Визначення ефективності заходів з охорони праці та розрахунки компенсації за шкідливі умови праці

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Визначення ефективності заходів з охорони праці та розрахунки компенсації за шкідливі умови праці

Зміст

Завдання 1. Розрахунок соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці

Задача 2 Визначення величини витрат на оплату скороченого робочого дня по шкідливості (як компенсація за шкідливі умови праці)

Завдання 3. Визначення суми витрат на оплату додаткових відпусток при роботі в несприятливих умовах виробництва (компенсація за шкідливість)

Завдання 4. Визначення річного економічного збитку підприємства через виробничого травматизму, професійної і загальної захворюваності

Завдання 5. Визначте ефективності виконання заходів щодо поліпшення умов і охорони праці на підприємстві

Завдання 1 Розрахунок соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці

Зробити розрахунок соціально-економічної ефективності вироблених заходів щодо поліпшення умов праці, враховуючи, що плинність кадрів від цього знизилася. Коефіцієнти плинності кадрів Кт 1 - до впровадження заходів з охорони праці і Кт 2 - після впровадження заходів з охорони праці. . Річна виробіток на одного працівника склала V. = 0,037. Показник (коефіцієнт) норми втрат q = 0,037. Коефіцієнт плинності кадрів (коефіцієнт звільнення) за власним бажанням через погані умови праці λ. Витрати на впровадження заходів з охорони праці, склали, руб.

= 0,08. Нормативний коефіцієнт економічної ефективності капвкладень на охорону праці E = 0,08.

Рішення:

Зробимо розрахунок соціально-економічної ефективності вироблених заходів на охорону праці з урахуванням плинності кадрів [3, с.225].

1. Зробимо розрахунок економії виробничих засобів за рахунок зменшення плинності кадрів за такою формулою:

(1)Де Ет-економія за рахунок зменшення плинності кадрів;

Кт 1, Кт 2 - фактичний і очікуваний коефіцієнт плинності,%;

- Середньорічний збиток, що заподіюється підприємству плинністю кадрів (зниження продуктивності праці протягом двох тижнів у працівників, які вирішили звільнитися; низька продуктивність праці в знову прийнятих на роботу; витрати, пов'язані з навчанням та ін.)

Так, як розмір середньорічного шкоди невідома, то спочатку розрахуємо її за такою формулою

∙Ч р ∙ q (руб.); (2) = V ∙ Ч р ∙ q (руб.), (2)

– средняя выработка на одного рабочего; де V - середній виробіток на одного робітника;

– коэффициент потерь предприятия; q - коефіцієнт втрат підприємства;

Ч р - чисельність звільнених працівників за власним бажанням.

87875руб.

2. Розрахуємо економія коштів, за рахунок зменшення плинності кадрів:

Е т = 87875 ∙ (1-14/18) ∙ 0,16 = 4218 руб.

3. Розрахуємо соціально - економічний ефект від впровадження заходів щодо поліпшення умов праці:

(3) Е = Е т-З ∙ E (3)

де Е т - економія коштів за рахунок зменшення плинності кадрів, руб.;

З - витрати на впровадження заходів з охорони праці, руб.;

Е - нормативний коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень на охорону праці.

Е = 4218 - 9000 ∙ 0,08 = 4218 - 720 = 3498 руб.

Відповідь: Соціально - економічна ефективність заходів щодо поліпшення умов праці на підприємстві дорівнює 3498 крб.

Задача 2 Визначення величини витрат на оплату скороченого робочого дня по шкідливості (як компенсація за шкідливі умови праці)

Визначити величину витрат на оплату скороченого робочого дня по шкідливості (як компенсація за шкідливі умови праці).

1. Загальна чисельність робітників на підприємстві (середньорічний показник) - Р чол.

2. Річний фонд заробітної плати - Ф - тис. руб.

3. – человеко – часов; Відпрацьовано одним робочим протягом року - Т, тис. осіб / днів; N - людино - годин;

4. Кількість робітників, які мають скорочений робочий день, чол.

Рішення:

1. Розрахуємо норматив оплати праці одного працівника підприємства без обліку відпрацьованого часу за наступною формулою [4, с. 156]:

Н = Ф / Р чол (1)

де Ф - річний фонд оплати праці, тис. руб.;

Р чол. - Загальна чисельність працюючих на підприємстві;

Н = 15000/800 = 18,75 тис. руб.

2. Розрахуємо витрати підприємства на оплату праці робітників підприємства за наступною формулою:

З = Н ∙ Т ​​(2)

де З - середньорічна заробітна плата всіх робітників підприємства, тис. руб;

Н - норматив заробітної плати на одного робітника;

Т - фактично відпрацьований час час, чол - день;

З = 18,75 ∙ 199 = 3731 тис. руб.

3. Розрахуємо фактично відпрацьований час, в чол .- годинах робітників, які мають право на скорочений робочий день по шкідливості за такою формулою:

= N 1 – N 2 /7, (3) N = N 1 - N 2 / 7, (3)

1 – число отработанных чел – часов всеми работниками предприятия; де N 1 - число відпрацьованих чол - годин усіма працівниками підприємства;

2 – число отработанных чел. N 2 - число відпрацьованих чол. - Годин працівниками підприємства, що мають право на скорочений на 1 ч. робочий день по шкідливості.

= 1571 – 365/7 = 172,3 чел – дней. N = 1571 - 365 / 7 = 172,3 чол - днів.

4. Розрахуємо витрати на оплату скороченого робочого дня по шкідливості, для розрахунків використовуємо формулу 2 з урахуванням, що право на скорочений робочий день мають 35 осіб:

З = 18,75 ∙ 172,3 ∙ 35 = 112 875 руб.

Завдання 3. Визначення суми витрат на оплату додаткових відпусток при роботі в несприятливих умовах виробництва (компенсація за шкідливість)

Визначте суму витрат на оплату додаткових відпусток при роботі в несприятливих умовах виробництва (компенсація за шкідливість):

Вихідні дані:

1. Чисельність працівників підприємства Р чол = 800 чол.

2. Річний фонд заробітної плати, Ф = 18000 тис. руб.

3. Відпрацьовано працівниками протягом року, Т - 225 тис. чол - днів

4. , n 2 , n 3 , n 4 ), - 4,6,12,18 дней. Тривалість додаткових відпусток (n, n 2, n 3, n 4), - 4,6,12,18 днів.

5. 1 , 2 ……, 10,15,22,3 чел. Чисельність працівників, отримує додаткову відпустку за шкідливістю P 1, 2 ... ..., 10,15,22,3 чол.

Рішення:

1. Розрахуємо норматив оплати праці одного працівника підприємства без обліку відпрацьованого часу за наступною формулою [4, с. 156]:

Н = Ф / Р чол (1)

де Ф - річний фонд оплати праці, тис. руб.;

Р чол. - Загальна чисельність працюючих на підприємстві;

Н = 18000/800 = 22,5 тис. руб.

2. Розрахуємо витрати підприємства на оплату праці робітників підприємства за наступною формулою:

З = Н ∙ Т ​​(2)

де З - середньорічна заробітна плата всіх робітників підприємства, тис. руб;

Н - норматив заробітної плати на одного робітника;

Т - фактично відпрацьований час час, чол - день;

З = 22,5 ∙ 225 = 5 062,5 тис. руб.

3. Розрахуємо середню тривалість додаткової відпустки для категорій робітників, які мають на нього права при

1 умови: 4 ∙ 10 = 40 чол. - Годин.

2 умови: 6 ∙ 15 = 90 чол. - Годину.

3 умови: 12 ∙ 22 = 264 чол-год.

4 умови: 3 ∙ 18 = 54 чол. - Годину.

4. Розрахуємо витрати на додаткові відпустки за шкідливістю, так як за відпускників зберігається оплата праці за фактичний час відпустки

При першому умови: З = 22,5 ∙ 40 = 900 тис. руб.

При другому умови: З = 22,5 ∙ 90 = 2025 тис. руб.

При третьому умови: З = 22,5 ∙ 264 = 5940 тис. руб.

При четвертому умови: З = 22,5 ∙ 54 = 1215 тис. руб.

Завдання 4. Визначення річного економічного збитку підприємства через виробничого травматизму, професійної і загальної захворюваності

Визначити річний економічний збиток підприємства через виробничого травматизму, професійної і загальної захворюваності.

Дані для розрахунків беруться в установі або на підприємстві, де ви працюєте за останній рік, і зводяться в таблицю.

Вивчіть колективний договір (розділи, що стосуються охорони праці), Угода щодо поліпшення умов і охорони праці на Вашому підприємстві, в установі, проаналізуйте його виконання і зробіть критичні висновки.

Дані для розрахунку

Значення

1. Кількість нещасних випадків за попередній рік, Н

4

2. З них кількість нещасних випадків з можливим інвалідним результатом або з летальним (смертельним) результатом, Н 1

1

3. Кількість днів, втрачених протягом року з - за виробничого травматизму, Д н

24

4. Кількість днів, втрачених внаслідок загальної та професійної захворюваності Д 3

121

5. Середньомісячний заробіток до захворюваності, α, руб.

5600

6. Середньорічне виробництво, А ср, крб.

12000

7. Число робочих днів у році, Д р

269

8. Середньооблікова кількість робітників, Р ср

150

9.Доплата до середнього заробітку разі інвалідності або переведення на легку роботу, М дод., Руб.

890

10. Витрати на спецодяг З СП, руб.

1500

11. Витрати на молоко, спецхарчування, З м, руб.

8900

12. Витрати на скорочені робочі дні по шкідливості, З сд, руб.

3600

13. Середньоденний заробіток до захворюваності, руб.

510

14. , мес. Кількість місяців, доплачуємо до переведення на інвалідність, n, міс.

2

Рішення:

1. Розрахуємо економічний збиток, обумовленого професійної і загальної захворюваності населення:

Економічний збиток, обумовлений захворюваністю населення, пов'язаний з витратами на лікування та виплатами по соціальному страхуванню. Крім того, в результаті тимчасової втрати працездатності людьми, зайнятими в економіці, втрачається певна частина вигоди у виробництві ВВП.

Економічні втрати, викликані захворюваністю з тимчасовою втратою працездатності за період, рівний одному року, (IВУТt) визначаються за формулою:

IВУТ t = nуt · (ВВПt + Бt + Зt), (1)

де Бt - виплати за лікарняним листком протягом року в році t;

Зt - середня величина витрат на лікування одного хворого протягом року в році t;

nуt - чисельність осіб, умовно відсутніх на роботі протягом року в році t,

nуt = Nt / 365, де Nt - абсолютне число днів тимчасової непрацездатності в році t.

nуt = 121/365 = 0,331

IВУТ t = 0,331 ∙ (1500 + 8900 +3600),

IВУТ t = 4634 руб.

2. Розрахуємо економічний збиток, пов'язаний з виробничим травматизмом:

, (2) Е = 1,5 ∙ М ∙ D, (2)

де 1,5 - коефіцієнт неврахованих втрат;

M - середня заробітна плата постраждалих за один день, руб.;

D - число втрачених днів через травми на підприємстві.

Е = 1,5 ∙ 510 ∙ 24 = 18 360 руб.

Завдання 5. Визначте ефективності виконання заходів щодо поліпшення умов і охорони праці на підприємстві

и резервы роста производительности труда ∆П по и после выполнения мероприятий по улучшению условий и охраны труда на предприятии. Визначте інтегральні показники важкості праці І т, показники працездатності R і резерви зростання продуктивності праці ΔП по і після виконання заходів щодо поліпшення умов і охорони праці на підприємстві.

Рішення:

1. Визначимо інтегральні показники важкості праці до впровадження заходів з поліпшення умов і охорони праці за такою формулою:

(1)

де І т - інтегральна оцінка важкості праці, бал;

опр – фактический фактор, получивший наибольшую оценку в баллах; X опр - фактичний фактор, який отримав найбільшу оцінку в балах;

-тых фактических биологически значимых факторов без X опр ; - Сума балів усіх i-тих фактичних біологічно значимих чинників без X опр;

– количество производственных факторов. n - кількість виробничих факторів.

2. Визначимо інтегральні показники важкості праці до впровадження заходів з поліпшення умов і охорони праці за такою формулою:

(2)

Таким чином, можна зробити висновок про те, що після проведення заходів з охорони праці інтегральний показник важкості праці збільшився, що дозволяє нам зробити висновок про те, що проведені заходи в галузі охорони праці не були ефективними і не досягли своєї мети.

3. Розрахуємо працездатність на підприємстві за такою формулою:

1 = 100 – (И т - 15,6)/0,64 (3) P 1 = 100 - (І т - 15,6) / 0,64 (3)

1 = 100 – (80,6 – 15,6)/0,64 P 1 = 100 - (80,6 - 15,6) / 0,64

1 =54,68 – до внедрения мероприятий по улучшению условий и охране труда на предприятии. P 1 = 54,68 - до впровадження заходів з поліпшення умов і охорони праці на підприємстві.

2 =100 – (90,5 – 15,6)/0,64 P 2 = 100 - (90,5 - 15,6) / 0,64

2 =39,68 P 2 = 39,68

Таким чином, даний показник показує нам, що в результаті проведених заходів у галузі поліпшення умов праці, а також охорони праці на підприємстві показник працездатності робітників підприємства знизився, що дозволяє також нам зробити висновок про те, що вироблені заходи не були успішними.

4. Розрахуємо ΔП - резерви зростання продуктивності праці за такою формулою:

2 / P 1 -1)∙100, (4) Δ П = К ∙ (P 2 / P 1 -1) ∙ 100, (4)

де К - коефіцієнт, що враховує вплив зростання працездатності на продуктивність праці (нормативний показник, значення якого в середньому становить 1,2)

1 и P 2 – интегральные показатели трудоспособности соответственно до и после проведения мероприятий по улучшению условий и проведению мероприятий по охране труда. P 1 і P 2 - інтегральні показники працездатності відповідно до і після проведення заходів щодо поліпшення умов та проведення заходів з охорони праці.

Δ П = 1,2 ∙ (54,68 / 39,68 -1) ∙ 100,

Δ П = 45,36.

Список використаної літератури

1. Бєлов, С. В., Ільініцкая, А. В., Козьяков, А. Ф. Безпека життєдіяльності - 2-е вид. виправлю. і доп. - М.: Вища школа, 1999 .- 448с.

2. Безпека життєдіяльності: Підручник / за ред. Е. А. Арустамова - 10е вид. перераб. і доп .- М.: Видавництво «Дашков і К 0», 2006 .- 476с.

3. Графкіна, М. В. Охорона праці та виробнича безпека / М. В. Графкіна .- М.: Велбі, 2009 .- 234с.

4. Кривошеїн, Д. А., Мураха, Л. А. Екологія і безпека життєдіяльності / Д. А. Кривошеїн, Л. А. Мураха, М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000 .- 447с.

5. Основи безпеки та першої медичної допомоги / під ред. Р. І. Айзмана, С. Г. Крівощекова, І. В. Омельченко - 2-е вид. справність. і доп .- К.: Сиб унів. вид - во, 2004 .- 396с.

6. Охорона праці. Довідник. / сост. Е. А. Арустамов .- М.: Дашков і К 0, 2008 .- 588с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Безпека життєдіяльності та охорона праці | Контрольна робота
58.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Визначення ефективності заходів з охорони праці та розрахунки ком
Охорона праці права працівників на пільги і компенсації за важкі і шкідливі
Пільги компенсації та інше забезпечення за особливі умови праці
Планування та фінансування заходів з охорони праці
Ефект від заходів з охорони праці
Планування та фінансування заходів з охорони праці
Розробка організаційних заходів системи охорони праці в сільськогосподарському підприємстві
Предмет охорони праці Терміни та визначення
Розроблення заходів щодо ергономіки забезпечення охорони праці та техніки безпеки на обєкті Центральне
© Усі права захищені
написати до нас