Господарський і громадський лад древніх слов`ян

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
"1-3" Вступ ............................................ .................................................. ... 2
1. Господарський і громадський лад древніх слов'ян .................. 4
1.1. Загальна характеристика древніх слов'ян ........................................ 4
1.2. Господарський і суспільний лад східних слов'ян ........... 7
1.3. Господарський і громадський лад західних слов'ян ........... 14
1.4. Господарський і суспільний лад південних слов'ян ............... 16
Висновок ................................................. .......................................... 19
Література ................................................. .......................................... 20

Введення
Слов'янські народи поділяється на три групи:
1. Східні слов'яни - це росіяни, білоруси та українці.
2. Західні слов'яни - це поляки, чехи, словаки, лужичани.
3. Південні слов'яни - це болгари, македонці, серби, хорвати, словени.
Питання про походження слов'ян був поставлений ще в середні століття. Згідно з «Баварської хроніці» (XIII століття), предками слов'ян були стародавні іраномовні народи - скіфи, сармати та алани.
Початок наукової розробки питання про походження слов'ян відноситься до першої половини XIX ст. Дослідження цього часу показали приналежність слов'янських мов до індоєвропейської мовної сім'ї. На цій підставі було висловлено припущення про існування індоєвропейської спільності, яка включала в себе предків германців, балтів, слов'ян і индоиранцев.
Російський вчений А. Шахматов вважав, що ця індоєвропейська спільність склалася в басейні Балтійського моря. На думку чеського історика Л. Нідерле, на початку II тис. до н.е. індоєвропейська спільність розпалася. З неї виділилася балто-слов'янська спільність, яка в I тис. до н.е. розділилася на Балтському і слов'янську. А. Шахматов вважав, що спочатку цю спільність покинули пішли на південь предки індоіранців і фракійців, а потім від балтів відділилися слов'яни, що розселилися у II ст. н.е., після відходу германців з Вісли, на решті території Східної Європи.
Є й інші думки про прабатьківщину слов'ян. Ще в «Повісті временних літ» (XII ст.) Ченцем Києво-Печерського монастиря Нестором була висловлена ​​думка про те, що спочатку територією розселення слов'ян були Дунай і Балкани, а потім Прикарпатті, Дніпро і Ладога. У XIX ст. чеський учений П. Ша-Фарік, проаналізувавши відомості про слов'ян у античних авторів і готського історика Йордана, висунув гіпотезу, згідно з якою прабатьківщиною слов'янських народів було Прикарпатті.
У XX ст. американські дослідники Г. Трегер і X. Сміт висловили припущення, що спочатку існувала давньоєвропейської спільність, яка в II тис. до н.е. розпалася на предків південних, західних (кельти та романські народи) і північних європейців (германці, балти і слов'яни). У I тис. до н.е. з північноєвропейської спільності виділилися спочатку германці, а потім балти і слов'яни. Вітчизняний вчений Л. Гумільов вважав, що в цьому процесі мало місце не тільки поділ слов'ян з германцями, але і їхнє з'єднання з німецькомовних русами, і що це відбулося в ході заселення слов'янами Подніпров'я та району озера Ільмень.
У VI-VII ст. відбувається поступове формування трьох етнічних груп - західних, південних і східних слов'ян. До цього часу відноситься згадка у візантійських джерелах про антів, під якими одні вчені мають на увазі всіх східних слов'ян, а інші - лише південно-західну їх частина, найбільш часто вступають в контакт з Візантією. Деякі дослідники вважають, що слово «анти» тюркського походження і перекладається як «союзник». Інші вважають, що це іранське слово і перекладається як «край».
У роботі «Господарський і громадський лад древніх слов'ян» дана характеристика трьох етнічних груп давніх слов'ян - західних, південних і східних.


1. Господарський і громадський лад древніх слов'ян
1.1. Загальна характеристика древніх слов'ян
Слово «слов'яни» згадується візантійськими письменниками досить частина в VI ст.н.е. Але вони були відомі римським і греко-римським авторам набагато раніше. Известия про слов'ян у стародавніх авторів майже одночасно зі звісткою про древніх германців. Так, Тацит, Пліній і Птолемей не раз згадували про венедів (або венетах), що жили в басейні Вісли й далі на схід, аж до Балтійського моря на півночі і до Карпат і Дунаю на півдні. З VI ст. у візантійських письменників для цих племен з'являється назва «Славковій» або «склавинів». Одночасно з цим з'являються повідомлення про родинні їм племена, що живуть у Причорномор'ї, а також по Дніпру і Дністру. Ці племена позначаються загальною назвою «антів».
Анти і племена, що жили на північ від них по верхньому Дніпру, Західній Двіні, верхній Оці і Волзі, - це східнослов'янські племена.
До кінця VI ст. слов'яни займали вже величезну територію від Лаби (Ельби) до Дону, Оки та верхньої Волги і від Балтійського Помор'я до середнього і нижнього Дунаю і до Чорного моря. У VI і VII ст. слов'яни просунулися на Балканський півострів. Розміщуючись на захід і південь і змішуючись з місцевим населенням, венеди дали початок західним і південним слов'янам. Так, до складу західного слов'янства увійшли жили на схід від Ельби численні племена лугіев. В областях на південь від Дунаю слов'яни асимілювали жили там племена іллірійців і фракійців. [1]
З суспільним ладом і побутом слов'ян нас знайомлять головним чином східноримський (візантійські) письменники, в першу чергу історики VI ст. - Прокопій Кесарійський, Агафій Мірінейскій, Іоанн Ефеський, і військовий трактат кінця VI - початку VII ст., Так званий «Стратегікон» Псевдо-Маврикія. Особливо цінними є відомості, що містяться в III книзі «Готської війни» пропалення. Чимало цікавих відомостей про слов'ян є у готського письменника VI ст. Йордану. За даними джерел, землеробство у слов'янських племен було здавна основною галуззю господарства, поряд із землеробством слов'яни займалися і скотарством. Відоме значення в господарському житті слов'ян мали також рибальство, мисливство та бортництво. Псевдо-Маврикій прямо вказує на наявність у слов'ян численних стад худоби та великої кількості «плодів землі», «особливо ячменю і проса». Про занятті слов'ян землеробством говорять і інші джерела.
Археологічні знахідки радянських вчених показують, що слов'янам здавна був відомий плуг із залізним лемешем. У слов'ян були вправні ковалі, ювеліри, які виготовляли бронзові прикраси з емаллю, гончарі, що робили гарну глиняний посуд.
Основною господарською одиницею у слов'ян була домашня громада, яка згодом у південних слов'ян називалася «задругой».
Задруга являла собою єдиний господарський організм, що складався іноді з кількох десятків людей, які живуть разом і володіють усім майном спільно. Енгельс вказує, що ця патріархальна домашня громада із загальним землеволодінням і спільної обробкою землі була необхідною «перехідним ступенем, з якої розвинулася сільська громада, чи марка, з обробкою землі окремими родинами і з спочатку періодичним, а потім остаточним розділом орної землі і лук» Поряд з домашньою громадою у слов'ян поширюється і сусідська громада. Кілька громад утворювали плем'я. Кожне плем'я займало особливий округ, який у південних і західних слов'ян носив назву «жупи». [2]
Прокопій дає нам уявлення про суспільний устрій древніх слов'ян. «Ці племена, слов'яни і анти, - говорить він, - не управляються однією людиною, але здавна живуть у народоправстві [демократії], і тому у них щастя і нещастя в житті вважається спільною». Однак той же Прокопій і інші історики говорять про виділення у слов'ян аристократичної верхівки суспільства, родової знаті, про появу у них зверхників, що стояли на чолі окремих племен або спілки декількох племен. Але влада князів була обмежена народними зборами - вічем. Первісно-общинний лад був для слов'ян VI - VII ст. вже пройденим етапом, і вони тепер підходили до витоків своєї державності. Джерела говорять про наявність у слов'ян у цей період рабства, проте рабство носило ще патріархальний характер. За словами візантійських письменників, слов'яни не тримали військовополонених у вічному рабстві, а після закінчення розумного терміну відпускали їх за викуп на свободу або ж надавали їм право «залишатися, де вони знаходяться, на становищі вільних і друзів». Таким чином, у цей час у слов'янських племен, які перебували на стадії військової демократії, починається процес класоутворення і формування держави.
Для спільних підприємств слов'янські племена об'єднувалися під проводом обраного князя. Вже в IV ст. у антів був великий союз племен, на чолі якого стояв князь Бож. Один візантійський письменник говорить: «Так як у них багато князів і вони між собою незгідні, то вигідно деяких з них залучити на свій бік або за допомогою обіцянок або багатими подарунками, особливо тих, які по сусідству з нами мають зносини з іншими, щоб вони не з'єдналися разом і не надійшли під начальство одного ».
Озброєння слов'ян спочатку було досить примітивним. Кожен воїн був озброєний двома дротиками, іноді щитом; були у них і луки зі стрілами, змазаними отрутою. Улюбленою тактикою слов'ян було заманювати ворогів в ліси та болота і там винищувати їх раптовими нападами. Але візантійські письменники вказують, що слов'яни скоро перевершили римську військову техніку, навчилися осаджувати і брати укріплені міста. У своїх маленьких човнах-однодревках вони сміливо пускалися у віддалені морські походи. [3]
Слов'яни здавна були знайомі із землеробством, яке було їх основним заняттям. Археологічні дані свідчать про наявність у них великих зернових запасів, особливих коморах зерна.
За Маврикію, слов'яни особливо багато сіяли ячменю і проса, вже в перші століття нашої ери розводили худобу, а їм були відомі і різні домашні ремесла.
У слов'ян, які жили в районі Вісли і Верхнього Дніпра, велику роль, крім землеробства і скотарства, грали рибальство та лісове господарство (звіроловство, бортництво).
У слов'янській релігії особливо яскраво відбилися два моменти, характерні для первісних землеробських народів: обожнювання сил природи - слов'яни обожнювалося небо, сонце, грім, блискавку (бог неба - Сварог, бог грому і блискавки - Перун, богиня Жива, уособлювала родючість), гори, дерева, води (водяний, русалки) - і поклоніння предкам (домовик, шур, або цур). Виділився в особливий клас жрецтва слов'ян не було. [4]
1.2. Господарський і суспільний лад східних слов'ян
Географія розселення східно-слов'янських племен у другій половині I тис. н.е. знайшла відображення в «Повісті временних літ». У VI-VIII ст. східні слов'яни для захисту від зовнішньої загрози об'єднуються в територіальні спілки племен: поляни (середній і верхній Дніпро); кривичі (басейн Західної Двіни); словени (Ільмень, Волхов); дреговичі (Полісся між Прип'яттю і Березиной); в'ятичі (верхів'я Оки); сіверяни (Десна, Сейм, Сулла); радимичі (між Сожем і Іпутио); древляни (Тетерів, Уж); дуліби (Волинь); хорвати (Карпати); уличі й тиверці (Буг, гирло Дунаю). [5]
Політичною основою спілок східно-слов'янських племен були інститути «військової демократії». На чолі цих союзів стояли князі, які виконували управлінські та військові функції, спираючись на дружину, професійне «військове братство», в якому князь був «першим серед рівних». Князівська влада («Вождівство») ще носила потестарной (догосу-дарчий) характер. Вона була не стільки привілеєм і авторитарно-владним пануванням, скільки обов'язком і авторитетно-владним повноваженням. Поряд з князем і дружиною велику роль в управлінні грали віче (народні збори) і рада старійшин.
Східні слов'яни жили по берегах річок в селищах, обнесених земляним валом і складаються з декількох жител, напівземлянок з глиняною або кам'яної піччю без димаря. Селища становили сусідську громаду, основою якої були соціально-економічні зв'язки. Селища-громади розташовувалися «гніздами» і були віддалені один від одного на десятки кілометрів.
Основним заняттям східних слов'ян було землеробство: в лісовій частині - підсічно-вогневе, в лісостеповій - перелогове. В якості сільськогосподарських знарядь широко використовувалися дерев'яна соха і рало з залізним наконечником. Важливою галуззю господарської діяльності східних слов'ян було скотарство, про що свідчить, зокрема, такий факт: тривалий час слово «худоба» у давньоруській мові означало також «гроші». Велике значення мали полювання, рибальство, бортництво.
До цього часу у східних слов'ян уже в якості професійних занять виділилися ремесло і торгівля. Їх центрами стали міста, укріплені поселення, що виникли в племінних центрах або уздовж найважливіших водних торговельних шляхів, наприклад, «з варяг у греки».
Інтеграція територіально-племінних союзів східних слов'ян на чолі з «містами-державами» поступово призвела до виникнення в середині IX століття кількох геополітичних центрів, серед яких виділялися на півдні галявині (з центром у Києві) і на північно-заході словени (з центром спочатку в Ладозі, а потім у Новгороді). Об'єднання цих центрів призвело до утворення такої нової організаційної форми життя суспільства, як Давньоруська держава з центром у Києві. [6]
У IX - початку XII ст. на чолі Давньоруської держави стояв великий князь, у вигляді якого поступово втрачалися риси військового вождя. Князь ставав світським правителем, беручи активну участь у розробці законодавчих актів, становленні княжого суду, організації торгівлі.
Князь правив разом з дружиною, в якій велику роль грала дружинна гвардія з найманців, спочатку варягів, а потім, в київський період, - племінного об'єднання «чорних клобуків», залишків тюркських кочівників (печенігів, торків, берендеїв, осілих на річці Рось).
Відносини між князем і дружинниками носили васальний (особисто залежний) характер, проте на відміну від Західної Європи на Русі вони не оформлялися юридичними актами. Ці відносини багато в чому ще були патріархальними: князь був «першим серед рівних», нарівні з усіма брав участь у бенкетах, ділив тяготи військових походів.
Державні функції, які виконував князь, були нескладними: він ходив на полюддя і збирав данину, судив населення, відбивав з дружиною напад ворогів, брав участь у військових походах, укладав міжнародні договори. Дружина, у всьому допомагала князю, проживала на княжому дворі (гридниці) на повному його утриманні. Вона складалася з старших і молодших дружинників. Старші називалися боярами («мужами»). З них призначалися найбільш важливі чини князівської адміністрації. Наближені до князя бояри складали княжий рада, без якого князь не приймав жодного рішення. [7]
У період розквіту Давньої Русі (кінець X - перша половина XI ст.) В руках великого князя як «глави всієї землі руської» була зосереджена вся повнота законодавчої, виконавчої, судової та військової влади. Ця влада цілком належала київської династії, тобто на Русі існував родовий сюзеренітет (верховне право князівського роду). У Києві сидів князь-батько, його діти і родичі були князями-намісниками в підвладних великому князю російських землях. Після смерті великого князя влада за звичаєм, введеному князем Володимиром, повинна була переходити за старшинством: від брата до брата. Однак на практиці генеалогічне старшинство часто йшло на другий план, в боротьбі за великокнязівський престол гору брали політичні амбіції, прагнення передати престол не братові, а синові, що супроводжувалося постійними чварами всередині княжого дому. З другої половини XI століття для вирішення найважливіших питань внутрішньої і зовнішньої політики стали скликалися з'їзди князів.
У Давньоруській державі ще не було чіткого поділу між адміністративним, поліцейським, фінансовим та іншими видами управління. Слабо були розвинені законодавство і суд, широке поширення мало звичаєве право, на яке спиралися князі в практиці управління і судочинства.
У суді переважав обвинувальний процес, який застосовувався і до цивільних, і до кримінальних справ. Він характеризувався активністю сторін, кожна з них намагалася довести свою правоту. Головну роль у судовому розгляді грали показання свідків і «суд божий» (випробування вогнем або водою), а в деяких справах - поєдинок («поле») і присяга («хресне цілування»). Князі, їх посадники і тіуни (посадові особи) виконували функції посередників у судовому процесі, стягуючи за це певну суму («віру» - штраф за вбивство, «продаж» - штраф за інші види злочинів). [8]
У Давньоруській державі продовжувало діяти народне віче. З племінної сходки древніх слов'ян воно перетворилося на збори городян, на якому вирішувалися питання війни і миру, фінансові та земельні, законодавчі та адміністративні проблеми. У зборах брали участь усі верстви суспільства, в тому числі князі, бояри, багаті купці, церковні ієрархи. Керівництво вічовим сходами здійснювалося міської знаттю, однак це не означало, що інші перебували під повним контролем з боку привілейованої частини суспільства. Вічові сходи мали демократичний характер, і це свідчило про наявність у Стародавній Русі елементів народного самоврядування. Досить часто віче обирало князів. Так, з 50 князів, які займали київський престол, 14 були запрошені народними зборами.
У міру зміцнення князівської влади і зростання адміністративно-управлінського апарату роль віче у політичному житті Давньої Русі помітно знижується. З середини XII ст. зникає практика запрошення вічовим зборами князів. За віче зберігається лише функція комплектування народного ополчення і вибору його ватажків - тисяцького, соцьких, десяцьких. Потім, однак, і тисяцький, який очолював народне ополчення, став призначатися князем. Найдовше на Русі віче зберігалися у В'ятці, Пскові й Новгороді.
У міру зміцнення держави формується і давньоруське законодавство. Найдавнішим відомим зведенням законів є «Руська Правда», складена при київському князі Ярославі Мудрому. У джерелах є посилання на більш древній «закон російська», норми якого із змінами увійшли до «Руську Правду», яка потім доповнювалася в роки правління Ярославичів (друга половина XI ст.). Потім у неї був включений Статут Володимира Мономаха (1113-1125 рр.).. «Руська Правда» регулювала в першу чергу соціально-економічні відносини, що склалися в Давньоруській державі. [9]
Приватне землеволодіння в Давній Русі з'явилося тільки у другій половині XI ст. З одного боку, представники княжого роду обзаводилися власним господарством, з іншого - місцева племінна знати перетворювала частина общинних земель у власність. На Русі таке приватне землеволодіння одержало назву «вотчин» (від «отчина» - батькове володіння, що передається від батька до сина в спадщину). Феодальним власником ставала і церква. На цій основі стали розвиватися вотчинні та монастирські господарства, де поряд з натуральної та грошової з'явилася і відробіткова рента, або панщина.
Виникнення приватної власності на землю привело до того, що замість передачі дружинникам права збору данини запроваджується практика «годувань», тобто передача землі без укладення будь-яких було юридичних договорів у умовне тримання за службу, яке іноді перетворювалося на вотчину (спадкове володіння) . До початку XII ст. земельними володіннями обзаводяться і молодші дружинники. Земля з працюючим на ній населенням набуває в очах суспільства все більшу цінність, стає символом процвітання, багатства і сили.
Давньоруське суспільство було традиційним, основним соціальним елементом якого виступала територіальна громада. Кожен член цієї громади займав відведену йому соціальну «нішу» і був виконавцем певної соціальної функції. Тому традиційне суспільство в Стародавній Русі було суворо впорядкованим і ієрархічними. Основу цього товариства становив еволюційний тип розвитку, який представляв собою таке природно-історичний розвиток, протягом якого люди свідомо не втручалися. Тому традиційне суспільство було «закритим» і зміни в ньому відбувалися вкрай повільно.
Давньоруське суспільство було багатоукладних. З одного боку, Русь була країною аграрної, хліборобської, де поряд з орним широке поширення набуло підсічно-вогневе землеробство. З іншого боку, Давню Русь називали «Гардарики» - країною міст, в яких великий розвиток отримали ремісниче виробництво і торгівля. [10]
Селянське населення Київської Русі жило громадами, основну частину якої становили особисто вільні общинники - «люди». Давньоруська сусідська громада («вервь») володіла землею, мала свою територію, де відповідала за порядок і поведінку своїх «людей». Громади перебували в економічній залежності від князя, оскільки останній був номінальним верховним власником всієї російської землі. Ця залежність полягала у виплаті данини на потреби князя, його дружини та утримання державного апарату влади. Спочатку данина збиралася під час «полюддя» (об'їзду князем підвладній території). Поступово на зміну «полюддя» прийшов «повозу» (доставка общинниками данини в адміністративні центри - «цвинтарі»). Ще в правління княгині Ольги розмір данини був нормований.
У міру появи приватного землеволодіння та розвитку вотчинного господарства селяни-общинники потрапляють в безпосередню феодальну залежність від власників землі. Феодально залежних, але юридично вільних общинників у Стародавній Русі називали «смердами».
У другій половині XI ст. з'являються «закупи» - селяни-смерди, що взяли «купу» (позичку) грошима, робочою худобою, продуктами і зобов'язані відпрацювати борг феодалові-вотчинники з відсотками. «Закуп» був не тільки економічно, але і юридично залежний від феодала, так як до повернення боргу був позбавлений можливості вільного пересування. Якщо ж «закуп» намагався втекти від свого пана, то його перетворювали в холопа (раба), хоча у міру повернення боргу «закуп» міг повернути собі свободу. [11]
При княжих дворах і вотчинних господарствах було багато «челяді», «холопів», «рядовичей» - так називалися різні категорії особисто залежного населення. «Челядь» складалася з рабів-військовополонених, «холопи» були рабами, в яких в силу економічних обставин зверталися колишні «смерди» і «закупи». Проте рабство на Русі, хоча і набуло широкого поширення, в цілому носило патріархальний характер. Більш того, на відміну від античних рабів, челядини і холопи на Русі були захищені законом (наприклад, пан карався за вбивство раба, раба можна було використовувати в якості свідка в суді). «Рядовичами» на Русі називалися люди, які уклали договір («ряд») з паном про службу і виконували функції дрібних адміністраторів (ключників, тіунів) або займалися сільськими роботами.
Міські поселення у східних слов'ян з'явилися ще в додержавні період. Вони зароджувалися на родоплемінної основі внаслідок територіального злиття декількох сусідських громад. Ці поселення носили аграрний характер і були тісно пов'язані з прилеглою округою (волостю). У таких «племінних» містах перебував князь з дружиною, існував рада старійшин, збиралося народне збори (віче); жерці, а пізніше православне духовенство виконувало культові обряди. Це були «правлячі» міста з зачатками публічної влади.
У зв'язку з утворенням Давньоруської держави родоплемінні зв'язки в X-XI ст. остаточно поступаються місцем територіальним, а міста стають військово-адміністративними, торгово-ремісничими та соціокультурними центрами, хоча багато городян як і раніше продовжували займатися сільським господарством. [12]
1.3. Господарський і громадський лад західних слов'ян
Численні західнослов'янські племена займали велику територію по басейнах річок Вісли, Одри (Одеру) і Лаби (Ельби). Вони ділилися на кілька племінних груп. У басейні верхньої Лаби, а також річок Влтави і Морави жили чесько-моравські племена, в басейні Вісли і Варти, до Одри і Ніси на заході, - польські племена. Полабскіе слов'яни жили в басейні середньої та нижньої Лаби аж до Балтійського моря; у них утворилося кілька племінних союзів. Між Салой і Лабою і далі на схід жили племена, що входили в сербо-Лужицькі союз; землі за середньою Лабою і далі на північний-схід були заселені союзом лютичів; на нижній Лабе був розташований союз ободрітов. Території, зайняті ободрітамі і лютичами, тягнулися до Балтійського моря. На схід від них, по березі Балтійського моря, жили племена поморян, належали до польської групи західнослов'янських племен. Ободрітов, лютичів і поморян часто об'єднують загальною назвою «балтійські слов'яни».
У V-VIII ст. західнослов'янські племена досягли вже порівняно високого рівня соціально-економічного розвитку. Основним заняттям західнослов'янських племен було осіле плужне землеробство. Вони здавна знали городництво і садівництво. Поряд із землеробством значну роль в господарському житті західних слов'ян відігравало скотарство, а у поморських слов'ян - рибний промисел. Відоме значення зберігала полювання на хутрового звіра, бортництво. Західні слов'яни вміли добувати і обробляти залізо та виготовляти металеву зброю і різні знаряддя; їм було відомо ткацтво і гончарне виробництво. До VII століття і в більш пізній період значного розвитку досягла торгівля, особливо зовнішня. Франкський хроніст Фредегар повідомляє, що на початку VII століття існували торгові зв'язки між західними слов'янами і франками. На розвиток торговельних зв'язків західних слов'ян з іншими народами вказує наявність багатих скарбів монет, знайдених при археологічних розкопках. У Прибалтиці, наприклад, були виявлені великі скарби арабських монет VIII-IX ст., Що вказує на торгові зв'язки Прибалтики з районом Волги і - волзьким шляхом - з арабськими країнами. Зв'язки між західнослов'янськими та арабськими країнами підтримувалися російськими купцями. Торгівля йшла також з німецькими областями, особливо з сусідньої Саксонією, а також з Данією та скандинавськими країнами. [13]
У V-VIII ст. у західних слов'ян відбувається перехід від останньої стадії докласового суспільства - «військової демократії» - до класового суспільства і починається процес розвитку держави. На основі загального розвитку продуктивних сил у західних слов'ян починає інтенсивно розвиватися процес соціальної та майнової диференціації, відбувається виділення знаті - панів, владик і князів, починають складатися більш великі господарства представників родової знаті, що застосовують працю посаджених на землю рабів. У міру зростання могутності знаті відбувається занепад старовинного народного віча, мало-помалу втрачає своє значення. Влада в племені переходить до ради представників знаті. До цього ж часу складаються у західних слов'ян союзи племен робляться все більш міцними.
У VII столітті під проводом слов'янського князя Само (? - 658, князь з 623 року) виникає держава Само, що розпалася після смерті князя.
У IX столітті виникає Великоморавська держава (Великоморавське, богемське князівство), що проіснувала до підкорення її кочівниками-угорцями в 906 році.
В кінці X століття виникло ранньофеодальна польська держава, що стало з 1025 року польським королівством.
Таким чином, громадський і політичний лад західних слов'ян досягає в своєму розвитку тієї стадії розкладання первісно-общинних відносин, коли органи влади «з гармат народної волі перетворюються в самостійні органи панування і гноблення, спрямовані проти власного народу», - до органів зародження державності. [ 14]
1.4. Господарський і суспільний лад південних слов'ян
До середини VII ст. слов'янами був зайнятий майже весь Балканський півострів за винятком півдня Пелопоннесу, стародавньої Аттики, частини Фракії, безпосередньо прилягала до Мармурового моря і проток, і деяких порівняно невеликих районів навколо найбільших візантійських міст, наприклад Солуні (так слов'яни називали Солуня). На заході південні слов'яни проникли в долини Альпійських гір, а на північ - в районі сучасної Австрії - вони безпосередньо змикалися з чесько-моравської групою західного слов'янства. Південних слов'ян, крім того, належали тоді також великі області на північ від нижньої течії Дунаю, на сході межували із землями східних слов'ян (уличів і тиверців).
На всій цій величезній території збереглися, звичайно, і залишки старого, дославянськими, населення. Але слов'яни майже всюди явно переважали, і саме вони завдяки порівняно високому рівню свого соціально-економічного розвитку змогли асимілювати інші племена і зіграли тому вирішальну роль в етногенезі більшості сучасних народів європейського південно-сходу. Порівняно високий рівень матеріальної культури слов'ян, що розселилися в межах Візантійської імперії, допоміг їм швидко освоїтися і з досить суворими природними умовами земель їх нових поселень. Багато що тут, звичайно, залежало від особливостей того чи іншого району, але тисячолітні навички осілого хліборобського народу сприяли тому, що і на Балканах землеробство було у слов'ян панівною галуззю господарства.
Із зернових сіяли переважно жито, ячмінь, просо. У багатьох районах прищепилася культура льону і конопель, необхідних для виготовлення одягу. Поступово все більшого значення отримувало садівництво і виноградарство, а на півдні і розведення оливкових гаїв.
Значного розвитку досягло і скотарство, особливо в гористих районах і районах, покритих дубовими лісами, наприклад у Боснії, Старої Сербії, на півночі Македонії.
Були розвинені у слов'ян також і ремесла. Вони добре знали техніку обробки шкір і гончарна справа. Ще до переселення на Балкани вони добували болотні руди і вміли виготовляти металеву зброю, господарські знаряддя і прикраси. У деяких районах, головним чином у прибережних і розташованих поблизу таких міст, як Константинополь або Солунь, починала розвиватися торгівля сільськогосподарськими продуктами. [15]
Господарство велося вже не родовий громадою, а окремими родинами, найчастіше патріархальними великими сім'ями - «Задруга». Кілька жили в одному селі - «весі» - або по сусідству «великих» і «малих» сімей були об'єднані в сусідські або територіальні громади, що називалися «братством» або, як і в стародавній Русі, - «вервью». Саме такі громади і стали основою внутрішньої організації південно-слов'янських племен. Племінне поділ надалі змінилося територіальним. Виникли територіальні об'єднання, звані «жупамі».
Ще в 5 столітті до н.е. на території Балканського півострова існувала Македонія, потерпіла поразку від Риму в 148 році до н.е. і перетворена на римську провінцію.
У 681 році на території південних слов'ян складається Болгарське царство.
У 10 столітті утворюється Болгарія Волзько-Камська - феодальна держава болгар волзько-камських. [16]

Висновок
Слов'яни зіграли свою роль у ліквідації античного рабовласницького суспільства, в освіті нової, феодальної середньовічної Європи. Перш за все, саме пересування німецьких племен зі сходу на південь і захід було частково результатом натиску на них слов'ян, як про це досить ясно свідчить готський історик Йордан. Потім частина слов'янських племен брала участь разом з німецькими племенами в завоюванні Римської імперії. Надалі, в VI-VII ст., Слов'яни поступово пересувалися все далі на захід від Вісли до Ельби, займаючи ті території, які раніше населяли германські племена, які переселилися на територію Римської імперії. Нарешті, слов'яни вторглися на Балканський півострів, на територію Східної Римської імперії - у так звану Візантію, куди вони врешті-решт проникали у великій кількості, надавши величезний вплив на зміну соціального ладу Візантії, на прискорення переходу її від рабовласництва до феодалізму.
У V-VIII століттях у слов'ян відбувається перехід від останньої стадії докласового суспільства - «військової демократії» - до класового суспільства і починається процес розвитку держави.
До XI століття у більшості древніх слов'ян вже складаються держави, багато з яких існують і понині, а деякі залишилися тільки в пам'яті народу та історії, залишивши свій культурний слід.

Література
1. Віппер Р.Ю. Історія середніх віків. - СПб.: ТОВ «СМІОПресс», 2007.
2. Громов Ф.Д. Київська Русь. - М.: АСТ, 2007.
3. Кислицин С.А. Історія Росії в питаннях і відповідях. Навчальний посібник. - Ростов-на-Дону: Видавництво «Фенікс», 2007.
4. Косминский А.Є. Історія середніх віків. - М.: Видавництво «Просвіта», 2007.
5. Кулаков А.Е. Релігії світу: Посібник для учнів. - М.: АСТ, 2007.
6. Платонов О.М. Повний курс лекцій. - Ростов-на-Дону: Видавництво «Фенікс», 2007.
7. Семенов В.Ф. Історія середніх віків. - М.: Видавництво «Просвіта», 2007.
8. Шевельов В.М. Історія Батьківщини. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2007.
9. Чернобаєв М.В. Історія середніх віків. Підручник для вузів. - Ростов-на-Дону: Видавництво «Фенікс», 2007.
10. Яковець В.М. Історія цивілізацій. - М.: Думка, 2007.


[1] Косминский А.Є. Історія середніх віків. - М.: Видавництво «Просвіта», 2007.
[2] Семенов В.Ф. Історія середніх віків. - М.: Видавництво «Просвіта», 2007.
[3] Чернобаєв М.В. Історія середніх віків. Підручник для вузів. - Ростов-на-Дону: Видавництво «Фенікс», 2007.
[4] Кулаков А.Е. Релігії світу: Посібник для учнів. - М.: АСТ, 2007.
[5] Кислицин С.А. Історія Росії в питаннях і відповідях. Навчальний посібник. - Ростов-на-Дону: Видавництво «Фенікс», 2007.
[6] Громов Ф.Д. Київська Русь. - М.: АСТ, 2007.
[7] Шевельов В.М. Історія Батьківщини. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Ростов-на-Дону: Видавництво «Фенікс», 2007.
[8] Громов Ф.Д. Київська Русь. - М.: АСТ, 2007.
[9] Шевельов В.М. Історія Батьківщини. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Ростов-на-Дону: Видавництво «Фенікс», 2007.
[10] Чернобаєв М.В. Історія середніх віків. Підручник для вузів. - Ростов-на-Дону: Видавництво «Фенікс», 2007.
[11] Громов Ф.Д. Київська Русь. - М.: АСТ, 2007.
[12] Шевельов В.М. Історія Батьківщини. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Ростов-на-Дону: Видавництво «Фенікс», 2007.
[13] Віппер Р.Ю. Історія середніх віків. - СПб.: ТОВ «СМІОПресс», 2007.
[14] Косминский А.Є. Історія середніх віків. - М.: Видавництво «Просвіта», 2007.
[15] Платонов О.М. Повний курс лекцій. - Ростов-на-Дону: Видавництво «Фенікс», 2007.
[16] Семенов В.Ф. Історія середніх віків. - М.: Видавництво «Просвіта», 2007.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Диплом
70.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Суспільний лад древніх слов`ян
Візантія в IV XV ст господарський лад економіка феодалізм
Громадський та державний лад Стародавньої Спарти
Візантія в IVXV ст господарський лад економіка феодалізм
Економічний громадський і політичний лад Новгорода і Пскова
Економічний громадський і політичний лад Новгорода і Пскова у питома період
Життя древніх слов`ян
Писемність древніх слов`ян
Язичництво древніх слов`ян 2
© Усі права захищені
написати до нас