Бізнес план видавничого центру Меон

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

БІЗНЕС-ПЛАН ІЗДАТЕЛЬСКОГ ЦЕНТРУ

«Меон».
Виконала студентка IV курсу факультету менеджменту та маркетингу
Шитова Ганна Сергіївна.
м. Архангельськ
2002р.
ЗМІСТ.
1. Резюме. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Загальна ситуація у сфері видавничого бізнесу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Опис підприємства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Опис товару (послуги). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. План маркетингу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. План виробництва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Фінансовий план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Опис ризиків. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Додаток 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЕЗЮМЕ.
Цілями дійсний бізнес-плану є:
§ залучення додаткового фінансування для придбання обладнання та матеріалів;
§ опрацювання одного з можливих варіантів розширення бізнесу і збільшення прибутку;
§ планування виробництва та продажу навчальної та навчально-методичної літератури;
§ підвищення іміджу фірми.
Фірма «Меон» була утворена в 1999 році і весь період свого існування займалася продажем навчальних видань, з них 70% - навчальні видання (підручники і т.д.) і 30% - інші групи видань (практикуми, збірники задач і ін) . Фірма працює з видавництвами, що випускають навчальну літературу: «Вища школа», «Академія», «ВЛАДОС», «Пітер», «Фенікс» та іншими.
В даний час, бажаючи розширити сферу свого бізнесу, фірма припускає зайнятися виробництвом і збутом власної продукції, а саме випуском навчальної літератури. Фірма припускає відкрити свій видавничий центр на базі одного з університетів м. Архангельська. Для цього необхідно закупити обладнання, матеріали, збільшити штат співробітників. Компанія має потребу в кредиті в розмірі 435 тис. рублів для придбання обладнання та витратних матеріалів. Зазначена сума, а також внесок власника в розмірі 500 тис. рублів дозволять повністю профінансувати етап розширення і забезпечать зростання прибутку.
З метою забезпечення успіху діяльності фірми панірує здійснення заходів за такими ключовими напрямами:
§ задоволення попиту на навчальну літературу;
§ забезпечення обслуговування на високому рівні;
§ фінансовий контроль і планування грошового бюджету.
ЗАГАЛЬНА СИТУАЦІЯ У СФЕРІ видавничому бізнесі.
Динаміка розвитку видавничої індустрії за кілька років дії закону про державну підтримку ЗМІ та книговидання було надзвичайно високою. У 1995-1996 роках щорічний приріст числа назв становив більше трьох тисяч, а в 1997 році їх було випущено майже на десять тисяч більше, ніж за попередній рік (див. на діаграму на малюнку 1).

Малюнок 1


Припинилося, нарешті, падіння тиражу, що почалося ще в 1989 році (див. діаграму на малюнку 2).
Малюнок 2

Незважаючи на те, що фахівці стали проявляти занепокоєння з приводу можливих економічних негараздів вже на самому початку 1998 року, набраний темп випуску книжкової продукції та її реалізації в першому півріччі призвів до того, що кількість назв і тираж книг та брошур перевищив кількісні показники перших шести місяців попереднього, дуже продуктивного 1997 року більш ніж удвічі.
Особливу увагу звертає на себе полога «поличка» 1997-1998 рр.. на рис.1, що різко відрізняється від динамічно рвуться вгору показників галузевого розвитку на рубежі 1996-1997 рр.. і 1999-2001 рр.. І в тому і в іншому випадку потужним двигуном розгону була саме державна підтримка, пролонгована свого часу парламентом до 2001 року і ми ж урізана і усічена на рубежі 2002
Підсумки видавничої діяльності у 1 півріччі 2002 року наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Випуск книг і брошур за цільовим призначенням в 1 півріччі 2002 р.
Види видань за цільовим призначенням
1 півріччя 2001
1 півріччя 2002
2002 у%% до 2001
Число назв
Тираж, млн.екз.
Число назв
Тираж, млн.екз.
Число назв
Тираж, млн.екз.

ВСЬОГО

32853
285,3
35450
235,9
107,9
82,7
З них:
Наукові
5780
3,2
8066
4,9
139,6
153,2
Навчальні
8851
111,8
10328
85,9
116,7
76,9
в тому числі:
для дошкільнят
213
5,5
245
4,1
12,4
73,9
для загальноосвітніх шкіл
2131
84,2
2507
59,3
117,6
70,4
для вищих навчальних закладів
5365
14,6
6088
13,9
113,5
94,7
для середньої спеціальної освіти
200
2,3
264
3,1
132,0
135,0
для інших форм навчання
942
5,2
1224
5,7
130,0
108,7
Довідково-енциклопедичні видання та словники
1327
13,3
1635
12,2
123,2
92,0
Офіційні і нормативні
1126
13,0
877
8,2
77,9
63,0
Літературно-мистецькі
5990
56,9
5729
57,4
95,6
100,9
Видання для дітей та юнацтва
2100
39,2
1915
26,4
91,9
67,2
в тому числі:
науково-пізнавальна література
562
12,2
507
7,7
90,2
63,0
художня література
1538
27,0
1408
18,7
91,5
69,0
Як видно, кількість назв книг і брошур, випущених видавництвами країни за перші шість місяців 2002 року, зросла у порівнянні з тим же періодом 2001 року майже на 2,5 тисячі, або 7,9%.
Що ж стосується сукупного тиражу випущених видань, то за цей же час даний показник знизився на 50 млн. примірників і становить 87,7% від рівня 1 півріччя 2001 року. Це, безумовно, відображення ситуації, що склалася в галузі державної підтримки книговидання, яка призвела до різкого зростання цін і зниження платоспроможного попиту населення, що супроводжується переходом видавців, особливо великих, до ще більш обережною тиражної політиці. Підтвердженням цьому служать і дані про тиражної структурі книжкового випуску, наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Розподіл випуску книг і брошур за накладами у першому півріччі 2001 р. і 2002 р.
Тиражні категорії видань
НАЗВИ
ТИРАЖ
2001
2002
2001
2002
Число назв
% До загальної кількості назв
Число назв
% До загальної кількості назв
Тираж, млн.екз.
% До тиражу
Тираж, млн.екз.
% До тиражу
Всього
32853
---
35450
----
285,3
----
235,9
----
Тиражем до 500 екз.
11725
35,7
13025
36,7
2,9
1,0
3,3
1,4
Тиражем до 1000 екз.
2956
9,0
3357
9,5
2,8
1,0
3,2
1,3
Тиражем до 5 тис. екз.
6574
20,0
7877
22,2
23,5
8,2
28,5
12,1
Тиражем до 10 тис. прим.
5173
15,7
5866
16,6
46,1
16,2
51,6
21,9
Тиражем до 50 тис. прим.
4142
12,6
3620
10,2
93,6
32,8
84,0
35,6
Тиражем до 100 тис. екз.
655
2,0
406
1,1
46,7
16,4
31,2
13,2
Накладом понад 100 тис. екз.
297
0,9
137
0,4
69,7
24,4
34,1
14,5
Без вказівки тиражу
1331
4,1
1162
3,3
----
-----
----
----
Звертає на себе увагу зниження в 1 першому півріччі 2001 року частки високотиражних видань (тиражем від 10 до 50 тис. прим. З 12,6% до 10,2%, а видань тиражем до 100 тис. і вище - вдвічі і більше). У результаті питома вага крупнотіражних видань впав з 73,6% у 2001 році до 63,3% у 2002 році, тобто більш ніж на 10%.
Зниження можливостей державної підтримки книговидання знайшло своє відображення у структурі випуску книг і брошур за тематичними розділами (див. таблицю 3). Як можна бачити з наведених даних, зріс випуск видань суспільно-наукової тематики як літератури, що користується великим попитом у населення, і одночасно падає випуск видань для фахівців - природничо-наукової і технічної, а також сільськогосподарської літератури.
Таблиця 3
Випуск книг і брошур за укрупненими тематичними рубриками в перше півріччя 2002 року.
Види видань за тематичними рубриками
1 півріччя 2001 року
1 півріччя 2002 року
Число назв
Тираж
Число назв
Тираж
Друкованих одиниць
У%% до підсумку
Млн. прим.
У%% до підсумку
Друкованих одиниць
У%% до підсумку
Млн. прим.
У%% до підсумку
Всього
32853
_
285,3
_
35450
_
236,0
_
Суспільно-наукова література
8437
25,7
45,8
16,1
9714
27,4
43,3
18,3
Природничонаукова література
3104
9,4
5,4
1,9
3144
8,9
5,1
2,2
Технічна література
4287
13,1
12,7
4,4
4671
13,2
12,9
5,5
Сільськогосподарська література
1312
4,0
11,6
4,1
1305
3,7
6,6
2,8
Медична та спортивна література
1935
5,9
12,7
4,5
2136
6,0
9,5
4,0
Література з філологічних наук і мистецтва
1721
5,2
5,7
2,0
2081
5,9
5,2
2,2
Література з освіти, культури і засобів масової інформації
3881
11,8
93,3
32,7
4708
13,3
68,9
29,2
Художня література
5990
18,2
56,9
19,9
5729
16,1
57,4
24,3
Дитяча література
2100
6,4
39,2
13,7
1915
5,4
26,4
11,2
Література універсального змісту
86
0,3
1,9
0,7
47
0,1
0,7
0,3
Зростаючий вплив ринкової економіки в книжковій справі позначається і в підвищенні питомої ваги медичної та спортивної літератури (де велика частка видань з фітнесу, дієт і інших проблем зниження ваги), літератури з філологічних наук (різного роду словники та розмовники для туристів), літературу за освітою (підручники та навчальні посібники для різних форм навчання). Падає випуск художньої літератури, книг для дітей і юнацтва.
ОПИС ПІДПРИЄМСТВА.
Потенціал для розвитку видавничого бізнесу досить великий, тому що щорічно збільшується потреба у друкованій продукції (підручники, методичні посібники, рекламна продукція)
В даний час видавничий бізнес є найбільш динамічно розвивається галуззю російської економіки. На ринку друкованої продукції функціонують десятки видавництв, що випускають навчальну, наукову та художню літературу.
Видання навчальної літератури є перспективною галуззю видавничої справи. Так як із збільшенням кількості учнів у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, потреба у навчальній та методичній літературі зростає. На сьогоднішній день в Росії існує кілька великих видавництв, які займаються випуском навчальної літератури: «Вища школа», «Академія», «Фінанси та статистика», «ВЛАДОС».
Однак продукція даних видавництв не завжди є придатною для студентів, які навчаються у конкретному навчальному закладі. Тому, на мій погляд, перспективним є створення видавничо-поіграфіческого комплексу при вузі.
Організаційно-правовий статус даного комплексу: видавництво є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках, печатку, бланки, штамп, товарний знак. Відповідає за взятими на себе зобов'язаннями перед фізичними та юридичними особами.
Майно видавництва - закріплюється за ним на праві повного господарського відання.
Організаційна структура: видавництво самостійно визначає свою структуру і необхідні штати.
Фінансування діяльності здійснюється з різних джерел також відповідно до організаційно-правовим статусом.
Планування: самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи свого розвитку. Основу планів становлять договори, замовлення, заявки споживачів, замовників і ін
Оплата праці: видавництво самостійно визначає системи, форми і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників.
Аналіз ринку.
За статистичними даними 1 число навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах міста Архангельська постійно збільшується.
Таблиця 4
Число які навчаються у вищих і середніх спеціальних закладах у 1995-2000 рр.. в м. Архангельську.
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
Середні спеціальні навчальні заклади
17068
17310
17795
18073
18381
Вищі навчальні заклади
15960
16960
18044
29926
23781
Малюнок 3
\ S
1 Архангельська область в цифрах. Статистичний щорічник. (Офіційне видання). Відповідальні за випуск: Коміссарова С.Я., Шамахова О.Є., Тарасова Г.П.-Архангельськ, 2000 рік. [Сторінка 49]
В даний час в м. Архангельську функціонує кілька видавництв: Північно-Західне книжкове видавництво, видавництво СГМУ, видавництво «Правда Півночі». У зв'язку з розширенням області освітніх послуг, у навчальних закладів з'являється потреба у виданні власних методичних розробок, конспектів лекцій, підручників в досить короткі терміни, невеликим накладом, хорошої якості і за доступними цінами.
Видавництво «Меон» орендує приміщення за адресою пр. Троїцький 180. Штат співробітників складається з 7 чоловік: генеральний директор, фінансовий директор, менеджер з продажу, верстальник, комп'ютерний дизайнер, коректор, секретар.
Свою діяльність видавництво «Меон» планує здійснювати не території міста Архангельська і Архангельської області.
Передбачається співробітництво з кафедрами та бібліотеками вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.
ОПИС ТОВАРУ (ПОСЛУГИ)
Працюючи, як посередник, з видавництвами фірма віддає перевагу роботі з навчальними виданнями (підручники, навчальні посібники, збірники лекцій та ін) - до 90% реалізації. У видавничому центрі планується поряд з навчальними виданнями випускати і навчально-методичні видання (методичні вказівки, методичні рекомендації).
Фірма «Меон» залежно від місії книги, її структури та змісту, може запропонувати кілька поліграфічних стандартів:
1. Для концептуальних НКТ 1 (нових книжкових технологій) - різографіческая друк в один-два кольори, м'яка обкладинка, формат А4, обсяг до 150 сторінок.
2. Для недорогих, «ходових» НКТ - різографіческая друк, один колір, м'яка обкладинка, формат А5, обсяг 32 сторінки.
3. Для дорогих РТ 2 (рекламних технологій) - офсетний друк двухкрасочная, формат А5, м'яка обкладинка, формат А4, обсяг до 200 сторінок.
4. Для середніх РТ - офсетний друк двухкрасочная, формат А5, м'яка обкладинка, повнокольорова обкладинка, обсяг до 200 сторінок.
5. Для путівників по РТ - офсетний друк однобарвистих, кольорові вставки, формат А6, обсяг до 200 сторінок.
Так як видавничий центр «Меон» орієнтується на випуск навчальної літератури, то для її видання найбільш підходять перший і другий поліграфічні стандарти.
Таблиця 5
Орієнтовна вартість продукції, залежно від поліграфічного стандарту (вартість вказана в доларах США за курсом ЦБ на момент виконання проекту).
Поліграфічний стандарт
Одноколірна друк
Двоколірний друк
1
від 1,5 $
От1, 7 $
2
від 0,8 $
---
3
---
від 4 $
4
---
від 3,5 $
5
від 2,5 $
від 3 $
Другим напрямком діяльності видавничого центру «Меон» буде виготовлення бланків різних документів.
Таблиця 6
Орієнтовна вартість продукції, залежно від формату документа (вартість вказана в доларах США за курсом ЦБ на момент виконання проекту).
Формат
Ціна за 1000 одиниць продукції
А3
15 $
А4
10 $
А5
8 $
А6
6.5 $
А7
6 $
2 рекламні технології - великий проект: красиві подарункові книги, видані офсетним способом, тиражем 1000-10000 примірників, обсяг понад 150 сторінок, А5.
3 нові книжкові технології - малий проект: невеликі книги, видані різографіческім способом, дискретними тиражами 100-300 примірників, обсяг до 100 сторінок, А4.
ПЛАН МАРКЕТИНГУ.
Так як не можна завоювати весь ринок, потрібно виділити його частина, яку можна ефективно обслуговувати. При сегментації ринку навчальної літератури треба орієнтуватися на тих, хто пов'язаний з освітою: професорсько-викладацький склад, студенти, аспіранти, бібліотеки навчальних закладів та ін Видавничий центр «Меон» вибрав для свого освоєння 2 сегменти ринку: студенти і бібліотеки. Тому при розрахунку ємності ринку будемо враховувати тільки студентів та бібліотеки ВНЗ.
Е - місткість ринку;
П - кількість потенційних покупців;
Т - кратність покупки;
Т сл - термін служби товару.
За останніми даними в місті Архангельську 42 000 учнів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів. Будемо вважати, що за 1 рік навчання студент купує 2 підручника. Термін служби товару - 1 рік.
У розрахунок візьмемо 5 бібліотек ВНЗ, які протягом навчального року набувають у середньому 10 000 примірників навчальної літератури
Таким чином, ємність ринку навчальної літератури складе 134 000 одиниці продукції.
За попередніми розрахунками частка ринку навчальної літератури буде складати близько 70% всієї продукції, що випускається видавництвом продукції. Решта 30% будуть складатися з замовлень на видання друкованої продукції, що носить діловий характер (буклети, візитки, бланки, рекламні проспекти). Проте ціни на рекламну продукцію будуть трохи вище, у зв'язку із збільшенням податку на рекламу до 20%.
Конкуренція.
Видавництво «Меон» для боротьби з конкурентами застосовує концепцію вдосконалення виробництва, яка полягає у вдосконаленні видавничого процесу з метою зниження виробничих витрат при гарантії якості виробу. Цільова функція цієї концепції полягає в досягненні успіху в ціновій конкуренції, у забезпеченні групи споживачів з певним доходом, а значить у збільшенні прибутку (див. рис. 4)
Малюнок 4
Концепція вдосконалення виробництва.
Якісний продукт
Раціоналізація виробництва
Ціна
Попит
Обсяг продажів


Зниження собівартості продукції дозволяє з одного боку, призначити більш сприятливі, ніж у конкурентів, ціни для споживача (цінова конкуренція), зберігаючи на тому ж або більшому рівні прибуток з кожної одиниці продукції, а з іншого - працювати з певною групою споживачів. Зниження цін - пасивна стратегія продавця, коли використовується інтерес покупця до дешевих видань.
Однак при цьому необхідно дотримувати певний баланс між рівнем звичної якості і рівнем ціни. Психологічно покупець завжди насторожено відноситься до товару, якщо він продається за заниженою ціною. Виникає підозра, що цей товар має приховані дефекти або вже застарів.
Концепцію удосконалення виробництва необхідно також доповнювати прогнозами потреб покупців, мати уявлення про те, який вид навчального видання особливо необхідний споживачеві, хто вже працює з аналогічним продуктом на ринку, знати фінансові можливості цільової групи і визначити канали збуту тиражу видання.
Цільові групи споживачів, що утворюють локальний ринок книжок, створюють монопольні умови для вузівського видавництва. Проте виникають численні видавництва, які намагаються знайти свою нішу на ринку. У книжкових магазинах і на лотках представлена ​​така кількість однорідної літератури, що можна говорити не просто про суперництво, а про жорстокої конкуренції. Особливістю сучасного видавничої справи є обмеження збуту літератури регіональних видавництв у Москві та Санкт-Петербурзі, що обумовлено високими транспортними витратами і все тієї ж конкуренцією.
Умови вузівського видавництва з випуску навчальної та навчально-методичної літератури унікальні. Навчальна програма, навчально-тематичні плани вищих навчальних закладів створюють зовнішні обмеження локального ринку, подолати які іншим видавництвам тільки за допомогою економічних важелів неможливо. Тому, орієнтуючись на випуск вузькоспеціальної навчальної літератури, видавництво працює фактично в умовах монопольного ринку.
Закритість локального ринку навчальної літератури створює певні переваги, проте при виході за межі цього ринку видавництво вступає в конкурентну боротьбу за нових споживачів. Для того, щоб виграти в боротьбі з конкурентами, видавництво повинно пропонувати на ринок унікальну навчальну літературу. Унікальність книги повинна перш за все підкреслено назвою, яке має виділяти цю книгу серед собі подібних.
Вивчення конкурентоспроможності необхідно починати з дослідження, чи є на ринку книга зі схожою назвою і чи не планується її випуск іншими видавництвами. Видавництву необхідно: працювати в тісному контакті з авторами, викладачами, так як в основному за їхніми рекомендаціями студенти купують навчальну літературу; враховувати попит студентів та інших зацікавлених груп покупців; підтримувати зв'язки з навчальними закладами, враховуючи зміни навчальних планів; співпрацювати з відділами комплектування бібліотек.
Розробляючи цінову політику, компанія буде враховувати доходи потенційних покупців. При організації збуту, крім вирішення фінансових питань, постарається забезпечити зворотний зв'язок з ринком. Враховуючи всі ці чинники, компанія сподівається, що зможе зайняти свою нішу на ринку навчальної літератури.
Опис товару.
Кожен товар має певні техніко-економічні, естетичні та інші параметри. Для книги такі параметри (автор, назва, обсяг, наявність ілюстрацій, кількість сторінок і т.д.) передбачаються у вигляді бібліографічного опису, анотації чи передмову до видання. Якщо очікування студента від корисності книги не співпадуть з її описом в анотації, торгова угода не відбудеться, тому основне завдання видавництва переконати потенційного покупця у правильності його вибору. Для опису споживчих якостей книги будемо використовувати алгоритм, який представлений на малюнку 5.
Малюнок 5
Алгоритм побудови опису споживчих якостей товару.
1. Для навчання
2. Для дому
3. Для відпочинку
4. Додаткові ознаки
Це означає для покупця
Задоволення мотивів за:
§ Безпеки
§ Прибутки
§ Зручності
§ Значущості
§ Здоров'ю
§ Соціальному положенні
§ Свободі
§ Відкриттям
§ Самореалізації
Профільні ознаки книги
Абстрактні мотиви покупки
Спонукання до покупки
Рішення про купівлю


Для побудови формули корисності товару в алгоритмі виділяються такі блоки:
§ ознакове опис якості підручника в термінах видавництва (техніко-економічних, естетичних і т. д.);
§ Дієслівні формули перекладу (... це дозволить ...; ... це дає можливість ... і т. д.)
§ Системи базових мотивів поведінки студента;
§ Локальні ознаки корисності підручника для студента
Реклама навчальних видань.
Ефективна реалізація видаваної літератури можлива в тому випадку, якщо потенційний споживач буде інформуватися про ці видання і виявить зацікавленість в їх придбанні, тому необхідно проводити активну інформаційну діяльність.
Так як навчальні видання потрібні насамперед студента, то найбільш ефективною може виявитися рекомендація викладача. У разі коли книга буде призначена групі фахівців, рекламні матеріали можна поширювати в організаціях де вони працюють, на конференціях, симпозіумах і т.п.
Враховуючи те, що видавництво має обмежений бюджет на рекламу, слід використовувати адресну агресивну стратегію маркетингу.
Для зменшення витрат на рекламу в майбутньому наше видавництво планує випускати навчальну літературу, об'єднавши в серію цілі тематичні розділи літератури: економіка, політика, медицина і т.д. Кожна серія повинна мати свою емблему - легко запам'ятовується знак серії.
Видання книг серіями призводить до наступних позитивним показниками:
§ Серійне оформлення запам'ятовується, і кожна нова книга серії буде зустрінута як старий добрий знайомий.
§ Повторюваність назви видавництва - хороший спосіб запам'ятовування, а отже, полегшується шлях кожної нової книги (і серії) до покупця.
§ Рекламувати і просувати на ринок серію або відразу кілька серій легше, дешевше, доступніше, ніж окремі книги.
§ Серійне оформлення книг дозволить заощадити значні кошти на художнє оформлення, полегшить роботу з друкарнею і, зрештою, прискорить випуск продукції.
Формування системи просування товару на ринку.
Система просування повинна виконувати наступні завдання:
§ Інформувати потенційних покупців про видання.
§ Змінювати ставлення потенційних покупців до видань.
§ Переконувати покупця купувати більш сучасне видання.
§ Інформувати про розпродажі.
§ Обгрунтовувати ціни на товари.
§ Відповідати на запитання покупців.
§ Створювати сприятливе враження про видавництво.
Для формування попиту на видання необхідно створити відповідну інформаційну систему.
У студентському середовищі, як ні в одній іншій, велике значення наслідування. Тому якщо організувати презентацію нового видання і його продаж, то перші володарі книги можуть стати прямими розповсюджувачами позитивної інформації про підручник в своїх групах і потоках. Цей прийом може використовуватися при преміюванні окремих студентів новими книгами для провокування попиту у їх однокурсників.
Система планування і прогнозування попиту.
Робота на локальному книжковому ринку передбачає створення ефективної системи планування та прогнозування попиту. Це перш за все обумовлено процесом насичення ринку навчальною літературою. Схема насичення ринку може бути представлена ​​в наступному вигляді:
Малюнок 6
Альтернативи рішення проблеми забезпечення студента підручниками.
Нова книга
Бібліотека
Студент
Старий підручник у товариша
Тільки конспект


Зі схеми видно, що попит на видавану літературу визначається насамперед тим, чи зуміє студент роздобути підручник, не купуючи його. Що менше у нього альтернатив, тим вищий попит на навчальну літературу на локальному ринку.
Для кращого розуміння попиту споживачів можна провести анкетування серед потенційних покупців (див. додаток 1).
Все це можна представити у вигляді матриці цільових груп. По вертикалі вказуються блоками навчальні дисципліни (базові, спеціальні, факультативні) або перелік самих дисциплін. По горизонталі - рік навчання (курси), на яких ці дисципліни вивчаються. При такому підході відповідно підсумовується число студентів денного, вечірнього та заочного навчання, які вивчають кожну дисципліну на відповідному курсі. Все це дозволяє визначити число студентів (N), яким одномоментно необхідний підручник з даної дисципліни. Якщо навчальний відділ передбачає викладання даної дисципліни одночасно на декількох курсах чи вивчення її у різних семестрах, то число студентів відповідним чином коригується.
Кожна клітинка матриці фактично відповідає певному сегменту споживчого ринку і характеру (тенденції) зміни ситуації на даному ринку.
Таблиця 7
Матриця цільових груп потреб ринку
Дисципліна
Курс
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
Базова

Спеціальна

Факультативна

У кожній клітинці в графічній формі наведені дані, що характеризують попит на літературу в даний момент, а також на прогнозований період. При цьому матриці цільових груп споживачів на локальному ринку будуть істотно відрізнятися від матриць цільових груп на зовнішньому ринку.
Матриця цільової групи покупців повинна виявити, по яких напрямках і в яких студентських групах виникає потреба в конкретній навчальній літературі.
Основними споживачами видань будуть перш за все студенти. Тому необхідно уявити собі узагальнену характеристику їх потреби у навчальній літературі для подальшого її випуску та організації рекламної компанії.
Незадоволена потреба в навчальній літературі може бути визначена за наступною формулою:

де N-число студентів, які вивчають цю дисципліну в даному семестрі;
- Коефіцієнт обов'язкової наявності підручника;
- Кількість примірників підручників з даної дисципліни в бібліотеці з абонементного обслуговування;
- Кількість примірників підручника та інших учено-методичних матеріалів, доступних студентам у навчально-методичних кабінетах кафедр;
- Кількість примірників підручників на руках у студентів.
У кожній клітинці матриці при аналізі локального ринку навчальних видань необхідно зіставити кількість примірників підручників та навчальних посібників з конкретної дисципліни в бібліотеці з їх кількістю в методичних кабінетах кафедр і в особистому користуванні у студентів.
У кожному овалі повинні бути пропорційно виділені сфери, що відповідають основним напрямам задоволення потреб студентів у книгах. Це дозволить наочно уявити дефіцит (потреба) в нових книгах.
Ціноутворення
На початковому етапі своєї діяльності, щоб викликати інтерес покупців до продукції видавничого центру і закріпитися на новому ринку, доцільно встановити більш низькі ціни в порівнянні з цінами конкурентів. Однак така цінова політика вигідна тільки на первинному етапі проникнення на ринок. Далі по мірі завоювання певної частки ринку і формування стійкої клієнтури, фірмі доцільно поступово підвищувати ціни на свій товар до рівня цін інших видавництв.
У початковий період своєї діяльності наша фірма планує встановлювати ціни, рівні валових витрат (постійні витрати + змінні витрати).
У тому випадку, якщо неможливо буде встановити таку первісну ціну на товар, що покрила би всі виробничі витрати і забезпечила б достатній розмір прибутку, то на якийсь час ціна буде включати лише змінні витрати або змінні витрати + частина постійних витрат.
Встановлення остаточних цін відбувається в ході конкретних переговорів з покупцями товарів.
У своїй діяльності фірма планує застосовувати систему знижок:
§ Знижка на купується кількість товарів;
§ Бонусні знижки - надаються постійним покупцям;
§ Персональні знижки для покупців, в яких фірма особливо зацікавлена.
Фірмою буде застосовуватися механізм коригування цін. Враховує інфляційні процеси. Для цього застосовується така формула:
Ц 1 = Ц 0 * [А (а 1 / а 0) + Б (б 1 / б 0) + В], де
Ц 1, Ц 0 - ціни товару в момент часу фактичної його поставки покупцю і момент укладення договору про постачання відповідно;
А, Б, В - частки в ціні товару (на момент укладення договору) витрат на матеріали (сировину), заробітної плати та інших витрат відповідно (А + Б + В = 1);
а 1, а 0 - вартість матеріалів у момент фактичної поставки товару та укладання договору відповідно;
б 1, б 0 - середня заробітна плата в момент фактичної поставки товару та укладання договору відповідно.
ПЛАН ВИРОБНИЦТВА.
Для організації видавничого центру компанії буде потрібно устаткування, витратні матеріали і комп'ютер для ведення обліку та вирішення інших завдань підприємства.
Таблиця 8
Необхідні технічні засоби та матеріали.
Найменування устаткування
Модель
Вартість
Основне обладнання:
Пристрій широкоформатного друку
ENCAD NovaJet Pro 500e/42, with stand
$ 9525
Сканер
Mustek Bear Paw 1200
$ 104
Процесор
CPU Pentium 933 EB
$ 210
Різальна машина
$ 1500
Принтер
HP LaserJet 1200
$ 450
Монітор
17 "Monitor 0.24 LG Flatron 795 FT +
$ 352
Клавіатура
Genius Comfy KB - 16M
$ 22
Миша
Genius Net Scroll 2btn-Roll Serial/PS2
$ 6
Дисковод
Drive 250 Mb int IDE ATAPE 3,5 "
$ 95
Папір глянцевий, 175 мікрон, 127 см * 30 м (рулон)
QIS Photo Gloss
$ 126
Чорна фарба високої насиченості (2,5 кг.)
Sterling DENSE Blfk
$ 19
Скоби 26 / 8, 5000 штук, скріплення від 10 до 50 аркушів.
$ 5
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ:
$ 12 414
Організаційна структура.
Для успішного функціонування видавничого центру «Меон» необхідно розширювати штат співробітників. Планована структура видавничого центру представлена ​​на малюнку
Малюнок 7
Організаційна структура видавничого центру «Меон».
ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР
Фінансовий директор
Менеджер з продажу
Менеджер з виробництва
секретар
верстальник
редактор
коректор


План випуску навчальної літератури на поточний рік можна представить у вигляді таблиці (див. таблицю 9).
Таблиця 9
Примірний перелік продукції з дисциплін.
Найменування дисципліни
Медицина:
Адаптивна фізична культура
Психологія
Соціальна робота
Загально-гуманітарні:
Культурологи я
Історія
Економічні:
Економічна теорія
Маркетинг
ЕММ, математичний аналіз, вища математика
Юридичні:
Вид видання
Передбачуваний тираж
100
500
500
1500
1500
1000
1000
700
500
Кількість найменувань
5
6
2
1
1
2
1
3
4
Загальний передбачуваний тираж
5000
3000
1000
1500
1500
2000
1000
2100
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН.
Наведемо розрахунок собівартості випуску підручників по декількох проектах:
1. Конспекти лекцій - обсяг до 60 сторінок, з орієнтовною ціною від 25 рублів.
2. Конспекти лекцій, навчально-методичні посібники - обсяг до 100 сторінок, з орієнтовною ціною від 30 рублів.
3. Навчально-методичні посібники - обсяг до 200 сторінок, з орієнтовною ціною від 90 рублів.
4. Навчально-методичні посібники, підручники - обсяг до 300 сторінок, з орієнтовною ціною від 100 рублів.
Нижче в таблиці 10 наведена орієнтовна собівартість книжки по кожному з проектів.
Таблиця 10
Фінансовий план видання книги (суми вказані в доларах США за курсом ЦБ на момент реалізації проекту).
СТАТТЯ ВИТРАТ
собівартість видання 1000 примірників за проектом № 1
собівартість видання 1000 примірників за проектом № 2
собівартість видання 1000 примірників за проектом № 3
собівартість видання 1000 примірників за проектом № 4
постійні витрати
1600
1600
1600
1600
редактура
250
400
540
1000
верстка
550
600
700
1000
матеріали
50
50
80
100
накладні витрати
50
50
80
100
разом макет:
2500
2700
3000
3800
папір
7100
7800
16000
18200
інші матеріали
200
200
1500
2000
друк
900
1000
3000
4000
обкладинка
300
300
1500
2000
разом друк
8500
9300
22000
26200
ВСЬОГО ПО ПРОЕКТУ:
11000
12000
25000
30000
Розрахуємо точку бузубиточночті для кожного проекту за умови, що тираж кожного проекту буде не менше 1000 примірників.
Малюнок 8
Розрахунок точки беззбитковості за проектом № 1.
150
1 000
виручка, рублів
25 000


11 000

1600   
виручка, рублів                                                                                                          
Малюнок 9
Розрахунок точки беззбитковості за проектом № 2.
виручка, рублів
155
1 000
12 000
15 000
30 000
ПРИБУТОК
Підпис: ПРИБУТОК
виручка, рублів
Малюнок 10
Розрахунок точки беззбитковості за проектом № 3.
виручка, рублів
145
1 000
40 000
80 000
ПРИБУТОК
Підпис: ПРИБУТОК

25 000

виручка, рублів
Малюнок 11
Розрахунок точки беззбитковості за проектом № 4.
виручка, рублів
140
1 000
50 000
100 000
ПРИБУТОК
Підпис: ПРИБУТОК

30 000


виручка, рублів
ОЦІНКА РИЗИКІВ.
Для відділу збуту видавництва навчальної літератури літні канікули - мертвий сезон. Попит на підручники та навчальні посібники падає до мінімуму. У цей період не можна покладатися тільки на рекламу. У цей період необхідно знайти інші способи фінансового підживлення, наприклад видання популярної літератури. При цьому не забувати, що на серпень - вересень припадає пік продажів навчальної літератури, і заздалегідь готуватися до цього.
Додаток 1
Орієнтовна анкета для опитування споживачів видавничої продукції.
Шановні студенти!
Дайте відповідь, будь ласка, на ряд запропонованих питань. Дане дослідження дозволить видавничому центру «Меон» налагодити випуск необхідної вам спеціальної літератури.
1. Навчальний заклад, в якому Ви обучаетесь________________________
2. Курс, факультет_________________________________________________
3. Пол ___________________________________________________________
4. Книги, які Вам необхідні для роботи або навчання, Ви (відзначте кружечком):
§ купуєте,
§ читаєте в бібліотеці,
§ берете у знайомих,
§ ксерокопіруете окремі сторінки,
§ інше.
5. Як часто Ви купуєте спеціальну літературу:
§ 2 рази на місяць,
§ раз на місяць,
§ 1 - 2 рази на півроку,
§ рідше 2 разів на рік.
6. Яку частину своїх доходів (у процентному відношенні) Ви можете витратити на придбання спеціальної літератури ?____________________
7. За яку максимальну ціну (у грошовому вираженні) Ви купили б необхідну Вам для роботи та навчання книгу ?___________________________
8. Вас більше цікавлять:
§ наукові описи, монографічні дослідження проблеми,
§ матеріали в графіках, схемах і таблицях,
§ довідкові посібники,
§ курси лекцій,
§ збірники статей,
§ інше.
9. За якими курсами занять Ви б хотіли придбати навчальну літературу ?__________________________________________________________________________________________________________________________
10. Книги кого з викладачів вашого навчального закладу Ви б хотіли придбати ?__________________________________________________________________________________________________________________________
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Журналістика, видавнича справа та ЗМІ | Курсова
261кб. | скачати


Схожі роботи:
Бізнес-план видавничого центру Меон
Розробка бізнес плану видавничого центру
Бізнес-план фітнес-центру ТОВ Сузір`я
Бізнес-план і план виробництва
Бізнес-план 11
Бізнес план
Бізнес-план 2
Бізнес-план
Інтернет бізнес-план
© Усі права захищені
написати до нас