Водопостачання і водовідведення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Кафедра екології

Розрахунково-графічна робота

з дисципліни:

«Водопостачання та водовідведення»

Виконала: ст.гр. Дек-42

Соколова О.В.

Перевірив: Душкін С.С.

Харків 2009

ЗМІСТ

Вихідні дані

1.Визначення розрахункової витрати води окремими категоріями споживачів

  1. Визначення витрати води на господарсько-питні потреби населення міста

  2. Витрати води на комунальні потреби міста

1.2.1 Витрати води на поливання вулиць і площ

1.2.2 Витрата води на поливання зелених насаджень

1.3 Витрата води для промислових підприємств

1.3.1 Витрата води на господарсько-питні потреби підприємства

1.3.2 Витрата води на душі на підприємстві

1.3.3 Витрата води на виробничі потреби промпідприємства

  1. Витрата води на пожежогасіння

2. Трасування магістральних водопровідних мереж і складання їх розрахункових схем

ВИХІДНІ ДАНІ

 1. Генплан міста з горизонталями в масштабі 1:10000

 2. Щільність населення - 285чел/га

 3. Норма водоспоживання - 316 л / добу

 4. Поверховість забудови - 6 пов.

 5. Найменування підприємства - крахмалопаточний завод

 6. Продуктивність підприємства 65 т / добу

 7. Кількість робітників - 1150 осіб

 8. Кількість робітників у зміну - 445 чол

1. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВОГО ВИТРАТИ ВОДИ окремих категорій споживачів

1.1 Визначення витрати води на господарсько-питні потреби населення міста

При визначенні витрат води, на господарсько-питні потреби населення міста необхідно визначити його кількість до:

N = F × P, (1.1)

де N - чисельність населення, осіб;

F-площа частини міста, га;

Р-щільність населення, чол / га.

Площа тій чи іншій частині міста визначаємо після ретельного вивчення характеру планування міста: результати підрахунків території житлових кварталів, які попередньо нумеруються, зводимо в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 - Площа території кварталів міста.

кварта-

лов

Площа,

га

кварта-

лов

Площа,

га

кварта-

лов

Площа,

га

кварта-

лов

Площа,

га

1

4,86

11

3,84

21

4,56

31

4,76

2

4,59

12

4,42

22

3,96

32

5,10

3

4,62

13

5,13

23

4,14

33

5,03

4

5,46

14

6,5

24

6,8

34

3,40

5

4,72

15

5,52

25

7,38

35

3,74

6

4,86

16

5,06

26

5,6

36

5,95

7

4,86

17

7,36

27

7,50

37

3,91

8

3,30

18

5,75

28

3,57

38

4,93

9

3,84

19

6,3

29

3,68

182,6 га

10

3,2

20

6,3

30

5,78


N = 182,6 × 285 = 52042 чол.

Визначаємо площа території міста, зайняту під зелені насадження, площа вулиць, площ, площа територій промпідприємства.

Таблиця 1.2 - Площа зелених насаджень.

кварталів

Площа, га

кварталів

Площа, га

1-1

6,00

6-1

6,00

2-1

4,68

7-1

4,60

3-1

7,4

8-1

2,25

4-1

7,83

43,36

5-1

4,60


Площа вулиць і площ - 16,4 га.

Площа промпідприємства - 12,92 га.

Максимальний добовий витрата води населенням міста визначаємо за формулою:

де N - кількість населення в місті;

- Норма максимального добового водоспоживання.

Середній часовий витрата визначаємо за формулою:

Максимальний часовий витрата визначаємо за формулою:

де Кч - коефіцієнт годинної нерівномірності:

,

де = 1,2-1,4;

- Залежить від кількості жителів.

= 1,3 × 1,118 = 1,45.

Максимальний секундний витрата води:

1.2 Витрати води на комунальні потреби міста

1.2.1. Витрати води на поливання вулиць і площ

Максимальний добовий витрата:

де F - площа вулиць і площ, м2;

q - норма витрати води на поливання, яка приймається в залежності від типу покриття від поливання і інших умов. Для механізованої поливання удосконалених покриттів вулиць і площ q = 0,3-0,4 л/м2;

n - число полівок, приймається 1-2 в залежності від режиму поливання;

0,1 - поливається 10% від усієї площі.

Середній часовий витрата:

Максимальний часовий витрата:

де Кч - коефіцієнт годинної нерівномірності витрачання води на поливання, для середніх міст Кч = 0,4.

Максимальний секундний витрата води:

1.2.2 Витрата води на поливання зелених насаджень

Максимальний добовий витрата:

де Fз - площа зелених насаджень, м2;

Qр - норма витрати води на поливання, приймається 3,0-4,0 л/м2;

n - число полівок, у добу приймається 1-2.

0,15 - 15% від усієї площі, поливається.

Середній часовий витрата:

Максимальний часовий витрата:

Максимальний секундний витрата води:

Розрахункові витрати води на господарсько-питні та комунальні потреби населених місць зводимо в табл. 1.3.

Таблиця 1.3 - Витрати води на господарсько-питні та комунальні потреби міста.

Характер витрати

води

1

Господарсько-питні

потреби населення

16445,27

685,22

994,36

276,2

2

Невраховані витрати

1644,53

68,52

99,44

27,62

3

Поливання вулиць і

площ

10,96

0,46

0,18

0,05

4

Поливання зелених

насаджень

520,32

21,68

8,68

2,41


РАЗОМ

18621,08

775,88

1102,66

306,28

1.3 Витрата води для промислових підприємств

Витрата води для промислових підприємств складається з витрат води на господарсько-питні та комунальні потреби, витрати води на душі і витрати води на виробничі потреби.

1.3.1 Витрата води на господарсько-питні потреби підприємства

На крахмалопаточной заводі працює 1150 осіб, у тому числі в максимальну зміну 445 осіб.

Завод працює в три зміни з наступним розподілом працюють по змінах:

1 зміна максимальна - 445 чол - 39% від усієї кількості працюючих, тоді на 2 і 3 зміну доводиться по 61% від усієї кількості працюючих, тобто по 352 чоловік.

У холодних цехах працює 80% від загальної кількості працюючих, а в гарячих цехах 20% що становить:

хол. цеху 80% - 920 осіб,

гір. цеху 20% - 230 осіб.

У максимальну зміну, з кількістю працюючих 445 чол.:

хол. цеху 80% - 356 осіб,

гір. цеху 20% - 89 осіб.

Середній часовий витрата:

,

де 0,045 і 0,025 - відповідно норми водоспоживання на 1 робітника в гарячих і холодних цехах;

Nг і Nх - відповідно кількість працюючих на підприємстві в гарячих і холодних цехах.

Розрахункові максимальний часовий і секундний витрати в розрізі доби, повинні прийматися за зміну, в якій працює найбільша кількість робітників, тобто в 1 зміну.

Максимальний часовий витрата:

,

де nг та NХ - відповідно кількість працюючих на підприємстві в гарячих і холодних цехах.

Kг і Kx - коефіцієнти годинної нерівномірності відповідно в гарячих і холодних цехах kг = 2,5, Kx = 3;

tcм - тривалість робочої зміни в годинах, 8 годин.

Максимальний секундний витрата води:

1.3.2 Витрата води на душі на підприємстві

Кількість працюючих, які користуються душами, встановлюється для кожного підприємства з дотриманням санітарних норм проектування промислових підприємств.

На електросталеплавильному заводі кількість працюючих, які користуються душами, становить 30% від загального числа працюючих, тобто 345 осіб, з розподілом по цехах:

в холодних цехах 10% - 115 осіб,

в гарячих цехах 20% - 230 осіб.

У максимальну зміну, з кількістю працюючих 455 осіб.:

в холодних цехах 10% - 46 осіб,

в гарячих цехах 20% - 91 чоловік.

За нормами користування душем приймається протягом 45 хв. Після закінчення кожної зміни, а тому максимальний часовий витрата води на душі становить:

,

де ,

0,06 і 0,04 - відповідно норми витрати на один душ в гарячих і холодних цехах.

Максимальний секундний витрата води:

1.3.3. Витрата води на виробничі потреби промпідприємства

Витрата води на виробничі потреби промпідприємств повинен прийматися за даними технологів підприємств.

Максимальний добовий витрата води підприємств на виробничі потреби:

,

де П - добова продукція підприємства;

qуд - середній питома витрата на виробництво одиниці продукції, м 3.

Максимальний часовий витрата при цьому дорівнює:

де t - тривалість роботи підприємства протягом доби, год

Максимальний секундний витрата води на виробничі потреби:

Таблиця 1.4 - Витрата води для промислових підприємств

Характер витрати води

1

Господарсько-питні потреби промпідприємства

-

1,39

9,92

2,76

2

Витрата води на душі

-

-

9,74

2,71

3

Витрата води на виробничі потреби

3900

-

162,5

45,14


РАЗОМ

3900

1,39

182,16

50,61

1.4 Витрата води на пожежогасіння

Розрахунковий витрата на зовнішнє пожежогасіння залежить від розмірів населеного пункту, поверховості будівлі і ступеня їх вогнестійкості, розмірів виробничих будівель, категорій виробництв та ін факторів.

Максимальний секундний витрата води на гасіння пожеж визначається за формулою:

,

де qпож - розрахункова витрата води на пожежогасіння 1 зовнішнього пожежі, л / с;

q'пож - розрахункова витрата води на внутрішнє пожежогасіння, л / с;

n - число пожеж.

Виходячи з розрахункової тривалості пожежі tn = 3 ч., повний витрата води на гасіння пожежі може бути визначений за формулою:

,

Витрата води на пожежогасіння за 1 годину:

Секундний витрата води на пожежогасіння:

Таблиця 1.5 - Зведена таблиця витрат води.

Характер витрати

води

1

Господарсько-

питні потреби

населення

16445,27

685,22

994,39

276,2

2

Комунальні потреби

міста

531,28

22,14

8,86

2,46

3

Невраховані витрати

1644,53

68,52

99,44

27,62

4

Витрати води для

промпідприємства

-

-

182,18

50,61

5

Витрата води на

пожежогасіння

-

-

288,

80


РАЗОМ

186,21

775,88

1572,87

436,89

2. ТРАСУВАННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ І СКЛАДАННЯ ЇХ РОЗРАХУНКОВИХ СХЕМ

Магістральна водопровідна мережа проектується у вигляді системи 4 замкнутих кілець, що охоплюють цілі групи кварталів (рис. 2.1). Кільця розрахункової мережі повинні бути по можливості витягнутими вздовж пере-ного напрямку течії води. Довжина розрахункових ділянок кілець магістраль-ної мережі знаходиться в межах 400-1000 м. Вузлові точки мережі нумеруються, проставляються довжини кожної ділянки між вузловими точками, а також на-меча місце зосередженого витрати води - промпідприємства.

Визначаємо питома витрата води за формулою:

де Q - загальний секундний витрата, л / с;

qсоср - витрата води на промпідприємств, л / с;

- Сумарна довжина ділянок магістральної мережі, м.

Для кожної ділянки магістральної мережі визначаємо сплатити витрати за формулою:

,

де qуд - питома витрата, л / С.М;

l - розрахункова довжина ділянки мережі, м.

Обчислені дорожні витрати води окремих ділянок замінюємо вузловими витратами за формулою:

,

тобто вузловий зосереджений витрата в кожному вузлі мережі дорівнює напівсумі дорожніх витрат всіх ділянок мережі, що примикають до даного вузла.

л / с

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Контрольна робота
72.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Водопостачання та водовідведення
Водопостачання та водовідведення міста
Проектування систем водопостачання та водовідведення
Комунальна енергетика водопостачання та водовідведення
Аналіз суми витрат підприємства Водоканал на послуги водопостачання та водовідведення
Сучасний стан водовідведення міста Іркутська
Розрахунок норм водоспоживання та водовідведення на підприємствах теплоенергетики
Моделювання контуру стабілізації тиску у вихідному колекторі АСУ водовідведення
Водопостачання
© Усі права захищені
написати до нас