Вибірка основні поняття

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Вибірка: основні поняття
Існує дві причини, за якими проводяться вибіркові дослідження:
1. в основі ідеї вибірки лежить накопичений людський досвід; людина у повсякденному житті переконався, що судити про цілому по його частини можливо!
2. вибіркові дослідження мають ряд переваг перед суцільними:
· Дешевше
· Менш трудомістке ЕКОНОМІЯ
· Вимагає менше кадрів
· Менші витрати часу
Вибірка вживається в двох значеннях:
1. Вибірка - це відібрана для дослідження частина об'єкта, тобто вибіркова сукупність;
2. Вибірка - це методи і процедури відбору одиниць досліджуваного об'єкта, які підлягають дослідженню (від яких збирається інформація), тобто методика відбору;
генеральна сукупність - це соц. група, яка підлягає вивченню згідно цілям і завданням дослідження. ГС має свої межі:
· Географічні
· Територіальні (територія проживання соц. Групи)
· Тимчасові (період часу, в який вивчається соц. Група існує)
· Соціальні (стать, вік, професія, етнос і т.д.)
Якщо межі соц. сукупності не ясні до дослідження, тоді проводиться процедура скринінгу, яка дозволяє проводити відбір респондентів у кордоні ГС, з її допомогою з усього населення виокремлює соц. групу, що підлягає вивченню згідно цілям і завданням дослідження. Для відбору респондентів задаються питання, які називаються скринінгові (чи купуєте ви? Споживаєте чи що? Як часто?). Це можуть бути також питання, що накладають обмеження на відбір (дохід, сфера зайнятості).
Вибіркова сукупність - це частина ГС, відібрана для вивчення, збору від неї інформації.

Одиниці спостереження - частина ГС (респонденти, домогосподарства), яка була відібрана на сходах вибірки і від якої збирається інформація.
Одиниці відбору - частина ГС, відбирається на більш високих щаблях формування вибірки, ніж од. спостереження, яка репрезентує ГС. Бувають од. відб. 1 ступеню та 2-го ступеня.


У одноступеневих вибірках одиниці відбору і спостереження збігаються.
Приклад: 1. відбираються виборчі дільниці (од. відбору 1-й ст.), 2. відбираються домогосподарства (од. відбору 2-го ступеня), 3. відбирається респондент (одиниця спостереження).
 
Основа вибірки - це опис (перелік) всіх одиниць спостереження вихідної сукупності, який використовується для відбору одиниць відбору і спостереження. Найчастіше поняття застосовується до од. спостереження.
 
Основи бувають трьох видів:
1. основи, створені для неісследовательскіх цілей і завдань;
2. спеціально створені основи (застосовуються вкрай рідко);
3. готові основи, доопрацьовується для дослідження (натуробход виборчих ділянок): банки адрес, списки даних про працівників підприємств, бази даних абонентів телефонних мереж, списки виборців і т.п.
Основи вибірки повинні володіти наступними властивостями:
· Повнотою (наявність всіх одиниць вихідної сукупності)
· Точність (відсутність дублювання і несущ-х одиниць)
· Зручність, доступність
· Адекватність у відповідності з цілями і задами СІ
Найчастіше за основу беруться: списки виборчих дільниць і виборців, різні банки адрес, телефонні бази.
Обсяг вибірки - кількісний параметр вибіркової сукупності, число одиниць спостереження, що підлягають вивченню (число респондентів).
Існує три способи визначення обсягу вибірки:
1. за формулами для випадково-ймовірнісної вибірки;
2. за таблицями спряженості;
3. використання досвіду минулих досліджень;
Репрезентативність вибірки - основна властивість вибірки, здатність її відтворювати і представляти характеристики ГС. Вибірка повинна бути моделлю ГС. Це властивість відтворювати статистичну структуру ГС щодо досліджуваних характеристик. Вона є основною умовою формування і проектування вибірки.
В ідеалі вибірка повинна бути репрезентативна по всіх досліджуваних характеристикам.
Як мінімум потрібно репрезентативність по соц.-дем. характеристикам. У практиці прийнято відстежувати репрезентатів
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Соціологія і суспільствознавство | Доповідь
8.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Аудиторська вибірка
Аудиторська вибірка 2
Аудиторська вибірка 2 Розгляд сутності
Основні теорії праворозуміння Основні причини і закономірності появи права Поняття соціального
Статистичний аналіз діяльності комерційних банків (умовна вибірка показників по 20 банках)
Статистичний аналіз діяльності комерційних банків (умовна вибірка показників по 20 банках)
Основні поняття словотвору
Основні поняття релігієзнавства
Природознавство основні поняття
© Усі права захищені
написати до нас