Валютні операції банків

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Доповідь
(Слайд 1) Шановні члени Державної атестаційної комісії! Вашій увазі пропонується дипломна робота на тему: «Валютні операції банку (на прикладі АТ« Казкоммерцбанк »)».
(Слайд 2) Актуальність теми дослідження визначається тим, що знання техніки проведення валютних операцій на ринку дозволяють банкам і учасникам зовнішньоторговельних угод страхуватися від валютних ризиків, уникати необгрунтовані втрати іноземної валюти, отримувати додатковий прибуток на спекулятивній грі і різниці курсів.
(Слайд 3) Метою даної дипломної роботи є розкриття сутності валютних операцій комерційного банку.
Серед завдань найбільш важливими представляються:
Ø вивчити теоретичні аспекти проведення валютних операцій комерційними банками;
Ø проаналізувати внутрішній валютний ринок країни;
Ø проаналізувати валютні операції Казкома;
Ø розглянути основні шляхи страхування валютного ризику.
(Слайд 4) Об'єктом дослідження є АТ «Казкоммерцбанк». Предметом - валютні операції Банку.
У результаті проведеного дослідження були зроблені наступні висновки:
(Слайд 5) Тенге буде зміцнюватися (курс знижуватися): на тлі пониження прогнозів аналітиками, поточних заяв, збільшення форвардного спреду, збільшення обсягів торгів на біржі можна припустити, що в найближчий квартал курс знизитися до рівня 142-140. А в середньостроковій перспективі, можливо, дійде і до 135-130. Думаю, що різкого стрибка курсу, як у лютому 2009 року, не відбудеться і весь рух буде плавним. Протилежним сценарієм, при якому ревальвації тенге до долара США не відбудеться, є різке зміцнення курсу долара і падіння цін на нафту нижче рівня $ 60-65 за барель.
(Слайд 6) Для населення пріоритет зберігання вільних коштів в іноземній валюті традиційно обумовлений її високою надійністю, тобто тим, чим не може похвалитися казахстанський тенге. Наявність же прийнятних процентних ставок за валютними вкладами фізичних осіб стимулює населення відмовлятися від зберігання заощаджень у формі готівкових грошей. З таблиці видно, що в 2007 році клієнти Казкома вважали за краще зберігати свої кошти в казахстанських тенге (60,6%); в 2008 році їх частка знизилася до 45,32% і велику частку склала валюта долар США (49,17%). До кінця 2009 року більшу частку коштів клієнти зберігали в тенге - 49,55%, і 43,08% коштів зберігалося в доларах США.
(Слайд 7) У таблиці представлена ​​динаміка операцій з похідними фінансовими інструментами за три роки: Валютний своп; Процентний своп; Спот; Опціон; Форвардні контракти; Своп на цінні папери.
За 2009 рік прибуток від неефективної частини хеджування склала 730 млн. тенге (2008 р.: збиток від неефективної частини хеджування склав 186 млн. тенге, 2007 р.: нуль).
Станом на 31 грудня 2009 р., сукупна сума нереалізованих доходів, відстрочена в резерві хеджування, що відноситься до крос-валютних свопів, склала 975 млн. тенге (2008 р.: загальна сума нереалізованих збитків склала 11,034 млн. тенге, 2007 р.: нуль).
Станом на 31 грудня 2009 р., сукупна сума нереалізованих витрат, відстрочена в резерві хеджування, що відноситься до процентних свопів, склала 2,144 млн. тенге (2008 р.: 2,363 млн. тенге, 2007 р.: нуль).
У результаті здійснення конверсійних операцій теоретично всі учасники угоди мають можливість застрахувати свої валютні ризики і навіть отримати додатковий прибуток у разі сприятливої ​​для них динаміки валютного курсу. В умовах плаваючих валютних курсів ф'ючерсні котирування валют піддаються значним і часто непередбаченим змінам, що робить завдання правильного прогнозування валютного курсу важко вирішуваною.
(Слайд 8) Розглянемо приклад конверсійної операції (форвардний контракт).
Приміром, імпортеру з Казахстану через 1 місяць на 15.12.2009 необхідно 1 000 000 доларів для оплати продукції, яка буде поставлена ​​від американського експортера. Так як імпортер побоюється підвищення курсу долара, він вирішує застрахуватися, уклавши форвардний контракт з ОА «Казкоммерцбанк». Банк проводить котирування курсу долара до казахстанського тенге по форвардній угоді з терміном погашення 1 місяць. При продажу на форвардної основі у банку виникне заборгованість, і як наслідок банк буде мати коротку позицію в доларах. Виникне ризик, пов'язаний з відкритою позицією. Банк хоче застрахувати цей ризик. Страхування відбувається за допомогою двох варіантів: за допомогою комбінації процентної та валютної угод або форвардної угоди на міжбанківському валютному ринку. Так як на форвардний курс впливають відсоткові ставки, то для того, щоб розрахувати форвардний курс банк буде керуватися першим варіантом страхування, а саме комбінацією процентної та валютної угод:
Курс спот на 15.11.2009 USD / KZT - 146,81 147,32
Процентна ставка на 1 місяць: по доларах - 5,99%; по тенге - 8,50%
Банк бере кредит в тенге, рівний 27531000 тенге за курсом спот для купівлі 1 000 000 доларів.
Відсотки по кредиту = 27 531 000 * 0,085 * 30/360 = 195 011 тенге за 1 місяць.
При погашенні кредиту банку потрібно виплатити 27726011 тенге.
Далі банк купує долари, щоб закрити валютну позицію. Оскільки банку долари не потрібні протягом 1 місяця (коли вони будуть поставлені імпортеру), він розмістить їх на міжбанківському валютному ринку на одномісячний період під 2,76% річних і отримає відсотки:
Відсотки за депозитом = 1 000 000 * 0,0599 * 30/360 = 4992 доларів за 1 місяць. Тобто через 1 місяць банк виплачує 27726011 тенге і отримує 1004992 доларів.
Потім банк вибирає для себе один з варіантів покриття валютного ризику: або комбінацію процентної та валютної операцій або укладення угоди по меншій форвардним курсом. Банк вирішує компенсувати клієнтську операцію на міжбанківському валютному ринку за допомогою укладання форвардної угоди, зігравши на різниці курсів.
(Слайд 9) На міжбанківському валютному ринку форвардний курс USD / KZT склав 146,81 (Додаток). Уклавши міжбанківську угоду, банк отримає прибуток від страхування.
Отже, при проведенні цих операцій банк отримує прибуток рівну
147 320 000 -146 810 000 = 510 000 тенге.
З використанням форвардних контрактів здійснюються також операції своп. Свопи дозволяють так само, як і форвардні угоди, страхувати валютні ризики, тобто зменшувати можливі збитки в результаті несприятливих змін економічного середовища, і, по друге отримувати додаткові доходи, приймаючи на себе процентний ризик, співрозмірний з очікуваним прибутком.
(Слайд 10) З метою здійснення контролю, обмеження та управління валютними ризиками Казки використовує наступні ліміти валютних позицій:
- Станом на кінець кожного операційного дня сумарна величина всіх довгих (коротких) відкритих валютних позицій не повинна перевищувати 20% від власних коштів Казкома.
(Слайд 11) Станом на кінець кожного робочого дня розраховуються наступні звітні показники:
- Сукупна балансова позиція;
- Сукупна Позабалансова позиція;
- Відкрита валютна позиція;
- Балансуюча позиція в тенге.
Таким чином, можна сказати, що витрати на хеджування дуже не значні в порівнянні з сумою хеджуються контрактів. Метою хеджування є не отримання додаткового прибутку, а зниження ризику потенційних втрат. Тому ефективність хеджування можна оцінювати тільки з урахуванням основної діяльності Банку. Добре побудована програма хеджування зменшує не тільки ризик а й витрати за рахунок вивільнення ресурсів Банку.
Таким чином, в даній дипломній роботі вивчені теоретичні питання, що стосуються валютних операцій, дана характеристика здійснюваним валютних операцій Казкома, а так само розглянуті основні методи страхування валютних ризиків.
Якісні результати АТ «Цеснабанк»
За поточний період Банк удосконалив свою продуктову лінійку, представивши своїм клієнтам ряд нових продуктів і послуг, серед яких депозити, програми кредитування, система швидких грошових переказів та ін У жовтні Банком отримана нова ліцензія, що відкриває можливість для додаткових видів операцій з дорогоцінними металами.
- Запуск власного процесингового центру. Його впровадження дозволило знизити вартість здійснення банківських операцій з платіжними картками та розширити спектр пропонованих послуг.
- Робота над удосконаленням системи ризик-менеджменту. Нова методика дозволила більш чітко діагностувати кредитні ризики, оптимізувати операційні витрати, а значить надавати своїм клієнтам більш зручні та дешеві фінансові продукти.
- Участь у державних програмах підтримки економіки Казахстану. Банку вдалося зарекомендувати себе, як надійного партнера в рамках співпраці за програмами АТ ФНБ "Самрук-Казина» і АТ ФРП «Даму».
Підсумки 2009 року по неаудованої консолідованої фінансової звітності
Активи за станом на 31.12.2009 р. склали 175 млрд. тенге, збільшившись з початку року на 30%. Власний капітал Цеснабанка склав 16 млрд. тенге.
За рахунок позик, виданих корпоративним клієнтам, позичковий портфель Банку з початку 2009 року збільшився на 21%, досягнувши 105 млрд. тенге. Частка безнадійних кредитів склала всього 4%.
Зобов'язання Банку рівні 160 млрд. тенге, збільшившись протягом року переважно за рахунок залучених коштів від АТ ФРП «Даму» у розмірі 5,2 млрд. тенге і від АТ ФНБ "Самрук-Казина» - 4,2 млрд. тенге.
Депозити, випущені в обіг цінні папери та поточні рахунки клієнтів залишаються стабільним джерелом фондування (95% від усіх зобов'язань Банку) та становлять за підсумками 2009 року 119 млрд. тенге. Обсяг залучених строкових депозитів населення склав 34 млрд. тенге, що на 33% більше в порівнянні з початком року.
Частка депозитів юридичних осіб в загальній депозитної базі Банку склала 59%, фізичних осіб - 41%.
Чистий дохід Цеснабанка за підсумками 2009 року склався в сумі 1,7 млрд. тенге.
Таким чином, за розміром чистого доходу серед БВУ Цеснабанк знаходиться на 4 місці.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Презентація
20.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Валютні операції комерційних банків
Валютні операції банків з векселями
Валютні операції та зовнішньоекономічна діяльність банків
Валютні операції комерційних банків проблеми та перспективи розвит
Валютні операції комерційних банків проблеми та перспективи розвитку
Валютні операції банку та валютні ризики
Валютні операції банку та валютні ризики
Міжнародні валютні ринки міжнародні валютні операції і валютне регулювання
Валютні операції 2
© Усі права захищені
написати до нас