Відповідальність за вбивство

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

З Про Д Е Р Ж А Н І Е:
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1. Розвиток Російського законодавства про відповідальність за убійство.6
2. Вбивство: поняття, класифікація ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
2.1. Поняття вбивства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. 17
2.2. Класифікація вбивств ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
2.3. Кваліфікуючі ознаки вбивства ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .21
2.3.1. Обтяжуючі обставини, що характеризують суб'єктивні властивості вбивства і особу винного ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
2.3.2. Обтяжуючі обставини, що характеризують об'єктивні властивості вбивства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 48
3. Вбивства з необережності і скоєні у стані неосудності або афекту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .56

Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .60

Глосарій ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 62

Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65
Список скорочень ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .70

Додаток А ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 71

Додаток В ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .72

ВСТУП
Актуальність теми дипломної роботи. Події, що сталися в останні роки в Росії економічні, соціальні та політичні зміни, що торкнулися практично всіх сфер життєдіяльності, надали потужний негативний вплив на нормальний розвиток і формування особистісних характеристик громадян. Відсутність стабільності в суспільстві в початку-середині 90-х років XX-го століття в значній мірі нівелювало раніше сформувалися моральні підвалини, в цілому підірвавши основи існування сучасної держави. Все це, на тлі культивування ідей насильства в, практично не обмежених цензурою, засобах масової інформації, поступово призвело до загальної деградації значної частини населення, сформувавши у них помилкові ідеали і цінності.
Згідно зі ст. 2 Конституції Російської Федерації права і свободи особистості виступають як найвищої цінності, захист яких відноситься до числа першочергових завдань сучасної держави. При цьому життя людини є найціннішим і непоправних благом, що свідчить про необхідність його захисту найбільш суворими заходами відповідальності. Почасти це підтверджується і самим Кримінальним кодексом Російської Федерації (далі - КК РФ), в якому розташований на першому місці розділ - «Злочини проти особи» відкривається главою «Злочини проти життя і здоров'я», де норма, яка містить заборону на заподіяння смерті іншій людині також вказується першою. Дана обставина свідчить про підвищену увагу законодавця до правової регламентації вбивства, бажанні особливо, вже за рахунок формальної позначеність відзначити важливість охорони життя людини нормами Кримінального кодексу Російської Федерації.
В даний час кількість вбивств стабільно зростає (2001 р. - 3341 вбивство, 2007 р. - 4386 убивств). У ситуації, що склалася дослідження суспільної небезпеки умисного заподіяння смерті іншій особі набуває особливої ​​значущості.
Об'єктом дослідження є сукупність суспільних відносин, пов'язаних із законодавчим закріпленням і практичною реалізацією кримінально-правових норм, що регламентують відповідальність за вбивство.
Предметом дослідження виступають безпосередньо кримінально-правові норми, що регламентують відповідальність за вбивство.
Цілями дипломної роботи є вивчення та комплексне дослідження теоретичних питань відповідальності за вбивство, а також внесення пропозицій щодо вдосконалення чинного кримінального законодавства та практики його застосування в даній частині.
Досягнення зазначених цілей передбачалося здійснити через постановку і вирішення наступних завдань:
- Вивчити тенденції історичного розвитку вбивства у вітчизняному кримінальному законодавстві;
- Оцінити характер і ступінь суспільної небезпеки вбивства;
- Дати поняття вбивства;
- Розглянути питання кваліфікації вбивства;
- Дослідити проблеми диференціації кримінальної відповідальності за вбивство;
- Проаналізувати особливості призначення покарання за вбивства.
У даній дипломній роботі будуть використовуватися сучасні положення теорії пізнання суспільних процесів і правових явищ, а також праці багатьох авторів.
Положення та висновки дипломної роботи грунтуються на Конституції Російської Федерації, кримінальному законодавстві, матеріалах судової практики, результати власного дослідження.
У висновку сформульовані основні висновки дипломної роботи.

1. Розвиток Російського законодавства про відповідальність за вбивство
У російському кримінальному праві, як, втім, і в інших системах кримінального права (континентальної, англо-саксонської та ін), завжди приділялася велика увага проблемам відповідальності за вбивство.
Норми про відповідальність за вбивство утримуваних у всіх редакціях "Руської Правди", проте в ній ще не було чіткого розмежування між вбивствами та іншими посяганнями на життя. Так, "Руська Правда" встановлювала відповідальність за вбивство на бенкеті, в розбої, тобто злочину погоджувалися тільки з фактом заподіяння смерті. У цьому виявився вплив візантійського права - продукту більш цивілізованого народу, на що звертали увагу російські криміналісти ще в XIX ст. [1]
"Руська Правда" допускала кровну помсту як покарання за вбивство: Н.А. Максименко вказує, що "помста попередньо висвітлювалася авторитетом судового рішення [2]. Перехід кримінального права з приватного на публічне починає розглядати життя людини як цінність, яку держава бере під свою охорону. При цьому відповідальність за вбивство обумовлювалася займаним потерпілим становищем у суспільстві, в тому числі майновим. Наприклад, вбивство холопа кваліфікували як винищення чужої речі, так як життя цієї категорії людей не розглядалася як об'єкт кримінально-правової охорони, за ними не визнавалося право на життя.
У пам'ятках російського права (Руська правда, Новгородської скре) позбавлення життя людини іменувалося душогубством (душеубійством або душегубітельством).
Каралося душогубство, по Руській правді, - грошової вірой. У так званої Новгородської скре, - містить у собі вітчизняні закони, за якими німці судилися між собою в Новгороді, вбивство карається смертною карою через відсікання голови [3].
З утворенням Російського централізованого держави після звільнення від татаро-монгольського ярма виникла необхідність у прийнятті нового законодавства, яке встановлювало б однакове правове регулювання нових суспільних відносин. Таким правовим актом з'явився Судебник 1497 р., при становленні якого були використані статутні грамоти і "Руська Правда". Значним правовим актом стає "Запис про душогубство", в якому під душогубством розумілося не тільки вбивство в чистому вигляді, але і самогубство і навіть смерть у результаті нещасного випадку (без покаяння в гріхах).
Покладання, прийняте Земським собором у 1649 р., характерно подальшою диференціацією злочинів проти життя. У ньому передбачається відповідальність за різні види вбивств, виділяється вбивство батьків дітьми і вбивство батьками дітей (яке каралося м'якше, тому що відповідно з релігійними поглядами батьки мали необмежену владу над дітьми). Залежно від форми вини виділялися навмисне і ненавмисне вбивство; випадкове (невинне) заподіяння смерті було не карається, що скасовувало положення, передбачене "Записом про душогубство", відноситься будь-яке позбавлення життя людини до злочинів.
У період царювання Петра I йде подальше загострення протиріч між різними соціальними групами, що зумовило проведення законодавчої реформи. Уложення Олексія Михайловича не сприяли проведенню кримінальної політики Петра I, спрямованої на закріплення і обслуговування абсолютної дворянсько-чиновницької монархії [4].
Артикул військовий і Морський статут були спочатку призначені для військових, але за браком загального кримінального законодавства стали поширюватися і на осіб цивільного стану. У Артикуле військовому було приділено велику увагу посяганням на життя: дана більш чітка диференціація вбивств, скоєних умисно і необережно, дано розподіл вбивств на прості і кваліфіковані (арт. 156 і 157). За вчинення простого вбивства передбачалося покарання у вигляді смертної кари шляхом відсікання голови, а за кваліфіковане - шляхом колесування. До кваліфікованим видами вбивства ставилися вбивство по найму, з користі (арт. 161), вбивство батьків, "дитя в дитинстві" (арт. 163), вбивство шляхом отруєння (арт. 162) та інші види.
Вперше в російському кримінальному законодавстві передбачається відповідальність за вбивство на дуелі, яке ставилося до кваліфікованих видів. Відповідальності підлягали секунданти і особа, убівшее суперника. До кваліфікованого увазі вбивства відносилося і посягання на своє життя: у разі самогубства "покаранню піддавався труп, який кат мав отволочь в безчесне місце і закопати".
Після закінчення ста з гаком років, з прийняттям Зводу законів 1832 відбулися деякі зміни у кримінальному законодавстві в області злочинів проти благ приватної особи. Зокрема, вперше зроблено спробу визначити поняття вбивства, знову посягання на життя диференціювалося на умисне і необережне, умисні вбивства поділялися на прості і кваліфіковані. Кваліфікованими видами вбивства визнавалися позбавлення життя батьків, братовбивство, вбивство одним з подружжя іншого чоловіка, вбивство начальником підлеглого і підлеглим начальника, чадоубійство, вбивство на дуелі. Звід законів відтворив перелік злочинів, за які передбачалася відповідальність Соборним укладенням і Петровським законодавством.
У Уложенні про покарання кримінальних та виправних 1845 р., якому передувала велика підготовча робота - видання перших наукових праць з кримінального права Н. Неймана, Г. Солнцева, Л. Цвєтаєва, П. Гуляєва та ін, в розділі, присвяченому злочинам проти життя , здоров'я, свободи, честі приватних осіб, на першому місці були розташовані злочини проти життя, які поділялися на дві групи і розміщувалися в двох розділах: у першому розділі передбачалася відповідальність за вбивство, а в другій - за самогубство. У Уложенні вбивства диференціювалися на прості, кваліфіковані, привілейовані і вчинені з необережності. До простих вбивств закон відносив ненавмисні - без заздалегідь обдуманого наміру, до кваліфікованих - батьковбивство і інші види, зазначені в законі, до привілейованих - вбивство матір'ю байстрюка, вбивство новонародженого, що не має людського образу (виродка). Покладання віднесло до злочинів і доведення до самогубства, і підбурювання до самогубства, і пособництво йому (ст. 1946).
Система норм про відповідальність за посягання на життя в Уложенні 1845 вигідно відрізнялася від попереднього законодавства, вона була продумана і вибудувана на основі аналізу попереднього законодавства і практики його застосування. Проте в цілому це Покладання багато в чому відставало від кримінальних кодексів західних держав, в ньому не знайшли відображення ідеї природно-правової теорії, які підготували Велику французьку революцію 1789 р. Природне право в Росії розумілося крізь призму православ'я. Покладання залишалося законодавством кріпосного ладу, якому властиві казуистичность, громіздкість формулювань, відсутність функцій і т.д. Після судової реформи 1864 р. на тлі оновлень соціального життя Покладання 1845 виглядало архаїчним. У нього в 1866 і 1885 рр.. були внесені зміни, які, однак, не стосувалися істоти самого Уложення, не відповідали існуючим реаліям. Воно діяло до 1917 р.
Критика недоліків Уложення 1845 р. підштовхнула царський уряд до прийняття рішення про розробку нового Кримінального уложення. Вперше до створення проекту були залучені вчені-криміналісти - Н.С. Таганцев, Н.А. Неклюдов, І.Я. Фойніцкій. Кримінальне укладення було прийнято в 1903 р., проте в 1904 р. вступили в дію лише статті про політичні злочини.
У розділі XXII законодавець передбачив відповідальність за посягання на інтереси приватних осіб. Як і в Уложенні про покарання 1845 р., у Кримінальному уложенні 1903 злочини проти приватної особи розміщувалися на останньому місці. Подібність цих правових актів не говорить про їх повному збігу. Так, у Кримінальному уложенії 1903 р. система злочинів проти особистості була більш досконалою.
Віднесення вбивства до кваліфікованого увазі залежало, наприклад, від відносин споріднення (вбивство матері, батька, дружини, чоловіка), соціального стану потерпілого (посадової особи при виконанні або з приводу виконання ним службових обов'язків), способу вчинення злочину (шляхом отруєння) та ін
За кваліфіковане вбивство винний міг бути засуджений до каторги без строку або на строк не менше 10 років, а за просте вбивство - до каторги на строк не менше 8 років.
Після жовтневого перевороту 1917 р. було скасовано царське законодавство, Декрет про суд N 1 наказував революційним трибуналам керуватися революційною правосвідомістю. Розвиток кримінального права було зумовлено змістом державної влади, її цілями, примат державних інтересів над особистісними перетворив кримінальне право в політичний важіль управління суспільством, на знаряддя еліти, правлячої партії, засіб боротьби з інакомисленням.
Руйнування системи російського кримінального права з його концептуальними засадами, з глибокими теоретичними розробками на базі класичної школи права супроводжувалося деюрідізаціей основних інститутів кримінального права, перш за все злочини (відмова від ознаки протиправності), теоретично обгрунтованих соціологічної школою кримінального права. Відмова від ознаки протиправності надалі відкривав шлях до необгрунтованих репресій, до масового знищення людей, що девальвувало найцінніше - життя людини. І до цих пір такий підхід до оцінки життя людини позначається в нашій дійсності.
У першому КК РРФСР 1922 р., в його розділі п'ятої, присвяченій злочинів проти життя, здоров'я, свободи і гідності особистості, на першому місці поміщені злочини проти життя - вбивства. Ця глава нагадувала голову Кримінального уложення 1903 р., проте схожість була тільки зовнішнім: виходячи із загального уявлення (поняття) злочини, вбивство мало бути суспільно небезпечним, а чи було воно дійсно таким, визначав суд, формальні ознаки вбивства відступали на другий план, що дозволяло знищувати неугодних радянської влади.
Отже, КК РРФСР 1922 р. виділяв кілька видів вбивств: умисне вбивство при наявності кваліфікуючих ознак, просте вбивство, тобто без кваліфікуючих і привілейованих обставин; у примітці до ст. 143 передбачалося звільнення від покарання у випадках вбивства з почуття співчуття; умисне вбивство в стані афекту; вбивство при перевищенні меж необхідної оборони, а також вбивство захопленого на місці злочину злочинця з перевищенням необхідних для його затримання заходів (ст. 145 КК); вбивство з необережності ; незаконне проведення аборту; підмови до самогубства неповнолітнього або особи, що свідомо нездатного розуміти скоєне або керувати своїми вчинками.
На відміну від Кримінального уложення 1903 р. КК РРФСР не передбачив в якості самостійного виду вбивства вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Не передбачив він і такий вид вбивства, як вбивство за згодою потерпілого з відчуття співчуття, однак звільнення від покарання за даний злочин було передбачено (примітка до ст. 143).
Змінилися і види, і розміри покарань за вбивства. Так, за кваліфіковані види вбивств передбачено було покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 10 років (максимальний термін позбавлення волі - ст. 34 КК РРФСР). Разом з тим за окремі державні та посадові злочини передбачалося покарання у вигляді смертної кари. За кваліфіковане вбивство смертна кара була введена Постановою ЦВК СРСР від 7 липня 1934 р. [5]. Прийнятий КК РРФСР у 1926 р., по суті, залишив систему злочинів проти життя, яка була сформульована в КК РРФСР 1922 р. Була введена лише відповідальність за самогубство чи замах на нього особи, яка перебуває у матеріальній чи іншій залежності від іншої особи, шляхом жорстокого поводження з потерпілим чи іншим подібним шляхом (ст. 141). У числі злочинів проти особистості з'явилося і такий злочин, як незаконне проведення аборту. Були підвищені розміри санкцій за злочини проти життя.
У КК РРФСР 1960 р. система злочинів проти життя зазнала деяких змін [6]. Зокрема, незаконне проведення аборту було віднесено до злочинів, що ставлять у небезпеку життя та здоров'я жінки. У число злочинів проти життя увійшли: умисне вбивство при обтяжуючих обставинах, вбивство без обтяжуючих обставин, тобто просте вбивство при перевищенні меж необхідної оборони, необережне вбивство, доведення до самогубства. Санкції за кваліфіковане і просте вбивство були знову посилені; так, за кваліфікований вид вбивства було передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 15 років, альтернативно - покарання у вигляді смертної кари.
Повернення Росії в лоно світової цивілізації зумовлює проведення реформи, яка в останні роки стала набирати темпи і завданням якої є демократизація держави, перетворення з інституту насильства в руках тоталітарного режиму в гаранта взаємної відповідальності держави і громадянина. Правова держава забезпечує верховенство закону, непорушність основних прав і свобод людини, охорону правомірних інтересів особистості. Це узгоджується зі ст. 3 Загальної декларації прав людини, в якій говориться, що кожна людина має право на життя, на свободу та особисту недоторканність.
КК РРФСР 1960 р. не були властиві пріоритет загальнолюдських цінностей, переважне повагу прав і свобод людини. Навпаки, в ньому переважала захист державного інтересу над захистом інтересів громадян. Наочним прикладом цього стало розташування глави про злочини проти держави та державної власності.
Розвиток кримінального законодавства в напрямку охорони прав та інтересів особистості від злочинних посягань має бути пов'язане з охороною і захистом суверенітету Росії, її конституційного ладу, громадського порядку та безпеки, заснованих на цінностях людської цивілізації, що має привести його у повну відповідність до світових стандартів.
Охорону прав особистості в тій чи іншій мірі підпорядкована вся система права; в таких галузях, як цивільне право, сімейне право, трудове право, адміністративне право, охорона прав особистості займає важливе місце. Найбільш небезпечні порушення прав громадян тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Кримінально-правовій охороні прав громадян від злочинних посягань присвячений розділ VII КК РФ 1996 р., яким починається Особлива частина. Приміщення ряду злочинів проти особистості не в гол. 16 "Злочини проти життя і здоров'я", а в інші глави цілком виправдано, тому що основний зміст, соціальний сенс подібних норм визначається не посяганням на інтереси особистості, а посяганням на інші захищаються кримінальним законом суспільні відносини.
При здійсненні ряду злочинів, таких, як бандитизм, розбій, зловживання посадовими повноваженнями, тероризм, може мати місце і посягання на життя. У цих випадках має місце сукупність злочинів, які повинні отримати самостійну оцінку. Однак, якщо заподіяння смерті є конструктивною ознакою злочину (ст. 277, 295, 317, 357), то в цих випадках вбивство охоплюється іншими статтями КК і самостійної оцінки не вимагає.
У главі 16 КК РФ злочини проти життя розташовані на першому місці, що підкреслює їх найбільший ступінь небезпеки. У статтях 105 - 110 КК РФ передбачає відповідальність за посягання на життя людини. Ці злочини і складають систему злочинів проти життя, так як кожен вид вбивства можна розглядати як елемент цієї системи, взаємопов'язаний з іншими видами вбивства і утворює в цілому єдине поняття - вбивство [7].
У частині 2 ст. 105 КК РФ міститься перелік кваліфікуючих ознак вбивства, який є підсистемою в системі злочинів проти життя. Сама ж система злочинів проти життя характеризується такою загальною ознакою, як умисне заподіяння смерті іншій людині. Тому всі дослідники зверталися до питання про те, що є життя, коли вона починається і коли закінчується, тобто коли може бути скоєно вбивство [8].
Ще в XIX ст. Н.А. Неклюдов визначав життя як діяльність сил людини [9], О.М. Красиков - як діяльність сил людини як біосоціального істоти, яка охоплює весь період самовільного психофізичного існування, що має початковий і кінцевий момент [10].
Велику труднощі завжди викликало визначення початкового моменту життя людини.
У німецькій кримінально-правовій літературі переважає думка, що початком життя слід вважати самостійне життя людської істоти поза утроби матері. Ф. Ліст вважав, що самостійне існування людини починається з припиненням плацентарного дихання і настанням дихання через легені [11].
Доктрина російського кримінального права багато в чому нагадувала німецьку, і питання про початковому і кінцевому моменті життя вирішувалося під впливом німецької кримінально-правової літератури.
У російській кримінально-правовій літературі до 1917 р. були сформульовані дві точки зору з приводу початкового моменту життя: одні автори вважали, що початковий момент життя має визначатися появою хоча б якої-небудь частини тіла дитини з утроби матері [12], і в радянській кримінально-правовій літературі довгий час панувала ця точка зору, хоча деякі автори вважали, що самостійне життя немовляти починається з відокремленням його від утроби матері та початком дихання [13].
В останні роки більшість вчених-криміналістів вважають початковим моментом життя початок пологів [14]. Це питання є дискусійним і актуальним: справа в тому, що в КК РФ вперше введена норма, що передбачає відповідальність за вбивство матір'ю новонародженої дитини.
У деяких країнах зазначені питання вже давно вирішуються на законодавчому рівні. Наприклад, у Кримінальному кодексі Індії передбачається: "Заподіяння смерті дитини в утробі матері не є вбивством. Але заподіяння смерті живому дитині, якщо будь-яка його частина з'явилася з утроби, хоча б дитина не почала дихати або не повністю народився, може розглядатися як вбивство ", причому це положення знайшло своє відображення в КК Індії більше двох століть тому.
Питання про момент закінчення життя людини у кримінально-правовій літературі також вирішується неоднозначно. Деяку ясність у розуміння моменту настання смерті вніс Закон РФ від 22 грудня 1992 р. N 4180-1 "Про трансплантацію органів і (або) тканин людини", проте між медиками, юристами і теологами при вирішенні проблеми, чи є людина живим або мертвим з загиблим головним мозком, але за наявності відновленої та штучно підтримуваної діяльності дихання та кровообігу, дискусія триває. Одні вважають, що смерть мозку ідентична кінця життя, інші з цим не погоджуються.
Закон РФ "Про трансплантацію органів і (або) тканин людини" в ст. 9 пов'язує момент закінчення життя з необоротною загибеллю всього головного мозку. Однак і це положення не припиняє дискусій. Зокрема, наводяться такі аргументи, як можливість медичної науки в недалекому майбутньому оживляти головний мозок.
На початку 70-х рр.. минулого століття досягнення медицини в області реаніматології поставили питання про межі між життям і смертю. Аналіз численних випадків призвів до перегляду констатації смерті: як критерій було вирішено виходити не зі стану органів дихання і серцебиття, а з оцінки стану мозку як головного органу людського організму. Так, на початку 80-х рр.. минулого століття вперше був запропонований новий критерій: "смерть мозку". Відмінність такого органу, як мозок, в порівнянні з органами дихання і серцем полягає в тому, що саме він здійснює інтеграцію роботи інших органів тіла, з одного боку, і відповідає за роботу свідомості - з іншого. Тому на нього не поширюється та помилка, коли смерть одного органу ототожнюється зі смертю всього організму.
З урахуванням вже наявних досягнень медичної науки доцільно звернутися до досліджень цих проблем з точки зору так званої уніфікації, тобто припустити, що початком життя людини і моментом його смерті є відповідно поява і припинення однієї і тієї ж функції організму.

2. Вбивство: поняття і класифікація
2.1. Поняття вбивства
У кримінально-правовому розумінні поняття «вбивство» нерозривно пов'язане з поняттям життя і смерті людини. Життя людини, з біологічної точки зору, полягає у безперервному обміні речовин, харчуванні та виділення. З припиненням цих функцій припиняється і життя. Відповідно до ст.20 Конституції РФ, кожен має право на життя. Життя людини охороняється державою за допомогою законодавства, зокрема - кримінального. Для того, щоб кримінальне законодавство могло дійсно захистити життя людини, потрібно визначити часові межі життя. Що стосується моменту її закінчення, то в літературі немає скільки-небудь істотних розбіжностей з цього приводу, і багато авторів визначають момент закінчення людського життя моментом настання так званої біологічної смерті, тобто стану, коли відбувається необоротна загибель центральної нервової системи, зупинка серця і припинення дихання. Наступ біологічної смерті людського організму вважається безумовним після закінчення 30 хвилин з моменту виявлення всіх вищеописаних ознак. Біологічна смерть настає внаслідок природного і неминучого старіння людського організму, хоча не виключається і так звана патологічна смерть, коли всі вищеописані ознаки наступають внаслідок якої-небудь хвороби. [15] Але для того, щоб встановити часові межі кримінально-правового захисту життя людини, потрібно ще визначити і момент її початку, тобто той момент, коли людина вже може вважатися повноправним членом суспільства. Деякі автори, наприклад С. В. Бородін, пропонують вважати моментом початку життя мить, з якого організм дитини здатний самостійно функціонувати і повністю відокремлений від організму матері. Дана позиція викликає великі сумніви, тому що в цьому випадку умертвіння вже народженої дитини, але якого з організмом матері ще пов'язує пуповина, або ж дитини під час пологів, у якого з утроби матері вже здалася головка, не вважався б убивством у кримінально-правовому сенсі. Це представляється неправильним навіть тому, що в КК 1996 р. (в редакції 2003 р. і введений в дію 2005 р.) введено статтю, що встановлює відповідальність за позбавлення життя дитини матір'ю відразу ж після пологів або під час їх (ст. 106 КК РФ ) та Кримінальний кодекс називає такі дії вбивством. Тому більш правильною є позиція Б. Сариева, який вважає, що «... не просто початок пологів, а той його момент, коли плід стало видно з утроби матері (і став, таким чином, сам по собі доступний зазіханням), і слід визнати з точки зору кримінального права початком життя. Саме з цього моменту будь-які спроби убити плід стають вбивством »[16].
Виходячи з такого визначення меж людського життя, можна зробити висновок, що будь-яке протиправне посягання на життя іншої людини в рамках цих кордонів, що заподіює смерть, є вбивством. Така позиція, принаймні, чітко простежувалася в КК РРФСР. У ньому, зокрема, вбивством визнавалося як умисне, так і необережне позбавлення життя іншої людини. КК РФ вбивством визнає лише будь-яке протиправне умисне позбавлення життя іншої людини, а ті самі діяння, але вчинене через необережність, позначає терміном «спричинення смерті». У даному випадку логіка законодавця не зовсім ясна, бо в російській мові «вбивство» і «спричинення смерті» є синонімами. Зокрема, В. Даль визначає слово «вбити» як зашибісь або вдарити до смерті, а «вбивство» як позбавлення кого-небудь життя як злочин. За словником Ожегова «вбити» означає позбавити життя, а «вбивство»-злочинне позбавлення життя кого-небудь. І ні в жодному випадку не згадується про форму провини. Н.І. Загородников говорив з цього приводу, що «... дієслово« вбити »часто вживається при будь-якому насильницькому заподіянні смерті, при цьому мається на увазі як злочинне, зловмисне, так і необачне і навіть випадкове заподіяння смерті». [17] Правильною видається позиція Б. Сариева , який говорить, що «... навряд чи просте« перейменування »... необережного вбивства в необережне позбавлення життя (а також у заподіяння смерті з необережності - Ш.В.) що-небудь може змінити. Адже правосвідомість громадян зараховує до вбивства будь-яке позбавлення життя, не розрізняючи ні форм провини, ні випадковості («вбило струмом» і т.п.). Тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, у правосвідомості громадян теж розцінюється як вбивство, хоча закон ні раніше, ні нині вказане діяння вбивством не вважав і не називав ... Зміна назви нічого не змінить в оцінці даного діяння правосвідомістю громадян, отже, мета, заради якої хочуть цю зміну зробити, навряд чи буде досягнута ». [18] Тим не менше, вбивством з кримінального права визнається передбачене Особливою частиною Кримінального Кодексу протиправне, винна, навмисне діяння, що посягає на життя іншої людини і заподіює йому смерть.
Той факт, що глава 16 КК РФ «Злочини проти життя і здоров'я» виявилася першою в Особливій частині (на відміну від КК РРФСР, де подібна голова знаходилася на третьому місці) говорить про те, що держава в числі пріоритетних завдань кримінального права ставить захист життя особистості. Про це ж говорить і те, що покарання за вбивства (крім вбивств з пом'якшуючими обставинами) збільшилися. У силу ч.5 ст.15 КК РФ так зване просте вбивство (ч.1ст.105 КК РФ) і вбивство, вчинене при обтяжуючих обставинах (ч.2 ст.105 КК РФ) відносяться до категорії особливо тяжких злочинів. Але для того, щоб кримінально-правовий механізм захисту життя в повному обсязі виконував свої функції (як каральні, так і превентивні) і тяжкість скоєного вбивства відповідала суворості покарання, потрібно, щоб скоєний злочин було правильно кваліфіковано.
На практиці кваліфікація вбивств викликає великі труднощі, як у слідчих, так і у суддів, наслідком чого є скасування вироку вищестоящою інстанцією і відправка справи на дослідування. А вся справа в тому, що розслідування справи про вбивство (як попереднє, так і судове) проводяться «однобоко», не з'ясовуються дійсні мотиви і цілі злочинця, а також інші елементи злочину, що характеризують суб'єктивне відношення вбивці до скоєного. До того ж не можна залишати без уваги й інші обставини справи. Тільки їх аналіз в сукупності і кожного з них окремо може дати точну картину скоєного злочину і застосувати кримінально-правову норму відповідно до її точним змістом.
2.2. Класифікація вбивств
У науці кримінального права вбивство традиційно ділиться на просте, кваліфікований і привілейоване. У цій роботі останнє нас цікавити не буде, про просте ж мова піде нижче. Що стосується кваліфікованого, то в кримінально-правовій науці існує кілька підходів до класифікації його ознак. Зокрема, Е.Ф. Побігайло запропонував наступну:
1. Обтяжуючі обставини, пов'язані з суб'єкту.
2. Відносяться до суб'єктивної сторони.
3. Відносяться до об'єкта.
4. Відносяться до об'єктивної сторони. [19]
Такий же класифікації підтримується і Б. Сариєв. Дещо іншу запропонував Н.І. Загородников:
1. Ознаки, пов'язані з суб'єктивної сторони, які в деяких випадках також характеризують суспільну небезпеку суб'єкта (хуліганський мотив також негативно характеризує і злочинця).
2. Ознаки, що характеризують суб'єкта.
3. Ознаки, що характеризують спосіб вчинення злочину. [20]
На мою думку, всі пункти, зазначені в якості обтяжуючих обставин вбивства в ч.2 ст.105 КК РФ можна поділити на три групи за певними ознаками. Перша: обтяжуючі ознаки, що характеризують об'єктивну сторону особливо небезпечного вбивства; друга: характеризують суб'єктивну сторону даного злочину; третя: характеризують потерпілого. При цьому ознаки третьої групи не можуть розглядатися «відірване» від суб'єктивного ставлення злочинця до досконалим дій, тому що в законі щоразу спеціально робиться застереження «завідомо для винного», будь то стан вагітності, безпорадність, виконання службового або громадського обов'язку потерпілим. Важливо також зауважити, що ознаки другої групи не можуть поєднуватися між собою при кваліфікації одного вбивства, тому що вбивство є таким злочином, що вчиняється з яким-небудь одним мотивом чи метою (мотиви і цілі, звичайно, можуть поєднуватися, але тільки один мотив і мета може бути домінуючим).
2.3. Кваліфікуючі ознаки вбивства
З історії російського законодавства найбільш тяжкими в різний час визнавалися різні види вбивств. Наприклад, "вбивство в розбої" по Руській правді; вбивство шляхом отруєння по Укладення Олексія Михайловича; родинне вбивство, особливо про батька або матері, за Зводу законів Російської Імперії ( 1832 р ); Навмисне вбивство з заздалегідь обдуманим наміром по Укладенню про покарання кримінальних та виправних ( 1845 р .)
Виявлення обтяжуючих обставин вбивств за чинним КК має важливе значення для правильної кваліфікації, а потім і для покарання винного.
Російському кримінальному законодавству в даний час відомі два види обставин, що обтяжують відповідальність. Одні з них мають значення для визначення покарання особі, яка вчинила злочин (ст. 39 КК), інші - виступають як ознаки конкретного складу злочину, що впливають на його кваліфікацію. Зіставлення обтяжуючих відповідальність обставин, названих у ст. 63 КК, з обставинами, що впливають на кваліфікацію окремих злочинів, показує, що перші служать як би юридичною базою, визначальною спрямованість других. Іншими словами, обтяжуючі обставини, названі в Загальній частині Кримінального кодексу, конкретизуються в окремих складах Особливої ​​частини. Це відноситься повною мірою і до обставин, що обтяжує відповідальність за вбивство. Наприклад, такі обставини з числа названих у ст. 63 КК, як вчинення злочину особою, яка раніше вчинила будь-який злочин, вчинення злочину з корисливих або інших низинних спонукань, заподіяння злочином тяжких наслідків, вчинення злочину з особливою жорстокістю або знущанням над потерпілим, вчинення злочину загальнонебезпечним способом сформульовано у ч. 2 ст. 105 КК з необхідною деталізацією стосовно вбивств, з урахуванням специфіки цих злочинів.
Разом з тим було б неправильно вважати, що обставини, що впливають на кваліфікацію, за своїм характером мають підпорядковане значення стосовно обставин, названим в Загальній частині Кримінального кодексу. За своєю правовою природою вони, безсумнівно, самостійні. Більш того, обставини, що впливають на кваліфікацію злочину, на нашу думку, виключають, за їх наявності, застосування у конкретній справі при призначенні покарання аналогічних обставин, згаданих у ст. 63 КК. Це пояснюється тим, що кваліфікуючі обставини є ознаками складу злочину і тим самим дозволяють диференціювати суспільну небезпеку в порівнянні з тією, яка виражена ознаками основного складу злочину.
У порівнянні з іншими видами вбивств, вбивства при обтяжуючих обставинах становлять особливу небезпеку для суспільства. Становище ускладнюється ще й тим, що разом із зростанням числа вбивств в цілому за останні роки, про що вже говорилося, неухильно збільшується і кількість вбивств, передбачених ст. 105 КК. За даними Верховного суду РФ число засуджених за цією статтею збільшилася в 2002 р . в порівнянні з попереднім роком на 12%, в 1999 - на 35,2%, у 2000 - на 15,5%, в 2001 - на 23%. Складна ситуація змушує слідчих і суддів з підвищеною увагою ставитися до виявлення обставин, що обтяжують вбивства.
Визнання тих чи інших обставин, при яких відбувається вбивство, обтяжуючими і роблять вплив на його кваліфікацію визначає спрямованість боротьби з цими злочинами. Чинне законодавство визначає обставини, що обтяжують вбивство, виходячи з необхідності забезпечення найбільш ефективної охорони життя будь-якого громадянина.
Кожне з обставин, зазначених у ч. 2 ст. 105 КК, має самостійне значення. Тому неприпустимо, коли окремі слідчі та судді при кваліфікації дій особи, винної у скоєнні вбивства при обтяжуючих обставинах, визнають достатнім застосування одного з пунктів ч. 2 ст. 105 КК, хоча встановлюють не одне, а кілька обтяжуючих обставин, зазначених у цій статті.
Іноді такі помилки намагаються виправдати тим, що застосування одного або двох-трьох пунктів ч. 2 ст. 105 КК начебто не впливає на результат справи, бо ця частина статті має єдину санкцію. Останнє, звичайно, вірно, але з твердженням про те, що неправильна кваліфікація і за цієї умови не впливає на результат справи, погодитися не можна. Насправді подібна постановка питання неминуче веде до спрощенство. Тому Пленум Верховного суду РФ у п. 14 постанови від 22 грудня 1992 р . обгрунтовано вказав, що умисне вбивство, вчинене при обтяжуючих обставинах, передбачених двома і більше пунктами ст. 102 КК, має кваліфікуватися за всіма цими пунктами. При іншому підході суд при винесенні вироку буде позбавлений можливості оцінити всі істотні обставини справи і, перш за все, кваліфікуючі ознаки вчиненого злочину. Це в свою чергу спричинить призначення більш м'якого покарання винному в порівнянні з тим, якого він заслуговує. Тільки кваліфікація всіх дій винного дозволяє всебічно оцінити суспільну небезпеку скоєного вбивства і з урахуванням даних про його особу призначити справедливе покарання.
Для загальної характеристики обставин, що обтяжують вбивство, а також для з'ясування їх сутності, певне значення має їх класифікація. Більшість авторів класифікує обтяжуючі обставини по елементах складу злочину. Цим робиться спроба дати систематичний виклад обтяжуючих обставин і підкреслити, що вони тісно пов'язані зі складом злочину.
Н.І. Загородников запропонував іншу класифікацію обтяжуючих обставин умисного вбивства, підрозділивши їх на обставини, що характеризують: 1) мотиви і цілі, кваліфікуючі вбивство, 2) індивідуальні риси особистості злочинця як кваліфікуючі ознаки особливо небезпечного умисного вбивства, 3) спосіб дії і наслідки як ознаки кваліфікованого вбивства. Він відступив від прийнятої більшістю авторів класифікації обставин, що обтяжують умисне вбивство, виключивши як ознака класифікації об'єкт злочину. З цим не можна не погодитися, оскільки ні одна з обставин, що обтяжують умисне вбивство, не може бути віднесено до об'єкта злочину. Такі обтяжуючі обставини, як вбивство «жінки, яка завідомо для винного перебуває у стані вагітності» або «двох або більше осіб», відносяться до характеристики потерпілого, але зовсім не до характеристики об'єкта вбивства. Об'єкт злочину при скоєнні будь-якого вбивства залишається без зміни і сам по собі не може обтяжувати (як і пом'якшувати) даний злочин. Ці обтяжуючі обставини умисного вбивства відносяться до об'єктивних ознаками злочину, так само як «особлива жорстокість» і «спосіб, небезпечний для життя багатьох людей».
Разом з тим, класифікація обтяжуючих обставин умисного вбивства, пропонована Н.І. Загородникова, не може бути прийнята в іншої частини.
З нашої точки зору, неправильно розривати характеристику обтяжуючих обставин, що відносяться до суб'єктивної сторони і до суб'єкта вбивства. Обтяжуючі обставини, що характеризують суб'єктивну сторону, - це мотиви, якими керується винний, яку мету, яку він ставить перед собою, роблячи вбивство. Наприклад, корисливий мотив вбивства в рівній мірі відноситься до характеристики і суб'єктивної сторони і суб'єкта. Мета приховати інший злочин шляхом вчинення вбивства характеризує суб'єкта злочину не в меншій мірі, ніж його суб'єктивну сторону. У той же час дані, що характеризують особу винного, як обтяжуючі обставини вбивства не можна розглядати у відриві від суб'єктивної сторони злочину, в якій відбивається психічне ставлення суб'єкта до вчиненого.
Виходячи з цього, ми вважаємо, що обставини, що обтяжують умисне вбивство, пов'язані з суб'єктивним властивостям вбивства і до особи винного, слід розглядати в одній групі.
Таким чином, обставини, що обтяжують умисне вбивство за чинним КК, правильніше об'єднати у дві групи:
1) обставини, що характеризують суб'єктивні властивості вбивства і особу винного (вчинення вбивства: особи або його близьких у зв'язку зі здійсненням даною особою службової діяльності або виконанням громадського обов'язку; з особливою жорстокістю; групою осіб, групою осіб за попередньою змовою або організованою групою; з корисливих мотивів або за наймом, так само як пов'язана з розбоєм, здирством або бандитизмом; з хуліганських спонукань, з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення, а так само поєднане з згвалтуванням або насильницькими діями сексуального характеру; з мотивів національної або расової, релігійної ненависті або ворожнечі , або кровної помсти; з метою використання органів або тканин потерпілого; неодноразово);
2) обставини, що характеризують об'єктивні властивості вбивства (вчинення вбивства: двох або більше осіб; особи, свідомо для винного перебуває в безпорадному стані, а так само поєднане з викраденням людини або захопленням заручника; жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності; загальнонебезпечним способом) .
Запропонована нами класифікація обтяжуючих обставин умисного вбивства отримала підтримку в літературі.
Два з включених в опублікований проект КК нових обтяжуючих обставин вбивства (вбивство «за попередньою змовою групою осіб» і «на національному чи релігійному грунті») з деякими редакційними поправками включені в діючий КК. Як варіант проект КК пропонував включити в число обтяжуючих обставин вчинення умисного вбивства «малолітнього, батька чи матері». Ми підтримуємо додаток колишнього проекту КК цими ознаками вбивства. Така норма мала б глибокий моральний сенс. Відносно вбивства малолітньої далі буде приведена відповідна аргументація.
2.3.1. Обтяжуючі обставини, що характеризують суб'єктивні
властивості вбивства і особу винного
Вбивство особи або його близьких у зв'язку зі здійсненням даною особою службової діяльності або виконанням громадського обов'язку (п. «б» ч. 2 ст. 105 КК РФ) становить підвищену суспільну небезпеку. Це діяння відбувається з метою перешкоджання законній діяльності потерпілого по здійсненню службової діяльності або виконання громадського обов'язку, а також за мотивами помсти за таку діяльність (наприклад, для того, щоб не допустити дачі показань на слідстві або суді, витоку інформації тощо) ; в деяких випадках це може бути вбивство потерпілого з помсти йому як певному посадовій особі чи представнику певних державних органів. Для кваліфікації вбивства за п. «б» ч. 2 ст. 105 КК РФ зовсім не обов'язково, щоб воно відбувалося безпосередньо при здійсненні потерпілим службових обов'язків або виконанні ним громадського обов'язку. Мотивом цього злочину може бути помста через якийсь певний проміжок часу.
Під здійсненням службової діяльності слід розуміти професійні дії особи, що входять в коло його обов'язків, що випливають з трудового договору (контракту) з державними, муніципальними, приватними та іншими зареєстрованими в установленому порядку підприємствами і організаціями незалежно від форми власності, з підприємцями, діяльність яких не суперечить чинному законодавству.
Потерпілим від злочину при цьому може виявитися будь-яка особа - від керівника до сторожа або охоронця.
Під виконанням громадського обов'язку слід розуміти здійснення громадянином як спеціально покладених на нього обов'язків в інтересах суспільства або законних інтересах окремих осіб, так і вчинення інших суспільно корисних дій (припинення правопорушень, повідомлення органам влади про вчинений злочин або злочин або про місцезнаходження особи, розшукуваного у зв'язку з вчиненням ним злочинів, дача свідком чи потерпілим показань, які викривають особу у вчиненні злочину, та ін.)
За п. "б" ч. 2 ст. 105 КК слід кваліфікувати лише вбивство такої особи, яке діяло правомірно, на законних підставах. Діяльність визнається такою лише в тому випадку, якщо вона була законна і по формі і по суті. Якщо приводом для вбивства стали незаконні дії потерпілого (пов'язані, наприклад, з перевищенням службових повноважень), вчинене не може бути кваліфіковано за п. «б» ч. 2 ст. 105 КК.
Формулювання «у зв'язку зі здійсненням даною особою службової діяльності або виконанням громадського обов'язку» розкриває суб'єктивну сторону даного складу злочину, а саме мотиви посягання.
Кваліфікація скоєного по п. «б» ч. 2 ст. 105 КК РФ допустима, якщо винний усвідомлював, що діяв проти особи або його близьких у зв'язку зі здійсненням даною особою службової діяльності або виконанням громадського обов'язку.
Даний вид вбивства здійснюється як з прямим, так і з непрямим умислом.
Вбивство, передбачене п. «б» ч. 2 ст. 105 КК РФ, може бути зроблено у момент виконання потерпілим своїх службових або громадських обов'язків, до того, як ці обов'язки могли (передбачалися) виповнитися, а також через якийсь час, нерідко дуже значний, після виконання потерпілим своїх обов'язків. Потерпілими в подібному випадку можуть бути особи, чия діяльність у момент здійснення вбивства вже не була пов'язана із здійсненням службової діяльності або виконанням громадського обов'язку (колишні судді, працівники прокуратури, податкової поліції або інспекції, інших контролюючих органів).
Вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Відповідно до п. «і» ч.1 ст.63 КК РФ, особлива жорстокість, садизм, знущання, а також муку для потерпілого є обтяжуючими обставинами в будь-якому злочині. У російській мові слово «жорстокий» визначається як безжалісний, нелюдський, безмірно болісний, вкрай суворий, нещадний. Для того, щоб правильно застосувати п. «д» ч.2 ст.105 КК РФ, потрібно точно визначити термін «особлива жорстокість». При цьому термін «просто жорстокість» застосовувати не можна, тому що його можна буде тлумачити більш широко, ніж передбачає закон, визначаючи здійснення вбивства в даному випадку саме з особливою жорстокістю.
Перш за все, необхідно відзначити, що Пленум Верховного Суду в постанові від 22 грудня 1992 року підкреслює, що поняття особливої ​​жорстокості необхідно пов'язувати як із способом вбивства, так і з іншими обставинами, які свідчать про прояв винним особливої ​​жорстокості.
Ознака особливої ​​жорстокості присутній, зокрема, у випадках, коли перед позбавленням життя або в процесі вчинення вбивства до потерпілого застосовувались тортури, катування чи відбувалося знущання над жертвою або коли вбивство скоєно способом, який завідомо для винного пов'язаний із заподіянням потерпілому особливих страждань (нанесення великої кількості тілесних ушкоджень, використання болісно діючої отрути, спалення живцем, тривале позбавлення їжі, води тощо) [21].
Спосіб і місце вбивства свідчать про особливу жорстокість за обставин, коли розроблений план вбивства завідомо був розрахований на глум і знущання, яке тривало довгий час до настання смерті, але відносно до неї був виявлений винятковий цинізм.
Особлива жорстокість може виражатися у вчиненні вбивства в присутності близьких потерпілому осіб, коли винний усвідомлював, що своїми діями заподіює їм особливі страждання.
Вбивство близького родича громадянина або особи, який йому доріг або доля якого йому не байдужа, саме по собі викликає моральні страждання. Але якщо процес позбавлення життя відбувається, до того ж, на очах у цього громадянина, то це може викликати сильний психотравмуючий шок і навіть психічне захворювання. Вбивствами в подібних випадках визнаються вбивства дітей у присутності батьків і навпаки, або інших близьких родичів, коли ті, хто за цим спостерігають, позбавлені з якої-небудь причини можливості надати їм ефективну допомогу. Тут про особливу жорстокість свідчить характер дій винного, що виражається в нарузі над почуттями близьких потерпілому осіб. Важливо тільки, щоб винний знав, що близькі бачать процес вбивства і це їм завдає особливі страждання. У зв'язку з цим правильними представляються слова Е.Ф. Побігайло про те, що «при здійсненні вбивства з особливою жорстокістю суб'єкт повинен усвідомлювати особливо жорстокий характер обраного ним способу позбавлення життя, ... а також бажати або свідомо допускати саме такий характер позбавлення потерпілого життя».
Наведу приклад: Ц. звинувачувався у вбивстві Ш.А. з хуліганських спонукань з особливою жорстокістю. Злочин було скоєно за таких обставин. Подружжя Ш.А. і Ш.Г. поверталися ввечері з кіно додому. До них підійшов нетверезий Ц. і попросив у Ш.А. закурити. Отримавши відмову, Ц. витягнув ніж і вдарив Ш.А. в шию, від чого той помер. Слідство обгрунтувало висновок про особливу жорстокість скоєного вбивства тим, що воно скоєно на очах у дружини вбитого. Проте суд не погодився з поставленням кваліфікуючої ознаки «особлива жорстокість», пояснивши, що здійснюючи злочин, Ц. не знав про подружні стосунки між Ш.А. і Ш.Г.
Необхідно мати на увазі, що особлива жорстокість - не медичне, а юридичне поняття, тому, при встановленні, що вбивство скоєно з особливою жорстокістю, необхідно враховувати висновки експерта про характер тілесних ушкоджень і причини смерті потерпілого. Але це лише один з доказів, що дозволяє вирішити питання про особливу жорстокість.
Вбивство з особливою жорстокістю не обов'язково передбачає, що винний спеціально діяв з метою заподіяти потерпілому (або його близьким) особливі страждання. Однак необхідно встановити, що він усвідомлював особливу жорстокість свого діяння.
Так, за п. «д» ч.2 ст.105 КК РФ слід кваліфікувати дія особи, якщо воно, здійснюючи вбивство і бажаючи заподіяти потерпілому, особливі страждання і муки шляхом нанесення безлічі поранень, першим ударом позбавляє життя потерпілого, але, не помітивши цього, продовжує побиття. Настання смерті від першої рани - справа випадку. Смерть могла настати і від третього, п'ятого, десятого і т.д. удару. Чимало помилок допускається судами у зв'язку з різним тлумаченням ознаки особливої ​​жорстокості, особливо у випадках, коли потерпілому наносяться множинні тілесні ушкодження. При цьому найчастіше не враховується, що саме по собі кількість завданих ушкоджень не може завжди свідчити про наявність у винного умислу на вбивство з особливою жорстокістю. Цю обставину необхідно оцінювати в сукупності з іншими матеріалами справи, що дозволяють зробити висновок про зміст умислу винного. [22]
Наприклад, 20 квітня 2000 року під час виниклої сварки, заснованої на особистих неприязних стосунках, з метою вбивства з особливою жорстокістю Волков завдав Борисову 4 удари ножем в груди та сідниці. Потім перетягнув його на територію будівництва і осколками скла завдав 3 удари в шию і голову, спричинивши різані рани на шиї з пошкодження сонної артерії. Після цього він закидав Борисова цеглою дошками та іншими предметами.
У касаційній скарзі засуджений і його адвокат просили перекваліфікувати вчинене на ч.1 ст.105 КК РФ.
Судова колегія у кримінальних справах Верхового Суду Російської Федерації 18 листопада 1993 вирок змінила, дії Волкова були перекваліфіковані на ч.1 ст.105 КК РФ.
Зазначено, що потерпілому було нанесено безліч (17) ударів ножем і розбитою пляшкою. Волков волочив його, кидав на нього каміння та інші предмети, заподіявши йому особливі муки і страждання. Як видно з висновку судово-медичної експертизи, смерть Борисова настала від гострої крововтрати, що розвинулася внаслідок проникаючих поранень грудної клітини та шиї з пошкодження сонної артерії. Численність поранень саме по собі не є достатньою підставою для висновку про те, що вбивство було скоєно з особливою жорстокістю.
Відсутність бажання заподіяти особливі мучення або страждання потерпілому при вбивстві з заподіянням безлічі тілесних ушкоджень, пов'язане з схвильованістю, прагненням досягти мети - позбавлення життя, іншими обставинами. Однак сам спосіб вбивства при цьому може з усією очевидністю свідчити про прояв винним особливої ​​жорстокості. [23]
Вбивство може бути визнано особливо жорстоким при здійсненні його в присутності близьких потерпілому осіб, але лише тоді, коли близькі чому або не можуть надати допомоги потерпілому, що усвідомлюється вбивцею, який тим самим здійснює наругу над їхніми почуттями. Близькими можуть бути не тільки родичі, але й інші особи, інтереси яких, в силу сформованих життєвих обставин, дороги потерпілому (наприклад, друзі, співмешканець).
Якщо ж вбивство відбувається на очах родичів, які ненавидять потерпілого, і муки жертви не завдають їм душевних страждань, то кваліфікувати його необхідно за ч.1 ст.105 КК РФ.
Вбивство, вчинене групою осіб, групою осіб за попередньою змовою або організованою групою (п. "ж" ч. 2 ст. 105), завжди становить підвищену суспільну небезпеку вже тому, що здійснюється в умовах, що паралізують можливості потерпілого захистити своє життя і полегшують доведення злочину до кінця.
Вбивство визнається вчиненим групою осіб насамперед у випадку, коли в процесі його здійснення спільно брали участь два або більше виконавця без попереднього на те змови.
Зазначені особи, діючи спільно з умислом, спрямованим на вчинення вбивства, безпосередньо беруть участь в процесі позбавлення життя потерпілого, застосовуючи до нього насильство, причому необов'язково, щоб ушкодження, що спричинили смерть, були заподіяні кожним з них (наприклад, один придушував опір потерпілого, позбавляв його можливості захищатися, а інший заподіяв йому смертельні ушкодження). Вбивство слід визнавати вчиненим групою осіб і в тому випадку, коли в процесі здійснення однією особою дій, спрямованих на умисне заподіяння смерті, до нього з тією ж метою приєдналося інша особа (інші особи).
Вбивство, вчинене групою осіб без попереднього на те змови, можливо як з прямим, так і з непрямим умислом.
За п. "ж" ч. 2 ст. 105 КК кваліфікується також вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Мова йде про вбивство, у якому брали участь два або більше виконавця, заздалегідь домовилися про спільне його вчинення. Умисел на вбивство тут може бути тільки прямим.
Під попередньою змовою слід розуміти домовленість про злочин між співучасниками, досягнуту протягом будь-якого проміжку часу, але до початку здійснення вбивства, точніше, до початку замаху на його вчинення. Попередній змова може відбутися і під час приготування однієї особи до скоєння вбивства разом з іншою особою. Приєднання до вбивства іншої особи в процесі його вчинення, як випливає з тексту закону, виключає кваліфікацію вбивства як вчиненого за попередньою змовою групою осіб та кваліфікацію за п. «ж» ч. 2 ст. 105 КК.
При цьому кваліфікація вбивства як вчиненого групою осіб (без попередньої змови та за попередньою змовою) може мати місце у випадку, коли особи, що брали участь у вбивстві, діяли узгоджено щодо потерпілого, свідомістю кожного злочинця при цьому охоплювався факт сприяння один одному в скоєнні вбивства . Причому як групове вбивство повинні кваліфікуватися не тільки дії осіб, безпосередньо заподіяли смерть потерпілому, але і дії тих, хто сприяв цьому шляхом застосування до потерпілого фізичного насильства (наприклад, тримав жертву за руки, в той час як інший наносив їй ножові поранення).
Таким чином, суб'єктами даного виду вбивства є тільки співвиконавці, тобто особи, які безпосередньо брали участь у позбавленні потерпілого життя і надавали на нього відповідне фізичний вплив. У Постанові Пленуму Верховного Суду РФ від 27 січня 1999р. вказується, що в якості виконавців злочину слід визнавати осіб, які діяли спільно, з умислом, спрямованим на вчинення вбивства, і безпосередньо брали участь в процесі позбавлення життя потерпілого.
У тих випадках, коли має місце співучасть у вбивстві з поділом ролей, організатори цього злочину, підбурювачі та пособники, безпосередньо не застосовували фізичного насильства до потерпілого, проте сприяли вчиненню вбивства іншими особами, не несуть відповідальності за п. «ж» ч. 2 ст . 105 КК за вбивство, вчинене групою осіб. Їхні дії кваліфікуються за ст. 33 і відповідної частини (пункту) ст. 105 КК.
Що ж стосується вбивства, вчиненого організованою групою, то тут мова йде про стійку групі осіб, заздалегідь які об'єдналися для здійснення одного або декількох злочинів (не обов'язково вбивства). Відповідальність за даний злочин також передбачена п. «ж» ч. 2 ст. 105 КК. Як правило, організована група ретельно планує злочин, заздалегідь готує знаряддя вбивства, розподіляє ролі між учасниками групи. Тут може мати місце фактичний поділ ролей, проте всі учасники організованої групи незалежно від виконуваної кожним з них в процесі здійснення вбивства ролі визнаються його співвиконавцями. Тому посилання на ст. 33 КК тут при кваліфікації не потрібна.
Здається, що Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 27 січня 1999 р . дуже спрощує проблему, вважаючи, що така група об'єднана лише умислом на здійснення одного або декількох вбивств (БВС РФ. 1999. N 3). Вона може бути об'єднана умислом і на вчинення інших злочинів, в процесі здійснення яких вчиняються вбивства.
При кваліфікації дій співучасників, крім того, необхідно мати на увазі, що такі обтяжуючі обставини, як вчинення вбивства особливо небезпечним рецидивістом або особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, слід враховувати тільки щодо тих співучасників, до яких ці ознаки відносяться безпосередньо.
При підготовці Кримінального кодексу РФ 1996 р . обговорювалися, проте, і інші варіанти, наприклад, пропонувалося вказати на вбивство, вчинене організованою групою або злочинним співтовариством. З моєї точки зору, ці пропозиції були обгрунтовано відхилені, оскільки вони охоплювали б лише незначну частину вбивств, скоєних групою осіб. Вказівка ​​в чинному законі тепер на «попередню змову» проблему повною мірою також не вирішує. Справа в тому, що, як показує вивчення судової практики, для даної категорії злочинів точне формулювання співучасті має особливо важливе значення. На нашу думку, проблема не в «попередньою змовою», «організованій групі» або «злочинному співтоваристві», а в тому, що треба встановити підвищену відповідальність за всі випадки вчинення умисного вбивства групою осіб. Групові дії під час вбивства паралізують можливість потерпілого захистити своє життя, полегшують доведення його до кінця. Саме дана обставина при скоєнні вбивства набуває вирішального значення.
Вбивство з корисливих мотивів або за наймом, так само як пов'язана з розбоєм, здирством або бандитизмом, передбачено п. «з» ч. 2 ст. 105 КК. У КК РРФСР мова йшла тільки про вбивство з корисливих спонукань. Додатки нового Кодексу в основному носять уточнюючий характер, бо і при убивстві за наймом, і при вбивстві, зв'язаному з розбоєм, здирством, або бандитизмом, домінують корисливі мотиви. Правда, бандитизм іноді може відбуватися і за відсутності корисливого мотиву.
За визначенням Тлумачного словника В. Даля, користь - це «пристрасть до придбання, до наживи, видобутку». Користь як мотив вбивства є прагнення до вилучення матеріальної вигоди в самому широкому сенсі слова. Вбивство з корисливих спонукань має місце в тих випадках, коли мотивом скоєння цього злочину стало отримання матеріальної вигоди для винного або інших осіб (грошей, майна або прав на його отримання, прав на житлову площу, винагороди від третіх осіб тощо), або намір позбутися від матеріальних витрат (повернення майна, боргу, оплати послуг, виконання майнових обов'язків, платежу аліментів та ін) (п. 11 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 січня 1999 р .).
По п. «з» ч. 2 ст. 105 КК слід кваліфікувати вбивство, вчинене не тільки для отримання особистої матеріальної вигоди, але і з метою домогтися матеріальної вигоди для інших осіб, у долі яких зацікавлений винний.
Для визнання вбивства корисливим необхідно встановити, що корисливий мотив на його вчинення виник у винного до здійснення злочинного діяння і зумовив його; при цьому не потрібно, щоб мета вбивства була неодмінно досягнута. Головне, щоб, здійснюючи даний злочин, винний керувався корисливим мотивом.
У тих випадках, коли корисливі спонукання не були мотивом вбивства, заволодіння майном вбитого не може бути підставою для кваліфікації вчиненого за п. «з» ч. 2 ст. 105 КК.
Вбивства за наймом, що одержали останнім часом значного поширення (так звані «замовні» вбивства), в основному також здійснюються з корисливих мотивів. У Постанові Пленуму Верховного Суду РФ від 27 січня 1999р. наголошується, що як вбивство по найму належить кваліфікувати вбивство, обумовлене одержанням виконавцем злочину матеріального чи іншої винагороди. Особи, які організували вбивство за винагороду, що підбурюють до його скоєння або зробили пособництво у вчиненні такого вбивства, несуть відповідальність за відповідною частиною ст. 33 та п. «з» ч. 2 ст. 105 КК РФ.
Найбільшу суспільну небезпеку, безумовно, представляють вбивства за наймом. Ступінь руйнівного впливу на суспільство таких злочинів значно більше, ніж у інших обтяжуючих кваліфікуючих ознак вбивство. Поширеність і складність розслідування таких справ роблять їх особливо суспільно небезпечними. Знайшовши широке поширення, як засіб вирішення конфліктів, наймані вбивства стали фактором дестабілізуючим суспільне життя країни.
Як вбивство по найму належить кваліфікувати вбивство, обумовлене одержанням виконавцем матеріального чи іншої винагороди [24], тобто коли вбивця позбавляє людину життя за вказівкою особи, який пообіцяв сплатити або сплатив за вбивство винагороду. Раніше за КК РРФСР 1961 року такі злочини кваліфікувались як умисне вбивство з корисливих спонукань п. «а» ст.102 КК РРФСР, однак слід особливо відзначити, що лише в постанові Пленуму Верховного Суду СРСР від 22 вересня 1989 року до корисливим вбивств віднесені вбивства за винагороду від третіх осіб (або вбивство по найму). [25]
Вбивства за наймом у ряді «нетрадиційних» займають особливо значуще місце, їх поширеність, складність розкриття виводять їх на лідируючу позицію з точки зору їх суспільної небезпеки. Вони стали фактором значно вплинув на весь уклад життя в сучасній Росії - всім пам'ятні вбивства Владислава Лістьєва, Галини Старовойтової, Дмитра Холодова.
Вбивства за наймом, хоча і складають відносно невеликий відсоток всіх скоєних вбивств, мають особливо високою суспільною небезпекою. Такі вбивства майже завжди вчиняються з прямим умислом, для них характерні зухвалість, жорстокість, витончені способи приховування слідів злочину, а звідси і висока складність розкриття та розслідування.
Крім неможливості відновити людське життя, зачіпаються великі сфери суспільних відносин (економіка, політика, право та ін), в результаті чого відбуваються, як правило, негативні реакції: у відповідь акти агресії, порушення нормального функціонування суспільних інститутів. Вчинення «нетрадиційного» вбивства завжди зачіпає більшу кількість людей, безпосередньо або опосередковано впливає на дуже широке коло людських відносин.
Вже не раз в місцевих ЗМІ публікувалися статті про скоєння найманих вбивств. Досить звернутися до добірки матеріалів на цю тему за кілька останніх місяців минулого року, щоб побачити наскільки сильно поширені замовні вбивства, наприклад, у Приморському краї.
Вбивство, що носить, на думку працівників правоохоронних органів, замовний характер, сталося 21 жовтня. У той же день було скоєно і замах на заступника директора ВПОПАТ-1 з перевезень Сергія Андріяш. Виконано воно було дуже нахабно і зухвало. Міліція намагалася затримати кілерів по гарячих слідах, але безрезультатно. [26]
13 жовтня було скоєно замах на директора ремонтно-будівельного управління підприємства «Водоканалуправленія» Сергія Лоханова, який отримав кульове поранення в голову. Наразі працівниками правоохоронних органів вживаються всі необхідні заходи для розкриття злочину, розшуку злочинця, з'ясування обставин і причин нападу. [27]
П'ять куль з пістолета поставили 4 листопада крапку в житті 34-річного владивостоцького комерсанта Андрія Ситника. Правоохоронні органи майже не сумніваються, що причиною стала його підприємницька діяльність, - загиблий керував фірмою «Модест-Авто», яка займалася продажем великовантажних автомобілів у Магадан. [28]
Віталію Лебедєву, 49-річному директору компанії "ЛВ», яка володіє продовольчим магазинчиком на Светланской, 51, «дістався» більш зухвалий вбивця. 9 листопада, близько 8.30, в самий пік ранкового роз'їзду автовласників - потенційних свідків - з гаражного кооперативу на Океанському проспекті, 104, він з'явився біля гаража Лебедєва (за іншою версією, прийшов туди разом з ним) і практично впритул розстріляв його. Про загиблого відомо, що він не був багатий, а в 1998 році проходив по міліцейському обліку як «неповерненець» великих кредитів. Однією з версій вбивства є також суперечку Віталія Лебедєва з якимсь конкурентом через оренди будівлі, в якому знаходиться магазин «ЛВ» є пам'ятником архітектури і вельми ласим шматочком ... [29]
У судовій практиці вже непоодинокі випадки засудження за вбивство по найму. Як показало проведене узагальнення, вбивства по найму, або так звані замовні вбивства, відбувалися з метою неповернення кредиту, заволодіння кімнатою в комунальній квартирі, з метою позбутися від чоловіка і отримати одноразову допомогу з нагоди його загибелі, позбутися від співучасника спільно вчиненого злочину через побоювання бути викритим і т.д.
Законодавець використовує формулювання «вбивство по найму», в пресі і повсякденній мові вкоренилося словосполучення «замовне вбивство». Мені здається, що деяка неясність при вживанні понять «замовне вбивство» і «наймане вбивство» виникає через їх різних сфер застосування: «замовне вбивство» - поняття вживається кримінологією, «вбивство по найму» - конкретний кваліфікуючу ознаку вбивства і оперують ним теорія і практика кримінального права.
Розглядаючи вбивство по найму як різновид корисливих, ми можемо виділити важливе кримінально-правовий наслідок. Всі властиве корисливим вбивств притаманне і вбивств за наймом з необхідними змінами, зумовленими складним характером відносин між співучасниками.
Дії співвиконавців відповідно до ч. 2 ст. 34 КК РФ повинні бути кваліфіковані тільки за статтею Особливої ​​частини без посилання на ст. 33 КК РФ, у якій дається визначення кожного виду співучасника.
Для співучасті необхідно вчинення злочину декількома особами спільно. Вчинення вбивства у співучасті підвищує його суспільну небезпеку. Це пояснюється тим, що можливості здійснення злочинного наміру та приховування слідів вчиненого злочину значно полегшуються діями кількох осіб, попередньо зорганізувалися для вбивства. Для визначення суспільної небезпеки вбивства, вчиненого у співучасті, може мати значення, в соисполнительство або в співучасті у вузькому сенсі слова воно вчинено. Для визначення тяжкості вбивства, вчиненого у співучасті, необхідно враховувати ступінь організованості співучасників.
Відповідно до п.п. 10, 17 постанови Пленуму Верховного суду РФ від 27 січня 1999 р ., Вбивство, вчинене при кваліфікуючих обставин, передбачених двома і більше пунктами ч.2 ст. 105 КК РФ, має кваліфікуватися за всіма цими пунктами, при визнанні вбивства, вчиненого організованою групою, дії всіх учасників, незалежно від їх ролі у злочині, слід кваліфікувати як соисполнительство без посилання на ст. 33 КК РФ. Як правило, така група ретельно планує злочин, заздалегідь готує знаряддя вбивства, розподіляє ролі між учасниками групи.
Чинені кримінальними формуваннями вбивства, як правило, чудово сплановані і здійснені на високому технічному рівні. Розкриття убивств, скоєних організованою злочинною групою, являє собою особливу складність. Крім того, сам фактор кримінального формування надає такі специфічні риси криміналістичної характеристиці вбивства, що для його розкриття виявляються малоефективними методики, вироблені для вбивств, скоєних одинцем або навіть групою осіб. [30]
При здійсненні вбивства за наймом групою осіб або групою осіб за попередньою змовою виконавцями будуть визнаватися особи, які безпосередньо брали участь в процесі позбавлення життя потерпілого, застосовуючи до нього насильство, причому не обов'язково, щоб ушкодження, що спричинили смерть, були заподіяні кожним з них (наприклад, один придушував опір потерпілого, позбавляв його можливості захищатися, а інший заподіяв йому смертельні ушкодження).
Попередній змову на вбивство передбачає виражену в будь-якій формі домовленість двох або більше осіб, що відбулася до початку вчинення дій, безпосередньо спрямованих на позбавлення життя потерпілого. При цьому поряд із співвиконавцями злочину, інші учасники злочинної групи можуть виступати в ролі організаторів, підбурювачів чи пособників вбивства, і їх дії слід кваліфікувати за відповідною частиною ст. 33 та п. «ж» ч. 2 ст. 105 КК РФ. [31]
Новий КК не вирішив питання, як кваліфікувати дії виконавця вбивства за наймом, якщо в групі тільки він один відповідав ознаками суб'єкта злочину, а інші члени такими ознаками не мали, наприклад, були несамовиті або не досягли вказаного у законі віку. Відомо, що тільки за трьома видами злочинів - грабіж, розбій і згвалтування - надано роз'яснення Пленуму Верховного Суду РФ визнавати їх у подібних випадках досконалими групою, незважаючи на те, що до кримінальної відповідальності притягується тільки одна людина. Але не можна заперечувати той факт, що в групи, особливо коли її члени лише трохи не «дотягують» до встановленого законом чотирнадцятирічного віку, більше можливостей для реалізації задуманого вбивства.
Організатор або підбурювач найманого вбивства, у відповідності з теорією співучасті, повинен відповідати за співучасть у корисливому вбивстві, незважаючи на те, що його особисті спонукання розправитися з потерпілим нічого спільного з користю не мали. Спектр його мотивів може бути дуже широким - від політичних до суто кримінальних. Організатор або підбурювач може діяти і під впливом побутової помсти, ревнощів, заздрості, кланових конфліктів, але у зв'язку з тим, що він вселив виконавцеві вбивства корисливі спонукання (за винагороду, за наймом), його дії слід кваліфікувати за частиною ст. 33 та п. «з» ч. 2 ст. 105 КК РФ.
Як пов'язана з розбоєм, здирством або бандитизмом слід кваліфікувати вбивство в процесі вчинення зазначених злочинів.
Вчинене в таких випадках слід кваліфікувати за сукупністю зі статтями КК, що передбачають відповідальність за розбій, вимагання або бандитизм (за п. «з» ч. 2 ст. 105 і відповідно за ст. 162, 163 і 209) (п. 11 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 січня 1999р. та п. 13 Постанови «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за бандитизм» від 17 січня 1997р.).
Вбивство з хуліганських мотивів (п. "і" ч. 2 ст. 105) - це вбивство, вчинене на грунті явної неповаги до суспільства і загальноприйнятим моральним нормам, коли поведінка винного є відкритим викликом громадському порядку і обумовлено бажанням протиставити себе оточуючим, продемонструвати зневажливе до них ставлення (п. 12 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 січня 1999р.). Не рідко вбивство з хуліганських спонукань є продовженням раніше скоєних хуліганських дій, зловмисної реакцією по дріб'язковому приводу, як привід для вбивства. Найчастіше такого роду вбивства відбуваються без жодного приводу, видимої причини, що, однак, не дає підстави вважати його злочином без мотиву.
Часто хуліганські спонукання обумовлені потворним розумінням свободи своїх дій, сенс якого дуже часто висловлює формула «мені все дозволено», в тому числі, і вбити людину. Хуліганські спонукання означають, що суб'єкту приносить задоволення саме злочинне діяння, саме порушення громадського порядку, що він отримує задоволення від свого антигромадської поведінки. З цього випливає, що здійснюючи вбивство з хуліганських спонукань, винний отримує задоволення від самого факту позбавлення життя людини або від таких дій, спрямованих на грубе порушення громадського порядку і прояв явної неповаги до суспільства, якими людина може бути позбавлений життя при байдужому ставленні до цього винного . [32]
Характерними для цього виду вбивства є не особисті, а хуліганські мотиви, тобто спонукання, які вказують на явне нехтування до правил співжиття й елементарним нормам моралі. Хуліганські мотиви виражаються в прагненні відкрито протиставити свою поведінку громадському порядку, громадським інтересам, показати свою зневагу до оточуючих, продемонструвати цинізм, жорстокість, зухвалість, вчинити буйство і безчинство, показати грубу силу і п'яну «завзятість», помститися кому-небудь за явно незначну образу , справедливо зроблене зауваження про негідну поведінку в громадському місці і т.п.
Якщо винним крім вбивства з хуліганських спонукань було скоєно інші умисні дії, що грубо порушують громадський порядок, виражають явну неповагу до суспільства і супроводжувані застосуванням насильства до громадян або погрозою його застосування, а так само знищенням чи пошкодженням чужого майна, то скоєне їм належить кваліфікувати за п. «і» ч. 2 ст. 105 і відповідної частини ст. 213 КК.
Особливу складність на практиці являє відмежування вбивства з хуліганських спонукань від вбивства в бійці і сварці, передбаченого ч. 1 ст. 105 КК. Правильне рішення цього питання залежить від уважного вивчення всіх обставин справи і особливо - від ретельного аналізу суб'єктивної сторони злочину.
Для правильного відмежування вбивства з хуліганських спонукань від вбивства у сварці або бійці слід з'ясовувати, хто став їх ініціатором і чи не був конфлікт спровокований винним для використання його як привід до вбивства. Так, якщо призвідником і активною стороною у сварці чи бійці був потерпілий, який спровокував зіткнення, якщо приводом до конфлікту послужили його неправомірні або аморальні дії, винний у вбивстві такого потерпілого не може відповідати за вбивство з хуліганських спонукань.
Вбивство з хуліганських спонукань може бути вчинена, як з прямим, так і з непрямим умислом. Здійснюючи цей злочин з непрямим умислом, винний не ставить перед собою цілі вбивства, але не виключає можливості настання смерті потерпілого і свідомо допускає її наступ.
Вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення, а так само поєднане з згвалтуванням або насильницькими діями сексуального характеру. Даний пункт передбачає по суті чотири різні варіанти вбивства, що відрізняються метою і способом вчинення. Про мету приховати злочин можна говорити лише до тих пір, поки про злочин не стане відомо органам влади.
Вбивство з метою приховати інший злочин передбачає, що до скоєння вбивства це інший злочин або замах на нього вже було скоєно і винний намагається приховати, як сам факт злочину, так і участь в ньому окремих осіб. Вбивця також може мати на меті приховати обставини, що впливають на кваліфікацію раніше скоєного або на вид, міру покарання (тяжкість вчиненого до вбивства злочину значення для кваліфікації за п. «к» ч.2ст.105 КК РФ не має). Жертвою цього виду вбивства може бути будь-яка людина, якій, на думку винного, відомо про скоєний раніше злочині і який здатний викрити злочинця. Якщо ж відбувається вбивство людини, вже повідомив про підготовлюваний або вчинений злочин, в наявності вбивство з помсти у зв'язку з виконанням потерпілим свого громадського обов'язку (п. «б» ч.2 ст. 105 КК РФ).
Під полегшенням вчинення злочину розуміється саме позбавлення життя людини, який, на думку винного, здатний перешкодити майбутнього злочину або сприяти викриттю винних. Тому вбивство з метою полегшити вчинення іншого злочину передбачає, що спочатку винний скоює вбивство, а потім відбувається інше задумане злочин.
Якщо ж після вбивства з метою полегшення іншого злочину винний з якої-небудь, що не залежить від його волі причини не вчиняє її він несе відповідальність за вбивство за пунктом «к» ч.2 ст.105 КК РФ і за приготування до іншого злочину.
Вбивство з метою приховування або полегшення злочину може бути вчинено як тією особою, яка була виконавцем раніше скоєного злочину, так і іншою особою. В останньому випадку при наявності попередньої змови, мова повинна, крім вбивства, йти і про пособництво в іншому злочині (ст.33 КК РФ).
Дане вбивство може бути вчинений лише з прямим умислом і зі спеціальною метою.
По п. «к» ч. 2 ст. 105 КК кваліфікується і вбивство, поєднане із згвалтуванням або насильницькими діями сексуального характеру. Винний у цих випадках може скоїти вбивство в процесі вчинення самого згвалтування або насильницьких дій сексуального характеру, щоб паралізувати опір потерпілої (потерпілого), або з садистських спонукань. Таке вбивство може бути вчинено і після згвалтування або насильницьких дій сексуального характеру з тим, щоб приховати скоєний злочин і уникнути відповідальності. Сюди ж слід віднести випадки вбивства за мотивами помсти за виявлену при скоєнні цих сексуальних діянь опір (п. 13 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 січня 1999р.).
Жертвою цього виду вбивства може бути як потерпіла (потерпілий) при згвалтуванні або насильницьких діях сексуального характеру, так і інші особи, які були вбиті у зв'язку з вчиненням даних злочинів (наприклад, свідки).
Вбивство, вчинене в процесі згвалтування або здійснення насильницьких дій сексуального характеру, найчастіше характеризується непрямим умислом, коли винний, застосовуючи насильство для подолання опору жертви, свідомо допускає в таких випадках можливість заподіяння їй смерті. Для інших випадків більш характерний прямий умисел на спричинення смерті, обумовлений мотивом помсти за вчинений опір якою метою приховування скоєного злочину.
Всім нам добре відомо із засобів масової інформації кримінальну справу відносно вбивці і гвалтівника Чикатило, який не тільки гвалтував, а й убивав свої жертви. Дана справа є характерним прикладом вбивства, пов'язаного зі згвалтуванням чи насильницькими діями сексуального характеру.
Вбивство з мотивів національної або расової, релігійної ненависті або ворожнечі, або кровної помсти. Найважливішою умовою реальної гарантованості рівності прав і свобод людини і громадянина незалежно від національності, раси і ставлення до релігії (ст. 19 Конституції РФ) є посилення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені з мотивів національної, расової, релігійної ненависті чи ворожнечі.
Для застосування п. "л" ч. 2 ст. 105 КК необхідно встановити конкретний спеціальний мотив з числа названих у законі (спонукання національної, расової чи релігійної ненависті або ворожнечі або кровної помсти). Цей мотив може поєднуватися з іншими мотивами (помста, користь, хуліганські мотиви), в той же час він повинен серед них домінувати.
Домінуючим спонуканням тут виступає прагнення винного вчинити фізичну розправу з потерпілим у зв'язку з його національною або расовою приналежністю чи віросповідання і тим самим принизити честь і гідність певної нації, раси чи конфесії.
Під національної, расової чи релігійної ненависті або ворожнечі розуміються конфлікти, що виникають на етнічному, національної, релігійної основі між представниками різних національностей, рас чи конфесій. Даний вид вбивства передбачає нетерпимість до іншої національності або раси і переростання її в міжособистісні відносини (при ненависті), або агресивними випадами, фізичною розправою або загрозою такої, знищенням або пошкодженням майна і т.п.
Як правило, такі вбивства відбуваються з прямим умислом, оскільки реалізують спеціальну мету винного. Однак в окремих випадках тут можливий і непрямий умисел, коли заподіяння смерті потерпілому свідомо допускається заради досягнення інших цілей, пов'язаних з реалізацією мотивів національної, расової, релігійної ненависті або ворожнечі (наприклад, підпал храму, в якому знаходяться люди, до долі яких суб'єкт ставиться байдуже ).
Винний прагне спровокувати загострення міжнаціональних (релігійних) відносин на певній території або мстить потерпілому за незгоду підтримати націоналістичну (релігійну) дискримінацію.
Вбивство на грунті релігійної ненависті або ворожнечі, як правило, передбачає міжособистісні неприязні відносини, зумовлені непримиренністю до представників іншої конфесії. Даний вид вбивства може поєднувати в собі елементи національної і расової ворожнечі.
Вбивство за мотивами кровної помсти відбувається на грунті найдавніших родових звичаїв, в силу яких родичі або близькі «зобов'язані» вбити кривдника. Кровна помста здавна відома багатьом народам світу. Як звичай кровна помста є різновидом помсти, яка обумовлена ​​неприязню, особистими відносинами.
У Російській Федерації кровна помста як родової звичай поширена в деяких республіках Північного Кавказу (Чечня, Інгушетія, Дагестан, Кабардино-Балкарія, Північна Осетія).
Кровна помста загрожує нерідко не тільки кривдникові, а й членам його сім'ї або роду незалежно від часу виникнення кровної образи.
Суб'єктом такого злочину може бути тільки особа, яка належить до тієї національності чи групі населення, де ще зустрічається родової звичай кровної помсти. Поширювальне тлумачення термін "кровна помста" не підлягає. Вбивство з мотивів кровної помсти, зрозуміло, може бути скоєно і за межами тієї місцевості, де зустрічається цей звичай.
Суб'єктом вбивства з кровної помсти можуть бути особи тих національностей, народів, у яких до цього часу зберігся цей звичай. Потерпілим ж при вбивстві з кровної помсти, може бути, будь-яка особа, в тому числі і не відноситься до цієї групи населення. За звичаями кровної помсти може бути позбавлений життя не тільки сам кривдник, але і його родич, однак в основі вбивства повинна обов'язково лежати кровна, а не інша помста.
Вбивство з метою використання органів або тканин потерпілого - це обтяжуюча обставина є новим для Російського кримінального законодавства, в КК 1960 року воно передбачено не було.
Розвиток медицини привело до можливості успішного здійснення трансплантації (пересадки) ряду життєво важливих органів і тканин людського організму. Трансплантація є засобом порятунку життя і відновлення здоров'я громадян і повинна здійснюватися на основі дотримання законодавства РФ і прав людини.
Умови і порядок трансплантації органів і (або) тканин людини визначені законом РФ від 22 грудня 1992 року «Про трансплантацію органів і (або) тканин людини».
Трансплантація органів і тканин людини дозволяється тільки в спеціалізованих державних закладах охорони здоров'я. Перелік закладів охорони здоров'я, що здійснюють забір, заготівлю та трансплантацію органів і тканин людини, а так само правила їх діяльності затверджуються міністерством охорони здоров'я РФ.
Однією з умов вилучення органів для трансплантації є виражена у письмовій формі вільне і свідоме згода донора.
Органи або тканини людини не можуть бути предметом купівлі-продажу. Купівля-продаж органів або тканин людини, а також реклама цих дій тягнуть за собою кримінальну відповідальність відповідно до законодавства РФ.
Медицина в наші дні зробила величезний крок вперед в області пересадки органів і тканин людини, попит на які дуже великий. У зв'язку з цим постала потреба у відповідному донорському матеріалі, що в свою чергу, може викликати вчинення вбивств з метою використання органів і тканин потерпілого безпосередньо для трансплантації їх потребує особі, або з метою подальшого продажу зацікавленим організаціям і особам. Тому в законі передбачена підвищена відповідальність за такого роду вбивства.
Суб'єктом цього злочину може бути, як медик, що володіє спеціальними знаннями, так і інша особа, що діє з прямим умислом і переслідує мету вбивства з подальшим вилученням у потерпілого певних тканин.
Якщо ж винний при вчиненні вбивства керується іншими мотивами, наприклад, прагнення врятувати життя або поліпшити здоров'я близької людини, забезпечити проведення медичного експерименту, то його дії повинні кваліфікуватися за п. «м» ч.2 ст.105 КК РФ.
2.3.2. Обтяжуючі обставини, що характеризують об'єктивні властивості вбивства
Вбивство двох або більше осіб. Підвищена суспільна небезпека цього виду вбивства полягає в тому, що у злочинця виникає умисел на вбивство відразу двох осіб. Пленум Верховного суду РФ у своїй постанові від 27.01.99г. «Про судову практику у справах про вбивство» у п.5 каже, що за п. «а» ч.2 ст.105 КК РФ слід кваліфікувати вбивство двох осіб одночасно, якщо дії винного охоплювалися єдністю умислу і відбуваються, як правило, одночасно . Тобто поставлення п. «а» ч.2 ст.105 КК РФ можливо, коли вбивство двох і більше осіб є результатом однієї дії. При цьому вбивство обох може відбуватися або тільки з непрямим умислом, або із прямим стосовно одного й з непрямим відносно іншого.
На практиці найчастіше постає питання, як кваліфікувати дії злочинця, якщо стосовно однієї жертви злочинні наслідки настали, а стосовно іншої - ні з причин, не залежних від волі винного. Чи можливо кваліфікувати таку ситуацію за п. «а» ч.2 ст.105 КК РФ, адже злочинний результат - вбивство двох людей - не настав? Пленум Верховного суду з цього приводу пояснив, що «вбивство одного і замах на життя іншого не може розглядатися як закінчений злочин - вбивство двох і більше осіб. Оскільки злочинний намір убити двох людей не настав з причин, не залежних від волі винного, вчинене слід кваліфікувати за сукупністю ч.1 ст.105 КК РФ і п. «а» ч.2 ст.105 КК РФ із застосуванням ч. 3 ст . 30 КК РФ ».
У тому випадку, якщо стороною, щодо якої відбувається лише замах на вбивство, є працівник правоохоронного органу, то, як зазначає С. В. Бородін, в даному випадку в наявності замах на вбивство і вбивство (вищеописана ситуація, але присутній один з кваліфікуючих ознак , а саме потерпілий-співробітник правоохоронного органу). Тут кваліфікація буде наступною: ст.317 та ч.1 ст.105 КК РФ. Якщо ж внаслідок посягання на життя працівника правоохоронного органу йому заподіюється смерть, то кваліфікація повинна бути наступною: щодо працівника правоохоронного органу - ст.317 КК РФ (тому що вона охоплює і замах, і вбивство), а відносно другої жертви - п. «а» ч.2 ст.105 КК РФ.
Для правильної кваліфікації вбивства за п. «а» ч.2 ст.105 КК РФ необхідно, щоб воно було умисним. Умисне ставлення до смерті однієї людини і необережне до смерті іншого виключає кваліфікацію дій винного за п. «а» ч.2 ст.105 КК РФ. Це випливає з букви закону, в якому вбивством визнається лише умисне позбавлення життя іншої особи, необережне же визначається терміном «спричинення смерті».
Вбивство особи, свідомо для винного перебуває в безпорадному стані, а так само поєднане з викраденням людини або захопленням заручника. Під безпорадним станом слід розуміти такий стан, коли особа в силу своїх фізичних можливостей, викликаних малолітньою або престарілим віком, фізичними вадами або хворобою, не могло чинити опір вбивці. Так, Н.І. Загородников каже, що «причини, що викликають безпорадний стан людини, не мають значення і не впливають на зміст даного кваліфікованого вбивства. Головним, визначальним у даному випадку є те, що потерпілий був у безпорадному стані і винний скористався цим для скоєння вбивства ». [33] З такою точкою зору важко погодитися, тому що в даному випадку, в силу того, що потерпілий не розуміє характер скоєного, навряд чи можна вважати скоєне вбивство більш жорстоким, ніж, наприклад, вчинене з ревнощів. З іншого боку, більш жорстоким представляється вбивство людини, яка не може чинити опір у силу фізичної безпорадності, але розуміє, що його вбивають. Так, П. убив свого батька, який перебував у безпорадному стані. У потерпілого, 1915г.р., Була травма ноги, що виключає можливість самостійно пересуватися. П., достовірно знаючи про це, почав наносити батькові тілесні ушкодження, від яких той помер. Суд кваліфікував дії П. за п. «в» ч.2 ст.105 КК РФ. [34]
Вбивство, поєднане з викраденням людини або захопленням заручника, має місце в тому випадку, коли в процесі викрадення або захоплення заручника потерпілого позбавляють життя, чи вбивство відбувається з метою приховування даних злочинів. При цьому вбивство може відбуватися як з прямим, так і з непрямим умислом. Так, непрямий умисел буде в наявності, коли винний, захоплюючи заручників, бажаючи налякати їх, починає безладно стріляти і вбиває кого-небудь. З прямим ж вбивство відбувається, якщо винний приховує викрадення або захоплення заручників, або вбиває потерпілого внаслідок, наприклад, невиконання висунутих вимог.
Оскільки викрадення людини та захоплення заручника утворюють самостійні злочини, які лише пов'язані з вбивством, або вбивство є способом приховування цих злочинів, в такій ситуації, очевидно, потрібна кваліфікація злочинів за сукупністю (п. «в» ч.2 ст.105 та ст. 126 або ст.206 КК РФ).
Згідно з п. «з» ч.1 ст.63 КК РФ, будь-який злочин проти жінки, яка завідомо для винного перебуває у стані вагітності, є злочином, скоєний при обтяжуючих обставинах. Вбивство вагітної жінки є особливо тяжким злочином, тим більше що, по суті, дві людини позбавляються життя: майбутня мати і дитина, яка знаходиться в її утробі.
Для того, щоб правильно кваліфікувати вбивство вагітної жінки, потрібно з'ясувати, чи знав винний про її вагітність. Проблем не виникає, якщо термін вагітності вже великий і її наявність можна визначити візуально. Але якщо він не настільки великий, щоб можна було без проблем визначити, чи була потерпіла вагітна, то потрібно аналізувати суб'єктивну сторону злочину. Для поставлення п. «г» ч.2 ст.105 КК РФ потрібно, щоб винний завідомо знав про вагітність своєї жертви. Завідомість передбачає безсумнівність знань, їх безспірність, достовірність.
Виникає питання, як кваліфікувати дії винного, який скоїв вбивство в умовах фактичної помилки: вважав, що вбиває вагітну жінку, хоча насправді вона такою не була. Запропонований деякими вченими варіант: ч.1 ст.105 і ст.30 + п. «г» ч.2 ст.105 КК РФ - викликає великі сумніви, тому що в наявності вбивство лише однієї людини, а судячи з кваліфікації можна зробити припущення, що злочинів скоєно два. Не можна також погодитись і з другою точкою зору: кваліфікація тільки за п. «г» ч.2 ст.105 КК РФ, тому що, хоч злочинний результат - смерть жінки - і досягнуть, проте ж наслідки, які зазначені у п. «г» ч.2 ст.105 КК РФ все ж таки не настали. Найбільш правильну думку з даного приводу висловив А.А. Піонтковський, який, розглядаючи питання про види помилок у кримінальному праві, зауважив: «Фактична помилка, що відноситься до об'єктивних обставин, кваліфікуючою даний злочин, може полягати або у помилковому припущенні про відсутність їх, або у помилковому припущенні про наявність цих обставин ... Вчинення злочину при помилковому припущенні особи про наявність кваліфікуючих злочин обставин слід розглядати як замах на вчинення кваліфікованого злочину ». Здається, що це твердження цілком можна застосувати і при кваліфікації вбивства жінки, ймовірно, для винного перебуває у стані вагітності, але насправді вагітної не є. Помилки в об'єкті тут немає - людина позбавлена ​​життя, суб'єкт повністю виконує і об'єктивну сторону злочину, проте бажаний злочинний результат не настає: убита жінка, яка не є вагітною. Отже, кваліфікація повинна бути по ст.30 та п. «г» ч.2 ст.105 КК РФ.
Для кваліфікації умисного вбивства як вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох людей, необхідно встановити, чи усвідомлював винний, здійснюючи умисел на вбивство певної особи, що він застосовує такий спосіб заподіяння смерті, який небезпечний для життя не тільки однієї людини. Отже, для кваліфікації вбивства за п. «е» ч.2 ст.105 КК РФ необхідне усвідомлення винним того, що обраний ним спосіб створює реальну небезпеку для життя кількох людей. При цьому загальнонебезпечним визнається спосіб, який створює небезпеку життя хоча б двом людям. У судовій практиці традиційно загальнонебезпечним визнаються такі способи, як, наприклад, вибух, підпал, обвал. Але при цьому не можна оцінювати небезпеку абстрактно, потрібно зіставляти її з тією конкретною обстановкою, в якій відбувається злочин. Так, використання вибухового пристрою в безлюдному місці або підпал будинку, в якому завідомо перебуває одна особа, не може автоматично вважатися загальнонебезпечним способом.
Правильна кваліфікація за п. «е» ч.2 ст.105 КК РФ залежить від з'ясування умислу винного, як у відношенні потерпілого, так і решти осіб, для життя яких обраний спосіб виявився небезпечним. Найчастіше винний при такому вбивстві має на меті вбити певну особу, а до того, що в результаті можуть загинути інші люди, ставиться байдуже, тобто по відношенню до смерті потерпілого він діє з прямим умислом, а до можливої ​​смерті іншої особи-з непрямим. Проте не виключена ситуація, коли винний діє з непрямим умислом, не маючи мети вбивства кого-небудь.
У судовій практиці виникає питання, як кваліфікувати дії особи, що стріляє з метою вбити будь-кого у бік кількох людей з рушниці, зарядженого дробом або картеччю. М.К. Семернева, щоб вирішити питання про можливість кваліфікації даного вбивства за п. «е» ч.2 ст.105 КК РФ, пропонує в таких ситуаціях проводити балістичну експертизу, яка дозволила б дати відповідь на питання про площу розсіювання дробу або картечі при пострілі з певного відстані, і з'ясувати ставлення винного до обраного ним способу вбивства. Так, при прицільному пострілі з близької відстані небезпеки для оточуючих немає, тому що дріб або картеч розсіюється не дуже сильно, але, в той же час, небезпека для життя інших буде реальна, якщо цей же постріл буде зроблений з відстані 30 - 40метров. На мій погляд, це абсолютно вірно, тому що людина, яка стріляє в натовп з рушниці, зарядженого дробом або картеччю, не може не розуміти, що небезпека такого пострілу для оточуючих зростає в міру збільшення дистанції пострілу.
Дуже ретельно має вирішуватися питання про кваліфікацію дій, коли в якості знаряддя вбивства виступає транспортний засіб, що само по собі є механізмом, експлуатація якого сама по собі створює підвищену небезпеку. Щоб відмежувати вбивство, знаряддям якого виступає транспортний засіб від злочину, передбаченого ст.264 КК РФ (яке, до того ж, за порівнянням з вбивством, є лише злочином середньої тяжкості), важливим є аналіз суб'єктивної боку винного. Якщо ставлення до наслідків (смерті людини) необережне, то кваліфікація повинна бути по ст.264 КК РФ, але якщо ж був умисел на вбивство будь-кого, то за певних обставин (наприклад, наїзд на людину в натовпі) подібні дії повинні кваліфікуватися за п. «е» ч.2 ст.105 КК РФ.
Вбивство, вчинене загальнонебезпечним способом, слід відрізняти від вбивства двох і більше осіб. Так, з об'єктивної сторони, в першому випадку важливий виключно спосіб вчинення вбивства однієї людини, який представляє реальну небезпеку для життя багатьох людей, а в другому випадку спосіб не важливий, важливо лише наслідок-смерть двох і більше осіб. З суб'єктивної сторони можливі два варіанти:
1. При вбивстві за п. «е» ч.2 ст.105 КК РФ позбавлення життя однієї особи здійснюється з прямим умислом, а по відношенню до смерті інших осіб - з непрямим. При різнотривалому вбивстві двох і більше осіб можливий тільки прямий умисел по відношенню до смерті всіх жертв.
2. При вбивстві, скоєному загальнонебезпечним способом - непрямий умисел по відношенню до смерті одного і можливої ​​смерті інших осіб, при вбивстві двох і більше - єдиний прямий умисел на вбивство двох осіб або прямої по відношенню до одного і непрямий по відношенню до іншого при одночасному здійсненні злочинів.
За злочини, скоєні проти життя і представлені в розділах 2.3.1. і 2.3.2., призначається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до двадцяти років, або довічного позбавлення волі, або смертної кари. Дана суворість покарання, викликана суспільною небезпекою вищеперелічених кваліфікованих вбивств. Законодавець даними діями хіба що попереджає особа, яка задумує скоєння даних видів вбивств, про те, що за це передбачена відповідна міра покарання. І дане покарання не кожне винна особа зможе понести. Про це свідчать неодноразові факти самогубства осіб, засуджених за ст. 105 Кримінального кодексу Російської Федерації.
Слід, відзначить той факт, що в багатьох країнах такий виду покарання як смертна кара відсутня. Після набрання чинності з 1 січня 1997 Кримінального кодексу Російської Федерації (КК РФ) замість раніше діючого Кримінального кодексу РРФСР до Росії значно скорочено перелік злочинів, видом покарання за які могла бути призначена смертна кара. Згідно з п. 1 ст. 59 КК РФ смертна кара як виняткова міра покарання може бути встановлена ​​тільки за особливо тяжкі злочини, що посягають на життя. Такими злочинами є:
1) Вбивство (за наявності обтяжуючих провину обставин) (п. 2 ст. 105 КК РФ);
2) Посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 277 КК РФ);
3) Посягання на життя особи, яка здійснює правосуддя або попереднє розслідування (ст. 295 КК РФ);
4) Посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 317 КК РФ);
5) Геноцид (ст. 357 КК РФ).
Єдиним видом смертної кари в Росії є розстріл.
16 травня 1996 президентом Росії Борисом Єльциним був виданий указ «Про поетапне скорочення застосування смертної кари у зв'язку з входженням Росії до Ради Європи». З серпня 1996 року, відповідно до цього указу, вироки до смертної кари до виконання не наводяться.
2 лютого 1999 Конституційний суд Росії виніс рішення, в якому визнав неконституційним можливість винесення смертних вироків у відсутність судів присяжних у всіх регіонах країни.

3. Вбивства з необережності і скоєні у стані неосудності або афекту
Вбивство, за своєю суттю може бути скоєно і з необережності без будь - якого наміру. До даних вбивств можна віднести вбивство матір'ю новонародженої дитини (ст. 106 КК РФ), вбивство, вчинене в стані афекту (ст. 107 КК РФ), вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин (ст. 108 КК РФ). Дані злочини проти життя вважаються досконалими за пом'якшуючих обставин.
Вбивство матір'ю новонародженої дитини - це злочин проти життя, вчинене жінкою, яка перебуває у специфічному фізичному і психологічному стані, що послаблює її здатність повністю розуміти свої дії та керувати ними.
Кримінально - правовий зміст цього виду вбивства становлять:
1) типова юридична конструкція умисного вбивства;
2) специфічні (видові) ознаки цього різновиду умисного вбивства при пом'якшуючих обставин.
Специфічними (видовими) ознаками в даному випадку є знаходження жінки під час замаху на життя потерпілого в особливому стані, пов'язаному з пологами, і заподіяння смерті власним новонародженій дитині.
До даного злочину застосовується міра покарання у вигляді позбавлення свободи строком до п'яти років. М'якість КК РФ викликана, на мій погляд, перш за все станом жінки і подальшим розумінням того, що вона зробила (вбила власну дитину). Психологічно дану трагедію досить важко пережити.
До вбивства вчиненого у стані афекту законодавець застосовує міру покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років, а за вбивство двох і більше осіб вчинене в стані афекту - позбавлення склепіння строком до п'яти років.
Специфічними ознаками цього злочину є:
1) перебування винного у стані сильного душевного хвилювання (фізіологічного афекту) під час замаху на життя потерпілого;
2) раптовість виникнення такого стану;
3) наявність причинного зв'язку між станом сильного душевного хвилювання і поведінкою потерпілого - протизаконне насильство, систематичне знущання або тяжка образа;
4) заподіяння смерті саме тій особі, яка систематично здійснює незаконне насильство, систематичне знущання або завдала важку образу.
Афект - це відносно короткочасне, сильно і бурхливо перебігає емоційне переживання: лють, жах, розпач, гнів, ревнощі і т.д.
Початок стан афекту супроводжується змінами з боку вегетативних реакцій (зміна пульсу та дихання, спазм периферичних кровоносних судин, поява «холодного поту» тощо), різко вираженими змінами в довільно - руховій сфері (гальмування, збудження або перезбудження, порушення координації рухів). Сильний афект зазвичай порушує нормальний перебіг вищих психічних процесів - сприйняття і мислення, іноді викликає звуження свідомості або його потьмарення.
Проблема афекту в кримінальному праві привертала увагу багатьох вчених - криміналістів. Окремі її аспекти розглядалися Н.І. Загородникова, С.В. Бородіним, Ю.І. Ляпуновим, М.К. Аниянц, В.І. Ткаченко та низку інших авторів. У роботах названих вчених міститися науково обгрунтовані і практично корисні висновки, але, тим не менше, є ряд аспектів, що залишаються дискусійними, що вимагають подальшої наукової розробки з урахуванням нового законодавства.
Вживаються спроби і комплексного розгляду цієї проблеми - Т.Г. Шавгулідзе, І.П. Портновим, М.І. Дубініної, В.В. Сидоровим. Однак, незважаючи на вагому позитивну роль цих досліджень, багато висловлені в них судження вимагають додаткового аналізу, а деякі сформульовані теоретичні положення, будучи спірними - більш поглибленої аргументації з позиції сучасної психології і нового Кримінального кодексу РФ.
У кримінальному праві виділяю наступні види афекту:
Фізіологічний афект - сильне емоційне переживання, що не супроводжується втратою самоконтролю. У разі, коли факт вчинення злочину в стані фізіологічного афекту доведений, кримінальна відповідальність настає, але такі злочини зізнаються менш небезпечними.
При патологічному афекті особа, яка вчинила злочин, зізнається несамовитим. У цьому випадку до нього приймаються примусові заходи медичного характеру.
Таким чином, у кримінальному законі стан афекту враховується при конструюванні складів з пом'якшуючими обставинами, а також входить у зміст обставини, що пом'якшує покарання. Отже, особа, яка вчинила вбивство у стані афекту, тимчасово не могла контролювати свої дії, хоча хотіла цього.
Відповідно до чинного КК РФ, необхідної обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту інтересів чи прав особи, яка захищається, або іншої особи, інтересів суспільства або держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння шкоди тому, хто посягає, якщо такі дії були зумовлені потребою негайного відвернення чи припинення посягання.
Відповідальність за злочини, що підпадають під кваліфікацію ч.1 ст. 108 КК РФ, призначається у вигляді обмеження або позбавлення волі строком до двох років. Тобто, особа, що скоїла даний злочин проти життя іншої особи (хоч і злочинця), несе більш м'яке покарання за свої дії, ніж за будь - яку умисне вбивство.
Вбивство, вчинене при перевищенні заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин, - карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
Під перевищенням заходів необхідно розуміти:
1) заподіяння тяжкої шкоди особі, яка вчинила незначне за ступенем і характером суспільної небезпеки посягання;
2) заподіяння без необхідності тяжкої шкоди при можливості заподіяння меншого за розміром шкоди;
3) заподіяння шкоди при затриманні, якщо була можливість здійснити затримання без заподіяння будь - то або шкоди;
4) заподіяння шкоди в разі, якщо не було необхідності терміново здійснювати затримання і доставляти особа, яка вчинила злочин, у відповідні органи.
По суті, у всіх наведених випадках заподіяння шкоди, більше ніж потрібно, є актом помсти, самочинної розправи за вчинене суспільно небезпечне діяння.
Таким чином, наведені вище види вбивств можна виділити тільки за спеціальним об'єкту (життя новонародженої дитини) і суб'єктивної сторони (відсутність будь - якого наміру і наявність необережності чи злочинної самовпевненості).

ВИСНОВОК
Узагальнюючи викладене в даній роботі можна зробити наступні висновки: під вбивством в законодавстві РФ на поточний момент розуміється передбачене Особливою частиною Кримінального кодексу, умисне діяння, що посягає на життя іншої людини і заподіює йому смерть, коли об'єктом посягання є тільки життя людини.
Об'єктом вбивства є життя іншої людини. Але, оскільки було б неправильно зводити поняття життя лише до біологічного процесу, так як людина, перш за все член суспільства і його життя невіддільна від суспільних відносин, об'єктом злочинного посягання при вбивстві є і життя людини, і суспільні відносини, що виникають у зв'язку з охороною його життя.
Об'єктивна сторона вбивства полягає у позбавленні життя іншої людини. Вона включає в себе:
1) протиправне діяння, у вигляді дії або бездіяльності,
2) суспільно небезпечні наслідки (смерть потерпілого),
3) причинно-наслідковий зв'язок між діянням і наслідками. А так само місце, час, спосіб, знаряддя і всю обстановку вчинення злочину.
Суб'єкт вбивства загальний. Це означає, що ознаки суб'єкта вбивства, що визначають здатність нести кримінальну відповідальність, є загальними і обов'язковими для всіх складів злочинів - досягнення встановленого кримінальним законом віку і осудність. Стосовно до вбивства, віком, після досягнення якого настає кримінальна відповідальність за скоєне, є чотирнадцятирічні.
Що стосується суб'єктивної сторони, то вона включає в себе провину мотив і мета і являє собою психічне ставлення особи до здійснюваного їм діянню та її наслідків. Форма вини у складі вбивств, які кваліфікуються за ст. 105 КК РФ, може бути лише навмисної. Згідно з ч. 1 ст. 25 КК РФ, умисел поділяється на прямий і непрямий. Частина 2 цієї статті передбачає, що «злочин визнається вчиненим з прямим умислом, якщо особа усвідомлювала суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності), передбачала можливість чи неминучість настання суспільно небезпечних наслідків і бажала їх настання». Інші види вбивств відрізняються від даного виду суб'єктивною стороною (відсутністю умислу).
Для правильної кваліфікації вбивства слідчому чи судді для винесення рішення про винуватість підозрюваного і притягнення його до відповідальності необхідно знати всі факти та обставини скоєного злочину, тому що навіть самий несуттєвий, на перший погляд, момент у результаті може виявитися такою обставиною, яка в кінцевому підсумку може призвести до скасування вироку. Щоб цього не сталося, практичному працівникові необхідно всебічно і повно досліджувати зібрані по справі докази, не нехтувати ніякими з них, якими б незначними вони не здалися.
При кваліфікації вбивств на практиці нерідко виникають труднощі саме з забезпеченням повноти і всебічності доказів. Найчастіше особа, яка вчинила злочин, при допиті користується правом, наданим йому ст.51 Конституції РФ і відмовляється давати свідчення. У такій ситуації, ні про яку всебічності та повноті розслідування мови бути і не може, і практичного працівникові доводиться кваліфікувати його дії, грунтуючись лише на зібраних об'єктивних доказах. Це не має істотного значення, якщо скоєно вбивство з кваліфікуючими ознаками, що відносяться до об'єктивної сторони злочину, і правильність кваліфікації залежить, лише від доказів, які існують об'єктивно, а як бути, якщо правильність кваліфікації залежить від з'ясування мотивів і цілей злочинця. По-моєму, поки це питання залишається відкритим. Вада нашого кримінального законодавства в тому, що воно дуже велику роль, на мій погляд, приділяє суб'єктивну сторону злочину.
Проте не так гладко йдуть справи і з ознаками, що характеризують потерпілого, зокрема, п. «в» ч.2 ст.105 КК РФ - вбивство особи, свідомо для винного перебуває в безпорадному стані. Судова практика до таких прирівнює і стан сну. Пленуму Верховного Суду РФ прямо не передбачає в якості безпорадного стану сон потерпілого, проте говорить, що безпорадність буде мати місце тоді, коли людина в силу психічного чи фізичного стану не може захистити себе. Дане положення можна трактувати двояко, проте, як згадувалося вище, автор цих рядків не згоден з тим, щоб сон жертви вказував на її безпорадний стан.
У новому кримінальному законодавстві не вирішена проблема евтаназії, вбивство з співчуття вважається «простим» вбивством (хоча цікаво зауважити, що воно підпадає під ознаки п. «в» ч.2 ст.105 КК РФ - вбивство особи, свідомо для винного перебуває у безпорадному стані) і винна в цьому злочині особа несе відповідальність нарівні з іншими, хоча з моральної точки зору така особа не більш небезпечно для суспільства, ніж, наприклад, винний у скоєнні вбивства в стані афекту.
Отже, кримінальне законодавство Російської Федерації в частині притягнення до відповідальності за вбивство вимагає проведення додаткової теоретичної та практичної (законодавчої) роботи щодо вивчення ознак нових видів вбивств (наприклад, вбивство з жалю), а також їх кваліфікації та внесення даних змін до вже чинного Кримінального кодексу Російської Федерації.

ГЛОСАРІЙ
№ п / п
Поняття
Зміст
1
2
3
1
Віра
давньоруська міра покарання за вбивство, що виражалася у стягненні з винуватця грошового відшкодування. Величина віри залежала від знатності й суспільну значимість вбитого. Зі становленням давньоруської державності стала визначатися писаним законом («Руська правда») і сплачуватися князю. Поступово витісняла звичай кровної помсти
2

Позбавлення волі

вид кримінального покарання, що полягає в примусовій ізоляції злочинця від суспільства. Відбуває до спеціально призначених для цього державою місцях ув'язнення

3
Медичне вбивство
вбивство з метою отримання людських органів в медичних цілях
4

Покарання

міра державного примусу, що за вироком суду. Покарання застосовується до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбачених КК РФ позбавлення або обмеження прав і свобод цієї особи. Покарання застосовується з метою відновлення соціальної справедливості, а також з метою виправлення засудженого і попередження вчинення нових злочинів.

5

Обмеження свободи

вид кримінального покарання, що полягає, як правило, у змісті засудженого в спеціальній установі без ізоляції від суспільства або накладення інших обов'язків, що обмежують свободу засудженого, з обов'язковим здійсненням за ним нагляду

1
2
3
6
Відповідальність
обов'язок відповідати за вчинки і дії, а також їх наслідки
7

Потерпілий

особа, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду. Про визнання громадянина потерпілим особа, яка провадить дізнання, слідчий і суддя виносять постанову, а суд - ухвалу.

8
Ритуальне вбивство
позбавлення жертви життя, вчинене з дотриманням будь-якого обряду чи має у своїй основі будь-який релігійний ритуал. В історії різних суспільств та цивілізацій ритуальні вбивства здійснювалися в процесі жертвопринесення по релігійним, культурним та етнічним мотивами.
9
Серійне злочин
це багатоепізодні злочинні діяння (кількість епізодів не менше трьох), що здійснюються одним суб'єктом з неочевидним мотивами, в ході яких об'єктом зазіхань опиняється людина, раніше не знайомий суб'єкту, а час між епізодами вбивств перевищує інтервал, необхідний для емоційного охолодження суб'єкта після здійснення діяння.
10
Смертна кара
дозволене законом позбавлення людини життя в якості покарання (звичайно за особливо тяжкий кримінальний злочин).
11

Суб'єкт злочину

це мінімальна сукупність ознак, які характеризують особу, яка вчинила злочин, яка необхідна для залучення його до кримінальної відповідальності. Відсутність хоча б одного з цих ознак означає відсутність складу злочину
12
Вбивство
умисне заподіяння смерті іншій людині

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативні акти
1. Конституція Російської Федерації. - М.: Юридична література, 1993.
2. Загальна Декларація прав людини 1948р. - / / Російська газета від 05.04.1995.
3. Міжнародний Пакт «Про громадянські та політичні права» 1966р. - / / Бюлетень Верховного Суду РФ. - 1994. - № 12.
4. Кримінальний кодекс РРФСР 1960р. - М.: Юридична література, 1978.
5. Кримінальний кодекс Російської Федерації 1996р. - М.: ИНФРА - М - Норма, 1996.
Спеціальна література
1. Коментар до кримінального кодексу Російської Федерації, під редакцією Скуратова Ю.І., Лебедєва В.М. - М., - 1996.
2. Закон РФ «Про трансплантацію органів і (або) тканин людини» від 22 грудня 1992р. - / / Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 2.
3. Абельцев С. Мотивація особливо тяжких злочинів проти життя. / / Відомості Верховної Ради. - 1998. - № 11.
4. Бородін С.В. Відповідальність за вбивство: кваліфікація та покарання по російському праву. - М., - 1994.
5. Бородін С.В. Злочини проти життя. - М., - 1999.
6. Букаєв Н.М., Краснова М.В. Розкриття і попередження злочинів, що посягають на життя і здоров'я громадян. Владивосток. - ДВГУ. - 1999.
7. У бізнесі перемагає ... пістолет / / Новини 1999.11 листопада.
8. Гуров А.І. Професійна злочинність. Минуле і сучасність. - М., - 1990р.
9. «Дикий Захід» у Східному Сибіру. / / Російська газета, - 01.07.1998 р.

10. Драпкін Л.Я. Замовні вбивства (поняття, коротка характеристика, причини низької розкриття) / / Слідчий: теорія і практика діяльності. - 1995. - № 5.

11. Здравомислов Б. В. Кримінальне право Росії. Особлива частина. - М., - 1996.
12. Ісаєнко В. Результати роботи прокурорів - криміналістів. / / Законність. - 1997. - № 8.
13. Ісаєнко В. Організація розслідування серійних вбивств. / / Законність - 1999 - № 2.
14. Кілеру Стакіну вбивства доставляли задоволення / / Новини. - 6.05.1998 р.
15. Кілери мутять воду в «Водоканалуправленніі» / / Владивосток - 15.10.1999.
16. Кладкою А. Кваліфікація злочинів вчинених у співучасті. / / Законність - 1998 - № 8.
17. Колотвін Ю.В., Кораблін К.К. Вбивства, вчинені за наймом, як форма кримінального прояви російської організованої злочинності. Збірник «Удосконалення діяльності ОВС», Далекосхідний юридичний інститут МВС Росії. - 1999.
18. Кораблін К.К. Замовні вбивства: поняття, класифікація, типові характеристики учасників. Збірник «Удосконалення діяльності ОВС». - Далекосхідний юридичний інститут МВС Росії. - 1999.
19. Кравцов В., Навмисні вбивства зупинити їх зростання. / / Законність. -1994. - № 3.
20. Хто вбив Захаренко? / / Владивосток. - 20.02.1998 р.
21. Хто хотів підірвати виконуючого обов'язки гендиректора «Дальпресс»? / / Комсомольська правда. - 1999.
22. Курс радянського кримінального права. Л., - 1973.
23. Кучинський А.В. Злочинці і злочини. Антологія замовного вбивства. - Донецьк. - 1998р.
24. Ларін А.М. Злочинність і розкриття злочинів. / / Держава і право. - 1999р. - № 4.
25. Лунєєв В.В. Злочинність в Росії при переході від соціалізму до капіталізму. / / Держава і право. - 1998р. - № 5.
26. Мацкевич І. М. корисливо-насильницька злочинність в Збройних Силах. / / Держава і право. - 1997. - № 4.
27. Міньковський Г.М., Ревін В.П., Характеристика тероризму та деякі напрямки підвищення ефективності боротьби з ним. / / Держава і право. - 1997. - № 8.
28. Новосельцев Ю.А., Встановлення особи громадян при виявленні невпізнаних трупів. / / Слідчий. - 1996р. - № 3.
29. Номоконов В.А., Шульга В.І. Замовні вбивства як атрибут організованої злочинності. Збірник під ред. Попов В.І. Тіньова економіка та організована злочинність. - М., - 1998р.
30. Ожегов С.І. Словник російської мови. -М., - 1988р.
31. Злочини і покарання в Російській Федерації. Під редакцією Цветіновіча А.Л. - М., - 1997.
32. Злочинність і законодавство. Збірник під ред. Долгова А.І. - М., - 1997.
33. Приморський «замовних» / / Золотий ріг. - 26.10.1999.
34. Нехлюя Б. Вбивство на замовлення / / Відомості Верховної Ради. 1995. № 6. с. 42.
35. Раймон. Життя після смерті. - М., - 1990.
36. Російське кримінальне право. Підручник під ред. Кудрявцева В.Н. - М., - 1997.
37. Селіванов Н.А. Загальна схема розслідування вбивств, скоєних за наймом. / / Прокурорська та слідча практика, 1998, № 1.
38. Стільників А. І. Криміналістична характеристика вбивств, вчинених організованою злочинною групою. / / Слідчий. - 1998, № 4.
39. Стільників А.І., Методичні основи розслідування вбивств, вчинених організованою злочинною групою. / / Слідчий. - 1998, № 5.
40. Статкус В.Ф. Розкриття злочинів - найважливіший засіб боротьби зі злочинністю. / / Держава і право. - 1998р. № 4.
41. Стуканов А. Вбивства за наймом: тільки факти. / / Законність. - 1997, № 5.
42. Суд назвав замовника і вбивцю Андрія Захаренко. / / Новини. 21 жовтня 1998р.
43. Ткаченко В.І. Кваліфікація злочинів проти життя та здоров'я за радянським кримінальним правом. - М., 1977.
44. Помру я від кулі конкурента / / Новини. - 26.10.1999.
Судова практика
1. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 22 грудня 1992р. «Про судову практику у справах про умисні вбивства» - / / Бюлетень Верховного Суду РФ № 2, 1993.
2. Постанова Пленуму ВС РФ «Про судову практику у справах про вбивство (ст. 105 КК РФ)» - / / Російська газета. 9 лютого 1999р.
3. Бюлетень Верховного Суду РРФСР № 3, 1963р.
4. Бюлетень Верховного Суду СРСР № 3, 1969р.
5. Огляд судової практики ЗС РФ «Про деякі питання судової практики у справах про умисні вбивства» від 22 грудня 1992р.
6. Визначення Військової колегії Верховного Суду Російської Федерації N 3-058/96 у справі Смірнова та Іванова. «Вбивство, вчинене з непрямим умислом, необгрунтовано визнано необережним». Огляд судової практики ЗС РФ за другий квартал 1996 року.
7. Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації № 8, 1996р.
8. Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації № 1, 1998р.
9. Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації № 11, 1998р.
10. Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації № 3, 1999р.
11. Постанова Пленуму Верховного суду СРСР від 22 вересня 1989 року «Про виконання судами керівних роз'яснень Пленуму Верховного суду СРСР при розгляді справ про умисні вбивства» - / / Бюлетень Верховного суду СРСР. - 1989. № 6.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
Арт. - Артикул
РФ - Російська Федерація
Ст. - Стаття
КК РФ - Кримінальний кодекс Російської Федерації
Ч. - частина

ДОДАТОК А
Обтяжуючі обставини, що характеризують суб'єктивні властивості особистості та особу винного
Обтяжуючі обставини, що характеризують об'єктивні властивості вбивства


Вбивство двох і більше осіб

Вбивство з метою використання органів або тканин потерпілого
Вбивство, вчинене групою осіб, групою осіб за попередньою змовою або організованою групою
Вбивство з хуліганських спонукань
Вбивство особи або його близьких у зв'язку зі здійсненням даною особою службової
діяльності або виконанням громадського обов'язку
Умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей
Вбивство, вчинене з особливою жорстокістю
Вбивство з корисливих мотивів або за наймом
Вбивство з метою приховати інший злочин
Вбивство вагітної
жінки
Вбивство, поєднане зі згвалтуванням або насильницькими діями сексуального характеру
Вбивство з мотивів національної або расової, релігійної ненависті або ворожнечі, або кровної помстиДОДАТОК В
Вбивств при пом'якшуючих обставинах
Вбивство матір'ю новонародженої дитини
Вбивство, вчинене в стані афекту
Вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони
Вбивство, вчинене при перевищенні заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочину


Специфічний (видові) специфічні ознаки: 1) захист інтересів або прав 1) заподіяння тяжкої шкоди
ознаки: 1) перебування винного у особи, яка захищається, шляхом особі, яка вчинила
1) стан жінки стані сильного душевного заподіяння шкоди особі, незначне за ступенем і
(Фізичне і психологічне); хвилювання під час замаху на вчиняє протиправне характером суспільної
2) заподіяння смерті життя потерпілого; діяння небезпеки посягання;
власній дитині 2) раптовість виникнення 2) заподіяння без
такого стану, необхідності тяжкої шкоди
3) наявність причинного зв'язку при можливості заподіяння
між станом сильного меншого за розміром шкоди;
душевного хвилювання і поведінкою 3) заподіяння при затриманні
потерпілого; шкоди, якщо була можливість
4) заподіяння смерті саме того зробити затримання без
особі, яка систематично завдання будь - то шкоди;
здійснює незаконне насильство, 4) заподіяння шкоди в разі,
систематичне знущання якщо не було необхідності
або завдало важку образу терміново здійснювати затримання
і доставляти особа,
вчинила злочин,
у відповідні органи
е злочин,
у відповідні органи


[1] Семенівський Д. Йдеться про характер кримінального законодавства найвідоміших древніх народів і вітчизняного - російського, виголошена в урочистих зборах Ярославського Демидівського ліцею 15 січня 1845. М., 1845. С. 34; Колосовський П. Нарис історичного розвитку злочинів проти життя та здоров'я. М., 1857.
[2] Максименко Н.А. Уявні архаїзми кримінального права "Руської Правди" / / Вісник Європи. 1905. Березень-квітень. С. 127.
[3] Нарис історії смертної кари в Росії. Мова, читана на річному акті Імператорського Казанського університету Ордін. проф. М. П. Загоскіна. / / Известия і вчені записки Казанського Університету - 1892 р. - № 1.
[4] Татіщев В.М. Духовна моєму синові. СПб., 1896; Прокопович Феофан. Правда волі монаршої. СПб., 1726 Л. До З.
[5] Збірник документів з історії кримінального законодавства СРСР і РРФСР 1917 - 1952 рр.. М., 1953. С. 344.
[6] Деякі автори говорять про значні зміни (див., напр.: Красиков А. Н. Відповідальність за вбивство по російському карному праву. Саратов, 1999. С. 11).
[7] Садовський В.Н. Підстава загальної теорії систем. М., 1974. С. 83 - 85.
[8] Загородников Н.І., Побігайло Е.Ф. Умисне вбивство і боротьба з ним. Воронеж, 1965; Красиков О.М. Указ. соч.
[9] Неклюдов Н.А. Керівництво до Особливої ​​частини російського кримінального права. Т. 1. СПб., 1876. С. 263.
[10] Красиков О.М. Указ. соч. С. 34.
[11] Лист Ф. Підручник кримінального права. Особлива частина. М., 1905. С. 5.
[12] Набоков В.Д. Елементарний підручник Особливої ​​частини російського кримінального права. Вип. 1. Кн. 1 і 2. СПб., 1903. С. 3.
[13] Лист Ф. Підручник кримінального права. Особлива частина. М., 1905. С. 5.
[14] Кримінальне право. Особлива частина: Підручник для вузів / Під ред. І.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. М., 1997. С. 37.
[15] Див Бородін С.В. Кваліфікація злочинів проти життя. - М., 1977. - С. 16-17.
[16] Сариєв Б., Відповідальність за злочини проти життя і здоров'я. - Ашхабад, 1973. - С. 18.
[17] Загородников Н.І. Злочини проти життя. - М., 1961. - С. 21.
2 Б. Сариєв, Указ. соч. с. 15.
[19] Див Побігайло Е.Ф. Умисні вбивства і боротьба з ними. - Воронеж, 1965. с. 18.
2 Див Загородников Н.І. Указ. соч. с. 118-120.
[21] Про судову практику у справах про умисні вбивства. Постанова Верховного Суду РФ N15 від 22.12.1992г. / / Збірник постанов Пленумів Верховного Суду СРСР і РРФСР (РФ) у кримінальних справах. - М., 1995.
[22] Про деякі питання судової практики у справах про умисні вбивства. Огляд судової практики / / Бюлетень Верховного суду РФ 1993р.
[23] Воробйова Т., сантали А. Кваліфікація вбивства з особливою жорстокістю. / / Радянська юстиція
1986, N11 с.12-13.
[24] Постанова Пленуму ЗС РФ «Про судову практику у справах про вбивство (ст.105 КК РФ)» - / / Російська газета. 9 лютого 1999 р .
[25] Постанова Пленуму Верховного суду СРСР від 22.09.1989 р. «Про виконання судами керівних роз'яснень Пленуму Верховного суду СРСР при розгляді справ про умисні вбивства» - / / Бюлетень Верховного суду СРСР, № 6, 1989.
[26] Див: Умру я від кулі конкурента / / Новини, 26 жовтня. 1999 р .
[27] Див: Кілери мутять воду в «Водоканалуправленніі» / / Владивосток, 15 жовтня 1999 р .
[28] Див: «У бізнесі перемагає ... пістолет» Новини, 11 листопада 1999 р .
[29] Див: «У бізнесі перемагає ... пістолет» / / Новини, 11 листопада 1999 р .
[30] Див: Сотов А. І. Криміналістична характеристика вбивств, вчинених організованою злочинною групою. / / Слідчий, 1998 р . № 4, с.41
[31] Див: Постанова Пленуму Верховного Суду Російської Федерації «Про судову практику у справах про вбивство (ст. 105 КК РФ)» / / РГ., 9 лютого 1999 р .
[32] Бородін С.В. Кваліфікація злочинів проти життя. - М., 1977. с.50.
[33] Загородников Н.І., Указ. Соч., Стр.151.
[34] Вирок Курганського обласного суду від 23.11.98г.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Диплом
266.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Кримінальна відповідальність за вбивство
Відповідальність за вбивство з обтяжливими обставинами
Кримінальна відповідальність за вбивство при обтяжуючих обставинах
Кримінальна відповідальність за умисне вбивство з обтяжливими обставинами
Відповідальність за вбивство вчинене групою осіб за поперед
Кримінальна відповідальність за вбивство при перевищенні меж необхідної оборони
Відповідальність за вбивство вчинене групою осіб за попередньою змовою або організованою
Умисне вбивство вчинене в стані сильного душевного хвилювання Умисне вбивство при перевищенні
Вбивство
© Усі права захищені
написати до нас