Бібліографічний огляд на тему Ораторське мистецтво

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої професійної освіти

Красноярський державний технічний університет

Кафедра "Системи автоматизованого проектування"

Курсова робота

по інформаціологіі

Бібліографічний огляд на тему "Ораторське мистецтво"

Пояснювальна записка

Виконав ст.-т гр. АУ35

М.А. Рябова

Перевірив: професор

С.А. Бронь

2006

Завдання по курсовій роботі

Навчальна дисципліна: ГСЕ.В.01 «Інформаціології».

Термін здачі студентом закінченої курсової роботи: 18 грудня 2006р.

Мета курсової роботи: отримання навичок роботи в бібліотеках для складання списку літературних джерел за заданою темою і оформлення цього списку у відповідності з існуючими нормами.

Завдання курсової роботи:

Створення шаблону пояснювальної записки для курсової роботи в програмі MS Word 2003 з комплектом стилів.

Знайомство з Державною універсальною науковою бібліотекою Красноярського краю і бібліотекою Красноярського державного технічного університету: місце знаходження. Структура читацьких залів, правила роботи, розташування каталогів, надані послуги.

Отримання навичок роботи з ручними і електронними каталогами бібліотек при пошуку літературних джерел за заданою темою.

Складання списку літературних джерел, що містить не менш ніж 10 книг, 5 статей з журналів та 5 статей із збірок статей та оформлення його відповідно до чинного стандартом.

Оформлення заданого фрагмента тексту для демонстрації навичок оформлення основного тексту, формул, таблиць, посилань на літературні джерела та програми.

Оформлення пояснювальної записки та надання її в електронному вигляді.

Анотація

Розглянуто методи пошуку літературних джерел за заданою темою у бібліотеці на прикладі Державної універсальної наукової бібліотеки Красноярського краю і бібліотеки Красноярського державного технічного університету. Відповідно до стандарту, що оформлений список літературних джерел: 11 книг, 5 статей у журналах, 6 статей у збірниках статей. Виконано верстка заданого тексту з формулами.

Зміст

Нормативні посилання

Позначення та скорочення

Введення

1. Пошук літературних джерел по заданій темі

1.1 Вибір класифікаторів

1.2 Робота в Державній універсальної наукової бібліотеки Красноярського краю

1.3 Робота в бібліотеці Красноярського державного технічного університету

1.4 Методологія пошуку літературних джерел у бібліотеці

2. Літературні джерела з теми курсової роботи

2.1 Книжкові видання

2.1.1 Загальна характеристика книжкових видань

2.1.2 Літературні джерела у вигляді книжкових видань

2.2 Статті в збірниках

2.2.1 Загальна характеристика збірників статей

2.2.2 Літературні джерела у вигляді статей у збірниках

2.3 Статті в журналах

2.3.1 Загальна характеристика журналів

2.3.2 Літературні джерела у вигляді журнальних статей

3. Оформлення складного технічного тексту в MS Word

Висновок

Список використаних джерел

Нормативні посилання

У курсовій роботі враховані вимоги наступних нормативних документів:

СТП КДТУ 01-05. Загальні вимоги до оформлення текстових і графічних студентських робіт. Текстові матеріали та ілюстрації.

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Звіт про науково-дослідній роботі. Структура і правила оформлення.

ГОСТ 7.32-2001 (ИСО 214-76) Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Реферат і анотація. Загальні вимоги.

ГОСТ 7.1-2003 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання

Позначення та скорочення

ББК - бібліотечна бібліографічна класифікація

БКГТУ - бібліотека Красноярського державного технічного університету

ГУНБ - Державна універсальна наукова бібліотека Красноярського краю

УДК - універсальна десяткова класифікація

Введення

Метою курсової роботи є складання списку літературних джерел за темою «Ораторське мистецтво». У даній темі розглянута теорія ораторського мистецтва і практичне застосування. В даний час існує велика кількість публікацій з цієї теми.

Пошук літературних джерел проводився у двох бібліотеках - Державної універсальній науковій бібліотеці (ГУНБ) Красноярського краю і бібліотеці Красноярського державного технічного університету (БКГТУ).

ГУНБ є найбільшим сховищем джерел науково-технічної інформації в Красноярському краї. Для спрощення пошуку необхідної літератури чи літератури на задану тему в ГУНБ існує система каталогів. Щоб ними скористатися в даному випадку було необхідно визначити коди класифікаторів УДК та ББК. Це дозволило використовувати систематичний каталог, а так само електронний каталог бібліотеки. У ГУНБ є безліч читальних залів.

Другим за значенням сховищем інформаційних матеріалів є бібліотека Красноярського державного технічного університету (БКГТУ). Її особливістю є велика кількість навчальних матеріалів у зв'язку з основним призначенням - забезпеченням навчального процесу.

Оформлення пояснювальної записки виконувалося із застосуванням власних шаблонів і стилів, що забезпечують форматування тексту, для чого заздалегідь такий шаблон був створений. У ньому реалізовано 25 стилів оформлення тексту.

1. Пошук літературних джерел по заданій темі

1.1 Вибір класифікаторів

Для спрощення пошуку літературних джерел за заданою темою використовуються класифікатори, з яких найбільш поширеним є Універсальна десяткова класифікація УДК і Бібліотечна бібліографічна класифікація ББК. Всі наукові роботи обов'язково класифікуються за УДК, а для внесення в каталоги бібліотек використовуються коди ББК.

Для ораторського мистецтва були обрані наступні класифікатори УДК (у порядку деталізації):

8 Мовознавство. Лінгвістика. Художня література. Літературознавство.

80 Загальні питання лінгвістики та літературознавства. Філологія.

808 Риторика: ефективне використання мови. Літературна творчість. Редагування. Культура мови

808.5 Теорія мови. Риторика усного мовлення. Культура мовлення. Ораторське мистецтво. Керування голосом. Виразність мови. Красномовство.

1.2 Робота в Державній універсальної наукової бібліотеки Красноярського краю

ГУНБ Красноярського краю розташовується в п'ятиповерховій будівлі за адресою: вул. Карла Маркса, д. 114.

Для відвідування ГУНБ необхідно зареєструватися, отримавши читацький квиток, або оформити разове відвідування, отримавши прохідний лист.

Бібліотека надає ряд послуг:

копіювання книг за допомогою спеціальних поліграфічних пристроїв;

видача літератури для роботи з нею в читальному залі;

пошук літератури на вимогу читача.

У бібліотеці є комплекс читальних залів для літератури різного спрямування.

Зал ретроспективної періодики розташовується в підвальному приміщенні і забезпечує видачу журналів і газет за період аж до 2002року, зал має більше 20 посадочних місць, в залі знаходиться один бібліотекар.

Загальний читальний зал знаходиться на другому поверсі, зал має більше 30 посадочних місць, в ньому працює 3 бібліотекаря.

Зал каталогів розташовується на другому поверсі, в цьому залі можна знайти інформацію про цікавить виданні, також тут є можливість скористатися електронним пошуком. У залі знаходиться близько 30 посадочних місць, в залі 1 бібліотекар.

Також на другому поверсі знаходяться зал соціально-економічної літератури та читальний зал поточної періодики.

Окрім залів на другому поверсі розташовуються інформаційно-бібліографічний відділ, відділ літератури іноземними мовами, салон мистецтв, відділ автоматизації, сектор обмінно-резервного фонду.

Абонемент розташовується на першому поверсі і забезпечує видачу літератури додому, зал має не більше 10 посадочних місць, в ньому працюють 3 бібліотекаря.

На третьому поверсі розташовується зал технічної літератури в ньому працює 2 бібліотекаря, є більше 20 посадочних місць.

Так само на третьому поверсі є зал природничих наук і зал екологічної культури.

На четвертому поверсі розташовується відділ краєзнавчої інформації, є 20 посадочних місць, в ньому працює 2 бібліотекаря.

Так само на другому поверсі розташовується відділ рідкісних книг, відділ науково-методичної роботи, зал наукових робіт.

Пошук літератури по заданій темі здійснюється наступним чином.

У залі на другому поверсі є зал каталогів, в якому є:

систематичний каталог;

алфавітний каталог;

Пошукова система ІРБІС.

У ящиках є стопка бібліографічних карток з даними про видання. З цих карток виписуються бібліографічні дані на спеціальні вимоги, які потім передатися бібліотекаря у відповідному читальному залі.

1.3 Робота в бібліотеці Красноярського державного технічного університету

Читальний зал розташовується на другому поверсі корпусу «Г». У бібліотеці є система каталогів, що включає в себе каталог по темах і алфавітний каталог.

Тематичний каталог складений з використанням ББК, а тому вимагає переведення всіх шифрів з ББК в УДК. Каталог має дві форми - картотеку (для ручного пошуку) і електронну (для пошуку з використанням автоматизованої інформаційної системи).

У картотеці використовуються перші шість цифр УДК, а в електронному каталозі - 4 цифри.

В електронному каталозі є можливість пошуку видання за такими параметрами:

автори;

назва;

ключове слово;

предметні рубрики;

колектив / захід;

рік видання;

шифр документа;

заголовок - серії;

дисципліна;

семестр;

спеціальність;

УДК / ББК;

Результати пошуку виводяться на екран для подальшого використання читачем.

Робота в читальному залі КДТУ відбувається наступним чином.

Для пошуку літератури по заданій темі необхідно відвідати читальний зал з каталогами (аудиторія Г274). Якщо використовується картотека, то слід шукати літературу у відповідних ящиках. Якщо використовується електронний каталог, то необхідно задати шукані параметри, а потім отримати список шуканої літератури.

1.4 Методологія пошуку літературних джерел у бібліотеці

Пошук літературних джерел можна робити по темі (у систематичному каталозі), за автором (в алфавітному каталозі), за роком видання.

Пошук за темою пов'язаний із систематизацією на основі УДК та ББК. Для цього використовуються спеціальні таблиці і консультації у чергових бібліографів (бібліотекарів) у залах бібліотек.

Шифри УДК у Росії мають, як правило, всі видання - книги, статті та інші публікації. Шифри ББК мають в основному книжкові видання, але саме ББК є основним класифікатором для розміщення та пошуку видань в бібліотечних каталогах.

На початку пошуку інформація про можливі шифри і авторів мінімальна, але в ході роботи ця інформація буде розширюватися.

Якщо знайдена хоча б одна публікація, можна виписати її УДК і ББК і використовувати їх як базові при пошуку публікацій на цю тему. УДК (ББК) можна узагальнювати (переходячи на попередню цифру) або деталізувати (переглядаючи, відповідні класифікатори). Детальні шифри зазвичай пов'язані з конкретними аспектами розгляду заданої теми в даній публікації. Можливо, ця конкретика не так важлива і тоді слід перейти на один рівень вище. Але можна, навпаки, перевірити більш детальні шифри на більш низькому рівні.

Для розширення меж пошуку слід використовувати бібліографічні списки в кінці книг (прікніжние) і статей (пристатейні). Ці джерела публікацій дозволяють:

відразу знайти потрібне видання за вказаною бібліографічного опису (особливо це важливо для журнальних статей і збірок статей);

за наведеним УДК і ББК класифікувати тему (іноді дуже деталізовано);

на прізвище автора відшукати інші його роботи в книжковій формі за відповідним каталогом;

за назвою журналу знайти журнал, в якому друкуються статті аналогічної тематики;

за назвою збірки статей і назві видає його організації визначити, де можна знайти ще статті відповідної тематики.

При складанні бібліографічного опису слід враховувати, які саме бібліографічні відомості потрібні для книги, журнальної статті, статті в збірці.

По кожному виданню робиться короткий запис з відображенням характеру видання, його призначення, аудиторії (для якої призначена публікація - студенти, науковці, всі зацікавлені й ін), дається оцінка повноти охоплення матеріалу, наявності бібліографічного списку (із зазначенням кількості назв), наявності ілюстрацій, таблиць, формул. Для цього використовуються: анотація самого видання; зміст (зміст); введення і передмову. Чим більш докладно охарактеризована публікація, тим краще.

2. Літературні джерела з теми курсової роботи

2.1 Книжкові видання

2.1.1 Загальна характеристика книжкових видань

За темою бібліографічного огляду було розглянуто 11 книжкових видань [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], виданих в період з 1994 по 2004 роки .

У розглянутих книгах опубліковані матеріали, пов'язані з ораторським мистецтвом. У розглянутих книгах є багатий бібліографічний матеріал, який показує, що дана теорія в ці роки бурхливо розвивалася і відповідні публікації з'являлися у вигляді численних книг і статей у фахових журналах.

У Росія книги видавалися у видавництвах Омега-Л, Фаир, ЕКСМО-Прес, Юніті, Флінта і ін

Обсяг розглянутих книг з даної тематики дуже різноманітний і становить від 123 с. До 326 с.

Розглянуті книги відображають основні аспекти сучасного ораторського мистецтва і можуть служити як навчальними посібниками, так і джерелами наукової інформації для студентів за відповідною навчальною дисципліною.

2.1.2 Літературні джерела у вигляді книжкових видань

Книга [] представляє собою спробу вперше створити цілісний курс «Діловий риторики», який був би орієнтований на творчий саморозвиток особистості. Вона насичена тренінговими вправами, творчими завданнями, тестами, діловими іграми. Може бути корисною викладачам, студентам, старшокласникам, бізнесменам, всім, хто бажає оволодіти правилами ділового спілкування та ораторської майстерності.

Книга [] є посібником, складене проф. Д.Х. Ваганової, воно присвячене актуальній задачі сучасного суспільства - сприяти розвитку і становленню Людини, здатного чітко мислити, правильно і добре говорити. У захоплюючій формі, наводячи висловлювання блискучих ораторів і знаменитих діячів різних країн та епох, автор аналізує їх, залучаючи читача у роздуми про самого себе, показуючи, як треба чинити і висловлювати свої думки. І все це у формі цікавих ігор, завдань та вправ.

Посібник призначений не тільки для викладачів та учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, ВНЗ, а й для індивідуально вивчають риторику, для тих, хто прагне досягти успіху в житті.

У книзі [] розглядаються особливості усного публічної нехудожньої мови. Детально висвітлюються питання, що стосуються нормативності та логіки, а також образно-емоційної виразності усного мовлення. Окрема глава присвячена мовному іміджу оратора. Особливу увагу приділено особливостям педагогічної, юридичної, політичної, військової та дипломатичної риторики. Додаються вправи дозволять закріпити набуті знання. Для студентів ВНЗ, які навчаються за гуманітарними спеціальностями.

Автор книги [] ділиться з читачами своїм вісімнадцятирічним практичним досвідом оратора, розглядаючи всі аспекти ораторського мистецтва - від практичних моментів презентації до питань психологічного характеру. Це керівництво може служити як корисним інформаційним ресурсом з актуальних питань, з якими доводиться стикатися ораторам, так і настільною книгою для тих, хто робить перші кроки у якості професійного оратора. Кожна глава насичена корисними порадами досвідчених ораторів і цінною інформацією.

У книзі [] розглядаються основні способи впливу промовою на переконання людей. Враховуються три складові ситуації переконання: мова, покликана вселити певні ідеї; говорить, чи оратор; аудиторія, до якої звертається мова. Основна увага приділяється підтвердження в досвіді, прикладів та ілюстрацій, теоретичним доводам, посиланням на традицію, здоровий глузд і смак, пасток мови, мистецтва полеміки і дискусії.

Посібник призначається в першу чергу для студентів і викладачів гуманітарних спеціальностей. Воно може використовуватися також усіма, хто бажає вдосконалити своє мистецтво переконувати.

У книзі [] дано поняття красномовства і його історія від античності до наших днів, представлені вправи, завдання, тести, тексти, цитати, які дозволяють практично освоїти даний предмет. Завдання та запитання супроводжуються відповідями, що дозволяє займатися самостійно. Автор адресує книгу школярам, ​​вчителям, студентам, депутатам, підприємцям, юристам, адміністраторам, менеджерам.

Книга [] включає в себе основну книгу "Психологія спілкування" доктора філологічних та доктора психологічних наук, академіка РАО А.А. Леонтьєва, не втратила свого значення з часу першого видання у 1974 р., а також ряд робіт автора, тематично до цього видання примикають і розкривають проблеми спілкування на матеріалі лекційної діяльності, мистецтва та масової комунікації. Психологам і всім, що вивчають загальну та соціальну психологію як профільні та непрофільні предмети.

У книзі [], адресованої старшокласникам, в доступній формі розповідається про ораторському мистецтві, про підготовку різних видів усних виступів школярів, про роботу над планом і композицією промови, розглядається проблема контакту зі слухачами. Велика увага в книзі приділяється мовною майстерності виступаючого.

У книзі [] призначена для студентів, що навчаються за спеціальністю "Інформація та комунікація".

Завдання курсу - дати студентам теоретичні знання та практичні навички у сфері здійснення ефективних мовних комунікацій.

Мета курсу - розкрити особливості мовної комунікації в сучасному суспільстві, комунікативну і естетичну функцію мови, зв'язок культури мислення і культури слова; дати правила користування мовою; сприятиме практичному вдосконаленню мовної поведінки і культури мовлення.

Зміст курсу включає розділи: "психологія мови", "психолінгвістики", "соціолінгвістика", "культура мови", "риторика", "основи ораторського мистецтва".

У книзі [] автор розповідає про один з важливих елементів людської культури - про мовному етикеті. Кожен з нас користується такими прекрасними "чарівними словами" російської мови, як здрастуйте, спасибі, вибачте, будь ласка. Але в чому їх чарівна сила? Чому вони так необхідні? Над цим корисно замислитися. І чи тільки "чарівні слова" дозволяють людям правильно висловлювати ставлення один до одного, роблять спілкування ввічливим, доброзичливим?

У книзі [] із системних позицій висвітлюються питання, пов'язані з розкриттям психологічних механізмів ефективного професійного та ділового спілкування у сфері туризму, особливостей поведінки людини в різних ситуаціях рішення ділових питань, показом продуктивних способів впливу на партнерів по спілкуванню. Навчальний посібник призначений для студентів і викладачів вузів, які здійснюють підготовку фахівців для туристичної галузі, а також для фахівців, що працюють в туріндустрії.

2.2 Статті в збірниках

2.2.1 Загальна характеристика збірників статей

Розглянуто декілька збірників статей, виданих різними організаціями [], [], [], [], [], [], серед яких ОМЕГА-Л, ФАИР-ПРЕСС (м. Москва), видавництво ПРІОР (м. Москва), МГИМО , МІІТ, ГУЦМіЗ (м. Красноярськ).

Збірники можуть видаватися різними організаціями та видавництвами та містять доповіді, тези доповідей або статті по темі доповідей.

Обсяг статей у збірниках істотно різниться, але звичайно становить в середньому кілька сторінок.

2.2.2 Літературні джерела у вигляді статей у збірниках

У статті [] Кузьміна досліджує мовні засоби впливу, вони проводиться в рамках різних наукових підходів зв'язку з рішенням великої кількості різноманітних теоретичних і прикладних завдань. Основною областю розробки прикладних методик для створення впливають текстів є теорія реклами і пов'язані дослідження. Пристатейні список літературних джерел містить 3 найменування.

У статті [] Нефьодов висловлює свою думку про багатьох поняттях риторики. Наприклад, лінгвістична прагматика - дисципліна, що вивчає мову не «сам у собі і для себе», а як засіб, що використовується людиною в його діяльності. Про природному мовою прийнято говорити, що він є найважливішим засобом людського спілкування. Пристатейні список літературних джерел містить 5 найменування.

У статті [] її автор А. Адельсон розглядає принципи вивчення риторики. Наводиться цікава методика, безліч значимих фактів і прикладів. Пристатейні список літературних джерел містить 2 найменування.

У статті [] її автор Яковлєв у основу навчального матеріалу кладе висновки і рекомендації, зроблені на основі досягнень психологічної, педагогічної та управлінської наук. Пристатейні список літературних джерел містить 5 найменувань.

У статті [] її автор Клімова робить упор на теорії способів переконання і на практиці їх застосування. Пристатейні список літературних джерел містить 4 найменування.

У статті [] Анненков в захоплюючій формі, наводячи висловлювання блискучих ораторів і знаменитих діячів різних країн та епох, автор аналізує їх, залучаючи читача у роздуми про самого себе, показуючи, як треба чинити і висловлювати свої думки. Пристатейні список літературних джерел містить 7 найменувань.

2.3 Статті в журналах

2.3.1 Загальна характеристика журналів

Були розглянуті різні номери журналу, в якому найбільш докладно і точно розглянуто сутність сучасної концепції ораторського мистецтва.

Известия вузів. Маркетинг - ISSN 1028-5849; головний редактор О. Р. Перенков, обсяг одного номера - 201 сторінки. Журнал чорно-білий. Періодичність 6 разів на рік. Місце видання - М. Фенікс.

2.3.2 Літературні джерела у вигляді журнальних статей

У статті [] В. І. Аннушкін говорить про те, що риторика в сучасному російському виші має звернути студента до активної речетворческой діяльності з метою формування його особистості та професійної компетентності. Тому студенти, які вивчають риторику, готуються до володіння Словом у всьому багатстві реальних суспільно-мовних зв'язків. У викладанні риторики потрібно звернення до характеру учня (облік "природних обдарувань"), вивчення теорії ("науки") з правилами побудови мови, читання та аналіз зразкових текстів літературної та ораторської класики (для "наслідування"), власних систематичних вправ в написанні та промовах.

У статті [] її автор С. Н. Володіна пропонує елементи штучного семантичного мови для опису сенсу слів природної мови. На цій основі виконано опис синонімічних засобів природної мови (словотворення, регулярної багатозначності, синонімів, конверсивів, антонімом і т. п.), сформульовані правила глибинно-синтаксичних перетворень. Отримані результати можуть бути також використані в роботі з автоматичного синтезу текстів.

Стаття [] Андріонова В. Т. "Значення і необхідність" є заключною у його журналі "Досліджень за семантикою", яка має самостійне значення. Він підводить деякі підсумки еволюції поглядів одного з лідерів логічного позитивізму на філософію і логічну семантику. Карнап, обгрунтовуючи тут свої теоретико-пізнавальні позиції і знову підтверджуючи позитивістську семантичну концепцію предмета філософії, розвиває деякі нові логічні ідеї.

У статті [] І. В. Куховарні говорить, що якщо ви бажаєте навчитися переконувати інших, необхідно знати і розуміти чинники, які впливають на поведінку кожного з нас. Більшість виступаючих під час спілкування не думають (або майже не думають) про слухають, не враховують (або майже не враховується) їх інтереси, погляди, спосіб мислення. При цьому аргументи вони підбирають, виходячи з того, як дані аргументи впливають на них самих. Не намагаються стати на місце слухачів, виявити мотиви, якими вони керуються у своєму поведінки. І лише випадково, коли пощастить, вони відшукують відповідні аргументи, які можуть переконати слухачів. Тому варто запам'ятати: мова і аргументи повинні бути впорядковані так, щоб вони відповідали способу мислення, інформованості, бажанням тих, кому адресовані.

У статті [] Володіння російською мовою і культурою російської мови є необхідною частиною професійної компетенції сучасного фахівця. Тому вища освіта орієнтована на гуманітаризацію освіти, що забезпечує формування особистості, у якій поєднуються професійні знання і вміння з високою загальною культурою.

3. Оформлення складного технічного тексту в MS Word

Схема заміщення індукторного двигуна подвійного живлення

Для одержання вихідних рівнянь математичного опису індукторного двигуна подвійного живлення (ІДДП) використовується схема заміщення обмоток (Малюнок 3.1).

Малюнок 3.1 - Схема заміщення двигуна в загальному вигляді

Схема (Малюнок 3.1) складена з двох однакових схем, що розрізняються індексами у змінних (і).

Щоб намалювати схему (Малюнок 3.1), слід спочатку зобразити одну зі схем, наприклад, (), а потім скопіювати його, розмістити поряд зі схемою () і поміняти індекс 1 на індекс 2. Після цього можна скопіювати і перенести схему () у спільне поле (Малюнок 3.1), а потім туди ж перенести другу схему ().

При зображенні схем доцільно використовувати створену раніше бібліотеку електричних компонентів.

Послідовність малювання може бути, наприклад, наступна:

зображується прямокутник, який потім стане одним з контурів з резистором і джерелом ЕРС;

з бібліотеки електричних компонентів береться резистор і поміщається на лінію контуру;

з бібліотеки електричних компонентів береться джерело ЕРС і поміщається на лінію контуру;

з бібліотеки електричних компонентів береться символ контакту (білий кухлів) і міститься в кількох місцях на ліню контуру.

Всі ці компоненти повинні бути пофарбовані в білий колір і поміщені на передній план, щоб лінія контуру опинилася під ними.

Потім слід зобразити стрілки струмів. Отриману конструкцію слід згрупувати, а потім скопіювати і розкласти два рази. Всі три контури слід розмістити поруч і зверху покласти на них зображення блоку з написом Джерело живлення 1. Внизу слід розташувати напис Статор (АДДП) пли перший обмотка (ІДДП). Для зображення змінних на схемі слід скористатися символьним редактором. Після завершення всієї схеми заміщення однієї обмотки слід:

згрупувати;

скопіювати;

зробити копію;

розгрупувати копію;

замінити індекс 1 на індекс 2 у всіх змінних.

Окремі схеми (і) слід розмістити в таблиці.

Узагальнена математична модель індукторного двигуна подвійного живлення

Рівняння електричної рівноваги

Рівняння рівноваги напруг представляють із себе систему диференціальних рівнянь, записаних на підставі другого закону Кірхгофа:

(3.4)

де: - ЕРС фазних обмоток;

- Активні опори обмоток;

- Струми обмоток;

- Потенціали на клемах обмоток;

- Позначення першої обмотки для ІДДП або статорної обмотки для АДДП;

2 - позначення другого обмотки для ІДДП або роторної обмотки для АДДП;

- Час

- Позначення фаз.

Дані рівняння (3.4) описують перетворення електричної енергії в обмотках. Але в двигуні важливим є також вираз обертаючого моменту, яке для ІДДП має вигляд:

(3.4)

де: - Обертаючий момент двигуна;

- Електромагнітна енергія, збережена в обмотках;

- Кут повороту ротора.

У формулі (3.4) записана операція диференціювання по куту повороту через вирази для приватних похідних з використанням відповідного символу , Тому що якщо записати операцію диференціювання через звичайні позначення з використання символу , То це б означало диференціювання за часом.

Рівняння механічної рівноваги

Рівняння механічної рівноваги представляє собою два прості рівняння. Рівняння за другим законом Ньютона для обертального руху і рівняння зв'язку між кутом повороту і швидкістю:

(3.4)

де: - Кутова швидкістю ротора;

- Статичний момент навантаження;

- Момент інерції навантаження, приведений до валу двигуна.

У рівняннях (3.4) використовується звичайне диференціювання за часом, а тому використовується звичайний символ такого диференціювання d.

Матрична форма запису математичної моделі індукторного двигуна подвійного живлення

Рівняння (3.4) - (3.4) складають математичну модель індукторного двигуна подвійного живлення. Ці рівняння - скалярні. Але рівняння (3.4) явно можуть бути представлені в матричній формі:

, (3.4)

де:

Видно, що матричне вираз (3.4) набагато коротше вихідних скалярних виразів (3.4). Саме це властивість матричних вираження і робить дуже зручними для запису громіздких математичних моделей. Вираз (3.4) за своєю природою є скалярним, оскільки складається з одного рівняння.

Висновок

У результаті знайомства з Державною універсальною науковою бібліотекою Красноярського краю отриманий досвід роботи з великими масивами інформації для пошуку літератури на задану тему. Вивчено основні процеси, пов'язані з використанням різних каталогів: тематичного, алфавітного.

По заданій темі знайдено:

в ГУНБ - 8 книг, 1 статті у збірниках статей та 1 статті у журналах;

в бібліотеці КДТУ - 3 книг, 5 статті в збірниках статей, 4 в журналах.

Список використаних джерел

 1. Петров, А.Р. Ділова риторика / А.Р. Петров. - М.: ОМЕГА-Л, 1997. - 367 с.

 2. Ваганова, Д.Х. Риторика в суспільстві: навчальний посібник / Д. Х. Ваганова. - М.: МІІТ, 1994. - 275 с.

 3. Гольдін, В.Є.: Мова і етикет / В.Є. Гольдін. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 573 с.

 4. Винокур, Т.Г. Хто говорить і слухає. Варіанти мовної поведінки / Т.Г. Винокур. - М.: ЕКСМО-ПРЕС, 2003. - 503 с.

 5. Колесов, В.В. Культура мови / В.В. Колесов. - Л.: МПСІ, 2003. - 332 с.

 6. Івін, А.А. Риторика: вміння переконувати / А. А. Івін. - М.: ФАЇР, 2002. - 304 с.

 7. Ножен, Е.А. Майстерність усного виступу / Е.А. Піхов. - М.: ФІАР, 1987. - 505 с.

 8. Бушелева, Б.В. Поговоримо про вихованість: посібник / Б.В. Бушелева. - М.: «Молода гвардія», 1997. - 273 с.

 9. Михальська, А.С. Мова успіху / А.С. Михальська. - М: ПРІОР, 2001. - 275 с.

 10. Берегова, Т.П. Психологія переконання: навчально-практичний посібник / Т.П. Берегова. - М.: «ПРІОР», 1998. - 288 с.

 11. Курбатов, В.І. Стратегія ділового успіху: навчально-методичний посібник / В.І. Курбатов. - М.: Видавництво МДУ, 2004. - 358 с.

 12. Аннушкін, В.І. Навіщо потрібна риторика / В. І. Аннушкін / / Русская речь. - 1988. - № 5. - С. 2-8.

 13. Володіна, С.М. Як працювати над усним виступом / С.М. Володіна / / Русская речь. - 1999. - № 47. - С. 3-4.

 14. Андріанов, В.Т. Державний держівізм у Франції: історія та сучасність / В. Андріанов / / Русская речь. - 2006. - № 3. - С. 3-12.

 15. Куховарні, І.В. Про теорії та практиці спору / / Русская речь. -1990. - № 3

 16. Петров, І.А. Про талант говорити / І.А. Петров / / Русская речь. - 1995. - № 5. - С. 7-8.

 17. Дослідження мовних засобів / Кузьміна / / Риторика: зб. статей. - Вип. 5 - М.: ЮНИТИ, 1995. - С. 24-35.

 18. Лінгвістична прагматика / Нефедов / / Практичний курс: зб. статей. - Вип. 6. - М.: ПРІОР, 1993. - С. 5-7.

 19. Оволодіння риторикою / Адельсон / / Риторика: зб. статей. - Вип. 5. - Красноярськ: ГУЦМіЗ, 2003. - С. 7-25.

 20. Діловий етикет / Яковлєв / / Риторика: зб. статей. - Вип. 7. - М.: ПРІОР, 2003. - С. 42-76.

 21. Методологічні основи ораторського мистецтва / Климова / / Риторика: зб. статей. - Вип. 1. - М: МДІМВ, 2002. - С. 8-34.

 22. Уміння сконцентруватися перед виступом / Анненков / / Риторика: зб. статей. - Вип. 2. - М: ФАИР-ПРЕСС, 2004. - С. 2-14.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
114.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Ораторське мистецтво 2
Ораторське мистецтво
Античне ораторське мистецтво
Ораторське мистецтво 2 Ознайомлення з
Ораторське мистецтво Типи ораторів
Ораторське мистецтво культура мови
Ораторське мистецтво Стародавньої Греції
Ораторське мистецтво і культура мови керівника
Механізм запозичення у російській мові Ораторське мистецтво
© Усі права захищені
написати до нас