Визначення окремих структурних елементів приросту чистого прибутку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки
Кафедра менеджменту
РЕФЕРАТ
на тему:
«Визначення окремих структурних елементів приросту чистого прибутку»
Мінськ, 2008

У даному випадку мова йде про окремих структурних елементах приросту прибутку за рахунок екстенсивних, інтенсивних факторів, а також за рахунок кон'юнктури ринку.
Вихідні дані для оцінки рівня інтенсифікації енергосистеми наведені в таблиці 1, а розрахункові - у таблиці 2.
Для проведення розрахунків слід скористатися наведеними нижче формулами:
Обсяг реалізації енергії в рік t в натуральному вираженні:
Е t = N у (1 - K СН) (1 - K піт).
Обсяг реалізації енергії в рік t у вартісному вираженні:
Ц Т = Е t Т Е.
Витрати на виробництво енергії на рік t:
І 1 = Е t І t.
Питомі витрати на виробництво енергії на рік t:
І t = b t C t + З t.
Питомі витрати на виробництво енергії при реалізації нововведення в році t +1 в цінах t року:
І нов = b t +1 C t + З t.
Вартість основних і оборотних фондів у році t:
Ф = Ф t осн + Ф t осн.

Таблиця 1

п.п
Показники
Умовні позначення, од. ізм.
Роки
1
2
1
Встановлена ​​потужність
N y, × 10 3 кВт
4 500,00
4 500,00
2
Число годин використання встановленої потужності
Н у, ч / рік
6 300,00
6 300,00
3
Коефіцієнт витрати електроенергії на власні потреби
До СН,%
6,00
5,00
4
Коефіцієнт втрат у мережах
До ПОТ,%
8,50
8,50
5
Питома витрата палива
в, кг / кВт-год
0,32
0,30
6
Ціна палива
Ц Т, грн. / кг у.п.
0,26
0,27
7
Питома заробітна плата
з, руб. / кВт
26,00
22,00
8
Тариф на електроенергію
коп. / КВт-год
257,00
263,43
9
Питома вартість фондів
ф, руб. / КВт
3 920,00
4089,10
10
Середня норма рентабельності виробничих фондів
Р Ф,%
10,00
10,00
Таблиця 2
Показники
Умовні позначення, од. ізм
Роки
1
2
Еt
× 10 6 кВт-год
24 383,835
24 643,2375
ВР
× 10 6 руб. / Рік
6 266,6456
6491, 644838
І1
грн. / рік × кВт-год
0,1681907
0,159087373
І 'нов
руб. / Ч × кВт-год
0,1629907
-
Ht
× 10 6 грн. / рік
4101,1339
3 920,427914
Ф t = Фосн t + Фоб t
× 10 6 грн. / рік
18522
19 320,9975
Ф '
грн. / рік × кВтг
0,7596016
0,784028377
DЕФ НТР
× 10 6 грн. / рік
66,6710585
DЕФ інт
× 10 6 грн. / рік
0,06794934
до інт
1.16103Е-05
DЕФ Кекст
× 10 6 грн. / рік
66,60310916
Кекст
0,01138023
інт
0,001019173
Кекст
0,998980827
DЕФ рин
× 10 6 грн. / рік
158,4289911
DЕФ НТР
× 10 6 грн. / рік
66,6710585

× 10 6 грн. / рік
225,1000496
D інт
0,000301863
D Кекст
0,29588225
D рин
0,703815887
D сум
1
Величину оборотних фондів приймають у межах від 4% від величини Ф осн. Результати розрахунків за даними формулами зведені в таблицю 3.

Таблиця 3
Показник
Е 1
Е 2
І 1
І 2
І нов
Ф 1
Ф 2
Розмірність
млн. кВт. год
руб. / кВт. год
млн. руб.
Значення
24 383,8
24 643,2
0,16819
0,15909
0,16299
18533
19321
Примітка.
НТР - науково-технічний розвиток;
еф - ефективність;
інт - інтенсивний;
Кекст - екстенсивний;
рин - ринок;
сум - сумарний.
У цьому випадку визначаються окремі структурні елементи приросту прибутку за рахунок екстенсивних, інтенсивних факторів, а також приросту прибутку за рахунок кон'юнктури ринку.
Розрахунок приростів чистого прибутку за аналізований період здійснюється за формулою
t   - А t -1) a t + (S t -1 - S t) Е t a t - P k t - Ф t -1) a t 0
де A t, А t -1 - обсяг реалізованої продукції в t-му і (t-1) періоді;
S t, S t -1 - собівартість одиниці енергії в t-му і (t-1) періоді;
Е t - обсяг реалізованої енергії в натуральному вираженні в t-му періоді;
Ф t, Ф t -1 - виробничі фонди енергосистеми в t-му і (t-1) періоді;
a t = (1 + Р пр) - коефіцієнт приведення з урахуванням фактора часу;
a t P k - середня галузева норма прибутку;
a t Р пр - норматив приведення витрат;
a t Т - розрахунковий період (5 років).

Розрахунок інтенсифікації виробництва в електроенергетиці має свою специфіку. Вона полягає в тому, що виробничі колективи енергетичних підприємств не можуть повною мірою впливати на динаміку витрат і результатів виробництва, тому що формування обсягу виробництва і прибутку визначається причинами, на які підприємства не можуть безпосередньо впливати.
Ці причини наступні: режим навантаження споживачів; структура споживачів електроенергії; структура енергобалансу енергосистем; гідрометеорологічні умови; рівень середнього тарифу відпустки енергії; введення потужностей; введення електричних мереж.
Вплив зазначених факторів може значною мірою вплинути на ефективність виробництва на енергопідприємствах і створити невірне уявлення про внесок колективу у підвищення інтенсифікації виробництва.
Зниження суспільно необхідних витрат праці (ОНЗТ) на одиницю виробленої продукції є показником підвищення ефективності виробництва.
Щоб визначити рівень інтенсифікації виробництва, необхідно виявити динаміку зазначених витрат на одиницю виробленої продукції в базовому та звітному роках. Підвищення інтенсифікації виробництва виражається економією ОНЗТ на одиницю виробленої продукції в базовому та звітному роках.
Основними фактором інтенсифікації виробництва в електроенергетиці є:
· Зниження матеріаломісткості (витрат палива на одиницю продукції);
· Собівартості;
· Фондомісткості;
· Трудомісткості продукції.

При цьому якщо за вказаними показниками відзначається різноспрямована динаміка, то в такому разі сума показників відображає динаміку зниження (перевитрати) сумарних витрат на одиницю виробленої продукції.
Слід зазначити, що абсолютний розмір економії недостатньо повно відображає рівень інтенсифікації виробництва. Для того щоб достовірніше визначити рівень інтенсифікації виробництва, необхідно розрахувати відносну величину співвідношення ефекту від інтенсифікації з витратами, що викликали цей ефект, за аналізований період. Коефіцієнт інтенсифікації розраховується за формулою
До інт = D Е інт / (І 2 + Р ф Ф 2).
До інт = 67,943 / (1 ​​590,87 + 0,1 × 19 320) = 1,161.
Визначення рівня інтенсифікації виробництва, виходячи з приросту економії на одиницю виробленої продукції, має важливе методичне значення.
Під девізом інтенсифікації часто впроваджується нова техніка, вводяться виробничі потужності, які не знижують сумарні витрати на одиницю виробленої продукції, а збільшують обсяг виробленої продукції.
Якщо нововведені потужності, нова техніка не знижують сумарні витрати на вироблену продукцію, то обсяг виробництва збільшується на колишній організаційно-технічній основі виробництва, розширюються тільки масштаби виробництва. Таке розширення виробництва, можливо, сталося б і на основі традиційної техніки. Це означає, що в таких випадках виробництво розвивається екстенсивно.
Коефіцієнт екстенсивного розвитку розраховується за формулою:
Кекст = D Е е до / (І 2 + Р ф Ф 2)
Кекст = 66,603 / (1 ​​590,87 + 0,1 × 19 320) = 0,0113.

Слід зазначити, що в реальній господарській практиці поряд з інтенсивними та екстенсивними факторами розвитку виробництва (внутрішніми чинниками) діють також зовнішні ринкові чинники.
Це викликає необхідність поділу додаткового прибутку на ринкову і внутрішню складові. Останню можна трактувати як ефект від НТР, який, у свою чергу, можна розкласти на додатковий прибуток за рахунок інтенсивного розвитку і додатковий прибуток за рахунок екстенсивного розвитку. Таке уточнення призводить до наступних розрахунковими формула.
Приріст економічного ефекту за рахунок інтенсивного розвитку виробництва:
D ЕФ інт = [(І 1 - І нов) - Р Ф 2 - Ф 1)] Е 2.
D ЕФ інт = [(0,1682 - 0,163) 24 643,238 - 0,1 (0,784 - 0,759)] 24 643,238 = 0,0679 млн. руб.
Р ф інт = (0,1682 - 0,163) / (0,784 - 0,759) = 0,208,
де І новий - питомі витрати при реалізації нововведення в цінах базового року.
Приріст економічного ефекту за рахунок екстенсивного розвитку виробництва:
D ЕФ Кекст = Т 12 - Е 1) - І 12 - Е 1) - Р ф Ф 12 - Е 1).
D ЕФ Кекст = 0,257 (24 643,238 - 24 383,8) - 0,1682 × (24 643,238 - 24 383,8) - 0,1 х 0,759 × (24 643,238 - 24 383,8) = 66,603 млн. руб.
Р ф інт = (Т 1 - І 1) / Ф 1.
РФ = (0,257 - 0,1682) / 0,759 = 0,117.
Додатковий прибуток, що отримується за рахунок ринкових факторів:
D ЕФ рин = (263,43 - 257) / 1 000 × 24 643,238 - (0,1687 - 0,1670) × 24 643,238 = 158,429 млн. руб.
Додатковий прибуток за рахунок внутрішніх чинників, тобто відбиває НТР, визначається за формулою

D ЕФ НТР = D ЕФ внутр = Т 12 - Е 1) - нов Е 2 - І 1 Е 1) - Р Ф2 Е 2 - Ф 1 Е 1) = D ЕФ інт + D ЕФ Кекст
D ЕФ НТР = 0,26 × (24 643,238 - 24 383,8) + (0,1682 × 24383,8 - 0,163 × 24 643,238) + 0,1 × (0,76 × 24 383,8 - 0,784 × 24 643,238) = 66,671 млн. руб.
Р ф = (Т 12 - Е 1) - нов Е 2 - І 1 Е 1)) / 2 Е 2 - Ф 1 Е 1).
Р ф = (0,26 × (24 643,238 - 243 83,8) + (0,1682 × 24 383,8 - 0,163 × 24 643,238)) / (0,784 × 24 643,238 - 0,76 × 24 383,8) = 0,193.
Аналіз даної формули показує, що загальний ефект НТР виробництва складається з двох основних джерел. Перший - зростання реалізації, другий зниження витрат.
У принципі, можливі такі ситуації, коли відбувається зростання обсягу виробництва і немає економії на витратах. Або навпаки, обсяги виробництва дорівнюють і є економія витрат виробництва.
Але можливі й такі ситуації, коли приріст ефекту від НТР складається як алгебраїчна сума ефектів із зазначених двох джерел.
Важливе значення має визначення частки інтенсифікації в процесі розвитку виробництва. Мова йде про визначення тієї частини в загальному обсязі приросту прибутку, яка виходить не збільшенням обсягу виробництва, що рівнозначно екстенсивному його розвитку, а зниженням сумарних витрат на одиницю виробленої продукції:
D Е інт = D еЕФ інт / D ЕФ НТР.
D Е інт = 0,0679 / 66,671 = 0,001.
Розрахунок частки прибутку за рахунок інтенсифікації та за рахунок екстенсивних факторів зростання має виняткове значення в управлінні НТР виробництва в енергосистемах, галузі в цілому:
D Е Кекст = D ЕФ ек / D ЕФ НТР.
ДЕ = 66,603 / 66,671 = 0,999.

Мова йде про виявлення тенденцій розвитку електроенергетичного виробництва. Значення даної проблеми особливо зростає в умовах формування ринку, коли збільшення прибутку набуває важливого значення для самостійних підприємств (організацій). З точки зору економіки в цілому небайдуже, за рахунок яких чинників відбувається зростання обсягу прибутку (інтенсивних або екстенсивних).
Збільшення прибутку можливе шляхом залучення додаткових матеріальних, фінансових, трудових ресурсів, коли немає зниження сумарних витрат на одиницю виробленої продукції, тобто розвиток виробництва йде екстенсивно. Але й таким способом підприємства можуть отримати додатковий прибуток, що має бути прийнято до уваги в процесі оцінки ефективності управління виробництвом, так як це дозволяє без інтенсифікації виробництва отримати додатковий приріст прибутку. Така тимчасова вигода може обернутися для підприємств зниженням науково-технічного рівня виробництва.
Для інтересів макроекономіки особливе значення має інтенсивний шлях розвитку виробництва, економія матеріальних, трудових, фінансових ресурсів на одиницю виробленої продукції, впровадження енергозберігаючих технологій, зниження частки ручної праці, матеріаломісткості, трудомісткості продукції. Оскільки загальна величина прибутку складається з трьох чинників:
D П = D ЕФ інт + D ЕФ Кекст + D ЕФ рин = D ЕФ внутр + D ЕФ рин,
D П = 0,0679 + 66,603 + 158,429 = 225,1 млн. руб.,
то можна визначити частку кожного з факторів у загальному зміну прибутку:
D інт = D ЕФ інт / D П;
D Кекст = D ЕФ Кекст / D П;
D рин = D ЕФ рин / D П.
D інт = 0,0679 / 225,1 = 0,0003;
D Кекст = 66,603 / 225,1 = 0,2959;
D рьш = 158,429 / 225,1 = 0,7038.
Все це повинно знайти відображення в господарському механізмі управління галуззю.

ЛІТЕРАТУРА
1. Економіка підприємства / В. Я. Хріпач, Г. З. Суша, Г. К. Онопрієнко; Під ред. В. Я. Хріпача. - 2-е вид. стереотип. - Мн.: Економпресс, 2005. - 464 с.
2. Економіка підприємства: Учеб. посібник / Л. М. Нехорошева, Н. Б. Антонова, М. О. Зайцева та ін; За заг. ред. Л. Н. Нехорошева. - Мн. Обчислюємо. школа, 2008. - 383 с.
3. Економіка підприємства: Практикум / Л.М. Нехорошева, Л. А. Лобан, Н. Ф. Загрівная та ін; За заг. ред. Л. Н. Нехорошева. - Мн.: БГЕУ, 2007. - 368 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
78.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз формування і використання чистого прибутку
Аналіз використання чистого прибутку підприємства
Планування собівартості товарної продукції і чистого прибутку
Розрахунок чистого прибутку після впровадження заходів НТП
Оперативний аналіз чистого прибутку і збитків при створенні молодіжної газети
Методика і організація процесу використання чистого прибутку та аналіз результатів господарської
Історія розвитку окремих елементів формуляра документа XVI-н XX ст
Історія розвитку окремих елементів формуляра документа XVI н XX ст
Зображення гербів їх окремих елементів емблем та символів на перших знаках грошей України
© Усі права захищені
написати до нас