Виробнича гімнастика

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення ------------------------------------------------- ------------------ 1
Фізична культура в режимі робочого дня ---------------------- 3
Виробнича гімнастика ---------------------------------------- 5
Вступна гімнастика ------------------------------------------------ ----- 6
Фізкультурна пауза ------------------------------------------------ ---- 9
Фізкультхвилинки ------------------------------------------------- ------- 15
Фізичні вправи під час обідньої перерви ------- 16
Використана література ------------------------------------------- 17

Введення
Праця - істинний стрижень і основа режиму здорового життя людини. Існує хибна думка про шкідливу дію праці яскравому нібито "знос" організму, надмірна витрата сил і ресурсів, передчасне старіння. Праця як фізичний, так і розумовий як шкідливий, але, навпаки, систематичний, посильний, і добре організований трудовий процес надзвичайно впливає на нервову систему, серце і судини, кістково-м'язовий апарат - на весь організм людини. Постійне тренування у процесі праці зміцнює наше тіло. У наблюдающихся випадках перенапруження і перевтоми людини винен не саму працю, а неправильний режим праці. Потрібно правильно і вміло розподіляти сили під час виконання роботи, як фізичної, так і розумової. Рівномірна, ритмічна робота продуктивніше і корисніше для здоров'я працюючих, ніж зміна періодів простою періодами напруженої, нагальної роботи. Цікава й улюблена робота виконується легко, без напруги, не викликає втоми і втоми. Важливий правильний вибір професії відповідно до індивідуальних здібностей і схильностями людини. Для працівника важлива зручна робоча форма, він повинен бути добре проінструктований з питань техніки безпеки. Безпосередньо до роботи важливо організувати своє робоче місце: прибрати все зайве, найбільш раціонально розташувати всі інструменти і т.п. Освітлення робочого місця повинно бути достатнім і рівномірним. Необхідною умовою збереження здоров'я в процесі праці є чергування роботи і відпочинку. Відпочинок після роботи зовсім не означає стану повного спокою. Лише при дуже великому стомленні може йти мова про пасивний відпочинок. Бажано, щоб характер відпочинку був протилежний характеру роботи людини ("контрастний" принцип побудови відпочинку). Людям фізичної праці необхідний відпочинок, не пов'язані з додатковими фізичними навантаженнями, а працівникам розумової праці необхідна в години дозвілля певна фізична робота. Таке чергування фізичних і розумових навантажень корисне для здоров'я.
Для формування правильного режиму праці та відпочинку необхідно знання значення фізичної культури і спорту в застосуванні до цих режимів.

Фізична культура в режимі робочого дня
Раціональний, науково обгрунтований змінний режим праці та відпочинку - це таке чергування періодів роботи і перерв на відпочинок, при якому зберігається висока продуктивність праці та високий рівень працездатності людини й відсутня надмірне стомлення протягом усієї робочої зміни. Оптимальний режим праці і відпочинку повинен відповідати таким основним вимогам. По-перше, він повинен забезпечити високу продуктивність праці, показником якої може служити кількість продукції, виробленої за зміну, час, витрачений на одиницю продукції, наявність і відсутність шлюбу. По-друге, він сприяє збереженню високого рівня працездатності, який характеризується наступними ознаками: відновленням функціональних показників під час перерв до рівня, нижчого до дорабочему; наявністю стійкого рівня функціональних психофізіологічних показників під час роботи і після закінчення її послідовних періодів; швидкої врабативаемості, тривалим підтриманням високого рівня працездатності та тривалості праці; попередженням та обмеженням розвитку глибоких стадій виробничого стомлення.
При визначенні ефективності знову розробленого режиму праці та відпочинку необхідно порівняти регулювання ключових фізіологічних функцій до і після раціоналізації режиму з існуючими нормальними межами (межами) і оптимальним рівнем визначення даних ключових функцій.
Для оптимізації змінного режиму праці та відпочинку, здібності і продуктивності праці використовується виробнича гімнастика, окремі вправи і комплекси оздоровчо-профілактичної гімнастики, ходьба, спортивні ігри під час обідньої перерви та інші засоби відновлення працездатності (масаж, водні процедури, психорегулирующим заняття).

Виробнича гімнастика
Особливе місце в оптимізації режиму праці та відпочинку належить виробничої гімнастики. Багатий досвід сотень підприємств, численні наукові дослідження, проведені за останні два десятиліття, як на виробництві, так і в лабораторіях, стверджують незаперечну користь введення раціонально організованої виробничої гімнастики у режим праці на різних ділянках сучасного виробництва.
Велике практичне значення виробничої гімнастики видно в тому, що вона сприяє прискоренню входження в роботу на початку робочого дня (вступна гімнастика) і попереджає зниження працездатності в кінці першої половини робочого дня і в останні години роботи (фізкультурна пауза і фізкультмінути). У цьому і фізіологічний сенс «гострого» впливу вступної гімнастики. У середині і в кінці робочого дня застосування комплексів фізичних вправ фізкультурної паузи і фізкультурної хвилини спрямоване на прискорення та поглиблення відпочинку під час регламентованих перерв. У цьому фізіологічний сенс «гострого» дії фізкультурних пауз і фізкультхвилинок.

Вступна гімнастика
Мета вступної гімнастики полягає в тому, щоб за допомогою виконання певним чином підібраних гімнастичних вправ протягом 4-5 хв. прискорити протікання фізіологічних процесів і тим самим створити стан більшої готовності до роботи, прискорити і оптимізувати прояв РДС.
Вступна гімнастика повинна бути спрямована на вдосконалення функціонування відповідного стереотипу діяльності нервових центрів. У комплексі вправ вступної гімнастики доцільно застосовувати такі вправи, які були б близькими до дій, виконуваних під час роботи. Тому перед застосуванням вступної гімнастики необхідно добре вивчити виконувану на даному виробничому ділянці роботу і підібрати вправи, що прискорюють прояв функцій тих органів і систем, які відіграють провідну роль у процесі даного конкретного виду праці. Зокрема, у вступній гімнастики доцільно застосовувати вправи з зростаючим темпом рухів - від повільного до помірного і від помірного до підвищеного. При цьому для забезпечення швидкого засвоєння виробничого робочого місця рекомендується у вступній гімнастці розвивати кілька перевищує середній темп роботи.
При побудові комплексів вступної гімнастки (як комплексів фізкультурної паузи) рекомендується враховувати наступні сторони трудової діяльності:
1. робочу позу (стоячи або сидячи), положення тулуба (зігнуте або пряме, вільне або напружене);
2. робочі руху (швидкі або повільні, напружені або ненапряженная, з великою амплітудою або силою, симетричні чи асиметричні, одноманітні або різноманітні і т. п.);
3. характер трудової діяльності (точність рухів, повторюваність руху, швидкість реакцій, напруженість і концентрацію (уваги, навантаження на органи почуттів, психічну і м'язову навантаження, монотонність праці, складність та інтенсивність розумових процесів);
4. ступінь і характер втоми за суб'єктивними показниками (розсіяна увага, відчуття болю в м'язах, головний біль, дратівливість тощо);
5. наявність людей, які займаються виробничою гімнастикою, мають відхилення у здоров'ї (для них доцільно підібрати спеціальний комплекс з урахуванням відхилень у здоров'ї, не забуваючи при цьому завдань виробничої гімнастики).
Для раціонального підбору вправ необхідно правильно вивчити робочі руху: їх форму, кількість повторень, темп і ритм, характер участі у роботі певних м'язових груп (ступінь розвиваються ними зусиль, взаємодію один з одним і т. п.). Такий аналіз дозволяє визначити помірну навантаження на ті м'язові групи і нервові центри, які будуть зайняті в подальшої трудової діяльності. При складанні комплексів вступної гімнастики та фізкультурної паузи доцільно враховувати такі основні принципи:
1) відповідність змісту комплексів завдань конкретних форми виробничої гімнастики;
2) різносторонню дію комплексів на організм займаються;
3) відповідність застосовуваних вправ Особливо займало і умов проведення занять;
4) взаємодія вправ у комплексі гімнастики;
5) відповідність навантаження підготовленості займаються;
6) необхідність фізичного вдосконалення займаються.
Виходячи з цих принципів у загальному випадку в комплекс ввідна гімнастики слід включати наступні групи вправ:
I. Ходьба.
II. Вправи на підтримання з глибоким диханням.
III. Вправи для м'язів тулуба і плечового пояса (нахили, повороти тулуба з великою амплітудою і активними рухами рук).
IV. Вправи на розтягування м'язів ніг, а також вправи загального впливу (напів шпагати, присідання, біг на місці, підскоки).
V. Вправи для м'язів рук і плечового пояса (на розтягування і м'язове зусилля, для збереження хорошої постави).
VI. Вправи на точність рухів і концентрацію уваги.
Колективне виконання вправ у загальному режимі і темпі допомагає зосередити увагу, піднімає настрій і покращує самопочуття. Перша вправа має бути організуючим. Зазвичай - це ходьба в середньому темпі під бадьору музику. Друга вправа-потягування з глибоким диханням-виконується в повільному темпі. Загальне навантаження від вправ не повинна викликати почуття втоми. Для цього необхідно дотримуватись певних правил:
1. Під час виконання вправ займаються повинні відчувати почуття доступною м'язової роботи, посильної і приємною.
2. Необхідно створювати легке тонізуючу стан основних працюючих м'язових груп.
3. Закінчувати вступну гімнастику рекомендується двома вправами, одне з яких знімає зайве збудження, інше допомагає налаштуватися на майбутню виробничу діяльність. Остання вправа - на вдосконалення точності рухів і концентрацію уваги - виконується в темпі майбутніх робочих рухів.
4. Після виконання всього комплексу вправ у займаються не повинно з'являтися бажання відпочити.
Фізкультурна пауза
Іншою формою виробничої гімнастики, що проводиться в першу і другу половини робочого дня протягом 5-6 хвилин, є фізкультурна пауза, протягом якої виконуєте комплекс з 6-7 спеціально підібраних фізичних вправ. Фізіологічне значення фізкультурних пауз полягає в прискоренні і поглибленні відпочинку під час регламентованих перерв, у відновленні порушених динамічних стереотипів та в запобіганні можливого їх порушення. Звідси випливає дуже важливе положення: призначати перерви для фізкультурних пауз доцільно в моменти, які передують розвитку втоми, з тим розрахунком, щоб запобігти можливість зниження працездатності і зберегти на всьому протязі робочого дня високий рівень продуктивності праці. Тому їх треба призначати в моменти настання початкових ознак втоми, які бажано визначати в попередніх дослідженнях змін працездатності у працюючих на даній ділянці виробництва. Під час фізкультурних пауз, тобто активного відпочинку, виконуються такі вправи, які забезпечують перемикання діяльності на м'язові групи, які не брали (або мало що брали участь) в основній роботі. Ця рекомендація грунтується на одному з основних природних законів високої продуктивності праці - закони зміни діяльності. Якщо вправи для активного відпочинку (фізкультурної паузи) обрані правильно, то за законом індукції в м'язах і нервових центрах, стомлених попередньою роботою, індукується (наводиться) гальмування, під впливом якого прискорюються і поглиблюються процеси відновлення, активізується їх відпочинок. Проте встановлено, що при надмірних подразненнях «працюючих» під час активного відпочинку нервових центрів описаний механізм розбудовується і дає негативний ефект, У зв'язку з цим необхідно організувати фізкультурну паузу так, щоб створити найкращі умови для перемикання уваги і діяльності працюючих (відповідний комплекс вправ, психологічна обстановка, методично раціональне проведення фізкультурної паузи і т.д.). Доцільно підбирати такі вправи, які давали б посильну тонізуючу навантаження, сприяли поглибленню гальмування і прискорення відновних процесів у відповідних нервових центрах. Дослідження показали, що виконання комплексу фізкультурної паузи в середньому і швидкому темпі відновлює працездатність набагато ефективніше, ніж виконання цих же вправ у повільному темпі. Це відноситься як до роботи легкої та середньої тяжкості фізичної, так і до важкої фізичної роботи. У загальному випадку, як показує досвід роботи, комплекси фізкультурних пауз доцільно змінювати через чотири тижні. Навантаження в комплексі фізкультурної паузи в загальному випадку наростає в середині комплексу і потім знову знижується. Проте залежно від характеру умов праці, від фізичної підготовленості займаються навантаження в комплексі фізкультурної паузи може значно змінюватися (при цьому вона не повинна бути надмірною і руйнувати відновлювальний ефект фізкультурної паузи).
При виборі вправ для комплексу фізкультурної паузи необхідно крім загальних теоретичних положень враховувати характер праці (робоча поза, темп і ритм робочих рухів, їх інтенсивність, ступінь і характер м'язових зусиль), напруга аналізаторів, концентрацію уваги і т. п.
При визначенні навантаження виробничої гімнастики необхідно знайти і дотримуватися оптимальне співвідношення між робочим навантаженням і навантаженням вправ. Ступінь навантаження для вправ активного відпочинку визначають, керуючись наступними правилами.
Працюючим з незначною фізичним навантаженням зазвичай пропонують легкі та середні за навантаженням вправи; для осіб, що працюють з середньою фізичною навантаженням, підбирають більш важкі за навантаженням вправи; при праці, що вимагає участі всіх м'язових груп кінцівок і тулуба, рекомендуються вправи на розслаблення м'язів з урахуванням фізіологічних взаємин нервової індукції, існуючих, між нервовими центрами різних м'язових груп, а також вправи на розтягування м'язів і із середнім навантаженням на непрацюючі м'язи. При напруженій, розумової роботи, супроводжується вираженим нервовим збудженням, навантаження під час фізкультурної паузи повинна бути збільшена, комплекс включає в себе вправи з підвищеним навантаженням (з елементами статичних зусиль).
При розробці типових комплексів вправ фізкультурної паузи в даний час користуються класифікацією поділу різних професій на чотири основні групи праці. У першу групу об'єднані професії, пов'язані з виконанням короткочасних операцій. Вони вимагають невеликих фізичних навантажень і відрізняються монотонністю робочих дій. При цьому виді праці у робітників протягом тривалого часу значно напружене увагу і зір; робочі довгостроково знаходяться в одноманітній позі і виконують дрібні й точні, дуже одноманітні рухи, головним чином пальцями рук (наприклад, швейніци, збирачі дрібних механізмів, перфораторщіци, кесарі-лекальщік та ін.)
Для представників цієї групи праці вправи фізкультурної паузи рекомендується чергувати наступним чином:
1. Вправи в потягуванні.
2. Вправи для м'язів тулуба, рук та ніг (повороти, нахили в сторони і вперед з рухами рук і ніг).
3. Ті ж вправи, але виконання їх більш інтенсивне.
4. Присідання, стрибки, біг, що переходить у ходьбу.
5. Вправи для тулуба, рук і ніг.
6. Розслаблення м'язів рук.
7. Вправи на точність і координацію рухів.
Навантаження збільшується поступово, досягаючи максимуму в четвертому
вправі, а потім знижується.
До другої групи належать представники професій, робота яких
відрізняється помірними фізичними зусиллями, значним напруженням уваги при великій різноманітності трудових рухів (маються на увазі верстатники - токарі, фрезерувальники, автоматники, шлифовальщики, текстильниці та ін.) Для цієї групи комплекс складається з різноманітних динамічних вправ, що підбираються так, щоб вони не з'явилися додатковим навантаженням для м'язів, які брали участь у попередній виробничої діяльності. Комплекс фізкультурної паузи складається з наступних вправ:
1. Вправи в потягуванні.
2. Вправи для м'язів тулуба, рук і ніг (скорочення і розтягування, що змінюються розслабленням).
3. Вправи для м'язів тулуба, рук і ніг (скорочення і розтягування, що змінюються розслабленням).
4. Вправи махового характеру для різних м'язових груп.
5. Присідання, стрибки, біг, що переходить у ходьбу.
6. Махові рухи ногами, що дозволяють розслабити м'язи гомілки і стопи.
7. Вправи в розслабленні найбільш активно працювали м'язових груп з динамічними зусиллями для інших.
8. Вправи на точність і координацію рухів.
У третю групу об'єднуються представники професій, чия праця відрізняється великими фізичними зусиллями та виконанням різноманітних робочих дій, часто в дуже швидкому темпі. До них можна відносять формувальників, прокатників, обрубувач, будівельних робітників, шахтарів тощо У комплекс для робітників цієї групи праці поряд з вправами, спрямованими на загальне різнобічне зміцнення організму, включаються вправи на розтягування та розслаблення м'язів працювали. Одночасно корисно виконання динамічних вправ пропрацювали м'язовими групами. Особливо важливого значення набуває повільне виконання вправ з глибоким диханням.
Фізкультурну паузу корисно поєднувати з легкими водними процедурами (після виконання вправ обтирати теплою водою шию, по пояс тулуб і розтиратися рушником).
Комплекс фізкультурної паузи для осіб, що виконують важку фізичну роботу, доцільно складати з наступних вправ:
1. Вправи в потягуванні (як правило, прогибанием) з глибоким диханням, що закінчуються розслабленням м'язів рук і плечового пояса.
2. Вправи в глибокому диханні і розслабленні м'язів рук.
3. Відпочинок, сидячи в зручній позі (або лежачи) з розслабленими м'язами всього тіла (1-2 хв.). Потім в цій же позі рухи ногами.
4. Вправи, що сприяють поліпшенню постави, рухливості суглобів і розтягування активно працюючих м'язових груп (нахили, повороти тулуба).
5. Активні рухи руками (обертання, ривки, кругові рухи).
6. Вправи для м'язів ніг, тулуба (махи, випади, присідання, стрибки, біг на місці).
7. Вправи на вдосконалення координації рухів і концентрацію уваги.
Для працівників розумової праці, особливо осіб похилого віку, є хороші рекомендації з підбору вправ та проведення фізкультурної паузи (не тільки фізкультурної паузи, а взагалі рухового режиму), викладені в книзі кваліфікованого методиста Є. П. Журавльова «Секрети здоров'я» Рекомендовані у ній вправи і послідовність їх виконання збігаються з типовим комплексом фізкультурної паузи для представленої групи праці. Перша вправа комплексу - це ходьба або легкий біг (біг підтюпцем), друге - потягування з глибоким диханням, третє - напів приседи, присідання з рухами рук; четверте-для м'язів тулуба; п'яте-для рук і плечового поясу, а шосте-біг або стрибки , що переходять в поступово сповільнену ходьбу з дихальними рухами; сьоме-на концентрацію уваги (асиметричні рухи руками і ногами).
Особливо важливе значення для ефективного застосування гімнастики на виробництві набуває врахування індивідуальних особливостей займаються, їх здоров'я і фізичної підготовленості, тобто диференційований підхід до підбору вправ фізкультурної паузи.
Фахівці з виробничої гімнастики розробили різні за характером м'язових зусиль комплекси фізичних вправ для осіб розумової праці. Наприклад, відомі комплекси фізкультурних пауз з переважанням вправ на розслаблення м'язів. В інших комплексах переважають вправи динамічного характеру, що їх з великою амплітудою, без напруги і затримки дихання. Крім того, для працівників кваліфікованої розумової праці можуть бути рекомендовані вправи статичного характеру, що їх з поступовим наростанням м'язового напруження і розтягуванням м'язів до максимуму з наступним їх розслабленням (максимальний рівень напруги і розтягування м'язів дозується самим які займаються). Вправи виконуються на тлі поглибленого та уповільненого дихання. Подібні вправи позитивно позначаються на діяльності основних психофізіологічних функцій та стан центральної нервової системи, збільшуючи її фізіологічну рухливість і тонус, Це, у свою чергу, сприяє активізації відновлювальних процесів у головному мозку, а в цілому - підвищенню розумової працездатності і поліпшення загального стану організму людини.

Фізкультхвилинки
Третя форма виробничої гімнастики - фізкультхвилинки, що складаються, як правило, з двох-трьох вправ (потягування з глибоким диханням, обертання тулуба, присідання та інші), застосовуються для вирішення тих же завдань, що і фізкультурна пауза, як правило, при напруженому розумовому і важкій фізичній праці. Вправи фізкультхвилинки виконуються самостійно і набагато частіше, ніж физкультпауза (приблизно в кінці кожної години роботи).
При організації виробничої гімнастики на конкретній ділянці виробництва необхідно керуватися науково обгрунтованими рекомендаціями. До введення виробничої гімнастики доцільно провести велику організаційну і роз'яснювальну роботу серед трудящих. У процесі занять виробничою гімнастикою регулярно визначати її ефективність, і результати доводити до відома кожного працюючого.

Фізичні вправи під час обідньої перерви
Під час обідньої перерви, якщо тривалість його тривала (до 1 години і більше), а прийом їжі був досить короткочасним, який залишився до початку роботи час доцільно не тільки пасивно відпочити, але й виконати певні види вправ з метою активізації відпочинку та відновлювальних процесів. З цією метою в практиці науково виправдане застосовують комплекс легких рухових вправ (5-6 вправ), який виконується в повільному темпі в поєднанні з глибоким диханням і з розслабленням великих м'язових груп. Виконується комплекс, як правило, після спокійного сидіння за 5-10 хв. до початку роботи протягом 3-4 хв.

Використана література
1. Жеребцов А.B. Фізкультура і праця. - М: 1986.
2. Коробков А.В., Головін В.А., Масляков В.А. Фізичне виховання. - М.: Вища школа, 1983.
3. Коц Я.М., Спортивна фізіологія. - М.: Фізкультура і спорт, 1986.
4. Сапоян Г.Г. Фізкультура в режимі для трудящих. - М: 1979р.
5. Федеральний закон про фізичну культуру і спорт в Російській
Федерації від 27 січня 1999 року.
6. Популярна медична енциклопедія. Головний редактор академік Б. В. Петровський. - М: 1981р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Спорт і туризм | Реферат
45.1кб. | скачати


Схожі роботи:
До і післяродова гімнастика для жінок і гімнастика для дитини першого року життя
Виробнича програма і виробнича потужність підприємства
Гімнастика 3
Гімнастика
Гімнастика 2
Артикуляційна гімнастика
Артикуляційна гімнастика 2
Спортивна гімнастика
Ранкова гігієнічна гімнастика
© Усі права захищені
написати до нас