Гомеостаз вагітної жінки Молочна залоза

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат на тему

Гомеостаз вагітної жінки.

Розвиток молочної залози під час вагітності.


Обмін речовин.


Зміни обміну речовин у жінок під час вагітності пов'язані з інтенсивним ростом плода, перебудовою нейрогуморальних механізмів регуляції, підвищенням потреби в кисні. У зв'язку з переважанням процесів асиміляції над диссимиляцией збільшується кількість і активність ферментів, підвищується потреба у вітамінах і різних биотиков і в той же час збільшується

кількість продуктів обміну, що підлягають виділенню.

 • Про з зв про в зв про і про б м е н і споживання кисню під час вагітності у жінок підвищуються, особливо в другій половині вагітності і в пологах, що визначає відповідні зміни в органах дихання та серцево-судинної

системі.

 • Зміни в о д н о-е л е к т р о л і т н о г о про б м е н а характеризуються затримкою і підвищеним вмістом внутрішньосудинної (за рахунок збільшення ОЦК, ОЦП) і міжклітинної рідини. Пов'язано це з особливостями гемодинаміки, колоїдно-осмотичного стану, збільшенням проникності судинних стенок.Все це визначає підвищену тенденцію до утворення набряків під час вагітності.

У вагітних жінок зростає потреба в засвоєнні кальцію, фосфору, необхідних для побудови кісткової системи плоду, у зв'язку з процесами росту і розвитку плоду, особливостями його обміну речовин. Затримуються. В організмі вагітної жінки та інші неорганічні речовини (натрій, кальцій, хлор, кобальт та ін.) Потреба в залозі зростає в міру збільшення термінів вагітності з підвищенням ОЦК, ОЦЕ і гемопоетичних функції.

Ввідно - електролітні зміни пов'язані з гормональним зрушенням у вагітних жінок, особливо з підвищенням рівнів альдостерону, прогестерону та інших гормонів.

 • Б і л к о в и і про б м е н у вагітних жінок відрізняється від такого у невагітних позитивним азотистим балансом, оскільки білок використовується у великих кількостях для побудови плоду, плаценти, збільшення в розмірах матки і молочних залоз. Тому виділяється з організму азоту менше, ніж споживається з їжею. З'являються під час вагітності і специфічні білки (альфа-фетопротеїну та ін), за рівнем яких оцінюється, чи правильно відбувається розвиток плоду (наприклад, за рівнем альфа-фетопротеїну діагностуються ВВР).

 • У р л е в о д н и й о б м е н у жінок під час вагітності характеризується тенденцією, властивої для інсулінорезистентності. Відзначається підвищення глюкози в крові, а при перевантаження організму вуглеводами і поява її в сечі (глюкозурія).

Пов'язано це з деяким зниженням толерантності організму до глюкози і зменшенням порога проникності ниркового епітелію для глюкози. Депо для глікогену є не тільки печінку і м'язи, але також плацента і матка. Під час вагітності виявляються скриті форми цукрового діабету.

 • Л і п і д н и й о б м е н у вагітних жінок відбувається з переважанням ліполітичних процесів над липогенезом. У крові збільшується вміст ліпідів (жирних кислот, загального холестеролу і його ефірів, вільного холестерину. Фосфоліпідів та ін.) Відбувається посилене відкладення жиру з характерним розподілом його в підшкірній клітковині, молочних залозах, нижньої частини живота, стегнах, сідницях. Ліпіди витрачаються на побудову тканин організму матері та плоду, є також енергетичним матеріалом.

Порушення процесів розщеплення жирів або надмірне їх надходження в організм з їжею призводить до накопичення недоокислених продуктів їх обміну.

 • Під час вагітності відзначається підвищена потреба в в і т а м і н а х (А, С, В, D, Е, К, РР). Вони повинні надходити з їжею в достатній кількості (А, D і ін), а деякі виробляються в організмі. Вітаміни, як гормони і ферменти, входять в систему біологічних каталізаторів, активність яких в період вагітності істотно зростає. Добова потреба в деяких вітамінах підвищується в 2-3 рази, тому при недостатній їх кількості розвиваються хворобливі стани у вагітних жінок і порушується розвиток плода.


Ендокринна система.


Ендокринна система зазнає вельми суттєва зміна під час вагітності. Поряд з ендокринними органами, що забезпечують регуляцію репродуктивної системи до настання вагітності, з її виникненням з'являється новий ендокринний орган - плацента. Всі ендокринні зміни, включаючи гормональну функцію плаценти, спрямовані на розвиток вагітності, правильний перебіг пологового акту і післяпологового періоду (лактації).

Змінюється синхронна продукція г і п о т а л а м у з а і г і п о х и з а, забезпечує циклічні зміни в організмі жінки протягом оваріально-менструального циклу Під час вагітності збільшується продукція лютеїнізуючого гормону і пролактину в гіпофізі, блокуючих дозрівання нових фолікулів і сприяють розвитку жовтого тіла вагітності, а також підготовці молочних залоз до лактації. Гіпофіз істотно збільшується в розмірах за рахунок передньої долі. Рівень гонадотропінів підвищується в значній мірі за рахунок хоріального гонадотропіну, який починає продукуватися хорионом, і його рівень прогресивно зростає до 12 тижнів вагітності. У гіпофізі зростає продукція АКТГ, ТТГ і особливо гормону росту, який впливає на процеси інтенсивного розвитку плоду та збільшення матки. Рівень гормону задньої долі гіпофіза окситоцину (продукується в гіпоталамусі і скупчується в гіпофіз) підвищується в кінці вагітності, з настанням пологів.

Процес стероїдогенезу (продукція естрогенних з'єднань і прогестерону) тільки на початку вагітності відбувається в яєчниках, а потім з формуванням плаценти (після 12 тижнів вагітності) він переважно (більше 90%) здійснюється в фетоплацентарної системі.

У перші місяці вагітності відзначається підвищення активності і щ і т о в і д н о й ж е л е з и, в подальшому вона знижується, і продукція тиреоїдних гормонів зменшується, особливо до кінця вагітності.

Функціональна активність н а д п о ч е ч н і к о в, особливо корковою частини, підвищується, зростає синтез кортикостероїдів (кортизолу та альдостерону). Це пов'язано з активацією метаболічних процесів та водно - мінерального обміну під час вагітності.

У п о д ж е л у д о ч н о й ж е л е із е активується інсуліногенез, що пов'язано з підвищеною продукцією глюкагону і прогестерону.


Фетоплацентарна система - нова ендокринна система, що функціонує у вагітних жінок. У ній продукуються стероїдні гормони (естрогенні з'єднання, прогестерон), плацентарний лактоген (хоріонічний соматомаммотропін), хориальний гонадотропін, ембріональний альфа-фетопротеїн (АФП). Ці гормони надходять в кров матері і амніотичну рідину. Вони регулюють нормальний перебіг вагітності та розвиток плода. За їх рівня в крові матері можна оцінювати стан плоду і функцію плаценти. Рівні плацентарного лактогену (Пл) і статевих стероїдних гормонів під час вагітності прогресивно зростають, а перед пологами декілька знижуються. Пік же альфа-фетопротеїну відзначається в 31-34 тижні вагітності (таблиця).

Естрогенні з'єднання під час вагітності синтезуються гормональним комплексом мати-плацента-плід. Їх рівень у сотні разів вища у вагітних жінок, ніж у невагітних. Синтез естрогенних сполук відбувається переважно (більше 90%) у плаценті за участю надниркових залоз і печінки плода, і тільки 10% - в яєчниках матері.

Плацентарний лактоген (Пл) - поліпептидний гормон, що виробляється синцитіотрофобласти плаценти. Володіє лактотропним, лютеотропним і соматотропний ефектами. Регулює метаболічні процеси в організмі матері та плоду щодо забезпечення його зростання і розвитку.


Таблиця. Показники фетоплацентарної системи у здорових вагітних

(І. П. Ларічева, 1983).

Термін

Вагітністю-

ності,

тижнів.


Пл, мг / л


Естріол,

Нмоль / л


Прогестерон.

Нмоль / л


АФП, мкг / л

25-26

3,78 ± 2,51

301,89 ± 87,27

348,85 ± 81,66

158,3 ± 53,62

27-28

4,05 ± 2,18

387,95 ± 97,39

378,74 ± 101.19

164,5 ± 36,72

29-30

4,92 ± 2.88

497,85 ± 222,70

456,33 ± 93.33

185,4 ± 26,82

31-32

5,25 ± 1.35

844,25 ± 234,50

550,78 ± 128,31

210.2 ± 90,37

33-34

6,29 ± 1,82

930,31 ± 124,40

615,65 ± 81,98

264.8 ± 85,82

35-36

6,82 ± 1,29

912,96 ± 332,60

647,77 ± 204,25

184,3 ± 63.51

37-38

7,24 ± 1,83

1106,93 ± 108,54

682,11 ± 259,23

98,6 ± 12,39

39-40

7,37 ± 1,68

1044,47 ± 312,72

822,98 ± 115,53

104.6 ± 49.25

42-42

6,93 ± 1,70

1119,42 ± 421,67

505,03 ± 10,97

93,6 ± 41,28


Альфа-фетопротеїн представляє собою глікопептид, що синтезується в жовтковому мішку і печінки плода. Як ембріональний білок, в ранні терміни вагітності він становить 30% білків плазми крові плоду. Синтез його у плода починається з 6-го тижня вагітності, досягає максимуму з 10 тижнів вагітності і прогресивно збільшується до 32-34 тижнів, після чого знижується.

Рівні гормонів фетоплацентарної системи відображають стан і розвиток плоду.


Імунна система.


Розвиток плоду забезпечується злагодженої діяльністю як гормонів, які надають і імуномодулюючий вплив, так і факторів супресорної імунітету, що забезпечують локальний імунологічний комфорт. Імунологічні процеси супроводжують дозрівання статевих клітин, запліднення, імплантацію і подальше

розвиток ембріона і плоду. Для всіх гормонів репродуктивної системи (гіпоталамус-гіпофіз-периферичні ендокринні залози) органами-мішенями є як репродуктивні органи, так і імунна система (вилочкова залоза та ін.) Естрогени і прогестерон при цьому виявляють імуносупресивних ефекти. Іммуносупресорное вплив роблять імунодепресивні фактори (фактор ранньої вагітності), децидуальної реакції при імплантації, хоріона, трофобласта і плаценти. Всі вони мають як імуносупресивних так і імуномодулюючими властивостями.

Фактори гуморального та місцевого імунітету впливають на антигени плода. Завдяки їм у матці створюються локальні «привілейовані» імунологічні умови для розвитку плоду. Це стає можливим через зміни імунологічної активності під час вагітності: помірного неспецифічного гноблення

 • загальної імунореактивності матері завдяки підвищеному рівню гормонів і тимчасової інволюції (на період вагітності) вилочкової залози,

 • розпізнавання матір'ю чужорідних антигенів ембріона (отриманих від батька),

 • численних загальних і особливо місцевих імуносупресивних механізмів.


Молочна залоза


Молочна залоза-вторинний статевий орган, ендокринний залежний, що володіє екскреторне властивостями. Утворена залізистими та сполучнотканинними структурами і жировою тканиною.

Розвиток грудної залози це процес, протягом якого має дискретний характер. Він нашаровується на періоди розвитку організму, досягаючи піку при вагітності і лактації.

Хоча збільшення розмірів молочної залози настає під час вагітності, цей процес протікає нерівномірно, із значними індивідуальними коливаннями. Виділяють

 • початковий десятитижневий період, що характеризується швидким збільшенням розмірів залоз,

 • прихований, навіть кілька інволюційний, двох-чотирьох тижневий етап,

 • далі розвиток залоз відновлюється і поступово наростає до початку лактації.


Наростання ваги кожної грудної залози в окремо протягом вагітності досягає 700г, що відповідає збільшенню обсягу приблизно на 200мл. Одночасно з цим спостерігаються зміни сосків і навколососкових гуртків (ареол), що виражаються в гіперпігментації (це пов'язано з діяльністю меланоцитів епідермісу), появі монтгомерових залоз, збільшення діаметра ареол з 35 до 51 мм, а самого соска - з 10 до 12 мм.

Зміни, що відбуваються в молочних залозах під час вагітності і лактації, пов'язані з генетичними особливостями клітин залози і дією на них гормонів і соматотропний факторів. Процеси росту і розвитку залоз протягом трьох триместрів вагітності протікають по-різному:

 • У 1-му триместрі спостерігається розростання канальців і епітеліальних тканин з утворенням ніздрюватих структур.

 • З 2-го триместру починається секреція молозива, що представляє собою мутнувату рідина, багату білками і бідну жирами. За складом молозиво більше нагадує сироватку, ніж молоко. Вироблення молозива корелює з розростанням залозистої тканини і змінами, викликаними пролактином та іншими гормонами.

 • У 3-му - триває чарункова гіперплазія і одночасне посилення видільних властивостей. Ці процеси тривають в післяпологовому періоді і досягають максимуму в перші 2 тижні лактації.


У функціональній активності молочної залози виділяють два періоди:

 1. Процес підготовки до секреції молока (лактогенезу)

 2. Процес підтримки лактації у годуючої матері (лактопоез)


Лактогенезу - це комплексний морфофизиологический процес, що включає в себе сукупність змін як проток, так і альвеол молочної залози під час вагітності, і що знаходиться під контролем ендокринної та вегетативної нервової систем.

Дослідження, проведені на культурах тканини молочної залози мишей, виявили вирішальну роль інсуліну та гормону росту у запуску розростання залозистої тканини. У процесі розподілу, що передує диференціації, основну роль виконує кортизол, в той час як на фазі секреції переважаючими гормонами стають пролактин і інсулін. Плацентарний лактоген і хоріонічний гонадотропін, мабуть, грають моделює роль у цьому процесі.

Вивчення дії окремих гормонів, що впливають на розвиток молочної залози і лактацію, показує, що стероїдні гормони яєчників і плаценти, поряд з пролактином, гонадотропінами і плацентарних лактогенное грають провідну роль,

в той час як інші гормони-лише другорядну.

Зміни молочної залози при вагітності розвиваються поступово і тісно пов'язані з рівнем синтезу і секреції гормонів. Спочатку, зміни грудної залози представляються наслідком вираженого зростання рівня гонадотропінів, естрогенів, пролактину, до яких, на пізніх етапах, приєднується підвищення рівня

плацентарного лактогену, прогестерону і кортикостероїдів. З настанням родової діяльності і безпосередньо після пологів спостерігається різке підвищення ролі гормонів задньої частки гіпофіза.


 1. Пролактин. Пролактин бере участь у процесі індукції та підтримки молочної секреції. Під час вагітності зростання рівня пролактину слідує за зростанням концентрації естрогенів. Виявлено наявність механізму позитивного зворотного зв'язку між естрогенами і пролактином, присутність якого спостерігається в період статевого дозрівання і при вагітності.

 2. Хоча пролактин під час вагітності грає дуже важливу роль у зростанні молочних залоз та підготовці лактації, під час вагітності з грудей виділяється тільки невелика кількість молозива, що складається з десквамованих епітеліальних клітин і транссудату. Відсутність секреції молока під час вагітності пов'язують з дією прогестерону, який порушує взаємодію пролактину з рецепторами на поверхні альвеолярних клітин. Крім того, секреція молока блокується і

високими дозами естрогенів плаценти.

Пролактин міститься в навколоплідних водах. Він синтезується в децидуальної оболонки матки і надходить в навколоплідні води параплацентарно, через оболонки плодового яйця. Поштовхом до вироблення децидуального пролактину є наростання концентрації прогестерону. Вироблення пролактину в децидуальної оболонці стимулюється релаксину, інсуліном та інсуліноподібний фактор росту-1.

Фізіологічна дія пролактину: пролактин навколоплідних вод захищає плід від дегідратації, стимулює синтез сурфактанту в легенях плоду, пригнічує імунологічне відторгнення плоду під час вагітності, модулює підвищення скоротності і збудливості матки, зумовлене дією простагландинів.


 1. Плацентарний лактоген (хоріонічний соматомаммотропін) - це гормон, що синтезується синцитіотрофобласти, що виконує соматотропна, лактогенное і лютеотропний дії. Він надходить у кров матері, починаючи з 6 тижнів вагітності і рівень його весь час зростає, досягаючи піка до терміну пологів. Плацентарний лактоген надає порівняно слабку дію на молочну залозу, але концентрації його в крові під час вагітності настільки високі, що в цілому забезпечує відчутне лактогенное дію.


Таким чином, порушення складних імунологічних взаємовідносин, а також співвідношень параметрів гомеостазу призводять до невиношування, загибелі ембріона, а ще раніше - до безпліддя (чоловічої або жіночої).


Список використаної літератури.


 1. «Фізіологічне акушерство» Є.Т. Михайленко, Г.М. Бублик-Дорняк, вид. 2-е, виправлене, доповнене. Київ, «Вища школа», 1982 р.

 2. «Фізіологічне акушерство» навчальний посібник. В.І. Дуда, І.В. Дуда. Мінськ, Вища школа, 2000 р.

 3. «Гінекологія» навчальний посібник. В.І Дуда, І. В. Дуда. Мінськ; Інтерпресссервіс, Книжковий дім, 2002 р.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Медицина | Реферат
36.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Молочна залоза
Засмага і молочна залоза
Гігієна вагітної жінки
Гомеостаз
М`ясна та молочна продуктивність коней
Гомеостаз і поведінку тварин
Щитовидна залоза
Анестезіологія і реаніматологія гомеостаз у хірургічних
Раціон вагітної і годуючої матері
© Усі права захищені
написати до нас