Бізнес план фото підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
КОЛЕДЖ
КУРСОВА РОБОТА
 
З предмету „Економіка та маркетинг”
Виконав:                     студент групи Ф-55 Турченюк О.М.
Спеціальність:           5.020204
Керівник:                    Пушняк Л.М.
КИЇВ – 2005 р.

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
КОЛЕДЖ
Завдання
на виконання курсової роботи
студент 3 курсу
групи Ф – 55
спеціальність 5.020204
Турченюк О.М.
ТЕМА КУРСОВОЇ РОБОТИ: Бізнес план фото підприємства. Обсяг реалізації послуг в натуральному виразі 42000 замовлень. Фотозйомка індивідуального портрету та виготовлення відбитків 10х15, 13х18.
ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ: Вступ, Резюме,
1. Галузь, фірма та її продукція або послуги.
2. Дослідження ринку.
3. Маркетинг-план.
4. План виробництва і реалізації.
5. Організаційний план.
6. Фінансовий план. Висновки. Література.
Термін здачі роботи на кафедру        „___” ___________ 2005 року
Дата видачі завдання                            „___” ___________ 2004 року
Науковий керівник Пушняк Л.М.               _____________
                              (  підпис  )
Завдання до виконання прийняв Турченюк    _____________
                               (  підпис  )

ЗМІСТ
 
ВСТУП
4
 
 
 
1
ГАЛУЗЬ, ФІРМА ТА ЇЇ ПРОДУКЦІЯ АБО ПОСЛУГИ
6
 
 
 
1.1
Поточна ситуація і тенденція розвитку галузі.
6
1.2
Описи продукту фірми
8
 
 
 
2
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
10
 
 
 
2.1
Загальна характеристика ринку продукту
10
2.2
Оцінка впливу зовнішніх факторів
13
 
 
 
3
МАРКЕТИНГ-ПЛАН
15
 
 
 
3.1
Стратегія маркетингу
15
3.2
Передбачувані обсяги виробництва та продажу
18
 
 
 
4
ПЛАН ВИРОБНИЦТВА
19
 
 
 
5
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
20
 
 
 
5.1
Форма організації бізнесу
20
5.2
Потреба в персоналі
20
 
 
 
6
ОЦІНКА РИЗИКУ ТА СТРАХУВАННЯ
26
 
 
 
7
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
27
 
 
 
7.1
Розрахунок собівартості
27
7.2
Розрахунок прибутку і рентабельності
32
 
 
 
 
ВИСНОВОК
36
 
 
 
 
ЛІТЕРАТУРА
37
 

ВСТУП
Будь-яке суспільство для забезпечення нормального (достатньо комфортного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою люди створюють певні організації, які спільно виконують ту чи ту місію (реалізують програму або мету) і діють на засаді певних правил і процедур.
У сучасні швидко змінюваній економічній ситуації неможливо досягти позитивних результатів, не плануючи своїх дій, не прогнозуючи наслідків. Планування потрібне будь-якій організації, яка збирається здійснювати певні дії в майбутньому. Вони змушені шукати такі форми та моделі планування, які б забезпечували максимальну ефективність рішень, які приймаються.
Оптимальним варіантом досягнення таких рішень є нова прогресивна форма плану – бізнес-план.
Успіх у світі бізнесу вирішальним чином залежить від трьох елементів:
1. Розуміння загального стану справ на даний момент.
2. Уявлення того рівня, якого ви збираєтесь досягти.
3. Планування процесу переходу з одного стану в інший.
Бізнес-план дозволяє вирішувати ці проблеми. Він включає розробку цілей та задач, які ставить перед собою підприємство на найближчий період та на подальшу перспективу, оцінку поточного стану економіки, сильних та слабких сторін виробництва, аналіз ринку та інформацію про клієнтів. У ньому дається оцінка ресурсів, необхідних для досягнення поставлених цілей в умовах конкуренції.
БІЗНЕС-ПЛАН – це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові особливості управління ним.
БІЗНЕС-ПЛАН може сприяти залученню інвесторів та кредиторів. Перед тим як ризикувати своїм капіталом, інвестори мають впевнитися у надійності розробки проекту та мати уяву про його ефективність. Вони мають впевнитися чи повернуться їхні гроші чи є сенс вкладати гроші в Ваш проект.
В даному курсовому проекті представлений приблизний бізнес-план нового проекту підприємства, що надає фотографічні послуги.
 1 ГАЛУЗЬ, ФІРМА ТА ЇЇ ПРОДУКЦІЯ АБО ПОСЛУГИ
1.1 Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі.
В даний час ринок фото послуг розвивається досить високими темпами, і хоча підвищений інтерес до послуг фото підприємств починає вгасати, даний вид товарів завжди буде користуватися популярністю, тому що фотографії стали невід’ємною частиною будь-якої родини.
В Україні зростає кількість замовників яких цікавлять фото послуги. В основному це звичайно обробка фотоматеріалів аматорів які мають можливість досить дешево і швидко побачити результат своєї зйомки, але залишається досить великий процент клієнтів які потребують послуги професійних фотографів з гарантією якості. Останнім часом є тенденція зросту попиту на виготовлення, обробку та друк цифрової фотографії. Такі послуги вони можуть отримати на спеціалізованих підприємствах(фотосалонах, фотоательє ).
Підприємство – це організаційно відокремлена і економічно самостійна ланка виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію (виконує роботу або надає платні послуги ). Кожне підприємство має історично сформовану конкретну назву – завод, фабрика, майстерня, ательє. При цьому важливо знати, що кожне підприємство або фірма є юридичною особою, має закінчену систему обліку та звітності, самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку з власною назвою, а також товарний знак у вигляді певного терміну, символу малюнка або їх комбінації.
Для успішної діяльності фото підприємства в сьогоднішніх умовах йому необхідне сучасне устаткування. Фотолабораторії фактично стають периферійними пристроями для комп’ютерів. Але таке обладнання коштує не дешево тому підтримка фінансового інвестора чи кредитора на початковій стадії жодному підприємству не завадить.
В останні роки фото підприємство набуває великого розвитку. На сьогодні розрізняють три типи організації виробництва фотографії: одиничне, серійне та масове.
Одиничне виготовлення фотографії передбачає виготовлення неповторних виробів або рідко повторних
Серійне виготовлення фотографії передбачає виготовлення і обробку виробів серіями та партіями.
А при масовому виготовленні на протязі довгого часу виробляють або обробляють велику кількість однорідних виробів. 
1.2 Опис продукту фірми.
Аналіз діяльності підприємства за звітний рік показав необхідність введення нових видів фото послуг, що суттєвим чином відрізняються від попередньої діяльності . Якщо раніше робота фірми більшою мірою була спрямована на обробку негативних кольорових плівок та їх подальший друк на фотопапері різних форматів то в наступному році фотоательє збирається додати зйомку власними фотографами індивідуального портрету на негативний кольоровий фотоматеріал і подальший друк фотографій форматом 10х15 та 13х18.
Основною метою ательє є задоволення потреб населення якісними фото послугами, поповнення асортименту, що передбачає одержання прибутку, сприяння прискоренню розвитку ательє та його розширення.
Крім вищеназваних послуг в нашому ательє можна придбати такі аксесуари:
·       фотоапарати різних типів.
·       фотоальбоми різних розмірів і видів.
·       фотоматеріали, плівки кольорові та чорно-білі.
·       елементи живлення для фотоапаратів.
·       рамки для фотографій.
·       спалахи
·       штативи
  На майбутнє підприємство планує збільшити перелік послуг, що надаватимуться салоном і включити до нього такі види послуг, як цифрове фото, пересилання фото через електронну почту, запис фотографій на компакт диски, обробка цифрового фото та його подальший друк. Для розширення номенклатури послуг та підвищення якості продукції планується купівля та впровадження нового устаткування для друку з цифрових носіїв, розширення мережі пунктів прийомів замовлень на всі види робіт. Крім цього вводиться додаткова посада виїзного фотографа.
В поточному році буде зроблений великий стенд фотографій в приймальній кімнаті, що дасть змогу споживачам ознайомитись з роботами підприємства, а також можливо обрати для прикладу своєї фотографії ракурс на якійсь іншій фотографії.
Якщо проаналізувати ціну на замовлення фотовідбитків то можна сказати, що вона не перевищує цін конкурентів. Встановлена ціна є достатньою для того, щоб прикрити всі виробничі витрати.
Споживачі купуватимуть продукцію фірми тому що асортимент продукції досить великий, спрямований на широкий загал починаючи з аматорів закінчуючи професіоналами. За доступною ціною і з високою якістю.
 
2. Дослідження ринку
2.1 Загальна характеристика ринку продукту
У широкому розумінні ринок є цариною прояву економічних відносин між людьми, які виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживанню. У вужчому розумінні ринок – це сфера товарного обігу і зв’язана з ним сукупність товарно-грошових відносин, яка виникає між виробниками (продавцями) та споживачами (покупцями) у процесі купівлі-продажу товарів чи надання якихось послуг.
Ринкові відносини мають загальний характер, поширюються на всі господарські сфери і регіони держави, проникають у всі частини економічної системи. В них вступає безліч суб’єктів, а в сферу обігу находять різноманітні товари і послуги, що загалом формує вельми складну і багато вимірювальну структуру ринку. Вивчення останньої дозволяє комплексно дослідити єдність, взаємозв’язок і взаємодію складових елементів ринку, знаходити і розвивати нові організаційні форми господарських зв’язків і товарно – грошового обміну.
В даний час ринок фото послуг розвивається досить високими темпами, і хоча підвищений інтерес до послуг фото фірм починає вгасати, даний вид товарів завжди буде користуватися популярністю.
В даний час на ринку фотопослуг в обраному нами мікрорайоні працюють кілька фірм, що надають послуги по проявленню і друку кольорових негативних фотоплівок. Одна з них має можливість друкувати фотографії з цифрових носіїв. А послуги зйомки індивідуальних портреті та інші види які виконує фотограф взагалі відсутня в даному мікрорайоні тому наше підприємство буде мати досить суттєву перевагу серед конкурентів. Крім того якість друку у конкурентів не є високою і немає прямого зв’язку з оператором якому можна висловити свої побажання щодо якості друку фотовідбитків та можливо врахувати якусь специфіку яка була використана при зйомці.
Таким чином наша фірма займає на ринку фотопослуг незалежну від фірм конкурентів.
Важливим є чотирьох позиційний підхід до загальної структури ринку, а саме з позицій його суб’єктивного складу, продуктово-ресурсного наповнення, елементно-технологічних зв’язків і територіально-просторової організації.
Суб’єктами ринкових відносин виступають продуценти і їх агенти руху товару, тобто державні, кооперативні, колективні(акціонерні), приватні підприємства і їх об'єднання,  спільні підприємства та іноземні фірми.
Найбільше охоплення суб’єктів ринку, групування їх з врахуванням специфічних особливостей ринкової поведінки досягається виділенням п’яти основних типів ринків:
- ринку споживачів – окремих осіб і домашніх господарств, які купують товари чи отримують послуги для особистого споживання;
- ринку виробників – сукупність осіб і підприємств що закуповують товари для використання їх у виробництві інших товарів та послуг;
- ринку проміжних продавців – сукупність осіб та організацій, які стають власниками товарів для перепродажу здачі їх в оренду іншим споживачам із зиском для себе;
- ринку державних і громадських установ, які здобувають товари і послуги для використання їх у вигляді комунальних послуг або для передавання тим, хто в цих послугах має потребу;
- міжнародного ринку – зарубіжних покупців, споживачів, виробників, проміжних продавців.
На розвиток фото підприємства може вплинути економічний стан країни, тіньова економіка, не спроможність підприємства виробляти конкурентноспроможну продукцію, не правильний вибір місця розташування фотоательє, відсутність фінансової підтримки, неправильна орієнтація на споживачів.   
Конкурентноздатність товару – це сукупність якісних та вартісних характеристик, які забезпечують задоволення конкретних потреб. Конкурентноздатність – це відповідність товару вимогам ринку за своїми технічними, комерційними, іншими характеристиками.
Наше фото підприємство запропонує широкий спектр товарів та послуг для своїх клієнтів. І тому можна впевнено сказати що наші послуги будуть задовольняти потреби споживачів і відповідатимуть вимогам ринку, ми займемо свою нішу в ринку і будемо мати змогу розширювати підприємство і перелік послуг і надалі.

2.2 Оцінка впливу зовнішніх факторів.
Зовнішнє середовище в широкому розумінні є сукупність господарських об’єктів, економічних, суспільних і природних умов, національних та міждержавних інституціональних структур і інших зовнішніх відносно підприємства умов і чинників, що діють в оточенні підприємства.
Підприємство як відкрита система постійно взаємодіє з навколишнім середовищем. Постачання матеріально-технічних, енергетичних ресурсів, підбір кадрів і реалізація виготовленої продукції чи надання послуг є необхідною частиною виробничого процесу і само собою зрозуміло умовою існування і функціонування підприємства і як результат отримання прибутку як головної мети підприємницької діяльності. Також на підприємство можуть впливати наявність конкурентів та вибрана їхня політика якою вони керуються. Наприклад це може бути на зразок лозунгу „ Дешево й сурово” чи „Дорого але якісно”.
Матеріальних постачальників бажано мати як можна ближче до безпосереднього виробника тих чи інших матеріалів. Для цього найчастіше потрібно буде мати справу з оптовими постачальниками. Відповідно і ціна буде дешевша. Постачальник має бути надійним і пунктуальним, тому що через затримку в постачанні матеріалів ми будемо втрачати гроші. 
Конкурентами нашого ательє можуть бути крупні фото підприємства, такі як „Ексар” ТОВ „Вектор-Трейд” „Фото-микс” „Интер фото” „Ф – студія” . Всі ці підприємства приділяють велику увагу рекламі, періодично міняють старе обладнання на саме нове. Всі вони дійсно слідкують за якістю, але в них дуже невеликий індивідуальний підхід до клієнта і ціни на їх продукцію досить завищена за рахунок гарної реклами і відомості. Об’єми їхні зростають а якість потихеньку зменшується. Тим більше що вони знаходяться не в нашому мікрорайоні і в нас є своя ніша на ринку майже не зайнята. Наше ательє в нашому мікрорайоні має всі переваги серед існуючих на даній території, а саме:
- великий асортимент послуг;
- вдале місце розташування;
- привабливі ціни для клієнтів;
- великий асортимент товарів та аксесуарів;
- краща якість;
- індивідуальний підхід роботи з клієнтом;
Результативність діяльності фірми залежить від багатьох факторів, особливе місце в ній відводиться ціновій політиці. Ціна – це грошовий вираз вартості товару(послуги). Вона завжди коливається навколо ціни виробництва (перетвореної форми вартості одиниці товару, що дорівнює сумі витрат виробництва й середнього прибутку) та відображає рівень суспільно необхідних витрат праці. Ціна є важливим фактором, який визначає стратегію поведінки фірми на ринку. Різне ставлення до ціни пов’язане з різними завданнями, що розв’язуються фірмою, а саме:
- забезпечення виживання;
- максимізація поточного прибутку;
- завоювання лідерства за показниками якості товару;
- завоювання лідерства за показниками частки ринку.
Політика ціноутворення залежить від того на який тип ринку спрямовує свої зусилля фірма
3. Маркетинг-план.
3.1 Стратегія маркетингу.
Постійна мінливість ринкового середовища зумовила необхідність застосування стратегічного підходу до системи господарювання на підприємстві. Стратегія – це генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та розподіл ресурсів для його досягнення.
Формування ціни товару відбувається під впливом певних обмежень. З одного боку – ціна виробленого фірмою продукту має дати прибуток, тобто вона не повинна опускатися нижче певного допустимого рівня. З іншого боку, надмірно висока ціна може негативно вплинути на попит і товар ніхто не купуватиме а послуги не замовлятиме. З цього випливає що головними чинниками під впливом яких формується ціна є:
- собівартість продукції;
- виняткові якості, відмінності, особливості, що приваблюють покупця (наприклад якість);
- ситуація на ринку, де аналогічний товар пропонується іншими фірмами – конкурентами.
Встановлення ціни регулюється загальноприйнятими методами :
1) Метод ”середні витрати плюс прибуток„  є найпростішим і найбільш застосовуваним. Згідно цього методу ціна дорівнює сумі середніх витрат (собівартістю) та величиною прибутку величина якого встановлюється підприємством або обмежується державою як граничний рівень рентабельності продукції чи послуг.
2) Метод ціни на основі аналізу беззбитковості та забезпечення цільового продукту користуються фірми, діяльність яких щодо одержання прибутку обмежується відповідним законодавчим актом, з іншого боку – багато фірм цільовим шляхом встановлюють певний відсоток прибутку на вкладений капітал.
3)Метод Встановлення ціни на засаді суб’єктивної цінності товару здійснюється з урахуванням потенційного (реально виявленого ) попиту.
4) Метод ціноутворення „за рівнем поточних цін” („за рівнем конкуренції”) полягає в тім, що ціну розглядають та встановлюють як функцію цін на аналогічну продукцію в конкурентів, в залежності від особливості продукції й типу ринку.   
5) Встановлення ціни на підставі результатів закритих торгів є різновидом методу „за рівнем поточних цін” і застосовується з метою одержання замовлення на виготовлення певної продукції (торг за вигідний контракт)
6) Метод ціноутворення „за рівнем попиту” передбачає встановлення цін за допомогою пробного продажу товарів в різних сегментах ринку. При цьому враховуються умови продажу, супутні послуги. За використанням цього методу в різних місцях ринку на ті самі товари чи послуги ціни можуть бути різні.
7) Метод встановлення ціни із прийняттям на себе витрат на поставку означає, що підприємство частково чи повністю бере на себе витрати на доставку товару з метою стимулювання надходження замовлення від покупців (клієнтів). Цей спосіб має місце коли фотоательє залучає до роботи кур’єрів які проводять доставку замовлень та виготовлених робіт на роздрібні точки прийому замовлень на виконання фото робіт.
8)  Застосування методу встановлення зональних цін полягає в тім що підприємство виокремлює кілька зон, у межах яких встановлюються єдині ціни залежно від рівня транспортних витрат. Це б мало місце при випадку коли б ми мали пункти прийому замовлень в інших містах чи в місцях де транспортне питання займало б суттєву частину витрат.
9) За встановлення цін зі знижками підприємство змінює свою вихідну ціну та встановлює певну знижку з неї ураховуючи закупівлю чи замовлення великої кількості товарів чи послуг. Для приваблення постійних клієнтів. Це дає змогу підприємству підтримувати більш стабільний рівень виробництва протягом року.
Наше підприємство ви вибрало метод ціноутворення „за рівнем поточних цін” але в різних ситуаціях ціна може гнучко коливатися в залежності від замовника. Я маю на увазі метод встановлення цін зі знижками для приваблення постійних клієнтів і оптових замовників.
Буде доцільно використовувати рекламні заходи для поширення інформації про фірму, і підтримці позитивних емоцій у клієнта і громадськості.   
Реклама це цілеспрямований інформативний вплив опосередкованого характеру на споживача для просування товару чи послуг на ринок збуту.

3.2 Передбачувані обсяги виробництва і продажу.
Натуральні і вартісні показники, які характеризують обсяги виробництва і реалізації послуг представлені в таблиці 1 і є основою для здійснення розрахунків по всіх різних розділах бізнес-плану.
Вихідні дані для розрахунку передбачуваних обсягів виробництва та реалізації послуг:
а) кількість замовлень по окремим видах послуг та їх питома вага в загальному обсязі послуг 10х15 – 60%, 13х18 – 40%;
б) кількість відбитків в одному замовленні 10х15 – 10шт, 13х18 – 6 шт;
Розрахунки здійснюються у формі таблиці
Таблиця 1. Передбачувані обсяги виробництва і реалізації послуг.
Зйомка індивідуального портрету та виготовлення відбитків
Питома вага в замовленому  обсязі виробництва %
Обсяг реалізації послуг у натуральному виразі
Ціна замовлення
Обсяг реалізації послуг з ПДВ, грн
Обсяг реалізації послуг без ПДВ, грн
Замовлень за рік, шт.
Відбитків у замовленні
відбитків на рік, шт.
10х15
60
25200
10
252000
50
1260000
1050000
13х18
40
16800
6
100800
36
604800
504000
Всього:
100
42000
 
352800
 
1864800
1554000
 

4. План виробництва.
Всі матеріали та товари наше підприємство купує на ринку у оптових підприємств основними з яких є „Юг Контракт” та „Інтер-фото” Вони в свою чергу беруть товари та матеріали безпосередньо у виробників товарів, тобто організація за прямими зв’язками, має ті переваги, що у цьому випадку можуть бути оперативно враховані спеціальні вимоги покупця до продукції, конкретні побажання щодо її складу, конструкції та оформлення. За прямими зв’язками поставляються передусім ті матеріально-технічні ресурси, які потрібні постійно і у великій кількості а також вироби та індивідуальне замовлення, складне устаткування.
Коло основних постачальників нашого фото підприємства є досить стабільною, особливо за умов масового виробництва, коли існує постійна потреба в одних і тих же матеріалах у великій кількості. Але періодично виникають нові завдання, які потребують нових матеріально-технічних ресурсів і нових постачальників(освоєння нової продукції, заміна і удосконалення устаткування) Може настати потреба замінити окремих постачальників чи розширити їх коло.

5. Організаційний план.
5.1 Форма організацій бізнесу.
Моє фото підприємство є індивідуальним комерційне приватним підприємством,  під словом приватне розуміється те шо його власником є окремий громадянин і належить на правах приватної власності, його власником є я Турченюк О.М. Під словом комерційне мається на увазі те що основна мета підприємства полягає в здобутку прибутку.
5.2 Потреба в персоналі.
Чисельність працівників розраховується на базі трудомісткості робіт та корисного фонду робочого часу, який вказаний в балансі робочого часу одного середньо облікованого робітника на планує мий рік(Табл.. 2.) До складу основних робітників включаються – 2 оператора, 2 фотографа, а допоміжних робітників і службовців – 1 директор, 1 приймальник і 1 механік електронник на пів ставки.
Директор буде виконувати функції бухгалтера.
Відбір робітників проводитиметься на конкурсній основі після опублікування пропозиції в сфері масової інформації.
Так як проектоване підприємство відноситься до сфери обслуговування, то планується режим роботи у зимовий період з 9.00 до 20.00 та у літній період з 9.00 до 21.00 Таким чином, відповідно до вимог „ Кодексу про працю” режим роботи робітників встановлюється в літній період один день через два, у зимовий – день через день без перерв. Вихідні дні встановлюються 1 січня, і один раз у пів року два вихідні дні для профілактики устаткування. Режим роботи фотографа та оператора – з 10.00 до 20.00 чотири дні в тиждень, режим роботи управлінського персоналу з 9 до 18 годин з перервою на обід, п’ять днів на тиждень.
Розраховуємо баланс робочого часу одного середньо облікованого робітника на 2005 рік.
Таблиця 2. Баланс робочого часу
Показники
План
дні
години
%
1. Календарний фонд часу
365
 
 
2. Кількість вихідних та свят
114
 
 
3. Кількість робочого часу підприємства ( режимний фонд робочого часу)
251
2004
100
4. Загальна кількість неявок
32
256
12,79
4.1 чергові та додаткові відпустки
25
200
9,99
4.2 відпустки по навчанню
3
24
1,2
4.3 відпустки по хворобі і у зв’язку з пологами
3
24
1,2
4.4 виконання державних обов’язків
1
8
0,4
5. Ефективний фонд робочого часу
219
1734
87,2
6. Пільгові години підлітків
 
12
0,6
7. Корисний фонд робочого часу
 
1734
86,87
Тривалість робочого дня
 
7,98
 
 
 
 
 
 
Розраховуємо прямий фонд заробітної плати основних робітників. Для них встановлена відрядно-преміальна система праці. Використання цієї форми оплати праці потребує встановлення обґрунтованих норм виробітку, чіткого обліку їхнього виконання, що особливо важливо, воно не повинно призводити до погіршення якості послуг, порушень технологічних режимів, техніки безпеки, а також до перевитрачання сировини, матеріалів, енергії.
Розрахунок прямого фонду заробітної плати основних виробників здійснюємо у вигляді таблиці (Див. Таблицю 3)
Таблиця 3. Розрахунок прямого фонду заробітної плати основних виробників.
Найменування посади
Кількість робітників
Робочий обсяг реалізації послуг без ПДВ, грн
Норматив оплати праці,
%
Прямий фонд заробітної плати (одного робітника), грн..
Прямий фонд заробітної плати, грн..
Фотограф
2
1554000
1
15540
31080
Оператор
2
1554000
1
15540
31080
Всього
4
 
 
 
62160
 
 Розраховуємо річний фонд заробітної плати основних робітників.
Таблиця 4. Розрахунок річного фонду заробітної плати основних робітників.
Елементи фонду заробітної плати
Вихідні данні або спосіб розрахунку
Сума, грн
1. Прямий фонд заробітної плати основних робітників
Таблиця 3
62160
2. Премія
(ЗП пф * N п)/100
21134,4
3. Додаткова заробітна плата
ЗП осн * Н/100
8323,2
Річний фонд заробітної плати основних працівників
ЗП пФ + ЗП осн + ЗП дод
91617,6
 
Умовні позначення :
ЗП пФ – прямий фонд заробітної плати, грн..
N п – норматив преміювання, %
N п = 34%
ЗП осн – основна заробітна плата, грн.
Д – доплати до основної заробітної плати, грн.
ЗП дод – додаткова заробітна плата, грн.
Н – питома вага невідпрацьованого часу, який сплачується з фонду заробітної плати, %.
Н = Н1 – Н2 + Н3, де
Н1 – загальна питома вага невідпрацьованого часу (розраховується в балансі робочого часу одного середньо облікового робітника, табл. 2.), %
Н2 – питома вага невідпрацьованого часу, який сплачується з фонду соціального страхування ( відсутність у зв’язку із хворобою, відпустка у зв’язку з пологами тощо). %
Н3 – витрати робочого часу у зв’язку із скороченням робочого дня (пільгові години підлітків), %
Н = 13,39%
Річний фонд заробітної плати службовців і допоміжних робітників розраховується на базі схем посадових окладів і штатних розкладів (Дивись Таблицю 5.)
Таблиця 5. Розрахунок річного фонду заробітної плати службовців та допоміжних робітників.
Найменування посади
Кількість штатних одиниць
Місячний оклад, грн.
Премія
Місячний оклад з премією, грн.
РФЗП др., грн.
%
СУМА, грн.
Завідуючий
1
1200
35
420
1620
19440
Приймальник
1
840
20
168
1008
12096
Механік-електронщик
0,5
250
20
50
300
3600
Всього:
2,5
1730
 
 
 
35136
Методика розрахунку:
1. Премія :
П = (МО * Н п) /100                                              (4),
Де МО – місячний оклад, грн.
Н п – норматив преміювання, %.
2. Річний фонд заробітної плати:
РФЗП др. = (МО + П ) * 12 * N                           (5),
Де N – кількість штатних одиниць, осіб.
Розраховуємо зведений план по заробітній платі (див Таб. 6)
Таблиця 6. Зведений план по заробітній платі
 
Найменування показників
Одиниці виміру
Вихідні данні або спосіб розрахунку
Планові показники
1.
Річний обсяг реалізації послуг з ПДВ
грн. 
Таблиця 1.
1864800
2.
Річний обсяг реалізації без ПДВ
грн.
Таблиця 1.
1554000
3.
Чисельність персоналу
 
 
 
А.
Всього
осіб
Чп = Ч ор + Ч др
6.5
Б.
Робітників основних
осіб
Таблиця 3.
4
В.
Службовців і допоміжних робітників
осіб
Таблиця 5.
2.5
4
Середньомісячний виробіток
 
 
 
А.
Одного основного робітника
грн.
Qр з ПДВ/(12*Чор)
38850.00
Б.
Одного працюючого
грн.
Qр з ПДВ/(12*Чп)
23907.69
5.
Річний фонд заробітної плати персоналу
грн.
РФЗП п = РФЗП ор + РФЗП др
126753.60
6.
Середньомісячна заробітна плата одного працюючого
грн.
РФЗП п/(12*Ч п)
1625.04
7.
Питома вага річного фонду заробітної плати в загальному обсязі реалізації послуг
%
РФЗП п * 100/ Qр без ПДВ
8.16
 
Умовні позначення :
Ч п – чисельність персоналу загальна, осіб.
Ч ор – чисельність основного персоналу, осіб.
Ч др. – чисельність службовців і допоміжних робітників, осіб
РФЗП п –річний фонд заробітної плати персоналу, грн.
РФЗП ор - річний фонд заробітної плати основних робітників, грн.
РФЗП др річний фонд заробітної плати службовців і допоміжного персоналу, грн.

6. Оцінка ризику та страхування.
Вибрана сфера бізнесу відноситься до добре освоєної області підприємництва, а степінь ризику пов’язаний з невдачею, відноситься до середнього рівня.
Найбільш значимими ризиками проекту є :
- непередбачені витрати
- Валютний ризик
- Нестійкість попиту
- Зниження цін конкурентами
- Ріст цін на матеріали
Страхування тісно пов’язане з підприємницькою діяльністю, яка не можлива без ризику. За допомогою страхування створюються певні фінансові гарантії стабільності й прибутковості виробництва на випадок настання всіляких несприятливих ситуацій, у якій рано чи пізно до певної міри опиняється кожна підприємницька структура, включена в мінливий не передбачений ринковий механізм. Страхування є не тільки спосіб захисту господарства від руйнівних стихійних лих, але й засіб подолання несприятливих періодів в економічній ринковій кон’єктурі.

7. Фінансовий план.
Головна мета фінансового плану – узагальнити основні положення всіх попередніх розділів бізнес-плану, зводячи їх в одне ціле у вартісній формі та обґрунтувати доцільність реалізації даного підприємницького проекту з економічного погляду.
7.1 Розрахунок собівартості.
Собівартість продукції – це грошовий вираз затрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Собівартість продукції характеризує ефектність всього процесу виробництва на підприємстві, оскільки в ній відображається рівень організації виробничого процесу, технічний рівень, продуктивність праці та інше.
Собівартість продукції як показник використовують для контролю за використанням ресурсів виробництва, Визначення економічної ефективності організаційно-технічних заходів, становлення цін на продукцію. За умов самофінансування зниження собівартості є основним джерелом зростання прибутку фірми.
Ціль планування собівартості – це економічне обґрунтування та розрахунок витрат, які мають місце в процесі виробництва та реалізації послуг. Розрахунок витрат на виробництво та реалізацію послуг допомагає визначити розмір відпускної ціни, розмір запланованих прибутків та рівень рентабельності. На комплексні статті калькуляції складають окремі кошториси (Таблиця 7, 8,) При розрахунку кошторису кожний економічний елемент який має місце у кошторисі розраховується за допомогою нормативів. Ці нормативи є середньозваженими статистичними даними, які характеризують відсоток даного елементу від обсягу виробництва послуг. 
Таблиця 7 Кошторис цехових витрат.
Статті витрат
Норматив %
Методика розрахунку
Сума, грн.
Амортизація обладнання
13,5
АВ = N а * Q овф/100
54000
Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів
2
В мшп = N мшп * Q р без ПДВ/100
31080
Утримання споруд
2
В сп = N сп * Q р без ПДВ/100
31080
Поточний і капітальний ремонт приміщень
3
В рем = N рем * Q р без ПДВ/100
46620
Інші
4
В ін = N ін *  Q р без ПДВ/100
62160
Всього
 
 
224940
 
Умовні позначення :
АВ – сума амортизацій відрахувань, грн.;
N а – норм амортизацій, % ;
Q овф – вартість основних виробничих фондів, грн;
Q овф – 400000 грн.
В мшп – знос малоцінних та швидкозношуваних предметів
В сп – вартість утримання споруд, грн.
В рем – вартість поточних і капітального ремонту.
В ін – інші цехові витрати.
N мшп – норматив зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів, %
N сп – норматив вартості утримання споруд, %
N рем – норматив вартості поточного і капітального ремонту приміщень, %
N ін – нормативи інших цехових витрат, %
Таблиця 8. Загальногосподарські витрати
Статті витрат
Норматив %
Методика розрахунку
Сума, грн.
Комунальні платежі
1,0
В кп = N кп * Q р без ПДВ/100
15540
Телефон
0,5
В тел = N тел * Q р без ПДВ/100
7770
Орендна плата
3
В оренд = N оренд * Q р без ПДВ/100
46620
Інші
2
В ін = N ін * Q р без ПДВ/100
31080
Всього
 
 
101010
 
Умовні позначення :
В кп – вартість комунальних платежів, грн.
В тел – витрати за користуванням телефоном, грн.
В оренд – орендна плата, грн.
N кп - норматив вартості комунальних платежів, %
N тел – норматив витрат користування телефоном, %
N оренд – норматив орендної плати, %
При розрахунку собівартості необхідно знати вартість матеріалів, необхідних для виконання робіт по наданню послуг.
Розрахунок вартості сировини здійснюється на основі відомого нормативу витрати сировини та матеріалів, встановленого на діючому підприємстві. Розрахунок здійснюємо в таблиці 9.
Таблиця 9. Розрахунок вартості матеріалів
Обсяг реалізації послуг без ПДВ
Одиниці виміру
Вартість матеріалів
Транспортні витрати
Вартість матеріалів з урахуванням транспортних витрат, грн
Норматив %
сума, грн
Норматив %
сума, грн
1554000
грн
25
388500
7
108780
497280
 
Методика розрахунку
В м = Nвм * Q р без ПДВ/100
де В м – вартість матеріалів, грн.
Nвм – норма витрат на матеріали, %
В тр = Nтр * В м/100
де В тр – витрати транспортні, грн.
Nтр – норма транспортних витрат, %
Розраховуємо повну собівартість послуг
Таблиця 10. Розрахунок повної собівартості послуг
ВИТРАТИ
Вихідні данні або спосіб розрахунку
Сума, грн
Сировина та матеріали
Таблиця 9.
497280
Електроенергія на технологічні потреби
Q р без ПДВ * Nел /100
62160
Цехові витрати
Таблиця 7.
224940
Річний фонд заробітної плати
Таблиця 6.
126753.60
Нарахування на заробітну плату
РФЗП * N н
47912,63
Всього виробнича собівартість
Вм+Вел+Вц+Взг+РФЗПп+Нзп
1060055
Загальногосподарські витрати
Таблиця 8.
101010
Поза виробничі витрати
С в * N ц /100
116606,05
Повна собівартість
С в+ В пв
1176661,05
 
Умовні позначення
N ел – норматив витрат енергії на технологічні потреби, 4%;
N зп – норматив нарахування на заробітну плату 37,8%;
N ц – Норматив поза виробничих витрат, 11 %;
В ел – витрати електроенергії на технологічні потреби, грн.;
В ц – цехові витрати, грн.;
В зг – загальногосподарські витрати, грн.;
Н зп – нарахування на заробітну плату, грн.;
В пв – поза виробничі витрати.

7.2 Розрахунок прибутку і рентабельності.
Прибуток є показником, що характеризує економічну ефективність виробництва і відображає ступінь використання матеріальних, трудових коштів підприємства; розрахунковий показник від величини якої залежать стійкість фінансового положення підприємства, розмір його фондів економічного стимулювання, а отже і рівень матеріальної зацікавленості працівників, розвиток технічної бази підприємства.
Розмір загального ( балансового ) прибутку визначається в плані підприємства, як прибуток:
- від реалізації побутових послуг;
- від реалізації продукції і послуг, не зв’язаних з побутовим обслуговуванням населення;
- іншої реалізації;
- позареалізаційних операцій.
Залежно від формування та розподілу відокремлюють кілька видів прибутку. Насамперед розрізняють загальний прибуток – це весь прибуток підприємства, одержаний від усіх видів діяльності, до його оподаткування і розподілу. Такий прибуток, що реально поступає в розпорядження підприємства має назву чистий прибуток. Він поступає в повне розпорядження підприємства і використовується згідно з його статусом і рішенням власника (Таблиця 11)

Таблиця 11.  Розподіл прибутку.
Назва показників
Спосіб розрахунку або вихідні дані
Сума, грн.
1. Балансовий прибуток
Q р без ПДВ – С п
377338,95
2. Відрахування у державний бюджет
П б * N вб/100
94334,73
3. Чистий прибуток
П б – В б
283004,22
в тому числі:
 
 
а) Резервний фонд
П ч * N рф/100
56600,84
б) Поповнення статутного фонду
П ч * N фс/100
28300,42
в) Інші напрямки використання
П ч * N ін/100
198102,95
 
Розрахунок здійснюється за формулою:
П = Q р без ПДВ – С п
де П – прибуток від реалізації послуг
С п – повна собівартість послуг;
Умовні позначення в таблиці 11
П б – балансовий прибуток.
N вб – норматив відрахувань у державний бюджет, 25%
В б – відрахування у бюджет
П ч – чистий прибуток
N рф – норматив резервного фонду 20 %
N фс – норматив поповнення статутного фонду, 10 %
N ін – норматив інших напрямків, 70%
Рентабельність це відносний показник ефективності роботи підприємства, котрий у загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат (ресурсів)
Р = (П/С) *100
де Р-  рівень рентабельності
П – прибуток
С – собівартість
Границі рентабельності не встановлюються, а основними факторами підвищення рентабельності можуть бути:
- ріст прибутку;
- Зменшення вартості основних фондів та залишків нормованих оборотних засобів;
Основні техніко економічні показники діяльності планує мого підприємства оформлюємо у вигляді таблиці
Таблиця 12.

Найменування показників
Одиниці виміру
Вихідні дані або спосіб розрахунку
Величина показника
1.
Обсяг реалізації з ПДВ
грн.
Таблиця 1
1864800
2.
Обсяг реалізації без ПДВ
грн.
Таблиця 1
1554000
3.
Річний фонд заробітної плати
грн.
Таблиця 6
126753.60
4.
Чисельність персоналу всього
осіб.
Таблиця 6
6,5
4,1
основних робітників
осіб.
Таблиця 6
4
4,2
службовців та допоміжних робітників
осіб.
Таблиця 6
2,5
5.
Виробіток
 
 
 
5.1
одного основного працівника
грн.
Таблиця 6
38850.00
5.2
одного працюючого
грн.
Таблиця 6
23907.69
6
Середньомісячна заробітна плата одного працюючого
грн.
Таблиця 6
1625.04
7
Питома вага з пл.. в загальному обсязі реалізації
%
Таблиця 6
8,16
8
Повна собівартість
грн.
Таблиця 10
1176661,05
9
Балансовий прибуток
грн.
Таблиця 11
377338,95
10
Чистий прибуток
грн.
Таблиця 11
283004,22
11
Витрати на 1 грн прибутку
грн.
С п/Qр без ПДВ
0,76
12
Рівень рентабельності
%
Р = П б/ /Сп*100%
32,0
 

Висновок
У даному курсовому проекті викладені основні положення бізнес плану та розраховані показники фінансово-господарської діяльності фото салону, Цей фото салон надає послуги фотографічних робот, а саме зйомку індивідуальних фотопортретів на кольорові негативні фотоматеріали. На підприємстві буде працювати 7 осіб, із них 4 основних робітника та 3 службовці та допоміжні робітники. Обсяг виробництва та реалізації 42000 замовлень на рік на зйомку та виготовлення фотовідбитків 10*15 та 13*18.
Розрахований плановий чистий прибуток 283004,22 грн. , а рівень рентабельності 32 % .
Успіх будь-якої справи у тому числі і вихід підприємства з новим продуктом чи послугою, неможливий без повного і чіткого уявлення про перспективи підприємницької діяльності, без розробки надійних попередніх орієнтирів і реального плану дій: як почати свою справу, як ефективно організувати виробництво і просування товарів та послуг на ринок, а коли будуть одержані перші прибутки – як зменшити ризик, вижити, перемогти у конкурентній боротьбі, саме тому на підприємстві складається бізнес план. Він є поширеним у ринковій економіці інструментом менеджменту, основою конкретної
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Курсова
226.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Бізнес-план створення фірми фото послуг Фуджі фото сервіс
Бізнес план підприємства
Бізнес-план промислового підприємства 2
Бізнес план промислового підприємства
Бізнес план виробничого підприємства
Бізнес-план виробничого підприємства
Бізнес-план промислового підприємства
Інноваційний бізнес-план підприємства
Бізнес-план малого підприємства
© Усі права захищені
написати до нас