Виконання стендового оформлення навчального кабінету Основи військової служби

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти Хабаровського краю
Крайове державний освітній заклад
середньої професійної освіти
«Хабаровський педагогічний коледж»
Предметно-циклова комісія
технології, дизайну та реклами
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до дипломної роботи
Виконала:
Спеціальність 070602 Дизайн
Курс 4, група
Керівник:
викладач вищої
кваліфікаційної категорії
Підпис
Дипломна робота захищена:
«____»______________ 2008р.
Оцінка ___________________
2008

ЗМІСТ
Введення
Глава 1. Теоретичне обгрунтування стендового оформлення кабінету
1.1. Оформительское мистецтво як область синтезу образотворчих, прикладних мистецтв і архітектури
1.2. Витоки оформлювального мистецтва
1.3. Застосування стендів
1.4. Види стендів
Глава 2. Етапи роботи над стендовим оформленням кабінету
2.1. Розробка концепції стендового оформлення кабінету ОВС
2.2. Основні прийоми композиційних і колірних
рішень при розробці стендів
2.3. Опис послідовності виконання робіт
2.4. Технологія виготовлення стенду
2.5. Розрахунок собівартості виконаного проекту
Висновок
Список літератури
Додаток

ВСТУП
Стенди вже давно зарекомендували себе в якості одного з найбільш ефективних засобів розміщення інформують матеріалів, презентацій, реклами в межах безпосередньої досяжності людей. Стенд представляє собою конструкцію як суворого, так і довільного розміру, обладнану пристосуваннями для зберігання інформаційних листів, брошур, рекламних листівок і прайс-листів.
Яскраві, динамічні вони привертають до себе увагу, в той же час, при мінімумі витрачених на їх виготовлення засобів вони містять максимальну кількість необхідних відомостей. Зручність стендів полягає в тому, що їх можна розташувати практично в будь-якому зручному місці.
Існує величезна кількість моделей стендів: стенди суворої форми, фігурні стенди, а також стенди авангардно-постмодерністського дизайну, стенди, обладнані прикріпленою книжкою і пластиковими кишеньками-власниками, стенди з підсвічуванням і на обертових шарнірах, стенди з елементами механічної анімації, вбудованими плазмовими панелями, голограмами й іншими візуальними спецефектами.
Актуальність даного проекту обумовлена, перш за все, тим, що в даний час стенд є своєрідним інформаційним та рекламним інструментом. А правильний вибір дизайну стендового оформлення формує стійку мотивацію безпосереднього тактильного контакту, що дозволяють значно збільшувати сприйняття інформації, розміщеної на стенді.
При розробці даного дипломного проекту були досліджені наступні літературні джерела: «Мистецтво художника-оформлювача» Лебедєвої Є.В., "Декоративне оформлення" Соловйова С.А., "Композиція" Шорохова Є.В., "Человек.Цвет.Пространство" Фрилингу Г. та Ауера К. та ін
Мета: Створення стенду для навчального кабінету «Основи військової служби» (ОВС) Хабаровського педагогічного коледжу.
Завдання:
- Познайомитися з основами стендового оформлення, художньо-зображальними засобами, застосовуваними в оформительской діяльності;
- Освоїти методику розробки стендового оформлення;
- Дослідити існуючі варіанти стендового оформлення;
- Розробити ескізи стендового оформлення і виготовити стенд.
Об'єктом дослідження є стендове оформлення інтер'єру, предметом дослідження - стендове оформлення навчального кабінету «Основи військової служби» Хабаровського педагогічного коледжу.
Методологічною базою дослідження є комплексний підхід у дизайні, що дозволяє враховувати безліч факторів: методи створення візуального образу, психологію людського сприйняття, цільову аудиторію, функціональність використання стендового оформлення.
У роботі використовувалися загальнонаукові методи дослідження:
- Аналіз оформлення різних стендів коледжу, стендове оформлення різних напрямків;
- Синтез - узагальнення результатів аналізу оформлення стендів коледжу, висновки, покладені в основу власного проекту;
- Експеримент сприяв варіативності композиційного, колірного рішення елементів стендового оформлення;
- Метод порівняння допоміг вибрати оптимальний варіант.
А також використовувалися приватні методи дизайнерського проектування:
- «Мозковий штурм», який спрямований на вироблення великої кількості випадкових ідей;
- Метод асоціацій, що дозволив сформувати проектну ідею на основі взаємозв'язку характеристик різних об'єктів;
- Вербалізація інформації (переклад на художньо-графічний мова) призвела до визначення складу елементів стендового оформлення, завданням колірного рішення, вибору сімейства шрифтів, найбільш точно описують тематичну спрямованість стендового оформлення;
- Метод встановлення логічних взаємозв'язків;
- Виділення візуальних невідповідностей - метод визначення шляхів удосконалення дизайнерського рішення за рахунок пошуку та усунення візуальних протиріч між елементами стендового оформлення і принципами їх перегляду.
У першому розділі дається теоретичне обгрунтування стендового оформлення, яке розкрито у питаннях: оформительское мистецтво як область синтезу образотворчих, прикладних мистецтв і архітектури; витоки оформлювального мистецтва; застосування стендів та їх види. У другому розділі представлено етапи роботи над стендовим оформленням кабінету «Основи військової служби». Розглянуто основні концепції стендового оформлення кабінету, прийоми композиційних і колірних рішень, правила і технології виготовлення стендів, зроблено розрахунок собівартості виконаного проекту. У додатку розміщені ескізи стенду.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СТЕНДОВОЇ ОФОРМЛЕННЯ
1.1. Оформительское мистецтво як область синтезу образотворчих, прикладних мистецтв і архітектури
Оформительское мистецтво, яке користується виразними засобами архітектури, скульптури, живопису, графіки і світлотехніки, дозволяє створити зразки масового синтезу мистецтв, що відрізняються яскравим емоційним впливом на людину. Зазвичай воно містить в собі програмне, конкретне, наочно-агітаційний зміст.
Оформительское мистецтво родинно театрально-декораційному; але якщо в традиційному театрі декорації та інші елементи вистави сприймаються ззовні, з однієї точки (з глядацького залу), то в оформлювальному мистецтві глядач зазвичай знаходиться всередині багатопланового простору (наприклад, виставки) або ж сам стає учасником художньо вирішеного дії (демонстрація). Якщо монументальне мистецтво відбиває дух епохи в найбільш узагальнених, певною мірою неминущі образах і створюється з «вічних» матеріалів (камінь, метал, смальта і т. д.), то оформительское мистецтво - це швидка, нерідко публіцистично-гостра реакція на сьогоднішній день , в якій лаконізм образів поєднується з легкістю матеріалів, мобільністю конструкцій, гостротою просторових і колірних рішень [1]. Твори оформлювального мистецтва, як правило, не створюються з розрахунком на типовий відтворення.

1.2. Витоки оформлювального мистецтва
Оформительское мистецтво має свою історію і традиції, що йдуть у витоки народної творчості. За багатовіковий шлях розвитку це мистецтво накопичило великий практичний досвід.
Витоки оформлювального мистецтва лежать у релігійних ритуалах давнину, святах, присвячених сонцю, приходу весни і т. п., давньогрецьких процесіях, давньоримських тріумфи. Оформлення середньовічних масових дійств - карнавалів і релігійних процесій - часто ставало яскравим проявом народної художньої культури.
Якщо в середні століття естетична єдність творів оформлювального мистецтва складалося більш-менш стихійно, то з епохи Відродження посилюється організуюча роль оформлювача (зазвичай живописця або архітектора), який підпорядковує театралізоване дійство цілісного художнього задуму (у цій області працювали такі майстри, як Леонардо да Вінчі, І . Джонс, П. П. Рубенс). У 15-18 ст. оформительское мистецтво, розвивалося в рамках історичних стилів (ренесанс, маньєризм, бароко), було найважливішою складовою частиною придворних феєрій і тріумфальних ходів (у Росії з'явилися за Петра I). Широко використовуючи декоративний живопис і скульптуру, феєрверки, різні механічні трюки, художники-оформлювачі цього періоду нерідко прагнули за допомогою алегорій та емблем створити життєстверджуючі, пройняті світським духом образи. У церемоніях Великої французької революції (Ж. Л. Давид та ін) і святах Паризької Комуни 1871 оформительское мистецтво виступало як засіб наочної політичної агітації, зверненої до народних мас.
Роль техніки максимально зростає в оформлювальному мистецтві 20 століття, коли все частіше застосовуються аудіо-візуальні методи впливу. Особлива увага приділяється вдосконаленню методів музейної та виставкової експозиції: майстри оформлювального мистецтва активізують зорове сприйняття, відтіняючи найбільш важливі в образному відношенні риси експоната.
Російське оформительское мистецтво виникло в перші дні Великої Жовтневої соціалістичної революції, що свідчило про пошуки форм, які стверджували б пафос героїчного підйому мас, в загальнодоступній формі розкриваючи всесвітньо-історичний зміст подій. Для оформлювального мистецтва цієї епохи (оформлення окремих міських кварталів і ходів у дні свят, оформлення виробничих площ заводів, клубів, оздоблення агітаційних поїздів, трамваїв, пароплавів), були характерні об'ємні декоративні побудови, пройняті динамікою оголених ритмів і конструкцій (Н. І. Альтман , Л. В. Руднєв), більш спокійні архітектурно-просторові і декоративні рішення площ, магістралей, окремих будівель (брати Весніни, М. В. Добужинський), а також мальовничі тематичні панно (С. В. Герасимов, П. В. Кузнєцов , Б. М. Кустодієва, К. С. Петров-Водкін) [2].
В даний час роботи художників-оформлювачів оточують нас всюди. Вони беруть участь у художньому оформленні клубів, бібліотек, освітніх установ, територій підприємств, магазинів, офісів і т.д.
1.3   Застосування стендів
Різноманіття видів і форм стендів дозволяє використовувати їх практично всюди, а вже наскільки вона буде плідною і ефективною, залежить тільки від вишуканості та оригінальності дизайнерського рішення, а так само майстерності виробника.
У залежності від цілей і завдань, які ставить замовник, а також конструктивних особливостей самого стенду, його можна розміщувати як під відкритим небом, так і в приміщеннях.
Існує величезна кількість моделей стендів і при грамотному підході до розробки дизайну стенду, це повинна бути не безлика картинка, а яскраво виражена сутність об'єкта, що негайно принесе свої «плоди».
1.4 Види стендів
Стенди за своїм змістом і виконання можна розділити на кілька видів:
За наповненню - інформаційні стенди, презентаційні, рекламні (Додаток 1). За наповненню стенди можуть бути з незмінною інформацією та стенди з періодично змінною інформацією. Такі стенди, як правило, несуть у собі великий обсяг інформації, як текстової, так і у вигляді графічного зображення. Інформація на таких стендах постійна і підлягає оновленню досить рідко.
За способом розміщення інформації - стенди з пластиковими кишенями, з плоскими кишенями і об'ємними кишенями, нестандартні. Стандартні блок-стенди можуть бути з 4, 6 або 8 кишенями для різних форматів аркушів (Додаток 2). Матеріалом для кишень служить оргскло різної товщини.
По підставі стенду - пробкові, пластикові, оргалітовие, металеві і т.д.
За сферою застосування - вуличні та офісні. Стенди, використовувані усередині приміщення найбільш довговічні, мають необмежений термін експлуатації, оскільки на них не впливає зовнішнє середовище. Стенди вуличного виконання піддаються активному впливу атмосфери, дощу, пилу і бруду. Термін служби таких стендів знижується. Сучасні матеріали міцні і довговічні при агресивних умовах експлуатації, але зовнішній вигляд з часом стенд втрачає. Слід зазначити, що застосування нових технологій значно збільшує термін служби стендів. Сучасні цифрові технології і великий вибір спеціального устаткування дозволяють виконувати будь-які види друкованих робіт на різних матеріалах необхідного розміру (Додаток 3). Виготовлення широкоформатного друку - це одна з найбільш зручних і доступних технологій. Вона дозволяє відтворювати зображення будь-якої складності з фотографічною точністю. А використання оригінальних матеріалів і барвників (виробництво 3М, США) забезпечує гарантовану стійкість зображення до відшаровування і вицвітання на довгі роки.
Висновок: Оформлювальні мистецтво, яке за багатовіковий шлях розвитку накопичило великий практичний досвід, дозволяє створити зразки масового синтезу мистецтв, що відрізняються яскравим емоційним впливом на людину.
Інформація, яка надалі буде поміщена в кишенях, повинна виділятися на стенді.
У зв'язку з відсутністю природного освітлення в кабінеті ОВС, кольору для оформлення стенду повинні бути досить яскравими, але не агресивними.
Назва стенду має привертати погляд і чітко читатися, але разом з тим не відволікати уваги від інформації, розміщеної на стенді.
На стенді повинна бути зображена символіка, яка найбільш виразно відобразить тематику стенду.

2.2 Основні прийоми композиційних і колірних рішень
при розробці стендового оформлення
Після визначення концепції стендового оформлення і перед виконанням цієї роботи були вивчені такі питання: основні вимоги, які пред'являються до оформлення стендів, застосування шрифтів і кольорове оформлення, композиційне рішення стендів.
До оформлення інформаційного стенду пред'являються наступні вимоги:
- Тематична цілеспрямованість матеріалів і виділення провідної теми;
- Виразність композиції матеріалу; - гармонійність колірного рішення;
- Можливість швидкої заміни застарілої інформації [3].
В оформленні стенду значне місце займають шрифти.
Вони не тільки повідомляють інформацію, а й є активним художнім елементом. Однак у всіх випадках напис або текст за своєю формою, кольором і розташуванням повинні підкорятися загальному композиційному рішенню.
Текстові написи повинні бути гранично короткими, виразними, з логічною розбивкою фраз.
Шрифт повинен бути чітким, ясним, простим і легким для читання.
Найбільш чіткими є шрифти з прямих ліній і гострих кутів.
Розрізняється букв і цифр залежить від займаної ними площі і висоти, товщини утворюють ліній, освітленості. Літери заввишки 5 см помітні з 30 м. Чітко видно здалеку знаки блокового типу з відповідністю висоти і ширини 1:1.
Текстові написи, виконані тільки великими літерами, читаються на 12% повільніше, ніж маленькі. Важливою умовою сприйняття написів і цифр з великої відстані є колір знака та його контрастні співвідношення з кольором фону. Найбільш помітні знаки в тому випадку, коли вони контрастні з фоном не тільки за кольором, але і по світлин.
Наприклад, чорні літери на яскраво-жовтому тлі, темно-червоні на світло-сірому або білому фоні і зворотне співвідношення дають дуже хороший ефект. Синій колір у поєднанні з білим або сірим застосовується для знаків і написів суто інформаційного характеру.
Оскільки колірні символи інформують про явище в загальному вигляді, їх зазвичай доповнюють умовними знаками, підписами, графічними схемами, конкретизують інформацію.
Принципи використання знаків візуальної інформації у виробничому середовищі:
- Графічні символи на знаках та інформаційних покажчиках повинні давати зрозуміле зображення тих предметів і явищ, які вони ототожнюють;
- Знаки повинні бути лаконічні і помітні з великої відстані;
- Знаки повинні відрізнятися за формою і кольором.
При грамотному підході до розробки дизайну стенду, це повинна бути не безлика картинка, а яскраво виражена сутність об'єкта.
У ряді образних структурних елементів композиції одне з важливих місць по праву займає шрифт. Графічне зображення звуку - буква - саме по собі не несе будь-якого сенсу. Однак і буква в силу асоціативних закономірностей нашого сприйняття має емоційним, образним ладом. Спаяний воєдино зі змістом тексту, шрифт активно виступає як художньо-образне засіб. Спокій і напруженість, динаміка і статика, сувора строгість і легка, «фамильярная» декоративність - далеко не повний перелік почуттів і відчуттів, переданих різним написанням шрифту. Діапазон його можна назвати безмежним. Тому проблеми шрифтової композиції в оформительской діяльності вимагають ретельного вивчення.
Шрифт є невід'ємною, основною частиною гасел, закликів, транспарантів, плакатів, стендів.
У даному випадку важливий облік фізіологічних моментів сприйняття його глядачем. Сприйняття інформації (тексту, цифр), розташованої у країв листа, вимагає значно більшого зусилля, ніж прочитання інформації, розташованої ближче до центру. Тому краю по всьому його периметру повинні бути чистою, незайманою зоною.
Практично всі різновиди шрифтових композицій зводяться до двох схемах: симетричною і асиметричною.
У першому випадку частини тексту, дзеркально розташовані праворуч і ліворуч від вертикальної осі симетрії, рівні один одному, мають однакову зорову тяжкість, і тому вся шрифтовий композиція справляє враження врівноваженості, стійкості, нерухомості.
У другому випадку рівновагу побудовано за рахунок пропорційності відрізняються один від одного графічних елементів, не пов'язаних осями симетрії. Асиметрична композиція залишає більш живе, рухливе враження.
У роботі над оформленням стенду не слід використовувати безліч різних шрифтових гарнітур. Гонитва за різноманітними накресленнями кожного слова, ріжуча око строкатість, відсутність стильової єдності в побудові написи ускладнюють її сприйняття. У шрифтової композиції бажано використовувати не більше двох шрифтів відразу, при цьому шрифти повинні бути близькі за стилем.
Кольорове рішення шрифтової композиції також має бути продуманим, суворим - не більше двох-трьох кольорів. В якості критерію вдалого вирішення композиції можна назвати наступні фактори:
- Колір шрифту і колір фону забезпечують чітке й зручне сприйняття тексту; - загальне колірне рішення сприяє емоційному вираженню і розкриттю теми експозиції;
- Колірне рішення сгармонировано з експозицією.
Окремі рекомендації щодо колірного рішення шрифтової композиції такі:
Найкраще для сприйняття рішення - тонально-контрастне: світле на темному, темне на світлому.
У разі використання контрастних кольорів важливо, щоб їх кількість не було однаковим. Одного кольору з пари контрастних повинно бути більше.
Інтенсивні кольори використовуються в меншій кількості в порівнянні з квітами спокійнішими.
У виборі колірної гами шрифтової композиції чималу роль відіграє і характер його освітленості. Денне і штучне освітлення мають різний спектральний склад і по-різному впливають на окремі кольору, посилюючи або послаблюючи їх звучання. Облік цього оптичного явища необхідний.
Текст слід розташовувати так, щоб відразу кілька глядачів могли прочитати його, не заважаючи один одному.
Шрифт, який використовується з допоміжної метою, бажано уніфікувати. Крім цього, в практиці широко застосовуються трафарети, що дають чистий, чіткий графічний малюнок, використовуються перекладні шрифти (летросет). Літери, наклеєні на прозору плівку, переводяться на робочу поверхню легким притисканням плівки. Є досвід використання розмножувальної техніки: ротапринт, фотодрук і т. д. [4]
Робота буде тим ефективніше, чим грунтовніше будуть враховані особливості сприйняття людей і емоційний вплив образів на їхні почуття.
При оформленні стенду слід пам'ятати, що колір надає на людину певний емоційний вплив. Він може втомлювати, порушувати, впливати на працездатність, змінювати зорове сприйняття об'єму і форми зображуваних предметів. Тому, художньо оформлюючи стенд, важливо правильно використовувати колір з урахуванням його психофізіологічного ефекту.
Кольорове рішення стенду залежить від характеру його змісту і має гармоніювати з колірною гамою інтер'єру, в якому він розташований.
Для створення виразного образу рекомендується застосовувати обмежена кількість квітів (не більше двох-трьох). Велика кількість кольорів створює зайву строкатість, ускладнює сприйняття змісту інформації.
У першу чергу колір - найважливіший засіб асоціативно-образного втілення теми. Які ж чинники необхідно враховувати художнику-оформлювачеві при використанні кольору?
Перш за все, особливості фізіологічного та психологічного впливу. У фізіологічному плані колір може впливати дуже різноманітно. Наприклад, відомо, що червоний колір збуджує; зелений колір знижує внутрішньоочний тиск. Сірі тони можуть пригнічувати, викликати втому, помаранчеві - відчуття легкості, бадьорості.
Психологічний вплив кольору є результатом різного роду асоціацій. Зорові відчуття викликають пов'язані з ними, найбільш часто супроводжують їх відчуття дотику, слуху, нюху, смаку. Ось чому оранжево-червоні кольори, що нагадують вогонь, ми відчуваємо теплими, а кольори сині, схожі на товщу льоду, води, ми сприймаємо як холодні. Тиша, властива річної природі, зелена гамма дерев, трав спонукають нас зелений колір сприймати як тихий.
Асоціативний характер сприйняття кольору надає йому певну емоційність, робить його предметом естетичного сприйняття, або, як кажуть у побуті, робить його красивим або негарним. Звичайно, естетична оцінка кольору набагато складніше, вона не зводиться до фізіології і психології сприйняття кольору. Проте колір, що викликає, наприклад, відчуття зневіри, втоми, не може бути оцінений в естетичному плані позитивно.
Є і ще один важливий фактор. Це колірні переваги. Експериментально виявлено вікові колірні переваги. Так, діти віддають перевагу яскраві тони, дорослі - більш стримані.
Колір використовується і як засіб виділення самого головного, основного в композиції. Досягається це шляхом зіставлення контрастних кольорів або відтінків. Визначити контрастні кольори дозволяє так званий колірний круг. У цьому колі кольори розташовані в такому ж порядку, як в колірному спектрі: вишнево-червоний, червоний, помаранчевий, жовтий, жовто-зелений, зелено-блакитний, блакитний, синьо-блакитний, синій, синьо-фіолетовий. Якщо брати два кольори, розташовані в колі один навпроти одного (через центр), то вони і становлять пару взаємодоповнюючих контрастних кольорів.
Всі кольори знаходяться в певній взаємозалежності. Один і той самий колір у оточенні різних кольорів виглядає по-різному.
Колір, нарешті, використовується в якості універсального засобу створення цілісної, художньо-сгармонировано середовища.
Колористичне об'єднання здійснюється за рахунок введення одного активного колірного фону. Гармонізації середовища служить балансування кольору: яскраві кольори врівноважуються приглушеними, холодні - теплими, темні - світлими.
Колір, таким чином, по праву вважається одним з найактивніших універсальних образотворчих засобів, структурних елементів художнього оформлення.
Найважливішим виразним засобом формування образного ладу експозиції є світло. Світло не як робоче освітлення, а як продумана, організована система впливу на психологію і емоції глядача. Світло м'який і спокійний, різкий і поривчастий, сильний і приглушений, світ білий, кольоровий - самі ці визначення говорять про надзвичайно широких образотворчих можливостях світла.
Композиційне рішення стенду з наочним матеріалом може бути симетричне або асиметричне.
Симетрична композиція, де ліва частина стенду повторює праву, статична і зараз рідко застосовується. Найчастіше використовується асиметрична композиція. Вона виглядає з великим інтересом, природно і невимушено.
Але при асиметричній композиції завжди повинно бути дотримано зорове рівновагу.
Основні варіанти асиметричних композицій:
- Вільне розташування матеріалу на площині. Фотографії, ілюстрації та текстовий матеріал згруповані в будь-якому місці стенду;
- Розташування матеріалу в шаховому порядку - чергування колірних і друкованих площин;
- Розташування наочного матеріалу горизонтальними або вертикальними рядами, їх чергування з рядами кольорових смуг.
Перевантажувати стенд великою кількістю матеріалу не слід. Надмірна насиченість заважає сприйняттю змісту інформації.
2.3. Опис послідовності виконання робіт
Використовуючи отриману інформацію, була розроблена методика, яка забезпечить правильне і якісне виготовлення стенда.
Перед початком роботи над стендовим оформленням були розглянуті вже наявні, в літературі і на сайтах, зразки стендів різного виду (Додаток 1), варіанти стендів для розміщення плакатів патріотичного змісту (Додаток 4). Зроблено аналіз оформлення стендів, розміщених у Хабаровському педагогічному коледжі (Додаток 5). Для незалежного аналізу було проведено опитування 10 респондентів з числа студентів коледжу, які оцінили оформлення стендів за кількома критеріями і виставили свої оцінки за 5-ти бальною шкалою. Критеріями оцінки оформлення стендів були: виразність композиції матеріалу, гармонійність колірного рішення, єдність з інтер'єром (Додаток 6).
Найвищу оцінку за всіма критеріями отримав стенд № 3. Елегантне композиційне рішення яскраво виражає інформаційну спрямованість стенду. Фото та текстовий матеріал згруповані вертикальними рядами. Використана символіка, яка виражає сутність стенду - карта і герб Хабаровського краю. Правильно вибрано колірне рішення. Основні кольори - білий, зелений і синій. Це кольори прапора Хабаровського краю. Кольорове рішення стенду гармонує з колірною гамою інтер'єру і створює збалансовану художнє середовище. Для виготовлення стенду використані сучасні матеріали і нові технології. Передбачено додаткове освітлення, тому що він розміщений в коридорі, де практично відсутня природне світло.
Стенди № 1 і № 2 значно поступаються стенду № 3 за всіма критеріями. Але стенд № 2 отримав найнижчу оцінку, тому що він дуже простий у виконанні, зливається з інтер'єром і не привертає уваги. Хоча по інформативності змісту «Що? Де? Коли? »Повинен, в першу чергу, звертати на себе увагу студентів. Стенд № 1 отримав 4 бали, але він не відображає тематику стенду «Спортивне життя коледжу». Найменування інформаційних кишень виконані маленьким шрифтом і губляться на основному фоні. Але оскільки стенд виконаний у жовто-фіолетовій гамі, він є яскравою плямою в інтер'єрі і привертає до себе увагу.
Отримана в процесі вивчення літератури, інформація, а також проведені дослідження, дозволили зробити аналіз основних помилок стендового оформлення, виділити основні критерії, які найбільш яскраво характеризують виразність стенду і приступити до розробки ескізів стенду для кабінету ОВС.
Було розроблено кілька варіантів оформлення стендів, різних за формою і кольоровим рішенням. Розглянуто варіанти як поділу стендів за спрямованістю, так і об'єднання двох інформаційних напрямків в одному стенді.
Ескізи виконувалися як від руки, так і за допомогою комп'ютера у програмі Coral DRAW.
Зроблено наступний вибір:
Композиційне рішення стенду:
- Оскільки надмірна насиченість заважає сприйняттю змісту інформації, щоб не перевантажувати стенд великою кількістю матеріалу, максимальна кількість кишень формату А2 - 8. Для зручності заміни інформації на кишенях необхідно передбачити виїмки.
- Для дотримання зорового рівноваги наочний матеріал буде розташований горизонтальними рядами. Листи з наочним матеріалом будуть розділені колірними смугами основного колірного фону стенду, що дозволить акцентувати увагу читача на конкретній інформації.
Кольорове оформлення стенду:
- Колірне рішення стенду залежить не тільки від характеру його змісту, але й від колірної гами інтер'єру, в якому він розташований.
Кабінет основ військової служби розміщений на 2 поверсі, але вікна відсутні. Є тільки штучне освітлення лампами денного світла. Інтер'єр кабінету виконаний в строгій колірній гамі (Додаток 7), єдине яскраве колірне пляма - стенд «На службі Вітчизні» (Додаток 8). Тому кольори повинні бути досить яскравими, але не агресивними. Вони повинні привертати увагу, але не впливати на працездатність аудиторії, стомлюючи або збуджуючи її.
Для основного фону стенду попередньо були обрані кольори - синій, зелений і ясно-сірий. Синій і зелений кольори виявилися занадто темними для аудиторії, в якій немає природного освітлення. Тому був вибраний світло-сірий колір, як найбільш спокійний і солідний, який не буде відволікати читача від інформації. Важливою умовою сприйняття написів з великої відстані є колір шрифту і його контрастні співвідношення з кольором фону. Найбільш помітні знаки в тому випадку, коли вони контрастні з фоном не тільки за кольором, але і по світлин. Тому помаранчеві літери на світло-сірому тлі дадуть дуже хороший ефект.
Символіка та додаткові декоративні елементи стенду:
- Емблема Міністерства РФ з надзвичайних ситуацій - Біла Зірка Надії і Спасіння (Додаток 9), буде розміщена в центрі верхньої частини стенду. Вона допоможе найбільш яскраво виразити тематичну спрямованість стенду і, одночасно, буде служити додатковим елементом поділу двох інформаційних напрямків.
- Додаткові декоративні елементи - стрічка МНС по периметру стенду, яка виконана в чергуванні квітів синій - помаранчевий - синій. Стрічка гармонує із заголовком стенду і емблемою МНС.
Шрифтове рішення:
- Для заголовка стенду було використано кілька варіантів шрифтів, один з них - шрифт із зарубками, який був згодом відхилений, тому що шрифтове рішення має підпорядковуватися загальним композиційному рішенню, а цей шрифт затримує на собі увагу і уповільнює сприйняття інформації. Тому був вибраний чіткий, ясний і простий шрифт, який можна порівняти зі швидким реагуванням МНС. Даний шрифт забезпечить чітке й зручне сприйняття тексту. Колір шрифту - оранжевий.
Технологічне рішення:
- Сучасні цифрові технології і великий вибір спеціального обладнання (плотери виробників NUR, Scitex, Vutek, Mimaki, Roland) дозволяють виконувати будь-які види друкованих. Виготовлення широкоформатного друку - це одна з найбільш зручних і доступних технологій. Технологія повноколірного друку високого дозволу (720-1440 dpi) на самоклеючій плівці дозволить відтворити зображення будь-якої складності з фотографічною точністю. А використання оригінальних матеріалів і барвників забезпечить гарантовану стійкість зображення до відшаровування і вицвітання на довгі роки. Тому для виготовлення стенду вибираємо повнокольоровий широкоформатний цифровий друк на вініловій самоклеючій плівці Oracal, виконану методом сольвентного друку.
2.4. Технологія виготовлення стенду
1. За основу стенду беремо пластик ПВХ білого кольору, товщиною 3 мм.
2. На комп'ютері в програмі Coral DRAW виконуємо макет стенду у вибраній колірній гамі й у відповідному масштабі.
3. На плоттері роздруковуємо стенд на самоклеючій плівці Oracal.
5. Кишені виготовляємо з оргскла з урахуванням розміщення в них навчальної інформації формату А2. Виїмку для зручності заміни інформації виконуємо у верхньому кутку.
6. Кишені робимо об'ємними на підкладці, закріплюємо на стенді за допомогою двостороннього скотча.
8. Зі зворотного боку стенду кріпимо дистанційні тримачі для можливості розміщення його на стіні.
Для якісної виконання робіт з виготовлення стендів необхідно знати особливості застосування матеріалів, з яких вони виготовлені та основні рекомендації щодо застосування.
Основними матеріалами, використовуваними при виготовленні стенду, є самоклеюча плівка, а також оргскло, з якого виконуються кишені для розміщення інформації.
Самоклейка плівка - це матеріал, який володіє практично необмеженими можливостями: широка сфера застосування, реалізація дизайнерських фантазій, безпека для здоров'я, а також довговічність. Однотонні самоклеючі плівки насичених кольорів, матові і глянсові, з орнаментами, узорами і структурами, з нехитрою витонченістю або з модним металевим блиском, самоклеючі плівки для чисто декоративної обробки або для більш практичних цілей, для підкреслення окремих деталей оформлення або для повного оновлення обстановки - самоклеющиеся плівки дуже широко використовуються скрізь.
Загальні рекомендації по роботі з самоклеющейся плівкою:
Основа, яку необхідно обклеїти самоклеющейся плівкою, має бути чистою, гладкою, без жиру і пилу. Ідеальною основою є дошки з лаковим покриттям, очищені від пилу.
Наклейка. На оборотній стороні самоклеющейся плівки, на папері, в картинках зображено керівництво по роботі з самоклеющейся плівкою. Слід відокремити папір від самоклеющейся плівки приблизно на 5 см, потім прикласти самоклеющуюся плівку до поверхні і приклеїти відокремлений край. Після цього слід повільно рівномірно зволікати однією рукою папір з частки самоклеющейся плівки.
Іншою рукою слід розгладжувати самоклеющуюся плівку м'яким рушником. Пригладжувати необхідно від центру до країв - цим можна уникнути утворення повітряних міхурів.
Органічне скло - є одним з найпопулярніших пластиків і знаходить застосування в багатьох сферах нашого життя - будівництві і дизайні, в автомобільній, авіаційній, сантехнічної, автомобільної промисловості і просто в побуті. Дуже широко застосовується оргскло у виробництві різних рекламних виробів і конструкцій - від Цінникоутримувачі, сувенірів і табличок до міських вивісок, величезних об'ємних букв і полнооб'емних термоформованних макетів рекламованої продукції з внутрішньою підсвіткою.
Оргскло являє собою прозорі листи з ідеально глянсовою поверхнею з обох сторін товщиною від 1,0 до 24 мм.
Органічне скло ударостійке, має стабільну товщину.

РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
Найменування
Кількість, шт.
Вартість, руб.
Пластик ПВХ 1200х2400
1
2448
Кишені з оргскла формату А2 з урахуванням підкладки і плівки
8
4480
Вінілова плівка Oracal та широкоформатний друк 1600х2500
1
1900
РАЗОМ
8828

ВИСНОВОК
Метою даного дипломного проекту було створення стенду для навчального кабінету «Основи військової служби» (ОВС) Хабаровського педагогічного коледжу.
При виконання дипломного проекту були вирішені наступні завдання: ознайомлення з основами стендового оформлення, художньо-зображальними засобами, застосовуваними в оформительской діяльності; освоєння методики розробки стендового оформлення; дослідження існуючих варіантів стендового оформлення; розробка ескізів стендового оформлення та виготовлення стенд. Основне завдання - найбільш повно виразити художньо-оформлювальних засобами тематику інформаційного стенду.
Поставлені цілі та завдання в даному дипломному проекті повністю вирішені. У стенді виражена тематична цілеспрямованість матеріалів і виділена провідна тема, певна замовником проекту; в повному обсязі використана виразність композиції матеріалу і гармонійність колірного рішення; забезпечена можливість швидкої заміни навчальної інформації.
Робота над дипломним проектом дозволила:
- Значно підвищити рівень знань у використанні програми Coral DRAW,
- Освоїти навички роботи з сучасними матеріалами і технологіями.
Даний досвід буде корисний у подальшій роботі за фахом.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Борисов В.П. Як оформити виставку в місті. М., 1981
2. Биков В.В. Агітаційно-оформительское мистецтво, матеріали і техніки. М., 1978.
3. Венда В.Ф. Інженерна психологія і синтез. М., 2001.
4. Глінкін В.А. Мистецтво сучасного інтер'єру. М., 1998.
5. Дараган М.В. Основи декоративно-оформлювального мистецтва. М., 1983.
6. ЄШКО (професійний курс європейської школи кореспондентського навчання) - Дизайн та оформлення інтер'єру.
7. Каменєва Є. Якого кольору веселка. М.: Дитяча література, 1975.
8. Корецький В. Б. Товариш плакат. М.: Плакат, 1981, с. 60
9. Курушин В.Д. Графічний дизайн і реклама. М., 1996.
10. Лебедєва О.В. Мистецтво художника-оформлювача. М., 1981.
11. Немиро О., До міста прийшло свято. З історії художнього оформлення радянських масових свят. Л., 1973.
12. Нешумов Б.В. Основи декоративного мистецтва. М., 1989.
13. Досвід експериментального дослідження сприйняття несмислових
композицій. - Технічна естетика, 1970, № 8.
14. Смирнов С.І. Шрифт і шрифтової плакат. М.: Плакат, 1981
15. Соловйов С.О. Декоративне оформлення. М., 1987.
16. Фрілінг Г., Ауер К. Людина, колір, простір. М.: Стройиздат, 1973.
17. Хорст Фішер. Раціональне використання внутрішнього простору. М.: Внешсигма, 1997.
18. Художник-оформлювач. СБ ст., Л., 1962.
19. Шорохов Е.В. Композиція. М., 1986.


[1] С. А. Соловйов «Декоративне оформлення»
[2] Є. В. Лебедєва «Мистецтво художника-оформлювача»
[3] В. В. Биков «Агітаційно-оформительское мистецтво, матеріали і техніки»
[4] С. І. Смирнов «Шрифт і шрифтової плакат»
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Диплом
78.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Правові основи військової служби
Правові основи організації військової служби
Методи і прийоми військово-патріотичного виховання на уроках розділу Основи військової служби курсу ОБЖ
Проходження військової служби
Розвінчання романтики військової служби
Злочини проти військової служби
Купрін а. і. - Розвінчання романтики військової служби
Специфіка злочинів проти військової служби
Правові засади проходження військової служби
© Усі права захищені
написати до нас