Бізнес-план структура і зміст

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Бізнес-план (структура і зміст)

 

ЗМІСТ

Резюме

Проектований продукт або вид послуг

Оцінка ринку збуту

Конкуренція

Стратегія маркетингу

План виробництва

Організаційний план

Юридичний план

Оцінка ризику та страхування

Фінансовий план

Стратегія фінансування

 

У методичних вказівках наводяться структура та порядок розробки бізнес-плану промислового підприємства з короткими коментарями.

Вказівки призначені в допомогу студентам політехнічних вузів при курсовому і дипломному проектуванні, а також новому поколінню підприємців і керівникам підприємств в умовах переходу до ринкової економіки.

Бізнес план покликаний допомогти: а) новому поколінню підприємців; б) досвідченим керівникам діючих підприємств у конкурентній боротьбі, в) отримати національні та іноземні інвестиції для підйому вітчизняної економіки та окремих її галузей, промислових об'єктів.

Послідовність роботи над складанням бізнес-плану виглядає таким чином:

 1. Резюме
 2. Проектований продукт або вид послуг
 3. Оцінка ринку збуту
 4. Конкуренція
 5. Стратегія маркетингу
 6. План виробництва
 7. Організаційний план
 8. Юридичний план
 9. Оцінка ризику та страхування
 10. Фінансовий план
 11. Стратегія фінансування

 

Р Е З Ю М Е

Даний розділ бізнес-плану готується в самому кінці роботи після закінчення і готовності всіх інших розділів, тобто при досягненні повної ясності всіх аспектів розроблюваного проекту.

Обсяг резюме не повинен перевищувати 4-х сторінок машинописного тексту. На перших трьох сторінках даються відповіді на питання, який саме і за рахунок чого проводитиметься проектований продукт, його відмінні риси по відношенню до продукції конкурентів, чому для споживача переважно саме цей продукт?

Четверта сторінка повинна відображати очікувані основні фінансові результати від відпрацьовується проекту, де наводяться відомості про:

а) прогнозні обсяги продажу на найближчі роки;

б) виручки від продажів;

в) витрати на виробництво;

г) валового прибутку і рівень прибутковості вкладень у майбутнє справа;

д) терміни повернення банківського кредиту.

Проектований продукт АБО ВИД ПОСЛУГ

Основна частина бізнес-плану полягає:

 1. Опис продукту або послуги, яку передбачається запропонувати майбутнім покупцям і заради яких замислювався весь проект. У цьому випадку необхідно чітко і лаконічно відповісти на питання:

а) які потреби покликаний задовольнити проектований до виробництва продукт (послуга);

б) його особливості та відмінні якості, які дозволять віддати перевагу його товарам (послугам) конкурентів;

в) наявність патентів або авторських свідоцтв, що захищають особливості проектованого товару (послуги), технології;

г) чи є наочне зображення товару, виробів отриманих за допомогою нових технологій (фотографії, малюнки);

д) яка приблизна оцінка реалізаційної ціни товару (послуги) і витрат, яких потребує його виробництво;

е) приблизна величина прибутку, який буде приносити кожна одиниця товару;

ж) характеристика якості товару, переваги його дизайну, упаковки;

з) організація сервісу товару (якщо це технічний виріб).

ОЦІНКА РИНКУ ЗБУТУ

Обсяг даного розділу повинен містити не більше 5-6 сторінок машинописного тексту.

Типовий процес дослідження ринку включає в себе 4 етапи:

 1. Визначення даних, які дозволяють:
 2. а) умови постачання, виробництва і збуту продукції;

  б) потенціал своїх можливих конкурентів - їх товари - якість продукції - зразкові ціни умови продажів

 3. Джерело отримання інформації:
 4. а) власні дослідження;

  б) місцеві (регіональні, територіальні) торгові палати (асоціації підприємців) своїх галузевих і торгових асоціацій.

 5. Аналіз даних:

а) хто, чому, скільки, коли буде готовий купити товар (продукцію) в довколишній і довгостроковій перспективі;

б) визначення зразкової реалізаційної ціни власної продукції в умовах конкуренції.

4. Реалізація заходів, що дозволяють використовувати ці дані на користь підприємству.

КОНКУРЕНЦІЯ

Перш за все слід об'єктивно відповісти на питання:

1. Хто є найбільшим виробником аналогічних товарів.

 1. Як йдуть їх справи:
 2. а) з об'єктами продажів;

  б) з доходами;

  в) з впровадженням нових моделей;

  г) з технічним сервісом (якщо мова йде про машини або устаткування);

  д) чи багато уваги і коштів приділяють вони рекламі своїх виробів

 3. Що собою являє продукція конкурентів:

а) основні характеристики;

б) рівень якості;

в) дизайн;

г) думка покупців.

4. Який рівень цін на продукцію конкурентів. У загальних рисах (орієнтовно) їх політика цін.

Проте слід оцінювати конкурентів гранично тверезо, інакше великий ризик опинитися з репутацією поганого підприємця.

СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ

Розділ повинен бути змістовним, корисним і переконливим. Основне завдання - пояснити потенційним партнерам і вкласти капітал основні елементи свого плану маркетингу (цей документ використовується і для свого внутрішнього користування).

Обсяг розділу складає 3-4 сторінки машинописного тексту.

До основних елементів плану маркетингу відносяться:

 1. Схема розповсюдження товарів:
 2. а) через власні фірмові магазини;

  б) через оптові організації.

 3. Ціноутворення:
 4. а) методика визначення цін на товари;

  б) очікуваний рівень рентабельності на вкладені кошти.

 5. Реклама:
 6. а) методи організації реклами;

  б) обсяг коштів, необхідних для реалізації цілей.

 7. Методи стимулювання продажів:
 8. а) за рахунок розширення збуту;

  б) за рахунок нових форм залучення покупців.

 9. Організація післяпродажного обслуговування клієнтів (для технічних товарів):
 10. а) методи організації служби сервісу;

  б) величина необхідних для цього фінансових ресурсів.

 11. Формування громадської думки про фірму і товари: розробка методик, що дозволяють домагатися доброї репутації своїх товарів і самої фірми в очах громадськості.
 12. У разі реалізації товару за кордоном бажано навести відомості про оцінку патентознавця патентної чистоти цих товарів в країнах їх реалізації.

ПЛАН ВИРОБНИЦТВА

Головне завдання даного розділу бізнес-плану довести потенційним партнерам реальність виробництва потрібного обсягу товарів і в задані терміни.

Необхідно відповісти на такі питання:

1. Місце виробництва товарів на діючому або на знову створюваному підприємстві.

2. Необхідні для цього виробничі потужності та їх зростання з року в рік.

3. Де і в кого, на яких умовах буде закуповуватися сировина, матеріали та комплектуючі. Яка репутація цих постачальників і чи є досвід роботи з ними.

4. Чи передбачається виробнича кооперація і з ким.

5. Чи можливо яке або лімітування обсягів виробництва або поставок ресурсів.

6. Яке обладнання потрібно і де намічається його придбати.

Чи можливі при цьому проблеми і якого роду.

Дані цього розділу наводяться в перспективі на 2-3 роки вперед, а для великих підприємств і на 4-5 років.

При цьому рекомендується скласти схему виробничих потоків безпосередньо на підприємстві, на якій має бути наочно показано:

а) звідки і як будуть надходити на підприємство всі види сировини і комплектуючих виробів;

б) у яких цехах і як вони будуть перероблятися в продукцію;

в) як і куди ця продукція буде поставлятися з підприємства.

На цій схемі повинні бути відбиті процеси контролю якості, де повідомляється:

а) на яких стадіях і якими методами буде проводитися контроль якості;

б) які стандарти будуть при цьому використані.

Завершує цей розділ бізнес-плану оцінка можливих витрат виробництва та її динаміка на перспективу.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

У розділі необхідно відзначити, з ким має бути організація нової справи і як планується налагодження з ним роботи. При цьому відправною точкою повинні бути кваліфіковані вимоги, де вказується:

а) які саме фахівці (якого профілю, освіти, досвіду) і з якою заробітною платою необхідні для успішного ведення справ;

б) на яких умовах приймаються на роботу фахівці (постійна робота, сумісники (зовнішні експерти));

в) чи є можливість скористатися послугами якої-небудь організації з найму такого роду професіоналів;

г) у випадку, якщо частина персоналу вже найнята, необхідно дати про своїх співробітників короткі біографічні дані: - кваліфікація - колишній досвід роботи і його корисність для підприємства.

Також у цьому розділі наводиться і організаційна структура підприємства, яка відображає:

а) хто і чим буде займатися;

б) взаємодія всіх служб один з одним, в) координація та контроль їх діяльності.

Доцільно обумовити в цьому розділі і питання оплати праці керівного персоналу і його стимулювання.

ЮРИДИЧНИЙ ПЛАН

Конкретне наповнення розділу залежить від обраної форми організації, яку необхідно вказати:

а) приватне володіння;

б) кооператив;

в) державне володіння;

г) спільне підприємство і так далі.

ОЦІНКА РИЗИКУ І СТРАХУВАННЯ

Розділ розбитий на дві частини: У першій вгадують всі типи ризиків, з якими автори бізнес-плану можуть зіткнутися: пожежі і землетруси, страйки і міжнаціональні конфлікти, зміни в податковому регулюванні і коливання валютних курсів, а також джерела і момент їх виникнення.

У другій частині дається відповідь на питання: як зменшити ризики і втрати. Відповідь має складатися з двох пунктів:

1. Вказуються організаційні заходи профілактики ризиків, розробляються заходи по скороченню цих ризиків і втрат.

2. Наводиться програма страхування від ризиків.

У разі створення сучасної системи комерційного страхування в бізнес-планах вказуються типи страхових полісів (може страхуватися будь-який крок від покупки устаткування до забезпечення валютних коштів з-за спекулятивних коливань курсів валют) і на які суми їх планується придбати.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Розділ покликаний узагальнити матеріали, отримані в результаті всієї попередньої роботи і представити їх у вартісному вираженні. В даному випадку необхідно підготувати відразу декілька стандартних для світової практики документів:

1. Прогноз обсягів реалізації.

Основне завдання дати уявлення про ту частку ринку, яку передбачається завоювати новою продукцією. Рекомендується складати такий прогноз на три роки вперед з розбивкою по роках: перший рік - дані наводяться помісячно другий рік - дані наводяться поквартально третій рік - приводиться загальною сумою продажів за 12 місяців.

2. Баланс грошових витрат і надходжень.

Головне завдання - перевірити синхронність надходження і витрачання грошових коштів, а значить, і майбутню ліквідність підприємства при реалізації даного проекту. Отримана таким чином інформація є основою для визначення загальної вартості всього проекту.

Баланс грошових витрат і надходжень вимагає ретельного опрацювання його при складанні, де статті і суми вкладення коштів і їх надходження від реалізації продукції відображаються: перший рік - помісячно другий рік - поквартально третій рік - в цілому за 12 місяців.

3. Таблицю доходів і витрат.

Завдання даного документа показати, як буде формуватися і змінюватися прибуток: - 9 перший рік - помісячно другий рік - поквартально третій рік - в цілому за 12 місяців. Серед аналізованих показників виділяються:

а) доходи від продажу товарів;

б) витрати виробництва товарів;

в) сумарний прибуток від продажів;

г) загальновиробничі витрати (за видами);

д) чистий прибуток (рядок в) мінус рядок г)).

4. Зведений баланс активів і пасивів підприємства.

Призначення - головним чином для фахівців комерційних банків в оцінці тих сум, які планують вкласти в активи різних типів і за рахунок яких пасивів підприємець збирається фінансувати створення чи придбання цих активів, рекомендується складати на початок і кінець першого року реалізації продукції.

5. Графік досягнення беззбитковості.

Це схема, що показує вплив на прибуток обсягів виробництва, продажної ціни і собівартості продукції (в розбивці на умовно-постійні і умовно-тимчасові витрати). Цей графік наводиться нижче.

За допомогою цього графіка можна знайти так звану точку без збитковості, тобто той обсяг виробництва, при якому крива, що показує зміну виручки від реалізації (при заданому рівні цін), перетнеться з кривою, що показує зміну собівартості продукції.

Допускається кілька варіантів такого графіка, відповідних різним рівням цін на продукцію.

СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ

У розділі викладається план отримання коштів для створення або розширення підприємства. При цьому необхідно відповісти на питання:

1. Скільки потрібно коштів для реалізації даного проекту.

Відповідь на це запитання можна отримати з попереднього розділу бізнес-плану "Фінансовий план".

2. Джерела фінансових ресурсів і форма їх отримання.

Джерелами можуть служити: а) власні кошти; б) кредити банків; в) залучення коштів партнерів; г) залучення коштів акціонерів і так далі.

3. Термін очікуваного повного повернення вкладених коштів і отримання інвесторами доходу на них.

Рекомендується включити в бізнес-план спеціальні розрахунки, що дають можливість визначити термін окупності вкладень.

Формули цих розрахунків можна знайти у відповідних довідкових посібниках.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Бізнес-план
36.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Бізнес-план проекту Зміст і
Бізнес план його значення і зміст
Бізнес-план торговельного підприємства фірми значення і зміст
Бізнес план організації структура і характеристика
Бізнес план торгового підприємства фірми його значення і зміст
Бізнес-план і план виробництва
Бізнес-план 2
Бізнес-план 11
Бізнес-план
© Усі права захищені
написати до нас