Вплив церковної благодійності на розвиток і становлення соціальної роботи на Уралі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ФЕДЕРАЦІЇ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Державна освітня установа вищої професійної освіти

Нижньотагільський ДЕРЖАВНА

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

Кафедра управління та соціальної роботи

СГІ

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

ВПЛИВ церковної благодійності НА РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ НА УРАЛ

Студентки 5 курсу факультету

управління та соціальної роботи

Корлюга Аріадни Віталіївни

Науковий керівник:

канд. іст. н., доцент Кирилова Л.І.

Рецензент:

канд. пед. н., доцент Окан Г.І.

Нижній Тагіл

2010р.

ЗМІСТ

Введення

Глава 1. Теоретичний аспект вивчення Православної благодійності в історії становлення соціальної роботи.

  1. Поняття і сутність церковної благодійності

  2. Історичний аспект розвитку Церковної благодійності на Уралі.

Глава 2. Аналіз благодійної діяльності в православній Церкві на сучасному етапі (у практиці Свято-Троїцького Архієрейського подвір'я міста Нижній Тагіл)

2.1 Традиції православної благодійності в Свято-Троїцькому Архієрейському подвір'ї

2.2 Аналіз діяльності фахівця соціальної роботи в Свято-Троїцькому Архієрейському подвір'ї Свято-Троїцької православної церкви

2.3 Рекомендації

Висновок

Список літератури

Програми

ВСТУП

«Матір'ю благодійності є релігія»

Е. Ендрюсс

Здавна російська земля славиться благодійністю і милосердям, тим, що називається допомогою свого ближнього, і співчуттям. Всім відомі імена Третьякових, Морозових та Мамонтових, чиї долі й діяння не сходять з вуст ось вже кілька поколінь.

В даний час суспільство і влада в нашій країні роблять спроби стати партнерами. Безумовно, благодійність як традиційно російське явище є одним з найважливіших методів, що сприяють побудові громадянського суспільства. Саме благодійність, є свідомою діяльністю громадян, не спонукає до цього державою, і є фактор, що сприяє подоланню роз'єднаності різних верств суспільства, згладжування соціальних протиріч. Благодійність, це те, що притаманне цивільному суспільству [46]. Взаємодія громадянського суспільства і держави у питаннях благодійності повинно полягати у створенні останнім умов, які заохочують благодійність.

Для того щоб благодійність була ефективною, вона повинна носити планомірний, цілеспрямований, адресний характер. В даний час вона носить якийсь черговий характер і полягає в задаріваніі у свята «продовольчими наборами» або проходить у вигляді рекламних акцій.

Історичний досвід нашої країни багатий надихаючими прикладами милосердя, співчуття і людинолюбства. Разом з тим він змушує задуматися про глибинні вади в системі соціального захисту населення. У благодійності багато форм і видів. Найвища-самопожертву «життя своє за други своя». Однак сама звична для нас конкретна, побутова благодійність - це робити добро окремим людям і людським спільнотам - громаді, місту, цілій країні. У Росії є давно сформовані традиції благодійності та її напрями. Їх діяльність була пов'язана з будівництвом, установою і змістом лікарень, притулків, училищ, шкіл, громад, безкоштовних бібліотек, музеїв, храмів або ж з накопиченням художніх скарбів, вітчизняних та іноземних, які вони віддавали в розпорядження всього суспільства [4,64].

Їх благодійність була спрямована на допомогу старим, хворим, убогим, сірим і малим. Це була спонукає і шукаючих підтримка тих, хто здатний стати на ноги і далі допомагати собі та іншим, раденіе про примноження народного багатства і духовного надбання.

Багата традиціями благодійності та історія Уралу - краю, який став відомий і завжди примножував славу Росії своїми незчисленними гірськими багатствами і заводами-богатирями. У всі часи не менш щедрою була уральська земля і безкорисливими, чуйними людьми, готовими прийти на допомогу кожному, хто її потребує.

Вчення православного християнства про спасіння душі, про людинолюбство стало однією з найважливіших передумов становлення культури доброчинність росіян. Найкраще про витоки російської благодійності сказав історик В. О. Ключевський: «Людинолюбство у наших предків було те ж, що і ніщелюбіе, і любити ближнього, означало, перш за все - нагодувати голодного, напоїти спраглого, відвідати ув'язненого у в'язниці. Благодійність вважалася потрібної не стільки для благотворімих, скільки для милостива - для їх морального здоров'я, для підняття рівня їх морального вдосконалення і як засіб для забезпечення гарного майбутнього в загробне життя »[17,88]. Надання допомоги знедоленим, батьківське піклування про підданих стали моральним обов'язком кожного заможного людини.

Церковна благодійність сьогодні має складнішу структуру, в яку до того ж входять і ті багатопрофільні благодійні установи, організації та фонди, які надають соціальну допомогу за багатьма напрямками - від матеріальної до психолого-педагогічної.

У своєму виступі на Ювілейному Архієрейському Соборі Руської Православної Церкви (13-16.08.2000) Митрополит У оронежскій і Борисоглібський Сергій підкреслив, що в Православ'ї милосердя - це не жалість, а образ життя церковного організму. Він розповів про діяльність Церкви у сфері благодійності. Сьогодні у Церкви під опікою знаходяться лікарні та дитячі будинки, будинки престарілих, і психіатричні диспансери, створені патронажні служби. Через установи, що знаходяться під опікою Церкви, проходять десятки і сотні тисяч хворих і потребують допомоги. У багатьох єпархіях налагоджено роботу в області милосердя і добродійності, діють відповідні єпархіальні установи [55].

З історії православної благодійності опубліковано велику кількість робіт відомих авторів, таких як: К. В. Кузьмін, Б. А. Сутирін, П. Д. Павленок, Є. І. Холостова, М. В. Фірсов (серія досліджень з історії соціальної роботи в Росії), В.І. Курбатов. Дослідженням поняття «соціальна справедливість» займалися В.І. Жукова, В.Є. Давидович, А.І. Лященко. Дослідженням історії соціальної допомоги займався вітчизняний вчений А. Стіг в роботі «Про суспільний піклування». Проблемами джерелознавства громадського піклування займалися В. Межов, А. Роговцева. Справа, розпочата в XIX столітті В. Межовим, продовжили Т. Єфремов, Н. Лучинський, А. Селіванов та інші. Сьогодні систематизацією джерел та бібліографією з питань соціальної допомоги починають займатися такі вітчизняні вчені, як Л. Бадя, Н. Єфімова, В. Степанов.

Церква споконвіку стояла біля витоків благодійності. Православна церква приділяла і приділяє увагу тим проблемам, якими сьогодні займаються фахівці соціальної роботи. Церква, як і раніше відіграє велику роль у розвитку благодійності і має практичну значимість у її реалізації.

Мета: Вивчення досвіду церковної благодійності на прикладі Свято-Троїцького Архієрейського подвір'я і вплив його на розвиток і становлення соціальної роботи на Уралі.

Об'єкт: Особливості благодійної діяльності Свято-Троїцького Архієрейського подвір'я.

Предмет: Церковна благодійність Свято-Троїцького Архієрейського подвір'я.

Завдання:

 1. Вивчити літературу по заданій темі.

 2. Розкрити вплив церковної благодійності на розвиток соціальної роботи на Уралі.

 3. Описати особливості церковної благодійної діяльності Свято-Троїцького храму (м.Нижній Тагіл).

 4. проаналізувати діяльність фахівця соціальної роботи в Свято-Троїцькому Архієрейському подвір'я.

Гіпотеза:

На розвиток і становлення соціальної роботи будуть впливати: Вивчення досвіду благодійної діяльності у Свято-Троїцькому Архієрейському подвір'ї, що сприятиме покращенню таких професійних якостей фахівців соціальної роботи, як милосердя, терпимість і духовність.

Методологічною основою є комплекс теоретичних і практичних методів, таких як:

Общелогическими - аналіз літератури з заявленої теми, узагальнення, порівняння, синтез даних для глибокого і повного відображення наявних тенденцій, підходів, взаємозв'язків з іншими явищами і процесами, об'єктами, що взаємодіють з православними традиціями, можливостями застосування їх у мирському практиці.

Загальнонаукові - теоретичний аналіз соціальних досліджень, а так само вивчення та узагальнення досвіду пов'язаного з різними науковими підходами до вивчення впливу церковної благодійності на розвиток соціальної роботи.

Історичні - вплив історичної спадщини на розвиток сучасних процесів у практиці соціальної роботи.

Соціологічні - аналіз документів, спостереження, бесіда, узагальнення досвіду роботи.

Структура роботи складається з вступу, двох розділів, висновків, бібліографічного списку і додатків.

У першому розділі розглядаються теоретичні основи вивчення православної благодійності.

У другому розділі дається аналіз благодійної діяльності у Свято-Троїцькому Архієрейському подвір'я, розглядається благодійна діяльність храму по окормленню ув'язнених.

Глава 1. Теоретичний аспект вивчення Православної благодійності в історії становлення соціальної роботи

  1. Поняття і сутність церковної благодійності

«Поспішайте робити добро»

(«Святий доктор» Федір Гааз)

У «Тлумачному словнику живої великоросійської мови» Володимира Даля, «благодійність» трактується як «властивість, якість милостива», це визначення підходить окремої особистості, а ось визначення поняття «благотворіння» має більш широкий, філософський зміст - «благодіяння, добродійство, роблення добра »[7,102]. Саме це зміст вкладається в сучасне слово «благодійність». У Євангелії від Матвія і в Євангелії від Луки згадується ця істинно людська діяльність, [12] однак, як говорять збереглися свідоцтва, «роблення добра» відбувалося і в доевангельскіе часи.

Зародження благодійності зв'язується з прийняттям християнства на Русі в 988 році. Київський князь Володимир Статутом 996г визначив категорії прізреваемих. Протягом багатьох століть церква і монастирі залишалися осереддям соціальної допомоги старим, убогим і хворим. Законодавством цього часу повелівалося поміщати нездатних до праці в госпіталі, богадільні, роздавати старезним і калікам «кормові» гроші, влаштовувати госпіталі для незаконнонароджених, піклуватися про піклування військових чинів.

В одинадцятому столітті Православна церква взяла під контроль життя суспільства, а також благодійність. Церква вперше почала збирати подаяння для тих, хто не міг прогодуватися. У період голоду вона продавала дорогі предмети начиння, і отримані кошти витрачала на прожиток нужденних, а також викуп полонених. Церква мала цілу мережу соціальних інститутів:

 1. Заклади для людей похилого віку.

 2. Заклади для утримання бідних.

 3. Заклади для утримання хворих.

 4. Заклади для утримання сиріт.

 5. Заклади для виховання і навчання юнацтва.

Можна говорити про те, що саме церква заклала основи, а згодом і зміцнила позиції соціальної роботи на Русі. У цілому ж церковна практика соціальної допомоги з перших років християнства до становлення державності на Русі розвивалася за двома напрямками: допомога через монастирі; допомогу через парафії.

Монастирі на Русі виконували чотири основні функції, пов'язані з соціальною роботою

 1. Лікування.

 2. Забезпечення незаможних (милостиня).

 3. Навчання грамоті.

У другій половині 18 століття з'являється новий для Росії поняття - «громадського піклування».

Поглянути, тобто звернути погляд з увагою, участю, співчуттям, милосердям, дати кому-небудь притулок і їжу. Мета піклування - розумне і організоване забезпечення потребуючих необхідним і попередження злиднів. Громадська розумілося Катериною II як державне. Кваліфікуючи благодійність як окремий випадок піклування, його «початкову форму», росіяни до початку 20 століття вживали поняття «державний» та «громадський», як синоніми навіть у навчальній літературі.

Основними напрямками в благодійності в Росії були: урядова; церковна; земська, громадська; приватна.

Ці напрямки могли взаємодіяти як в цілому в державі, так і в окремих регіонах.

Усі благодійні заклади за своїм призначенням поділялися на п'ять типів:

 1. Піклування (дітей і дорослих).

 2. Дешевого та безкоштовного проживання.

 3. Дешевого та безкоштовного прожитку.

 4. Трудовий допомоги.

 5. Лікувальної допомоги.

Допомога нужденним виявлялася в різних формах:

 1. Прийняття сиріт на казенний кошт, в училищах.

 2. Визначення вдів і сиріт жіночої статі у проскурниці при церквах.

 3. Старі священнослужителі отримували пенсії від відсотків з капіталу.

Матеріали "Зводу Законів" свідчать про те, що в Росії в кінці XIX - поч. XX ст. була сформована цілком певна, розгалужена система громадського піклування та соціальної допомоги. Напрями цієї допомоги були різноманітними - це і безкоштовне медичне забезпечення, і дитяче піклування, і турбота про старість, і піклування незаможних з числа різних верств суспільства і т.п. В організації її приймали участь уряд, державні, громадські установи та організації, включаючи благодійні, як у центрі, так і на місцях. Особлива роль покладалася у цьому на накази громадського піклування, земські установи, духовне відомство [38,97].

З релігійним почуттям безпосередньо були пов'язані благодійність і пожертвування.

Обов'язковість пожертвувань проголошувалася православ'ям, а для багатих цей обов'язок погіршувалася через гріховності багатства. Мабуть тому прагнення уникнути внутрішнього душевного розладу, жити у злагоді зі своєю совістю, посилене суворим вихованням і релігійними уявленнями про душу в потойбічному світі, було головною спонукальною причиною розквіту купецького меценатства. У цій діяльності виявлялася спроба поєднати реальні життєві справи і прагнення до порятунку душі. Безсумнівно, були й інші причини: багатство і честолюбство, прагнення виділитися, заслужити милості двору, спрага почестей і нагород, пільг і привілеїв. У становому державі при пріоритетному положенні дворянства благодійність і храмосозіданіе були для російських підприємців саме тією сферою, де вони могли отримати суспільне визнання. Проте головною рушійною силою залишалися внутрішні мотиви, бажання і потребу творення блага, добра, усвідомлення своєї відповідальності перед суспільством [6,33].

У неймовірно важких умовах Церкви доводилося і доводиться здійснювати свій шлях, відновлюючи в повному обсязі споконвічно властиві їй форми служіння, однією з яких є діаконія, справи милосердя і добродійності. Дана сфера церковного свідоцтва багатопланова і багатогранна: надання матеріальної допомоги; соціально-медичний патронаж у будинках дитини, лікарнях і хоспісах; соціальна робота з людьми похилого віку, засудженими, наркоманами і алкоголіками, надання допомоги мігрантам і жертвам стихійних лих. Традиційно ці напрямки дияконічних служіння Російської Православної Церкви здійснюються на рівні парафій, монастирів і єпархій. Церковна благодійність сьогодні має більш складну структуру, до якої входять і багатопрофільні благодійні установи, організації та фонди, які надають соціальну допомогу за багатьма напрямками - від матеріальної до психолого-педагогічної. Часто люди стикаються з такими проблемами, які не можуть вирішити ні вони самі, ні члени їх сімей, ні друзі, ні сусіди, ні навіть доброзичливі чиновники. Ці проблеми покликані вирішувати, і вирішують церковно-і священнослужителі, а також церковні соціальні працівники. Крім людського і психологічного чинників, тут важливо врахувати те принципова відмінність церковної благодійності від соціальної роботи, що здійснюється державою та громадськими організаціями, що стосується мотивації: у Православ'ї - милосердя - це не жалість, це спосіб життя цілого церковного організму, в якому відсутні прагматичні критерії [40, 384].

Милосердя - це стан, коли милосердним людина стає не заради себе або навіть іншого, не через пошани і поваги, а заради Христа. Саме ця ідея є серцевиною, осередком і фундаментом процесу відродження і розвитку церковної благодійності, і це пов'язується у свідомості віруючих не тільки з традиціями соціального служіння Церкви, питаннями християнської моральності, аскетики, але і з новим осмисленням проблеми людини в сучасному світі, з переосмисленням соціального контексту богослов'я [28, 228].

Зараз Церква несе велике соціальне служіння, на жаль, вона не має великих можливостей і прав. Церква майже поза законом, і все-таки вона намагається в союзі з підприємцями допомагати бідним у їхніх справах і скорботі. Завжди були бідні, і завжди були багаті. Багатство дано Богом людині для того, щоб він допомагав бідним. А бідний для того і бідний, щоб допомагати багатим звершувати справи милосердя [28, 211].

Одним з перших в 1991 році був утворений відділ по церковній добродійності і соціального служіння Московського Патріархату (ОЦБСС МП). Він покликаний займатися організацією, координуванням і розвитком соціального служіння на парафіяльному, єпархіальному та загальноцерковному рівнях на канонічній території Російської Православної Церкви. У міжсоборної період синодальний Відділ продовжує здійснювати взаємодію з Міністерством охорони здоров'я РФ, Міністерством праці та соціального розвитку РФ, Комісією з питань гуманітарної і економічної допомоги при Уряді Російської Федерації, Комітетом по взаємодії з релігійними організаціями Правительства Москви і поруч адміністрацій суб'єктів Федерації. Головним результатом роботи комісії стало підписана Святійшим Патріархом Алексієм і Міністром охорони здоров'я РФ Ю.Л. Шевченка нову Угоду про співробітництво між Міністерством охорони здоров'я РФ і Московською Патріархією (додаток № 9). У цій Угоді, підписаний 5 березня 2003 р., окреслено основні напрями, форми і методи взаємодії лікувальних установ і канонічних підрозділів Російської Православної Церкви. Крім того, завдяки зусиллям і роботі членів Комісії були досягнуті наступні результати:

- Підготовлено прийняте 11 серпня 2003 Постанова Уряду Російської Федерації № 485 «Про перелік соціальних показань для штучного переривання вагітності». Даною Постановою Уряду РФ суттєво скорочено список соціальних показань для штучного переривання вагітності.

- В рамках діяльності Комісії створена робоча група з вивчення досвіду взаємодії медичних і релігійних організацій в сфері надання допомоги особам, які страждають алкоголізмом і наркоманією;

За ініціативи Міністерства охорони здоров'я РФ праці цілого ряду представників Російської Православної Церкви, серед яких ієрархи, клірики і миряни, були відзначені медаллю «За заслуги перед вітчизняним охороною здоров'я».

В даний час поряд з державною системою соціального захисту дошкільнят та школярів (дитячими садками, яслами, дитячими будинками та інтернатами, корекційними школами) існує історично закріплена система соціального захисту підростаючого покоління. До її структури входять парафіяльні і монастирські притулки, ремісничі та недільні школи, культурно-освітні установи, профільні навчальні заклади.

Сьогодні в багатьох єпархіях сироти отримують дах над головою, виховання і освіту в десятках парафіяльних і монастирських притулках. Багатий досвід у цій сфері соціальної роботи накопичено у Білгородській, Володимирській, Іваново-Вознесенської, Костромської, Мінської, Московської, Оренбурзької, Санкт-Петербурзької і Ярославської єпархіях. Широку популярність здобула діяльність цілого ряду дитячих притулків Москви і Хотьковского Покровського монастиря.

Протягом століть Церква підтримувала і опікала престарілих та інвалідів. Традиційною формою соціального піклування над літніми людьми, не здатними повною мірою здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки за станом здоров'я, є функціонування системи богаділень і патронажних служб.

Крім того, створений Відділом Експериментально-методичний центр «Патронажна служба» опікується щорічно більше трьохсот чоловік на дому та в стаціонарах соціальної сфери.

Аналогічна робота по піклуванню старих проводиться в Йошкар-Олінской, Рязанської, Костромської, Бєлгородської, Мінської, Єкатеринбурзької, Іваново-Вознесенської, Санкт-Петербурзької, Пінської, Московській, Брянській, Самарської, Ставропольської, Володимирській. Ярославської та інших єпархіях. Однак треба зазначити, що в цілому число богаділень мізерно мало. Крім того, відомі випадки, коли перебування в богадільні має оплачуватися тими, хто в ній проживає. При такому підході навряд чи богадільню можна назвати благодійним установою або богоугодним закладом, оскільки бідним людям похилого віку доступ в платну богадільню закритий.

Крім того, представляється важливим розгляд питання про створення загальноцерковної за своїм статусом і фінансуванню богадільні для заштатних архієреїв і священнослужителів, які, часом, у злиднях і самотності доживають свій вік.

Багато хто з вимушених переселенців звертаються за допомогою до Відділу по церковній добродійності і соціального служіння Московського Патріархату. З кожним із них проводиться бесіда. Як правило, проблеми мігрантів пов'язані зі змінами фізичного і психологічного здоров'я; зниженням рівня професійної активності; працевлаштуванням; втратою права на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та соціальне обслуговування, який необхідний для підтримки здоров'я і добробуту.

Надання гуманітарної допомоги організаціям біженців - «Загальний дім», Російський фонд допомоги біженцям «Співвітчизники», «Патріотичний союз жінок» - ще один напрям діяльності Відділу [52].

Взаємодія з єпархіями і реалізація меж'епархіальних проектів - пріоритетний напрям у діяльності Відділу по церковній добродійності. Даного роду робота проводиться за кількома напрямками:

1. Проведення меж'епархіальних семінарів з підготовки церковних соціальних працівників. У цих зустрічах, присвячених розподілу гуманітарної допомоги, роботі з мігрантами, підготовці сестер милосердя, організації патронажу і богаділень, догляду за пораненими солдатами, функціонуванню церковних дитячих притулків, охорони материнства і дитинства, системі безпеки церковних соціальних установ взяли участь представники 41 єпархії.

2. Другий напрямок - це відвідування єпархій з метою ознайомлення із проведеною на єпархіальному рівні благодійною діяльністю і надання консультативної допомоги у справі соціального служіння

3. Ще один напрямок - це надання консультативно-методичної допомоги керівникам і співробітникам єпархіальних відділів з ​​благодійності.

4. Розподіл продуктової і речовий допомоги через єпархіальні структури - четвертий напрям у роботі по взаємодії Відділу по церковній добродійності з єпархіями:

Щодня у Відділі з церковної благодійності здійснюється первинний соціальний прийом нужденних, яким, по можливості, виявляється довідково-інформаційна, консультативна, психологічна та разова матеріальна допомога

Безкорисливе служіння ближньому, здійснюється Відділом по церковній добродійності і в такій формі, як акції милосердя, благодійні вечори і концерти, великодні свята та різдвяні ялинки. Дані благодійні заходи, адресовані дітям-сиротам, інвалідам, членам багатодітних сімей, престарілим, ветеранам, пацієнтам лікувальних установ, укладеним.

Справи милосердя та благодійності відносяться до одного з численних видів церковного свідоцтва, але слід підкреслити, що цей вид свідоцтва є особливим. Його специфіка полягає, перш за все, в тому, що мета соціальної роботи - сприяння людям у успішним вирішенні їхніх життєвих проблем. Сюди слід віднести будь-які труднощі і суперечності в житті людини, які не можуть бути вирішені звичними для нього способами і вимагають пошуку нових шляхів, методів та засобів. Потрапляючи в скрутне (фізичне, матеріальне або психологічне) положення, людина прагне вийти з нього, йому важливо знайти рівновагу з самим собою і навколишнім світом. Даного роду мотивація рухає людиною, коли він, найчастіше, будучи не церковним, йде до храму, ту чи іншу церковну структуру. Кожна людина з її потребами і проблемами ставить перед пастирем, перед Священноначалієм і народом Божим нові завдання, прагнення вирішити які змушує вести соціальну роботу із найрізноманітніших напрямів. Іншими словами, основні напрямки роботи благодійних установ є відповіддю на потреби людей, на виклики часу.

Очевидно, що процес становлення соціального служіння Церкви - явище тривалого характеру. Він поки не має свого історичного завершення і оформлення. Складається парадигма допомоги нужденним являє собою складну сукупність історичних форм захисту та підтримки, традицій і звичаїв соціального служіння, а також законів та індивідуальних ініціатив, дій і вчинків. І все ж церковна система допомоги сьогодні, як і наприкінці XIX століття, повертається до своїх споконвічних традицій, коли піклування здійснюється через монастирі та парафії, де надається комплекс соціальних послуг: навчання, лікування, виховання, соціальна виплата, надання притулку.

Тим не менш, сьогодні в Росії благодійна діяльність, як і вся соціальна робота, не тільки благородна, але й важка. Щоб зробити її ефективною, необхідно вирішити цілий комплекс питань і, насамперед, питання про подолання роз'єднаності державних і громадських організацій, зайнятих соціальним служінням. Потрібна цілісна державна програма підтримки благодійної діяльності в Росії, що включає в себе комплекс законодавчих, економічних, організаційних і кадрових заходів. Для розвитку благодійної діяльності в Росії необхідно згадати і про російських традиціях меценатства; залучити до справ милосердя та благодійності увагу народжуються підприємницьких кіл. Координація діяльності, налагодження співробітництва, особливо в регіонах, між державними, релігійними, світськими громадськими організаціями, поряд з фінансовою допомогою і створенням правової бази благодійності, - є найважливішими умовами відродження милосердного служіння в Росії.

  1. Історичний аспект розвитку Церковної благодійності на Уралі

Початком благодійної діяльності в Росії прийнято вважати 988 рік - дату хрещення Русі. З прийняттям християнства з однією з його основних заповідей - про любов до ближнього - на Русі вперше заговорили про піклування бідних, що тоді знайшло своє вираження в роздачі милостині бідним.

Князь Володимир вводячи християнство на Русі, глибоко перейнявся його положеннями, зверненими до душі людини. Ці положення закликали людей піклуватися про ближнього, бути милосердними. Великий князь Ярослав Володимирович, який вступив на престол в 1016 році, вніс до Церковний і Земський статути спеціальні розділи, пов'язані з доброчинністю. На особисті кошти він заснував училище для сиріт. При Ярославі набуло поширення безоплатне надання медичної допомоги при монастирях. Благодійні традиції Ярослава продовжили його сини Ізяслав і Всеволод.

Активно допомагав незаможним і недужих син Всеволода і онук Ярослава князь Володимир Мономах. Сестра Володимира Мономаха Анна Всеволодівна відкрила в Києві і містила на власні кошти жіноче училище для всіх станів, сама навчала учениць грамоти й ремесел. Син Володимира Мономаха Мстислав, а також князь Ростислав відрізнялися особливою любов'ю до бідних: так, Ростислав віддав їм все майно, отримане у спадок.

Ці тенденції розвитку громадського піклування в Київській Русі були перервані, як і весь хід історичного процесу формування російської державності, татаро-монгольською навалою, він з'явився важким випробуванням для її життєстійкості. В умовах краху єдиної державної системи та іноземного володарювання на перший план, з точки зору збереження і об'єднання духовних сил народу, об'єктивно висувається російська православна церква, стала одночасно і єдиним притулком для потребують допомоги людей убогих, старих і жебраків. Церква зі своєю досить поширеною на той час мережею монастирів фактично повністю взяла на себе благодійні функції, користуючись тим, що татарські хани, особливо в перший період панування над Росією, шанобливо ставилися до духовенства, неодноразово давали Російським Митрополита грамоти (ярлики), звільняли церкви і монастирі від данин і поборів, залишали за духовенством турботу про піклування потребують.

Цар Іван IV (Грозний) здійснив низку заходів, спрямованих на узаконення благодійності в рамках державної політики. Монастирі та церковні парафії містили лікарні, притулки, школи для сиріт, бібліотеки, організовували безкоштовні обіди.

Перший російський цар з династії Романових, Михайло Федорович, доручив патріаршому наказу відкриття сирітських будинків. У 1635 році Михайло Федорович пожертвував землю колишнього «убогого дому» (місця, куди звозили тіла померлих «поганий смертю», тобто без покаяння), для нового Покровського чоловічого монастиря. Пізніше, за царя Олексія Михайловича були створені спеціальні накази, які займалися піклування бідних.

У 1700 році цар, Петро I, вказав будувати богадільні лише для людей похилого віку, інвалідів та безпритульних дітей. Багато уваги будівництву лікарень, богаділень, різного роду притулків приділяв великий реформатор Росії Петро I.

У 1706 році митрополит Іов неподалік від Великого Новгорода заснував притулок для незаконнонароджених дітей. Петро схвалив цей почин і виділив на утримання притулку доходи з декількох монастирських вотчин. Незабаром і в інших містах Росії були відкриті притулки для незаконнонароджених. У 1710 році Петро наказав провести ревізію всіх богаділень і негайно виселити з них тих, хто мав сім'ї і знав ремесла. В кінці життя Петро мав намір провести в країні перепис потребують для з'ясування їх кількості та розподілу за розрядами, але задум так і не була здійснена [40, 384 - 395].

У 1712 році був оприлюднений указ «Про заснування в усіх губерніях госпіталів». У той же час серйозною репресіям піддавалися професійні, так звані «удавані» жебраки. Згідно з указом від 1691 за «вдаване жебрацтво» потрібно було покарання аж до заслання в Сибір. Милостиню ж царським указом пропонувалося передавати безпосередньо в госпіталі, де містяться убогі і жебраки.

Уведені при Петрі I заходи по боротьбі з жебрацтвом з перервами, через надзвичайні обставини, проіснували тривалий час.

Початок християнства на Уралі сучасно появи тут росіян поселенців і збігається з часом підкорення (1581 р.) Єрмаком Сибіру. У 1589 р. був заснований в нинішньому Верхотурском повіті перший російський місто Лозьве, (незабаром знищений), в тому ж році, було засновано місто верхотуру. Звідси, з півночі, почалося заселення росіянами Уралу і прямувало поступово на південний схід. На початку 17 століття з'явилися слободи по річках Тагілу, Туре, Нейві, Ріжу, Ніці, Ирбит. У містах і слободах при їх підставі влаштовувалися церкви. Поступово з'явилися і монастирі, з яких відомі: Покровський і Нікольський (у 1604 р.) в верхотуру, Різдвяний в Тагілі, Верхотурського повіту, Богоявленський Невьянский в 132 верстах від верхотуру, Далматовском Успенський на річці Ісеті (1644 р.). Спочатку влаштувалися в містах і слободах церкви і монастирі по відсутність в краї самостійного Єпархіального управління перебували в завідуванні сусідніх Вологодський і Великопермського єпископів, що мали в той час свою кафедру в м. Вологді. При відкритті єпархії в ній значилося 446 церков і 450 каплиць, православного населення обох статей 1.312.469, старообрядців обох статей 55.822 [1, 31-35].

Православне братство святого праведного Симеона, Верхотурського чудотворця, засноване в 1886 р., мало дві задачі: турботу про звернення розкольників і сектантів і турботу про охорону, затвердження та поширення православної віри, моральності й освіти. Братство мало 35 місіонерських комітетів, кілька співробітників-місіонерів, влаштовувало позабогослужбовий читання та співбесіди, надавало допомогу школам, поширювало свої та інші видання. У братстві складалося 240 осіб. Монастирі єпархії в загальному відрізнялися багатством церков і ризниць. При монастирі була лікарня і церковно чоловіча школа. У єпархії функціонувало п'ять жіночих монастирів, а саме:

1. Єкатеринбурзький Новотіхвінскій. У монастирі знаходилася місцевошанованих ікона Богоматері, яка приваблює величезну збіг прочан. При монастирі були богадільня, дитячий притулок, лікарня та церковно-школа.

2. Верх-Теченскій Свято-Троїцький третьеклассний заштатне жіночий монастир, на правому березі р.. Течі, в 70 верстах від Шадринськ.

3. Каменський Преображенський третьеклассний заштатне жіночий монастир, мав жіночу школу грамоти.

4. Красносельський Введенський заштатне жіночий монастир, утворений з жіночої громади, - відкритий 15 липня 1899 При монастирі був дитячий притулок і церковно-школа.

5. Калченданскій Покровський жіночий монастир мав церковнопарафіяльну школу. З 19 квітня 1886р. почали виходити «Єкатеринбурзькі єпархіальні відомості» [57].

Важко уявити собі православний монастир поза благодійності. Справи любові і милосердя ніколи не забувалися чернецтвом. Тут найрізноманітніші напрямки. У кінці ХІХ століття в монастирях єпархії починають відкриватися притулки для сиріт. У середньому в такому притулку містилося 20-25 осіб. Виняток становила Чердинского Іоанно-Богословська обитель, в якій приймали до 75 сиріт. У кожному притулку вихованців не тільки зігрівали душевним теплом, навчали грамоті, годували та одягали, але й готували до дорослого життя, даючи пріютянам навички кваліфікованої трудової діяльності. Не варто скидати з рахунків і просвітницьку функцію притулків. До притулку Успенського жіночого монастиря г.Перми крім сиріт приймали дітей поранених воїнів. Приймаючи сиріт, монастирі несли великі витрати. У 1890 р. настоятелька кунгурского жіночого монастиря відмовилася від надання допомоги духовним училищам і нужденному духовенству, посилаючись на бідність матеріальних засобів, а головне, на ті витрати, які обитель несла з утримання приміщення для сиріт. У Кунгурской та Пермської обителях виробляли свічки, і в консисторії сподівалися на їх більш широку благодійність, оскільки багато клірики та церковні старости вже виступали проти купівлі монастирських свічок. Але надії консисторії виправдала лише Успенська обитель м. Пермі. У деяких монастирях прізреваемих та літніх людей. У 1912 р. при обителях Пермської єпархії було три богадільні. Нормою для монастирів також стала безкоштовна роздача одягу, взуття, безкоштовне харчування нужденних. В одному тільки Бахаревском монастирі в 1911 р. було організовано 5000 безкоштовних обідів. Деякі обителі єпархії були здатні на широкомасштабну допомогу біднякам. У коморі кунгурского жіночого монастиря зберігалося зерно, в тому числі і для місцевих жителів - на випадок неврожаю. Самими великими масштабами благодійності відрізнявся Білогірський монастир. Кожен паломник міг розраховувати на безкоштовне триразове харчування (з двох страв) протягом трьох днів. А паломників на Білій Горі нараховували до 70000 осіб на рік. При монастирі була странноприїмниці. Кожен богомолець міг отримати безкоштовну медичну допомогу в монастирській лікарні. До послуг гостей завжди була аптечка. Безліч різноманітних предметів першої необхідності в обителі роздавали безкоштовно [1, 31-35].

У роки першої світової війни благодійна діяльність монастирів швидко розвивалася. Багато обителі приймали біженців. На монастирські кошти відкривалися лазарети: один з них з'явився в Пермі в обійсті Білогірського монастиря. У 1915 р. при Фаворської Спасо-Преображенської пустині відкрили будинок-богадільню для калік воїнів. Кунгурскій жіночий монастир виділив три будинки під постій військових. І на Білій Горі в цей час шанували всіх нужденних. Але цього мало: в 1922 р. колишній військком Жаровін, «що вважався запеклим противником духовенства ... користувався допомогою натурою »від Білогірська ченців. У 1932 р. черниця Феофанія з колишнього Сергієво-Тамаровского монастиря часто їздила в місця ув'язнення (аж до Соловків), де постачала в'язнів предметами першої необхідності і втішала їх духовним словом [6, 32-37].

Матеріали "Зводу Законів Російської Імперії" свідчать також про те, що в Росії в кінці XIX - поч. XX ст. була сформована цілком певна, розгалужена система громадського піклування та соціальної допомоги. Напрями цієї допомоги були різноманітними - це і безкоштовне медичне забезпечення, і дитяче піклування, і турбота про старість, і піклування незаможних з числа різних верств суспільства і т.п. В організації її приймали участь уряд, державні, громадські установи та організації, включаючи благодійні, як у центрі, так і на місцях. Особлива роль покладалася у цьому на накази громадського піклування, земські установи, духовне відомство. Різноманітними були і установи, які займалися громадським піклування і благодійністю (сирітські будинки, виховні та робітні будинки, богадільні). Особливим чином управлялися і містилися заклади громадського піклування, що перебували у віданні Імператорського Дому, Відомство Установ імператриці Марії, Міністерства Внутрішніх справ, Імператорського человеколюбивого суспільства, духовного відомства [38, 97].

Найдавнішою була традиція допомоги погорільцям. Так в 1890 році, дотримуючись доброї традиції, міські управління видавали грошові допомоги погорільцям Єкатеринбурзького повіту з капіталу, пожертвуваного потомственим почесним громадянином А. Г. Кузнецовим, які в загальній сумі складали 1750 рублів. У тому ж році воно відрахували 250 рублів «Комітету з розбору і призрению жебраків», що діяв в Пермі і 1000 рублів «Комітету дамського піклування про бідних». Російська Православна Церква традиційно виконувала свою місію милосердя, займаючись благодійною діяльністю. Вона завжди відгукувалася на потреби свого народу, розглядаючи допомогу нужденним як найважливішу частину свого багатовікового, заснованого на канонічному праві християнського служіння миру [57].

Декретом ВЦВК і РНК РФ «Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви» від 23 січня 1918 р. радянська влада ліквідувала матеріальну базу благодійної діяльності Церкви, націоналізувавши церковне майно, в тому числі церковних благодійних установ. Тим не менш, благодійна діяльність Церкви в радянській державі не припинилася. Найбільшою акцією милосердя стало надання церковної допомоги голодуючим Поволжя в 1921 р.

Постановою ВЦВК і РНК РФ «Про релігійні об'єднання» 1929р. благодійність релігійних організацій в СРСР була офіційно заборонена. Однак у період Великої Вітчизняної війни по відношенню до церковної благодійності в політиці держави міцно утвердилася практика подвійних стандартів. З одного боку, влада законодавчо забороняла це напрямок релігійної діяльності Церкви, з іншого - охоче користувалася церковними фінансами, перерахованими структурами Московської Патріархії на потреби оборони та іншу патріотичну діяльність [26, 378].

Широка несанкціонована благодійна діяльність, спрямована на відновлення народного господарства, надання допомоги своїм співробітникам і незаможного населення, була розгорнута єпархіями, монастирями і парафіями Російської Православної Церкви в післявоєнний період, що стало результатом значного економічного зміцнення церковних структур в 1946-1957 рр..

Благодійність Руської Православної Церкви сприяла швидкому зростанню її авторитету в суспільстві, залучення до Церкви нових верств населення, що викликало цілком обгрунтовану тривогу радянської держави з нерозвиненою соціальною політикою. Не дивно, що закономірною реакцією держави в період поступового охолодження державно-церковних відносин 1954-1957 рр.. стала категорична відмова державних структур від патріотичних внесків Церкви [33].

Традиції церковної благодійності завжди були сильні в Росії, в Уральському краї. До революції 1917 року при міських та сільських парафіях Уралу існували дитячі притулки, богадільні, будинки піклування для сірих і убогих. Гроші на їх утримання жертвували промисловці, купці, жалісливі парафіяни. Нині у Петро-Павлівському приході Таліци вирішено відродити цю благочестиву традицію. У недалекому майбутньому в місті відкриється богадільня - будинок для інвалідів, для немічних і самотніх людей похилого віку. Зараз розпочато проектування будівлі православного будинку престарілих. Планується будівництво триповерхового корпусу, де буде проживати як мінімум 60 людей похилого віку, немічних людей. На третьому поверсі будівлі розташується хоспіс для важких онкологічних хворих [57].

У наші дні в Єкатеринбурзькій єпархії відроджуються і підтримуються традиції благодійництва. Сестринства милосердя створені і створюються в багатьох парафіях. Сестри доглядають за хворими самотніми людьми, відвідують соціальні установи - притулки, будинки пристарілих і інвалідів. Найбільш відомі сестринства милосердя Уралу діють при Свято-Нікольському, Всіхсвятському, Свято-Пантелеймонівському та Богородиці-Володимирівському храмах Єкатеринбурга. У Єкатеринбурзькій єпархії є також своя хоспісна служба. Сестер милосердя готує та обласної медичної коледж, випускниці якого несуть служіння в лікарняних установах Єкатеринбурга. Рух сестер милосердя в Росії веде свою історію з 1844 року [57].

І на сучасному етапі основою державно-церковного співробітництва залишається спільна робота у соціальній сфері. Цю роботу як одну з головних завдань церкви ставлять Соціальні концепції Російської православної церкви, мусульман, протестантів та інших конфесій. В якості конкретних прикладів співробітництва можуть бути названі організація і проведення Днів милосердя і добродійності, Днів слов'янської писемності і культури, боротьба з наркоманією, пияцтвом, курінням і т.д. Багато релігійні організації активно беруть участь у збереженні культурно-історичних традицій народів Росії, духовного і морального здоров'я суспільства, реалізують проекти, в тому числі спільні, соціальної спрямованості - боротьба з розповсюдженням наркотиків, благодійна допомога нужденним, участь у вихованні підростаючого покоління і багато іншого.

Свято-Троїцький храм Нижнього Тагілу до свята Великодня подарував загальноосвітньої міській школі № 48 повністю відремонтований математичний клас. Співпраця Свято-Троїцької церкви зі школою триває не перший рік. В кінці 2002 року на кошти цього ж храму у школі був обладнаний логопедичний кабінет. При школі створено наглядову раду, до складу якого входить завідувач церковним господарством Свято-Троїцького Архієрейського подвір'я Сергій Володимирович Цебенко, клірик храму ієрей Олег Шабалін, випускник Нижньо-Тагильского педагогічного інституту проводить з учнями школи заняття з «Основ православної культури» і «Етиці і психології сімейного життя ».

Проводяться заняття з Закону Божого в допоміжній школі № 16 і в загальноосвітній школі № 32.

На кошти храму організовуються паломницькі поїздки по святих місцях Уралу, для дітей.

Храм опікує православний дитячий сад, в якому виховуються 15 дітей. Регулярно, один раз на тиждень діти відвідують храм, де відповідно до програми православного виховання дітей їм викладають основи Православної культури для самих маленьких. Дітки ходять на Богослужіння і причащаються. Керує «Малишкін школою» Баландіна Тетяна Володимирівна, завдяки її копіткої роботи і за її ініціативою спільно із зусиллями Свято Троїцького Архієрейського подвір'я з благословення архієпископа Єкатеринбурзького і Верхотурського - Вікентія вдалося здійснити проект створення недержавного психолого-педагогічного центру «ГЕНІЙ» Єкатеринбурзькій єпархії.

При храмі працює православна бібліотека, фонд якої налічує понад 2500 екземплярів книг, брошур, і журналів православної тематики. У бібліотеці є велика кількість періодичних видань єпархіальних, а також ряд аудіо та відеокасет православного змісту.

До недавнього часу Церковна трапезна годувала всіх нужденних парафіян, на сьогоднішній день ця діяльність тимчасово призупинена по ряду поважних причин.

Вже багато років ведеться активна співпраця між Свято-Троїцьким Архієрейським обійстям і Центром соціального обслуговування Приміського району. Храм надає фінансову підтримку при організації багатьох проведених Центром заходів та свят для малозабезпечених сімей, інвалідів та дітей дитячих будинків.

Благодійна допомога надається і деяким виправним закладам.

У квітні 2007 року пройшла в Єкатеринбурзькій єпархії презентація фонду профілактики алкогольної залежності «Переможець вад". Фонд створений на базі штабу нижньотагіильського загону філії відомчої охорони залізничного транспорту. Представники фонду розповіли, що безпека стратегічно важливого об'єкта, яким є залізниця, вимагає суворої дисципліни, особливо при поводженні зі зброєю та позаштатних ситуаціях. На п'яну голову або з похмілля не вийде нормально охороняти і супроводжувати вантажі у складах підвищеної небезпеки, і це добре розуміють у загоні залізничної охорони. Поштовхом до створення фонду стала конференція «Сім'я. Демографія. Тверезість », що пройшла в адміністрації Нижнього Тагілу. І тепер в нову організацію вступають багато співробітників загону та представники інших силових структур Нижнього Тагілу - міліції, спецназу, підрозділи МНС. Основними цілями фонду «Переможець вад» є формування стійкості до алкогольної залежності у дітей та молоді, поширення достовірних наукових знань про шкоду алкоголю серед населення, розповіли в Єпархії [56].

З 25 по 27 грудня 2009 року в гіпермаркеті «Ашан», центру «Мега», міста Єкатеринбург, проводилася благодійна акція «Подаруй радість на Різдво». В акції взяли участь 5 організації: фонд «Милосердя» при відділі соціального служіння єпархії, Обласний медичний коледж, Фонд підтримки молодіжних ініціатив, центр соціальної допомоги сім'ї та дітям міста Богданович і гіпермаркет «Ашан». У кожної з цих організацій є, свої благодійні проекти. У цьому році привітати з різдвом Христовим усіх своїх підопічних організатори не зможуть, тому вирішили звернутися за допомогою до городян і провести акцію «подаруй радість на різдво». Мета проведення акції - збір різдвяних подарунків, необхідних речей та грошових коштів для дітей-сиріт, самотніх людей похилого віку, інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей. Унікальність акції в тому, що кожна людина має можливість ОСОБИСТО взяти участь і зробити як би подарунок самому народився Христу. Студенти Медичного коледжу активно відгукнулися взяти участь у благій справі. Для залучення було потрібно 90 добровольців, але відгукнулося на багато більше. Це дуже радує чому, тому що коледж готує майбутніх лікарів, медичних сестер, які навчаються співчувати, брати участь, допомагати. Вони закликали покупців придбати щось і для людей незаможних. Сплативши покупки, кожен бажаючий міг покласти свій подарунок у спеціальні візки, біля яких стояли сестри милосердя. Всі подарунки були передані соціальному відділу, і розподілені нужденним.

- В богадільню - притулок для самотніх людей похилого віку та інвалідів

- У Спеціалізований будинок дитини № 5

- В травматологічну лікарню № 36

- До Центру соціальної допомоги сім'ї та дітям м. Богданович

- У патронажну службу фонду «Милосердя»

- В дитяче відділення Обласної психіатричної лікарні № 1

- У Протитуберкульозний дитячий диспансер.

За три дні проведення акції було зібрано: - 234 тисячі рублів, 1147 предметів одягу, 1136 предметів гігієни, 959 іграшок, 931 предмет канцелярських товарів, 796 пачок шоколаду, 737 упаковок цукерок і печива, 374 одиниці дитячого харчування (соки, пюре, каші) , 340 упаковок бакалійних продуктів, 224 упаковки дитячих підгузників, 91 коробка соку, 89 банок консервів, 2 великих мішки фруктів, один мобільний телефон, одна машинка для стрижки. Швидкопсувні продукти - йогурти, соки, фрукти, торти, тістечка - були зібрані в кількості 244 одиниць і доставлений

- Увечері 25 грудня - в ​​Кризовий центр допомоги сім'ї та дітям

р. Богданович

- Увечері 26 грудня - в ​​богадільні (притулок для одиноких людей похилого віку та інвалідів)

- Вдень 27 грудня - в ​​Дитячий реабілітаційний Центр Фонду «Місто без наркотиків»

- Ввечері 27 грудня - в ​​богадільню.

Акція «Подаруй радість на Різдво!» Вдалася. І не тільки матеріальний її результат, що теж важливо. Вдалося нагадати людям благополучним про людей знедолених і пробудити співчуття. Вдалося подарувати багатьом і багатьом досвід діяльного милосердя (можливо, перший в житті - і, дай Бог, не останній). Вдалося отримати безцінний досвід взаємодії та взаємовиручки. Вдалося перетворити шопінг у добру справу. Вдалося перемогти статистику. Вдалося подолати кризу милосердя. Вдалося подарувати радість на Різдво [57], (дод.1). У Єкатеринбурзі та містах Єкатеринбурзькій єпархії найбільш поширені були такі форми благодійництва як дитячі притулки, й сирітське - виховні будинки, комітети з призрению жебраків і бідних, будинки престарілих, богадільні, нічліжні будинки та ін Проводилися виплата грошової допомоги нужденним, у тому числі погорільцям.

Святі отці кажуть, що у молитви є два крила. Одне крило - пост, а інше - милостиня. Тому до фізичних і духовних вправ необхідно додати і вправи благодійні, тобто вправи душі в справах милосердя. Причому, це стосується не тільки милостині як деякого матеріального пожертвування на потреби нещасних. Ігумен Никон (Воробйов) писав: «Набагато дорожче милостиня духовна, вона полягає в тому, що людина замість осуду ближніх жаліє їх, прощає їм їхні гріхи і недоліки і просить Бога пробачити їх» [11,29]. Ми, дійсно, частіше сприймаємо милосердя суто практично і матеріально: допомогти якщо не грішми, то одягом, продуктами харчування. Але ж милостиня може бути різною: особистий час, витрачений не на себе, а на іншу людину, добре слово, участь в якомусь корисній справі, яких у будь-якому приході предостатньо. Потрібно тільки запитати себе «хто мій ближній? Кому потрібна моя допомога? » Це може бути допомога самотнім людям похилого віку, які не виходять з дому і не можуть самостійно вести побут, приготувати обід, вимити підлогу або перестелити постіль. Потрібно просто знайти якийсь час на тижні і подарувати турботу і увагу людини, яка так цього потребує. Це може бути допомога інваліду-візковику, який не має можливості самостійно дістатися до храму - добрий самарянин, виділивши півгодини до служби і півгодини після служби, міг би заїхати за такою людиною на своєму «ослику»-машині і довезти його до храму. Це може бути доброта по відношенню до дітей-сиріт, з якими потрібно гуляти, грати, спілкуватися. У дитячих лікарнях постійно знаходяться відмовні дітки, яким необхідний догляд і увагу. Це може бути матеріальна і професійна допомога бездомним і пацієнтам патронажної служби. Не завжди у медперсоналу або соціального працівника вистачає часу, щоб поговорити з людиною, вислухати, розрадити його. Але біда в тому, що активних людей набагато менше, ніж людей, які потребують допомоги.

Підводячи підсумок можна стверджувати, що на Уралі благодійність набула поширення з періоду проведення реформ Олександра II. Особливу увагу їй приділялася в містах Єкатеринбурзького повіту. Аналіз наявної літератури показує, що в останній третині XIX, початку XX століть благодійність набула значного масштабу багато в чому завдяки тісній взаємодії органів міського самоврядування, громадських організацій і Православної церкви. У цілому можна сказати, що всі форми благодійництва легко вкладалися в особливості світогляду переважно православних людей того часу.

Глава 2. Аналіз благодійної діяльності в православній Церкві на сучасному етапі (у практиці Свято-Троїцького Архієрейського подвір'я міста Нижній Тагіл)

  1. Традиції православної благодійності в Свято - Троїцькому Архієрейському подвір'ї

Перші історичні факти освіти Свято-Троїцької церкви датовані першою половиною 18 століття: ... «біля Нижньо - Тагильского селища жив« побіжний поп Іов з розкольників ». Їм була влаштована при таємному житло невелика дерев'яна капличка, де він і здійснював Літургію з старих богослужбових книг ».... Після смерті батька Іова старообрядців Андрієм Рябініним в 1745 році келія та була значно перебудована, а каплиця розширена. Каплиця, спочатку іменувалися на честь Пресвятої Животворящої Трійці, стала центром, що об'єднав розкольників майже всього Уралу. Цьому сприяли як її багатство і численність парафіян, так і заступництво заводського начальства Демидових, що використовував на багатьох своїх Уральських заводах працю розкольників, що втекли з центральних районів Російської Імперії. У Нижній Тагіл єдиновірство приходить пізніше, на початку 1830-х рр.. завдяки місіонерові Оглобліну. Ще 4 лютого 1833 одновірців був призначений перший священик о. Димитрій Козельський. Едіноверческій прихід в той час складав 450 душ чоловічої і жіночої статі. Троїцька каплиця залишалася розкольницької до 1835 року, поки 19 березня не помер останній «побіжний поп Архип» служив при ній. Тоді ж частина її парафіян подають в головну заводську контору заяву про згоду прийняти православного священика в Троїцьку часовню.12 травня 1840 пермський губернатор Огарьов приїжджає в Нижньотагільський селище для того, щоб особисто бути присутнім при передачі каплиці одновірців. 19 травня 1840 каплицю освячують. 4 червня 1842 каплиця освячена в храм. Дзвіниця була побудована на кошти власників заводу Демидових протягом 1852-1853 рр.. У 1862 році в пам'ять звільнення селян від кріпацтва в храмі була встановлена ​​ікона Святого Олександра Невського і закладений приділ його ж імені. У результаті пожежі, що спалахнула в ніч з 8 на 9 березня 1872 дерев'яна Свято - Троїцька церква згоріла. Незачепленими вогнем залишилися тільки ризниця, дзвіниця та ікона Олександра Невського. Ця обставина послужила приводом до об'єднання двох парафій одновірців - Нікольського та Свято - Троїцького в один прихід - Свято - Троїцький. Тоді ж було прийнято рішення про будівництво нового кам'яного храму на місці згорілого дерев'яного [56].

Новий храм було закладено 3 липня 1877. З тих пір і до відомих подій XX століття, церква залишалася незмінною. До 1901 року у Свято - Троїцькому приході значилося 8957 парафіян: 4255 чоловічої статі і 4702 жіночої статі. Плюс до цього: 879 розкольників безпопівців, 9 австрійського толку і 4 сектанта. При храмі були два кам'яних будинки: один як будинок для притча, інший - як недільна школа та школа грамоти. Після революції 1917 р. і аж до 1936 р. церква залишалася діючою.

25 вересня 1936 - у день пам'яті святого Симеона Верхотурського був у той час настоятелем храму - о. Симеон Воронін відслужив останню Божественну Літургію, після чого храм був закритий новою владою і розграбований. Загинули іконостас, церковне начиння, бібліотека [2,73].

За рішенням міської адміністрації у вересні 1991 року Свято-Троїцька церква була передана релігійній громаді. Першим настоятелем храму в 1991 році був призначений отець Олександр Хорунжий, що служив до того часу другим священиком в Нижнетагильском храмі в ім'я святого Олександра Невського. Практично з перших днів настоятель храму - о. Олександр Хорунжий став проводити серед парафіян велику просвітницьку роботу. У 1994 році при храмі була організована недільна школа для дітей і дорослих. У школі вивчали: Закон Божий, іконоведеніе та ін предмети. Діти займалися музикою і малюванням. Свою діяльність недільна школа продовжує до цих пір. Отець Олександр відразу ж став дбати про те, щоб у храмі був свій професійний хор. Першим регентом стала запрошена з храму в ім'я Олександра Невського співоча Ольга Муравлева, яка і організувала хор з випускників Нижньотагільського музичного училища. З 14 липня 1995 року по благословенню єпископа Єкатеринбурзького і Верхотурського Никона настоятелем храму став найстарший священнослужитель Єкатеринбурзькій Єпархії митрофорний протоієрей Геннадій Брагін, який продовжував служити в храмі аж до дня своєї смерті (09.07.2007) [54].

В даний час в храмі відбуваються щоденні вечірні та ранкові Богослужіння, здійснюються всі православні Таїнства і обряди: хрещення, сповідь, причастя, вінчання, відспівування. Крім цього священнослужителі ведуть і благодійну роботу: окормляються соціальні установи (притулки, будинки для людей похилого віку, дитячі будинки, в'язниці та ін),

У храмі несуть священиче служіння два священики: ієрей Олег Шабалін, ієрей Олексій Ісмагілов, і диякон - Гліб Паустовський. Настоятель Свято - Троїцького Архієрейського подвір'я - ігумен Димитрій Байбаков.

Основними напрямами благодійної діяльності Свято-Троїцького Архієрейського подвір'я є:

Прихід допомагає слабочуючих і глухим людям.

З жовтня 2007 року, щосуботи, у парафії, завдяки допомозі Єкатеринбурзькій громади, організована Літургія на мові жестів для глухих та слабочуючих людей. У нашому місті таких, кілька тисяч, багато хто з них приходять до храму на традиційну службу з сурдо-перекладом. Моляться глухі особливо: зосереджено і з любов'ю. Усі парафіяни намагаються обов'язково прийти на таке богослужіння - щось відкривається таємниче, коли отверзти врата, а батюшка дивиться в очі, хто молився. Мова жестів називають часто просто: міміка. Тут видно все серце говорить. І батюшка віддає його. Служба завжди виходить урочиста, тиха і благодатна. Божественну літургію у Свято-Троїцькому Архієрейському подвір'ї здійснює Отець Олег. Для того, щоб перекладати мовою жестів Божественну літургію, батюшці довелося вчитися у своїх прихожан. Він постарався максимально використовувати мову жестів, зробити максимально доступним для розуміння слова молитви. Це було непросто: спочатку доводилося перекладати з церковнослов'янської на російську, а вже потім - на мову жестів. За словами священика Єкатеринбурзькій громади глухих Михайла Шамова, в Росії піклування і турботу про не чують людях завжди брала на себе Церква. Для не чують відкривалися спеціальні школи, для сиріт - будинку піклування. У двадцятому столітті цю функцію взяла на себе держава. Причому про духовне життя людей, позбавлених слуху, забули геть-чисто. Тепер ми повертаємося до віри своїх батьків і дідів. Не чують люди теж хочуть молитися разом з усіма, хто приходить до храму - щоб втрата слуху не заважала розумінню Бога. Після моління парафіяни п'ють чай і розмовляють про життя, діляться своїми бідами і радощами, просять поради у священнослужителя. У цьому випадку святий батько бере на себе роль соціального працівника, дає поради не тільки духовного плану але і соціального.

Священики Свято-Троїцького Архієрейського подвір'я несуть службу в УЩ -349/48, м. Н. Тагіл.

З грудня 2004р. колонію, з благословення правлячого архієрея, опікує священик Свято-Троїцького Архієрейського подвір'я р. М. Тагілу Олег Шабалін. Був встановлений день відвідання колонії, і тепер щосуботи проводяться молебні «за здоров'я», а також «за упокій». Також була організована зустріч священнослужителя із засудженими, які намагаються знайти свою дорогу до Храму, зміцнивши віру в Бога проведенням таїнства хрещення. Уважно вислухавши промови отця Олега, 13 засуджених прийняли рішення охреститься. І сьогодні багато хто з тих, хто опинився за парканом, обплетені колючим дротом, кажуть, що не хотіли б потрапити туди ще раз. Хоча, як відомо, набутий життєвий досвід - це ще не покаяння в досконалому злі.

Одним з основних напрямків благодійної діяльності Свято-Троїцького Архієрейського подвір'я є антиалкогольна програма. Вже в 50 роки 19 століття в Росії почали з'являтися перші парафіяльні товариства тверезості. У 1882 році святий праведний Симеон Верхотурський відкрив у своїй парафії Будинок працьовитості, де духовно відроджувалися багато занепалі люди. До початку 20 століття практично в кожній єпархії було товариство тверезості. У 1912 році в Єкатеринбурзі відбувся перший всеросійський з'їзд практичних діячів по боротьбі з алкоголізмом на релігійно-моральної основі. Кілька років тому Свято-Троїцький храм прийняв антиалкогольну програму. Бесіди проводяться в парафіяльній школі для дорослих (пріл.2). Специфіка роботи ведеться за принципом «Сімейних громад тверезості», де паралельно з лікуванням алкоголіків проводиться робота з сім'ями з метою створення в них атмосфери співчуття і підтримки.

Православне духовенство вважає, що благодійність та милосердя повинні бути тісно пов'язані з релігійною проповіддю. Милосердя - це форма християнської проповіді.

Велика увага приділяється виховній роботі, яка передусім звернена до дітей. При храмі діє недільна школа. Щонеділі в школу приходять діти, вони вивчають Закон Божий, вчаться співати, малювати, вишивати, ставлять спектаклі. Заняття в недільній школі зазвичай починаються в середині вересня. Класи формуються за роками навчання і поповнюються протягом усього навчального року. У кожному класі навчаються діти різного віку. Протягом 5-и років діти вивчають Священну Історію Старого і Нового Завіту, Катехізис, Богослужіння Православної Церкви, агіографічної спадщина, церковно-слов'янська мова, церковний спів. У навчанні використовуються методичні розробки Відділу церковно-парафіяльних шкіл Єкатеринбурзькій єпархії. Багато часу відводиться занять по З і рукоділлю, підготовці до православних свят. Протягом навчального року в школі проводяться ранки, присвячені початку навчального року, Різдву Христовому, Великодню, свята Святої Трійці та ін Силами вихованців церковно-парафіяльної школи організовуються благодійні концерти для проживаючих в Будинку для людей похилого віку м. Нижнього Тагілу, для інвалідів товариства «Віра, надія, любов », для студентів місіонерсько-катехізаторських курсів, для батьків та парафіян храму. Вихованці церковно-парафіяльної школи регулярно беруть участь в обласному конкурсі «Струмочки добра». Роботи учнів школи неодноразово були представлені на виставках «Краса Божого світу» і «Великодні передзвони», організованих Єкатеринбурзькій єпархією. Більшість робіт були відзначені грамотами і призами. У міру можливості протягом навчального року для учнів церковно-парафіяльної школи організовуються паломницькі поїздки в монастирі м. верхотуру, Чусовського Містечка, урочищі Ганіна Яма, Храм-на-Крові (м. Єкатеринбург). Відвідують діти і храми в селах Приміського району. Крім того, діти відвідують міські музеї - краєзнавчий і ІЗО. Для батьків учнів організовуються бесіди з духівником церковно-парафіяльної школи. У міру необхідності проводяться батьківські збори.

Спільними зусиллями духовенство храму і педагоги шкіл, намагаються показати дітям все різноманіття православного життя, а головне навчити їх робити моральний вибір, жити по Євангелію в сучасному світі. У школі працюють 10 педагогів, які постійно підвищують свої знання, відвідуючи заняття педагогічного семінару - практикуму при Відділі церковно-парафіяльних шкіл у Єкатеринбурзі (додаток 3).

При храмі діють місіонерські курси, протягом чотирьох років їх слухачам викладаються катехізис, риторика, литургика, церковно-слов'янська мова, апологетика, богослов'я, православна педагогіка та психологія, історія Російської церкви і місіонерства, і багато інших предметів. Заняття включають не тільки лекції, а й конференції, семінари та практичне місіонерство. Багато слухачів курсів потім самі проводять бесіди з молоддю, надають психологічну допомогу людям, які опинилися в складній життєвій ситуації, допомагають літнім і немічним, організовують бесіди про тверезий спосіб життя, паломницькі поїздки і хресні ходи. Словом випускники курсів несуть у суспільство світло Євангельської проповіді. Регулярно проводять заняття та читають лекції в Нижнє Тагільський школі міліції і торгово-економічному коледжі. Священнослужителі відвідують ряд військових частин, розмовляючи з офіцерським і солдатським складом. Співробітники Троїцького храму проводять заняття з історії російської культури для учнів 6 - 9 класів.

Дияконом храму, Глібом Паустовським, був проведений семінар «Причини девіантної поведінки дітей» в якому взяли участь 69 педагогів та завучів загальноосвітніх шкіл м. Нижній Тагіл і Приміського району. За основу своєї доповіді диякон Гліб взяв роботу кандидата богословських наук ієромонаха Тихона (Іршенко). Як пояснив о. Гліб, девіантною часто називають нестандартне, що відхиляється від морально-етичних норм людського співжиття поведінку. Оцінка ж будь-якої поведінки має на увазі його порівняння з будь-якою нормою. Проте, одне і те ж дію, поведінку можна розцінити або як нормальне, або як відхилення від норми. Так норми моральні і норми правові можуть збігатися, а можуть і суперечити одна одній. Вбивство, наприклад, є злочином в очах громадської свідомості і одночасно є тяжким гріхом у моральному відношенні. У той же час аборти - вбивство ненароджених дітей - засуджуються релігією, але не караються кримінальним правом. Мета нашого семінару, наголосив о. Гліб - зрозуміти причини морального зубожіння як усього суспільства в цілому, так і підростаючого покоління зокрема. У Православ'ї взагалі немає такого поняття, як девіантна поведінка. Зате є чітке визначення поняття гріха. Будь-який злочин закону є гріх. Гріх же, за вченням Православної Церкви, увійшов до людей від диявола. Звідси випливає, що схильність до гріха більш ніж до добра властива людині від народження і виявляється перш будь-якого виховання. Зовнішні ж умови можуть стимулювати і розвивати або послаблювати, придушувати те, що дано в зародку в самій природі людини. Тому так важливо, наголосив о. Гліб, звертати особливу увагу на духовно-моральну основу виховання підростаючого покоління ... [56].

За допомогою Свято - Троїцького храму, на прохання мешканців селища Уралець, пацієнтів Уральської дільничної лікарні та за ініціативою лікарів з благословення правлячого Архієрея в приміщенні лікарні організована молитовня кімната. З 2003 року в селищі Уралець відкритий прихід в ім'я Святої блаженної Ксенії Петербурзької, налічує близько сорока постійних парафіян. При парафії працює недільна школа для дітей і дорослих.

Вивчивши традиції благодійної діяльності Свято - Троїцького Архієрейського подвір'я на сучасному етапі, видно, що церковні служителі самостійно і спільно з соціальними установами міста ведуть велику роботу щодо соціального служіння суспільству продовжуючи традиції благодійності розпочаті старообрядців Андрієм Рябініним в 1745 році. Сьогодні церква крім православних таїнств веде велику просвітницьку, виховну роботу, організовані товариства тверезості, товариства по боротьбі з наркозалежністю, проводяться духовні бесіди в місцях ув'язнення, лікарнях, будинках престарілих, будинках інвалідів і інших соціальних установах. Православні священики несуть в душі парафіян моральність, доброту, милосердя, мир і благочестя, вчать патріотизму, любові до Бога, Батьківщини та своїм ближнім, умінню і бажанням допомагати.

2.2 Аналіз діяльності фахівця соціальної роботи в Свято-Троїцької православної церкви

Свято-Троїцьке Архієрейське подвір'я виконує найбільш важливі та актуальні для парафіян завдання: духовна освіта і соціальна допомога для всіх нужденних.

Православна Свято-Троїцька церква надає допомогу соціально неадаптованим громадянам з першого року існування. Можливість такої діяльності забезпечена одностайністю служителів храму, і меценатами, які бачать результативність цієї роботи.

У Свято-Троїцької церкви соціальну роботу в основному веде Отець Олег Шабалін, у вільний від служби час. З благословення архієпископа Єкатеринбурзького і Верхотурського Вікентія, проводяться опіки військових частин, товариств дітей з обмеженими можливостями, будинків інвалідів, та ін соціальних установ. Він виконує ряд функцій: інформаційну, діагностичну, психологічну, комунікативну, організаційну і посередницьку.

Згідно договору про духовне окормлення ув'язнених, Отець Олег веде велику роботу в УЩ-349/48 з 2004 року. Це колонія-поселення, в якій відбувають покарання 300 ув'язнених, терміни їх покарання від 3 до 5 років, побут цих людей важкий, на харчування та одяг укладений заробляє сам, за хорошу роботу і зразкову поведінку адміністрація колонії розглядає справи про дострокове звільнення на свободу. Багато хто у ці умови люди, стають на шлях виправлення і замислюються про звершення, звертаючи свій погляд на духовне начало. У результаті у засуджених з'явилося прагнення наблизитися до Бога. Так зародилася думка створити в колонії молитовну кімнату - місце, куди кожен в'язень міг би прийти і помолитися. Колонія дуже маленька за територією та за кількістю ув'язнених. Приміщень не вистачає. Спочатку молилися в коридорчику, поруч з бібліотекою. 29 жовтня 2007 ієреєм Свято - Троїцького Архієрейського подвір'я було подано прохання про виділення окремого приміщення під молитовну кімнату (додаток 5). Адміністрація установи ІК-48 пішла назустріч, виділивши для цієї мети світле і затишне приміщення. Тут вже можна залишити і свічки, і книги. Є навіть доглядач кімнати ...

З приходом в колонію заступника начальника з КіВР А. В. Степанова, людини небайдужої до духовного і морального стану своїх підопічних, була закладена славна традиція взаємодії церкви з виправною установою. Був встановлений день відвідання отцем Олегом колонії, і тепер щосуботи проводяться молебні «за здоров'я», а також «за упокій».

Життя засуджених закрита від зовнішнього світу і особливо не афішується в силу специфіки виховного закладу. Оснащена молитовня кімната на кошти пожертвувані меценатами (ГУФСІН) та прихожанами Свято Троїцького храму. Вся література, ікони, оздоблення кімнати придбані на пожертви парафіян храму.

При надходженні кожного нового етапу в колонію, приймають рішення охреститися близько 20 осіб, в залежності від кількості етапованих. Кожен приймає це рішення усвідомлено, і звертається до священика самостійно. Якщо стаття засудженого дозволяє вивозити його за межі поселення, то священик вивозить його в храм для таїнства хрещення.

Вік засуджених різний, потреба спілкування зі священнослужителем у всіх різна, рівень сприйняття того що говорить проповідник теж різний, з цього священика доводиться проводити бесіди відповідно з рівнем розуміння парафіян, для початківців у молитвах кімнаті є відповідна література, а ті хто намагається пізнати більше - замовляють спеціальну літературу через батюшку в храм. В даний час із 300 засуджених парафіянами молитовнею кімнати є 45 осіб, з них у віці 40-50 років - 12 осіб, у віці 30 - 39 років - 25 осіб, 20 - 29 років - 8 осіб.

Віковий склад парафіян у молитвах кімнаті УЩ-349/48.

У результаті аналізу даних, представлених на діаграмі, можна відзначити, що основну частку парафіян (57%) молитовнею кімнати складають засуджені у віці від 30 до 39 років, трохи менше ув'язнених - від 40 до 50 років (26%), і найменшу кількість прихожан молодого віку (17%). Вік від 20 до 40 років - це вік, коли людина свідомо може приймати рішення, здатний відповідати за свої вчинки, приймати покаяння, ось тому пошук правильних рішень і приводить людей до духовного розуміння, як власного життя, так і життя оточуючих. Їм необхідна допомога духовного наставника, який грамотно допоможе розібратися в душі оступився людини і через вивчення своїх почуттів, емоцій, аналізу конкретних ситуацій, підійти до усвідомлення необхідності зробити вибір на користь зміни способу життя, до усвідомлення відповідальності. На цьому етапі важливо двостороннє співробітництво, але все ж, жодне, навіть найкраща, піклування, не зможе змінити життя колишнього ув'язненого, без щирого бажання і старанності останнього.

Молоді люди, що прийняли рішення знайти вихід з ситуації, життєвої ситуації через духовне прозріння, знаходять більш короткий шлях до виправлення, і часом достроково звільняються за зразкову поведінку, і в подальшому житті не повертаються на слизький шлях порушення законів. З цією групою осіб ведеться і попереджувально-профілактична робота, в якій робляться акценти па профілактику правопорушень.

З усіма віковими групами духовний наставник веде як індивідуальні бесіди, так і групову роботу (молебні та проповіді). Робота в групі дає учасникам почуття безпеки, усвідомлення своєї особистості і того, що вони не самотні.

Зараз, коли в основній своїй масі, укладені абсолютно неосвічені в питаннях релігії, особливо необхідні постійні бесіди з ними про віру і християнського життя, для того, щоб вони могли зрозуміти, яке важливе значення має для людини даний внутрішнє відродження. До того ж у бесіді можна знайти розрізнення самих важких життєвих ситуацій, що особливо цінно для ув'язнених, тому що вони замкнуті в собі. Починаючи з часу скоєння злочину, людина практично нікому не довіряє. Іноді це недовіра поширюється і на священика. За існуючим звичаєм ув'язнені рідко говорять про свої скоєних злочинах, особливо представникам адміністрації, в місцях позбавлення волі ув'язнені та співробітники в'язниці - два різних табори, між якими часто бувають серйозні протиріччя. І священик, що приходить до в'язниці, повинен пройти дуже вузької межі між ними. Для виконання своєї основної функції - привести до Бога і до віри душі людські (і ув'язнених, і співробітників в'язниці) - священик повинен бути незалежним від обох таборів.

У відсутності Церкви, в колоніях взагалі важко було говорити з засудженими про каяття, почутті особистої провини і відповідальності за скоєний злочин. Багато ув'язнених, мабуть в силу вкорінених життєвих звичок невіри і недовіри оточуючих, не готові до відвертих бесід зі священнослужителями. Тільки з часом виникає духовна взаємозв'язок священика і укладеного, дозволяє прибрати перешкоду недовіри і перш за все через таїнства - покаяння і причастя принести необхідні духовно-моральні плоди покаяння і відродження християнина [29, 202].

У відсутність систематичного релігійної освіти в тюрмах, і достатніх бібліотек, найбільше значення набувають бесіди. Адже розмова - просте, живе, людське спілкування - це саме те, чого іноді не вистачає звичайній людині, в ув'язненні, набуває особливу цінність і приносить особливі плоди покаяння.

Повчальні проповіді пояснюють обов'язки християнина і таїнства релігії. Крім того, бесіди духовних осіб прагнуть порушити в них релігійні почуття, які нерідко призводять до щирого каяття у вчинених ними проступки, наслідком чого буває, те, що деякі, наполегливо закриваючись перед судом у їхніх злочинах, відверто зізнаються, а інші з буйних робляться лагідними .

Динаміка відвідуваності духовних бесід у молитвах кімнаті показана на діаграмі,

Тут наочно видно, що найбільша кількість парафіян припадає на 2005, 2007, 2009 року, а в 2004, 2006, 2008 роках помітний спад активності, але це не означає, що знижується інтерес або якість роботи, ці цифри залежать від числа етапованих, значить, в ці роки населення колонії було менше, ніж у вищезгадані, а інтерес і бажання відвідувати бесіди зі священиком посилюється з кожним роком. Цікавий той факт, що ті ув'язнені, які є прихожанами молитовнею кімнати тривалий час, стали на багато спокійніше, відповідальніше, впевненіше, працездатніші. Парафіянам молитовнею кімнати була запропонована анкета (додаток 4), в якій треба було оцінити свій душевний стан до бесід зі священиком і протягом 6 місяців після того, як вони стали спілкуватися зі священнослужителем. Результати анкетування представлені на діаграмі:

Динаміка реабілітації засуджених у результаті бесід зі священнослужителем (За 6 місяців).

Проаналізувавши результат можна зробити наступний висновок: під час бесід зі священнослужителем, засуджені стають спокійнішими, умиротворений, упевнені в собі, працездатні й знаходять душевну рівновагу. Знижується рівень агресії, тривоги, проходить страх і зневіру. Відбувається це в результаті того, що бесіди спрямовані на зміцнення віри в Бога, а отже і віри в своє виправлення.

У колонії часто проводяться дні відкритих дверей, де родичі ув'язнених можуть поговорити як з співробітниками колонії, так і зі священиком. Бесіда спрямована на те, щоб допомогти сім'ї подолати рівень тривожності за своїх близьких, допомогти знайти душевні сили для того щоб вони могли підтримати своїх оступилися рідних.

Якщо розглядати питання про благотворний вплив на ув'язнених, то виправлення їх моральності - це одна з головних задач, тому що якщо обмежитися тільки позбавленням їх волі, всілякими карами і залученням до праці, то ув'язнені замикаються в собі, перетворюючись на

подобу автоматів і після звільнення, стикаючись з дійсними-ністю, неминуче повертаються на шлях злочинів.

У колонії співробітники роблять багато, для того, що б процес реабілітації до життя після звільнення був менш болючим. При УЩ працює рада для підготовлюваних до звільнення, до нього входить і священнослужитель, проводяться бесіди з усіма фахівцями: психологами, соціальними педагогами, юристами, спеціалістами соціальної роботи і духовним наставником. Всі ці фахівці проводять реабілітаційну роботу із засудженим - готують його до виходу в «життя». Багато хто після звільнення ведуть активне листування або продовжують спілкування з Отцем Олегом і до цього дня в храмі.

Тільки таким чином духовно-моральна чистота помислів, сумлінне ставлення до праці, розуміння прекрасного і піднесеного зможуть відвернути засудженого від злочинного шляху в цьому світі і закликати до духовних висот, гідним людського призначення.

Найголовнішою метою пенітенціарної науки і всіх систем виправлення є вишукування тих коштів, які могли б краще впливати на перевиховання злочинця і виправити в ньому ті недоліки, пороки та нахили, які були щеплені до нього поганий обстановкою.

Священик, як і фахівець соціальної роботи, виконує ряд функцій:

 1. Інформаційна.

 2. Попереджувально-профілактична.

 3. Соціально-педагогічна.

 4. Психологічна.

 5. Комунікативна.

 6. Організаційна.

 7. Посередницька.

 8. Психотерапевтична.

Особливо важлива психотерапевтична функція релігійного мистецтва в умовах соціальної ізоляції місць позбавлення волі. Засуджені можуть бути як простими споживачами цих релігійно-естетичних цінностей (іконопис, церковний спів, богослужіння, краса обрядів та церемоній і т.д.), так і їх творцями. У цьому плані адміністрація може йти по шляху створення реальних умов для прояву творчих почав у засуджених-віруючих: допомога матеріалами в заняттях релігійним живописом під керівництвом досвідченого духовного пастиря, навчання основам церковного співу; придбання релігійної літератури, ілюстрованої відомими художниками і т.д.

Попереджувально-профілактична діяльність дозволяє привести в дію психологічні, педагогічні, соціальні та інші механізми попередження та подолання негативних явищ. У рамках реалізації даної функції з парафіянами проводяться бесіди, читаються книги, а основним, є - залучення до церковної Таїнства-Сповіді. Отець Олег, вважає, що найкраща і першорядне терапія для його парафіян у молитвах кімнаті - це Сповідь і Причастя. Ці Таїнства дозволяють ув'язненим знайти життєвий стрижень і утвердитися у вибраному шляху до душевного благополуччя і покаяння. Можна відзначити, що розмови володіють найбільшим ефектом, в результаті яких засуджені стають більш свідомими, орієнтованими на виправлення.

Посередницька функція проявляється у встановленні контактів з безліччю соціальних інститутів: освітніми установами, закладами соціального захисту населення, закладами охорони здоров'я та громадськими організаціями. Батьком Олегом проводиться велика робота в цьому напрямку, наприклад: після довгострокових переговорів з адміністрацією колонії, а за тим і ГУФСІН, отримано дозвіл на будівництво церкви, на території колонії. Вже готується територія під закладання фундаменту, на розчищення території і на всіх не потребують кваліфікації роботах ув'язнені приймають активну участь безоплатно і у вільний від роботи час.

Окормлення такої установи як в'язниця, має багато складнощів. Тюремне служіння - це одне з найважчих справ милосердя, яке здійснюється в рамках церковно-громадської соціальної діяльності. Праця священика в колонії 349/48, є вкрай виснажливим. В силу своєї закритості і недоступності, не дозволено проводити служби нікому крім Отця Олега, не дозволено вносити на територію речей не відносяться до церковних ритуалів, але, тим не менш, робота ця ведеться, в результатах цієї роботи потребують люди.

Крім того, можна спостерігати, як справу милосердя, у свою чергу лікує покалічені душі. Досвід виправлення моральності ув'язнених під впливом Церкви незаперечний, в останні роки і співробітники в'язниць визнають позитивну роль релігії в моральному виправленні ув'язнених.

Останнім часом, вчені фахівці виправної педагогіки у своїх теоріях зближуються з поглядом Церкви на виправлення злочинців. З іншого боку ясно, що для священиків, які служать в місцях позбавлення волі, так само як і в будь-якому іншому місці, для морального виправлення людини, де б він не був - у в'язниці, армії, лікарні або в звичайному житті, універсальне значення має вплив благодаті Божої.

У цілому, щодо піклування про моральність ув'язнених можна сказати, що ті, хто дійсно бажає після звільнення знайти нормальне життя, отримують розраду в релігії, відвідуючи церкви, розмовляючи з духовними наставниками. Сила віри дуже часто робить благодатні дії, і багато ув'язнених змиряються, приносячи каяття у своїх вчинках, разом з тим усвідомлюючи і справедливість призначеного їм вироку. Є приклади того, що ув'язнені своїми руками будували і прикрашали церкви, інші смиренно і старанно доглядали за болящим і стражденними братами по нещастю, треті духовно просвіщали, підтримували і зміцнювали інших ув'язнених.

Кращим же доказом доброчинності впливу Церкви на моральність ув'язнених, є практичні, життєві приклади виправлення ув'язнених, які почали з'являтися особливо тоді, коли в'язні почали потрапляти у в'язниці, мають церкви. Були багато прикладів, що приховуючи перед судом істину, заарештовані, по умовляння духовного батька, зізнавалися в провині з усією відвертістю [32, 110-118].

Звичайно зараз, серед ув'язнених дуже мало релігійно освічених людей, і тому особливо важливо відродити будь-які православні школи та бібліотеки у місцях ув'язнення. В даний час ув'язнені не можуть отримувати систематичного православної духовної освіти, тому що організація будь-яких систематичних курсів або шкіл залежить від наявності викладачів-катехитів, яких зараз дуже небагато. В основному катехізаторів є або члени православних громад, допомагають тюрмах, або колишні ув'язнені, після звільнення бажаючі послужити Церкви і допомогти священику в проповіді православної віри іншим ув'язненим. Що стосується бібліотек, то вони в міру можливості утворюються при колоніях і в'язницях.

В даний час відчувається дуже великий брак православної літератури для віруючих ув'язнених. Тоді як саме релігійне навчання допомагає віруючим укладеним уникати різних спокус, розвиває розум і суттєво допомагає досягати морального виправлення.

На сьогоднішній день можна бачити масу невлаштованих колишніх ув'язнених, постійно поповнюють ряди бомжів і безробітних, швендь по ринках, вокзалах, іншим громадським місцях у пошуках притулку, грошей і їжі. Внаслідок практичної неможливості державних структур своєчасно забезпечувати колишніх ув'язнених документами, грошима, житлом і роботою, вони самі забезпечують себе всім необхідним, нерідко знову порушуючи закон і знову потрапляючи в тюрми і колонії. Спроби налагодити контроль і допомога особам, які вийшли з місць позбавлення волі все-таки є. Зокрема при місцевих органах самоврядування (Мерії, Адміністрації) існують Спостережні Комісії, які здійснюють нагляд, надають допомогу колишнім ув'язненим (але тільки за місцем проживання до висновку). Ці спостереження Комісії виконують наступну роботу: постановка на облік, надання юридичної допомоги, видача талонів на пільгове харчування, отримання одягу, забезпечення тимчасового проживання (типу "нічліжки") направлення на роботу і надають інші види допомоги. Необхідно повернутися до думки про створення спеціальних товариств або місць, де люди, що вийшли з місць позбавлення волі, могли б перше після звільнення час звикнути до нового для них станом; дочекатися оформлення документів, реально подумати про нове місце проживання та роботу.

Робота з цього питання ведеться розрізнено, зусиллями окремих людей або громадських організацій. В даний час ведуться тільки спроби створінь таких реабілітаційних центрів, які займалися б колишніми ув'язненими. Так, наприклад багато колишні ув'язнені звертаються за допомогою до тих людей, організаціям, церковним парафіям, монастирям, які допомагали їм під час ув'язнення.

Такий досвід є в Єкатеринбурзі.

Для досягнення поставленої мети, передбачається прийняття комплексу заходів, що сприяють здобуттю особами без певного місця проживання і занять, медичного обслуговування, працевлаштування, соціального забезпечення та реалізації інших прав і свобод.

Дійсно, при об'єктивному розгляді питання про надання допомоги колишнім ув'язненим, необхідно побачити багатогранність цієї проблеми.

Безліч людей, що вийшли з місць позбавлення волі шукають допомоги, де тільки можливо, але прийшовши до церкви, в основному просять грошей - на далеку дорогу, на ліки, на харчування та одяг, і дуже рідко просять благословення і молитов на нову, праведне життя без тюрми .

Соціологічне опитування ув'язнених колонії показав наступне:

Кілька несподівані дані були отримані при відповіді на питання: Чи потрібна буде Вам соціальна допомога після звільнення? 9% не змогли на нього відповісти, а от із частини засуджених більш 2 / 3 сказали: «Ні, не потрібна». І лише додаткове вивчення показало, що переважна більшість просто-напросто не вірить в її отримання від кого б то не було: від держави, від підприємців, від різних благодійних фондів, приватних осіб і т.д.

Однак те, що соціальна допомога все-таки більшості звільнилися буде вкрай необхідна, стало зрозуміло з відповідей на питання, яку конкретно допомогу і від кого Ви хотіли б отримати після звільнення: «Будь-яку (одяг, гроші)»; «Матеріальну допомогу»; « Вирішення проблем з роботою »,« Працевлаштування »,« Відновлення втраченого житла »;« наркологічну »і т.д. І лише один засуджений категорично заявив: «Ніяку і ні від кого», зневірившись у соціальній підтримці суспільства. У переважній більшості випадків проблема надання постпенітенціарной допомоги звільненим не вирішується, а зводиться лише до загальних міркувань та написанням різного роду проектів про опікунських радах (додаток 6).

Аналізуючи проведене дослідження стає зрозумілою необхідність благодійної роботи священнослужителів із засудженими. Саме життя показало, що саме цієї категорії осіб потрібна духовна підтримка як під час відбування покарання, так і після звільнення. Бесіди зі священнослужителем дають динаміку зростання позитивних, і зниження негативних якостей ув'язнених, завдяки спілкуванню з духівником людині стає простіше розібратися у своїх проблемах, знайти їх правильне рішення.

У великих містах, при монастирях, працюють реабілітаційні центри для колишніх ув'язнених які дають тимчасову роботу і дах, це допомагає людині на перших порах адаптуватися до життя поза тюремними стінами.

У цілому можна сказати, що заради виконання найважливішого завдання - остаточного виправлення колишніх ув'язнених, необхідне об'єднання зусиль державних структур, громадських організацій і Церкви, для створення централізованої, продуманої структури піклування над вивільненими з ув'язнення.

2.3 Рекомендації фахівця соціальної роботи

Спеціаліст соціальної роботи повинен в першу чергу звернути увагу на себе, на розвиток своїх особистісних і професійних якостей.

Розвивати на професійному рівні свою духовно-моральну культуру. Виробити стиль поведінки фахівця соціальної роботи обумовлений сукупністю його особистісних якостей, таких як;

 1. гуманістична спрямованість особистості,

 2. особиста і соціальна відповідальність,

 3. відчуття добра і справедливості,

 4. почуття власної гідності й повага гідності іншої людини,

 5. терпимість,

 6. ввічливість,

 7. порядність,

 8. емпатічность,

 9. готовність зрозуміти інших і прийти до них на допомогу,

 10. емоційна стійкість,

 11. особистісна адекватність за самооцінкою, рівнем домагань і соціальної адаптованості.

Використовувати у своїй роботі сповідальний метод для усунення психічних стресів, труднощів у взаємозв'язках із соціальним середовищем. Цей метод передбачає спілкування фахівця соціальної роботи і клієнта "один на один". Цей метод використовується на протязі не одного століття в більшості релігій.

Сприяти реалізації ініціатив, пов'язаних з гуманністю, милосердям, благодійністю організацій і громадян, у формуванні та фінансування цільових проектів і програм, насамперед у сфері охорони здоров'я і соціального забезпечення, організації будинків громадського піклування для незаможних і знедолених.

Підтримувати діяльність православних організацій, товариств, фондів спрямованих на надання допомоги окремим особам, котрі її потребують, і цілим соціальним групам, наприклад біженцям та мігрантам.

Приймати участь в організації соціальних програм благодійного характеру (від створення мережі благодійних їдалень, магазинів, роздавальних пунктів, центрів соціальної адаптації до медичної допомоги та турботи про дітей, допомоги ув'язненим, втілення принципів християнського милосердя і добродійності, православних святинь тощо).

Вивчати вітчизняний і зарубіжний досвід милосердно-благодійної діяльності.

Обмінюватися досвідом милосердно-благодійної діяльності між православними іншими релігійними і світськими організаціями, що є сьогодні нагальною необхідністю у розвитку милосердно-благодійної діяльності в Росії.

Необхідна організація центрів для реабілітації осіб звільнених з ув'язнення.

Ці центри повинні мати інформацію про наявність робочих місць, де можуть прийняти на роботу людину з судимістю, або запропонувати некваліфіковану роботу при центрі або храмі, в цей період людина повинна отримувати пільгове харчування та одяг.

У разі якщо звільнився є громадянином іншого міста, забезпечити його проїзним квитком до місця проживання і дати напрямок в аналогічний центр за місцем прописки.

При центрах повинні бути організовані виробничі майстерні для трудової адаптації, продукція, вироблена в них, може реалізовуватися через магазини відкриті на базі цього центру.

Центр повинен мати договір і з медичними установами, в яких буде надаватися допомога по напрямках Центру.

Людям не встигли здобути професійну освіту, організувати навчальні центри, в яких вони зможуть отримати початкову професійну освіту або закінчити середню.

У кімнатах, призначених для прийому передач у в'язницях, у соціальних установах, великих магазинах, або місцях часто відвідуються населенням, розмістити інформаційні стенди, на яких помістити номери рахунків для благодійних пожертвувань.

На сайті Церкви помістити папку для оголошень про допомогу і бажають її надати (додаток 7).

На інформаційній дошці в Храмі теж організувати подібну дошку оголошень з номерами рахунків для пожертвувань.

Вся ця робота повинна мати систематичним характер, серйозно відслідковуватися відповідальними людьми і тоді дієвість допомоги наданої центром буде реальна і затребувана.

Висновок

Перший досвід дияконічних служіння Древньої Церкви відображений на сторінках Священного Писання: вже в перших християнських громадах формується система піклування, а у перших християн було яскраво виражене прагнення надавати допомогу бідним, немічним, хвореньким і незаможним. Російська традиція милосердя, на думку видного вітчизняного історика В. О. Ключевського, в зовнішньому своєму прояві спрямовувалася переважно в одну тільки сторону: "... людинолюбство на ділі означало - ніщелюбіе. Жебрацтво, вважалося в стародавній Русі, не економічним тягарем для народу, не виразкою громадського порядку, а одним з головних засобів морального виховання народу, що складається при Церкві практичним інститутом доброзвичайності ... "[17, 82].

Перебуваючи під впливом євангельського вчення про милосердя, святий князь Володимир у числі перших показував приклад співчутливості до тих, хто потребує допомоги - до убогих, жебраком, сиротам. Слідом за святим князем Володимиром активно займалися благодійною діяльністю і інші князі. Російська Православна Церква з самого початку взяла в свої руки турботу про людей, позбавлених засобів для існування. Роль і значення Церкви у благодійній діяльності особливо зростає після Стоглавого Собору 1551 року, коли держава стала прагнути регулювати благодійність церков і монастирів. Через два роки після того, як Собором російських ієрархів Патріархом Московським і всієї Русі був поставлений святитель Гермоген, в Москві почався голод, викликаний низкою тривожних подій Смутного часу. Проявляючи турботу про незаможних, Первосвятитель наказав келарю Сергієвої обителі Оврамію Паліцину відкрити для голодуючих монастирські житниці з хлібом. Петро I, наслідуючи приклад Людовика XIV, вимагав повсюдного пристрою по губерніях "гошпіталей", тобто притулків, для всякого роду прізреваемих, дбав про приміщення інвалідів по монастирях і наказував будувати по містах, на церковних подвір'ях, притулки для прийняття "аморальні" дітей, на тих же підставах. Дев'яності роки, пішов в історію століття, ознаменовані бурхливими змінами, викликаними реформуванням фінансово-економічної системи. В основі цих перетворень лежало здорове бажання побудувати більш ефективну економіку, підвищити рівень добробуту громадян. Однак необхідно визнати, що десятки мільйонів наших співвітчизників опинилися за межею бідності, витягав часом жалюгідне існування. Особливо ж потерпають ті, хто не може, причому не з власної вини, заробити собі на хліб: тяжкохворі, особи похилого віку, інваліди, сироти, біженці, вимушені переселенці.

Перші кроки на ниві дияконічних служіння пов'язані з діяльністю Відділу по церковній добродійності і соціального служіння Московського Патріархату, утвореного в січні 1991 року Церква сьогодні енергійно проявляє себе в багатьох сферах суспільного життя. У сподіванні на допомогу Божу, буде розширюватися на благо тих, кому потрібна підтримка і допомога, хто чекає від церкви співчуття і участі. Історія благодійності на Уралі бере початок від періоду реформ 1860-х років. У Єкатеринбурзі та містах Єкатеринбурзькій єпархії були поширені такі форми благодійництва як: дитячі притулки й сирітське-виховні будинки, комітети з призрению жебраків і бідних, будинки престарілих, богадільні, нічліжні будинки та ін Проводилися виплата грошової допомоги нужденним, у тому числі погорільцям.

У роботі розглянута благодійна діяльність Свято-Троїцького Архієрейського подвір'я на сучасному етапі з 1991 року. З моменту початку своєї безпосередньої діяльності - богослужіння, настоятелі храму ведуть і велику благодійну діяльність. Основними напрямами благодійної діяльності Свято-Троїцького Архієрейського подвір'я є: робота з соціальними установами, антиалкогольна програма, дитячі програми, виховна робота, релігійна освіта, робота з глухими і слабочуючими, катехизація мирян та місіонерства, просвітницька робота з молоддю, робота з біженцями, допомогу нужденним приватним особам при храмі.

Виходячи з цього, ми виявили, що традиції соціального служіння ближнім: немічним і старим, дітям про яких забули батьки, стражденним тілесними і душевними недугами, які оступилися перед законом, всім нужденним, продовжує існувати і розвиватися в наші дні.

Також використовуються всі види допомоги: освітня, трудова, матеріальна допомога у вирішенні надзвичайних життєвих ситуацій. Вивчаючи досвід накопичений століттями православною церквою, фахівці соціальної роботи підвищують як професійні якості, так і духовні.

Значну увагу, в рамках благодійної діяльності Свято-Троїцького Архієрейського подвір'я, приділяється окормленню УЩ-349/48.

З 2004 року щотижня колонію відвідує священик Свято-Троїцького храму Отець Олег. У рамках аналізу діяльності священика, було виявлено, що він виконує ряд функцій:

   1. Попереджувально-профілактичну - механізми попередження негативних явищ: бесіди, сповідь, причастя.

   2. Соціально-педагогічну - проведення виховних бесід про права, обов'язки, про любов до Батьківщини, родини, природи, самовизначення і самореалізація.

   3. Психологічну - індивідуальний підхід до кожного засудженого.

   4. Комунікативну - вміння спілкуватися з будь-якою аудиторією.

   5. Організаційну - вміння зацікавити парафіян своїми проповідями та бесідами.

   6. Посередницьку - Встановлення контактів з безліччю соціальних інститутів: освітніми, установами соціального захисту, громадськими організаціями.

   • Психотерапевтичну - під керівництвом пастиря проведення занять з іконопису, церковного співу, богослужіння.

   • Інформаційну - проповідництво, православні школи.

Виходячи з цього, виявили, що в рамках існування діяльності православної парафії можна відзначити застосування всіх технологій соціальної роботи. Метою фахівця соціальної роботи є допомогти укладеним зберегти і створити важливі і позитивні соціальні контакти поза в'язниці, збільшити здатність укладеного до самостійного життя, а також впливати на нього з метою вироблення законослухняної поведінки. Оскільки зазвичай протиправну поведінку викликають особисті і соціальні проблеми людини, то соціальна робота з укладеним охоплює як його особисті, економічні, так і правові питання. За допомогою бесід, з'ясовують психологічний і емоційний стан в'язня, і допомагають пристосуватися до змін, що відбулися в суспільстві за час відбування строку.

Також, спеціаліст соціальної роботи, надає укладеним правову допомогу в соціальних питаннях, підтримує збереження або відновлення його відносин з членами сім'ї, допомагає створити або зберегти контакти з роботодавцем, підтримує його при подоланні труднощів з навчанням, допомагає вирішити спірні питання, що виникають між укладеним і тюремними чиновниками, а також між самими ув'язненими. Допомагають укладеним ресоціалізіроваться шляхом індивідуальних консультацій та групової роботи (у тому числі шляхом програм соціальної реабілітації). Метою соціальних навчальних програм є навчання ув'язнених соціальним навичкам, яке допомогло б їм освоїти законослухняну поведінку в суспільстві.

У стадії звільнення соціальний працівник допомагає укладеним вирішити проблеми, які виникли при звуженні зовнішніх контактів. Найчастіше укладений втрачає соціальні зв'язки, місце проживання, роботу, дохід. Готуючи звільнення, соціальний працівник допомагає укладеним оформити документи, знайти роботу і місце проживання, а також клопотатися про допомогу через відділ спільної опіки. Якщо ув'язнений має можливість дострокового звільнення, фахівець соціальної роботи і психолог пишуть характеристику, в якій дають оцінку психічному стану ув'язненого і його готовності до законослухняному повернення в суспільство. Вся ця робота проводиться відповідно до «Положення про громадський соціального працівника в місцях позбавлення волі» (додаток 8).

За роки свого існування Російська православна церква накопичила великий досвід милосердно-благодійної діяльності, яка сьогодні активно відроджується. Даний досвід має переваги і в цілому може багато в чому послужити відродженню нашої Батьківщини. Духовне відродження - це не тільки будівництво храмів, відкриття монастирів, це - створення храмів в душах людей, відродження милосердя і великодушності, настільки властивих колись російській Православ'ю.

Таким чином, поставлена ​​мета - розглянути вплив церковної благодійності на розвиток соціальної роботи на Уралі досягнута, ми побачили, що такі професійні якості спеціаліста соціальної роботи, як - милосердя, терпимість і прагнення допомагати людям мають початок з доевангельского періоду життя людей і взяті за основу сучасної соціальної роботи. Такі види технологій соціальної роботи як: соціальна діагностика, соціальна профілактика, соціальна реабілітація, соціальна корекція, соціальна терапія, орієнтують на цілісний підхід до людини, враховують його інтереси, потреби, ціннісні орієнтації, сприяють мобілізації потенціалу внутрішніх сил особистості для вирішення виниклих проблем і труднощів . Всі ці технології використовувалися і православною церквою в дорадянський період і в сучасному житті. Вивчаючи досвід благодійної діяльності церкви від витоків до сьогоднішніх днів спеціаліст соціальної роботи може розвинути і виховати у собі такі якості як милосердя, терпимість і духовність.

Гіпотеза підтверджена.

Список літератури

 1. Апкарімова Є.Ю. Благодійність в містах Пермської губернії в останній третині XIX - початку XX ст. / Є.Ю. Апкарімова / / Милосердя і благодійність у російській провінції: тез. докл. Всерос. конф., 22-23 березня 2005р. / РГППУ. - Єкатеринбург, 2005. -

С.31 - 35.

 1. Альманах Міжнародного Демидівського фонду / / Л.А. Дашкевич «Демидівський Будинок працьовитості в С-Петербурзі. Про витоки допомоги біднякам ». Випуск № 3, - 69 с.

 2. Архімандрит Агапіт, Життя св. Григорія Богослова, архиєпископа Константинопольського і його пастирська діяльність. / Архімандрит Агапіт. - СПб., 1869. - 328 с.

 3. Баянкін С.Д. Благодійність на Уралі: матеріали 2 Всерос. конф., 13-14 травня 2007р. / С.Д. Баянкін. -Єкатеринбург: Уральський робітник, 2007. - С. 64-65.

 4. Бернер Г.С., Юнссон Л.А. Теорія соціально-психологічної роботи / під редакцією С.Ю. Горлова. - М.: Знание, 2008. - 341 с.

 5. Годунскій Ю. Звідки є пішла благодійність на Русі. / Ю. Годунскій / / Наука і життя .- 2006 .- № 10 .- С. 32-37.

 6. Даль В. Тлумачний словник живої великоруської мови в 4-х томах / В. Даль. - СПб. : - Москва: видання книгопродавца топографа М. О. Вольфа, - 1880-1882р. - 102 с.

 7. Діяльність релігійних організацій у виправних установах. - М.: Знание 1996, - 53-54 с.

 8. Дияконія і Піклування в пенітенціарних установах Росії. - М.: 1997, 82 с.

 9. Дмитрієв А.Г., Усманов Б.Ф., Шелейнов Н.І. Соціальні інновації: сутність практика здійснення / А. Г. Дмитрієв, Б.Ф. Усманов, Н.І. Шелейнов. - М.: Соціальна робота, 2008. - 367 с.

 10. Доповідь митрополита Сонячногірського (нині Воронезького і Борисоглібського) Сергія, Голови Відділу по церковній добродійності та соціального служіння Московського Патріархату на Ювілейному Архієрейському Соборі Руської Православної Церкви (13-16.08.2000) /

 11. Євангеліє від Луки - гл.6. Http: / / biblia. Org. Ua / biblia / in 2. Html.

 12. Історія Росії від найдавніших часів до початку XX століття / за ред. І.Я. Фроянова. - М.: Наука 2008. - 528 с.

 13. Історія СРСР з найдавніших часів до кінця XVIII століття / за ред. Б.А. Рибакова. - 4-е вид. - М.: Инфра, 2008. -465 С.

 14. Кернер Г.С., Юнссон Л.А. Теорія соціально-психологічної роботи / Г.С. Кернер, Л.А. Юнссон. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 279 с.

 15. Ключевський В.О. Курс російської історії / В.О. Ключевський. - Частина 2. - М.: 2008. - 233 с.

 16. Ключевський В. О. «Добрі люди Стародавньої Русі» / Ключевський В. О. Історичні портрети. Діяча історичної думки. Москва, 1990, С. 77-94.

 17. Кузьмін К.В., Сутирін Б.А. Історія соціальної роботи за кордоном і в Росії (з давнини до початку XX ст.) / К.В. Кузьмін, Б.А. Сутирін. - К.: Ділова книга, 2003. - 439 с.

 18. Коковцов В.М., Рухля С.В. Систематичний збірник узаконень і розпоряджень по тюремній частині, - СПб. : 1894., 324-328 с.

 19. Конституція РФ від 12.12.1993г. Глава 2., Ст. 28.

 20. Конвенція розвитку соціального обслуговування населення в РФ від 4 серпня 1993 р. / / Збори законодавства РФ 1993, № 29, ст.762. www.garant.ru info@garant.ru

 21. Лекції з по технології соціальної роботи / під ред. Є.І. Холостовой. - М.: Соціально-технологічний інститут, 2008. - 315с.

 22. Лавриненко Л.Я. Благодійна діяльність у сфері освіти дореволюційної Росії: історичні та культурно-просвітницькі аспекти / Л.Я. Лавриненко. М.: Освіта і суспільство, 2004. - № 1 .- 86-98 с.

 23. Лозівська Є.Г., Новак О.С., Краснова В.Г. Історія соціальної роботи в Росії: навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю «Соціальна робота» .- К.: Видавництво ВолДУ, 2008. - 361 с.

 24. Ляшенко О.І. Організація і управління соціальною роботою в Росії / А.І. Ляшенко. - М.: Соціально-технологічний інститут, 2006. - 296 с.

 25. Макарова О.М., Скворцова Є.М., Андреєва І.А. Історія Росії / А. М. Макарова, Є.М. Скворцова, І.А Андрєєва. - М.: Академічний проект, 2008. - 378 с.

 26. Морозова І.М. Проблема християнства і культури в традиції вітчизняної духовності (думки, гіпотези, аспекти методології дослідження) / І.М. Морозова / / Известия Уральського державного університету. - 2007. - № 54. - С. 131-152.

 27. Милосердя і благодійність в Російській провінції / Пленарні доповіді та матеріали круглого столу Всеросійської науково-практичної конференції 22 - 23 березня 2002 р. / під заг. ред. М. Є. Главацького. Єкатеринбург. Вид Уральського університету. 2002р. Вип. № 2 - 205 - 230 с.

 28. Нікітін В.М. Життя ув'язнених. / В.М. Нікітін. - СПб. : 1871, - 202 с.

 29. Ожегов Сергій Іванович. Словник рус. мови. ОК. 57000 слів. / Под ред. д-ра філол. Наук, проф. Н.Ю. Шведової. - 12-е вид., Стереотип .- М.: Рос. яз., 1978 - 846 с.

 30. Павленок П.Д. Основи соціальної роботи: підручник. - М.: інфа-М, 2008. - 395 с.

 31. Піщелко А.В. Соціально-педагогічні основи морального перевиховання засуджених. / О.В. Піщелко. - М.: Інфа, 1992. 110 з.

 32. Православна газета, Єкатеринбург-інтернет версія. Design by SDragon 2002. Scripts by SLightning 2002.

 33. Рамзей Г.Д. Соціальна робота: Наука - професія: До розвитку концепції / Г.Д. Рамзей. - М.: Наука, 2007. - 321 с.

 34. Російська енциклопедія соціальної роботи / під ред. А.М. Панова, Є.І. Холостовой. - К.: Ін-т соціальної роботи, 2007. - 563 с.

 35. Російська Православна церква / Офіційний сайт Московського Патріархату. : © Patriarhia.ru

 36. Савінов О.М., Зарембо Т.Ф. Організація роботи органів соціального захисту: навч. посіб. Для студ. установ середовищ. Проф. Освіти. - М.: Вища школа, 2008. - 273 с.

 37. Звід законів Російської Імперії (1832г.) / під редакцією І.Д. Мордухай - Болтовська. - СПб. : Російське книжкове товариство «Діяч», 1912р. Книга 3, розділ I - 97 c.

 38. Соколов А.Р. Російська православна церква як суб'єкт церковної благодійності / А.Р. Соколов. - М.: Інститут проблем громадянського суспільства, 2008. - 425 с.

 39. Соколов А.Р. Російська благодійність: історичні дослідження / А.Р. Соколов. - СПб. : Гіперіон, 2005. - 384 с.

 40. Соколов А.Р. Благодійна діяльність імператорського «человеколюбивого суспільства» в XIX столітті: Питання історії. А.Р. Соколов. - СПб. : Гіперіон, - 2003 .- № 7 .- с. 96-112.

 41. Сорвіно А.С. Інноваційні ідеї історії соціальної роботи в Росії та їх використання в сучасних умовах / А.С. Сорвіно. - М.: Вища школа, 2007. - 264 с.

 42. Соціальна робота: теорія і практика: навч. посібник / відп. Ред. д.і.н., проф. Є.І. Холостова, д.і.н. А.С. Сорвіно. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 427 с.

 43. Тетерський І.О. Введення в соціальну роботу: навчальний посібник. -4-е вид. - М.: Академічний проект, 2007. - 496 с.

 44. Технології соціальної роботи: підручник / під заг. ред. проф. Є.І. Холостовой. - М.: ИНФРА-М, 2008 - 334 с.

 45. Федеральний закон «Про благодійну діяльність у благодійних організаціях» від 11 серпня 1995 р. № 135-ФЗ

/ / Відомості Верховної РФ 1995, № 36, ст. 1023. www.garant.ru info@garant.ru

47. Федеральний закон від 26.09.1997 № 125-ФЗ, ст. 16. п.3; ст. 18 п.п. 1. www.garant.ru info@garant.ru.

 1. Фойніцкій І.Я. Вчення про покарання. / І.Я. Фойніцкій. - СПб. : 1886, 441 с.

 2. Холостова Є.І. Теорія соціальної роботи: підручник. - М.: МАУП, 2008. - 334 с.

 3. Шаронов А. В. Соціальна сфера і соціальна політика, помірна либеризации / А. В. Шаронов / / Російський соціально-політичний вісник. - 2008. - № 1. - С.19-26.

 4. Ядрінцев Н.М. Російська громада в тюрмі й на засланні. - СПб. : 1872, - 323 - 680 с.

 5. Сайт комісії з церковної соціальної діяльності при єпархіальному раді м. Москви, / МИЛОСЕРДЯ. RU /

53. http:www. diaconia. ru WEB - сайт.

54. http:www.propovednik.ru.

55. http://blagodarite.ru/.

56. htt р: www. stap-nt@bk.ru <stap-nt@bk.ru>

57. ЗМІ "Інформаційне агентство Єкатеринбурзької Єпархії" (свідоцтво про реєстрацію ІА № 11-1492 від 29.05.2003) /

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Соціологія і суспільствознавство | Диплом
265.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Теорія соціальної роботи як наукова дисципліна об`єкт і суб`єкт дослідження становлення і розвиток
Історія становлення благодійності
Становлення і розвиток соціальної психології як науки
Становлення і розвиток соціальної психології в Росії
Становлення християнської церковної організації Монастирі
Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сімях
Розвиток церковної архітектури в Україні
Технологія соціальної роботи як майстерність фахівця соціальної роботи
Технологія соціальної роботи як майстерність фахівця соціальної роботи 2
© Усі права захищені
написати до нас