Визначення густини твердого тіла та рідини гідростатичним зважуванням

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Лабораторна робота № 6.
ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ ТВЕРДОГО ТІЛА ТА РІДИНИ ГІДРОСТАТИЧНИМ ЗВАЖУВАННЯМ.
Мета роботи: використавши закон Архімеда та, знаючи густину води , визначити густину твердого тіла та рідини.
Прилади і матеріали: терези, пристосовані для гідростатичного зважування; набір важків; досліджуване тверде тіло; склянка з дистильованою водою та склянка з досліджуваною рідиною.
Теоретичні відомості.
Густиною речовини називають масу одиниці об’єму речовини. Щоб знайти густину, потрібно масу тіла m поділити на його об’єм V:
                                                (1)
Масу тіла можна визначити досить точно з допомогою терезів. Об’єм же тіла (особливо , якщо тіло неправильної форми) визначається зі значно більшою похибкою, що приводить до значної похибки кінцевого результату. Зменшити похибку дозволяє метод гідростатичного зважування, який полягає в наступному.
Підвісимо досліджуване тіло з допомогою тонкої дротини або рибальської волосіні до шальки терезів (див. рис.1) і зважимо його. Зважування дасть вагу тіла в повітрі P1 = m1g. Якщо нехтувати виштовхувальною силою, що діє на тіло і на важки з боку повітря, то маса важків дорівнюватиме масі тіла: m1 = m. Потім зануримо тіло у дистильовану воду, густина якої ρ0, і знову зрівноважимо терези. Це зважування дасть вагу тіла у воді P2 (див. рис.2):
                                           (2)
З іншого боку P2=m2g, де m2 - маса важків при зважуванні, а FA0Vg, де V - об’єм тіла.  Отже:
                                      (3)
Оскільки:                                  (4)
то:                              
Після перетворень одержимо:
                                         (5)

Метод гідростатичного зважування дозволяє визначити і густину рідини. Для цього потрібно виконати ще одне зважування - в досліджуваній рідині. Це зважування дає:
                                             (6)
де:      
Після підстановки матимемо:
                                      
або:                                    (7)
В (7) підставимо вираз для об’єму тіла (4):
                                        (8)
В (8) підставимо вираз (5) для ρТ :

Одержимо:                       (9)
Хід роботи.
1. На гідростатичних терезах зважте тіло в повітрі та у дистильованій воді. Маси важків m1 та m2  запишіть в таблицю 1. Оскільки в (5) та (9) маса входить у вигляді відношення, то в таблицю значення маси можна записувати у грамах. Зважування слід виконати два - три рази.
2. Зважте тіло в досліджуваній рідині. Перед опусканням тіла в рідину видаліть з нього краплини води. Масу важків m3 теж запишіть в таблицю. Повторіть зважування.
3. За формулами (5) та (9) визначте густину тіла та досліджуваної рідини. .
4. Обчисліть похибку вимірювання.
Для ρТ:                (10)
Для ρр:         (11)
 не перевищує , або 0.3%; m1, m2 і m3 визначаються половиною маси найменшого важка, використаного під час зважування. Якщо якийсь із доданків в (10) чи в (11) значно менший від інших, то його можна не враховувати під час обчислень.
Табл..1

m1, г
m2, г
m3, г
ρт,
Eт, %
ρр ,
Eр, %
1
2
3
Сер.
Контрольні запитання.
1. Що називають густиною речовини? В яких одиницях вона вимірюється?
2. Сформулюйте і поясніть закон Архімеда для рідин і газів.
3. Чи потрібно вносити поправку на виштовхувальну силу при зважуванні тіла в повітрі? В якому випадку маса важків буде точно дорівнювати масі тіла?
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фізика та енергетика | Лабораторна робота
31.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Визначення реакції опор твердого тіла
Параметри точок твердого плоскодвіжущегося тіла
Квантова механіка Введення в початкові умови фізики твердого тіла
Зонна модель твердого тіла Рівняння Шредінгера для кристала
Визначення та обчислення об єму тіла за площами паралельних перерізів об єм тіла обертання
Визначення коефіціенту поверхневого натягу рідини
Визначення в`язкості рідини методами медичного віскозиметра і Стокса
Визначення втрати напору при закінченні рідини через отвори і насадки
Психологія тіла Біоенергетичний аналіз тіла Лоуен
© Усі права захищені
написати до нас