Використання мультимедіа на уроках математики при вивченні позитивних і негативних чисел у

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ГОУ СПО «Кунгурской педагогічне училище»
Допущена до захисту
Заст. директора з навчальної роботи
Л.А. Патракова
2008
Голова ПЦК
природничо-математичних
дисциплін
Т.А. Трясцина
2008
Використання мультимедіа на уроках математики при вивченні позитивних і негативних чисел в 6 класі як засіб активізації діяльності учнів
Випускна кваліфікаційна робота
за методикою математики
Федоровцевой Віри Сергіївни
Спеціальність 050201 Математика
Група М-51 відділення: очне
Керівник: В.В. Сибірякова
викладач інформатики
Захист відбувся:
Відмітка:
2008

Зміст
Введення. 3
Тезаурус. 5
Глава 1. Теоретичне обгрунтування використання мультимедійних апаратури .. 6
1.1. Особливості інформаційних технологій у навчальному відс. 7
1.3. Основні проблеми і недоліки застосування мультимедіа в освіті 17
1.4. Технологія створення мультимедіа. 19
1.5. Методика створення навчальної мультимедійної презентації. 26
Глава 2. Практичне застосування мультимедіа на уроках математики. 28
Список літератури .. 54
Програми. 55


Введення

Зміна історичних епох визначається зміною комунікаційних технологій.
Герберт Маршалл Маклюен
В кінці ХХ ст. людство вступило в стадію розвитку, що отримала назву постіндустріальне або інформаційне суспільство, а теза відомого дослідника масових комунікацій Г. М. Маклюена, наведений як епіграф, отримав нове підтвердження [7, 3].
Поширеним є судження про те, що «ми живемо у вік інформації та комунікацій», а це не зовсім вірно, оскільки і інформація, і комунікації були завжди, але постіндустріальне суспільство унікальне тим, що його характеризує виключно швидкий розвиток інформаційних і комунікативних технологій, а їх можливості стають безпрецедентними для розвитку людини, для ефективного вирішення багатьох професійних, економічних, соціальних та побутових проблем.
Сучасні інформаційні та комунікативні технології, створені аж ніяк не для потреб системи освіти, ведуть до справжньої революції в освіті. На сьогоднішній день можна відзначити, що система освіти вбудовується в мережевий світ, де вже міцно зайняли своє місце засоби масової інформації, реклама, банківська система, торгівля і т. п.
Система освіти - це в першу чергу вчителі, і від їхньої професійної підготовки залежить дуже багато чого. У сучасній освіті існує багато проблем, а в зв'язку з інформатизацією виникла ще одна: перепідготовка кадрів. Світовий досвід свідчить про те, що вирішення проблем освіти починається з професійної підготовки педагогів. У зв'язку з цим надзвичайно актуальним стає таке навчання майбутніх вчителів шкіл та викладачів вузів, яке грунтується не тільки на фундаментальних знаннях в обраній області (математика, хімія, біологія, література і т. д.), в педагогіці і психології, але і на загальній культурі, що включає інформаційну. Тобто, необхідна грунтовна підготовка у сфері сучасних інформаційних і комунікаційних технологій. Педагоги нового покоління повинні вміти кваліфіковано вибирати і застосовувати саме ті технології, які повною мірою відповідають змісту і цілям вивчення конкретної дисципліни, сприяють досягненню цілей гармонійного розвитку учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей [7, 5].
Виходячи з вище сказаного, була поставлена ​​мета даної роботи, яка полягає в тому, щоб розробити систему уроків із застосуванням ІКТ в 6 класі при вивченні позитивних і негативних чисел.
У той же час автором були сформульовані такі завдання, як:
1. опрацювати літературу з досліджуваної теми;
2. познайомитися з методикою роботи з використання ІКТ при навчанні математики;
3. розробити конспекти уроків математики в 6 класі з урахуванням використання комп'ютерних технологій.
Об'єктом дослідження є процес навчання математики.
Предметом дослідження є використання комп'ютера при навчанні математики учнів 6 класу.
Контингентом є учні 6 класу ЗОШ № 21.
Гіпотеза: використання інформаційних технологій на уроках математики підвищує активізацію діяльності учнів на уроці.
Дана робота складається з двох розділів. У першому розділі розглядаються теоретичні основи використання комп'ютера при навчанні учнів. У другій розроблені конспекти уроків з урахуванням використання мультимедіа.

Тезаурус

Медіа - засоби масової інформації.
Мультимедіа - сукупність програмно-апаратних засобів, що відображають інформацію в зоровому і звуковому вигляді.
Мультимедіа-комп'ютери - комп'ютери з сукупністю програмних і апаратних засобів, що дозволяють відтворювати звукову (музика, мова та ін), а також відеоінформацію (відеоролики, анімаційні фільми та ін.)
ТСО - технічні засоби навчання.
ПМК - предметно-методичний комплекс.
НІТ - нові інформаційні технології.
РЦІСО - російський центр інтерактивних засобів навчання.
ККД - коефіцієнт корисної дії.
ПК - персональний комп'ютер.
Інформаційна технологія - процес, що використовує сукупність засобів і методів збору, обробки і передачі даних (первинної інформації) для отримання інформації нової якості про стан об'єкту, процесу або явища (інформаційного продукту).
Освітня технологія - це модель і реальний процес здійснення цілісної педагогічної діяльності з проектування, організації проведення освітнього процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для учнів і вчителя.
МСО - мультимедійні засоби навчання.
Освітня технологія - це модель і реальний процес здійснення цілісної педагогічної діяльності з проектування, організації проведення освітнього процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для учнів і вчителя.
Комп'ютерна презентація - це набір слайдів і спецефектів, що використовуються для показу на екрані.
PowerPoint - графічна програма для створення і редагування презентацій [1,34].

Глава 1. Теоретичне обгрунтування використання мультимедійних апаратури

«Слід вправляти почуття за допомогою уважного ознайомлення з предметом, зберігати природжену вразливість і жвавість і піклуватися про грунтовному засвоєнні».
А. Дістервег
Сучасна проекційна апаратура, представлена ​​на вітчизняному ринку величезною кількістю моделей, в основному зарубіжного виробництва, є, як правило, мультимедійної (багатофункціональної). Багато моделей пов'язані з комп'ютерами, які теж являють собою мультимедійний пристрій [8,87].
Термін «медіа» походить від англійського слова media, що перекладається як «засоби масової інформації» [2,528]. «Мультимедіа» означає сукупність програмно-апаратних засобів, що відображають інформацію в зоровому і звуковому вигляді [3, 426]. Мультимедіа-комп'ютери - комп'ютери з сукупністю програмних і апаратних засобів, що дозволяють відтворювати звукову (музика, мова та ін), а також відеоінформацію (відеоролики, анімаційні фільми та ін) [8,87]. Мультимедіа - кошти, які стають все більш поширеними, і багато програм теж стають у тій чи іншій мірі мультимедійними.
Мультимедіа - комп'ютер повинен мати:
- Дисковод для компакт-дисків
- Звукову карту, що дозволяє відтворювати звукові записи, а також синтезувати музику, записувати у форматі MIDI (електронний аналог нот)
- Відеосистему, яка дозволяє працювати як мінімум у відеорежимі з роздільною здатністю 640 * 480 точок з 65 536 кольорами на екрані.
Крім перерахованого для відтворення звуку необхідні ще акустичні системи (колонки) або навушники.
Сучасний комп'ютер у поєднанні з мультимедійною проекційної апаратурою може замінити практично майже всі традиційні ТСО.
1.1. Особливості інформаційних технологій у навчальному відс ессе
Російський Центр Інтерактивних Коштів освіти (РЦІСО) м. Москви проводив експеримент з впровадження інформаційних технологій у процес викладання предметів шкільного курсу наук. У результаті чотирирічного експерименту РЦІСО виявив необхідність:
1. полегшення праці вчителя в області рутинних операцій з:
- Перевірці знань і вмінь учнів;
- Ліквідації прогалин знань учнів;
- Тренуванні з автоматизації загальнозначущих навичок (усного рахунку, грамотності і т.п.);
2. внесення у навчальний процес принципово нових можливостей:
- Моделювання (у тому числі раніше недоступних) процесів і явищ;
- Інтенсифікації роботи з оволодіння новими знаннями, вміннями і навичками завдяки полегшенню і прискоренню рутинних операцій, покладених на ПК (рахунок, побудова графіків, моделювання процесів, графічне відображення процесів і закономірностей, адаптирующаяся перевірка знань, умінь і навичок);
- Самостійної роботи учнів з оволодіння знаннями, вміннями і навичками, у тому числі з великими, недоступними без ПК масивами інформації;
- Якісного нового пред'явлення навчальної інформації на базі мультимедіа-технології.
На базі означеного підходу Російським Центром Інтерактивних Коштів навчання були відібрані і пропонуються для масового впровадження в школи ПМК за наступними напрямками:
- Комп'ютерні підручники;
- Тренажери та розвиваючі ігри;
- Навчальні бази даних;
- Інструментально-педагогічна система для створення систем автоматичного навчання та адаптується до успіхів учня перевірки його знань;
- Напівавтоматична система складання розкладу школи;
- Система ведення відділу кадрів, тарифікації та розрахунку заробітної плати в школі, що настроюється за всіма параметрами.
ПМК підтримують такі предмети загальноосвітнього та спеціального циклів:
- Математика;
- Фізика;
- Російська мова;
- Астрономія;
- Англійська мова;
- Хімія.
РЦІСО продовжує роботу з апробації, збору та впровадження у навчальний процес ПМК з усіх предметів шкільного курсу, так як він вносить у навчальний процес, безпосередньо нові можливості для навчання.
Методи і засоби навчання розкриваються у формах організації навчального процесу, в основних видах навчальної діяльності, однією з видів якої є лекція, спрямована на первинне оволодіння знаннями. Головне призначення лекції - забезпечити теоретичну основу навчання, розвинути інтерес до навчальної діяльності і конкретної навчальної дисципліни, сформувати в учнів орієнтири для самостійної роботи над курсом.
Застосування інформаційних технологій дозволяє змінити способи доставки навчального матеріалу, традиційно здійснюваного під час лекцій, з допомогою спеціально розроблених мультимедіа курсів. При цьому якість засвоєння теоретичного матеріалу, що не уступає тому, яке досягається при читанні лекцій, може бути досягнуто за рахунок створення комп'ютерних навчальних програм і використання телекомунікацій в навчальному процесі.
Для організації вивчення теоретичного матеріалу можуть бути використані наступні види мультимедіа курсів.
Відеолекція. Лекція вчителя записується на відеоплівку. Методом нелінійного монтажу вона може бути доповнена мультимедіа додатками, що ілюструють виклад лекції. Такі доповнення не тільки збагачують зміст лекції, а й роблять її виклад більш живим і привабливим для учнів. Безсумнівним достоїнством такого способу викладу теоретичного матеріалу є можливість прослухати лекцію в будь-який зручний час, повторно звертаючись до найбільш важким місцях.
Мультимедіа лекція. Для самостійної роботи над лекційним матеріалом можуть бути розроблені інтерактивні комп'ютерні навчальні програми. Це навчальні посібники, в яких теоретичний матеріал завдяки використанню мультимедіа коштів структурований так, що кожен навчається може вибрати для себе оптимальну траєкторію вивчення матеріалу, зручний темп роботи над курсом і спосіб вивчення, максимально відповідний психофізіологічним особливостям його сприйняття. Навчальний ефект у таких програмах досягається не тільки за рахунок змістовної частини і дружнього інтерфейсу, але і за рахунок використання, наприклад, тестуючих програм, що дозволяють навчається оцінити ступінь засвоєння ним теоретичного навчального матеріалу.
Традиційні аналогові навчальні видання: електронні тексти лекцій, опорні конспекти, методичні посібники для вивчення теоретичного матеріалу і т.д.
Наступним видом навчальної діяльності є практичні заняття - форма організації навчального процесу, спрямована на закріплення теоретичних знань шляхом обговорення першоджерел і вирішення конкретних завдань, що проходить під керівництвом вчителя. Використання інформаційних технологій вимагає зміни характеру організації практичних занять та посилення їх методичної забезпеченості.
Практичні заняття за рішенням завдань можуть бути проведені за допомогою електронного задачника або бази даних, в яких зібрані типові та унікальні завдання по всіх основних тем навчального курсу. При цьому електронний задачник може одночасно виконувати функції тренажера, тому що з його допомогою можна сформувати навички вирішення типових завдань, усвідомити зв'язок між отриманими теоретичними знаннями і конкретними проблемами, на вирішення яких вони можуть бути спрямовані.
Лабораторні роботи дозволяють об'єднати теоретико-методологічні знання та практичні навички учнів у процесі науково-дослідної діяльності. Лабораторна робота - форма організації навчального процесу, спрямована на отримання навичок практичної діяльності шляхом роботи з матеріальними об'єктами або моделями предметної області курсу.
Впровадження в навчальний процес інформаційних технологій супроводжується збільшенням обсягів самостійної роботи учнів. Це, у свою чергу, вимагає організації постійної підтримки навчального процесу з боку вчителів. Важливе місце в системі підтримки займає проведення консультацій, які тепер ускладнюються з точки зору дидактичних цілей: вони зберігаються як самостійні форми організації навчального процесу, і, разом з тим, виявляються включеними в інші форми навчальної діяльності (лекції, практики, семінари, лабораторні практикуми і т.д.).
Це вимагає розробки спеціальних навчально-методичних видань допоміжного (довідкового) характеру, за допомогою яких учні могли б отримувати консультативну допомогу. До їх числа слід віднести мультимедійні видання: енциклопедії, словники, хрестоматії, довідники тощо
Позааудиторна самостійна робота учнів відноситься до інформаційно-які розвивають методам навчання, спрямованим на первинне оволодіння знаннями. Вона включає в себе, як самостійну, так і дослідницьку роботу, здійснювану під керівництвом вчителя.
Інформаційні технології дозволяють використовувати, як основу для самостійної роботи учнів не тільки друковану продукцію навчального або дослідницького характеру, а й мультимедіа курси, ресурси мережі Інтернет - електронні бази даних, каталоги і фонди бібліотек, архівів і т.д.
Педагогічний контроль є однією з основних форм організації навчального процесу, оскільки дозволяє здійснити перевірку результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів, педагогічної майстерності вчителя і якості створеної навчальної системи.
Практично всі можливі види контролю можуть бути реалізовані за допомогою НІТ, що дозволяють зняти частину навантаження з учителя і посилити ефективність і своєчасність контролю.
У системі освіти все більш широко впроваджуються інформаційні технології. Не дивлячись на те, що ставлення до нового явища в освіті не однозначно, хоча люди завжди насторожено ставляться до всього нового, більшість педагогів вважають, що мультимедійні уроки, що проводяться в системі, ефективні.
На сучасному етапі розвитку суспільства приділяється досить багато уваги технічному оснащенню навчального процесу. Школи насичуються комп'ютерами та інтерактивними дошками, достатньо швидко здійснюється «інтернетизація» освіти.
Без налагодженої системи навчання та перенавчання вчителів, розробки та впровадження програмного і програмно-методичного забезпечення, причому саме системи, а не кустарно розроблених і вироблених в розрахунку на швидкий прибуток або поставлену де треба галочку сумнівної якості продуктів, ─ все це залишиться дорогими, неефективними і швидко ламаються іграшками [12].
Тому у зв'язку з модернізацією освіти до технічного оснащення навчального процесу підходять серйозно. І давно займаються цим. Настільки давно, що вже прийшли до висновку, що важливо не стільки наявність комп'ютера в школі, скільки програмне забезпечення.
Поряд з питанням про технічне оснащення виникає ще одна: «Що нам дає використання мультимедіа в школі?»
Відповідь на це питання досить очевидний. Можливість впливати на всі органи почуттів і, отже, інтенсифікувати вплив на учня і, відповідно, різко підвищити можливості сприйняття ним навчального матеріалу. Принаймні, теоретично. Сучасний мультимедійний комплекс на кшталт потужному зброї. Мимоволі у зв'язку з цим виникає наступне образ. Відомо, що знаменитий радянський ас І. Кожедуб літав на американському винищувачі «Аерокобра». Тільки він удосконалив систему вогню: вивів всі кулемети і гармати на одну гашетку. Тому, піймавши в приціл ворожий літак і натиснувши на спуск, він вже точно хоч з однієї одиниці зброї потрапляв у супротивника. А іноді буквально розносив його на шматки, якщо в ціль потрапляв з усіх видів зброї.
Дійсно, використання мультимедіа дозволяє хоч чим-небудь «зачепити» кожного учня, наситити урок різноманітними матеріалами, розширює можливості варіювання різних форм впливу і роботи. Врешті-решт, просто робить його (урок) на порядок яскравіше та насиченим. Особлива роль належить, звичайно, візуальним матеріалами ─ фото, плакатів, карикатурам, відеофрагментів і т.п.
Однак аналіз медіа-продуктів, ─ на жаль, показує, що їх розробники не зовсім чітко уявляють собі специфіку створюваного продукту. По суті, вони створюють той же текстовий підручник, тільки яскравіше і різноманітніше ілюстрований. Причому підручник традиційний ─ той самий, в основі якого лежить нормативний текст.
Візуальний (а також музичний, відео тощо) матеріал, як і в традиційному підручнику, грає роль лише ілюстрації. І, як у звичайному підручнику, далеко не завжди справді «прив'язаний» до тексту. [6].
Виходячи з усього, треба достатньо чітко усвідомити ключові переваги мультимедіа і прагнути максимально, використовувати їх.
Можна виділити три основні способи (або підходу) використання мультимедійних засобів:
1. Ілюстративний (традиційний). Більш-менш вдало підібраний візуальний ряд ілюструє традиційний розповідь учителя. Учні на перших порах уважно стежать за змінюваними за помахом руки вчителя «картинками», часто при цьому «забуваючи» сприймати (а то і просто слухати) цей самий розповідь. Як правило, далі цього використання мультимедіа не йде. У кращому випадку цей же візуальний ряд потім використовується при не менш традиційному опитуванні або узагальненні. До того ж рано чи пізно настає звикання і сприйняття «картинок» теж притупляється.
2. Схематичний (шаталовського). В основу навчання покладено конструювання опорних конспектів чи структурно-логічних схем. Використання мультимедіа в даному випадку лише розширює можливості побудови таких схем. Вони стають більш наочними, яскравими, доповнюються рухомими елементами, все тими ж «картинками». Загалом, більш-менш повно використовуються можливості програмного забезпечення (як правило, Power Point).
3. Інтерактивний. Найбільш складний. Поєднує в собі елементи ілюстративного і схематичного підходів. Різниця полягає в тому, що використання різноманітного візуального матеріалу, схем і анімацій поєднується, доповнюється залученням документів, уривків з різноманітних джерел. Як правило, використання такого підходу вимагає дуже високого рівня кваліфікації вчителя. І документи, і «картинки» повинні бути яскравими, створювати певний образ епохи, повинні відрізнятися певної "символічністю". Але найголовніше в такому підході ─ високий рівень методичної обробки матеріалу. Він і дається, власне, в такому поєднанні, щоб викликати активність учнів, спровокувати їх на зіставлення, роздум, дискусію.
Необхідно відзначити, що в будь-якому випадку використання мультимедійних не вносить у педагогічну стратегію нічого принципово нового. Вибір її визначається індивідуальними особливостями, перевагами, кваліфікацією вчителя. Він працює так само, як і раніше, хоча можливості його розширюються. Але ─ на тому ж полі, у звичній парадигмі! Образно кажучи, робить те ж, тільки руки його подовжуються, стають більш гнучкими і умілими [12].
Інші підходи (принаймні, на сьогоднішній день) уявити собі важко. А значить, мультимедійний урок ─ урок той же самий, тільки технічно більш оснащений. Питання полягає в тому, яка стратегія з трьох описаних більш краща, більш повно дозволяє використовувати ці самі технічні можливості.
Відповідь досить очевидна. Будь-який урок має двох суб'єктів ─ вчителя та учнів (інша справа, що другий суб'єкт складається з ряду подсуб'ектов). Мультимедіа третім суб'єктом стати все-таки не можуть. Але мультимедіа дозволяють збільшити час роботи на уроці учнів, інтенсифікувати її. Більше того, вони дозволяють змусити працювати кожного з них навіть при дуже різний рівень їх індивідуальної готовності. Кожен зможе бачити, чути, аналізувати ─ нехай і на своєму рівні. Тобто рівень індивідуалізації навчання значно зростає. Але для цього урок повинен бути дійсно інтерактивним [13,116]. І на це має працювати, перш за все, підбір матеріалу та методична його обробка.
Таким чином, можна підвести деякі підсумки. Вони зводяться в основному до наступного:
1. Мультимедійний урок може значно збільшити можливості викладання, зробити набагато більше індивідуалізованим як саме викладання, так і сприйняття навчального матеріалу.
2. Найбільш ефективний мультимедійний урок з використанням інтерактивних технологій. З деяким перебільшенням можна навіть сказати, що він тим більше ефективний, чим більш інтерактивний.
3. Було б непогано організувати випуск не тільки традиційних медіа-продуктів, але і збірок різноманітних матеріалів, які дозволяли б вчителю самостійно конструювати урок з різних елементів ─ згідно своїм перевагам, рівнем підготовки і т.п.
4. Вчителі треба вчити!
1.2. Основні переваги застосування мультимедіа в
освіту
Навчальні мультимедійні програми сприяють укрупненому структурування змістовної компоненти навчального матеріалу, самостійного вибору та проходженню учнем повного або скороченого варіантів навчання.
Такі засоби навчання сприяють появи не тільки нових можливостей для спілкування, передачі інформації, але і можливостей для породження нових проблем, рішень, нових точок перетину, які отримали інше місце в сучасній культурі в порівнянні з традиційними та відомими засобами масової інформації.
Увага вітчизняної педагогічної науки і практики до моделі особистісно орієнтованої освіти багато в чому пов'язана з еволюцією філософських поглядів, відповідно до яких у центр наукової картини світу висувається людина. Особистісно орієнтована освіта - це освіта, яка:
- Орієнтоване на учня як на основну цінність усього освітнього процесу;
- Сприяє створенню умов для формування та прояву особистісних якостей учнів, розвитку їхнього мислення, становлення творчої, активної, ініціативної особистості, задоволення пізнавальних і духовних потреб учнів, розвитку їх інтелекту, соціальних та комунікативних здібностей, навичок самоосвіти, саморозвитку [18].
Застосування засобів мультимедіа у навчанні дозволяє:
- Вирішити завдання гуманізації освіти;
- Підвищити ефективність навчального процесу;
- Розвинути комунікативні та соціальні здібності учнів;
- Визначити хто навчається в якості активного суб'єкта пізнання;
- Врахувати суб'єктивний досвід учня, його індивідуальні особливості;
- Здійснити самостійну навчальну діяльність, в ході якої навчають самообучаемая і саморозвивається;
- Прищепити обучаемому навички роботи з сучасними технологіями.
Практична реалізація особистісно орієнтованого підходу за допомогою засобів мультимедіа зажадає створення і використання сучасних багатофункціональних предметно-орієнтованих мультимедійних засобів навчання, які містять великі бази даних, бази знань навчального призначення, системи штучного інтелекту, експертно - навчальні системи, лабораторний практикум з можливістю завдання математичної моделі досліджуваних явищ і процесів.
Мультимедіа є виключно корисною і плідною освітньої технологією, завдяки притаманним їй якостям інтерактивності, гнучкості, і інтеграції різних типів мультимедійної навчальної інформації, а також завдяки можливості враховувати індивідуальні особливості учнів і сприяти підвищенню їх мотивації.
Подібно до використання підручників, застосування мультимедійних засобів навчання збагачує стратегії викладання лише в тому випадку, коли викладач не тільки поставляє інформацію, але також і керує, підтримує і допомагає учневі у навчальному процесі. Як правило, презентації, супроводжувані красивими зображеннями або анімацією, є візуально більш привабливими, ніж статичний текст, і вони можуть підтримувати належний емоційний рівень, що доповнює представлений матеріал.
Мультимедійні засоби навчання є перспективним і високоефективним інструментарієм, що дозволяє надати викладачеві масиви інформації в більшому обсязі, ніж традиційні джерела інформації; наочно в інтегрованому вигляді включати не тільки текст, графіки, схеми, але й звук, анімацію, відео тощо; відбирати види інформації і в тій послідовності, яка відповідає логіці пізнання і рівнем сприйняття конкретного контингенту учнів.

1.3. Основні проблеми і недоліки застосування мультимедіа в

освіту

Загальним недоліком більшості існуючих мультимедійних засобів навчання залишається те, що після їх розробки починаються або продовжуються "дослідження" сфер і придумуються все нові можливості їх практичного застосування. Досить рідкісними є випадки створення мультимедійних продуктів із заздалегідь визначеними властивостями для реалізації певної методики навчання і рішення дидактичних завдань. При розробці мультимедійних засобів навчання, як правило, акцент робиться не на навчання, не на допомогу учневі, а на технологію програмної реалізації.
Існує безліч досить загальних можливих негативних аспектів застосування мультимедійних засобів навчання в системі освіти. У їх числі розсіювання уваги, можлива відсутність зворотного зв'язку, времеемкость, недостатня доступність і ряд інших аспектів.
Розсіювання уваги. Часто заплутані і складні способи подання можуть стати причиною відволікання користувача від досліджуваного матеріалу з-за різних невідповідностей. До того ж, нелінійна структура мультимедійної інформації піддає користувача "спокусі" слідувати по пропонованих посиланнях, що при невмілому використанні може відволікти від основного порядку викладу матеріалу. Великі обсяги інформації, які подаються мультимедійними додатками, також можуть відволікати увагу в процесі навчання.
Недостатня інтерактивність. Рівень інтерактивної взаємодії користувача з мультимедіа-програмою, як і раніше залишається на дуже низькому рівні, і все ще дуже далекий від рівня спілкування між людьми.
Відсутність вибіркової "зворотного зв'язку". Можливості "зворотного зв'язку" з користувачем в мультимедійних навчальних програмах, як правило, дуже обмежені. Комп'ютери у більшості випадків не можуть замінити очного викладання, а тільки розширюють його можливості. Як правило, "зворотний зв'язок" додатка обмежується контролем відповідей на рівні "правильно-неправильно", і не підтримує можливості динамічного вибору різних стратегій навчання, і не надає подальших пояснень з приводу вірного або помилкового відповіді. Мультимедійне засіб навчання не в змозі визначити індивідуальні потреби або труднощі учня, і тому не може відповідати на них подібно педагогу.
Недостатні навички учнів і педагогів. Багато учні, особливо в зрілому віці, могли ніколи раніше не використовувати комп'ютери та засоби мультимедіа в своїй діяльності. Слід приділити увагу їх навчанню навичкам володіння використовуваними мультимедійними засобами, так само як і найпростішим навичкам. Часто й самі викладачі не мають всіх навичок володіння технологією мультимедіа, необхідних для ефективного відкритого та дистанційного навчання.
Складність створення навчальних матеріалів. Створення аудіо, відео, графіки та інших елементів мультимедіа коштів набагато складніше, ніж написання традиційного тексту.
Времеемкость. Як застосування мультимедіа на рівні кінцевого користувача, так і самостійне створення мультимедійної інформації вимагає досить великих витрат часу. Особливо багато часу необхідно для створення мультимедійних засобів навчання.
Складнощі налаштування та використання програмного і апаратного забезпечення. Для забезпечення ефективного педагогічного використання навчальних мультимедіа матеріалів програмне та апаратне забезпечення має бути належним чином настроєний. При цьому мультимедійні засоби навчання пред'являють більш високі вимоги до якості та ресурсного складу використовуваних засобів інформаційних та комунікаційних технологій в порівнянні з простими засобами редагування і візуалізації текстів. [18]

1.4. Технологія створення мультимедіа

Існує досить велика різноманітність різних технологічних прийомів, націлених на розробку якісних мультимедійних засобів навчання (МСО). При цьому при створенні і подальшому педагогічному використанні МСО слід дотримуватися кількох основних технологічних рекомендацій, які сприяють створенню якісних МСО. Безліч рекомендацій може бути класифікований за рівнями освіти, для застосування в яких розраховане створюване МСО. Однак, можна виділити і групу рекомендацій, інваріантних щодо рівня освіти. Такі рекомендації доцільні до обліку при проектуванні і розробці всіх без винятку МСО.
В якості основи для створення МСО може стати модель змісту навчального матеріалу, що представляє собою спосіб структуризації навчального матеріалу, заснований на розбитті його на навчальні елементи і наочному поданні його структури у вигляді ієрархії. До складу моделі змісту входить також таблиця навчальних елементів, в якій по кожному елементу визначаються психолого-педагогічні (дидактичні, психологічні, методичні) вимоги за його поданням і засвоєнню.
На початковій стадії проектування МСО модель змісту навчального матеріалу дозволяє:
- Чітко визначити зміст навчального матеріалу і мети навчання;
- Представити вміст у наочному і доступному для огляду вигляді;
- Забезпечити чітку наступність навчальних дисциплін;
- Визначити компонентний склад МСО;
- Сформувати системне (цілісне) представлення змісту навчального матеріалу, як у розробників, так і у користувачів МСО;
- Сформулювати вимоги до типу, кількості і послідовності вправ для осмислення і закріплення теоретичного матеріалу.
Модель засвоєння навчального матеріалу визначає послідовність вивчення його навчальних елементів та логічні зв'язки між ними.
На наступних етапах проектування МСО модель освоєння навчального матеріалу визначає дидактично обгрунтовану послідовність його викладу, варіанти траєкторій його освоєння, логічні зв'язки при побудові гіпертекстів.
Рекомендації до створення МСО випливають і з сучасних психологічних теорій. При проектуванні МСО рекомендується планувати на початку навчальної роботи створення в учнів мотивації, знайомство із загальною структурою навчального матеріалу МСО (теорії алгоритмізації або поетапного формування розумових дій), нагадування, якщо це необхідно, раніше вивченого матеріалу (асоціативно-рефлекторна теорія).
У створенні МСО істотну роль відіграє облік рекомендацій щодо формування колірних характеристик зорової інформації, візуалізіруемой на екрані комп'ютера під час функціонування МСО. Візуальне середовище на екрані монітора є штучною, за багатьма параметрами відрізняється від природної. Природним для людини є сприйняття у відбитому світлі, а на екрані монітора інформація передається за допомогою випромінюючого світла. Тому колірні характеристики зорової інформації поряд з характеристиками яскравості і контрасту зображення істотно впливають на характер візуального середовища на екрані монітора.
При розробці МСО необхідно враховувати, що об'єкти, зображені різними кольорами й на різному фоні, по-різному сприймаються людиною. Якщо яскравість кольору об'єктів і яскравість фону значно відрізняються, то при поверхневому розгляді зображення може виникнути ефект "психологічного плями", коли деякі об'єкти як би випадають з поля зору. При більш уважному розгляді зображення сприйняття цих об'єктів вимагає додаткових зорових зусиль. [18]
Важливу роль в організації зорової інформації відіграє контраст предметів по відношенню до фону. Існує два різновиди контрасту: прямий і зворотний. При прямому контрасті предмети і їх зображення темніше, а при зворотному - світліше фону. У МСО зазвичай використовуються обидва види, як порізно в різних кадрах, так і разом в рамках однієї картинки. У більшості МСО домінує зворотний контраст.
Співвідношення кольорів у колірній палітрі МСО може формувати певний психологічний настрій роботи з програмним засобом. Переважання темних кольорів може призвести до розвитку пригніченого стану, пасивності. Переважання яскравих кольорів, навпаки, до перезбудження, причому загальне перезбудження організму тут часто межує з швидким розвитком стомлення зорового аналізатора.
Значення квітів повинні бути постійними і відповідати стійким зоровим асоціаціям, відповідати реальним предметів та об'єктів. Крім того, значення квітів рекомендується вибирати відповідно до психологічною реакцією людини (наприклад, червоний колір - переривання, екстрена інформація, небезпека, жовтий - увага і стеження, зелений - дозволяючий і т.д.). Для смислового протиставлення об'єктів (даних) рекомендується використання контрастних кольорів (червоний - зелений, синій - жовтий, білий - чорний).
При створенні МСО не рекомендується зловживання контрастними кольорами. Колірний контраст зображення та фону повинен знаходитися на оптимальному рівні, яркостной контраст зображення по відношенню до фону повинен бути вище не менш ніж на 60%. Необхідно враховувати, що червоний колір забезпечує сприятливі умови сприйняття тільки при високій яскравості зображення, зелений в середньому діапазоні яскравості, жовтий - в широкому діапазоні рівнів яскравості зображення, синій - при малій яскравості.
Для оптимізації вивчення інформації на екрані комп'ютера розробникам МСО рекомендується використання логічних наголосів. Логічними наголосами прийнято називати психолого-апаратні прийоми, спрямовані на залучення уваги користувача до певного об'єкту. Психологічна дія логічних наголосів пов'язано із зменшенням часу зорового пошуку і фіксації осі зору по центру головного об'єкта. [18]
Найбільш часто використовуваними прийомами для створення логічних наголосів є:
- Зображення головного об'єкта більш яскравим кольором;
- Зміна розміру;
- Виділення ефектом.
Кількісною оцінкою логічного наголосу є його інтенсивність. Інтенсивність залежить від співвідношення кольору і яскравості об'єкта по відношенню до фону, від зміни відносних розмірів об'єкта по відношенню до розмірів предметів фону зображення. Найкращим є виділення або більш яскравим, або більш контрастним кольором, гірше - виділення проблисковим світінням, зміною розміру або яскравості.
У разі використання режиму мигання об'єкту рекомендується фіксувати частоту миготіння в межах 3-8 Гц.
Для залучення уваги до об'єкта можливе використання декількох логічних наголосів одночасно. Тоді інтенсивність логічного наголосу об'єкта буде дорівнює сумі цих логічних наголосів. Наприклад, об'єкт може бути виділений одночасно зменшенням яскравості фону, включенням режиму його мигання або проблискового світіння і звуковими сигналами.
Одночасне виділення в МСО декількох об'єктів логічними наголосами з близькою інтенсивністю призводить до розсіювання уваги і, як наслідок, до швидкого розвитку втоми учнів.
На комфортність сприйняття зорової інформації істотно впливає ступінь засміченості поля головного об'єкта. Рекомендується розміщувати в поле головного об'єкта не більше 4-6 другорядних об'єктів. Збільшення числа другорядних об'єктів може призвести до розсіювання уваги і, як наслідок, до випадання головного об'єкта з області уваги, або до злиття другорядних об'єктів з фоном.
Форми об'єктів та елементів фону зображення повинні відповідати стійким зоровим асоціаціям, повинні бути схожі на форми реальних предметів, об'єктів. Невідповідність цій вимозі може призвести до непотрібних питань і, як наслідок, до втрати навчального часу.
Особливу увагу розробників МСО має бути приділена обгрунтованості та систематизації підходу до використання ілюстрацій. Використання того чи іншого виду ілюстрацій рекомендується в місцях, важких для розуміння навчального тексту, що потребують додаткового наочного роз'яснення; для узагальнень і систематизації тематичних смислових блоків; для загального пожвавлення всього навчального матеріалу і розосередженого по всьому полю тексту як друкованого, так електронного (гіпертексту).
Конкретна кількість ілюстрацій для окремої екранної сторінки або для всього МСО спеціально не встановлюється. Цей параметр МСО рекомендується визначати в кожному конкретному випадку з урахуванням змісту та характеру навчального матеріалу.
Добре оформлений, зрозумілий, багато ілюстрований навчальний матеріал, представлений МСО, викликає в студента певні позитивні емоції, що підвищують інтерес до предмета, впливає на загальний стан учня.
Для підвищення наочності навчального матеріалу МСО рекомендується використання таблиць і схем.
При створенні МСО рекомендується використання таблиць при необхідності:
- Підвищити зорову наочність і полегшити сприйняття того чи іншого смислового фрагменту тексту;
- Здійснити певне порівняння двох і більше об'єктів (таких змістовних елементів тексту, як події, факти, явища, предмети, фрагменти текстів та ін);
- Здійснити угруповання безлічі об'єктів;
- Провести систематизацію об'єктів.
При розробці таблиць для МСО рекомендується дотримуватися таких основних правил:
- У таблиці має бути мінімально кількість коментуючого матеріалу;
- Верхні, нижні і бічні поля таблиці повинні мати відступи;
- Колірна палітра таблиці не повинна приводити до строкатості;
- Кількість вибраних клітинок таблиці має відповідати змісту і характеру виділеного фрагмента тексту і т.п.
МСО можуть задовольнити вимогу наочності не тільки на основі використання таблиць, але і за рахунок включення в МСО графіків, діаграм, аплікацій, схематичних малюнків. Такі кошти використовуються як для виявлення істотних ознак, зв'язків і відносин явищ, подій, процесів тощо, так і для формування локального образного уявлення фрагмента тексту. За допомогою схематичного зображення автор МСО розкриває явища в їх логічній послідовності, забезпечує наочне порівняння двох або більше об'єктів, а також узагальнює і систематизує знання.
Яскраво оформлене МСО, в якому наявність ілюстрацій, таблиць і схем супроводжується елементами анімації і звуковим супроводом полегшує сприйняття матеріалу, що вивчається, сприяє його розуміння і запам'ятовування, дає більш яскраве і змістовне уявлення про предмети, явища, ситуаціях, стимулюючи пізнавальну активність учнів.
Поряд з рекомендаціями психологічного характеру для розробників МСО можна сформулювати декілька рекомендацій, що відповідають положенням сучасної дидактики. При розробці МСО доцільно передбачити:
- Наявність спеціальних засобів для мотивації учнів і підтримки їхньої уваги та інтересу;
- Розбиття за ступенем складності і складність матеріалу;
- Наявність процедур для полегшення процесів узагальнення;
- Наявність підсумкових узагальнюючих схем;
- Використання значків ("іконок") та інших спеціальних символів, що забезпечують чітке розрізнення (специфікацію) різних компонентів навчального матеріалу;
- Супровід теоретичних описів практичними прикладами;
- Опис зв'язку навчального матеріалу з додатковими дидактичними діями з підтримки самостійної пізнавальної діяльності учнів (оглядовими лекціями, консультаціями викладачів, відеоконференціями, списками розсилки, форумами і т.п.).
- Доступність мовного стилю, його орієнтацію на цільові групи учнів;
- Простоту навігації по навчальному матеріалу;
- Збереження загальноприйнятих визначень та термінології;
- Довідковий режим, що містить визначення всіх використовуваних об'єктів і відносин;
- Можливість скасування учням помилкових дій під час самостійної роботи.
Побудова МСО рекомендується проводити з урахуванням замкнутої системи управління, заснованої на наявності внутрішніх і зовнішніх зворотних зв'язків. Працюючи з МСО, учень повинен оперативно отримувати інформацію про правильність (або ефективності) своїх дій. Основною інформацією внутрішнього зворотного зв'язку можуть стати результати розрахунків з використанням математичних моделей досліджуваних об'єктів або процесів. Рекомендується надавати обучаемому додаткову інформацію, яка б стимулювала і допомагала проводити вдумливе вивчення результатів розрахунку.
До складу таких МСО рекомендується включати завдання, які спонукають до основних етапів практичного навчання, завдання, що вимагають діяльнісного відповіді, завдання, засновані на розвивається практиці професійно зайнятих учнів. МСО повинні бути різнорідними за завданням, що вирішуються в ході цілісного процесу навчання.

1.5. Методика створення навчальної мультимедійної презентації

У сучасному суспільстві використання комп'ютерних технологій на уроках починається вже з початкової школи. Мультимедійні технології дозволяють замінити майже всі традиційні технічні засоби навчання. У багатьох випадках така заміна виявляється ефективнішою, дає можливість вчителю оперативно поєднувати різноманітні засоби, які сприяють більш глибокому і усвідомленому засвоєнню матеріалу, що вивчається, економить час уроку, насичує його інформацією. [11]
Проте необхідне програмне забезпечення часто або відсутня, або з тих чи інших причин не задовольняє вчителя.
У цих випадках незамінним помічником вчителя може виявитися Power Point. Ця програма дозволяє вчителю самостійно підготувати мультимедійне посібник до уроку з будь-якого предмета з мінімальними тимчасовими витратами. Форми і місце використання презентації (або навіть окремого її слайда) на уроці залежать від змісту цього уроку і мети, яку ставить викладач.
Рекомендації щодо створення та оформлення презентацій в навчальній літературі розкриті не достатньо.
Практика дозволяє виділити деякі загальні, найбільш ефективні прийоми застосування таких посібників:
1. При вивченні нового матеріалу. Дозволяє ілюструвати різноманітними наочними засобами. Застосування особливо вигідно в тих випадках, коли необхідно показати динаміку розвитку будь-якого процесу.
2. При проведенні усних вправ. Дає можливість оперативно пред'являти завдання і коригувати результати їх виконання.
3. При перевірці фронтальних самостійних робіт. Забезпечує поряд з усним візуальний контроль результатів.
4. При перевірці домашніх робіт. Методика аналогічна методики, що використовували для самостійних робіт.
5. При вирішенні завдань навчального характеру. Допомагає виконати малюнок, скласти план рішення і контролювати проміжні і остаточний результати самостійної роботи за цим планом.
Підводячи підсумки першої главі можна сказати, що досвід шкіл показує, що впровадження новий інформаційних технологій полегшує роботу вчителя і вносить у навчальний процес, безпосередньо нові можливості для навчання.
Застосування інформаційних технологій дозволяє змінити деякі способи надання навчального матеріалу, традиційно здійснюваного в навчальному процесі, а так само застосування НІТ розширює можливості контролю навчального процесу.
У зв'язку з модернізацією освіти до технічного оснащення навчального процесу підходять серйозно, що вже прийшли до усвідомлення простої, по суті, істини: важливо не стільки наявність комп'ютера в школі, скільки програмне забезпечення, яке і дає, власне, можливість використовувати його саме в школі та саме для шкільних потреб. Поряд з використання мультимедіа в школах стали з'являтися і інтерактивні дошки, які не менш ефективні. Вони діляться на чотири типи:
- Дошки прямій проекції;
- Дошки зворотної проекції:
- Насадки на плазмові;
- Інтерактивні планшети. [21] (додаток 8)
Виходячи, з вище сказаного можна зробити висновок, що треба достатньо чітко усвідомити ключові переваги мультимедіа і прагнути максимально використовувати саме їх.


Глава 2. Практичне застосування мультимедіа на уроках математики

2.1. Конспект уроку з математики в 6 «а» класі школи № 16
(Додаток 2)
Тема: Розподіл позитивних і негативних чисел
Цілі: (слайд 1)
1. навчити ділити позитивні і негативні числа
2. закріпити додавання, віднімання і множення позитивних і негативних чисел
3. розвивати грамотну математичну мова
4. виховувати інтерес до предмету
Обладнання: ПК, мультимедійний проектор
Хід уроку:
Здравствуйте, сідайте. Сьогодні ми будемо вивчати з вами новий матеріал, але з початку ми з вами повторимо раніше вивчений матеріал. Для цього нам потрібно буде вирішити приклади.
1. Усні вправи (№ 1148) (слайд 2,3)
а.
б.
в.
р.
д.
е.
ж.
з.
і.
1.2 Мікрообобщеніе
2. Робота по темі уроку: «Розподіл позитивних і негативних чисел». (Слайд 4)
2.1. Розподіл негативних чисел має той же зміст, що й поділ позитивних чисел, тобто по даному твору і одному з множників знаходять другий множник.
Хто може назвати компоненти поділу?
Наприклад: -12: (-4) =?
Що значить -12: (-4)? (Отже, знайти таке число х, що при -4 · х = -12)
Тепер знайдемо знак числа х.
Як ви думаєте, як це можна зробити?
Оскільки при множенні -4 на х виходить від'ємне число -12 отже множники повинні мати різні знаки. Отже, х - позитивне число.
Тепер знайдемо модуль числа х.
Як ви думаєте, чому він буде дорівнює?
Оскільки модуль твори дорівнює добутку модулів множників, отже . Отже , Тому що х - позитивне число, то x = слідчий х = 3. (слайд 5)
Це записується так:

або коротше
(-12): (-4) = 12: 4 = 3 (слайд 6)
Правило: щоб поділити від'ємне число на від'ємне, треба розділити модуль діленого на модуль дільника. (Учні читають правило про себе, а потім розповідають сусіда по парті. Потім хтось із учнів розповідає правило всьому класу). (Слайд 7)
2.2 Тепер розділимо негативне число на позитивне.
Наприклад: -24: 4 =?
Що значить -24: 4? (Отже, знайти таке число х, що при 4 · х = -24)
Тепер знайдемо знак числа х.
Як це можна зробити?
Оскільки при множенні 4 на х виходить від'ємне число -24 отже х - негативне число.
Тепер знайдемо модуль числа х.
Як ви думаєте, чому він буде дорівнює?

отже

тому що х - негативне число з модулем 6, то тоді х буде дорівнює -6
Отримуємо: -24: 4 = -6
Аналогічно виходить при розподілі 24: (-4) = -6 (слайди 8, 9)
А тепер давайте проговоримо алгоритм розподілу чисел з різними знаками, (учні намагаються самі скласти алгоритм). Отже:
1. розділити модуль діленого на модуль дільника;
2. поставити перед одержаним числом знак мінус. (Слайд 10)
2.3 При розподілі нуля на будь-яке число, не рівне нулю, виходить нуль.
І найголовніше правило: Ділити на нуль не можна! (Слайд 11)
3. Закріплення нового матеріалу
3.1 № 1135 (три приклади розбираються на дошці, три з коментуванням з місця)
1)
2)
3)
4)
5)
6) (Слайд 12, 13)
3.2 Самостійна робота № 1136 (всі вирішують приклади, а потім 1 варіант перевіряє у 2 варіанти приклади з д - з, а 2 у 1 варіанту перевіряє приклади з а - г). На цю роботу вам 8-10 хвилин.
а. -4 · (-5) - (-30): 6 = 25
б. 15: (-15) - (-24): 8 = 2
в. -8 · (-3 + 12): 36 + 2 = 0
р. 2,3 · (-6 - 4): 5 = - 4,6
д. (-8 + 32): (-6) - 7 = -11
е. -21 + (-3 - 4 + 5): (-2) = - 20
ж. -6 · 4 - 64: (-3,3 + 1,7) = - 64
з. (-6 + 6,4 - 10): (-8) · (-3) = - 3,6 (приклади а, д слайд 14; б-р, е-з слайд 15; відповіді слайд 16)
4. Рефлексія уроку (слайд 17)
1. Чи сподобався вам урок:
а) якщо так, то чим?
б) якщо ні, то чому?
5. Підсумок уроку.
1. Що ми сьогодні вивчали на уроці?
2. Розповісти правило ділення двох від'ємних чисел
3. розповісти алгоритм розподілу чисел з різними знаками.
Самоаналіз уроку
Даний урок був проведений в середній загальноосвітній школі № 16 в 6 «а» класі.
При проведенні даного уроку були виділені плюси:
- Вивчення нового матеріалу з використанням мультимедіа апаратури;
- Активність дітей на уроці;
так само були й мінуси:
- Виконання не всіх номерів запланованих на урок;
- Помилки в математичній мовлення;
В кінці уроку була проведена рефлексія, в якій брало участь 17 учнів. Вона показала, що з 100% учнів 77% урок сподобався, так як була нова тема, і хлопці її зрозуміли. 18% урок не сподобався тому, що було нудно, і 6% урок здався нормальним (Додаток 1).
 

Після вивчення теми «Множення і ділення позитивних і негативних чисел» учням може бути запропонований контрольний тест з залишковим знань.  
Контрольний тест з залишковим знанням у 6 «а» класі школи № 16
Тест на тему: «Множення і ділення позитивних і негативних чисел» [14].
Мета: перевірити знання учнів з пройденого матеріалу
Варіант 1
1. Виберіть правильне твердження
а. добуток двох негативних чисел - число додатне;
б. при діленні на нуль будь-якого числа виходить нуль;
в. твір аb дорівнює нулю, якщо а та b рівні нулю одночасно;
р. будь-раціональне число є цілим;
д. приватне двох негативних чисел - число від'ємне.
2. Знайди значення твору .
а. 2,4;
б. 1,35;
в. - 2,4;
р. - 1,35;
д. - 1,2.
3. Знайдіть приватне .
а. ;
б. ;
в. ;
р. ;
д. .
4. Знайдіть значення виразу 2 · (-3) + (-3) · (-4) - (-7) · 5.
а. - 53;
б. - 29;
в. 41;
р. 53;
д. 17.
5. Знайдіть значення виразу .
а. - 7;
б. 15;
в. 1;
р. - 15;
д. 7.
6. Виберіть правильне рівність.
а. ;
б. ;
в. ;
р. ;
д. .
7. Спростіть вираз 4 (a - b) - 6a + 4b.
а. 10a;
б. - 2a + 8b;
в. 10a + 8b;
р. - 2a;
д. іншу відповідь.
8. Скільки коренів має рівняння (х + 3) (х + 4) = 0?
а. 2;
б. 3;
в. 1;
р. 0;
д. іншу відповідь.
9. Виберіть дріб, яку не можна уявити у вигляді кінцевої десяткового дробу.
а. ;
б. ;
в. ;
р. ;
д. .
10. Знайдіть значення виразу .
а. ;
б. 2,7;
в. - 2,7;
р. 4,95;
д. -0,27.
Варіант 2
1. Виберіть правильне твердження.
а. , Якщо a = 0;
б. сума раціональних чисел є число раціональне;
в. твір будь-якого числа негативних чисел - число від'ємне;
р. приватне протилежних чисел дорівнює 1;
д. рівність a: b = b: a вірно при будь-яких значеннях a і b.
2. Знайдіть значення твору .
а. - 10;
б. 1,35;
в. - 2,4;
р. - 1,35;
д. - 1,2.
3. Знайдіть значення виразу -2 · (-3) + 3 · (-4) - (-7) · (-5).
а. - 17;
б. 53;
в. - 53;
р. - 41;
д. 29.
4. Знайдіть приватне .
а. - 6;
б. 6;
в. ;
р. ;
д. .
5. Знайдіть значення виразу .
а. 8,5;
б. - 8,5;
в. - 8;
р. - 7,5;
д. 7,5.
6. Виберіть правильне рівність.
а. ;
б. 0,999 ... = 1;
в. ;
р. ;
д. .
7. Спростіть вираз 6 (b - a) - 4b + 6a.
а. 10b;
б. 2b - 12a;
в. 2b;
р. 10b + 12a;
д. іншу відповідь.
8. Скільки коренів має рівняння (х - 3) (4 - х) = 0.
а. Визначити не можна;
б. 3;
в. 1;
р. 0;
д. 2.
9. Виберіть дріб, яку можна представити у вигляді кінцевої десяткового дробу.
а. ;
б. ;
в. ;
р. ;
д. .
10. Знайдіть значення виразу .
а. 6;
б. - 7,8;
в. - 78;
р. 1,08;
д. 7,8.
2.2. Конспект уроку з математики в 6 «а» класі школи № 21 (додаток 3)
Тема: Протилежні числа
Цілі:
- Ввести визначення протилежних чисел, визначення цілих чисел;
- Навчити знаходити числа протилежні даними числах;
- Розвивати логічне мислення;
- Виховувати інтерес до предмету.
Обладнання: ПК, мультимедійний проектор.
Хід уроку
1. Повідомлення теми і цілей.
2. Актуалізація знань (слайд 1)
Обчисліть усно:
2,3 +5,7
: 5
- 0,7
: 9
+ 0,01
?
3. Робота по темі уроку: «Протилежні числа». (Слайд 2)
3.1 Визначення протилежних і цілих чисел
Точки з координатами 10 і -10 однаково віддалені від точки О і знаходяться по різні сторони від неї. Щоб потрапити з точки О в ці точки, треба пройти однакові відстані, але в протилежних напрямках. Числа 10 і -10 називаються протилежними числами: 10 протилежно -10, а -10 протилежно 10.
Два числа, що відрізняються один від одного тільки знаками, називають протилежними числами. (Слайд 3)
Наприклад: (діти називають протилежні числа даними і наводять свої приклади) 8 і -8, 2,6 і -2,6, і , -25,3 І 25,3. (Слайд 4)
Для кожного числа є тільки одне протилежне йому число.
Кількість 0 протилежно самому собі.
Натуральні числа, протилежні їм числа і нуль називають цілими числами. (Слайд 5)
Число, протилежне числу а, позначають - а. Якщо а = 7,8, то-а = -7,8; якщо а = -8, то-а = - (-8). Запис «- (-8)» означає число, протилежне числу -8. так як число, протилежне числу -8, дорівнює 8, то - (-8) = 8. взагалі - (-а) = а. (Слайд 6)
Рубрика говори правильно:
Вираз - (-а) можна читати різними способами:
- Число, протилежне числу мінус а
- Мінус мінус а
Наприклад, пропозиція «Якщо С = - 7, то - С = - (- 7)» можна прочитати так:
- Якщо Це одно мінус семи, то мінус Це дорівнює числу, протилежного мінус семи
- Мінус Це одно мінус мінус семи (слайд 7)
3.2 Закріплення нового матеріалу.
№ 910 (слайд 8)
Знайдіть числа протилежні даними числах.
-276, 124, -321, 62, 9, -1, 4, -17.
№ 913 (слайд 9)
Знайдіть координати точок А, В, С.
3
А
- 3
З
У


№ 915 (слайд10)
Заповніть порожні місця в таблиці і відзначте на координатної прямої точки, що мають своїми координатами числа отриманої таблиці.
х
3
5
0
- 4
- Х
4
-2
-1

№ 916 (слайд 11)
Розв'яжіть рівняння.
- Х = 607; - а = 30,4; - у = - 3,6.
№ 917 (слайд 12)
Які цілі числа розташовані на координатній прямій між числами.
-8 І -5, -3 та 0, -2 і 2, -3,6 і 4,2.
Потім один учень називає свої числа, а інший учень відповідає.
4. Домашнє завдання. Номери: 927, 928, 929, 931, 938 (а). (Слайд 13)
5. Підсумок уроку. (Слайд 14)
Яким числом є - х, якщо x:
а) негативне
б) нуль
в) позитивне
Урок проводився у комп'ютерному класі з використанням мультимедійного проектора. На початку учням були повідомлені тема і мети проведеного уроку. На наступному етапі уроку проводилася актуалізація знань з пройденим раніше тем. Учням було запропоновано ланцюжок усних обчислень. При усних обчисленнях були активні багато дітей, але участь у вирішенні ланцюжка прийняв 5 учнів.
При вивченні нового матеріалу в учнів не виникало питань, тому при приведенні своїх прикладів був активний весь клас (24 учнів). При закріпленні матеріалу були активні всі, але найактивніших можна виділити тільки 18 чоловік.
Таким чином, можна сказати, що протягом всього уроку був активний весь клас, але при закріпленні матеріалу не всім випала можливість відповісти.

Після вивчення теми на наступному уроці учням була запропонована самостійна робота на два варіанти з даної і попередньої теми для виявлення рівня засвоєння матеріалу.
Самостійна робота по темі: «Координати на прямій. Протилежні числа »
Варіант 1
1. Запишіть координати точок (назвіть ці точки) зображених на малюнку.


2. Накресліть горизонтальну пряму. Відзначте на прямий точки С і Д так, щоб точка Д була правіше точки С і СД = 5см. Відзначте на прямий початок відліку 0, якщо С (-2), а Д (3).
3. Відзначте на координатній прямій точки, координати яких 5; -3; -4,5, 1,5, і точки, координати яких протилежні цим числам.
4. Запишіть число, протилежне числу: 2,48; -9; 4; -0,029; 11.
5. Знайдіть значення - m, якщо m = 6; -12,5; -49; 3,4; - (-123).
Варіант 2
1. Запишіть координати точок (назвіть ці точки) зображених на малюнку.

2. Накресліть горизонтальну пряму. Відзначте на прямий точки С і Д так, щоб точка Д була правіше точки С і СД = 6см. відзначте на прямий початок відліку 0, якщо С (-4), а Д (2).
3. Відзначте на координатній прямій точки, координати яких 5; -2; -3,5; 6,5, і точки, координати яких протилежні цим числам.
4. Запишіть число, протилежне числу: -3,48; 9; -4,18; -0,29; -11,3
5. Знайдіть значення m, якщо-m = 9,7; -2,1; 18,1; 65; - (- 46).
Результати написання самостійної роботи представлені вигляді таблиці і діаграми.
6 "а" клас - 24 учнів
оцінка
%
"5"
10
42
"4"
11
46
"3"
3
12
"2"
0
0
\ S

2.3 Конспект уроку з математики в 6 «а» класі школи № 21. (Додаток 4)
Тема: Зміна величин
Цілі:
- Закріпити знання учнів у порівнянні чисел;
- Розглянути приклади, пов'язані зі зміною величин;
- Підготувати учнів до контрольної роботи;
- Розвивати логічне мислення;
- Виховувати інтерес до предмету.
Обладнання: ПК, мультимедійний проектор.
Хід уроку
1. Повідомлення теми і цілей.
2. Актуалізація знань.
2.1 Усний опитування. (Слайд 1)
1. Яке число більше, якщо одне з них позитивне, а інше негативне? (Приклади)
2. Яка з двох негативних чисел вважають великим, ніж інше? А яке з них меншим? (Приклади)
3. Яке з чисел більше: негативне або 0? (Пояснити)
4. Яке з чисел менше: позитивне чи 0? (Пояснити)
2.2 Розташуйте у порядку спадання. (Слайд 2)
12; 17; -10; -23; 13; 0; -3,5; 7,2; 1,6.
2.3 Назвіть три числа, менше даних.
-23; -0,4; 11,3.
2.4 Назвіть три рішення нерівності.
х> 0; у <5; а <- 4.
2.5 Порівняйте числа. (Слайд 3)
і ; і ; і ; і .
2.6 Між якими сусідніми цілими числами укладено число:
-2,73; -9,5; 0,63; -0,87. (Слайд 4)
3. Робота по темі уроку: «Зміна величин». (Слайд 5)
3.1 Пояснення нового матеріалу.
Температура може як підвищуватися, так і знижуватися. Нехай, наприклад, зранку температура повітря була 3 ° С, у середині дня 11 ° С, а увечері 7 ° С. За першу половину температура підвищилася на 8 ° С, а за другу половину дня знизилася на 4 ° С. Підвищення температури висловлюють позитивними числами, а зниження - негативними. Так, якщо температура підвищилася на 8 ° С, то говорять, що її зміна дорівнює 8 ° С або +6 ° С, а якщо знизилася на 4 ° С, то говорять, що її зміна одно - 4 ° С. (Слайд 6)


Точка на координатній прямій може переміщатися вліво або вправо по цій прямій. Переміщення точки вправо позначають позитивними числами, а переміщення вліво - негативними. (Слайд 7)


3.2 Закріплення нового матеріалу.
№ 985 (слайд 8)
Поясніть зміст речення.
Зміна температури одно t ° С, якщо t = 28; -30; -8; 4,5; -1,7. (Учні пропонують і пояснюють свої приклади)
№ 986 (слайд 9)
Зміна температури одно m градусам. Чому дорівнює m, якщо температура:
1. знизилася на 6 ° С;
2. підвищилася на 3,6 ° С;
3. підвищилася на 60 ° С;
4. знизилася на 3,4 ° С.
№ 988 (слайд 10)
Прочитайте свідчення термометрів, зображених на малюнку 69 (сторінка 177). Яку температуру буде показувати кожен з цих термометрів, якщо температура змінитися: на -1 ° С; на 1 ° С; на 2 ° С; на -2 ° С?
4. Домашнє завдання. Номери: 999, 1001, 1003 (а). (Слайд 11)
5. Підсумок уроку.
Якими числами висловлюють зміна величини? (Приклади)
Урок проводився у комп'ютерному класі з використанням мультимедійного проектора. На початку учням були повідомлені тема і мети проведеного уроку. На наступному етапі уроку проводилася актуалізація знань з вже пройдених тем. Учням були запропоновані різноманітні завдання, при вирішенні яких брав участь весь клас, тобто 24 учні.
Виклад нового матеріалу не викликало в учнів питань, тому до пояснення нової теми залучалися учні, тобто були активні 6 учнів. Так як тема учнем здалася не складною, то при закріпленні матеріалу були активні всі, тобто 24 людини.
Таким чином, можна сказати, що протягом всього уроку був активний весь клас, велика активність проявлялася при актуалізації та закріплення знань.
Після вивчення теми учні писали контрольну роботу, до якої входили завдання з попереднім темами у тому числі, протилежних числах і за новою темою.

\ S

Контрольна робота № 9
Варіант 1
1. Відзначте на координатній прямій точки А (3), У (-4), З (-4,5), Д (5,5), Е (-3). Які із зазначених точок мають протилежні координати?
2. Відзначте на координатній прямій точку А (-6), прийнявши за одиничний відрізок довжину двох клітин зошити. Позначте на цій прямій точки В, С, Д і Е, якщо У правіше А на 10 клітин, С - середина відрізка АВ, точка Д лівіше точки С на 5 клітин і Е правіше точки Д на 10 кліток. Знайдіть координати точок В, С Д і Е.
3. Порівняйте числа:
-1,5 І -1,05
-2,8 І 2,7
і
і
5. Знайдіть значення виразу:
5. Скільки цілих чисел розташоване між числами -20 і 105?
Варіант 2
1. Відзначте на координатній прямій точки А (-7), В (4), З (3,5), Д (-3,5), Е (-1). Які із зазначених точок мають протилежні координати?
2. Відзначте на координатній прямій точку А (3), прийнявши за одиничний відрізок довжину двох клітин зошити. Позначте на цій прямій точки В, С, Д і Е, якщо У лівіше А на 18 клітин, С - середина відрізка АВ, точка Д лівіше точки С на 6 клітин і Е правіше точки Д на 7 клітин. Знайдіть координати точок В, С Д і Е.
3. Порівняйте числа:
3,6 і -3,7
-8,3 І -8,03
і
і
4. Знайдіть значення виразу:


5. Скільки цілих чисел розташоване між числами -74 і 131?
Результати контрольної роботи представлені в таблиці і діаграми.
\ S


6 "а" клас - 24 учнів
оцінка
%
"5"
15
63
"4"
8
33
"3"
1
4
"2"
0
0
2.3 Конспект уроку з математики в 6 «а» класі школи № 21 (додаток 5)
Тема: Вирахування.
Цілі:
- Ввести правило віднімання чисел з різними знаками;
- Закріпити вивчення теми при виконанні вправ;
- Розвивати увагу, логічне мислення, активність;
- Виховувати інтерес до предмету.
Обладнання: ПК, мультимедійний проектор.
Хід уроку
1. Повідомлення теми і цілей
2. Актуалізація знань
2.1 Магічний квадрат. [20] (слайд 2)
2
6

5
1
4
2
7
6
9
5
1
4
3
8
3. Робота по темі уроку.
3.1 Пояснення нового матеріалу. (Слайд 3)
Віднімання від'ємних чисел має той же зміст, що й віднімання додатних чисел: по заданій сумі і одному з доданків знаходять інше складова. Щоб знайти шукане доданок, можна додати до суми число, протилежне відомому складова.
Наприклад: 8 +3 = 11, і тому 11-8 = 3. але 11 + (-8) теж дорівнює 3.
Щоб з даного числа відняти інше, треба до зменшуваного додати число, протилежне вичитав: a - b = a + (- b).
Будь-яке вираз, що містить лише знаки додавання і віднімання, можна розглядати як суму. (Слайд 4)
Наприклад: (дивлячись на вирази нижче учні наводять свої варіанти)
-18-14 =- 18 + (-14)
-26-12 =- 26 + (-12)
Різниця двох чисел: (слайд 5)
- Позитивна, якщо зменшуване більше від'ємника
(+)-(-) = +
- Негативна, якщо зменшуване менше від'ємника
(-)-(+) = -
- Дорівнює нулю, якщо зменшуване і від'ємник рівні.
Щоб знайти довжину відрізка на координатній прямій, треба з координати його правого кінця відняти координату його лівого кінця. (Слайд 6)
Завдання: Чому дорівнює довжина відрізка АВ, якщо А (-5) і В (9)?
Рішення:
Довжина відрізка АВ показує, на скільки одиничних відрізків треба перемістити вправо точку А, щоб вона перейшла в точку В, тобто скільки треба додати до числа -5, щоб вийшло число 9. тому якщо позначити довжину відрізка АВ буквою х, то -5 + х = 9. звідси випливає, що х = 9 - (-5); х = 14. значить довжина відрізка дорівнює 14 одиничним відрізкам.
Рубрика говори правильно: (слайд 7)
Різниця, в яку входять негативні числа, читають так: (-7) - (-12)
- Різниця мінус семи і мінус дванадцяти
- З мінус семи відняти мінус дванадцять
- Від мінус семи відняти мінус дванадцять
3.2 Закріплення нового матеріалу
№ 1075 (1 стовпчик) (слайд 8)
Виконайте віднімання:
10 - (-3) = 13
12 - (-14) = 26
-21 - (-19) = -2
9 - (-9) = 0
-1,4-1,4 = -2,8
-5,6 - (-3,1) = -2,5
№ 1077 (слайд 9)
Уявіть у вигляді суми різниця.
-28 - (-32) = -28 +32
-46-30 = - 46 + (-30)
50 - (-24) = 50 +24
х-80 = х + (-80)
-30-p = -30 + (-p)
6 - (-а) = 6 + а
№ 1074 (а, б, в) (слайд 10)
Перевірте рівність a-(-b) = a + b, якщо:
а) a = 18; b = 16
б) a = - 2,3; b = - 0,5
в) a = 44; b = -7
№ 1071 (слайд 11)
За день температура повітря змінилася на -12 ° С і до вечора стала дорівнювати - 8 ° С. Якою була температура вранці?
4. Домашнє завдання. Номери тисячі дев'яносто три (а-е), 1097 (а, б), 1100. (Слайд 12)
5. Підсумок уроку. (Слайд 13)
Коли різниця двох чисел буде:
- Позитивна;
- Негативна;
- Дорівнює нулю?
Урок проводився у комп'ютерному класі з використанням мультимедійного проектора. На початку учням були повідомлені тема і мети проведеного уроку. На наступному етапі уроку проводилася актуалізація знань. Учням було запропоновано магічний квадрат, при вирішенні якого свої варіанти відповідей пропонували тільки 5 учнів.
До поясненню нової теми залучалися учні, тобто кожен учень наводив і пояснював свій приклад, а так само ставив приклади своїм однокласникам. При закріпленні матеріалу були активні всі, тобто 20 учнів (4 учнів були відсутні на уроці).
Таким чином, можна сказати, що протягом всього уроку був активний весь клас.
Після вивчення теми на наступному уроці учні писали самостійну роботу по даній темі на 2 варіанти в дидактичних зошитах з математики для учнів 6 класу. Результати самостійної роботи представлені в таблиці і діаграми.
\ S6 "а" клас - 24 учнів писало роботу 20 учнів
оцінка
%
"5"
11
55
"4"
9
38
"3"
0
0
"2"
0
0
\ S
У кінці всіх проведених уроків учням були задані три питання:
1. Чи подобаються вам уроки, що проводяться з використанням комп'ютера?
2. Сподобалися вам уроки математики, що проводяться з використанням комп'ютера?
3. Хотіли б ви, щоб уроки з використанням комп'ютера проходили частіше?
На поставлені питання відповідало 20 учнів.
Аналізуючи відповіді учнів на перше питання, з'ясувалося, що всім подобаються уроки, з використанням комп'ютера аргументуючи свою відповідь тим, що в комп'ютерному класі затишніше, учні роблять менше записів в зошит, мінімальне використання крейди на уроці.
Аналіз відповідей на друге питання показав, уроки учням сподобалися, так як було гарне пояснення, було все зрозуміло і добре видно, а так само менше використовується підручник на уроці.
Аналізуючи відповіді на третє питання, з'ясувалося, що учні хотіли б, щоб такі уроки проходили частіше, аргументуючи тим, що їм подобаються комп'ютери і що досліджувану тему з допомогою комп'ютера вони засвоюють краще.
\ S


За проведеним опитуванням можна сказати, що дітям дуже подобаються уроки з використанням НІТ.
Підводячи підсумки щодо практичної частини можна зробити висновок про те, що, проводячи уроки з використанням мультимедіа апаратури, виникають певні труднощі:
- При складанні конспекту уроку з використанням комп'ютера витрачається дуже багато часу;
- Відсутня певна методика використання мультимедійних апаратури.
- Відсутні рекомендації з оформлення презентації. [12]
Сама головна трудність полягає в тому, що школи ще не повністю оснащені даними засобами для навчання школярів.
Автор роботи вивчив основні питання створення МСО, на основі яких були розроблені етапи та складені рекомендації для створення навчальної мультимедійної презентації. (Додаток 6)

Висновок
Комп'ютеризація освіти є необхідною тенденцією сучасного часу, і питання: «Вводити або не вводити мультимедіа в освітні установи?» Давно вирішене позитивно.
Зміна форм навчальної та педагогічної діяльності зумовлене застосуванням мультимедіа коштів і призводить до перерозподілу навантаження викладачів та учнів.
Використання мультимедіа в навчальному процесі дозволяє змінити характер навчально-пізнавальної діяльності учнів, активізувати самостійну роботу учнів з різними електронними засобами навчального призначення. Найбільш ефективним є застосування мультимедіа в процесі оволодіння учнями первинними знаннями, а також відпрацювання навичок і вмінь.
Підводячи підсумки роботи можна зробити висновки:
- Як би не були захоплюючими і багатофункціональними нові інформаційні технології роль вчителя залишається по - раніше провідною в навчальному процесі, а учень стає суб'єктом педагогічного процесу;
- Комп'ютер звільняє час вчителя, виконуючи багато рутинних роботи, дозволяє йому більше уваги приділяти індивідуальним робіт з учнями, творчо підходити до навчально-виховного процесу;
- Потрібно усвідомити ключові переваги мультимедіа і прагнути максимально використовувати їх;
- Можливість створювати яскравий образ, що запам'ятовується (образи).
Ефективність даного навчання може бути досягнута лише у тому випадку, якщо сам учитель розуміє і усвідомлює перспективність такого навчання, застосовуючи у своїй практиці сучасні методи та форми навчання.
Пропрацювавши різні джерела можна зробити висновок про те, що автори даної літератури велику увагу в своїх роботах приділяють використанню нових інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютера, при навчанні різних дисциплін, а так само і математики.
Хотілося б відзначити таких авторів як, Захаров І.Г. і Розов Н.Х., які приділяють велику увагу питанню про впровадження НІТ в освітній процес. Особливо хочеться виділити Розова Н.Х., який піднімає питання про проблему методики використання інформаційних технологій і пропонує деякі рекомендації щодо їх усунення (додаток 7).
Мета даної роботи, яка полягає в тому, щоб розробити систему уроків із застосуванням ІКТ в 6 класі при вивченні позитивних і негативних чисел, була досягнута, задачі вирішені.
Гіпотеза, поставлена ​​при написанні роботи (використання інформаційних технологій на уроках математики підвищує активізацію діяльності учнів на уроці), підтвердилася.
Автор роботи має намір використовувати мультимедіа в подальшій педагогічній практиці.
Використання мультимедійних презентацій у вивченні математики сприяє розвитку активної діяльності учнів, дає можливість здійснити інтеграцію навчальної діяльності учня і вчителя, здійснити поєднання індивідуального підходу з різними формами колективної навчальної діяльності, враховуючи рівневу диференціацію.

Список літератури

1. Великий словник іншомовних слів / Укл. А. Ю. Москвін. - М.: ЗАТ Видавництво Центрполіграф: ТОВ «Поліс», 2003. - 816 с.
2. Великий тлумачний словник російської мови / Гол. ред С. А. Кузнєцов. / СПб.: «Норінт», 2001. - 1536 с.
3. Віленкін Н.Я. Математика: Учеб. для 6 кл. загаль. установ / Н. Я. Віленкін, В. І. Жохів, А. С. Чесноков, С. І. Шварцбург. - 6-е вид. - М.: Мнемозина, 1998. - 304 с.: Іл.
4. Г. В. Карпов, Р. Д. Кейліна та ін Застосування екранних посібників у початковій школі / Г. В. Карпов, Р. Д. Кейліна, В.А. Романин .- державне навчально-педагогічне видавництво міністерства освіти РСФСР.-М., 1962.-200с.
5. Захарова І. Г. Інформаційні технології в освіті: Навчальний посібник для студ. пед. навч. закладів. - М.: Видавничий центр «Академія», 2003. - 192 с.
6. Коджаспірова Г. М., К. В. Петров. Технічні засоби навчання і методика їх використання / Коджаспірова Г. М., Петров К. В. - Учеб. посібник для учнів вищ. пед. навч. закладів. - М.: видавничий центр «Академія», 2001. - 256 с.
7. Красношликова О.Г. / / Проблеми розвитку професіоналізму педагогів та їх вирішення в рамках муніципальної методичної служби. - Інформатика та освіта. - 2007. - № 1. - З 100-103
8. Подлясний І.П. Педагогіка. - М.: Просвещение, 1996. - 432 с.
9. Розов Н.Х. / / Комп'ютер і навчальний процес. - Математика. - 2002. - № 7. - З 26-29
10. Розов Н.Х. / / Деякі проблеми методики використання інформаційних технологій і комп'ютерних продуктів у навчальному процесі середньої школи. - Інформатика. - 2005. - № 6. - З 26-29
11. Селевко Г. К. Сучасні освітні технології: Навчальний посібник. - М.: Народна освіта, 1998. - 256 с.
12. Сичова Є. І., Сичов О. В. Тестові завдання з математики. 5-6 класи. - М.: Шкільна Преса, 2006. - 95, [1]. с. («Бібліотека журналу« Математика в школі ». Вип. 38.)
13. Математика: 5 кл.: Учеб. для загаль. установ / Г. В. Дорофєєв, І. Ф. Шаригін, С. Б. Суворова та ін; Під ред. Г. В. Дорофеєва, І.Ф.Шаригіна.-6-е изд.-М.: Просвіта: Дрофа, 2003.-368 с.: Іл.
14. Журнал Polimedia системи відображають інформаціі.2007-2008 рік.

Програми

Додаток 1
\ S

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Диплом
191кб. | скачати


Схожі роботи:
Використання мультимедіа на уроках математики при вивченні позитивних і негативних чисел в 2
Використання мультимедіа на уроках математики при вивченні позитивних і негативних чисел в 3
Використання підручників математики при вивченні табличного множення і ділення на 2 і 3
Використання комп`ютерних слайд-фільмів на уроках технології при вивченні теми Конструювання і
Використання комп`ютерних слайд фільмів на уроках технології при вивченні теми Конструювання і
Використання мультимедіа на уроках алгебри по темі Прогресії як засіб підвищення успішності
Дидактична гра як засіб розвитку пізнавальної активності при вивченні чисел першого десятка
Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики
Прийоми активізації учнів у процесі навчання математики в початкових класах при вивченні нумерації
© Усі права захищені
написати до нас