Відповідальність за порушення митного права

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Відповідальність за порушення митного права

ЗМІСТ

Введення

1. Адміністративна відповідальність за порушення митного права

1.1 Принципи переміщення товарів через митний кордон

1.2 Адміністративні правопорушення митних правил

1.3 Види стягнень за порушення митного права

1.4 Виробництво і розгляд справ про порушення митних правил

2. Кримінальна відповідальність за порушення митного права

2.1 Економічна контрабанда

2.2 Неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті

2.3 Ухилення від сплати митних платежів і зборів

3. Відповідальність посадових осіб митних органів

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

Розвиток ринкових відносин в економіці Казахстані, лібералізація зовнішньоекономічної діяльності сприяли значному підвищенню інтересу до митного справі, законодавству з питань і проблем розвитку митної сфери, і в кінцевому підсумку до митного права. Надаючи велике державне значення зовнішньоекономічних зв'язків, як важливої ​​складової частини господарської діяльності, з метою вдосконалення управління ними, а також відповідно до «Декларацією про державний суверенітет Казахської РСР» [1], Законом Казахської РСР «Про основні засади зовнішньоекономічної діяльності Казахської РСР» [ 2] та Указом Президента Казахської РСР від 20 грудня 1990 р. про перетворення Державного комітету Казахської РСР з питань зовнішньоекономічних зв'язків у Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків Казахської РСР Кабінет Міністрів Казахської РСР [3] основними завданнями Міністерства були визначені шляхи розробки стратегії розвитку зовнішньоекономічних зв'язків Казахстану; формування ефективної організаційної структури управління зовнішньоекономічними зв'язками, вивчення кон'юнктури і прогнозування на цій основі тенденцій розвитку світових товарних ринків, міжнародних економічних відносин, методичне, інформаційне та консультаційне забезпечення учасників зовнішньоекономічних зв'язків за ціновими, валютно-фінансових, кредитних, правових питань, а також за якістю і технічним вимогам зовнішнього ринку до поставляється на експорт продукції; регулювання торгово-економічних, валютно-фінансових, науково-технічних та інших відносин учасників зовнішньоекономічних зв'язків республіки з іноземними партнерами.

Прийнятий державами Митного союзу Договір про Митний союз і Єдиному економічному просторі від 26 лютого 1999 р. передбачає заходи з надання нового імпульсу розвитку більш тісної інтеграції, зближення економіки держав-учасниць з метою соціального прогресу і поліпшення добробуту народів. Спільними зусиллями Казахстану, Росії, Киргизстану, Таджикистану та Білорусі була розроблена єдина митно-тарифної політика з урахуванням торгово-політичних інтересів держави, в тому числі пропозицій про встановлення, скасування та зміну митних зборів, надання тарифних пільг і преференцій, а також про зміну номенклатури митного тарифу з урахуванням інтересів вітчизняних виробників і споживачів товарів, республіканського бюджету. Були вироблені заходи у відповідь на дискримінаційні дії проти Республіки Казахстан окремих країн та їх спілок у сфері митно-тарифної політики.

У своєму указі від 15 серпня 2003 року N 1165 Про подальші заходи щодо реалізації Стратегії розвитку Казахстану до 2030 року Президент Республіки Казахстан звернув увагу на торгову політику РК зокрема на перспективи зовнішньої торгівлі РК, як запорука успішного розвитку економіки Казахстану: «Економіка Казахстану досягла високої ступеня відкритості, що визначається, по-перше, ступенем участі в міжнародному поділі праці, по-друге, широкої лібералізацією зовнішньоекономічної діяльності. Економічний розвиток, що спостерігається в Казахстані, за останні роки спричинило за собою одночасне збільшення обсягів зовнішньої торгівлі. В даний час Казахстан здійснює експортно-імпортні операції з 177 країнами світу. Укладено торговельно-економічні угоди з більш ніж 60 країнами, з більшістю з яких торгівля здійснюється на основі режиму найбільшого сприяння. З країнами СНД встановлено режим вільної торгівлі, а з Росією, Білоруссю та Україною розпочато роботу з формування Єдиного економічного простору (ЄЕП). У рамках Євразійського економічного співтовариства триває робота зі створення Митного союзу і формування Спільного митного тарифу.

Разом з тим залишаються проблеми, пов'язані із сировинною спрямованістю казахстанського експорту, бар'єрами з боку окремих торгових партнерів, низькою часткою продукції обробних галузей промисловості, відсутністю системи просування та заохочення експорту товарів і слабким менеджментом на підприємствах, що мають зовнішньоторговельний потенціал »[4].

Особлива увага приділяється питанням формування єдиного економічного простору (ЄЕП) Росії, Казахстану, України та Білорусі. Вони всебічно обговорювалися на засіданні Ради керівників митних служб ЄврАзЕС, а також засіданнях груп високого рівня зі створення ЄЕП. Перший заступник голови комітету входить до складу Головного Зовнішньоекономічної Управління, а ряд посадових працівників - до складу робочих та експертних груп, які беруть безпосередню участь у розробці міжнародних правових документів з формування ЄЕП. «Так робочою групою по блоку" Митно-тарифне і нетарифне регулювання, митне адміністрування "розробляється 30 міжнародних правових документів з формування ЄЕП. Казахстанська сторона розробила сім проектів, у тому числі що стосуються питань визначення митної вартості товарів, єдиних правил застосування імпортних, експортних і тарифних квот, єдиних умов транзиту, а також спрощення процедур контролю переміщення фізичних осіб і належних їм транспортних засобів через кордони між державами - учасницями єдиного економічного простору ». [5]

Однією з гострих проблем, що завдає серйозної шкоди економіці Казахстану є порушення митного права. Порушенням митного законодавства визнаються протиправні дії або бездіяльності особи, які посягають на встановлений порядок переміщення товарів і ТЗ через митний кордон, митний контроль та митне оформлення, а також ухилення від сплати митних платежів та податків.

За вище перелічені порушення законодавства може бути передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність залежно від ступеня суспільної небезпеки таких порушень.

Метою даної дипломної роботи є дослідження питання адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення митного права учасників зовнішньоекономічної діяльності, а також відповідальності посадових осіб за неправомірні рішення в області митного права.

Це питання мало вивчений у науковій літературі, в основному питання, що стосуються порушення митного права розглядаються в інших галузях права і не виділені в окремі інститути дослідження. Тому автор дипломної роботи зробить спробу об'єднати питання різної відповідальності за порушення митного права і додати їм єдину дослідну спрямованість.

Дослідницька частина дипломної роботи спирається на теоретичні праці Алібекова С.Т., Сарсембаєв М.А.. Некрасова В.А.. Джандарбекова І.А., а також у роботі використані матеріали кримінального права, адміністративного права, кримінології, соціології та інших наук.

Дана дипломна робота складається з трьох розділів. У першому розділі розглядається питання про адміністративну відповідальність за порушення митного права. Друга глава присвячена питанню кримінальної відповідальності за порушення митного права. У третьому розділі дається аналіз правової відповідальності посадових осіб за порушення митного права.

1. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНОГО ПРАВА

1.1 Принципи переміщення товарів через митний кордон

Основні принципи переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон визначені в главі 2 Митного Кодексу Республіки Казахстану (далі ТК РК). [6]

1. Принцип забезпечення провезення товару через митні кордони держав. Всі особи на рівних підставах мають право на переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон, а також транзит через митну територію РК, за винятком випадків, передбачених ТК РК і міжнародними договорами, ратифікованими РК (ст. 8 ТК РК). [6]

2. Принцип заборони провезення через митні кордони товарів, тобто дотримання заходів нетарифного регулювання при переміщенні товарів і ТЗ через митний кордон РК, означає заборону переміщення товарів, що завдають шкоди національним і загальнолюдським цінностям. Ввезення і вивезення таких товарів на митну територію заборонений внутрішньодержавним законодавством і міжнародно-правовими актами, виходячи з інтересів державної безпеки, морально-етичних інтересів, захисту здоров'я і життя населення, охорони навколишнього середовища, тварин, рослин, охороною художнього, історичного та археологічного надбання країни і зарубіжних країн, захисту права власності, захисту інтересів споживачів товарів, що ввозяться і виходячи з інших життєво важливих інтересів РК. Заборонені до ввезення чи провозу товари повинні бути негайно повернені або видворені за межі РК, якщо не передбачена санкція у вигляді конфіскації (ст. 12 ТК РК). [6]

Зберігання заборонених товарів на складі передбачено протягом трьох діб. Після події цього часу товари переходять під інший митний режим. Якщо митний режим не буде заявлений, то товари переходять у власність держави. Заборони на ввезення в Республіку Казахстан і вивіз з Республіки Казахстан товарів і транспортних засобів затверджені Постановою Уряду Республіки Казахстан від 10 липня 2003 року № 681. «До т Оварі, заборонені до ввезення в Республіку Казахстан відносяться: про ружіе всякого роду військових зразків та боєприпаси до нього, зброя масового ураження, а також матеріали та обладнання, які можуть бути використані при створенні зброї масового; наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори , а також пристосування для їх вживання; друковані і образотворчі матеріали, спрямовані на підрив державного і суспільного ладу, пропагують війну, тероризм, насильство, расизм, а також матеріали порнографічного змісту; озоноруйнівні речовини »[7]. Товари, обмежені до ввезення на митну територію РК, допускаються до ввезення (а у випадках, передбачених ТК РК, - випускаються митними органами) при дотриманні вимог та умов, встановлених міжнародними договорами РК або законодавством РК. До товарів, заборонених до вивезення, крім перерахованих, відносяться: твори мистецтва, предмети старовини та інші предмети, що представляють значну художню, історичну, наукову або культурну цінність; представники тваринного і рослинного світу, занесені до Червоної книги і роги сайгака; анульовані цінні папери. Зазначені вище товари і предмети можуть бути вивезені відповідно до законодавчими актами Республіки Казахстан, рішеннями Уряду Республіки Казахстан або з особливого дозволу Міністерства культури, інформації та громадської злагоди РК, а також відповідно до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення. [8]

Обмеження діють при прямі вказівки на це в законодавстві РК і (або) в нормах міжнародних угод Казахстану. Необхідно врахувати, що акти, що встановлюють такі обмеження, повинні бути опубліковані не менш ніж за 30 днів до введення санкцій. Обмеження можуть бути тимчасовими і постійними. Виходячи із заходів економічної політики РК на даний період часу. Витрати, що виникли в осіб, зазначених у ст. 12 ТК РК, декларантів, перевізників чи інших осіб у зв'язку з дотриманням заборон та обмежень на ввезення товарів на митну територію РК або їх вивезення з цієї території митними органами не відшкодовуються.

3. Принцип обов'язкового митного оформлення товарів і ТЗ, що переміщуються через митний кордон та митного контролю. Всі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон, відповідно до ст. 10 ТК РК, підлягають митному оформленню в порядку і на умовах, які передбачені ТК РК і митному контролю згідно зі ст. 15 МК РК. [6]

4. При здійсненні митного оформлення та контролю митні органи та їх посадові особи не мають права встановлювати вимоги і обмеження, не передбачені актами митного законодавства або іншими правовими актами Республіки Казахстан.

5. Вимоги митних органів, які пред'являються при здійсненні митного оформлення і митного контролю, не можуть бути перешкодою для переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон та здійснення діяльності в галузі митної справи в більшій мірі, ніж це мінімально необхідно для забезпечення дотримання актів митного законодавства.

6. Ніхто не має права користуватися і розпоряджатися товарами і транспортними засобами до їх випуску інакше як в порядку і на умовах, які передбачені митним законодавством РК (ст.13 ТК РК). [6]

Після випуску товарів і транспортних засобів користування та розпорядження ними здійснюються відповідно до заявленого митного режиму.

7. Обов'язок по здійсненню митних операцій для випуску товарів несуть:

 1. якщо переміщення товарів через митний кордон здійснюється у відповідності із зовнішньоекономічною угодою, укладеною казахстанським особою, - казахстанське особа, яка уклала таку угоду або від імені або за дорученням якого ця угода укладена;

 2. якщо переміщення товарів через митний кордон здійснюється без укладення зовнішньоекономічної угоди казахстанським особою:

 • особа, яка має право володіння і (або) право користування товарами на митній території РК;

 • інші особи, що виступають в якості, достатній у відповідності з цивільним законодавством РК і (або) Митним Кодексом РК для здійснення юридично значимих дій від власного імені з товарами, що знаходяться під митним контролем. [9]

У випадках, передбачених казахстанським законодавством щодо товарів, митні органи вправі вимагати від осіб надання гарантій належного виконання обов'язків, встановлених ТК, у тому числі у вигляді забезпечення сплати митних платежів.

1.2 Адміністративні правопорушення митних правил

Адміністративні правопорушення в галузі митної справи іменуються порушеннями митних правил. Основними об'єктами порушення митних правил є:

 • порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон Республіки Казахстан;

 • порядок митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон Республіки Казахстан;

 • порядок митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон Республіки Казахстан;

 • порядок оподаткування товарів і транспортних засобів митними платежами та його сплати;

 • порядок надання у відношенні товарів і транспортних засобів митних пільг і користування ними. [10]

Окремі діяння можуть зазіхати одночасно на кілька перелічених об'єктів.

До поняття суб'єкта правопорушень митного права законодавець відносить фізичних та юридичних осіб (вітчизняні та іноземні юридичні особи, індивідуальні підприємці, фізичні особи), а також посадових осіб.

Посадові особи несуть відповідальність за порушення митних правил, якщо в їх службові обов'язки входило забезпечення виконання встановлених вимог, контроль за виконанням яких покладено на митні органи. Притягнення до відповідальності юридичних осіб і індивідуальних підприємців (безпосередніх порушників) не звільняє посадових осіб та інших працівників від відповідальності. Посадові особи нарівні з фізичними особами підлягають відповідальності при здійсненні протиправних дій або бездіяльності умисно або з необережності.

Тільки дія непереборної сили може звільнити від відповідальності юридична особа або індивідуальний підприємець.

У цілому застосування заходів впливу за порушення митних правил не звільняє осіб, які притягуються до відповідальності, від обов'язку сплати митних платежів та податків. Відповідальність настає, якщо правопорушення за своїм характером не тягнуть кримінальної відповідальності, хоча залучення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, виробництво дізнання по яких віднесено до компетенції митних органів, не звільняє юридичну особу та індивідуальних підприємців від відповідальності за порушення митних правил.

Важливою частиною відповідальності є адміністративна відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія статутів у випадках порушення ними митних правил. [11]

В якості юридичних осіб несуть адміністративну відповідальність військові частини та інші військові підрозділи Казахстану та міждержавні утворення (до складу яких входить Республіка Казахстан), органи внутрішніх справ і національної безпеки. На загальних підставах така відповідальність поширюється на іноземні юридичні та фізичні особи.

Законодавство передбачає звільнення від відповідальності за порушення митних правил при їх малозначність.

Кодексу про адміністративні правопорушення (далі КУпАП) містить главу 26 "Адміністративні правопорушення у сфері митної справи" і включає статті 400-438. [10].

Адміністративна відповідальність настає за скоєння таких правопорушень:

Порушення режиму зони митного контролю (ст. 400 КпАП);

Неповідомлення при ввезенні товарів і транспортних засобів про перетин митного кордону Республіки Казахстан (ст. 401 КпАП);

Неповідомлення або недостовірне повідомлення про намір вивезти товари і транспортні засоби за межі митної території Республіки Казахстан (ст. 402 КпАП);

Невжиття заходів у разі аварії або дії непереборної сили (ст. 403 КпАП);

Ненадання товарів і транспортних засобів в місці доставки (ст. 404 КпАП);

Видача без дозволу митного органу Республіки Казахстан, втрата або недоставлення у митний орган Республіки Казахстан товарів, транспортних засобів та документів на них (ст. 405 КпАП);

Незупинення транспортного засобу (ст. 406 КпАП);

Відправлення транспортного засобу без дозволу митного органу Республіки Казахстан (ст. 407 КпАП);

Причалювання до судна та іншим плавучим засобам, що знаходяться під митним контролем (ст. 408 КпАП);

Неправомірні операції, зміна стану, користування та розпорядження товарами і транспортними засобами, щодо яких митне оформлення не завершено (ст. 410 КпАП);

Вантажні й інші операції, що проводяться без дозволу митного органу Республіки Казахстан (ст. 411 КпАП);

Зміна, видалення, знищення, пошкодження або втрата засобів ідентифікації (ст. 412 КпАП);

Порушення порядку декларування товарів і транспортних засобів декларантом (ст. 413 КпАП);

Порушення строків подання митному органу Республіки Казахстан митної декларації, документів і додаткових відомостей (ст. 414 КпАП);

Неподання митному органу Республіки Казахстан звітності та недотримання порядку ведення обліку (ст. 415 КпАП);

Порушення порядку поміщення товарів на зберігання, порядку їх зберігання та проведення операцій з ними (ст. 417 КпАП);

Порушення порядку переробки товарів і заміна продуктів переробки (ст. 418 КпАП);

Невивезення за межі митної території Республіки Казахстан або неповернення на цю територію товарів і транспортних засобів (ст. 421 КпАП);

Порушення порядку знищення товарів (ст. 422 КпАП);

Неправомірні операції, зміна стану, користування та розпорядження товарами і транспортними засобами, поміщеними під визначений митний режим (ст. 423 КпАП);

Недотримання порядку застосування заходів нетарифного регулювання та інших обмежень при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон Республіки Казахстан (ст. 424 КпАП);

Переміщення товарів через митний кордон Республіки Казахстан фізичними особами з порушенням спрощеного, пільгового порядку (ст. 425 КпАП);

Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон Республіки Казахстан крім митного контролю (ст. 426 КпАП);

Приховування від митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон Республіки Казахстан (ст. 427 КпАП);

Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон Республіки Казахстан з обманним використанням документів або засобів ідентифікації (ст. 428 КпАП);

Недекларування або недостовірне декларування товарів і транспортних засобів (ст. 429 КпАП);

Транспортування, зберігання, придбання, користування або розпорядження товарами і транспортними засобами, ввезеними на митну територію Республіки Казахстан з порушенням митних правил (ст. 430 КпАП);

Порушення порядку користування і розпорядження умовно випущеними товарами і транспортними засобами, щодо яких надано митні пільги в частині митних платежів і податків (ст. 431 КпАП);

Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від митних платежів та податків або їхнє заниження (ст. 432 КпАП);

Дії, спрямовані на повернення без належних підстав сплачених митних платежів та податків, одержання виплат і інших відшкодувань або їхнє неповернення (ст. 433 КпАП);

Порушення термінів сплати митних платежів і податків (ст. 434 КпАП);

Невиконання банками та організаціями, що здійснюють окремі види банківських операцій, рішень митних органів Республіки Казахстан (ст. 435 КпАП);

Невиконання посадовими особами та іншими працівниками вимог, що діють в митній справі (ст. 438 КпАП).

Всього Кодексом про адміністративні правопорушення передбачено 33 складу. Для з'ясування суті вище перерахованих складів правопорушень необхідно визначити зміст деяких основних положень і термінів.

Під товаром у митному праві розуміється будь-який рухомий предмет матеріального світу, валюта, валютні цінності, всі види енергії і транспортні засоби. Товари та транспортні засоби переміщуються через митний кордон у порядку, передбаченому ст.9 ТК РК, яка встановлює, що умовами переміщення товарів і транспортних засобів при ввезенні товарів і транспортних засобів на митну територію Республіки Казахстан є фактичний перетин митного кордону та вчинення дій, встановлених митним законодавством Республіки Казахстан [13]. При вивезенні товарів і транспортних засобів з митної території Республіки Казахстан умовою переміщення є подання митної декларації або іншу дію, спрямоване на вивезення товарів і транспортних засобів. До іншим діям відносяться:

1) вхід (в'їзд) фізичної особи, що виїжджає за межі Республіки Казахстан, в зону митного контролю;

2) подача особою, що переміщує товари і транспортні засоби, повідомлення про вивезення товарів і транспортних засобів з митної території Республіки Казахстан;

3) в'їзд автотранспортного засобу в пункт пропуску через митний кордон Республіки Казахстан з метою виїзду з митної території Республіки Казахстан;

4) здача товарів особам, що здійснюють підприємницьку діяльність у сфері транспорту, або міжнародних поштових відправлень організаціям, що надають міжнародні поштові послуги, для відправлення за межі митної території Республіки Казахстан. [10, стор.37]

Порядок переміщення через митний кордон валютних цінностей: валюти РК, цінних паперів, номінованих у валюті РК, іноземної валюти та інших валютних цінностей регулюється законодавством РК про валютне регулювання і валютний контроль та Митним Кодексом (ч.3 ст.9 ТК РК) [6] .

Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон Республіки Казахстан регулюється главою 10 ТК РК. Порядок здійснення попередніх операцій при переміщенні товарів і транспортних засобів на митну територію Республіки Казахстан встановлений ст.53 ТК РК. При перетині митного кордону Республіки Казахстан, яке допускається тільки в пунктах пропуску, що визначаються відповідно до статті 55 ТК РК особа, що переміщує товари і транспортні засоби зобов'язане, в можливо короткі терміни доставити товари, транспортні засоби та документи на них до митного органу, розташований в пункті пропуску. Залежно від виду транспорту, якими переміщуються товари та ТЗ пунктами пропуску можуть бути: 1) аеропорт призначення або перший аеропорт на митній території Республіки Казахстан, в якому повітряне судно, що перевозить товари, здійснює посадку і виробляє розвантаження товарів; 2) перший порт розвантаження або порт перевантаження на митній території Республіки Казахстан, якщо товари переміщуються морським транспортом; 3) якщо товари переміщуються іншими видами транспорту, то перший митний орган у дорозі; 4) якщо трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, - місця встановлення приладів комерційного обліку, узгоджені з уповноваженим органом з питань митної справи. Перетинанням товарів і транспортних засобів митного кордону Республіки Казахстан є фактичне переміщення товарів і транспортних засобів на митну територію Республіки Казахстан. [8, стор.44]

Перевізник (особа, яка фактично переміщує товари або є відповідальною за використання транспортного засобу) або особа, що переміщує товари, зобов'язані повідомити митний орган, розташований у пункті пропуску, про перетин митного кордону Республіки Казахстан шляхом представлення товарів, транспортних засобів та товаросупровідних документів на них.

Попереднім митним оформленням у пункті пропуску через митний кордон Республіки Казахстан є дії, що передують основному митному оформленню і здійснювані для недопущення переміщення на митну територію Республіки Казахстан заборонених товарів. При цьому допускається здійснення вантажно-розвантажувальних операцій з товарами і транспортними засобами у місцях, спеціально виділених і обладнаних для цього. Основний митне оформлення товарів може здійснюватися в пункті пропуску через митний кордон Республіки Казахстан при наявності умов, необхідних для митного оформлення. В іншому випадку п еревозчік зобов'язаний доставити товари, транспортні засоби та документи на них у визначені митним органом місця і строки у незмінному стані, крім змін внаслідок природного зношення або природних втрат при нормальних умовах транспортування і зберігання. Доставка товарів, транспортних засобів та документів на них здійснюється відповідно до процедури внутрішнього митного транзиту, передбаченої главою 12 ТК РК.

Митні процедури при вивезенні товарів і транспортних засобів за межі митної території Республіки Казахстан регулюється нормами глава 14 ТК РК. Вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території Республіки Казахстан допускається після випуску товарів згідно заявленому митному режиму, застосовуваним до вивозяться товарах, відповідно до розділу 6 ТК РК. Згідно зі ст. 112 ТК РК Митні процедури при вивезенні товарів і транспортних засобів за межі митної території Республіки Казахстан включають такі митні операції:

«1) повідомлення митного органу відправлення особою, що переміщує товари, про намір їх вивезення за межі митної території Республіки Казахстан, яке здійснюється шляхом подання митної декларації, документів та відомостей;

2) здійснення митного оформлення;

3) доставка товарів і транспортних засобів до пункту пропуску на митному кордоні Республіки Казахстан;

4) повідомлення митного органу призначення шляхом подання перевізником товарів, транспортних засобів та документів, необхідних для митних цілей;

5) фактичне вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території Республіки Казахстан ». [6]

При вивезенні товарів і транспортних засобів за межі митної території Республіки Казахстан документами контролю доставки товарів є вантажна митна декларація, на якій проставляється відповідний штамп з зазначенням місця і терміну доставки товарів і транспортних засобів. Термін визначається відповідно до статті 79 ТК РК. Існують певні вимоги, які пред'являються до товарів і транспортних засобів при їх вивезенні за межі митної території Республіки Казахстан, зазначені у ст. 115 МК РК. Товари повинні бути фактично вивезені за межі митної території Республіки Казахстан в тій же кількості та стані, в якому вони були в момент їх приміщення під певний митний режим, крім зміни кількості та стану товарів внаслідок природного зносу або природних втрат товарів при нормальних умовах перевезення, транспортування і зберігання. Підтвердженням фактичного вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території Республіки Казахстан є митні штампи, завірені особистою номерною печаткою посадової особи митного органу призначення, на документах контролю доставки, в яких вказується дата виїзду через пункти пропуску. Якщо вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території Республіки Казахстан не здійснено, то особа, що переміщує товари, або перевізник несуть відповідальність відповідно до законів Республіки Казахстан, за винятком випадків дії непереборної сили або внаслідок аварії.

Митне оформлення транзитних вантажів, при вивезенні їх за межі РК регламентується главами 12 і 27 ТК РК, спільним наказом Міністра транспорту і комунікацій Республіки Казахстан, Міністра СХ РК, Міністра охорони здоров'я РК, Директора Прикордонної служби КНБ РК і Голови АТК РК (травень 2004 року) «Про затвердження Правил взаємодії посадових осіб митниці" Достик "АТК РК, працівників станції" Достик "АТ" Національна компанія "Казакстан темiр залізниця", посадових осіб Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Казахстан, військовослужбовців Окремого КПК "Дружба" Прикордонної служби КНБ РК і співробітників контролюючих служб при митному оформленні вантажів, що переміщуються через державний кордон залізничним і автомобільним транспортом ». [14]

Розглянемо більш детально деякі правопорушення митного права в тому порядку їх найбільш частого порушення. Самим поширеним правопорушенням митного права є діяння, передбачене статтею 405 КпАП РК «Видача без дозволу митного органу Республіки Казахстан, втрата або недоставлення у митний орган Республіки Казахстан товарів, транспортних засобів та документів на них» Об'єктом даного правопорушення, передбаченого є встановлений порядок митного оформлення та митного контролю.

Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 405 КпАП РК, полягає в:

 • видачу без дозволу митного органу перебувають під митним контролем товарів і транспортних засобів;

 • втрати перебувають під митним контролем товарів і транспортних засобів;

 • недоставлення у визначене митним органом місце перебувають під митним контролем товарів і транспортних засобів. [15]

Протиправні дії, передбачені ч. 1 ст. 405 КпАП РК, можуть відбуватися з знаходяться під митним контролем товарами і транспортними засобами при здійсненні попередніх операцій митного оформлення, а також товарами і транспортними засобами, поміщеними під деякі митні режими. Митним законодавством встановлено, що перевізник зобов'язаний доставити товари, транспортні засоби у визначене митним органом місце (ст. 58 ТК РК). Власники митного складу, магазину безмитної торгівлі, вільного складу, складу тимчасового зберігання зобов'язані виключити можливість вилучення крім митного контролю перебувають під митним контролем товарів (ст. 97, 131, 151, 244 ТК РК). Видача без дозволу митного органу перебуває під митним контролем товару (транспортного засобу) полягає в його передачі як власника товару, так і третім особам з юридичним оформленням факту передачі або без такого.

Під втратою слід розуміти вибуття товарів (транспортних засобів) з фактичного володіння осіб, зобов'язаних відповідно до вимог митного законодавства забезпечити схоронність перебувають під митним контролем товарів. У випадках, коли товари і транспортні засоби, що знаходяться під митним контролем, доставлені не в митний орган, а на склад одержувача, але при цьому товар не був виданий (товар фактично не переданий і (або) юридично не оформлений факт передачі) і термін доставки не закінчився (у перевізника є теоретична та практична можливість забезпечити доставку перебувають під митним контролем товарів у визначене митним органом місце), ознак правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 405, не вбачається. Однак у цьому випадку можлива кваліфікація діянь перевізника за ст. 412 (при зміні, видаленні, знищенні, пошкодженні або втраті засобів ідентифікації, застосованих митним органом), ст. 411 (при проведенні вантажних і (або) інших операцій без дозволу митного органу). Якщо до моменту виявлення факту прибуття транспортного засобу з вантажем, що на ньому товаром не в митний орган, а в місце розташування одержувача закінчився термін доставки товару, то дана обставина може розцінюватися як недоставлення у визначене митним органом місце.

Суб'єктом правопорушення, передбаченого цією статтею, виступають особи, на яких згідно з вимогами митного законодавства покладалися відповідні обов'язки щодо перебувають під митним контролем товарів і транспортних засобів, а також документів на них. Це, перш за все, перевізники, власники складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі. При визначенні суб'єкта відповідальності при здійсненні перевезень знаходяться під митним контролем товарів залізничним транспортом необхідно виходити з того, що притягнення до відповідальності підлягає залізниця, а не відділення цієї залізниці, навіть якщо воно має статус юридичної особи. Даний висновок випливає з аналізу діючих нормативних правових та інших актів, що регулюють порядок взаємодії митних органів і залізниць при митному оформленні вантажів, що перевозяться залізничним транспортом, і розшуку недоставлених товарів, що встановлюють відповідальність залізниць перед митними органами, а також визначають повноваження залізниць у сфері організації та контролю за процесом перевезення по залізничних магістралях [14]. При залученні до відповідальності перевізника також має бути розглянуте питання про відповідальність водія транспортного засобу.

Наступним за кількістю порушень є діяння, передбачені статтею 429 КпАП РК «Недекларування або недостовірне декларування товарів і (або) транспортних засобів». Об'єктом цього адміністративного правопорушення є порядок митного оформлення товарів і транспортних засобів.

Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 1,2. ст. 429 КпАП РК, виражається у формі бездіяльності і полягає у невиконанні обов'язку щодо декларування у встановленій формі товарів і транспортних засобів, а саме незаявлення вантажної митної декларації на товари та транспортні засоби в терміни, передбачені ст. 380 ТК РК. Загальний термін подання митної декларації становить 30 днів з дати подання митному органу товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон Республіки Казахстан. Зазначені терміни обчислюються від дня подання товарів і транспортних засобів митному органу в місці доставки. Якщо останній день строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день митного органу. Недотримання зазначених термінів утворює склад порушення митних правил, відповідальність за яке передбачена ст. 414 КпАП РК [12]. При цьому правопорушення починається на наступний після закінчення термінів подання митної декларації день.

Відповідно до ст. 372 ТК РК товари підлягають декларуванню в митному органі при їх переміщенні через митний кордон Республіки Казахстан, зміну митного режиму, крім випадків обігу товару у власність держави за рішенням суду. Декларування товарів виробляється у митному органі, де здійснюється митне оформлення товарів, якщо інше не встановлено митним законодавством Республіки Казахстан (ст. 373 ТК РК). Стосовно до розглянутої статті відомостями, необхідними для митних цілей, є відомості, необхідні і достатні для прийняття митним органом рішення про випуск (умовному випуску) товарів і транспортних засобів, приміщенні їх під обраний митний режим.

Відповідно до ч. 2 ст. 378 ТК РК вимоги до форми та порядку декларування товарів у випадках, не врегульованих ТК РК, визначаються уповноваженим органом з питань митної справи.

Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 1, 2. ст. 429 КпАП РК, виражається в недостовірному декларування, тобто в заяві до митної декларації або в документі іншої установленої форми декларування недостовірних відомостей. При цьому склад порушення митних правил, відповідальність за яке передбачена ч. 1.2 ст. 429 КпАП РК, утворює заяву тільки таких недостовірних відомостей, які необхідні для прийняття рішення про випуск, в тому числі умовному, товарів і транспортних засобів, приміщенні їх під обраний митний режим або що впливають на стягнення митних платежів. В якості таких відомостей у диспозиції статті перераховані відомості про товари та транспортні засоби (найменування, кількості, митної вартості, країну походження товарів і транспортних засобів), їх митному режимі, однак цей перелік не є вичерпним.

Однією з ознак об'єктивної сторони правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 429 КпАП РК, є характер заявлених відомостей, а не відсутність можливості внести виправлення в митну декларацію або наявність у ній певних штампів. У тих випадках, коли заявлені недостовірні відомості не перешкоджають прийняттю рішення про випуск товарів і транспортних засобів, проставлення зазначеного штампа є рішенням стосовно самої декларації і свідчить про неможливість її випуску, а не товарів і транспортних засобів, які можуть бути випущені за умови оформлення нової декларації.

Протиправним згідно диспозиції даної частини статті визнається заяву недостовірних відомостей лише в митній декларації або у документі іншої форми декларування. Таким чином, дана стаття застосовується при неналежному виконанні обов'язку щодо декларування товарів і транспортних засобів тільки у випадках, якщо встановлена ​​форма декларування передбачає наявність документа. При цьому вбачається, що такий документ може містити відомості, зафіксовані як у письмовій, так і в іншій формі, наприклад, електронної, встановленою Наказом АТК РК від 17.05.2003 р. № 212 "Про затвердження структур електронних копій митних документів". [16 ]

Предметом правопорушення при недекларування виступають ті товари і транспортні засоби, відомості про яких заявлені не були, а з недостовірним декларування - ті товари і транспортні засоби, відомості про яких були заявлені недостовірно. При цьому необхідно враховувати, що у випадку заяви недостовірних відомостей про кількість товарів предметом адміністративного правопорушення слід визнавати лише ту частину товару, щодо якої не були виконані вимоги митного законодавства з декларування та митного оформлення, тобто не вказану в митній декларації частину товару.

Протоколи про адміністративні правопорушення складають посадові особи митних органів (ст. 636 КпАП РК) [12].

Іншим найбільш поширеним правопорушенням митного права є недотримання порядку застосування заходів нетарифного регулювання та інших обмежень при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон Республіки Казахстан (ст. 424 КпАП РК) [12]. Об'єктом адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 424 КпАП РК, виступає порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон Республіки Казахстан.

Об'єктивна сторона аналізованого правопорушення виражається в недотриманні заборон та обмежень на ввезення в Республіку Казахстан або вивезення з Республіки Казахстан товарів і транспортних засобів, встановлених відповідно до законодавства РК і міжнародними договорами, учасницею яких є Республіка Казахстан. Ввезення і вивіз з Республіки Казахстан окремих товарів і транспортних засобів можуть бути заборонені виходячи з міркувань державної безпеки, захисту громадського порядку, моральності населення, життя і здоров'я людини, захисту тварин і рослин, охорони навколишнього природного середовища, захисту художнього, історичного та археологічного надбання народів , захисту права власності, захисту інтересів російських споживачів, а також виходячи з інших інтересів Республіки Казахстан. Заборонені до ввезення або вивезення товари підлягають відповідно негайного вивезення за межі митної території Республіки Казахстан або поверненню на зазначену територію, якщо законодавчими актами України або міжнародними договорами, ратифікованими Республікою Казахстан, не передбачена конфіскація таких товарів і транспортних засобів (ст. 12 ТК РК) . Крім того, згідно зі ст. 12 ТК РК товари і транспортні засоби, обмежені до ввезення на митну територію України або до вивезення за межі зазначеної території, випускаються митними органами Республіки Казахстан, за умови дотримання вимог, встановлених законодавчими актами чи міжнародними договорами Республіки Казахстан. Таким чином, крім цілей запровадження відповідних заходів, заборони та обмеження розрізняються також за наслідками, які передбачені у випадку їх недотримання: якщо товари, заборонені до ввезення, не можуть бути допущені до подальшого переміщення по митній території Республіки Казахстан, або для цього потрібно подання дозвільних документів, то товари, ввезення яких обмежено, можуть бути доставлені до місця оформлення, але без дотримання встановлених вимог не можуть бути розміщені під обраний митний режим. З урахуванням викладеного, за ст. 424 КпАП РК може бути кваліфіковано правопорушення, вчинене не тільки при перетині товарами митного кордону Республіки Казахстан, але і безпосередньо при їх митному оформленні. Як випливає з диспозиції ст. 424 КпАП РК, відповідальність за нею настає за недотримання тільки таких заборон та обмежень, які встановлені відповідно до законодавства Республіки Казахстан і міжнародними договорами. Застосована законодавцем формулювання дозволяє зробити висновок про те, що протиправним є невиконання заборон і обмежень, введених як самими законодавством Республіки Казахстан та міжнародними договорами, так і в передбаченому ними порядку.

Суб'єктом правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 424 КпАП РК, є особа, на яку покладено обов'язок дотримання встановлених заборон і обмежень. Такою особою є перевізник (при недотриманні заборон) або особа, що переміщує товари через митний кордон Республіки Казахстан (при недотриманні обмежень).

Порушення строків подання митному органу Республіки Казахстан митної декларації, документів і додаткових відомостей (ст. 414 КпАП РК) також одне з часто зустрічаються адміністративних правопорушень. Об'єктом даного правопорушення є порядок митного оформлення, що включає в тому числі терміни проведення відповідних митних процедур.

Об'єктивна сторона правопорушення полягає в поданні митному органу митної декларації, документів або додаткових відомостей, необхідних для митних цілей, з порушенням встановлених митним органом строків. При цьому, протиправним з точки зору адміністративної відповідальності визнається порушення термінів подання митної декларації (документів, відомостей), встановлених саме митним органом у передбаченому порядку. В інших випадках неподання митної декларації (документів, відомостей) у встановлені законом (Митним кодексом) терміни необхідно кваліфікувати діяння особи за ст. 429 ч.1 КпАП РК.

Склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 414 КпАП РК, утворює:

порушення термінів подання митної декларації;

порушення термінів подання документів, необхідних для митних цілей;

порушення строків подання додаткових відомостей, необхідних для митних цілей.

Одночасно з подачею митної декларації митному органу подаються документи, необхідні для митних цілей (ст. 382 ТК РК). При оцінці кожного документа в якості необхідного для митних цілей слід виходити з того, наскільки його подання необхідно для випуску товару відповідно до заявленого митного режиму.

Так, неподання митному органу в узгоджений з ним термін документів і додаткових відомостей на підтвердження заявленої митної вартості товару, випущеного з тимчасовою (умовної) оцінкою, склад аналізованого правопорушення не утворює, оскільки не перешкоджає випуску товару, а тільки служить підставою для проведення коригування митної вартості . Обов'язок декларанта подати додаткові відомості виникає в силу вимоги митного органу про їх подання або при продовженні термінів, відведених митним законодавством для певної дії (обов'язки) з боку декларанта. Слід мати на увазі, що додаткові відомості, що запитуються митним органом у декларанта, повинні бути формалізовані у вигляді конкретного документа, у зв'язку, з чим виділення в диспозиції статті додаткових відомостей як самостійного елемента не повинне створювати помилкове враження про те, що ці відомості можуть представлятися усно. Слід також зазначити, що митний брокер несе відповідальність за несплату митних платежів і податків, що підлягають сплаті відповідно до ТК РК до або одночасно з подачею митної декларації, митний брокер несе відповідальність відповідно до договору з акредитуючою особою. За недотримання вимог, встановлених цим Кодексом, митний брокер несе відповідальність відповідно до законів РК (ст. 399 ТК РК).

Об'єктом правопорушення «Порушення строків тимчасового зберігання» (ст. 416 КпАП РК) є порядок митного оформлення знаходяться на тимчасовому зберіганні товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон Республіки Казахстан, товарів і транспортних засобів, митний режим яких змінюється, а також інших товарів і транспортних засобів у встановлених митним законодавством випадках. Об'єктивна сторона даного правопорушення полягає у неприйнятті передбачених митним законодавством заходів з митного оформлення або випуску знаходяться на тимчасовому зберіганні товарів і транспортних засобів у встановлені терміни. Під митним оформленням розуміється процедура розміщення товарів і транспортних засобів під визначений митний режим і завершення дії цього режиму відповідно до вимог ТК РК. Випуском визнається передача митними органами товарів або транспортних засобів після митного оформлення у повне розпорядження особи (ст. 7 ТК РК). Відповідно до ст. 390 ТК РК випуск товарів, щодо яких встановлено обмеження на ввезення в Республіку Казахстан або вивезення з Республіки Казахстан, проводиться митними органами тільки за умови дотримання вимог, передбачених законодавством Республіки Казахстан та міжнародними договорами Республіки Казахстан.

Відповідно до ст. 91 ТК РК загальний граничний термін перебування товарів і транспортних засобів на складі тимчасового зберігання не може перевищувати двох місяців. Зазначені терміни, як правило, значно перевищують терміни, встановлені для вчинення дій з декларування, поданням документів, необхідних для митних цілей, сплаті митних платежів. Таким чином, не виключена ситуація притягнення особи спочатку за порушення термінів подання митної декларації (ст. 414 КпАП РК), а потім і по даній статті. Суб'єктом правопорушення є особи, що переміщують товари та транспортні засоби через митний кордон, оскільки відповідно до митного законодавства саме на них лежить відповідальність щодо вжиття заходів для забезпечення випуску товарів і транспортних засобів.

Згідно зі ст. 190, 199 ТК РК тимчасово ввозяться (вивозяться) товари підлягають поверненню в незмінному стані, крім змін внаслідок природного зносу або втрат при нормальних умовах транспортування і зберігання [6]. Відповідно до ч. 2 ст. 12 ТК РК товари і транспортні засоби, заборонені до ввезення та вивезення, підлягають негайному вивезенню за межі митної території РК або, відповідно, повернення на зазначену територію, якщо законодавчими актами РК або міжнародними договорами, ратифікованими РК, не передбачена конфіскація таких товарів. Стаття 421 КпАП РК передбачає адміністративну відповідальність за невивезення за межі митної території Республіки Казахстан або неповернення на цю територію товарів і транспортних засобів. Об'єктом порушення митних правил, відповідальність за яке передбачена ч. 1 і 2 ст. 421 КпАП РК, в залежності від вчиненого діяння, може виступати порядок застосування митних режимів або порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон Республіки Казахстан. Обов'язок вивезення (ввезення) раніше ввезених (вивезених) товарів і транспортних засобів встановлена ​​в якості основної обов'язки митного режиму тимчасового ввезення (вивезення).

Об'єктивна сторона порушення митних правил, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 421 КпАП РК, виражається в невивезення за межі митної території Республіки Казахстан раніше ввезених товарів і транспортних засобів, якщо таке вивезення є обов'язковим, або в неповерненні на митну територію Республіки Казахстан раніше вивезених товарів і транспортних засобів, якщо таке повернення є обов'язковим. «Об'єктивна сторона діяння ч. 2 цієї статті проявляється у протиправних діях (бездіяльності), що порушують митне законодавство шляхом подання митному органу РК:

недійсних документів; документів, отриманих незаконним шляхом;

- Документів відносяться до інших товарів і транспортних засобів, в якості підтвердження зворотного вивезення або ввезення або неможливості цього з причин знищення або втрати товарів і транспортних засобів внаслідок аварії або дії непереборної сили, природного зносу або втрат, або вибуття з них володіння у зв'язку з неправомірними діями органів і посадових осіб іноземної держави при відсутності ознак злочину »[15].

Диспозиція ч. 1 ст. 421 КпАП РК містить обов'язкові положення про те, що товари і транспортні засоби, що є предметом порушення митних правил, повинні бути раніше ввезені на митну територію Республіки Казахстан або вивезені за її межі. Тому в разі порушення особою вимоги митного законодавства про вивезення (ввезення) товарів, раніше не ввозиться (вивозиться) на територію України або за її межі (наприклад, продуктів переробки, що утворилися при використанні митних режимів переробки товарів, поміщених у митний режим експорту та ін .), воно не буде нести відповідальність по розглянутій статті.

Склад адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 421 КпАП РК, слід відрізняти від інших порушень митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) товарів. Так, якщо до закінчення встановлених строків тимчасово ввезені товари будуть передані у користування або розпорядження третій особі, дії особи підлягають кваліфікації за ст. 423 КпАП РК [15]. Особою, на якій лежить юридичний обов'язок вивезти (ввезти) тимчасово ввезені (вивезені) товари і, відповідно, є суб'єктом порушення митних правил, відповідальність за яке передбачена ст. 421 КпАП РК, є особа, що переміщує товари. Як правило, митний брокер не має у відношенні товарів, що декларуються прав майнового характеру і не має належними повноваженнями приймати на себе зобов'язання про їхнє майбутнє вивіз чи ввезенні.

Об'єктом порушення митних правил, передбаченого статтею 423 «Неправомірні операції, зміна стану, користування та розпорядження товарами і транспортними засобами, поміщеними під визначений митний режим», виступає порядок застосування митних режимів. Відповідно до диспозицією статті об'єктивну сторону правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 423 КпАП РК, утворюють:

порушення умов, обмежень і вимог митного режиму при проведенні операцій з товарами і транспортними засобами;

зміна стану товарів і транспортних засобів, користування або розпорядження ними не у відповідності з митним режимом, під який вони поміщені.

Умови, обмеження та вимоги визначаються правовою регламентацією відповідного митного режиму. Зміна стану товарів і транспортних засобів, а також користування або розпорядження ними не у відповідності з їх митним режимом, як правило, пов'язані з недотриманням будь-які обмеження або вимоги митного режиму.

При застосуванні ст. 423 КпАП РК слід враховувати, що на товари можуть поширюватися тільки такі умови, обмеження та вимоги митних режимів, які діяли на момент випуску товарів відповідно до конкретних режимом. Умови, обмеження та вимоги, встановлені в момент розміщення товарів під митний режим, продовжують поширюватися на ці товари, навіть якщо вони згодом були змінені або скасовані. Відповідно до загального правила, закріпленим ст. 5 ТК РК, в митній справі застосовуються акти законодавства, що діють на день прийняття митної декларації та інших документів митним органом. Згідно зі ст. 13 ТК РК користування та розпорядження товарами і транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон Республіки Казахстан, здійснюється відповідно до митного режиму, під який вони поміщені.

У практиці митних органів часто виникають випадки розпорядження тимчасово ввезеними товарами без дозволу митного органу. Розпорядження товаром, поміщеним під митний режим тимчасового ввезення, свідчить про порушення особою одного з обмежень митного режиму, який передбачає лише користування товаром на митній території Республіки Казахстан (ст. 190 ТК РК), у зв'язку з чим такого роду дії підлягають кваліфікації за ч. 1 аналізованої статті. При цьому під розпорядженням слід розуміти в тому числі і передачу товару третій особі у формі договору оренди. Недотримання вимоги митного режиму експорту про обов'язкове вивезення товарів за межі митної території Республіки Казахстан (так званий псевдоекспорт) також утворює склад порушення митних правил, відповідальність за яке передбачена ст. 423 КпАП РК. Зазначена вимога випливає з самого визначення митного режиму, відповідно до якого під експортом розуміється режим, при якому товари вивозяться за межі митної території Республіки Казахстан без зобов'язання про їх ввезенні на цю територію (ст. 206 ТК РК), а також з ст. 208 ТК РК, розпорядчої вивезти товари з Республіки Казахстан в тому ж стані, в якому вони перебували на день прийняття митної декларації, крім змін стану товарів внаслідок природного зносу або втрат при нормальних умовах транспортування і зберігання. [16]

Основний приводиться в свій захист експортерами аргумент, що полягає в тому, що товар був проданий на умовах франко - завод, відповідно до яких момент передачі товару є моментом переходу права власності, не може спричинити звільнення їх від відповідальності. Крім обов'язків, що випливають з відносин цивільно-правового характеру, експортер наділений також певними обов'язками перед митним органом, в тому числі і обов'язком завершити заявлений митний режим. Такий обов'язок носить індивідуальний характер і не може бути передана третій особі ні за договором, ні будь-яким іншим способом. При залученні осіб до відповідальності за фактом невивезення за межі митної території Республіки Казахстан слід враховувати, що товари в момент поміщення їх під митний режим експорту повинні реально існувати і відповідати кількості товарів, заявлених до митного оформлення. Суб'єктом розглянутого порушення митних правил слід вважати особу, на яке покладаються обов'язки з дотримання умов і обмежень митних режимів і завершення його дії відповідно до вимог митного законодавства, тобто особа, що переміщує товари і транспортні засоби через митний кордон Республіки Казахстан.

Стаття 430 КпАП РК передбачає адміністративну відповідальність за транспортування, зберігання, придбання, користування або розпорядження товарами і транспортними засобами, ввезеними на митну територію Республіки Казахстан з порушенням митних правил. Об'єктом правопорушення, передбаченого ст. 430 КпАП РК, є встановлений порядок користування і розпорядження товарами і транспортними засобами, переміщеними через митний кордон Республіки Казахстан. Згідно основоположним принципам, закріпленим в ТК РК, всі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон Республіки Казахстан, підлягають митному контролю та митному оформленню. Користування і розпорядження такими товарами здійснюються відповідно до обраного митного режиму. Вільний обіг товарів, ввезених на митну територію Республіки Казахстан, можливий тільки після завершення їх митного оформлення в режимі випуску для вільного обігу, який передбачає сплату митних платежів, а також дотримання заходів економічної політики та інших обмежень.

Товари та транспортні засоби, щодо яких не були виконані всі необхідні митні обов'язки, пов'язані з їх переміщенням через митний кордон України або дією митного режиму, не можуть перебувати у вільному обігу на митній території Республіки Казахстан, оскільки це підриває правові основи митної справи, робить неможливим саме митне регулювання, завдає шкоди не тільки економічним інтересам держави, але і, залежно від властивостей товарів, здоров'ю громадян, санітарно-епідеміологічному благополуччю населення, навколишнього природного середовища.

Об'єктивна сторона аналізованого правопорушення фактично включає кілька груп протиправних діянь:

1) придбання, зберігання, транспортування товарів, користування, розпорядження товарами, ввезених на митну територію Республіки Казахстан крім митного контролю, або з приховуванням від такого контролю, або з обманним використанням документів або засобів ідентифікації;

 1. придбання, зберігання, транспортування товарів, користування, розпорядження товарами, не декларованих або недостовірно декларованих;

 2. придбання товарів і транспортних засобів, щодо яких надано пільги по митних платежах.

Таким чином, вчинення правопорушення, встановленого ст. 430 КпАП РК, може передувати або супроводжувати вчинення відносно товарів і транспортних засобів, що є предметами даного правопорушення, порушень митних правил, передбачених іншими статтями КпАП РК (ст. 429, 424, 423, 431 КпАП РК) [17, стр14]. Однак це не означає, що залучення особи до відповідальності по розглянутій статті повинно передувати залучення іншої особи за відповідною статтею КпАП РК. Для кваліфікації діянь за ст. 430 КпАП РК, крім встановлення вчинення залучаються до відповідальності особою конкретної дії, зазначеного в диспозиції статті, необхідно встановити факт:

 1. ввезення на митну територію Республіки Казахстан товарів і транспортних засобів крім митного контролю, з приховуванням від такого контролю, з обманним використанням документів або засобів ідентифікації;

 2. їх недекларування або недостовірного декларування;

 3. надання стосовно них пільг з митних платежах [17, стор.15].

Правова оцінка таких дій, як придбання, зберігання, транспортування, користування, розпорядження, перерахованих в диспозиції цієї статті, повинна даватися з урахуванням положень цивільного законодавства.

Суб'єктами відповідальності за ст. 430 КпАП РК є особи, які вчинили з незаконно переміщеними, незаконно використовуваними або незаконно відчужуваними товарами і транспортними засобами дії, що утворюють об'єктивну сторону даного правопорушення.

Як правило, до відповідальності за цією статтею залучається не особа, яка безпосередньо вчинила порушення митних правил, що підпадає під ознаки перерахованих вище статей, а так зване "третя особа", яка вчинила з незаконно переміщеними, або незаконно використовуються, або незаконне відчужуваними товарами дії, передбачені диспозицією ст . 430 КпАП РК.

Для визначення належного суб'єкта відповідальності у ряді випадків необхідно встановлювати характер цивільно-правових відносин між особами. Так, у разі зберігання на складі належать третім особам товарів, що не пройшли митного оформлення, відповідальність може нести як власник складу, що прийняв товар на зберігання, так і інша особа, яка орендує цей склад, в залежності від того, до одного з них укладав договір зберігання.

Частина 2 ст. 430 КпАП РК передбачає відповідальність за ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення стягнення, передбаченого ч. 1 цієї статті. Враховуючи множинність адміністративних правопорушень, перелічених у ч. 1 цієї статті, сенс повторності як обтяжливі обставини, розглядається стосовно до окремих протиправних дій або всієї сукупності діянь.

Об'єктом правопорушення «Порушення порядку користування і розпорядження умовно випущеними товарами і транспортними засобами, щодо яких надано митні пільги в частині митних платежів і податків» (ст. 431 КпАП РК) виступає порядок надання пільг з митних платежів та користування ними. Стаття 14 ТК РК встановлює, що умовно випущені товари і транспортні засоби, щодо яких надано пільги по митних платежах, можуть використовуватися лише в тих цілях, у зв'язку з якими надані такі пільги. Використання зазначених товарів і транспортних засобів в інших цілях допускається тільки з дозволу митного органу за умови сплати митних платежів та виконання інших вимог, передбачених ТК РК і іншими нормативними правовими актами.

Об'єктивна сторона аналізованого правопорушення виражається в користуванні або розпорядженні умовно випущеними товарами і транспортними засобами, щодо яких надано пільги по митних платежах, в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими надані такі пільги. При доведенні об'єктивної сторони правопорушення необхідно враховувати наступне.

По-перше, товари і транспортні засоби, за користування або розпорядження якими особа притягується до відповідальності, повинні бути випущені умовно з наданням пільг по митних платежах. Відповідно до ст. 14 ТК РК під умовною випуском розуміється випуск товарів і транспортних засобів, пов'язаний із зобов'язаннями особи про дотримання встановлених обмежень, вимог або умов [5]. Умовний випуск товарів може і не бути пов'язаний з наданням пільг по сплаті митних платежів. Нецільове використання таких умовно випущених товарів або розпорядження ними не утворює складу правопорушення, відповідальність за яке передбачена цією статтею. Таке діяння підлягає кваліфікації за ст. 423 КпАП РК в частині недотримання обмеження митного режиму випуску для вільного обігу, встановленого в рамках такої категорії товарів.

По-друге, надані пільги повинні носити цільовий характер, тобто надаватися особі для здійснення з товарами і транспортними засобами певних дій (товари, що ввозяться іноземним інвестором в якості внеску до статутного капіталу організації з іноземними інвестиціями, товари, що ввозяться в якості сировини для виробництва лікарських коштів, транспортні засоби, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів, багажу та пасажирів та ін.) По-третє, надання пільг по митних платежах має бути обгрунтованим. Користування або розпорядження товаром, для митного оформлення якого у пільговому порядку не було достатніх підстав, не тягне настання відповідальності відповідно до даної статті. Як правило, цього діяння передує заяву в митній декларації недостовірних відомостей про товар (його найменування, статус, характеристиках, у зв'язку з якими надаються пільги), що утворює склад порушення митних правил, відповідальність за яке передбачена ст. 429 КпАП РК.

І, нарешті, особа, яка отримала пільги з митних платежів, має користуватися або розпоряджатися товарами і транспортними засобами, які є предметом порушення митних правил, у відповідності з цілями, відмінними від тих, у зв'язку з якими пільги були надані. Одного факту невикористання товарів у тих цілях, у зв'язку з якими було надано пільги, для кваліфікації дій особи за ч. 1ст. 421 КпАП РК недостатньо.

Під умовною випуском слід розуміти тільки випуск товарів для вільного обігу, пов'язаний із зобов'язаннями особи про дотримання додатково встановлених обмежень, вимог або умов, обумовлених цільовим використанням товарів [18]. У даному випадку має місце надання пільг по сплаті митних платежів не в зв'язку з заявою певного митного режиму, а у зв'язку з використанням товарів певним чином. Таким чином, дії осіб, що виразилися в недотриманні обмежень і умов митних режимів, приміщення товарів під які в силу положень цього режиму пов'язане з наданням пільг по митних платежах, утворює склад адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 423 КпАП РК. Суб'єктом порушення митних правил, відповідальність за яке передбачена аналізованої статті, є не будь-яка особа, яка користувалася або розпорядилося товаром в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими надано пільги, а тільки те, яким пільги

Також одним з найбільш часто вчиняються адміністративних правопорушень, є діяння, передбачені статтею 434 КпАП РК «Порушення термінів сплати митних платежів». Об'єктом даного адміністративного правопорушення, виступає порядок сплати митних платежів, що стягуються у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон Республіки Казахстан - мита, податку на додану вартість, акцизів на окремі види товарів і мінеральної сировини та збору за митне оформлення (далі - митні платежі) .

Об'єктивна сторона аналізованого правопорушення виражається в несплаті митних платежів у встановлені терміни, а саме:

в день прийняття митної декларації, якщо після випуску товарів встановлено, що митні платежі з яких-небудь причин не сплачені або сплачені не в повному обсязі;

в день, встановлений митним органом при зміні терміну сплати митних платежів у разі надання відстрочки або розстрочки по сплаті митних платежів;

в день, встановлений митним органом для сплати періодичних митних платежів при частковому звільненні від сплати митних зборів, податків щодо тимчасово ввозяться (вивозяться) товарів.

Стаття 434 КпАП РК може застосовуватися тільки у випадку, коли діяння, що виразилося у несплаті митних платежів, являє собою самостійне правопорушення. У випадку, якщо несплата митних платежів пов'язана з недекларированием товарів, що переміщуються через митний кордон України або з їх недостовірним декларуванням, діяння особи повністю охоплюється складом адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 429 КпАП РК, і не вимагає додаткової кваліфікації за даній статті. Платник митних платежів може здійснити авансовий платіж, тобто внести на рахунок митного органу, у якому буде проводитись митне оформлення, авансом суми грошових коштів, не ідентифіковані в якості конкретних видів і сум митних платежів у відношенні конкретного товару чи товарної партії. Авансові платежі набувають статусу митних платежів у момент розпорядження ними платником за допомогою подання митної декларації або заяви про зарахування авансових коштів в рахунок сплати нарахованих за митною декларації сум митних платежів. При цьому днем сплати митних платежів є день прийняття митної декларації або день прийняття заяви про їх заліку. Враховуючи викладене, притягнення особи до відповідальності за несплату митних платежів у встановлені терміни за наявності на рахунку митного органу достатнього залишку грошових коштів, внесених в якості авансового платежу, і прийнятих митної декларації або заяви про зарахування авансових платежів не можна визнати обгрунтованим.

Суб'єктом порушення митних правил, передбаченого ст. 434 КпАП РК, є особа, відповідальна за сплату митних платежів. Митні платежі сплачуються безпосередньо особами: володіють повноваженнями у відношенні товарів і транспортних засобів, або декларант; отримують ліцензії або кваліфікаційний атестат фахівця з митного оформлення (ст. 322 ТК РК). Стаття 326 ТК РК містить положення, згідно з яким сплата митних платежів може здійснюватися платником або третьою особою із зазначенням платника, за якого вносяться митні платежі. У зв'язку з цим слід зазначити, що, реалізуючи своє право (але не обов'язок) на сплату митних платежів, особа не може бути притягнуто до відповідальності за їх несплату у встановлені терміни [19].

1.3 Види стягнень за порушення митного права

До видів стягнення за порушення митного права належить попередження, штраф, відкликання та призупинення ліцензії або кваліфікаційного атестата, конфіскація майна.

Попередження як міра відповідальності має виноситися у письмовій формі, про що необхідно приймати постанову по справі, і воно може застосовуватися в якості основного стягнення, як правило, з митних правопорушень, які не мають тяжких наслідків.

Штраф - вид стягнення, виражений у обчислюється сумі стосовно розміру мінімального розрахункового показника.

Обрахована сума складається з вартості товарів і транспортних засобів (вільна або ринкова ціна на день виявлення правопорушення).

Відкликання та призупинення дії ліцензії або кваліфікаційного атестата як основний вид покарання має більш вузьке коло суб'єктів і застосовується:

 • до власників митних складів, магазинів безмитної торгівлі, вільних складів і складів тимчасового зберігання;

 • до митних перевізників та митним брокерам, а також фахівцям з митного оформлення [20].

Конфіскація в установленому законодавством Казахстану порядку товарів і транспортних засобів, що є безпосередніми об'єктами порушень митних правил, товарів та транспортних засобів із спеціально виготовленими тайниками, використаними для переміщення через митний кордон, з приховуванням предметів, що є безпосередніми об'єктами митних правопорушень, полягає у примусовому безоплатному зверненні товарів і транспортних засобів у державний бюджет і застосовується як основний вид або як додаткове покарання.

Стягнення в судовому порядку вартості товарів і транспортних засобів, що є безпосередніми об'єктами порушення митних правил, товарів та транспортних засобів із спеціально виготовленими тайниками, використаними для приховування предметів, які є безпосередніми об'єктами митних правопорушень, і переміщення через митний кордон, являє собою примусове вилучення грошової суми, складової вільну (ринкову) ціну товарів і транспортних засобів на день здійснення правопорушення, і може застосовуватися в якості основного додаткового стягнення.

Передбачається і конфіскація транспортних засобів, на яких перевозилися товари, є безпосередніми об'єктами порушень митних правил. У цілому конфіскація товарів і транспортних засобів, що є безпосередніми об'єктами митних правопорушень, товарів і транспортних засобів із спеціально виготовленими тайниками, використаними для приховування предметів, які є безпосередніми об'єктами таких порушень та переміщуються через митний кордон, як вид стягнення передбачена в санкціях Кодексу про адміністративні правопорушення.

1.4 Виробництво і розгляд справ про порушення митних правил

Днем виявлення митного правопорушення прийнято вважати день безпосереднього виявлення посадовими особами митних органів конкретного порушення або наявність на певну дату матеріалів, у яких є достатні дані, які вказують на ознаки порушення митних правил.

Обчислення строку може початися і після прийняття рішення про відмову в порушенні або закриття кримінальної справи, але при наявності ознак порушення митних правил.

Перебіг строку накладення стягнення за митні правопорушення може бути перервано, якщо до закінчення строку особа вчинить новий порушення митних правил.

Ніхто не може бути підданий мірою впливу за порушення митних правил інакше, як на підставі та в порядку, передбачених казахстанським законодавством.

Дотримання вказаних вище вимог, на наш погляд, повинно забезпечуватися систематичним контролем з боку вищестоящих митних органів та їх посадових осіб; прокурорським наглядом; правом оскарження постанов митних органів у справах про митні правопорушення, а також будь-яких рішень, дій або бездіяльності митних органів або їх посадових осіб .

Посадові особи митних органів і судові органи розглядають справи про порушення митних правил. Початком провадження у справі є складання протоколу про порушення того іншого пункту митних правил.

Судам підвідомчі такі справи про порушення митних правил: видача без дозволу митного органу Казахстану товарів, транспортних засобів та документів на них;

неправомірні операції, користування та розпорядження товарами, щодо яких митне оформлення не завершилося;

порушення режиму складу тимчасового зберігання;

невивезення з митної території Казахстану або неповернення товарів і транспортних засобів на митну територію республіки; незаконне користування та розпорядження товарами, транспортними засобами, які поміщені під певний митний режим;

недотримання порядку застосування заходів економічної політики та інші. [8, стор.53]

Всі інші справи про порушення митних правил розглядаються посадовими особами митних органів Казахстану.

Законодавство Республіки Казахстан визначає строк провадження у справі про порушення митних правил у межах 1 місяця з дня заклади справи. Місячний термін може бути продовжений, якщо в цьому буде необхідність. Продовжують термін начальник митного органу та начальники вищих митних органів республіки. Порядок продовження визначено Інструкцією про порядок продовження строків провадження у справі про порушення митних правил та її розгляду, яка затверджена наказом Митного комітету країни від 30 жовтня 1995 року, № 159-П. [21]

Законодавство наказує суворе і неухильне дотримання вимог законодавства у процесі виробництва і розгляду справ про порушення митних правил, а також при виконанні постанов митних органів про накладення стягнень.

Досить ясні завдання провадження у справах про порушення митних правил та їх розгляду вимагають на практиці структурного виділення уповноважених на те й спеціалізуються посадових осіб. Адже виконання таких завдань, як виявлення і припинення правопорушень; своєчасне, повне і об'єктивне з'ясування обставин справи, вирішення її в точній відповідності з законодавством, забезпечення виконання постанов; виявлення причин і умов, що сприяють здійсненню митних правопорушень, і вжиття заходів до їх усунення; попередження правопорушень, вимагає компетентних фахівців, кваліфікується на ведення таких справ.

Процесуальні та інші дії по встановленню обставин митного правопорушення слід розділити на дві групи, що може надати практичну допомогу при веденні справ про порушення митних правил. До першої групи можна віднести процесуальні дії, здійснювані посадовими особами митних органів, у виробництві або на розгляді яких знаходиться справа про порушення митних правил, і спрямовані на безпосереднє виявлення, закріплення і вилучення ними доказів у справі на підставі і в установленому порядку, а саме:

 • опитування особи, яка притягається до відповідальності за митне правопорушення;

 • опитування свідка;

 • митне обстеження;

 • пред'явлення для впізнання;

 • експертиза;

 • вилучення товарів і транспортних засобів.

До другої групи слід віднести процесуальні та інші дії, здійснювані уповноваженими посадовими особами митних органів і спрямовані на забезпечення провадження у справі про митний правопорушення та стягнення можливих санкцій майнового характеру, а також на з'ясування призначеними ними особами обставин, що підлягають встановленню у справі. Це:

 • витребування документів;

 • отримання інформації;

 • накладення арешту;

 • проведення ревізії, перевірки, інвентаризації;

 • доставлення особи до митного органу;

 • адміністративне затримання.

Можна запропонувати класифікацію доказів у справах про порушення митних правил, зокрема письмових доказів.

Перш митним законодавством визначалася спрощена форма застосування стягнення за порушення митних правил, якщо за таке правопорушення накладається стягнення у вигляді попередження і штрафу. У той же час зростання надходжень до бюджету сум стягнених штрафів повинен залежати не від їх встановлюваних розмірів, а від поліпшення роботи посадових осіб з виявлення митних правопорушень та ведення справ про порушення митних правил.

Законодавство передбачає процесуальні можливості з'єднання і виділення справи про порушення митних правил. В одному провадженні можуть бути з'єднані справи про порушення митних правил, за вчинення яких залучаються до відповідальності одне і те ж особа або кілька осіб у співучасті. [22]

Виділення справи про порушення митних правил допускається у випадках, що викликаються необхідністю, якщо це не позначиться на всебічності, повноті і об'єктивності вирішення справи. З'єднання і виділення справ проводиться за постановою посадової особи митного органу РК, у виробництві або на розгляді якої знаходиться справа про порушення митних правил.

Для закладу справи про порушення митних правил потрібні певні підстави. До їх числа належать: «а) виявлення самими співробітниками митниць тих чи інших порушень митних правил; б) що надійшли від правоохоронних та інших державних органів матеріали, що свідчать про порушення митних правил; в) інформаційні матеріали, що надсилаються зарубіжними митними, іншими правоохоронними органами, міжнародними митними та іншими організаціями, в яких можуть міститися ознаки правопорушень у митній сфері Казахстану; г) повідомлення набряклий ських та інших засобів масової інформації про порушення при вил в митній діяльності; д) повідомлення громадян Казахстану, іноземних громадян, осіб без громадянства про порушення митних правил ; е) інформація, що надходить від інших митних установ республіки ». [10, стор.49]

Можна запропонувати класифікацію доказів у справах про порушення митних правил, зокрема письмових доказів.

Групу засвідчують документів можуть скласти такі документи, які офіційно підтверджують ті чи інші обставини, що мають значення для справи (нотаріально засвідчені документи, довідки про раніше скоєні правопорушення, копії постанов по справах, документи, за якими встановлюється особа, що підтверджують наявність у особи будь-яких специфічних прав або заслуг, і т. д.).

До другої групи документів, що позначаються як викладають, можна віднести документи, які видаються державними органами, іншими організаціями, фізичними особами чи посадовими особами (службові документи, характеристики, протоколи зборів, листи, заяви, в яких повідомляються відомості про обставини, що мають значення для справи) .

Таким чином, з вище сказаного видно, що за порушення митного права передбачено тридцять три складу адміністративних правопорушень. До 1 січня 2006 року існувало тридцять вісім складів адміністративних правопорушень за порушення митного права, п'ять з яких законодавцем були декриміналізовані.

Найбільш часто з застосовуваних стягнень у сфері правопорушень митного права є штраф. На сьогоднішній день це є найбільш ефективним і дієвим методом правового впливу.

У цілому застосування заходів впливу за порушення митних правил не звільняє осіб, які притягуються до відповідальності, від обов'язку сплати митних платежів та податків. Відповідальність настає, якщо правопорушення за своїм характером не тягнуть кримінальної відповідальності, хоча залучення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, виробництво дізнання по яких віднесено до компетенції митних органів, не звільняє юридичну особу та індивідуальних підприємців від відповідальності за порушення митних правил.

2. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНОГО ПРАВА

Злочини, що посягають на нормальну діяльність у сфері митного права включені в розділ «Злочини у сфері економічної діяльності». Збиток, що наноситься державі правопорушеннями у сфері економіки, оцінюється в десятки мільярдів тенге на рік, а з урахуванням незаконних операцій з використанням трансфертного ціноутворення 140-145 мільярдів тенге. Питома вага вчинених у сфері економіки злочинів становить більше 10% від загальної кількості всіх зареєстрованих злочинів.

Як показує практика, правопорушення в сфері економіки відбуваються все більш хитрощами і складними способами, існують певні умови для формування та розвитку тіньового, в тому числі кримінального сектора економіки. Незважаючи на зниження за останні п'ять років частки неспостережний економіки в 1,5 рази, все ж її питома вага в 2002 році ще значний - 22,6% від валового внутрішнього продукту країни [23].

Основною причиною тіньової економічної активності слід вважати нераціональний правовий режим, коли результативність бізнесу в меншій мірі залежить від того, наскільки ефективно він організований, і більшою - від витрат, що накладаються на нього законом. Підприємець, який краще маніпулює такими витратами або зв'язками з чиновниками, виявляється більш успішним, ніж той, хто зайнятий лише виробництвом.

Прийняття "неринкових" законів, неефективність податкової системи та її антистимулюючу характер, як показує суспільна практика, виштовхує в тінь конструктивну економіку. У цих умовах підприємства реального сектора прагнуть компенсувати податкові вилучення не збільшенням ефективності виробництва, а ціновою політикою, перенесенням ваги податкового тягаря на споживача (у вигляді цінових надбавок) та орієнтацією на отримання податкових пільг (особливо з податку на додану вартість). Це об'єктивно призводить до скорочення внутрішнього споживчого попиту і можливостей зростання виробництва, що працює на внутрішній ринок.

Найбільш небезпечна частина тіньової економіки - нелегальний сектор, тому що його вплив на суспільство і економіку відбувається в легальних сферах і через легальні структури, що призводить, у свою чергу, до криміналізації діяльності останніх. Його ключовими критеріями є ухилення від офіційної реєстрації та державного контролю за економічною діяльністю, а також протиправний характер діяльності.

З позицій теорії управління нелегальна економіка і злочинність працюють як сучасні мережеві структури. Тому останнім часом характерною рисою даного сектора економіки стає вчинення міжрегіональних правопорушень і злочинів, а також їх перенесення на територію суміжних держав.

Основними цілями тіньових операцій в легальному секторі економіки є зниження податкового навантаження, обмеження конкуренції, отримання пільг, привілеїв, виключних прав у держави, в т.ч. шляхом корупції та лобіювання прийняття відповідних нормативних документів, обмеження ризику, легалізація незаконно отриманих доходів, незаконне присвоєння права на економічні блага і ухилення від сплати податків.

Останнім часом правоохоронні органи стали виявляти все більше число правопорушень, пов'язаних з недотриманням прав інтелектуальної власності та суміжних прав, а також переміщення фальсифікованих товарів через митні кордони і подальша їх реалізація. За експертними оцінками, на ринок Казахстану надходить фальсифікованої продукції на суму близько мільярда доларів США, у тому числі 25-30% контрафактної. У країнах Співдружності незалежних держав подібний оборот становить близько 450-500 млн. дол США, в Росії - близько 300-350 млн. дол США [23].

Крім цього, в країнах з перехідною економікою функціонує широкомасштабне необліковане виробництво товарів і послуг. Найбільшого поширення отримала незаконна реалізація таких підакцизних товарів, як алкогольна продукція, спирт, тютюнові вироби, нафту, бензин та дизельне паливо. Це випливає з аналізу статистичної інформації про розміри виробництва та експертних аналітичних розрахунків по споживанню різних харчових продуктів, які значно перевищують офіційно враховуються обсяги їх реалізації.

Здійснення незаконної діяльності, розкрадання більш властиво невеликим компаніям. Великий бізнес отримує надприбуток на законних підставах: від експлуатації природних ресурсів, через різні системи преференцій, що надаються органами державного управління.

Існує ряд усталених схем економічних правопорушень:

1. Здійснення фіктивних експортно-імпортних операцій. Повернення на територію країни експортованого товару. Здійснення неодноразових операцій з вивезення та повернення одного й того ж товару. Необгрунтоване завищення цін експортованих товарів, вартість яких важко встановити, з метою отримання відшкодування податку на додану вартість (далі - ПДВ) з бюджету. Незаконне використання пільг, в першу чергу, експортної пільги з ПДВ з метою ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.

Вчинення лжеекспортних операцій передбачає можливу участь у даному виді злочину співробітників прикордонних і внутрішніх митниць, а також співробітників банків. Організатори та розробники злочинних схем мають нерідко кримінальні зв'язки в інших регіонах, де здійснюється процес переведення в готівку грошових коштів. Крім того, при здійсненні зовнішньоекономічних операцій використовуються підставні фірми, зареєстровані в суміжних державах.

2. Купівля товару підприємством зі сплатою ПДВ, або експортером на внутрішньому ринку у фірми, зареєстрованої за підробленими документами, а також використання підставних фірм, зареєстрованих в суміжних державах з метою отримання права на залік або відшкодування ПДВ. Підприємствам - переробникам невигідно купувати сировину у приватних підприємців з втратою права на відшкодування ПДВ. У зв'язку з цим виникла мережа посередників, які, скуповуючи сировину за готівку, перепродують за завищеною ціною від імені підставних юридичних осіб, нерідко зареєстрованих за підробленими документами.

3. Приховування об'єктів оподаткування при здійсненні імпортних та експортних операцій, в тому числі на основі здійснення бартерних операцій та реалізації продукції кінцевим користувачам через мережу посередників.

4. Переказ грошових коштів в іноземній валюті під завідомо неправдиві контракти. Реалізація даного способу здійснюється, як правило, за попередньою змовою всіх учасників зовнішньоекономічної угоди.

5. Неповернення валютної виручки. Проведення фінансових операцій, минаючи розрахункові рахунки, і використання для взаєморозрахунків дочірніх і комерційних структур, офшорних компаній. Проведення фінансово-господарських і зовнішньоекономічних операцій через рахунки підприємств, заснованих за підробленими документами.

6. Маніпуляції в сфері трансфертного ціноутворення з метою ухилення від сплати податків, які крім недонадходження податкових платежів до бюджету, тягнуть за собою такий негативний наслідок як несанкціонований вивіз капіталу.

Більшість правопорушень в економічній сфері базується на схемах, формально не суперечать законодавству. Це зумовлено недосконалістю діючих нормативно-правових актів, відсутністю ефективних методик виявлення та припинення протиправних дій, недостатністю взаємодії контролюючих та правоохоронних органів, корупційними проявами в органах державного управління.

«Про серйозність даної проблеми свідчать наступні статистичні показники. Якщо в 1998 році встановлено лише 16 фактів незаконного "переведення в готівку" грошових коштів, то тільки в 2003 році їх виявлено понад 300. За експертними оцінками, втрати держави від несплати ПДВ лжепредприятия становлять понад 40 млрд. тенге.

Найбільш характерними такими операціями є переведення в готівку:

з укладенням фіктивних договорів на виконання робіт, надання послуг;

з метою легалізації та експорту продукції "тіньової" економіки;

грошових коштів з одночасною їх конвертацією;

при імпорті товару;

із залученням страхової компанії;

через отримання завідомо неповоротного кредиту або позики підприємства;

нематеріальних активів;

з використанням договорів, які свідомо будуть не виконані;

за участю громадської організації;

з використанням організацій грального бізнесу ». [23]

Більшість цих операцій здійснюється за участю фіктивних підприємств і фірм, розташованих в офшорних зонах.

Частина вивезеного тіньового капіталу пізніше повертається назад в країну у вигляді "іноземних" інвестицій. Нерідко надходження з офшорних зон в десятки разів перевищують їхню реальну можливість інвестування.

З вище сказаного випливає, що близько половини злочинів, вчинених у сфері економічної діяльності припадає на злочини посягають на суспільні відносини у сфері митного права. Ці злочини перш за все, пов'язані незаконними операціями експортно-імпортних операцій, ухилення від сплати обов'язкових платежів та податків до бюджету. Серед злочинів у сфері економічної діяльності можна виділити групу злочинів посягають на суспільні відносини у сфері митного права. До них відносяться: Економічна контрабанда ст. 209 КК РК; Неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті ст. 213 КК РК; Ухилення від сплати митних платежів та зборів ст. 214 КК РК.

2.1 Економічна контрабанда

Відповідальність за злочин економічна контрабанда передбачена статтею 209 Кримінального Кодексу Республіки Казахстан. [24] Контрабанда завдає шкоди, насамперед економічним інтересам держави, оскільки, по-перше, до державного бюджету не надходять мита, встановлені на ввезені і вивозяться товари, по-друге, з республіки вивозяться товари (наприклад, сировина стратегічного призначення), заборона до вивезення яких обумовлений їхнім значенням для економіки країни. [29]

У рамках ЄврАзЕС робота була сфокусована на створенні спільної уніфікованої системи митного оформлення та контролю [25], забезпеченні економічної безпеки на зовнішніх кордонах Єв-рАзЕС [26], боротьби з контрабандою та іншими видами митних правопорушень, уніфікації митного законодавства в державах - членах спільноти.

«Якщо раніше взаємини обмежувалися рамками протокольних заходів на рівні керівників митних служб, то тепер взаємодія вийшло на якісно новий виток. Стало більше конкретики, співробітництво між митними службами виходить на міжрегіональний, прикордонний рівень. Експеримент щодо здійснення спільного митного контролю на казахстансько-російському (митний пост "Шарбакти") і казахстансько-киргизької (митниця "Кордан") межах дозволив апробувати форми і методи взаємодії прикордонних митних органів. У Шимкенті на зустрічі експертів митних служб погоджено перелік пунктів пропуску через казахстансько-узбецький кордон, тепер він проходить узгодження. Відповідно до рішення Ради колективної безпеки митні органи країни взяли участь у міжнародних операціях "Канал-2003", "Канал-2004" на території держав - членів Організації договору про колективну безпеку. Вони були спрямовані на припинення та виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Спільними діями правоохоронних органів Оренбурзької (Росія), Актюбінської (Казахстан) областей і департаменту митного контролю по Актюбінської області припинена діяльність організованого злочинного міжнародного співтовариства, яке постачало та реалізовувало великі партії героїну. Крім цього Російська митна академія надає нам всебічну допомогу у підготовці фахівців: там навчаються 64 казаха. З року в рік таких студентів буде дедалі більше »[5, стор.6].

Основним безпосереднім об'єктом контрабанди є ринок Казахстану. Додатковий об'єкт - правила переміщення товарів через митний кордон Республіки Казахстан. Факультативними об'єктами контрабанди в залежності від предмета і суб'єкта контрабанди є громадська безпека, діяльність державних органів, фінансова система, політичні інтереси Республіки Казахстан, здоров'я населення Казахстану, моральні підвалини суспільства, історико-культурна спадщина народів Казахстану. [27]

Предметами цього злочину є товари та інші предмети. Відповідно до п. 39 ст. 7 Митного кодексу РК від 5 квітня 2003 р. Під товаром розуміється майно, що переміщується через митний кордон Республіки Казахстан, у тому числі носії інформації, валютні цінності, електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком використовуваних для міжнародних перевезень . [28]

Під контрабандою розуміється незаконне переміщення товарів чи інших цінностей та предметів через митний кордон. Суди повинні враховувати, що при економічній контрабанді, відповідальність за вчинення яких передбачена статтею 209 Кримінального кодексу Республіки Казахстан (далі - КК), родовим і безпосереднім об'єктом є економічні інтереси держави, а при контрабанді, який кваліфікується за статтею 250 КК - інтереси суспільної і державної безпеки [30].

Обставинами, відмежовує кримінально-наказуемую контрабанду від контрабанди, караною в адміністративному порядку, а також від порушень митних правил, пов'язаних з переміщенням товарів та предметів через митний кордон, є великий розмір контрабанди або переміщення предметів, щодо яких встановлено спеціальні правила.

Поняття митної та державної кордонів визначені Митним кодексом Республіки Казахстан та Законом Республіки Казахстан "Про державний кордон Республіки Казахстан". [31]

На сухопутної території, на водах, у повітряному просторі митний кордон, виключаючи периметри вільних митних зон і вільних складів, незалежно від місцезнаходження пунктів пропуску, митних постів співпадає з державним кордоном.

Вказівка ​​в процесуальних слідчих і судових документах великого розміру та інших кваліфікуючих ознак контрабанди, в тому числі спеціальних правил переміщення відносно певних предметів, є обов'язковим.

Незаконне переміщення товарів або інших цінностей і предметів може відбуватися як шляхом ввезення їх на митну територію, так і вивезення їх з цієї території.

Під ввезенням і вивезенням слід розуміти переміщення предметів контрабанди будь-яким способом (провезення чи пересилання за допомогою будь-якого виду транспорту, в тому числі по повітрю, пересилання поштою, перенесення в руках, в кишенях одягу, як ручній поклажі та ін.)

Незаконне переміщення здійснюється як в пунктах пропуску та інших місцях, визначених законодавством для перетину кордону (під виглядом легального переміщення), так і поза цими місць (нелегальним шляхом).

Злочин вважається закінченим:

при ввезенні та вивезенні, здійснюваному нелегально, - з моменту безпосереднього перетину кордону;

при ввезенні, здійснюваному під виглядом легального переміщення, - з моменту завершення митного оформлення, а щодо предметів, для яких встановлені спеціальні правила, - з моменту закінчення процедури прикордонного контролю;

при вивозі, здійснюваному під виглядом легального переміщення, - з моменту завершення митного оформлення.

З об'єктивної сторони контрабанда характеризується:

- Приховуванням від митного контролю товарів чи інших цінностей та предметів;

- Їх переміщенням крім митного контролю;

- Їх недекларированием або недостовірним декларуванням;

- Обманним використанням митних та інших документів або засобів митної ідентифікації.

Для визнання таких дій злочинними настання яких-небудь шкідливих наслідків не потрібно.

Приховування від митного контролю полягає у приховуванні товарів чи інших цінностей і предметів, використанні при їх перевезенні схованок або інших способів, що утруднюють їх виявлення, або в доданні одних предметів вигляду інших.

Переміщення предметів контрабанди крім митного контролю полягає в їх пересилання та провезенні поза митних постів, пунктів пропуску та інших місць, визначених законодавством та митними органами Республіки Казахстан для проведення митного оформлення, або поза встановлений для його виробництва часу. [32]

Обманний використання митних та інших документів або засобів митної ідентифікації припускає пред'явлення митним органам, а також особам, що здійснюють прикордонний контроль, недійсних, отриманих незаконним шляхом, підроблених, а також містять неправдиві відомості документів, використання підроблених печаток, пломб, штампів та інших подібних засобів митної ідентифікації або пред'явлення справжнього засоби ідентифікації, що відноситься до інших об'єктів. [33, стор.100]

Недекларування або недостовірне декларування - це невиконання або неналежне виконання обов'язку подати митну декларацію відповідно до правил, встановлених законодавством відносно заборонених або обмежених до переміщення або вилучених з обігу товарів чи інших цінностей і предметів.

Під предметами контрабанди розуміються будь-які рухомі предмети матеріального світу, у тому числі валюта, валютні цінності, електрична, теплова чи інші види енергії і транспортні засоби.

До них відносяться також культурні цінності, що мають значення художнього, наукового, історичного та археологічного надбання народів - твори мистецтва, предмети старовини і інші мають вказане значення предмети, об'єкти інтелектуальної власності, види тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення, їх частини та деривати ( похідні). [34] Відповідальність за незаконне переміщення через митний кордон Республіки Казахстан зазначених, а також інших, не вилучених з обігу предметів або предметів, обіг яких не обмежена (наприклад, продукти харчування, одяг, взуття, парфумерні товари та ін), встановлена ​​статтею 209 КК. [35]

Переміщення наркотичних засобів, психотропних, отруйних, сильнодіючих, отруйних, радіоактивних або вибухових речовин, озброєння, військової техніки, вибухових пристроїв, вогнепальної зброї і боєприпасів, ядерної, хімічної, біологічної та інших видів зброї масового ураження, матеріалів і устаткування, які можуть бути використані для створення зброї масового ураження, утворює склад злочину, передбаченого статтею 250 КК і тягне за собою відповідальність незалежно від розміру та кількості предметів контрабанди.

Вартість предметів контрабанди визначається, виходячи з державних регульованих цін, якщо такі на ці предмети є, а в інших випадках - з митної вартості на момент вчинення злочину. При неможливості визначення вартості в зазначеному порядку (наприклад, у випадках контрабанди фальсифікованих спиртних напоїв, інших підроблених товарів) вона встановлюється на підставі висновку експерта згідно з правилами, встановленими законодавством про митну справу.

При визнанні діянь, передбачених статтею 209 КК, вчиненими у великому розмірі, до уваги повинна прийматися вартість тільки тієї частини товарів чи інших предметів, яка переміщена через митний кордон крім чи з приховуванням від митного контролю або з обманним використанням документів або засобів митної ідентифікації, а також вартість заборонених або обмежених до переміщення через митний кордон товарів, речей і цінностей, щодо яких встановлено спеціальні правила переміщення через митний кордон, не декларованих або недостовірно декларованих.

Посадовою особою, яка вчинила контрабанду з використанням свого службового становища, слід вважати особу, яка за службовим обов'язком зобов'язана здійснювати митний або прикордонний контроль, відповідні дії з огляду переміщуваних через митний кордон Республіки Казахстан товарів чи інших цінностей та предметів і давати дозвіл на перетин кордону.

Контрабанда, досконала такими посадовими особами з використанням свого службового становища, не вимагає додаткової кваліфікації за статтями кримінального закону про посадові злочини.

Інші посадові особи, які вчинили контрабанду з використанням свого службового становища, несуть відповідальність на загальних підставах, тобто за сукупністю злочинів, передбачених підлягає застосуванню нормою кримінального закону про посадові злочини і відповідною частиною статті КК про контрабанду без посилання на даний кваліфікуюча ознака.

Особа, умисел якого спрямований на незаконне переміщення товарів або інших цінностей і предметів, що належать різним особам, у тому числі і йому самому, має нести відповідальність за контрабанду усього разом (спільно переміщується) обсягу предметів контрабанди. Власник же окремої частини такого завідомо для нього незаконно переміщуваного товару чи інших цінностей і предметів, умислом якого не охоплюються дії інших осіб по незаконному переміщенню іншої частини предметів контрабанди, несе кримінальну відповідальність тільки за контрабанду йому приналежного майна. Так само повинні бути кваліфіковані дії осіб, хоч і не є власниками предметів контрабанди, але винних у свідомо незаконне переміщення таких предметів через митний кордон за плату, як кур'єра і т.п. [30].

Під кваліфікуючою ознакою "організована група" розуміється стійка група осіб, заздалегідь які об'єдналися для здійснення контрабанди.

Вчинення контрабанди об'єктивно пов'язане з ухиленням від сплати обов'язкових платежів і податків, що стягуються митними органами, яке охоплюється прямим умислом винного одночасно з незаконним переміщенням товарів чи інших цінностей і є, як правило, метою цього переміщення, тому ці дії не підлягають додатковій кваліфікації за ухилення від сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету.

Така кваліфікація може мати місце лише в тих випадках, коли дії, що утворюють склади контрабанди та злочинного ухилення від сплати обов'язкових платежів, відбуваються в різний час.

Не вимагають додаткової кваліфікації також дії, які являють собою елементи обманного використання митних та інших документів (службова фальсифікація, підробка знаків оплати, підробка документів).

У випадках вчинення, поряд з контрабандою, інших злочинів, зокрема, пов'язаних з валютою, наркотичними засобами, вогнепальною зброєю та боєприпасами тощо, або з порушенням державного кордону, які є об'єктом іншого контролю, ніж митного (відповідно прикордонного, валютного , над наркотиками тощо), вчинене має кваліфікуватися за сукупністю скоєних злочинів, передбачених відповідними нормами кримінального закону.

Скасування або спрощення митного та прикордонного контролю, в тому числі на підставі міжнародних угод, учасником яких є Республіка Казахстан, що не торкаються необхідності митного оформлення товарів чи інших цінностей і предметів та забезпечення дозвільного порядку та умов їх переміщення через кордон, інших заходів, спрямованих на захист казахстанського ринку і перетин незаконного обігу предметів кримінально караною контрабанди, не звужують меж дії кримінального закону. [36]

У таких випадках кримінально каране переміщення через митний кордон товарів або інших цінностей і предметів має розцінюватися як контрабанда, сполучена з їх недекларированием і досконала крім митного контролю.

Виконання вимог закону про накладення арешту на майно обвинуваченого, що знаходиться поза територією Республіки Казахстан, для забезпечення можливої ​​конфіскації його проводиться лише на підставі та у відповідності з міжнародними угодами, учасником яких є Республіка Казахстан.

«При призначенні покарання у справах даної категорії судам слід керуватися вимогами статті 52 КК, враховувати при цьому також розмір і кількість предметів контрабанди, обговорювати питання про призначення додаткових покарань у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, або у вигляді позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину, дипломатичного рангу, кваліфікаційного класу і державних нагород, з тим щоб покарання було обгрунтованим і справедливим. У передбачених законом випадках предмети контрабанди слід звертати в доход держави »[33, стор.102].

Судам також слід мати на увазі, що кошти від реалізації звернених у дохід держави предметів контрабанди підлягають перерахуванню до державного бюджету у повному обсязі. Тому суди не повинні допускати у вироках вказівок про відрахування певної частини вартості звернених у дохід держави предметів контрабанди на який-небудь спеціальний рахунок.

Якщо предмети контрабанди були реалізовані винним, суд повинен вирішити питання про стягнення з засудженого в дохід держави їх вартості і, у разі сполучення цієї реалізації з ухиленням від сплати державі обов'язкових платежів, відповідної суми невиплачених платежів.

При встановленні фактів незаконного переміщення контрабандних товарів або інших цінностей і предметів шляхом їх ввезення або вивезення через митний кордон Республіки Казахстан з використанням транспортних засобів особами, визнаними винними у вчиненні злочинів, передбачених статтями 209, 250 КК, долю використаних при контрабанді транспортних засобів належить вирішувати в Залежно від того, чи визнані останні в установленому законом порядку речовими доказами у справі як знаряддя злочину.

Транспортний засіб слід визнавати знаряддям злочину, коли воно служить засобом переміщення предметів контрабанди через митний кордон крім митного контролю, а також в інших випадках його використання для приховування предметів контрабанди від митного контролю (зокрема, шляхом зміни технічних параметрів транспортного засобу, його окремих агрегатів і частин, перевезення предметів контрабанди в бензобаку, під днищем автомашини, пристрої прихованих ємностей і устаткування транспортного засобу тайниками, іншими пристосуваннями, що утрудняють виявлення контрабандних предметів, тощо).

Згідно з пунктом 1 частини третьої статті 121 Кримінально-процесуального кодексу Республіки Казахстан, транспортний засіб, що використовувався його власником як знаряддя контрабанди і визнане речовим доказом, підлягає конфіскації. У випадку, коли умислом власника товарів, інших цінностей або транспортних засобів, визнаних предметами контрабанди або були використані в якості знарядь злочину, не охоплювалося співучасть у контрабанді та переміщення його майна через митний кордон контрабандним шляхом або використання цього майна як знаряддя контрабанди іншими особами, таке майно конфіскації не підлягає.

2.2 Неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті

Відповідальність за злочин «Неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті» передбачена ст. 213 Кримінального Кодексу Республіки Казахстан [24]. Валютний контроль за імпортом товарів в РК здійснюється з метою посилення контролю за обгрунтованістю платежів за зовнішньоекономічними угодами та запобігання витоку валюти за межі Республіки Казахстан.

Функції валютного контролю за імпортом товарів в РК покладаються на митні органи РК і Уповноважені банки, що реалізують свої права та обов'язки відповідно до вимог Інструкції про організацію експортного / імпортного валютного контролю (Постанова правління НБ РК від 5 грудня 1998 р. № 271) [37 ].

Імпортер зобов'язаний забезпечити ввезення в РК товару, еквівалентного але вартості сплачених за нього грошовими коштами в іноземній валюті, а в разі не поставки товару - повернення зазначених коштів, раніше переведених за імпортним контрактом іноземній стороні або за її наказом, у строки, встановлені контрактом, але не пізніше 180 календарних днів з дати переведення, якщо інше не дозволено НБ РК. [38]

Платежі за операціями між юридичними особами-резидентами і нерезидентами в іноземній валюті здійснюються в безготівковому порядку. Оплата імпортованого товару третьою особою, яка не є імпортером, допускається тільки при наявності відповідного договору між імпортером за такими договорами і третьою особою-платником. [39]

Експортер зобов'язаний забезпечити в строки, що не перевищують 180 календарних днів з дати експорту товарів (365 календарних днів з дати експорту окремих товарів, перелік яких встановлюється Урядом РК), якщо інший термін не встановлений в ліцензії Національного Банку РК, зарахування експортної виручки на свої банківські рахунки в уповноваженому банку Республіки Казахстан, а в разі неможливості одержання експортної виручки - повернення раніше експортованого товару. [40]

Допускається зарахування експортної виручки на рахунки експортерів в іноземних банках або інших фінансових інститутах, які мають відповідне право за законодавством держав, в яких вони зареєстровані, за наявності відповідної ліцензії Національного Банку РК. У разі ненадходження експортної виручки в строк, встановлений валютним законодавством, експортер зобов'язаний вжити заходів для отримання ліцензії Національного Банку РК відповідно до законодавства Республіки Казахстан, а також заходи для отримання експортної виручки або повернення раніше експортованого товару. У разі здійснення авансового платежу по експорту в термін, що перевищує 180 календарних днів до дати експорту, експортер зобов'язаний отримати відповідне реєстраційне свідоцтво Національного Банку РК відповідно до законодавства Республіки Казахстан [36].

Імпортер зобов'язаний вжити всіх заходів для ввезення в Республіку Казахстан товару, еквівалентного сумі грошей, сплаченої за нього, а у разі непостачання товару-повернення раніше переказаних грошей на свій банківський рахунок в уповноваженому банку у строки, встановлені контрактом, але не пізніше 180 календарних днів з дати переведення, якщо інше не передбачено в ліцензії, виданої Національним Банком РК. У разі непостачання товару у строк, встановлений валютним законодавством, імпортер зобов'язаний вжити заходів для отримання ліцензії Національного Банку РК відповідно до законодавства Республіки Казахстан, а також заходи для повернення авансових платежів або поставки товару. При цьому датою поставки є дата основного митного оформлення товару. У разі переведення грошей резидентом в оплату товару по імпорту в термін, що перевищує 180 календарних днів з дати фактичного виконання нерезидентом зобов'язань перед імпортером, імпортер зобов'язаний отримати реєстраційне свідоцтво Національного Банку РК відповідно до законодавства Республіки Казахстан. Стаття 188 Кодексу про адміністративні правопорушення «Проведення валютних операцій, що порушують норми валютного законодавства Республіки Казахстан» тягне за собою штраф на громадян та юридичних осіб у розмірі до ста відсотків від суми операції, проведеної з порушенням встановленого порядку [41]. Стаття 187 Кодексу про адміністративні правопорушення «Адміністративна відповідальність за порушення валютного законодавства» передбачає відповідальність за неповернення з-за кордону коштів у національній та іноземній валюті, що підлягають відповідно до законодавства Республіки Казахстан обов'язковому перерахуванню на рахунки в уповноважені банки Республіки Казахстан, за відсутності ознак кримінально караного діяння і тягне за собою штраф на громадян і посадових осіб у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти, на юридичних осіб - у розмірі від двохсот до однієї тисячі місячних розрахункових показників. А в разі неотримання товару, еквівалентного сумі грошей, сплаченої за нього, або неповернення грошей за імпортними операціями в терміни, встановлені валютним законодавством тягне за собою штраф на посадову особу в розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти, на юридичну особу - у розмірі від двохсот до однієї тисячі місячних розрахункових показників [12].

Якщо вище перераховані діяння вчинені у великому розмірі, то настає кримінальна відповідальність за статтею 213 КК. Діяння, передбачене цією статтею, визнається вчиненим у великому розмірі, якщо сума неповернених коштів в іноземній валюті перевищує п'ять тисяч місячних розрахункових показників [24].

При ненадходженні після закінчення 180 календарних днів з дати здійснення переказу оплачених товарів на митну територію РК і неповерненні протягом зазначеного терміну переведеної суми в іноземній валюті на поточний валютний рахунок імпортера в банку імпортера, імпортер несе фінансову відповідальність перед державою у розмірі всієї вказаної суми оплати.

Угоди, що передбачають перевищення терміну в 180 календарних днів між днем оплати імпортованого товару і датою нею митного оформлення, можуть бути здійснені тільки при наявності ліцензії НБ РК на здійснення валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу.

Під "днем оплати" в даному випадку мається на увазі дата проведення банківської операції зі списання коштів з рахунку банку імпортера. Під "датою митного оформлення" імпортованого товару розуміється дата прийняття ВМД митним органом, що здійснює митне оформлення товару [32].

Безпосередній об'єкт аналізованого злочину - суспільні відносини, що складаються в сфері валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, розрахунки в якій відбуваються в іноземній валюті.

Додатковий об'єкт цього злочину - порядок проведення розрахунків в іноземній валюті.

Предмет злочину - іноземна валюта, тобто валюта іноземних держав (ст. 1-1 Закону Республіки Казахстан від 24 грудня 1996 року «Про валютне регулювання» [42]).

Об'єктивна сторона цього злочину - бездіяльність у вигляді неповернення у великому розмірі з-за кордону коштів в іноземній валюті, що підлягають відповідно до законодавства Республіки Казахстан обов'язковому перерахуванню на рахунки в уповноважений банк Республіки Казахстан, коли винна особа мала можливість здійснити це. Великий розмір визначений у примітці до цієї статті як сума неповернених коштів в іноземній валюті, що перевищує встановленому Національним Банком Республіки Казахстан. Іноземна валюта, що отримується резидентами як оплата за товари і послуги, а також в якості кредиту, підлягає обов'язковому зарахуванню на їхні рахунки в уповноважених банках, якщо інше не передбачено в ліцензії Національного Банку Республіки Казахстан, отриманої даними резидентом у відповідності зі ст. 4 цього Закону (ст. 8 Закону «Про валютне регулювання»). [43]

Суб'єктивна сторона цього злочину характеризується виною у вигляді прямого умислу. Винний усвідомлює, що не повертає у великому розмірі з-за кордону кошти в іноземній валюті, які підлягають перерахуванню до уповноваженого банку Республіки Казахстан, і бажає цього.

Суб'єкт злочину спеціальний - керівник організації, який досяг 16 років, осудний.

2.3 Ухилення від сплати митних платежів і зборів

Відповідальність за злочин «Ухилення від сплати митних платежів та зборів» передбачена ст. 214 Кримінального Кодексу Республіки Казахстан [24]. Кримінальна відповідальність настає за ухилення від сплати митних зборів, податків, митних зборів, зборів за видачу ліцензії або інших митних платежів у великих розмірах. Ухилення від сплати митних платежів визнається вчиненим у великому розмірі, якщо вартість несплачених митних платежів перевищує одну тисячу місячних розрахункових показників [24].

Безпосередній об'єкт цього злочину - суспільні відносини у сфері митно-тарифного регулювання.

Митно-тарифне регулювання засноване на Законі РК від 24 грудня 1991 р. «Про митний тариф і мито» і Митному кодексі Республіки Казахстан від 5 квітня 2003 року, якими встановлено порядок формування та застосування митного тарифу, який застосовується при ввезенні на митну територію Республіки Казахстан і вивезенні за межі цієї території товарів та інших предметів, а також правил обкладення митом цих товарів та інших предметів. [44]

Предметом цього злочину є митні платежі, до яких відносяться: мито, митні збори, плата за попереднє рішення. Крім того, митні органи стягують також податок на додану вартість і акцизи на імпортні товари в порядку і на умовах, передбачених законодавчими актами. Також митні органи Республіки Казахстан в порядку і на умовах, встановлених законодавством Республіки Казахстан, стягують антидемпінгові, захисні компенсаційні мита (ст. 290 Митного кодексу) [6].

Основою для обчислення митних платежів є митна вартість товарів і транспортних засобів, що переміщуються в якості товару (ст. 305 Митного кодексу) [6].

Об'єктивна сторона цього злочину характеризується бездіяльністю у вигляді ухилення від сплати митних платежів та зборів, що підлягають сплаті в повному обсязі або частково. При цьому необхідно, щоб у відповідності з приміткою до цієї статті вартість несплачених митних платежів і зборів становила великий розмір, тобто перевищувала одну тисячу місячних розрахункових показників. Слід також встановити наявність обов'язки винної особи сплатити конкретні митні платежі і збори та можливості їх сплатити. Особи, що переміщують через митний кордон Республіки Казахстан товари, транспортні засоби, зобов'язані сплачувати митні платежі. Митні платежі сплачуються до або в день реєстрації митної декларації. Якщо митна декларація не була подана у строк, то терміни сплати митних платежів обчислюються з дня закінчення терміну подання митної декларації (ст. 323, 324 Митного кодексу). [45] У порядку, передбаченому уповноваженим державним органом з питань митної справи, митні органи надають відстрочку або розстрочку сплати митних зборів на імпортовані сировину та матеріали, призначені для промислової переробки. Відстрочка або розстрочка сплати митних зборів не може перевищувати трьох місяців з дня прийняття митної декларації (ст. 332, 334-337 Митного кодексу РК) [24].

Ухилення від сплати митних платежів і зборів може виражатися:

 • в заяві недостовірних відомостей, що спричинили звільнення від митних платежів та податків або заниження їх розміру;

 • в наданні документів, що містять недостовірні відомості, що дають право на повернення сплачених митних платежів, одержання виплат і інших відшкодувань або їхнє неповернення або повернення в неповному обсязі;

 • у порушенні термінів сплати митних платежів та зборів.

Склад цього злочину формальний, тобто воно буде закінчено з моменту закінчення терміну сплати митних платежів та зборів.

Суб'єктивна сторона цього злочину характеризується виною у вигляді прямого умислу. Винний усвідомлює, що ухиляється від сплати митних платежів і зборів у великому розмірі, і бажає цього.

Суб'єкт злочину - осудна, фізична особа, яка досягла 16 років.

У ч. 2 ст. 214 передбачені такі кваліфіковані ознаки даного злочину: вчинення злочину неодноразово, посадовою особою з використання свого службового становища, організованою групою або злочинним співтовариством (злочинною організацією).

Даний злочин буде кваліфікуватися як досконале неодноразово в тому випадку, якщо буде встановлено факт вчинення ухилення від сплати митних платежів та зборів два і більше разів. При цьому обов'язково встановлення факту, що попередня судимість за такий злочин не знята або не погашена або за раніше скоєний ухилення від сплати митних платежів та зборів особа не була звільнена від кримінальної відповідальності, або не закінчився строк давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Посадовою особою, яка вчинила даний злочин з використанням свого службового становища, визнається особа, яка підлягає служби зобов'язаний здійснювати контроль за сплатою митних платежів та зборів.

Організованою групою визнається відповідно до ч. 3 ст. 31 КК стійка група осіб, заздалегідь об'єдналися для здійснення цього злочину.

Злочинним співтовариством (злочинною організацією) визнається згуртована група (організація), створена для здійснення тяжких або особливо тяжких злочинів, або об'єднання організованих груп, створене в тих же цілях (ч. 4 ст. 31 КК) [24].

За 11 місяців 2005 митними органами у кримінальних справах вилучено товарів майже на 379 млн. тенге, в дохід держави конфісковано товарів на 160,3 млн. Державі відшкодовано збитків більш ніж на 240 млн. тенге. Виявлено 427 фактів контрабанди наркотиків, вилучено понад 2012 кг. наркотичних засобів, в тому числі 108.5 кг. героїну [5]. У 2006 році митними органами безпосередньо на кордоні самостійно виявлено 194 факти незаконного обігу наркотичних засобів, вилучено понад 284,8 кг різних наркотичних засобів, у тому числі героїну 111,9 кг [38]. Виявлена ​​сума товарів ввезених контрабандним шляхом по кримінальних справах склала 76 млрд. тенге. Накладено штрафів на суму 319 млн. тенге. Усього порушено 687 кримінальних справ і 15372 адміністративних правопорушення. Відшкодовано збитків державі (також в результаті донарахування за результатами перевірок) на суму вище 3,466 млрд. тенге. [46] З метою посилення контролю за поліпшенням митного адміністрування за фактично переміщеними товарами і транспортними засобами через казахстано-китайський кордон на всьому протязі кордону працюють мобільні групи Комітету митного контролю. У результаті цього вдалося за погодженням з усіма контролюючими органами та суміжної стороною налагодити єдиний режим роботи пунктів пропуску, збільшити середню стягнення належних митних платежів і податків з одного автотранспортного засобу, перепинити можливі шляхи контрабанди. [47]

Між тим, виходячи з реалій часу, не можна не враховувати загрозу розвитку тероризму та екстремізму, які визнані світовим співтовариством глобальною проблемою людства. Митними органами вжито практичні заходи щодо посилення пунктів пропуску на південному, південно-західному і західному напрямках, переглянуті процедури митного контролю щодо міжнародного переміщення діляться радіоактивних матеріалів, стратегічного озброєння, а також продукції подвійного призначення. Спільно з іншими правоохоронними органами виявлено 35 фактів незаконного переміщення через митний кордон зброї, боєприпасів і вибухових речовин. Вилучено 18 одиниць вогнепальної зброї, 493 кг. вибухових речовин і 1 687 одиниць боєприпасів. Також виявлена ​​і вилучена прихована від митного контролю релігійна література в кількості 7 747 брошур, пропагує ідею релігійного екстремізму. Відповідно до державної програми боротьби з тероризмом митниця і надалі має намір працювати в даному напрямку [5].

Багато авторів у теорії серед порушень митного права, за які передбачена кримінальна відповідальність, виділяють обмежене коло діянь, а саме «Економічна контрабанда», «Неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті» і «Ухилення від сплати митних платежів та борів». Всі ці злочини посягають на один і той же родовий об'єкт: на суспільні відносини у сфері економіки. На практиці ж видно, що багато злочинів, які посягають на інші родові об'єкти також можна віднести до злочинів у галузі митної права. Це ряд транскордонних злочинів таких, наприклад, як: контрабанда, вилучених з обігу предметів або предметів, обіг яких обмежено (ст. 250 КК РК); незаконне перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин, передбачених ст. 259 КК РК; незаконний експорт технологій, науково-технічної інформації та послуг, що використовуються при створенні зброї масового знищення, озброєння і військової техніки (ст.243 КК РК). Також до злочинів, безпосередньо пов'язаними з порушенням перетину митного кордону можна віднести злочини Умисне незаконне перетинання Державного кордону Республіки Казахстан (ст. 330 КК РК); Організація незаконного міграції (ст.330-2 КК РК).

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ МИТНИХ ОРГАНІВ

Митні органи України відповідно до ст. 16 ТК РК - це державні органи, які в межах своєї компетенції беруть участь у реалізації митної політики і безпосередньо здійснюють митну справу в Республіці Казахстан, оперативно-розшукову діяльність відповідно до законодавства Республіки Казахстан про оперативно-розшукової діяльності, а також виконують інші повноваження, передбачені законодавчими актами Республіки Казахстан.

Економічна безпека держави багато в чому залежить від роботи митних органів, які повинні сприяти в межах своїх повноважень розвитку зовнішньої торгівлі та економіки Республіки Казахстан і сприятиме прискоренню товарообігу через митний кордон Республіки Казахстан.

Митні органи зобов'язані дотримуватися законні права учасників зовнішньоекономічної та іншої діяльності у сфері митної справи і захищати інтереси держави; розглядати скарги на рішення, дії (бездіяльність) нижчестоящого митного органу та посадових осіб митного органу [8, стор.53].

Митні органи мають право здійснювати дізнання у справах про злочини у сфері митної справи в порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством Республіки Казахстан; розглядати справи про адміністративні правопорушення у сфері митної справи і накладати адміністративні стягнення у порядку, передбаченому законодавством Республіки Казахстан про адміністративні правопорушення. Діяльність митних органів не зводиться тільки до фіскальної діяльності, тобто стягування митних платежів і податків, але виявляли в межах своїх повноважень учасникам зовнішньоекономічної та іншої діяльності у реалізації їхніх прав, приймати рішення про видачу ліцензій, рішень, дозволів, кваліфікаційних атестатів на здійснення діяльності у сфері митної справи у терміни, встановлені законодавством Республіки Казахстан; виконувати в межах своєї компетенції судові акти, письмові доручення прокурорів, а також інших осіб правоохоронних органів, надавати їм сприяння у виробництві окремих процесуальних дії (ст.23, 24 ТК РК) [8, стор.55].

Невиконання обов'язків посадовими особами митних органів тягне відповідальність, встановлену законами Республіки Казахстан.

Відповідальність митних органів та їх посадових осіб визначається главою 72. ТК РК ст. 527. і ст. 528 ТК РК [6].

Митні органи за порушення митного законодавства Республіки Казахстан несуть відповідальність відповідно до законів Республіки Казахстан. Шкода, заподіяна в результаті видання митними органами актів, які не відповідають законодавчим актам Республіки Казахстан, підлягає відшкодуванню відповідно до цивільного законодавства Республіки Казахстан.

За неправомірні рішення, дії (бездіяльність) посадові особи митних органів несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та іншу відповідальність відповідно до законів Республіки Казахстан.

Перевізник, експедитор або інші особи, що переміщують товари та перевізні засоби через митний кордон Республіки Казахстан, несуть відповідальність за порушення митного законодавства.

Посадові особи станції "Достик" АТ "НК" Казакстан темiр залізниця "допустили порушення, несуть відповідальність передбачену чинним митним законодавством, якщо в їх службові обов'язки в момент здійснення ними правопорушення входило забезпечення виконання вимог встановлених міжнародними договорами Республіки Казахстан, митним законодавством, а також іншими нормативними правовими актами, контроль за виконанням яких покладено на митні органи.

«АТ" ВЖДО "несе матеріальну відповідальність за збиток:

1) заподіяну за розкрадання, псування, нестачу товарно-матеріальних цінностей в результаті не забезпечення відповідної охорони;

2) завданий знищенням або пошкодженням охоронюваних вантажів, сторонніми особами, які проникли на об'єкт, що охороняється, в результаті неналежного виконання співробітниками АТ "ВЖДО" своїх обов'язків.

За неправомірні рішення, дії та одно бездіяльності, співробітники митних органів, військовослужбовці ОКПП, працівники залізниці, АТ "ВЖДО", посадові особи контролюючих органів несуть відповідальність згідно з чинним законодавством Республіки Казахстан ». [48]

Неправомірні дії посадових осіб митних органів можуть бути оскаржені відповідно до Митного Кодексу Республіки Казахстан.

Спрощений порядок оскарження рішення, дій (бездіяльності) митного органу та посадової особи митного органу полягає у зверненні особи з письмовою скаргою до керівника митного органу.

Скарга, подана у спрощеному порядку, підлягає негайному розгляду, і рішення по ної повинно бути прийнято в день подачі скарги.

При розгляді скарги у спрощеному порядку керуй шолом митного органу, що розглядає скаргу, складається акт про розгляд скарги у спрощеному порядку, в якому зазначаються відомості про особу, яка звернулася зі скаргою, короткий зміст скарги і прийняте рішення.

Акт про розгляд скарги підписується керівником митного органу, що розглядає скаргу, і особою, що звернулася зі скаргою. Копія акту про розгляд скарги вручається особі, яка звернулася зі скаргою.

Будь-яка особа, а також його представники мають право оскаржити в митні органи, у тому числі у вищестоящий митний орган або уповноважений орган з питань митної справи та (або) до суду рішення, дії (бездіяльність) митного органу та (або) посадової особи митного органу, якщо таким рішенням і (або) діями (бездіяльністю) порушені права та інтереси цієї особи, створені перешкоди до їх реалізації чи незаконно покладено яка-небудь обов'язок. Також можуть бути оскаржені нормативні правові акти Республіки Казахстан в сфері митної справи, видані уповноваженим органом з питань митної справи.

Подання скарги до суду зупиняє виконання рішення за скаргою.

Подача скарги не зупиняє виконання оскаржуваних рішення, дій (бездіяльності) митного органу та (або) посадової особи митного органу, за винятком випадків:

 • коли вищестоящий митний орган або уповноважений орган з питань митної справи, який розглядає скаргу, має достатні підстави вважати, що оскаржувані рішення, дії (бездіяльність) митного органу та (або) посадової особи митного органу не відповідають митного законодавства Республіки Казахстан;

 • оскарження повідомлення про стягнення заборгованості та пені.

Особа має право в спрощеному порядку оскаржити рішення, дії (бездіяльність) митного органу керівнику вищого митного органу, а дії (бездіяльність) посадової особи митного органу - керівнику митного органу або особі, яка його заміщає, де проходить службу посадова особа, чиї дії (бездіяльність) оскаржуються .

У спрощеному порядку можуть бути оскаржені рішення, дії (бездіяльність) митного органу та посадової особи митного органу, якщо вартість товарів і транспортних засобів, у зв'язку з переміщенням яких було прийнято рішення, вчинені дії (бездіяльність), а також інші дії, оскаржувані особою і спричинили думку особи неправомірні витрати, не перевищує ста місячних розрахункових показників, встановлених законом про республіканський бюджет на відповідний фінансовий рік.

Рішення вищестоящого митного органу або уповноваженого органу з питань митного

справи, що розглядає скаргу, приймається у письмовій формі і повинна містити:

 • найменування органу, який розглянув скаргу;

 • посаду, прізвище та ініціали посадової особи органу, що прийняв рішення за скаргою;

 • прізвище та ініціали або найменування особи, яка звернулася зі скаргою;

 • короткий істота скарги;

 • прийняте за скаргою рішення;

 • доводи і підстави прийнятого рішення;

 • вжиті заходи щодо службової особи, яке допустило порушення в сфері митного долу;

 • відомості про порядок оскарження прийнятого рішення.

Особі, яка звернулася із скаргою, надсилається копія рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги.

Скарга на рішення, дії (бездіяльність) митного органу та посадової особи митного органу може бути подана у строк до одного року:

 • з дня, коли особі стало відомо про порушення його прав у сфері митної справи, створення перешкод до їх реалізації або покладанні який-небудь обов'язки, не передбаченої митним законодавством Республіки Казахстан;

 • з дня закінчення встановленого строку для прийняття митним органом або посадовою особою цього органу передбаченого митним законодавством Республіки Казахстан рішення.

Скарга на повідомлення митного органу про стягнення заборгованості та пені повинна бути подана у строк до десяти днів.

Пропущений з поважної причини термін подання скарги може бути відновлений в судовому порядку на підставі письмової заяви особи, яка звернулася зі скаргою.

Скарга подається у письмовій формі.

У скарзі має бути зазначено:

 • дата подання скарги;

 • найменування митного органу або посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи митного органу (якщо вони відомі), рішення, дії (бездіяльність) якої оскаржуються;

 • прізвище, ім'я, по батькові або найменування особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місце знаходження;

 • істота оскаржуваного рішення, дій (бездіяльності) митного органу та (або) посадової особи митного органу;

Обставини, на підставі яких особа вважає, що оскаржувані рішення, діями (бездіяльністю) митного органу та (або) посадової особи митного органу порушені його права, створені перешкоди до їх реалізації чи незаконно покладено яка-небудь обов'язок. У скарзі можуть бути зазначені і інші відомості, що мають значення для істоти скарги.

Скарга повинна бути підписана особою, яка подає скаргу, або його представником. До скарги додаються документи і (або) матеріали (при їх наявності), що підтверджують неправомірність рішення, дій (бездіяльності) митного органу та (або) посадової особи митного органу.

За результатами розгляду скарги вищестоящий митний орган або уповноважений орган з питань митної справи:

 • визнає рішення, дії (бездіяльність) митного органу або посадової особи митного органу правомірними;

 • визнає неправомірними рішення, дії (бездіяльність) митного органу або посадової особи митного органу цілком або частково і зобов'язує вжити в межах його компетенції нове рішення.

Якщо вищий митний орган або уповноважений орган з питань митної справи, який розглядає скаргу, визнає це необхідним, то по одній скарзі може бути прийнято кілька рішень, що не виключають один одного.

Орган, який розглядає скаргу, при визнання неправомірними рішення, дій (бездіяльності) посадової особи митного органу або неналежного виконання цією особою покладених на нього посадових обов'язків вживає заходів щодо залучення посадової особи до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

Особа, яка звернулася зі скаргою, може відкликати її на будь-якій стадії до прийняття рішення за скаргою. Відкликання оформляється у письмовій формі із зазначенням мотивів, які послужили підставою для відкликання скарги.

Скарга повинна бути розглянута і по ній повинно бути прийнято рішення у строк не пізніше п'ятнадцяти днів починаючи з дати реєстрації скарги, за винятком скарг, які потребують додаткового вивчення і (або) перевірки. Скарга, що вимагає додаткового вивчення і (або) перевірки, повинна бути розглянута у термін до одного місяця з дня її реєстрації.

Подача скарги не зупиняє виконання оскаржуваних рішення, дій (бездіяльності) митного органу та (або) посадової особи митного органу, за винятком випадків:

коли вищестоящий митний орган або уповноважений орган з питань митної справи, який розглядає скаргу, має достатні підстави вважати, що оскаржувані рішення, дії (бездіяльність) митного органу та (або) посадової особи митного органу не відповідають митного законодавства Республіки Казахстан; оскарження повідомлення про стягнення заборгованості та пені.

Скарга на рішення, дії (бездіяльність) митного органу розглядається вищестоящим митним органом або уповноваженим органом з питань митної справи.

Скарга на рішення, дії (бездіяльність) посадової особи митного органу розглядається митним органом, в якому проходить службу ця посадова особа, чи вищим митним органом, а на рішення, дії (бездіяльність) керівника митного органу - вищестоящим митним органом, уповноваженим органом з питань митного справи.

O т імені митного органу рішення за скаргою приймає керівник цього митного органу або особа, яка його заміщає. При цьому розгляд скарги не може проводитися посадовою особою митного органу, які брали рішення, вчинили дії (бездіяльність), або нижчестоящим по відношенню до нього посадовою особою.

Скарга особи підлягає обов'язковій реєстрації в відповідному органі в день її надходження. Митний орган не має права відмовити в реєстрації скарги.

Скарга особи, зареєстрована у встановленому порядку, розглядається відповідним митним органом по суті скарги. Скарга не розглядається по суті у випадках, коли:

 • не дотримані встановлені терміни оскарження і особа не звернулася із заявою про відновлення пропущеного строку або заява про відновлення пропущеного строку відхилено;

 • скарга не підписана або підписана особою або її представником, належним чином не підтвердив свої повноваження;

 • предметом скарги є рішення, дії (бездіяльність) іншого органу, не правомочної у сфері митної справи.

Повторна скарга, в якій не наводяться нові докази або нововиявлені обставини, не підлягає розгляду, якщо по ній є вичерпний матеріал, і особі, яка звернулася зі скаргою, в установленому порядку надано відповідь.

Повідомлення про відмову в розгляді скарги надсилається в письмовій формі особі, яка звернулася зі скаргою, протягом трьох робочих днів з дня її реєстрації із зазначенням причин відмови

Таким чином, кажучи про відповідальність посадових осіб митних органів за неправомірні дії та рішення в області митного права, можна зробити висновок, що в основному це адміністративна, дисциплінарна і матеріальна відповідальність. Будь-які неправомірні дії посадових осіб можуть бути оскаржені. За грубі порушення митного права, визнані злочинами посадові особи митних органів несуть кримінальну відповідальність на загальних підставах. Так як служба в митних органах є особливим видом державної служби, то за корупційні злочини проти державної служби посадові особи несуть кримінальну відповідальність за статтями глави 13 Кримінального Кодексу Республіки Казахстан [24].

ВИСНОВОК

Вивчення проблеми відповідальності за порушення митного права є актуальною та необхідною. Актуальність даного питання полягає в тому, що у взаєминах митних органів із суб'єктами правовідносин часто виникають проблеми законності здійснення дій, спрямованих на здійснення митної справи та митної політики як з боку учасників зовнішньоекономічної діяльності, так і з боку митних органів. Такі протидії митним законодавством порушують порядок митного адміністрування, а також права учасників зовнішньоекономічних відносин. Необхідність дослідження проблеми відповідальності за порушення митного права полягає у вирішенні питань удосконалення митного законодавства, посилення та ефективності відповідальності за порушення і профілактики їх вчинення.

Порушенням митних правил визнається протиправна дія або бездіяльність особи, який зазіхав на порядок, встановлений митним законодавством РК та міжнародними договорами. Так, на митні органи покладено контроль порядку переміщення через митний кордон РК товарів і транспортних засобів, включаючи застосування митних режимів, оподаткування та сплати митних платежів та податків, надання та користування митними пільгами, за які передбачено відповідальність. Порушення митного законодавства передбачають 2 види відповідальності: адміністративну (згідно з Кодексом РК про адміністративні правопорушення) і кримінальну (згідно з Кримінальним кодексом РК, далі - КК РК).

Адміністративна відповідальність настає, якщо правопорушення за своїм характером не тягнуть кримінальної відповідальності, хоча залучення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, виробництво дізнання по яких віднесено до компетенції митних органів, не звільняє юридичну особу та індивідуальних підприємців від відповідальності за порушення митних правил.

Порушення митного права ведуть до зростання економічні злочини, що в цілому впливає на економічну безпеку Республіки Казахстан. У цілому, проблема зниження розмірів нелегальної економіки повинна вирішуватися в комплексі з реалізацією інших державних і галузевих програм розвитку. «Найбільш ефективним шляхом виявлення економічних правопорушень в даний час стане поєднання традиційних форм оперативно-розшукової діяльності та технологій аналітичного пошуку на основі використання можливостей спеціалізованого програмного забезпечення» [50]. Формування різноманітних баз даних (правоохоронних, податкових, митних, що реєструють, ліцензуючих та інших державних органів, інформаційних і рекламних агентств) їх обробка за допомогою спеціалізованих програмних продуктів дозволяють прогнозувати розвиток ситуації в тіньовому секторі економіки, виявляти первинні ознаки підготовлюваних і здійснюваних економічних злочинів з метою їх припинення або запобігання.

Незважаючи на серйозність загрози економічній злочинності для національної безпеки, до цих пір в країні немає спеціалізованих дослідницьких структур, здійснюють поглиблений аналіз, прогнозування і стратегічне "бачення" економічної злочинності. Не проводяться наукові комплексні дослідження в різних сферах економіки на предмет виявлення різних загроз для економічної безпеки, не розробляються єдині типові методики виявлення економічних правопорушень. Недостатньо забезпечується робота з перепідготовки та регулярному підвищенню кваліфікації співробітників державних органів, які ведуть боротьбу з правопорушеннями у сфері економіки, в тому числі шляхом залучення зарубіжних експертів. Через відсутність доступу до інформаційних баз даних державних органів і організацій, державні органи, що здійснюють боротьбу з економічними правопорушеннями, втрачають можливість оперативного і своєчасного припинення протиправних проявів у сфері економіки

У рамках СНД з метою вироблення стратегії і зміцнення взаємодії правоохоронних і контрольних органів у боротьбі зі злочинами у сфері економіки були прийняті Програма спільних заходів по боротьбі з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території держав - учасниць СНД, а також Угоду про співробітництво в боротьбі зі злочинами у сфері економіки.

Необхідно доповнити Кримінальний кодекс Республіки Казахстан статтею, що передбачає кримінальну відповідальність за неповернення на територію республіки предметів художнього, історичного та археологічного надбання народів Казахстану і зарубіжних країн, а також внести відповідні зміни до Кримінально-процесуального кодексу.

Справжні пропозиції випливають з необхідності приведення митної сфери республіки у відповідність з міжнародною практикою діяльності митних служб, оскільки вона повинна стати дієвим економічним важелем зовнішньої і внутрішньої політики країни і потреб суспільства в цілому.

Митні органи необхідно прирівняти до інших правоохоронних органів, що, безсумнівно, позитивно позначиться на взаємодії державних органів, економічної безпеки країни і дотриманні прав та інтересів громадян.

При вирішенні питання про відповідальність за порушення митного права не можна не приділяти увагу питанням поглиблення міжнародного співробітництва, виходу на якісно новий рівень у взаєминах з країнами ближнього і далекого зарубіжжя з митних питань, розвитку взаємодії та обміну інформацією з митними службами суміжних держав. Необхідно вивчати закордонний досвід з впровадження нових інформаційних технологій та розробка на цій основі програми "електронної митниці" як складової частини "електронного уряду".

На виконання постанови Уряду РК "Про створення єдиної державної системи контролю за автомобільними перевезеннями на території Республіки Казахстан" від 08.09.2000 р. за № 1358 [25], а також з метою впорядкування проведення контролю автотранспортних засобів у пункті пропуску через державний кордон РК і забезпечення виконання міжнародних договорів та законодавства РК, в 2003 р. 10 жовтня наказом Голови АТК РК № 47 була затверджена "Інструкція про порядок взаємодії та розміщення контролюючих органів при здійсненні контролю в пунктах пропуску через державний кордон Республіки Казахстан" [26]. Перевага методу "єдина зупинка" в тому, що державні органи контролю здійснює спільну діяльність у пунктах пропуску скоординовано і у взаємодії на основі законодавства, рівності всіх учасників, самостійності кожного органу контролю, відповідальності кожного керівника за прийняття і виконання погоджених рішень.

Всі ці заходи є профілактикою правопорушень у сфері митного права посилення контролю з боку митних органів і дотримання прав учасників зовнішньоекономічних відносин.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

[1] «Декларацією про державний суверенітет Казахської РСР», 1990;

[2] Законом Казахської РСР «Про основні засади зовнішньоекономічної діяльності Казахській РСР» липень 1991;

[3] Указ Президента Казахської РСР від 20 грудня 1990 р. про перетворення Державного комітету Казахської РСР з питань зовнішньоекономічних зв'язків у Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків Казахської РСР Кабінет Міністрів Казахської РСР;

[4] Указ Президента «Про подальші заходи щодо реалізації Стратегії розвитку Казахстану до 2030 року» 15 серпня 2003 року N 1165;

[5] Журнал Зовнішня Економічна діяльність в Республіці Казахстан № 1 2006, стор.5 «Комітету митного контролю є що сказати»;

[6] Митний кодекс Республіки Казахстан от5 квітня 2003р. (Із змінами і доповненнями станом на 01.01.2007р.);

[7] Постанова Уряду Республіки Казахстан від 10 липня 2003 року № 681;

[8] Алібеков С.Т. Казахстанське митне право, уч. посібник, Алмати, 2003;

[9] М.М. Косаренко «Митне право Росії» для студентів ВНЗ, Ростов-на-Дону, 2005;

[10] Сарсембаєв М.А. .. Митне право РК, навчальний посібник, Алмати 2002р.;

[11] Головащапов Н.А. Митний словник-довідник учасників зовнішню економічну діяльність, Москва, 2000.;

[12] Кодексу про адміністративні правопорушення, 30 січня 2001 р. (із змінами і доповненнями станом на 05.05.2006 р.);

[13] Митне право (збірник документів) 2-частина, Алмати, Данекер 2001р.;

[14] Спільний наказ Міністра транспорту і комунікацій Республіки Казахстан, Міністра СХ РК, Міністра охорони здоров'я РК, Директора Прикордонної служби КНБ РК і Голови АТК РК (травень 2004 року) «Про затвердження Правил взаємодії посадових осіб митниці" Достик "АТК РК, працівників станції "Достик" АТ "Національна компанія" Казакстан темiр залізниця ", посадових осіб Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Казахстан, військовослужбовців Окремого КПК" Дружба "Прикордонної служби КНБ РК і співробітників контролюючих служб при митному оформленні вантажів, що переміщуються через державний кордон залізничним і автомобільним транспортом» .

[15] Журнал Зовнішня Економічна діяльність в Республіці Казахстан № 7 (253) 2006, стор.3 «Роз'яснення деяких статей Кодексу Республіки Казахстан" Про адміністративні правопорушення »;

[16] Наказ АТК РК від 17.05.2003 р. № 212 "Про затвердження структур електронних копій митних документів".

[17] Переміщення товарів під митним контролем, Павлодар, 2003.;

[18] Некрасов В.А.. Джандарбеков І.А.. Основи митної справи в РК. підручник, Астана 2002р.;

[19] Діденко П.В. митне право Республіки Казахстан, збірник документів, в 2 частинах, Алмати, 2001.;

[20] А.А. Таранов. Адміністративне право Республіки Казахстан, Академічний курс, Алмати, 2003.;

[21] Інструкцією про порядок продовження строків провадження у справі про порушення митних правил та її розгляду, яка затверджена наказом Митного комітету країни від 30 жовтня 1995 року, № 159-П

[22] Кримінально-процесуальний кодекс від 13 грудня 1997 року (зі змінами та доповненнями станом на 08.06.2005 р.);

[23] Журнал Зовнішня Економічна діяльність в Республіці Казахстан № 8 2006, стор.13 «Аналіз сучасного стану проблем»;

[24] Кримінальний кодекс Республіки Казахстан 16 липня 1997 (зі змінами та доповненнями станом на 08.06.2005 р.);

[25] Постанови Уряду РК "Про створення єдиної державної системи контролю за автомобільними перевезеннями на території Республіки Казахстан" від 08.09.2000 р. за № 1358;

[26] "Інструкція про порядок взаємодії та розміщення контролюючих органів при здійсненні контролю в пунктах пропуску через державний кордон Республіки Казахстан" від. 10 жовтня 2003 р

[27] Угаров Б., Міжнародна боротьба з контрабандою Москва, 1981;

[28] Борисов К.Г. Міжнародне митне право, Москва, 1997;

[29] Худяков А.І. Податкове право Республіки Казахстан, Алмати, 1998;

[30] Постанова Пленуму Верховного Суду Республіки Казахстан від 18 липня 1997 року N 10 "Про практику застосування законодавства про кримінальну відповідальність за контрабанду" (із змінами, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду РК від 30.04.99 р. N 3; нормативним постановою Верховного Суду РК від 18.06.04 р. N 3);

[31] Закон Республіки Казахстан від 13 січня 1993 року «Про державний кордон Республіки Казахстан»;

[32] Угоду про забезпечення вільного і рівного права перетину фізичними особами кордонів держав-учасників Митного союзу і безперешкодного переміщення ними товарів та валюти (Москва, 24 листопада 1998 року);

[33] Коментар до Кримінального Кодексу Республіки Казахстан. Під ред. І.І. Рогова І.І., Рахметова С.М., Алмати: Видавництво «Норма-К», 2003р;

[34] Постанова Верховної Ради Республіки Казахстан від 22 вересня 1994 р. N 165-XIII Про ратифікацію Угоди про співробітництво митних служб з питань затримання та повернення незаконно вивезених і ввезених культурних цінностей;

[35] Закон Республіки Казахстан від 4 липня 2003 року N 468-II Про ратифікацію Протоколу про правила ліцензування імпорту державами-учасницями;

[36] Закон Республіки Казахстан від 24 червня 1999 р. N 403-I Про ратифікацію Договору про Митний союз і Єдиному економічному просторі;

[37] Інструкції про організацію експортно / імпортного валютного контролю (Постанова правління НБ РК від 5 грудня 1998 р. № 271, зі змінами та доповненнями станом на 29.10.2005 р.);

[38] Постанова Правління Національного Банку Республіки Казахстан від 4 липня 2003 року № 225 Про затвердження Правил реєстрації валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу, і відкриття рахунків за кордоном;

[39] Постанова Правління Національного Банку Республіки Казахстан від 4 липня 2003 року № 225 «Про затвердження Правил реєстрації валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу, і відкриття рахунків за кордоном»;

[40] Постанова Правління Національного Банку Республіки Казахстан від 5 вересня 2001 року № 343 Про затвердження Інструкції про організацію експортно-імпортного валютного контролю в Республіці Казахстан (із змінами і доповненнями станом на 29.10.2005 р.);

[41] Наказ Голови Агентства митного контролю Республіки Казахстан від 13 травня 2004 року N 221 "Про затвердження Правил декларування іноземної і національної валют фізичними особами, такими через митний кордон Республіки Казахстан ";

[42] Закон Республіки Казахстан від 24 грудня 1996 року № 54-I Про валютне регулювання (із змінами і доповненнями станом на 10.07.03 р.);

[43] Журнал Зовнішня Економічна діяльність в Республіці Казахстан № 11 (257) 2006, стор.8 «Порядок проведення зовнішньоекономічних валютних операцій»;

[44] Закон Республіки Казахстан від 24 червня 1999 р. N 402-I Про ратифікацію Угоди про єдині заходи нетарифного регулювання при формуванні Митного союзу;

[45] Регулювання зовнішньо-економічної діяльності, Митний союз, Павлодар, 2001.;

[46] Журнал Зовнішня Економічна діяльність в Республіці Казахстан № 3 (249) 2006, стор.3 «Підсумки діяльності митних органів Республіки Казахстан»;

[47] Журнал Зовнішня Економічна діяльність в Республіці Казахстан № 9 Імпорт, 2006, стор.4 «Здійснення одночасного контролю на державному кордоні контролюючими органами за принципом« Одна зупинка »»;

[48] ​​Журнал Зовнішня Економічна діяльність в Республіці Казахстан № 3 (249) 2006, стор.6 «Правопорушення у сфері митної справи та відповідальність за них», О. Афанасьєва, гл. спеціаліст відділу по боротьбі з АП УБКДТК по ВКО;

[49] Вайсман Т.Л. Митниця «Випуск дозволено», Астана, 2003.

[50] Журнал Зовнішня Економічна діяльність в Республіці Казахстан № 2 2006, стор.17 «Митна політика Республіки Казахстан»;

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Митна система | Диплом
352.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Юридична відповідальність за порушення екологічного права
Кримінальна відповідальність за порушення виборчих прав і права н
Кримінальна відповідальність за порушення виборчих прав і права на участь у референдумі
Поняття і зміст господарського права ТзОВ відповідальність за порушення антимонопольного закон
Порушення недоторканності приватного життя Порушення права на отримання освіти
Джерела митного права
Суб`єкти митного права
Методи і принципи митного права
Поняття і сутність предмета митного права
© Усі права захищені
написати до нас