Вексель як форма грошового обігу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

СТОЛИЧНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ
Відділення-заочно
Факультет-економічний
Спеціальність - фінанси і кредит
Контрольна робота
З дисципліни "Оперативна фінансова робота на підприємстві"
за темою "Вексель, як форма грошового обігу"
Костюк Євгенії Володимирівни
Студентки 5 курсу
м. Мурманськ, 2006.
Зміст.
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
1. Виникнення векселі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
2. Вексель як інструмент ринку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
2.1 Вексель - кредитний інструмент ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
2.2 Вексель - фінансовий інструмент ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 10
3. Класифікація і різновид векселів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 26

Введення.

Якщо зазирнути в історію, то можна помітити, що вексель це перша форма цінного паперу в господарському житті суспільства. Вексель здавна застосовувався як зручний засіб для оформлення розрахункових відносин, як засіб платежу, а також як засіб отримання кредиту, що надається продавцем покупцеві в товарній формі у вигляді відстрочки сплати грошей за продані товари. Тому вексель є дієвим ринковим інструментом, що забезпечує виконання зобов'язань і своєчасне повернення боргів.
Спочатку відносини між учасниками вексельних операцій були довірчими, але з часом набули характер юридичних зобов'язань. З розвитком і ускладненням товарно-грошових відносин, вексель поступово перетворювався на універсальний кредитно-розрахунковий інструмент, за допомогою якого оформляються різні кредитні відносини: він виконує функцію кредитних грошей, засобу платежу, об'єкта здійснення різних угод (купівлі-продажу, обліку, застави та т . д.).
У Росії вексель з'явився завдяки торговим відносинам з німецькими купцями, в кінці XVII ст. у формі переказного або позиковий лист. У царювання Петра I він вперше було використано в якості засобу переказу грошей з однієї місцевості в іншу.
В останні кілька років на вексельному ринку спостерігається стрімке зростання числа учасників, збільшення обсягів вексельної маси, розширення спектру послуг, професійними учасниками послуг. Для банків це засіб залучення ресурсів, успішно заміняє зважаючи на свою гнучкості, універсальності і надійності, більш незручні через необхідність державної реєстрації облігації і депозитні (ощадні) сертифікати. Векселі визнано як достатньо надійного і ліквідного засоби кредитування і збереження грошей. Російські комерційні банки сьогодні - найбільш відкриті та надійні учасники вексельних операцій, виступають одночасно як векселедавців і активних операторів вексельного ринку. Цьому значною мірою сприяє посилення контролю і регулювання вексельних операцій з боку Центробанку РФ.
Банки налагоджують не тільки вексельний кредит, але й організовують взаємозалік векселів. За допомогою вексельного обігу робляться спроби рішення неплатежів підприємств.
Формування ринкових відносин призводить до поступового відновлення в Росії інституту комерційного кредитування, пов'язаного з наданням постачальниками (виробниками) товарів (робіт, послуг) своїм покупцям кредиту у вигляді відстрочки платежу, оформлюваного або векселем, або відкриттям на ім'я покупця банківського рахунку.
Дана робота написана з метою, розібратися з таким, строго формалізованим інструментом, як вексель. І розглянути практику його застосування у російській економіці.
1. Виникнення векселя.
Вексель в загальнодоступному розумінні можна визначити як письмове боргове зобов'язання, складене в певній формі і дає його власнику безумовне право вимагати, по настанні строку його оплати, особою, яка видала вексель (простий вексель) або акцептував його (перевідний вексель) суми обумовленої векселем.
Історично виникнення векселя відноситься до античності. Перші згадки зв'язані з Давньою Грецією, у якій спостерігалися дуже міцні зв'язки між обмінювачами в різних містах. Недолік готівкових монет, а також міркування безпеки в тривалих переходах привели до того, що купець одержував розписку від одного міняли у тому, що він одержить борг в іншому місці, в іншого міняйли, а потім з цією розпискою змінювала зможе повернути собі гроші у того хто видав розписку .
По своїй суті така розписка була переказним векселем. Такі векселі широко використовувалися в Італії із середини XII до середини XVII ст., Коли вона вважалася центром господарської і фінансової діяльності, а тому Італія і вважається батьківщиною векселів. Якщо спочатку вексель гарантував одержання готівки в іншому місці, то пізніше він став виступати фактом обміну товару на гроші, які продавець одержував пізніше з врахуванням або без врахування затримки - безвідсотковий і відсотковий векселі.
У Росії як уже говорилося у вступ, вексель почав діяти в епоху Петра I з-за небезпеки перевезення грошей з одного міста в інше. Ці векселі називалися казначейськими. У 1709 році в Росії був опублікований перший вексельний статут. Потім в 1832г. з'являється Статут про векселі, що увійшов до Зводу законів 1857р. Третій російський вексельний статут приймають в 1902р. за аналогією з Німецьким 1848р., що помітно пожвавлює вексельний обіг в дореволюційній Росії. У ту пору істотною відмінністю від іноземних векселів була довгостроковість (до 12 міс.) Російських веселіше, на відміну максимального 3-х місячного терміну західних зобов'язань. Якщо дивитися активність роботи банків з векселями, то за 1911р. Азовсько-Донський банк врахував 600 тис. векселів, а Волзько-Камський -400 тис. векселів. Держбанк видавав позики під прості векселі.
У 1917р. вексельне право було ліквідовано, і тільки 20 марта1922г., в період НЕПу, з'являється Положення про векселі, як про форму надання комерційного кредиту для торговельних угод. Під час кредитної реформи 1930-1932рр., Що обумовило перехід до політики централізації планування і державного регулювання економіки, вексельне право знову було ліквідовано.
Постановою від 7 серпня 1937р. ЦВК і РНК СРСР затвердив Женевську конвенцію, яка визначила вексель як суворо формальне, безумовне, абстрактне, грошове і передане зобов'язання. Важливим положенням цієї конвенції з'явилася також солідарна відповідальність усіх зацікавлених за векселем осіб. Однак векселі на внутрішньоросійському ринку до 1990р. не використовувалися.
Лише 19.06.1990г. постановою Ради Міністрів СРСР № 590 "Положення про цінні папери" векселі були "реабілітовані". Далі, 24 червня 1991р. постановою Президії Верховної Ради РРФСР № 1451-1 "Про застосування векселів у господарському обороті РРФСР" було дозволено підприємствам, організаціям, установам та підприємцям здійснювати поставку продукції (виконувати роботи, надавати послуги) в кредит із стягуванням з покупців (споживачів, замовників) відсотків, використовуючи для оформлення таких угод векселі. При цьому, в якості нормативної бази, надалі до прийняття відповідного законодавства, пропонувалося використовувати "Положення про переказний і простий вексель" 1930р. (Женевська конвенція). Починаючи з 90-го року, було прийнято 8 нормативних документів щодо використання векселя на внутрішньоросійському ринку, останній з них прийнятий 11.03.1997г. «ФЗ» «Про перекладному і простому векселі» який і визначає вексельний обіг в даний час.
2. Вексель як інструмент ринку.
2.1 Вексель - кредитний інструмент.
Вексель - складене по встановленій законом формі безумовне письмове боргове грошове зобов'язання однієї сторони (векселедавця) беззастережно сплатити в певному місці суму грошей, вказану у векселі, іншій стороні - власникові векселя (векселедержателю) - при настанні терміну виконання зобов'язання (платежу) або на його вимогу .
Вексель дає його власнику право вимагати від боржника, або акцептанта, (третьої особи, що зобов'язалася сплатити по векселю) виплатити вказану у векселі суму при настанні терміну платежу. Тому вексель виступає складним розрахунково-кредитним інструментом, здатним виконувати функції як цінного паперу, так і кредитних грошей і засобу платежу. Зокрема, як цінний папір вексель сам може бути об'єктом різних угод.
Основні риси векселя, що склалися в міжнародній і російській практиці:
1) абстрактний характер зобов'язання, вираженого векселем (текст векселя не повинен містити посилання на угоду, що є підставою видачі векселя); безперечний характер зобов'язання за векселем, якщо він є справжнім; безумовний характер зобов'язання за векселем (вексель містить просте і нічим не обумовлене пропозицію або обіцянку сплатити певну суму, і тому спроби оговорити платіж настанням яких-небудь умов не мають юридичної сили);
2) вексель - це завжди грошове зобов'язання (не може вважатися векселем зобов'язання, по якому сплата боргу здійснюється товаром або наданням послуг);
3) вексель - це завжди письмовий документ (випуск векселів в безготівковій формі неможливий);
4) вексель - це документ, що має суворо встановлені обов'язкові реквізити. Відповідно до Міжнародної Конвенції існує вісім обов'язкових реквізиту векселя:
- Вексельна мітка - тобто слово "вексель" повинно міститися не тільки в назві, але в текстовому змісті векселя;
- Валюта векселя - сума платежу, яка повинна бути вказана, як мінімум два рази: один раз цифрами, а іншим разом прописом з великої букви;
- Відомості про платника за даним векселем;
- Відомості про особу, на користь якого здійснюється платіж;
- Вказівка ​​місця платежу;
- Зазначення терміну платежу;
- Час і місце виставляння;
- Власноручний підпис особи, що оформлює вексель. Сторони, зобов'язані за векселем, несуть солідарну відповідальність (при невиконанні зобов'язання основним боржником кредитор - векселедержатель може звернутися за стягненням до будь-якого з колишніх держателів, який в свою чергу при погашенні ним векселі придбаває право вимоги вексельної суми у будь-якого з осіб, що проходили у вексельній ланцюжку ).
Вексель, як інструмент кредитно-розрахункових відносин з'явився результатом багатовікового розвитку товарно-грошового господарства.
Його поява була пов'язана з необхідністю переведення грошей з однієї місцевості в іншу, а так само при обміні монет, що мають ходіння в одній місцевості, на валюту іншої держави.
Це породжувало безліч труднощів: ризик бути пограбованим, заборона на вивезення монет за межі країни, де вони карбувалися, та й просто фізичні труднощі переходу через громіздкість монет.
Як вихід з положення, що з'явилася угода, пов'язана з перекладом і обміном грошей і складалася у внесенні певній особі суми грошей в одному місці з зобов'язанням останнього сплатити таку ж суму в іншому місці монетою, що має ходіння в тому місці, тобто вексельної угоди (від англійського Wechel - обмінювати, змінювати).
Поштовхом до розвитку вексельних відносин послужила практика банкірів, міняв середньовічної Італії. Купець, вирушаючи на ярмарок і не ризикуючи брати з собою велику суму готівки, звертався до свого банкірові, вносив гроші і отримував від нього лист банкірові у місці призначення з проханням про видачу еквівалентної суми.
Так з'являються три учасники вексельних відносин:
1) ремітент (векселетримач) - власник векселя, має право на платіж за векселем.
2) трасант (векселедавець) - особа, яка видала вексель.
3) трасат (платник).
Ставлення цих трьох сторін оформлялося документом (тратти), який служив, з одного боку, посвідченням особи ремітента, як особи, яким у певному місці повинен бути здійснений платіж, з іншого ж боку - він мав докази його права вимоги.
Прийнявши вексель до платежу і перетворившись на акцептанта, трасат стає головним боржником за векселем.
У процесі обігу вексель передається від одного власника до іншого за допомогою передавального напису (індосаменту). Кожний індосант, так само, як і ремітент, несе відповідальність за акцепт і платіж за векселем.
Вексельні зобов'язання платежніка, векселедавця і індосантів можуть бути додатково гарантовані повністю або частини суми за допомогою аваля - вексельного поручительства (фр. - avail), в силу якого особа (авалент), скоїла його, приймає частину відповідальності за виконання будь-якого із зобов'язаних за векселем осіб.
За допомогою векселя, як розрахунково-кредитного інструмента можна гасити взаємні борги по ланцюжку дебіторів і кредиторів, рятувати оборотні кошти, забезпечувати цільове використання кредиту.
Вексель, будучи засобом оформлення кредиту в товарній формі, сприяє збільшенню швидкості обігу, зменшення потреби в кредитних ресурсах і грошових коштах у цілому, дозволяє господарським суб'єктам використовувати грошові кошти у власних цілях.
2.2 Вексель - фінансовий інструмент.
Розглянемо фінансову функцію векселя. По суті, дозволяючи векселедавцю розраховуватися, випускати векселі в обіг, вексель виступає як засіб розрахунків, тобто замінює гроші, найважливішою функцією яких є те, що вони можуть бути засобом обігу.
Ми спостерігаємо еволюцію: гроші в частині замінили бартер, натуральний обмін, відокремивши акт продажу від акту купівлі, - вексель в частині замінив гроші, відокремивши акт платежу від акта отримання грошей.
Другою функцією грошей є виступ їх мірою вартості. Суспільство вважає зручним використання грошової одиниці як масштаб для порівняння відносної цінності благ і ресурсів.
Це має очевидні переваги. Завдяки грошовій системі нам треба виражати ціну кожного продукту через інші продукти. І знову вексель являє собою наступний щабель: він акумулює в собі цю функцію грошей, висловлюючи собою вартість того чи іншого товару в грошовому вираженні, але позбавляючи нас від процесу перерахунку, переведення, зберігання грошей, будучи універсальним засобом платежу.
Крім того, в кожній країні зазвичай встановлюється своя міра вартості. У США мірою вартості є долар, в Німеччині - марка, в Росії - рубль. Вексель допомагає не тільки вести розрахунки, а й обмінювати гроші. Засіб обміну - найдавніша функція векселя. Заради неї він власне і був народжений в далекій середньовічної Італії.
Векселем було лист, з проханням про обмін векселя (даного в одній країні і забезпеченого однією валютою) на гроші (в іншій країні і в іншій валюті).
Наступна функція грошей - гроші як засіб накопичення, зберігається після продажу товарів і послуг, і забезпечує його власнику купівельну спроможність у майбутньому. Вексель повністю виконує і цю функцію. Він зберігає гроші векселедавцю, дозволяючи замість готівки випускати вексель, а готівка використовувати в обороті, нарощуючи капітал, тобто знову вексель більш прийнятний і вигідний - він є не тільки засобом збереження грошей, але і сприяє їх примноженню.
Таким чином, виходить, що вексель виконує всі функції грошей, будучи до того ж засобом платежу та зобов'язанням, вексель виступає як гроші, допомагає відстрочити платіж, разом з ним і сплату податків.
3. Класифікація і різновид векселів.
Клас векселів досить різноманітний, вони відрізняються по емітенту, обслуговує угодам і суб'єкту, одержуваному оплату.
За ознакою емітента розрізняють:
- Казначейські векселі це короткострокові боргові зобов'язання, випущені урядом країни зазвичай за посередництва Центрального банку з терміном погашення, як правило, від 90 до 180 днів;
- Приватні векселі це емітуються корпораціями, фінансовими групами, комерційними банками.
Вексель може обслуговувати фінансові та товарні угоди. Фінансовий вексель відображає відношення позики грошей векселедавцем у векселедержателя під певні відсотки. За допомогою фінансового векселя здійснюється видача кредиту, перерахування до бюджету податків, отримання бюджетного фінансування, заробітної плати, обмін валюти тощо
Різновидами цього фінансового векселя є:
- Дружній вексель видається однією особою іншій без наміру векселедавця зробити по ньому платіж, а лише з метою пошуку коштів шляхом взаємного обліку цих векселів у банку.
- Бронзовий вексель це вексель, за яким не стоїть реальна угода, немає ніякого реального фінансового обставини, при цьому хоча б одна особа, яка бере участь в угоді є вигаданим. Мета такого векселя - отримати під нього гроші в банку або використовувати для погашення боргів по реальних товарних операціях або фінансових зобов'язаннях.
В основі товарного векселя лежить угода з купівлі-продажу. У цій якості може виступати, з одного боку, як знаряддя кредиту, а з іншого боку - виконувати функції розрахункового засобу, багато разів переходячи з рук в руки і обслуговуючи замість грошей численні акти купівлі-продажу товарів.
Товарні (або комерційні) векселі використовуються у взаєминах покупця і продавця у реальних угодах з поставкою продукції або послуг.
Фінансові векселі мають у своїй основі позику, що видається підприємством за рахунок наявних вільних коштів, іншому підприємству.
Останнім часом у Росії широкого поширення набули банківські векселі. Вони засвідчують, що підприємство внесло в банк депозит у сумі, зазначеної у векселі. Банк зобов'язується погасити такий вексель при пред'явленні його до оплати у визначений термін. При цьому на вексель нараховується певний процентний доход. У цьому випадку вексель фактично виконує роль депозитного сертифікату. Такий тип векселів називається іменним векселем (ректа-вексель), його не можна індосувати.
У банківському векселі покупець акцептує порожній формуляр векселя, який надалі буде заповнений продавцем. Така ситуація можлива, коли в ході переговорів не встановлені остаточна ціна товару (або вона може змінитися в результаті доставки) і термін поставки. Природно, що такий вексель може бути виписаний тільки сторонами, що довіряють одне одному, бо при внесенні до нього суми, відмінною від узгодженої з платником, останній все одно буде змушений її заплатити.
Простий і переказний вексель.
Простий вексель (соло-вексель) є письмовий документ, що містить просте і нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця сплатити певну суму грошей у певний термін і в певному місці векселедержателю або за його наказом іншій особі. У простому векселі із самого початку беруть участь дві особи: 1) векселедавець, який сам зобов'язується сплатити за виданим векселем; 2) векселедержатель, якому належить право на отримання платежу за векселем. Простий вексель виписується і підписується боржником і містить його безумовне зобов'язання сплатити кредитору певну суму в обумовлений термін і в певному місці.
Простий вексель повинен містити:
1) найменування "вексель", включене у сам текст і висловлене тією мовою, якою цей документ складений;
2) просте і нічим не обумовлене обіцянку сплатити певну суму;
3) зазначення строку платежу;
4) зазначення місця, в якому повинен бути здійснений платіж;
5) найменування того, кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений;
6) зазначення дати і місця складання векселя;
7) підпис того, хто видає документ (векселедавця).
Переказний вексель (тратта) виписується і підписується кредитором (трасантом) і містить наказ боржнику (трасату) сплатити у зазначений термін позначену в векселі суму третій особі (ремітенту). Крім того, якщо простій вексель повинен містити просте і нічим не обумовлене зобов'язання, то перекладної вексель - просте і нічим не обумовлений наказ (прохання) сплатити певну грошову суму. У переказному векселі спочатку беруть участь не два, як в простому, а три особи: 1) векселедавець, переводить платіж на трасата; 2) векселедержатель, який має право на отримання платежу у трасата; 3) трасат, який є платником за векселем.
Переваги векселя полягають у поєднанні двох функцій - кредитної та розрахункової.
Як розрахунковий інструмент, завдяки властивості индоссирования, вексель може бути платіжним засобом, замінюючи готівка при платежах.
Що стосується кредитної функції, то звичайним було оформлення товарного кредиту перехідним векселем за такою схемою: постачальник товару (векселедержатель кредитного векселі) одночасно з укладанням угоди виставляє перекладної на покупця із зазначенням себе, як одержувача платежу за векселем (наказу векселедержателя).
Покупець після акцепту векселя стає основним боржником по ньому (акцептантом), векселетримач у даному випадку є кредитором і стає власником векселя.
Таким чином, кредит оформляється за допомогою "уніфікованого кредитного договору" - векселі.
Векселедержатель може залишити вексель у своїй власності і, при настанні терміну платежу, пред'явити його боржникові до погашення, може оплатити векселем новий товар, що купується їм самим, або перепродати вексель, як цінний папір, наступному кредитору.
Звернення векселі має як загальні риси, так і свої особливості, що відрізняють його від інших цінних паперів.
Загальне - те, що так само, як і облігації, депозитні сертифікати та інші цінні папери на пред'явника, вексель на пред'явника звертається шляхом простого вручення нового власника (векселедавця).
Особливістю є те, що на відміну від акцій і облігацій, які передаються шляхом купівлі-продажу з подальшою зміною в списку акціонерів, або мають сертифікатів, які передаються шляхом вчинення цесії - двосторонньої поступки вимог, векселі передаються шляхом вчинення передавального напису - індосаменту, який засвідчує перехід прав за векселем від однієї особи до іншої.
Індосамент повинен бути безперервним, простим і нічим не обумовленим. Він міститься на самому векселі або на алонжі, приєднаному (приклеєні) до векселя.
Переказний вексель, як такої, не має сили законного платіжного засобу, а є лише представником дійсних грошей, тому в практиці прийнято, що боржник-трасат зобов'язаний письмово підтвердити свою згоду здійснити платіж за векселем у зазначений термін, тобто здійснити акцепт тратти. Акцепт відбувається у вигляді напису на лицьовій стороні векселя.
Акцепт тратти може бути загальним або обмеженим. Ніякі інші обмежувальні записи в тексті тратти не вирішені, тому що акцепт повинен бути простим і нічим не обумовленим. Частковий (обмежений) акцепт - це письмова згода боржника сплатити тільки частину суми, зазначеної на тратті.
Гарантією платежів по траттам і простими векселями є їх авалювання (підтвердження) банками. Аваль означає гарантію платежу за векселем з боку банку, якщо боржник не виконав в строк зобов'язань за векселем. Аваль дається на лицьовій стороні векселя.
Вексель виступає також у якості оборотного документа. Це означає, що передача векселя іншій особі здійснюється для іменних векселів шляхом виконання передавального напису (індосаменту). Такий напис ставиться на зворотному боці векселя і підписується індосантом, тобто особою, яка зробила передавальний напис. Індосамент повинен бути безумовним, тому всі обмежувальні умови, внесені до нього, вважаються недійсними. За допомогою передавального напису індосант передає іншій особі, на користь якої зроблено напис, всі права, вимоги та ризики по векселю.
Векселі можуть враховуватися банками. Суть цієї операції полягає в тому, що векселетримач передає (продає) векселі банку по індосаменту до настання терміну платежу і отримує за це вексельну суму за вирахуванням відсотка, що належить банку. Цей відсоток називається обліковим процентом, або дисконтом. У свою чергу комерційні банки можуть переоформити векселі підприємств в інших кредитних установах або в Банку Росії.
В операціях з переказним векселем беруть участь три сторони: трасант (кредитор), трасат (боржник) і одержувач платежу (ремітент). Найбільш типова схема використання цього векселя, коли підприємство-постачальник бере під свою виробничу діяльність позику в банку і погашає її за допомогою платежів на ім'я банку від своїх покупців, тобто перекладної вексель погашає два кредити: трасата трасанту і трасанта ремітенту. Ця схема дозволяє банку контролювати цільове використання кредиту.
У переказному векселі трасат після акцепту тратти має пряме зобов'язання перед ремітентом. Трасант також несе умовну відповідальність. Він зобов'язується заплатити вексельну суму, якщо трасат не акцептував вексель, акцептував, але не заплатив чи взагалі відмовився платити. Природно, що для виникнення зобов'язань за переказним векселем ремітент повинен вчасно подати його до акцепту і платежу, тому що невиконання цих умов може бути віднесене до його вини.
Переказний вексель повинен містити наступні реквізити:
1) найменування "вексель", включене в текст документа і подане його мовою;
2) просте і нічим не обумовлене пропозицію сплатити певну суму грошей;
3) найменування та адресу боржника (трасата);
4) зазначення строку платежу;
5) зазначення місця платежу;
6) найменування одержувача платежу (ремітента), якій чи за наказом якої повинен бути здійснений платіж;
7) зазначення дати і місця складання векселя;
8) підпис векселедавця (трасанта).
Документ без будь-якого з цих реквізитів не має сили переказного векселя.
Вексельні мітки. Щоб відрізнити вексель від споріднених йому документів необхідно, перш за все, його позначити словом "вексель". Але одного цього слова недостатньо, тому що будь-якого іншого документа в цьому випадку можна заднім числом надати форму векселя. У самому тексті повинні міститися слова: "Заплатіть за цим векселем на користь ..." або "... платите проти цього переказного векселя наказу ...".
Вексельна сума. Для векселедержателя абсолютно байдуже, яка угода лежала в основі відносин продавця і покупця. Тому вексельна сума не може супроводжуватися будь-якими посиланнями на зобов'язання за угодою. Якщо вони існують, то документ втрачає силу векселя.
Вексельна сума повинна бути точно вказана у тексті векселя прописом чи цифрами. У разі розбіжностей між сумою, зазначеною цифрами і прописом, вірною вважається сума, зазначена прописом. Якщо у векселі присутні декілька сум, то він вважається виписаним на меншу.
У переказному векселі, який підлягає оплаті строком за пред'явленням або в стільки-то часу від пред'явлення, на вексельну суму можуть нараховуватися відсотки. У векселі з фіксованою датою платежу ця умова вважається не написаним.
Процентна ставка повинна бути вказана у векселі, в іншому випадку вона теж вважається не написаної. Відсотки розраховуються з дня складання переказного векселя, якщо не вказана інша дата.
При переході векселі від одного власника до іншого дроблення вексельної суми не допускається.
Назва та адреса платника. Зазвичай він вказується зліва внизу векселя. Платником може бути і юридична, і фізична особа.
Виставлення векселів на пред'явника не допускається.
Зазначення дати і місця складання векселя. Місце знаходження векселедавця і місце складання векселя можуть не збігатися. Якщо місце складання не зазначено, ним вважається місцезнаходження трасанта. Якщо і цього у векселі немає, то він вважається недійсним. Місцем складання не можуть бути деякі географічні пункти, наприклад "Томська область" або аналогічні. Якщо у векселі навмисно вказано не те місце, де він насправді був складений, а інше, то він не втрачає вексельної сили.
Зазначення часу складання векселя необхідно для того, щоб визначити у разі виникнення спору, чи був векселедавець в момент видачі векселя дієздатний або чи міг взагалі приймати на себе вексельні зобов'язання. Дата складання відіграє важливу роль у векселях з терміном оплати "в стільки-то часу від складання", "за пред'явленням", "в стільки-то часу від пред'явлення". Векселі з нереальними датами складання вважаються недійсними.
Підпис векселедавця. Перед підписом трасанта вказуються його повне найменування та місцезнаходження. Ці дані можна вносити друкарським способом або за допомогою штампа. Підпис ж трасанта робиться рукописним шляхом. Без неї вексель вважається недійсним. Якщо вексель виставляється підприємством, то він підписується двома особами, що візують грошові документи, або іншими особами за дорученням.
Трасант, поставивши підпис на векселі, бере на себе відповідальність за прийом векселя до оплати і за його оплату. Однак він може скласти з себе відповідальність за акцепт, зробивши позначку "Без зобов'язань" або "Без гарантії". Відповідальність платежу у разі неоплати векселя боржником він зняти з себе не може.
Якщо на переказному векселі є підписи підроблені або неіснуючих осіб, то підписи інших осіб залишаються дійсними і такий вексель не вважається автоматично недійсним.
Призначення платником за векселем будь-якої третьої особи (наприклад банку) називається доміциляції, а такий вексель - доміцильованим. Зовнішнім ознакою таких векселів служить напис: "платіж у ... банку "під підписом платника. Банк оплачує вексель, тільки якщо платник вніс до банку вексельну суму або на рахунку клієнта, який видав доручення на оплату векселя, є достатня сума. В іншому випадку банк відмовляє у платежі і вексель опротестовується.
Банки за оплату векселів сторонніх платників зазвичай беруть невелику комісію, зі своїх клієнтів плата не стягується.
Індосамент, суть якого полягає в тому, що на зворотному боці векселя або додатковому листі (алонжі) робиться передатна напис, за допомогою якої іншій особі разом з векселем передається право отримання платежу.
Особа, яка передає вексель за індосаментом, називається індосантом, а отримала - індосатом. Дія передачі векселя називається индоссированием або индоссацией.
Індосамент може бути здійснений на користь будь-якої особи, в тому числі навіть на користь платника або векселедавця. Він повинен бути простим і нічим не обумовленим. Частковий індосамент, тобто передача тільки частини суми векселя, не допускається.
Платіж за векселем повинен слідувати негайно за пред'явленням. Відстрочка платежу можлива тільки при виникненні обставин непереборної сили, наявність яких має бути підтверджено компетентним органом.
Оплата векселя може проводитися готівкою або безготівковим шляхом. При цьому платник може вимагати повернути йому тратту з розпискою про отримання платежу.
Пред'явлення векселя до строку не зобов'язує боржника сплачувати його, хоча він і може передбачити можливість такої оплати. З іншого боку, векселедержатель не може бути примушений прийняти платіж до закінчення терміну векселя, але, якщо він вчасно не з'явиться за платежем, боржник може розмістити суму платежу за його рахунок на депозит в компетентному органі влади. Пролонгація, тобто перенесення терміну платежу, не допускається, і якщо сторони все-таки домовилися про це, то необхідно виставити новий вексель на колишніх умовах на новий термін.
Вексель може використовуватися в розрахунках між контрагентами, що знаходяться в різних країнах і використовують різні валюти. Грошову суму зобов'язань не можна висловлювати на векселі у двох або більше валютах. Якщо ж за умовами контракту платіж здійснюється в різних валютах, то на кожну з них складається окремий вексель.
Як правило, вексель виписується у валюті країни, де повинен бути здійснений платіж. Але валюта платежу за векселем може і не співпадати з валютою, в якій він виписаний. У цьому випадку необхідно в тексті вказати курс перерахунку валют. Якщо такої вказівки немає, то за курс беруть офіційне співвідношення валют, що діє в місці та на день платежу.
Вексель може бути не прийнятий до платежу або акцепту у наступних випадках:
1) якщо за вказаною адресою неможливо відшукати платника;
2) смерті платника (для фізичної особи);
3) неспроможності платника;
4) якщо у векселі зазначено "не акцептовано", "не прийнято" і т.п.;
5) якщо запис про акцепт виявиться закресленої.
При протесті в неплатежі вексель повинен бути пред'явлений до нотаріальної контори не пізніше 12 години наступного після закінчення дати платежу дня, а в неакцепті - протягом терміну пред'явлення до акцепту. У разі закінчення цього терміну векселедержатель втрачає свої права проти індосантів, векселедавця та інших зобов'язаних осіб, за винятком акцептанта.
Нотаріальна контора повинна виставити протест боржника протягом двох робочих днів після терміну оплати векселя. Якщо вексель опротестовується по неакцепті, то протест з неплатежі та пред'явлення до платежу вже не потрібні. Нотаріальна контора оформляє протест за встановленою формою, робить запис у реєстрі та відмітку на самому векселі.
У разі офіційного оголошення платника банкрутом можна звертатися з позовом до суду без нотаріального опротестування векселя.
Строки пред'явлення переказного векселя до платежу та протесту можуть бути збільшені на час дії обставин непереборної сили, які не стосуються особисто векселедержателя. Протягом чотирьох робочих днів після здійснення протесту векселедержатель повинен сповістити про це свого індосанта і векселедавця. Кожен наступний індосант протягом двох робочих днів, наступних за днем ​​отримання повідомлення, повідомляє своєму попереднику і одночасно авалисту, якщо він поручається за цього індосанта. Непосилка сповіщення не позбавляє вексельних прав векселедержателя.
У разі припинення платежів платником, незалежно від того, акцептував він вексель чи ні, або у разі безрезультатного звернення стягнення на майно платника, векселедержатель може здійснювати належні йому права лише після пред'явлення векселя платнику для оплати і після здійснення протесту.
У разі оголошення неспроможним платника, незалежно від того, акцептував він вексель чи ні, а також у разі оголошення неспроможним векселедавця за векселем, який не підлягає акцепту, для здійснення векселедержателем належних йому прав достатньо пред'явлення судового визначення про оголошення неспроможності.
Векселедержатель повинен сповістити свого індосанта і векселедавця про неакцепт або про неплатіж протягом чотирьох робочих днів, наступних за днем ​​протесту, або, у разі застереження "оборот без витрат", за днем ​​пред'явлення. Кожний індосант повинен протягом двох робочих днів, наступних за днем ​​отримання ним повідомлення сповістити свого індосанта про одержане ним повідомлення із зазначенням найменувань і адрес тих, хто надіслав попередні повідомлення і так далі, аж до векселедавця.
Зазначені вище терміни діють з моменту одержання попереднього повідомлення.
Якщо відповідно до попереднього абзацу буде надіслано повідомлення комусь, хто поставив свій підпис на переказному векселі, то таке ж повідомлення має бути надіслане в той самий строк тому, хто дав за нього аваль.
У випадку, якщо хто-небудь з індосантів не вказав своєї адреси, або вказав її нерозбірливо, то достатньо, щоб повідомлення було надіслано тому індосанту, який йому передує.
Той, хто повинен надіслати повідомлення, може зробити це в будь-якій формі, навіть шляхом простого повернення переказного векселя.
Векселедержатель має право на пред'явлення позову до всіх цих осіб, до кожної окремо і до всіх разом, не обов'язково додержуючись при цьому тієї послідовності, в якій вони зобов'язалися.
Таке ж право належить кожному, хто підписав переказний вексель, після того, як він його оплатив.
Позов, пред'явлений до одного із зобов'язаних, не перешкоджає пред'явленню позовів до інших, навіть якщо вони зобов'язалися після первинного відповідача.
Векселедержатель може вимагати від того, кому він пред'являє позов:
1) суму переказного векселя, неакцептовану або неоплачену, з відсотками, якщо вони були обумовлені;
2) відсотки, в розмірі шести від дня строку платежу;
3) витрати з протестом, з пересиланням повідомлення, а також інші витрати;
4) пеню, в розмірі трьох відсотків від дня строку платежу.
Векселедержатель має право звернення до суду за опротестованим векселем протягом строку вексельної давності. Позов до акцептанта може бути пред'явлений протягом 3 років, до векселедателям і за переказним і простим векселем, а також до индоссантам - протягом 1 року; позови між індосантами пред'являються протягом 6 місяців.
Висновок.
Отже, вексель - складений за встановленою законом формі безумовне боргове зобов'язання, видане однією стороною (векселедавцем) іншій стороні (векселедержателю); цінний папір. Розрізняють простий і перекладний вексель. Вони відрізняються тим, що у переказному векселі платником є ​​той, хто прийняв на себе зобов'язання платежу (акцептант). Передача від одного власника іншому регулюється за допомогою індосаменту. Вексель виконує розрахункову функцію, коли він видається для того, щоб погасити грошовий борг за попередньою угоді шляхом заміни його на новий вексельний борг. І кредитна, тому що в більшості випадків відстрочення оплати готівкою покупки супроводжує видачу векселя. Векселі поділяються на: фінансові, товарні, дружні і бронзові. За допомогою векселя можна оплатити куплений товар або надати послуги на умовах комерційного кредиту, повернути отриману позику. Про все це докладно йшлося у першому розділі даної роботи.
Впровадження вексельного кредиту дає можливість підприємствам розплатитися за придбані товари і послуги і в той же час максимально скоротити витрати на обслуговування боргу. Гостра нестача обігових коштів, зумовлений зростанням цін, неплатежів і т.п. підштовхує підприємство до звернення в банк за кредитами. Використання вексельного кредиту дозволяє отримати підприємствам під прийнятну відсоткову ставку (від 20 до 60% річних) надійне платіжний засіб для розрахунку з партнерами.

Переваги отримання вексельних кредитів:

- Можливість прискореної оплати продукції або послуги - відсутність витрат часу на міжбанківський пробіг;
- Можливість поповнення оборотних коштів;
- Повне включення процентних виплат по обслуговуванню вексельних кредитів у собівартість - в абсолютній більшості випадком відсоток з вексельного кредиту значно нижче діючої ставки Центробанку Росії;
- Можливість видачі кредиту пакетом векселів.
Ряд російських банків активно практикують вексельні операції, розглядаючи їх як ефективний спосіб залучення і утримання клієнта, що в умовах кризи ліквідності і загострення міжбанківської конкуренції є пріоритетним завданням.
Таким чином, підведемо підсумок даної роботи. Вексель - тема цікава, що має великий потенціал для подальших досліджень.
У силу просторості даної теми неможливо охопити всі нюанси вексельного обігу і кожна з його сторін вимагає окремої розробки, тому що процес вексельного обігу постійно розвивається, збагачується новизною способів і методів поводження.
Список літератури:
1. Бризгалін А.В., Берник В.Р., та ін «Векселі та взаємозаліки» Москва - Єкатеринбург, Аналітика - Пресс.2000 р.-368с.
2. Банківська справа »підручник, під ред. В. І. Колесникова - М - Фінанси і статистика 2003р.-464с.
3. Бізнес-середовище », / / ​​№ 44,45, листопад 1999р.
4. Грицун Ю.М. «Проблеми дефіциту грошей і особливості вексельного кредитування». / Фінанси № 12, 2001 р
5. Цивільний Кодекс Російської Федерації. Частина 1 і 2. / ВТД «Герда», Москва, 2000 р.
6. Каратуев А.Г. «Вексель у питаннях і відповідях» Москва РДЛ 1998 р.-264с.
7. Лукасевич І.Я. «Аналіз фінансових операцій». Москва 1999 р.-165с.
8.Мешкова Е.В "Скромна" чарівність "векселі та управління ризиками». / Економіка і життя. № 45, 1999р
9. Митин Б.М. «Як стягнути борг за векселем» / / «Фінансова газета: Облік, Податки, Право», № 37, жовтень, 1999 р., стор.15.
10. Постанова ЦВК СРСР і РНК СРСР «Про введення в дію Положення про переказний і простий вексель» від 07.08.1937 р., № 104/1341 / «Звід Законів СРСР», том 5, с. 586.
11. Семенов Б. «З звичаїв ділового обороту вексельного обігу» / / «Ринок цінних паперів» за 1997 р., № 3 (стор. 58-59), № 4 (стор. 61-63), № 5 (стор. 27 - 28), № 6 (стор. 53-55), № 9 (стор. 58-59), № 11 (стор.44-45).
13. Трофімов М. «Вексель виконанням красний» / / «Ринок цінних паперів», № 12, 1997 р., стор 36-38.
14. «Ринок цінних паперів: Підручник», переіз. під ред. Галанова В.А., Басова А.І. -М: Фінанси і статистика, 2001 р.-352с.
15. Фельдман А.А. «Вексельний обіг. Російська і міжнародна практика ». -М: ИНФРА-М, 2000 р.-352с.
16. Фельдман А.А. «Державні цінні папери». -М: ИНФРА-М, 1999. -240с.
17. Федеральний Закон «Про перекладному і простому векселі» від 11.03.1997 р. № 48-ФЗ / / «Збори законодавства РФ», 17.03.1997 р., № 11, стаття 1238
18 Хабарова Л.П. «Облік та оподаткування операцій з векселями», / Бухгалтерський бюлетень, 2000 р.-176с.
19. «Економіка і життя», / № 45, листопад 1999р., Стор.5.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
81.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Векселькак форма грошового обігу
Вексель як один із способів припинення грошового зобов`язання
Організація грошового обігу
Статистика грошового обігу 2
Основи грошового обігу
Закони грошового обігу
Статистика грошового обігу
Вексель - форма міжнародних розрахунків
Організація готівкового грошового обігу
© Усі права захищені
написати до нас