Демографічна ситуація в Харківській області

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Практична робота з демографії
на тему:
«Демографічна ситуація в Харківській області»

Введення
Останнім часом в Харківському регіоні склалася складна демографічна ситуація [1] - останні два десятиліття народжуваність у регіоні весь час падала, і лише в 2001 році настав перелом у цій тенденції. Серед різних наслідків падіння народжуваності - зменшення кількості учнів у школах. За останні 10 років кількість першокласників у школах Харківської області зменшилося майже удвічі (у 2004 році становило 21,5 тисячі школярів, в тому числі 4,3 тисячі - у сільській місцевості). Зменшення кількості учнів та зміни в структурі контингенту школярів призводять до скорочення освітньої мережі. Кількість першокласників, як показують підрахунки, стабілізується з 2007 року, але загальна кількість учнів у школах буде зменшуватися. І тільки після 2015 року почнеться зростання кількості школярів [1]. Це тільки одна з проблем існуючих на сьогоднішній день як у Харківському регіоні, так і в Україні в цілому. Саме в завдання демографії входить вивчення тенденцій і чинників демографічних процесів; розробка демографічних прогнозів на основі виявлених тенденцій та розробка заходів демографічної політики.
Загальні показники чисельності населення в Харківській області.
На перше січня 2007 року кількість наявного населення по Харківській області становило 2812,1 тис. з них 2235,2 тис. міського населення і 576,9 тис. сільського населення. Простеживши динаміку зміни наявного населення за таблицею № 1 [2, с. 7; 3], можна сказати, що з кожним роком загальна кількість населення Харківської області зменшується, за показниками 1998 року. З 2006 до 2007 року населення зменшилося на 8,5 тис.чол.

Таблиця 1 Динаміка кількості наявного населення в Харківській області.
(Тис. чол)
Рік
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
1.01. 2007
Кількість
населення
3022,7
2994,5
2965,9
2937,3
2914,2
2887,9
2866,7
2820,6
2812,1
З таблиці 2 ми можемо побачити розподіл наявного населення по містах та районах області.
Таблиця 2 Кількість наявного населення по містах та районах області на 1 січня 2004 року.
(Тис. чол)
На 1.01 2004.
всього
міське
сільське
Всього по області
2866, 7
2259, 9
606, 8
м. Харків
1464,4
1464,4
-
м. Ізюм
55,2
55,2
-
Міські ради.
Куп'янський
60,9
60,9
-
Лозівський
71,4
69,6
1,8
Люботинський
25,7
22,9
2,8
Первомайський
32,1
31,7
0,4
Чугуївський
36,1
35,2
0,9
Райони області
Балаклійський
90,0
55,8
34,2
Барвінківський
30,1
12,3
17,8
Близнюківський
24,4
4,7
19,7
Богодухівський
45,2
21,1
24,1
Борівський
20,4
6,6
13,8
Валківський
35,2
15,2
20,0
Великобурлуцький
27,0
7,1
19,9
Вовчанський
53,0
30,0
23,0
Дворічанський
21,3
4,3
17,0
Дергачівський
96,9
68,5
28,4
Зачепилівський
18,1
4,2
13,9
Зміївський
79,4
36,1
43,3
Золочівський
32,4
10,8
21,6
Ізюмський
21, 4
-
21,4
Кегичівський
23,0
9,5
13,5
Коломацькій
8,7
3,7
5,0
Красноградський
48,4
22,3
26,1
Краснокутський
31,9
9,8
22,1
Куп'янський
28,6
-
28,6
Лозівський
33,5
11,4
22,1
Нововодолазький
39,0
13,9
25,1
Первомайський
19,5
-
19,5
Печенізький
11,5
5,8
5,7
Сахновщинський
25,3
8,3
17,0
Харківський
184,4
123,2
61,2
Чугуївський
49,6
28,2
21,4
Шевченківський
22,7
7,2
15,5
З даної таблиці видно, що на перше січня 2004 року кількість наявного населення по Харківській області становило 2866,7 тис. з них 2259,9 тис. міського населення і 606,8 тис. сільського населення. Що в процентному відношенні складає 78,8% міського населення та 21,2% сільського населення.
Харківський район лідирує за кількістю жителів, на другому місці Дергачівський район в ньому проживає 96,9 тис. жителів, на третьому місці Балаклійський район, в ньому проживає 90,0 тис. жителів. Найменша кількість жителів у Коломацькому районі, всього 8,7 тис. жителів, а так само в Печенізькому районі, всього 11,5 тис. жителів.
Далі цікаво буде розглянути розподіл населення за національною приналежністю (за даними перепису 2001 року) [3]

Таблиця 3 Склад постійного населення найбільш чисельних національностей в м. Харкові.
Кількість
людина
У% до підсумку
2001 рік у% до 1989 року
1989
2001
Українці
884228
50,4
61,0
110,1
Росіяни
496538
43,6
34,2
71,4
Євреї
11176
3,0
0,8
4,3
Білоруси
7293
0,7
0,5
61,0
Вірмени
7214
0,4
0,5
121,0
Азербайджанці
3892
0,3
0,3
90,6
Татари
3190
0,3
0,2
69,6
Грузини
2839
0,1
0,2
113,1
В'єтнамці
2406
0,0
0,2
68,7
Поляки
1186
0,1
0,1
68,4
З даної таблиці, що в м. Харкові представлені різні національності. І найбільш чисельно представленими є росіяни - 34,2% від загальної чисельності населення. Причому їх кількість порівняно з 1989 роком скоротилося на 9,4%. А кількість українців збільшилася на 9,6% і становить 61% від усього населення. Всі інші національності не перевищують 1% від усього населення. Але серед них найбільше євреїв - 0,8%, і їх кількість суттєво скоротилася в порівнянні з 1989 роком, тоді їх було 3%.
У вигляді голограми це можна побачити наочно.
Голограма розподіл населення за національним складом у м. Харкові за 2001 рік. [4]
\ S
За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року на території Харкова проживало 61,0% громадян України від загальної кількості постійного населення області. Серед громадян інших держав, які на момент перепису проживали на території області, найбільша частка належить громадянам Російської Федерації - 34,2% і 4,5% займають інші національності.
Серед усього населення області 8,9% тих, хто використовує два джерела способів існування. Серед чоловіків таких осіб 8,7%, серед жінок - 9,2%. Люди, які використовують три і більше джерел існування, за даними перепису населення 2001 року налічувалося 1,0% від загальної кількості населення.
Результати перепису населення засвідчили тенденцію до підвищення рівня освіти населення, збільшення чисельності осіб, які мають вищу та повну загальну середню освіту.
Згідно з даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року населення області за основними джерелами способів існування розділилося на три основні групи: зайняте населення (33,1%), утриманці (30,5%) та пенсіонери (25,2%). За період, який минув після перепису населення 1989 року, частка зайнятого населення зменшилася на 18,5%, частка утриманців збільшилася на 6,8%. Також збільшилася частка осіб, які основним джерелом способів існування вказали пенсію та іншу допомогу з боку держави - на 7,7%.
Показники народжуваності та смертності в Харківській області.
За 2003 рік в області народилося 21,5 тис. осіб, що на 3.4% більше, ніж за попередній рік.
Таблиця 4 Розподіл новонароджених за статевою ознакою
(Тис. чол)
Року.
Обидва статі.
хлопчики
дівчинки
1990
36308
18554
17754
1995
24840
12924
11916
2000
19939
10315
9624
2001
19514
9970
9544
2002
20679
10697
9982
2003
21510
11069
10441
У 2003 році народилося 21510 новонароджених, з них 11069 хлопчиків і 10441 дівчаток. Що в процентному відношенні складає 51,5% хлопчиків і 48,5% дівчаток. У порівнянні з 2000 - 2002 роками народжуваність в Харківській області підвищилася і підвищується поступово з кожним роком. Але за більш давнім показниками за 1990 і 1995 рік вона порівняно не велика.
Таблиця 5 Кількість дітей, народжених жінками, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі.
(% Від загального числа немовлят)
1990
1995
2000
2001
2002
2003
Всього по області
12,6
17,2
22,5
23,1
23,9
25,0
У міських поселеннях
11,7
17,2
22,4
22,5
23,3
24,2
У сільських поселеннях
15,8
17,4
22,7
24,8
26,1
27,8
Дивлячись на таблицю можна сказати, що все частіше народжуються діти у матерів з не зареєстрованим шлюбом, простежується несприятлива динаміка збільшення відсотка народжених поза шлюбом дітей. У 2003 році частина таких дітей становить вже 25% від всіх новонароджених. І більше число таких дітей, за статистикою за останні роки, народжується в сільській місцевості.
За 2003 рік було зареєстровано 46,8 тис. померлих, що на 0,3% більше, ніж за 2002 рік. Внаслідок, цього спостерігалося природне скорочення населення, яке склало 25,3 чол.
Зазначалося зменшення природного скорочення в цілому по області у порівнянні з 2002 роком на 520 чол. або на 2,0%, а також окремо по міських поселеннях - на 447 чол. або на 2,5% і сільській місцевості - на 73 чол., або на 0,9%.
Основними причинами смерті населення залишаються хвороби системи кровообігу (66,5%), новоутворення (11,8%), нещасні випадки, отруєння і травми (10,2%).

Таблиця 6 Смертність населення від убивств і самогубств.
(Чол.)
1990
1995
2000
2001
2002
2003
вбивств
280
504
384
316
261
246
Самогубств
707
1073
1057
885
677
677
від самогубств загинуло.
Чоловіків-всього
553
856
855
711
551
530
У працездатному віці.
393
652
609
474
393
360
старше працездатного віку
154
196
233
215
155
167
жінок - усього
154
217
202
174
126
147
У працездатному віці.
62
108
86
60
47
48
старше працездатного віку
91
108
113
109
77
98
З даної таблиці ми бачимо, що кількість вбивств в 2003 році зменшилася в порівнянні з 2002 роком на 15 чоловік. Кількість самогубств залишилося таким же, як і в 2002 році. Ви бачимо, що чоловіки гущавина закінчують життя самогубством, ніж жінки більше ніж у три рази, так як чоловіків від самогубств гине 530, а жінок 147.
Чоловіки частіше в два рази закінчують життя самогубством у працездатному віці, а жінки навпаки.
Таблиця 7 Смертність населення від убивств і самогубств по районах м. Харкова. (Осіб)
Року.
1995
2000
2001
2002
2003
Вбивств.
Самогубств
Вбивств.
Самогубств
Вбивств.
Самогубств
Вбивств.
Самогубств
Вбивств.
Самогубств
Всього по Харкову.
242
429
138
366
121
291
99
195
97
181
по районах.
Дзержінс-кий
37
58
15
38
16
27
5
17
8
14
Жовтневий
25
35
14
27
6
29
7
8
9
10
Київський
23
63
10
42
18
35
11
19
12
20
Комінтерну-київськи
16
42
15
35
12
42
15
14
6
9
Ленінський
21
44
16
30
9
18
2
13
8
9
Московський
60
82
28
80
27
64
22
56
22
45
Орджонікі-
дзевскій
22
34
14
44
16
33
18
30
13
30
Фрунзенський
22
38
16
39
8
26
10
29
12
29
Краснозаво-дской.
16
33
10
31
9
17
9
9
7
15
По даній таблиці ви бачимо, що за 2003 рік у місті Харкові сталося 97 вбивств і 181 самогубство. Найбільше число вбивств сталося в Московському районі 22, що становит 22,7% від всіх вбивств в Харкові. Так само високі показники в Орджонікідзевському районі (13 убивств), Київському (12 убивств) та Фрунзенському (12 убивств). У цих же районах спостерігається і найбільше число самогубств, які значно перевищують кількість скоєних вбивств. Найбільш безпечним виявився Комінтернівський район, за показниками вбивств і самогубств.
Коефіцієнт дитячої смертності по містах та районах області дітей до 1 року на 1000 новонароджених збільшився в 2003 році в порівнянні з 2002 роком, на 1,2 (на 1000 новонароджених). Але в порівнянні з 1990, 1995, 2000-2001 роками він став менше. У 2003 році найбільший коефіцієнт смертності дітей до 1 року на 1000 народжених, у Валківському районі 23,7; Краснокутському 20,4; найменший у Красноградському (2,5); Вовчанському (2,4);
Богодухівському (5,2) районах. У Коломацькому та Первомайському не було взагалі зафіксовано смертей дітей до 1 року.
Брачность й розлучення в Харківській області.
За 2003 рік було зареєстровано 22779 шлюбів та 11606 розлучень. Кількість шлюбів у відповідності з попереднім роком, збільшилася на 17,0%, а кількість розлучень зменшилася на 5,9%.
За даними всеукраїнського перепису населення 2001 року кількість чоловіків і жінок, які перебувають у шлюбі, як у зареєстрованому, так і незареєстрованому, становила 55,8% від усієї кількості населення у віці 15 років і старше. Серед чоловіків у віці 15 років і старше 26,0% ті, які ніколи не були в шлюбі, серед жінок - 17,5%, вдівців - 3,9%, вдів - 18,9%, кількість подружніх пар, які розійшлися становить 10,0%
Кількість чоловіків, які перебувають у шлюбі становить 69,1%, а жінок 55,3%, це за даними за 1989 рік. У 2001 році маємо такі статистичні дані: чоловіків 57,5%, а жінок 48,8%. Можна помітити, що кількість чоловіків і жінок, які перебувають у шлюбі з 1989 і 2001 років - різко зменшилася.
Кількість чоловіків в 1989 році, які ніколи не були в шлюбі складає 21,%, а у жінок це 17,9%. У 2001 році їх кількість була таким: чоловіки 30,2%, а жінки 21,2%. За даними видно, що число і чоловіків, і жінок які ніколи не були в шлюбі зросла.
Вдівців в 1989 році було 2,7%, вдів - 15,8%, в 2001 році вдівців - 3,5%, вдів - 15,9%. Помітно, що кількість вдівців за 1989 та 2001 роки різко збільшилася, а вдів тільки не значно збільшилася.
Кількість розлучалися чоловіків у 1989 році становило 6%, жінок - 10,9%, а в 2001 році - чоловіків 7,8%, а розлучалися жінок було 14%. За цих три роки число розлучалися і чоловіків, і жінок збільшилося.
Таблиця 8 Розподіл розлучень за кількістю спільних дітей у 2003 році.
Всього
Не було спільних дітей
Був одна дитина
Було дві дитини
Зареєстровано.
Розлучень
11606
5248
5330
970
Міського населення
9769
4556
4502
654
Сільського населення
1837
692
828
266
У 2003 році було зареєстровано 11606 розлучень. У сільській місцевості 1837 розлучень, що становит 15,8% від загального числа розлучень. У міській місцевості 84,2% розлучень від загального числа розлучень. Це значна різниця, яка свідчить про те, що в сільській місцевості шлюби міцніші. З усіх розлучених 45% не мали дітей, 45,9% мали одну дитину, і 7,9 мали двох дітей. Що стосується сільської та міської місцевості то в міській місцевості більше розлучень без дітей, 46,7%, ніж у сільській 37%. У сільській навпаки більше розлучень з двома дітьми 14,5%, ніж у міській місцевості - 6,6%. Кількість розлучень з однією дитиною збігається і в сільській та міській місцевості у процентному співвідношенні до всіх розлучень у сільській і міській місцевості - 45%, і 46% відповідно.
Показники міграції в Харківській області.
Загалом, по місту Харкову приріст населення на 2003 рік склав близько 4000 тисяч чоловік, що в процентному співвідношенні склало 1,4%.
Міграція за межі України склала 2139 осіб, з цього числа людей до країн СНД мігрувало 1150 осіб, інші мігрували в країни Далекого зарубіжжя і лише 10 чоловік із загального числа мігрували в країни Балтії.
Одним з факторів, який впливає на зміну чисельності населення, це його міграція. За січень-березень з-за меж області прибуло 3,3 тис. осіб і вибуло - 3,6 тис. чол, тобто сальдо зовнішньої міграції було від'ємним (-0,3 тис. осіб). Інтенсивність прибулих із-за меж області становила 4,7 ‰, вибулих - 5,2 ‰. У розрахунку на 1000 жителів кількість прибулих і вибулих у межах області за січень-березень 2007 р. становила 9,2 ‰, проти 8,7 ‰ у січні-березні 2006 р. [5].
Аналізуючи таблицю, основних напрямів міграцій, можна сказати, що в результаті міграцій за межі України населення Харківської області скоротилося на 2139 чоловік. А збереження загальних показників міграційного приросту, що в 2003 році склав 4053 людини, забезпечувався за рахунок жителів прибули з інших регіонів, міграційний приріст склав 6192 чол.
Таблиця 9 Основні напрямки міграції на 2003 рік.
Чол.
На 1000 жителів
Число прибувши
Число вибувши.
Міграц. сокращ
(-)
Число прибувши.
Число вибувши.
Міграц.
сокращ
(-)
Всі потоки міграції
59679
55626
4053
20,7
19,7
1,4
У тому числі внутрішньорегіональна міграція
35938
35938
-
12,5
12,5
-
Зовнішня міграція.
23741
19688
4053
8,2
6,8
1,4
У тому числі міграція за межі України
2627
4766
-2139
0,9
1,6
-0,7
з них Країни СНД
1593
2749
-1156
0,5
0,9
-0,4
Стани Балтії
16
6
10
0,0
0,0
0,0
Стани далекого зарубіжжя
1018
2011
-993
0,4
0,7
-0
Міжрегіональна міграція
21114
14922
6192
7,3
5,2
2,1
На 1000 жителів у загальному по місту Харкову міграційний приріст склав «-6,3%», що говорить про скорочення чисельності населення у всіх районах. У рамках області той же приріст склав «- 0,7%».
Найбільше скорочення чисельності складає в Дзержинському районі (-10%), Київському (-8,4%) та Фрунзенському (-7,5%) районах. Найменше скорочення міграційного приросту спостерігається в Ленінському (-3,7%), Орджонекідзевском (-3,8%), Червонозаводському (-3,1%) районах. Ці дані спостерігалися в 1995 році. Найбільша кількість людей мігрувало до Дзержинського і Орджонекідзевскій райони. Менш престижними районами міста за наявними даними виявилися Жовтневий, Комінтернівський, Фрунзенський райони міста Харкова. У Червонозаводському районі чисельність населення залишилася без змін, але в порівнянні з 1995 роком збільшилася на 3,1%. У Київському районі міста Харкова чисельність населення зменшилася, коефіцієнт склав -0,4%, що говорить про непрестижність і непопулярність цього району серед населення.

Список літератури:
1. www.podrobnosti.ua
2. Харків. Статістічній збірник до 350 річчя / / І. Г. Наумов, Н. В. Бондаренко, О. С. Нікофоров та ін. за ред. М. Л. Чміхало / / Харків 2004
3. www.ukrcensus.gov.ua
4. Харківська область у 2003 році (статистичний щорічнік) / / І. Г. Наумов, Н. В. Бондаренко, О. С. Нікофоров та ін. за ред. М. Л. Чміхало / / Харків 2004
5. www.kharkivoda.gov.ua
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Різне | Практична робота
200.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Демографічна ситуація в країні і Саратовської області
Демографічна ситуація в РФ
Демографічна ситуація
Демографічна ситуація в Україні
Демографічна ситуація в Україні 4
Демографічна ситуація в Росії
Демографічна ситуація в Україні
Демографічна ситуація в Республіці Бурятія
Демографічна ситуація на Далекому Сході
© Усі права захищені
написати до нас