Визначення оптимального обсягу виробництва і ціни продукту максимізує прибуток підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти
Державна освітня установа вищої
професійної освіти
Пермський державний технічний університет
Березняківській філія
Кафедра економіки

Курсова робота

з дисципліни "Економічна теорія"
на тему «Визначення оптимального обсягу виробництва і ціни продукту, що максимізує прибуток підприємства»
Роботу виконала
студентка
групи Дороніна Н.П.
Роботу перевірив
ст.викладач
кафедри Економіки
Доманк Є.Б.
Дата здачі ... ... ... ... ... ... ....
Дата захисту ... ... ... ... ... ....
Оцінка захисту ... ... ... ... ...
Березники
2006

Зміст
Глава 1 Мета і завдання. 4
Глава 2 Характеристика об'єкта дослідження
2.1 Загальні відомості про підприємство. 5
2.2 Внутрішнє середовище підприємства. 8
2.2.1 Місія і цілі. 8
2.2.2 Організаційна структура суспільства. 9
2.2.3 Характеристика «БКПРУ-1». 9
2.2.4 Технологічна і технічна основа виробництва. 10
2.2.5 Характеристика кадрової політики. 12
2.3 Зовнішнє середовище підприємства. 14
2.3.1 Ринки та конкуренти .. 14
2.3.2 Споживачі продукції. 15
2.3.3 Постачальники основних видів ресурсів. 17
2.3.4 загальнополітичні умови. 18
Глава 3 Визначення кривої попиту на продукт (KCl флотаційний). 20
Глава 4 Визначення валового і граничного доходу. 23
Глава 5 Визначення обсягу виробництва, граничної і середньої продуктивності робітників у короткостроковий період. 27
Загальний обсяг виробництва (TP). 29
Глава 6 Визначення загального доходу і граничної продуктивності в грошовому вираженні. 31
Глава 7 Визначення витрат виробництва в короткостроковому періоді. 33
Глава 8 Визначення обсягу виробництва і ціни, що максимізує прибуток підприємства. 37
Глава 9. Загальні висновки по курсовій роботі. 40
Глава 10. Висновок і рекомендації. 41
Глава 11 Додатка ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
Глава 12 Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43

Глава 1

Цілі і завдання.

Метою курсової роботи є вивчення ринкових механізмів діяльності підприємства, визначення обсягу виробництва і ціни, що максимізує прибуток підприємства в короткостроковому періоді. Практичне з'ясування сутності взаємозалежності категорій: графік попиту, закон спадної віддачі, валовий і граничний доходи, постійні, змінні, загальні, середні та граничні витрати, граничний продукт у грошовому вираженні.
Завдання курсової роботи - визначення обсягу виробництва і ціни, що максимізує прибуток підприємства шляхом розрахунку: граничної і середньої продуктивності праці, загальних, постійних і змінних витрат виробництва, середніх загальних, середніх змінних, середніх постійних і граничних витрат, кривої попиту, загального і граничного доходу, загальної та граничної прибутку підприємства.

Глава 2

Характеристика об'єкта дослідження

2.1 Загальні відомості про підприємство

У цій роботі об'єктом дослідження є ВАТ «Уралкалий».
Повне найменування: Відкрите Акціонерне Товариство «Уралкалий». Скорочене найменування ВАТ «Уралкалий».
Місцезнаходження та поштовий індекс
Російська федерація, 618418, Пермська область, місто Березники, вулиця П'ятирічки, 63.
Дата державної реєстрації товариства і реєстраційний номер
Товариство зареєстровано Постановою голови міської адміністрації г.Березники, Пермської області № 1128 від 14 жовтня 1992 року.
Обліковий номер - 01-2-319
Відомості про статутний капітал
Статутний капітал Товариства складає 1060 тис. рублів, він розділений на 1596711 звичайних акцій номінальною вартістю 0,5 рубля і 529896 привілейованих акцій типу А номінальною вартістю 0,5 рубля.
Кількість акціонерів, зареєстрованих у реєстрі 14367, в тому числі 69 юридичних осіб.
Список акціонерів, що володіють не менше 2 відсотків голосуючих акцій товариства за станом на 1 січня 2000 року:
1) Юридичні особи 71%:
· ВАТ АКБ «Урал ФД» - 29,39% (номінальний утримувач)
· ТОВ «Фірма Акцент» - 11,61%
· ЗАТ «Депозитарно-клірингова компанія» - 6,22%
· ВАТ «Кам'яний пояс» - 2,56%
· ТОВ «Фірма Менеджер» - 2,18%
2) Фізичні особи 29%
Коротка характеристика підприємства
Акціонерне товариство «Уралкалий» найбільше підприємство з виробництва калійних добрив в Російській Федерації розташоване в г.Березники Пермської області на базі унікального, єдиного в Росії розвіданого родовища калійно-магнієвих солей.
У його складі 4 рудоуправління, що включають в себе:
· Рудники (за винятком Третього рудоуправління, що працює на привозній руді з Другого і Четвертого рудоуправлінь),
· Збагачувальні фабрики,
· Забезпечити цеху.
Акціонерне товариство має у своєму складі велику соціальну сферу: медико-санітарну частину, профілакторій, дитячий оздоровчий комплекс, палац культури, агрофірму та інші об'єкти соціального призначення.
ВАТ «Уралкалий» випускає більше 32 найменувань продукції, в тому числі:
· Калій хлористий
· Калій хлористий технічний
· Калій хлористий дрібний універсальний
· Калій хлористий НЕ пилять
· Калій хлористий реактивної чистоти
· Калій хлористий технічний підвищеної чистоти
· Карналіт збагачений
· Натрій хлористий технічний очищений
· Натрій хлористий для тваринництва
І ін
ВАТ «Уралкалий» постійно працює над оновленням та розширенням асортименту продукції, що випускається.
Виробничі потужності складають 4032,4 тис. тонн калійних добрив у перерахунку на 100 К2О, 600 тис. тонн збагаченого карналіту, 600 тис. тонн очищеної технічної солі, 500 тис. тонн харчової солі.

2.2 Внутрішнє середовище підприємства

2.2.1 Місія і цілі

Місія - головна мета, заради якої підприємство працює на ринку.
Місію ВАТ «Уралкалий» можна виразити наступним чином:
Виробництво високоякісної продукції з широкою номенклатурою і асортиментом, підвищення врожайності в сільському господарстві за рахунок використання калійних добрив, забезпеченні комфортних умов праці і високого рівня доходу своїм працівникам, збільшення доходу вкладеного капіталу своїх акціонерів.
З місії випливають цілі підприємства:
· Підвищення конкурентного статусу підприємства;
· Отримання прибутку;
· Випуск продукції, що має попит на ринку;
· Підвищення якості продукції;
· Пропозиція споживачам нових сортів продукції, що задовольняють потреби;
· Забезпечення високої організації праці, нормальних умов роботи.
Завданнями підприємства є:
· Збільшення частки ринку;
· Підвищення рівня рентабельності.
Для здійснення своїх цілей підприємство виконує наступні види діяльності:
1. Видобуток калійних солей, їх збагачення, переробка та реалізація, в тому числі продукції, отриманої з супутніх матеріалів та відходів виробництва.
2. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі експортно-імпортних операцій, торговельно-закупівельної та посередницької діяльності у відповідності з чинним законодавством.
3. Виробництво товарів народного споживання і надання платних послуг юридичним і фізичним особам.
4. Підвищення кваліфікації працівників.

2.2.2 Організаційна структура суспільства

Структура ВАТ «Уралкалий» являє собою об'єднання чотирьох рудоуправлінь і великої кількості структурних підрозділів («БШСУ», «ЛІК», «Клімат», «Автотранскалій» та інші).
В даний час організаційна структура акціонерного товариства «Уралкалий» побудована за блоковим принципом. На чолі структури знаходиться загальні збори акціонерів, що збирається раз на рік. На ньому обирається Рада директорів, який визначать стратегічну політику підприємства. Призначений ним правління займається оперативними питаннями керівництва.

2.2.3 Характеристика «БКПРУ-1»

Перше Березниковско Рудоуправління є структурним підрозділом ВАТ «Уралкалий».
Досліджуваним продуктом є сільвінітная руда, яка видобувається на руднику БКПРУ-1 і є вихідним напівфабрикатом для отримання кінцевого продукту - калію хлористого.
В даний час до складу БКПРУ-1 входять: рудник, збагачувальна фабрика, відділення сушіння і розвинена допоміжна інфраструктура, яка забезпечує безперебійне функціонування підприємства.
Директор «БКПРУ-1» підкоряться генеральному директору Товариства. Безпосередньо директору «БКПРУ-1» підпорядковуються: головний інженер, заступник директора з виробництва, заступник директора з капітального будівництва, заступник директора з економіки.

2.2.4 Технологічна і технічна основа виробництва

Найменування виробництва - сильвінітової збагачувальна фабрика (СОФ) з випуску мінеральних добрив.
Сильвінітової збагачувальна фабрика введена в експлуатацію в грудні 1963 р. з проектною потужністю виробництва 390000 тонн 100% K 2 O на рік або 650000т 95,0% KCl.
Сильвінітової збагачувальна фабрика складається з чотирьох паралельно працюють технологічних секцій.
Метод виробництва - збагачення сильвінітової руди флотаційним способом.
Збагачувальний комплекс включає ряд послідовно виконуваних переділів, основними з яких є: дроблення і подрібнення руди, знешламлювання, сильвінітової флотація, зневоднення концентрату і хвостів, сушка, складування і відвантаження готового продукту.
Технологічна схема сильвінітової збагачувальної фабрики передбачає випуск флотаційного дрібнозернистого хлористого калію.
Хлористий калій призначений для використання в сільському господарстві в якості добрива, в різних галузях промисловості, для виготовлення складних добрив.
У даній роботі розглядається флотаційний хлоркалій (марка «М») для реалізації всередині країни. Це продукт, який знаходить застосування в промисловості з виробництва складних добрив та інших галузях промисловості. Продукт може бути використаний для безпосереднього внесення в грунт і приготування тукосумішей.
Виробництво хлоркалія регламентується встановленим технологічним регламентом, а якість продукту, що виробляється визначено стандартом підприємства.
Калій хлористий в процесі зберігання схильний злежування. Для усунення злежуваності і пиломості поверхню кристалів хлористого калію опрацьовується відповідними реагентами антизлежувач і пилеподавітелямі.
Хлористий калій повинен зберігається в складських приміщеннях, що виключають попадання атмосферних опадів та грунтових вод.
Хлористий калій відвантажують в упакованому вигляді або насипом у критих залізничних вагонах (мінераловозах, зерновозах).
Хлористий калій упаковують в паперові, багатошарові мішки, в мішки з полімерних матеріалів або в м'які спеціалізовані контейнери, придатні для транспортування сипучих продуктів.
Хлористий калій випускають як для реалізації на внутрішньому ринку, так і для постачань на експорт. Окремі вимоги до якості, упакування і транспортування хлористого калію, що поставляється на експорт, можуть бути змінені відповідно до договору (контракту) на поставку.
Таблиця 2.1
Використання проектних потужностей
Найменування підрозділу
Од. ізм.
2000
ВАТ «Уралкалий»
%
64,1
СП «БКПРУ-1»
%
66,8
Резерв виробничих потужностей R ПМП = 100-66,8 = 33,2%.

2.2.5 Характеристика кадрової політики

Політика в галузі управління персоналом Товариства визначена відповідно до існуючого трудовим законодавством і колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом.
Система управління розвитком персоналу ВАТ «Уралкалий» включає в себе: підбір персоналу, оцінка персоналу, розстановка персоналу, адаптація персоналу, навчання персоналу.
Ключовим моментом в управлінні професійним розвитком персоналу ВАТ «Уралкалий» є визначення потреб у персоналі відповідно до цілей і завдань, що стоять перед організацією; визначення потреб професійного розвитку вимагає спільних зусиль з боку відділу розвитку персоналу, самого співробітника і його керівника.
Велику увагу у ВАТ приділяється підвищенню кваліфікації та підготовці кадрів. Функціонування підприємства в умовах ринку вимагає високих знань керівників, спеціалістів та робітників.
Щорічно підвищують кваліфікацію керівники, спеціалісти та робітники. Основним напрямом навчання і підвищення кваліфікації є менеджмент, підвищення ефективності виробництва, питання екології, охорони праці.
Інвестиції, вкладені в навчання персоналу, є запорукою стійкості перспективи розвитку ВАТ «Уралкалий».
Загальна чисельність працівників ВАТ «Уралкалий» станом на 31.12.2000 року складає 16084 особи, в тому числі:
- Промислово-виробничий персонал - 15039 чол.
- Молодь до 30 років - 4397 чол.

2.3 Зовнішнє середовище підприємства

2.3.1 Ринки і конкуренти

Калійна промисловість належить до числа молодих, які отримали бурхливий розвиток у 60-70г.г., І з цього часу займає лідируюче положення у світі з виробництва калійних добрив.
Основний вид діяльності підприємства калійної промисловості - виробництво мінеральних добрив у процесі видобутку та переробки калійвмісними сировини. Профілюючим видом калійних добрив є хлористий калій.
Світовий досвід, досвід Білорусії, Прибалтики показує, що застосування калійних добрив - необхідна умова підвищення врожайності сільськогосподарських культур.
ВАТ «Уралкалий» здійснює свою діяльність на ринку виробників мінеральних добрив, який характеризується невеликою кількістю продавців і покупців, великими обсягами поставок продукції та більш спеціалізованими підходами покупців до здійснення угод.
Основними конкурентами на ринку є:
1. «Соскачеванская Калійна Корпорація», розташована на найбільшому в світі родовищі калійних солей в Канаді. Ця корпорація є найбільшим у світі виробником калійних добрив.
2. «Kali und Gm bH» (K + S) у Німеччині.
3. «Dead Sea Works» (DSW) в Ізраїлі.
4. «Arab Potash Company» (APS) в Йорданії.
На міжнародному ринку спостерігаються 12 найбільш значущих постачальників мінеральних добрив: Канада, Східна Європа, Німеччина, США, Ізраїль, Йорданія, Франція, Іспанія, Великобританія, Чилі, Бразилія, Китай.
Останнім часом можна помітити зростання виробництва у високорозвинених країнах Західної Європи та Північної Америки.
Співвідношення сил у виробництві мінеральних добрив за останні роки суттєво не змінилося. Найбільшими світовими виробниками калійних добрив є Канада, Німеччина, Білорусь і Росія (в порядку убування обсягів виробництва).
ВАТ «Уралкалий» має близько 8% поставок мінеральних добрив на світовому ринку.
Конкурентами на внутрішньому ринку є «Сильвініт» в Росії і «Білоруськалій» у Білорусії. Завдяки взаємовигідного співробітництва російсько-білоруські партнери змогли не тільки втриматися на світовому ринку в конкурентній боротьбі із західними експортерами, а й збільшити обсяги продажів.

2.3.2 Споживачі продукції

ВАТ «Уралкалий» експортує свою продукцію більш ніж в 30 країн світу. Експортне мережа охоплює наступні регіони світу: Східна Європа, Західна Європа, Африка, Америка, Азія:
Основним джерелом фінансових надходжень служить експорт, і на зовнішній ринок поставляється 90% виробленого акціонерним товариством хлористого калію.
Основним споживачем продукції є сільське господарство, а також підприємства, що виробляють складні добрива, в якості сировинної складової виробництва магнію використовується карналіт.
Усередині країни сільськогосподарський сектор не знаходить підтримки з боку держави. Слабкість внутрішнього ринку призводить до катастрофічного дефіциту рублевої виручки. Це не дозволяє повною мірою забезпечити потреби підприємства для фондів та фінансування матеріальних витрат. І все ж таки підприємство шукає і знаходить можливості посилити свою присутність на внутрішньому ринку.
Постачання хлористого калію для промислових цілей.
Потенційні можливості внутрішнього ринку великі, але через неплатоспроможність споживачів сільського господарства і промисловості в останні роки намітилася тенденція зниження споживання мінеральних добрив. На тлі загальної пасивності ринку виділяються Татарстан і Нижегородська область.
У 2000 році промисловим підприємствам Росії відвантажено з урахуванням відвантажень ЗАТ «ТД КЕНПО» і ЗАТ «КЕНПО-КАЛІЙ» 636 тис. тонн проти 578 тис. тонн у 1999 році.
Збільшення загального обсягу продажів хлористого калію для промислових цілей (на 10%) відбулося за рахунок відновлення постачань заводам-виробникам складних добрив. В даний час на світовому ринку мінеральних добрив стабільним попитом користуються комплексні змішані добрива, що дозволяють регулювати співвідношення декількох речовин з урахуванням особливостей грунтів і оброблюваних культур.
Поряд із загальним підвищенням обсягу поставок хлоркалія промисловим підприємствам Росії спостерігається збільшення поставок хлоркалія основному споживачу ВАТ «Сода» г.Березники. Загалом у 2000 році ВАТ «Сода» відвантажено 25,7 тис. тонн хлоркалія проти 21,7 тис. тонн у 1999 році.
Постачання хлористого калію промисловим підприємствам Росії (без обліку ЗАТ «ТД КЕНПО» і ЗАТ «КЕНПО-КАЛІЙ») виглядають наступним чином:

Підприємства
1999
2000
Відхилення (+/-)
Натур. вир.
100% K 2 O
Натур. вир.
100% K 2 O
Натур. вир.
100% K 2 O
1.
ВАТ «Акрон» м.Новгород
227
126
183
110
-44
-16
2.
ВАТ «Міндобрив» г.Россош
80
48
181
108
+101
+60
3.
ВАТ «Амофос» г.Череповецк
2
1
-2
-1
4.
ВАТ "Дорогобуж" г.Дорогобуж Смоленська обл.
94
56
97
58
+3
+2
5.
ВАТ «Внештрейдінвест» г.Невінномиск Ставропольський край
46
28
60
36
+14
+8
6.
ВАТ «Азот» м.Новомосковськ Тульська обл.
19
11
12
7
-7
-4
7.
Усього:
468
270
533
319
+65
+49

2.3.3 Постачальники основних видів ресурсів

Товариство працює на власній сировині. Технологія виробництва передбачає повний цикл: від видобутку калійної руди і солі до відвантаження готового продукту.
Основними постачальниками за видами ресурсів є:
1. Вибухові речовини - ВАТ «Кізелуголь»;
2. Обладнання шахтного транспорту - Німеччина;
3. Виробничі машини та апарати - Німеччина, Голландія, Челябінськ, Магнітогорськ;
4. Стрічки резинотканевая і гумотросових - Курський і Свердловський заводи ГТВ.
5. Енергоресурси - ЛАЛ «Перменерго»;
6. Водопостачання - МУП «Водоканал»;
7. Тепло - ТЕЦ «Перменерго».
Під постачальниками розуміється ціла група різних за своєю природою організацій та окремих осіб, які беруть участь у процесі матеріально-технічного забезпечення виробничої діяльності підприємства. Обмеження з боку постачальників - це ціна на матеріальні ресурси, якість поставлених товарів, послуг, сировину, договірні умови.

2.3.4 загальнополітичні умови

Внаслідок скорочення платоспроможного попиту всередині країни, виникла стійка тенденція скорочення поставок вітчизняних калійних добрив на Російський ринок, однак, незважаючи на скорочення виробництва, Російські підприємства якщо й не збільшили частку займаного ними світового ринку, то, принаймні, не втратили її.
Сформоване положення в збуті калійної продукції, передусім на внутрішньому ринку Росії, а також несприятлива ситуація з поставками на експорт (зростання транспортних тарифів в умовах непорівнянних з іншими країнами по дальності перевезень, проблеми у зв'язку зі скороченням потужностей портів з відвантаження добрив, що негативно впливає на експортні можливості підприємства податкова політика) - багато в чому відображає загальну ситуацію, в якій опинилися гірничо-хімічні підприємства. Тільки в останні роки характеризувалися невеликим підйомом виробництва мінеральних добрив.
ВАТ «Уралкалий» випускає продукцію, що відповідає за своїми параметрами вимогам світового ринку. Однак, для збільшення обсягів продажів, необхідно підвищити якість і конкурентоспроможність хлористого калію.
Високі результати діяльності Товариства обумовлені в першу чергу зростанням курсу долара, тому що фінансове надходження експортованої продукції є основним джерелом доходу підприємства.
Фондомісткість виробництва мінеральних добрив, неповне завантаження виробничих потужностей і географічне розташування чинять негативний вплив на собівартість продукції. Крім цього, на діяльність підприємства впливають зміни в політичній обстановці, законодавстві, податковому праві та іншої нормативної бази, які не завжди можна спрогнозувати.
Одним з основних напрямків фінансової політики Акціонерного Товариства є зміцнення іміджу надійного фінансового партнера і сумлінного платника податків.

Глава 3

Визначення кривої попиту на продукт (KCl флотаційний).

3.1 Крива індивідуального попиту
Попит - намір покупця придбати певний обсяг необхідного блага в конкретний відрізок часу за фіксованими цінами, підкріплене рівнем платоспроможності.
Характерні залежності між ціною і кількістю, а також тенденцію поступового зменшення попиту можна показати на графіку у вигляді кривої, званої «функцією попиту». На осі абсцис - кількість товарів (Q) або на можливий обсяг їх купівлі, а на осі ординат - ціни цих товарів (P).
Q факт. = 163976,744 тонн
P факт. = С / с + ПДВ (18%) + R (12%) + т / н (10%) = 826,648 +148,79 +99,19 +82,66 = 1157,28 руб.
Q min = 10% * Q факт. = 0,1 * 163976,744 = 16397,67 тонн
Р max = 1500 руб.
Q max = Q факт + R ПМП (33,2%) = 163976,744 +52472,55 = 216449,30 тонн
P min = с / с + ПДВ (18%) + R (2%) + т / н (3%) = 826,648 +148,79 +16,532 +24,79 = 1016,76 руб.
За цими даними побудована крива попиту (рис. 1).
Таблиця 3.1
P (грн.)
1016,76
1157,28
1500
Q (т)
216449,30
163976,744
16397,67

Крива індивідуального попиту має негативний нахил, який пов'язаний з реакцією поведінки покупця на зміну ціни.
Якщо ціна на товар зростає, то попит на ці товари зменшується, а якщо виробництво пропонує до продажу більше товарів, ніж потреба в них, то вони можуть бути реалізовані за нижчими цінами. При підвищенні ціни товару і незмінних інших умовах попит на товар буде скорочуватися. Розширення ринку товару, тобто збільшення його кількості в продажу, викличе необхідність зниження ціни, оскільки в іншому випадку він не буде реалізований.

3.2 Крива галузевого попиту.

Ринковий попит - це сумарний попит на товар всіх індивідуальних споживачів при будь-якій можливій ціні товару протягом певного періоду часу.
Конкурентами на внутрішньому ринку є «Сильвініт» в Росії і «Білоруськалій» у Білорусії.
Таблиця 3.2

Підприємство
Q факт. (Т)
P факт (грн.)
1.
ВАТ «Сильвініт»
101665,58
1238,28
2.
ВАТ «Уралкалий»
163976,744
1157,28
3.
ВАТ «Білоруськалій»
190213,023
960,54
За даними, наведеними в таблиці побудована крива галузевого попиту на продукт KCl флотаційний (рис.2).
Крива галузевого попиту має негативний нахил.

Глава 4

Визначення валового і граничного доходу.

Загальний дохід (TR) - це величина грошових надходжень від реалізації на зовнішньому товарному ринку певної кількості товарів (робіт, послуг) за заданими цінами за конкретний період часу.
Визначається він шляхом множення ціни одиниці продукції на обсяг виробництва.
TR = Р х Q, де
Р - ціна продукції;
Q - обсяг виробництва.
Граничний дохід - це додатковий дохід, який отримує підприємство при продажі кожної нової одиниці продукції. Граничний дохід визначається за формулою:
;
Знаючи ціну продукту, обсяг продажів, можна визначити показники кривої попиту.
Коефіцієнт еластичності попиту за ціною визначається за формулою:
, Де
Q 1, Q 2 - обсяг продажів даного товару (KCl флотаційний) на ринку (т),
P 1, P 2 - ціна товару (т / руб.).
Цінова еластичність попиту (E p) - це кількісна зміна попиту у відповідь на зміну ціни.
Оскільки зміна величини попиту на товар пов'язане зі зміною ціни, взаємодія цих двох показників надає безпосередньо вплив на величину доходу.
Ступінь зміни доходу залежить від коефіцієнта цінової еластичності попиту.
Якщо E p> 1, то попит на товар є еластичним, тобто покупець помітно реагує на зміну ціни.
Таблиця 4.1
Залежність показників від обсягу випуску
№ п / п
Q (т)
P (грн.)
TR (грн.)
MR (грн.)
E p
1.
16397
1500
24595500
2.
40000
1450
58000000
1415,2
24,692
3.
60000
1400
84000000
1300
11,4
4.
80000
1350
108000000
1200
7,857
5.
105000
1300
136500000
1140
7,162
6.
130000
1240
161200000
988
4,503
7.
150000
1190
178500000
865
3,471
8.
163976
1157,28
189766145,3
806,1
3,193
9.
190000
1090
207100000
666,07
3,525
10.
216449
1016,76
220076685,2
490,63
3,244
За даними, наведеними в таблиці 4.1, побудовані графіки загального та граничного доходів (рис.3 і рис.4).
TR 1 = Q 1 * P 1 = 16397 * 1500 = 24595500 руб.
TR 8 = Q 8 * P 8 = 163976 * 1157,28 = 189766145,3 руб.
TR 10 = Q 10 * P 10 = 216449 * 1016,76 = 220076685,2 руб.
MR 2 = (58000000-24595500) / (40000-16397) = 1415,2 руб.
MR 8 = (189766145,3-178500000) / (163976-150000) = 13976 руб.
MR 10 = (220076685,2-207100000) / (216449-190000) = 490,63 руб.


Таблиця 4.2
Динаміка зміни загального доходу
№ п / п
Q (т)
TR (грн.)
ΔTR (%)
1.
16397
24595500
2.
40000
58000000
135,81
3.
60000
84000000
44,82
4.
80000
108000000
28,57
5.
105000
136500000
26,38
6.
130000
161200000
18,09
7.
150000
178500000
1073
8.
163976
189766145,3
6,31
9.
190000
207100000
9,13
10.
216449
220076685,2
6,26
У даному випадку коефіцієнт еластичності попиту за ціною більше 1, значить, попит є еластичним.
На підставі графіків можна зробити висновки: попит еластичний, зменшення ціни веде до збільшення загального доходу, навіть при зниженні цін на одиницю продукції, дохід від продажів є достатнім для зниження цін.
Якщо попит еластичний, то зміна ціни веде до зміни обсягу в протилежному напрямку.
Якщо попит не еластичний, то зміна ціни викликає зміни в тому ж напрямку загального доходу. Еластичність варіюється в залежності від цінового інтервалу, обраного на кривій попиту.
Оскільки граничний дохід - це зміна в загальному доході, можна помітити, що до тих пір, поки валовий дохід збільшується, граничний дохід є позитивним. Коли загальний дохід досягне свого максимуму, граничний доход дорівнюватиме 0. А коли загальний дохід стане зменшуватися, граничний дохід буде негативним.
З представлених в таблиці 4.2 даних видно, що загальний дохід і збільшується в міру зниження ціни в грошовому вираженні, але динаміка його зміни у відсотковому вимірі показує зниження приросту загального доходу.

Глава 5

Визначення обсягу виробництва, граничної і середньої продуктивності робітників у короткостроковий період.

На підставі даних по зміні обсягу виробництва розраховується зміна граничної і середньої продуктивності праці робітників.
KCl виробляється на сильвінітової збагачувальній фабриці. Укомплектованість з даного підрозділу виглядає наступним чином:
Всього - 249 чол.,
в т.ч. керівники - 17 чол.,
фахівці - 14 чол.,
службовці - 1 чол.,
робочі - 212 чол.
Графік роботи: 2 зміни на добу (12 годин). Відрядна оплата праці.
1 зміна = 212 / 2 = 106 чол.
Q факт. = 163976,74 / (356 * 2) = 224,62 тонн - фактичний обсяг виробництва в одну з двох змін.
Q max = 216449,30 / (365 * 2) = 296,50 - максимально можливий обсяг виробництва в одну з двох змін.
Таблиця 5.1
Залежність обсягу виробництва і продуктивності праці робітників від їх кількості
№ п / п
Кількість змінних ресурсів праці (L), чол.
Q c м. (TP), тонн / см.
ΔTP,%
Середня продуктивність праці (AP), т / чол / см.
Гранична продуктивність праці, т / чол / см.
1.
1
1,8
1,8
2.
3
5,4
5
1,8
1,8
3.
15
28,35
6
1,89
1,894
4.
30
57,24
7
1,908
1,926
5.
50
96,3
8
1,926
1,953
6.
70
136,08
9
1,944
1,989
7.
80
156,96
14
1,962
2,088
8.
90
184,68
16
2,052
2,772
9.
95
198,36
17
2,088
2,736
10.
100
212,4
18
2,124
2,808
11.
106
224,62
10
2,1190
1,37
12.
115
227,7
11
1,98
0,342
13.
120
239,76
12,2
1,97
0,58
14.
140
296,50
1,85
1,64
Q c м1. = Q c м.14 / L 14 = 224.62/106 = 1,8 т
Q див.2 = 3 * Q c м1. = 5,4 т
Q см.3 = (1,8 +1,8 * 0,05) * 15 = 28,35 т
Q см.4 = (1,8 +1,8 * 0,06) * 30 = 57,24 т
Q см.11 = (1,8 +1,8 * 0,18) * 106 = 224,62 т
;
AP 1 = Q 1 / L 1 = 1,8 / 1 = 1,8 т / чол.
AP 11 = 224,62 / 106 = 2,1190 т / чол.
;
MP 3 = (28,35-5,6116) / (15-3) = 1,894 т / чол.
MP 8 = (18468-156,96) / (90-80) = 2,772 т / чол.
За даними, наведеними в таблиці, побудовані графіки загального обсягу виробництва (мал. 5), середньої та загальної продуктивності (рис.6).
У міру збільшення змінної частини ресурсів, при постійній кількості капіталу, утворить виробничу потужність підприємства, починає діяти закон спадної віддачі (граничної продуктивності), тобто яким чином буде змінюватися обсяг виробництва, якщо все більша кількість змінних ресурсів буде приєднуватися до фіксованих ресурсів організації. Закон спадної віддачі стверджує, що, починаючи з певного моменту, послідовне приєднання одиниць змінного ресурсу до незмінного, дає зменшуваний додатковий або граничний продукт в розрахунку на кожну наступну одиницю змінного ресурсу.

Загальний обсяг виробництва (TP).

Крива загального обсягу виробництва різко піднімається вгору, потім темп її сповільнюється, вона досягає максимального значення і в подальшому буде знижуватися. Це пояснюється тим, що спадання віддачі в першу чергу виявляється на показнику граничної продуктивності праці (MP), потім на середньої продуктивності (AP) і тільки потім на показнику загального обсягу.
Граничний продукт показує темп зміни загального обсягу виробництва, пов'язаного з кожною додатковою одиницею праці. Якщо загальний обсяг зростає, то гранична продуктивність теж зростає і кожна додаткова одиниця праці вносить все більший внесок у виробництво.
Далі гранична продуктивність має позитивне значення, але падає, значить кожний додатковий працівник вносить все менший внесок у виробництво в порівнянні зі своїм попередником. Коли загальний обсяг виробництва досягає свого максимального значення, гранична продуктивність буде дорівнює 0, при зниженні загального обсягу виробництва, гранична продуктивність набуває негативного значення.
Закон спадної віддачі відбивається на кривій середньої продуктивності праці в тій же динаміці, що і гранична продуктивність, тільки дещо пізніше. У точці, де гранична продуктивність досягає максимального значення і починається спад, середня продуктивність ще росте і тільки коли криві перетинаються, починається спад середньої продуктивності праці.
Закон спадної віддачі відбивається на всіх кривих, в останню чергу на загальному обсязі виробництва.
Криві MP і AP перетинаються у двох точках.
Точка 1 - показує мінімальну кількість робітників, яких можна найняти для виробництва даного обсягу продукції (L = 1 чол.)
Точка 2 - визначає межу найму робочої сили, вигідну для роботодавця (L = 101чел.)
В даний час у підрозділі працюють 106 чоловік.
Розглядаючи графічне зображення закону спадної віддачі можна зробити висновок: максимальну віддачу приносять 100 робітників при обсязі виробництва 212,4 тонни за зміну.
Подальший найм робочої сили буде неприбутковим, тому що витрати на виробництво будуть збільшуватися непропорційно зростанню обсягу виробництва. Орієнтуючись тільки на загальний дохід, підприємство ризикує випускати збиткову продукції. Ефективна чисельність становитиме 100 осіб.
Позитивна віддача від додаткового найму робочої сили спостерігається на всій ділянці кривої MP вище осі L (осі абсцис), тобто з 1 робочого до 140 робітників.

Глава 6

Визначення загального доходу і граничної продуктивності в грошовому вираженні.

Загальний дохід (TR) визначається за формулою:
TR = Q добу * P,
де Q добу - обсяг виробництва на добу при збільшенні кількості змінного ресурсного праці на одну людину;
P - ціна продукції, визначена відповідно до графіка кривої попиту;
Граничний продукт праці в грошовому вираженні (MRP) - додатковий продукт, вироблений при використанні додаткової одиниці праці, розрахований у грошовому вираженні:
;
Таблиця 6.1
Залежність кривої попиту на працю (MRP) від кількості найманих робітників
№ п / п
L, чол.
TP, т / см
Р, руб. / Т
TR = Q * P, руб
MRP = ΔTR / ΔL
1.
1
1,8
1540
2772
2.
3
5,4
1535
8289
2758,5
3.
15
28,35
1490
42241,5
2829,37
4.
30
57,24
1440
82425,6
2678,94
5.
50
96,3
1375
132412,5
2499,34
6.
70
136,08
1310
178264,8
2292,61
7.
80
156,96
1275
200124
2185,92
8.
90
184,68
1230
227156,4
2703,24
9.
95
198,36
1215
241007,4
2770,2
10.
100
212,4
1180
250632
1924,92
11.
106
224,62
1157,28
259948,23
1552,7
12.
115
227,7
1150
261855
211,86
13.
120
239,76
1100
263736
376,2
14.
140
296,50
1016,76
301469,34
1886,6
TR 2 = 5,4 * 1535 = 8289 руб.
TR 11 = 224,62 * 1157,28 = 259948,23 руб.
MRP 2 = (8289-2772) / (3-1) = 2758.5 ​​руб.
MRP 9 = (241007,4-227156,4) / (95-90) = 2770,2 руб.
MRP 11 = (259948,23-250632) / (106-100) = 1552,7 руб.
За даними, наведеними в таблиці, побудований графік граничного доходу (рис.7).
З графіка видно, що гранична продуктивність в грошовому вираженні зростає лише до 95 чоловік, а потім різко знижується, наближаючись до нуля. Крива показує, що до 95 осіб були потрібні додаткові одиниці праці для ефективного підвищення обсягу виробництва, а з 96 осіб ефективність праці знижується на кожну наступну одиницю праці.

Глава 7

Визначення витрат виробництва в короткостроковому періоді.

При організації обліку виробничих витрат на підприємстві використовують Положення про склад витрат, що включаються до собівартості продукції, затвердженого Урядом Російської Федерації.
У собівартість продукції підприємства включаються витрати, пов'язані з використанням у процесі виробництва природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, трудових ресурсів. Основними завданнями обліку на виробництво є: своєчасне, повне і достовірне відображення фактичних витрат на виробництво і збут продукції, обчислення (калькулювання) фактичної собівартості продукції, а також контроль за економним та раціональним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
Змінні (або пропорційні) витрати (VC) зростають або зменшуються пропорційно обсягу виробництва.
Постійні витрати (FC) - витрати, величина яких не змінюється в залежності від зміни обсягу продукції, що випускається, вони завжди повинні бути сплачені, навіть якщо підприємство не виробляє продукцію.
Загальні витрати (TC) - всі витрати, які несе підприємство в процесі виробництва; динаміку зміни загальних витрат задають змінні витрати; визначаються:
TC = FC + VC;
Середні витрати - загальні витрати в розрахунку на одиницю продукції, що випускається;
Середні змінні витрати (AVC) - загальні змінні витрати в розрахунку на одну одиницю продукції, що випускається; визначаються:
AVC = VC / Q;
Середні постійні витрати (AFC) - загальні постійні витрати в розрахунку на одну одиницю продукції, що випускається; визначаються:
AFC = FC / Q;
Середні загальні витрати (ATC) - загальні витрати виробництва в розрахунку на одиницю продукції; величина, яка найближче наближена до ціни; визначаються двома способами:
ATC = AFC + AVC;
ATC = TC / Q;
Граничні витрати (MC) - додаткові, або додаткові, витрати, пов'язані з випуском ще однієї одиниці продукції; визначаються:
MC = (TC 2 - TC 1) / (Q 2 - Q 1);
Змінні витрати:
Статті витрат
Факт. витрати на одиницю продукції (грн.)
Сильвініт мелений натура
251,367
Допоміжні матеріали
35,831
Паливо (газ)
5,279
Електроенергія
25,131
Електроенергія на закладку
3,260
Теплоенергія (пара)
3,974
Вода промислова
0,649
Вода зворотний
0,625
Осн. з. / пл. произв. робітників (відрядники)
7,015
Відрахування на з. / пл. произв. робітників (відрядники)
2,877
Разом
336,008
Постійні витрати:
Статті витрат
Факт. витрати на одиницю продукції (грн.)
Витрата на утримання обладнання
54,833
в т.ч. амортизація
6,609
Загальновиробничі витрати
28,629
Загальногосподарські витрати
26,248
Комерційні витрати
337,064
Загальнофірмові витрати
37,081
Разом
490,464
FC = 490,464 * Q факт. = 490,464 * 163972,6 = 80422657руб.
VC 1 = 336,008 * 1314 = 441514,51 руб.
VC 2 = 336,008 * 4099,68 = 1337525,2 руб.
VC 11 = 336,008 * 163972,2 = 55096105руб.
VC 14 = 336,008 * 216449,23 = 72728672руб.
TC 1 = VC 1 + FC 1 = 80422657 +441514,51 = 80864171,51 руб.
TC 11 = 80422657 +55096105 = 135518762руб.
AVC 1 = AVC 2 = ... = AVC 14 = 336,008 руб.
AFC 1 = 80422657/1314 = 61204,45 руб.
AFC 11 = 80422657/163972, 6 = 490,46 руб.
AFC 14 = 80422657/216449, 23 = 371,55 руб.
ATC 1 = AFC 1 + AVC 1 = 61204,45 +336,008 = 61540,46 руб.
ATC 11 = 490,46 +336,008 = 826,47 руб.
ATC 14 = 371,55 +336,008 = 707,56 руб.
МС 2 = МС 3 = ... = МС 14 = 336,008 руб.
За даними таблиці побудовані графіки (рисунку 8 і 9)
При всіх обсягах виробництва MC = AVC.
FC мають вигляд прямої лінії, паралельної осі абсцис, тому що незмінним при будь-якому обсязі виробництва.
Оскільки TC = FC + VC, то на графіку підсумовування VC і FC означає зсув вгору лінії VC на величину FC по осі ординат.

Глава 8

Визначення обсягу виробництва і ціни, що максимізує прибуток підприємства

Існує два методи визначення обсягу виробництва і ціни, що максимізує прибуток підприємства:
1. зіставлення загального доходу з загальними витратами виробництва;
2. зіставлення граничного доходу з граничними витратами.
Перший метод: обсяг виробництва і ціна, що максимізує прибуток підприємства визначається методом зіставлення загального доходу з загальними витратами виробництва.
Таблиця 7.1
Зіставлення загального доходу з загальними витратами виробництва
№ п / п
Q (т)
Р (грн.)
TR (грн.)
ТЗ (грн.)
Pr = TR-TC
ΔPr
1.
16397
1500
24595500
85932180,18
-61336680,1
2.
40000
1450
58000000
93862977
-35862977
41,53
3.
60000
1400
84000000
100583137
-16583137
53,75
4.
80000
1350
108000000
107303297
696703
104,201
5.
105000
1300
136500000
115703497
20796503
2884,98
6.
130000
1240
161200000
124103697
37096303
78,3778
7.
150000
1190
178500000
130823857
47676143
28,51
8.
163976
1157,28
189766145,3
134435067,8
54247383,3
13,78
9.
190000
1090
207100000
144264177
62835823
15,83
10.
216449
1016,76
220076685,2
152067635,2
66925356,2
16,50
11.
220000
1010
222200000
154344417
67855583
1,38
12.
230000
980
225400000
157704497
67695503
-0,23
13.
240000
960
230400000
161064577
69335423
2,42
14.
248916,35
930
231492205,5
164060541,9
67431663,6
-2,74
На підставі генерального плану відтворення збільшено максимально можливий обсягу випуску на 15%:
Q max * 0,15 + Q max = 216449 +216449 * 0,15 = 32467,35 +216449 = 248916,35.
На графіках загального доходу і загальних витрат видно тільки перша точка беззбитковості, починаючи з якої підприємство отримує прибуток: Q = 80000т, P = 1350 руб. (Рис.10)
Друга точка (точка закриття фірми) на графіку не відображена. Можна визначити динаміку зміни темпу прибутку. З вищенаведеної таблиці видно, що темп прирости прибутки різко знижується після крапки (10). Це максимальний обсяг виробництва продукції, рівний 216449 т. Отже, це оптимальний обсяг виробництва.

Другий метод: зіставлення граничного доходу з граничними витратами (для побудови потрібні ще два графіки - попиту і середніх загальних витрат) (ріс11).
Таблиця 7.2
Визначення граничної прибутку
№ п / п
Q (т)
MR (грн.)
MC (грн.)
MPr (грн.)
1.
16397
2.
40000
1415,2
336,008
1079,192
3.
60000
1300
336,008
963,99
4.
80000
1200
336,008
863,99
5.
105000
1140
336,008
803,99
6.
130000
988
336,008
651,99
7.
150000
865
336,008
528,99
8.
163976
806,1
336,008
470,09
9.
190000
666,07
336,008
330,062
10.
216449
490,63
336,008
154,62
На підставі таблиці 7.2 і даних про граничну прибутку, обсяг максимізує прибуток підприємства, це 216449 тонн. При ціні 1016,76 руб.

Глава 9. Загальні висновки по курсовій роботі.

На розглянутий у цій роботі продукт (KCl флотаційний) попит еластичний, зміна ціни веде до зміни ціни в протилежному напрямку.
Загальний дохід від реалізації товару збільшується в міру зниження ціни в грошовому вираженні, але динаміка його зміни у відсотковому вимірі показує зниження приросту загального доходу.
Найефективніше число робітників - 100 чоловік.
Кордон найму робочої сили - 101 чоловік.
Позитивна віддача від додаткового найму робочої сили спостерігається на всій ділянці кривої MP вище осі L (осі абсцис), тобто з 1 робочого до 140 робітників.
Оптимальний обсяг виробництва 216449 тонн. Оптимальна ціна 1016,76 руб.

Глава 10. Висновок і рекомендації.

У цій роботі проведені розрахунки валового і граничного доходів, постійних, змінних, загальних, середніх загальних, середніх постійних, середніх змінних витрат; граничної прибутку, побудованими і проаналізовано графіками. Здійснені дослідження принципів зіставлення загального доходу з загальними витратами і принципів зіставлення граничного доходу з граничними витратами. З вищепереліченого можна зробити висновок, що точкою оптимального обсягу виробництва калій хлору флотаційного є - 216449 тонн на рік при чисельності робочого персоналу 100 чоловік і ціною 1016,76 рублів за тонну. Будь-яке виробництво нижче цієї точки веде до мінімізації граничної прибутку, подальший найм робочої сили буде неприбутковим, тому що витрати на виробництво будуть збільшуватися непропорційно зростанню обсягу виробництва.
Проводячи роботу для кожного короткострокового періоду, керівництво підприємства ВАТ «Уралкалий» може приймати необхідні заходи для максимізації прибутку і мінімізації витрат.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
259.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Визначення обсягу виробництва і ціни максімалізірующіх прибуток підприємства
Розрахунок оптимального рівня ціни обсягу виробництва та продажу
Визначення оптимального обсягу виробництва продукції
Розрахунок беззбиткового обсягу виробництва у вартісному виразі Розрахунок податку на прибуток підприємства
Визначення ефективності збутової політики підприємства Розрахунок ціни на виріб
Вплив валового внутрішнього продукту на світові ціни
Вплив валового внутрішнього продукту на світові ціни
Методи аналізу ринку збуту з метою встановлення ціни продукту
Визначення оптимального завантаження транспортного судна
© Усі права захищені
написати до нас