Валютний курс 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст:
Введення.
1. До історії питання: валютний курс в епоху металевого обігу.
2. Поняття котирування; види валютних курсів.
3. Динаміка валютних курсів і фактори, на неї впливають.
Висновок.
Додаток.
Список літератури.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Введення.
Перш за все, визначимо базове поняття роботи. Валютний курс - це ціна грошової н ої одиниці однієї країни , виражена в грошовій е д иниц е іншої країни, то ес ть співвідношення, на основі то якого происх про дит обмін валю т різних країн. Таким чином, валютний курс - це ціна однієї валюти, виражена в іншій валюті. Зазвичай він показує, скільки одиниць валюти будь-якої країни потрібно для покупки однієї одиниці іноземної валюти. Однак у деяких випадках, наприклад, у Великобританії, валютний курс виражається в кількості одиниць іноземної валюти, яке можна купити на одну одиницю іноземної валюти. Зазвичай валютний курс буває представлений у вигляді двох показників - ціни купівлі і ціни продажу. Різниця між цими двома курсами становить прибуток, або комісію, отримувану організацією, що здійснює обмін.
Курс іноземної валюти виступає як рівноважна ціна, як точка перетину кривих попиту та пропозиції. У Додатку ми привели графік валютного курсу долара в рублях, який по суті справи тотожний графічним зображенням ринкових товарних цін.
Що ж лежить в основі валютного курсу ? Який його вартісної стрижень? Які фактори визначають його рівень? Р про ль такий основи в різні історичні періоди змінювалася, про т ражая при цьому ев про Люцію світового господарства. Для того, щоб відповісти на поставлені питання, доведеться зробити невеликий історичний екскурс.
1. До історії питання: валютний курс в епоху металевого обігу.
В епоху металевого обігу, яка була до пер виття світової війни в класичному вигляді, в основі прирівнюються н ивания національних грошових одиниць друг до друга лежало сопостав л ення їх монетних паритетів. Монета - певна количе ст під металу, до те рому додана якась форма і який забезпечений шт емпелем, що засвідчує вагу і пробу. У 268 р. до н.е. римський сенат устано д мул монетний двір на капит про ською пагорбі, біля храму богині Ю н они-Монети. Звідси і походить термін "монета". А монетним паритетом називається з про тношенія вагового до про кількостей з про л про та чи срібла, сод е ржащегося в порівнюваних між собою різних національних грошових одиницях. В умовах металевого про бр ащенія валютний курс до про Леба навколо паритету.
Однак ринковий валютний курс може і не збігатися з монетним паритетом, бо він залежить від співвідношення попиту і пропозиції на ту чи іншу валюту. Якщо в даній країні попит на іноземних н ті девізи (гроші, чеки, Векс л я) перевищив і т їх пропозицію, то курс її валюти впаде нижче мо н етного паритету. Якщо ж попит на девізи виявиться ме н ьше, ніж їх пропозиція, то валют н ий курс підніметься вище монетного пар і тета.
Від чого ж залежить співвідношення н ие попиту та пропозиції на іноземні девізи? У кожен даний момент воно визначається станом платіжного балансу країни. Якщо цей баланс пасивний, то її попит на іноземну валю т у перевищить пропозицію і курс її валюти впаде нижче монетного паритету. Навпаки, коли країна має активний платіжний баланс, то попит на іноземну валюту буде нижче її пропозиції і курс її валюти підніметься вище монетного паритету. Як бачимо, погіршення платіжного балансу країни призводить до падіння ва л ютного курсу, а його поліпшення - до підвищення цього курсу.
Коливання ринкових валютних курсів при золотий валюті монетних паритетів під впливом співвідношення попиту і пропозиції, що залежить від стану платіжного балансу, не могли бути значними. Справа в тому, що при вільному вивезенні золота його власники не стануть купувати іноземну валюту за курсом, який набагато перевищував би монетний паритет, а воліють переслати за кордон золото. У зв'язку з цим валютний курс при золотому стандарті міг відхилятися від монетного паритету лише На суму витрат з пересилання золота з однієї країни в іншу. Оскільки сума цих витрат складу л яла 0,5% перекладного золота, то валютний курс міг відхилятися від монетного паритету приблизно на таку величину.
Межі відхилення валютних курсів від монетних паритетів, визначається величиною витрат з транспортування золота з однієї країни в іншу, називаються золотими точками. Існували верхня і нижня золоті точки. Так, максимальний курс валюти даної країни в умовах золотого стандарту дорівнював монетному паритетом плюс вартість пересилання золота і називався верхній, або імпортної, золотою точкою. Це пов'язано з тим, що коли курс валюти підвищувався до верхньої золотої точки, то починався приплив золота в країну. Навпаки, мінімальний курс валюти даної країни при золотому стандарті дорівнював монетному паритетом за вирахуванням вартості пересилання золота і називався нижній, або експортної, золотою точкою, тому що при її досягненні починається відплив золота з країни.
2. Поняття котирування; види валютних курсів
Що називається валютним курсом, ми з'ясували. Тепер визначимо поняття «котирування». Встановлення е до у рса іноземних валют в національній (або навпаки) називається котируванням валют. У сучасних умовах котирування здійснюється державними (національними) і найбільшими комерційними банками. Є два мето д а котирування: пряма і непряма.
При прямій кіт і ровке , прийнятої в більшості країн світу, в тому числі і в Російській Федерації, 1,100 або 1000 грошових одиниць іноземної валюти виражається в національних валютах. Наприклад, 1 долар США дорівнює 4500 крб., 10 японських ієн рівні 350 руб, 1 англ. фунт стерлінгів 1, 444 ам. долара. При побічно й кіт і ровке , прийнятої в Англії і частково в США, за «основу» береться національна валюта даної країни (в Англії 1 а.ф.ст. дорівнює 2,350 німецької марки, 1 а.ф.ст. дорівнює 7,968 франц. франка і т.д.).
Існують курси продажу і курси покупки, різниця між якими становить прибуток банку з валютних операцій. К у р з продажу - це курс, за яким банки продають іноземну валюту за національну. К у рс пок у ПКІ - це курс, за яким банки купують іноземну валюту за національну.
При прямій котирування курс продажу більш високий, ніж курс покупки. Наприклад, у Нью-Йорку 1 ф.ст. = 1,46 ам.долл. (Курс продажу) та 1 ф.ст. == 1,44 ам.долл. (Курс купівлі).
Розрізняються валютні курси і за видами платіжних документів: курс телеграфного переказу, курс поштового переказу, курс чеків, курс векселів (тратт) і т.д.
Курс, позначений у котируваннях, як правило, відноситься до телеграфного перекладу, і на його основі визначаються курси інших платіжних засобів, курси яких нижче телеграфного перекладу.
У котирувальних таблицях в зарубіжних країнах показуються курси готівкових касових операцій, тобто коли операція здійснюється негайно. Окремо наводяться курси по валютних операціях на строк (тобто обмін валют буде зроблений через якийсь час), які, як правило, відрізняються від касових операцій, оскільки попит і пропозиція валют змінюється і після закінчення обумовленого часу курс може або підвищитися, або знизитися.
До середини 70-х років основою валютного курсу, навколо якої він коливався, служив валютний паритет, який представляв собою співвідношення двох порівнюваних валют за кількістю містився в них золота. Золотий вміст валют встановлювалося законодавчим порядком майже в кожній країні. В даний час золотий вміст валют (у тому числі і рубля) не встановлюється законодавчо, і валюти не обмінюються на золото, а на існуючих ринках золота воно продається як товар і його ціна коливається від попиту і пропозиції.
У сучасних умовах валютний паритет, встановлений у ряді країн - це визначається законодавчим порядком відношення національної валюти до валюти іншої країни. Наприклад, до долара США, англійського фунта стерлінгів або до умовної валюті - СДР або СПЗ (спеціальні права з аімствованія). Ринковий валютний курс коливається в залежності від різних обставин навколо цього валютного паритету. Безпосередніми причинами, що викликають зміни валютного курсу, є стан попиту і пропозиції на валютному ринку національної валюти і валют інших країн і співвідно ш ение купівельних спроможностей національної та інших валют капіталістичних держав.
Розрізняються фіксовані валютні курси, які коливаються у вузьких рамках (1-2%), плаваючі валютні курси, що змінюються в залежності від ринкового попиту і пропозиції без встановлених меж, і їх різновиди.
У залежності від покупки і продажу валюти розрізняють також декілька видів валютних курсів.
У залежності від покупки і продажу валюти розрізняють існування декількох видів валютних курсів.
Курс покупця. За цим курсом банк придбають валюту. Наприклад, курс 16,2200 рубля за 1 долар означає, що банк готовий купити у клієнта певну суму доларів за ціною 16,2200 за одиницю американської валюти. Це співвідношення може зберігатися протягом відносно тривалого часу, але залежно від фінансової ситуації воно може змінюватися і протягом одного дня.
Курс продавця. За цим курсом банк продає валюту. Наприклад, курс продавця 16,4300 рубля за 1 долар означає, що даний банк готовий продати клієнтові запитувану суму доларів за 16,4300 рубля за кожну одиницю американської валюти. Курс продавця завжди вище курсу покупця. Різниця між курсом продавця і курсом покупця становить прибуток банку у валютних операціях. Можливість отримання цього прибутку виникає внаслідок того, що банки фактично займають на валютних ринках монопольне становище щодо переважної числа юридичних і фізичних осіб, і, користуючись цим положенням, намагаються продати іноземну валюту за більш високим курсом, а купити її на свою національну валюту за більш низьким курсом.
Середній курс. Він являє собою середню арифметичну курсу продавця і курсу покупця. Середній курс використовується при економічних зіставленнях за певний час, а також у зовнішньоторговельних контрактах для встановлення курсів валют або методів їх перерахунку. Середній курс використовується для орієнтування і дилерами валютних ринків.
Крос-курс являє собою співвідношення двох валют, яке визначається з їх курсів по відношенню до будь-якої третьої валюти. З кінця 50-х рр.. цього століття такою третьою валютою є, як правило, американський долар. Так от, якщо бакинський банк хоче отримати крос-курс азербайджанського маната до іранського ріалу, то він при цьому буде виходив »з традиційних валю т них курсів обох цих валют до а м еріканскому д ол лару. В з р едине 1998 р. за 1 американський долар на валютному ринку давали 3950 азербайджанських манатів і 3000 іранських ріалів. Враховуючи ці дані, курс азербайджанського маната до іранського ріалу встановлений шляхом пропорції 3000: 3950, тобто він дорівнював 0,7594. Іншими словами, за 100 азербайджанських манатів бакинський банк на валютному ринку міг отримати 75,94 іранського матеріалу.
3. Динаміка валютного курсу та фактори, на неї впливають.
На динаміку валютного курсу впливають різного роду фактори, які поділяються на кон'юнктурні і довгострокові. Про т мітимо деякі з них.
На співвідношення попиту та пропозиції на валюту, тобто на динаміку її курсу сі з тематично впливають довготривалі економічні тенденції. По-перше, на динаміку валютного курсу даної країни визначальний вплив надає конкурентоспроможність її товарів на світових ринках, зміна якої в кінцевому рахунку обумовлено рівнем ті х ники і технології її виробництва. Ви з окаянний конкурентоспроможність забезпечує форсування її експортувати, коли т а і тим самим стимулює приплив іноземної валюти. Така ситуація сприяє підвищенню валютного курсу д е ніжною одиниці даної країни.
По-друге, на рівень валютного курсу національної грошової одиниці даної країни сильно впливає інфляція, яка яв л яется від р Ажен диспропорції між грошовою масою і товарним пре д ня, що складається в країні в ході розвитку макроекономічних процесів. У країні з високим рівнем інф л яціі курс її грошової од і Ниці буде знижуватися відносно валют країн з більш низьким темпом інфляції. Знецінення національної валюти стимулює зростання внутрішніх цін протягом прод про лжітельного часу. Послідовне підвищення внутрішніх цін у порівнянні з цінами на ринках інших країн зменшує прагнення іноземців купувати товари і послуги в країні з високими темпами інфляції. Внаслідок цього слабшає приплив іноземної валюти в дану країну і відбувається знецінення її валюти, тобто знижується її валютний курс.
По-третє, рівень валютного курсу тісно пов'язаний зі станом національного фінансового ринку. Якщо в краї н е складається складна економічна ситуація, коли іноземні інвестори починають терміново реалізовувати акції місцевих підприємств та державні облігації і вивозити капітал за кордон, то в цьому випадку обмінний курс національної грошової одиниці даної країни впаде нижче паритету купівельної спроможності валюти. Навпаки, якщо в даній країні відбудеться підвищення процентних ставок і покращиться загальне економічне становище, то почнеться приплив іноземного капіталу, що в кінцевому рахунку буде сприяти підвищенню валютного курсу грошової одиниці даної країни.
На коливання валютних курсів різних національних грошових одиниць впливає і держава. Якщо воно проводить політику стимулювання експорту, то її результатом може стати позитивне сальдо платіжного балансу країни, що неминуче позначиться на підвищенні обмінного курсу національної валюти цієї держави. У протилежному напрямку буде діяти державна політика неадекватного збільшення бюджетних витрат та грошової маси в обігу країни. У цьому випадку відбудеться зростання дефіциту платіжного балансу, зменшення резервів іноземних коштів і в кінцевому рахунку призведе до здешевлення національної валюти даної держави.
Крім довгострокових економічних чинників на коливання валютних курсів впливають багато кон'юнктурні чинники, пов'язані з політичною ситуацією в країні. Обмінний курс валюти, як показала практика багатьох країн, залежить від того, як песимістично чи оптимістично налаштований суспільство по відношенню до внутрішньої чи зовнішньої політики. Так, проведені у свій час у країнах Західної Європи референдуми про входження в Європейську валютну систему привели до помітних коливань валютних курсів ряду цих країн. У поєднанні з політичними факторами на коливання валютних курсів надають суще ственно вплив війни, стихійні лиха, великі соціальні конфлікти і революції.
Крім того, епізодичний вплив на валютний курс можуть надати відкриття нових родовищ природних копалин. Наприклад, виявлення родовищ нафти біля берегів Великобританії послабило її залежність від імпорту цієї життєвого продукту і навіть дало змогу їй експортувати нафту. Це позитивно позначилося на платіжному балансі країни і призвело до більш стійкого положення англійської валюти.
Визначення поточного валютного курсу фактично у великій мірі залежить від валютних дилерів - посередників і спекулянтів, які здійснюють операції з валютою на валютних ринках. Їх поведінка формується під впливом більш-менш раціональних очікувань. Велику роль в цих очікуваннях грають передбачувані зміни в економічній політиці уряду або в інших сферах діяльності. Ці зрушення дають підстави внести корективи в ті прогнози, які були складені на основі аналізу дії основних ринкових сил у цій країні. Прогнозування змін валютного курсу передбачає врахування минулому його динаміки, знання економічної ситуації та наявність здатності вчасно розглянути якісні зрушення в економіці та фінансах. Дилери, складові прогноз динаміки валютного курсу, повинні знати психологію як окремих особистостей, так і всієї маси людей, що беруть участь у валютних операціях.
Висновок.
Підводячи підсумки роботи, відзначимо, що валютний курс - це ціна однієї валюти, виражена в іншій валюті. Розрізняють такі види валютних курсів: фіксований, плаваючий, курс продавця, курс покупця, середній курс, крос-курс. Валютні курси та валютні паритети є складовими елементами міжнародної валютно-фінансової системи. Множинність факторів, що впливають на курси валют, викликає їх різкі коливання, що має великий вплив на зовнішньоекономічну діяльність фірм і підприємств. Наприклад, зниження валютного курсу приводить до того, що експортери при обміні виручки в іноземній валюті на національну отримують її більше, ніж раніше. З урахуванням цієї обставини вони мають можливість знижувати ціни на свої товари на світовому ринку, виражені в іноземних грошових одиницях. Це посилює конкурентоспроможність товарів даної країни на світових ринках і тим самим сприяє експорту її товарів і послуг.
Додаток.
Графік валютного курсу долара в рублях.
ціни (курси) Пропозиція
$ (Rb) 6000
5000
4000 е
3000 Попит       
2000
1000
                                                                                      Обсяг продажів
100 200 300 400 500 600 700 (тис. дол)
Точка е - рівноважна ціна або курс долара в рублях. Позначення валютного курсу через е походить від англійського exchange - тут у сенсі курсу валютного обміну.
Список літератури:
1. Бункин М.К., Скменов А.М. Основи валютних відносин. М., 2000.
2. Шалашова М.Т., Шалашов В.П. Валютні розрахунки та бухгалтерський облік валютних операцій при експортно-імпортних комерційних операція
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Реферат
37.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Валютний курс
Валютний курс
Валютний курс 3
Валютний курс та його регулювання
Міжнародна торгівля та валютний курс
Валютний курс поняття і характеристика
Валютний курс в Республіці Казахстан
Валютний курс і грошові показники
© Усі права захищені
написати до нас