Використання графіки Викорисьання графічного режиму в Pascal -основні оператори

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Тема: Графічний режим в мові Pascal.

Мета: Навчити студентів використовувати графічний режим в мові Pascal, а також вміти реалізовувати графіку за допомогою процедур та функцій.

Теоретичні відомості.

Екран дисплея складається з точок, які можна засвічувати певним кольором. В результаті створюється зображення, точки на екрані дисплея називаються пікселями.

Основною характеристикою дисплея е роздільна здатність, яка визначає кількість точок на одиницю площі . Очевидно , що чим більше точок можна зобразити на екрані дисплея тим вища роз­дільна здатність, яка залежить від технічних характеристик адап­тера і дисплея. Розташування кожноі точки на екрані дисплея нази­вається координатами точки. Для VGA адаптерів координати точки можна задавати в межах: по горизонталі - від 0 до 640 т., а по вертикалі від 0 до 200, 0 - 350 точок 0 - 480 точок.

Для визначення положення кожної точки потрібно задати її координати.

Графіка реалізується за допомогою процедур та функцій graph tpu. (модуль).

Необхідно також для роботи в графічному режимі мати драйвер відповідного адаптера, який називається egavga.bgi. Цей драйвер повинен бути записаний в робочому каталозі.

Процедури.

Initgraph задає графічний режим;

Detectgraph повертає знач. х-р. driver і mode

Setcolor (<колір)> задає колір майбутнього зображен­ня;

Setbckcolor - (<колір)> задає колір фону;

Putpixel - (х,у<колір)> висвітлює точку з координита-ми [х,у] заданим кольором;

Line - (xl,yl;х2,у2) молюе лінію по координатах.

Lineto (x,y) - малює лінію від поточної точки до точки [х,у].

Lineral(x,y) малює лінію від поточної точки з заданими приростами.

Rectangle - (xl,yl;x2,y2) малює прямокутник з заданими вершинами.

Setviewport - (xl,yl;x2,y2,true) задає координати вікна, якщо значення 5 периметру приймає значення true, тотоді відбувається відсічене зобра­ження, яке попадає за межі вікна;

Bar- (xl,yl;x2,y2) малює кольором прямокутник;

Bar 3d- малює паралелепіпед (х1,у1;х2,у2;<глибина>, true).

Circle- (х,у,К)малюе коло з центром[х,у], радіусом-R;

Arc Pieslice- (х,у, <поч. кут>,<кінц. кут>,Н) малює дугу;

Ellipse Setbillstyle- (х,у, <поч. кут>,<кінц. кут>,К) малює зафарбований сектор;

floodfill (х,у, <поч. кут>, <кінц. кут>, <горизонт.К>, <вертик. R>) малює еліпс або дугу.

Функції.

Graphresult повертає код помилки, якщо не можна задати

графічний режим;

Getmaxx Getmaxy Get color повертає значення розміру по горизонталі;

Get x Get у повертає значення розміру по вертикалі;

повертає (зчитує) значення текучого кольору;

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Реферат
13.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Оператори Turbo Pascal 7
Дані типу string Використання тексту у програмі - основні оператори
Створення та обробка зображень за допомогою графічного редактора растрової графіки Adobe Photoshop
Графіка Основні теги для використання графіки у HTML документі
Основні відомості про алгоритмічну мову Turbo Pascal Графіка Pascal
Програмування трьохмірної графіки та анімації засобами Turbo Pascal
Типи даних алгоритмічної мови TURBO Pascal Стандартні функції і оператори роботи з рядками
Основні принципи розробки графічного інтерфейсу користувача
Використання графічного способу при розв язанні математичних задач
© Усі права захищені
написати до нас