Граматичні категорії числа та відмінка

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Зміст

Введення

Глава I. КАТЕГОРІЯ ЧИСЛА

1.1 Морфологічна категорія числа іменників

1.2 Однина

1.3 Множина

1.4 Іменники pluralia tantum

Глава II. Категорії відмінка

2.1 Відмінкові флексії

2.2 Значення відмінків

2.3 означальні значення відмінка

2.4 Об'єктне і суб'єктне значення відмінка

2.5 Абстрактні відмінкові значення

2.6 Падіж як багатозначна одиниця

2.7 Характеристики відмінків

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Граматичні категорії - це особливим чином організовані і виражаються набори мовних значень («граммем»), що мають привілейований статус в мовній системі; в кожній мові є свої граматичні категорії, але багато суттєвих для людського досвіду значення виявляються у складі граматичних категорій дуже великого числа мов ( такі, наприклад, значення кількості об'єктів, тривалості дії, часу дії щодо моменту мовлення, суб'єкта та об'єкта дії, бажаності та ін.)

Щоб мати можливість вважатися граматичною категорією, набір значень повинен володіти принаймні двома властивостями, а саме категоріального та обов'язковістю. Перше властивість (відоме також під назвами взаімоісключітельності, парадігматічності, однорідності, функціональності та ін) дозволяє виділити з усієї множини мовних значень такі, які об'єднуються в категорії, друге виділяє серед мовних категорій ті, які є для даної мови граматичними. Категорією може бути тільки такий набір значень, елементи якого виключають один одного, тобто не можуть одночасно характеризувати один і той самий об'єкт (це властивість можна сформулювати й інакше: кожному об'єкту в певний момент можна приписати тільки одне значення з цього набору). Так, властивістю категоріальності, або взаімоісключітельності в нормальному випадку мають значення фізичного віку (людина не може бути одночасно старим і дитиною), статі, розміру та багато інших. Навпаки, такі значення, як, наприклад, колір, не є категоріями: один і той самий об'єкт цілком може бути одночасно забарвлене в різні кольори.

Далеко не всі мовні категорії, однак, можуть вважатися граматичними. Для цього необхідно, щоб категорія задовольняла другий властивості, тобто властивості обов'язковості (у сучасній лінгвістиці це твердження отримало широке визнання, головним чином після робіт Р. Якобсона, але подібні ідеї висловлювалися й раніше). Категорія є обов'язковою (для деякого класу слів), якщо будь-яке слово з цього класу висловлює яке-небудь значення даної категорії. Так, у російській мові обов'язковою є, наприклад, категорія часу дієслова: будь-яка особиста форма дієслова в тексті висловлює одне зі значень цієї категорії (або минуле, або справжнє, або майбутній час), і не буває такої особистої форми дієслова, про яку можна було б сказати, що вона «ніякого часу», тобто не охарактеризував за часом у граматичному відношенні.

Дана робота присвячена категоріям числа і відмінка, як найбільш цікавим з точки зору граматики і яка має давню історію вивчення.

Глава I. КАТЕГОРІЯ ЧИСЛА

1.1 Морфологічна категорія числа іменників

Морфологічна категорія числа іменників - це словозмінна категорія, що виражається в системі двох протиставлених рядів форм - єдиного і множинного числа. Будь-яка форма іменника обов'язково відноситься до єдиного або множині. Морфологічні значення однини і множини відображають позамовні відмінності одиничності й непоодинокі званих іменниками предметів.

Протиставлення єдиного і множинного числа здійснюється за допомогою двох приватних парадигм відмінювання (відмінкових форм од. Та багато інших. Год), всередині яких однойменні відмінки мають різні флексії. У всіх іменників, протиставлені за кількістю, системи відмінкових флексій од. та багато інших. ч. різняться в залежності від типу відмінювання; у ряду слів в од. та багато інших. ч. крім системи флексій розрізняються основи для ряду слів у формах од. та багато інших. ч. характерні відмінності в наголосу.

У залежності від того, до якого лексико-граматичному розряду належить іменник, всі іменники поділяються на слова, які мають форми од. та багато інших. ч., і слова, що мають форми тільки од. і тільки мн. ч. З найбільшою послідовністю позначення одиничності та множинності представлено у іменників - назв конкретних предметів, як морського, так і неживих. Іменники, лексичні значення яких не припускають протиставлення за ознакою "одиничність - множинність" (назви абстрактних якостей і дій, речовин, сукупностей предметів чи осіб), мають форми або тільки од. р., або, рідше, тільки мн. ч. 1

Іменники, що мають форми од. та багато інших. ч., - це слова з вираженим протиставленням за кількістю; вони складають основну масу іменників. Іменники, що мають форми тільки од. ч. або тільки мн. ч., - це слова з невираженим протиставленням за кількістю, вони утворюють семантичні групи, які входять до складу різних лексико-граматичних розрядів іменників.

1.2 Однина

Єдине число як член морфологічного протиставлення «форми од. ч. - форми мн. ч. »позначає, що предмет представлений у кількості, що дорівнює одному: книга, вікно, парта, стіл, шафа, коли вчитель, дівчинка, робітник. Позначення одиничності на противагу множинності основне значення форм од. ч. Для форм од. ч. іменників з вираженою протиставлення за числом характерна як а) співвіднесеність з реальною одиничністю, так і б) відсутність такої співвіднесеності, тобто вживання в узагальнено-збірному значенні: а) На північ від Санта Клауса стоїть самотньо На голій вершині сосна (Лерм. ), б) У нашому лісі росте тільки сосна, а береза ​​не росте; Чоловік нині балувана, дурний, вільнодумством (Чех.); У Ангарі ходила риба, в лісі літала птиця (розп.); У тилу ворога, не маючи інструменту, медикаментів, він провів сотні операцій (газ.). Вживання форм од. ч. іменників - назв осіб в узагальнено-збірному значенні поширене у газетному мовленні: Дитина нині пішов впевнений у собі: з таким цікаво познайомитися ближче (журн.); Типовий студент в канікули не лежить на боці, не сидить два сеанси поспіль у кінотеатрі: типовий студент їде (газ.). 1

Узагальнено-збірне значення у іменників з вираженою протиставлення за числом виступає в таких контекстах, коли вказівка ​​на кількість несуттєво; при цьому контексти з формами од. та багато інших. ч. виявляються інформативно рівнозначними: Книга - найкращий подарунок і Книги - найкращий подарунок; Літня людина часто застуджується і Літні люди часто застуджуються. 1

Відсутність співвіднесеності форм од. ч. з реальною одиничністю спостерігається також при дистрибутивному ("розподільчому") вживанні форм од. ч. іменників: собаки бігли, піднявши хвіст (тобто (собаки бігли, піднявши кожна свій хвіст)). Форми од. ч. виступають при цьому замість форм мн. ч. (собаки бігли, піднявши хвости) тільки за тієї умови, що предмет, позначений формою од. ч., є у багатьох: старики наділи на носа окуляри, присутні повернули голову в бік дверей. При дистрибутивному вживанні форми од. ч. не мають збірного значення.

1.3 Множина

Множина як член морфологічного протиставлення «форми од. ч. - форми мн. ч. »позначає, що предмет представлений у кількості більшій, ніж один: книги, вікна, парти, столи, шафи, вчителі, дівчинки, робітники. Основним значенням форм мн. ч. є позначення розчленованої множинності предметів на противагу їх одиничності. Форми мн. ч. можуть позначати, крім того, сукупність предметів чи осіб. Сукупність як нерозчленованим безліч, не піддається обчисленню, протистоїть розчленованої множинності як ряду вважається предметом. Значення сукупності - у поєднанні зі значенням розчленованої множинності - може бути присутнім у формах мн. ч. іменників - назв людей за національністю, професії, роду занять, по функції (англійці, німці, росіяни; журналісти, письменники, спортсмени, офіцери, солдати, гості); в назвах овочів, плодів (абрикоси, помідори; сюди ж - гриби , ягоди); в назвах парних предметів (черевики, чоботи, панчохи); в деяких інших назвах, частіше вживаються у мн. ч. (волосся, мережива). 2

Співвіднесеність з розчленованої множинністю форм мн. ч. іменників, що називають предмети, що підлягають рахунком, може бути відсутнім і в таких контекстах, в яких має місце навмисне відсторонення особи від конкретної одиничності: У двері просунувся Яків Узелков. - Можна? - Не можна, - сказав Венька і, виглянувши у коридор, суворо відчитав постових: навіщо вони пропускають різних громадян з вулиці? - Я не з вулиці! - Закричав Узелков. - Я представник преси ... - Представники нехай приходять вранці, - сказав Венька (П. Нілін).

До слів, лексичні значення яких перешкоджають вираженню відносин "одиничність - множинність", належать наступні:

1) Речові іменники, які називають те, що піддається вимірюванню, але не рахунком: вино, вода, горох, залізо, вермішель, крупа, локшина, масло, мед, мідь, молоко, пшоно, сіно, срібло, сіль, цемент, чавун, шерсть, а також речові іменники з суф. ин (а), ик (а): баранина, осетрина, суниця, чорниця.

2) Збірні іменники, мотивовані іменниками або прикметниками: вороння, куркульня, ганчір'я, братва (прост.), листя, селянство, офіцерство, студентство, дітвора, мошкара, агентура, апаратура, генералітет, старостат, верболіз, лози, біднота, дрібнота, мотлох, голота (устар.), рідня, ганчір'я, дичина (дикі птахи, на яких полюють), зелень, дрібниця, чернь, нездара (розм.), а також деякі невмотивовані іменники: білизна, бадилля, хвоя (хвойні дерева).

3) Іменники з абстрактним значенням, зазвичай мотивовані іменами і дієсловами: комізм, інструктаж, косовиця, сліпота, білизна, тиша, обломовщина, крій, колективізація, метушня (розм.), біганина (розм.), синява, гординя (устар.) , гордість, спільність, успішність, хвороба, загибель, терпіння, взяття, миття, сусідство, святенництво, дзвін, тремтіння, гавкіт, ризик, сміх, тріск, тиша, шум, широчінь, а також невмотивовані іменники: дурниця, голод, жар, холод, краса, гам, проза, нудьга, слава, благо, горе.

Перераховані в групах 1-3 слова позначають предмети, які не підлягають рахунку. Такі іменники, що мають лише форми од. ч., називаються іменниками singularia tantum.

Як вже сказано, в тих випадках, коли виникає необхідність висловити ставлення "одиничність - множинність", у ряду іменників singularia tantum можуть бути утворені форми мн. ч. Це такі випадки.

1) У ряду речових і абстрактних іменників виражається протиставлення "одиничність - множинність"; при цьому має місце розбіжність лексичних значень форм од. та багато інших. ч. а) Речові іменники у мн. ч. позначають види, типи або сорту званих речовин: вино - вина (форма мн. ч. позначає сорти вин: червоні вина, десертні вина і співвіднесена в од. ч. з відповідним значенням: червоне вино, десертне вино, сухе вино); масло - масла (рослинні, тварини, технічні), вода - води (мінеральні), крупа - крупи (манна, гречана, вівсяна), сталь - сталі. б) Іменники з абстрактним значенням у мн. ч. називають прояви різних якостей, властивостей, емоційних станів: можливість - можливості (засіб, умова, необхідне для здійснення чегон., можливе обставина); аналогічно: швидкість - швидкості, вологість - вологості, краса - краси, глибина - глибини, радість - радості, сум - печалі, ніжність - ніжності. Ряд абстрактних іменників у мн. ч. називає багатоактного дію: гонка - гонки, збір - збори. в) Деякі збірні іменники у мн. ч., і відповідно в од. ч., називають пристрої або конкретні безлічі: апаратура - апаратури (лабораторій); клавіатура - клавіатури (органу).

2) Відношення "одиничність - множинність" відображає не числове протиставлення, а співвідношення по масі, об'ємом: вода (у річці, в колодязі) - води (водні простори, потоки води), пісок - піски, сніг - сніги, або по силі, інтенсивності прояви: біль - біль, борошно - борошна.

До іменником, у яких противопоставленность за кількістю морфологічно не виражена, відносяться слова, які мають відмінкові форми лише мн. ч. Такі іменники називаються іменниками pluralia tantum. За своїм значенням іменники pluralia tantum протистоять одночасно як іменником, що називає одиничні конкретні предмети, так і іменником singularia tantum. Вони називають:

1) Предмети, що зазвичай складаються з двох або кількох частин, а також містять дві або більше однакові частини (складні предмети): брюки, ваги, вила, ворота, граблі, гуслі, сани, дрожки, кальсони, кайдани, гойдалки, кліщі, козли , куранти, кусачки, лати, містки, нари, ножиці, піхви, носилки, окуляри, панталони, перила, плавки, плоскогубці, підмостки, піл, помочи, пута, п'яльці, рейтузи, гринджоли, санчата, сани, стільники, рахунки, лещата , трусики, узи, хороми, годинник, чотки, шаровари, шахи, шорти, штани, щипці.

2) Сукупності чегон. як безлічі: аліменти, сходи, нетрі, гроші, джунглі, зеленячи, мемуари, міазми, мощі, первістків, надра, вогнетриви, письмена, припаси, солодощі, тропіки, фінанси, пластівці, чари, шхери.

3) Речовини, матеріали, страви, а також залишки або покидьки какіхн. речовин, матеріалів: білила, дрова, дріжджі, парфуми, консерви, макарони, шпалери, рум'яна, вершки, чорнило, щі; виварювання, вигребкі, вичавки, випарки, висівки, опівкі, очищення, оттопкі, покидьки, помиї, последкі (прост. ), а також складні іменники з другими компонентами матеріали, продукти, товари, поставки: будматеріали, хлібопродукти, промтовари, зернопоставки.

4) Дії, процеси, стани, які проявляються тривало, а також многосуб'ектний або многооб'ектние (складні дії, див. § 606, п. 4): бігу, бредні, вибори (довибори, перевибори), пальники, дебати, піжмурки, підступи, кольки , пересуди, нападки, негаразди, переговори, перекори (прост.), пересуди, побої, проводи, підступи, хованки, пологи, збори, клопоти, шури-мури (розм.).

5) Відрізки часу: будні, вакації (устар.), канікули, сутінки, добу, а також обряди або свята: іменини, хрестини, поминки, батьківщини, похорон, святки, оглядини. 1

1.4 Іменники pluralia tantum

До іменником pluralia tantum відносяться деякі назви міст, місцевостей, проток, гірських хребтів: Афіни, Великі Луки, Соловки, Дарданелли, Альпи, Карпати; сузір'їв: Близнюки, Плеяди. 2

Іменники pluralia tantum, що називають раховані предмети (ножиці, щипці сани, шаровари - гр. 1), а також більшість іменників, які називають відрізки часу (гр. 5), не виключають протиставлення "одиничність - множинність". Значення одиничності у них виражається поєднанням зі счетноместоіменним прикметником одні (одні ножиці, одні щипці, одні сани, одну добу), значення множинності - поєднанням з числівниками: з колективними - при позначенні кількості до п'яти і з кількісними (або невизначеними числівниками багато, кілька) - при позначенні кількості понад п'ять: двоє ножиць, троє саней, чотири доби; п'ять штанів, п'ятнадцять щипців, багато саней, кілька діб; побувати на кількох іменинах.

Іменники pluralia tantum інших груп (гр. 2, 3, 4) і некіт. слова гр. 5 (будні, сутінки, святки) подібні словами відповідних розрядів singularia tantum: вони не поєднуються з кількісними та колективними числівниками і не виражають відносини "одиничність - множинність".

Від слів pluralia tantum, які називають складні предмети, а також речовини, дії, відрізки часу, надані як неподільні безлічі або сукупності, слід відрізняти такі слова.

1) Слова, які називають множини, що складаються з окремих одиниць, і їх вживають тільки у мн. ч.: дівчата, хлопці; молодята, батьки; дітлахи, детушки, зверяткі, людці, хлопці, дітлахи, солдатушкі, телятко, котяткі, віршики та інші подібні слова з суфіксами суб'єктивної оцінки, а також субстантивовані слова древні, домашні, молоді, наречені .

2) Слова, переважно вживають у мн. ч. (потенційні pluralia tantum), але мають також форми од. ч.: близнюки, буклі, грінки, ініціали, лапки, кеглі, медикаменти, міріади, чвари, віконниці, крокви, поручні, ходулі, шпали; чоботи, панчохи, боти, бутси, гетри, краги, тапочки, капці.

Особливу групу слів з ​​точки зору вираження числового протиставлення представляють невідмінювані іменники: значення числа у них послідовно виражено синтаксично - формою од. або мн. ч. узгодженості прикметника: нове пальто - нові пальто, наше / наші купе, останнє / останніх інтерв'ю; компетентне / компетентні журі; біжить / біжать кенгуру, шовкове / шовкові кашне.

Глава II. Категорії відмінка

Категорія відмінка - це словозмінна категорія імені, що виражається в системі протиставлені один одному рядів форм і позначає відношення імені до іншого слову (словоформи) у складі словосполучення чи речення. Категорія відмінка представлена ​​шістьма рядами форм, кожна з яких є носієм певного комплексу категоріальних граматичних значень. Ці ряди позначаються як 1) називний відмінок, 2) родовий відмінок, 3) давальний відмінок, 4) знахідний відмінок, 5) орудний відмінок і 6) місцевий відмінок. Носієм категоріального значення є також кожна входить в ряд форма слова: форма ім. п. окремого слова, форма дат. п., форма вин. п. і т. д. 1

Таким чином, терміном "відмінок" позначається, по-перше, вся відповідна морфологічна категорія, по-друге, ряд форм, об'єднаних загальною системою відмінкових значень, наприклад, форми батькові, землі, шляхи - це форми дат. п. (або просто - дат. п.) слів батько, земля, шлях.

Відмінок як словозмінна категорія імені виражається його флексіями; додатковим засобом розрізнення відмінкових форм можуть служити чергування в основах іменників та спеціальні акцентні характеристики.

У залежності від того, яку систему флексій у відмінкових формах од. ч. має те чи інше слово, всі іменники, що змінюються за відмінками, діляться на три класи (на три схиляння): іменники першої відміни, другої відміни і третьої відміни. До першого відміні відносяться сущ. чоловік. і середовищ. р., до другого - ім. переважно дружин. р., а також чоловік. і заг. р., до третього - ім. дружин. р., одне слово чоловік. р. і дванадцять слів середовищ. р. Іменники кожного відміни мають свої парадигматичні характеристики - дві приватні парадигми: одну, що об'єднує форми од. ч., і іншу, об'єднуючу форми мн. ч. Відмінності між приватними парадигмами од. ч. у різних відмін значні; приватні парадигми мн. ч. у різних відмін різняться лише формами ім. і рід. п. (а також вин. п., що збігається з ним. п. або рід. п.); флексії дат., тв. і пропоз. п. мн. ч. у іменників всіх трьох відмін збігаються.

2.1 Відмінкові флексії

Парадигми іменників і відмінкові флексії характеризуються такими особливостями. 1) Всі відмінкові флексії висловлюють одночасно два морфологічних значення - відмінка і числа (од. або мн.). 2) Жодна з приватних парадигм не складається з шести (за кількістю відмінків) матеріально різних форм: парадигми першого і другого відмін в од. ч. і парадигми всіх відмін у мн. ч. мають п'ять різних форм; парадигми третього скл. в од. ч. - тільки три різних форми. 3) У складі кожної з приватних парадигм є форма з омонімічних відмінковими флексіями; так, матеріально збігаються флексії ім. і вин. п. або рід. і вин. п. в парадигмах чоловік. р. перший скл. в од. ч. і в парадигмах всіх відмін у мн. ч.; флексії дат. і пропоз. п. - в парадигмі друге скл. в од. ч.; флексії рід., дат. і пропоз. п. - в парадигмі третього скл. в од. ч. 4) омонімічних можуть бути флексії різних відмінків в різних парадигмах.

Таким чином, всі відмінкові форми трьох відмін в од. та багато інших. ч. мають у цілому тільки п'ятнадцять різних флексій (запис морфофонематіческая): нульову флексію (), флексії | а |, | о |, | у |, | му |, | oj | (| ojy |), | jy | , | е |, | і |, |  1 |, | оф2 |, | ej |, | ам |, | ам'і |, | ах |. Найбільш навантажені флексії | а | (ім. п. од. Ч. сущ. Другий скл., Рід. П. од. Ч. сущ. Першого скл. Ім. П. мн. Ч. сущ. Першого скл.), | та | (рід. п. од. ч. сущ. другий скл.; рід., дат. і пропоз. п. од. ч. сущ. третього скл.; ім. п. мн. ч. сущ. всіх трьох відмін). Найменш навантажені флексії мн. ч. | ам | (дат. п.), | ам'і | (тв. п.), | ах | (предл. п.), загальні для всіх відмін, а в од. ч. - флексії тв. п. перший скл. | Му |, другого скл. | Oj | (| ojy |) і третього скл. | Jу |. 1

Омонімія відмінкових флексій робить систему відмінкових форм в цілому, з одного боку, дуже економною, а з іншого - недостатньою: відмінкова флексія сама по собі (наприклад, флексія | а |, | і |, | е |, | у |, нульова) може бути недостатньою для інформації про те, приватну парадигму якого відмінювання вона представляє. При встановленні типу відмінювання визначальна роль належить всій системі флексій, тобто парадигмі од. або мн. ч. в цілому.

2.2 Значення відмінків

Значення відмінків формуються на основі їх синтаксичних функцій у словосполученні і в пропозиції і є абстракціями, абстрактними від цих синтаксичних функцій. Відмінок як носій значень, абстрактних від його синтаксичних зв'язків і відносин, багатозначний. Так, очевидно, що дат. п. має різні значення у випадках: 1) подарувати книгу батькові, 2) батькові не подобаються твої нові захоплення і 3) пам'ятник батькові; аналогічно рід. п. має різні значення у випадках: 1) не чекати батька, 2) немає батька і 3) пам'ятник батька. У сполученнях під цифрою 1 відмінкової формою позначений об'єкт, тобто предмет (особа), на який спрямована дія, до якого звернено чьето процесуальне стан; в поєднаннях під цифрою 2 це суб'єкт, тобто предмет, який сам є носієм стану - внутрішнього або зовнішнього; в поєднаннях під цифрою 3 відмінок має означальні значення: він визначає, характеризує предмет за призначеного, приналежності. 2

Ім'я в формі того чи іншого відмінка в реченні та словосполученні зазвичай так чи інакше пов'язане з якимсь словом (словоформою). Тому значення відмінка в § 1154 визначено як значення відношення імені до іншого слову в складі словосполучення чи речення. Це - загальне визначення, що спирається на позицію відмінка при слові: читаю книгу, життя в місті, десята година, година світанку. Однак відмінкова форма імені в реченні може займати не тільки прісловную позицію. По-перше, існують позиції, в яких відмінок ставиться до пропозиції в цілому, визначає собою відразу весь склад пропозиції: У місті багато зелені; У школярів розпочалися канікули; Мені належить відрядження. По-друге, позиції присудка і підмета (Будинок - край дороги; Всі ці розмови - від неробства; Пиріг - до чаю; Лист - тобі; Учень читає) в строгому сенсі також не є позиціями при слові (див. про це "Синтаксис простого пропозиції "). Отже, у мові існує відношення відмінка до слова і ставлення відмінка до синтаксичної конструкції в цілому або до якогось члена цієї конструкції. У першому випадку мова йде про прісловном щодо відмінка: ім'я в даному відмінку ставиться до слова у всіх його формах: читати книгу, читаю книгу, читав, читаючи, що читає ... книгу; годину світанку, годинник світанку, про годині ранку. У другому випадку мова йде про непрісловних відносинах відмінка. Однак і в тому і в іншому випадку відмінок несе в собі загальне значення відношення імені до якоїсь іншої одиниці. Це відношення в мові різними засобами уточнюється, конкретизується, і завжди постає як один з видів падежного відносини.

Таким чином, більш точним визначенням значення відмінка є визначення його як відносини імені - в певній його формі - до слова у всій системі його форм, до словоформи (або словоформами) у складі пропозиції або до цілої синтаксичної конструкції. Це - саме загальне, максимально абстраговане значення, притаманне як безприйменниковим відмінками, так і відмінками з приводами. 1

У самому узагальненому сенсі значення безприйменниковим відмінків і відмінків з прийменниками збігаються: як ті, так і інші можуть позначати суб'єкт, об'єкт, можуть по-різному визначати слово або ціле речення. Однак прийменниково-відмінкові форми володіють великими можливостями конкретизації та диференціації відмінкових значень: ці можливості укладені в значеннях прийменників.

2.3 означальні значення відмінка

Означальні значення відмінка - це значення відношення предмета до іншого предмета, дії, стану або до цілої ситуації, які цим ставленням з тієї чи іншої сторони характеризуються. Оскільки предмет, дію, стан чи ситуація в цілому можуть характеризуватися з самих різних сторін, остільки і означальні значення відмінка постає в найрізноманітніших, іноді дуже далеких один від одного приватних значеннях; це може бути визначення за якістю, властивості, зовнішній ознаці, по різноманітним обставинами: по віднесеності до місця або часу, з якого-небудь супроводжуючому або зумовлює обставині: за метою, причини, умові, способу, за кількісним або обмежує ознакою, в міру.

Як і значення об'єктне і суб'єктне, означальні значення відмінків можуть бути охарактеризовані з різним ступенем деталізації. Приклади відмінків з визначальних значенням: ім. п.: природа-художниця, місто-герой, село Селезньова, живе в будинку номер п'ятнадцять (в будинку п'ятнадцять), приїхав як консультант, пише під псевдонімом "Спостерігач"; рід. п.: майстер спорту, біс руйнування, три години ночі, призер особистої першості, людина похилого віку, фактор великого значення, приїхав п'ятого травня, Третього дня відбулася важлива подія, Сімнадцятого квітня - суботник; дат. п.: подати привід глузуванням, посміхнутися жарті, вести рахунок років, скласти список боргах; вин. п.: прочекали годину, коштує рубль, пробігли цілий кілометр, Вже добу ми в дорозі; тв. п.: козак душею, українець родом, рубль сріблом, ситець квіточками, дивиться засуджує поглядом, ріже хліб скибками, лечу першим рейсом, натовп гуде вуликом, пройшов чорним ходом, повернувся пізно вночі, купують овес мішками, банки місткістю у відро, дивом врятувався , характером син у діда, на стіні висить її портрет ще школяркою; пропоз. п.: відомий в області, живе в Ленінграді, зупинка в Малаховка, зустрічалися в юності, є в достатку, Пошта - за два кроки, Запасів - у надлишку, У тисняві втратили один одного, з'явився у всій красі, руки в подряпинах, У гніві забув про справедливість, дехто на Заході, тісто на дріжджах, На дачі нудно, стілець про трьох ніжках, ясла при заводі, читати при свічці, При плануванні селища збережені зелені насадження. 1

2.4 Об'єктне і суб'єктне значення відмінка

Відмінкові значення об'єктне і суб'єктне можуть бути протиставлені різним приватним видами определительного значення як значення абстрактні значенням конкретним. Під конкретністю в даному випадку мається на увазі порівняльна визначеність, менша абстрактність значення. Велика абстрактність об'єктного і суб'єктного значень підтримується тим, що ці значення у меншій мірі обумовлені лексико-семантичними чинниками, ніж значення означальні: характеристика визначальних значень відмінків майже завжди повинна супроводжуватися досить диференційованої лексико-семантичної кваліфікацією тих слів, які в даних відмінках несуть дане означальні значення; об'єктне і суб'єктне значення таких кваліфікацій, як правило, не вимагають.

2.5 Абстрактні відмінкові значення

До сфери абстрактних відмінкових значень примикає падежное значення необхідного інформативного поповнення. У мові існують такі вживання відмінків, при яких значення відмінка як окремої одиниці не може бути встановлено. Це - позиції відмінкових форм при словах, які в силу свого лексичного значення необхідно вимагають змістовного заповнення. Так, у сполученнях два будинки, три години значення рід. п. імені, яка називає раховані предмети, не є ні об'єктним, ні суб'єктним, ні означальних: падіж тут позбавлений якого-небудь певного значення, він тільки інформативно заповнює те слово з кількісним значенням, яке цього необхідно вимагає, і разом з цим словом позначає кількість предметів. У таких сполученнях, як уславився буркотуном, числиться передовиком, вважається розумником, тв. п. також не піддається ніякої окремої семантичної характеристикою: він необхідно заповнює собою дієслово, створюючи разом з ним мінімальну змістовну одиницю. У такому значенні інформативного заповнення в поєднанні з певними - небагатьма - словами можуть виступати як безприйменниковим, так і прийменникові відмінки. Приклади безприйменниковим відмінків з інформативно-заповнюють значенням: ім. п.: Сина назвали Вася, Доньку звати Олена; рід. п.: два товариші, сорок солдатів, троє знайомих, обидві сестри, кілька книг, молодше брата, менше року, більше сотні; дат. п.: дотримуватися звичаїв, рівносильно зраді; тв. п.: славиться скептиком, складається наглядачем, вважаю його егоїстом, подія загрожує небезпечними наслідками, рясний рослинністю. 1

Вище було зазначено, що різні значення відмінка дуже часто існують у тих чи інших взаємних з'єднаннях. Ця ускладнена (диффузность) значень визначається як здатністю самої відмінкової форми до подібної смислової нерозчленованій, так і дією лексико-семантичних чинників. Так, лексико-семантичними факторами в їх поєднанні зі здатністю відмінкової форми поєднувати в собі елементи двох значень (суб'єктного та определительного, об'єктного і определительного, суб'єктного і об'єктного, різних видів определительного значення) пояснюється нерозчленованість (спільність) значень у випадках типу рубає (дерево) сокирою, пиляє (дрова) пилкою. У тв. п. тут поєднуються значення об'єктне і означальні (способу): з одного боку, дія звернено відразу на два предмети - на предмет безпосереднього впливу, змінюваний в результаті цього впливу ((рубає що), (пиляє що)), та на свій власний знаряддя ((рубає ніж), (пиляє ніж)), з іншого боку, користування знаряддям є і способом здійснення дії ((пиляє, рубає як, яким способом, за допомогою чого)). У випадках типу пам'ятник поетові, ціна помилку в дат. п. поєднуються значення об'єктне і означальні ((пам'ятник кому) і (чий); (ціна чого) і (яка)). У таких випадках, як зустрітися на балу, обговорити на зборах, в пропоз. п. поєднуються значення визначення за місцем і за часом ((де) і (коли)).

Зі сказаного випливає, що значення відмінка, абстраговане від його синтаксичної функції, від його взаємин у словосполученні і реченні, дуже складно: воно складається на основі цілого ряду чинників. 1 До цих факторів належать наступні.

1) Характер граматичної зв'язку відмінкової форми з тим словом, від якого вона безпосередньо залежить: для синтаксичного зв'язку управління характерні одні відмінкові значення, для зв'язку падежного примикання або погодження (у додатку) - інші. Та позиція відмінка, в якій він вільно приєднується до пропозиції в цілому, найчастіше обумовлює собою або означальні, або суб'єктне значення відмінка.

2) Лексичне значення слова, що виступає в даній відмінковій формі. Наприклад, різні значення відмінка в таких випадках, як спроба сміливця і спроба самогубства, читання актора і читання казок, первинно розмежовуються на основі лексичних значень слів (це розмежування далі перевіряється такими смисловими співвідношеннями, як читання актора - актор читає, акторська читання і, з іншого боку, читання казок - читаю казки, казки читаються). У багатьох випадках різниця у лексичній семантиці необхідно пов'язано з відмінностями в характері прісловной підрядного зв'язку (див. "Синтаксис"): читати книгу і читати годину, не чекали поїзда і не чекав (та) хвилини.

3) Лексична семантика слова, що визначає наявність при ньому того чи іншого відмінка. Так, у випадках типу їде до будинку і звик до будинку, наполягає на відпочинку і перебуває на відпочинку, сперечався з одним і це трапилося з одним, дім ​​свого батька і докори батька, дивиться з погордою і його поведінка пов'язана із зневагою до оточуючих відмінність відмінкових значень спирається на лексичні відмінності граматично чільних слів.

У цілому те значення відмінкової форми, яке абстраговано від його синтаксичної функції, завжди виявляється тісно пов'язаним з її словесним оточенням. Таке оточення може бути найближчим, - це перш за все те слово, до якого відмінок безпосередньо відноситься. Однак оточенням відмінка може служити і ціле речення. Так, у пропозиціях З бородою тебе не впізнати, В окулярах людина виглядає старшою за свої роки для визначають відмінкових форм з бородою або в окулярах синтаксичним оточенням є весь склад пропозиції. 1

2.6 Падіж як багатозначна одиниця

Падіж існує у мові як одиниця багатозначна. Це відноситься до всіх безприйменниковим відмінках і до переважної більшості відмінків з прийменниками (виняток становлять прийменниково відмінкові форми з однозначними приводами, наприклад, внаслідок пожежі, всупереч прогнозу, подібно Метеори). Кожен відмінок має свою власну систему значень. Окремі значення в різних відмінків можуть зближуватися або збігатися, але системи значень в цілому у різних відмінків ніколи не збігаються. Відмінок як багатозначна одиниця являє собою комплекс абстрактних значень, що перебувають у певних відносинах один до одного. У цьому комплексі, тобто в системі значень даного відмінка, в його семантичному будову, одні значення, найбільш вагомі, чільні для даного відмінка, є центральними, основними, інші складають семантичну периферію даного відмінка. Значення чільні, центральні, як правило, слабкіше відчувають на собі лексико-семантичні обмеження; значенням, що становлять семантичну периферію відмінка, зазвичай супроводжує досить певна лексико-семантична або синтаксична невільною.

Найважливішою ознакою центральності значення в єдиній системі значень відмінка є те, що воно має здатність впливати на інші значення, комбінуватися з ними, проникати в їх сферу. Так, в центрі семантичної системи знахідного беспредложного відмінка знаходиться значення об'єктне: читає книгу; готує доповідь; любить дітей; Мені шкода сестру; Мені треба пропуск на завод; Воду і чистий халат!; Лікаря! Від об'єктного значення не відриваються і ті деякі випадки, коли вин. п. в стилістично забарвлених (розмовних і фольклорних) поєднаннях лексично дублює дієслово і не інформує про жодне реальне об'єкті дії (жарти жартувати, нісенітницю дурниця, думу думати, горе горювати). Навіть у тих випадках, коли в реченні, що повідомляє про стан, вин. п. виноситься в синтаксичну позицію суб'єкта (тобто в початкову неактуалізованих позицію): Руку боляче, Хворого трясе, Сарай запалило, Людей видно, Голоса чути, - він не втрачає свого об'єктного значення, а лише контаминирует його зі знач. суб'єкта, що відчуває стан, або (у таких випадках як Людей видно; Голоси чутно) суб'єкта виявляється.

На периферії семантичної системи вин. п. знаходяться його різноманітні, чітко розмежовує і ні за яких умов не перехрещуються означальні значення: у міру часу (їдемо вже годину, чекаємо цілий тиждень), у міру простору (пробігли кілометр), за ціною (коштує рубль), по мірі ваги ( важить тонну), по повторюваності (стільки разів зустрічалися, Щовечора сварка). У всіх подібних випадках означальні значення вин. п. чітко регламентовано лексичною семантикою слів. Більш-менш аналогічні закономірності розмежування центральних і периферійних значень і в інших відмінків.

У деяких випадках центральним є не одне падежное значення, а два або навіть три. Саме так йде справа з рід. п., для якого однаково істотні значення і суб'єктне, і означальні, і об'єктне. 1

2.7 Характеристики відмінків

Називний відмінок

Для називного відмінка центральними значеннями є значення суб'єктне і означальні. Суб'єктне значення виявляється в підметі (Донька - студентка, Син працює), а також в пропозиціях типу Ніч, Весна. Специфікою суб'єктного значення ім. п. є те, що це значення в ньому, як правило, не ускладнене ніякими додатковими семантичними відтінками, супроводжуючими суб'єктні значення непрямих відмінків. Лише в деяких випадках (насамперед у конструкціях пасиву,) суб'єктне значення ім. п. (суб'єкт стану) здатне ускладнюватися значенням об'єктним (об'єкт дії): Син покараний батьком, Перо прирівнюється до багнета. Означальні значення ім. п. виявляється в іменному присудку (Наше місто - герой, Дочка - красуня) і в додатку (місто-герой, красуня-дочка). Ім. п. визначає інше ім'я по властивості, ознакою, якості; обставинні означальні значення йому не властиві. На означальні значення спирається периферійна функція ім. п. як інформативно восполняющей форми у сполученнях типу Її звуть Олена, Сина назвали Вася, числиться як інструктор. 1

Таким чином, центр семантичного будови ім. п. формується двома його основними значеннями - суб'єктним і визначальним. Крім того, ім. п. у багатьох випадках виступає як називає форма в заголовках, підписах, в обігу, а також як називає форма всередині тексту.

Родовий відмінок

Для родового пад. центральними значеннями є значення суб'єктне, означальні (але не обстоятельственное-означальні) і об'єктне. Суб'єктне значення виявляється у рід. п. в різних синтаксичних позиціях. У тих випадках, коли рід. п. несе суб'єктне значення в пропозиції, в ньому, як правило, присутній елемент значення кількісних ((багато), (мало), (скільки-то)): Турбот вистачає, Народу біжить! (Розм.), Води прибуває, Хліба залишилось (розм.), Квитків - жодного (розм.), Шішекто! (Розм.), Економії - на тисячі рублів. Кількісний елемент значення може бути представлений у вигляді елемента значення повноти, вичерпаності ((зовсім), (взагалі), (анітрохи)): Щастя не існує, Книг не випускається, Нікого немає, Ні хмарки, Ні найменшої надії. У складі словосполучення рід. п. з суб'єктним значенням позбавлений елементу кількісного значення; тут суб'єктне значення ускладнено значенням означальними: виступ артиста, обізнаність істориків, гудок автомобіля, бій биків, взаємозв'язок явищ, блиск ставка. Як у словосполученні, так і в пропозиції суб'єктне значення рід. п. може виступати в різноманітних контамінації з іншими значеннями: означальних (за суб'єктами володіє: рука батька; за суб'єктами - носія властивості: оксамит шкіри; за суб'єктами виробляючого, що породжує: закон Ньютона) і об'єктним (пам'ятник героя: чий і кому). 1

Об'єктне значення рід. п. в словосполученні представлено у слів певних лексико-семантичних груп (бажати слави, чекати ранку,-боятися відповідальності, налаштувати будинків, дати хліба), при запереченні (не читає книжок, не просить хліба), а також при дієслівних іменах (завоювання Арктики ). У пропозиції сфера вживання рід. п. з об'єктним значенням розширюється: Книг він прочитав сотні; Оточуючих соромно; Шкода молодості; Я цього не смію; Більшої образи важко придумати. У пропозиції, що повідомляє про стан, об'єктне значення відмінка, винесеного в суб'єктну позицію, може ускладнюватися елементом суб'єктного значення: Підтвердження не отримано, Змін не помітно.

До основних значень рід. п. відноситься і значення означальні. Це - необстоятельственное визначення за ознакою, властивості, якості, віднесеність до чемун.: Людина справи, ніч помилок, країна озер, речовини малої ваги, суддя міжнародного класу. Означальні значення рід. п. контамінується зі значенням суб'єктним (приклади див. вище) і об'єктним: вісник перемоги (чого і який), прогноз погоди (чого і який), цензура друку (чого і яка). 2

На периферії семантичного будови рід. п. знаходяться його значення: 1) обстоятельственное визначальне - за часом: зустріч п'ятого травня, побачимося навесні майбутнього року, Сімнадцятого квітня - суботник; це значення пов'язаний із замкнутим колом іменників, 2) значення необхідно восполняющей форми: два сини, тисяча кілометрів, швидше всіх, сповнена квартира гостей, гідний участі, чужий помсти; це значення пов'язаний із замкнутим колом тих необхідно потребують поповнення слів, від яких рід. п. залежить.

Давальний відмінок

Основними значеннями давального пад. є значення об'єктне і суб'єктне. Об'єктне значення конкретизується як значення об'єкта-адресата, об'єкта сприймає: послати лист другові, веліти учневі читати, дати корм худобі, шкоду здоров'ю, перешкода біжать, підкорений панові, набрид оточуючим, Слово - ветеранам, "Ні" гонці озброєнь! У словосполученні об'єктне значення може контамінувати зі значенням означальних: зерно птахам, гімн Сонцю, привід глузуванням.

У суб'єктному значенні дат. п. часто укладено елемент значення суб'єкта сприймає: Йому вистачає неприємностей, Мені холодно, Начальству все одно. Однак цілком нормальні і такі позиції, в яких суб'єктне значення дат. п. не ускладнене елементом значення сприймає суб'єкта: Сину два роки, Отцю стало погано, Тобі не слід погоджуватися, Краще б йому помовчати, Нікому не рухатися!, Нам не до сміху, Вам соромно так говорити.

Основним, центральним значенням дат п. протиставляється периферійна функція необхідно восполняющей форми у таких випадках, як слід радам, пропорційне зростанню, на кшталт подвигу. 1

Знахідний відмінок

Основним значенням знахідного пад. є значення об'єктне: вин. п. Безприйменниковий означає предмет безпосереднього, прямого і повного прикладання дії, предмет, до якого безпосередньо звернена чиє-л. ставлення, сприйняття: вивчаємо теорію, читаю книгу, обрали депутата, засмутив вчителя, Мені шкода сестру, Нам чутно голоси. Елемент об'єктного значення, укладений в самій формі, і в тих випадках, коли в реченні, що повідомляє про стан, винесене в суб'єктну позицію вин. п. набуває суб'єктне значення: Хворого морозить, Голову боляче, Робітників не влаштовує чекати.

Периферійними для вин. п. є замкнуті в строгих лексичних межах обставинні значення: це визначення за часом (пробув годину, чекаємо рік), за повторюваності (хворіє кожну весну, повторюю сотий раз), в міру, вазі, кількості (біг кілометр, важить тонну, варто рубль ). Периферийность таких обставинних значень в загальній системі значень вин. п. не виключає, проте, високої частотності їх вживання.

Орудний відмінок

Для орудного пад. центральними значеннями є значення означальні і об'єктне. Означальні значення представлено насамперед у сказуемом (Брат буде студентом, Він тут директором, Працюю слюсарем, Вчитися буде його метою). Крім того, тв. п. - в умовах різних лексико-семантичних обмежень - багатий різними обстоятельственное-означальними значеннями: він визначає за місцем (пройти сіньми, йти берегом), за часом і тимчасовому стану (йшли вечірньою порою, жив там підлітком), з причини і підстави ( сказав помилкою, грою випадку виявився далеко від дому), за способом і способу дії (співати басом, ходити натовпом, жити пенсією), по уточнюючого ознакою (високий на зріст, тисяча сріблом, селянин родом, глибокий змістом), по зовнішній ознаці, якості або властивості (спуск терасами, записка олівцем, хоч вовком вий), у міру часу або кількості (не бачимося роками, скуповують пудами), за величиною, розміром, обсягом (птах величиною зі страуса, бачок місткістю у відро). Обставинні значення тв. п. вільно входять у сферу його сказуемостного вживання (Шлях - полями, Від'їзд - всією родиною, Записка олівцем). Означальні (за тимчасовим станом) значення може контамінувати зі значенням суб'єктним, яке для тв. п. є периферійним: Секретаркою багато не заробиш, Партизаном він дізнався ліс по-справжньому. 1

Об'єктне значення тв. п. представлено у таких, наприклад, словосполученнях, як забезпечили експедицію обладнанням, захоплююся героєм, гребує наклепами, насолоджується музикою, гордість сином, володіє мовами, незадоволений результатами. Дуже часто об'єктне значення (об'єкт - знаряддя) ускладнено одним з видів определительного (обстоятельственного) значення - значенням способу: ходити конем, писати олівцем, переконав прикладом, платити сріблом (чим і як). Взаємодія об'єктного і определительного значень має місце і в таких випадках, як тертися ліктем, домагатися наполегливістю (чим і як).

Суб'єктне значення не є для тв. п. центральним: воно обмежене конструкціями пасиву (Проект схвалено комісією, Лікарями рекомендується відпочинок, Господинею наготовлено запасів), пропозиціями типу Блискавкою запалило сарай (де суб'єктне значення контамінується зі значенням гарматним), а також такими поєднаннями, як відкриття Америки Колумбом, читання роману автором .

На периферії семантичного будови тв. п. знаходиться також його значення інформативно восполняющей форми: славиться чаклуном, вважається ерудитом, погляд дихає любов'ю.

Зі сказаного у вище випливає, що кожен відмінок має кілька значень, що організується в систему. Тому говорити про якомусь одному, єдиному значенні відмінка, присутньому у всіх його синтаксичних позиціях і об'єднує всі його вживання в якесь семантичне ядро, не можна. Іншими словами, у такого, наприклад, ряду форм, як землі - вдома - коня - вікна - рослини - станції - шляхи - матері ..., земель - будинків - коней - рослин - станцій - шляхів - матерів ..., що представляє рід . п. як член іменних парадигм, немає одного загального значення, так само як немає такого значення в ряду форм землею - будинком - конем ..., землями, будинками, кіньми ..., що представляє тв. п. як член іменних парадигм. Кожен відмінок має кілька значень, що утворюють його семантичний центр і семантичну периферію. У парадигмі іменника значення окремого відмінка представлено цим семантичним комплексом, тобто належить даному відмінку його власною системою значень. 1

Однак у складі парадигми слова відмінок постає не як ізольована граматична одиниця зі своїм власним семантичним будовою: він певним чином ставиться до інших відмінках, перебуває в складних відносинах з ними. Парадигма імені об'єднує і зосереджує в собі значення всіх відмінків: всі разом ці значення, розподілені мовою між різними відмінками і по-різному в кожному з них організовані, складають цілісну систему відмінкових значень. Як носій комплексу відмінкових значень певний відмінок займає своє місце в парадигмі, яка, таким чином, являє собою замкнуту систему багатозначних граматичних одиниць з розподіленими між ними комплексами значень. Ставлення однієї з одиниць (одного відмінка) до всіх інших (до інших відмінках) є відношення ділянки системи до системи в цілому, а відносини між окремими відмінками є внутрішньосистемні відносини таких ділянок один до одного. У складі парадигми відмінки виявляються у відносинах взаємної і необхідної зв'язаності одиниць об'єднаних в закінчену безліч.

Висновок

У висновку підведемо підсумки виконаних досліджень і виділимо основні визначення.

Граматична категорія - це граматичне значення узагальненого характеру, властиве словами або сполученням слів у реченні і разом з тим абстрактне від конкретних значень самих слів.

Узагальнений характер граматичної категорії проявляється в тому, що під категорію однини "підводяться" найрізноманітніші слова: іменники хліб, колесо, книга, людина, прикметники великий, сильний, розумний, дієслова роблю, будую, пишу.

Під категорію чоловічого роду підпадають також найрізноманітніші слова: іменники хліб, олівець, будинок, розум, прикметники великий, сильний, радісний, красивий, дієслова робив, будував, писав.

У російській мові імені іменника властиві граматичні категорії числа, роду і відмінка, а дієслова - числа, часу, виду, способу, застави, особи, роду.

Граматичні категорії не можуть існувати самі по собі, поза певних угруповань слів. Ці угруповання зазвичай виступають як частини мови.

Категорія числа можна назвати прозорою. Людина здавна розрізняв один предмет і багато предметів, і це розрізнення не могло не знайти свого вираження і в мові. Одночасно категорію числа можна назвати універсальною. Універсальність її полягає в тому, що вона охоплює не тільки іменники і прикметники, але і займенника та дієслова.

Категорія числа взаємодіє з певним лексичним значенням тих слів, за посередництвом яких вона виражається. Візьмемо, наприклад, іменники, які мають збірне значення, тобто коли безліч яких - то предметів мислиться як єдине ціле (дичина, зелень, листя, білизна). Від цих імен іменників множину зазвичай не утворюється. Отже, граматична категорія числа, як би підносячись над окремими іменами і об'єднуючи їх, разом з тим не байдужа до семантики цих слів.

Відмінок - це форма імені, що виражає відношення даного імені решти словами в словосполученні чи реченні. Падіж представляє собою єдність форми і значення.

У порівнянні з усіма іншими відмінками називний видається більш вільним, більш незалежним. Його ще називають незалежним (Пєшковський), нульовим (Карцевський), відмінком, позбавленим особливих ознак (Якобсон). Функція називного відмінка насамперед називних, тоді як функція непрямих відмінків полягає в тому, щоб виражати відношення між словами.

Відмінок - категорія морфологічна. Тому лише в тих мовах, в яких існують форми словозміни (типу російського стіл, стола, столу) і можуть існувати відмінки.

Якщо відмінкова система в тій чи іншій мові не розвинена, то мова цілком обходиться і без неї, залучаючи для вираження граматичних відносини інші способи (прийменники, порядок слів і так далі, див. попередню лекцію).

Список використаної літератури

 1. Ахманова О. С. Фонологія, морфонологія, морфологія. М., 1966.

 2. Бондарко О. А. Граматична категорія і контекст. Л., 1971.

 3. Залізняк А. А. Російське іменне словозміна. М., 1967

 4. Кодухов В. І. Вступ до мовознавства. М., 1979.

 5. Кочергіна В.А., Вступ до мовознавства. Основи фонетики-фонології. Граматика: Навч. посібник. - 2-е вид., Перераб. - М.: Изд-во МГУ, 1991.

 6. Степанов Ю. С. Проблема класифікації відмінків / / Питання мовознавства. 1968.

 7. Типологія граматичних категорій / / Мещаніновскіе читання. М., 1975

 8. Булигіна Т. В. Деякі питання класифікації приватних відмінкових значень. - В кн.: Питання складання описових граматик. М., 1961

 9. Курилович Є. Проблема класифікації відмінків. - В кн.: Курилович Є. Нариси з лінгвістики. М., 1962

 10. Ревзін І. І., Моделі мови, Вид. АН СРСР, 1962.

 11. Ревзін І. І., Деякі питання теорії моделей мови, сб. "Науково-технічна інформація", 1964, № 8, 42-46.

 12. Маркус С., Логічний аспект лінгвістичних опозицій, сб. Проблеми структурної лінгвістики, Вид. АН СРСР, 1983, 47-74.

 13. Якобсон Р., До питання загальної теорії відмінків. Загальне значення російських відмінків, сб. "Матеріали до спецкурсу щодо структурної типології мов" (упор. Ревзіна О.Г.), МДУ, Лабораторія структурної типології і лінгвістики, 1985.

 14. Курилович Є., Проблема класифікації відмінків, сб. "Нариси з лінгвістики", ІЛ, 1992.

 15. Падучева Е. В., Про опис відмінкової системи російської іменника, Питання мовознавства, 1990, № 5, 104-111.

 16. Успенський В. А. До визначення відмінка по А. Н. Коломогорову, Бюлетень Об'єднання з проблем машинного перекладу, 1987, № 5, 11-18.

 17. Маркус С., Теоретико-множинні моделі мов, Москва, Вид Наука, 1990.

 18. Успенський В. А., До визначення відмінка по А. Н. Колмогорова, Бюлетень Об'єднання з проблем машинного перекладу, 1987, № 5

1 О. С. Ахманова Фонологія, морфонологія, морфологія. М., 1966.

1 А. А. Бондарко Граматична категорія і контекст. Л., 1971.

1 А. А. Залізняк Російське іменне словозміна. М., 1967

2 А. А. Залізняк Російське іменне словозміна. М., 1967

1 В. І. Кодухов Вступ до мовознавства. М., 1979.

2 А. А. Залізняк Російське іменне словозміна. М., 1967

1 В. А. Кочергіна, Вступ до мовознавства. Основи фонетики-фонології. Граматика: Навч. посібник. - 2-е вид., Перераб. - М.: Изд-во МГУ, 1991.

1 Загальна мовознавство. Внутрішня структура мови. М., 1972.

2 Ю. С. Степанов Проблема класифікації відмінків / / Питання мовознавства. 1968.

1 Ю. С. Степанов Проблема класифікації відмінків / / Питання мовознавства. 1968.

1 Типологія граматичних категорій / / Мещаніновскіе читання. М., 1975

1 Якобсон Р., До питання загальної теорії відмінків. Загальне значення російських відмінків, сб. "Матеріали до спецкурсу щодо структурної типології мов" (упор. Ревзіна О.Г.), МДУ, Лабораторія структурної типології і лінгвістики, 1985.

1 Типологія граматичних категорій / / Мещаніновскіе читання. М., 1975

1 Типологія граматичних категорій / / Мещаніновскіе читання. М., 1975

1 Бондарко О. А. Граматична категорія і контекст. Л., 1971.

1 Т. В. Булигіна Деякі питання класифікації приватних відмінкових значень. - В кн.: Питання складання описових граматик. М., 1961

1 Т. В. Булигіна Деякі питання класифікації приватних відмінкових значень. - В кн.: Питання складання описових граматик. М., 1961

2 Є. Курилович Проблема класифікації відмінків. - В кн.: Курилович Е. Нариси з лінгвістики. М., 1962

1 Е. Курилович Проблема класифікації відмінків. - В кн.: Курилович Е. Нариси з лінгвістики. М., 1962

1 Е. Курилович Проблема класифікації відмінків. - В кн.: Курилович Е. Нариси з лінгвістики. М., 1962

1 Е. Курилович Проблема класифікації відмінків. - В кн.: Курилович Е. Нариси з лінгвістики. М., 1962

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Іноземні мови і мовознавство | Курсова
131кб. | скачати


Схожі роботи:
Закінчення-s як показник числа відмінка та особи
Формування у молодших школярів граматичних понять роду числа і відмінка іменників
Граматичні категорії при перекладі
Граматичні категорії англійського дієслова
Substanbirem Граматичні категорії іменника Значення відмінків в латинські мові Відміни Decli
Формальні граматичні засоби
Граматичні правила російської мови
Лексико-граматичні засоби виразності
Лексико-граматичні групи іменників
© Усі права захищені
написати до нас