Виробничий травматизм Вплив вібрацій на організм людини

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Зміст

Порядок розслідування, реєстрації та обліку виробничого травматизму на залізничному транспорті

Вплив вібрації на організм людини, нормування, вимірювальні прилади. Засоби індивідуального захисту

Можливі небезпеки, пов'язані з явищами електризації та атмосферної електрики. Конструкція блискавковідводу, розрахункові схеми і вживані заходи захисту

Задача 4

Задача 10

Список використаної літератури

Порядок розслідування, реєстрації та обліку виробничого травматизму на залізничному транспорті

Процес попередження виробничого травматизму, що є вельми важливою виробничої завданням, нерозривно пов'язаний з побудовою досконалої системи обліку та аналізу причин нещасних випадків на виробництві. Головні труднощі при аналізі виробничого травматизму полягає в однозначному визначенні основних причин нещасних випадків, тому що на практиці переважна більшість нещасних випадків відбувається внаслідок декількох взаємопов'язаних причин.

Етапи аналізу:

1. Виявлення всіх причин, що призвели до травме.2. Встановлення взаємозв'язку тих причин, які призвели до нещасного случаю.3. Визначення основних причин нещасного випадку, що викликали травмування потерпілого.

Для характеристики рівня виробничого травматизму на підприємстві і в цілому по галузі, для порівняння різних підприємств за рівнем травматизму поширення отримали відносні показники травматизму, що визначаються за даними звітів про нещасні випадки. Основними з них є показники частоти і тяжкості травматизму, коефіцієнти частоти та тяжкості.

Показник частоти травматизму на 1000 працюючих:

П ч = Т * 1000 / Р

де Т - число травм у звітному періоді з втратою працездатності на 1 і більше днів; Р - середньооблікова чисельність працюючих за звітний період часу.

Показник тяжкості травматизму:

П т = Д / Т,

де Д - загальна кількість днів непрацездатності у потерпілого (1 і більше днів);

Т - загальна кількість таких нещасних випадків за той же період.

Коефіцієнт непрацездатності виражається формулою:

К н = П ч * П т

У ході аналізу виробничого травматизму необхідно виявити співвідношення нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом і не пов'язаних з ним.

Матеріальні наслідки за кожною з основних причин виробничого травматизму:

Σ П т = П т * У т,

де Σ П т - загальна сума матеріальних наслідків від виробничого травматизму

У т - частка числа днів непрацездатності, по якій причина виробничого травматизму в загальному їх числі дорівнює:

У т = Д тв / Σ Д тв

де Д тв - число днів непрацездатності

Д тв-то ж у цілому по підприємству

Смертельний результат, інвалідність характеризуються формулою:

У т = (Д тв + Д тп) / (Д тв + Д тп)

Д тв - число днів, недопрацьованих у звітному періоді постраждалим зі смертельним результатом

Д тв - то ж у цілому по підприємству

Д тв + Д тп - визначаються по кожному потерпілому шляхом підсумовування числа робочих днів з дня смерті або виходу на інвалідність до кінця звітного періоду

Якщо на виробництві є нещасні випадки зі смертельним результатом, то коефіцієнт охорони праці знижується до нуля.

Розслідуванню та обліку підлягають нещасні випадки (травма, в тому числі отримана в результаті тілесних ушкоджень іншою особою, гостре отруєння, тепловий удар, опік, обмороження, стомлення, ураження електричним струмом, укуси комах і плазунів. Пошкодження, отримані в результаті вибухів, аварій та т.д.), які потягли за собою необхідність переведення працівника на іншу роботу, тимчасову або стійку втрату ним працездатності або його смерть й що відбулися при виконанні працівником своїх трудових обов'язків на території організації або поза нею, а також під час проходження до місця роботи або з роботи на транспорті, наданому організацією.

Дія Положення поширюється на роботодавця, працівників, громадян (цивільно-трудовий договір підряду), студентів (виробнича практика) і т.д.

Внаслідок отримання травми роботодавець мул уповноважена особа зобов'язаний:

надати першу допомогу (доставка в лікарню при необхідності);

формувати комісію з розслідування нещасного випадку (що складається з представника роботодавця, спеціаліста з охорони праці, професійного органу або іншого уповноваженого працівниками представника органу). Комісія повинна складатися не менш, ніж з трьох чоловік. Затверджується наказом керівника організації або уповноваженої особи. Керівник, безпосередньо відповідальний за безпеку на ділянці, в розслідуванні не бере участь. Розслідування обставин і причин нещасного випадку проводиться протягом 3-х діб з моменту його пригоди, а групового або зі смертельним результатом - протягом 15 днів.

Комісія зобов'язана:

забезпечити збереження обставин і причин нещасного випадку, обстановки на робочому місці та обладнання;

повідомити протягом доби, про кожен груповий нещасний випадок (два і більше постраждалих), з можливим інвалідним наслідком або смертельним результатом:

державної інспекції праці за суб'єктами РФ;

до прокуратури за місцем, де стався нещасний випадок;

до органів виконавчої влади; відповідний федеральний орган виконавчої влади з відомчому наказом;

до територіального органу державного нагляду;

в організацію, котра спрямовує працівника;

в територіальне об'єднання профспілок.

Відповідальний за організацію і своєчасне розслідування, облік нещасних випадків, розробляє реалізацію заходів щодо усунення причин цих нещасних випадків несе роботодавець.

Комісія опитує і виявляє очевидців. та осіб, які допустили порушення.

На вимогу комісії роботодавець зобов'язаний забезпечити:

виконання технічних розрахунків. лабораторне дослідження, випробування та інші заходи. залучення фахівців-експертів.

фотографування;

надання транспорту, службового приміщення, зв'язку, спецодягу, взуття та ін, засобів індивідуального захисту, необхідних для розслідування.

Нещасні випадки оформляються актами за формою Н-1 (4 екз), зберігаються на підприємстві 45 років і використовуються при обліку та аналізі виробничого травматизму.

Результати розслідування кожного нещасного випадку розглядаються роботодавцем з метою розробки заходів щодо їх попередження, вирішення питань про відшкодування шкоди потерпілого, компенсації та пільги.

Акт направляється до гол. інженеру (протягом 3-х днів акт повинен бути завірений).

Перший прим. - На руки потерпілому (зберігається 45 років);

Другий прим. - В підрозділі, де стався нещасний випадок;

Третя прим. - У відділі охорони праці підприємства;

Четвертий прим. - До міністерства з його затребованию.

Адміністрація несе відповідальність: дисциплінарну; матеріальну; адміністративну; кримінальну

Причини нещасних випадків:

організаційні (об'єктивні);

технічні (суб'єктивні).

Травма - зовнішнє пошкодження організму людини, що відбулося в результаті дії небезпечного виробничого фактора.

20. Особливості освітлення великих відкритих просторів. Порядок розрахунку освітлювальних установок при використанні прожекторів і відповідні розрахункові формули. Розшифровка позначення ПЗС-45 і його основна характеристика.

Розміри освітлюваної площі, особливості розміщується на цій площі виробництва та інші характеристики освітлюваного об'єкта визначають передусім можливості розміщення опор і тим самим тип освітлюваних приладів, а також зону роботи тієї або іншої групи прожекторних світильників.

При заданій горизонтальної освітленості в кілька люкс і більшої освітлюваної площі не слід застосовувати прожектори з вузьким пучком променів; в цьому випадку застосовуються світильники, наприклад, з ксеноновим лампою, яка має малим коефіцієнтом підсилення, але дають потужний світловий потік.

Не слід забувати, що нормування освітленості для відкритих просторів обумовлене іншими факторами, ніж для закритих приміщень. Нормативні вимоги до освітленості закритих приміщень визначають, з одного боку, гігієнічними вимогами (забезпечення відомого рівня працездатності очі до кінця робочого дня) і з іншого, - економічними можливостями народного господарства в даний період.

В умовах же відкритого простору нормативне значення освітленості визначають в - залежно від характеру роботи. При наявності великих відстаней між джерелами світла і освітлюються об'єктами рівень нормативної освітленості ближче до його мінімально допустимому, а не до оптимального значення.

Для освітлювальних установок, що застосовуються на території з рухом транспорту, необхідний рівень освітленості визначають умовами виявлення перешкоди з відстані, достатньої для проведення гальмуючого маневру, а також яскравістю і контрастністю перешкоди і навколишнього фону, кутовим розміром перешкоди, ймовірною швидкістю руху транспорту і т п. Для цих умов істотно не мінімальне, а середнє значення освітленості дорожнього полотна. На будівельних майданчиках, кар'єрах, де умови роботи наближаються до робіт у закритих приміщеннях, як вихідний параметр при нормуванні освітленості будуть не лінійні, а кутові розміри розглянутого об'єкта.

Необхідний рівень освітленості на будівельному майданчику повинен складати 0,5 ... 2 лк.

Освітлювальні установки для будівельних майданчиків мають свої особливості і багато в чому відрізняються від освітлювальних установок діючих підприємств, Такі установки споруджуються тільки на період будівництва а потім демонтуються. Для здешевлення освітлювальної установки і скорочення термінів її виконання прожектори, прожекторні, щогли і опори, інші елементи освітлювальної установки потрібно використовувати як інвентарну техніку багаторазового застосування. Після закінчення будівельних робіт всі елементи освітлювальної установки повинні розбиратися на окремі легко перевозяться частини і спрямовуватися на нові об'єкти.

Рекомендується також, де це можливо, замість тимчасових освітлювальних установок, що споруджуються на період будівництва, здійснювати запроектоване постійне висвітлення споруджуваного споруди та використовувати його в період будівництва. Необхідно також застосовувати пересувні освітлювальні установки, наприклад, пересувні прожекторні, щогли. При освітленні великих територій на кожній з прожекторних щогл встановлюють кілька прожекторів, тому для кожної з декількох встановлюються на щоглі груп прожекторів необхідно правильно вибрати кут нахилу. Прожекторні щогли при цьому необхідно розглядати як єдиний потужний світильник. У залежності від прийнятих параметрів установки прожекторів кожної з групи створюється різне розподіл світлового потоку і, отже, різне розподіл освітленості навколо щогли. Для освітлення великих територій, де зазвичай застосовуються щогли висотою 30 м і необхідно рівномірне освітлення, існує кілька типових варіантів установки прожекторів, кожен з яких відрізняється характером розподілу сумарного світлового потоку від всіх прожекторів, тобто освітленістю на території навколо щогли.

Вплив вібрації на організм людини, нормування, вимірювальні прилади. Засоби індивідуального захисту

Вібрація являє собою процес поширення механічних коливань у твердому тілі. При дії вібрації на організм (рис.2) важливу роль відіграють аналізатори ЦНС - вестибулярний, шкірний і інші апарати.

Рис.2. Дія вібрації на людину

Тривалий вплив вібрації веде до розвитку професійної вібраційної хвороби. Вібрація, впливаючи на машинний компонент системи ЧС (людина - машина), знижує продуктивність технічних установок (за винятком спеціальних випадків) і точність зчитувальних показань приладів, викликає знакозмінні призводять до втомного руйнування напруги в конструкції і т.д.

Вібрації можуть бути ненавмисними (наприклад, через погану балансування та центрування обертових частин машин і устаткування, пульсуючого руху рідини, роботи перфоратора) і спеціально використовувані в технологічних процесах (віброзанурювачі паль, вібраційне обладнання для виробництва залізобетонних конструкцій і укладання бетону, спеціальне обладнання для прискорення хімічних реакцій тощо). Вібрації характеризуються частотою і амплітудою зміщення, швидкістю і прискоренням.

Особливо шкідливі вібрації з вимушеною частотою, яка співпадає з частотою власних коливань тіла людини або його окремих органів (для тіла людини 6 ... 9 Гц, голови 6 Гц, шлунку 8 Гц, інших органів - у межах 25 Гц).

Частотний діапазон розладів зорових сприйнять лежить між 60 і 90 Гц, що відповідає резонансу очних яблук.

При роботі будівельних машин і технологічних процесів існують горизонтальні та вертикальні поштовхи і тряска, що супроводжуються виникненням періодичних імпульсних прискорень. При частоті коливань від 1 до 10 Гц граничні прискорення равни10 мм / с, є невідчутними, 40 мм / с - слабоощутімимі, 400 мм / с - сильно відчутними і 1000 мм / с - шкідливими.

Низькочастотні коливання з прискоренням 4000 мм / с - нестерпні.

Вібрація за способом передачі тілу людини підрозділяється на загальну (вплив на все тіло людини) і локальну (вплив на окремі частини тіла - руки або ноги).

Загальну вібрацію за джерелом її виникнення та можливості регулювання її інтенсивності оператором підрозділяють на наступні категорії (ГОСТ 12.1 012-90 Вібраційна безпека. Загальні вимоги):

Категорія 1 - транспортна вібрація, що впливає на оператора на робочих місцях самохідних та причіпних машин і транспортних засобів при їх русі по місцевості, агрофону та дорогах, в тому числі при їх будівництві, при цьому оператор може активно, у відомих межах, регулювати дії вібрації.

Категорія 2 - транспортно-технологічна вібрація, що впливає на людину-оператора на робочих місцях машин з обмеженою рухливістю при переміщенні їх за спеціально підготовлених поверхнях виробничих приміщень, промислових майданчиків і гірських виробок; при цьому оператор може лише іноді регулювати вплив вібрації.

Категорія 3а-технологічна вібрація, що впливає на оператора на робочих місцях стаціонарних машин або передається на робочі місця, які не мають джерел вібрації.

Категорія 3б - вібрація на робочих місцях працівників розумової праці і персоналу, не займається фізичною працею. До неї відносяться робочі місця на промислових кранах, біля верстатів металів і деревообробних, ковальсько-пресового обладнання, ливарних машин та іншого стаціонарного технологічного устаткування.

Локальна вібрація викликає спазми судин, які починаються з кінцевих фаланг пальців рук і поширюються на всю кисть, передпліччя, захоплюють судини серця. Діапазон частот 35 ... 250 Гц є найбільш критичним для розвитку вібраційної хвороби.

Локальна вібрація по джерелу виникнення поділяється на:

передається від ручних машин (з двигунами), органів ручного управління машин та обладнання;

передається від ручних інструментів (без двигунів) і оброблюваних деталей.

При гігієнічній оцінці двох видів вібрації слід мати на увазі, що санітарно-гігієнічні вимоги та правила в першому випадку включаються в технічну документацію на машини та обладнання, а в другому - в документацію на технологію проведення робіт. Вібрація робочих місць операторів транспортних засобів та устаткування носить переважно низькочастотний характер з високими рівнями в октавах 1 ... 8 Гц і залежить від технологічної операції, швидкості пересування, типу сидіння, віброзахисту, ступеня зношеності машини, профілю доріг і т.д. Характер спектрів широкосмуговий, при цьому максимум енергії лежить у діапазоні 1 ... 2 Гц;

Гц. 4 ... S Гц. На операторів транспортних засобів звичайно впливає мінлива за рівнями і спектрами вібрація, що включає мікро - і макропауз, причому оператори мають можливість (у відомих межах) регулювати вібраційну експозицію. Спектри вібрацій робочих місць технологічного обладнання носять низько - і середньочастотний характер з максимумом енергії в октавах 4 ... 16 Гц.

Завдяки наявності м'яких тканин, кісток, суглобів, внутрішніх органів та особливостей конфігурації, тіло людини являє собою складну коливальну систему, первинна механічна реакція якої на вібраційний вплив залежить від діапазону частот, зумовлюючи наступні фізіологічні ефекти.

Для санітарного нормування і контролю вібрацій використовуються середньоквадратичні значення віброприскорення та віброшвидкості, а також їх логарифмічні рівні в децибелах (ГОСТ 12.1 012-90).

Для вимірювання вібрації застосовуються віброметри і шумоміри з додатковим пристосуванням - передпідсилювачем, що встановлюються замість мікрофона. Широке поширення отримали прилади ВШВ-ЗМ2 - вимірювачі шуму і вібрацій.

Віброізоляція, захист споруд, машин, приладів і людей від шкідливого впливу вібрації шляхом введення демпферів між джерелами вібрації і захищеними об'єктами

Індивідуальні засоби захисту від вібрації це рукавички, демпфери, спеціальні костюми і взуття.

Можливі небезпеки, пов'язані з явищами електризації та атмосферної електрики. Конструкція блискавковідводу, розрахункові схеми і вживані заходи захисту

Виникнення і збереження зарядів статичної електрики (СТЕ) називають електризацією тел.

Заряди СТЕ утворюються при деформації (вигині, розтягуванні, різанні і т.п.) і дробленні твердих тіл, розбризкуванні рідин, при відносному переміщенні (терті) твердих тіл, шарів сипучих і рідких тіл, при випаровуванні, сублімації і кристалізації речовин, при опроміненні тел ультрафіолетовим світлом, рентгенівськими променями і атомними частками, при хімічних реакціях між речовинами.

Атоми хімічних елементів електрично нейтральні, оскільки містять однакову кількість негативно заряджених електронів (на орбітах) і позитивно заряджених протонів (в ядрі атома). Нейтральними в звичайних умовах є всі фізичні тіла. Заряди СТЕ утворюються в результаті перерозподілу заряджених частинок (електронів) в тілах. В основі механізму перерозподілу заряджених частинок лежить явище екзоелектронной емісії (ЕЕ) - виліт електронів за межі тіла.

Спільним у всіх явищах, що призводять до виникнення зарядів статичної електрики (СТЕ), є повідомлення (передача) тілам надлишкової внутрішньої енергії; явища різняться лише способом передачі енергії. Поява в тілах надлишкової внутрішньої енергії призводить до підвищення температури тіл щодо навколишнього середовища.

Процесу електризації тіл сприяють такі чинники, як збільшення силової взаємодії контактуючих тіл, збільшення швидкостей переміщення твердих, сипучих і рідких тіл, збільшення відмінності в електроопору тел.

Подвійний електричний шар виникає в результаті примусового перерозподілу заряджених частинок і в силу цього є нестійким утворенням. Близьке розташування зарядів протилежних знакдв створює постійну тенденцію до їх релаксації. Рушійними силами процесу релаксації є як сили відштовхування між зарядами одного знаку, так і сили притягання між негативними і позитивними зарядами. Ці сили можна розрахувати за формулою Кулона

= q , q 2 / R 2, F = q, q 2 / R 2,

\ и qi - заряды; R - расстояние между ними. де q \ і qi - заряди; R - відстань між ними. Релаксація зарядів СТЕ відбувається переважно за рахунок переміщення електронів, що утворюють негативні заряди.

Релаксація статичної електрики відбувається в наступних формах:

1) розтікання зарядів по поверхні тіла;

2) розподіл зарядів в обсязі тіла;

3) стікання зарядів з поверхні тіла в повітря (освіта стримерів), при цьому в проміжку між тілами відбувається іонізація повітря, завдяки чому створюються умови для проходження іскрового розряду;

4) іскрові розряди між негативними і позитивними зарядами на поверхнях тіл; ця форма релаксації найбільш ефективна, тому що супроводжується масової рекомбінацією заряджених частинок з утворенням нейтральних атомів.

Збереження зарядів СТЕ у часі залежить в основному від питомого об'ємного електричного опору р тел. Матеріали з р <10 ° Ом-м практично не електризуються: виникнення і релаксація зарядів відбувається приблизно з однаковою швидкістю; з таких матеріалів рекомендується виготовляти виробниче обладнання. Матеріали з р> 10 5 Ом-м (наприклад, капрон, р = 10 '2 Ом-м) належать до напівпровідників і діелектриків; вони здатні довго зберігати заряди на своїй поверхні.

горючих газо-, паро- и пылевоздушных смесей. Іскрові розряди між контактуючими тілами можуть мати велику енергію і можуть бути джерелом запалювання горючих газо-, паро-і пилоповітряних сумішей. Саме в цьому полягає основний небезпечний фактор статичної електрики. За статистичними даними іскрові розряди СТЕ є причиною приблизно 60% всіх вибухів на вибухопожежонебезпечних виробництвах.

Відповідно до ГОСТ 12.1 018-86 "ССБТ. Пожежна безпека. Електростатична іскробезопасность.0бщіе вимоги", характеристиками запальною здібності розрядів СТЕ є мінімальна енергія і мінімальний заряд запалювання.

Ступінь електризації тіла характеризується величиною його електричного потенціалу ср (В) щодо землі. Потенціали тел вимірюють статичним кіловольтметри. ( Кл) равен произведению потенциала на электрическую емкость тела С ( Ф) относительно земли: Електричний заряд тіла q (Кл) дорівнює добутку потенціалу на електричну ємність тіла С (Ф) відносно землі:

q = Рср.

До першої групи заходів із захисту відносяться: зменшення силового впливу при роботі з матеріалами і виробами, зменшення швидкостей переміщення твердих, сипучих і рідких тіл, виготовлення контактуючих тіл з одного матеріалу або з матеріалів з близькими електроопору, додавання до обсягу діелектричних матеріалів струмопровідних домішок (алюмінієва пудра, графітний порошок), нанесення на поверхню тіл струмопровідних лакофарбових покриттів або плівок, додавання в електризуються рідини антистатичних добавок (слабких електролітів, наприклад олеат натрію), обробка плівкових матеріалів антистатиками.

У другу групу включаються три заходи.

1. Заземлення металевого та електропровідного неметалевих виробничого обладнання. Заземлення забезпечує відведення утворюються зарядів в землю. Обладнання приєднують до заземлювача не менше ніж у двох точках; опір заземлювача не повинно перевищувати 100 Ом; практично використовують готові заземлювачі електроустановок. Корпуси автоцистерн заземлюють за допомогою металевої ланцюга, постійно стикається з землею; під час заправки автоцистерни на базі палива її корпус з'єднують зі стаціонарним заземлите-

Для захисту людини і виключення розрядів СТЕ з нього використовуються антистатична одяг та взуття, струмопровідні підлоги (з питомим опором не більше 10 Ом-м), а також струмопровідна оббивка стільців і легкознімні електропровідні браслети; оббивка стільців і браслети повинні бути заземлені.

Атмосферний електрику утворюється і концентрується в хмарах - утвореннях з дрібних водяних частинок, що знаходяться в рідкому і твердому стані.

Ступінь вибухопожежонебезпечності об'єктів оцінюється за класифікацією Правил улаштування електроустановок (ПУЕ). , II , III ) и два типа (А и Б) зон защиты объектов от прямых ударов молнии. Інструкція з проектування і влаштування захисту від блискавки СН 305 - 77 встановлює три категорії пристрою блискавкозахисту (I, II, III) і два типи (А і Б) зон захисту об'єктів від прямих ударів блискавки. Зона захисту типу А забезпечує перехоплення на шляху до захищається не менше 99,5% блискавок, а типу Б - не менше 95%.

За I организуется защита объектов, относимых по классификации ПУЭ к взрывоопасным зонам классов B - I и В-П (см. гл. 20). категорії організується захист об'єктів, віднесених за класифікацією ПУЕ до вибухонебезпечних зон класів B - I і В-П (див. гл. 20).

осуществляется защита объектов, относимых по классификации ПУЭ к взрывоопасным зонам классов B - Ia , B - I 6 и В-Па. По II категорії здійснюється захист об'єктів, віднесених за класифікацією ПУЕ до вибухонебезпечних зон класів B - Ia, B - I 6 і В-Па.

За III категорії організується захист об'єктів, віднесених за ПУЕ до пожежонебезпечних зон класів П-1, П-П і П-Па. Імпульсне електроопір заземлювача для кожного струмовідводу на об'єктах 1 категорії захисту повинно бути не більше 10 Ом. Типові конструкції заземлювачів, що задовольняють цій вимозі, наведені в інструкції СН 305-77. Захист об'єктів 111 категорії від прямих ударів блискавки організується так само, як для об'єктів 11 категорії, але вимоги до заземлювачів нижче: імпульсне електроопір кожного заземлювача не повинно перевищувати 20 Ом, а при захисті димових труб, водонапірних і силосних веж, пожежних вишок-50 Ом .

Задача 4

Розрахувати Товщину гумових прокладок під енергетичну установку для захисту фундаменту і робочого місця від динамічних дій.

Маса енергетичної установки, кг

160

Число обертів вала електродвигуна, об / хв

3000

Маса залізничної плити, кг.

350

Допустиме навантаження на прокладку, кгс / см

4

Динамічний модуль пружності, кгс / см

200

Рішення:

Знайдемо частоту вимушених коливань:

Y = Q / m = 8,6.

Знайдемо статичну осадку амортизаторів:

S = Dm / Dn = 50.

Визначимо частоту власних коливань установки на амортизаторах:

2= Q / m 2 = 18,9. Y 2 = Q / m 2 = 18,9.

Співвідношення вимушених і власних коливань становитиме 0,5.

= Q / m 1/ m 2 = 1.3 Коефіцієнт віброізоляції буде дорівнює 4. K = Q / m 1 / m 2 = 1.3

Площа всіх прокладок дорівнює 15.

/ m 1/ dm 2* m 2). Виходячи з отриманих даних, кількість прокладок складе 12 штук при їх розмірі 6 / 10 і товщині 1,7 (Dm / m 1 / dm 2 * m 2).

Задача 10

Розрахувати строп із сталевого каната, призначеного для підйому вантажу.

Маса вантажу, т

4

Кут гілок стропа

2

Кут нахилу до вертикалі, град.

30

Коефіцієнт запасу міцності

4

Рішення:

Стропальники зобов'язані

дотримуватися вимог безпеки праці для забезпечення захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів, пов'язаних з характером роботи:

розташування робочих місць поблизу перепаду по висоті 1,3 м і більше;

пересуваються конструкції;

обвалення незакріплених елементів конструкцій будівель і споруд;

падіння вищерозташованих матеріалів, інструменту.

1. Намалювати ескіз стропування вантажу, найчастіше використовуваного у вашій виробничої діяльності.

Малюнок 6 - Ескіз стропування вантажу

2. Маркувальний групу каната з тимчасового опору розриву приймаємо рівної 180 кгс / мм.

Розрахункове розривне зусилля каната в цілому визначаємо за формулою:

= S * k R = S * k

- нагрузка, действующая на канат, кН (натяжение ветви каната); де S - навантаження, яке діє на канат, кН (натяг вітки каната);

- коэффициент запаса прочности, который для неперегибающихся канатов равен 5, для перегибающихся - 6. k - коефіцієнт запасу міцності, який для неперегібающіхся канатів дорівнює 5, для перегинаються - 6.

Зусилля (натяг) в кожній гілці строп визначаємо за формулою:

= n * Q гр / ( m * k ) S = n * Q гр / (m * k)

- коэффициент, зависящий от угла наклона α (при α = 30 º n = 1,41), Q гр - масса поднимаемого груза, кг; m - число ветвей каната; k - коэффициент неравномерности нагрузки на ветвь стропа, зависящий от числа ветвей (при m = 1…2 k = 1) де n - коефіцієнт, що залежить від кута нахилу α (при α = 30 º n = 1,41), Q гр - маса вантажу, що піднімається, кг; m - число гілок канату; k - коефіцієнт нерівномірності навантаження на гілку стропа, що залежить від числа гілок (при m = 1 ... 2 k = 1)

= 1, 41 * 40 00/ (2 * 1) = 1410 кН S = 1, 41 * 40 00 / (2 * 1) = 1410 кН

= S * k = 1410 * 1 = 1410 кН R = S * k = 1 410 * 1 = 1410 кН

4. Підберемо за ГОСТ діаметр каната

Діаметр каната стропа дорівнює: 4.8 мм

5. Норми вибракування сталевих канатів наведені в табл.1

Таблиця 1 - Норми вибракування сталевих канатів

Конструкція каната

Звивка каната

Кількість обривів при первісному коефіцієнті запасу міцності

6 * 19 про. с.

Хрестова

одностороння

12

6

6 * 37

Хрестова

Одностороння

22

11

6 * 61

Хрестова

Одностороння

36

18

18 * 19

Хрестова

Одностороння

36

18

Список використаної літератури

  1. Бобін Є.В. Боротьба з шумом і вібрацією на залізничному транспорті. - М.: Транспорт, 2003

  2. Громадянська оборона на залізничному транспорті: Підручник для вузів ж-д. транспорту / Под ред. І.І. Юрпольского. - М.: Транспорт, 2001.

  3. Охорона навколишнього середовища: Підручник для техн. спец. Вузів / За ред. С.В. Бєлова. - 2-е вид., Перер. І доп. - М.: Вища школа, 2001.

  4. Допомога по акустичної віброізоляції машин і устаткування. - М.: Стройиздат, 2003

  5. Русин В.І. Охорона праці в будівництві. Інженерні рішення: Довідник. -2010


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Безпека життєдіяльності та охорона праці | Контрольна робота
67.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Вплив культури охорони праці на виробничий травматизм з постраждали
Вплив культури охорони праці на виробничий травматизм з постраждалими у стані алкогольного спяніння
Виробничий травматизм
Виробничий травматизм і професійні захворювання
Радіація її вплив на організм людини 2
Вплив вібрації на організм людини
НС та вплив шуму на організм людини
Вплив шуму на організм людини
Вплив куріння на організм людини
© Усі права захищені
написати до нас