Візантійська культура

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Візантійська культура.
План:
  1.Вступ ............................................... .................................................. ........... 3
2.Культурно-історичний пам'ятник. ........................................... ............ 5
3.Лічность і культура. ............................................ ....................................... 9
Висновок ................................................. .................................................. ..... 15
Список літератури ................................................ ....................................... 16

1.Вступ.


У своєму рефераті я хотів би розповісти про культуру Візантії, одній з держав, яка внесла великий внесок у розвиток культури в Європі Середніх століть. В історії світової культури Візантії належить особливе, видатне місце. У художній творчості Візантія дала середньовічному світові високі образи літератури і мистецтва, що відрізнялися шляхетною добірністю форм, образним баченням думки, витонченістю естетичного мислення, глибиною філософської думки.
За силою виразності і глибокої натхненності Візантія багато сторіч стояла перед усіх країн середньовічної Європи. Пряма спадкоємиця греко-римського світу і елліністичного Сходу, Візантія завжди залишалася центром своєрідної і воістину блискучої культури. Якщо намагатися відокремити візантійську культуру від культури Європи, Переднього і Близького Сходу, то найбільш важливими будуть наступні фактори:
1. У Візантії була мовна спільність (основною мовою була грецька);
2. У Візантії була релігійна спільність (основною релігією було християнство у формі православ'я);
3. У Візантії при всій багатоетнічності, існувало етнічне ядро, що складається з греків.
4. Візантійську імперію завжди відрізняли стійка державність і централізоване управління.
Це все, звичайно, не виключає того, що візантійська культура, що надавала вплив на багато сусідніх країн, сама піддавалася культурному впливу з боку як племен і народів, що населяли її, так і суміжних їй держав. Протягом свого тисячолітнього існування Візантія зіштовхувалася з могутніми зовнішніми культурними впливами, що виходили з країн, що знаходилися на близькій їй стадії розвитку, - з Ірану, Єгипту, Сирії, Закавказзя, а пізніше латинського Заходу і Древньої Русі. З іншого боку, Візантії приходилося вступати в різноманітні культурні контакти з народами, які стояли на декілька або на значно більш низькій стадії розвитку (візантійці називали їх "варварами").
Процес розвитку Візантії був не прямолінійним. У ньому були епохи підйому й занепаду, періоди торжества прогресивних ідей і похмурі роки панування реакційних. Але паростки нового, живого, передового проростали рано чи пізно у всіх сферах життя, у всі часи. Невичерпним джерелом культури було народна творчість. Під покривом традицій і стереотипів жило, діяло і пробивало собі дорогу новий, творчий початок.
Всю тисячолітню історію Візантії можна умовно розділити на три періоди:
1.сер.IV-пер.пол.VII ст. - Період розкладання рабовласницького ладу і становлення середньовічного суспільства.
2.сер.VII-нач.XIII ст. - Поява і розвиток феодалізму у Візантії.
3.XII-сер.XV ст. - Останній період, що характеризується подальшим розвитком феодалізму і початком його розкладання.
Перші сторіччя існування Візантійської держави можна розглядати як найважливіший етап у формуванні світогляду візантійського суспільства, що спирався на традиції язичницького еллінізму і принципи християнства. У ранній Візантії новий розквіт переживає філософія неоплатонізму. З'являється ряд філософів-неплатників - Прокл, Діадох, Плотін, Псевдо-Діонісій Ареопагіт. Неоплатонізм безпосередньо примикав і співіснував з ранньовізантійської філософською думкою. Але неоплатонізм жадав від своїх прихильників спеціальної філософської підготовки, особливого мислення, повороту мозків. Він був елітарний, тобто недоступний широким масам, у чому і позначилася його історична приреченість.
Формування християнства як філософсько-релігійної системи було складним і тривалим процесом. Християнство увібрало в себе багато філософські та релігійні вчення того часу. Християнська догматика склалася під сильним впливом не тільки близькосхідних релігійних навчань, іудаїзму, маніхейства, але й неоплатонизма.Догмат про троїчності божества, один з центральних догматів християнського віровчення, - це, по суті переосмислена тріада неоплатоників. Однак християнство, незважаючи на наявність загальних з маніхейством і неоплатонізмом рис, принципово відмінно від манихейского дуалізму і неоплатоновского монізму. Саме християнство було не тільки синкретичним релігійним навчанням, але і синтетичною філолофсько-релігійною системою, важливим компонентом якої були античні філософські навчання. Це, може бути, пояснює до деякої міри і те, що християнство не тільки боролося з античною філософією, але і використовувала її у своїх цілях. На зміну непримиренності християнства з усім що несло клеймо язичества приходить компроміс між християнським і античним світоглядом.

2.Культурно-історичний пам'ятник.

Візантійське мистецтво генетично сходило до елліністичного і східнохристиянському художньому мистецтву. У ранній період у візантійському мистецтві як би злилися рафінрованная платонічность і трепетна чуттєвість пізньоантичного імпрессіонізмас наївною, часом грубуватою експресивністю народного мистецтва Сходу. Еллінізм довгий час залишався головним, але не єдиним, джерелом, звідки візантійські майстри черпали добірність форм, правильність пропорцій, чарівну прозорість колористичної гами, технічна досконалість своїх творів. Але еллінізм не міг повною мірою протистояти потужному потоку східних впливів, що нахлинули на Візантію в перші сторіччя її існування. У Цей час відчувається вплив на візантійське мистецтво єгипетських, сірійських, малазійських, іранських художніх традицій.
У IV-V ст. в мистецтві Візантії були ще сильні пізньоантичних традиції. Якщо класичне античне мистецтво відрізнялося умиротвореним монізмом, якщо воно не знало боротьби духу і тіла, а його естетичний ідеал утілював гармонійну єдність тілесної і духовної краси, то вже в пізньоантичному художній творчості намічається трагічний конфлікт духу і плоті. Моністична гармонія змінюється зіткненням протилежного почав, "дух як би намагається скинути окови тілесної оболонки". Надалі візантійське мистецтво подолало конфлікт духу і тіла, його перемінила спокійна споглядальність, покликана повести людини від бур земного життя в надчуттєвий світ чистого духу. Це "умиротворення" відбувається в результаті визнання переваги духовного початку над тілесним, перемоги духу над плоттю. Основний естетичної завданням візантійського мистецтва відтепер стає прагнення художника втілити в художньому образі трансцендентну ідею.
У VI-VII ст. візантійські художники зуміли не тільки ввібрати ці багатообразні впливи, але і, подолавши їх, створити свій власний стиль у мистецтві. З цього часу Константинополь перетворюється на прославлений художній центр середньовічного світу, в "палладиум наук і мистецтв". За ним слідують Равенна, Рим, Нікея, Фессалоніка, що також стали осередком візантійського художнього стилю.
Розквіт візантійського мистецтва раннього періоду пов'язаний із зміцненням могутності імперії при Юстиніані. У Константинополі в цей час споруджуються чудові палаци та храми. Неперевершеним шедевром візантійського творчості став побудований в 30-х роках VI ст. храм св. Софії. Вперше в ньому була втілена ідея грандіозного центричного храму, увінчаного куполом. Блиск різнобарвних мармурів, мерехтіння золота і коштовних речей, сяйво безлічі лампад створювали ілюзію безмежності простору собору, перетворювали його в подобу макрокосмосу, символічно наближали до образу Всесвіту. Недарма він завжди залишався головною святинею Візантії.
Інший шедевр візантійської архітектури - церква св. Віталія в Равенні - вражає вишуканістю і елегантністю архітектурних форм. Особливу славу цьому храму принесли його знамениті мозаїки не тільки церковного, але і світського характеру, зокрема зображення імператора Юстиніана й імператриці Феодори і їх свити. Особи Юстиніана і Феодори наділені портретними рисами, колірна гамма мозаїк відрізняється повнокровною яскравістю, теплотою і свіжістю.
У живописі VI-VII ст. кристалізується специфічно візантійський образ, очищений від сторонніх впливів. В основі його лежить досвід майстрів Сходу і Заходу, які прийшли незалежно один від одного до створення нового мистецтва, відповідного спіритуалістичним ідеалам середньовічного суспільства. У цьому мистецтві з'являються вже різні напрями і школи. Столична школа, наприклад, відрізнялася чудовою якістю виконання, витонченим артистизмом, живописністю і барвистим розмаїттям, трепетно ​​і переливчатостью квітів. Одним з найдосконаліших творів цієї школи були мозаїки в куполі церкви Успіння в Нікеї.
Інші напрямки в мистецтві ранньої Візантії, що втілилися в мозаїках Равенни, Синая, Салоніки, Кіпру, Паренцо, знаменують відмову візантійських майстрів від античних ремінісценцій. Образи стають більш аскетичними, не тільки почуттєвому, але й емоційного моменту в такому мистецтві вже немає місця, зате духовність досягає надзвичайної сили.
Церковне богослужіння перетворилося у Візантії в свого роду пишну містерію. У напівтемряві зведень візантійських храмів сумеречно сяяло безліч свічок і лампад, озаряющих таємничими відблисками золото мозаїк, темні лики ікон, багатобарвні мармурові колонади, чудову дорогоцінну начиння. Все це повинно було, за задумом церкви, затьмарити в душі людини емоційну піднесеність античної трагедії, здорове веселощі мімів, суєтні хвилювання циркових ристаний і дарувати йому відраду в повсякденності реального життя.
У прикладному мистецтві Візантії в меншій мірі, ніж в архітектурі і живопису, визначилася провідна лінія розвитку візантійського мистецтва, що відображає становлення середньовічного світогляду. Живучість античних традицій тут виявлялася як в образах, так і у формах художнього вираження. Разом з тим і сюди проникали поступово художні традиції народів Сходу. Тут, хоч і у меншій мірі, ніж у Західній Європі, зіграло свою роль вплив ваварского світу.
Музика займала особливе місце у візантійській цивілізації.
Своєрідне поєднання авторитарності і демократизму не могло не позначитися на і на характері музичної культури, яка представляла складне і багатолике явленіедуховной життя епохи. У V-VII ст. поисходило становлення християнської літургії, розвивалися нові жанри вокального мистецтва. Музика знаходить особливий цивільний статус, включається у сиситему репрезентації державній владі. Особливий колорит зберігала музика міських вулиць, театральних і циркових уявлень і народних праздненств, отразишая багатющу пісенно-музичну практику багатьох народів, що населяли імперію. Кожен з цих видів музики мав свій власний естетичний і соціальний зміст і в той же час, взаємодіючи, вони зливалися в єдине і неповторне ціле. Християнство дуже рано оцінило особливі можливості музики як мистецтва універсального і сот який володіє силою масового і індивідуального психологічного воздейсвия, і включило її в свій культовий ритуал. Саме культовій музиці судилося зайняти домінуюче положення в середньовічній Візантії.
У житті широких народних мас як і величезну роль грали масові видовища. Правда, античний театр починає хилитися до занепаду - античні трагедії і комедії все частіше замінюються виступами мімів, жонглерів, танцівників, гімнастів, приборкувачів диких тварин. Місце театру займає нині цирк (іподром) з його кінними ристаниями, які користуються величезною популярністю.
Якщо підвести підсумок по першому періоду існування Візантії, то можна сказати, що в цей період сформувалися основні особливості візантійської культури. Перш за все, до них слід віднести те, що візантійська культура була відкрита іншим культурним впливам одержуваним ззовні. Але поступово вже в ранній період вони синтезувалися головною, провідною греко-римською культурою.
Культура ранньої Візантії була міською культурою. Великі міста імперії, і в першу чергу Константинополь, були не тільки центрами ремесла і торгівлі, а й осередками найвищої культури і освіченості, де зберігалося багату спадщину античності.
Боротьба світської і церковної культур особливо характерна для першого періоду історії Візантії. В історії Візантійської культури перші століття існування Візантії були часом гострої ідеологічної боротьби, зіткнення суперечливих тенденцій, складних ідейних колізій, але і часом плідних шукань, інтенсивного духовного творчості, позитивного розвитку науки і мистецтва. Це були століття, коли в муках боротьби старого з новим народжувалася культура майбутнього середньовічного суспільства.
У другому етапі розвитку культури, який припав на час з другої половини VII ст. до XII в., виділяють час іконоборства (друга чверть VIII - 40-і роки IXв., час правління імператорів Македонської династії (так зване "Македонське відродження": 867-1056гг., і час царювання Комнінів ("комниновского відродження": 1081-1185 рр..).
Визначальною рисою духовного життя імперії до середини VII сторіччя стало безроздільне панування християнського світогляду. Глибоку релігійність симулювали тепер не стільки догматичні спори, скільки наступ ісламу, яке вели араби, надихаючись "священною війною" і боротьбою з язичниками - слов'янами і проболгар.
Ще більш зросла роль церкви. Нестабільність життєвих підвалин, господарська і побутова невлаштованість мас населення, убогість і постійна небезпека з боку зовнішнього ворога загострили релігійне почуття підданих імперії: затверджувалися дух смиренності перед мінливостями "світу цього", покірливого підпорядкування "духовним пастирям", безмежна віра в чудеса і знамення, у порятунок через самозречення і молитву. Стрімко збільшувалася стан ченців, множилося число монастирів. Як ніколи раніше, розцвів культ святих, особливо поклоніння відомим лише в даній місцевості, окрузі, місті; на них як на "власних" небесних заступників покладалися всі надії.

3.Лічность і культура.

Пошуки оригінальних філософських і богословських рішень робилися вже в другій половині VII ст., Хоча найбільш видатні праці в цій сфері були створені в наступному сторіччі.
Характерний у даному зв'язку той факт, що на загальному тлі занепаду культури в середині VII ст., По суті лише теологія випробовувала певний підйом: цього вимагали насущні інтереси правлячої еліти, видавані за гостру потребу найширших верств суспільства. Незалежно від того, що Максима Сповідника піддав гонінням сам імператор Констант II, теоретичні шукання цього теолога відповідали потребам пануючого класу, а без них, до речі кажучи, було б неможливо прояв і "Джерела знання" Дамаскина.
Основою богословських побудов Максима складає ідея возз'єднання людини з богом (через подолання прірви між духовним і плотським) як возз'єднання першопричини всього сущого, цілого з його частиною. У сходженні до духовного активну роль Максим відводив самій людині, її вільній волі.
Іоанн Дамаскін поставив перед собою і виконав дві основні задачі: він піддав гострій критиці ворогів правовірності (несторіан, маніхеїв, іконоборців) і сітематізіровал богослов'я як світогляд, як особливу систему ідей про бога, створення світу і людину, визначивши його місце в посюстороннем і потойбічному світах . Компіляція (відповідно до девіз Дамаскина "Не люблю нічого свого") на основі арістотелівської логіки представляла основний метод його роботи. Він використовував і природничонаукові уявлення древніх, але ретельно відібрав з них, як і з догматів своїх попередників-богословів, лише те, що ні ву якій мірі не суперечило канонам всесвітніх соборів.
По суті творчість Дамаскина навіть за середньовічними мірками позбавлена ​​оригінальності. Його праці відіграли велику роль в ідейній боротьбі з іконоборством, але не тому, що містили нові доводи на захист традиційних уявлень і релігійних обрядів, а завдяки усуненню з церковних догматів протиріч, приведенню їх у струнку систему.
Значний крок вперед у розвитку богословської науки, у розробці нових ідей, що стосуються проблем співвідношення духу і матерії, вираження думки і її сприйняття, відносини бога і людини, був зроблений під час запеклих суперечок між іконоборцями і иконопочитателями. Але в цілому аж до середини IX ст. філософи і богослови залишалися в колі традиційних ідей пізньоантичного християнства.
Ідейна боротьба епохи іконоборства, яка прийняла гостру політичну форму, поширення павліканской єресі зробили абсолютно очевидною необхідність підвищення освіченості духівництва і представників вищих шарів суспільства. В обстановці загального підйому духовної культури новий напрямок у науковій і філософській думці Візантії позначилося у творчості патріарха Фотія, який зробив більше, ніж хто-небудь інший до нього, для відродження і розвитку наук в імперії. Фотій зробив нову оцінку і добір наукових і літературних праць попередньої епохи і сучасності, грунтуючись при цьому не тільки на церковному віровченні, але і на міркуваннях раціоналізму і практичної користі і намагаючись за допомогою природничонаукових знань пояснити причини природних явищ. Підйом раціоналістичної думки в епоху Фотія, що супроводжується новим наростанням інтересу до античності, став ще більш відчутним у XI-XIIвв. Примітно, проте, одночасно з цією тенденцією, як це дуже часто бувало у Візантії, розроблялися і поглиблювалися суто містичні богословські теорії. Однією з таких теорій, створеної на рубежі X-XI ст. і не отримала широкого визнання в XI-XII ст., була визначена велика ідейна і політична роль у наступному: вона лягла в основу могутнього плину в православній церкві в XIV-XVI ст. - Ісихазму. Мова йде про містику Симеона Нового Богослова, розвинувши тезу про можливість для людини реального єднання з божеством, з'єднання почуттєвого і розумового (духовного) світу шляхом містичного самоспоглядання, глибокої смиренності і "розумної молитви".
Ще за часів Фотія ясно виявилися протиріччя в інтерпретації ідеалістичних концепцій античності між прихильниками Аристотеля і Платона. Після епохи тривалої переваги, отдававшегося візантійськими теологами вченню Аристотеля, з XI ст. у розвитку філософської думки намітився поворот до платонізму і неоплатонізму. Яскравим представником саме цього напрямку був Михайло Пселл. При всьому своєму схилянні перед античними мислителями і при всій своїй залежності від цитованих їм положень класиків стародавності Пселл залишався проте дуже самобутнім ("артистичним") філософом, уміючи, як ніхто інший, з'єднувати і примиряти тези античної філософії і християнського спіритуалізму, підкоряти ортодоксальній догматики навіть таємничі прорікання окультних наук.
Однак, як ні обережні і митецькі були спроби інтелектуальної візантійської еліти уберегти і культивувати раціоналістичні елементи античної науки, гостре зіткнення виявилося неминучим: приклад тому - відлучення від церкви й осуд учня Пселла філософа Іоанна Итала. Ідеї ​​Платона були загнані в жорсткі рамки теології. Раціоналістичні тенденції у візантійській філософії воскреснуть тепер не скоро, лише в обстановці наростаючого кризи XIII-XV ст., Особливо в умовах запеклої боротьби з містиками-исихастами.
Загальний занепад творчої активності в "темні століття" з особливою силою відбився на стані візантійської літератури. Вульгаризація, відсутність літературного смаку, "темний" стиль, шаблонні характеристики і ситуації - все це утвердилося надовго як пануючі риси творів літератури, створених у другій половині VII-першій половині IX століття. Наслідування античним зразкам уже не знаходило відгуку в суспільстві. Головним замовником і цінителем літературної праці стало чорне духівництво. Ченці були суцільно і поруч і авторами житій. Агіографія і літургійна поезія вийшли на передній план. Проповідь аскетизму, смиренності, надій на чудо і потойбічне заплату, оспівування релігійного подвигу - головний ідейний зміст літератури цього роду.
Особливих висот візантійська агіографія досягла в IX столітті. У середині X ст. близько півтора сотень популярних житій були оброблені і переписані видним хроністом Симеоном Метафрастом (Логофетом). Занепад жанру позначився в наступному, XI ст.: Замість наївних, але живих описів стали панувати суха схема, шаблонні образи, трафаретні сцени життя святих.
Разом з тим Житин жанр, що незмінно мав найширшої популярністю серед народних мас, надавав помітне вплив на розвиток візантійської літератури й у X і в XI ст. Вульгаризація нерідко поєднувалася з яскравою образністю, реалістичністю описів, життєвістю деталей, динамізмом сюжету. Серед героїв житій нерідко виявлялися незаможні і скривджені, які роблячи мученицький подвиг у славу бога, сміливо вступали в боротьбу із сильними і багатими, з несправедливістю, неправдою і злом. Нота гуманізму і милосердя - невід'ємний елемент безлічі візантійських житій.
Релігійна тематика домінувала в цю епоху й у поетичних творах. Частина їх безпосередньо відносилася до літургійної поезії (церковні піснеспіви, гімни), частина присвячувалася, як і агіографія, прославлянню релігійного подвигу. Так, Федір Студит прагнув опоетизувати чернечі ідеали і самий розпорядок монастирського життя.
Відродження літературної традиції, яка полягала в орієнтації на шедеври античності й у переосмисленні, особливо помітним стало в XI-XII ст., Що позначилося на виборі і сюжетів, і жанрів, і художніх форм. Як за часів античності, епістолографія, изобиловавшая ремінісценціями з древньої греко-римської міфології, стала засобом яскраво емоційного оповідання, самовираження автора, піднімаючись до рівня вишуканої прози. Сміливо запозичуються в цей період сюжети і форми і східної і західної літератури. Здійснюються переклади і переробки з арабського і латині. З'являються досліди поетичних творів на народному, розмовній мові. Вперше за всю історію Візантії починаючи з IV ст. оформився і став поступово розширюватися з XII в. цикл народоязичной літератури. Збагачення ідейного і художнього змісту літератури за рахунок посилення народної фольклорної традиції, героїчного епосу найбільше наочно з'являється в епічній поемі про Дигенисе Акрите, створеної на основі циклу народних пісень у X-XI ст. Фольклорні мотиви проникають і у відроджений на той час елліністичний любовно-пригодницький роман.
На другий період приходиться також і розквіт візантійської естетики. Розвиток естетичної думки в VIII-IX ст. було стимульовано боротьбою навколо культових зображень. Иконопочитателями довелося підсумувати головні християнські концепції образу і на їх основі розробити терію співвідношення образу й архетипу, насамперед стосовно до образотворчого мистецтва. Були вивчені функції образа в духовній культурі минулого, здійснений порівняльний аналіз образів символічних і міметичної (наслідувальних), - по-новому осмислено відношення образу до слова, поставлена ​​проблема пріоритету живопису в релігійній культурі.
Найбільш повний розвиток одержало в ту епоху антікізіруещее напрямок естетики, що орієнтувалося на античні критерії прекрасного. Відроджувався інтерес до фізичної (тілесної) красі людини; одержувала нове життя засуджується релігійними ригористами естетика еротизму; знову користувалося особливою увагою світське мистецтво. Нові імпульси знайшла також теорія символізму, особливо концепція алегорії; стало цінуватися садово-паркове мистецтво; відродження торкнулося і драматичного мистецтва, омисленію якого присвячувалися спеціальні праці.
Досягає в той період нового розквіту мистецтво кольорового мозаїчного зображення. У IX-XI ст. реставрувалися і старі пам'ятники. Поновлювалися мозаїки й у храмі св. Софії. З'явилися нові сюжети, в яких знаходила відображення ідея союзу церкви з державою.
У IX-X ст. істотно збагатився й ускладнився декор рукописів, богаче і різноманітніше стали книжкові мініатюри й орнамент. Однак справді новий період у розвитку книжкової мініатюри приходиться на XI-XII ст., Коли переживала розквіт константинопольська школа майстрів у цій області мистецтва. У ту епоху взагалі провідну роль у живопису загалом (в іконописі, мініатюрі, фресці) придбали столичні школи, відзначені печаткою особливої ​​досконалості смаку і техніки.
У VII-VIII ст. в храмовому строїтельтва Візантії і країн візантійського культурного кола панувала та ж хрестово-купольна композиція, яка виникла в VI ст. і характеризувалася слабко вираженим зовнішнім декоративним оформленням. Велике значення декор фасаду придбав у IX-X ст., Коли виник і одержав поширення новий архітектурний стиль. Поява нового стилю була пов'язана з розквітом міст, посиленням суспільної ролі церкви, зміною соціального змісту самої концепції сакральної архітектури в цілому і храмового будівництва зокрема (храм як образ світу). Зводилося багато нових храмів, будувалося велике число монастирів, хоча вони були, як правило, невеликі за розміром.
Крім змін у декоративному оформленні будинків, мінялися й архітектурні форми, сама композиція будівель. Збільшувалося значення вертикальних ліній і членувань фасаду, що змінило і силует храму. Будівельники все частіше вдавалися до використання візерункової цегляної кладки.
Риси нового архітектурного стилю проявилися й у ряді локальних шкіл. Наприклад в Греції X-XII ст. властиво збереження деякої архаїчності архітектурних форм (не розчленованість площини фасаду, традиційні форми невеликих храмів) - з подальшим розвитком і зростанням впливу нового стилю - тут також все ширше використовувалися візерунковий цегельний декор і поліхромна пластика.
У VIII-XII ст. оформилося спеціальне музично-поетичне церковне мистецтво. Завдяки його високим художнім вартостям, послаб впливом на церковну музику музики фольклорної, мелодії якої раніше проникали раніше навіть у літургію. З метою ще більшої ізоляції музичних основ богослужіння від зовнішніх впливів була проведена канонізація лаотональной системи - "октоіха" (восьмигласия). Іхоси являли собою деякі мелодійні формули. Однак музично-теоретичні пам'ятники дозволяють укласти, що система ихосов не виключала звукорядного розуміння. Найбільш популярними жанрами церковної музики стали канон (музично-поетична композиція під час церковної служби) і тропар (чи не основний осередок візантійської гімнографії). Тропарі створювалися до всіх свят, всім урочистим подіям і пам'ятним датам.
Прогрес музичного мистецтва привів до створення нотного листа (нотації), а також літургійних рукописних збірок, в яких фіксувалися піснеспіви (або тільки текст, або тексту з нотацією).
У цілому естетична думка у Візантії в VIII-XII ст. досягла, мабуть, вищої точки свого розвитку, надаючи сильної вплив на художню практику ряду інших країн Європи і Азії.
Кризові явища перехідної епохи у візантійській культурі були особливо затяжними в сфері образотворчого мистецтва VII-IX ст., На долях якого сильніше, ніж в інших галузях, позначилося іконоборство. Розвиток найбільш масових, релігійних видів образотворчого мистецтва (іконопису і фрескового живопису) відновилося лише після 843 р., тобто після перемоги іконошанування. Особливість нового етапу полягала в тому, що, з одного боку, помітно зріс вплив античної традиції, а з іншого - все більш стійкі рамки здобував вироблявся в ту епоху іконографічний канон з його стійкими нормами, які стосувалися вибору сюжету, співвідношення фігур, самих їхніх поз, підбору фарб, розподілу світлотіней і т.п. Цьому канону в наступному будуть строго слідувати візантійські художники. Створення мальовничого трафарету супроводжувалося посиленням стилізації, покликаної служити цілям передачі через зоровий образ не стільки людського лику, скільки укладеної в цьому образі релігійної ідеї.

Висновок

Громадське життя також не обходилося без музики. У книзі "Про церемонії візантійського двору" повідомляється майже про 400 співах. Це і пісні-ходи, і пісні під час кінних процесій, і пісні при імператорському застіллі, і пісні-аккламации, і т.п.
З IX ст. в колах інтелектуальної еліти наростав інтерес до античної музичної культури, хоча цей інтерес і мав переважно теоретичний характер: увагу залучала не стільки сама музика, скільки твори давньогрецьких музичних теоретиків.
Як підсумок до другого періоду я хотів би сказати, що Візантія в цей час досягла найвищої могутності та найвищої точки розвитку культури. У суспільному розвитку і в еволюції культури Візантії очевидні суперечливі тенденції, обумовлені її серединним положенням між Сходом і Заходом.
Третій же період (XII-XIV ст.) Можна коротко охарактеризувати, як найвищу точку розвитку феодалізму і розвал Візантійської імперії. Через брак матеріалу з даного періоду скажу лише, що, незважаючи на те, що Візантія проіснувала на 1000 років довше Великої Римської імперії, вона була завойована таки в XIV ст. турками-сельджуками. Але, незважаючи на це, Візантія внесла величезний внесок у розвиток світової культури. Її основні принципи і напрямки культури перейшли до сусідніх держав. Практично весь час середньовічна Європа розвивалася на основі досягнень візантійської культури. Візантію можна назвати "другим Римом", тому що її внесок у розвиток Європи й усього світу нічим не поступається Римської імперії.
У цілому естетична думка у Візантії в VIII-XII ст. досягла, мабуть, вищої точки свого розвитку, надаючи сильної вплив на художню практику ряду інших країн Європи і Азії.
Кризові явища перехідної епохи у візантійській культурі були особливо затяжними в сфері образотворчого мистецтва VII-IX ст., На долях якого сильніше, ніж в інших галузях, позначилося іконоборство. Розвиток найбільш масових, релігійних видів образотворчого мистецтва (іконопису і фрескового живопису) відновилося лише після 843 р., тобто після перемоги іконошанування.

Список літератури

1. Джерело: "Культура Візантії" у трьох томах. Вид. "НАУКА", Москва 1984,1989 рр..
2. Культура Візантії. Під ред. Сахарова Л.Д. М., 2000.
3. Культурологія. Під ред. Г.В. Драча. Р / Д, 1999.
4. Рогінський Я.Я. Формування культури в світі. М. "НАУКА", 2002.
5. Енциклопедичний словник. 2001.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Культура і мистецтво | Реферат
63.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Візантійська культура 3
Візантійська культура 2
Візантійська культура та її особливості
Візантійська культура та її зв`язок з культурою Київської Русі
Візантійська імперія в ХІ - ХV ст
Візантійська Імперія
Візантійська імперія в ХІ ХV ст
Візантійська література
Візантійська цивілізація
© Усі права захищені
написати до нас