Дані типу string Використання тексту у програмі - основні оператори

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Лабораторна робота №7

Тема: Робота із рядковими функціями.

Мета: Навчитися працювати із рядковими функціями.

Для обробки рядкових даних типу string у мові Pascal використовуються стандартні функції. До найрозповсюдженіших можна віднести наступні.

1. Length (рядковий вираз) — повертає довжину рядкового виразу. Приклад: var nrinteger; xrstring; begin х :=' Київ — столиця України ';

Змінна n буде мати значення 22, тому що у змінній х знаходиться 22 символи.

2. Delete (рядковий символ, n, m) — вилучає з рядкового виразу m символів,
починаючи з символу з номером
n. Приклад:

var xrstring; begin

х: — ' радіоприймач не працює ';

Delete (x, 14, 3); Змінна х набуде значення ' радіоприймач працює '.

3. Insert (виразі, вираз2, n) в рядок вираз2 вставляється рядок виразі, починаючи з позиції з номером п. Приклад:

var x,y rstring; begin

х :=' завтра сонце '; у :=' буде ';

Insert (x, y, 7); Змінна х набуде значення ' завтра буде сонце '.

4. Copy (рядковий вираз, n, in) — виділяє в рядковому виразі m символів, починаючи з символу з номером n. Приклад:

var х, у: string; begin

х :=' наведена програма працює ';

у := сору (х, 9, 8); Змінна у набуде значення ' програма '.

5. Pos (виразі, вираз2) — повертає номер позиції, з якої перший раз починається виразі у виразі2. Якщо виразі не входить до виразу2, функція повертає значення 0. Приклад:

var x,y,z:string; begin

х := ' вхідні дані процедури '; у :=' дані ';

z = pos (x, y); Змінa z набуває значення 8.

Над рядковими даними може виконуватися операція об'єднання, яка позначається символом плюс (+). Приклад: var х, у, z. String; begin у .А' вол '

Змінна 2 набуде значення ' символ '.

Приклад. Нехай змінні типу string у процесі введення набувають таких значень: х =' Функція довжини рядка ’, у =-' видає символів *,z= = ' кількість '. Необхідно розробити програму, яка із наданих змінних формує у змінній р такий рядок. функція рядка видає кількість символів ' І підраховує у ньому кількість символів. Поставлене завдання може бути реалізоване наступною програмою.

Program n5 1 01;

var х, у, z,p: string; begin

Writeln ( ' уведіть х '); readlii

(змінні рядкового типу}

(введення х} (введення у) (введення 2 j

(вилучення слова «довжини» }

Insert (z, p, 22); writeln (4рА', р); (об'єднання рядків/ (вставлення
writeln (' довжина' Jength (p)) слова «кількість» J {виведення

End. виразу р } (виведення довжини

виразу pj

4. Функції і процедури обробки рядків.функція (процедура)

пояснення

leneth (рядковий вираз)

повеотає довжину рядкового виразу

delete (рядковий вираз, n, m)

вилучає з рядкового виразу m символів, починаючи з символу п

insert (вираз 1 , вираз 2, п)

у рядок вираз 2 встановлює рядок вираз \, починаючи з позиції з номером п

copy (рядковий вираз, п, т)

виділяє в рядовому виразі m символів, починаючи з символу з номером п

Pos (вираз1, вираз2)

повертає номер позиції, з якої перший раз починається вираз 1 у виразі 2

concat (список рядкових виразів)

повертає конкатенацію рядкових виразів

val (рядковий вираз, числовий вираз)

перетворює рядковий вираз у числовий

str (числовий вираз, рядковий вираз)

перетворює числовий вираз у рядковий

5. Основні оператори (процедури);


оператори (процедури)

пояснення


read (<список імен >); readln <список імен >);

введення інформації з клавіатури

write (<список елементів виведення >); writeln (<список елементів виведення >);

виведення інформації на екран монітора

goto m;

оператор безумовного переходу

if <логічний вираз > then si else, s2; if <логічний вираз > then si;

оператор умовного переходу

case <зміна або вираз порядкового типу > Of мітка Г.< оператор 1>; мітка 2:<оператор 2>; мітка п :< оператор п>; [else < мітка >] end;

оператор вибору

while < логічний вираз > do s; repeat s until <логічний вираз >; for < змінна >:= < початкове значення змінної >; to <кінцеве значення змінної > do s;

оператори циклу

оператори

пояснення

Індивідуальне завдання:

Вилучити із даного тексту слово “не”.

Program LondNav7;

var a,b:string;

begin

a:='Uchni ne zdaly uspishno ekzamen.';

writeln(a);

delete(a,7,2);

writeln(a);

readln;

end.Висновок: На цій лабораторній роботі я навчився працювати із рядковими функціями.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Реферат
34.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Базові елементи мови типи даних цілочисельні типи даних дані дійсних типів дані типу string
Використання графіки Викорисьання графічного режиму в Pascal -основні оператори
Знайомство з компонентами RadioGroup і CheckBox обробка рядків типу String в середовищі Delphi
Використання фільтрів у програмі Illustrator
Оператори алгоритмічної мови Паскаль Стандартні функції і оператори роботи з рядками
Оператори й основні типи даних мови С
Оператори вибору Опис та використання основних умовних операторів
Програмування лінійних алгоритмів Опис синтаксису мови основні оператори
Використання фонового зображення для заміни тексту
© Усі права захищені
написати до нас