Гігієна фізичної культури - предмет завдання і методи Гігієна -

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ТМЦ ДО

Кафедра Фізкультури

РЕФЕРАТ

з дисципліни

Фізична культура та здоровий спосіб життя

Тема

Гігієна фізичної культури - предмет, завдання і методи

Зміст:

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3

1. Гігієна фізичної культури - предмет, завдання і методи ... ... ... ... .... 5

2. Основи гігієни фізичної культури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7

2.1. Особиста гігієна ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7

2.2. Раціональне харчування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9

2.3. Загартовування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12

Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14

Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16

Введення

Фізична культура і спорт є важливим засобом зміцнення здоров'я і продовження життя людини. Здоровий спосіб життя має міцно увійти у повсякденний побут сучасної людини. Для цього необхідно забезпечити виховання, починаючи з самого раннього віку, фізично міцного молодого покоління з гармонійним розвитком фізичних і духовних сил. Це вимагає всілякої підтримки всіх видів масового спорту і фізичної культури, у тому числі у вузах, залучення в фізкультурний рух все більш широких верств населення, особливо молоді.

У визначенні стратегії і тактики реалізації завдань оздоровчої спрямованості необхідно з усією виразністю розуміти, що успішне вирішення проблеми здоров'я підростаючого покоління можливе тільки в тому випадку, коли людина поряд з правильною і достатньої за обсягом та інтенсивності рухової активністю буде систематично виконувати і інші шість заповідей збереження здоров'я (за М. Кенлехнера): правильно дихати, правильно пити, правильно їсти, правильно розслаблятися, правильно берегтися, правильно думати.

Дотримання цих чи подібних принципів і правил мав на увазі і Н.А. Семашко, коли стверджував, що для зміцнення здоров'я людина повинна займатися фізичною культурою 24 години на добу. А для цього він повинен хотіти це робити, знати, як правильно це робити, вміло реалізовувати свої потреби та знання у практичній діяльності у процесі самовдосконалення. Вирішення цих найважливіших завдань і має бути головним змістом уроків фізичної культури та гігієни.

Основними завданнями сучасної гігієни є наукова розробка основ попереджувального і поточного санітарного нагляду, санітарного законодавства, обгрунтування гігієнічних заходів з охорони і оздоровлення навколишнього середовища, умов праці та відпочинку, охорона здоров'я дітей і підлітків, участь у розробці гігієнічних основ раціонального харчування, а також санітарна експертиза якості харчових продуктів і предметів побутового вжитку.

Знання гігієни необхідно для правильного вирішення питань щодо попередження захворювань, підвищення працездатності та опірності організму до несприятливих впливів навколишнього середовища.

Науковою основою гігієни служить розробка гігієнічних нормативів - гранично допустимих концентрацій і рівнів, орієнтовних безпечних рівнів впливу (ГДК, ПДУ, УЗУВШИ та ін) для повітря населених місць і промислових підприємств, води, продуктів харчування, одягу та взуття з метою створення найбільш сприятливих умов для збереження здоров'я та попередження захворювань, забезпечення високої працездатності і збільшення тривалості життя.

Фізична культура широко використовується не тільки як засіб зміцнення здоров'я, підвищення працездатності людини, профілактики захворювань, але і як важливе лікувальний засіб. Природно, фізична культура і спорт, якщо їх розглядати тільки як комплекси фізичних вправ, не зможуть вирішити всіх своїх завдань. Тому фізична культура не повинна вичерпуватися одними лише фізичними вправами у виді спорту, гімнастики, рухливих ігор та ін, але повинна охоплювати і суспільну, і особисту гігієну праці і побуту, використання природних сил природи, правильний режим праці і відпочинку і т.д. Звідси очевидна актуальність гігієни фізичної культури як самостійної галузі гігієнічної науки.

Гігієна фізичної культури - предмет, завдання і методи.

Гігієна (hygieinos) - галузь медичної науки про збереження і поліпшення здоров'я шляхом проведення запобіжних заходів. Вона вивчає вплив умов життя і праці на здоров'я людини і розробляє заходи з профілактики захворювань.

На організм людини можуть впливати різні фактори зовнішнього середовища:

 • Хімічні - хімічні елементи і сполуки, що знаходяться в повітрі, воді, грунті, їжі.

 • Фізичні - температура, вологість і тиск повітря, радіація, вібрація, шум і т.п.

 • Біологічні - мікроорганізми, гельмінти, гриби.

 • Соціальні фактори - характер трудової діяльності, харчування, житлово-побутові умови та ін

В даний час гігієна фізичної культури - цілком оформилася галузь гігієнічної науки. Основними завданнями цієї науки є:

 1. Вивчення впливу різних факторів зовнішнього середовища і соціальних умов на стан здоров'я і працездатність фізкультурників і спортсменів.

 2. Наукове обгрунтування і розробка гігієнічних нормативів, правил та заходів щодо створення оптимальних умов для фізичного виховання і спортивного тренування.

 3. Наукове обгрунтування і розробка нормативів, правил і заходів щодо використання гігієнічних засобів і природних факторів для зміцнення здоров'я, підвищення працездатності і росту спортивних досягнень.

Цими завданнями й значення гігієни фізичної культури. При вирішенні зазначених завдань гігієна фізичної культури спирається на дані загальної гігієни та профільних гігієнічних дисциплін, широко використовує теорію фізичного виховання, спортивну медицину, фізіологію спорту та інші науки.

Залежно від розв'язуваних завдань гігієнічна наука використовує різноманітні методи. Вони використовуються для гігієнічної оцінки факторів навколишнього середовища. До них відносяться санітарне обстеження та опис, фізичні, хімічні і біологічні методи санітарної експертизи.

Методи санітарного опису та обстеження дозволяють виявити загальний стан окремих груп або населених пунктів. При цьому залучаються статистичні та демографічні показники в досліджуваному районі і робляться загальні висновки про стан здоров'я населення та фактори, що впливають на нього.

Для визначення кількісних характеристик середовища, і її властивостей використовуються фізичні, хімічні, біологічні методи дослідження.

Для вивчення впливу навколишнього середовища на організм людини використовуються фізіолого-біологічні, клінічні, антропометричні, експериментальні методи. При необхідності встановити вплив середовища на здоров'я колективу користуються санітарно-статистичним методом.

Практичне втілення в життя гігієнічних нормативів, правил та заходів називається санітарією. Досягнення гігієни впроваджуються шляхом суспільно-гігієнічних заходів. З цією метою розробляються різні санітарні правила і норми. Для ефективного використання досягнень гігієни необхідно, що б кожна людина розуміла їх значення. У зв'язку з цим величезна роль належить санітарній освіті.

Залежно від предмета вивчення гігієнічна наука підрозділяється на:

 • Гігієну навколишнього середовища

 • Гігієну харчування і здоров'я

 • Гігієну праці

 • Соціальну гігієну.

2. Основи гігієни фізичної культури.

Гігієна - наука про збереження та зміцнення здоров'я людини. Її головне завдання - вивчення впливу умов життя і праці на здоров'я людей, попередження захворювань, забезпечення оптимальних умов існування людини, збереження здоров'я і довголіття.

Молоді фахівці, що закінчили ВНЗ, повинні добре знати основні положення особистої та громадської гігієни і вміло застосовувати їх у побуті, навчанні, на виробництві, при організації різних заходів з масової фізичної культури і спорту в умовах професійної діяльності.

Однією з профільних гігієнічних дисциплін є гігієна фізичної культури і спорту. Вона вивчає взаємодію організму займаються фізичною культурою і спортом з зовнішнім середовищем. Мета такого вивчення - розробка гігієнічних нормативів, вимог і заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я, підвищення працездатності та досягнення високих спортивних результатів.

2.1. Особиста гігієна.

Особиста гігієна включає в себе: раціональний добовий режим, догляд за тілом та порожниною рота, гігієну одягу та взуття. Особливо вона важлива для студентів, тому що суворе їх дотримання сприяє зміцненню здоров'я, підвищенню розумової й фізичної працездатності й служить запорукою спортивних досягнень.

Раціональний добовий режим створює оптимальні умови для діяльності і відновлення організму. В основі його лежить ритмічне і правильне чергування праці і відпочинку та інших видів діяльності.

Добовий режим повинен грунтуватися на законах про біологічні ритми. При правильному і строго дотримується добовому режимі дня виробляється певний ритм функціонування організму, в результаті чого студенти можуть у певний час найбільш ефективно виконувати конкретні види робіт.

Основні правила організації добового режиму: підйом в один і той же час;

Виконання УГГ і гартувальних процедур;

Прийому їжі в один і той же час, не менше 3 разів на день (краще 4 - 5 разів на день);

Самостійні заняття з навчальних дисциплін в один і той же час;

Не рідше 3 - 5 рази на тиждень по 1,5 - 2 ч. заняття фізичними вправами і спортом з оптимальним фізичним навантаженням;

Виконання в паузах навчальної діяльності (3 - 5 хв) і фізичних вправ;

Щоденне перебування на свіжому повітрі (1,5 - 2 год);

Повноцінний сон (не менше 8 год) з засипанням і пробудженням в один і той же час.

Догляд за тілом. Гігієна тіла сприяє правильної життєдіяльності організму, сприяє поліпшенню обміну речовин, кровообігу, травлення, дихання, розвитку фізичних і розумових здібностей людини. Від стану шкірного покриву залежить здоров'я людини, його працездатність, опірність різним захворюванням. Догляд за тілом включає в себе щоденний догляд за шкірою всього тіла, догляд за волоссям, догляд за порожниною рота і зубами.

Гігієна одягу та взуття. Спортивний одяг повинна відповідати вимогам, що пред'являються специфікою занять і правилами змагань різних видів спорту. Вона повинна бути по можливості легкої і не утрудняти рухів.

Як правило, спортивний одяг виготовляється з еластичних тканин з високою повітропроникністю, добре всмоктують піт і сприяють його швидкому випаровуванню. Спортивне взуття повинна бути легкою, еластичною і добре вентильованим.

Необхідно, щоб і теплозахисні і водонепроникні властивості відповідали погодним умовам. Найкраще цим вимогам відповідає взуття з натуральної шкіри, що має малу теплопровідність, гарну еластичність, а так само володіє здатністю зберігати форму після намокання

2.2. Раціональне харчування.

Раціональне харчування, побудоване на наукових засадах, забезпечує правильний ріст і формування організму, сприяє збереженню здоров'я, високої розумової й фізичної працездатності й подовження творчого довголіття. Для людей, які займаються фізичною культурою і спортом, раціональне харчування сприяє підвищенню працездатності, якнайшвидшому відновленню після втоми і досягнення високих спортивних результатів.

Гігієнічні вимоги до їжі. Їжа представляє собою певну комбінацію продуктів харчування, що складаються з білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних солей і води. Основні гігієнічні вимоги, що пред'являються до їжі наступні:

 • оптимальна кількість, відповідне енергетичним витратам людини, в процесі життєдіяльності;

 • повноцінну якість, тобто включення всіх необхідних поживних речовин (білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних солей), збалансованих в оптимальних пропорціях;

 • розмаїтість і наявність різних продуктів тваринного і рослинного походження;

 • гарна засвоюваність, приємний смак, запах і зовнішній вигляд;

 • доброякісність і нешкідливість.

Енерговитрати організму виражаються в ккал (ккал). У цих же одиницях позначається і енергетична цінність їжі. Підвищення активності відсотків обміну речовин і енергії при виконанні різної, головним чином м'язової, діяльності є вирішальним чинником при визначенні добової витрати енергії. Чим інтенсивніше виконувана фізична робота, тим вище енерговитрати. Розумовий або повністю автоматизована праця вимагає невеликих витрат енергії.

При розрахунку калорійності їжі та її складу на добу можна користуватися даними таблиці 1.

Таблиця 1.

Склад і калорійність харчових раціонів для спортсменів на добу, г на 1 кг маси тіла.

Найбільш масові види спорту

Білки

Жири

Вуглеводи

Калорійність ккал

Гімнастика

2.1-2.4

1.5-1.6

8.3-9.0

60-62

Легка атлетика:

Біг на короткі, середн. дист., стрибки, метання

2.4-2.5

1.7-1.8

9.5-10.0

65-70

Біг на довгі дистанції., Спортивна ходьба

2.0-2.3

2.0-2.1

10.0-11.5

70-60

Марафон

2.4-2.5

2.1-2.3

11.0-13.0

75-85

Плавання

2.1-2.3

2.0-2.1

9.5-10.0

65-70

Важка атлетика, атлетична р-ка

2.4-2.5

2.0-2.3

10.0-11.0

70-75

Футбол і хокей

2.3-2.4

1.8-1.9

9.0-10.0

62-65

Баскетбол, волейбол

2.1-2.3

1.7-1.8

9.0-10.0

62-65

Лижний спорт, короткі дистанції

2.0-2.1

1.9-2.0

9.5-10.0

65-70

Довгі дистанції

2.1-2.3

2.0-2.1

10.5-11.0

70-73

Під час виконання інтенсивної м'язової роботи у зв'язку з підвищенням обміну речовин потреба у вітамінах зростає. Задовольняти потребу організму у вітамінах потрібно, перш за все, за рахунок вживання натуральних продуктів. У разі їх нестачі рекомендується приймати вітамінні концентрати з природних продуктів (настій шипшини та ін) синтетичних препаратів ("Аеровіт", "Ундевіт" та ін.)

У добовому режимі слід встановлювати і суворо дотримуватися певного часу для прийому їжі, що сприяє її кращому перетравленню і засвоєнню. Приймати їжу слід за 2-2.5 год до тренування і через 30-40 хв. після її закінчення.

Харчуватися краще 4 рази на день: сніданок - 7 - 7.30, обід - 13.00 - 14.00, полуденок - 16.00 - 17.00, вечеря - 20.00 - 20.30. можна обмежитися і триразовим харчуванням.

Приблизне розподілення калорійності добового раціону харчування.

сніданок

обід

полуденок

вечеря

Чотириразове харчування

35-40

30-35

5

25-30

Триразове харчування

40

35

-

25

При прийомі їжі все увагу варто приділяти їжі.

Відволікання від їжі призводять до порушення травлення і засвоєння їжі. Під час їжі не можна поспішати. Їжа повинна завжди добре пережовувати.

2.3. Загартовування.

Загартовування - система заходів, спрямованих на підвищення стійкості організму до різних впливів навколишнього середовища (холоду, тепла, сонячної радіації, зниження атмосферного тиску).

Систематичне застосування процедур, що гартують знижує число простудних захворювань у 2 - 5 разів, а в окремих випадках майже повністю виключає їх. Загартовування сприяє підвищенню фізичної і розумової працездатності, покращує кровообіг, підвищує тонус ЦНС, нормалізує обмін речовин, допомагає виробити раціональний гігієнічний режим.

Приступати до загартовування можна практично в будь-якому віці, попередньо порадившись з лікарем. Він не тільки перевірить стан здоров'я, але і допоможе визначити форму гартують і їх дозування. Встановлено такі гігієнічні принципи загартовування: систематичність вимагає регулярного, щоденного виконання процедур, що гартують. Тривалі перерви в загартовуванні ведуть до послаблення або повної втрати придбаних захисних реакцій. Звичайно через 2 - 3 тижні після припинення процедур стійкість організму до фактор, що гартує знижується; поступове і послідовне збільшення дозування процедур. При виборі дозування і форм проведення загартовування необхідно враховувати індивідуальні особливості людини (вік, стан здоров'я та інші), оскільки реакція організму на загартовування у різних людей неоднакова;

Різноманітність засобів і форм забезпечує всебічний загартовування. Як правило, стійкість організму підвищується тільки до того подразника, дії якого він багаторазово піддавався. Так, повторне вплив холоду виробляє стійкість організму лише до холоду, повторну дію тепла, навпаки до тепла.

Ось чому необхідно використання різноманітних форм загартовування.

Самоконтроль. Показниками правильного проведеного загартування і його позитивного ефекту є міцний сон, хороший апетит, поліпшення самопочуття, підвищення працездатності і т.п. Безсоння, дратівливість, зниження апетиту і працездатності вказують на неправильне проведення загартовування. У цих випадках необхідно звернутися до лікаря і змінити форму проведення та дозування процедур.

Висновок

Значного розквіту гігієна досягла в наші дні. В даний час в країні існує ціла система гігієнічних установ різного типу: науково-дослідні інститути, санітарно-гігієнічні лабораторії, санітарно-епідеміологічні станції.

Впровадження в життя гігієнічних вимог здійснюється шляхом санітарного, тобто спрямованого на оздоровлення законодавства, санітарного нагляду, санітарної освіти.

За своєю природою гігієна - наука попереджувальна, головне її завдання - запобігти шкідливому впливу на організм людини будь-яких несприятливих факторів.

Важливим розділом гігієнічної роботи є диспансеризація. Так називається активне спостереження медичних працівників за здоров'ям різних груп практично здорових людей з метою попередження або своєчасного виявлення у них захворювань і направлення їх у разі потреби на лікування, не чекаючи, поки людина відчує себе хворим і звернеться за медичною допомогою. Зокрема, диспансеризація проводиться серед дітей, які готуються до вступу до школи. Профілактичний огляд дітей різними фахівцями - педіатрами, окулістами, отоларингологами, психоневрологами та іншими лікарями проводиться для того, щоб своєчасно виявити можливі відхилення у стані здоров'я дітей і до моменту вступу до школи повністю їх вилікувати, інакше нездоров'я завадить їм успішно вчитися.

Держава піклується про здоров'я громадян, про створення найкращих умов для їх життя, праці, побуту. Підкреслюється, що дбайливе ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших членів суспільства є обов'язком кожного громадянина нашої країни. І це абсолютно справедливо. Справа в тому, що створювані державою сприятливі умови для життя людей самі по собі ще не можуть забезпечити високого рівня їх здоров'я. Важливо те, як самі громадяни ставляться до свого здоров'я, чи мають вони санітарної культурою, необхідними гігієнічними навичками. Що з того, наприклад, що людина працює в чистому, добре вентилюється, добре освітленому приміщенні, що на цьому підприємстві правильно організовано харчування працюючих і т. д., якщо ця людина не вважає за необхідне чистити зуби, стежити за чистотою тіла й одягу, дотримуватися правильний режим праці та відпочинку, уникати таких шкідливих речовин, як алкоголь і нікотин.

Особливо близькі гігієни дві інші науки про людину - анатомія і фізіологія. Анатомія вивчає будову і форму тіла, окремих органів і тканин; фізіологія - життєдіяльність організму в цілому, а також окремих органів та їх систем.

При цьому відомості, що видобуваються різними іншими науками, гігієністи оцінюють у світлі знань про людину, одержуваних анатомією і фізіологією.

Список літератури:

1. Волинська Є.В. Гігієнічні основи здоров'я: Методичний посібник. - Липецьк: Вид-во ЛДПІ, 2000.

2. Лаптєв А.П. Гігієна масового спорту. - М.: ФиС, 1984.

3. Лаптєв А.П., Малишева І.М. Практикум з гігієни. - М.: ФиС, 1987.

4. Лаптєв А.П., Полиевский С.А. Гігієна: Підручник для ин-тов физич. культ. - М.: ФиС, 1990.

5. Мінх А.А. Загальна гігієна. - М.: Медицина, 1984.

6. Полиевский С.А. Фізичне виховання учнівської молоді. - М.: Медицина, 1989.

7. Черноусов О.Г. Фізична культура та здоровий спосіб життя: Навчальний посібник. - Томськ: ТМЦДО, 2002.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Спорт і туризм | Реферат
65.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Гігієна фізичної культури предмет завдання і методи
Гігієна фізичної культури предмет завдання і методи 2
Гігієна фізичної культури - предмет завдання і методи
Гігієна особистих речей хірургічного хворого Гігієна передач і відвідувань
Особиста гігієна предмет вивчення роль у профілактиці інфекційних захворювань загартування ф
Завдання фізичної культури і спорту
Домашнє завдання з фізичної культури як засіб фізичного розвитку учнів молодшого шкільного
Сучасні методи та форми оздоровчої фізичної культури м Горлівка
Предмет психології її завдання і методи
© Усі права захищені
написати до нас