Громадські об`єднання оздоровчої спрямованості

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Реферат

на тему «Громадські об'єднання оздоровчої спрямованості»

C одержання
ВСТУП. 3
1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ про громадські об'єднання оздоровчої СПРЯМОВАНОСТІ .. 4
2. ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІ ТОВАРИСТВА .. 6
3. СПОРТИВНІ ФЕДЕРАЦІЇ (асоціації, спілки) ПО ВИДІВ СПОРТУ 11
4. ФЕДЕРАЦІЇ (асоціації, спілки) ОБЩЕСПОРТІВНОГО ХАРАКТЕРУ 19
5. КЛУБИ оздоровчої СПРЯМОВАНОСТІ .. 20


ВСТУП

Фізична культура - частина способу життя людини - система спеціальних вправ та спортивної діяльності, спрямована на розвиток його фізичних і духовних сил. Вона спирається на наукові дані про фізичних і психічних можливостях організму, на спеціальну матеріально-технічну базу, що сприяє їх прояву та розвитку. Фізична культура як частина загальної культури спрямована на гармонійний розвиток всіх природних сутнісних сил і морального духу людини. У системі всебічного вдосконалення особистості вона становить важливу основу повноцінної життєдіяльності: - активної праці, нормального сімейного життя, організованого відпочинку та повноти творчого самовираження.
Фізична культура в житті суспільства виконує ряд найважливіших функцій. Розвиваюча функція полягає у вдосконаленні всіх фізичних сутнісних сил людей, включаючи м'язову і нервову систему, психічні процеси; руки і ноги; гнучкість і стрункість тіла, око і вухо, здатність орієнтуватися в просторі в екстремальних ситуаціях, адаптуватися до умов, що змінюються. Виховна функція фізичної культури спрямована на зміцнення витривалості і гарту морального духу людини. Древні казали: «у здоровому тілі - здоровий дух». Фізичне здоров'я забезпечує відчуття повноти і радості життя, успіх у праці та творчої діяльності. Заняття фізичною культурою повинні бути органічно пов'язані з високими моральними цілями і благородними прагненнями. У цьому випадку загартована воля, твердість і рішучість характеру, колективістська спрямованість особистості послужать інтересам суспільства: боротьбі з нехлюйством, розбещеністю, хуліганством, курінням, наркоманією, пияцтвом, будуть сприяти активної праці і здорового відпочинку. Освітня функція полягає в тому, щоб ознайомити людей з теорією та історією фізичної культури, її значенням у житті особистості; з різноманітними видами фізкультури і спорту як засобом задоволення фізичних і духовно-естетичних потреб. Споглядання спортивної боротьби, проявів майстерності, сили духу, краси людського тіла пробуджує в людях сильні почуття, приносить естетичне задоволення. Однак тільки пасивно-споглядальне ставлення до фізкультури і спорту завдає шкоди здоров'ю.

1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ про громадські об'єднання оздоровчої СПРЯМОВАНОСТІ

Громадськими об'єднаннями фізкультурно - оздоровчої та спортивної спрямованості визнаються фізкультурно - спортивні товариства, федерації з видів спорту, асоціації, фонди, клуби та інші об'єднання громадян, що ставлять за мету розвиток фізичної культури і спорту.
Громадські об'єднання фізкультурно - оздоровчої та спортивної спрямованості керуються у своїй діяльності Основами законодавства Російської Федерації про фізичну культуру і спорт, Законом та законодавством, що регулює діяльність громадських об'єднань.
Державний фонд фізичної культури та спорту відповідно до положення надає фінансову, матеріальну, організаційну та іншу допомогу державним і громадським об'єднанням фізкультурно - оздоровчої та спортивної спрямованості.
Обласний комітет з фізичної культури і спорту заохочує створення громадських об'єднань та організацій фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості, що мають своєю пріоритетною метою розвиток дитячого і юнацького спорту, спорту інвалідів, фізкультурно-оздоровчого туризму, а також розвиток фізкультурно-оздоровчого спортивного руху.
Комітет з фізичної культури і спорту надає фінансову, матеріальну, організаційну допомогу громадським об'єднанням фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості, створеним на території області відповідно до законодавства Російської Федерації законом про фізкультуру і спорт.
Олімпійський рух, як різновид об'єднань, - громадське об'єднання спортсменів, яка сприяє розвитку прекрасних фізичних і моральних якостей, які купуються в змаганнях на дружніх полях аматорського спорту, створюючи міжнародну довіру і добру волю і сприяючи створенню кращого і більш спокійного світу.
Олімпійський рух в РФ є складовою частиною фізкультурно - спортивного руху в країні і ставить за мету:
а) сприяти розвитку фізичної культури і спорту серед населення;
б) поширювати олімпійські ідеали і принципи, сприяти гуманізації суспільства та міжнародних відносин, зближення народів і зміцненню миру.
Держава регулює відносини у сфері фізичної культури і спорту шляхом формування державної політики, створення відповідного фінансового, матеріально-технічного, кадрового, науково-методичного, медичного, інформаційного, нормативно-правового забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, а також визнання самодіяльного статусу фізкультурно-спортивного руху в Республіці Казахстан. Воно створює умови для збільшення кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх видів і типів, спортивних та дитячих клубів за місцем проживання громадян, дитячих і молодіжних оздоровчих таборів, спеціалізованих груп та шкіл для інвалідів, лікарсько-фізкультурних диспансерів, зміцнення їх матеріально-технічної бази, а також надає підтримку розвитку зовнішніх зв'язків фізкультурно-спортивних організацій, інтеграції в міжнародні спортивні організації та установи, що сприяють росту фізкультурно-спортивного руху в РФ.
У багатьох областях в обласному Угоді, колективних договорах організацій є розділ «Розвиток культури, фізичного виховання, спорту і туризму», в якому передбачені:
- Відрахування профспілковим комітетам пайових внесків у розмірі не менше 0,15% від фонду оплати праці для проведення культурних, спортивно-масових заходів (на ряді підприємств цей розмір встановлений у великих межах);
- Введення до штатного розпису організацій посади інструктора-методиста з фізкультури та спорту при чисельності працюючих більше 300 чоловік;
- Забезпечення за рахунок організацій збереження середньої заробітної плати учасникам змагань та спартакіад;
- З метою скорочення втрат робочого часу через хворобу, відмови від шкідливих звичок - оздоровлення працівників у групах здоров'я, спортивних секціях за рахунок чистого прибутку підприємств;
- Безкоштовне виділення наймачем автотранспорту для виїзду учасників змагань на спортивно-масові заходи;
- Преміювання учасників міських, обласних, республіканських спартакіад, що зайняли призові місця - за рахунок організацій з визначенням конкретних розмірів премій.
На підвідомчих підприємствах утворені колективи фізкультури. У 2007 році їх діяло - 78.
У порівнянні з 2006 роком досягнуто позитивна динаміка зростання займаються фізкультурою і спортом, кількість яких зросла на 8870 осіб ( 2006 р . - 3300 чол., 2007 рік - 12170 чол.).
Визначено базові колективи для впровадження ефективних форм фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, наприклад, КУП «Оршакомхоз», ВП «Вітебскводоканал», КУП «Оршаводоканал», УКТП «Вітебське ТТУ» та інші.
Так, на КУП «Оршакомхоз» в секціях, групах оздоровчої спрямованості та інших спортивних формуваннях займаються близько 500 чоловік з 1260 працюючих або 40 відсотків. У 2007 році в фізкультурно-оздоровчих заходах взяло участь 610 осіб або 47,8 відсотка від числа працюючих. У штаті є два інструктора-методиста з фізкультури. З коштів підприємства витрачено 28,2 млн. рублів на оздоровчу та спортивну роботу, в т.ч. на придбання спортінвентарю 2,4 млн. рублів, оренду приміщень і суддівство - 3,4 млн. рублів, преміювання переможців спортивних змагань 15,0 млн. рублів. Профкомом на ці цілі витрачено 8,8 млн. рублів, у т.ч. на розвиток дитячо-юнацького спорту 4,5 млн. рублів.
У загальному комплексі заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров'я, значне місце належить фізкультурно-оздоровчих заходів, що сприяють повноцінному відпочинку, відновленню сил працівників. У цьому напрямку проводяться спортивні свята, Дні здоров'я, змагання з рибної ловлі, туристичні зльоти та інші заходи. При багатьох міських, обласних підприємствах житлово-комунального господарства відкриваються Центри фізичного виховання та оздоровлення населення, які надають оздоровчі послуги населенню міста чи району, а також працівникам ЖКГ та членам їх сімей. У їхнє розпорядження представлені послуги - сауна, басейн, аквааеробіка, тренажерні зали, зали настільного тенісу і т.д. У багатьох випадках профкомами підприємств оплачується від 50 до 100% вартості абонементів.
Розглянемо докладніше фізкультурно-спортивні товариства, спортивні федерації (спілки, асоціації) за видами спорту, спортивні федерації (спілки, асоціації) общеспортівного характеру та клуби оздоровчої спрямованості.

2. ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІ ТОВАРИСТВА

ВСЕРОСІЙСЬКИЙ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО «ДИНАМО» створено в 1991 році і отримало в 1996 році статус суспільно-державного об'єднання, покликаного організовувати і забезпечувати позаслужбові форми фізичної підготовки співробітників і військовослужбовців органів і військ охорони правопорядку та безпеки за рахунок фінансових коштів, що виділяються федеральним і місцевими бюджетами.
У первинних організаціях суспільства створюються дитячі та юнацькі організації "Юний динамівець", членами яких можуть бути діти і підлітки у віці до 18 років, а також дитячі та юнацькі об'єднання, діяльність яких спрямована на професійну орієнтацію молоді для роботи чи навчання в органах безпеки та правопорядку .
У віданні товариства знаходиться близько 30 підприємств з виготовлення спортивної форми та інвентарю. Товариством зареєстрований товарний знак "Динамо" і "Д", на який воно має виключне право власності.
РОСІЙСЬКА ОБОРОННА СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ (РОСТО) створена в 1991 році і є правонаступником Тсоавіахім (1927) і ДТСААФ (1953).
РОСТО об'єднує 79 регіональних організацій, у яких культивується від 5 до 25 видів спорту з урахуванням наявності спортивної бази та можливостей матеріально-технічного забезпечення.
РОСТО культивує такі види спорту:
- Авіаційні: вертолітний, повітроплавання, дельталетний, дельтапланерний, парапланерний, парашутний, планерний, літаковий;
- Технічні: автомобільний, водно-моторний, мотобол, мотоциклетний, радіо;
- Військово-прикладні: військово-прикладні багатоборства, веслування на ялах, гребені-вітрильне багатоборство, морське багатоборство, підводний спорт, службове собаківництво, стрільба з арбалета, стрільба кульова;
- Модельні: авіамодельний, автомодельний, Ракетомодельний, судномодельного.
Під егідою РОСТО об'єднані 12 всеросійських федерацій і союзів з видів спорту, більшість з яких мають своїх представників в аналогічних міжнародних спортивних об'єднаннях: Російська автомобільна федерація (РАФ), Федерація водно-моторного спорту (ФВМС), Федерація морського багатоборства (ФММ), Федерація автомоделізму (ФАМ), Союз радіоаматорів Росії (СРР), Мотоциклетна федерація Росії (МФР), Конфедерація підводної діяльності (ККД), Федерація судномодельного спорту (ФСС), Федерація прикладного багатоборства (ФПМ), Федерація службового собаківництва (ФСС), Арбалетний союз Росії ( АСР), Федерація авіаційних видів спорту (ФАС).
В даний час на базі РОСТО функціонують 8 центральних спортивних клубів, а також 150 штатних авіаційних спортивних організацій, 1115 спортивно-технічних клубів, 152 стрілецько-спортивних клуби, 160 клубів службового собаківництва, 91 дитячо-юнацька спортивно-техніч-чна школа, 333 спортивно -технічних клубу при первинних організаціях РОСТО.
РОСІЙСЬКИЙ СОЮЗ СПОРТСМЕНІВ заснований в 1992 році. Членами спілки є майже всі чемпіони і призери Олімпійських ігор.
Союз створений для здійснення благодійної діяльності, надання допомоги громадянам та організаціям у сфері розвитку фізичної культури і спорту, захисту інтересів спортсменів, тренерів, спортивних суддів.
Для реалізації цілей діяльності союз співпрацює з міжнародними та національними спортивними, творчими, гуманітарними, благодійними та ін організаціями, із зарубіжними громадськими і спортивними діячами, а також з Державним комітетом Російської Федерації з фізичної культури і туризму, Олімпійським комітетом Росії, всеросійськими федераціями та іншими об'єднаннями з видів спорту, фізкультурно-спортивними товариствами та ін організаціями.
РОСІЙСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ СОЮЗ (РССС) створений в 1993 році як загальноросійський громадський об'єднання спортивних клубів і колективів фізичної культури вищих і середніх спеціальних навчальних закладів. РССС є правонаступником скасованого в 1987 році студентського спортивного товариства "Буревісник", продовжує втілення в життя його ідей і традицій.
В даний час РССС об'єднує спортивні організації 525 вищих і понад 2500 середніх спеціальних навчальних закладів. Відділення спілки створені в 24 суб'єктах Російської Федерації.
РССС прийняли в Міжнародну федерацію університетського спорту (FISU), а його президент обраний членом виконкому цієї федерації. Союз має ділові зв'язки з різними студентськими та молодіжними організаціями, є учасником Європейського і Російського народного спортивного руху.
У найближчій перспективі РССС намічає проведення зимових та літніх Всеукраїнських Універсіад, створення фонду розвитку студентського спорту, випуск студентських спортивних лотерей та інших заходів, спрямованих на реалізацію статутних завдань.
Союз видає газету "Студентський спорт Росії".
СПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО "СПАРТАК" як загальноросійська організація створена в 1991 році.
В організаційну структуру входять: Союз жінок товариства "Спартак", Фонд "Спартак" ім. братів Знам'янський, Фонд "Микола Озеров - відроджений" Спартак ", Клуб ветеранів суспільства, туристична фірма" Спартак "-Чемпіон". Членами спортивного товариства "Спартак" є спортивні організації 47 суб'єктів Російської Федерації.
Основні напрямки фінансово-господарської діяльності: проведення грошово-речової лотереї "Спартак"-Чемпіон ", діяльність туристичної фірми" Спартак "-Чемпіон".
Спортивне товариство уклало договори про партнерство і співпрацю з Державним комітетом Російської Федерації з фізичної культури і туризму, Олімпійським комітетом Росії, федераціями з легкої атлетики, спортивних танців, тенісу, футболу та ін видів спорту.
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЮНІСТЬ РОСІЇ" заснована в 1990 році; об'єднує спортивні організації 80 суб'єктів Російської Федерації, в тому числі 50 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Членами організації є учні навчальних закладів, їхні випускники, працівники системи освіти, члени їх сімей.
Головною метою організації є збереження і зміцнення здоров'я учнівської молоді та дітей, формування у них потреби у фізичному вдосконаленні, здоровий спосіб життя.
"Юність Росії" є членом Міжнародної федерації шкільного спорту, що об'єднує більше 75 національних дитячих спортивних організацій.
Організація проводить 1 раз на два роки "Гімназіади" і щорічно внутрішньоросійські змагання з різних видів спорту (близько 30) з правом присвоєння спортивного звання "майстер спорту".
Організація тісно співпрацює зі спеціалізованими виданнями - газетою "Спорт в школі", журналами "Фізична культура в школі", "Професійна освіта" та ін
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО "РОСІЯ" засноване в 1991 році і є правонаступником ДЗГ профспілок; об'єднує 77 регіональних рад, 31,9 тис. колективів фізичної культури та спортивних клубів.
Найважливішими цілями діяльності товариства є: сприяння державним, господарським, профспілковим органам, підприємницьким колам у розвитку фізичної культури і спорту серед трудящих, членів їх сімей та учнівської молоді, а також сприяння міжнародному співробітництву і загальному миру.
В даний час суспільство має 1036 стадіонами, 7820 спортивними залами, 761 плавальним басейном, 1968 лижними базами, 1652 стрілецькими тирами, 29 тис. площинних спортивних споруд. Всього в оперативному управлінні рад суспільства перебуває 54,9 тис. спортивних споруд.
Роботу з організації та впровадженню фізичної культури і спорту в життя трудящих здійснюють 43709 штатних фахівців.
Товариство має 577 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 272 спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву, в яких займаються 294 тис. чоловік; 768 команд майстрів з ігрових видів спорту.
У 2006-2008 роках товариством проведено понад 600 оздоровчо-спортивних заходів: Спартакіада ​​російських чиновників, фестивалі з національних видів спорту, галузеві турніри будівельників, зв'язківців, нафтовиків, автомобілістів, металургів, авіапрацівників та ін
Стрижневим напрямом у роботі товариства є робочий спорт. Встановлені зв'язки з 33 галузевими ЦК профспілок, міністерствами і відомствами країни. Найбільш успішно здійснюється взаємодія з галузевими центральними профорганами металургійної, нафтової, газової, хімічної промисловості, авіапрацівників, охорони здоров'я, будівництва і промбудматеріалів. Створені та плідно працюють республіканські галузеві фізкультурно-спортивні клуби "Металург", "Зеніт", "Факел", "Зв'язківець", "Меркурій" і ін
Асоціація співпрацює з Російським студентським спортивним союзом. Одним із прикладів взаємодії є проведення 1 Всеросійського фізкультурно-спортивного фестивалю студентів середніх спеціальних навчальних закладів, у стартах першого і другого етапу якого взяли участь 350 тис. учнів та студентів середніх спеціальних навчальних закладів, училищ і коледжів.
У полі зору суспільства перебувають колективи фізичної культури в районах компактного проживання корінних народностей Крайньої Півночі, Сибіру і Далекого Сходу. Розроблені та реалізуються різного роду цільові програми, в тому числі дворічна програма оздоровлення дітей та матеріально-технічного забезпечення дитячо-юнацьких спортивних шкіл північних регіонів країни, що є складовою частиною Федеральної цільової програми "Діти Півночі".
Одну з найважливіших передумов демократизації фізкультурно-спортивного руху Росії суспільство бачить у розширенні розвитку спорту для інвалідів. Зі створенням Всеросійського оздоровчо-спортивного клубу інвалідів ця робота набула цілеспрямований характер. Клуб координує діяльність 116 об'єднань інвалідів на місцях. У 1993-1996 роках проведено 18 фізкультурно-спортивних заходів республіканського масштабу, у тому числі з дітьми та підлітками від 11 до 18 років. Спортсмени-інваліди беруть участь у чемпіонатах Європи, Паралімпійських іграх, завойовуючи нагороди різного гатунку. Тільки в 1995 році паралімпійський (кваліфікаційний) норматив виконали 29 спортсменів-інвалідів.
Товариство виступило засновником Російського Фонду милосердя "Фізкультура і здоров'я", який за останні роки надав конкретну соціальну допомогу 2400 громадянам і 11 дитячим установам. Діяльність Фонду грунтується на цільових благодійних програмах "Ветеран", "Реабілітація", "Інвалід", "Дитячий будинок".
Одним з пріоритетних напрямків діяльності товариства є розвиток міжнародних спортивних зв'язків. В даний час співпраця здійснюється з робочими спортивними об'єднаннями 20 країн світу - Бельгії, Німеччини, Ізраїлю, Італії, Мексики, Тунісу, Франції, США та ін Зміцнюються контакти, розширюється сфера співпраці з Міжнародною конфедерацією робочого спорту. Щорічно за кордон направляється 17 делегацій з 11 видів спорту.

3. СПОРТИВНІ ФЕДЕРАЦІЇ (асоціації, спілки) ПО ВИДІВ СПОРТУ
Арбалетний СОЮЗ РОСІЇ створений в 1993 році; об'єднує спортивні організації 47 суб'єктів Російської Федерації. Найбільш широкий розвиток арбалетний спорт отримав в.Ангарске, Іркутську, Красноярську, Калузі, Москві, Новомосковську, Санкт-Петербурзі і Московській області.
АСОЦІАЦІЯ ГОЛЬФА РОСІЇ заснована в 1995 році. В даний час найбільш активно працюють гольф-клуби, створені в Москві і Московській області, Санкт-Петербурзі і Ленінградській області, Саратові, Балаково та ін регіонах Російської Федерації. Асоціація визнана Всесвітньої та Європейської асоціаціями гольфу.
ВСЕРОСІЙСЬКА ТЕНІСНА АСОЦІАЦІЯ заснована в 1991 році; об'єднує спортивні організації 52 суб'єктів Російської Федерації.
ВСЕРОСІЙСЬКА Федерація бадмінтону створена в 1992 році; об'єднує спортивні організації 46 суб'єктів Російської Федерації.
Всеросійська федерація волейболу утворена в 1991 році; об'єднує близько 160 колективних членів з 60 суб'єктів Російської Федерації.
ВСЕРОСІЙСЬКА федерація веслування на байдарках і каное створена в 1992 році; об'єднує спортивні організації 34 суб'єктів Російської Федерації.
ВСЕРОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ КАРАТЕ-ДО утворена в 1990 році; об'єднує спортивні організації 80 суб'єктів Російської Федерації.
ВСЕРОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ КІННОГО СПОРТУ створена в 1992 році; об'єднує близько 100 спортивних організацій 40 суб'єктів Російської Федерації.
При федерації постійно діють суддівський комітет (Є. М. Свищева), тренерська рада (Г. С. Самоседенко), рада ветеранів (В. В. Мішин).
Всеросійська федерація легкої атлетики створена в 1990 році; об'єднує спортивні організації 76 суб'єктів Російської Федерації. У 1993 році федерація прийнята колективним членом у Міжнародну любительську легкоатлетичну федерацію (IAAF). Федерація входить до числа колективних членів Європейської легкоатлетичної асоціації.
При федерації створені комплексні наукові групи: спринтерського і бар'єрного бігу (О. М. Мірзоєв), видів легкої атлетики на витривалість (В. Д. Кряжов), стрибків (І. Ю. Радчіч), метань (Ю. М. Бакарінов), легкоатлетичного багатоборства (І. Ю. Радчіч).
Видавнича діяльність: випуск щорічника "Легка атлетика" та ін матеріалів.
ВСЕРОСІЙСЬКА Федерації вітрильного спорту створена в 1991 році, об'єднує спортивні організації 52 суб'єктів Російської Федерації і є своєрідним правонаступником Російського вітрильного гоночного союзу, заснованого в 1906 році.
В організаційну структуру федерації входять ради, комітети і комісії: консультативно-методичний (В. Іванов), з організації та проведення змагань (Б. Миколаїв), гоночних правил (В. Єлізаров), матчевих і командних гонок (О. Ільїн), по маркетингу та комерційним заходам (Г. Георгян), технічна (В. Третьяков), юнацький (О. Ільїн), радіокерованих яхт (В. Назаров).
Федерація підтримує тісні робочі контакти з Міжнародним вітрильним союзом (IYRU), а також з всеросійськими асоціаціями по різних класах яхт: "Лазер" (С. А. Орєшкін), "Оптиміст" (А. А. Тараненко), "Кадет" (В . В. Гаврилов), "Солінг" (Г. І. Шайдуко), "470" (А. А. Большаков).
Основні центри вітрильного спорту - Анапа (Г. А. Оганьян), Волгодон (М. С. Таранов), Сочі (Р. П. Войцік), Новоуральськ (А. В. Деянова).
Головними напрямками діяльності федерації на перспективу є: розвиток демократичних видів вітрильного спорту (сімейні гонки, матчеві гонки і т.п.), організація дитячих спортивних центрів, покликаних проводити не тільки роботу з підготовки спортивного резерву, а й оздоровчо-виховну роботу (вивчення історії російського флоту, метеорології, навчання практичним навичкам будівельним і т.п.); підтримка вітчизняних виробників яхт, в першу чергу юнацьких класів яхт, які за якістю відповідають міжнародним стандартам і доступні за ціною і т.д.
Видавнича діяльність: офіційний вісник Всеросійської федерації парусного спорту "Рульовий".
ВСЕРОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ утворена в 1993 році.
Представники федерації активно беруть участь у діяльності міжнародних спортивних організацій.
ВСЕРОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ поліатлону заснована в 1993 році; об'єднує спортивні організації 48 суб'єктів Російської Федерації, в яких працює 18 спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл та училищ олімпійського резерву.
Керівництво федерацією: президент - заслужений тренер Росії Г. Н. Галактионов; віце-президенти - заслужений тренер Росії В. С. Куликов, кандидат педагогічних наук Я. І. Савицький.
У 2006 році федерація стала одним з організаторів фестивалів серед допризовної молоді (гг.Йошкар-Ола, Брянськ, Абакан, Обнінськ) і дітей (м.Дубна) по літньому поліатлону; фестивалю і чемпіонату Росії (г.Сиктивкар), фестивалю серед молоді та студентів (г.Тамбов) і дітей (г.Кандопога) по зимовому поліатлону; Кубків Росії в регіонах (гг.Новокузнецк, Курган, Казань, Вологда).
ВСЕРОСІЙСЬКА Федерації рукопашного бою І ТРАДИЦІЙНОГО КАРАТЕ започаткована у 1990 році і перереєстрована в 1995 році; об'єднує спортивні організації більш 45 суб'єктів Російської Федерації.
ВСЕРОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ САМБО заснована в 1991 році; об'єднує спортивні організації понад 55 суб'єктів Російської Федерації.
ВСЕРОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ утворена в 1991 році; об'єднує спортивні організації 29 суб'єктів Російської Федерації.
Представники федерації беруть участь у роботі міжнародних спортивних організацій. Члени збірної команди Росії з художньої гімнастики - багаторазові чемпіонки Європи і світу в групових вправах.
Національну федерацію більярдного спорту як правонаступниця Всеросійської федерації більярдного спорту є громадською організацією, що направляє свою діяльність на розвиток більярдного спорту в Росії; об'єднує спортивні організації 35 суб'єктів Російської Федерації.
Федерація є членом Міжнародної асоціації лузного більярду, основним завданням якої є розвиток ігор на більярді з діаметром куль 68 - 71 мм .
Асоціація регулярно проводить чемпіонати світу з "Московської піраміди", "Російської піраміді" і "Американці
НАЦІОНАЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ ДАРТС РОСІЇ утворена в 1996 році; об'єднує спортивні організації близько 60 суб'єктів Російської Федерації.
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ БАСКЕТБОЛУ створена в 1991 році; об'єднує спортивні організації більш 70 суб'єктів Російської Федерації.
Федерація видає журнал "Міні-баскетбол".
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СТРИБКІВ У ВОДУ створена в 1990 році; об'єднує 32 спортивні організації 15 суб'єктів Російської Федерації.
Федерація стрибків у воду Росії є членом FINA і LEN.
РОСІЙСЬКА Федерації шашок зареєстрована в 1995 році; об'єднує спортивні організації 87 суб'єктів Російської Федерації.
Російської шахової федерації заснована в 1992 році, перереєстровано в 1994 році; об'єднує спортивні організації 84 суб'єктів Російської Федерації.
РОСІЙСЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ СОЮЗ заснований в 1992 році. Союз є видавцем тижневика "Футбол".
Союз біатлоністів Росії засновано в 1992 році; об'єднує спортивні організації 39 суб'єктів Російської Федерації. Найбільший внесок у підготовку висококваліфікованих спортсменів здійснюють спортивні організації Республіки Удмуртія, Мурманської, Новосибірської та Тюменської областей.
Союзу велосипедистів РОСІЇ заснований в 1990 році; об'єднує спортивні організації 46 суб'єктів Російської Федерації.
СОЮЗ Гандболісти РОСІЇ створений в 1992 році; об'єднує спортивні організації 72 суб'єктів Російської Федерації.
Спілки ковзанярів РОСІЇ утворений в 1990 році і є правонаступником Всеросійського ковзанярського союзу (1916) та Федерації ковзанярського спорту СРСР (1946). Колективними членами союзу є спортивні організації 32 суб'єктів Російської Федерації. У 1996 році створено 5 територіальних (зональних) відділень спілки: Північно-Захід, Центр, Поволжя, Урал, Сибір і Далекий Схід.
Союз працює в тісному контакті з Міжнародним союзом ковзанярів (ISU). Між союзом та Олімпійським комітетом Росії укладений колективний договір, згідно з яким спілка здійснює підготовку збірних команд Росії для участі в чемпіонатах світу та Олімпійських іграх, а ДКР бере на себе значну частину фінансування цієї підготовки. Державний комітет Російської федерації з фізичної культури і туризму фінансує окремі заходи (змагання, збори), пов'язані з підготовкою резерву.
СОЮЗ ЛИЖНИХ ФЕДЕРАЦІЙ РОСІЇ заснований в 1990 році і зареєстрований в Міністерстві юстиції в 1992 році. Основними цілями діяльності спілки є: сприяння у роботі федерацій, які увійшли до складу союзу, з розвитку лижних видів спорту в Росії; пропаганда, популяризація та примноження традицій лижних видів спорту, розвиток і зміцнення міжнародних спортивних зв'язків; соціальний захист прав та інтересів спортсменів, тренерів, суддів та інших фахівців з лижного спорту, турбота про ветеранів спорту.
СОЮЗ ТХЕКВОНДО РОСІЇ (WTF) заснований в 1992 році; об'єднує спортивні організації 68 суб'єктів Російської Федерації.
Союз випускає журнал-огляд "Тхеквондо".
СТРІЛКОВИЙ СОЮЗ РОСІЇ створений в 1991 році.
ФЕДЕРАЦІЯ АВІАЦІЙНОГО СПОРТУ РОСІЇ створена в 1992 році.
До складу федерації авіаційного спорту входять:
- Федерація літакового спорту (об'єднує спортивні організації 60 суб'єктів Російської Федерації).
- Федерація парашутного спорту (об'єднує спортивні організації близько 70 суб'єктів Російської Федерації).
- Федерація планерного спорту (об'єднує спортивні організації 46 суб'єктів Російської Федерації).
- Федерація авіамодельного спорту (об'єднує спортивні організації 75 суб'єктів Російської Федерації).
- Федерація ракетомодельного спорту (об'єднує спортивні організації 30 суб'єктів Російської Федерації).
- Федерація вертолітного спорту (об'єднує спортивні організації 48 суб'єктів Російської Федерації).
- Об'єднана федерація надлегкої (дельтапланерний, дельталетний, парапланерний) авіації (об'єднує спортивні організації 75 суб'єктів Російської Федерації).
ФЕДЕРАЦІЯ АЙКІДО РОСІЇ заснована в 1995 році; об'єднує спортивні організації близько 60 суб'єктів Російської Федерації. Основними центрами розвитку айкідо є Ростовська, Нижегородська області і Краснодарський край.
ФЕДЕРАЦІЯ АЛЬПІНІЗМУ РОСІЇ створена в 1982 році; в даний час функціонує як міжрегіональне громадське об'єднання. До складу федерації входять 54 регіональні федерації, що поєднують 9970 індивідуальних членів.
Федерація є членом Міжнародного союзу альпіністських асоціацій і має представництво в його технічних органах.
Федерація видає інформаційний збірник "Вісник гір", випустила у світ книгу "Переможені вершини".
Федерації бейсболу та софтболу України створена у 1991 році: об'єднує спортивні організації більш 20 суб'єктів Російської Федерації. Основними центрами розвитку бейсболу та софтболу є. Москва, Санкт-Петербург, Нижній Новгород, Московська область і Республіка Башкортостан.
Федерації бобслею РОСІЇ утворена в 1992 році; об'єднує спортивні організації 4 суб'єктів Російської Федерації.
ФЕДЕРАЦІЯ БОКСУ РОСІЇ заснована в 1992 році; об'єднує спортивні організації всіх суб'єктів Російської Федерації.
ФЕДЕРАЦІЯ ВОДНОГО ПОЛО РОСІЇ заснована в 1991 році; об'єднує спортивні організації 17 суб'єктів Російської Федерації.
ФЕДЕРАЦІЯ ГО РОСІЇ створена в 1985 році, зареєстрована Міністерством юстиції Росії в 1992 році. Колективними членами федерації є клуби. Москви, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Челябінська, Єкатеринбурга, Пермі, Казані, Петрозаводська.
Федерація є членом Європейської та Міжнародної федерацій го.
З Державним комітетом Російської Федерації з фізичної культури і туризму підписаний договір про співпрацю, в рамках якого здійснюється провадження дитячо-юнацьких змагань. Федерація співпрацює: з газетою "Японія сьогодні", проводячи конкурси вирішення завдань і систематично публікуючи інформацію про світ го; з Посольством Японії, проводячи міжнародні турніри на Кубок Посла, організовуючи візити японських професійних гравців го в Росію та інші заходи, сприяючи тим самим зміцненню дружніх зв'язків між Японією і Росією.
Основними перспективними напрямками в діяльності федерації є: розповсюдження гри го через комп'ютерну мережу Інтернет, створення базових навчально-тренувальних центрів, випуск підручників та комплектів для гри.
ФЕДЕРАЦІЯ гірськолижного спорту та сноуборду РОСІЇ утворена в 1996 році. В даний час федерація об'єднує різні спортивні організації більш 40 суб'єктів Російської Федерації.
Велике значення федерація надає розвитку руху любителів гірськолижного спорту. В даний час клуби любителів гірськолижного спорту об'єднують більше мільйона займаються.
Федерація веслування РОСІЇ створена в 1991 році; об'єднує спортивні організації 24 суб'єктів Російської Федерації.
ФЕДЕРАЦІЯ ДЗЮДО РОСІЇ створена в 1991 році; об'єднує спортивні організації більш 80 суб'єктів Російської Федерації.
Федерації лижних гонок Росії створена в 1992 році; об'єднує спортивні організації 61 суб'єкта Російської Федерації.
ФЕДЕРАЦІЯ настільний теніс РОСІЇ заснована в 1991 році.
ФЕДЕРАЦІЯ прикладне багатоборство РОСІЇ (літній біатлон) створена в 1993 році.
ФЕДЕРАЦІЯ СТРИБКІВ на лижах з трампліна І Лижне двоборство РОСІЇ створена в 1992 році; об'єднує спортивні організації 17 суб'єктів Російської Федерації.
Федерації санного спорту України створена у 1992 році; об'єднує спортивні організації 10 суб'єктів Російської Федерації.
ФЕДЕРАЦІЯ СИЛОВОГО Триборство РОСІЇ (пауерліфтинг) заснована в 1992 році; об'єднує спортивні організації 64 суб'єктів Російської Федерації.
ФЕДЕРАЦІЯ СИНХРОННОГО ПЛАВАННЯ РОСІЇ створена в 1992 році.
ФЕДЕРАЦІЯ СУЧАСНОГО ЯТИБОРСТВО РОСІЇ створена в 1993 році; об'єднує спортивні організації 12 суб'єктів Російської Федерації.
Федерація спортивної акробатики Росії створена в 1993 році; об'єднує спортивні організації 33 суб'єктів Російської Федерації.
ФЕДЕРАЦІЯ Спортивна аеробіка РОСІЇ створена в 1992 році; об'єднує спортивні організації близько 30 суб'єктів Російської Федерації.
Федерації спортивної боротьби Росії заснована в 1993 році; об'єднує спортивні організації 65 суб'єктів Російської Федерації. Федерація видає журнал "Академія боротьби".
ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОЇ ГІМНАСТИКИ РОСІЇ заснована в 1991 році; об'єднує спортивні організації 53 суб'єктів Російської Федерації.
ФЕДЕРАЦІЯ СТРІЛЬБИ З ЛУКА РОСІЇ створена в 1992 році; об'єднує спортивні організації 22 суб'єктів Російської Федерації.
Федерація таеквон-до (ITF) РОСІЇ створена в 1991 році; об'єднує спортивні організації 26 суб'єктів Російської Федерації.
Федерація видала книгу засновника таеквон-до, президента Міжнародної федерації таеквон-до (ITF) генерала Чой Хонг Хі "Енциклопедія таеквон-до".
Федерації триатлону України створена у 1992 році; об'єднує спортивні організації більш 20 суб'єктів Російської Федерації. Основними центрами підготування висококваліфікованих спортсменів є. Москва, Нижній Новгород, Санкт-Петербург, Ярославль, Омськ.
ФЕДЕРАЦІЯ ВАЖКОЇ АТЛЕТИКИ РОСІЇ заснована в 1992 році; об'єднує спортивні організації 72 суб'єктів Російської Федерації.
ФЕДЕРАЦІЯ ФЕХТУВАННЯ РОСІЇ створена в 1992 році; об'єднує спортивні організації 38 суб'єктів Російської Федерації.
Федерація фігурного катання на ковзанах Росії утворена в 1992 році. В даний час до складу федерації в якості колективних членів входять 44 організації, в тому числі 17 територіальних федерацій, 10 спортивних клубів, 14 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 3 спортивно-комерційні організації. У загальній складності федерація об'єднує близько 60 тис. осіб, що займаються фігурним катанням на ковзанах, танцями на льоду і синхронним катанням.
ФЕДЕРАЦІЯ ФРІСТАЙЛ РОСІЇ створена в 1992 році; об'єднує спортивні організації 9 суб'єктів Російської Федерації.
ФЕДЕРАЦІЯ ХОКЕЮ РОСІЇ заснована в 1991 році; об'єднує спортивні організації 37 суб'єктів Російської Федерації.
При федерації створено три комерційні компанії: фірма "Класик Спорт Тур" є агентом Аерофлоту з продажу міжнародних авіаквитків, здійснює туристичну діяльність за різними напрямами (спортивний, розважальний туризм; прийом зарубіжних туристів тощо); фірма "Національна хокейна програма" проводить роботу з хокейними клубами та їх підприємствами з реалізації продукції, виробленої ними, в обмін на фінансування клубів; виробнича фірма "Ворко" виготовляє форму для спортивних команд.
Федерація є членом Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF) і активно бере участь в її роботі.
Федерація хокею на траві України утворена у 1992 році; об'єднує спортивні організації 18 суб'єктів Російської Федерації -. Москви і Санкт-Петербурга, Московській, Ленінградській, Самарській, Ростовської, Орловської, Ульяновської, Володимирській, Нижегородської, Свердловській, Новосибірської та Пермської областей, Алтайського, Краснодарського і Красноярського країв, Республіки Татарстан та Республіки Чувашія.
Федерація хокею з м'ячем РОСІЇ створена в 1967 році; об'єднує спортивні організації (близько 2500) 50 суб'єктів Російської Федерації. Почесними членами федерації є 86 осіб.
Видавнича діяльність: випуск щомісячної газети "Оранжевий м'яч Росії".
ФЕДЕРАЦІЯ Шорт-трек РОСІЇ заснована в 1994 році; об'єднує спортивні організації 11 суб'єктів Російської Федерації.
Найбільш відомою російською спортсменкою є майстер спорту міжнародного класу, багаторазова переможниця Кубка Європи М. Пилаева.

4. ФЕДЕРАЦІЇ (асоціації, спілки) ОБЩЕСПОРТІВНОГО ХАРАКТЕРУ

РОСІЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ "ОЛІМП" (Спеціальна Олімпіада Росії) заснована в 1993 році; об'єднує спортивні організації більш 30 суб'єктів Російської Федерації (мм. Москва, Санкт-Петербург, Омськ, Ярославль, Волгоград, Йошкар-Ола і ін.)
Асоціація є членом Міжнародної організації "Спешиал Олімпікс Інтернешнл" (Спеціальні Олімпійські Ігри) і здійснює роботу по двох напрямах - розвиток спеціальних олімпійських програм і розвиток паралімпійських програм. Спеціальні Олімпійські Ігри призначені для спортсменів-інвалідів від 8 років і старше з рівнем інтелекту нижче 70 IQ, об'єднують понад 30 тис. спортсменів по 23 зимовим, літнім і демонстраційним видів спорту.
РОСІЙСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ СОЮЗ ГЛУХИХ заснований в 1993 році; об'єднує спортивні організації 5 суб'єктів Російської Федерації.
Союз є одним з організаторів Міжнародного культурно-спортивного фестивалю, присвяченого Дню інвалідів, учасниками якого стали всі інвалідні організації Росії, а також Німеччини, Іспанії, Канади, США, Швеції.
ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ РОСІЇ заснована в 1992 році. Федерація являє собою суспільство авторитетних фахівців зі спортивної медицини та суміжних дисциплін з різних регіонів Росії. Індивідуальними членами федерації можуть бути спортивні лікарі, наукові співробітники і викладачі, інструктори лікувальної фізкультури, масажисти, тренери, педагоги фізичного виховання, представники інших суміжних спеціальностей. Поряд з цим допускається на договірній основі колективне членство у федерації.
Основні завдання федерації: а) у галузі спорту вищих досягнень: забезпечення наступності медичного забезпечення, охорони здоров'я спортсменів, ефективне проведення лікувально-профілактичних заходів, впорядкування діяльності медичної служби при обслуговуванні спортивних змагань тощо, б) в області масового спорту: популяризація найбільш доступних і масових видів спорту серед населення, визначення обов'язкового мінімуму та утримання медичних обстежень різних контингентів, створення інформативної єдиної і уніфікованої медичної документації щодо допуску до тренувань і масовим змагань тощо; в) впровадження в життя комплексу заходів щодо соціального захисту лікарів , масажистів, тренерів і спортсменів; г) визначення пріоритетних напрямів розвитку спортивно-медичних наукових досліджень; д) експертна оцінка спортивного інвентарю, одягу, взуття, покриттів спортивних споруд та ін
Федерація випускає щоквартальний журнал "Вісник спортивної медицини України".
ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНИХ ЖУРНАЛІСТІВ РОСІЇ започаткована у 1990 році; об'єднує спортивних журналістів близько 80 суб'єктів Російської Федерації.
Основна мета федерації - розвиток спортивної журналістики; завдання федерації - пропаганда фізичної культури, спорту і здорового способу життя; допомогу ветеранам спортивної журналістики.
ФЕДЕРАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ІНВАЛІДІВ РОСІЇ заснована в 1993 році. До складу федерації входять 137 клубів з різних регіонів Росії.
Федерація є членом Міжнародного Паралімпійського комітету, Міжнародної федерації спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату та Міжнародної федерації спортсменів з ушкодженням хребта.
Федерація розвиває серед інвалідів наступні види спорту: легку атлетику, плавання, волейбол сидячи, баскетбол на візках, пауерліфтинг, стрільба кульова, стрільба з лука, гірськолижний спорт, лижні гонки, біатлон, теніс, настільний теніс, бадмінтон, армрестлінг, дартс, футбол, парашутний спорт, авіаційний спорт, шахи, шашки.
Спортсмени федерації беруть участь у чемпіонатах Європи, світу, зимових і літніх Паралімпійських іграх.

5. КЛУБИ оздоровчої СПРЯМОВАНОСТІ

РУСЬКОЇ КЛУБ Велоподорожі - організація велотурів по Росії і закордонних країнах, походів вихідного дня, ралі, зльотів і шкіл туристичної підготовки; випуск літератури з велотуризму. Тури по Фінляндії, Туреччини, Іспанії, Італії, подорожі по Золотому кільцю Росії. План велопоходів вихідного дня.
КЛУБ ЛЮБИТЕЛІВ БІГУ «ГАРМОНІЯ ДУШІ І ТІЛА»
Клуб любителів бігу в АНО ФВЦ "Гармонія душі і тіла" був утворений у 2001 році майстром спорту з легкої атлетики, спортивним коментатором Андрієм Семеновичем Полосіна багаторазовим чемпіоном Москви та Росії в бігу, стрибках і метанні по класу майстрів. Його основу склала група з двох десятків студентів МГТУ імені Н.Е. Баумана. Надалі, до них приєдналися студенти ряду інших московських вузів і випускники вузів минулих років продовжують тренуватися для виступу в бігу на різні дистанції. З весни до пізньої осені заняття проводяться на відкритому повітрі, як на природному грунті, так і на синтетичних бігових доріжках. Система тренувань була розроблена А. Полосіна на основі 40-річного досвіду тренерської та науково-дослідної роботи. У 80-і роки він був завідувачем відділом теорії та методики легкої атлетики ВНДІ Фізичної Культури, керівником комплексних наукових груп збірних команд СРСР з легкої атлетики. Створені ним програми підготовки найсильніших атлетів країни (в той час строго для службового користування) широко використовуються багатьма вітчизняними тренерами та зарубіжними фахівцями, що проходили в той час стажування у ВНІІФК. За даними досліджень було опубліковано більше 100 методичних робіт. В період роботи в провідних московських вузах (МДУ, ТСХА, МГУП, МГТУ) була розроблена чітка система вдосконалення молодих людей в залежності від початкового рівня підготовленості та індивідуальних особливостей. Так як до Клубу приймаються всі бажаючі, більшість новачків раніше не займалися спортом і не приділяли уваги власному розвитку. Внаслідок цього багато хто з них починали заняття з дуже низького рівня загально-фізичної підготовки, пробігали стометрівку гірше 20 секунд і долали кілометр більш ніж за 5 хвилин, що значно нижче середніх даних для випускників шкіл і студентів перших курсів московських вузів: М - 14,4 і 3.55 , Ж - 17,8 і 4.50. Основна мета занять в Клубі - самовдосконалення. Після діагностики стану і рівня підготовленості тренер і новачок визначають конкретну індивідуальну мету, відображену як кількісними, так і якісними критеріями. Наприклад, протягом шести місяців навчитися пробігати обрану дистанцію вище нормативу III розряду або освоїти правильну економічну техніку бігу, щоб без проблем пробігати 20 - 1930 кілометрів . У залежності від цієї мети пропонується план оздоровчих або спортивних занять з кількістю тренувань у клубі від 1 до 6 разів на тиждень і від 30 хвилин до 3 годин на день. Новачки зазвичай займаються 2-4 рази на тиждень від 1 до 1,5 годин. В даний час у спортивних групах Клубу тренуються 5 атлетів першого розряду в гладкому та бар'єрному бігу 12 бігунів другого і 8 - третього розряду евской на різних дистанціях від 60 м до марафону. Наш клуб - єдина в столиці студентська спортивна група тренується протягом усього літа. Програма щоденних занять (крім середи) включає розминку, бігові вправи, основну бігову програму і заминку, після якої займаються приймають душ і п'ють чай. У гарну погоду в якості загальнорозвиваючого кошти популярні гри в стрітбол і баскетбол. Бажаючі освоюють техніку не бігових видів легкої атлетики (стрибків, метань, ходьби). При досягненні рівня підготовленості близькою до розрядним нормативам більшість бігунів починає брати участь у змаганнях, як в чемпіонатах своїх вузів, так і в першості вузів Москви, а також масових пробігах і кросах. Багато хто з вперше прийшли до Клубу мали хронічні хвороби і суттєві дефекти фігури. Такі, як різні сколіози та інші порушення постави, зайва вага, наслідки травм і т.п. За рекомендацією клубу вони поєднували заняття бігом 1-2 рази на тиждень з лікувальної та профілактичної біогімнастікой Алли гречки. Деякі проявили інтерес до тенісу і успішно пройшли початковий курс навчання, достатній для отримання задоволення від цієї добре фізично розвиваючої гри. У 2004 році Клуб об'єднався з також тренуватися в Лужниках бігунами групи Російської асоціації марафонів і пробігів, під загальним керівництвом її президента, заслуженого тренера Росії Валерія Шеханова. Тренування групи проводить заслужений тренер Росії Анатолій Миколайович Орлов, підготував багатьох відомих бігунів на середні дистанції. Заняття Клубу любителів бігу проводяться в Лужниках по понеділках, вівторках, четвергах та п'ятницях з 18.30 до 21 години, по суботах з 14, по неділях з 13 годин. Запрошуються бігуни-аматори та бажаючі навчитися швидко і красиво бігати незалежно від сьогоднішнього рівня підготовленості до Полосіна Андрію Семеновичу на Велику спортивну арену, 8 під'їзд, 3 поверх, ФВЦ "Гармонії душі і тіла", бажано за 30 хвилин до початку занять. По середах з 16 до 17 годин на південному спортивному ядрі Лужників бігунів консультує Анатолій Миколайович Орлов.
КЛУБ ЛЮБИТЕЛІВ БІГУ «МИР»
За словами лікаря Клубу, Кандидата медичних наук, спортивного лікаря вищої категорії Галета Володимира Павловича, для того, щоб почати бігати потрібно знати про свій організм: здоровий він. Для цього необхідна диспансеризація, яка проводиться у районних поліклініках. Необхідні: загальний аналіз крові, сечі, зробити електрокардіограму. Щоб людину, яка хоче починати бігати, оглянув лікар окуліст, лікар невропатолог.
Для початку біг необхідно чергувати з хотьбу. Форсувати ні в якому разі не можна! Необхідно: постійно займатися, послідовно і поступово.
Спочатку пройти метрів 200-300, потім дуже повільно, орієнтуючись на вашу пульсу, пробігти метрів 200-300.
Пульс в спокої, якщо 70-80 ударів за хвилину, то при тренуванні 3 рази на тиждень пульс повинен почастішати в 2 рази.
З кожним тренуванням, через 3 тижні, збільшуйте відстань на 200 - 300 метрів - Біг, хотьбу залишається на початку тренування і в кінці її - 200 - 300 метрів .
Надалі збільшуйте тривалість (відстань) бігу на 100 - 200 метрів , А відстань ходьби зменшуйте на цю ж відстань.
Таким чином, вже через 2-3 місяці Ви будете пробігати 2 - 3 км , Дуже повільно. Повторюю, дуже повільно!
Коли Ви пробігли цю відстань, то тренуйтеся 3-4 рази на тиждень, Повторюю, постійно! Через кожні 6 місяців проходите диспансеризацію в поліклініці, Якщо у Вас будуть які-небудь порушення, зверніться до відповідного спеціаліста (терапевта, кардіолога, окуліста, невропатолога, і.т.д.)
Для тренувань з бігу не потрібна особлива екіпірування. Потрібні лише спортивний костюм, кросівки, шапочка (взимку).
Залучення до бігу сприятиме постійно невеликому, стабільному пульсу (60-70) і артеріального тиску 110-120 на 70 - 80 мм . ртутного стовпа, що дуже важливо для серця і судин.
З історії Клубу любителів бігу "МИР".
Клуб любителів бігу "МИР" розташований в Центральному парку культури та відпочинку імені М. Горького в Москві.
Клуб організовано 12 лютого 1981 року. Спочатку бігуни переодягалися практично без зручностей в адміністративному будинку Парку.
Керував КЛБ Давид Фастівський. У клубі налічувалося близько 600 бігунів. У наступні роки було виділено місце, де розміщується Клуб зараз. Члени Клубу приходили на суботники і недільники, всього було видалено 1915 куб.м. землі. Зараз Клуб має в своєму розпорядженні роздягальнями (чоловіків та жінок), тренажерним залом, залом для чаювання, адміністративної кімнатою, сауною, душовими. Давид Фастівський керував Клубом протягом 10 років, протягом 2-х років потім головою Клубу був В. Бабайцев, 8 років - Папков В., зараз головою є Нестерець В.П.
Біля витоків Клубу любителів бігу стояли і тепер чинні бігуни: Дьомін Геннадій (помер 8 березні 2005 року після важкої нетривалої хвороби), Лівшиць Фелікс, Черниш В., Шейнерман А.
У Клубі були організовані пробіги: Садове кільце, на честь дня 8-го Березня, день пам'яті В. Висоцького, традиційний щорічний Клубний Квітневий Марафон, пробіг з Старого року в Новий (зустріч Нового року на Червоній площі).
Зараз Клуб любителів бігу нараховує 200 членів: 2 / 3 з них чоловіки, з них до 80% мають вищу освіту, абсолютна більшість займалися різними видами спорту, а значить мають більш-менш міцне, надійне здоров'ї.
Заняття спортом, як це роблять бігуни Клубу любителів бігу "МИР" сприяє збільшенню в Росії тривалості життя.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Фізична культура і спорт Росії: хто є хто: Інформ. сп. / РГАФК; ред. Кузін В.В. - М.: Фон, 2005. - 427 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Спорт і туризм | Реферат
100.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Громадські об`єднання в РФ
Громадські об`єднання
Громадські об`єднання та їх характеристика
Громадські об`єднання поняття види правове регулювання орган
Громадські об`єднання поняття види правове регулювання організації і діяльності громадських
Поняття господарського об єднання Законодавство про господарські об єднання 2
Поняття господарського об єднання Законодавство про господарські об єднання
Пропаганда спортивно-оздоровчої роботи в Україні
Особливості організації фізкультурно-оздоровчої системи в ДОП
© Усі права захищені
написати до нас