів від малюка вихователь розставляє іграшки і каже: «Мишко, зайчику і лисички нудно сидіти одним. Покличемо їх грати разом з нами. Щоб вони почули нас, кликати треба голосно, ось так: «Мишко, йди!». Малюк разом з вихователем кличе ведмедика, зайчика і лисичку і грають з ними. Важливо стежити за тим, щоб дитина кликав іграшки голосно, але не кричав.
Не розбуди ЛЯЛЬКА
Мета: Розвивати вміння користуватися тихим голосом.
Обладнання: Лялька з закриваються очима, ліжечко з постільними речами, дрібні іграшки (кубик, м'ячик, машинка тощо), коробка для іграшок.
Хід: Вихователь каже, показуючи на ліжечко зі сплячою лялькою: «Катя багато гуляла, втомилася, пообідала і заснула. А нам треба прибрати іграшки, але дуже тихо, щоб не розбудити Катю. Скажи мені тихо, яку іграшку треба прибрати в коробку ». Дитина тихо називає іграшку. Важливо стежити, щоб малюк говорив тихо, але не шепотів. (Мал. 3)
ДМЕ ВІТЕР
Мета: Розвивати вміння в залежності від ситуації користуватися гучним або тихим голосом.
Обладнання: 2 картинки, на одній з яких зображено легкий вітерець, що гойдає трак, квіти, а на іншій - сильний вітер, що гойдає дерева.
Хід: Вихователь показує дитині картинку із зображенням вітерцю і каже: «Влітку ми пішли на прогулянку в ліс. Дует легкий вітерець і колише травичку і квіточки. Він дме тихо-тихо, ось так: «у-у-у» (звук вимовляється тихо і довгостроково) ». Потім показує картинку з зображенням сильного вітру і каже: «Раптом подув сильний вітер, він голосно загудів« у-у-у »(звук вимовлятися голосно і довго)». Малюк повторює за вихователем, як дме легкий вітерець і як гуде сильний вітер. Важливо стежити, щоб, повторюючи за ним, дитина дотримувався ту ж силу голосу.
Ігри, що розвивають мовне дихання
Добре поставлене мовне дихання забезпечує правильну вимову звуків, слів і фраз.
Для того щоб навчитися вимовляти багато звуки, дитина повинна робити досить сильний вдих через рот.
Нижче наведені вправи, в яких дитині в ігровій формі пропонується подути на різні предмети. Такі ігри допоможуть дитині досягти плавного вдиху і швидше освоїти «важкі» звуки, розвинути мовне дихання. Ці вправи корисні при порушенні плавності і темпу мови.
КУЛЬБАБА
Мета: Розвивати вміння тривало і плавно видихати повітря через рот, активізувати м'язи губ.
Хід: Вправа проводиться на вулиці. Вихователь пропонує дитині зірвати Відцвілий кульбаба і подути на нього так, щоб злетіли всі пушинки. Дитина може зробити це, дунувши на квітку 3 - 4 рази. Важливо стежити за правильністю видиху. Використовуйте художнє слово.
Кульбаба, до чого ж
Ти на хмарка схожий.
Страшно навіть і поглянути:
Як би хмарка не здути.
(Г. Вієру)
МІХУР
Мета: Розвивати мовне дихання і звукового апарату.
Хід: Грають декілька чоловік. Вони стають тісним колом і надувають уявний міхур, дмуть в кулачки, складені один на один «трубочкою».
«Роздуваються, міхур, роздувається великий,
Залишайся такою, та не лопається! »
Потім великий бульбашка здувається (діти тривало вимовляють звук «т-с-с-с-с». Гра продовжується.
СНІЖИНКИ
Мета: Розвивати мовне дихання, формувати вміння робити плавний і тривалий видих (не добираючи повітря).
Обладнання: Кілька пухких шматочків вати.
Хід: Вихователь показує шматочок вати і каже: «На вулиці падає сніжок. Там - снігопад. Давайте влаштуємо снігопад в групі ». Потім кладе на долоньку дитині «сніжинку» і показує, як треба дути. Потім дме дитина. Вправа виконується 2 - 3 рази. (Рис.4)
Сніг, сніг крутиться,
Біла вся вулиця!
Зібралися ми в гурток,
Закрутилися, як сніжок.
(А. Барто)
ЛИСТОПАД
Мета: Вчити плавному, вільному видиху.
Обладнання: Вирізані з тонкого паперу жовті та червоні листя.
Хід: Вихователь пояснює дитині, що восени з дерев опадає листя. Це явище називається листопад. Пропонує влаштувати листопад будинку. Дитина дме на листочки так, щоб вони полетіли. Вправа повторюється 2 - 3 рази.
ЧИЯ Пташка ДАЛІ полетить?
Мета: Виробляти тривалий, спрямоване, плавне ротового видиху. Активізувати м'язи губ.
Обладнання: Фігурки птахів, вирізаних з тонкого паперу і яскраво забарвлених.
Хід: Двох пташок садять на стіл біля самого краю на відстані 30см один від одного. Двоє дітей сідають навпроти пташок. За сигналом «Пташки полетіли!», Діти починають дути на фігурки птахів. Важливо стежити за тим, щоб діти не надували щоки, коли дмуть на пташок, не повинен сильно напружуватися.

МЕТЕЛИК, лети!
Мета: Виробляти тривалий безперервний ротової видих.
Обладнання: 2 - 3 паперові яскраво забарвлені метелики (до кожної метелику прив'язують нитку довжиною 50см і прикріплюють їх до шнура на відстані 30см один від одного. Шнур натягують між двома стійками так, щоб метелики весели на рівні особи дитини.)
Хід: Вихователь пропонує дитині подути на метеликів так, щоб вони полетіли. Важливо стежити, щоб дитина стояв прямо, при вдиху не піднімав плечі, дув на одному видиху, не добираючи повітря, не надував щоки, а губи злегка висував вперед. Дути малюк повинен не більше 10 секунд з паузами, щоб не закрутилася голова. (Рис.5)
Метелик-коробочка,
Полети на хмарка,
Там твої дітки -
На березової гілці!
(Російська народна примовці)
КОРАБЛИК
Хід: Виробляти тривалий, спрямоване, плавне ротового видиху. Активізувати м'язи губ.
Обладнання: Таз з водою і паперові кораблики.
Хід: Таз з водою повинен стояти так, щоб дитині було зручно дути на кораблик. Вихователь пояснює, що для того, щоб кораблик рухався, на нього потрібно дути плавно і тривало.
Вітерець, вітерець,
Натягни парусок!
Кораблик жени
До Волги-ріки!
(Російська народна примовці)

Ігри, що сприяють розвитку розуміється мови
У першому півріччі другого року життя особлива увага приділяється формуванню розуміння мови дорослого. У цей період малюк поповнює словник назвами навколишніх предметів і дій з ними, опановуючи смисловою стороною мови. Особливу роль відіграє почуттєвий досвід, отриманий при безпосередньому контакті з предметами побуту, іграшками, у спільних діях з дорослими і т.п. Дитина починає розуміти, на що спрямовані зусилля дорослого, знакомящего його з навколишнім світом. Він чує назви предметів, характеристику їх властивостей (колір, форма, величина, положення в просторі, фактура, маса, кількість, співвідношення частин), дій з ними, а також результативності останніх і багато іншого. Проте перевести в активну мова велика кількість інформації дитині поки не вдається.
У другому півріччі другого року життя діти більш диференційовано знайомляться з навколишнім, в результаті чого у них вдосконалюється і розвивається розуміння мови. У цей період дитини необхідно вчити розуміти назви як знайомих йому раніше, так і малознайомих предметів, розрізняти їх якості, стану і призначення.
Необхідно вчити дітей розуміти розповіді дорослого про речі і події, пов'язані з їх особистим досвідом, не супроводжувані показом предметів, картинок, дій. Наприклад, розповісти і залучити в процес розповідання самих дітей про те, що вони бачили, коли гуляли (собаку, пташку, машину).
Мета пропонованих нижче ігор: продовжувати розвивати понимаемую мова, вчити виконувати нескладні і двох-трьох складні інструкції, орієнтуватися в просторі.
ПРИНІС ІГРАШКИ
Обладнання: 4-5 іграшок (машина, м'яч, пірамідка, лялька, книжка і т.п.).
Хід: На столі або килимі розставлені іграшки. Вихователь просить дитину принести, наприклад, машинку. Якщо він помиляється, вихователь вказує на потрібний предмет. Потім питає, що це. Малюк відповідає. Або: «Це машина. Повтори ». Дитина називає предмет або використовує предмети-заступники: «бі-бі». Гра повторюється.
ЗНАЙДИ І ПРИНІС
Обладнання: Іграшки і предмети, що знаходяться на своїх місцях у груповій кімнаті.
Хід: Гра проводиться, як попередня, але з тією різницею, що дитині пропонується самому знайти зазначену іграшку чи предмет у групі.
ДОРУЧЕННЯ
Хід: Вихователь просить дитини виконати нескладну інструкцію. Наприклад: «Уклади ляльку спати», «покачати ведмедика», «Кинь м'яч у кошик» і т.д. Якщо малюк не справляється, то вихователь допомагає йому, по ходу гри коментуючи свої дії і дії дитини. Після кожного доручення вихователь задає питання: «Що ти зробив?»
Поклав на місце
Хід: Вихователь пропонує дитині покласти на місце іграшки. Він говорить: «Що це? (Машина). Де повинна стояти машина? (На полиці). Постав машину на полицю ». Або: «Що це? (Лялька). Де повинна сидіти лялька? (На ліжку). Посади ляльку на ліжко »і т.п. Після цього вихователь підкреслює, що в групі порядок, всі іграшки знаходяться на своїх місцях.

Ігри, що формують правильне звуковимову
Спілкування дитини з дорослими і однолітками найбільш успішно здійснюється тоді, коли говорить виразно і чисто вимовляє слова. Нечітке або неправильна вимова слів може бути причиною їх нерозуміння.
Неправильна вимова окремих груп звуків у молодшому дошкільному віці цілком закономірно і виправдано фізіологічними особливостями формування дитячої мови. Але для того, щоб створити сприятливі умови для правильної вимови всіх звуків, чистого й виразної вимови слів, потрібно проводити спеціальні ігри і заняття.
Закріплення правильної вимови звуків здійснюється шляхом багаторазового вимови слів, насичених цими звуками.
Для закріплення правильного звуковимови добре використовувати спеціальні пісеньки, вірші, потішки, в яких звучать наслідування голосам тварин, птахів, звуків відомих дитині предметів (молотка, годин і т.д.).
Уміння правильно вимовляти звуки - найважливіша умова гарної дикції. Використовуючи різні ігри та вправи, вихователь вчить дитину чітко вимовляти слова. Він просить вимовити слова так, щоб були чутні всі звуки. Але спочатку слова вимовляє дорослий в злегка сповільненому темпі, діти повторюють, потім швидкість вимови збільшується; вельми ефективно і вимова слів пошепки - для цього потрібно понад артикуляція звуків.
У ДВОРІ
Мета: Розвивати мовний слух і здатність до звуконаслідування.
Обладнання: Іграшкові півень, курка, кішка, собака, корова.
Хід: Вихователь виразно читає вірш і показує відповідні іграшки.
Ку-ка-рі-ку!
Кур стережу.
Кудах-тах-тах!
Знеслася в кущах.
Мур-мур-мур,
Лякаю курей!
Ам-ам! Хто - там?
Кря-кря-кря!
Завтра дощ з ранку!
Му-му-му!
Молока кому?
(А. Барто)
Прочитавши вірш, вихователь задає дитині питання: «Як корова мукає?», «Як песик гавкає?», «Як качечка крякає?» І т.д.
ПІСНЯ - ПЕСЕНКА
Мета: Закріплювати правильне звуковимову. Розвивати мовний слух і мовну активність, вміння вимовляти звуки і звукосполучення по наслідуванню.
Обладнання: Велика лялька, півень, кішка, качка, ведмідь, жаба.
Хід: Вихователь супроводжує свою розповідь показом іграшок-персонажів; чітко вимовляє звуконаслідування і домагається цього від дитини при відповідях на питання за оповіданням.
Заспівала дівчинка пісеньку,
Співала, співала і доспівала.
- Тепер ти, півник, співай!
- Ку-ка-рі-ку! - Проспівав півник.
- Ти заспівай, мурка!
- Няв-няв, - заспівала кішка.
- Твоя черга, качечка!
- Кря-кря-кря, - затягла качечка!
- А ти, Мишко?
- Ряв-ряв-ряв, - загарчав ведмідь.
- Ти, жаба, заспівай
- Квак-квак-квак, - проквакала жаба.
- А ти, лялька, заспіваєш?
- Ма-ма, ма-ма!
Солодка пісенька!
(Г. Гербова)
В кінці розповіді дитині ставлять питання: «Як співає кішечка? Як співає Мишко? ». (Рис.6)
КУРОЧКА і курчата
Мета: Розвивати звуконаслідування, орієнтування у просторі.
Обладнання: Шапочки курочки і курчат (за кількістю дітей)
Хід: Вихователь зображує курочку, а діти курчат. «Курочка» з «курчатами» ходять по галявини і «клюють зернятка» (стукають пальцями об підлогу).
Вийшла курочка гуляти,
Свіжої травички пощипати,
А за нею хлопці,
Жовті курчатками.
Ко-ко-ко та ко-ко-ко,
Не ходіть далеко,
Лапками греби,
Зернята шукайте!
(Т. Волгіна)
Важливо домагатися, щоб діти підмовляли за вихователем, чітко вимовляли звукосполучення «ко-ко-ко». (Рис.7)
ГАВ-ГАВ
Мета: Закріплювати вимова звуків по наслідуванню.
Обладнання: Картинки з зображенням цуценя, коня, теля, курчати, козеня.
Хід: Вихователь супроводжує читання вірша показом картинок із зображенням тварин і птахів.
«Гав! Гав! »- На зорі,
«Гав! Гав! »- На дворі.
На дворі щеня біг,
А у стайні кінь заіржав.
Він сердився: «Ти чого
Спати заважаєш? І-го-го! »
І сказав теля: «Му!»
Спати заважає він йому.
І сказав теля: «Пі!
Ти, щеня, ще поспи! »
А козеня: «Ме!» Та «Ме!»,
«Подрімати не дали мені».
А щеня всі «Гав!» Та «Гав!»,
У нього весела вдача!
І веселий цей вдачу
Називається «Гав - гав!»
(За Т. Волгіної)
Важливо домагатися, щоб діти чітко вимовляли звукосполучення, наслідуючи голосам тварин. (Рис.8)
У пташнику
Мета: Та ж
Обладнання: Картинки з зображенням качечок, гусей, індика, голубів, курочок, півника.
Хід: Вихователь супроводжує читання вірша показом картинок.
Наші качечки з ранку:
- Кря-кря-кря!
- Кря-кря-кря!
Наші гуси біля ставка:
- Га-га-га!
- Га-га-га!
А індик серед двору:
- Бал-бал-бал!
- Бал-бал-бал!
Наші гуленьки вгорі:
- Грру-грру-грру!
- Грру-грру-грру!
Наші курочки у вікно:
- Ко-ко-ко!
- Ко-ко-ко!
А як Петя-півник
Рано-рано вранці
Нам заспіває «Ку-ку-рі-ку!»
(Російська народна пісня)
«Як кричить качечки?» - Запитує вихователь. Малюк відповідає на це та інші питання про всі птахів. Так він уточнює і закріплює вимова звуків.
Годинник цокає
Мета: Розвивати звуковимову, голосовий апарат. Закріплювати правильну вимову звуків «до», «т», «ть». Виробляти помірний темп мови, вміння вимовляти слова швидко і повільно, голосно і тихо.
Обладнання: Великі й маленькі годинник.
Хід: Вихователь показує дитині годинник і каже: «Це - годинник. Коли вони йдуть, то цокають «тік-так, тік-так». Як цокає годинник? (Діти відповідають). Годинники бувають великі і маленькі. Великий годинник цокає голосно (вимовляє голосно) «тік-так», а маленькі - тихо «тік-так». Як цокає великий годинник? А як - маленькі? (Діти відповідають). Великий годинник, коли йдуть, цокають повільно (вимовляє в уповільненому темпі) «тік-так». А маленькі - швидко (вимовляє в прискореному темпі) «тік-так». Як цокає великий годинник? А як - маленькі? (Діти відповідають). Важливо стежити за правильним і чітким вимовою звуків «до» і «т» (ть). (Рис.9)
Конячка
Мета: Навчання виразному вимові звуку «і».
Обладнання: Іграшкова конячка.
Хід: Вихователі показує дитині конячку, пояснює, що вона кричить «і-і-і» і просить малюка повторити (2-3) рази. Потім вихователь пропонує дитині пограти в заводних конячок, «заводить» дитини-«конячку» ключиком, той бігає по групі і вимовляє «і-і-і».
АВТОМОБІЛЬ
Мета: Формувати правильне і чітке вимова звуку «б» (бь), розвивати вміння вимовляти окремі звуконаслідування голосно й тихо; орієнтуватися в просторі.
Обладнання: Картонні керма (за кількістю дітей), велика і маленька машинки.
Хід: Вихователь показує машинки і запитує, як вона гудуть («бі-і, бі-і»). Потім показує велику машину і каже: «Велика машина гуде голосно, послухай, як (вимовляє звуконаслідування трохи голосніше, ніж зазвичай)« бі-і, бі-і », а маленька гуде тихо (вимовляє впівголоса) «Бі-і, бі-і». Дитині пропонується повторити звукосполучення то голосно, то тихо. Потім вихователь пропонує дітям самим покататися на машинах. Діти, зображуючи шоферів, бігають по групі з кермом в руках врозтіч, вимовляючи: «бі-і, бі-і». (Рис.10)
БАРАБАН
Мета: Продовжувати формувати правильне і чітке вимова звуку «б» (бь), навчати регулювання сили голосу.
Обладнання: Барабан.
Хід: Вихователь показує барабан, стукає в нього, супроводжуючи свої дії словами: «Бам-бам-бам! Так співає барабан ». Потім запитує у дитини, як співає барабан. Малюк відповідає спочатку з довільною гучністю, потім, за завданням дорослого, голосно чи тихо. Важливо домагатися, щоб дитина правильно і чітко вимовляв звук «б» (бь), а звуконаслідування - голосно і тихо.
КАП - КАП - КАП
Мета: Розвивати голосовий апарат, виробляти вміння вимовляти звуконаслідування голосно і тихо.
Обладнання: Картинка з зображенням дощу.
Хід: Вихователь показує картинку і каже: «Дощик пішов. Спочатку закапав тихо: «кап-кап-кап» (дитина тихо повторює), потім застукав сильніше: «кап-кап-кап» (дитина повторює голосніше) «кап-кап-кап». Знову тихо капає дощик і перестав! ». У кінці гри вихователь читає потешку:
Дощик, дощик,
Кап-кап-кап!
Мокрі доріжки.
Нам не можна йти гуляти -
Ми промочив ніжки.
(Російська народна пісенька)
Дитина разом з дорослим повторює звуконаслідування «кап-кап-кап».
ТУК-ТУК
Мета: Розвивати голосовий апарат, навчати гучній і тихого, швидкому і повільному вимові. Закріпити правильну вимову звуків «т» і «до». Розвивати почуття ритму.
Обладнання: Іграшковий молоточок.
Хід: Вихователь показує молоточок і пропонує послухати, як він стукає «тук-тук-тук». Дитина імітує постукування: кулачком-молоточком стукає по долоньки і повторює «тук-тук-тук». Вихователь каже: «Мій молоточок може стукати голосно (стукає і голосно вимовляє« тук-тук-тук »), а може і тихо (показує)». Малюк повторює. Далі вихователь каже, що молоточком можна стукати швидко і повільно (показує і вимовляє звуконаслідування «тук-тук-тук» у швидкому і повільному темпі). Малюк повторює. У кінці гри можна дати дитині постукати своїм молоточком.
Ігри, що сприяють розумінню та формуванню граматичних конструкцій
Своєчасне формування граматичного ладу мови дитини є найважливішою умовою його повноцінного мовного і загального психічного розвитку, оскільки мова і мовлення виконують провідну функцію у розвитку мислення і мовного спілкування, у плануванні та організації діяльності дитини, самоорганізації поведінки, у формуванні соціальних зв'язків.
Граматичний лад в процесі становлення мови засвоюється дітьми самостійно, завдяки наслідуванню мови оточуючих. При цьому важливу роль грають сприятливі умови виховання, достатній рівень розвитку словника, фонематичного слуху, наявність активної мовної практики, стан нервової системи дитини.
При формуванні граматично правильного мовлення необхідно, перш за все, виховати у дітей уміння спостерігати за промовою, формувати навички спілкування, домогтися диференційованого сприйняття мови.
Дидактичні ігри та вправи з граматичним змістом є важливим засобом стимулювання мовних ігор дітей, їх пошукової активності в сфері граматики.
ОЛИНА ПОМІЧНИКИ
Мета: Вчити утворювати форми множини дієслів, зменшувально-пестливі форми іменників.
Обладнання: Лялька.
Хід: Вихователь говорить дітям, що до них у гості прийшла лялька Оля зі своїми помічниками і пропонує відгадати, як вони називаються і що допомагають Оле робити. Потім вихователь показує, як лялька моргає і питає: «Що це у Олі? Це очі, Олині помічники. Що вони роблять? (Дивляться, моргають, відкриваються, закриваються, мружаться). А як їх назвати ласкаво? (Вічка) ». Аналогічно розглядаються Ноги, руки, вуха і т.д. Після цього вихователь читає дітям вірш Кіргановой Є. Г. «Олині помічники», спонукаючи дітей додавати слово в кінці кожного четверостишья:
Оля весело біжить
До річці по доріжці,
А для цього потрібні
Нашої Оле ... (ніжки).
Оля ягідки бере
По дві, по три штучки.
А для цього потрібні
Нашої Оле ... (ручки).
Оля ядерця гризе,
Падають шкарлупки.
А для цього потрібні
Нашої Оле ... (зубки).
Оля дивиться на кота,
На картинки - казки.
А для цього потрібні
Нашої Оле ... (вічка).
Сховай ЯЧИК
Мета: Формувати у дітей навички розуміння прийменникових конструкцій.
Обладнання: М'яч.
Хід: Вихователь пропонує дитині виконати дії з м'ячем за його вказівкою: «Поклади м'яч на стілець, під стілець, за стілець, біля стільця» і т.д. При цьому вихователь запитує малюка, куди він поклав м'яч, активізуючи словник по темі.
ХТО Де заховані?
Мета: Сформувати розуміння деяких прийменників, активізувати мова.
Обладнання: Іграшкова кішечка або собачка.
Хід: Вихователь ховає кішку на стілець, під ліжко, за двері, біля шафи і т.д. і просить дитину знайти її. Після того, як дитина знаходить іграшку, вихователь запитує: «Куди сховалася кішечка? (Під стіл). Правильно. Кішечка під столом ». Вихователь виділяє привід голосом, потім пропонує малюкові самому заховати іграшку, а сам шукає її, активізуючи мова дитини питанням: «Куди ти сховав кішечку?».
Безречевому дитині вихователь пропонує заховати іграшку в яке-небудь місце. Після того, як він виконає інструкцію, вихователь розповідає, де іграшка, виділяючи привід голосом.
ДЕ МАШИНА?
Мета: Вчити дітей розуміти прийменникові конструкції.
Обладнання: Сюжетні картинки із зображенням машини в різних місцях.
Хід: Вихователь розкладає картинки перед дітьми, потім просить показати картинку з зображенням машини за деревом, біля будинку, не мосту і т.д. Активізує мова малюка питанням: «Де машина?».
ДЕ зайчик?
Мета: та ж
Обладнання: Іграшкові дерева, хатинка, пеньок, зайчик.
Хід: Вихователь пропонує дитині заховати зайчика за дерево, за будиночок, за пень. Потім питає, куди він сховав зайчика, ніж самим, активізуючи словник малюка по темі.
ДРУЗІ
Мета: Формувати у дітей навички утворення іменників зі зменшено-пестливими суфіксами.
Обладнання: Картинки з зображенням тварин різних за розміром (велика собака - маленька собачка і т.п.)
Хід: Вихователь розкладає на столі малюнки із зображенням маленьких за розміром тварин, собі ж залишає зображення великих за розміром тварин. Потім показує дітям картинку, наприклад, собаки і каже: «Собаці сумно. У неї немає одного. Давайте допоможемо собаці знайти друга ». Дитина шукає відповідну картинку із зображенням іншого собаки. Далі, вихователь звертає увагу дитини на те, що у великої собаки друг - маленька собачка, і просить малюка повторити (собачка). Якщо дитина не може, вихователь допомагає йому. Гра продовжується до тих пір, поки всі тварини не знайдуть собі друзів.
НАЗВИ ЛАСКА
Мета: Вчити утворювати іменники зі зменшено-пестливими суфіксами.
Обладнання: Картинки з зображенням предметів з будь-якої серії (посуд, меблі, тварини, транспорт і ін), в залежності від того, іменники якої теми необхідно закріпити.
Хід: Вихователь показує дитині картинку із зображенням предмета з серії, наприклад, «транспорт» і запитує що це (машина). Потім просить дитину назвати машину ласкаво (машинка). Гра повторюється з картинками літака, вантажівки, паровоза і т.д.
ОДИН - БАГАТО
Мета: Формувати у дітей уміння та навички утворення множини іменників.
Обладнання: Картинки з зображенням одного і декількох однакових предметів однієї серії. Це можуть бути тварини, іграшки, посуд, меблі, одяг і т.д.
Хід: Вихователь показує дітям картинку з зображенням, наприклад, кішки і каже: «Хто це? (Кішка). Кішці сумно, давайте знайдемо їй друзів ». Дитина шукає картинку з зображенням декількох кішок. Вихователь питає, хто намальований на цій картинці, спонукаючи дітей вживати іменники множини (кішки). Або: «Що це? (Машина). А де ще машини? ».
Картинки підбираються в залежності від того, іменники якої теми необхідно закріпити. Також можна робити акцент на кількість іграшок, зображених на картинці: Один - багато.
ХТО Чим харчуватися?
Мета: Закріпити правильне вживання іменників в орудному відмінку.
Обладнання: Картинки або іграшки, що зображують зайця, ведмедя, кішку, собаку; картинки із зображенням морквини, ягоди, молока, кісточки або справжні продукти.
Хід: Вихователь показує дитині картинку або іграшку, наприклад, ведмедя й каже: «Хто це? (Ведмідь). Покажи, чим харчується ведмідь (дитина показує ягоду або картинку з її зображенням). Правильно, ведмідь харчується ягодою. Повтори ». Гра триває.
ХТО ЩО ЕСТ?
Мета: Закріпити правильне вживання іменників у знахідному відмінку, активізувати у мові дитини дієслова «їсть», «гризе», «хлепче».
Обладнання: те саме.
Хід: той же, тільки замість орудного відмінка, іменники вживаються у знахідному відмінку. Наприклад: ведмідь їсть ягоду, заєць гризе капусту, кішка хлепче молоко, собака гризе кісточку.
Ігри, що сприяють розвитку доброзичливого мікроклімату в групі
Мета цих ігор: Вчити дітей знаходити, показувати і, по-можливості, вимовляти імена однолітків і співробітників групи, виховувати дружелюбність і бажання грати один з одним. Розвивати товариськість і хороші взаємини з оточуючими людьми. Викликати позитивні емоції.
ПОКАЖИ, КОГО НАЗВИ
Хід: Діти сидять на килимі або просто грають. Вихователь питає у малюка: «Де Світу? (Ліза, Ілля і т.д.) ». Дитина вказує на того, кого назвали. Вихователь просить малюка повторити: «Це Світу. Скажи - Свєта ». Гра повторюється.
ХТО ЦЕ?
Хід: Вихователі просить дитину назвати своє ім'я; сказати, як звати того чи іншого малюка. Якщо дитина не може, вихователь допомагає йому і просить малюка повторити. У ході гри вихователь обов'язково супроводжує сою мова жестами, доторкаючись долонею до того, чиє ім'я потрібно назвати.
ЗРОБИ ЯК Я
Хід: Вихователь говорить малюкові: «Я взяла Микиту за руку. Зроби як я ». Домагається, щоб малюк повторив прохання, роблячи акцент на те, що це Микита. Або: «Я обіймаю Ліану, вона хороша дівчинка. Зроби як я »,« Я дала машинку Альоші. Зроби як я »і т.п.
Давайте познайомимося
Обладнання: Іграшковий гномик або інша іграшка, м'яч.
Хід: Вихователь говорить: «До нас у гості прийшов гномик (діти його розглядають). Давайте з ним познайомимося і назвемо йому наші імена ». Діти разом з вихователем сідають на килим у гурток, гномик стоїть в середині. Вихователь катає м'яч кожній дитині і каже, називаючи ім'я кожного, наприклад: «Айша з нами в групі». Діти по-можливості повторюють.
ГУРТОК
Обладнання: Іграшковий гномик або інша іграшка.
Хід: Вихователь каже: «Давайте покажемо гномик, як ми любимо один одного». Діти разом з вихователем стає в коло, беруться за руки. Одна дитина ставати в центр кола. Вихователь показує дитині, що стоїть в колі: «Ми любимо тебе, Руслано!», Тісно звужуючи гурток на коло дівчинки (діти, по-можливості, повторюють). Потім у центр кола стає інша дитина і гра повторюється.
ПАРОВОЗИК
Хід: Вихователь пропонує дітям покататися на поїзді, каже: «паровозиком буде Ілля, а ми всі - вагончиками. Вагончики, вставайте за паровозиком ». Діти стають один за одним і пересуваються по групі, вимовляючи ім'я хлопчика, що йде попереду: «Ілля, Ілля, Ілля ...». Потім паровозиком призначається інша дитина і гра повторюється. (Рис.11)
МИ ГАРНІ
Хід: Діти сидять на килимі. Вихователь каже їм, які вони хороші і пропонує погладити себе. Діти гладять собі ручки, ніжки, животик, щічки, вимовляючи при цьому: «Ми хороші, ми хороші ...». Цю вправу можна використовувати як релаксацію під час занять або інших видів діяльності.
СНІЖИНКИ
Хід: Вихователь пропонує дітям перетворитися в сніжинки. «Сніжинки» літають по групі. За сигналом вихователя перетворюються на великий кому - підбігають до вихователя і тісно притискаються до нього.

Голочки І Ниточка
Хід: Вихователь каже, що вона буде голочкою, а діти - ниточкою. Діти стають один за одним за вихователем і пересуваються по групі, повторюючи всі його рухи, поки «ниточка» не заплутується в тісний клубок (діти тісно притискаються до вихователя).
ПІРАМІДА ЛЮБОВІ
Хід: Діти стають у тісне коло і по черзі кладуть ручки одна на іншу (будують піраміду). У той момент, коли дитина поклав свою ручку на руку вихователя, вихователь каже: «Ми любимо тебе, Вова!». Потім, зверху ручку кладе інша дитина, вихователь каже: «Ми любимо тебе, Денис!» І т.д. Коли «піраміда любові» побудована, вихователь пропонує дітям закрити очі і відчути, які теплі у них ручки. Потім піраміда починає рости і ставати велика-прібольшая (діти піднімають складені одна на одну руки вгору). Вихователь спонукає дітей по-можливості намовляти за нею.
Ігри з використанням узагальнюючих слів
Загальна мета для всіх ігор цього розділу - вчити дітей розуміти узагальнюючі слова і використовувати їх у своїй промові.
Важливо, граючи в ці ігри, робити акцент на узагальнюючі слова: «Все це меблі (посуд, одяг і т.д.). Покажи де меблі (посуд, одяг і т.д.). Скажи - меблі (посуд, одяг і т.д.) ». Або: «Що це? Скажи одним словом (тварини, овочі, фрукти тощо) ».
Крім наведених нижче ігор з цією ж метою можна використовувати предметні картинки.
Одяг
Уклавши ляльку спати
Мета: Ознайомити дітей з предметами одягу та її деталями.
Обладнання: Лялька з комплектом одягу, лялькова ліжечко.
Хід: Вихователь пропонує дитині покласти ляльку спати. Дитина роздягає ляльку, вихователь коментує його дії: «Спочатку треба зняти плаття і повісити його на спинку стільця. Щоб зняти плаття, треба розстебнути гудзики »і т.д. По ходу гри вихователь повинен активізувати мова дитини, задаючи навідні запитання: «Що треба розстебнути на сукні?». Якщо малюк не може відповісти, вихователь відповідає сам.
ЛЯЛЬКА Прокинувся
Мета: Уточнити назви лялькового одягу, її деталей, кольору.
Обладнання: Лялька на ліжечку, комплект її одягу.
Хід: Вихователь демонструє дитині ляльку, яка спить на ліжечку. Потім він пояснює, що лялька прокинулася і її потрібно одягнути. Дитина одягає ляльку, а вихователь супроводжує його дії промовою: «Одягнемо ляльці маєчку. Маєчка чиста, вона білого кольору ». Потім вихователь задає питання: «Що ти одягаєш ляльці? Якого кольору маєчка? »І т.п.
ПОРЯД ЛЯЛЬКА
Мета: Активізувати словник по темі.
Обладнання: Картонна лялька, набір паперової одягу.
Хід: Вихователь пропонує дитині одягнути ляльку для різних ситуацій (на прогулянку, на свято, в дитячий сад і т.д.). Дитина одягає ляльку, наприклад, на прогулянку. Вихователь описує одяг ляльки: «Надягнемо ляльці синє пальто. У пальто є комір, рукава, кишені. Застібається воно на гудзики ». Активізуючи мова малюка, вихователь запитує: «Де у пальто рукави? Покажи. Що ти показав? »І т.п. (Рис.12)
Посуд

До ляльок ПРИЙШЛИ ГОСТІ
Мета: Ознайомити дітей з назвою посуду, її кольором, формою, призначенням.
Обладнання: Лялькова посудку, стіл, лялька, Машка і зайчик.
Хід: Вихователь пояснює дитині, що до ляльки прийшли гості (ведмедик і зайчик), тому потрібно накрити на стіл до чаю, дає малюкові доручення: «Постав хлібницю на середину столу. Поруч постав чашки з блюдцями і поклади чайні ложки ». Під час виконання завдання вихователь активізує мова дітей, ставлячи запитання: «що ти робиш? Якого кольору чашка? Що можна пити з чашки? »І т.п. Якщо малюк не може, вихователь сам відповідає на запитання. (Рис.13)
Пригости ЛЯЛЬОК ЧАЄМ
Мета: Закріпити назва предметів посуду, її величини.
Обладнання: Два набору лялькової посуду і дві ляльки, різко контрастних за величиною.
Хід: Вихователь каже, що до дітей у гості прийшла лялька зі своєю донькою і пропонує дітям пригостити їх чаєм: «Давайте накриємо на стіл до чаю. Лялька-мама - велика. Вона буде пити чай з великої чашки, а лялька-дочка - маленька. Вона буде пити чай з маленької чашки ». Потім вихователь пропонує дитині розставити чашки і роздати ложечки відповідно величиною ляльок, що сидять за столом. Важливо стежити за правильністю виконання завдання, при необхідності, допомагати дитині, коментуючи свої і його дії; активізувати словник за допомогою навідних запитань.
Пригости ВЕДМЕДІВ ЧАЄМ
Мета: Та ж
Обладнання: Три набору посуду різної величини, картинка з казки «Три ведмеді» або три іграшкових ведмедя, різко контрастних за величиною.
Хід: Проводиться так само, як і попередня гра, але з використанням посуду трьох різних величин.
ПОМГО ПОСУДУ
Мета: Розширити словник по темі, активізувати словник.
Обладнання: Таз з водою або іграшкова мийка, лялькова посуд.
Хід: Вихователь пояснює дитині, що після сніданку треба помити посуд. Він починає мити посуд, розповідаючи, що посуд була брудна, а тепер вона чиста. Потім пропонує дитині підключитися до гри. Важливо спонукати малюка називати предмети посуду, дії (мити, сушити).
Меблі
В ГОСТЯХ У ЛЯЛЬКИ
Мета: Уточнювати назва предметів меблів, її призначення.
Обладнання: Лялькова меблі, лялька.
Хід: Вихователь пропонує піти до ляльки в гості. У ляльки будинку різні меблі. Вихователь разом з дітьми розглядає її, визначають, з чого вона зроблена; уточнюють колір меблів і її призначення. Вихователь активізує мова дітей, задаючи йому питання: «Покажи, де стілець? Для чого він потрібен? »І т.п.
ЗАПРОСИВ Мишко У ГОСТІ
Мета: Та ж.
Обладнання: Іграшкова меблі, ведмежа.
Хід: Вихователь говорить дітям, що до них у гості прийшов Мишко і пропонує показати йому ігровий куточок: «Це кухня. Тут варто пічка, мийка, стіл, стільці, шафа для посуду »і т.п. Потім просить дитину: «Скажи, що це? (Стілець). Для чого він потрібен? (Щоб на ньому сидіти) тощо ». (Рис.14)
У ЛЯЛЬКИ БУДИНКИ
Мета: Закріпити назва предметів меблів, її величини.
Обладнання: Дві ляльки, два стільці і дві ліжечка, різко контрастні за величиною.
Хід: Вихователь пропонує дітям піти в гості до ляльок, звертає увагу дітей, що одна лялька велика, а інша - маленька. Вихователь разом з дітьми розглядає ляльковий куточок: «Меблі тут велика і маленька. На великому ліжку спить велика лялька, на маленькій ліжка спить маленька лялька. На великому стільці сидить велика лялька, на маленькому - маленька. І т.д. ». Потім питає дитину: «Що це? (Стілець). Він який? (Великий). Яка лялька сидить на цьому стільці? (Велика). Посади ляльок на свої стільці »і т.п.
Транспорт
Чудесна мішечок
Мета: Уточнити і активізувати словник по темі.
Обладнання: Іграшкові автобус, вантажівка, легкова машина, літак, кораблик в мішечку.
Хід: Вихователь по одній дістає машини з мішка. Разом з дитиною розглядає і обговорює зовнішній вигляд машини (вантажівки, автобуси і т.д.), колір, матеріал, призначення. Уточнюється назва частин машини, їх забарвлення і форма.
Покатати в МАШИНІ ІГРАШКИ
Мета: Активізувати мова по темі, уточнити розуміння деяких прийменників.
Обладнання: Велика вантажна машина, іграшкові пасажири - лялька, ведмедик і ін
Хід: Вихователь пропонує дитині покатати в машині іграшки. Уточнюється назва частин машини, їх колір і форма. Дитина садовить «пасажирів» і катає їх. Вихователь ставить запитання: «Хто їде в машині? Що робить лялька? Що робить машина? ». Потім він просить повозити машину біля столу, біля шафи, за дверима і т.д. (Рис.2)
ДАЙ ЩО СКАЖУ
Мета: Закріпити назву транспорту, активізувати словник.
Обладнання: Іграшкові автобус, вантажівка, легкова машина, літак, кораблик.
Хід: Іграшки стоять на столі або килимі. Дитина перебуває на відстані 1-2 метрів від стола. Вихователь просить малюка: «Принеси автобус (літак, вантажівка і т.д.)». Якщо малюк не може, то вихователь уточнює: «Він червоного кольору, коштує близько літака» або просто вказує на потрібну іграшку. Потім ставить запитання, уточнюючи, що приніс дитина, якого кольору автобус, його величина; розглядають частині автобуса. Гра повторюється.
Іграшки
ДІЗНАЙСЯ ІГРАШКИ
Мета: Уточнити і активізувати словник по темі
Обладнання: Улюблені іграшки дітей в мішечку.
Хід: Дивитися гру «Чудесний мішечок»
ЧОГО НЕ СТАЛО?
Мета: Розвивати зорову увагу і пам'ять, активізувати словник.
Обладнання: Іграшки
Хід: Вихователь виставляє на столі 4 іграшки. Дитина називає їх. Потім дитина закриває очі, вихователь ховає 1 іграшку. Дитина повинна відгадати, який іграшки не стало. Гру повторюють 3-4 рази.
Овочі та фрукти
ДІЗНАЙСЯ І НАЗВИ
Мета: Закріпити назву овочів і фруктів, їх кольору і форми.
Обладнання: Натуральні овочі або муляжі в мішечку.
Хід: На столі лежать овочі та фрукти. Вихователь пропонує дитині взяти, наприклад, морквину. Малюк виконує прохання, називає овоч і відповідає на запитання вихователя про його колір і форму. (Рис.15)
ЩО в кошики ЛЕЖИТЬ?
Мета: Закріпити назву овочів і фруктів; їх колір, форму і смакові якості.
Обладнання: Натуральні та готові до вживання морква, помідор, огірок, яблуко, апельсин, груша або інші.
Хід: Вихователь по одному дістає з кошика овочі і фрукти та описує їх, наприклад: «Це яблуко. Воно кругле, червоне. Яблуко солодке, соковите, смачне. Його можна їсти ». Дитина, з допомогою питань вихователя, повторює розповідь про яблуко, потім пробує його на смак.
ВО САДУ ЧИ, У ГОРОДІ?
Мета: Вчити групувати овочі та фрукти, закріпити їх назви.
Обладнання: фланелеграф або магнітна дошка з зображеннями дерева і грядки, площинні фігурки яблука, апельсина, груші, картоплі, капусти, цибуля або інших.
Хід: Вихователь пояснює, що яблука, груші і апельсини - смачні, солодкі. Це - фрукти. Фрукти ростуть на дереві. Картопля, капуста, цибуля не солодкі, але дуже корисні. Це - овочі. Овочі ростуть на грядці. Потім пропонує дитині фрукти помістити на дереві, а овочі на грядці. Малюк виконує завдання, а вихователь активізує його промову за допомогою запитань: «Що це? (Яблуко). Яблуко - це фрукт. Повтори. Де ростуть фрукти? (На дереві) »і т.п. (Рис.16)
ПОВОРЯТА
Мета: Та ж
Обладнання: Теж, що і в попередній грі, тільки на фланелеграфе - зображення банки з-під компоту і каструля.
Хід: Вихователь показує дітям овочі та фрукти. Вони разом розглядають їх, згадують якості овочів і фруктів. Потім вихователь розповідає дітям, що з фруктів можна приготувати смачні варення або компот, а з овочів варять смачний суп і пропонує приготувати ці страви. Для цього потрібно фрукти помістити в банку, а овочі - в каструлю. Малюк виконує завдання, а вихователь активізує його промову за допомогою запитань: «Що це? (Яблуко). Яблуко - це фрукт. Повтори. З фруктів готують компот і варення. Куди ти покладеш фрукт? (В банку) »і т.п. (Рис.17)
Тварини
Давай познайомимося
Мета: Уточнювати і розширювати словник дитини по темі.
Обладнання: Іграшки, що зображують дикі або домашні тварини в мішку.
Хід: Вихователь показує дитині мішечок і пропонує подивитися, що в ньому лежить. Дитина по одній дістає іграшки і розглядає їх. Вихователь активізує мова дітей питаннями. Наприклад: «Хто це? (Собачка). Які частини тіла у неї є? Покажи хвіст, вуха, спинку, голову. Як кричить собачка? І т.д. ». Якщо малюк не може відповісти, вихователь допомагає йому. Гра триває.
ХТО так кричить?
Мета: Навчити дітей дізнаватися тварин по звуконаслідування, закріпити й активізувати словник по темі.
Обладнання: Іграшки або картинки домашніх тварин.
Хід: Діти сидять за столом або на килимі, перед ними - іграшки або картинки домашніх тварин. Вихователь пропонує їм дізнатися, хто так кричить. Наприклад: «Хто кричить« мяу »? Правильно, кішка ». Потім вихователь пропонує дитині знайти іграшку кішки або картинку з її зображенням. Гра триває.
ХТО ДЕ ЖИВЕ?
Мета: Вчити дітей групувати тварин на дикі і домашні, активізувати словник по темі.
Обладнання: Іграшки диких і домашніх тварин, будиночок і дерево.
Хід: Діти сидять біля столу, на якому розставлені іграшки тварин, а трохи подалі - будиночок і дерево. Вихователь просить дітей назвати тварин, потім питає: «Де живе кішка? (В будинку). Правильно. Постав кішку біля будинку. Де живе зайчик? (В лісі). Правильно. Постав зайчика біля дерева »і т.д. Коли всі тварини розгрупувати, вихователь каже: «Тварини, які живуть в будинку, називаються домашніми тваринами. Які це тварини? (Домашні). Назвіть домашніх тварин (діти називають тварин, які стоять біля будиночка) ». Те ж вихователь говорить про диких тварин.
Цю іргу можна проводити з використанням наочних картинок. Гра проводиться з метою закріпити знання про диких і домашніх тварин, отриманих на занятті. (Рис.18)

Ігри з використанням предметних і сюжетних картинок
Вже в кінці першого року дитина тягнеться до барвистої картинці, радіючи зображенню. Малюк не відразу відрізняє реальний предмет від його зображення на картинці. Він відноситься до малюнка як до іграшки, до речі, намагаючись взяти намальований м'ячик, вкусити яблуко. За допомогою дорослого малюк поступово встановлює зв'язок між предметом, його графічним зображенням і відповідною назвою. Це важливо для розвитку мислення, для формування перших загальних уявлень.
Зображення допомагає закріпленню уявлень дітей про предмети. Під керівництвом вихователя з допомогою картинки здійснюється більш розчленоване, детальне сприйняття якостей предмета (форма, величина, колір та ін) і його стану. Тим самим розгляд картин сприяє розвитку більш стійкого, зосередженої уваги.
Картини викликають у дитини радісні емоції, за допомогою картини збагачується словник малюка. Від дорослих вона дізнається назва предметів, дій, якостей, поступово починає сам активно називати зображене, відповідати на запитання.
Використання малюнки для розвитку мовлення дитини має навіть деяку перевагу перед іграшкою. Діти, розглядаючи картинку, охоче говорять, в той час, як іграшкою їм, перш за все, хочеться пограти, а не розповідати про неї.
Картинки, завдяки своїй образності, барвистості є цінним засобом виховання художнього смаку. Картинки для маленьких повинні бути барвистими і добре виконаними в художньому відношенні.
Ось деякі ігри з використанням картинок.


Предметні картинки
Робота з картинками будується на основі принципів від простого до складного і від приватного до загального. Спочатку дітям пропонуються зображення тих предметів, які найбільш часто зустрічаються в їх повсякденному житті, з якими вони діють у різних ситуаціях і бачать їх у різних поєднаннях. Це, перш за все зображення окремих предметів одягу, посуду, меблів, іграшок, предметів домашнього ужитку, тварин (що живуть поруч) та ін Далі зображення підбираються як серії узагальнень: «Одяг», «Меблі», «Посуд», «Тварини» і т.п.
Нижче наводяться приклади ігор з предметними картинками. Мета таких ігор - виробляти у дітей уявлення про величину, колір, різних станах предметів; збагачувати словник назвами якостей, дій; вчити вимовляти короткі речення.
ПОСУД ДЛЯ ЛЯЛЬКИ
Мета: Вчити дітей знаходити знайомі предмети посуду на картинках по словесному вказівкою, дати уявлення про їх використання, активізувати словник.
Обладнання: Набір предметних картинок з серії «Посуд», лялька.
Хід: Вихователь каже, що лялька буде обідати і пропонує дітям підібрати картинки із зображенням тих предметів посуду, які знадобляться ляльці для того, щоб поїсти, наприклад, суп. Дитина вказує на картинки із зображенням тарілки і ложки. Вихователь активізує мова дитини, ставлячи запитання: «Що намальовано на картинці? (Тарілка й ложка). Для чого потрібні тарілка й ложка? (Щоб їсти суп) і т.д.
ХТО З НАМИ ПОРУЧ ЖИВЕ
Мета: Вчити впізнавати, показувати і називати тварин і птахів, зображених на картинках.
Обладнання: Набір предметних картинок з серії «Домашні тварини та птахи».
Хід: Вихователь задає питання по змісту предметних картинок, а діти на них відповідають, наприклад: «Хто ж тут намальований? Так, Півник Золотий гребінець. А як він кричить? Ку-ка-рі-ку! »І т.д. «Покажи, де намальована собачка. Правильно. А як кричить собачка? Ав-ав! »І т.п. (Рис.19)
ЩО купили на базарі?
Мета: Продовжувати знайомити дітей з назвами овочів, вчити співвідносити і порівнювати предмети з їх зображеннями на картинках.
Обладнання: Набір предметних картинок з серії «Овочі», натуральні овочі або їх муляжі.
Хід: Вихователь показує, наприклад вилок капусти і питає у дітей: «Що це? (Капуста). Капуста кругла, зеленого кольору. Покажи, де намальована капуста? (Дитина показує картинку і називає те, що на ній зображено) ». Потім гра повторюється з використанням іншого овочу. (Рис.15)
ЩО У САДУ ЗРОСТАЄ?
Мета: Продовжувати знайомити дітей з назвами фруктів, вчити співвідносити і порівнювати предмети з їх зображеннями на картинках.
Обладнання: Набір предметних картинок з серії «Фрукти», натуральні фрукти або їх муляжі.
Хід: Гра проводиться так само, як і попередня. (Рис.20)
Ігри «Що купили на базарі?» І «Що в саду росте?» Можна проводити просто з використанням предметних картинок, без використання муляжів. Тоді мета цих ігор буде така - вчити дізнаватися, показувати називати овочі та фрукти, зображених на картинках. Хід цих ігор наступний: Вихователь задає питання по змісту предметних картинок, а діти на них відповідають, наприклад: «Що тут намальовано? Так, яблуко. Яблуко кругле, червоного кольору. Повтори ». Або: «Покажи, де намальовано яблуко. Правильно. Яке яблуко? (Дитина відповідає сам або з допомогою вихователя) »і т.п.
Парні картинки
Мета: Вчити дітей знаходити дві ідентичні картинки серед безлічі (10-15) запропонованих, активізувати словник.
Обладнання: Набори предметних картинок: «Одяг», «Посуд», «Меблі», «Транспорт», «Іграшки» і т.д. (По дві штуки), дві ляльки.
Хід: Вихователь показує дітям ляльки, каже, що вони сестрички і пропонує обом подарувати по іграшці. Діти вибирають дві картинки із зображенням іграшок з усіх запропонованих. Потім, вихователь говорить, що ляльки хочуть погуляти, і пропонує допомогти лялькам знайти свій одяг. Діти вибирають дві картинки із зображенням предметів одягу і т.д. При цьому вихователь спонукає дітей відповідати на запитання, активізуючи їх мова: «Що це? Для чого це потрібно? Якого кольору? І т.п. ».
Так само в цій грі можна використовувати комплексні картинки. На одній такій картинці зображені, наприклад, кілька предметів посуду, меблів, одягу і т.д.
НА ЧОМУ МИ їздимо?
Мета: Вчити дітей впізнавати знайомі транспортні засоби, позначати їх словами.
Обладнання: Предметні картинки «Транспорт».
Хід: Вихователь показує дітям ту чи іншу картинку і питає, що на ній намальовано. Діти відповідають самі або за допомогою вихователя. Потім вихователь пропонує розглянути картинку і зазначає, якого кольору, наприклад, машина, разом з дітьми називає її частини і т.д. Гра повторюється.

Гру «На чому ми їздимо?» Можна проводити з використанням художнього слова. Тоді мета цієї гри буде така - навчити дітей дізнаватися і показувати транспортні засоби на слух. Хід: Вихователь читає дітям вірш, потім питає про що в ньому говориться і просить дитину знайти картинку з зображенням цього транспорту.

ПАРОВОЗ
Загудів паровоз
І вагончики повіз.
Чу-чу, чу-чу!
Я далеко укачу!
(Т. Волгіна)
ЛІТАК
Літак побудуємо самі,
Понесемо над лісами.
Понесемо над лісами,
А потім повернемося до мами.
(А. Барто)
ВАНТАЖІВКА
Ні, даремно ми вирішили
Прокатати кота в машині:
Кіт кататися не звик -
Перекинув вантажівку.
(А. Барто)
ВЕРТОЛІТ
Вертоліт, вертоліт!
Ти візьми мене в політ!
А в польоті порожньо,
Виросла капуста!
(Жарт)

КОРАБЛИК
Матроська кепка, мотузка в руці.
Везу я кораблик по швидкій річці
І скачуть жаби за мною по п'ятах,
І просять мене: «Покатай, капітан!».
(А. Барто)
ЛОТО
Мета: Вчити впізнавати і називати зображені на картинках предмети, не залежно від їх кольору або величини; узагальнювати їх за призначенням і використанню.
Обладнання: Набори предметних картинок: «Одяг», «Посуд», «Меблі», «Транспорт», «Іграшки» і т.д. (Число картинок з кожної серії повинна відповідати кількості дітей).
Хід: Вихователь показує дітям картинку, на якій зображено, наприклад, тарілка і каже: «Що це? (Діти відповідають). Правильно. Тарілка - це предмет посуду. Де ще намальована посуд? ». Діти, самостійно або з допомогою вихователя, шукають і показують потрібні картинки і називають, що на них намальовано. Далі, вихователь показує дітям картинку, на якій зображений, наприклад, автомобіль і гра повторюється.
КОГО МИ ЗУСТРІЛИ У ЛІСІ?
Мета: Вчити впізнавати, показувати і називати тварин, зображених на картинках.
Обладнання: предметні картинки із серії «Дикі тварини».
Хід: Вихователь задає питання по змісту предметних картинок, а діти на них відповідають, наприклад: «Хто тут намальований? Так, зайчик. Зайчик сірого кольору, у нього довгі вушка. Якого кольору зайчик? Які у нього вушка? »І т.п. (рис.21)
КІМНАТА ДЛЯ ЛЯЛЬКИ
Мета: Вчити впізнавати, показувати і називати предмети меблів, зображені на картинках і позначати їх словами.
Обладнання: предметні картинки із серії «Меблі», лялька.
Хід: Вихователь показує дітям ляльку і каже: «На чому лялька буде спати? Так, на ліжечку. Покажи, де намальована ліжечко? (Дитина показує потрібну картинку). Що на ньому намальовано? (Ліжечко). Для чого потрібна ліжечко? (Щоб на ній спати) »і т.д.

Гру «Кімната для ляльки» можна проводити, використовуючи не тільки предметні картинки, а й іграшкові меблі. Тоді мета цієї гри буде така - знайомити дітей з назвами предметів меблів, вчити співвідносити і порівнювати предмети з їх зображеннями на картинках. Хід цих ігор наступний: Вихователь показує дітям ляльковий куточок і говорить, що це кімната ляльки. Потім запитує в дітей: «Що це? (Стілець). На стільці лялька сидить. Покажи, де намальований стілець? (Дитина показує картинку і називає те, що на ній зображено). Для чого потрібен стілець? (Щоб на ньому сидіти) ». Потім гра повторюється з використанням іншого предмету меблів.
Сюжетні картинки
На заняттях з сюжетними картинками діти другого року життя набувають вміння акуратно користуватися картинками, уважно розглядати зображення, накопичують словник. Це дає можливість в подальшому вдосконалювати сприйняття і мова дітей. Заняття з сюжетними картинками проводяться одночасно з 3 - 4 дітьми. Картинку кладуть на стіл чи зміцнюють на стійкій підставці настільною. Дітей садять біля столу навпроти картинки.
Мета таких ігор: навчити дітей розуміти життєво близький сюжет, зображеної на картинці; розвивати вміння слухати пояснення, короткий розповідь вихователя, розширювати словник, вчити розповідати про зображеного на картинці.
Діти обідали
Мета: Вправляти дітей в назві слів: тарілка, чашка, блюдце, ложечка, серветка, їсть, витирає, тримає.
Обладнання: Зображення із зображеними на ній трьох дітей, що сидять за столом: хлопчик нахилився над тарілкою, і їсть друге; дівчинка їсть маленькою ложкою компот з чашки, що стоїть на блюдце, другий хлопчик закінчив їжу і витирає рот серветкою; на столі стоїть склянка з паперовими серветками.
Хід: Вихователь показує картинку і розповідає: «На картині намальовані діти. Вони обідають. Хлопчик (показує його) їсть кашу з тарілки. Альоша, покажи тарілку. А це що? (Велика ложка). А дівчинка вже з'їла кашу. Дівчинка їсть компот ложечкою. А це що? (Чашка). У чашці компот. А це що? (Блюдце). Що робить дівчинка? (Їсть компот). Цей хлопчик вже з'їв компот. Він витирає рот серветкою. Що робить хлопчик? (Витирає рот). Серветки стоять на столі у склянці. Таня, покажи склянку з серветками. Діти добре і акуратно їдять, Сукні та сорочки у них чисті ». Потім вихователь просить окремих дітей показати і розповісти, що роблять хлопчик і дівчинка, що вони тримають у руках, що їдять, просить назвати колір одягу (зелена сорочка, червоне плаття).
МАМА КУПАЛА ДИТИНУ
Мета: Вправляти дітей в назві слів: купатися, ванна, рушник, поливати, витирати.
Обладнання: Картинка з зображенням ванною, в якій сидить маленький хлопчик, а мати мочалкою тре йому спину. Хлопчик тягнеться до качки, що плаває в ванні. Особа у хлопчика веселий. Недалеко стоїть стілець, на спинці якого висить великий рушник.
Хід: Вихователь показує картинку і дає дітям можливість розглянути її. Потім каже: «Це мама. Мама купає синочка Петю. Петя любить купатися. «Куп-хлюп, куп-хлюп», - говорить Петя. Як говорить Петя? Діана, покажи ванну. У ванні тепла вода. Мама тре мочалкою Петі спину. А що це у Петі? Качка плаває у ванні, велика, жовта качка. Вимиє мама Петю й виллє чистою водою. А що це висить на стільці? Великий рушник. Мама буде витирати Петю. Петя чистенький тепер ».
ХЛОПЧИК граються із собаками
Мета: Вправляти дітей в назві слів: собака, квіти, сидить, дивиться, дає, грає.
Обладнання: Картинка з зображенням зеленої галявини. На галявині ростуть квіти. Хлопчик показує собаці цукор. Собака сидить на задніх лапах. Маленька дівчинка з цікавістю дивиться на хлопчика і собаку. Близько дівчинки лежить іграшкова собака.
Хід: Вихователь розповідає: «Це хлопчик Петя і її сестричка Катя. Вони гуляють на галявині. Катя сидить на траві. Ось трава. На галявині ростуть квіти. Покажи, Денис, квіти. Собачка Жучка грає з дітьми. Петя дає їй цукор: «На, Жучка! На! На! ». Як Петя кличе собаку? Собака стоїть на задніх лапах і просить цукор ». Після цього вихователь просить дітей показати на картинці хлопчика, дівчинку, собаку, іграшкову собачку, траву, квіти, запитує: «Як хлопчик кличе собаку? Що хлопчик дає собаці? Де сидить дівчинка? ».
Всі питання вихователя до дітей носять підказує характер.
Ось приблизний перелік сюжетних картинок, які можна використовувати для розглядання з дітьми: «Хлопчик з сопілкою», «Голуб летить», «Автобус везе людей», «Кішка грає м'ячем», «Коза їсть траву», «Лялька сидить у ванні», «Діти грають у групі», «Свято ялинки в дитячому садку», «Діти годують курку і курчат», «Мишка спить у ліжечку», «Діти гуляють в парку», «Діти на прогулянці в дитячому саду» і т.д.

ІГРИ І ВПРАВИ ДЛЯ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ
Сенсорний розвиток дитини - це розвиток його сприйняття і формування уявлень про зовнішні властивості предметів: їх форму, колір, величиною, положення в просторі, а так само запаху, смаку і т.п. Значення сенсорного розвитку в ранньому та дошкільному дитинстві важко переоцінити. Саме цей вік найбільш сприятливий для вдосконалення діяльності органів чуття, нагромадження уявлень про навколишній світ.
Сенсорний розвиток, з одного боку, становить фундамент загального розумового розвитку дитини, з іншого боку, має самостійне значення, тому що повноцінне сприйняття необхідно і для успішного навчання дитини в дитячому саду, у школі, і для багатьох видів праці.
У кожному віці перед сенсорним вихованням стоять свої завдання, формується певна ланка сенсорної культури.
На другому-третьому році життя завдання сенсорного виховання істотно ускладнюються. Хоча дитина раннього віку ще не готовий до засвоєння сенсорних еталонів, у нього починають накопичуватися подання про колір, форму, величину і інших властивостях предметів. Важливо, щоб ці подання були досить різноманітними. А це означає, що дитину слід знайомити з усіма основними різновидами властивостей - шістьма кольорами спектра (блакитний колір слід виключити, тому що діти погано відрізняють його від синього), білим і чорним кольором, з такими формами, як коло, квадрат, овал , прямокутник.
Знайомлячи дітей з різними властивостями предметів, не слід добиватися запам'ятовування та вживання їх назв. Головне, щоб дитина вміла враховувати властивості предметів під час дій з ними.
Щоб привернути увагу дитини раннього віку до властивостей предметів, виробити стійкі уявлення про ці властивості, доцільно організувати такі дії з предметами, при яких для отримання потрібного результату потрібно зіставити предмети за формою, величиною, встановити їх збіг або розбіжність. Таке зіставлення спочатку діти не можуть виконати зорово. Тому їм пропонують накладати предмети один на одного, порівнюючи кольору. Від зовнішніх прийомів зіставлення діти поступово переходять до зіставлення на-віч. Це дає їм можливість встановлювати тотожність і відмінність за зовнішніми властивостями і між такими предметами, які не можна накласти один на одного або прикласти впритул (наприклад, між об'ємними предметами).
Основні завдання у сенсорному вихованні дітей другого-третього року життя: навчитися виділяти колір, форму та величину як особливі ознаки предметів, накопичувати уявлення про основні різновиди кольору і форми і про відношення між двома предметами за величиною.
Ігри для дітей раннього віку запропоновані за ступенем зростаючих труднощів, що відповідає програмі дитячого саду.
Ігри, включені в цей розділ, допоможуть дитині отримати цілісне уявлення про предмет (величина, форма, колір). Їм можна використовувати як у вільній діяльності дітей, так і на заняттях.
Величина
ВЕЛИКІ І МАЛЕНЬКІ
Мета: Навчити дитину чергувати предмети за величиною
Обладнання: За чотири великих і маленьких намистини (приблизно 2 і 1см) однакового кольору. Шнур або м'яка дріт, лялька й кошик.
Хід: Вихователь показує дитині гарну ляльку, говорить, що лялька прийшла до малюка в гості і принесла щось у кошичку. Потім вихователь садить ляльку на стіл і, виймаючи з кошика коробочку, показує дитині, що там лежать великі і маленькі намистини і нитка. Сказавши, що лялька попросила малюка зробити для неї гарні намиста, вихователь звертає увагу дитини на те, що намиста можна нанизувати по-різному. Спочатку вихователь сам показує, як треба збирати намиста, а потім пропонує зробити це дитині. Важливо почати чергування з великою намистини, тому що якщо чергувати намиста навпаки, тобто спочатку брати маленьку, потім більшу, дитині буде важко впоратися із завданням, тому що його в першу чергу приваблюють великі намистини. Потім ляльці показують, які вийшли намисто. (Рис.22)
БУДЬ М'ЯЧ БІЛЬШЕ?
Мета: Вчити розрізняти предмети за величиною і вибирати їх по словесному вказівкою.
Обладнання: Великі й маленькі м'ячі, довільно перемішані.
Хід: Вихователь стоїть на відстані 3 - 5м від дитини і просить принести йому великий м'яч. Якщо дитина помиляється, вихователь пояснює і показує різницю, даючи маляті потримати великий і маленький м'ячі. Рукою дитини вихователь обводить по окружності великого і маленького м'яча, говорячи при цьому, «великий» це чи «маленький» м'яч. Гра повторюється.
ДОРУЧЕННЯ
Мета: Вчити дітей розрізняти і називати іграшки, а також виділяти їх розмір; розвивати слухове сприйняття, вдосконалювати розуміння мови.
Обладнання: Великі й маленькі собачки, машинки, коробочки, м'ячі, чашки, кубики, матрьошка.
Хід: Вихователь показує дитині іграшки і предмети і пропонує назвати їх, відзначаючи їх розмір. Потім дає малюкові наступні завдання:
Ø Велику собаку напій чаєм з великої чашки, а маленьку - з маленької;
Ø Покатай матрьошку у великій машині;
Ø Постав маленьку собаку біля матрьошки;
Ø Побудуй для великої собачки будиночок з великих кубиків, а для маленької - з маленьких;
Ø Візьми маленьку собачку і посади її на килим;
Ø Візьми велику собаку і посади її у велику коробку;
Ø Збери маленькі кубики в маленьку коробку, а великі - на велику й т.п.
Якщо дитина помиляється, собачка або матрьошка показують своє незадоволення (гарчить або відвертається).
Пригости Зайчики
Мета: Вчити дітей групувати предмети за величиною.
Обладнання: Іграшковий заєць, велике і маленьке відерце, по п'ять великих і маленьких муляжів морквин на підносі.
Хід: Вихователь показує зайця, пропонує дітям його розглянути, погладити. Потім каже, що зайчик просить дітей допомогти йому зібрати морквину і показує тацю з морквою, роблячи акцент на те, що морквина велика і маленька. Далі вихователь каже, що велику морквину потрібно класти у велике цебро, а маленьку морквину у маленьке відерце. Діти виконують завдання, зайчик дякує їм за допомогу. (Рис.23)
За таким же принципом можна групувати і інші великі та маленькі предмети в різні за величиною ємності. Наприклад, граючи в наступні ігри «Допоможи ляльці зібрати кубики», «Поклади м'ячі в кошики», «Постав машини в гараж» і т.д.
ЛЯЛЬКИ Заблукав
Мета: Та ж.
Обладнання: Кілька великих і маленьких ляльок, великий і маленький будиночок.
Хід: На столах або килимі в різних сторонах стоять іграшкові будиночки. Навпаки, на невеликій відстані сидять ляльки. Вихователь показує дітям ляльки. Разом з дітьми розглядає їх, зазначає, що ляльки великі і маленькі. Потім каже, що ляльки заблукали і пропонує допомогти лялькам знайти свій будиночок, пояснюючи, що великі ляльки живуть у великому будиночку, а маленькі ляльки живуть в маленькому будиночку. Діти виконують завдання, ляльки дякують їм за допомогу. (Рис.24)
З тією ж метою, як і попередня гра можна проводити наступні ігри: «покатати ведмедиків на машинах», «Пригости собачок кісточкою», «Збери квіти» і т.д. Ігри проводяться так само, як і попередня, але з використанням іншого відповідного обладнання.
Так само для навчання дітей співвідносити предмети за величиною, можна використовувати предметні картинки. Наприклад, в іграх «Посади пташок у свої гнізда», «З якого дерева листочок?», «На якій квітці сидять метелики?» Тощо, дітям пропонується співвіднести дві картинки із зображенням великих або маленьких предметів. Наприклад: у велике гніздо посадити великого птаха, а в маленьке - маленьку птицю і т.п. (Мал. 25)
Форма
БУДЬ ЦЕ ФОРМИ
Мета: Навчити дитину чергувати предмети за формою
Обладнання: За чотири круглих і квадратних глиняних намистини однакового кольору (діаметр 2см). Шнур або м'яка дріт, лялька й кошик.
Хід: Проводиться так само, як гра «Великі і маленькі» з тією лише різницею, що на нитку по черзі нанизують круглі і квадратні намистини. Вихователь пропонує дитині помацати руками кожну намистину на нитці, фіксуючи на цьому увагу дитини і примовляючи: «Кулька, кубик ...». (Рис.26)
КОЛО, КВАДРАТ
Мета: Вчити групувати предмети за формою.
Обладнання: По п'ять картонних кіл і квадратів одного кольору.
Хід: Вихователь показує дітям геометричні фігури, довільно перемішані на столі. Потім каже: «Ось це - коло, ось це - квадрат. Коло я покладу на круглу тарілочку, а квадрат - на квадратну тарілочку ». Далі вихователь пропонує дітям розкласти фігури по своїх місцях і активізує мова дітей питаннями: «Що це? (Коло). А це? (Квадрат) і т.п. ».
ЧАРІВНА Коробочки
Мета: Вчити дітей проштовхувати геометричні форми у відповідні отвори.
Обладнання: Коробки з отворами круглої і квадратної форми і відповідні їм за розміром кубики і кульки.
Хід: Вихователь показує дітям коробочки з «віконцями» і говорить, що в них можна проштовхнути кульки і кубики. Потім обводить пальцем круглий отвір, відзначаючи, що воно кругле, що у нього немає куточків, і проштовхує в нього кульку. Те ж саме робить і з квадратним отвором, відзначаючи, що воно квадратне і у нього є куточки і проштовхує в нього кубик. Далі, завдання виконують діти. При кожному проштовхуванні, вихователь здивовано-захопленим тоном вигукує: «Ой, немає кульки! Ой, немає кубика! », Тим самим, стимулюючи дитини продовжувати гру і викликаючи позитивні емоції. (Рис.27)
Також цю гру можна використовувати і для закріплення величини предметів, роблячи в коробках великі і маленькі отвори різних однорідних геометричних форм. Можна додавати отвори і інших геометричних форм, наприклад - трикутні, прямокутні і т.д.

Заштопати Штанці
Мета: Вчити дітей вставляти предмети даної форми у відповідні отвори.
Обладнання: картонними зображеннями вовка (матрьошки, ляльки тощо) з отворами круглої, квадратної і трикутної форми на штанцях і відповідно ним кола, квадрати і трикутники, такого ж кольору, як і штанці.
Хід: Вихователь показує дітям вовка і звертає їхню увагу на те, що у вовка діряві штанці. Потім вихователь показує дітям геометричні фігури - латочки і пропонує допомогти вовку заштопати штанці. Діти виконують завдання, вовк дякує їм. (Рис.28)
Цю гру можна проводити з ускладненням, наприклад - «заштопати» у матрьошок сарафани різного кольору різними великими і маленькими геометричними формами відповідних кольорів.
ВЕСЕЛІ Чоловічки
Мета: Вчити дітей групувати предмети за формою
Обладнання: Вирізані з картону круг, квадрат, трикутник, прямокутник - будиночки і ці ж геометричні форми маленького розміру - чоловічки.
Хід: Вихователь разом з дітьми розглядає довільно що лежать на столі маленькі геометричні фігури, говорить, що це - веселі чоловічки. Потім показує, наприклад, коло і каже: «Цього чоловічка звуть коло. Як звуть чоловічка? (Коло). Покажіть, яких ще чоловічків звуть коло? (Діти показують кола) ». Так само діти показують і інші геометричні фігури. Вихователь каже, що чоловічки заблукали, і пропонує дітям допомогти чоловічкам знайти свої будиночки. Потім пояснює, що чоловічки-кола живуть у круглому будинку (кладе чоловічка на велике коло), чоловічки-квадрати живуть в квадратному будинку (кладе чоловічка на великий квадрат) і т.д. Далі діти виконують завдання самостійно. (Рис.29)
Цю гру проводять спочатку з використанням двох геометричних форм, потім - трьох і далі чотирьох. На перших етапах фігури-чоловічки однакового розміру і кольору, ускладнюючи гру можна використовувати «чоловічків» різного розміру, а потім і кольору. (Рис.30)
Колір
КУРОЧКА і курчата
Мета: Звернути увагу дитини на те, що колір є ознакою різних предметів і може служити для їхнього позначення.
Обладнання: Коробка з мозаїкою, де вміщено шість елементів жовтого кольору і один білого.
Хід: Вихователь показує дітям іграшки: біла курочка, а за нею жовті курчата (або картинку). Потім - білий елемент мозаїки і каже: «Це у нас буде курочка. Вона білого кольору ». Демонструє жовтий елемент мозаїки і пояснює: «Жовтого кольору будуть курчатками». В отвір панелі вихователь білу мозаїку, ще раз нагадуючи, що курочка буде такого білого кольору, і поміщає слідом за білою мозаїкою одну жовту, кажучи, що такого кольору курчата. Потім дає дитині коробку з мозаїкою і пропонує знайти ще одного курчати і помістити його слідом за мамою-курочкою. Після того, як усі курчата будуть знайдені і розміщено «низкою», позаду курочки, дитина повторює завдання самостійно. (Мал.31)
ЯЛИНКИ і грибочки
Мета: Навчити дитину чергувати предмети за кольором.
Обладнання: Коробка з мозаїкою, де вміщено по десять елементів зеленого і червоного кольору.
Хід: Вихователь показує дітям мозаїку і пояснює, що ялинки бувають зеленого кольору, та розміщує на панелі ялиночку - елемент зеленого кольору. Показує елемент червоної мозаїки, пояснює, що такого червоного кольору бувають грибочки. Розмістивши у себе на панелі ялинку, грибочок, ялинку, грибочок, вихователь пропонує дитині продовжити ряд ялинок і грибків.
Гру проводять як закріплення після відповідного заняття. (Мал.31)
З тією ж метою, як і попередня гра можна проводити наступні ігри: «Гуси з гусенятами» - використовують мозаїку білого (гусак) і жовтого (гусеня) кольору; «Будиночки та прапорці» - використовують мозаїку білого (будиночок) і червоного (прапорець) кольору. У грі «Будиночки та прапорці» елемент червоного кольору розміщують над елементом білого кольору. (Рис.32)
Різнокольорові буси
Мета: Та ж.
Обладнання: По чотири білих і червоних намистини (можуть використовуватися й інші кольори) у коробці, шнур або м'яка дріт.
Хід: Проводиться так само, як гра «Великі і маленькі» з тією лише різницею, що на нитку по черзі нанизують білу і червону намистини. Основою для успішного чергування інших колірних поєднань є саме білий, добре знайомий колір, який часто згадується у побуті (білий сніг, білі руки і т.д.).
ДОПОМОЖИ Матрьошка ЗНАЙТИ СВОЇ ІГРАШКИ
Мета: Закріпити у дітей уміння групувати однорідні і співвідносити різнорідні предмети за кольором.
Обладнання: Малюнок з матрьошками, намистини і палички різних кольорів.
Хід: Вихователь по черзі показує дітям матрьошки, одягнених у сукні чотирьох основних кольорів і каже, що у кожної матрьошці є свої іграшки: м'ячики і палички, але вони все переплуталися. Потім пропонує допомогти матрьошка знайти свої іграшки. Вихователь показує одну з матрьошок і пропонує вибрати намистини такого ж кольору, як у неї плаття. Після того як дитина вибере всі намистини і покладе їх поряд з матрьошкою, йому пропонується так само вибрати палички.
Пригости ВЕДМЕДІ ЯГІД
Мета: Вчити дітей вибирати предмети даного кольору з декількох запропонованих, розвивати координацію рук і дрібну моторику пальців.
Обладнання: Коробка з мозаїкою, де вміщено десять елементів червоного кольору і по п'ять елементів жовтого і зеленого кольору.
Хід: Вихователь показує дітям ведмедя і розглядає його разом з дітьми. Потім пропонує дітям пригостити його ягодою, роблячи акцент на те, що ведмедик любить тільки стиглу ягоду червоного кольору. Далі, вихователь бере з коробки елемент мозаїки червоного кольору (ягідку), вставляє її в панель і пропонує дітям теж збирати ягоди, стежачи за тим, щоб діти брали тільки стиглі ягоди червоного кольору. Коли всі червоні ягоди зібрані в «кошик», ведмідь дякує дітей. (Рис.33)
З тією ж метою, як і попередня гра можна проводити наступні ігри: «Знайди сонечко», «Посади травичку», «хмарки на небі» і т.п., з тією лише різницею, що дитині пропонується вибрати відповідно елементи жовтого, зеленого і синього кольору з декількох запропонованих.
Поставити букет квіти у вазу
Мета: Вчити дітей групувати предмети за кольором.
Обладнання: Чотири вази жовтого, червоного, зеленого і синього кольорів, зроблених із пластикових пляшок, паперові квіти тих же розквітом.
Хід: Вихователь показує дітям квіти, які лежать на столі або килимі довільно перемішані, і пропонує зібрати з них букети і поставити у вази. Потім, вихователь бере, наприклад, червона квітка і ставить його у вазу червоного кольору, роблячи акцент на те, що квітка такого ж кольору, як і ваза. Те ж саме вихователь проробляє і з квітами інших кольорів. Далі збирати букети пропонується дітям.
Різноколірні кулі
Мета: Вчити дітей співвідносити предмети за кольором.
Обладнання: Картка із вертикально наклеєними на ній різнокольоровими смужками - «ниточками» паралельно і на деякій відстані один від одного, Вирізані з картону кулі тих же кольорів.
Хід: Вихователь показує дітям кулі та пропонує прив'язати до них ниточки, щоб кулі не полетіли. Потім бере куля, наприклад, жовтого кольору і прикладає його до жовтій смужці - «ниточці» жовтого кольору. Далі завдання виконують діти.
Цю гру можна проводити з іншим обладнанням: різнокольорові картки-«книжки» з вирізаними «віконцями» - кулями, картки-вкладиші таких же кольорів. Тоді хід буде такою: вихователь показує дітям картки з кулями і пропонує дітям зафарбувати ці кулі відповідним кольором, попередньо показуючи як це зробити. (Рис.34)
Підберу ЧАШКИ До Блюдце
Мета: Та ж.
Обладнання: Вирізані з картону чашки й блюдця різних кольорів.
Хід: Вихователь показує дітям блюдця і пропонує поставити на них чашки і уточнює, що у кожного блюдця є своя чашка такого ж кольору. Потім вихователь показує, як це потрібно робити. Далі завдання виконують діти. (Рис.35)
Рукавичка
Мета: Та ж
Обладнання: Вирізані з картону кілька пар різнобарвних рукавиць, ляльки.
Хід: Вихователь говорить дітям, що ляльки зібралися на прогулянку, але не можуть знайти свої рукавиці, тому що рукавиці переплуталися. Потім вихователь бере одну рукавицю (наприклад, червону), запитує у дитини, якого вона кольору і пропонує малюкові знайти таку ж червону рукавичку. Дитина виконує завдання і гра продовжується.
МАГАЗИН ІГРАШОК
Мета: Вчити дітей групувати предмети за кольором.
Обладнання: Картка з намальованими на ній одна над іншою горизонтальними смугами, на невеликій відстані один від одного; вирізані з картону силуети різнокольорових іграшок (м'яч, літак, машина, кегля і т.п.)
Хід: Вихователь пропонує пограти в магазин, але для цього потрібно розставити іграшки на полиці. Потім пропонує малюкові взяти одну іграшку і поставити її на полицю (картку), уточнюючи її колір. Далі вихователь пропонує дитині поставити на цю полицю іграшки такого ж кольору. Коли завдання виконано, то гра продовжується з іграшкою іншого кольору.
Так само можна використовувати різнокольорові полки, а дитині запропонувати розставити на них іграшки відповідно з кольором. (Ріс.36)
Ігри та вправи з предметами
У вихованні дітей раннього віку дуже важливим є збагачення і вдосконалення чуттєвого досвіду в процесі діяльності.
Характерною для цієї вікової ступені діяльністю є діяльність предметна. Її називають провідною не тільки тому, що вона переважає, але й тому, що має виняткове значення для формування важливих якостей дитячої психіки.
У процесі діяльності в дітей розвивається мислення, кмітливість, виховується зосередженість, уміння спокійно, не відволікаючись, займатися протягом деякого часу якимось одним справою.
Предметна діяльність має важливе значення і для сенсорного розвитку дитини. Діючи з предметами, він пізнає їх якості та властивості, знайомиться з формою, величиною, кольором, просторовими співвідношеннями. У процесі дій з предметами у дітей другого року життя розвиваються якості навченості: зосередженість погляду на предметі, загальмованість рухів, збереження певної пози, емоційна налаштованість.
Дії з такими предметами, як дидактичні іграшки, завжди ставлять перед дитиною розумову задачу, він намагається добитися результату - зібрати башточку, скласти матрьошку і т.п. Так, поволі формується цілеспрямованість. Деякі дидактичні іграшки для виконання ігрової задачі вимагають певної послідовності дій і відбору деталей.
Предметні дії розвивають координацію і узгодження рухів обох рук дитини, ведуть до утворення зв'язків у роботі очей (часто вуха) і рук, забезпечують оволодіння простором.
Мета запропонованих нижче ігор та вправ з дидактичними іграшками: розвивати у дітей координацію рук і дрібну моторику пальців, сприяти закріпленню якостей предметів (величина, форма, колір).
СКЛАСТИ Матрьошка
Обладнання: Матрьошка, яка вміщує декілька вкладених один в одного ляльок меншого розміру.
Хід: Вихователь разом з дитиною відкриває матрьошку, вимовляючи: «Матрьошка, матрьошка, відкрийся трішки!». Дістає матрьошку трохи менше і ставить її поруч з великою, запропонувавши малюку порівняти їх за розміром і кольором. Коли всі матрьошки виявляться відкритими, вихователь пропонує дитини скласти їх назад, починаючи з найменшої.

Ми - матрьошки, ми - сестрички, У хованки з нами гратися,
Всі подружки-невелички. Нас швидше збирай -
Як почнемо танцювати і співати, Якщо будеш помилятися,
Нікому не всидіти! Ми не будемо закриватися!
(С. Рещиковим)
Спочатку гру слід проводити з двоскладовою матрьошкою, потім з трискладових і т.д. (мал.37)
Точно так само замість матрьошки можна використовувати барила, стаканчики, що відкриваються коробочки, вкладиші різних форм і т.п. (Ріс.38)
Збери Пірамідка
Обладнання: Пірамідка, що складається з 4-5 кілець, що убувають по величині.
Хід: Вихователь показує дитині пірамідку, і допомагає розібрати її. Разом з малюком вихователь розглядає колечка, відзначаючи їх форму і колір і роблячи акцент на їх величину. Потім вихователь пропонує дитині зібрати пірамідку. Він пояснює, що спочатку потрібно вибрати найбільше колечко і надіти його на стрижень (малюк виконує завдання). Далі вихователь пропонує зробити те ж саме з колечками до тих пір, поки пірамідка не буде зібрано. Надалі дитині надається можливість самостійно маніпулювати з пірамідкою, намагаючись зібрати її правильно. (Ріс.39)
Можна збирати різні пірамідки в залежності від того, які цілі переслідуються. Наприклад: піраміда, що складається з кілець одного розміру або кольору; з кубиків, кульок, призм одного або різного розміру і кольору; з предметів зростаючих за величиною і т.д. (мал.40)
Збери намисто
Обладнання: Будь-які предмети з отворами для нанизування різної величина, форми і кольору, шнур або м'яка дріт.
Хід: Вихователь пропонує дитині зібрати намисто, нанизуючи їх на шнур. Показує, як це потрібно робити і пропонує малюкові продовжити. Якщо дитина не може, вихователь допомагає йому.
Можна збирати різні намиста в залежності від того, які цілі переслідуються. Наприклад: намисто, що складаються з кульок і кубиків різного розміру і кольору; з котушок від ниток, маскаронов, колечок, пробочек з отворами різних кольорів і розмірів і т.д. (Ріс.41)
Побудуй Башенко
Обладнання: Кубики різного кольору і розміру.
Хід: Вихователь пропонує дитині побудувати башточку, накладаючи кубики один на один і зводячи споруду вгору.
Цю гру можна проводити різними способами залежно від того, які цілі переслідуються. Наприклад: побудувати башточку з кубиків одного кольору і різного розміру; з великих або маленьких кубиків різного кольору; з великих або маленьких кубиків одного кольору і т.д. (Ріс.42)

Вправи, що сприяють розвитку дрібної моторики
Прищіпки
Можна використовувати такі вправи з прищіпками: «Їжачок», «Ялинка», «Сонечко» - до силуетам їжачка, ялинки, сонечка, зроблених з картону, діти причіпляють колючки і промінчики. Для закріплення кольору можна використовувати різнокольорові силуети і відповідні їм за кольором прищіпки. (Ріс.43)
Пробочки
Можна використовувати такі вправи з пробками: «Квіточки», «Жучок» - діти розкручують і закручують пробки від пластикових пляшок до їх горлечка - серединки квітів або цятки на спині жука. Для закріплення кольору прикручують різнокольорові пробки до відповідних за кольором горлечка. (Рис.44)
Застібки
Можна використовувати такі вправи із застібками: «застебни чобітки», «Зав'яжи сорочку», «Приший гудзик» і т.д. - Діти вдягають шнурок в отвори. Так само використовуються різні килимки, подушечки, на яких нашиті гудзики, липучки, блискавки, гачки, кнопки і т.п., з якими маніпулюють діти. (Ріс.45)
Крупа
На крупі можна малювати, шукати в ній будь-які предмети, пересипати її з однієї ємності в іншу пучками або кулачками і т.д. Так само можна використовувати наступні вправи: «Нагодуємо пташку» - діти пучками розсипають крупу на годівницю для птиці, «Допоможи Попелюшку» - діти сортують, наприклад горох і квасолю, «Збери намисто» - діти з однієї горошині збирають горох або квасоля в посудину з вузьким горлечком.

ДОДАТОК
ТАБЛИЦЯ № 1


Мал.1 мал.2 Рис.3


Рис.4 Рис.5 Рис.6


Рис.7 рис.8 рис.9


Рис.10 рис.11 Рис.12Рис.13 Рис.14


Рис.16 рис.17 РІС. 18


Рис.19 рис.20 рис.21


Рис.22 Рис.23 рис.24


Рис.25 рис.26 рис.27
 

Рис.28 Рис.29 Рис.30
 

                  
Мал.31-32 рис.33 рис.34
 

Рис.35 ріс.36 (а) ріс.36 (б)


Мал.37 (а) мал.37 (б) РІС.38


РІС.39 мал.40 РІС.41РІС.42 РІС.43 рис.44
 

РІС.45 (а) РІС.45 (б) РІС.45 (в)

ТАБЛИЦЯ № 2
Примірне перспективне планування ігор та вправ для розвитку мови і ознайомлення з навколишнім
МІСЯЦЬ
ДИДАКТИЧНІ
ГРА
ПРОГРАМНЕ ЗМІСТ
ОБЛАДНАННЯ
Вересень
1.Покажі, кого назву
2.Кто це?
3.Сделай, як я
4.Давайте познайомимо
Вчити дітей знаходити, показувати і, по-можливості, вимовляти імена однолітків і співробітників групи, виховувати дружелюбність і бажання грати один з одним. Розвивати товариськість і хороші взаємини з оточуючими людьми. Викликати позитивні емоції.
5.Хто що почує?
Розвивати слухове увагу, поповнювати активний словник, розвивати фразова мова.
Ширма, дзвіночок, бубон, молоточок, «пісенька», барабан і т.п.
6.Громко - тихо
Розвивати вміння змінювати силу голосу: говорити то голосно, то тихо.
Велика і маленька собачки або інші іграшки.
7.Лістопад
Вчити плавному, вільному видиху.
Вирізані з тонкого паперу жовті та червоні листя.
8.Кто з нами поруч живе
Вчити впізнавати, показувати і називати тварин і птахів, зображених на картинках.
Набір предметних картинок з серії «Домашні тварини та птахи».
Жовтень
1.Кружок
2.Паровозік
3.Ми хороші
4.Снежінкі
Вчити дітей знаходити, показувати і, по-можливості, вимовляти імена однолітків і співробітників групи, виховувати дружелюбність і бажання грати один з одним. Розвивати товариськість і хороші взаємини з оточуючими людьми. Викликати позитивні емоції.
5.Угадай, що робити
Розвивати уміння переключати слухове увагу. Розвивати координацію рухів, вміння співвідносити свої дії зі звучанням бубна.
Бубон, два прапорці.
6.Ідемте з нами грати
Виробляти вміння користуватися гучним голосом.
Іграшкові ведмедик, зайчик, лисиця або інші звірі.
7.Прінесі іграшку
Продовжувати розвивати понимаемую мова, вчити виконувати нескладні і двох-трьох складні інструкції, орієнтуватися в просторі.
4-5 іграшок (машина, м'яч, пірамідка, лялька, книжка і т.п.).
8.Парние картинки
Вчити дітей знаходити дві ідентичні картинки серед безлічі (10-15) запропонованих, активізувати словник.
Набори предметних картинок: «Одяг», «Посуд», «Меблі», «Транспорт», «Іграшки» і т.д. (По дві штуки), дві ляльки.
9.Деті обідають
Тренувати дітей у назві слів: тарілка, чашка, блюдце, ложечка, серветка, їсть, витирає, тримає.
Малюнок із зображеними на ній трьох дітей, що сидять за столом: хлопчик нахилився над тарілкою, і їсть друге; дівчинка їсть маленькою ложкою компот з чашки, що стоїть на блюдце, другий хлопчик закінчив їжу і витирає рот серветкою; на столі стоїть склянка з паперовими серветками.
Листопад
1.Кто уважний?
Розвивати гостроту слуху, вміння правильно сприймати словесну інструкцію незалежно від сили голосу, яким її вимовляють.
Лялька, іграшковий ведмедик, машинка.
2. Не розбуди ляльку
Розвивати вміння користуватися тихим голосом.
Лялька з закриваються очима, ліжечко з постільними речами, дрібні іграшки (кубик, м'ячик, машинка тощо), коробка для іграшок.
3.Найді і принеси
Продовжувати розвивати понимаемую мова, вчити виконувати нескладні і двох-трьох складні інструкції, орієнтуватися в просторі.
Іграшки і предмети, що знаходяться на своїх місцях у груповій кімнаті.
4.Во дворі
Розвивати мовний слух і здатність до звуконаслідування.
Іграшкові півень, курка, кішка, собака, корова.
5.Оліни помічники
Вчити утворювати форми множини дієслів, зменшувально-пестливі форми іменників.
Лялька.
6.Уложім ляльку спати
Ознайомити дітей з предметами одягу та її деталями.
Лялька з комплектом одягу, лялькова ліжечко.
7.Кукла прокинулася
Уточнити назви лялькового одягу, її деталей, кольору.
Лялька на ліжечку, комплект її одягу.
8.Посуда для ляльки
Вчити дітей знаходити знайомі предмети посуду на картинках по словесному вказівкою, дати уявлення про їх використання, активізувати словник.
Набір предметних картинок з серії «Посуд», лялька.
9.Мальчік з сопілкою
Навчити дітей розуміти життєво близький сюжет, зображеної на картинці; розвивати вміння слухати пояснення, короткий розповідь вихователя, розширювати словник, вчити розповідати про зображеного на картинці.
Сюжетна картинка
Грудень
1.Дует вітер
Розвивати вміння в залежності від ситуації користуватися гучним або тихим голосом.
2 картинки, на одній з яких зображено легкий вітерець, що гойдає трак, квіти, а на іншій - сильний вітер, що гойдає дерева.
2.Снежінкі
Розвивати мовне дихання, формувати вміння робити плавний і тривалий видих (не добираючи повітря).
Кілька пухких шматочків вати.
3.Порученія
Продовжувати розвивати понимаемую мова, вчити виконувати нескладні і двох-трьох складні інструкції, орієнтуватися в просторі.
4.Песня - пісенька
Закріплювати правильне звуковимову. Розвивати мовний слух і мовну активність, вміння вимовляти звуки і звукосполучення по наслідуванню.
Велика лялька, півень, кішка, качка, ведмідь, жаба.
5.Спрячь м'ячик
Формувати у дітей навички розуміння прийменникових конструкцій.
М'яч.
6.Нарядім ляльку
Активізувати словник по темі.
Картонна лялька, набір паперової одягу.
7.Угостім ляльок чаєм
Закріпити назва предметів посуду, її величини.
Два набору лялькової посуду і дві ляльки, різко контрастних за величиною.
8.Что купили на базарі?
Продовжувати знайомити дітей з назвами овочів, вчити співвідносити і порівнювати предмети з їх зображеннями на картинках.
Набір предметних картинок з серії «Овочі», натуральні овочі або їх муляжі.
9.Празднік ялинки в дитячому садку
Навчити дітей розуміти життєво близький сюжет, зображеної на картинці; розвивати вміння слухати пояснення, короткий розповідь вихователя, розширювати словник, вчити розповідати про зображеного на картинці.
Сюжетна картинка
Січень
1.Положі на місце
Продовжувати розвивати понимаемую мова, вчити виконувати нескладні і двох-трьох складні інструкції, орієнтуватися в просторі.
2.Курочка і курчата
Розвивати звуконаслідування, орієнтування у просторі.
Шапочки курочки і курчат (за кількістю дітей)
3.Часи цокають
Розвивати звуковимову, голосовий апарат. Закріплювати правильну вимову звуків «до», «т», «ть». Виробляти помірний темп мови, вміння вимовляти слова швидко і повільно, голосно і тихо.
Великі й маленькі годинник.
4.Хто, де сховався?
Сформувати розуміння деяких прийменників, активізувати мова.
Іграшкова кішечка або собачка.
5.К ляльці прийшли гості
Ознайомити дітей з назвою посуду, її кольором, формою, призначенням.
Лялькова посудку, стіл, лялька, Машка і зайчик.
6.В гостях у ляльки
Уточнювати назва предметів меблів, її призначення.
Лялькова меблі, лялька.
7. Чудовий мішечок
Уточнити і активізувати словник по темі.
Іграшкові автобус, вантажівка, легкова машина, літак, кораблик в мішечку.
8.Кого ми зустріли в лісі?
Вчити впізнавати, показувати і називати тварин, зображених на картинках.
Предметними картинки із серії «Дикі тварини».
9.Деті грають у групі
Навчити дітей розуміти життєво близький сюжет, зображеної на картинці; розвивати вміння слухати пояснення, короткий розповідь вихователя, розширювати словник, вчити розповідати про зображеного на картинці.
Сюжетна картинка
Лютий
1.Чья пташка далі полетить?
Виробляти тривалий, спрямоване, плавне ротового видиху. Активізувати м'язи губ.
Фігурки птахів, вирізаних з тонкого паперу і яскраво забарвлених.
2.Гав-гав
Закріплювати вимова звуків по наслідуванню.
Картинки з зображенням цуценя, коня, теля, курчати, козеня.
3.Лошадка
Навчання виразному вимові звуку «і».
Іграшкова конячка.
4.Где машина?
Вчити дітей розуміти прийменникові конструкції.
Сюжетні картинки із зображенням машини в різних місцях.
5.Угостім ведмедів чаєм
Закріпити назва предметів посуду, її величини.
Три набору посуду різної величини, картинка з казки «Три ведмеді» або три іграшкових ведмедя, різко контрастних за величиною.
6.Прігласім ведмедика в гості
Уточнювати назва предметів меблів, її призначення.
Іграшкова меблі, ведмежа.
7.Узнай іграшку
Уточнити і активізувати словник по темі
Улюблені іграшки дітей в мішечку.
8.Что в саду росте?
Продовжувати знайомити дітей з назвами фруктів, вчити співвідносити і порівнювати предмети з їх зображеннями на картинках.
Набір предметних картинок з серії «Фрукти», натуральні фрукти або їх муляжі.
9.Мальчік грає з собакою
Тренувати дітей у назві слів: собака, квіти, сидить, дивиться, дає, грає.
Картинка з зображенням зеленої галявини. На галявині ростуть квіти. Хлопчик показує собаці цукор. Собака сидить на задніх лапах. Маленька дівчинка з цікавістю дивиться на хлопчика і собаку. Близько дівчинки лежить іграшкова собака.
Березень
1.На пташиному дворі
Закріплювати вимова звуків по наслідуванню.
Картинки з зображенням качечок, гусей, індика, голубів, курочок, півника.
2.Где зайчик?
Вчити дітей розуміти прийменникові конструкції.
Іграшкові дерева, хатинка, пеньок, зайчик.
3.Автомобіль
Формувати правильне і чітке вимова звуку «б» (бь), розвивати вміння вимовляти окремі звуконаслідування голосно й тихо; орієнтуватися в просторі.
Картонні керма (за кількістю дітей), велика і маленька машинки.
4.Назовите ласкаво
Вчити утворювати іменники зі зменшено-пестливими суфіксами.
Картинки з зображенням предметів з будь-якої серії (посуд, меблі, тварини, транспорт і ін), в залежності від того, іменники якої теми необхідно закріпити.
5.Помоем посуд
Розширювати словник по темі, активізувати словник.
Таз з водою або іграшкова мийка, лялькова посуд.
6.У ляльки будинку
Закріпити назва предметів меблів, її величини.
Дві ляльки, два стільці і дві ліжечка, різко контрастні за величиною.
7.Узнай і назви
Закріпити назву овочів і фруктів, їх кольору і форми.
Натуральні овочі або муляжі в мішечку.
8.На ніж ми їздимо?
Вчити дітей впізнавати знайомі транспортні засоби, позначати їх словами.
Предметні картинки «Транспорт».
9.Мама купає дитину
Тренувати дітей у назві слів: купатися, ванна, рушник, поливати, витирати.
Картинка з зображенням ванною, в якій сидить маленький хлопчик, а мати мочалкою тре йому спину. Хлопчик тягнеться до качки, що плаває в ванні. Особа у хлопчика веселий. Недалеко стоїть стілець, на спинці якого висить великий рушник.
Квітень
1.Барабан
Продовжувати формувати правильне і чітке вимова звуку «б» (бь), навчати регулювання сили голосу.
Барабан.
2.Кап-кап-кап
Розвивати голос, виробляти вміння вимовляти звуконаслідування голосно і тихо.
Картинка з зображенням дощу.
3.Друзья
Формувати у дітей навички утворення іменників зі зменшено-пестливими суфіксами.
Картинки з зображенням тварин різних за розміром (велика собака - маленька собачка і т.п.)
4.Хто чим харчується?
Закріпити правильне вживання іменників в орудному відмінку.
Картинки або іграшки, що зображують зайця, ведмедя, кішку, собаку; картинки із зображенням морквини, ягоди, молока, кісточки або справжні продукти.
5.Покатаем в машині іграшки
Активізувати мова по темі, уточнити розуміння деяких прийменників.
Велика вантажна машина, іграшкові пасажири - лялька, ведмедик і ін
6.Что в корзиночці лежить?
Закріпити назву овочів і фруктів; їх колір, форму і смакові якості.
Натуральні та готові до вживання морква, помідор, огірок, яблуко, апельсин, груша або інші.
7.Чего не стало?
Розвивати зорову увагу і пам'ять, активізувати словник.
Іграшки
8.Лото
Вчити впізнавати і називати зображені на картинках предмети, не залежно від їх кольору або величини; узагальнювати їх за призначенням і використанню.
Набори предметних картинок: «Одяг», «Посуд», «Меблі», «Транспорт», «Іграшки» і т.д. (Число картинок з кожної серії повинна відповідати кількості дітей).
9.Кошка грає м'ячем
Навчити дітей розуміти життєво близький сюжет, зображеної на картинці; розвивати вміння слухати пояснення, короткий розповідь вихователя, розширювати словник, вчити розповідати про зображеного на картинці.
Сюжетна картинка
Травень
1.Тук-тук
Розвивати голос, навчати гучній і тихого, швидкому і повільному вимові. Закріпити правильну вимову звуків «т» і «до». Розвивати почуття ритму.
Іграшковий молоточок.
2.Одін - багато
Формувати у дітей уміння та навички утворення множини іменників.
Картинки з зображенням одного і декількох однакових предметів однієї серії. Це можуть бути тварини, іграшки, посуд, меблі, одяг і т.д.
3.Дай що скажу
Закріпити назву транспорту, активізувати словник.
Іграшкові автобус, вантажівка, легкова машина, літак, кораблик.
4.Давай познайомимося
Уточнювати і розширювати словник дитини по темі.
Іграшки, що зображують дикі або домашні тварини в мішку.
5. Хто що їсть?
Закріпити правильне вживання іменників у знахідному відмінку, активізувати у мові дитини дієслова «їсть», «гризе», «хлепче».
Картинки або іграшки, що зображують зайця, ведмедя, кішку, собаку; картинки із зображенням морквини, ягоди, молока, кісточки або справжні продукти.
6.у саду, у городі?
Вчити групувати овочі та фрукти, закріпити їх назви.
Фланелеграф або магнітна дошка з зображеннями дерева і грядки, площинні фігурки яблука, апельсина, груші, картоплі, капусти, цибуля або інших.
7.Комната для ляльки
Вчити впізнавати, показувати і називати предмети меблів, зображені на картинках і позначати їх словами.
Предметними картинки із серії «Меблі», лялька.
8.Голубь летить
9.Автобус везе людей
Навчити дітей розуміти життєво близький сюжет, зображеної на картинці; розвивати вміння слухати пояснення, короткий розповідь вихователя, розширювати словник, вчити розповідати про зображеного на картинці.
Сюжетна картинка
Червень
1.Солнце або дощик?
Розвивати уміння переключати слухове увагу, виконувати дії згідно різного звучання бубна.
Бубон, картинки із зображенням прогулянки дітей при яскравому сонці і тікають від дощу.
2.Одуванчік
Розвивати вміння тривало і плавно видихати повітря через рот, активізувати м'язи губ.
3.Іголочка і ниточка
Вчити дітей знаходити, показувати і, по-можливості, вимовляти імена однолітків і співробітників групи, виховувати дружелюбність і бажання грати один з одним. Розвивати товариськість і хороші взаємини з оточуючими людьми. Викликати позитивні емоції.
4.Поворята
Вчити групувати овочі та фрукти, закріпити їх назви.
Фланелеграф або магнітна дошка з зображеннями банки з-під компоту і каструлі, площинні фігурки яблука, апельсина, груші, картоплі, капусти, цибуля або інших.
5.Хто так кричить?
Навчити дітей дізнаватися тварин по звуконаслідування, закріпити й активізувати словник по темі.
Іграшки або картинки домашніх тварин.
6.Мішка спить у ліжечку
7.Кукла сидить у ванні
Навчити дітей розуміти життєво близький сюжет, зображеної на картинці; розвивати вміння слухати пояснення, короткий розповідь вихователя, розширювати словник, вчити розповідати про зображеного на картинці.
Сюжетна картинка
8.Песня - пісенька
Закріплювати правильне звуковимову. Розвивати мовний слух і мовну активність, вміння вимовляти звуки і звукосполучення по наслідуванню.
Велика лялька, півень, кішка, качка, ведмідь, жаба.
9.Где машина?
Вчити дітей розуміти прийменникові конструкції.
Сюжетні картинки із зображенням машини в різних місцях.
Липень
1.Где подзвонили?
Розвивати спрямованість слухового уваги, уміння визначати напрямок звуку, орієнтуватися в просторі.
Дзвоник.
2.Пузирь
Розвивати мовне дихання і звукового апарату.
3.Кто де живе?
Вчити дітей групувати тварин на дикі і домашні, активізувати словник по темі.
Іграшки диких і домашніх тварин, будиночок і дерево.
4.Бабочка, лети!
Виробляти тривалий безперервний ротової видих.
2 - 3 паперові яскраво забарвлені метелики (до кожної метелику прив'язують нитку довжиною 50см і прикріплюють їх до шнура на відстані 30см один від одного. Шнур натягують між двома стійками так, щоб метелики весели на рівні особи дитини.)
5.Коза їсть траву
6.Деті гуляють у парку
Навчити дітей розуміти життєво близький сюжет, зображеної на картинці; розвивати вміння слухати пояснення, короткий розповідь вихователя, розширювати словник, вчити розповідати про зображеного на картинці.
Сюжетна картинка
7.Гав-гав
Закріплювати вимова звуків по наслідуванню.
Картинки з зображенням цуценя, коня, теля, курчати, козеня.
8.Где зайчик
Вчити дітей розуміти прийменникові конструкції.
Іграшкові дерева, хатинка, пеньок, зайчик.
9.Хто що їсть?
Закріпити правильне вживання іменників у знахідному відмінку, активізувати у мові дитини дієслова «їсть», «гризе», «хлепче».
Картинки або іграшки, що зображують зайця, ведмедя, кішку, собаку; картинки із зображенням морквини, ягоди, молока, кісточки або справжні продукти.
Серпень
1.Угадай, на чому граю
Розвивати стійке слухове увагу, вміння розрізняти інструменти на слух за їх звучанням.
Барабан, бубон, сопілка та ін
2.Кораблік
Виробляти тривалий, спрямоване, плавне ротового видиху. Активізувати м'язи губ.
Таз з водою і паперові кораблики.
3.Піраміда любові
Вчити дітей знаходити, показувати і, по-можливості, вимовляти імена однолітків і співробітників групи, виховувати дружелюбність і бажання грати один з одним. Розвивати товариськість і хороші взаємини з оточуючими людьми. Викликати позитивні емоції.
4.Деті годують курку і курчат
5.Деті на прогулянці в дитячому саду
Навчити дітей розуміти життєво близький сюжет, зображеної на картинці; розвивати вміння слухати пояснення, короткий розповідь вихователя, розширювати словник, вчити розповідати про зображеного на картинці.
Сюжетна картинка
6.На пташиному дворі
Закріплювати вимова звуків по наслідуванню.
Картинки з зображенням качечок, гусей, індика, голубів, курочок, півника.
7.Кто чим харчується?
Закріпити правильне вживання іменників в орудному відмінку.
Картинки або іграшки, що зображують зайця, ведмедя, кішку, собаку; картинки із зображенням морквини, ягоди, молока, кісточки або справжні продукти.
8.Одін - багато
Формувати у дітей уміння та навички утворення множини іменників.
Картинки з зображенням одного і декількох однакових предметів однієї серії. Це можуть бути тварини, іграшки, посуд, меблі, одяг і т.д.
9.Во дворі
Розвивати мовний слух і здатність до звуконаслідування.
Іграшкові півень, курка, кішка, собака, корова.

ТАБЛИЦЯ № 3
Примірне перспективне планування ігор та вправ для сенсорного розвитку
МІСЯЦЬ
ДИДАКТИЧНІ
ГРА
ПРОГРАМНЕ ЗМІСТ
ОБЛАДНАННЯ
Вересень
1.Ежік
Розвивати координацію руху рук і дрібну моторику пальців
Картонний силует їжака, прищіпки
2.Жучок
Подушка у вигляді жука, вправлені у неї шийками від пластикових пляшок, пробки
3.Осьміножка
Подушка у вигляді восьминога з різноманітними застібками на ній
4.Сложі пірамідку
Розвивати у дітей координацію рук і дрібну моторику пальців, сприяти закріпленню якостей предметів (величина, форма, колір).
Пірамідка, що складається з будь-яких кілець
Жовтень
1.Солнишко
Розвивати координацію руху рук і дрібну моторику пальців
Картонний силует сонця, прищіпки
2.Цветочкі
Подушка, вправлені у неї горлечка від пластикових пляшок у вигляді квіток, пробки
3.Накормім пташку
Іграшкова птах, її годівниця, пшоно
4. Який м'яч більше?
Вчити розрізняти предмети за величиною і вибирати їх по словесному вказівкою.
Великі й маленькі м'ячі, довільно перемішані.
Листопад
1.Елочка
Розвивати координацію руху рук і дрібну моторику пальців
Картонний силует ялинки, прищіпки
2.Волшебний килимок
Килимок з різноманітними застібками на ньому
3.Порученія
Вчити дітей розрізняти і називати іграшки, а також виділяти їх розмір; розвивати слухове сприйняття, вдосконалювати розуміння мови.
Великі й маленькі собачки, машинки, коробочки, м'ячі, чашки, кубики, матрьошка.
Іграшковий заєць, велике і маленьке відерце, по п'ять великих і маленьких муляжів морквин на підносі.
4.Угості зайчика
Вчити дітей групувати предмети за величиною.
5.Собері пірамідку
Вчити дітей нанизувати на стрижень кулі і кубики, звертати увагу на форму предметів
Пірамідки, що складаються з куль і кубиків
Грудень
1.Кукли заблукали
Вчити дітей групувати предмети за величиною.
Кілька великих і маленьких ляльок, великий і маленький будиночок.
2.Большіе і маленькі
Навчити дитину чергувати предмети за величиною
За чотири великих і маленьких намистини (приблизно 2 і 1см) однакового кольору. Шнур або м'яка дріт, лялька й кошик.
3.Волшебная коробочка
Вчити дітей проштовхувати геометричні форми у відповідні отвори.
Коробки з отворами круглої і квадратної форми і відповідні їм за розміром кубики і кульки.
4.Заштопай штанці
Вчити дітей вставляти предмети даної форми у відповідні отвори.
Картонне зображення вовка (матрьошки, ляльки тощо) з отворами круглої, квадратної і трикутної форми на штанцях і відповідно ним кола, квадрати і трикутники, такого ж кольору, як і штанці.
5.Сложі матрьошку
Розвивати у дітей координацію рук і дрібну моторику пальців, сприяти закріпленню величини предметів
Матрьошка, яка вміщує декілька вкладених один в одного ляльок меншого розміру.
Січень
1.Какой це форми
Навчити дитину чергувати предмети за формою
По чотири круглих і квадратних глиняних намистини однакового кольору (діаметр 2см). Шнур або м'яка дріт, лялька й кошик.
2.Круг, квадрат
Вчити групувати предмети за формою.
По п'ять картонних кіл і квадратів одного кольору.
3.Помогі матрьошці знайти свої іграшки
Закріпити у дітей уміння групувати однорідні і співвідносити різнорідні предмети за кольором.
Малюнок з матрьошками, намистини і палички різних кольорів.
4.Курочка і курчата
Звернути увагу дитини на те, що колір є ознакою різних предметів і може служити для їхнього позначення.
Коробка з мозаїкою, де вміщено шість елементів жовтого кольору і один білого.
5.Собері пірамідку
Розвивати у дітей координацію рук і дрібну моторику пальців, сприяти закріпленню величини предметів
Пірамідка, що складається з 4-5 кілець, що убувають по величині.
Лютий
1.Веселие чоловічки
Вчити дітей групувати предмети за формою
Вирізані з картону круг, квадрат, трикутник, прямокутник - будиночки і ці ж геометричні форми маленького розміру - чоловічки.
2.Елочкі і грибочки
Навчити дитину чергувати предмети за кольором.
Коробка з мозаїкою, де вміщено по десять елементів зеленого і червоного кольору.
3.Угостім ведмедя ягодою
Вчити дітей вибирати предмети даного кольору з декількох запропонованих, розвивати координацію рук і дрібну моторику пальців.
Коробка з мозаїкою, де вміщено десять елементів червоного кольору і по п'ять елементів жовтого і зеленого кольору.
4.Помогі ляльці зібрати кубики
Вчити дітей групувати предмети за величиною.
Лялька, велика і маленька коробка, великі і маленькі кубики
5.Сложі барила
Розвивати у дітей координацію рук і дрібну моторику пальців, сприяти закріпленню величини предметів
Різнокольорові складні барила
Березень
1.Гусі з гусенятами
Навчити дитину чергувати предмети за кольором.
Коробка з мозаїкою, де вміщено елементи білого і жовтого кольору
2.Найді сонечко
Вчити дітей вибирати предмети даного кольору з декількох запропонованих, розвивати координацію рук і дрібну моторику пальців.
Коробка з мозаїкою, де вміщено десять елементів жовтого кольору і по п'ять елементів синього і зеленого кольору.
3.Поставь букет квітів у вазу
Вчити дітей групувати предмети за кольором.
Чотири вази жовтого, червоного, зеленого і синього кольорів, зроблених із пластикових пляшок, паперові квіти тих же розквітом.
4.Положі м'ячі в кошики
Вчити дітей групувати предмети за величиною.
Велика і маленька кошик, по п'ять великих і малих м'ячів
5.Собері намисто
Розвивати у дітей координацію рук і дрібну моторику пальців, сприяти закріпленню форми предметів
Кулі і кубики з отворами для нанизування різної величини і кольору, шнур або м'яка дріт.
Квітень
1.Поставь машини в гараж
Вчити дітей групувати предмети за величиною.
Велика і маленька коробка, по п'ять великих і маленьких машин
2.Заштопай у матрьошки сарафан
Вчити дітей вставляти предмети даної форми у відповідні отвори.
Картонне зображення матрьошки з отворами круглої, квадратної і трикутної форми на сарафані і відповідно ним кола, квадрати і трикутники, такого ж кольору, як і сарафан.
3.Домікі і прапорці
Навчити дитину чергувати предмети за кольором.
Коробка з мозаїкою, де вміщено елементи білого і червоного кольору
4.Разноцветние намисто
Навчити дитину чергувати предмети за кольором.
По чотири білих і червоних намистини (можуть використовуватися й інші кольори) у коробці, шнур або м'яка дріт.
5.Сложі стаканчики
Розвивати у дітей координацію рук і дрібну моторику пальців, сприяти закріпленню величини предметів
Різнокольорові складні стаканчики
Травень
1.Покатаем ведмедиків на машинах
Вчити дітей групувати предмети за величиною.
Кілька великих і маленьких ведмедиків, великі і маленькі машини.
2.Посаді травичку
Вчити дітей вибирати предмети даного кольору з декількох запропонованих, розвивати координацію рук і дрібну моторику пальців.
Коробка з мозаїкою, де вміщено десять елементів зеленого кольору і по п'ять елементів жовтого та червоного кольору.
3.Разноцветние кулі
Вчити дітей співвідносити предмети за кольором.
Картка із вертикально наклеєними на ній різнокольоровими смужками - «ниточками» паралельно і на деякій відстані один від одного, Вирізані з картону кулі тих же кольорів.
4.На якому квітці сидять метелики?
Вчити дітей співвідносити предмети за величиною
Великі й маленькі квіти і метелики, вирізані з картону
5.Собері піраміду
Вчити дітей нанизувати на стрижень кулі і кубики, звертати увагу на форму предметів
Пірамідки, що складаються з куль і кубиків
Червень
1.Угості собачок кісточкою
Вчити дітей групувати предмети за величиною.
Велика і маленька собачка, велика і маленька кісточка
2.Облачка на небі
Вчити дітей вибирати предмети даного кольору з декількох запропонованих, розвивати координацію рук і дрібну моторику пальців.
Коробка з мозаїкою, де вміщено десять елементів синього кольору і по п'ять елементів жовтого і зеленого кольору.
3.Подбері чашки до блюдцем
Вчити дітей співвідносити предмети за кольором.
Вирізані з картону чашки й блюдця різних кольорів.
4.Волшебная коробочка
Вчити дітей проштовхувати геометричні форми у відповідні отвори.
Коробки з отворами круглої, трикутної та квадратної форми і відповідні їм за розміром кубики, кульки і призми
5.Застегні чобітки
Розвивати координацію руху рук і дрібну моторику пальців
Вирізані з щільного картону силуети чобітків з проробленими в них отворами, шнурок
Липень
1.Собері квіти
Вчити дітей групувати предмети за величиною.
Велика і маленька кошик, великі і маленькі квіти, вирізані з картону
2.Магазін іграшок
Вчити дітей групувати предмети за кольором.
Картка з намальованими на ній одна над іншою горизонтальними смугами, на невеликій відстані один від одного; вирізані з картону силуети різнокольорових іграшок (м'яч, літак, машина, кегля і т.п.)
3.С якого дерева листочок
Вчити дітей співвідносити предмети за величиною
Намальовані велике і маленьке дерево без листя, вирізані з паперу великі і маленькі листя
4.Закрой віконце
Вчити дітей вставляти предмети даної форми у відповідні отвори.
Вкладиші різної форми
5.Прішей гудзик
Розвивати координацію руху рук і дрібну моторику пальців
Щільний картон з отворами, вирізані з картону або справжні гудзики, шнурок
Серпень
1.Посаді пташок у свої гнізда
Вчити дітей співвідносити предмети за величиною
Намальовані великі і маленькі гнізда, вирізані з паперу великі і маленькі птахи
2.Варежкі
Вчити дітей співвідносити предмети за кольором.
Вирізані з картону кілька пар різнобарвних рукавиць, ляльки.
3.Волшебний кубик
Вчити дітей проштовхувати геометричні форми у відповідні отвори.
Куб з отворами різної форми, відповідні вкладки
4.Завяжі сорочку
Розвивати координацію руху рук і дрібну моторику пальців
Вирізані з щільного картону силует сорочок з проробленими в них отворами, шнурок
5.Помогі Попелюшку
Розвивати координацію руху рук і дрібну моторику пальців
Дві тарілочки, квасоля і горох

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Дидактичні ігри і заняття з дітьми раннього віку / За редакцією С. Л. Новосьолова. - М.: Просвещение, 1985.
Розвиваючі ігри з малятами до трьох років / Склала Т. В. Галанова. - Ярославль: Академія розвитку: Академія, К: Академія холдинг, 2000.
Раннє дитинство: пізнавальний розвиток. Методичний посібник / Л. М. Павлова, Є. Б. Волосова, Е. Г. Пілюгіна. - М.: Мозаїка-Синтез, 2002.
Раннє дитинство: розвиток мовлення та мислення: Методичний посібник / Л. М. Павлова. - М.: Мозаїка-Синтез, 2000.
Ігри-заняття з малюками / А. М. Фролова. - Київ: Рядянська школа, 1987.
Виховання сенсорної культури дитини від народження до 6 років: Книга для вихователя дитячого садка / За редакцією Л. А. Венгера. - М.: Просвещение, 1988.
Пограй зі мною, мама! Ігри, розваги, забави для самих маленьких / І. А. Єрмакова. - Санкт-Пітербург: Видавничий Дім «Літера», 2006.
Мова і мовне спілкування дітей: Формування граматичного ладу мовлення: Методичний посібник для вихователів / А. Г. Арушанова. - М.: Мозаїка-Синтез, 2004.
Розвиток мови дошкільника: Методичний посібник з ілюстраціями / Т. Б. Філічева, А. В. Соболєва. - К.: Видавництво «Літур», 2000.
Логопедія / Є. М. Краузе. - Санкт-Пітербург: Крона принт, М.: Біном Прес, 2006.

ЗМІСТ
Значення дидактичних ігор та вправ для виховання дітей раннього віку
Частина 1. Ігри та вправи для розвитку мовлення та ознайомлення з навколишнім
Ігри, що розвивають увагу і слухове сприйняття
Ігри, що розвивають силу голосу і темп мови
Ігри, що розвивають мовне дихання
Ігри, що сприяють розвитку розуміється мови
Ігри, що формують правильне звуковимову
Ігри, що сприяють розумінню та формуванню граматичних конструкцій
Ігри, що сприяють розвитку доброзичливого мікроклімату в групі
Ігри з використанням узагальнюючих слів
Ігри з використанням предметних і сюжетних картинок
ЧАСТИНА 2. ІГРИ І ВПРАВИ ДЛЯ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ
Величина
Форма
Колір
Ігри та вправи з предметами
Вправи, що сприяють розвитку дрібної моторики
ДОДАТКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Тести
449.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Предметні ігри дітей раннього віку
Музично-дидактичні ігри для дошкільнят
Дидактичні ігри у розвитку мовлення дітей-сиріт 2 роки життя
Дидактичні ігри у розвитку мовлення дітей сиріт 2 роки життя
Дидактичні ігри як засіб розвитку екологічних знань про живу природу в дітей старшого дошкільного
Дидактичні ігри як засіб розвитку екологічних знань про живу природу в дітей старшого дошкільного 2
Емоційний розвиток дітей раннього віку
Сенсорний розвиток дітей раннього віку
Формування ініціативності в грі дітей раннього віку
© Усі права захищені
написати до нас