Виникнення держави у східних слов`ян

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст:
Введення
Основна частина:
1. Передумови виникнення держави у східних слов'ян
2. Основні етапи формування давньоруського держави
3. Особливості утворення держави східних слов'ян
Висновок
Список використаної літератури

Введення
Актуальність теми дослідження.
Слов'яни - найбільша в Європі група народів, пов'язаних родинним походженням, спільністю території проживання, близькістю мови, культури, традицій.
Східні слов'яни - росіяни, українці і білоруси - наступники політичного і культурного спадщини Давньоруської держави - Київської Русі. Їх історія і надалі тісно взаємопов'язана: у протистоянні формується Московської держави і Великого князівства Литовського, в освіті та розвитку єдиного російського держави і величезної Російської імперії.
Глобальні зміни, що торкнулися в останнє десятиліття всі сторони життя народів Росії, Україні і Білорусі, зажадали від фахівців-істориків більш пильної уваги до проблем східного слов'янства. У їх вивченні на зміну традиційним поглядам все активніше пробиваються нові точки зору, вводяться свіжі комплекси джерел, змінюються тематичні пріоритети.
Цілі і завдання роботи. Мета даної роботи полягає у розгляді виникнення держави у східних слов'ян.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі приватні задачі:
1. передумови виникнення держави у східних слов'ян;
2. основні етапи формування давньоруського держави;
3. особливості утворення держави східних слов'ян.
Об'єкт дослідження - виникнення держави у східних слов'ян.
Предметом дослідження є суспільні відносини, пов'язані з розглядом виникнення держави у східних слов'ян.
Основна частина
1. Передумови виникнення держави у східних слов'ян
Давньоруська держава склалося в результаті складної взаємодії цілого комплексу як внутрішніх, так і зовнішніх факторів.
Виділяють такі передумови виникнення держави у східних слов'ян.
Духовні передумови.
Як і деякі інші фактори, еволюція язичницьких уявлень слов'ян тієї епохи сприяла становленню влади князя. Так, у міру зростання військової могутності князя, що приносить видобуток племені, обороняли його від зовнішніх ворогів і взяв на свої плечі проблему врегулювання внутрішніх суперечок росли його престиж і одночасно відбувалося відчуження від вільних общинників.
Таким чином, в результаті віддалення князя від звичного для общинників кола справ і турбот, найчастіше обертається створення укріпленого міжплемінного центру - резиденції князя і дружини військових успіхів, а також в результаті виконання ним складних управлінських функцій, він наділявся надприродними силами і здібностями. У князя починали бачити запорука благополуччя всього племені, а його особистість ототожнювали з племінним тотемом. Все вищезазначене призводило до сакралізації, тобто обожнюванню князівської влади, а також створювало духовні передумови для переходу від общинних відносин до державних [1].
Зовнішньополітичні передумови.
До зовнішніх передумов слід віднести "тиск", який чинили на слов'янський світ його сусіди, а саме нормани і хазари.
З одного боку, їх прагнення взяти під контроль торгові шляхи, які пов'язували Захід з Півднем і Сходом, прискорювало складання князівсько-дружинних угруповань, які втягувалися в зовнішню торгівлю. Одержуючи із своїх одноплемінників продукти сільського господарства і промислів, в першу чергу, хутро, а також міняючи їх на продукти престижного споживання і срібло в іноземних купців, продаючи їм захоплених в полон чужинців, місцева знать все більш підпорядковувала собі племінні структури, збагачувалася і ізолювалася від рядових общинників. З часом вона, об'єднавшись з варязькими воїнами-торговцями, почне здійснювати контроль за торговими шляхами і самої торгівлею, що призведе до консолідації раніше розрізнених племінних князівств, розташованих уздовж цих шляхів.
З іншого боку, взаємодія з більш розвиненими цивілізаціями призводило до запозичення деяких суспільно-політичних форм їх життя. Візантійська імперія довгий час вважалася справжнім еталоном державно-політичного устрою.
Не випадково, що довгий час великі князі на Русі називалися за прикладом могутнього державного утворення Хозарського каганату - хаканами (каганами). Слід відзначити і те, що існування в пониззі Волги Хазарського каганату захищало східних слов'ян від набігів кочівників, які в попередні епохи (гуни в 4 -5 ст., Авари в 7 ст.) Гальмували їх розвиток, заважали мирної праці і, врешті-решт , появі "зародка" державності [2].
Соціально-економічні передумови.
Розвиток землеробства. В першу чергу слід відзначити зміни, що відбувалися в господарстві східних слов'ян в 7 - 9 ст. Наприклад, розвиток землеробства, особливого орного у степовому і лісостеповому районі Середнього Подніпров'я, призводило до появи надлишкового продукту, а це створювало умови для виділення з общини князівсько-дружинної угруповання (відбувалося відділення військово-управлінської праці від продуктивного).
На Півночі Східної Європи, де з-за суворих кліматичних умов землеробство не могло отримати широкого розповсюдження, велику роль продовжували грати промисли, а виникнення надлишкового продукту стало результатом розвитку обміну і зовнішньої торгівлі.
У районі поширення орного землеробства почалася еволюція родової общини, яка, завдяки тому, що тепер окрема велика родина могла забезпечити своє існування, стала трансформуватися в землеробську або сусідську (територіальну). Як і раніше, така громада складалася в основному з родичів, але на відміну від родової громади, Пашенна земля, яка була розділена на наділи, і продукти праці перебували тут у користуванні окремих невеликих сімей, які володіли знаряддями худобою та праці. Це створювало деякі умови для майнової диференціації. Соціального ж розшарування в самій громаді не відбувалося, оскільки продуктивність землеробської праці залишалася дуже низькою. Археологічні розкопки східнослов'янських поселень того періоду виявили майже однакові сімейні житла-напівземлянки з одним і тим же набором предметів і знарядь праці.
Крім цього, на великій лісовій території східнослов'янського світу зберігалася вируб, а через свою трудомісткості вона вимагала зусиль всього родового колективу. Так намітилася нерівномірність у розвитку окремих племінних союзів.
Соціально-політичні передумови.
Міжплемінні зіткнення, а також ускладнення внутріплеменних відносин прискорювали становлення князівської влади, підвищували роль князів і дружини, як обороняли плем'я від зовнішніх ворогів, так і виступають у якості арбітра при різного роду суперечках.
Крім того, боротьба між племенами приводила до складання міжплемінних союзів на чолі з найбільш сильним плем'ям і його князем. Ці союзи набували форму племінних князівств. Зрештою, влада князя, який прагнув перетворити її на спадкову, все менш залежала від волі вічових зборів, зміцнювалася, а його інтереси все більше відчужувалися від інтересів одноплемінників.
У радянській історичній науці довгий час пріоритет у формуванні держави віддавався внутрішнім соціально-економічним процесам. Деякі сучасні історики вважають, що вирішальну роль відіграли зовнішні чинники. Проте варто зазначити, що лише взаємодія як внутрішніх, так і зовнішніх при недостатній соціально-економічної зрілості східнослов'янського суспільства могло призвести до того історичного прориву, який стався у слов'янському світі в 9-10 ст.

2. Основні етапи формування давньоруського держави
На першому етапі утворення давньоруської держави (8 - середина 9 ст.) Відбувалося визрівання передумов, а також складання міжплемінних союзів і їх центрів, що згадуються у східних авторів. До 9 ст. сходило поява системи полюддя, тобто збору з общинників на користь князя данини, яка в ту епоху ще сприймалася як відшкодування за військові та управлінські послуги і носила добровільний характер і.
На другому етапі (2-а половина 9 - середина 10 ст.) Процес складання держави прискорився, багато в чому завдяки активному втручанню зовнішніх сил - хозар і норманів (варягів) [3].
Літописець зазначає (862 рік), що слов'яни зуміли вигнати варяг за море. Але незабаром між ними спалахнула війна, "і пішов рід на рід і воевати почаша самі на ся". (Швидше за все в Книзі знайшло відображення суперництво племінних союзів Півночі та їх знаті між якою йшла "боротьба Престиж"). У цих умовах, не бажаючи віддавати першість кому-небудь зі своїх, слов'яни та фінно-угри зі словами: "Земля наша велика і обілна, а вбрання (порядку) в ній немає. Та поідете княжити і володіти нами" вирішили звернутися до сусідів- варягам, називалися руссю, і їх князю - Рюрика, з братами Синеус і Трувор. Запрошення було прийнято, Рюрик сів у Новгороді (за іншими даними - в Старій Ладозі), Синеус - у Білоозері, Трувор - в Ізборськ. Через два роки після смерті братів Рюрик став правити одноосібно. У 882 році його наступник князь Олег хитрістю захопив Київ, убивши правівішіх там Аскольда і Діра - норманів, що пішли раніше від Рюрика. Після цього він звільнив слов'янські племена від хозарської данини і підпорядкував своєї влади. Так, згідно літописній легенді, відбулося утворення російської держави.
Норманська теорія походження давньоруської держави. Ці літописні дані лягли в основу т.зв. "Норманської теорії", розробленої в 17 ст. німецькими вченими на російській службі.
Літопис дає зрозуміти, що в 9 ст. наші предки жили в умовах бездержавності, хоча прямо в Повісті про це не говориться. Мова йде лише про те, що південні слов'янські племена платили данину хозарам, а північні - варягів, що північні племена одного разу прогнали варягів, але потім передумали і закликали до себе варязьких князів. Таке рішення було викликано тим, що слов'яни побилися між собою і вирішили для встановлення порядку звернутися до іноземних князям. Тут-то і була виголошена знаменита фраза: "Земля наша велика і багата, а вбрання в ній немає. Та поідете княжити і володіти нами". Варязькі князі прийшли на Русь і в 862 г . сіли на престоли: Рюрик - у Новгороді, Трувор - в Ізборську (недалеко від Пскова), Синеус - у Білоозері.
Ця подія і було прийнято вважати моментом утворення Російської держави.
Таке трактування викликає, принаймні, два заперечення. По-перше, фактичний матеріал, що приводиться в "Повісті временних літ", не дає підстав для висновку про створення Руської держави шляхом покликання варягів. Навпаки, як і інші джерела, що дійшли до нас, вона говорить про те, що державність у східних слов'ян існувала ще до варягів. По-друге, сучасна наука не може погодитися з настільки примітивним поясненням складного процесу утворення будь-якої держави. Держава не може організувати одна людина або кілька навіть найбільш видатних чоловіків. Держава є продукт складного і тривалого розвитку соціальної структури суспільства. Тим не менш літописна згадка в певному сенсі було взято на озброєння ще в 17 ст. Так народилася горезвісна норманська теорія походження Давньоруської держави.
Вже в той час норманізм зустрів заперечення з боку передових російських вчених, серед яких був і М.В. Ломоносов. З тих пір всі історики, які займаються Давньою Руссю, розділилися на два табори - норманістів і антинорманистов.
Сучасні вітчизняні вчені переважно відкидають норманську теорію. До них приєднуються і найбільші закордонні дослідники слов'янських країн [4]. Однак певна частина зарубіжних авторів до цих пір проповідує цю теорію, хоча не в настільки примітивній формі, як це робилося раніше.
Головним спростуванням норманської теорії є досить високий рівень соціального і політичного розвитку східного слов'янства в 9 ст. Давньоруська держава була підготовлено багатовіковим розвитком східного слов'янства. За своїм економічним і політичного рівня слов'яни стояли вище варягів, тому запозичити державний досвід у прибульців вони не могли.
У літописному оповіданні містяться, звичайно, елементи істини. Можливо, що слов'яни запросили кількох князів з їх дружинами в якості військових фахівців, як це робилося і в більш пізні часи на Русі, та й у Західній Європі. Достовірно відомо, що російські князівства запрошували дружини не тільки варягів, але і своїх степових сусідів - печенігів, каракалпаків, торків [5]. Однак не варязькі князі організували Давньоруська держава, а вже існувала держава дала їм відповідні державні пости. Втім, деякі автори, починаючи з М.В. Ломоносова, сумніваються в варязьке походження Рюрика, Сінеуса і Трувора, вважаючи, що вони могли бути і представниками будь-яких слов'янських племен. У всякому разі слідів варязької культури в історії нашої Батьківщини практично немає. Вчені, наприклад, підрахували, що на 10 тис. кв. км території Русі можна виявити лише п'ять скандинавських географічних найменувань, у той час як в Англії, яку нормани завоювали, це число доходить до 150.
Ми не знаємо точно, коли і як конкретно виникли перші князівства східних слов'ян, що передують утворенню Давньоруської держави, але у всякому разі вони існували до 862 г ., До горезвісного "покликання варягів". У німецькій хроніці вже з 839 г . руські князі іменуються хаканами - царями.
Зате момент об'єднання східнослов'янських земель в одну державу відомий достовірно. У 882 р . новгородський князь Олег захопив Київ і об'єднав дві найважливіші групи російських земель; потім йому вдалося приєднати і інші російські землі, створивши величезну на ті часи держава.
Російська православна церква намагається пов'язати виникнення державності на Русі з введенням християнства [6].
Звичайно, хрещення Русі мало велике значення для зміцнення феодального держави, благо церква освячувала підпорядкування християн експлуататорському державі. Однак хрещення відбулося не менш ніж через століття після утворення Київської держави, не кажучи вже про більш ранніх східнослов'янських державах.
У Давньоруська держава увійшли крім слов'ян і деякі сусідні фінські і балтійські племена. Це держава, таким чином, з самого початку було етнічно неоднорідним. Проте основу його складала давньоруська народність, яка є колискою трьох слов'янських народів - росіян (великоросів), українців і білорусів. Вона не може бути ототожнена з жодним з цих народів окремо. Українські націоналісти ще до революції намагалися зобразити Давньоруська держава українським. Ця ідея підхоплена в наш час в націоналістичних колах, що намагаються посварити три братні слов'янські народи. Між тим Давньоруська держава ні по території, ні по населенню не збігалося з сучасною Україною, у них була лише загальна столиця - місто Київ. У 9 і навіть у 12 ст. ще не можна говорити про специфічно українських культурі, мові та ін Все це з'явиться пізніше, коли в силу об'єктивних історичних процесів давньоруська народність розпадеться на три самостійні гілки.
Завершальний етап формування держави починається з реформ княгині Ольги.
Повна ліквідація племінних князівств відбувається під час правління Володимира Святого (980-1015).
Наступним рішучим кроком, завершальним створення держави, стала заміна Володимиром племінних князів своїми синами, покликаними захищати нову віру і зміцнити владу київського князя на місцях. Тим самим він перетворив Руську землю у володіння роду Рюриковичів. Зміцнення влади дало йому можливість організувати населення всієї країни для створення потужних оборонних рубежів на південних кордонах і переселити сюди частина словен, кривичів, чуді і в'ятичів. Сам великий князь, як свідчать билини, почав сприйматися народною свідомістю вже не як воїн - захисник, а як глава держави, організуючий охорону його рубежів [7].

3. Особливості утворення держави східних слов'ян
Серед основних ознак давньоруської держави до кінця 10 століття виділяють такі як:
1. система даннічество;
2. територіальний принцип розселення, що витісняє племінної;
3. найпростіший державний апарат в особі дружини і намісників князя;
4. династична (родова) князівська влада;
5. монотеїстична релігія, що підсилює процес сакралізації князівської влади.
Суворість кліматичних умов Східної Європи, а також відірваність від центрів античної цивілізації затримували і уповільнювали процес формування держави у східних слов'ян. Воно формувалося в результаті складної взаємодії внутрішніх і зовнішніх факторів, що і дозволило йому з'явитися, виростаючи лише на одній общинної основі. Німецькі ж племена, сприйнявши досягнення римської цивілізації, раніше і швидше підійшли до державних форм організації суспільного життя.
Однією з особливостей давньоруської держави було те, що з самого свого початку вона була багатоетнічним за складом. Надалі це буде сприяти тому, що головними силами, що забезпечують внутрішню єдність, стануть держава і православна релігія.

Висновок
Отже, ми розглянули передумови виникнення держави у східних слов'ян, основні етапи формування давньоруського держави, теорію походження давньоруської держави, а також особливості утворення держави східних слов'ян.
З усього вищевикладеного можна зробити наступні висновки.
Освіта держави створювало сприятливі умови для розвитку ремесел, землеробства, а також зовнішньої торгівлі.
Впливало держава і на формування соціальної структури. Так, виконання владних функцій у більш пізній період сприяло перетворенню князів і бояр у землевласників.
Потужний імпульс отримала і давньоруська культура.
У рамках давньоруської держави відбувалося складання єдиної давньоруської народності - основи трьох східнослов'янських народів: великоросійського, білоруського та українського.
Давньоруська держава протягом століть після свого виникнення відбивало "хвилі" кочівників, а також приймало удар на себе, тим самим забезпечуючи сприятливі умови для розвитку європейської цивілізації.
Русь стала своєрідним мостом, через який відбувався культурний і торговий обмін між Заходом і Сходом. Однак міжцивілізаційне становище Русі багато в чому впливало на її власний шлях розвитку, викликаючи внутрішні протиріччя, поглиблюючи

Список використаної літератури:
1. Данилевський І.М. Давня Русь очима сучасників і нащадків (9-12 ст.). М., 2001. С. 340.
2. Гордієнко М.С. "Хрещення Русі": факти проти легенд і міфів. Л., 1986. С. 27.
3. Кацва Л.А., Юрганов А.Л. Історія Росії 7-15 ст. - М., 2001. С. 240.
4. Ключевський В.О. Вибрані лекції "Курсу російської історії". - М., 2002. - С. 672.
5. Ключевський В.О. Російська історія. Повний курс лекцій. У трьох книгах. - М., 1997. - С. 1792.
6. Кутьіна Г., Мулукаев Р., Новицька Т. Історія вітчизняного держави і права. Частина 2. - М., 2003. - С. 544.
7. Ловмянскій Х. Русь і нормани. М., 1985.
8. Мавродина Р.М. Київська Русь і кочівники (печеніги, торки, половці). Л., 1983.
9. Тихонов О.І. Історія вітчизняного держави і права. - М., 2003. - С. 120.
10. Фортунатов В.В. Історія вітчизняного держави і права (документи, таблиці, словник). Навчальний посібник. - М., 2000. - С. 144.
11. Цечоев В.К., Власов В.І., Степанов О.В. Історія вітчизняного держави і права. - М., 2003. - С. 480.
12. Чистяков О.І. Історія вітчизняного держави і права. Частина 1: Підручник. - М., 2001. - С. 430.
13. Чистяков О.І. Хрестоматія з історії вітчизняної держави і права. 1917-1991. - М., 2005. - С. 592.


[1] Ключевський В.О. Вибрані лекції "Курсу російської історії". - М., 2002. - С. 38.
[2] Цечоев В.К., Власов В.І., Степанов О.В. Історія вітчизняного держави і права. - М., 2003. - С. 264.
[3] Цечоев В.К., Власов В.І., Степанов О.В. Історія вітчизняного держави і права. - М., 2003. - С. 269.
[4] Ловмянскій Х. Русь і нормани. М., 1985.
[5] Мавродина Р.М. Київська Русь і кочівники (печеніги, торки, половці). Л., 1983. С. 21.
[6] Гордієнко М.С. "Хрещення Русі": факти проти легенд і міфів. Л., 1986. С. 27.
[7] Ключевський В.О. Російська історія. Повний курс лекцій. У трьох книгах. - М., 1997. - С. 465.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
42.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Освіта держави у східних слов`ян
Зовнішні та внутрішні чинники формування держави у східних слов`ян
Східні слов`яни в древностіВознікновеніе державності у східних слов`ян
Походження східних слов`ян
Етногенез східних слов`ян
Вознікноніе східних слов`ян
Державність східних слов`ян
Археологія Східних слов`ян у 6 ст
Язичницькі вірування східних слов`ян 2
© Усі права захищені
написати до нас