Вантажні автомобільні перевезення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої професійної освіти

«Тихоокеанський державний університет»

Кафедра «Експлуатація автомобільного транспорту»

Курсова робота

«Вантажні автомобільні перевезення»

КР 060960232 ПЗ

Варіант № 32

Виконав

Студент гр. ВП - 62

Балашов Д. А

Перевірив

Керівник:

Жевтун І. Ф

Хабаровськ - 2009

Індивідуальне завдання на курсову роботу по автомобільних вантажних перевезень.

Скласти два кільцеві развозочних і маятниковий маршруту для перевезення вантажів. Розрахувати маршрути і техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу на маршрутах, визначити собівартість перевезень і плату за перевезення вантажів. Заповнити зразки договору, подорожнього листа і товарно-транспортної накладної на перевезення одного виду вантажу.

Заявка на перевезення вантажів

Номенклатура

Обсяг вантажу, т

Вид маршруту

Тип ПС

Лісоматеріали

310000

маятниковий

фургон

Дерн

7000

кільцевої

фургон

Рис.1 Схема транспортної мережі міста

Реферат

Курсова робота містить 25 аркуша формату А4, 10 таблиць, додаток, графічну частину - 3 аркуша формату А3 на яких знаходяться дані про транспортну мережу по якій розраховувалася дана робота, а також техніко-експлуатаційні та економічні показники роботи підприємства.

Метою курсової є закріплення і поглиблення теоретичних знань з курсу «Вантажні автомобільні перевезення», для виробництва інженерних розрахунків по оптимізації перевезень вантажів, розрахунку техніко експлуатаційних та економічних показників роботи рухомого складу на маршрутах, заповнення документації для перевезень.

Зміст

Введення

 1. Вихідні дані

  1. Визначення додаткових вершин і заявки на перевезення вантажів

  2. Складання схем руху рухомого складу

 2. Формування вантажних потоків

  1. Визначення довжини ланок

  2. Визначення найкоротших відстаней

 3. Вибір рухомого складу

  1. Вибір тари та упаковки

  2. Вибір типу і марки рухомого складу

 4. Розрахунок маршрутів перевезень

  1. Набір пунктів у маршрути

  2. Складання схем маршрутів руху

  3. Розрахунок техніко-експлуатаційних показників роботи рухомого складу на маршрутах

 5. Розрахунок собівартості перевезень

  1. Розрахунок фонду оплати праці водіїв

  2. Відрахування у позабюджетні соціальні фонди

  3. Розрахунок витрат на автомобільне паливо

  4. Розрахунок витрат на мастильні та інші експлуатаційні матеріали.

  5. Розрахунок витрат на відновлення зносу і ремонт автомобільних шин

  6. Розрахунок витрат на технічне обслуговування та ремонт автомобілів

  7. Розрахунок амортизаційних відрахувань по рухомому складу

  8. Визначення накладних витрат

  9. Складання калькуляції автомобільних перевезень

  10. Визначення собівартості одиниці транспортної роботи

  11. Розрахунок плати за перевезення

 6. Організація перевезень

  1. Укладання договорів

  2. Шляхова документація на перевезення вантажу

  3. Графіки руху автомобілів на маршрутах

Введення

Автомобільний транспорт - одна з найважливіших галузей народного господарства, розвивається як невід'ємна частина єдиної транспортної системи. У сучасних умовах подальший розвиток економіки немислимо без добре налагодженого транспортного забезпечення. Від його чіткості і надійності багато в чому залежать трудовий ритм підприємств промисловості, будівництва і сільського господарства. Він забезпечує поряд з іншими видами транспорту раціональне виробництво та обіг продукції промисловості і сільського господарства, задовольняє потреби населення у перевезеннях.

Виробниче значення транспорту визначається об'єктивною потребою переміщення вантажу від місця виробництва до місця споживання.

На транспортному підприємстві виробничим процесом є переміщення вантажів і людей - транспортний процес.

Головним завданням транспорту є своєчасне, якісне та повне задоволення потреб народного господарства і населення в перевезеннях.

Ефективність організації транспортного процесу і управління ним, а в кінцевому рахунку і подальший розвиток автомобільного транспорту в значній мірі визначається підготовкою висококваліфікованих інженерів, що володіють науковою теорією. Теорія транспортного процесу розглядає властиві йому закономірності та методи оптимізації. На базі цієї теорії будується організація перевезень і здійснюється управління ними.

1. Вихідні дані

1.1 Визначення додаткових вершин і заявки на перевезення вантажів

Варіант визначення виду та обсягу вантажів здійснюється по двох останніх цифр у номері залікової книжки.

Номер залікової книжки - 060960232

Таблиця 1

Номенклатура перевезених вантажів і обсяг перевезень для маятникових маршрутів і кільцевих - развозочних маршрутів, тис. т на рік.

варіанту

Найменування вантажу

Обсяг перевезень, т

Найменування вантажу

Обсяг перевезень, т

32

Лісоматеріали

310000

Дерн

7000

Визначення додаткових вершин здійснюється за останніми шести цифр залікової книжки.

Номер залікової книжки - 060960232

1ДВ = А92; 2дв = А 62; 3ДВ = А 32; 4ДВ = А 29; 5ДВ = А 02; 6ДВ = А 22;

7ДВ = приймаємо А 68; додаткова вершина А 79.

1.2 Складання схем руху рухомого складу

Для вантажовідправника, що знаходиться у вершині 3 ДВ, складаються два кільцевих развозочних маршруту обслуговування клієнтів, що знаходяться у вершинах 1ДВ, 2дв, 4ДВ, 5ДВ, 7ДВ, 79 по найкоротшим шляхам між ланками транспортної мережі. Обсяг поставок вантажу складається по вершинах від фактичної вантажопідйомності за рейс:

1ДВ - 30%, 2дв - 40%, 4ДВ - 50%, 5ДВ - 30%, 79 - 30%, 7ДВ - 20%.

Вантажопідйомність за рейс приймаємо рівну 100%.

Перший маршрут: 3ДВ (А 32) → 5ДВ (А 02) → 1ДВ (А 92) → 2дв (А 62)

Другий маршрут: 3ДВ (А 32) → 4ДВ (А 29) → 7ДВ (А 68) → 79 (А 79)

Для вантажовідправника, що знаходиться у вершині 6ДВ, складається маятниковий маршрут обслуговування клієнта, що знаходиться у вершині А 54.

Розміщення АТП приймемо у вершині А 41

2.Формування вантажних потоків

2.1 Визначення довжини ланок

Довжина ланок визначаються за схемою транспортної мережі. Результати заносимо в таблицю

Таблиця 2. Визначення ланок транспортної мережі

Ланка

Довжина, км

Ланка

Довжина, км

А 02 - А 03

1,5

А 41 - А 22

3,5

А 02 - А 21

3,5

А 41 - А 62

3,5

А 03 - А 17

6

А 41 - А 32

2,5

А 03 - А 21

4,5

А 54 - А 41

5

А 03 - А 25

4,5

А 54 - А 86

5,5

А 17 - А 25

3,5

А 54 - А 93

6

А 17 - А 38

3,5

А 79 - А 68

2,5

А 17 - А 29

3,5

А 79 - А 98

3,5

А 21 - А 22

1,5

А 57 - А 54

4,5

А 21 - А 41

3

А 57 - А 86

5

А 25 - А 41

7

А 80 - А 41

6

А 25 - А 54

5

А 80 - А 92

3,5

А 25 - А 32

5

А 86 - А 93

4,5

А 25 - А 57

5, 5

А 86 - А 98

3,5

А 29 - А 38

2

А 93 - А 62

5

А 38 - А 57

3,5

А 93 - А 41

8

А 38 - А 68

4,5

А 93 - А 80

5

А 38 - А 79

6

А 93 - А 92

1,5

2.2 Визначення найкоротших відстаней

Розрахунок найкоротші відстаней виробляється від кожної з вершин до інших вершин транспортної мережі будь-яким з відомих математичним методів розрахунку найкоротших відстаней. У цій роботі використовувався метод серединних інтервалів

Пункти

02

03

17

21

22

25

29

32

38

41

54

57

62

68

79

80

86

92

93

98

02

-

1,5

7,5

3,5

5

6

11

9

11

6,5

11

11,5

10

15,5

17

12,5

16,5

16

14,5

20

03

1,5

-

6

4,5

6

4,5

9,5

9,5

9,5

7,5

9,5

10

11

14

15,5

13,5

15

17

15,5

18,5

17

7,5

6

-

10,5

12

3,5

3,5

8,5

3,5

10,5

8,5

7

14

8

9,5

16,5

12

16

14,5

13

21

3,5

4,5

10,5

-

1,5

9

14

5,5

14

3

8

12,5

6,5

18,5

20

9

13,5

12,5

11

17

22

5

6

12

1,5

-

10,5

15,5

6

15,5

3,5

8,5

13

7

20

21,5

9,5

14

13

11,5

19,5

25

6

4,5

3,5

9

10,5

-

7

5

7

7

5

5,5

10,5

11,5

13

13

10,5

12,5

11

14

29

11

9,5

3,5

14

15,5

7

-

12

2

14

10

5,5

17,5

6,5

8

20

10,5

16,5

15

11,5

32

9

9,5

8,5

5,5

6

5

12

-

12

2,5

7,5

10,5

6

16,5

18

8,5

13

12

11

16,5

38

11

9,5

3,5

14

15,5

7

2

12

-

13

8

3,5

16,5

4,5

6

18

8,5

14,5

13

9,5

41

6,5

7,5

10,5

3

3,5

7

14

2,5

13

-

5

9,5

3,5

17,5

17,5

6

10,5

9,5

8

14

54

11

9,5

8,5

8

8,5

5

10

7,5

8

5

-

4,5

8,5

12,5

12,5

11

5,5

7,5

6

9

57

11,5

10

7

12,5

13

5,5

5,5

10,5

3,5

9,5

4,5

-

13

8

9,5

14,5

5

11

9,5

8,5

62

10

11

14

6,5

7

10,5

17,5

6

16,5

3,5

8,5

13

-

19

16,5

9,5

9,5

6,5

5

13

68

15,5

14

8

18,5

20

11,5

6,5

16,5

4,5

17,5

12,5

8

19

-

2,5

19

9,5

15,5

14

6

79

17

15,5

9,5

20

21,5

13

8

18

6

17,5

12,5

9,5

16,5

2,5

-

16,5

7

11,5

13

3,5

80

12,5

13,5

16,5

9

9,5

13

20

8,5

18

6

11

14,5

9,5

19

16,5

-

9,5

3,5

5

13

86

16,5

15

12

13,5

14

10,5

10,5

13

8,5

10,5

5,5

5

9,5

9,5

7

9,5

-

6

4,5

3,5

92

16

17

16

12,5

13

12,5

16,5

12

14,5

9,5

7,5

11

6,5

15,5

11,5

3,5

6

-

1,5

9,5

93

14,5

15,5

14,5

11

11,5

11

15

11

13

8

6

9,5

5

14

13

5

4,5

1,5

-

5

98

20

18,5

13

17

19,5

14

11,5

16,5

9,5

14

9

8,5

13

6

3,5

13

3,5

9,5

8

-


3.Вибор рухомого складу

3.1 Вибір типу і марки рухомого складу

Вибір типу рухомого складу здійснюється кільком, найбільш прийнятним критеріям:

- Пристосованість рухомого складу до вантажу;

- По продуктивності;

Навантаження й розвантаження глини і торфу паливного проводитися механізованим способом.

W ч = (q * g * b * v т) / (l ег + b * v т * t пр)

Результати вибору рухомого складу заносимо в таблицю № 4.

Таблиця № 4

Вибір типу і марки рухомого складу

Показники

ПС для перевезення 1 вантажу Маятниковий маршрут

ПС для перевезення 2 вантажу Кільцевій маршрут


КАМАЗ-6426

КАМАЗ-ТОК 70

УРАЛ 4320

ГАЗ-3309

ЗІЛ 3518

КАМАЗ-4325 3

q, т

10,5

11,2

15

5

6

7

g

1

1

1

1

1

1

β

0,5

0,5

0,5

0,8

0,8

0,8

V T, км / год

24

24

24

24

24

24

t пр, год

6,69

17,4

15,3

0,04

0,035

19,92

ег, км

8,5

8,5

8,5

33,5

33,5

33,5

W годину, т / год

15,3

16,5

21,7

3,63

4,11

4,7

За результатами розрахунку вибираємо той автомобіль, у якого годинна продуктивність більше, отже, для перевезення лісоматеріалів вибираємо УРАЛ 4320, а для перевезення дерну КАМАЗ-43253.

4. Розрахунок маршрутів перевезень

При організації перевезень мелкопартіонних вантажів від одного відправника до кількох одержувачам виникає необхідність визначення раціональної послідовності об'їзду пунктів, яка дозволить скоротити пробіг автомобіля і час доставки вантажів.

Кількість варіантів маршрутів при об'їзді пунктів в умовах розвиненої дорожньої мережі може бути досить велике. Вибір оптимального маршруту вимагає великих витрат часу. Застосування математичних методів оптимізації перевезень дозволяє скоротити ці витрати.

4.1 Набір пунктів у маршрути

Набір пунктів у маршрути по кожній гілці мережі починається з гілки, що має найбільше число ланок, з урахуванням кількості ввозяться або вивозяться вантажу та місткості рухомого складу. Якщо всі пункти даної гілки не можуть бути включені в один маршрут, то вони групуються до найближчої іншої гілки.

Результат набору пунктів у маршрути зведені в табл. 5.

Таблиця 5

Маршрут № 1 Маршрут № 2

Пункт

Кількість вантажу, кг

Пункт

Кількість вантажу, кг

5ДВ (А 02)

1050

4ДВ (А 29)

1750

1ДВ (А 92)

1050

7ДВ (А 68)

700

2дв (А 62)

1400

79 (А 79)

1050

Разом

3500

Разом

3500

4.2 Складання схем маршрутів руху

Таблиця 6.1

Матриця черговості об'їзних пунктів маршруту № 1

3ДВ (А 32)

9

12

6

9

5ДВ (А 02)

16

10

12

16

1ДВ (А 92)

6,5

6

10

6,5

2дв (А 62)

Σ = 27 (max)

Σ = 35 (max)

Σ = 34,5 (max)

Σ = 22,5

Таблиця 6.2Матріца черговості об'їзних пунктів маршруту № 2

3ДВ (А 32)

12

16,5

18

12

4ДВ (А 29)

6,5

8

16.5

6,5

7ДВ (А 68)

2,5

18

8

2,5

79 (А 79)

Σ = 46,5 (max)

Σ = 26,5 (max)

Σ = 25,5

Σ = 28,5 (max)

Використовуючи метод сум,

будуємо початковий маршрут з трьох пунктів, що мають максимальну суму за стовпцем.

Далі в маршрут включається наступний з залишилися в таблиці пункт, що має мінімальну суму. Його розташування розглядається по черзі між кожній сусідній парою пунктів.

Для кожного розглянутого випадку включення чергового пункту в маршрут розраховується приріст пробігу автомобіля на маршруті, який визначається за формулою:

Δ ℓ кр = ℓ до i + ℓ i р - ℓ кр, (2)

де ℓ - відстань між пунктами транспортної мережі, км;

к, р - відповідно індекси двох сусідніх пунктів, між якими включається аналізований пункт;

i - індекс включається пункту;

Маршрут № 1 Маршрут № 2

3ДВ (А 32) → 5ДВ (А 02) → 1ДВ (А 92) 3ДВ (А 32) → 4ДВ (А 29) → 79 (А 79)

Включаємо: 2дв (А 62) Включаємо: 7ДВ (А 68)

Δ ℓ 32 02 = 6 + 10 - 9 = 5 Δ ℓ 32 29 = 16,5 + 6,5 - 12 = 11

Δ ℓ 02 92 = 10 + 6,5 - 16 = 0,5 Δ ℓ 29 79 = 6,5 + 2,5 - 8 = 1

Δ ℓ 92 32 = 6,5 + 6 - 12 = 0,5 Δ ℓ 79 32 = 2,5 + 16,5 - 18 = 0,5

З отриманих величин Δ ℓ кр вибираємо мінімальну величину і включаємо отриманий пункт для створення оптимального маршруту.

Одержуємо:

Перший маршрут: 3ДВ (А 32) → 5ДВ (А 02) → 1ДВ (А 92) → 3ДВ (А 32)

S м1 = 35,5 км.

Другий маршрут: 3ДВ (А 32) → 4ДВ (А 29) → 79 (А 79) → 3ДВ (А 32)

S м2 = 47 км.

  1. Розрахунок техніко - експлуатаційних показників роботи рухомого складу на маршрутах.

На кожному маршруті розраховуємо наступні техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу:

1. Час обороту автотранспортного засобу на маршруті:

t об = (L м / V т) + Σ t пр + n * t заїзду

1) t об = (35,5 / 24) + 0,22 + 3 * 0,15 = 2,04 год

2) t об = (47 / 24) + 0,22 + 3 * 0,15 = 2,52 год

3) t об = (8,5 / 24) + 0,14 = 0,49 год

2. Нульовий пробіг одного автомобіля за добу:

L н = l Н1 + l н2

1) L н = 2,5 + 3,5 = 6 км

2) L н = 2,5 + 20 = 22,5 км

3) L н = 3,5 + 5 = 8,5 км

3. Час витрачений на початковий і кінцевий нульової пробіги:

t н = L н / V т

1) t н = 6 / 24 = 0,25 ч.

2) t н = 22,5 / 24 = 0,94 ч.

3) t н = 8,5 / 24 = 0,35 год

4. Час роботи автомобіля на маршруті:

T м = T н - t н

1) T м = 8 - 0,25 = 7,75 год

2) T м = 8 - 0,94 = 7,06 год

3) T м = 8 - 0,35 = 7,65 год

5. Кількість оборотів автомобіля на маршруті за добу:

Z о = (T м / t про) + Z 'про

1) Z о = (7,75 / 2,04) + 0 = 3,8 приймаємо Z о = 4

2) Z о = (7,06 / 2,52) + 0 = 2,8 приймаємо Z о = 3

3) Z о = (7,65 / 0,49) + 0 = 15,5 приймаємо Z про = 16

6. Додаткова кількість обертів:

Приймаємо для всіх маршрутів Z = 0

7. Завантажений пробіг одного автомобіля за добу:

L ЕГ = l ЕГ * Z про

1) L ЕГ = 33,5 * 4 = 134 км

2) L ЕГ = 47 * 3 = 63 км

3) L ЕГ = 8,5 * 16 = 136 км

8. Холостий пробіг одного автомобіля за добу:

L Х = l Х * (Z о - 1)

1) L Х = 6 * (4 - 1) = 18 км

2) L Х = 21 * (3 - 1) = 42 км

3) L Х = 8,5 * (16 - 1) = 127,5 км

9. Загальний пробіг одного автомобіля за добу:

L Заг = L ЕГ + L Х + L Н

1) L Заг = 134 + 18 + 6 = 158 км

2) L Заг = 63 + 42 +22,5 = 127,5 км

3) L Заг = 136 + 127,5 +8,5 = 272 км

10. Фактичний час на маршруті:

T М Ф = Z о * t про - (l Х / V т)

1) T М Ф = 4 * 2,04 - (6 / 24) = 7,91 ч.

2) T М Ф = 3 * 2,52 - (21 / 24) = 6,68 ч.

3) T М Ф = 16 * 0,49 - (8,5 / 24) = 7,55 ч.

11. Фактичний час у наряді:

T Н Ф = T М Ф + t Н

1) T Н Ф = 7,91 + 0,25 = 8,16 год

2) T Н Ф = 6,68 +0,94 = 7,62 ч.

3) T Н Ф = 7,55 + 0,35 = 7,9 год

12. Коефіцієнт використання пробігу за оборот:

β ПРО = l ЕГ / (l ЕГ + l Х)

1) β ПРО = 33,5 / (33,5 + 6) = 0,85

2) β ПРО = 21 / (21 + 21) = 0,5

3) β ПРО = 8,5 / (8,5 + 8,5) = 0,5

13. Коефіцієнт використання пробігу за добу:

β = L ЕГ / L Заг

1) β = 134 / 158 = 0,85

2) β = 63 / 127,5 = 0,49

3) β = 136 / 272 = 0,5

14. Коефіцієнт використання вантажопідйомності:

γ С = q ф / q

1) γ С = 7000 / 7000 = 1

2) γ С = 7000 / 7000 = 1

3) γ С = 1649 * 8 / 15000 = 0,88

15. Добова продуктивність одного автотранспортного засобу:

W C УТ = (q * γ З * V т * β * T М Ф) / (l ЕГ + V т * β * t ПР)

1) W C УТ = (7 * 1 * 24 * 0,85 * 7,91) / (33,5 + 24 * 0,85 * 0,11) = 31,52 т.

2) W C УТ = (7 * 1 * 24 * 0,5 * 6,68) / (21 + 24 * 0,5 * 0,11) = 24,86 т.

3) W C УТ = (15 * 0,88 * 24 * 0,5 * 7,55) / (8,5 + 24 * 0,5 * 0,14) = 103,41 т.

16. Річна продуктивність одного автотранспортного засобу:

W РІК = W C УТ * α В * Д К

1) W РІК = 31,52 * 0,8 * 365 = 9204,31 т.

2) W РІК = 24,86 * 0,8 * 365 = 7259,51 т.

3) W РІК = 103,41 * 0,8 * 365 = 30196,99 т.

17. Потрібне кількість автомобілів на маршруті:

А Х = Q / W РІК

1) А Х = 3500 / 9204,31 = 0,38 приймаємо = 1

2) А Х = 3500 / 7259,51 = 0,48 приймаємо = 1

3) А Х = 310000 / 30196,99 = 10,27 приймаємо = 11

18. Списочное кількість автомобілів:

А сп = А Х / α У

1) А сп = 1 / 0,8 = 0,48 приймаємо А сп = 1

2) А сп = 1 / 0,8 = 0,6 приймаємо А сп = 1

3) А сп = 11 / 0,8 = 12,83 приймаємо А сп = 13

 1. Автомобілі - години роботи в наряді:

АЧ Н = А Х * T Н Ф

1) АЧ Н = 1 * 8,16 = 8,16

2) АЧ Н = 1 * 7,62 = 7,62

3) АЧ Н = 11 * 7,91 = 86,97

 1. Автомобілі дні в експлуатації:

АТ Е = А Х * Д К

1) АТ Е = 1 * 365 = 365

2) АД Е = 1 * 365 = 365

3) АТ Е = 11 * 365 = 4015

 1. Автомобілі - годинник в експлуатації:

АЧ Е = АТ Е * T Н Ф

1) АЧ Е = 365 * 8,16 = 1239,81 год

2) АЧ Е = 365 * 7,62 = 1157,86 год

3) АЧ Е = 4015 * 7,91 = 31745,27 год

 1. Загальний річний пробіг автомобілів:

L Заг РІК = L Заг * АД Е

1) L Заг РІК = 158 * 1239,81 = 24016 км

2) L Заг РІК = 127,5 * 1157,86 = 19380 км

3) L Заг РІК = 272 * 31745,27 = 1092080 км

 1. Річний вантажообіг:

1) Р = Q * l ср = 3500 * 11 + 2450 * 16 + 1400 * 6,5 = 86800 т. Км

2) P = Q * l ср = 3500 * 12 + 2450 * 6,5 + 1050 * 2,5 = 60550 т. Км

3) P = Q * l ср = 310000 * 8,5 = 2635000 т. Км

Результати розрахунку зводимо в таблицю № 7.

Таблиця 7. Техніко - експлуатаційні показники роботи рухомого складу на маршрутах

Показники роботи рухомого складу на маршруті

Маршрут № 1

Маршрут № 2

Маршрут № 3

t про, ч

2, 04

2, 52

0, 49


L н, км

6

22, 5

8, 5


t н, ч

0, 25

0,94

0,35


T м, ч

7,75

7,06

7,65


Z про

4

3

16


L ЕГ, км

134

63

136


L Х, км

18

42

127,5


L Заг, км

158

127,5

272


T М Ф, ч

7,91

6,68

7,55


T Н Ф, ч

8,16

7,62

7,91


β ПРО

0,85

0,5

0,5


β

0,85

0,49

0,5


γ З

1

1

0,88


W C УТ, т

31,52

24,86

103,41


W РІК, т

9204,31

7259,51

30196,99


А Х, авто

0,38

0,48

10,27


А сп, авто

1

1

13


АЧ Н, ч

8,16

7,62

86,97


АТ Е, дн

152

152

4015


АЧ Е, ч

1239,81

1157,86

31745,27


L Заг РІК, км

24016

19380

1092080


Р, т.км

86800

60550

2635000 1. Розрахунок собівартості перевезень

  1. Розрахунок фонду оплати праці водіїв

В організації оплати праці водіїв вантажних автомобілів використовуються дві форми: погодинна і відрядна системи. Особливістю організації заробітної плати водіїв є те, що, вона заснована на тарифній системі, передбачаються тарифні ставки, районні коефіцієнти і надбавки за кваліфікацію та вислугу років. Тарифні ставки водіїв автомобілів встановлюються єдиними при відрядній і погодинної оплати праці на відміну від тарифних ставок робітників інших галузей народного господарства.

У цій роботі застосовуємо погодинну систему оплати праці. При почасовій системі заробітна плата нараховується за тарифною ставкою за фактичне відпрацьований час.

1. Фонд оплати праці водіїв:

ФОП = (ФОЗП + ФДЗП) * До з.пл.

1) ФОП = (180430 + 41190) * 1,02 = 226052,4

2) ФОП = (168503,4 + 38467,3) * 1,02 = 211110

3) ФОП = (5235873,8 + 1195286,3) * 1,02 = 6559783,3

2. Фонд основної заробітної плати:

ФОЗП = ФЗП + РК + ПЛ

1) ФОЗП = 120286,7 + 24057,3 + 36086 = 180430

2) ФОЗП = 112335,6 + 22467,1 + 33700,7 = 168503,4

3) ФОЗП = 3490582,5 + 698116,5 + 1047174,8 = 5235873,8

3. Фонд заробітної плати:

ФЗП = (ФЗП ТАР + Н (Д) + П)

1) ФЗП = (68735,3 +17183,825 + 34367,65) = 120286,7

2) ФЗП = (64191,8 + 16047,95 + 32095,9) = 112335,6

3) ФЗП = (1994618,6 + 498654,65 + 997309,3) = 3490582,5

4. Фонд тарифної заробітної плати:

ФЗП ТАР = τ ТАР * (Σ ПЗВ + АЧ Е) * К ІНД

1) ФЗП ТАР = 0,75 * (69,4 + 1239,81) * 70 = 68735,3

2) ФЗП ТАР = 0,75 * (64,8 + 1157,86) * 70 = 64191,8

3) ФЗП ТАР = 0,85 * (1777,7 + 31745,27) * 70 = 1994618,6

5. Сумарний час необхідний для виконання підготовчої - заключних робіт:

Σ ПЗВ = 0,056 ∙ АЧ Е

1) Σ ПЗВ = 0,056 ∙ 1239,81 = 69,4

2) Σ ПЗВ = 0,056 ∙ 1157,86 = 64,8

3) Σ ПЗВ = 0,056 ∙ 31745,27 = 1777,7

6. Районний коефіцієнт:

РК = 0,2 ∙ ФЗП

1) РК = 0,2 * 120286,7 = 24057,3

2) РК = 0,2 * 112335,6 = 22467,1

3) РК = 0,2 * 3490582,5 = 698116,5

7. Надбавка за вислугу років:

ВЛ = 0,3 * ФЗП

 1. ВЛ = 0,3 * 120286,7 = 36086

2) ВЛ = 0,3 * 112335,6 = 33700,7

3) ВЛ = 0,3 * 3490582,5 = 1047174,8

8. Фонд додаткової заробітної плати:

ФДЗП = (n ДОП * ФОЗП) / 100%

1) ФДЗП = (0,228 * 180430) = 41190

2) ФДЗП = (0,228 * 168503,4) = 38467,3

3) ФДЗП = (0,228 * 5235873,8) = 1195286,3

9. Величина збільшення до основного фонду заробітної плати:

n ДОП = ((Д ВІД + Д Б + Д ГО) * t СМ * 100%) / ФРВ РІК

n ДОП = ((36 + 7 + 3) * 8 * 100) / 1612 = 28%

10. Річний фонд робочого часу:

ФРВ РІК = (Д К - (Д В + Д ПР + Д ВІД + Д Б + Д ГО)) * t СМ - Д ПР * 1

ФРВ РІК = (365 - (104 + 12 + 36 + 7 + 3)) * 8 - 12 = 1612

11. Середня місячна заробітна плата:

ЗП = ФОП / 12 * N В

1) ЗП = 226052,4 / 12 * 2 = 9418,9

2) ЗП = 211110 / 12 * 2 = 8796,3

3) ЗП = 6559783,3 / 12 * 21 = 26030,9

12. Чисельність водіїв АТП:

N В = (АЧ Е + Σ ПЗВ) / ФРВ * До W

1) N В = (1239,81 + 69,4) / 1612 * 1,02 = 1,6 Приймаються = 2.

2) N В = (1157,86 + 64,8) / 1612 * 1,02 = 1,5 Приймаються = 2.

3) N В = (31745,27 + 1777,7) / 1612 * 1,02 = 20,4 Приймаються = 21

  1. Відрахування у позабюджетні соціальні фонди

Відрахування до позабюджетного соціальний фонд складають 26% (пенсійний фонд, фонд обов'язкового соціального страхування, фонд обов'язкового медичного страхування) і 1,1% страхування від нещасних випадків на автомобільному транспорті.

СФ = (27,1% * ФОП) / 100%

1) СФ = (27,1% * 226052,4) / 100% = 58773,6

2) СФ = (27,1% * 211110) / 100% = 54888,6

3) СФ = (27,1% * 6559783,3) / 100% = 1705543,7

  1. Розрахунок витрат на автомобільне паливо

Потреба в автомобільному паливі розраховується, виходячи з виробничої програми роботи рухомого складу на основі діючих норм витрат палива з урахуванням надбавок на особливі умови експлуатації.

На підставі діючих цін на паливо визначимо загальну суму витрат на паливо:

ЗТ = G л * Ц Т; G л =

 1. G л = (40 ​​* 24 016 / 100 + 1,3 * 86 800 / 100) * 1,15 = 12345 л.;

ЗТ = 12345 * 27 = 333315,5 руб.

 1. G л = (40 ​​* 19 380 / 100 + 1,3 * 60 550 / 100) * 1,15 = 9820 л.;

ЗТ = 9820 * 27 = 265140,6 руб.

 1. G л = (33 * 1092080 / 100 + 1,3 * 2635000 / 100) * 1,15 = 453837,6 л.;

ЗТ = 453837,6 * 27 = 12253615,5 руб.

  1. Розрахунок витрат на мастильні та інші експлуатаційні матеріали

Норми витрат мастильних матеріалів встановлено на 100 л загальних витрат палива, розрахованого за нормами для даного автомобіля. Норми витрати масел встановлені в літрах на 100 літрів витрати палива, норми витрат мастил в кілограмах на 100 літрів витрати палива. Витрата мастильних і експлуатаційних матеріалів зведемо в таблицю № 8

Таблиця № 8

Витрата мастильних і експлуатаційних матеріалів, л (кг)

Види і сорти масел і мастил

Норма

Маршрут № 1

Маршрут № 2

Маршрут № 3

Моторні масла

2,8

244

275

12707,5

Трансмісійні масла

0,4

34,9

39,3

1815,4

Пластичні й консистентні змащення

0,35

30,5

34,4

1588,4

Спеціальні масла

0,15

13

14,7

680,8

Відповідно з діючими цінами визначаємо витрати на мастильні та експлуатаційні матеріали і зводимо в таблицю № 9. Витрати на інші експлуатаційні матеріали складають 10% від загальних витрат на мастильні та експлуатаційні матеріали.

Таблиця № 9

Витрати на мастильні та інші експлуатаційні матеріали, руб

Види і сорти масел і мастил

Маршрут № 1

Маршрут № 2

Маршрут № 3

Ціна за од. (Л) руб.

Моторні масла

7808

8798,7

406638,5

32

Трансмісійні масла

942,3

1060,6

49014,5

27

Пластичні консистентні змащення

1525

1718,5

79421,6

50

Спеціальні масла

520

589,2

27230,3

40

Усього:

10795,3

12167

562304,8

Інші експлуатаційні матеріали

1079,5

1216,7

56230,5

Разом:

11874,8

13383,7

618535,3

  1. Розрахунок витрат на відновлення зносу і ремонт автомобільних шин.

  1.Сумма витрат на відновлення і ремонт автомобільних шин:

  З Ш = (Ц Ш * n Ш * L Заг РІК) / L рес

  L рес = 64000

  Ц Ш = 10500

  1) З Ш = (10500 * 6 * 24 016) / 64000 = 23640,8 крб.

  2) З Ш = (10500 * 6 * 19380) / 64000 = 19077,2 крб.

  3) З Ш = (10500 * 6 * 1092080) / 64000 = 1075016,3 руб.

   1. Розрахунок витрат на технічне обслуговування і ремонт автомобілів.

  Для розрахунку витрат на ТО і ТР рухомого складу використовуються норми витрат ремонтних матеріалів і запасних частин устанавления в рублях на 1000 км пробігу.

  1. Витрати по ТО і Р рухомого складу визначаються за формулою:

  З ТОіР = (n * L Заг РІК * K) / 1000; До приймаємо = 70;

  Де n = (n рм + n зпрр + n зч) * До 1 * К 2 * К 3;

  1) До 1 * К 2 * К 3 = 1,1 * 1,3 * 1 = 1,43

  n = (6 + 16,82 + 9,1) * 1,43 = 45,6

  З ТОіР = (45,6 * 24 016 * 70) / 1000 = 76735,7 крб.

  2) До 1 * К 2 * К 3 = 1,1 * 1,3 * 1 = 1,43

  n = (6 + 16,82 + 9,1) * 1,43 = 45,6

  З ТОіР = (45,6 * 19 380 * 70) / 1000 = 61922,8 крб.

  3) До 1 * К 2 * К 3 = 1,1 * 1,3 * 1 = 1,43

  n = (6 + 16,82 + 9,1) * 1,43 = 45,6

  З ТОіР = (45,6 * 1092080 * 70) / 1000 = 3489405,3 руб

  5.7 Розрахунок амортизаційних відрахувань по рухомому складу

  Під амортизацією розуміється процес перенесення вартості основних фондів у міру їх зносу на новостворену продукцію.

  На автомобільному транспорті, як і в інших галузях, норми амортизації встановлені на повне відновлення основних виробничих фондів. Вони розробляються як єдині міжвідомчі нормативи, диференційовано за видами і групами основних фондів. При їх розробці враховуються такі чинники, як термін служби, вартість, умови експлуатації та ін

  Сума амортизаційних відрахувань визначається двома методами: лінійним і нелінійним відповідно до норми амортизації, певної для об'єкта виходячи з його строку корисного використання.

  У цій роботі приймаємо лінійний метод, коли сума відрахувань за один місяць амортизації визначається за формулою:

  Н = (1 / n) ∙ 100%

  1) Н = (1 / 8 * 12) ∙ 100% = 1,04%

  2) Н = (1 / 8 * 12) ∙ 100% = 1,04%

  3) Н = (1 / 8 * 12) ∙ 100% = 1,39%

  Сума амортизаційних відрахувань за місяць:

  А В = (Ц В ∙ Н) / 100

  1) А В = (1000000 * 1,04) / 100 = 10416,67

  2) А В = (1000000 * 1,04) / 100 = 10416,66

  3) А В = (1595000 * 1,39) / 100 = 143993,1

  Сума амортизаційних відрахувань за рік:

  1) А В = (1000000 * 12,5) / 100 = 125 000

  2) А В = (1000000 * 12,5) / 100 = 125 000

  3) А В = (1595000 * 16,7) / 100 = 33694375

   1. Визначення накладних витрат

  У даній роботі накладні витрати беремо в процентному співвідношенні до загальної суми витрат. Приймемо накладні витрати в розмірі 20% від витрат.

  НР = ΣЗ × 20% / 80%

  1. Σ З = 855392,9

  НР = 855392,9 * 0,2 / 0,8 = 213848,2 руб.

  1. Σ З = 750523

  НР = 750523 * 0,2 / 0,8 = 187630,7 руб.

  1. Σ З = 57690730,6

  НР = 57690730,6 * 0,2 / 0,8 = 14422682,7 руб.

  Складання калькуляції автомобільних перевезень. Таблиця 10

  Стаття

  Змінні

  S ПРОВ = Σ / L Заг рік

  Постійні

  S Пос = Σ / АЧ е.

  Σ, р

  %


  До № 1

  До № 2

  М.

  До № 1

  До № 2

  М.

  До № 1

  До № 2

  М.

  До № 1

  До № 2

  М.

  1.ФОТ водіїв

  -

  -

  -

  182,3

  182,3

  206,6

  226052,4

  211110

  6559783,3

  21,14

  22,5

  8,89

  2. відрахування на соц. фонди

  -

  -

  -

  47,41

  47,41

  53,73

  58773,6

  54888,6

  1705543,7

  5,5

  5,85

  2,31

  3. паливо автомобільне

  13,9

  13,7

  11,2

  -

  -

  -

  333315,5

  265140,6

  12253615,5

  31,17

  28,26

  16,6

  4. мастильні та інші експл. матеріали

  0,49

  0,69

  0,57

  -

  -

  -

  11874,8

  13383,7

  618535,3

  1,11

  1,43

  0,84

  5. витрати на восстан та ремонт авто шин

  0,98

  0,98

  0,98

  -

  -

  -

  23640,8

  19077,22

  1075016,3

  2,21

  2,03

  1,46

  6. витрати на ТО і ТР пс

  3,2

  3,2

  3,2

  -

  -

  -

  76735,7

  61922,8

  3489405,3

  7,18

  6,6

  4,73

  7. амортизація пс

  -

  -

  -

  100,8

  108

  1061,4

  125000

  125000

  33694375

  11,69

  13,32

  45,64

  8. накладні витрати

  -

  -

  -

  172,5

  162,1

  454,3

  213848,2

  187630,7

  14422682,7

  20

  20

  19,54

  Разом:

  18,55

  18,55

  15,97

  503,04

  499,74

  1776,09

  1069241,1

  938153,7

  7381856,9

  100

  100

  100

   1. Визначення собівартості одиниці транспортної роботи

  S АЧ =

  1. S АЧ = 1069241,1 / 1239,81 = 862,4 руб / АЧ р;

  2. S АЧ = 938153,7 / 1157,86 = 810,2 руб / АЧ р;

  3. S АЧ = 73818956,9 / 31745,27 = 2325,4 руб / АЧ р;

   1. Розрахунок плати за перевезення

  Дохід від перевезень визначається

  Д = Ц Q,

  де Ц - ціна на ринку транспортних послуг, р.; Q - виконаний обсяг транспортних послуг.

  Скористаємося ж формулою:

  Д = С + П пер,

  де С - загальна сума витрат на виконання перевезення, р.; П - прибуток від перевезення, р.

  Прибуток від перевезення визначається: П пер = R С,

  де R - коефіцієнт рентабельності, прийнятий 15%.

  1. Ц АЧ = (1 + R) * S АЧ = 1,15 * 862,4 = 991,78 руб / АЧ р;

  П пер = 1069241,1 * 0,15 = 160386,2 руб.

  Д = 1069241,1 + 160386,2 = 1229627,3 руб.

  1. Ц АЧ = (1 + R) * S АЧ = 1,15 * 810,2 = 931,79 руб / АЧ р;

  П пер = 938153,7 * 0,15 = 140723,1 руб.

  Д = 938153,7 + 295875,46 = 1078876,8 руб.

  1. Ц АЧ = (1 + R) * S АЧ = 1,15 * 660,5 = 2674,16 руб / АЧ р;

  П пер = 73818956,9 * 0,15 = 11072843,5 руб.

  Д = 73818956,9 + 2619131,2 = 84891800,5 руб.

  1. Організація перевезень

   1. Укладання договорів

  ДОГОВІР N ____

  на перевезення вантажів автомобільним транспортом

  (Без надання перевізником експедиційних послуг)

  р. "__"____________ 200___р.

  __________________________, Що іменується надалі «Перевізник», в особі генерального директора ____________________, який діє на підставі Статуту, з одного боку, і _____________________________, іменоване надалі «Замовник», в особі генерального директора ________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

  1. Предмет договору

  1.1 Автотранспортна організація зобов'язується приймати, а Клієнт пред'являти до перевезення вантажі на підставі затвердженого річного плану в обсязі ____________ тисяч тонн і _____________ тисяч тонно кілометрів з розподілом по номенклатурі вантажів і кварталах.

  Із загального обсягу перевезень централізовано виконуються перевезення таких вантажів: __________________________________________________ в обсязі ___________ тис. тонн і __________________ тонно кілометрів.

  1.2 Для виконання перевезень з оплатою за погодинним тарифами Автотранспортна організація виділяє Клієнту __________ автомашин з обсягом роботи ___________ тисяч автомобіле-годин.

  1.3 За ____ днів до початку кварталу відповідно до річного договором і в межах квартального плану Автотранспортна організація за погодженням з Клієнтом стверджує місячні плани і визначає декадні планові завдання на перевезення вантажів на перший місяць кварталу. У такому ж порядку встановлюються декадні планові завдання на другий і третій місяць кварталу.

  1.4 Автотранспортна організація підприємство виконує для Клієнта транспортно-експедиційні операції і послуги: вивезення (завезення) вантажів з промислових організацій, баз, складів, станцій залізниць, портів (пристаней) і аеропортів.

  1.5 Сума цього договору визначається орієнтовно в ______________________________________________________ рублів

  2. Права та обов'язки Сторін

  2.1 Перевізник виконує перевезення вантажів Замовника на підставі письмової заявки Замовника, наданої Перевізнику будь-яким зручним способом.

  2.2 Заявка подається не піднято ніж за 36 годин до подачі автотранспортного засобу під навантаження.

  2.3 У випадку якщо заявка містить недостатньо інформації, пов'язаної з виконанням послуг за цим договором, Перевізник повинен повідомити Замовника про призупинення дії заявки до отримання недостатньої інформації. Після надання Замовником на вимогу Перевізника необхідної інформації дію заявки відновлюється.

  2.4 У випадку неможливості виконання заявки Перевізник протягом однієї години після її надходження, зобов'язаний повідомити Замовника про неможливість її виконання. В іншому разі заявка вважається прийнятою до виконання.

  2.5 Перевізник зобов'язаний:

  2.5.1 Протягом однієї години з моменту отримання заявки визначити кількість і тип автотранспортних засобів для здійснення перевезення в залежності від обсягу та характеру вантажу.

  2.5.2 Забезпечити своєчасну подачу автотранспортних засобів у пункт навантаження, зазначений Замовником.

  2.5.3 Подати під навантаження справні автотранспортні засоби, придатні для сохранной перевезення зазначеного в заявці вантажу і відповідають санітарним вимогам при перевезеннях харчових продуктів.

  2.5.4 В обумовлений Сторонами термін доставити ввірений йому Замовником вантаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (вантажоодержувачу).

  2.6 Замовник зобов'язаний:

  2.6.1 Своїми силами і засобами здійснювати розвантаження автомашин у пунктах призначення, не допускаючи простою автотранспортних засобів під навантаженням і вивантаженням понад установлені граничні норми часу.

  2.6.2 Попередньо підготувати вантаж до перевезення, підготувати супровідні документи, а також у разі необхідності перепустку на право проїзду до місця призначення і вивантаження вантажів.

  2.6.3 Утримувати вантажно-розвантажувальні майданчики та під'їзні шляхи до них у справному стані для здійснення в будь-який час безперешкодного пересування автотранспортних засобів.

  2.6.4 Забезпечити своєчасне та повне оформлення у встановленому порядку дорожніх листів і товарно-транспортних накладних.

  3. Розрахунки сторін

  3.1 Оплата за цим договором здійснюється Замовником попередньо шляхом переказу коштів на рахунок Перевізника. Дата отримання коштів підтверджується перевізником у письмовому вигляді.

  3.2 Сума, що підлягає оплаті за надані Перевізником транспортні послуги, визначається домовленістю Сторін відповідно до тарифів Перевізника і становить ________ рублів _______ копійок (з урахуванням ПДВ).

  3.3 Витрати, необхідні для перевезення вантажів через платні мости, дороги, в'їзди, екологічні пости, митниці тощо, оплачуються Замовником за пред'явленням підтверджуючих документів (квитанції, чеки).

  3.4 Якщо Замовник, супроводжуючи вантаж, частина витрат оплачує своїми коштами, то оплата за рейс узгоджується Сторонами при передачі заявки письмово з докладним викладом у Заявці умов, не передбачених цим договором.

  3.5 У випадку відмови Замовника від виконання заявки до 18 години дня, що передує дню її виконання, Перевізник повертає оплачені грошові кошти з утриманням 10% від сплаченої суми.

  3.6 Сума, що підлягає оплаті за надані Перевізником додаткові послуги, визначається таким чином:

  3.6.1 Вантажно-розвантажувальні роботи оплачуються за тарифом на підставі актів виконаних робіт (послуг).

  3.6.2 Додаткові послуги, пов'язані із залученням сторонніх автотранспортних засобів відповідно до п.1.2 цього договору, визначаються в розмірі 10% від суми, зазначеної в п.3.2 цього договору.

  3.6.3 санобробка автотранспортного засобу для перевезення харчових продуктів оплачується за тарифом.

  3.7 Документами, що підтверджують виконання послуг, є підписані Замовником шляхові листи, розписки про виконання робіт (послуг), акти додаткових робіт, послуг, узгоджені заявки.

  3.8 Тарифи на перевезення вантажів та інші послуги можуть змінюватися у зв'язку зі збільшенням собівартості перевезень, а також іншими обставинами, що визначають рівень цін. Перевізник залишає за собою право змінювати чинні тарифи, попередивши про це Замовника письмово.

  3.9 Якщо Замовник за своїм недогляду не відзначив фактичний час прибуття або вибуття автомобіля в дорожньому листі, Перевізник при розрахунку плати за транспортні послуги приймає за основу час виходу автомобіля з місця стоянки і час повернення автомобіля на місце стоянки.

  3.10 За порушення терміну оплати Замовник сплачує пеню в розмірі 0,2% від суми платежу за кожний день прострочення.

  4. Умови приймання-здачі вантажу і перевезення

  4.1 При прийманні вантажу до перевезення водій Перевізника пред'являє, а Замовник перевіряє документи, що засвідчують особу Перевізника, і подорожній лист, завірений печаткою Перевізника.

  4.2 Прийом вантажу до перевезення здійснюється на підставі оформленої Замовником в 4 примірниках товарно-транспортної накладної установленої форми, яка є основним перевізним документом. Вантаж, не оформлений товарно-транспортної накладної, Перевізником до перевезення не приймається.

  4.3 У разі якщо вантаж не супроводжується представником вантажоодержувача чи власника вантажу, матеріальна відповідальність за збереження вантажу під час його перевезення покладається на Перевізника.

  4.4 При виявленні недостачі або пошкодження товару, які виникли під час перевезення, Замовник оформляє акт при прийманні вантажу, на підставі якого Перевізник відшкодовує збитки.

  5. Дія договору. Зміна і доповнення умов договору

  5.1 Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами.

  5.2 Протягом дії цього договору Сторони вправі вносити зміни та доповнення. Зміни та доповнення до цього договору, складені в письмовій формі і підписані Сторонами є його невід'ємною частиною.

  6. Прикінцеві положення

  6.1 Цей договір може бути розірваний за ініціативою однієї зі Сторін. При цьому необхідно повідомити іншу Сторону в письмовому вигляді не пізніше ніж за 30 днів.

  6.2 Суперечки та розбіжності, що виникли при реалізації Договору, вирішуються по можливості шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір або розбіжність не вдасться вирішити шляхом переговорів, кожна зі Сторін має право передати такий спір або розбіжність на розгляд суду, до підвідомчості та підсудності якого належать спори з цього Договору.

  6.3 За заподіяний у зв'язку з виконанням цього договору збитки Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства РФ.

  6.4 Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, обидва примірники мають однакову юридичну силу.

  7. Реквізити та підписи Сторін

  Перевізник: Замовник:

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

  _____________________ _____________________

  (П.І.Б., підпис) (П.І.Б., підпис)

  М.П. М.П

   1. Шляхова документація на перевезення вантажу

  Заповнена колійна документація наведена в додатку до даної курсової роботи: Подорожній лист 4П - для перевезення дерну на кільцевому маршруті, а 4С - для перевезення лісу круглого напівсухого на маятниковому, товарно-транспортна накладна.

   1. Графіки руху автомобілів на маршрутах

  При побудові графіків руху автомобілів враховується кількість обертів на кожному маршруті. Випуск автомобілів з ​​АТП проводиться з інтервалом у 5 хвилин. Час на обід 1 година.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Транспорт | Курсова
  253.4кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Вантажні перевезення та їх планування
  Морські вантажні перевезення Приморського краю
  Міжнародні автомобільні перевезення
  Міжнародні автомобільні перевезення
  Автомобільні дороги
  Автомобільні двигуни
  Автомобільні експлуатаційні рідини
  Автомобільні дороги США
  Автомобільні дизельні палива
  © Усі права захищені
  написати до нас