Відгодівельні якості молодняку ​​свиней отриманого при різних типах схрещування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство сільського господарства і продовольства РФ

ФГТУ ВПО Уральська Державна Сільськогосподарська Академія

Кафедра птахівництва та дрібного тваринництва

Курсова робота зі свинарства

Відгодівельні якості молодняку ​​свиней, отриманого при різних типах схрещування

Виконала: студентка 4 курсу

Комарова А.А.

Перевірила: доцент

Ткаченко І.В.

Єкатеринбург, 2008 р.

Зміст

Введення

Загальні дані по відгодівельними якостями

Результативність схрещування свиней

Продуктивність молодняку ​​великої білої породи і помісей з породою дюрок

Ефективність промислового та поворотного схрещування

Інтенсивність росту, відгодівельні якості свиней різних генотипів

Відгодівельні якості молодняку ​​свиней різних генотипів за геном RYR1

Висновок

Список літератури

Введення

В умовах великомасштабного виробництва свинини виникає необхідність розробки і впровадження регіональних систем розведення свиней, сприяють кращому використанню генетичного потенціалу порід і особливо по відгодівельними і м'ясними якостями тварин [7].

Відгодівельні якості свиней в недалекому минулому характеризували за їх скоростиглості - виділяли тварин скоростиглих, помірно скоростиглих і пізньостиглих. Ці поняття позначалися контурними малюнками, які швидше характеризували типи статури свиней і ступінь їх вгодованості [5]. В даний час відгодівельні якості свиней визначаються скоростиглістю, середньодобовим приростом живої маси і витратами корму на одиницю приросту. Перевіряють відгодівельні якості свиней методом контрольного відгодівлі на спеціальних державних станціях. Під скоростиглістю розуміють здатність свиней досягати такого рівня розвитку, при якій їх можна використовувати для відтворення та отримання м'ясної продукції в короткі терміни. При інтенсивному відгодівлі підсвинки досягають живу масу 100-120 кг у віці 6-7 місяців, а на 1 кг приросту витрачають 4-5 кормових одиниць, перевершуючи за цим показником тварин інших видів [10].

Метою курсової роботи є оцінка ступеня вивченості даного питання, а також узагальнення накопичених знань про відгодівельних якостях молодняку, отриманого при різних типах схрещування.

У літературі, використаної мною при написанні даної роботи, висвітлені питання, що стосуються сучасного стану проблеми; проаналізовано відгодівельні якості свиней при двох і трипородному схрещуванні; також розглянуто ефект гетерозису при різних варіантах схрещування свиней та відгодівельні якості молодняку ​​різних генотипів за геном RYR 1.

Загальні дані по відгодівельними якостями

Дані останнього випробування всіх порід свиней (2003 р), що розводяться в нашій країні, за відгодівельними і м'ясними якостями свідчать про досить високі показники їх продуктивності. Так, середній вік досягнення маси 100 кг склав 195 днів, середньодобовий приріст - 770 г, витрата кормів на 1 кг приросту - 3,93 корм. од. З 1465 голів свиней відповідали вимогам класу I і еліта - за швидкістю зростання 65% і по витраті кормів на одиницю приросту 75% тварин. За свиням великої білої породи середньодобовий приріст живої маси склав 725 г, середній вік досягнення маси 100 кг - 192 дні, витрати корму - 3,91 корм. од. Кращі показники були відповідно 753 г, 185 днів і 3,86 корм. од. (Табл.1) [19].

Таблиця 1. Результати контрольного відгодівлі різних порід свиней

Порода

Наявність основних кнурів, гол.

У т. ч. оцінених

Вік досягнення маси 100 кг, днів

Середньодобовий приріст, г

Витрати корму на 1 кг приросту живої маси, корм. од.Гол.

%
По всіх категоріях господарств

Велика біла

1024

317

31,0

201

662

3,93

Ландрас

60

9

15,0

206

663

4,15

Північнокавказька

62

1

1,6

200

693

4,09

Коротковухі біла

22

8

36,4

187

667

6,09

У тому числі: за племзаводах

Велика біла

851

265

31,1

199

667

3,91

Ландрас

13

3

23,1

227

572

3,99

Північнокавказька

62

1

1,6

200

693

4,09

Коротковухі біла

22

8

36,4

187

677

6,09

За племрепродукторах

Велика біла

173

52

30,1

219

626

4,02

Ландрас

47

6

12,8

198

728

4,24

Всього

220

58

26,4

215

635

4,04

Результативність схрещування свиней

В умовах провідних комплексів Республіки Башкортостан ("Рощинський", "Карламан") потужністю відповідно 54 і 24 тис. голів були вивчені відгодівельні якості чистопородних і помісних (двох - і трипородному) тварин з використанням спеціалізованих: ландрас (Л), дюрок (Д) , Уржумський (Ур) і комбінованих: велика чорна (КЧ), велика біла (КБ), кемеровська (Ким) порід свиней при різному типі годівлі [1].

Встановлено, що при двопородних схрещуванні в умовах помірно-концентратного типу годівлі відгодівельні якості покращуються в порівнянні з контролем (велика біла порода) в середньому на 3,2%, у тому числі за енергією росту, витратами корму на 1 кг приросту відповідно на 7, 2; 6,9% (табл.2).

Таблиця 2. Відгодівельні якості підсвинків при двопородних схрещуванні

Група

скоростиглість (днів)

середньодобовий приріст (г)

витрати корму

(Корм. од)

Помірно - концентратний тип годівлі

I КБхКБ

251

457 ± 14,6

6,14

II КБхУр

248

471 ± 8,6

5,95

III - КБхЛ

241

491 ± 11,6

5,70

IV - КБхКЧ

234

511 ± 10,8 *

5,48

V - КБхКем

243

487 ± 11,1

5,75

в середньому

242

490

5,72

Концентратний тип годівлі

I - КБхКБ

221

550 ± 15,0

5,02

II - КБхКЧ

217

560 ± 14,8

4,80

III - КБхЛ

216

562 ± 15,1

4, 71

IV - КБхД

212

592 ± 14,6 *

4,39

в середньому

215

571,3

4,63

* P <0,05

Кращими варіантами за цими показниками були помісі КБхЛ; КБхКЧ, що показали подібний ефект схрещування - 4,6 і 4,5%. Слід зазначити, що за відгодівельними якостями варіант КБхКЧ перевершував контроль в середньому на 9,8%, а варіант КБхЛ на 6,2%.

Так, при варіанті КБхКЧ відзначено високі показники скоростиглості (6,8%) та енергії росту (11,8%), за витратами корму на одиницю приросту (10,7%). Таким чином, варіант КБхКЧ мав відносно кращі показники по відгодівельними якостями.

В умовах концентратного типу годівлі також відмічена тенденція до поліпшення більшості якостей у порівнянні з контролем.

Так, в середньому скоростиглість зменшилася на 2,8%, а енергія росту, витрати корму на 1 кг приросту покращилися відповідно на 3,9; 7,3%. Помісний молодняк досягав живої маси 100 кг на 4-5 днів раніше чистопородних тварин.

Кращою скоростиглістю серед тварин дослідних груп характеризувався молодняк з кров'ю дюрока, що перевершив контроль і середнє значення показника по двопородних схрещуванню відповідно на 9 і 3 дні.

За енергії росту помісний молодняк II і III дослідних груп перевершував однолітків I контрольної групи відповідно на 1,8 і 2,2%. Помісний молодняк з кров'ю дюрока високовірогідним перевершував контрольну групу за даним показником на 7,6% і середнє значення по двопородних схрещуванню на 3,6%.

Дані показують, що в умовах помірно-концентратного типу годування по відгодівельними якостями і двопородне, і трипородному схрещування ефективніше чистопородного в середньому на 3%.

Слід зазначити, що абсолютні показники досліджуваних якостей при трипородному схрещуванні були вище в середньому на 4,4% в порівнянні з двопородних.

Щодо більш високий ефект схрещування був досягнутий за скоростиглістю (6,7%), енергії росту (6,1%). Кращим варіантом схрещування в цих умовах опинився (КБхКЧ) ХЛ, що перевищив контроль на 4,0%. При цьому варіанті досягнутий більш високий ефект схрещування за відгодівельними якостями (8,8%), у тому числі за скоростиглістю, енергії росту і витратам корму на одиницю приросту відповідно на 5,6; 10,9; і 9,8%.

При трипородному схрещуванні ефект гетерозису в порівнянні з двопородних проявився краще (7,5 проти 4,9%) (табл. 3). При цьому найбільш високий ефект отриманий за відгодівельними якостями - у середньому 12,3%.

Таблиця 3. Відгодівельні якості підсвинків при трипородному схрещуванні

Група

скоростиглість (днів)

середньодобовий приріст (г)

витрати корму

(Корм. од)

Помірно - концентратний тип годівлі

I - КБхКБ

234

510 ± 9,88

5,49

II - КБхУрхЛ

231

526 ± 11,1

5,32

III - КБхЛхУр

226

542 ± 12,9 *

5,17

IV - КБхКЧхЛ

221

566 ± 14,3 **

4,95

V - КБхКемхЛ

227

540 ± 16,1

5,18

в середньому

226

544

5,16

Концентратний тип годівлі

I - КБхКБ

223

540 ± 20,0

5,10

II - КБхКЧхЛ

216

578 ± 18,0

4,43

III - КБхКЧхД

212

604 ± 20,6 *

4,24

IV - КБхЛхД

208

627 ± 17,2 **

3,80

V - КБхДхЛ

210

618 ± 20,5

3,96

в середньому

212

606,8

4,10

* P <0,05

** P <0,01

Кращими варіантами схрещування по аналізованих показниками сталі (КБхЛ) ХД і (КБхД) ХЛ - перевищення контролю в середньому на 11,2%. При цьому кращий результат по відгодівельними якостями досягнуто у варіанті (КБхЛ) ХД (16,1%).

Один і той самий варіант схрещування (КБхКЧ) ХЛ проявив себе при різних типах годівлі подібним чином - поліпшенням відгодівельних якостей (відповідно на 8,8 і 7,7%). Слід зазначити, що більш високий ефект схрещування за цим варіантом досягнутий за витратами корму на одиницю приросту - 13,1%.

Аналіз показав, що при двопородних схрещуванні по всіх врахованим показниками, зокрема відгодівельними якостями молодняку ​​при помірно-концентратно типі годівлі гетерозис досягає 1,8%, а при концентратно - 4,0%. Таким чином, ефективність схрещування визначається не тільки генотипом порід свиней, але і технологією виробництва, типом годівлі.

В умовах промислової технології кращі по відгодівельними якостями поєднання велика біла х велика чорна і (велика біла х кемеровська) х ландрас при помірно-концентратно типі годівлі; і (велика біла х дюрок) х ландрас при концентратно типі [1].

Продуктивність молодняку ​​великої білої породи і помісей з породою дюрок

Багато вчених вважають, що одна з біологічних передумов підвищення продуктивності свиней та покращення якості м'яса - міжпородне схрещування з кращими закордонними видами [6].

На думку інших дослідників, широкомасштабні роботи з виведення нових м'ясних порід і посилена селекція на м ясності призводять до зниження якості свинини, зниженню стрес - чутливості і ряду інших негативних наслідків [18].

У той же час свині нових типів з природної резистентності не тільки не поступаються великій білій породі, але в ряді випадків перевершують її, не встановлено також і зниження відгодівельних і м'ясних якостей [11].

У зв'язку з цим вивчення ефективності використання однієї з найпопулярніших порід - дюрок для вдосконалення найпоширенішою в нашій країні великої білої породи набуває особливої ​​актуальності і народногосподарське значення [16].

У зв'язку з цим в СВК Оренбурзької області було проведено науково - виробничий досвід. За принципом парних аналогів з урахуванням походження сформували чотири групи поросят. У I і II групи відібрали тварин великої білої породи, в III і IV помісі з породою дюрок. Раціони складали відповідно до деталізованими нормами [12]. З двомісячного віку поросята II і IV груп у складі раціону отримували молочну сироватку в кількості, що дорівнює 38% маси комбікорму.

Включення молочної сироватки, яку деякі дослідники вважають найціннішим сировиною, що володіє важливими харчовими та біологічними властивостями, сприяє поліпшенню перетравності поживних речовин, балансу азоту та енергії [15].

Зміна живої маси фіксували при щомісячному зважуванні піддослідного молодняку. Приріст визначали розрахунковим методом. Вели облік відгодівельних якостей молодняку ​​кожної групи.

В результаті досвіду було встановлено, що помісний молодняк (дюрок х велика біла) в порівнянні в чистопородні однолітками відрізняється підвищеною інтенсивністю росту (табл.4).

Таблиця 4. Динаміка живої маси помесного та чистопородного молодняку ​​свиней

Вік

Група


I

II

III

IV

Жива маса, кг

При народженні

1,38 ± 0,06

1,37 ± 0,04

1,34 ± 0,08

1,36 ± 0,07

2

17,9 ± 0,51

17,8 ± 0,43

17,8 ± 0,65

18,0 ± 0,81

4

38,5 ± 0,72

38,9 ± 0,84

39,2 ± 0,74

39,7 ± 0,69

6

76,9 ± 0,65

79,8 ± 0,74

82,2 ± 0,82

84,6 ± 0,92

8

120,8 ± 0,9

126,6 ± 1,0

129,3 ± 0,9

135,9 ± 0,9

Середньодобовий приріст, г

0-2

271

269

270

273

2-4

337

510

515

520

4-6

629

670

705

736

6-8

720

767

772

841

За весь період

489

512

524

551

Згодовування сироватки зумовило підвищення приросту живої маси молодняку ​​на 4,5 - 5,1%. При цьому краще росли помісні тварини. Середньодобовий приріст їх у порівнянні з чистопородні був вище на 7,4%. До кінця відгодівлі вони були важче своїх однолітків на 5,8 - 6,6 кг.

Таким чином, використання породи дюрок для підвищення м'ясної продуктивності найпоширенішою вітчизняної породи - великої білої дозволяє більш повно використовувати генетичний потенціал як материнської, так і батьківської порід [11,14,22].

Ефективність промислового та поворотного схрещування

В даний час інтенсивне свинарство базується в основному на використанні внутріпородного і міжпородного гетерозису. Досягнення ефекту гетерозису і підтримку його в ряді поколінь є важливим завданням для свинарів - селекціонерів [15].

У зв'язку з цим було поставлено завдання вивчити ефект гетерозису при простому двох і трипородному промисловому схрещуванні тварин і при різних варіантах поворотного їх схрещування. При цьому ефект гетерозису розраховувався зі співставлення продуктивних якостей отриманих помісей з вихідної материнської великою білою породою свиней.

З метою визначення ефективності промислового та поворотного схрещування у ВАТ "Сатінское" був проведений науково-господарський досвід на 6 групах відгодовуваних підсвинків [13].

У I групу були включені чистопородні тварини великої білої породи (КБ), у II - помісі великої білої з чистопородні свинями породи дюрок (КБ х Д), у III - помісі великої білої з білою коротковухі породою (КБ х БК), IV - помісі від поворотного схрещування (КБ х БК) х КБ, V - помісі (КБ х БК) х БК і в VI групу - трипородному свині (КБ х БК) х Д.

Індекс гетерозису розраховували за відгодівельними якостями. При цьому враховували, що за такими показниками господарсько-корисних ознак тварин, як вік досягнення ними живої маси 100 кг і витрати корму на 1 кг приросту живої маси, гетерозис, виходячи з їх специфічності, буде проявлятися в тому випадку, якщо величина його складе менше 100%. Отримані показники ефекту гетерозису представлені в таблиці, (табл.5), з якої видно, що з усіх без винятку підконтрольним групам спостерігався ефект гетерозису за віком досягнення свинями живої маси 100 кг, який коливався від 9,4 - у трипородному помісей (КБ х БК) х Д до 3,6% - у тварин, отриманих від поворотного схрещування (КБ х БК) х КБ.

Таблиця 5. Ефект гетерозису при різних варіантах схрещування свиней,%

Показники відгодівельних якостей свиней

КБхД

КБхБК

(КБ х БК) х КБ

(КБ х БК) х БК

(КБ х БК) х Д

Вік досягнення 100 кг живої маси

95,1

92,0

96,4

93,3

90,6

Витрати корму на 1 кг приросту

93,6

89,5

97,7

96,1

92,2

Слід відзначити досить висока прояв гетерозису за цією ознакою у двопородних помісей КБ х БК - 8% і у помісей IV групи (КБ х БК) х БК - 6,7%. Двопородних помісі I групи (КБ х Д) займали проміжне положення - 4,9%.

Ефект гетерозису був встановлений і по витраті корму на 1 кг приросту живої маси, який варіював від 10,5% - у двопородних тварин (КБ х БК) до 2,3% - у тварин III групи (КБ х БК) х КБ. Досить високе значення ефекту гетерозису слід зазначити у тварин, отриманих від простого промислового схрещування - (КБ х Д), який склав у них 6,4%, і у помісей (КБ х БК) х Д - 7,8%. У тварин IV групи ефект гетерозису склав 3,9%.

Таким чином, узагальнюючи вищевикладене, можна зробити наступні висновки: ефект гетерозису за відгодівельними якостями більшою мірою відзначений у помісей, одержаних від двопородних (КБ х БК) і трипородному (КБ х БК) х Д схрещування [13].

У товарних господарствах на першому етапі рекомендується застосовувати промислове схрещування. При простому промисловому схрещуванні основних і перевірених маток запліднюють спермою кнурів іншої породи. У цьому випадку приплід буде помісну. Якщо ж застосовується змінна схрещування, то матки основного стада повинні бути помісями [2]. Встановлено, що помісі, отримані в результаті 3 - і 4-породного схрещування, відрізняються кращими відгодівельними якостями, ніж двопородних помісі. Ефективність промислового і змінного схрещування залежить від поєднання порід і самих тварин. Гарні результати, зокрема, отримують при паруванні маток м'ясо-сального і універсального типів з кнурами м'ясного типу, а також великої білої породи [9]. Вважається, що при сприятливих умовах ефект від схрещування в середньому становить по приросту живої маси приблизно 10-15% і за оплатою корму - 8-10%. При застосуванні трипородному схрещування в племінної групі (фермі) комплексу проводять двопородне схрещування; двопородних помісну свинками комплектують і ремонтують пользовательного стадо (репродукторние ферми), на якому використовують кнурів м'ясних порід і отримують трипородному молодняк на відгодівлі.

При виробництві свинини у товарних свинарських господарствах на сучасному етапі найбільш ефективним методом розведення є гібридизація. Це слово походить від грецького hibridisazion - схрещування. Гібридна свиня - це потомство, що походить від батьків, що відрізняються один від одного однією або декількома парами алельних генів. Гібридизація в свинарстві - система, при якій протягом ряду поколінь створюються високопродуктивні спеціалізовані материнські і батьківські лінії на чистопорідної або ж кросбредною основі, попередньо перевірені на сполучуваність з гетерозисного і аддатівному ефекту, і тільки кращі варіанти рекомендуються у виробництво. При гібридизації використовують різні її форми: міжвидова (давно відома), міжпородних, міжпородне-лінійна і міжлінійних (найбільш ефективна).

Перевага гібридних свиноматок над лінійними і чистопородні полягає в більш ранньої статевої зрілості, регулярності статевого циклу, меншою ембріональної смертності, більш високому багатоплідді, виравненності гнізда, високу життєздатність поросят у підсисний період, підвищеної молочності, більш численному і великоваговому гнізді поросят при відлученні (табл. 6).

Таблиця 6. Приклади різних форм гібридизації у свинарстві (за Л. В. Тимофєєву)

Група

Підбір

Багатоплідність, гол.

Маса гнізда при відлученні, кг

Вік досягнення живої маси

100 кг, діб

Середньодобовий приріст, г

Витрати корму

на 1 кг приросту,

корм. од.


матки

кнури


Міжпородних

1

ландрас

ландрас

10,4

79,1 *

216

615

3,72

2

дюрок

дюрок

8,1

70,7

201

660

3,66

3

ландрас

дюрок

10,5

93,9

197

682

3,68

4

дюрок

ландрас

8,7

76,5

194

703

3,67

Міжпородне-лінійна

1

гемпшир

гемпшир

8,8

42,8 **

233

705

3,62

2

АК-КБ-4

АК-КБ-4

9,6

48,0

223

753

3,75

3

АК-КБ-4

гемпшир

9,5

44,9

216

797

3,53

4

АК-КБ-4

дюрок

9,4

52,0

214

810

3,49

Міжлінійних

1

КН-КБ-1

КН-КБ-1

10,8

211 ***

191

672

3,96

2

КН-КБ-34

КН-КБ-34

10,3

201

188

685

3,89

3

КН-КБ-1

КН-КБ-34

11,8

234

183

703

3,79

4

КН-КБ-34

КН-КБ-1

11,5

226

182

711

3,73

Примітка. При різних формах гібридизації групи 1 і 2 - чистопородні та лінійні (контрольні), 3 та 4 - досвідчені, гібридні; * - при відлученні в 42 дні, ** - в 26 днів, *** - в 60 днів.

Застосовуючи двох - або трипородному схрещування або гібридизацію в свинарських господарствах промислового типу, необхідно пам'ятати, що ефект гетерозису може виявлятися тільки при повноцінному годуванні і сприятливих умовах утримання тварин, що забезпечують нормальне їхнє відтворення, хороший розвиток і високу продуктивність [4,17, 20].

Інтенсивність росту, відгодівельні якості свиней різних генотипів

В останні роки для поліпшення відгодівельних якостей свиней великої білої породи свиней завозять м'ясного напрямку продуктивності зарубіжної селекції. Це пов'язано з потребою населення і переробників в м'ясній свинині. Аналіз опублікованої спеціальної допомоги з використання свиней, завезених з-за кордону, свідчить про те, що свині англійської селекції сприяють збільшенню м'яса в тушах на 3,95%, при цьому вони характеризуються низькою витратою корму на 1 кг приросту живої маси - 2,73 кг, вік досягнення живої маси 100 кг у них становить 196,6 дні, середньодобовий приріст - 768 р. Встановлено також, що молодняк, отриманий від спарювання свиноматок англійської селекції з кнурами англійської, а також датської та французької селекції характеризувався високими показниками відгодівельних якостей - вік досягнення живої маси 100 кг - 174-178 днів, витрати корму на 1 кг приросту - 3,21-3,30 корм. од. [15].

Встановлено також, що свині великої білої породи французької селекції відрізнялися високою швидкістю зростання: вік досягнення живої маси 100 кг складав 172,8 дня. При поєднанні свиноматок внутрішньопородного типу УКБ-1 з кнурами французької селекції (ФКБ) у їхніх нащадків змінювалися пропорції тіла в бік поліпшення м'ясних форм з помітним збільшенням задньої третини тулуба. Наведені дані свідчать про те, що свині зарубіжної селекції позитивно впливають на відгодівельні та м'ясні якості наших вітчизняних свиней.

Співпраця українських свинарських підприємств з датською фірмою з розведення свиней "Dan Bred" почалося в 1999 р. Це було обумовлено тим, що Данія з розвитку свинарства - одна з найкращих країн світу. Так, на 5,1 млн жителів країни щорічно вирощується за 20,5-21,0 млн свиней, виробляється 1,6 - 1,65 млн т свинини, 85% якої йде на експорт. Середньодобовий приріст живої маси на вирощуванні та відгодівлі свиней в цій країні становить 610-620 г, в тому числі на відгодівлі 830-850 г, витрати корму на 1 кг приросту - 2,8-3,2 кг. На свиноматку за рік тут отримують 2,3 опоросу, або по 22-23 поросят.

У цьому зв'язку особливого значення набувають питання ефективного використання свиней датської селекції при різних методах розведення в умовах промислової технології.

В умовах племінного заводу великого промислового підприємства ЗАТ "Бахмутський Аграрний Союз" Артемівського району Донецької області на чистопородному і помісної молодняку ​​свиней (УКБ і ДЛ) були проведені спеціальні дослідження, метою яких передбачалося вивчення впливу відгодівельних і м'ясних якостей свиней різних поєднань. Для проведення досліджень сформували 3 групи тварин різних генотипів, кожну з яких у 4-місячному віці розділили на класи за інтенсивністю росту шляхом визначення середніх величин і нормованого відхилення, згідно зі схемою досліджень. При цьому до модальною класу (М ±) віднесли особин, які перебували в межах X ± 0,56, відповідно, до класу плюс - (М +) і мінус (М-) варіанту тварин з високим і низьким показником живої маси.

Піддослідних свиней відгодовували в спеціальних приміщеннях при постійному обліку споживання ними корму відповідно до методики контрольного відгодівлі ГОСТ 103-86.

Результати досліджень, представлені в таблиці, (табл.7), показують, що найбільш скороспілими виявилися тварини, одержані від поєднання генотипів УКБ х ДКБ, у порівнянні з тваринами I групи (УКБ х УКБ). Вони досягали живої маси 100 кг майже на 32 дні, або на 15,48% раніше, при високій достовірної різниці (Р> 0,999). Причому помісні свині за цим показником відставали від свиней кращого поєднання на 5 днів, або на 3%, однак вони перевершували чистопородних тварин української селекції (Р> 0,999).

Таблиця 7. Інтенсивність росту та відгодівельні якості свиней різних генотипів

Група

Клас розподілу

Кількість тварин, гол.

Середньодобовий приріст живої маси, г

Вік досягнення живої маси 100 кг, дн.

Витрати корму на

1 кг приросту

живої маси, кг

1

У середньому по групі

М +

М ±

М-


10

10

10

30

568,60 ± 17,31

653,30 ± 20,01 531,40 ± 19,14 584,43 ± 14,14

208,00 ± 4,18 190,90 ± 2,90 218,80 ± 4,00 205,90 ± 2,98

3,59 ± 0,18 3,41

± 0,10 3,98 ±

0,16 3,66 ± 0,10

II

У середньому по групі

М +

М ±

М-


10

10

10

30

708,70 ± 14,07 770,20 ± 31,59 739,00 ± 20,27 739,30 ± 13,71

177,00 ± 3,25 168,10 ± 3,55 177,00 ± 2,64 174,03 ± 1,93

3,01 ± 0,05 2,84 ±

0,09 2,79 ±

0,09 2,88 ± 0,05

III

У середньому по групі

М +

М ±

М -

10

10

10

30

779,20 ± 16,67 706,10 ± 29,88 668,10 ± 31,52 717,80 ± 17,24

172,20 ± 2,28 178,90 ± 5,32 187,10 ± 3,81 179.40 ± 2,50

3,00 ± 0,10, 2,98 ±

0,09 3,17 ±

0,19 3,05 ± 0,07

Аналіз внутрішньогрупового розподілу по класах свідчить про те, що свині кожної піддослідної групи різняться між собою. Так, молодняк модального класу I групи на 28 днів швидше досягав живої маси 100 кг, ніж його однолітки з класу мінус-варіант (Р> 0,999) і на 17 днів раніше - з класу плюс-варіант (Р> 0,99).

Тварини II дослідної групи відрізнялися від інших груп високою скоростиглістю, але різниця між показниками в межах цієї групи була незначною. Помісні свині класу плюс-варіант швидше ніж їх аналоги модального класу і мінус-варіант досягали живої маси 100 кг на 6,7 і 14,9 дня (Р> 0,99). Вік досягнення живої маси негативно корелює зі середньодобовим приростом за період відгодівлі (г = - 0,83 ... - 0,94), тому простежувалися відповідні закономірності як між, так і всередині груп. Однак необхідно відзначити, що найбільш високу інтенсивність росту виявляли свині поєднання УКБ х ДКБ, вони перевершили молодняк I групи за середньодобовим приростом на 20,95% (Р> 0,999) і молодняк III групи - на 3%. Свині I групи поступалися помісну твариною на 18,6%. Середньодобовий приріст негативно корелює з витратами корму. У свиней всіх дослідних груп коефіцієнт кореляції знаходився в межах від 0,63 до 0,69, що свідчить про збільшення приросту живої маси на відгодівлі за рахунок кращого засвоєння корму, тобто, чим швидше ростуть свині, тим менші витрати кормів на одиницю продукції, відгодівлю тварин закінчується в більш ранньому віці, коли синтез білка і формування м'язової тканини відбувається на тлі високого рівня обмінних процесів в організмі тварин.

Витрати корму на одиницю приросту живої маси - один з важливих показників, від якого залежить собівартість свинини, а також ефективність галузі свинарства в цілому. За цим показником кращими виявилися свині II групи, які переважали своїх аналогів I групи на 21,31% (Р> 0,999) і III групи - на 5,6%.

Для визначення впливу генотипу і класу розподілу тварин за інтенсивністю росту на відгодівельні якості був проведений двох-факторний дисперсійний аналіз, за ​​допомогою якого встановлено, що сила впливу генотипу складала від 63 до 82% (Р> 0,999), тоді як інтенсивності росту в початковому періоді онтогенезу - 10% (Р> 0,999), взаємодія факторів - 14% (Р> 0,99).

Таким чином, кращими відгодівельними якостями характеризуються свині генотипів УКБ х ДКБ і УКБ х ДЛ, а при розподілі за інтенсивністю росту - тварини модального і класу плюс-варіант [3].

Відгодівельні якості молодняку ​​свиней різних генотипів за геном RYR 1

Одним із прийомів, що дозволяють значно збільшити виробництво високоякісної свинини, є розробка найбільш ефективних технологій, а також використання свиней різних генотипів (NN, Nn, nn) за геном RYR 1 в системах міжпородного схрещування і гібридизації для досягнення різних характеристик якості м'яса.

Було проведено дослідження генетичної структури популяції молодняку ​​свиней великої білої породи по гену RYR 1 і визначені відгодівельні якості свиней різних генотипів. Молекулярно-генетичним методом ПЛР - ПДРФ для ідентифікації гена RYR 1 був протестований молодняк свиней заводського типу великої білої породи "КБ-КН". У обстеженому стаді були виявлені тварини, що несуть мутацію 1843 гена RYR 1 з трьома генотипами (NN, Nn, nn). Встановлено, що у свиней великої білої породи в різних регіонах РФ частота алелі n гена RYR 1 варіює від 0 до 0,06, частота генотипу Nn - від 0 до 17%. Відібрані свині вирощувалися в умовах свиноферми учхоза ім.М.І. Калініна Тамбовської області. При досягненні тваринами живої маси 100 кг на Мічурінському м'ясокомбінаті проведено їх контрольний забій.

При впровадженні методу ДНК-діагностики гена RYR 1 при поліпшенні стад свиней за господарсько-корисним ознаками з'явилася реальна можливість виявлення гетерозиготних генотипів та проведення прямих досліджень взаємозв'язків між генотипами і якістю свинини. За результатами даного тесту тварини були відібрані і розділені на три піддослідні групи:

1. Гомозиготні підсвинки з генотипом NN гена RYR 1 (стрессустойчівие);

2. Гетерозиготні підсвинки з генотипом Nn гена RYR 1 (стрессустойчівие носії дефектного гена);

3. Гомозиготні підсвинки з генотипом nn ген RYR 1 (стресчутливість). Для отримання 12 голів молодняку ​​з генотипом nn були спеціально відібраний гетерозиготні батьки генотипу Nn.

Висока стійкість до стресів є одним з позитивних якостей великої білої породи.

Досвід з визначення відгодівельних якостей проведено на поросятах двомісячного віку, отриманих від батьків, що мають генотипи NN і Nn по гену RYR 1, по 12 голів у кожній групі. Результати досліду показали, що:

стрессустойчівие підсвинки генотипу NN в порівнянні з стресчутливість аналогами генотипу nn на 22 дні раніше досягли живої маси 100 кг;

середньодобові прирости живої маси у стрессустойчівих (NN) підсвинків були вище на 77 г (Р <0,01).

Таким чином, кращою енергією зростання за відгодівельними якостями володів стрессустойчівий (NN) молодняк. Даний молодняк був отриманий від батьків, що мають генотип NN по гену RYR 1 (табл.8).

Таблиця 8. Відгодівельні якості молодняку ​​свиней різних генотипів за геном RYR 1

Показники

Генотипи свиней


NN

Nn

nn

Маса 1 голови у 2-міс. віці (кг)

19,1 ± 1,9

19,6 ± 1,9

18,1 ± 0,2

Вік досягнення живої маси 100 кг (дні)

195,0 ± 2,0

204,0 ± 2,0

217,0 ± 2,0

Середньодобовий приріст (г)

599,0 ± 10,0

558,0 ± 8,0

522,0 ± 9,0

Аналізуючи результати наведених ексгеріментов, можна зробити наступні висновки: в якості додаткових критеріїв для вирішення питань відбору та підбору (при визначенні генотипів сільськогосподарських тварин) слід використовувати генетичні маркери.

В умовах виробництва в промислових господарствах, на відміну від племінних, доцільно використовувати тварин не тільки з генотипом NN, але і з генотипом Nn, що буде сприяти отриманню якісних показників м'яса і його органолептичного складу.

Цілеспрямована генетична характеристика тварин за геном RYR 1 на основі використання ДНК-технології дозволяє оцінити генетичний потенціал генофонду, необхідний при розробці прийомів і способів вдосконалення порід ліній і типів свиней по відгодівельними, а також м'ясним і репродуктивним якостям [21].

Висновок

Про Однією з найважливіших завдань вітчизняного свинарства є вдосконалення племінних продуктивних якостей тварин з метою збільшення виробництва високоякісного м'яса. При інтеграції Росії у світовий ринок необхідно не тільки збільшити обсяг виробництва продукції, а й зробити її з найменшими затратами праці і коштів, що дозволить зробити її конкурентоспроможною. Тому стають надзвичайно важливими технологічні прийоми, які є ключовими у процесі отримання високоякісної м'ясної свинини, попит на яку зростає швидше, ніж її виробництво. Одним з таких прийомів є розробка найбільш ефективних методів відгодівлі молодняку ​​свиней. Підводячи підсумок даної роботи, потрібно відзначити, що помісі, отримані в результаті двох - і трипородному схрещування, відрізняються кращими показниками відгодівельних якостей, ніж чистопородні тварини. Ефективність схрещування також буде залежати і від поєднання порід і самих тварин. Але застосовуючи двох - або трипородному схрещування або гібридизацію в свинарських господарствах промислового типу, необхідно пам'ятати, що ефект гетерозису може виявлятися тільки при повноцінному годуванні і сприятливих умовах утримання тварин, що забезпечують нормальне їхнє відтворення, хороший розвиток і високу продуктивність.

Список літератури

 1. Близнюків А.В. Результативність схрещування свиней при різних типах годівлі / / Свиноферма, № 3, 2007, 11-13 с.

 2. Волкопялов Б.П. "Племінна справа в свинарстві", М.: Колос, 1967.

 3. Гришина Л. Інтенсивність росту, відгодівельні та м'ясні якості свиней різних генотипів / / Свинарство, № 2, 2008, 3-6 с.

 4. Грудев Д.І., Путінцев І.Л. Значення окремих ознак продуктивності свиней в сумарному ефекті гетерозису та їх спадкової обумовленості / / Тваринництво, № 5, 1972.

 5. Доброхотов Г.Н. "Свинарство", М.: Колос, 1974. - 544 с.

 6. Кабанов В.Д. "Інтенсивне виробництво свинини", М., 2006. - 377 с.

 7. Кисельов Л.Ю., Бахмутова Т. В, Голікова А.П. "Приватна зоотехнія", М.: Колос, 2000. - 320 с.

 8. Клюйков В.Ф. "Економіка виробництва свинини на промисловій основі", М.: Колос, 1971.

 9. Коваленко В.Ф. "Відтворення свиней", М.: Агропромиздат, 1988.

 10. Краса В.Д., Джапарідзе Т.Г., Костомахін Н.М. "Розведення сільськогосподарських тварин" - 5-е вид., Перераб. і доп. - М.: Колос, 2006. - 424 с.

 11. Кушнер Х.Ф. Генетичні основи селекції м'ясної худоби / / Тваринництво, № 4, 1974.

 12. Методика досліджень зі свинарства / / Полтавський НИИС. - Харків, 1977.

 13. Негреєва А., Бабушкін В. Ефективність промислового та поворотного схрещування в свинарстві / / Свиноферма, № 6, 2008, 16-17 с.

 14. Нікор З.С. "Теоретичні основи селекції", М.: Колос, 1968.

 15. Нікульніков В.С., Кретинин В.К. "Біотехнологія у тваринництві", М.: Колос, 2007. - 544 с.

 16. Нітце Р.А. Продуктивні якості та технологічні особливості свиней різних міжпородних сполучень / / Автореф. дисс. канд. с. - Х. наук. - Балашиха, 2001.

 17. Степанов В., Максимов Г., Вілков Г. м ясності і резистентність свиней нових типів / / Свинарство, № 3, 1990.

 18. Таріченко А.І. Прогнозування продуктивних якостей свиней нових м'ясних типів / / Автореф. дисс. доктора с. - Х. наук.

 19. Технологічні основи виробництва та переробки продукції тваринництва: Навчальний посібник / За ред. Фісінін В.І., Макарцева Н.Г. - М.: Із МГТУ ім. Н.Е. Баумана, 2003. - 808 с.

 20. Технологія виробництва і переробки тваринницької продукції: Навчальний посібник / Під загальною ред. Макарцева Н.Г. - Калуга: Манускрипт, 2005. - 688 с.

 21. Черекаева Є.А. Відгодівельні і м'ясні якості молодняку ​​свиней різних генотипів за геном RYR 1 / / Промислове та племінне свинарство, № 2, 2007, 30-31 с.

 22. Шаріфуллін Ю. Продуктивність молодняку ​​великої білої породи і помісей з породою дюрок / / Свиноферма, № 5, 2008, 11-12 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Сільське, лісове господарство та землекористування | Курсова
120кб. | скачати


Схожі роботи:
Оцінка м`ясних і откомрочних якостей свиней при різних поєднаннях порід
Ціноутворення на різних типах ринків і структура ринку в маркетингу
Формування асортименту товарів у різних типах торгових підприємств
Психомоторні і емоційні критерії візуальної діагностики в різних типах темпераменту і акцентуацій
Закон грошового обігу та його модифікація в різних типах грошових систем
Особливості патогенезу і лікування диспепсії молодняку ​​різних видів з
Особливості патогенезу і лікування диспепсії молодняку ​​різних видів сільськогосподарських тварин
Ціноутворення на різних типах ринків постановка завдань ціноутворення
Норми годівлі молодняку ​​великої рогатої худоби при вирощуванні і
© Усі права захищені
написати до нас