Визначення ціни на товар

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОБАЗОВАНІЮ

ГОУ ВПО "Марійського державного ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ

Розрахунково-графічна робота

"Визначення ціни на товар"

з дисципліни "Ціноутворення та управління витратами"

Виконав: ст. гр. МТ-31

Очеев Р.С.

Перевірив: доцент к. е.. н

Румянцева Є.Б.

Йошкар-Ола 2010

1. Метод "Поточні витрати плюс прибуток"

Розрахунок витрат на матеріали на виробництво дверей 1-го типу.

Таблиця 1

Найменування матеріалу

Одиниця виміру

Норма витрати

Облікова ціна. руб.

Сума витрат

руб.

витрати на матеріали

1. труба 40 * 28 * 1,5

тонн

0,01

17500

175

2. труба 25 * 28 * 1,5

тонн

0,012

19600

235,2

3. лист сталевий товщина 2 мм.

тонн

0,024

12100

290,4

4. петлі

шт.

2

27

54

5. гвинти

шт.

5

140

700

6. саморізи

шт.

52

5

260

7. засувки

шт.

1

30

30

8. фарба

кг.

2

7

14

9. розчинник

л.

0,5

16,5

8,25

разом з матеріалами
1766,85

комплектуючі

10. замок

шт.

1

350

350

11. дверне вічко

шт.

1

75

75

разом по комплектуючим
425

Калькуляція затрат праці та заробітної плати на одні двері першого типу

Таблиця 2

Найменування виробничої операції

Питома розцінка

1. виготовлення основи двері

700

2. установка засувки з накладкою

100

3. установка замку

100

4. установка дверного вічка

80

5. обклеювання шкірою, фарбування

150

6. установка дверей у покупця

200

Разом

1330

Комерційна калькуляція витрат на одиницю товару (1 двері)

Таблиця 3

Вартість витрат

сума

1. витрати на матеріали

1766,85

2. деталі та комплектуючі

425

3. відрядна зарплата виробничих робітників

1330

4. єдиний соціальний податок

345,8

5. транспортні витрати на перевезення сировини і матеріалів

438,37

6. Разом змінних витрат

4306,02

7. амортизація основних фондів

213,09

8. загальновиробничі (накладні) витрати

265,63

9. Разом постійних витрат

478,72

10. Усього витрат на виробництво продукції

4784,74

11. заробітна плата робітників по доставці


12. транспортні витрати на доставку готової продукції


13. разом змінних витрат на збут

200

Усього витрат на виробництво і збут готової продукції

4984,74

Розрахунок 1. (Визначимо транспортні витрати)

Розрахунок 2. (Визначимо кількість амортизаційних відрахувань на одні двері)

Амортизація: будівель - 2483 0,01 = 24,83 т. руб.

Обладнання - 570 * 0,1 = 57 т. крб.

Всього - 81,83 т. руб.

Виберемо спосіб нарахування амортизації пропорційно виробленої продукції:

36 двері всього на місяць, значить в рік 432 двері.1 типу - 9 на місяць → 9 / 36 - відношення дверей першого типу до загальної кількості вироблених дверей.

81,83 * 9 / 36 = 20,46 т. руб. - На всі двері першого типу в рік → на 1 двері 189,44 рублів.

Розрахунок 3. (Визначимо кількість накладних витрат на одні двері першого типу)

Загальновиробничі (накладні) витрати 102000 рублів →

Ціна:

Визначимо ціну за формулою - Ц = С * (100 + R) / 100

Де Ц - розраховується ціна

С - витрати на виробництво і збут продукції

R - нормативна рентабельність, тоді ціна складе

4984, = 5981,69 рублів на кожні двері першого типу

2. метод цільового прибутку

Використовуємо дані комерційною калькуляції витрат з попереднього методу ціноутворення (табл.4) і реорганізуємо її відповідно до вимог методу цільового прибутку.

Скорочена калькуляція витрат на виробництво однієї двері першого типу складе 4506,02 руб. (Змінні витрати на виробництво продукції дорівнюють 4306,02 руб., А змінні витрати на збут готової продукції - 200 руб)

Постійні витрати (амортизація і накладні витрати) в розрахунку на рік по всіх дверей 1-го типу становлять 20,46 т. руб. + 102 * 9 / 36 = 20,46 т. руб. + 25,5 = 45,96 т. руб. всього на рік або 3830 руб. на місяць.

Капітал підприємства сформований і складається з необоротних активів у розмірі 3253 тис. руб. і 1240 тис. руб. оборотних активів

При среднеотраслевом рівні прибутковості в 25% чистого прибутку на вкладений капітал підприємство повинне щороку одержувати 1123,25 тис. рублів або 93,604 т. руб. на місяць

Так як цей розмір прибутку підприємство отримує від випуску всіх видів продукції, то на частку всіх дверей першого типу доведеться 0,25 частки цього прибутку тобто, 280,81 тис. руб. щорічно або 23,4 рублів щомісячно.

ціна на двері першого типу коливається від 4 до 6 тис. руб.

намітивши в якості альтернативних ціни в 4; 4,5; 5; 6 тис. руб.

3. Розрахуємо розмір партії товару для ціни 4 тис. руб. Врахуємо при цьому, що для отримання чистого прибутку підприємство повинне заплатити податок на прибуток у розмірі 20%.

Для цих цілей використовуємо формулу розрахунку чистого прибутку підприємства:

Пр = (R * Q - Зпер. * Q - З пост) * (1-0,2)

Де Пр - чистий прибуток підприємства;

Р - альтернативний варіант ціни;

Q - розмір партії товару (кількість дверей даного типу);

Зпер - питомі змінні витрати на виробництво і збут продукції;

З пост - постійні витрати підприємства за період;

0,2 - ставка податку на прибуток

При ціні 4 т. руб.23, 4 = (4 * Q -4,506 * Q -4787,23) * 0,8

0,506 * Q = 23,4 / 0,8 +4,787

тобто Q прийняло від'ємне значення, значить ми на будь-якому випадку не зможемо отримати прибуток при такому рівні ціни.

При ціні 4,5 т. руб.23, 4 = (4,5 * Q -4,506 * Q -4,787) * 0,8

0,06 * Q = 23,4 / 0,8 +4,787, так як значення показника Q прийняло від'ємне значення, значить ми на будь-якому випадку не зможемо отримати прибуток при такому рівні ціни.

При ціні 5 т. руб.23, 4 = (5 * Q -4,506 * Q -4,787) * 0,8

0,494 * Q = 23,4 / 0,8 +4,787

тобто Q = 69 дверей - число дверей необхідних для збуту має велике значення.

При ціні 6 т. руб.29, 251 = (6 * Q -4,506 * Q -4,787) * 0,8

1,494 * Q = 23,4 / 0,8 +4,787

тобто Q = 23 двері - підприємство буде мати реальну можливість реалізовувати цей кількість дверей першого типу в місяць.

Так як нам буде набагато простіше продати 23 дверей ніж 69, то ми виберемо ціну на рівні 6 тис. рублів за одні двері. (Ціна на рівні 4 тис. рублів і 4,5 тис. рублів зовсім не покриває витрат).

3. Метод визначення ціни з урахуванням попиту

Використовуємо в якості вихідних даних наступні результати прогнозу попиту для дверей першого типу.

При ціні 4 тис. рублів покупці придбали б дверей першого типу - 21 штуку в місяць, при ціні 4,5 тис. рублів - 19 штук, при ціні 5 тис. рублів - 11 штук, при ціні 6 тис. рублів - 7 штук.

Виконаємо подальший розрахунок в табличній формі.

Загальний розмір змінних витрат визначимо множенням питомих змінних витрат за скороченою комерційної калькуляції (у нас 4506,02 руб) на величину попиту

Визначення ціни з урахуванням попиту

Таблиця 4

п / п

Ціна тис. рублів

Попит дверей на місяць

Виручка від реалізації тис. р..

Всього змінних витрат, тис. р..

1

4

21

84

94,626

2

4,5

19

85,5

85,614

3

5

11

55

49,566

4

6

7

42

31,542


п / п

Постійні витрати в місяць, тис. руб.

Всього поточних витрат, тис. крб.

Прибуток, тис. руб.

1

4,787

99,413

-15,413

2

4,787

90,401

-4,901

3

4,787

54,353

0,647

4

4,787

36,329

5,671

Перевіримо знайдену ціну на ефективність: Е = Пр * (1-0,2) * 12 місяців / Вкладений капітал = (5,671 * 0,8 * 12) / (3253 +1240) * 0,4091 = 0,029 або 2,9% отримане значення норми прибутку на вкладений капітал нижче середньогалузевого (25%) отже знайдена ціна в 6 тис. рублів неефективна!

Підсумки роботи:

Три застосованих методу ціноутворення дали два різних результату:

5981,69 рублів, 6 тисяч рублів і 6 тисяч рублів. Не дивлячись на те, що при ціні 6 тисяч рублів ми будемо мати прогнозований попит у кількості 7 дверей. Ми виберемо цей варіант. Наш рівень дохідності буде нижчим середньогалузевого. Нам тільки залишається думати, що виробництво дверей іншого типу принесе нам хороший прибуток, і ми зможемо мати бажаний результат.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Завдання
39.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Формування ціни на товар
Які фактори потрібно враховувати при визначенні ціни на товар та його просовуванні на ринку
Визначення ціни винаходи
Визначення собівартості і ціни виробу
Визначення ціни позикового капіталу
Визначення ціни зорієнтованої на конкурентів
Методи визначення базової ціни товару
Проект визначення конкурентоспроможності та граничної ціни вантажопідйомного обладнання
Визначення обсягу виробництва і ціни максімалізірующіх прибуток підприємства
© Усі права захищені
написати до нас