Валентність

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Тема: Валентність

Мета: Дати учням поняття про валентності як властивості атомів приєднувати певне число атомів іншого елемента, навчити їх визначати валентність елементів за формулами їх сполук.
Завдання: 1) Освітні:
-Домогтися засвоєння поняття валентність;
-Навчити визначати валентність елементів за
формулами їх сполук;
-Повторити, поглибити знання про будову речовини;
2) Виховні:
-Доповнити світогляд учнів знаннями про валентності;
-Продовжити естетичне виховання;
3) Розвиваючі:
-Продовжити розвиток окремих логічних операцій і логічного мислення в цілому;
-Продовжити розвиток пізнавального інтересу.
Тип уроку: Вивчення нового матеріалу
Структура
Уроку: 1) Повторення пройденого матеріалу не на оцінку. (2 хв.)
2) Актуалізація знань. (1 хв)
3) Вивчення нового матеріалу. (20-25 хв)
4) Закріплення нового матеріалу. (7 хв)
5) Домашнє завдання. (2-3 хв)
6) Підведення підсумків. (1-2 хв)
Методи
організації
навчання: Пояснювально-ілюстративні:
-Усний виклад;
-Розповідь;
-Робота з літературою;

Обладнання

і
реактиви: На демонстраційному столі шаростержневие моделі речовин, таблиця "Постійні значення валентності деяких елементів".
Хід уроку:

Вчитель: Добрий день!

Почнемо наше заняття з повторення, пройденого ма-теріалу. Скажіть, які за складом речовини ви знаєте?
Учень: Речовини бувають прості і складні.
Вчитель: А чим вони різняться?
Учень: Прості речовини складаються з атомів одного виду, а складні з атомів різного виду. У хімічних реакціях складні речовини можуть розкладатися з утворенням декількох інших, а прості немає.
Вчитель: Чим різняться складні речовини і суміші?
Учень: Відмінність складних речовин від сумішей полягає в тому, що суміші можуть включати в себе кілька речовин як складних, так і простих.
Вчитель: Порівняйте молекулу води і молекулу пероксиду водню H 2 O 2 по їх відносним молекулярним масам.
Учень: Відносна молекулярна маса води дорівнює
18 г / моль, а відносна молекулярна маса пероксиду водню дорівнює 34 г / моль.
Вчитель: Розрахуйте масову частку кисню в пероксид водню.
Учень: M r (H 2 O 2) = 1 * 2 +16 * 2 = 34 (г / моль).
34 мас. ч. пероксиду водню відповідають 1
32 мас. ч. кисню відповідають x
34:32 = 1: x
x = 32 * 1 / 34 = 0,9412, або 94,12%
Вчитель: Молодці! Бачу, що ви добре засвоїли матеріал попередніх занять. Тепер розкажіть про якісний і кількісний склад цих речовин (формули на дошці в стовпчик) HCl, H 2 O, NH 3, CH 4.
Учень: HCl-складається з одного атома водню і одного атома хлору;
H 2 O-складається з двох атомів водню і одного атома кисню;
NH 3-складається з трьох атомів водню і одного атома азоту;
CH 4-складається з чотирьох атомів водню і одного атома вуглецю;
Вчитель: Добре. Зараз же виникає питання-проблема: чому атоми різних елементів утримують неоднакове число атомів водню? Мабуть, атоми мають різною здатністю в цьому відношенні. Сьогодні про це ми і дізнаємося, тема уроку "Валентність" (тема пишеться на дошці). Як видно з наведених прикладів, атоми елементів хлору, кисню, азоту, вуглецю володіють властивістю приєднувати не будь-яке, а тільки певне число атомів водню. Такою ж властивістю володіють і інші елементи в різних сполуках. Може хто-небудь спробує дати визначення валентності?
Учень: Валентність-це властивість атомів хімічного елемента приєднувати певне число атомів інших хімічних елементів.
Вчитель: Молодець, правильно. Зверніть увагу на те, що атоми різних елементів можуть приєднувати різне число атомів водню, а кожен атом водню, у свою чергу, утворює зв'язок лише з одним атомом іншого елемента. Звідси випливає висновок про найменшою валентності водню. У всіх з'єднаннях вона постійна і її значення прийнято вважати за одиницю. Запишіть це в зошит.
(Записую на дошці, а учні в зошити)
HCl-атом хлору утримує один атом водню, хлор одновалентен
H 2 O-атом кисню утримує два атоми водню, кисень двухвалентен
NH 3-атом азоту утримує три атоми водню, азот трьохвалентний
CH 4-атом вуглецю утримує чотири атома водню, вуглець чотиривалентним
(Одночасно демонструю шаростержневие моделі молекул цих речовин, і пишу їх структурні формули)
Тепер ми розглянемо, як визначати валентність елементів. У будь-якій речовині, що складається з двох елементів (такі сполуки називаються бінарними), сума одиниць валентності всіх атомів одного елемента дорівнює сумі одиниць валентності всіх атомів іншого елемента. Так як водень одновалентен, то в бінарному водневому з'єднанні значення валентності другого елементу дорівнює кількості атомів водню. (Розставляю над формулами водневих з'єднань на дошці значення валентності римськими цифрами) У графічних формулах кожна рисочка відповідає одиниці валентності. (На дошці)
x =? 1
AH n
1-позначена валентність водню
n-відоме число атомів (індекс).
Потрібно визначити валентність іншого елемента (A), яка позначена x. Як це зробити? "Щоб валентність елемента в даній формулі дізнатися, треба поряд з елементом водень перерахувати, римської цифрою представити і над символом поставити". (Дописую на дошці праву частину схеми) x =? 1 x = 1    1
A H n A H n
Кисень у всіх з'єднаннях теж має постійне чисельне значення валентності дорівнює двом. Знаючи це, можна визначати валентність елементів в оксидах. Розглянемо формули оксидів азоту N 2 O, NO, N 2 O 3, NO 2. Визначте валентність азоту в цих сполуках.
Учень: Валентність азоту 1, 2, 3, 4 відповідно.
Вчитель: Як ми бачимо, деякі елементи можуть проявляти змінну валентність навіть у з'єднаннях з одним і тим же елементом. Давайте напишемо узагальнюючу схему:
x =? 2
A m O n
Як нам знайти x?
Учень: x = 2n / m
Вчитель: x =? 2 x = 2n / m 2
A m O n A m O n
"Якщо поруч з елементом кисень (двухвалентен він, не те, що водень), суму всіх його валентностей знайди і на індекс елемента роздягли".
Для того щоб визначити валентність елементів за формулами інших бінарних сполук (більш загальний випадок), значення валентності одного з елементів обов'язково повинно бути відомо: якщо значення постійно, учень зобов'язаний його знати, а якщо змінно - воно повинно бути вказано над хімічним знаком у формулі.
x =? b
A m B n
А як тут визначити x?
Учень: x = bn / m
Вчитель: x =? b x = bn / m b
A m B n A m B n
Узагальніть всі три схеми.
Учень: Останній графічний алгоритм - основний, а 1 і 2 - лише приватні його випадки.
Вчитель: "Дій також у кожному випадку іншому, тільки пам'ятай неодмінно про одне: щоб успішно всі завдання виконувати, постійну валентність потрібно знати!" (Демонструю таблицю з постійними значеннями валентності деяких елементів). Запам'ятати чисельні значення постійної валентності металів допоможе нехитрий текст, котрий коментує цю таблицю: "натрій, калій, срібло з воднем заодно. З киснем - магній, ртуть, кальцій, барій і берилій, з ними цинк не забудь. Трьохвалентний алюміній ". Валентність різних елементів у з'єднаннях може приймати значення від 1 до 7.
Для закріплення матеріалу визначте валентність елементів у сполуках:
Варіант 1: SiH 4, CrO 3, Na 2 O.
Варіант 2: H 2 S, CO 2, SO 3.
Учень: Варіант 1: 4 1 6 2 1 2
SiH 4, CrO 3, Na 2 O.
Варіант 2: 1 2 4 2 6 2
H 2 S, CO 2, SO 3.
Вчитель: Домашнє завдання: вивчити §. Виконайте вправи (с.).
Сьогодні на уроці ми дізналися, що таке валентність і навчилися визначати валентність елементів за формулами їх сполук, дізналися, що валентність може бути змінною і постійною, запам'ятали кілька значень постійної валентності деяких елементів.
На цьому наш урок закінчується. Досвіданія.
Література:
1) Програма курсу хімії 8-11 класів загальноосвітніх установ. - М.: Просвещение, 1992.
2) Рудзітіс Г.Є. та ін Хімія 8-класс.-М.: Освіта, 1992.
3) Хімія в школі. Супоницкая І.І. Використання алгоритмів при вивченні валентності. N 199.

Записи в зошиті
Валентність
Валентність-це властивість атомів хімічного елемента приєднувати певне число атомів інших хімічних елементів.
HCl-атом хлору утримує один атом водню, хлор одновалентен
H 2 O-атом кисню утримує два атоми водню, кисень двухвалентен
NH 3-атом азоту утримує три атоми водню, азот трьохвалентний
CH 4-атом вуглецю утримує чотири атома водню, вуглець чотиривалентним
Валентність водню у всіх його сполуках дорівнює одиниці.
x =? 1 x = 1 січня
A H n A H n

Валентність кисню у всіх сполуках дорівнює двом.
1 2 3 4
N 2 O, NO, N 2 O 3, NO 2
x =? 2 x = 2n / m 2
A m O n A m O n
Загальна формула: x =? Bx = bn / mb
A m B n A m B n
: Варіант 1: 4 1 6 2 1 2
SiH 4, CrO 3, Na 2 O.
або
Варіант 2: 1 2 4 2 6 2
H 2 S, CO 2, SO 3.

Записи на дошці


Валентність
HCl-атом хлору утримує один атом водню, хлор одновалентен
H 2 O-атом кисню утримує два атоми водню, кисень двухвалентен
NH 3-атом азоту утримує три атоми водню, азот трьохвалентний
CH 4-атом вуглецю утримує чотири атома водню, вуглець чотиривалентним
              
x =? 1 x = 1 січня
A H n A H n
1 2 3 4
N 2 O, NO, N 2 O 3, NO 2
x =? 2 x = 2n / m 2
A m O n A m O n
x =? b x = bn / m b
A m B n A m B n
Варіант 1: 4 1 6 2 1 2
SiH 4, CrO 3, Na 2 O.
Варіант 2: 1 2 4 2 6 2
H 2 S, CO 2, SO 3.
Д.З.: §, вправа стор.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Хімія | Лекція
20.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Валентність дієслова і структура англійського пропозиції
© Усі права захищені
написати до нас