Деревообробний цех

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

 1. Введення

 2. Організація енергетичного господарства цеху

2.1 Організація планово-попереджувальних робіт

2.2 Розрахунок чисельності електромонтерів

2.3 Розрахунок річного фонду зарплати

2.4 Розрахунок вартості електроенергії

2.5 Розрахунок суми амортизаційних відрахувань

2.6 Розрахунок витрат на капітальний ремонт

2.7 Розрахунок інших витрат

 1. Техніко-економічне обгрунтування системи електропостачання

 2. Техніко-економічне обгрунтування системи електропривода

 3. Розрахунок вартості монтажу

 4. Зведені техніко-економічні показники

 5. Загальний висновок по курсовому проекту

8. Список використаної літератури

1. Введення

Деревообробний цех призначений для виготовлення віконних блоків і є складовою частиною великого домобудівного комбінату. Готова продукція проходить через молярну і йде до споживача. Головним завданням промисловості є більш повне задоволення потреб народного господарства і високоякісної продукції. Для цього передбачається розширення випуску найбільш економічних видів машин, електрообладнання, систематичне оновлення продукції, що випускається, підвищення її технічного рівня і якості, поліпшення експлуатаційних і споживчих властивостей виробів. Подальше підвищення продуктивності праці багато в чому залежить від зростання озброєності праці. Для вирішення питань технічного вдосконалення виробництва передбачено підвищення рівня електрифікації виробництва та ефективності використання електроенергії, в цьому економіка грає велику роль.

Зростання продуктивності праці і зниження собівартості продукції є необхідними умовами економічного прогресу суспільства, а також динамічного та пропорційного розвитку єдиного народно-господарського комплексу країни. Ефективність виробництва та якість продукції багато в чому визначаються надійністю засобів виробництва і зокрема електрообладнання. Основним завданням персоналу, що обслуговує електроустановки, є забезпечення високої надійності і безперебійності виробничих процесів, тривалого збереження електрообладнання і економічного витрачання електроенергії.

2. Організація енергетичного господарства

Національна енергосистема створює оптовий ринок електроенергії за рахунок виробництва її на базових електростанціях, додаткової закупівлі за кордоном, продовження транспортування та продажу її територіальним енергокомпаніям, а також окремим споживачам, які мають глибокі вводи високої напруги.

2.1 Організація планово-попереджувальних робіт

Організація планово попереджувальних робіт включає в себе підготовку обладнання до експлуатації і призначена для забезпечення планомірного ремонту та обслуговування електроустаткування, щоб виключити можливі несправності, які можуть призвести до зупинки технологічного процесу і втрати прибутку.

Графік ППР є технічним документом, на основі якого розробляється порядок проведення ремонту та обслуговування обладнання і вартості витрат на ці роботи.

Технічне обслуговування-сукупність технічних заходів з обслуговування, налагодження, діагностику обладнання для уникнення поломок.

Ремонтна служба займається ремонтами в разі виходу з ладу електрообладнання. Проводить розбирання, наладку та введення в експлуатацію технологічного обладнання.

Трудомісткість ремонту електроустаткування є кількість часу і людей, задіяних при проведенні поточного і капітального ремонтів. Залежить від потужності двигуна і кількості ремонтів в рік.

Основні поняття системи ППР.

Ремонтний цикл (РЦ) - це число років між двома капітальними ремонтами.

Міжремонтний період (МРП) - це число місяців між двома поточними ремонтами.

Структура ремонтного циклу (СРЦ) - це кількість поточних ремонтів між двома капітальними.

СРЦ = РЦ * 12 / МРП

СРЦ 1 = 8 * 12 / 6 = 16 (рем) СРЦ 2 = 3 * 12 / 6 = 6

СРЦ 3 = 5 * 12 / 12 = 5 (рем) СРЦ 4 = 1 * 12 / 6 = 2 (рем) СРЦ 5 = 3 * 12 / 6 = 6 (рем) СРЦ 6 = 3 * 12 / 6 = 6 ( рем)

СРЦ 7 = 3 * 12 / 6 = 6 (рем) СРЦ 8 = 3 * 12 / 6 = 6 (рем)

Трудомісткість технічного обслуговування приймається у% до загальної суми витрат на ремонти

ТО 1 = ((ТР + КР) * t / 100) * 10

t - Загальна тривалість змін у добі

ТЕ1 = (8 * 8 / 100) * 10 = 6,4 (чол / год); ТО2 = (6 * 8 / 100) * 10 = 4,8 (чол / год)

ТО3 = (4 * 8 / 100) * 10 = 3,2 (чол / год)

ТО4 = ((6 +27) * 8 / 100) * 10 = 26,4 (чол / год)

ТО5 = (6 * 8 / 100) * 10 = 4,8 (чол / год)

ТО6 = (12 * 8 / 100) * 10 = 9,6 (осіб / год)

ТО7 = (6 * 8 / 100) * 10 = 4,8 (чол / год)

ТО8 = (6 * 8 / 100) * 10 = 4,8 (чол / год)

2.2 Розрахунок чисельності електромонтерів

Плановий баланс робочого часу. Таблиця 1

N

Показники

Індекси та порядок розрахунку

перериване виробництво

1

Календарні дні

Тк

365

2

Вихідні дні

Тв

108

3

Номінальний фонд

Тн = Тк-Тв

257

4

Планові не виходячи

-Відпустку

-Хвороби

-Учнівський відпустку

-Виконання держ. зобов'язань

Тнв

Тотп

Тбол

Хмар

Тгос

42

24 +10

6

1

1

5

Ефективний фонд робочого

часу

Тед = Тн-тнв

215

6

Тривалість зміни

tсм

8

7

Ефективний фонд робочого

часу в годинах

ТЕЧ = Тед * tсм

1720

8

Коефіцієнт облікового

КСП = Тн / Тед

1,2

Явочна чисельність - це кількість працівників, зайнятих в перебігу зміни для перериваної і протягом доби для безперервного виробництва.

N я = А заг * До нв / Т ЕЧ * До нр

N яр = (127 * 1,1) / (1720 * 1,05) = 0,1 (чол).

N яо = (101,6 * 1,1) / (1720 * 1,05) = 0,1 (чол).

А заг - загальна трудомісткість ремонту або обслуговування (графік ППР)

До нв - коефіцієнт виконання норм виробітку (1,1 - 1,2)

Т ЕЧ - ефективний фонд робочого часу в годинах

До нв - коефіцієнт непланових робіт (1,05 - 1,15)

N СП = N Я * K СП

N Спр = 0,1 * 1,2 = 0,1

N СПО = 0,1 * 1,2 = 0,1

До СП - коефіцієнт спискового (1,2)

Згідно з вимогами техніки безпеки приймаємо на роботу одного електромонтера з ремонту з четвертим розрядом і одного електромонтера з обслуговування з п'ятим розрядом.

2.3 Розрахунок річного фонду заробітної плати.

2.3.1 Розрахунок фонду основної заробітної плати (ФОЗП)

 • А. тарифний фонд

Фтар = Тсдн * Тед, де

Тсдн - середньоденна заробітна плата

Тед-ефективний фонд в днях (таб.2)

Тсдн = (Кмин * Ктар * 12) / Тн, де

Кмин - мінімальна заробітна плата, яка затверджується Кабінетом Міністрів РК з 1січня поточного року (10515тн)

Ктар - коефіцієнт тарифікації (встановлюється для робітників професій згідно ЕТКС - єдиної тарифно-кваліфікаційної сітки)

II р = 1,07

III р = 1,15

IV р = 1,24

V р = 1,33

VI р = 1,43

Тсдн (4) = Кмин * Ктар * 12/Тн = 10515 * 1,24 * 12/275 = 569

Тсдн (5) = Кмин * Ктар * 12/Тн = 10515 * 1,33 * 12/275 = 610,2

Фтар (4) = 569 * 233 = 132 577 (тенге).

Фтар (5) = 610,2 * 233 = 142176,6 (тенге).

 • Б. преміальні

Фпрем = Фтар * Кпрем, де

Кпрем-коефіцієнт преміювання (0,2-0,4)

Фпрем (4) = 132 577 * 0,4 = 53030,8 (тенге)

Фпрем (5) = 142176,6 * 0,4 = 56870,6 (тенге)

 • Г. доплата за роботу в святкові дні

Фпразд = Фтар * Кпразд

Кпразд - коефіцієнт доплат за роботу у святкові дні

Фпразд (4) = 132 577 * 2,47% = 327465,2 (тенге)

Фпразд (5) = 142176,6 * 2,47% = 351176,2 (тенге)

 • Д. екологічні

ФЕК = 1,5 * МРП * N сп

ФЕК (4) = 1,5 * МРП * 12 = 1,5 * 1168 * 12 = 21024 тенге

ФЕК (5) = 1,5 * МРП * 12 = 1,5 * 1168 * 12 = 21024 тенге

 • Є. Разом фонд основної заробітної плати

ФОЗП = Фтар + Фпрем + Фпразд + ФЕК

ФОЗП (4) = 132577 +53030,8 +327465,2 +21024 = 534097 (тенге).

ФОЗП (5) = 142176,6 +56870,6 +351176,2 +21024 = 571247 (тенге).

2.3.2 Розрахунок фонду додаткової заробітної плати

Тотп - дні відпустки (таб.2)

Тн - номінальний фонд (таб.2)

Фотп (4) = ФОЗП * Тотп / Тн = 534097 * 34/257 = 70 659 (тенге)

Фотп (5) = ФОЗП * Тотп / Тн = 571247 * 34/257 = 75 573 (тенге)

    • Б. Розрахунок лікарняних

Тбол - дні хвороби (таб.2)

Фбол (4) = ФОЗП * Тбол / Тн = 534097 * 6 / 257 = 12469 (тенге)

Фбол (5) = ФОЗП * Тбол / Тн = 571247 * 6 / 257 = 13336 (тенге)

В. розрахунок учнівських

Хмар - дні навчання

Фуч (4) = ФОЗП * Хмар / Тн = 534 097 * 1 / 257 = 2078 (тенге)

Фуч (5) = ФОЗП * Хмар / Тн = 571 247 * 1 / 257 = 2223 (тенге)

Г. розрахунок оплати за виконання держ. Обов'язків

Тгос - час виконання держ. Обов'язків

Фгос (4) = ФОЗП * Тгос / Тн = 534 097 * 1 / 257 = 2078 (тенге)

Фгос (5) = ФОЗП * Тгос / Тн = 571247 * 1 / 257 = 2223 (тенге)

Д. Разом фонд додаткової заробітної плати

ФДЗП = Фотп + Фбол + Фуч + Фгос

ФДЗП (4) = 70659 +12469 +2078 +2078 = 87284 (тенге)

ФДЗП (5) = 75573 +13336 +2223 +2223 = 93355 (тенге)

2.3.3 Разом річний фонд заробітної плати

ФЗПг = ФОЗП + ФДЗП

ФЗПг - річний фонд заробітної плати

ФЗПг (4) = 534097 +87284 = 621381 (тенге)

ФЗПг (5) = 571247 +93355 = 664602 (тенге)

2.3.4 Розрахунок соціального податку

Нс .= ФЗПг * 20%

Нс (4) = 621381 * 20% = 124 276 (тенге)

Нс (5) = 664 602 * 20% = 132 920 (тенге)

2.3.5 Розрахунок середньомісячної заробітної плати

ФЗПг - річний фонд заробітної плати

Пмм (4) = ФЗПг / 12 * N сп = 621381 / 12 * 1 = 51782 (тенге)

Пмм (5) = ФЗПг / 12 * N сп = 664 602 / 12 * 1 = 55 384 (тенге)

2.4 Розрахунок вартості електроенергії

Споживачі електроенергії укладають з енергопостачальною організацією договір на поставку електроенергії.

Е = (Р заяв * Ц + Е заг * Д) / 1 + V

Е = (51,2 * 200 +113137,7 * 5,40) / (1 ​​+0) = 610943,6 (ТНГ)

Р заяв - заявлена ​​потужність (оплачується споживачами за втрати електроенергії під час масового підключення більшості споживачів)

Ц - основна ставка

Е заг - сумарна активна енергія

Д - додаткова ставка

V - знижка або надбавка за компенсацію реактивної потужності

Р заяв = (Р нсіл + Р носв) * К і

Р заяв = (61 +3,03) * 0,8 = 51,2 (кВт / год)

Р нсіл - загальна номінальна потужність силового обладнання

Р носв - загальна номінальна потужність освітлення

К в - коефіцієнт використання

Е сил = Р нсіл * Т рік * К і

Е сил = 61 * 1953 * 0,9 = 107219,7 (кВт / год).

Т рік - річне час роботи електроустаткування

Т рік = Т н * t см * До см * 0,95

Т рік = 257 * 8 * 1 * 0,95 = 1953 (кВт / год).

Т н - номінальний фонд робочого часу

T зм - тривалість зміни

До см - коефіцієнт змінності

Е осв = Р носв * Т гір * К з

Е осв = 3,03 * 1953 * 1 = 5918 (кВт / год).

Т гір - час горіння світильників (в% Т рік)

К с - коефіцієнт попиту

Е заг = Е сил + Е осв

Е заг = 107219,7 +5918 = 113137,7 (кВт / год).

Е сил - сумарна активна енергія силового обладнання

Е осв - сумарна активна освітлення

2.5 Розрахунок амортизаційних відрахувань

Амортизація - це відшкодування зносу основних фондів. Нараховується за нормами, затвердженими Міністерством Фінансів РК, і складає 8% для ел. обладнання.

А - сума амортизації

БО - балансная вартість обладнання

На - норма амортизації (10%)

КСМ - Коефіцієнт змінності

Амортизаційні відрахування Таблиця 2

Найменування електроустаткування

Кількість

БС

Загальна вартість

Норма амортизації в%

Коефіцієнт змінності

Норма з урахуванням змін

Сума амортизації

1

Деревообробний верстат

1

80000

180000

10

1

10

8000

2

Установка забарвлення електростатичний

1

65000

65000

10

1

10

6500

3

Зарядні агрегати

1

58000

58000

10

1

10

5800

4

Токарний верстат

1

120000

120000

10

1

10

12000

5

Торцювання верстат ДС1

1

105000

105000

10

1

10

10500

6

Багатопильний верстат ЦМС

1

85000

85000

10

1

10

8500

7

Верстат для закладення сучків

1

100000

100000

10

1

10

10000

8

Фугувальний верстат

1

135000

135000

10

1

10

13500


Разом


748000

74800

А1 = 80000 * 10% * 1 / 100 = 80 (тенге)

А2 = 65000 * 10% * 1 / 100 = 65 (тенге)

А3 = 58000 * 10% * 1 / 100 = 58 (тенге)

А4 = 120000 * 10% * 1 / 100 = 120 (тенге)

А5 = 105000 * 10% * 1 / 100 = 105 (тенге)

А6 = 85000 * 10% * 1 / 100 = 85 (тенге)

А7 = 100000 * 10% * 1 / 100 = 100 (тенге)

А8 = 135000 * 10% * 1 / 100 = 135 (тенге)

2.6 Розрахунок витрат на капітальний ремонт

Витрати на капітальний ремонт включають зарплату з нарахуваннями, вартість матеріалів і накладні витрати.

2.6.1 Розрахунок зарплати з нарахуваннями

ЗПН = ЗП * Кн

ЗП - сума зарплати, нарахованої за капітальний ремонт

Кн - коефіцієнт нарахувань

ЗПН (4) = 1920 * 1,7 = 3264 (тенге)

ЗПН (5) = 2060 * 1,7 = 3502 (тенге)

ЗП = Акр * Тсч

Акр - трудомісткість капітального ремонту

Тсч - середньогодинна зарплата

ЗП4 = 27 * 71,1 = 1920 (тенге)

ЗП5 = 27 * 76,3 = 2060 (тенге)

Тсч = Тсдн / t см

Тсдн - середньоденна зарплата (тенге)

t зм - тривалість зміни

Тсч = 569 / 8 = 71,1 (тенге)

Тсч = 610,2 / 8 = 76,3 (тенге)

Кн = Кпрем * КНС

Кпрем - коефіцієнт преміювання (1,2 - 1,4)

КНС - коефіцієнт, що враховує соціальні податки (1,2)

Кн = 1,4 * 1,2 = 1,7

2.6.2 Розрахунок вартості матеріалів

Вартість матеріалів приймається в розмірі 110% від суми зарплати з нарахуваннями:

М = ЗПН * 110%

М4 = 3264 * 110% = 3590 (тенге)

М5 = 3502 * 110% = 3852 (тенге)

2.6.3 Розрахунок накладних витрат.

Сума накладних витрат приймаються у розмірі 85% від суми зарплати з нарахуваннями та вартістю матеріалів:

НР = (ЗПН + М) * 85%

НР4 = (3264 +3590) * 85% = 5826 (тенге)

НР5 = (3502 +3852) * 85% = 6251 (тенге)

2.6.4 Загальна сума витрат на капітальний ремонт:

КР = ЗПН + М + НР

КР4 = 3264 +3590 +5826 = 12680 (тенге)

КР5 = 3502 +3852 +6251 = 13605 (тенге)

2.7 Розрахунок інших витрат

Інші витрати приймаються у розмірі 10% від загальної суми витрат:

ПР = (ФЗПг + НС + Е + А + КР) * 10%

Пр4 = (621381 +124276 +610943,6 +74800 +12680) * 10% = 144 408 (тенге)

ПР5 = (664602 +132920 +610943,6 +74800 +13605) * 10% = 149 687 (тенге)

ПРобш = (1285983 +257196 +610943,6 +74800 +26285) * 10% = 225520,8 (тенге)

3. Техніко-економічне обгрунтування системи електропостачання

Можливі варіанти трансформаторів таблиця 3

Варіант

Марка

Потужність

Напруга первинне, кВ

Напруга вторинне, кВ

U кз від номінального

Потужність втрат, кВ

I хх від номінальногох / х

К.з.


1

ТМ-400/10

400

10

0,4

5,5%

4,6

25

1%

1

ТС-400/10

400

10

0,4

5,5%

4,6

25

1%

3.1 Визначення капітальних витрат

1 ВАРІАНТ

К = n * C т

n - число трансформаторів

C т - вартість одного трансформатора

К = 2 * 800000 = 1600000 (тенге)

3.2 Визначення вартості втрат електроенергії в рік

Cn = Co * n * (P хх + K е. * I хх * SH1/100) * T + Co * n * K е. * (P кз + K е. * U хх * SH1/100) * T

Co - вартість 1 кВт * год електроенергії

n - число трансформаторів

P хх - втрати потужності холостого ходу

K е - коефіцієнт

I хх - втрати струму холостого ходу

SH - номінальна потужність трансформатора

P кз - втрати холостого ходу

U хх - напруга короткого замикання

З n = C o * n (D P xx + К е * J xx * S H1 / 100) J + C o * n * К е (D P кз + К е * U xx * S H1 / 100) J =

= 5,40 * 2 (1,3 +1 * 3% * 400/100) 6270 +4,94 * 2 * 0,8 (5,4 +1 * 5% * 400/100) 6270 =

365490,8 (ТНГ).

3.3 Визначення амортизаційних відрахувань

СА = К * НА

КВ - капіталовкладення (тенге)

На - норма амортизації електроустаткування

СА = 1600000 * 8% = 128000

3.4 Визначення загальних експлуатаційних витрат

СЕ = С n + СА

СЕ = 365490,8 +128000 = 493490,8 (тенге)

2 ВАРІАНТ

Визначення капітальних витрат

К = n * C Т

n - число трансформаторів

C Т - вартість одного трансформатора

К = 2 * 1000000 = 2000000 (тенге)

3.2 Визначення вартості втрат електроенергії в рік

Cn = Co * n * (P хх + K е. * I хх * SH 1 / 100) * T + Co * n * K е. * (P кз + K е. * U хх * SH 1 / 100) * T

Co - вартість 1 кВт * год електроенергії

n - число трансформаторів

P хх - втрати потужності холостого ходу

K е - коефіцієнт

I хх - втрати струму холостого ходу

SH - номінальна потужність трансформатора

P кз - втрати холостого ходу

U хх - напруга короткого замикання

З n = C o * n (D P xx + К е * J xx * S H1 / 100) J + C o * n * К е (D P кз + К е * U xx * S H1 / 100) J =

= 5,40 * 2 (1,3 +1 * 3% * 400/100) 6270 +4,94 * 2 * 0,8 (5,4 +1 * 5% * 400/100) 6270 =

365490,8 (ТНГ).

3.3 Визначення амортизаційних відрахувань

СА = К * НА

КВ - капіталовкладення (тенге)

НА - норма амортизації електроустаткування

СА = 2000000 * 8% = 160000 (тенге)

3.4 Визначення загальних експлуатаційних витрат

СЕ = С n + СА

СЕ = 365490,8 +160000 = 525490,8 (тенге)

Отримані результати зводяться в таблицю таблиця 4

Варіант

Капітальні витрати

Експлуатаційні витрати (Се)

1.Трансформатор ТМ-400/10

1600000

493490,8

2.Трансформатор ТС-400/10

2000000

525490,8

Висновок: Вибираємо трансформатор ТМ - 400/10 так як, він підходить за всіма технічними параметрами, експлуатаційні витрати нижче в порівнянні з другим варіантом трансформатора типу ТЗ -400/10

4. Техніко-економічне обгрунтування системи електропривода

Можливі варіанти обгрунтування:

I) асинхронний двигун з к.з.р 4А160М4 Y 3 (Р н = 15 кВт; h = 0,8; cos j = 0,88).

II) асинхронний двигун з ф.з.р 4А160М4 Y 3 (Р н = 15кВт; h = 0,9; cos j = 0,88).

4.1 Порівняння двох однакових електроприводів

З з = С а + С n + З р + З е.

З з1 = 3600 +111731 +3600 +5947 = 124878 (ТНГ)

З З2 = 3360 +49658 + 3360 +2819 = 59197 (ТНГ)

С а - амортизаційні витрати

З n - вартість втрат електроенергії

С р - вартість ремонту електроустаткування

З з - сума витрати

КВ 1 = Р н * n = 15 * 3000 = 45000 (ТНГ)

КВ 2 = Р н * n = 15 * 2800 = 42000 (ТНГ)

З а = КВ * Н а

З а1 = 45000 * 8% = 3600 (ТНГ)

З а2 = 42000 * 8% = 3360 (ТНГ)

КВ - капіталовкладення (тенге)

Н а - норма амортизації (%)

З n = D А * Д

З n 1 = 20691 * 5,40 = 111731 (ТНГ)

З n 2 = 9196 * 5,40 = 49658 (ТНГ)

D А - втрати електроенергії

Д - додаткова ставка

D А = Р вд * (1 - h / h) * До зд * Т

D А 1 = 12 (1-0,8 / 0,8) * 1,1 * 6270 = 20691 (кВт / год)

D А 2 = 12 * (1-0,9 / 0,9) * 1,1 * 6270 = 9196 (кВт / год)

Р вд - потужність на валу двигуна Р вд = Р н * К і

h - К.П.Д. двигуна

До зд - коефіцієнт завантаження двигуна К зд = Р вд / Р н

Т - фонд часу (в годинах)

Р вд1 = 15 * 0,8 = 12 (кВт)

Р вд2 = 15 * 0,8 = 12 (кВт)

До зд1 = 12/11 = 1,1

До зд2 = 12/11 = 1,1

З р = КВ * 8%

З р1 = 45000 * 8% = 3600 (ТНГ)

З р2 = 42000 * 8% = 3360 (ТНГ)

КВ-капіталовкладення

З з = (С n + С а + З р) * 5%

З з1 = (111731 +3600 +3600) * 5% = 5947 (ТНГ)

З З2 = (49658 +3360 +3360) * 5% = 2819 (ТНГ)

(Таблиця 5)

Варіант

Са

З n

Ср

Се

Сз

4А160М4Y3 з к.з.р

3600

111731

3600

5947

124878

4А160М4Y3 з ф.з.р

3360

49658

3360

2819

59197

Суму експлуатаційних витрат по двох варіантах зводимо в таблицю

Загальна сума експлуатаційних витрат

З = Р н * КВ + З е.

З 1 = 0,15 * 45000 +124878 = 131628 (ТНГ)

З 2 = 0,15 * 42000 +59197 = 65497 (ТНГ)

(Таблиця 6)

Показники

1

2

Капіталовкладення

45000

42000

Витрати

131628

65497

На підставі проведених розрахунків приймаємо перетворювач, що відповідає запитам споживачів (за сумою повних витрат або за ступенем надійності)

4.2 Вибір типу двигуна

4.2.1 Втрати активної потужності:

D Р = Р вд * (1 - h / h)

D Р 1 = 12 * (1-0,8 / 0,8) = 3кВт / год)

D Р 2 = 12 * (1-0,9 / 0,9) = 1,3 (кВт / год)

4.2.2 Реактивна навантаження

Q = (Р вд / h) * tg j

Q 1 = (12 / 0,8) * 0,75 = 11,7 (квар / год)

Q 2 = (12 / 0,9) * 0,75 = 10 (квар / год)

tg j = √ (1 / cos j 2)

tg j 1 = 0,75

tg j 2 = 0,75

4.3.1 Різниця річних витрат

D З = З больш-З меньш

D З = 131628-65497 = 66131 (ТНГ)

4.3.2 Ступінь економічності

Е = 100 * (D З / (Р н * (КВ б-КВ м))

Е = 100 * (66131 / (0,15 * (45000-42000)) = 135%

D З - різниця річних витрат

Р н - нормальний коефіцієнт ефективності капіталовкладень (0,15)

КВ б - капіталовкладення великі

КВ м - капіталовкладення маленькі

Зведені техніко-економічні показники. Таблиця № 7

показники

Од.

позначення

Джерело або форма

АТ I

АТ II

1

Номінальна потужність

кВт

Рн

Вихідні дані

15

15

2

Навантаження на валу

кВт

Рвд

- / / -

12

12

3

Коефіцієнт завантаження двигуна

- / / -

КЕД

Ред / Рн

1,1

1,1

4

Капіталовкладення

Тенге

КВ

- / / -

45000

42000

5

Коефіцієнт відрахувань

- / / -

Р

Довідник

0,225

0,21

6

ККД двигуна

- / / -

Каталог

0,8

0,9

7

Коефіцієнт потужності

- / / -

cos

Каталог

0,88

0,88

8

Втрати активної потужності

кВт

2,2

0,97

9

Реактивна навантаження

Квар

Q

Розрахунки

11,7

10


10

Вартість 1 кВт ел / енергії

Тенге

розрахунки

5,40

5,40

11

Нормативний коефіцієнт ефективності КВ

- / / -

Рн


0,15

0,15

12

Ступінь економічності

%

Е

Розрахунки

135

135


Висновок: Для токарного верстата вибираємо електродвигун, з ф.з.р 4А160М4 Y 3 так як цей двигун задовольняє вимогам електропривода даної установки і економічно вигідніше, ніж електродвигун з к.з.р 4А160М4 Y 3, який також задовольняє технічним вимогам, але не вигідний з точки зору економіки.

5. Розрахунок вартості монтажу електропостачання

5.1 Розрахунок вартості основного устаткування

(Таблиця 8)

Найменування

Од. ізм.

Кількість

Ціна

Сума

1

ТМ -400/10

шт.

2

800000

1600000

2

Шафа силовий

шт.

1

100000

100000


Разом
1700000


ПДВ (13%)
221000


Всього
1921000

5.2 Розрахунок вартості основних матеріалів

(Табліца98)

Найменування

Од. ізм.

Кількість

Ціна

Сума

1

Кабель ААШВ 4х2, 5

м.

200

280

56000

2

Провід АППВ 3х4

м.

150

40

6000


Разом
62000


ПДВ (13%)
8060


Всього
70060

5.3 Розрахунок вартості допоміжних матеріалів

(Таблиця 10)

Найменування

Од. ізм.

Кількість

Ціна

Сума

1

Труба Д-2, 5

м.

150

1200

180000

2

Муфта СЕФ 3х50-10

шт.

2

900

1800

3

Наконечники А L -240-20-22

шт.

20

25

500


Разом
182300


ПДВ (15%)
23699


Всього
205999

5.4 Розрахунок зарплати

ЗП = (Про о + М о + М в) * 30%

ЗП = (1921000 +70060 +205999) * 30% = 659 118 (ТНГ)

5.5 Відрахування від зарплати

5.5.1 Соціальний податок

Нс = ЗП * 13%

Нс = 659118 * 13% = 85 685 (ТНГ)

5.5.2 Обов'язкове соціальне страхування

ООС = ЗП * 15%

ООС = 659118 * 15% = 98 868 (ТНГ)

5.6 Сума зарплати з відрахуваннями

ЗПО = ЗП + Нс + ООС

ЗПО = 659118 +85685 +98868 = 843671 (ТНГ)

5.7 Розрахунок загальногосподарських витрат

ОР = (Про о + М о + М у + ЗПО) * 15%

ОР = (1921000 +70060 +205999 +843671) * 15% = 3040730 (ТНГ)

5.8 Загальна вартість монтажу електропостачанні

(Таблиця 11)

Статті витрат

Сума

1

Основне обладнання

1921000

2

Основні матеріали

70060

3

Допоміжні матеріали

205999

4

Зарплата з відрахуваннями

843671

5

Загальногосподарські витрати

3040730


Всього

6081460

6. Зведені техніко-економічні показники

Таблиця № 12

Показники

Одиниці виміру

Сума

1

Балансова вартість

тенге

748000

2

Трудомісткість робіт

-Ремонт

-Обслуговування

чол / год

81

64,8

3

Чисельність персоналу

-Ремонт

-Обслуговування

чол

2


1

4

Річний фонд зарплати

тенге

4970236

5

Витрата електроенергії

кВт * год

610943,6

6

Вартість електроенергії

тенге

107219,7

7

Розрахунок амортизації

тенге

74800

8

Витрати на ремонт

тенге

26285

9

Інші витрати

тенге

225520,8

10

Потужність трансформаторів

кВ * А

400

11

Експлуатаційні витрати

тенге

493491

12

Різниця експлуатаційних витрат за системою електропривода

тенге

66131

7. Загальний висновок по курсовому проекту

У даному курсовому проекті розглянуто «Деревообробний цех» і відповідно до вимог техніки безпеки на роботу приймаємо одного електромонтера з ремонту IV розряду і електромонтера з обслуговування V розряду. При цьому трудомісткість становить 81 і 64,8 чол / год і розрахували річний фонд зарплати, для прийнятого робітника становить 621381тенге і 664602тенге.

Витрата електроенергій підприємство складає 610943,6 Вартість електроенергії складає 107219,7 тенге. Для даного цеху ми вибрали електродвигун марки 4А160М4 Y 3 з фазним ротором, і трансформатор потужністю 400 кВА марка трансформатора ТМ 400 \ 10

Амортизаційні відрахування для всього обладнання склали 74800 тенге, а витрати, витрачені на ремонт-26285тенге, інші витрати 225520,8 тенге. У результаті розрахунків даного курсового проекту ми переконалися, що впровадження електроустаткування в дану галузь промисловості є прийнятним і економічно вигідним.

8. Список використаної літератури

1) Цигельман І. Є., Тульчік І. К. «Електропостачання, електричні мережі та освітлення»

2) «Довідник з електротехніки та електроустаткування» І. І. Алієв.

3) Барибін Ю. Г., Федоров А. Є., Зіменков М. Г. «Довідник з проектування електропостачання».

Графік планово - попереджувальних робіт


Трудомісткість


ТО

6,4

4,8

3,2

26,4

4,8

9,6

4,8

4,8

64,8


64,8
КР
27

27


54 27ТР

8

6

4

6

6

12

6

6

54
Місяці 2008 року

XII

XI

X

IX

VIII

VII
VI

V

IV
III

II

IОстанній ремонт

Вид


Дата

12.07

10.07

04.07

07.07

09.07

08.07

07.07

11.07

СРЦ, (разів)

16

6

5

2

6

6

6

6


МРП, (міс)

6

6

12

6

6

6

6

6


РЦ, (років)

8

3

5

1

3

3

3

3


РН, кВт

6

4,5

7,5

15

5

14

3,8

5,2

61

3,03

64,03Найменування устаткування

Деревообробний верстат

Установка забарвлення електростатіческій0

Зарядні агрегати

Токарний верстат

Торцювання верстат ДС1

Багатопильний верстат ЦМС

Верстат для закладення сучків

Фугувальний верстат


1

2

3

4

5

6

7

8

Усього:

Визв:

разом:


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Курсова
185.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Холодний цех
Машіносборочний цех у м Магнітогорську
Ковальсько-кувальний цех
Міні цех з виробництва ковбас
Переробка м`яса кишковий цех
Планування проекту кондитерський цех
Міні-цех з виробництва ковбас
Цех ремонту будівельних кранів
Цех - виробничий підрозділ підприємства
© Усі права захищені
написати до нас