Біоетичні аспекти використання тварин у біомедицині

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна
 
Курсова робота
 
на тему: Біоетичні аспекти ВИКОРИСТАННЯ
ТВАРИН у біомедицині
 
 
 
                                 курсова робота
студента біологічного факультету гр. БФ-31
Лепорського Дмитра Анатолійовича
допущена до захисту:
Зав. Кафедрою _________В.А. Бондаренко
Руководітель__________В. В. Мартиненко
                                                                                 
 
Харків 2005
 
Мета роботи ... ... ... ... ............................................ ..............................................
2
Глава I Введення. Предмет Біоетика ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3
Глава II Короткий екскурс в історію біомедичного експерименту ... ... ...
6
Глава III. Біоетичні комітети в Україні та за кордоном ... ... ... ... ... ... ...
3.1 Досвід роботи Асоціації біоетики Харкова ... ... ... ... ... ... ... ... ..
11
13
Глава IV. Право студента не вбивати ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
16
Глава V. Проблема десенсибілізації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
19
Глава VI. Альтернативи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
20
6.1 Визначення поняття "альтернативи" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6.2 Концепція «3 R» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6.3 Види альтернатив, використовуваних у вищій освіті ... ... ....
6.3.1   Моделі та імітують пристрою ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.3.2 Відеофільми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6.3.3 Експериментування студентів на самих себе ... ... ... ... ....
6.3.4 Трупи тварин, отримані з етичних джерел ... ...
6.3.5 Лабораторні роботи in vitro ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
6.3.6 Мультимедійне комп'ютерне моделювання ... ... ... ... ....
6.4 Переваги альтернатив ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
6.5 Недоліки альтернатив, а також труднощі, пов'язані з їх
введенням ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6.6 Ставлення викладачів до використання альтернатив ... ... ....
Глава VII. Висновок.
Шляхи гуманізації сучасної вищої освіти ... ... ... ... ..
 
20
20
25
27
27
28
28
30
30
31

34
34

37

 
Мета роботи
Сьогодні, коли Україна є членом Ради Європи, коли приймаються рішучі кроки на шляху до інтеграції з європейською спільнотою, здійснюються заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки 1 з метою її гармонізації в "Європейському просторі", відкладення введення сучасних біоетичних принципів в дослідницьку практику неможливо так як це - одна з ознак цивілізованості будь-якої держави.
Мета даної роботи, перш за все, - коротке ознайомлення з молодою наукою під назвою біоетика, яка зародилася в кінці 60-х років XX століття. Огляд сучасних проблем біоетики йде з точки зору використання тварин у вищій освіті та під час проведення наукового експерименту. При цьому робиться акцент на стан справ в Україні, правових та освітніх аспектах роботи біоетичних комітетів національного та місцевого рівня. Як приклад організації місцевого рівня наводиться досвід роботи Асоціації біоетики Харкова. Окрема глава присвячена альтернативам, видами альтернатив, які існують у світовій практиці, а також їхніх переваг і недоліків. У заключній частині розглядаються шляхи гуманізації сучасної вищої освіти.
Глава I Введення. Предмет біоетики
 
«Наука без совісті спустошує душу»
Франсуа Рабле
Сьогодні поряд з актуальними науковими термінами "клонування", "стовбурові клітини", "трансплантація людських органів і тканин" та ін наш словниковий запас збагачується словом "біоетика". Але що таке "біоетика"? Можливо те, що найпростіше недооцінити і відкинути, ніж визнати? Або ж те, чиєю значимістю сучасному суспільству непозволімо нехтувати?
У перекладі з грецької біоетика означає етику життя чи життєву етику.
Оксфордський словник дає визначення біоетики як дисципліни, предметом якої є етичні питання, що виникають в ході розвитку медицини і біології [1]. У наш час «біоетика» - це не просто розділ філософії. Вона є міждисциплінарною областю людського знання, у формуванні якої беруть участь медики, біологи, юристи, соціологи, філософи, релігієзнавці та представники інших професій.
Вперше розгорнутий обговорення проблем біоетики відбулося в м. Нюрнберзі в 1946 р. [23]. Воно було пов'язано зі лиходійським дослідами на людях, проведеними деякими німецькими лікарями всупереч даної ними клятві Гіппократа в роки Другої світової війни. Саме на Нюрнберзькому процесі світ уперше піддав сумніву сумлінність лікарів і лікарську етику. У ході цього процесу було пред'явлено звинувачення 23 німецьким вченим-медикам. У їх числі - особистий лікар Гітлера і глава Комісаріату охорони здоров'я та санітарії - К. Брандт, особистий лікар Гіммлера, президент німецького Червоного Хреста К. Гебхард та ін Згідно з вироком Трибуналу, семи німецьким підсудним був винесений вирок про вищу міру покарання.
Тоді в Нюрнберзі був створений 1 Міжнародний документ з біоетики, так званий "Нюрнберзький кодекс", що містить 10 пунктів і регламентує проведення наукових досліджень і експериментів на людях.
Принципи, викладені у Кодексі, були не вимогами закону, а нормами моралі і не носили обов'язкового характеру [21,23].
Засновником біоетики по праву є американський біолог-біохімік і вчений-гуманіст Ван Ренсселера Поттер (1911-2001рр.), Який у 1969 році вводить в науковий обіг термін "біоетика" і визначає її основні напрямки. На 70-ті роки XX століття випадає початок інтенсивного розвитку біоетики в Америці та країнах Західної Європи, а її виникнення пов'язане, перш за все, з впровадженням нових біомедичних технологій. Серед інших: розвиток трансплантології та генної інженерії, прогрес у галузі медичної діагностики та методи репродукції людини, масове використання в клінічних дослідженнях та наукових експериментах тварин і людей та ін Все це призводить до необхідності вирішувати моральні проблеми, які раніше не стояли перед людством.
На думку В.Р. Поттера, застосування етики не повинно обмежуватися лише однією сферою людських відносин - її слід поширити на всю біосферу як ціле з метою регулювання втручання людини в область різноманітних проявів життя [14]. У своїй фундаментальній праці "Біоетика: міст у майбутнє", опублікованій в 1971 році, ця теза він обгрунтовує наступним чином: «Мета цієї книги - зробити внесок у майбутнє людського роду шляхом формування нової дисципліни під назвою Біоетика. Якщо існують "дві культури", які, мабуть, не здатні до діалогу - наука і гуманітарне знання - і якщо це є однією з причин того, що майбутнє представляється скоріше сумнівним, ніж можливим, то все-таки ми можемо побудувати "міст у майбутнє "за допомогою цієї нової дисципліни як моста між двома культурами».
Через 30 років після міткою думки засновника біоетики можна з упевненістю говорити, що біоетика не тільки живе, функціонуючи як окрема, але разом з тим нероздільна з наукою і гуманітарними знаннями дисципліна, але і набуває все більшої актуальності.
Відповідальність за вирішення питань біоетики в своїй основі покладена на біоетичні комітети, які існують по всьому світу. Серед них комітети з біоетики при ЮНЕСКО, Всесвітньої організації охорони здоров'я, при Європейському Союзі. У США працюють центри, найбільш відомі з яких - Гастінгс-центр під Нью-Йорком, Центр з біоетики при медико-дослідному інституті Монреаля (Канада), Інститут з етики, заснований Кеннеді, при Джорджтаунському університеті. Видається ряд національних та міжнародних журналів. Вийшло у світ розпочате в 1978р. видання «Енциклопедії з біоетики».
Однак, слід зазначити, що робота, проведена з сучасних питань біоетики, є прерогативою розвинених Західних країн, таких як США, Великобританія, Франція і Німеччина та ін В Україні ж поки належної правової бази немає.
 
 
Глава II Короткий екскурс в історію біомедичного експерименту.
Історію біоексперіментальной медицини можна умовно розділити на три етапи [18]. Перший етап починається з часу діяльності анатома Андреаса Везалія в XVII столітті і займає два століття: XVII і XVIII. Це період експериментування на тварині без знеболення - знеболюючі препарати були відкриті тільки на початку XIX століття; такі експерименти отримали назву вівісекції і відрізнялися надзвичайною жорстокістю. У цю епоху громадська думка практично не висловлювалося з приводу жорстокостей вівісекції, хоча окремі письменники і вчені висловлювали своє обурення на адресу Вивисектор.
Щоб дати уявлення про вівісекції тих часів, досить навести деякі рекомендації А. Везаліса [1514-1564]: "Отже, те, що легке слід рухом грудної клітки, зрозуміло з того, що, коли проведеш перетин у якому-небудь проміжку ребер до порожнини грудної клітини, частина пошкодженої боку легкого опадає і більше не розтягується з грудною кліткою, в той час як інша частина легені ще слід її руху; але й вона теж незабаром опадає, якщо зробиш перетин і в іншій стороні порожнини грудної клітини. І, таким чином , хоча тварина кілька часу рухає грудною кліткою, але вмирає так само, як якщо б було придушене ... А щоб побачити, природно чи слід легке за грудною кліткою, ти рассечешь у іншому боці хрящі двох або трьох ребер і, провівши перерізу по проміжкам цих ребер, загнеш ребра окремо назовні і зламаєш їх, щоб влаштувати зручне місце, через яку зможеш побачити легке незайманого боки. Далі, розтин, що я обіцяв описати вище, ти предпрімешь на череваті собаці або свині, хоча з-за голоси більш слушно взяти свиню. Адже собака, прив'язана на деякий час, іноді не гавкає і не виє, яку б біль ти їй не заподіяв, іноді ти не можеш спостерігати, відібрало голос або повернувся. Отже, перш за все тварина, в той час як воно лежить горілиць з витягнутою шиєю і вільним тулубом, треба найміцнішим чином, скільки ти в змозі за своїм старанню і за наданими тобі засобам, прив'язати до дошки ... Отже, тепер я проводжу гострим лезом довге розтин, щоб воно розділило шкіру і м'язи під нею до дихального горла, остерігаючись того, щоб розтин не ухилилося в бік і не зашкодив велику вену. Потім я беру в руки дихальне горло, і, тільки за допомогою одних пальців відокремлюючи його від налягаючих на нього м'язів, розглядаю по його боках сонні артерії і простягнулися в нього нерви шостої пари мозкових нервів; потім розглядаю також поворотні нерви, прикріплені до сторін дихального горла, які іноді перев'язую, іноді перерізав "[17].
Другий період медико-біологічних експериментів тривав близько ста років і припадав на XIX століття. У цей період почалися виступи громадськості, які засуджували проведення експериментів на тваринах з позиції етики. Почався рух на захист тварин, і були створені перші організації, спрямовані проти припинення жорстоких експериментів. У кінці XIX століття - у 1878 році - у Великобританії був прийнятий перший у світі закон на захист експериментальних тварин, що регламентує роботу з ними, що приписує використання знеболюючих препаратів.
Проте болючі експерименти тривали і в XIX столітті; Ч. Дарвін писав, що думка про них не дає йому спати ночами, викликає нудоту. Безправ'я по відношенню до тварин і антропоцентризм не могли не хвилювати Дарвіна, адже в ході своїх досліджень він прийшов до висновку про походження одного виду від іншого, включаючи людину. Однак винести свою теорію на суд Дарвін боявся через посилення упереджень до його поглядів. У своїй книзі «Походження видів» (1859г.) в питанні про походження людини Дарвін обмежився словами, що він буде висвітлено в окремій роботі «Про походження людини і його історії». Тільки в 1971р., Коли багато вчених визнали загальну теорію еволюції, Дарвін опублікував свою книгу «Походження людини», сказавши тим самим заключні слова, як би зашифровані в одній фразі з його ранньої роботи. Так почалася революція в розумінні людиною відносин між ним і тваринами нелюдського походження [24].
Приклади експериментів, які проводилися в кінці XIX століття, наведені в книзі "Жорстокості сучасної науки", опублікованій в 1904 році. Так, Клод Бернар вивчав вплив високих температур на тварин, поміщаючи собак, кроликів і голубів у спеціальні печі і спостерігаючи за їхньою загибеллю. Тварини гинули при температурах 90-100 градусів за Цельсієм. Бернар пише: "У тварин спостерігаються завжди одні й ті ж характерні симптоми. Спочатку тварина злегка порушено. Скоро дихання і звертання крові прискорюється. Тварина відкриває рот і починає рвучко дихати. Скоро унеможливлюється описати його страждання; під кінець воно падає в конвульсіях, помираючи звичайно з гучними криками ".
Третім етапом розвитку біоекспериментів є XX століття. Імовірно саме в 1920-х роках анатомування тварин стає невід'ємною частиною програми вищої освіти в Америці і ряді інших країн (Orlans, 1993). У міру збільшення кількості занять, що включають використання тварин, посилювався і громадське занепокоєння. У 1981р. Національна Асоціація Вчителів у Науки (NSTA - National Science Teachers Association) і Національна Асоціація вчителів біології (National Association of Biology Teachers) сприяли прийняттю «Кодексу практики» в довузівської освіти. Його положення були прозорими: «Ні один експеримент, який може заподіяти біль, дискомфорт або вплинути на здоров'я тварини, не повинен бути виконаний на ссавців, птахів, рептилій або риб. Як емпіричне правило, студент може проводити тільки ті досліди на хребетних тварин, які могли б бути проведені на людях без заподіяння їм болю або загрози здоров'ю ». (NABT 1981).
Цей етап відрізняє участь лікарів у русі за модифікацію експериментальної науки або навіть за скасування експериментів на живих тварин. Підсумком цих зусиль стало прийняття Міжнародних рекомендацій щодо проведення медико-біологічних досліджень з використанням тварин. Консультативний комітет Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я за медичними наукових досліджень при Раді Європи затвердив ці рекомендації в 1984 році. У березні 1986 року в Страсбурзі Радою Європи була прийнята «Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються в експериментальних та інших наукових цілях».
Незважаючи на прийняте законодавство і громадську думку щодо вівісекції, і в наш час продовжуються жорстокі експерименти.
Доктор Р. Шарп у своїй книзі пише: "Щорічно в одній Великобританії мільйони тварин страждають і вмирають в науково-дослідних лабораторіях. Їх обпалюють, обшпарюють, отруюють і замарівают голодом, піддають електричних розрядів і привчають до наркотиків; їх піддають дії низьких температур, близьких до точки замерзання, містять в повній темряві з народження і викликають у них такі захворювання, як артрит, рак, діабет, інфекції ротової порожнини, виразки шлунка, сифіліс, герпес і СНІД. У них хірургічно видаляються очі, їм завдають пошкодження мозку і викликають переломи кісток. У ході військових досліджень тварин отруюють газом, ціанистими сполуками, розстрілюють пластиковими кулями і завдають їм рани снарядами, що рухаються з великою швидкістю "[13] ... І якщо за даними обов'язкової статистики, яка ведеться Британським урядом (також в країнах ЄС згідно з директивою 86 / 609/EEC, США і в Японії завдяки добровільній японської асоціації «Лабораторних тварин в науці»), відомо, наприклад, що в 2001 році у вищій освіті було проведено 21% від загальної кількості експериментів на тваринах (див. рис.1) [ 25], а в 2003р. їх було всього 2,791,781 - (більше 7000 щодня) [15], то в України такої статистики просто немає.
Рис. 1 Діаграма наукових експериментів з використанням тварин у Великобританії [дані отримані від RDS, 2001].
1. Фармацевтична промисловість.
2. Фундаментальні наукові / медичні дослідження [не університетські].
3. Фундаментальні наукові / медичні дослідження [університетські].
4. Центри дослідження безпеки.
Глава III. Біоетичні комітети в Україні та за кордоном
 
Основна роль у реалізації сучасних правових питань біоетики сьогодні грунтується на діяльності біоетичних комітетів. Існуючі у світовій практиці етичні комітети діють на двох рівнях - національному та місцевому. В Україні на національному рівні створено: Комітет з біоетики при Президії НАН України, Комітет з біоетики при АМН України та етичний комітет при МОЗ України.
Діяльність національних етичних комітетів, як правило, присвячена вирішенню етичних питань глобального характеру, виробленню загальних етичних принципів, положень, протоколів; вони також проводять експертизу міжнародних та багатоцентрових наукових досліджень. Ще однією важливою функцією національних комітетів є здійснення діалогу з громадськістю, її освіта в галузі проблем біоетики [10].
Робота місцевих біоетичних комітетів включає в себе реалізацію основних принципів роботи Національних комітетів на регіональному рівні. І якщо на сьогоднішній день в Україні на місцевому рівні існують комітети, які займаються питаннями медичної етики, то етика експериментів на тваринах залишилася практично в тіні. Основну правову та педагогічну роботу в проблемі використання тварин у вищій освіті повинні вести комітети при відповідних інститутах, вузах. Таким чином, наприклад, в Естонії працює Комітет етики експериментів над тваринами, який був заснований в Університеті м. Тарту в 1994р. Він складається з 5 членів, що представляють університетські факультети, де проводиться практика з використанням тварин (медичний, біологічний і факультет спортивних наук). Основний принцип роботи комітету - це відповідність вимогам, викладеним у законі про благополуччя тварин Естонії, Конвенції Європейського Союзу та Європейської Конвенції захисту хребетних тварин для експериментальних та інших наукових цілей. Найбільш значущим результатом Комітет етики експериментів над тваринами вважає поліпшення утримання тварин в віваріум починаючи з 1995 року, а також подолання несумісності актів Естонського уряду щодо регулювання експериментів над тваринами в 2000 році.
Комітет етики експериментів над тваринами ефективно співпрацює з Естонським товариством захисту тварин в лабораторних експериментах (заснованим у 1997 році) і значущими Балтійськими і Скандинавськими організаціями [11].
Мінський державний медичний інститут - ще один приклад. Більше
12 000 жаб, тисячі гризунів і сотні собак йшло щорічно в жертву наукових і навчальних цілей у МГМИ. В даний час тут взагалі не вбивають тварин при навчанні студентів [22].
МГМИ пройшов складний шлях нерозуміння і опору ідеям гуманізму, першим кроком якого було створення "Проблемної комісії з експертизи використання тварин у навчальному процесі та науковому експерименті". Основна мета Комісії - експертиза економічного обгрунтування та доцільності проведення дослідів. Був здійснений перегляд лікувальних програм з метою заміни демонстраційних дослідів на тваринах альтернативними методами, особливо по кафедрах патофізіології та оперативної хірургії.
В якості прикладів місцевих комітетів у ВНЗ України, що займаються проблемами використання тварин у процесі навчання можна навести Харківський Державний медичний університет, Київський Національний університет ім. Т.Г. Шевченка і Харківський Національний університет ім. В. Н. Каразіна. Хоча, з правової точки зору, комітетна, проведену ними роботу назвати не можна з-за як такого відсутність нормативно-правових актів у законодавчій базі України [12], вони все ж ведуть автономну роботу з введення гуманних принципів і правил у вищу освіту. Важливою у роботі подібних коммитет є підтримка з боку міжнародних правозахисних організацій. Так, у 2003 році "Міжнародною Асоціацією Проти Болезненннних Експериментів на Тварин" [IAAPEA] ХНУ ім. Г.С. Сковороди був виділений грант на придбання комп'ютера з мультимедіа-альтернативами та створення Інтернет-центру, а також грант на підготовку бази для навчання майбутніх фахівців з біоетики [15,16]. Виховання педагогів вищого рівня, а також Інтернет-центр, на думку Асоціації, дозволить зменшувати кількість тварин, що використовуються в біології в школах та ВУЗах міста на 10,000 на рік [15,16].
 
3.1 Досвід роботи Асоціації біоетики Харкова
Введення гуманних засад ставлення до тварин у вищій освіті, введення курсу біоетики в освітній процес - одні з головних завдань, якими займається Харківська Асоціація біоетики. До її заслуг можна віднести і внесок у створення, і координування роботи вищезазначених Вузівських комітетів м. Харкова.
Через проблеми відсутності правової бази, що регулює роботу Асоціації, вона не є державною організацією, і її діяльність не оплачується з державної скарбниці.
Асоціація була заснована в 1999 р. Приводом стали організація та проведення у 2000 році в Харкові міжнародного симпозіуму "Біоетика на порозі III тисячоліття». Асоціація включає в себе професорсько-викладацький склад вузів, вчених, студентів, представників різних громадських організацій і партій. Очолюють її три співголови, що забезпечує стійкість і відображає основні напрямки роботи.
Перше і основне напрямок - альтернативи використанню тварин в експериментах в науці та освіті. Вони розробляються і вводяться в практику спільними зусиллями професорсько-викладацьких колективів Харківських НДІ та ВУЗів. Розробка різних аспектів цієї програми проводиться спільно з експертами з Великобританії. За спонсорської підтримки міжнародних організацій захисту тварин, серед яких: InterNiche (Великобританія), International Association Against Painful Experiments on Animals (IAAPEA, Великобританія), World Society for the Protection of Animals (Великобританія) була створена бібліотека, яка включає в себе не тільки друковані видання, а також дорогу за нашими мірками мультимедійну і відеопродукцію, доступ і вибір якої в Західних країнах досить великий 5. Адже саме вартість альтернатив сьогодні, на жаль, є однією з основних проблем впровадження принципів біоетики в науковий експеримент. Проте навіть наявність подібного роду альтернатив не завжди може гарантувати їх практичне використання. Ще одна перешкода - мовний бар'єр, тому що практично всі альтернативи зроблені англійською мовою. З метою вирішення цієї проблеми Асоціації були виділені гранти на переказ частини наявних у бібліотеці альтернатив на українську та російську мову. До них відносяться відеоальтернатіви у вищій освіті на таких експериментальних тварин як щур, собака, кішка, морська свинка і ін Автором даної роботи був здійснений переклад мультимедійного навчального диска за курсом фізіології людини і тварин - «Physiology stimulators» [«Моделі фізіологічних експериментів»] 4.
Також Асоціацією біоетики Харкова створено консультативний центр із заміни роботи з тваринами на роботи з клітинними культурами. [[Використано досвід FRAME [UK, USA], Nottingham university [UK]]. Розробляються вітчизняні методи для експериментів на клітинних культурах.
Другий напрямок роботи Асоціації - захист тварин - координується Харківським Обласним товариством захисту тварин. Цим товариством з залученням юристів розроблена програма "Тварини в місті". Реалізація її у Харкові в даний час розглядається в ДВК. Відкрито перше кладовище для домашніх тварин.
Біологічне землеробство - третій напрямок роботи асоціації. На біологічному факультеті ХНУ ім. В. Н. Каразіна розроблений і широко впроваджується метод біологічного захисту рослин. Під містом відведена ділянка землі в 10 га для саду, при вирощуванні якого будуть використані тільки біологічні методи захисту.
Асоціацією реалізується система пропаганди біоетичних норм і підходів до навколишнього нас природі і в людських відносинах. Асоціація організовує та підтримує проведення симпозіумів, зустрічей, лекцій, конференцій, форумів, виступів у засобах мас-медіа з питань біоетики. Найважливішим в цьому плані стало проведення у жовтні 2000р. першого на Україну симпозіуму з біоетики «Біоетика на порозі III тисячоліття», який виявив великий інтерес наукової громадськості, в тому числі і до проблем використання тварин в експериментах.
Фахівцями асоціації розроблені і читаються навчальні програми з біоетики для ряду медичних, біологічних, медико-біологічних і ветеринарних спеціальностей ВУЗів Харкова [ХНУ, ХМУ, ХПУ, фармакадемії і зооветакадемії].
Основою діяльності Асоціації біоетики Харкова у цьому році стало створення Інтернет-сайту, метою якого є забезпечення широкого доступу до інформації з сучасних питань біоетики, базі наявних альтернатив, а також консультація з приводу біоетичних проблем на території нашої держави. Наближається подія - проведення 4-7 жовтня 2005 року 2 2-го Міжнародного Симпозіуму «Біоетика-шлях до світових стандартів», мета якого - прихід до загального консенсусу у вирішенні питань гуманізації науки та освіти по відношенню до тварин і навколишнього біорізноманітності планети.
Для Асоціації біоетики Харкова цей рік ознаменувався також реєстрацією на міжнародних Інтернет-сайтах біоетичної напрямку 3, що має сприяти її виходу на міжнародну арену, сприяти розвитку співробітництва з різними біоетичним організаціями.
 
Глава 4. Право студента не вбивати
 
Внаслідок відсутності законодавчої бази система вищої освіти в України не надає студентам, які зіткнулися з фактом участі в лабораторних заняттях з використанням тварин, право вибору. Опитування, проведене рядом дослідників в США, виявив тенденцію негативного ставлення студентів до заподіяння шкоди тваринам ... Так, за даними Bennett (1994), 78% з 110 опитаних американських студентів-медиків підтримали ідею права вибору студента не брати участь в обов'язкових експериментах на собаках, і 32% при можливості їм би скористалися. Згідно з даними Downie (1989), 35% з 273 британських студентів-біологів першого курсу негативно поставилися до анатомуванню спеціально вигодуваних щурів, а 50% були проти їхнього зараження стрічковим черв'яком і вбивства з метою розкриття. 62% з 482 американських студентів порахували, що буде неетичним з боку професора вимагати від них застосування електричного шоку на щурах (Keith-Spiegel, 1993). 72,5% з 468 опитаних 14 і 15-річних британських студентів відчували неетичність вигодовування тварин для їх подальшого анатомування, 83,5% висловилися за необхідність знаходження альтернатив і 38% «віддали перевагу б відмовитися від будь-якої тварини матеріалу, використовуваного для анатомування» (Milett and Lock, 1992).
Загальна картина вищевикладених даних показує велика невідповідність у пропорції негативного ставлення студентів до заподіяння шкоди тваринам (від 30% до 70%). Чим це викликано? Одним з головних факторів є психологічний феномен підпорядкування керівництву (Milgram, 1974). Студенти часто говорять, що піддаються тиску з боку викладачів (Дані, що відображають високі пропорції з негативним ставленням в основному засновані на анонімних опитуваннях, де студенти не підзвітні своїм викладачам). До споріднених факторів, які можуть примушувати студентів мовчати відносяться тиск однолітків, страх глузувань і приниження і страх отримати більш низький рівень кваліфікації.
У цілому, збільшення студентського протесту спостерігається у відсутності суворих вимог з боку педагогів, і, навпаки, у закладах, де використовується препарування, він практично відсутній Rowan (1984) and Balcombe (1997). Викладачі, особливо ті, які висловлювалися за препарування, повідомляли, що свідомий протест серед їхніх студентів - рідкісна справа (eg, Offner; Freeman 1995; Dudlicek 1998; Schmidt 1999) - 3-5% від загальної кількості учнів у групі за даними Balcombe (1997). На противагу, викладачі, які відверто стурбовані думкою студентів, кажуть, що багато хто з не хочуть анатомувати тварин (eg, Long 1997; Mayer and Hinton 1990).
Чи мають право студенти вибирати метод навчання? Світова практика показує, що так. У США в міру зростання протесту студентів та громадськості проти анатомування, почали робитися спроби легалізувати право вибору. У результаті сім штатів - Флорида (1985р.), Каліфорнія (1998р.), Мейн (1989р.), Луїзіана (1992р.), Пенсільванія (1992р.), Нью-Йорк (1994р.) і Род-Айленд (1997р.) прийняли подібні закони. У ЄС чотирнадцять країн заборонили інвазивне використання живих тварин у початковій і середній школі; подібна ситуація в Голландії. Препарування тварин заборонено, принаймні, в трьох країнах: Аргентині (1987р.), Словацькій Республіці (1994р.) та Ізраїлі (1999р.). У 1993р. парламент Італії прийняв закон, що гарантує право будь-якого громадянина відмовитися брати участь в експериментах на тваринах у будь-якій формі. Акт про експерименти на тваринах, прийнятий у Нідерландах, забороняє тварина експериментування у разі, коли альтернативи можуть давати рівноцінні результати.
... У результаті протесту студента університет Мердоча (Західна Австралія) у 1998р. прийняв дійсне на його території постанову, офіційно дозволяє свідомий протест і дає згоду надання гуманних альтернатив у всіх підрозділах, що використовують тварин. У якості одного з аргументів проти свого вузу студент-ветеринар Ендрю Найт процитував Статтю 18 Загальної декларації з прав людини, проголошеної Генеральною Асамблеєю ООН (1948р.): «Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання і свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і разом з іншими, прилюдним або приватним порядком в ученні, богослужінні і виконанні релігійних обрядів ».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 5. Проблема десенсибілізації
 
Велику стурбованість у опонентів діссекціі (анатомування) викликає можлива десенсибілізація певних учнів, яка робить їх практично безсердечними по відношенню до тварин і в наслідок до людей. За гейм (Heim, 1981р.) ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА людина байдужий до страждань тварин, заперечує їх існування або вважає, що вони виправдані важливістю роботи.
Найчастіше використання тварин в освіті підсилює спрощенський погляд на те, що будь-які маніпуляції, вироблені на тварин, і являють собою «науку».
Під час практичних занять у деяких студентів початкове цікавість спочатку переростає у впевненість у своїх діях, а потім і свідоме знущання над твариною ... Хоча відразу і нудота були звичайними серед студентів, досліджуваних Солотом (1995), вони незабаром стали нечутливі до цим відчуттям. На початку діссекція студенти жартували, пересуваючи свинячі ноги, змушуючи їх іти чи танцювати. До кінця заняття деякі студенти здійснювали грубі маніпуляції, серед яких заталківаніе органів тварин їм у рот, деякі влаштували змагання - хто перший дістане очей свині. В іншому навчальному закладі, діссекція була виключена з програми після того, як було відмічено, що студенти поводяться з тваринами, як якщо б вони «грали з глиною».
Страусс і Кінзі (1994) виявили, що у навчальному процесі, де використовувалася діссекція, у студентів посилювалося думку про важливість такого методу навчання. І з іншого боку, в групах, де застосовувалися альтернативи, думки схилялися до їх необхідності.
 
 
Глава 6. Альтернативи
 
6.1 Визначення поняття "альтернативи"
 
Альтернативи - освітні засоби або навчальні підходи, які замінюють використання тварин, що заподіює їм шкоду, або доповнюють існуюче гуманне освіта [20].
Багато вчених пов'язують термін «альтернативи» тільки з використанням методів, які повністю виключають використання тварин з експерименту. Таким чином, вони відмовляються від ідеї, що альтернативи могли б бути реалізовані в їх дослідженні, оскільки їх робота включає використання in vivo методик. Однак альтернативи можна розглядати як включають не тільки методи «заміни», але також «скорочення» і «удосконалення» [27]. «Заміна», «скорочення» і «удосконалення» лягли в основу так званої концепції трьох R [Three Rs concept].
6.2 Концепція «3R»
 
Концепція 3R [reduction, refinement and replacement] - скорочення, удосконалення та заміни по відношенню до експериментування на лабораторних тваринах була вперше запропонована Расселом і Берчем [Russel & Burch] в їх трактаті під назвою «Принципи гуманної методики експерименту», опублікованому в 1959р. [27].
Сьогодні принцип 3R є загальноприйнятим світовим стандартом, що дозволив отримати новий науковий досвід в галузі створення альтернатив та в значній мірі скоротити кількість використовуваних лабораторних тварин.
Отже, концепцію 3R слід трактувати наступним чином:
1. Refinment - удосконалення, тобто гуманізація при підготовці і проведенні експерименту (у широкому розумінні з моменту народження і до моменту смерті тварини) за рахунок використання знеболюючих і нетравматичних методів [27, 28, 29].
Гарним прикладом важливості використання нетравматичних методів можуть послужити дослідження, проведені Деймоном та ін в 1998р. Вони встановили, що у щурів вилучених з своїм буденним клітини і підданих експерименту в незнайомій для них метаболічної клітці, токсична доза становила не більше 3-8мг/кг, в той час як у тварин, які звикли до проживання в метаболічної клітці, або як альтернатива , протестованих в їх повсякденних житлових клітинах, токсична доза уранової руди коливалася в межах 220-650 мг / кг.
У питанні вдосконалення значуще місце також займають умови утримання тварин у віваріум. Одна з передумов науки, що використовує в своїх цілях тварин, полягає в тому, що тварини - нормальні. Вирощування тварин в неприродній для них середовищі викликає ряд відхилень у їх природному поведінці, поява стереотипів, а також негативно позначається на здоров'ї. Енцефалограма цуценят, що живуть в збагаченій обстановці, значно відрізняється від показників тих, що містяться в більш пустих клітинах, Враховуючи той факт, що в природному середовищі існування організм тварини розвивається під впливом складного сплетіння факторів, можна без сумніву укласти, що мозок тварини, що виріс в щодо голом лабораторному приміщенні, не є нормальним, і це виражається, по-перше, як уже згадувалося, у високій ймовірності аномалій поведінки, а по-друге, в недостатній складності структури мозку [31]. Таким чином, збагачення стандартної лабораторної обстановки здатне знизити частотність прояву стереотипів у поведінці тварин. У дослідженнях Врубеля, у клітці з мишами була встановлена ​​картонна труба, що дозволило істотно скоротити випадки стереотипні гризеніе серед мишей. Далі, дослідження біології піщанки показали, що стереотипні риття, яке дуже поширене серед особин, які утримуються в неволі, можна зменшити шляхом приєднання до гніздової коробці входу у вигляді труби, що імітує довжину природної нори тварини.
2. Reduction - скорочення кількості використовуваних тварин без компромісу з науковим результатом та якістю біомедичного дослідження та тестування, а також без компромісу з благополуччям тварин [27]. Рассел і Берч запропонували три основні шляхи зменшення використання тварин:
а) удосконалення дослідницької стратегії;
б) удосконалення контролю варіації;
в) удосконалення статистичного аналізу.
3. Replacement - заміна високоорганізованих тварин нізкоорганізованних або використання альтернативних методів. Найбільшого поширення сьогодні отримали культуральні методи - використання культур клітин як альтернатива організму тварини. Їх перевага полягає в тому, що вони виявляють токсичність випробовуваних препаратів на більш глибокому - клітинному рівні. Вважається, що методи культур клітин або тканин органів "in vitro" - під склом, в порівнянні з методами "in vivo" - на живому, більш дешеві і демонстративно.
Серед методів заміни прийнято розрізняти наступні:
а) відносні або абсолютні;
б) прямі або непрямі;
в) повні або часткові.
Відносна заміна включає гуманне вбивство хребетної тварини з метою забезпечення клітинами, тканинами та / або органами для in vitro досліджень. Абсолютна заміна виключає використання тварин у цілому, наприклад за допомогою залучення культур клітин і тканин людини і безхребетних. Приклад прямої заміни включає використання шкіри морської свинки in vitro з метою забезпечення інформацією, яку можливо отримати з тестів на шкірі живих тварин. Непряма заміна - це, наприклад, коли тест пірогенного препарату на кроликах для мікробного зараження біологічних рідин замінюється LAL (скорочено від «Limulus amoebocyte lysate»: Limulus - назва краба по латині, amoebocyte lysate - лізат клітин крові краба) тестом або тестом, заснованим на цільної крові людини (Hartung and Wendel, 1997). Повної заміни можна досягти шляхом відмови від проведення експерименту з-за нестачі обгрунтування або достовірності методу. Часткова заміна, на противагу, включає методи вільні від тварин в якості попередніх результатів у стратегіях тестування токсичності.
У багатьох країнах, включаючи держави-члени ЄС, вчені зобов'язані законодавством давати звіт, що вони повністю розглянули можливе використання альтернатив заміни тварин при заповненні заявки на ліцензію проекту (Dolan, 2000). Ця вимога рекомендовано Директивою ЄС 86/609/ECC та Конвенцією Ради Європи з захисту хребетних тварин використовуються для експериментальних та інших наукових цілей (1986). Стаття 25 Конвенції Ради Європи свідчить, що:
«Експеримент не повинен бути проведений, якщо інший науково задовольняє метод одержання потрібного результату, не потребує використання тваринного, практично доступний».
У Великобританії вищезазначене положення докладено у формі «Акті про тварин» ((Animals (Scientific Procedures) Act, 1986)) по відношенню до захищених видів (тобто до всіх існуючих хребетним, за винятком людей, Octopus vulgaris, ембріональних та дорослих форм хребетних на певних стадіях розвитку). Законодавство виповнюється «Головним офісом інспекції» (Home Office Inspectorate) і ліцензійної процедурою з індивідуальними інспекторами, які відвідують організації (в тому числі ВНЗ), схвалені для проведення тварин експериментів [27].
В цілому загальні етичні вимоги до використання хребетних тварин в біологічних і медичних експериментах формулюються наступним чином [28]:
1. Експерименти на тваринах припустимі тільки в тих випадках, якщо вони спрямовані на одержання нових наукових знань, поліпшення здоров'я людини і тварин, збереження живої природи, є вкрай необхідними для якісного навчання та підготовки фахівців, проведення тестування, судово-медичної і криміналістичної експертизи, не представляють загрози здоров'ю людини.
2. Експерименти на тваринах виправдані тоді, коли є достатні підстави сподіватися на отримання таких результатів, які будуть істотно сприяти досягненню хоча б однієї з перерахованих вище цілей. Неприпустимо використовувати тварин в експерименті, якщо ці цілі можуть бути досягнуті іншим шляхом.
3. Слід уникати буквального дублювання вже проведених досліджень на тваринах, якщо воно не диктується необхідністю експериментальної перевірки результатів.
4. Вибір тварин, їх кількість, методика дослідження повинні бути ретельно обгрунтовані до початку експериментів і отримати схвалення уповноваженої особи або органу біоетичної експертизи.
5. Тварини для експериментів повинні надходити з сертифікованого розплідника. Використання бродячих тварин суперечить принципам біоетики.
6. При проведенні дослідів на тваринах слід проявляти гуманність, уникати дистресу, болю, не завдавати шкоди тривалого їх здоров'ю і полегшувати страждання. Необхідно прагнути до максимального скорочення кількості тварин і там, де можливо, використовувати альтернативні методи, які не потребують участі тварин.
7. Досліди на тваринах повинен проводить кваліфікований дослідник, який знайомий з правилами біоетики і дотримується їх. Використання тварин у навчальному процесі проводиться під наглядом фахівця-викладача.
8. Лабораторії, наукові та навчальні заклади, організації, в яких проводяться досліди на тваринах, підлягають атестації повноважними органами. Зокрема, перевіряється відповідність стандартам «належної лабораторної практики» (GLP), що є міжнародним вимогою до розробки лікарських засобів.
6.3 Види альтернатив, використовуваних у вищій освіті.
 
Підраховано, що у вищій освіті по всій Європі щорічно використовується кілька сотень тисяч хребетних тварин або 1% від загального числа задіяних в науці видів тварин. Але це число, швидше за все, занижено тому процедури реєстрації для забезпечення інформацією не стандартизовані, навіть у межах UK.
Найбільш задіяними видами в біомедичному освіті сьогодні є гризуни, риби і амфібії [см. загальну статистику - рис.2].

Рис. 2 Розподіл експериментів з вигляду використовуваного тварини, UK 1999.
Дані FRAME.
Серед альтернатив, які можуть бути використані у вищій освіті, розрізняють:
1. Моделі, манекени і механічні симулятори.
2. Фільми та інтерактивні відео.
3. Комп'ютерні симуляції і системи віртуальної реальності.
4. Експериментування студентів на самих собі.
5. Експерименти на рослинах.
6. Спостереження і польова практика.
7. Методики in vitro на культурі клітин.
8. Використання мертвих тварин, отриманих з гуманних джерел (наприклад, тварини, загиблі природною смертю або вбиті гуманним чином після наукових дослідів).
9. Клінічна практика.
Зупинимося докладніше на деяких із вищезгаданих альтернатив.

6.3.1 Моделі та імітують пристрої

До цього типу альтернатив відноситься цілий ряд розробок: від недорогих моделей і хірургічних тренажерів до комп'ютеризованих манекенів. Для їх виготовлення зазвичай використовується твердий або м'який пластик, який забезпечує тактильний, структурний і просторовий досвід роботи. Нещодавно розроблений процес «пластифікації», при якому тканини мертвих тварин хімічно замінюються пластиком, крім усього іншого дозволяє зберегти найдрібніші деталі в безлічі анатомічних особливостей і надати надійну модель для повторного використання.
Основні моделі можуть допомогти у вивченні анатомії або полегшити освоєння навичок поводження з тваринами без стресу з боку тварин і тривоги з боку студентів. Різноманіття існуючих хірургічних тренажерів включає в себе: моделі шкіри, внутрішніх органів і кінцівок. Ці моделі надають студентам можливість оволодіти такими основними навичками, як координація очі і руки, використання інструментів та техніка накладання швів. Тренажери на органах тварин, одержуваних з боєнь, передбачають використання реальних тканин в процесі навчання. Більш складні розробки включають манекени, які використовуються для оволодіння навичками внутрішньовенних ін'єкцій, інтубації і катетеризації тварин, а також торакоцентез (видалення рідини із плевральної області) та реанімації тварин.

6.3.2 Відеофільми

Як пасивний, але ефективний метод у процесі навчання, фільми та відеофільми можуть дати хороші вихідні відомості і служити в якості гарною візуальної альтернативи. Наприклад, відеофільми про професійно виконуваному анатомування часто передають студентам набагато більше інформації, ніж анатомування, що виконується самими студентами. Ці відеофільми можуть використовуватися для навчання тих студентів, яким потрібні ці навички в їх майбутній роботі, до того, як вони будуть виконувати реальне анатомування на трупах тварин, отриманих з етичних джерел.

6.3.3 Експериментування студентів на самих собі

Для зоологів та студентів медичних і ветеринарних факультетів важливість практичної роботи з живим тілом не може бути переоцінена. Ефективне розуміння фізіологічних процесів може бути придбано завдяки, принаймні, деякому досвіду роботи з живим тілом. Студент, що дав згоду, є відмінним «експериментальним тваринам», і експериментування студентів на самих собі є нешкідливою, гуманної альтернативою. Людське тіло - це, звичайно, відповідний основний об'єкт для медичних студентів, і експериментування на самих собі використовується в багатьох навчальних закладах як частина нормальної практики. Але людське тіло може бути використано у всіх науках про життя. Такі практичні роботи варіюють від простих експериментів, таких як прийом сечогінного засобу або виконання фізичних вправ з подальшим спостереженням за фізіологічними і біохімічними змінами, до більш складних тестів, таких як вимірювання швидкості нервової провідності за допомогою самотестірующей апаратури, з'єднаної з відповідним програмним забезпеченням. Інтенсивна залученість і самоотносімость таких експериментів робить їх такими, що запам'ятовуються і доставляють задоволення.

6.3.4 Трупи тварин, отримані з етичних джерел

Для багатьох студентів-зоологів і всіх майбутніх ветеринарів вивчення анатомії не було б довершеним без деякого безпосереднього досвіду роботи з тваринами і тваринної тканиною. Подібним же чином, для хірургії навчання не було б достатнім при відсутності безпосереднього досвіду роботи з реальною тваринної тканиною. Етичні альтернативи вбивства і заподіяння шкоди тваринам, звичайно, існують і для таких вимог: а саме, трупи тварин, отримані з етичних джерел. "Отримані з етичних джерел" означає, що ці тварини не були вирощені і вбиті для того, щоб постачати трупами або тваринної тканиною навчальні заклади, а також те, що такі придбання не створюють і не підтримують ринок трупів тварин. Приклади етичних джерел включають в себе тварин, які померли природною смертю або в результаті нещасного випадку, а також тварин, евтаназірованних за серйозними медичними показниками. Ветеринарні клініки і фермерські господарства - два хороших потенційних джерела отримання трупів тварин.

6.3.5 Лабораторні роботи in vitro

Швидкий розвиток і підйом технології in vitro в дослідженнях і тестуванні потребує підтримки шляхом ознайомлення студентів вищих навчальних закладів з цією технікою. Швидше за практичні роботи in vitro (експерименти на культурі клітин), ніж in vivo (експерименти на живому організмі) можуть дати цей досвід, і тваринні тканини, використовувані для такої роботи, можуть мати етичний джерело походження. Більш того, використання тваринних тканин в деяких практичних роботах може бути замінено рослинними матеріалами: наприклад, для вивчення дихання клітини або переміщення електронів, мітохондрія може бути залучена з цвілі, картоплі чи буряків замість традиційної печінки щура.

6.3.6 Мультимедійне комп'ютерне моделювання

Можливості, пов'язані з розвитком комп'ютерного програмного забезпечення і сприяють ефективному утворенню в галузі наук про життя, зросли експоненціально за останні кілька років. Від візуального анатомування, яке студенти можуть виконувати на екрані комп'ютера, до повної візуальної реальності комп'ютерного моделювання клінічних технік з тривимірним і тактильним обладнанням; можливості обмежені тільки технічними та уявними кордонами. Навчання за допомогою комп'ютера передбачає також велику глибину і широту досвіду навчання. Наприклад, морфологію різних біологічних видів можна порівняти одним клацанням комп'ютерної мишки, або отримати дані з гістології та відомості з інших галузей наук, що вводяться на практичних заняттях. Картинка на комп'ютері може бути легко збільшена або зменшена, кровоносна або нервова системи прибрані з картинки, або, навпаки, виділені в тривимірному зображенні, м'язи приведені в дію, і навіть такі якості, як затененность органів контролюються з тим, щоб більш чітко оцінити структуру і структурні співвідношення. Збільшена сенсорність досвіду і рівень контролю в новому програмному забезпеченні підтримує ефективне, якісне навчання. Деякі програми включають віртуальні лабораторії з вибором роботи над різними експериментами. Інші програми можуть бути налаштовані викладачами з метою адаптації їх до ситуації і певним цілям навчання. Студенти можуть також працювати у своєму власному темпі, повторювати частини вправ і використовувати допоміжний матеріал до тих пір, поки вони не будуть впевнені у своїх знаннях і навичках. Вони можуть бути настільки самостійними у процесі навчання, наскільки це дозволяє програма курсу навчання. Інноваційний характер нових технологічних розробок може бути збуджуючим, що додає інтерес до процесу навчання студентів і є важливою частиною їх неформального навчання для професій, де інформаційні технології та комп'ютерні навички будуть відігравати важливу роль. Проте, скрізь, де це можливо, спілкування з людьми й живими тваринами має використовуватися на додаток до комп'ютерного моделювання з тим, щоб технологічні досягнення залишалися потужним інструментом, а не альтернативою реальності.
 
6.4 Переваги альтернатив
У п'ятдесяти з шістдесяти шести (66 відсотків) нобелівських лауреатів у галузі фізіології та медицини минулого століття використання альтернативних методик відігравало ключову роль у дослідженні [33]; останні роки свідчать про збільшення частоти практики використання ними in vitro технологій [32]. З чим це пов'язано? У тому числі і з перевагами застосування альтернатив.
У залежності від навчальних цілей, моделі виключають використання тварин мають декілька переваг над експериментами на тваринах. У випадку, коли студенти погано підготовлені до роботи з тваринами, емоції, що виникають при взаємодії з мертвими або живими тваринами, можуть відволікати від роботи. У даному випадку, альтернативні моделі можуть бути побудовані таким чином, щоб максимально ефективно відповідати цілям навчання. Наприклад:
1. У той час як певний експеримент може бути проведений лише один раз, альтернативна модель може використовуватися знову і знову, без обмеження часу і місця навчання;
2. Альтернативні моделі можуть надавати точні і повні дані, тим самим, оберігаючи від негативного практичного досвіду «невдалого експерименту»;
3. Модель може мати вбудовану систему самооцінки для студента, що дозволяє оцінити ступінь досягнення цілей експерименту; і
4. Альтернативи, що включають аудіовізуальні технології надають можливість демонстрації явищ, які зазвичай не спостерігається в подібному експерименті на тварині. Наприклад, анімації органу і клітинних функцій.
Хоча в деяких випадках створення альтернативної моделі може бути дорогим, нею можна користуватися неодноразово. Крім усього іншого, альтернативна модель виходить дешевше постійного придбання великої кількості тварин. Використання альтернатива може також зберегти час, як для викладачів, так і для студентів [30]. \ S
Ціни на період 1993р.
1 - час персоналу (лектори: Ј40/час
лаборанти: Ј10/час)
2 - час техніка (Ј10/час)
3 - матеріали
4 - загальна вартість.
5. Заміна дослідів на тваринах альтернативними методами в підсумку дає такі ж або навіть кращі результати в кінці курсу (див. діаграму нижче) [30].
\ S
6.5 Недоліки альтернатив, а також труднощі, пов'язані з їх введенням
 
Не дивлячись на широку доступність альтернатив, кількість тварин, що використовуються в освіті, зменшується дуже повільно. Подання та подальше використання альтернатив у вищій освіті не видається простим з деяких причин:
1. Деякі педагоги протистоять змінам і потребують переконанні про переваги використання альтернатив.
2. Інтеграція альтернативи в курс зазвичай вимагає початкових вкладень часу і грошей.
3. Інформація про потенційних альтернативи не широко поширена.
4. Якість доступних матеріалів значно варіює.
5. Можуть існувати фінансові, технічні та інші фактори, які обмежують використання альтернатив.
6.6 Ставлення викладачів до використання альтернатив
 
Педагоги з позитивним ставленням до використання альтернатив експериментів на тваринах, зокрема ті, які розробили їх самі, зазвичай знають, як вирішувати проблеми, описані вище. Інші викладачі негативно ставиться до того, коли хто-небудь пояснює їм, що робити під час заняття. Їхня думка до заміни експериментів на тваринах зводиться до того, що вони віддають перевагу «традиційний» шлях; а введення технічно заснованих навчальних методів розглядається як регресивний крок. Часто, вони просто не зацікавлені в етиці використання тварин. Книги, лабораторії і обладнання до цих пір орієнтоване на експерименти. Переконання таких вчителів у перевагах альтернатив представляється складним. Введення принципів трьох "R" в початкову підготовку і посткваліфікаціонное вдосконалення може допомогти подолати ці труднощі.
 
Глава 7. Шляхи гуманізації сучасної вищої освіти
 
Основою у вихованні етичного ставлення до живого в учня поряд з батьківською школою повинен бути процес гуманізації освіти. Відмова від психології горезвісного підкорювача природи і заміна її свідомістю відповідальності людини за стан природи як розумного і далекоглядного господаря - завдання екологізації мислення сучасної людини [19]. Разом з екологічним вихованням як складових предмета екології, введення біоетики в освітній процес в Україні, на мій погляд, має сприяти розвитку у школярів та студентів поваги до життя - до тварин, до природного середовища, до людини.
Для обробки змістовного курсу біоетики, методики її викладання і проведення навчання на сучасному рівні необхідно створити в передових вищих медичних, ветеринарних і біологічних закладах окремі кафедри, а для підготовки та професійного вдосконалення їх працівників - центральний інститут біоетики в системі Національної Академії Україна [26].
Викладач біоетики повинен мати своєрідне універсальну освіту - він повинен бути одночасно біологом, медиком і філософом, так як в біоетиці тісно переплітаються знання з біології, медицині, філософії, теології, етики, деонтології, педагогіки, юриспруденції. Такі знання можна отримати тільки в спеціалізованому вищому освітньому закладі, випускники якого повинні також працювати і в органах управління охорони здоров'я, а також в урядових структурах. Бажано перекласти українською мовою і видати згадану фундаментальну «Енциклопедію біоетики» та інші найважливіші праці з проблем цієї науки.
На думку Т.М. Павлової, відомого московського діяча руху за права тварин, автора поки єдиною на теренах СНД книги "Біоетика у вищій школі", завданням курсу біоетики для вузів є не тільки ознайомлення студентів з сучасними етико-філософськими концепціями, що стосуються місця і ролі людини в природі, але і сприяння формуванню у молодого покоління етичного ставлення до навколишнього світу живого. А це, у свою чергу, допоможе створити умови для перетворення сучасного суспільства в суспільство без насильства, взаємини в якому спираються на моральні принципи. Інше завдання курсу - за допомогою зміни менталітету молодого покоління сприяти збереженню цивілізації і життя на планеті, яка є єдиним середовищем проживання людини та інших істот.
Особливо важливий розвиток біоетичної мислення у студентів ветеринарних і біологічних факультетів вузів, яким належить працювати з тваринами або викладати біологію. Помічниками в цьому повинні виступити керівництво принципом «3 R» і використання альтернатив.
Має право на існування новий термін - ветеринарна біоетика - принципи етичного ставлення до тварин ветеринарного фахівця [18]. Система підготовки ветеринарних фахівців за кордоном давно спрямована на випуск ветлікарів, пройнятих важливістю надання допомоги тварині. У сільськогосподарських вузах Україні підготовка ветеринарних лікарів повинна допомогти майбутнім фахівцям орієнтуватися у їхній роботі на потреби тварини, бачити в них відчувають істот, що мають самостійну цінність, а не просто знаряддя задоволення потреб людини. У центрі уваги ветеринарного лікаря має залишатися тварина.
Система підготовки біологів також повинна дозволяти виховувати у майбутніх педагогів і дослідників повагу до будь-якого життя, надавати їм свободу совісті, розвивати розуміння тваринного і співчуття до нього. Хоча ставлення людства в цілому до тварин багато в чому не відповідає принципам етики та біоетики, кожен внесок у зміцнення біоетичних поглядів наближає час їх повної перемоги. Саме біологи та ветеринарні спеціалісти повинні показувати шлях до гуманізації відносин людини і тварин.
Примітки:
 
1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І науки України - URL: http://mon.gov.ua/ Наказ МОН "Про затвердженнння Програми Щодо реалізації положень Болонської Декларації в сістемі віщої ОСВІТИ І науки України на 2004-2005 роки".
2. 5 жовтня - Всесвітній день захисту тварин.
3. http://www.shef.ac.uk/b/bioethics-today/FSevents.htm ,
http://www.ihs.ox.ac.uk/perl/ethox/us170.pl?place_id=120 ,
http://eurethnet.drze.de/events/EventReport?data.cid=329 ,
http://www.shef.ac.uk/b/bioethics-today/events/eventsmain.htm .
4. Physiology simulators [Electronic resource] / Dr.Gabriel Cotor, the faculty of Veterinary Medicine Bucharest / / Monitor-Bucuresti, Cop. 2003. - I electronic optical disk (CD-ROM).
5. База даних NORINA (Норвезького Довідкового Центру з Науці про Лабораторних Тварин і Альтернативам) - http://oslovet.veths.no/NORINA ,
База даних AVAR (Асоціації Ветеринарів за Права Тварин) - http://www.avar.org/ ,
База даних EuRCA (Європейського Інформаційного Центру з Альтернативам у вищому Освіті) - http://www.eurca.org ,
 
Інші ресурси в Інтернеті
Поради щодо пошукової стратегії з публікації FRAME (Фонду для Заміни Тварин у медичному експерименті) "Пошук інформації по альтернативам, який заміняє тварин в експериментах" - http://www.frame.org.uk/Guide/index.htm .
On-line доступ до монографії Джонатана Болкома "Використання тварин у вищій освіті: проблеми, альтернативи і рекомендації" . Книга розглядає проблеми в цілому і містить гарну інформацію з альтернатив і їх застосування в різних інститутах.
Список літератури:
1. The Oxford English dictionary / / Oxford University divss / Great Britain, 1989.
10. Є.М. Лук'янова, З.А. Шкіряк-Нижник. Принципи роботи комітетів з медичної етики в науково-дослідних установах / під ред. Ю.І. Кундієва / / Антологія біоетики. - Львів: Бак, 2003 - С. 513.
11. Valdar Parve, Ethics Committee in Estonia / під ред. Ю.І. Кундієва / / Антологія біоетики. - Львів: Бак, 2003 - С. 531.
12. В.К. Демченко. Міжнародні Юридичні аспекти біоетики / під ред. Ю.І. Кундієва / / Антологія біоетики. - Львів: Бак, 2003 - С. 87.
13. Sharpe R., The Cruel Deception. Thorsons Publishing group, 1988. "CM.: Singer P. Animal Liberation. A New Ethics formour Treatment of Animais. Avon Books. New York, 1975.
14. Potter VR Bioethics: Bridge to the future, Englewood Cliffs (New York), 1971.
15. International Association Against Painful Experiments on Animals - URL: http:// www.iaapea.com/mag.4.1.html. IAAPEA Magazine / IAAPEA award seven humane research grants in the Ukraine / / Spring 2004.
16. International Association Against Painful Experiments on Animals - URL: http://www.iaapea.com/mag.5.1.html. IAAPEA Magazine / Education / / Spring 2005.
17. Fox MW Empathy, Humaneness and Animal Welfare. Advances in Animal Welfare, 1984/1985, HSUS. Washington.
18. Експериментування на тваринах / / Т.М. Павлова. Біоетика у Вищій школі: Учеб. посібник. - Київський еколого-культуpного центp, 1998. - С. 48-52.
19. Екологічне виховання та освіта / / Г.Л. Шкоробатов. Введення в екологію: Учеб. посібник для вузів. - Воронеж, 1985. - С.63.
20. InterNICHE - URL: hhttp: / / www.interniche.org ...
21. Nurbergnskij Kodex - 1947
22. Студент-медик не повинен вбивати. Т.С. Морозкін, С.Д. Денисов / / "Біоетіка на порозі III тисячоліття". Міжнародний сімпозіум (2000; Харків): Тези Доповідей: / Редкол.: А.І. Божков. - Х.: Вид-во ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2000. - 195 с.
23. Кримський клуб біоетики та еклоги - URL: http://bioeticsclub.narod.ru/russian/bioetics/read/vekovshinina.htm/ Введення в біоетику / / С.В. Вековшініна.
24. Singer PA Animal liberation / / A Discus Book - Published by Avon Books, 1977, New York, 297 p.
25. J. Bryant, L. Baggott la Velle, J. Searle. Bioethics for scientist / / - Published by Biddles Ltd., Guildford and King `s Lynn, 2002, 360p.
26. Б.С. Зіменковській, М.Р. Гжегоцькій. Проблеми Викладання біоетики в медичного універсітеті / під ред. Ю.І. Кундієва / / Антологія біоетики. - Львів: Бак, 2003 - С. 463.
27. The Three Rs concept & progress with implementing non-animal alternatives ib biomedical research & testing. RD Combes (FRAME) / / "Біоетіка на порозі III тисячоліття". Міжнародний сімпозіум (2000; Харків): Тези Доповідей: / Редкол.: А.І. Божков. - Х.: Вид-во ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2000. - 195 с.
28. А.Г. Резніков. Проблеми етики при проведенні експериментальних медичних і біологічних досліджень на тваринах в Україну / за ред. Ю.І. Кундієва / / Антологія біоетики. - Львів: Бак, 2003 - С. 395-399.
29. А.Я. Циганенко, М.В. Кривоносов, Ю.С. Паращук, Ю.Є. Шкарбут. Етика біомедичного експерімерта / під ред. Ю.І. Кундієва / / Антологія біоетики. - Львів: Бак, 2003 - С. 399-404.
30. Power Point презентація: David Dewhurst, Impact of animal studies and alternatives on learning / University of Edinburgh.
31. Good welfare and good science - a partnership. Dr. К. Hubrecht (UFAW) / / Міжнародний семінар: лабораторні тварини - можливі альтернативи в експериментальній фармакології / Харків, 2002 - С. 5-7.
32. Nobel prize.org - URL:
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Біологія | Курсова
126кб. | скачати


Схожі роботи:
Біологічні аспекти навчання тварин
Премікси та їх використання в годівлі сільськогосподарських тварин і птиці
Біоетичні проблеми лікарських помилок
Використання безумовних і умовних рефлексів при експлуатації сільськогосподарських тварин
Християнська католицька мораль і сучасні біоетичні проблеми
Використання радіації для підвищення продуктивності тварин і поліпшення якості продукції
Ветеринарно санітарні вимоги при прийманні переробці хворих тварин і птиці використання
Еколого економічні аспекти використання водних ресурсів
Еколого економічні аспекти використання водних ресурсів
© Усі права захищені
написати до нас