Виробництво і попит на економічні ресурси

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст:
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ... .. ... ... .... ... 3
1. Економічні ресурси
і фактори виробництва ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........ ... 4
1.1.Основние поняття і визначення. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 4
1.2. Значення формування цін на ресурси ... ... ... .......................................... ...... 7
1.3. Складнощі в освіті цін на ресурси ... ... ... ......................................... ..... 8
1.3.1. Особливості формування цін на фактори виробництва
в умовах сучасної Росії ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .. 8
2. Попит на ресурси у відповідності з теорією граничної продуктивності
2.1. Попит на ресурси як похідний попит ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 11
2.2. Граничний продукт у грошовій формі (MRP) ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... 11
2.3. Правило використання ресурсів: МRP = MRC ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... 13
2.4. МRP - це графік попиту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. 13
2.5. Попит на ресурс в умовах недосконалої конкуренції .... ... ... ... ... ... ... .15
2.6. Ринковий попит на ресурс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
3. Зміни в попиті на ресурс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
3.1. Зміни в попиті на продукт ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. 18
3.2. Зміна продуктивності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .. 18
3.3. Ціни на інші ресурси ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... .. 19
4. Еластичність попиту на ресурс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 21
            4.1. Коефіцієнт зниження МР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .22
4.2. Легкість ресурсозамещенія ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .22
4.3. Еластичність попиту на продукт ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
4.4. Співвідношення витрат на працю і загальних витрат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
5. Оптимальне співвідношення ресурсів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. 24
5.1. Правило найменших витрат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. 24
5.2. Правило максимізації прибутку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
Висновок: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 28
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
ВСТУП
 
Виробництво - це діяльність людини, за допомогою якої він задовольняє свої потреби. Адже природа не надає людині необхідні йому блага. Їх треба виробляти. Ось чому виробництво є об'єктивна необхідність.
Потреби людини прийнято поділяти на "матеріальні" і "духовні". Зрозуміло, це дуже приблизне поділ, однак воно вірно відбиває "природні" та "соціальні" початку життя людини. Не треба тільки думати, що задоволення духовних потреб менш клопітно, ніж матеріальних, - вони також забезпечуються всією індустріальною міццю сучасного суспільства.
Потреби людини безмежні і постійно ростуть. В економічній теорії цю тенденцію представляє "закон піднесення потреб ". Зростання потреб постійно підстьобує виробництво.
Отже, призначення виробництва - задоволення потреб людини і суспільства. Досягається це в ході взаємодії людини і природи. А оскільки активною стороною ("суб'єктом") у такій взаємодії виступає людина, то ми можемо зробити ще одне важливе уточнення:
виробництво - це процес перетворення природи людиною, - тварини пристосовуються до природи, людина ж підпорядковує її собі.
1. ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ ТА ФАКТОРИ призводства
1.1.ОСНОВНИЕ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ
 
Ресурси призводства - це сукупність тих природних, а соціальних і духовних сил, які можуть бути використані в процесі створення товарів, послуг та інших цінностей. В економічній теорії ресурси прийнято ділити на
чотири групи:
1) природні - потенційно придатні для застосування у виробництві природні сили та речовини, середовище яких розрізняють "невичерпні" та "вичерпні" (а в останніх - "відновлювані" та "невідновлювані");
2) матеріальні - всі створені людиною ("рукотворні") засоби виробництва, які самі є результатом виробництва;
3) трудові - населення у працездатному віці яке до "ресурсному" аспекті зазвичай оцінюють за трьома параметрами: соціально-демографічному, професійно - кваліфікаційним та культурно - освітньому;
4) фінансові - грошові кошти, які суспільство в змозі виділити на організацію виробництва.
Значимість окремих видів ресурсів змінювалась у міру переходу від доіндустріальної до індустріальної, від неї - до постіндустріальної технології. У доіндустріальному суспільстві пріоритет належав природним і трудовим ресурсам, в індустріальному - матеріальним, в постіндустріальному - інтелектуальним та інформаційних ресурсів.
Природні, матеріальні і трудові ресурси притаманні будь-якому виробництву тому вони отримали назву "базових"; виникли на "ринкової" ступені фінансові ресурси стали називатися "похідними".
Поряд з поняттям "ресурси виробництва" екоіоміческая теорія оперує також поняттям "фактори виробництва". У чому ж їх відмінність?
Коли ми характеризували ресурси, то наголошували, шануй це - ті природні та соціальні сили, які можуть бути залучені у виробництво. Так ось, "фактори виробництва" - економічна категорія, що позначає вже реально залучені в процес виробництва ресурси; отже, "ресурси виробництва" - поняття більш широке, ніж "фактори виробництва". Іншими словами, фактори виробництва - це проізводягцне ресурси.
На відміну від ресурсів, фактори стають такими тільки в рамках взаємодії; тому виробництво завжди є взаємодіє єдність його факторів.
В економічній теорії виділяють три основних фактори виробництва:
1) "земля" - як фактор виробництва має трояку значення:
- В широкому сенсі вона означає усі використовувані у виробничому процесі природні ресурси;
- У ряді галузей (аграрної, видобувної, рибної) "земля" є об'єкт господарювання, коли вона одночасно виступає і "предметом праці", і "засобом праці";
- В межах всієї економіки "земля" може виступити як об'єкт власності (у цьому випадку її власник особистої участі в процесі виробництва може не приймати, - він бере участь опосередковано, наданням "своєї" землі);
2) "капітал" - так називають матеріальні і фінансові ресурси в системі факторів виробництва;
3) "праця" - та частина суспільства, яка безпосередньо зайнята в процесі виробництва (іноді використовують і такий термін, як "економічно-активне населення", який охоплює тільки працездатних, зайнятих у виробництві).
Фактор "праця" включає і підприємництво - шановану у всьому світі діяльність, що вимагає здатності до організації виробництва, вміння орієнтуватися в ринковій кон'юнктурі і безстрашності ризику. У західній традиції повагу до підприємця настільки велике, що його діяльність розглядають як самостійний фактор виробництва.
Головною соціальною функцією підприємця слід визнати організацію дохідного виробництва: більш зацікавлену в цьому сторону, ніж сам підприємець, навряд чи можна відшукати.
Тепер повернемося до всіх трьох факторів виробництва. В економічній науці протягом сторіч йшла дискусія про ролі кожного фактора у створенні вартості товару: "класична" політекономія визнавала пріоритет за працею, тоді як марксистська традиція трактувала вартість як результат тільки праці (в його абстрактному вираженні). І хоча дискусія продовжується, на практиці економісти виходять з концепції, що отримала назву "теорія трьох факторів ". Її зміст зводиться до наступних положень.
Кожен фактор виробництва здатний принести своєму власникові доход: "капітал" приносить "відсоток", "праця" - "зарплату", а "земля" - "ренту":
РЕСУРСИ ФАКТОРИ ДОХІД И
"Природні" "Земля" "Рента"
"Матеріальні" "Капітал" "Відсоток"
"Фінансові"
"Трудові" "Праця" "Зарплата"Прибутковість всіх чинників означає, що всі їхні власники виступають незалежними і рівноправними партнерами. Більш того, можна навіть говорити про своєрідну економічну справедливість, тому що доходи кожного учасника виробництва відповідають вкладом належного йому фактора у створення сукупного доходу.
Виробництво є взаємодія трьох його чинників - це технологічна характеристика виробництва. Але оскільки кожен фактор представлений його власником, то виробництво набуває суспільний характер, стає соціальним процесом. Виробництво перетворюється на результат виробничих відносин між власниками факторів виробництва. А так як в ролі власників можуть виступати і індивіди, і їх групи, і соціальні інститути, то виробництво представлено взаємовідношенням різних економічних суб'єктів (або - різних форм власності - індивідуальної, колективної, державної).
Не всякий власник фактора виробництва неодмінно повинен брати безпосередню участь у виробництві. Однак це - привілей власників лише відчужуваних факторів виробництва - "землі" і "капіталу". Здатність же до праці передати неможливо. Тому той, хто представляє тільки фактор "праця", повинен завжди брати безпосередню участь у виробництві. Отже, його статус як "найманого працівника" об'єктивний, що, втім, не заважає йому мати власність на інші фактори виробництва (приміром придбати акції, нерухомість тощо).
Міра прибутковості кожного фактора в конкретних економічних умовах - одна з центральних проблем економічної теорії. Фактично їй присвячено всі подальші лекції, бо економічна наука є наука про прибутковість факторів виробництва. Проте в даний момент нас цікавить не прибутковість, а процес виробництва як система взаємодії "праці", "землі" і "капіталу".
1.2.ЗНАЧЕНІЕ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА РЕСУРСИ
Існує декілька взаємопов'язаних причин, що обумовлюють необхідність вивчення формування цін на ресурси:
1. Грошові доходи. Найважливішим у цінах на ресурси є те, що вони представляють собою основний фактор, що впливає на грошові доходи. Витрати, які підприємці несуть при придбанні економічних ресурсів, у загальному вигляді виступають як доходи (у вигляді заробітної плати, ренти, відсотка, прибутку) домогосподарств, що пропонують наявні в їхньому розпорядженні людські та майнові ресурси.
2. Розподіл ресурсів. Іншим важливим аспектом у формуванні цін па ресурси є те, що подібно до того, як ціни на продукцію забезпечують регулювання надходження готових товарів і послуг покупцям, так і ціни на ресурси сприяють розподілу рідкісних ресурсів серед різних галузей і фірм. Розуміння механізму впливу цін на ресурси на їх розміщення особливо важливо у зв'язку з тим, що в динамічній економіці ефективний розподіл ресурсів з плином часу викликає безперервне переміщення ресурсів між їх альтернативними користувачами.
3. Мінімізація витрат. Для фірми ціни на ресурси є витратами виробництва, і щоб отримати максимум прибутку, фірма повинна виробляти найбільш вигідну дохідну продукцію з найбільш ефективним поєднанням найменш дорогих ресурсів. При даному рівні технології саме ціни на ресурси визначають ту кількість землі, праці, капіталу і підприємницьких здібностей, які можна використовувати у виробничому процесі.
4. Питання економічної політики. Нарешті, крім вищевказаних об'єктивних факторів, що впливають на формування цін на ресурси, існує безліч етичних аспектів і проблем економічної політики. Зокрема, аморальний підхід до встановлення цін на ресурси приводить до значного нерівності в розподілі особистих доходів. Як і раніше залишається нагальним питання про розмір часток доходу, що йдуть конкретним соціальним групам. Яке має бути розподіл національного доходу між "доходами капіталістів" (прибутком, позичковим відсотком, рентою) і "трудовим доходом" (заробітною платою)? Чи слід вводити спеціальний податок на "надлишок" прибули? Чи необхідно державі встановлювати нижча межа заробітної плати у вигляді законодавчого мінімуму заробітної плати? А законодавчі стелі ставок відсотка? Чи є обгрунтованими поточні державні субсидії фермерам?
1.3.СЛОЖНОСТІ В ОСВІТІ ЦІН НА РЕСУРСИ
Точки зору економістів на основні принципи утворення цін на ресурси в цілому збігаються. Проте існують значні розбіжності, а іноді і плутанина у відношенні того, які з цих основних принципів слід застосовувати до конкретних ресурсів і певним ринків. Якщо економісти єдині в тому, що ціноутворення та використання економічних ресурсів (факторів виробництва) є феноменом попиту і пропозиції, то вони також визнають, що на окремих ринках пропозиція і попит на ресурси можуть сильно відхилятися від звичайних.
Ситуація, крім того, ускладнюється тим, що на ринкові сили попиту і пропозиції можуть впливати (або навіть їх витісняти) політика та практичні заходи держави, фірм і профспілок, не кажучи вже про безліч інших інституційних чинників.
 
1.3.1. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ РОСІЇ
У розвинутій економіці зі сформованою інфраструктурою виробники мають адаптивну реакцію на мінливі ринкові сигнали. Рух товарних цін на продукцію фірми (підприємства) змушує її міняти структуру виробництва, його профіль і масштаби, що обумовлює зміну стратегії управління. Нова стратегія передбачає орієнтування вже на нові види ресурсів. Але проблема полягає не тільки в тому, щоб визначити, які ресурси необхідні. Важливо знати, яке їх поєднання забезпечить фірмі найменші витрати і найбільший дохід. Тому фірма почне пошук можливих варіантів поєднання ресурсів для вибору найкращого з них. Отже, фірма повинна вибирати. Але для цього ринки ресурсів повинні представити для продажу багатий асортимент і характеризуватися достатньою товарної насиченістю. Проблема вибору альтернативних варіантів поєднання ресурсів по-справжньому постає в умовах конкурентної пропозиції ресурсів, коли проблема полягає не в тому, щоб знайти потрібний ресурс, а в тому, щоб профінансувати його покупку. (Дефіцитом стають не ресурси, а гроші.) Поки ще рано говорити про формування такої ситуації в Росії.
У нашій економіці з розпадом Радянського Союзу розірвалися господарські зв'язки, і підприємства втратили традиційних партнерів. Стався різкий обвал виробництва. У цих умовах підприємствам не до вибору найкращого часу. Вони купують те, що вдається придбати на наявні кошти. На міжнародний же ринок, де вибір дуже широкий, у більшості підприємств виходу немає через відсутність валютних коштів ". Тому процес мінімізації витрат для російської економіки протікає досить мляво, загальмовано. Закон заміщення факторів виробництва, пов'язаний з витісненням дорогого чинника більш дешевим, припускає знову-таки наявність на ринку ресурсів - носіїв альтернативних технологій. У нас же такий ринок знаходиться в стадії становлення. Тому він дуже далекий від необхідного насичення. Дефіцитність обертається недоступністю нових напрямів, розвитку, що веде до закостеніння виробничого апарату, його недостатню спрямованості на маневрування ресурсами на користь найбільш дешевого варіанту.
Становище ускладнюється браком накопичень, характерним для спаду виробництва, що вилилися в кризу неплатежів, що ускладнює господарський маневр. Все це говорить про те, що в Росії поки не склалися умови для рівноваги на ринку факторів виробництва, коли від витрат на 1 дол будь-якого фактора виробництва виходить рівний граничний продукт.
Тим не менш вимога отримати рівний дохід на одиницю витрат, ресурсів вже багато в чому визначає поведінку наших бізнесменів, коли вони міняють вид діяльності. Так звані «човники» зазвичай змінюють асортимент закупівель, якщо прибутковість їх починає падати.
Слід особливо відзначити характерні особливості формування ринку землі. Земля в умовах державного соціалізму була національним надбанням. Тепер вона стала переходити у приватну власність громадян. Це стосується дачних ділянок, ділянок садівницьких товариств та присадибного господарства сільських жителів.
При сформованому несприятливому для рубля співвідношенні національної валюти з ключовими валютами світу підприємствам ще довго доведеться відчувати валютний голод.
Ще не вирішено питання про власність на землю підприємств. Але які б не були перспективи втілення його в життя, ясно одне-плата за землю, за користування природними ресурсами, так звані «рентні платежі» повинні знайти своє законне місце в господарському житті.
Що ж стосується особливостей російського праці, пов'язаних з формуванням ціни праці, відзначимо найбільш яскраво виражені з них.
1. Більш низький рівень оплати праці порівняно з країнами розвиненої ринкової економіки. Це обумовлено низькою ефективністю виробництва, коли одиниця праці у нас приносить в порівнянні з розвиненими країнами менший приріст граничного продукту. Крім того, на рівень заробітної плати тисне дуже сильний прес витрат на утримання армії і ВПК, що знекровлює галузі народного споживання. Сформовані макропропорції не дозволяють забезпечити неінфляційний зростання заробітної плати.
2. Низький рівень заробітної плати призводить до заниження вимог до технічного прогресу. Зазвичай вигідність впровадження нової техніки обумовлена ​​критерієм економії фонду оплати праці. А він якраз дуже невисокий. Все це пояснює, чому ринок засобів виробництва в Росії поглинає не тільки кращі західні зразки, а й ту техніку, яка не реалізується в своїх країнах в умовах конкурентного ринку.
3. Певна частина фонду заробітної плати країни по суті має зовсім інший зміст. Вона представляє не оплату ціни праці, а є допомогою з безробіття. Це стосується матеріального утримання осіб, що знаходиться у вимушених відпустках через простої підприємств. Розчинення у фонді оплати праці, допомоги по безробіттю занижує його реальний рівень і накладає на підприємства непомірний тягар матеріальної зашиті непрацюючого населення.
4. В умовах Росії реальна ціна праці знаходиться під тиском інфляційного податку. Кризовий стан економіки виявляється і в кризі неплатежів підприємств одне одному. Тому підприємства не мають грошових фондів, щоб регулярно виплачувати заробітну плату. Запізнілі виплати в умовах інфляції означають втрату доходу працівників. Це рівнозначно введенню нового податку на доходи, що, природно, веде до зниження ціни праці.
Тягар інфляційного податку особливо підвищується в галузях з тривалим виробничим циклом, в тому числі в наукомістка виробництві. Тому звідси можливий відтік робочої сили в напрямку галузей з більш коротким циклом.
5. Сформоване велика відмінність в оплаті праці бюджетних організацій і комерційних структур неминуче веде до відтоку робочої сили на більш високооплачувані робочі місця. Це тягне за собою необхідність підтягування заробітків працівників бюджетних організацій. Такий процес неминучий, бо ринок як великий зрівнювач висуває вимогу рівної оплати за рівну працю.
Наша головна мета:
виявити основні фактори, які зумовлюють попит на економічні ресурси. У своєму аналізі ми обмежуємося розглядом тільки такого чинника виробництва, як праця, оскільки розроблені принципи в цілому застосовні також до землі, капіталу і підприємницьким здібностям.
2.СПРОС НА РЕСУРСИ
ВІДПОВІДНО ДО ТЕОРІЄЮ
Гранична продуктивність
 
Найменш складний метод визначення попиту на ресурси полягає в припущенні, що фірма купує якийсь певний ресурс на конкурентному ринку і в свою чергу продає свою продукцію на конкурентному ринку. Простота даної ситуації полягає в тому, що в умовах конкуренції фірма продає стільки своєї продукції, скільки вона вважає за необхідне при існуючій ринковій ціні. Фірма реалізує таку незначну частку загального обсягу продукції, що це не робить ніякого впливу на ціну товару. Аналогічно на ринку ресурсів конкуренція означає, що фірма купує таку невеличку частку загальної пропозиції ресурсу, що купується фірмою кількість ресурсу не робить впливу на його ціну.
2.1.СПРОС НА РЕСУРСИ ЯК похідний попит
Визначивши ці спрощують допущення, можна виділити найбільш важливий момент: попит на ресурси є похідним попитом, тобто похідним від готових товарів і послуг, які виробляються за допомогою даних ресурсів. Ресурси задовольняють потреби споживача не прямо, а опосередковано, через виробництво товарів і послуг. Домогосподарства бажають споживати різні продукти харчування або продукти, виготовлені за допомогою ресурсів, а не самі ресурси.
2.2.ПРЕДЕЛЬНИЙ ПРОДУКТ
ВДЕНЕЖНОЙ ФОРМІ (М R Р)
Похідний характер попиту на ресурси означає, що стійкість попиту на будь-який ресурс буде залежати від 1) продуктивності ресурсу при створенні товару і 2) ринкової вартості, або ціни, товару, виробленого за допомогою даного ресурсу. Іншими словами, ресурс, який є високопродуктивним при виробництві товару, високо оцінюється суспільством, буде користуватися великим попитом. З іншого боку, попит буде млявим на відносно непродуктивний ресурс, за допомогою якого можна лише виробляти якийсь товар, що не користується великим попитом у домогосподарств. І не буде ніякого попиту на ресурс, який є феноменально ефективним у виробництві того, що ніхто не хоче купувати!
Роль продуктивності та ціни продукту при визначенні попиту на ресурси можна чітко показати за допомогою таблиці 1.
Таблиця1: Попит на ресурс: реалізація продукту в умовах чистої конкуренції (гіпотетичні дані)
Одиниці ресурсу
Всього продукту
Граничний продукт (МР) Δ (2)
Ціна продукту
Загальний дохід (2х4)
Граничний продукт у грошовому виразі (МRP) Δ (5)
0
0
0
2
0
0
1
7
7
2
14
14
2
13
6
2
26
12
3
18
5
2
36
10
4
22
4
2
44
8
5
25
3
2
50
6
6
27
2
2
54
4
7
28
1
2
56
2

Передбачається, що фірма купує один змінний ресурс - праця - для свого заводу. Дані в колонках 1-3 нагадують нам про можливість застосування в даній ситуації закону спадної дохідності, відповідно до якого граничний продукт праці (МР) падає нижче певної точки. Для спрощення передбачається, що зменшення граничного продукту починається з першим найнятим робітникам.
Вже підкреслювалося, що похідний попит на ресурс залежить не тільки від продуктивності даного ресурсу, але також і від ціни на вироблений за допомогою даного ресурсу продукт. У колонці 4 подано відомості про ціну. Зауважимо, що ціна продукту є постійною, в даному випадку дорівнює 2 дол., Бо ми припускаємо існування конкурентного ринку продукції. Множачи дані колонки 2 на дані колонки 4, отримуємо загальний дохід у колонці 5. З даних про загальному доході легко обчислити граничний продукт в грошовому виразі (МRР) - приріст загального доходу в результаті застосування кожної додаткової одиниці змінного вводиться фактора виробництва (у даному випадку - праці). Він зазначений у колонці 6.
2.3.ПРАВІЛО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ:
М R Р = М R З
 
Цифрові дані МRР - колонки I і 6 - показують значення попиту фірми на працю. Щоб пояснити, чому це так, спочатку потрібно з'ясувати правило, яким керується фірма для отримання прибутку при застосуванні будь-яку ресурсу. Щоб максимізувати прибуток, фірма повинна використовувати додаткові одиниці будь-якого даного виду ресурсу до тих пір, поки кожна наступна одиниця дає приріст загального доходу фірми, а не загальних витрат. В економістів існують спеціальні терміни для позначення, як приросту загальних витрат, так і приросту загального доходу в результаті застосування кожної додаткової одиниці праці або іншого змінного ресурсу. Ми вже відзначили, що, виходячи з визначення, МRР показує, який приріст загального доходу в результаті використання кожного наступного найнятого робітника. Величина, на яку кожна додаткова одиниця ресурсу дає приріст витрат (витрат на ресурси), називається граничними витратами на ресурси (МRС). Отже, можна змінити формулювання правила використання ресурсів таким чином: для фірми буде прибутковим застосовувати додаткові одиниці ресурсу до тієї точки, в якій МRР даного ресурсу дорівнює МRС. Якщо число робітників, яких у поточний момент наймає фірма, таке, що МRР останнього найнятого робітника перевищує його або її МRС, то фірма явно отримає прибуток від найму ще більшої кількості робітників. Але якщо число найманих таке, що МRС останнього робочого перевищує МRР, то фірма наймає робітників, які "не оплачують самі себе", і тому вона може збільшити свій прибуток, лише звільнивши якесь число робітників. Читач погодиться, що це правило - МRР = МRС - дуже схоже на правило максимізації прибутку - МR = МС, - використане при визначенні цін і обсягу продукції. Логічне обгрунтування обох правил одне і те ж, але тепер акцент робиться на витрати на ресурси, а не на випуск продукції.
2.4. МRР - ЦЕ ГРАФІК ПОПИТУ
Оскільки ціна на продукт і граничний дохід на чисто конкурентному ринку продукції рівні, оскільки і ціна на ресурси і граничні витрати на ресурси рівні, коли фірма використовує ресурси у боротьбі з конкурентами. На чисто конкурентному ринку праці ставка заробітної плати встановлюється сукупним, або ринковим, пропозицією праці чи ринковим попитом на працю. Одинична фірма не може впливати на цю ставку заробітної плати, тому що вона наймає досить невелику частку сукупного обсягу запропонованого праці. Це означає, що сукупні витрати на ресурси зростають точно на величину існуючої ставки заробітної плати для кожного найманого додаткового робочого, ставка заробітної плати та МRС рівні. З цього випливає, що фірма буде наймати робітників до точки, в якій ставка заробітної плати (або МRС) дорівнює їх МRР, якщо тільки вона наймає робітників в умовах конкуренції.
Відповідно, використовуючи дані колонки 6 таблиці 1, знаходимо, що якщо ставка заробітної плати дорівнює 13,95 дол., То фірма буде наймати тільки одного робітника, тому що перший робочий забезпечить приріст сукупного доходу на 14 дол. і трохи менше - 13,95 дол. - Приріст сукупних витрат. Для кожного наступного рабочею, однак, МRС перевищує МRР, а це означає, що для фірми невигідно наймати нікого з цих робітників. Якщо ставка заробітної плати становить 11,95 дол., То, застосовуючи ту ж аргументацію, побачимо, що фірмі вигідно наймати як першого, так і другого робітника. Аналогічно: якщо ставка заробітної плати дорівнює 9,95 дол., То наймуть трьох чоловік. Якщо 7,95 - то чотирьох. Якщо 5,95 - то п'ятьох. І так далі. Очевидно, що графік МRР відображає попит фірми на працю, бо кожна точка на цьому графіку (кривої) показує кількість робітників, яких найняла б фірма при кожній можливій ставці заробітної плати. Графічно це наведено на рисунку 1.
Малюнок 1. Попит виробника на ресурс в умовах чистої конкуренції.
\ S
Ціна ресурсу
(Ставка з / плати)
Кількість необхідного ресурсу
Крива МRР - це крива попиту на ресурс. Розташування кривої залежить від граничної продуктивності даного ресурсу і ціни продукту. В умовах чистої конкуренції ціна продукту є постійною; отже, виключно через спадної граничної продуктивності крива попиту на ресурс плавно знижується.
2.5.СПРОС НА РЕСУРС в умовах недосконалої конкуренції
Наш аналіз попиту на працю не набагато ускладнюється, якщо припустити, що фірма продає свою продукцію на ринку з недосконалою конкуренцією. Чиста монополія, олігополія і монополістична конкуренція на ринку продукції означає, що крива попиту на продукцію фірми полого знижується, тобто фірма змушена прийняти більш низьку ціну на продукт, щоб збільшити його реалізацію; в таблиці 2 це враховано.
Таблиця 2: Попит на ресурс: реалізація продукту в умовах недосконалої конкуренції (гіпотетичні дані)
 
Одиниці ресурсу
Всього продукту
Граничний продукт (МР) Δ (2)
Ціна продукту
Загальний дохід (2х4)
Граничний продукт у грошовому виразі (МRP) Δ (5)
0
0
0
2,80
0
0
1
7
7
2,60
18,20
18,20
2
13
6
2,40
31,20
13,00
3
18
5
2,20
39,60
8,40
4
22
4
2,00
44,00
4,40
5
25
3
1,85
46,25
2,25
6
27
2
1,75
47,25
1,00
7
28
1
1,65
46,20
1,05

Дані продуктивності із таблиці 1 збережені в колонках 1-3, але тепер у колонці 4 передбачається, що ціна на продукцію повинна бути знижена, щоб реалізувати граничний продукт, вироблений кожним додатково найнятим робітникам. МRР продавця, який діє в умовах чистої конкуренції, знижується з однієї причини:
зменшується граничний продукт. А МRР продавця, який діє в умовах недосконалої конкуренції, знижується з двох причин: зменшується граничний продукт і падає ціна на продукт, так як зростає випуск продукції.
Слід підкреслити, що зниження ціни, супутнє кожному приросту випуску продукції, відноситься в будь-якому випадку не тільки до граничного продукту кожного наступного робочого, але і до всіх попередніх одиницям продукції, які в іншому випадку могли б бути продані за вищою ціною. Проілюструємо: граничний продукт другого робочого дорівнює 6 одиницям. Ці б одиниць можна продати по 2,4 дол. за кожну або 14,4 дол. за все. Але це не МRР другого робочого. Чому? Тому що, щоб продати ці 6 одиниць, фірма повинна знизити на 20 центів ціну 7 одиниць продукції, вироблених першим робочим, - одиниць продукції, які могли б бути продані за 2,6 дол. За кожну. Отже, МRР другого робочого становить лише 13 дол. (= 14,4 дол. - (7 х 20 центів)). Аналогічно: МRР третього робочого-8,4 дол. Хоча 5 одиниць, які виробляє цей робочий, коштують на ринку 2,2 дол. кожна, третій робітник не дає приросту загального доходу фірми на 11 дол., якщо врахувати зниження ціни на 20 центів для 13 одиниць продукції, вироблених першими двома робітниками. У даному випадку МRР третього робочого становить лише 8,4 дол. (= 11 дол. - (13 х 20 центів)). І так далі для наступних значень колонки 6.
У результаті крива МRР - крива попиту на ресурс - виробника, що діє в умовах недосконалої конкуренції, має тенденцію бути менш еластичною, ніж крива виробника в умовах чистої конкуренції. При ставці заробітної плати, або МRС, рівною 11,95 дол., Підприємець як в умовах чистої, так і недосконалої конкуренції буде наймати двох працівників. При ставці 9,95 дол. фірма в умовах чистої конкуренції буде наймати трьох робітників, а за недосконалої конкуренції - лише двох. При ставці 7,75 дол. фірма в умовах чистої конкуренції прийме на роботу чотирьох чоловік, а за недосконалої конкуренції - тільки трьох. Різницю в еластичності можна легко побачити, висловивши графічно, як на малюнку 2, дані МRС з таблиці -2 і порівнявши їх з рисунком 1.
Малюнок 1. Попит виробника на ресурс в умовах недосконалої конкуренції.
\ S
Ціна ресурсу (Заробітна плата)
Кількість необхідного ресурсу
Крива попиту виробника на ресурс в умовах недосконалої конкуренції падає вниз, оскільки граничний продукт зменшується і знижується ціна продукту по мірі росту випуску продукції.
Не дивно, що виробник в умовах недосконалої конкуренції менше реагує на зниження заробітної плати при наймі робітників, ніж виробник в умовах чистої конкуренції. Відносне небажання виробника за недосконалої конкуренції використовувати більше ресурсів і відповідно виробляти більше продукції при зниженні цін на ресурс є просто реакцією ринку ресурсу на тенденцію до скорочення обсягу продукції на ринку за недосконалої конкуренції. За інших рівних умов, підприємець в умовах недосконалої конкуренції буде виробляти будь-якого продукту менше, ніж при чистій конкуренції. Для виробництва цього меншої кількості продукції буде потрібно менше ресурсів.
Але тут доречна одна важлива застереження. Ринкова структура чистої монополії та олігополії могла б сприяти технічному прогресу, а також більш високому рівню виробництва, підвищенню зайнятості, зниження цін у довгостроковому періоді в порівнянні з чисто конкурентним ринком. Крива попиту на ресурси в цих випадках не обмежена.
2.6.РИНОЧНИЙ ПОПИТ НА РЕСУРС
Чи можна тепер побудувати криву ринкового попиту на ресурс? Так, можна. Згадайте, що крива загального, або ринкового, попиту на продукт будується шляхом підсумовування по горизонталі кривих попиту окремих покупців на ринку. Аналогічним способом криву ринкового попиту на якийсь певний ресурс можна побудувати точно так само, тобто, підсумовуючи криві індивідуального попиту, або криві МRР для всіх фірм, що використовують даний ресурс.
3.ІЗМЕНЕНІЯ в попиті на ресурси
Що призведе до зміни попиту на який-небудь ресурс, тобто до зрушення кривої попиту? Саме побудова кривої попиту на ресурс грунтується безпосередньо на двох взаємопов'язаних факторах - продуктивності ресурсу і ринковою ціною на продукт, який виробляється за допомогою даного ресурсу. А також вводиться ще один чинник - зміна цін на інші ресурси.
 
 
 
 
3.1.Изменение в попиті на продукт
Оскільки попит на ресурс є похідним, то не дивно, що будь-яка зміна в попиті на продукт буде впливати на ціну продукту і, отже, на МRР даного ресурсу. Звідси висновок:
за інших рівних умов, зміна в попиті на продукт, який виробляється певним видом праці, приведе до зрушення в попиті на працю в тому ж самому напрямку. Так, у таблиці 1 припустимо, що підвищення попиту на продукт призвело до різкого збільшення ціни продукту до 3 дол. Якщо ви обчисліть значення для нової кривої попиту на працю і завдасте їх на малюнок 1, то побачите, що ця крива лежить праворуч від початкової кривої. Аналогічним чином падіння попиту на продукт і зниження його ціни спричинить зсув кривої попиту на працю вліво. Приклад з життя: крах фондової біржі в 1987 р. привів до скорочення обсягу щоденних продажів акцій і відповідному падінню попиту на біржових маклерів, викликавши хвилю звільнень на Уолл-стріті. Аналогічно різке збільшення цін на нафту, природний газ і електрику, що відбувалося з середини 70-х років, призвело до відродження попиту на звичайні дров'яні печі. Цікаво, що на ринку праці це відбилося в зростанні попиту на сажотрусів. Нарешті, наприкінці 1987 р. фірма "Макдоналдс" використовувала телебачення з метою залучення домогосподарок і пенсіонерів на роботу в свої 1600 експрес-кафе. Чому така кампанія з працевлаштування почалася в 1987 р., а не 10 чи 20 років тому? Основною причиною послужило те, що все більше жінок стало присвячувати свій час роботі, і у них залишалося все менше часу для приготування їжі. У результаті цього зріс попит на їжу, приготовлену в експрес-кафе, а також попит на робочих кафе швидкого приготування їжі, місця яких не можна було повністю заповнити підлітками - традиційним джерелом робочої сили в подібних закладах.
3.2.ІЗМЕНЕНІЕ ПРОДУКТИВНОСТІ
 
При незмінності інших факторів, зміна в продуктивності праці веде до однонаправленої зміни кривої попиту на працю. Наприклад, якщо б ми подвоїли значення МР у колонці 3 таблиці 1, то виявили б, що дані МRР теж би подвоїлися, що означає зростання попиту на працю.
Продуктивність будь-якого ресурсу можна змінювати декількома шляхами. 1) Дані про граничну продуктивність, скажімо, праці будуть залежати від кількості інших пов'язаних з ним ресурсів. Чим більше величина таких пов'язаних із працею ресурсів, як капітал і земля, тим вищою буде гранична продуктивність та попит на працю. 2) Технологічні удосконалення надають той самий ефект. Чим вище якість капіталу, тим вища продуктивність праці. Праця сталеливарників, що працюють на сучасних кисневих конвертерах, в які вкладено певну кількість реального капіталу, є більш продуктивним, ніж праця тих, хто працює на старих мартенівських печах, в які вкладено така ж кількість реального капіталу. 3) Підвищення якості самого змінного ресурсу - праці - викликає збільшення граничної продуктивності і, отже, попиту на працю. У результаті отримуємо нову криву попиту на інший, більш кваліфікований, вид праці.
Всі ці міркування важливі для пояснення, чому середній рівень (реальної) заробітної плати вище в Сполучених Штатах Америки, ніж у більшості зарубіжних країн. Американські робітники в цілому здоров'я і підготовленості, ніж в інших країнах, і в більшості галузей вони працюють з використанням більш крупного та більш ефективного парку засобів виробництва, а також багатих природних ресурсів. Це тягне за собою стійко високий попит на працю. З боку пропозиції на ринку праця є відносно рідкісним ресурсом в порівнянні з більшістю зарубіжних країн. Стійкий попит та відносно обмежена пропозиція породжують високі ставки заробітної плати.
3.3.ЦЕНИ НА ІНШІ РЕСУРСИ
Точно так само як зміни в цінах на інші продукти викликають зміну попиту на якийсь певний товар, так і зміни в цінах на інші ресурси можуть змінити попит на якийсь конкретний ресурс. Як ефект впливу зміни ціни продукту Х на попит на продукт Y залежить від того, чи є Х і Y замещающими або доповнюють один одного товарами, так і ефект впливу зміни ціни ресурсу А на попит на ресурс У залежатиме від їх взаємозамінності чи ступеня їх доповнюваності .
Ресурсозаменітелі. Припустимо, що в певному виробничому процесі технологія така, що праця і капітал є заміщають один одного. Іншими словами, фірма може виробляти якусь дану продукцію з відносно невеликою кількістю праці і відносно великою кількістю капіталу і навпаки. Тепер припустимо, що відбувається падіння ціни на машинне обладнання. Відповідне вплив на попит на працю буде результатом двох протилежних ефектів: ефекту заміщення і ефекту об'єму продукції. По-перше, зниження ціни на машинне обладнання спонукає фірму заміщати працю машинним обладнанням. Це явна пристосувальна реакція, якщо фірма прагне зробити будь-який заданий кількість продукції з найменшими витратами. За даних ставках заробітної плати в цьому випадку буде найнято менша кількість праці. Коротше кажучи, ефект заміщення знизить попит на працю. По-друге, при падінні цін на машинне обладнання також знижуються витрати виробництва з випуску різних обсягів продукції. Зі скороченням витрат фірмі вигідніше виробляти і реалізувати більшу кількість продукції. А таке збільшення обсягу виробництва призведе до зростання попиту на всі ресурси, включаючи працю. У зв'язку зі зниженням ціни на машинне обладнання цей ефект обсягу продукції спричиняє за собою зростання попиту на працю.
Ефекти заміщення і обсягу продукції явно діють в протилежному напрямку. При падінні ціни на машинне обладнання ефект заміщення знижує, а ефект об'єму продукції збільшує попит на працю. Фактично вплив на попит на працю буде залежати від відносних величин цих двох протилежних ефектів. Якщо ефект заміщення переважує ефект обсягу продукції, то зниження цін на капітал приведе до зниження попиту на працю. Якщо справедливо зворотне, то попит на працю збільшиться. Узагальнюємо: якщо ефект заміщення переважає ефект об'єму продукції, то зміна в ціні ресурсозаменітеля викликає односпрямоване зміна в попиті на працю. Якщо ефект обсягу продукції перевищує ефект заміщення, то зміна в ціні ресурсозаменітеля викликає різноспрямована зміна в попиті на працю.
Взаємодоповнюючі ресурси. Певні продукти, такі, як камери і плівка, комп'ютери і програмне забезпечення, називаються взаємодоповнюваними товарами в тому сенсі, що вони "йдуть разом", або попит на них пред'являється одночасно. Ресурси можуть бути взаємодоповнюючими в тому сенсі, що збільшення кількості одного з них, що застосовується у виробничому процесі, спричинить за собою також збільшення кількості іншого ресурсу і навпаки. Припустимо, що дрібний виробник металовиробів застосовує штампувальні преси в якості головного елемента основного капіталу. Кожен прес сконструйований так, що ним може керувати один робітник; прес не автоматизований - він не буде працювати сам по собі, - і разом з тим другий робочий буде не потрібен.
Припустимо, що значні технологічні нововведення у виробництві цих пресів призвели до істотного зниження їх вартості. Тепер не буде ніякого негативного ефекту заміщення, бо праця і капітал повинні застосовуватися у фіксованих пропорціях - одна людина на один верстат. Капітал не можна заміщувати працею. Але щодо праці діє позитивний ефект обсягу продукції. За інших рівних умов, зниження цін на засоби виробництва означає зменшення витрат виробництва. Відповідно буде вигідним виробляти більший обсяг продукції. Поступаючи так, фірма буде використовувати як більше капіталу, так і більше праці. Якщо праця і капітал є взаємодоповнюючими, то зниження піни на машинне обладнання призводить до підвищення попиту на працю в силу дії ефекту обсягу продукції. І навпаки, при підвищенні ціни на капітал ефект обсягу продукції викликає зменшення попиту на працю. Наше узагальнення: зміна в ціні взаємодоповнюючих ресурсів призводить до різноспрямованого зміни попиту на працю.
Підсумовуємо: крива попиту на працю підвищується (зсувається вправо), коли:
1) збільшується попит на (а відповідно і ціна на) продукт, вироблений цією працею;
2) збільшується продуктивність праці (МР);
3) зменшується ціна на рссурсозаменітель за умови, якщо ефект обсягу продукція сильніше ефекту заміщення;
4) збільшується ціна на ресурсозамснітель за умови, якщо ефект заміщення перевищує ефект обсягу продукції;
5) знижується ціна на взаємодоповнюючих ресурсів.
 
4. Еластичність попиту на ресурси
Висловлені вище міркування мають безпосереднє відношення до зміщення кривих попиту на ресурс. Такі зміни в попиті слід чітко відрізняти від зміни в кількості необхідного ресурсу. Останнє, згадаємо, не тягне за собою зміщення кривої попиту на ресурс, а призводить до переміщення з однієї точки в іншу на кривій стійкого попиту на ресурс внаслідок зміни ціни на конкретний розглянутий ресурс. Проілюструємо: в таблиці 1 і на малюнку 1 ми відзначали, що зростання ставки заробітної плати з 5,95 дол. до 7,95 дол. призводить до зниження кількості необхідних робітників з п'яти до чотирьох чоловік.
Звідси виникає питання: що визначає чутливість виробників до змін ціни на ресурс? Або, якщо використовувати спеціальну термінологію, що визначає еластичність попиту на ресурс? Деякі усталені положення дозволяють глибше проникнути в суть проблеми при відповіді на дане питання.
 
 
4. 1. КОЕФІЦІЄНТ ЗНИЖЕННЯ МР.
Важливий також такий специфічний показник, як коефіцієнт зниження граничного продукту змінного ресурсу. Якщо граничний продукт праці знижується повільно по мірі його додавання до фіксованого кількості капіталу, то МRР, або крива попиту на працю, буде знижуватися повільно і мати тенденцію до високої еластичності. Незначне зниження ціни на такий ресурс призводить до відносно великим зростанням необхідної кількості ресурсу. І навпаки, якщо гранична продуктивність праці різко падає, то МRР, або крива попиту на працю, швидко знижується. Це означає, що відносно велике зниження ставки заробітної плати супроводжується дуже скромним підвищенням кількості найманого праці; попит на ресурс буде нееластичним.
4. 2. ЛЕГКІСТЬ РЕСУРСОЗАМЕЩЕНІЯ.
Ступінь, з якою здатні взаимозамещающие ресурси, є дуже важливим показником еластичності. Чим більше кількість відповідних ресурсозаменітелей, тим вище еластичність попиту на певний ресурс. Якщо виробник меблів вважає, що п'ять або шість різних порід дерева в рівній мірі підходять для виготовлення кавових столиків, то підвищення ціни на одну із порід дерева може викликати різке падіння попиту на неї, тому що виробник може легко замінити цю породу дерева іншими породами. В іншому крайньому випадку заміщення може виявитися неможливим: боксити абсолютно необхідні для виробництва алюмінію. Це означає, що попит па боксити з боку виробників алюмінію має тенденцію бути дуже нееластичним.
Важливо зауважити, що особливу роль у процесі заміщення ресурсів відіграє час. Наприклад, водії вантажівок якоїсь фірми можуть добитися істотного підвищення заробітної плати поряд з незначним або наступаючим не відразу зниженням зайнятості. Але через якийсь с час, так як вантажівки зношуються і замінюють, фірма може закупити вантажівки більшої вантажопідйомності і тим самим, забезпечивши доставку тієї ж кількості продукції, але з меншою кількістю водіїв. Крім того, у міру зносу вантажівок фірма може залучити цілком інші засоби транспортування. Інший приклад: "Боїнг 737-300" був спеціально сконструйований для двох пілотів, а не для традиційних трьох.
 
4. 3. Еластичність попиту на продукт.
Еластичність попиту на який-небудь ресурс залежить від еластичності попиту на вироблений з його допомогою продукт. Чим вище еластичність попиту на продукт, тим вище еластичність попиту на ресурс. Похідний характер попиту на ресурс повинен був підвести нас до очікування подібної взаємозалежності. Невелике підвищення ціни продукту з великою еластичністю попиту викликає різке зниження випуску продукції і відповідно щодо велике скорочення кількості різних ресурсів, на які пред'являється попит. А це з усією очевидністю наводить на думку, що попит на даний ресурс є еластичним. У самому справі, проведене порівняння попиту на ресурс, коли продукція реалізується в умовах чистої конкуренції (табл. 1 і рис. 1), з одного боку. і в умовах недосконалої конкуренції (табл. 2 і рис. 2) - з іншого, вже показало, що, за інших рівних умовах, чим вище еластичність попиту на продукт, тим вище еластичність попиту на ресурс.
4.4. СПІВВІДНОШЕННЯ ВИТРАТ НА ПРАЦЮ І ЗАГАЛЬНИХ ВИТРАТ.
 
Нарешті, чим більше загальних витрат виробництва припадає ні якийсь ресурс, тим бугая еластичність попиту на даний ресурс. Логічне обгрунтування цього цілком очевидно. У граничному випадку якщо витрати на працю були б єдиними витратами виробництва, то 20%-ве підвищення ставки заробітної плати викликало б зрушення вгору кривої витрат фірми на 20%. При заданій еластичності попиту на продукт таке істотне зростання витрат привів би до відносно великого зниження продажів і різкого скорочення кількості необхідного праці. Попит на працю мав би тенденцію до еластичності. Не якщо витрати на працю склали б 50% витрат виробництва, то 20%-ве зростання ставки заробітної плати викликав би підвищення витрат тільки на 10%. При тій же самій еластичності попиту на продукт було б відносно невелике скорочення продажів і відповідно зменшення кількості праці. Попит на працю мав би тенденцію до нееластичності.
 
 
 
 
5. ОПТИМАЛЬНИЙ СПІВВІДНОШЕННЯ РЕСУРСІВ
 
До цих пір ми концентрували увагу у своїх міркуваннях на одному змінному вводиться факторі виробництва, а саме - праці. Але відомо, що в довгостроковому аспекті фірми здатні змінювати кількість усіх ресурсів, які вони застосовують. Тому важливо розглянути, яке поєднання ресурсів віддасть перевагу фірма, якщо всі ресурси є змінними. Хоча в аналізі ми продовжуємо розглядати два ресурси, цей аналіз можна застосувати для будь-якого числа ресурсів.
У фокусі наших міркуванні знаходяться два взаємозалежних питання:
1. Яким має бути поєднання ресурсів для виробництва будь-якого даного рівня об'єму продукції з найменшими витратами?
2. Яке поєднання ресурсів буде максимізувати прибуток фірми?
5.1. Правило найменших витрат.
Коли фірма виробляє будь-який заданий обсяг продукції при поєднанні ресурсів, що забезпечує найменші витрати? Відповідь: коли останній долар, витрачений на кожен ресурс, дає однаковий граничний продукт. Тобто витрати на виробництво будь-якого обсягу продукції стають мінімальними, якщо граничний продукт на долар вартості кожного застосовуваного ресурсу є однаковим. У випадку використання тільки двох ресурсів - праці і капіталу - мінімізація витрат наступає тоді, коли
МР праці МР капіталу ціна праці = ціна капіталу Ур. (1)
Неважко побачити, чому виконання цієї умови означає виробництво з найменшими витратами. Припустимо, наприклад, що ціни на капітал і на працю становлять долар за одиницю, але капітал і праця застосовуються в таких кількостях, що граничний продукт капіталу - 5, а граничний продукт праці дорівнює 9. Виходячи з рівняння (1), стає зрозумілим, що дане поєднання не забезпечує виробництва продукції з найменшими витратами: МР L / Р L складає 9 / 1, а МР C / P C - 5 / 1. Якщо фірма витрачає на капітал на долар менше і витрачає цей долар на працю, то вона втрачає '5 одиниць продукції, вироблених за допомогою капіталу вартістю в граничний долар, а отримує 9 одиниць продукції від найму праці на додатковий долар. Чистий обсяг продукції збільшується на 4 (= 9-5) одиниць при тих же загальних витратах. Зауважимо, що такий перелив долара з капіталу в працю приводить до того, що для даної фірми крива МР праці зміщується вниз, а крива МР капіталу - вгору, і фірма просувається до стану рівноваги, де умови рівняння (1). У цій точці МР як праці, так і капіталу може бути рівним, наприклад, 7.
Хоча в результаті одних і тих же загальних витрат виходить більше продукції, само собою зрозуміло, що витрати на одиницю - а відповідно і загальні витрати на будь-який даний рівень обсягу продукції - скорочуються. Інакше кажучи, бути здатним зробити більший обсяг продукції при заданій величині загальних витрат - те ж саме, що бути здатним виробляти заданий обсяг продукції при меншій величині загальних витрат. І, як ми бачили, витрати на виробництво будь-якого обсягу продукції можна скорочувати, якщо МР L / Р L ≠ МР C / P C . Але коли перелив доларів між капіталом і працею досягає точки, в якій задовольняються вимоги рівняння (1), то не відбувається ніяких змін в розмірах застосовуваного капіталу та праці, які викликали б зниження витрат. Такому обсягу продукції відповідає поєднання капіталу і праці з найменшими витратами.
Зауважимо, що правило виробництва з найменшими витратами аналогічно правилу максимізації корисності для споживача. Для досягнення максимуму корисності при виборі товарів споживач враховує як свої переваги, відображені в даних про спадної граничної корисності, так і ціни на різні продукти. Виробник бажає мінімізувати витрати аналогічно тому, як споживач прагне максимізувати корисність. У спробі знайти це співвідношення ресурсів виробник повинен враховувати як продуктивність ресурсу, що знаходить відображення в даних про спадної граничної продуктивності, так і ціни (витрати) на різні ресурси. Фірма може вважати вигідним використання дуже невеликої кількості виключно продуктивного ресурсу, навіть якщо його ціна є дуже високою. І навпаки, може розумно використовувати велику кількість відносно непродуктивного ресурсу, якщо ціна на нього буде достатньо низькою.
5.2.ПРАВІЛО МАКСИМІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ
Щоб максимізувати прибуток, недостатньо тільки мінімізувати витрати. Існує багато різних рівнів обсягу виробництва, при яких фірма може виробляти продукт з найменшими витратами. Але є один-єдиний рівень обсягу виробництва, при якому максимізується прибуток. З попереднього аналізу ринків продукту слід, що випуск продукції з максимальним прибутком здійснюється тоді, коли граничний дохід дорівнює граничним витратам (МR = МС). Тепер сформулюємо правило цієї рівності з точки зору витрат на ресурси.
Вивести таке правило - справа нескладна. При складанні графіка попиту на працю на початку цього розділу ми встановили, що кількість найманого праці, що забезпечує максимальний прибуток, має бути таким, щоб ставка заробітної плати, або ціна праці (Р L), дорівнювала граничному продукту праці в грошовому вираженні - (МRР L), або простіше: P L = МRР L.
Таке ж логічне обгрунтування можна застосувати до будь-якого іншого ресурсу, наприклад капіталу. Капітал буде використаний також у максимізує прибуток кількості, коли його ціна дорівнює граничному продукту в грошовому вираженні, або Р C = МRР C . Таким чином, в цілому можна сказати, що при використанні ресурсів на конкурентних:, ринках фірма реалізує максимізуючи прибуток поєднання ресурсів, якщо кожен вводиться фактор виробництва використовується до точки, в якій його ціна дорівнює його граничному продукту в грошовому вираженні:
P L = МRР L
Р C = МRР C  
Інакше це правило можна записати так:            
МRР L / Р L = МRР C / P C = 1 ур (2)
Потрібно звернути увагу в рівнянні (2) на те, що недостатньо, щоб МRР C обох ресурсів були пропорційні їхнім цінам; МRР L. повинні бути рівні їх цінами, тоді їх відношення дорівнює одиниці. Наприклад, якщо МRР С = 15 дол., Р L = 5 дол., MRР C = 9 дол. і Р C = 3 дол., то фірма недовикористає як капітал, так і працю, хоча відносини МRР до ціни на ресурс рівні для обох ресурсів. Тобто фірма могла б збільшувати свій прибуток шляхом залучення додаткової кількості як капіталу, так і праці до тих пір, поки похилі криві МRР капіталу і праці не знизяться до точки, в якій МRР L дорівнює 5 дол., а МRР C дорівнює 3 дол. Тепер співвідношення склало б 5 / 5 і 3 / 3, що дорівнює одиниці.
Слід додати невелику, але важливе зауваження. Хоча ми для простоти викладу і розділили ці два завдання, але становище рівняння (2) про максимізації прибутку включає положення рівняння
(1) про виробництво з найменшими витратами. Тобто фірма, що максимізує прибуток, повинна виробляти продукцію з максимальним прибутком при співвідношенні ресурсів, що забезпечує найменші витрати. Якщо вона не застосовує забезпечує найменші витрати співвідношення праці і капіталу, то вона, звичайно, може робити той самий обсяг продукції з меншими загальними витратами і отримати трохи більший прибуток. Таким чином, необхідною умовою для я максимізації прибутку є дотримання рівняння (1). Але рівняння (1) не є достатньою умовою для максимізації прибутку. Фірма цілком може виробляти "неправильну" продукцію, тобто продукцію, яка не дає максимального прибутку, але при її виробництві забезпечується співвідношення ресурсів з найменшими витратами.
ВИСНОВОК:
1.Ціни на ресурси є основним чинником, що визначає грошові доходи, і одночасно вони виконують функцію розподілу ресурсів по різних галузях і фірмам.
2. Той факт, що попит на будь-який ресурс є похідним від виробленого з його допомогою продукту, явно наводить на думку, що попит на ресурс буде залежати від його продуктивності та ринкової вартості (ціни) товару, який виробляється з його використанням.
3. Графік граничного продукту в грошовому вираженні будь-якого ресурсу суть графік попиту на даний ресурс. Це випливає з правила, згідно з яким фірмі в умовах конкуренції найбільш вигідно застосовувати ресурс до точки, в якій ціна на ресурс дорівнює його граничному продукту в грошовому вираженні.
4. Крива попиту на ресурс полого знижується, бо граничний продукт додаткових вводяться одиниць будь-якого ресурсу знижується відповідно до закону спадної дохідності. Якщо фірма продає продукцію на ринку в умовах недосконалої конкуренції, то крива попиту на ресурс падає ще й з іншої причини: ціна на продукт повинна знижуватися, щоб фірма змогла реалізувати більше продукції. Ринковий попит на ресурс можна вивести шляхом підсумовування по горизонталі кривих попиту всіх фірм, які споживають вказаний ресурс.
5. Попит на ресурс буде змінюватися, тобто крива попиту на ресурс буде переміщатися, в результаті: а) зміни в попиті, а відповідно і в ціні на продукт, який виробляється за допомогою даного ресурсу, б) змін у продуктивності ресурсу в силу або зростання кількості та підвищення якості інших ресурсів, у поєднанні з якими використовується даний ресурс, або у зв'язку з підвищенням якості самого вказаного ресурсу, в) змін в ціні інших ресурсів.
6. Зниження ціни на ресурс "А" зазвичай тягне за собою скорочення попиту на ресурс "В" (ефект заміщення). Але це скорочення може компенсуватися тим, що зниження ціни на "А" призведе до зменшення витрат виробництва і тим самим до зростання рівноважного обсягу виробництва і відповідно до підвищення попиту на "В" (ефект випуску продукції). У відношенні взаємодоповнюваних або пов'язаних ресурсів, на які виявляється спільний попит, не діє ефект заміщення, а тільки ефект випуску продукції.
7. Еластичність попиту на ресурс буде тим менше, а) год
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
143.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Економічні ресурси
Економічні ресурси і виробничі можливості
Попит закон попиту індивідуальний і ринковий попит
Об`єктивні економічні закони. Економічні відносини та економічні інтереси
Природні ресурси відтворення та охорона Енергетичні ресурси
Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси
Матеріальне виробництво та виробництво послуг суть і відмінності
Попит
Ринковий попит
© Усі права захищені
написати до нас