Визначення основних показників діяльності підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Завдання 1. 3
Завдання 2. 4
Завдання 3. 4
Завдання 4. 5
Завдання 5. 7
Список використаних джерел. 9

Задача 1

Показники
Підприємство
1
2
3
4
5
6
7
Обсяг продукції, млн. руб.
700
853
876
1100
576
1080
624
Середньорічна вартість основних фондів
9,4
12,5
13,6
17,6
8,8
14,0
10,2
Чисельність
60
100
100
110
61
128
67
1. Виконати угруповання підприємств за обсягом продукції, утворивши при цьому п'ять груп з рівними інтервалами.
2. По кожній групі в цілому по всіх підприємствах визначити: число підприємств, обсяг продукції, середньоспискову чисельність працівників, середньорічну вартість основних фондів, а також розмір середньорічних основних фондів у розрахунку на одного працівника і середню вироблення продукції на одного працівника.
Рішення:
Визначимо величину інтервалу.
N = 5; x min = 576; x max = 1100.
Величина інтервалу буде дорівнювати = (1100-576) / 5 = 104,8
Групи
Число підприємств
Обсяг продукції
Середньооблікова чисельність працівників
Середньорічна вартість основних фондів
Фондовіддача
Фондоозброєність
Середній виробіток на одного працівника
576 -680,8
2
1200
19
128
9,375
6,737
63,158
680,8-785,6
1
700
9,4
60
11,667
6,383
74,468
785,6-890,4
2
1729
26,1
200
8,645
7,663
66,245
890,4-995,2
-
-
-
-
-
-
-
995,2 - 1100
2
2180
31,6
238
9,160
7,532
68,987
Разом
7
5809
86,1
626
9,280
7,271
67,468

Задача 2

За планом звітного року рівень продуктивності праці працівників має зрости проти минулого року на 5%, план за рівнем продуктивності праці перевиконано на 3%. Визначити фактичний рівень продуктивності праці, якщо відомо, що в минулому році продуктивність праці склала 900 млн. руб.
Рішення:
Планове значення рівня продуктивності праці склало:
900 * 1,05 = 945 млн. крб.
Так як підприємство перевиконало план по продуктивності праці на 3%, то фактичне значення склало:
945 * 1,03 = 973,35 млн. руб.

Задача 3

По трьох магазинах міста є дані про реалізацію однорідної продукції:
Підприємства
Січень
Лютий
середня ціна за 1 кг
продано тонн
середня ціна за 1 кг
вартість проданого товару
1
5
30
14
230
2
10
10
15
85
3
12
20
13
105
Визначити в цілому по магазинах:
1. Середню ціну 1 кг . товару за кожний місяць
2. Зміна середньої ціни 1 кг товару в лютому в порівнянні з січнем
3. Абсолютний приріст (зменшення) вартості проданого товару і кількість проданого товару в лютому в порівнянні з січнем
Рішення:
Середня ціна в січні склала:
(5 * 30 + 10 * 10 + 12 * 20) / (30 + 10 + 20) = 8,17
Середня ціна в лютому:
(230 + 85 + 105) / (230/14 + 85/15 + 105/13) = 13,92
Зміна середньої ціни 1 кг товару в лютому в порівнянні з січнем:
- В абсолютному вираженні
13,92-8,17 = 5,75
- У відсотковому вираженні
13,92 / 8,17 = 170,38%
Абсолютний приріст (зменшення) вартості проданого товару і кількість проданого товару в лютому в порівнянні з січнем:
- Вартості проданого товару
(230 + 85 + 105) - (5 * 30 + 10 * 10 + 12 * 20) = -70
- Кількість проданого товару
(230/14 + 85/15 + 105/13) - (30 + 10 + 20) = -29,8

Задача 4

Є такі дані про число пасажирів, перевезених міським транспортом:
Роки
1998
1999
2000
2001
2002
Перевезено пасажирів, млн. чол.
4170
4130
4150
4300
4700
Визначити:
- Абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту
- Середній рівень, середній темп зростання і приросту
- Зробити висновки.
Рішення:
Це завдання складена на розрахунок і засвоєння аналітичних показників динамічних рядів. У умови задачі дано інтервальний динамічний ряд, тому середній рівень ряду може бути обчислений лише за формулою середньої арифметичної простої:

тобто середній рівень ряду дорівнює сумі рівнів ряду, поділеній на їх число.
Залежно від завдання дослідження абсолютні прирости (зниження, ), Темпи зростання (зниження, Т) і темпи приросту (зниження, ) Можуть бути розраховані з змінної базою порівняння (ланцюгові) і постійною базою порівняння (базисні).
Абсолютні прирости:
ланцюгові ........................................
базисні ......................................
Середній абсолютний приріст обчислюється двома способами:
або
де - Ланцюгові абсолютні прирости; m - число ланцюгових абсолютних приростів.
Темпи зростання:
ланцюгові ...........................................
базисні ..........................................
Темпи приросту:
ланцюгові ...................................
базисні ..................................
або
На підставі таких формул зробимо розрахунки і занесемо результати в таблицю.
Рік
Чисельність, чол.
Пр б,
тис. шт.
Пр ц,
тис. шт.
Тр б,
%
Тр ц,
%
Пр б,
%
Пр ц,
%
1998
4170
-
-
-
-
-
-
1999
4130
-40
-40
99,04%
99,04%
-0,96%
-0,96%
2000
4150
-20
20
99,52%
100,48%
-0,48%
0,48%
2001
4300
130
150
103,12%
103,61%
3,12%
3,61%
2002
4700
530
400
112,71%
109,30%
12,71%
9,30%
Середній рівень:
(4170 +4130 +4150 +4300 +4700) / 5 = 4290 млн. чол.
Середній темп зростання:
4 √ (99,04 * 100,48 * 103,61 * 109,3) = 103,04%
Середній темп приросту:
103,04-100 = 3,04%

Задача 5

Визначити індивідуальні індекси продуктивності праці по продукції А, Б, В, загальні індекси продуктивності праці і загальну економію часу в людино-днях.

Вид товару
Вироблено у звітному році, шт.
Прямі витрати праці на виробництво 1 од. продукції
базисний
звітний
А
30500
0,82
0,75
Б
25600
1,94
1,58
У
28200
1,75
1,60
Рішення:
Індивідуальні індекси продуктивності праці по продукції:
- А
0,75 / 0,82 = 0,9146
- Б
1,58 / 1,94 = 0,8144
- У
1,6 / 1,75 = 0,9143
Загальний індекс продуктивності праці:
(0,75 * 30500 + 1,58 * 25600 + 1,6 * 28200) / (0,82 * 30500 + 1,94 * 25600 + 1,75 * 28200) = 0,8744
Економія часу складе:
(0,75 * 30500 + 1,58 * 25600 + 1,6 * 28200) - (0,82 * 30500 + 1,94 * 25600 + 1,75 * 28200) = -15581

Список використаних джерел

1. Єфімова, М.Р Загальна теорія статистики: підручник М.Р. Єфімова, Петрова О.В., Румянцев Є.В. Видання друге. - Москва: «ИНФРА-М», 2002.
2. Економічна статистика, 2-е видання: підручник / за ред. Ю.Н. Іванова. - Москва: «ИНФРА - М», 2004.
3. Соціально-економічна статистика: підручник / за ред. С.Р. Нестерович. - Мінськ: БГЕУ, 2003.
4. Єлісєєва, І.І. Загальна теорія статистики: підручник І.І. Єлісєєва, М.М. Юзбашев - Москва: «ИНФРА-М», 2004.
5. Економічна статистика: підручник / за ред. Ю.Н. Іванова-Москва: «ИНФРА-М», 2007.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Завдання
71кб. | скачати


Схожі роботи:
Розр т основних показників діяльності підприємства
Аналіз основних показників діяльності підприємства
Порівняльний аналіз основних показників діяльності підприємства
Аналіз основних показників діяльності підприємства на прикладі до
Аналіз основних показників діяльності підприємства на прикладі конкретної організації
Аналіз основних показників діяльності банку ВАТ Уралсиб
Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності виробничої дільниці
Аналіз та прогнозування основних показників виробничо-господарської діяльності підприємств
Аналіз основних техніко економічних показників діяльності ТОВ ВЕГА ЄВРО 2
© Усі права захищені
написати до нас