Бюджетування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Контрольна робота
з дисципліни «БЮДЖЕТУВАННЯ»
Варіант № 1

ЗМІСТ
1. Завдання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
2. Завдання 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 9
3. Завдання 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... 20
Бібліографічний список ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24

Завдання 1
На підставі інформації про динаміку виручки від продажу товарів, плановому рівні торгової націнки і встановлених завдань діяльності сформувати бюджет продажів і валового доходу по окремих підрозділах і консолідований бюджет на наступний рік (з розбивкою по кварталах). Інформація для формування бюджетів наведена в розрізі двох торгових точок: магазин № 1 і магазин № 2.
Магазин 1
Підрозділ функціонує 5 років, організаційно-технічних змін і значних змін асортименту товарів не планується. У зв'язку з цим при визначенні бюджетного (планового) обсягу продажу товарів на рік доцільно використовувати дані про динаміку виручки від продажу товарів за кілька років.
Таблиця 1 - Вихідні дані про динаміку виручки і цін по магазину № 1 за п'ятирічку
період
виручка в діючих цінах, тис. крб.
ланцюгової індекс цін
А
1
2
1 квартал 1 року
398,4
1,120
2 квартал 1 року
384,9
1,241
3 квартал 1 року
590,8
1,309
4 квартал 1 року
1014,1
1,348
1 квартал 2 роки
980,7
1,086
2 квартал 2 роки
930,4
1,010
3 квартал 2 роки
1200,4
1,216
4 квартал 2 роки
1644,5
1,258
1 квартал 3 роки
1608,8
1,161
2 квартал 3 роки
1684,4
1,073
3 квартал 3 роки
1810,4
1,056
4 квартал 3 роки
2214,8
1,040
1 квартал 4 роки
2140,4
1,039
2 квартал 4 роки
2010,4
1,054
3 квартал 4 роки
2150,5
1,042
4 квартал 4 роки
2650,2
1,051
1 квартал 5 року
2710,0
1,072
2 квартал 5 року
2511,5
1,053
3 квартал 5 року
2845,7
1,060
4 квартал 5 року
3612,8
1,065
Переведемо дані виручки для усунення впливу інфляції в порівнянний вид. Для цього складемо таблицю 2. Прогноз річного темпу інфляції на 6 рік - 120% (індекс інфляції - 1,2).
Таблиця 2 - Переклад виручки в порівнянний вид.
Період
Виручка в
діючих
цінах,
тис. руб.
Ланцюговий індекс
цін
Базисний
індекс
цін
Виручка в порівнянних цінах,
Тис. руб.
А
1
2
3 (р.2 * стор.1 ... 20)
3 (1:3)
1 квартал 1 року
398,4
1,120
1,120
355,7
2 квартал 1 року
384,9
1,241
1,390
276,9
3 квартал 1 року
590,8
1,309
1,819
324,7
4 квартал 1 року
1014,1
1,348
2,453
413,5
1 квартал 2 роки
980,7
1,086
2,663
368,2
2 квартал 2 роки
930,4
1,010
2,690
345,9
3 квартал 2 роки
1200,4
1,216
3,271
367,0
4 квартал 2 роки
1644,5
1,258
4,115
399,6
1 квартал 3 роки
1608,8
1,161
4,778
336,7
2 квартал 3 роки
1684,4
1,073
5,126
328,6
3 квартал 3 роки
1810,4
1,056
5,414
334,4
4 квартал 3 роки
2214,8
1,040
5,630
393,4
1 квартал 4 роки
2140,4
1,039
5,850
365,9
2 квартал 4 роки
2010,4
1,054
6,166
326,1
3 квартал 4 роки
2150,5
1,042
6,424
334,7
4 квартал 4 роки
2650,2
1,051
6,752
392,5
1 квартал 5 року
2710,0
1,072
7,238
374,4
2 квартал 5 року
2511,5
1,053
7,622
329,5
3 квартал 5 року
2845,7
1,060
8,079
352,2
4 квартал 5 року
3612,8
1,065
8,604
419,9
Зробимо прогнозування виручки на наступний період, отримані дані занесемо в таблицю 3.
Планований обсяг виручки знаходимо за формулою середнього темпу зростання: * 100, де
У N - виручка від продажів у порівнянних цінах останнього року;
У 1 - виручка від продажів у порівнянних цінах базисного року.
× 100 = 101,87%
Отже, прогнозована виручка (Впр) = 1476 * 101,87 / 100 = 1503,5 (тис. грн.)
Розподіл річного обсягу продажів у порівнянних цінах по кварталах:
Впр I = = 379,25 (тис. грн.)
Впр II = = 338,40 (тис. грн.)
Впр III = = 360,75 (тис. крб.)
Впр IV = = 425,15 (тис. крб.)
Прогноз на 6 рік рівня інфляції припускає 1,2. Зростання цін рівномірний, значить індекс цін складе = 1,047.
Базисні індекси цін 6 року складуть:
I баз 1 кв = 8,604 · 1,047 = 9,009
I баз 2 кв = 9,009 · 1,047 = 9,432
I баз 3 кв = 9,432 · 1,047 = 9,876
I баз 4 кв = 9,876 · 1,047 = 10,340
Впр I = 379,3 · 9,009 = 3416,6 (тис. грн.)
Впр II = 338,40 · 9,432 = 3191,8 (тис. грн.)
Впр III = 360,75 · 9,876 = 3562,6 (тис. крб.)
Впр IV = 425,15 · 10,340 = 4395,9 (тис. крб.)
Річний обсяг продажів у діючих цінах на 6 рік складе:
3416,6 +3191,8 +3562,6 +4395,9 = 14566,9 тис. руб.

Таблиця 3 - Прогноз виручки від продажів на 6 рік з урахуванням з урахуванням сезонності.
Квартал
Виручка в порівнянних цінах, тис. крб.
Індекс сезонності,%
Прогноз виручки від продажів на 6 рік в порівнянних цінах, тис. крб.
Прогнозний ланцюгової індекс
цін на 6 рік
Прогнозний базисний індекс цін на 6 рік
Прогноз
виручки на
6 рік в дійства-чих
цінах
1
рік
2
рік
3
рік
4
рік
5
рік
Середня
ариф-
тичні
по кварталах
А
1
2
3
4
5
6 (1 +2 +3 +4 +5): 5
7
(6: разом 6)
8
9 (4 Ö1, 2)
10
11
(8 * 10)
I
355,7
368,2
336,7
365,9
374,4
360,2
100,9
379,25
1,047
9,009
3416,6
II
276,9
345,9
328,6
326,1
329,5
321,4
90,03
338,40
1,047
9,432
3191,8
III
324,7
367,0
334,4
334,7
352,2
342,6
95,97
360,75
1,047
9,876
3562,6
IV
413,5
399,6
393,4
392,5
419,9
403,8
113,11
425,15
1,047
10,340
4395,9
Разом
1370,8
1480,7
1393,1
1419,2
1476,0
357,0
х
1503,5
х
х
14566,9

Магазин 2
Торговельна точка функціонує протягом 1,5 року, у зв'язку з чим обсяг даних, достатній для прогнозування продажу на основі трендового аналізу, відсутня. Обсяг виручки за останній рік склав 7453,5 тис. руб. Керівництвом поставлено завдання збільшення річного обсягу продажів у діючих цінах на 30%. Сезонність продажів чітко не проявляється, у зв'язку з чим протягом періоду обсяг продажів слід розподілити рівномірно (по ј).
Плановий розмір торговельної націнки:
Магазин № 1 - 20%;
Магазин № 2 - 22%;
Рішення.
Бюджетний обсяг виручки = 7453,5 · 1,3 = 9689,6 (тис.руб).
Розподілимо річний обсяг продажів по кварталах, оскільки прояви сезонності продажів немає: 9689,6: 4 = 2422,4 тис.руб.
На підставі інформації про динаміку виручки від продажу товарів, плановому рівні торгової націнки і встановлених завдань діяльності сформуємо бюджет продажів і валового доходу по окремих підрозділах і консолідований бюджет на наступний рік (з розбивкою по кварталах) (див. таблиці 4, 5, 6).
Таблиця 4 - Бюджет продажів і валового прибутку по магазину № 1 за 6 год.
Показники
I
II
III
IV
Разом
1 Бюджет продажів, тис. руб.
3416,6
3191,8
3562,6
4395,9
14566,9
2 Середній відсоток торгової націнки,%
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
3 Бюджет валового прибутку, тис. руб. (С.1 * с.2: (100 + с.2))
569,4
532,0
593,8
732,7
2427,8
4 Середній рівень валового прибутку,% (с.3/с.1 * 100)
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
Таблиця 5 - Бюджет продажів і валового прибутку по магазину № 2 за 6 рік
Показники
I
II
III
IV
Разом
1 Бюджет продажів, тис. руб.
2422,4
2422,4
2422,4
2422,4
9689,6
2 Середній відсоток торгової націнки,%
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
3 Бюджет валового прибутку, тис. руб. (С.1 * с.2: (100 + с.2))
436,8
436,8
436,8
436,8
1742,2
4 Середній рівень валового прибутку,% (с.3/с.1 * 100)
18,03
18,03
18,03
18,03
18,03
Таблиця 6 - Консолідований бюджет продажів і валового прибутку за 6 рік
Показники
I
II
III
IV
Разом
1 Бюджет продажів, тис. руб.
5839,0
5614,2
5985,0
6818,0
24256,5
2 Бюджет валового прибутку, тис. руб.
1006,3
968,8
1030,6
1169,5
4175,1
3 Середній рівень валового прибутку,% (с.2/с.1 * 100)
17,23
17,26
17,22
17,15
17,21
4 Середній відсоток торгової націнки,% (р.3 * (100-с.3) * 100
20,82
20,85
20,80
20,70
20,79

Завдання 2
Вихідні дані
На підставі наведеної нижче номенклатури статей витрат на продаж товарів, яка у організації, виділити в кожному центру відповідальності (адміністрація, магазин № 1, магазин № 2) залежні від діяльності даних центрів витрати.
На підставі даних про величину витрат за минулий період сформувати бюджет витрат по адміністрації, магазину № 1 і 2 на рік у розрізі кварталів. При формуванні бюджету враховувати наступне.
У зв'язку з виявленням фактів здійснення нераціональних витрат керівництво планує скорочення таких статей, як витрати на утримання власного автотранспорту, матеріали, ремонт основних засобів, на придбання канцелярського приладдя та бланків та «Інші витрати» на 5%. Рівень витрат до виручки від продажів за статтею "Втрати товарів» планується скоротити на 0,3%.
Організація практикує погодинну оплату праці (оклади). Згідно штатного розкладу на 1 квартал наступного року щомісячна сума витрат на оплату праці повинна складати:
- Адміністрація - 25 тис. руб.
- Магазин № 1 - 24 тис. руб.
- Магазин № 2 - 21 тис. руб.
Планується підвищення окладів з квітня на 10%.
Амортизація нараховується лінійним способом. Руху основних засобів в минулому періоді не було і на наступний період не планується. У зв'язку з цим витрати на амортизацію плануються виходячи з величини амортизації минулого періоду.
Планування річної величини інших умовно-постійних витрат здійснити виходячи з їх суми, що склалася в минулому періоді, з урахуванням поставленої задачі скорочення витрат. По кварталами умовно-постійні витрати (крім витрат на оплату праці) розподілити рівномірно.
Рівень витрат на рекламу, транспортних витрат і витрат на ведення касового господарства до виручки від продажів планується підтримувати на колишньому рівні. Розмір умовно-змінних витрат визначити виходячи з їх рівня до виручки від продажів і бюджету виручки по кожному кварталу окремо.
При формуванні бюджетів всіх центрів відповідальності врахувати можливість появи непередбачених витрат, бюджетну величину яких визначити по адміністрації виходячи з рівня 0,10% до загальної виручки від продажів, по торгових точках - 0,20% до виручки від продажів відповідних підрозділів.
Витрати умовно-змінного характеру (розмір яких залежить від зміни виручки від продажів) доцільно планувати виходячи з фактично сформованого рівня даних витрат до виручки від продажів і бюджету виручки відповідного центру відповідальності. До умовно-змінних можна віднести такі статті витрат: транспортні витрати, втрати товарів, витрати з ведення касового господарства.
Планова сума витрат по даній статті (ТР пл) визначається шляхом добутку бюджетної величини виручки даного магазину (У б) на плановий рівень витрат даного магазину (Ур ф), поділений на 100%:
ТР пл = В б * Ур пл / 100
Плановий рівень витрат визначається як різниця між фактично сформованим рівнем витрат і розмірів необхідного скорочення рівня витрат.
Розрахуємо рівень транспортних витрат по магазину 1 за минулий період:
Ур ф = , Значить планова сума транспортних витрат складе:
ТР пл = 14566,9 · 1,54% = 224,3 (тис. крб.)
ТР пл 1кв = 3416,6 · 1,54% = 53,6 (тис. крб.) Сума транспортних витрат за інші квартали визначається також.
Таблиця 7 - Вихідні дані про величину витрат на продаж товарів за торгової організації за 5 рік

Статті витрат

Разом
в т.ч.
офіс адміністрації
магазин № 1
Магазин № 2
Транспортні витрати
295,7
0,0
180,4
115,3
Витрати на оплату праці
840,0
300,0
288,0
252,0
Єдиний соціальний податок [1]
0,0
0,0
0,0
0,0
Витрати на рекламу
125,0 [2]
Витрати на утримання власного автотранспорту
58,0
Амортизація, всього
113,0
Обладнання та інвентар
80,0
25,0
35,0
20,0
Приміщення
33,0
19,5 [3]
13,5
Витрати на оренду та утримання будівель, споруд, приміщень та інвентарю, у т. ч.
168,6
- Комунальні витрати (без витрат на електроенергію)
63,0
37,0
26,0
- Витрати на електроенергію
21,6
3,6 [4]
9,6
8,4
- Матеріали
84,0
32,0
27,0
25,0
Витрати на ремонт основних засобів
51,0
16,0
15,0
20,0
Втрати товарів
213,6
0,0
98,8
114,8
Інші витрати, в т.ч.:
203,7
- Витрати по забезпеченню нормальних умов праці і техніки безпеки
15,1
3,4
6,5
5,2
- Витрати на придбання канцелярського приладдя, бланків
16,4
- Витрати по веденню касового господарства
106,0
0,0
57,6
48,4
- Інші
66,2
24,5
24,6
17,1
РАЗОМ
2068,6
Знайдемо рівень втрат товарів за минулий період по магазину 1:
У втрат ф =
Керівництво планує скоротити витрати за цією статтею витрат на 0,3%. Плановий рівень витрат визначається як різниця між фактично сформованим рівнем витрат і розмірів необхідного скорочення рівня витрат.
У витр. план. = 0,85-0,30 = 0,55% - для 1 кварталу.
ТР пл = 34166,6 · 0,55% = 18,8 (тис. грн.)
Таким же чином і для інших кварталів.
Складемо таблицю 8, куди занесемо отримані раніше дані про умовно-змінних витратах.
Таблиця 8 - Дані про величину і рівні умовно-змінних витрат на продаж товарів по організації за 6 год.
Статті умовно-змінних витрат
Разом,
тис. руб.
в тому числі
Офіс адміністрації
Магазин № 1
Магазин № 2
Сума, тис. руб.
Рівень
%
Сума, тис. руб.
Рівень
%
Сума, тис. руб.
Рівень
%
А
1
2
3
4
5
(Гр.4ст.1, 2,3 /
гр.4ст.5) * 100
6
7
(Гр.6 ст. 1, 2,3 / гр.6ст.5) * 100
1Транспортние витрати
374,5
-
-
224,3
1,54
150,2
1,55
2 Втрати товарів
200,3
-
-
80,1
0,55
120,2
1,24
3 Витрати з ведення касового господарства
134,4
-
-
71,4
0,49
63,0
0,65
4 Разом
709,1
-
-
375,8
2,58
333,3
3,44
5 Виручка від продажів
24256,5
-
х
14566,9
х
9689,6
Х
Розрахуємо витрати на оплату праці за квартал, для цього щомісячну суму витрат треба помножити на 3 місяці.
25.3 = 75 (тис. грн.)
З квітня планується підвищення окладів на 10%, тоді щомісячна сума витрат на оплату праці у 2, 3 і 4 квартал становитиме:
25 + (25.10%) = 27,5 (тис. крб.)
27,5 · 3 = 82,5 (тис. крб.) - За квартал.
Витрати на ремонт основних засобів по магазину 1 планують скоротити на 5%, фактичні витрати становлять 15 тис. руб. На 6 рік витрати складуть:
15 · (100% -5%) = 14,25 (тис. крб.)
14,25 / 4 = 3,56 (тис. крб.) - За квартал
Витрати на утримання власного автотранспорту, витрат на матеріали, на придбання канцелярії, бланків та ін витрат здійснюється аналогічно витратам на ремонт основних засобів.
Складемо таблицю 9 «Дані про величину і рівні умовно-постійних витрат на продаж товарів за торгової організації за 6 рік»
Далі необхідно сформувати бюджетів видатків на продаж за центрами відповідальності. При виборі показників, що включаються в бюджети конкретних центрів відповідальності, необхідно враховувати наступне. Всі накладні витрати, які неможливо прямо віднести на те чи інше торгове підрозділ необхідно включити до бюджету адміністрації, оскільки контролювати їх розмір може тільки вище керівництво.
У частині прямих витрат, які можна віднести на конкретний центр відповідальності, важливо розмежовувати контрольовані і неконтрольовані. Контрольовані витрати - це витрати, на величину яких керівник центру витрат (філії, підрозділи, цехи, дільниці тощо) має можливість впливати. Витрати, що не піддаються регулюванню на нижніх рівнях управління, слід включати до бюджетів (і звіти про їх виконання) зон відповідальності вищих рівнів або виділяти відокремлено.
Таблиця 9 «Дані про величину і рівні умовно-постійних витрат на продаж товарів за торгової організації за 6 рік».
Статті умовно-постійних витрат
Разом,
тис. руб.
в тому числі
Офіс адміністрації
Магазин № 1
Магазин № 2
Сума, тис. руб.
Рівень,%
Сума, тис. руб.
Рівень,%
Сума, тис. руб.
Рівень,%
А
1
2
3
4
5
6
7
Витрати з оплати праці
903,0
322,5
1,33
309,6
2,12
270,9
2,80
Єдиний соціальний податок
-
-
-
-
-
-
-
Витрати на рекламу
157,67
-
Витрати на утримання власного автотранспорту
55,1
-
-
-
-
-
-
Амортизація, всього
113,0
-
-
-
-
-
-
- Обладнання та інвентар
80,0
25,0
0,10
35,0
0,24
20,0
0,21
- Приміщення
33,0
19,5
0,08
-
-
13,5
0,14
Витрати на оренду та утримання будівель, споруд, приміщень, та інвентарю, в т.ч.
164,4
-Комунальні витрати (без витрат на електрику)
63,0
37,0
0,15
-
-
26,0
0,27
-Витрати на електроенергію
21,6
3,6
0,01
9,6
0,07
8,4
0,09
- Матеріали
79,8
30,4
0,13
25,7
0,18
23,8
0,25
Витрати на ремонт основних засобів
48,5
15,2
0,06
14,3
0,10
19,0
0,20
Інші витрати, в т.ч.
93,6
-Витрати на забезпечення нормальних умов праці та техн.безопасност.
15,1
3,4
0,01
6,5
0,04
5,2
0,05
-На придбання канц. приладдя, бланків
15,6
-
-
-
-
-
-
-Інші
62,9
23,3
0,10
23,4
0,16
16,2
0,17
Непередбачені витрати
72,8
24,3
0,1
29,1
0,2
19,4
0,2
РАЗОМ
1608,0
504,1
2,08
453,1
3,11
422,37
4,36
Виручка від продажів
24256,5
-
х
14566,9
х
9689,6
Прямі витрати на заробітну плату торгово-оперативного та молодшого обслуговуючого персоналу, амортизацію обладнання та інвентарю, втрати товарів є контрольованими з боку керівника відповідного підрозділу. У той же час амортизація будівлі, в якій розташоване підрозділ і комунальні витрати умовно-постійного характеру (нараховуються щомісяця в постійному, закріпленому в договорах, розмірі) - неконтрольовані витрати, які слід або включати до бюджету вищестоящого центру відповідальності або окремо виділяти в бюджеті і звіті за відповідним центру.
При формуванні бюджетів витрат на продаж товарів використовується метод «планування від досягнутого», коли за основу приймаються показники за минулі періоди.
Складемо таблиці 10,11,12 бюджетів витрат на продаж за центрами відповідальності та консолідований бюджет витрат на продаж товарів на 6 рік (таблиця 13).
Таблиця 10 - Бюджет витрат на продаж по адміністрації на 6 год.
Статті витрат на продаж товарів
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Разом
А
1
2
3
4
5
Витрати з оплати праці
75,0
82,5
82,5
82,5
322,5
Єдиний соціальний податок
-
-
-
-
-
Витрати на рекламу
39,4
39,4
39,4
39,4
157,7
Витрати на утримання власного автотранспорту
13,78
13,78
13,78
13,78
55,1
Амортизація обладнання та інвентарю
6,25
6,25
6,25
6,25
25,0
Витрати на оренду та утримання будівель, споруд, приміщень, та інвентарю, в т.ч.
8,5
8,5
8,5
8,5
34,0
-Витрати на електроенергію
0,9
0,9
0,9
0,9
3,6
- Матеріали
7,6
7,6
7,6
7,6
30,4
Витрати на ремонт основних засобів
3,8
3,8
3,8
3,8
15,2
Інші витрати, в т.ч.
10,57
10,57
10,57
10,57
42,3
-Витрати на забезпечення нормальних умов праці та техн.безопасност.
0,85
0,85
0,85
0,85
3,4
-На придбання канц. приладдя, бланків
3,9
3,9
3,9
3,9
15,6
-Інші
5,82
5,82
5,82
5,82
23,3
Непередбачені витрати
6,08
6,08
6,08
6,08
24,3
Неконтрольовані витрати, в т.ч.
20,21
20,21
20,21
20,21
80,8
-Амортизація приміщень
4,88
4,88
4,88
4,88
19,5
- Комунальні витрати (крім електроенергії)
9,25
9,25
9,25
9,25
37,0
РАЗОМ
177,5
185,0
185,0
185,0
732,5
Виручка від продажів
5839,0
5614,2
5985,0
6818,3
24256,5
Рівень витрат до виручки,%
3,04
3,30
3,09
2,71
3,02
Таблиця 11 - Бюджет витрат на продаж по магазину № 1 на 6 год.
Статті витрат на продаж товарів
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Разом
А
1
2
3
4
5
Транспортні витрати
52,6
49,2
54,9
67,7
224,3
Витрати з оплати праці
72,0
79,2
79,2
79,2
309,6
Єдиний соціальний податок
-
-
-
-
-
Амортизація обладнання та інвентарю
8,75
8,75
8,75
8,75
35,0
Витрати на оренду та утримання будівель, споруд, приміщень, та інвентарю, в т.ч.
8,8
8,8
8,8
8,8
35,3
-Витрати на електроенергію
2,4
2,4
2,4
2,4
9,6
- Матеріали
6,4
6,4
6,4
6,4
25,7
Витрати на ремонт основних засобів
3,56
3,56
3,56
3,56
14,3
Інші витрати, в т.ч.
-Витрати на забезпечення нормальних умов праці та техн.безопасност.
1,63
1,63
1,63
1,63
6,5
-Витрати по веденню касового господарства
16,7
15,6
17,5
21,5
71,4
-Інші
5,84
5,84
5,84
5,84
23,4
Непередбачені витрати
6,8
6,4
7,1
8,8
29,1
РАЗОМ
195,6
196,6
206,8
229,9
828,9
Виручка від продажів
3416,6
3191,8
3562,6
4395,9
14566,9
Рівень витрат до виручки,%
5,72
6,16
5,81
5,23
5,69
Таблиця 12 - Бюджет витрат на продаж по магазину № 2 на 6 год.
Статті витрат на продаж товарів
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Разом
А
1
2
3
4
5
Транспортні витрати
37,5
37,5
37,5
37,5
150,2
Витрати з оплати праці
63,0
69,3
69,3
69,3
270,9
Єдиний соціальний податок
-
-
-
-
-
Амортизація обладнання та інвентарю
8,4
8,4
8,4
8,4
33,5
- Обладнання та інвентар
5
5
5
5
20,0
- Приміщення
3,4
3,4
3,4
3,4
13,5
Витрати на оренду та утримання будівель, споруд, приміщень, та інвентарю, в т.ч.
14,5
14,5
14,5
14,5
58,2
-Комунальні витрати (без витрат на електрику)
6,5
6,5
6,5
6,5
26,0
-Витрати на електроенергію
2,1
2,1
2,1
2,1
8,4
- Матеріали
5,9
5,9
5,9
5,9
23,8
Витрати на ремонт основних засобів
4,75
4,75
4,75
4,75
19,0
Втрати товарів
30,04
30,04
30,04
30,04
120,2
Інші витрати, в т.ч.
21,1
21,1
21,1
21,1
84,4
-Витрати на забезпечення нормальних умов праці та техн.безопасност.
1,3
1,3
1,3
1,3
5,2
-Витрати по веденню касового господарства
15,75
15,75
15,75
15,75
63,0
-Інші
4,06
4,06
4,06
4,06
16,2
Непередбачені витрати
4,8
4,8
4,8
4,8
19,4
РАЗОМ
184,2
190,5
190,5
190,5
755,7
Виручка від продажів
2422,4
2422,4
2422,4
2422,4
9689,6
Рівень витрат до виручки,%
7,60
7,86
7,86
7,86
7,80
Таблиця 13 - сконсолідованої бюджет витрат на продаж товарів на 6 год.
Центри відповідальності
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Разом
А
1
2
3
4
5
Адміністрація
177,5
185,0
185,0
185,0
732,5
Магазин № 1
195,6
196,6
206,8
229,9
828,9
Магазин № 2
184,2
190,5
190,5
190,5
755,7
РАЗОМ
557,3
572,1
582,3
605,4
2317,1
Виручка від продажів
3416,6
3191,8
3562,6
4395,9
14566,9
Рівень витрат до виручки,%
16,31
17,92
16,34
13,77
15,91

Завдання 3
На підставі раніше сформованих бюджетів валового прибутку і витрат обігу, а також даних про розмір податку на поставлений дохід, сформувати бюджети прибутку за окремими центрами відповідальності в розрізі кварталів. Враховуючи, що здійснення операційних і позареалізаційних доходів і витрат у наступному році не передбачається, сформувати консолідований бюджет прибутків і збитків в поквартальному розрізі. Згідно з податковими розрахунками розмір податку на поставлений дохід щоквартально буде складати: магазин № 1 - 21 тис. руб., Магазин № 2 - 15 тис. руб.
Складемо бюджети прибутку за центрами прибутку: магазину № 1 і № 2 (таблиці 14, 15), а також консолідований бюджет прибутку на 6 рік (таблиця 16).
З представлених таблиць видно, що в 6 році очікується перевищення доходів над видатками організації. Передбачувана прибуток становить 1713,8 тис. руб., Рентабельність організації становить 7,07%
Таблиця 14 - Бюджет прибутку по магазину № 1 на 6 год.
№ п / п
Показники
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Разом
А
1
2
3
4
5
1
Виручка від продажу, тис. руб.
3416,6
3191,8
3562,6
4395,9
14566,9
2
Валовий прибуток, тис. руб.
569,4
532,0
593,8
732,6
2427,8
3
Рівень валового прибутку,% ((стр.2/стр.1) * 100)
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
4
Витрати на продаж товарів, тис. руб.
195,6
196,6
206,8
229,8
828,9
5
Рівень витрат на продаж товарів, тис.руб. ((Стр.4/стр.1) * 100)
5,72
6,16
5,81
5,23
5,69
6
Прибуток від продажів по центру відповідальності, тис.руб. (Стор.2 - стор.4)
373,8
335,4
387,0
502,7
1598,9
7
Інші доходи, тис. грн.
-
-
-
-
-
8
Інші витрати, тис. грн.
-
-
-
-
-
9
Прибуток до оподаткування, тис. грн. (Стр.6 + стр.7-стор.8)
373,8
335,4
387,0
502,7
1598,9
10
Податок на поставлений дохід та інші платежі до бюджету, тис. грн.
21
21
21
21
84
11
Прибуток від звичайної діяльності, тис. грн.
(Стор.9-стор.10)
352,8
314,4
366,0
481,7
1514,9
12
Рентабельність діяльності,% ((стр.11/стр.1) * 100)
10,33
9,85
10,27
10,96
10,40
Таблиця 15 - Бюджет прибутку по магазину № 2 на 6 год.
№ п / п
Показники
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Разом
А
1
2
3
4
5
1
Виручка від продажу, тис. руб.
2422,6
2422,6
2422,6
2422,6
9689,6
2
Валовий прибуток, тис. руб.
436,8
436,8
436,8
436,8
1747,2
3
Рівень валового прибутку,% ((стр.2/стр.1) * 100)
18,03
18,03
18,03
18,03
18,03
4
Витрати на продаж товарів, тис. руб.
184,2
190,5
190,5
190,5
755,7
5
Рівень витрат на продаж товарів, тис.руб. ((Стр.4/стр.1) * 100)
7,60
7,86
7,86
7,86
7,80
6
Прибуток від продажів по центру відповідальності, тис.руб. (Стор.2 - стор.4)
252,6
246,3
246,3
246,3
991,5
7
Інші доходи, тис. грн.
-
-
-
-
-
8
Інші витрати, тис. грн.
-
-
-
-
-
9
Прибуток до оподаткування, тис. грн. (Стр.6 + стр.7-стор.8)
252,6
246,3
246,3
246,3
991,5
10
Податок на поставлений дохід та інші платежі до бюджету, тис. грн.
15
15
15
15
60
11
Прибуток від звичайної діяльності, тис. грн.
(Стор.9-стор.10)
237,6
231,3
231,3
231,3
931,5
12
Рентабельність діяльності,% ((стр.11/стр.1) * 100)
9,81
9,55
9,55
9,55
9,61
Таблиця 16 - Консолідований бюджет прибутку по організації на 6 год.
№ п / п
Показники
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Разом
А
1
2
3
4
5
1
Виручка від продажу, тис. руб.
5839,0
5614,2
5985,0
6818,3
24256,5
2
Валовий прибуток, тис. руб.
1006,2
968,8
1030,6
1169,4
4175,0
3
Рівень валового прибутку,% ((стр.2/стр.1) * 100)
17,23
17,26
17,22
17,15
17,21
4
Витрати на продаж товарів, тис. руб.
557,3
572,1
582,3
605,4
2317,2
5
Рівень витрат на продаж товарів, тис.руб. ((Стр.4/стр.1) * 100)
9,5
10,2
9,7
8,9
9,6
6
Прибуток від продажів по центру відповідальності, тис.руб. (Стор.2 - стор.4)
448,9
396,7
448,3
564,0
1857,8
7
Інші доходи, тис. грн.
-
-
-
-
-
8
Інші витрати, тис. грн.
-
-
-
-
-
9
Прибуток до оподаткування, тис. грн. (Стр.6 + стр.7-стор.8)
448,9
396,7
448,3
564,0
1857,8
10
Податок на поставлений дохід та інші платежі до бюджету, тис. грн.
36,0
36,0
36,0
36,0
144,0
11
Прибуток від звичайної діяльності, тис. грн.
(Стор.9-стор.10)
412,9
360,7
412,3
528,0
1713,8
12
Рентабельність діяльності,% ((стр.11/стр.1) * 100)
7,07
6,42
6,89
7,74
7,07

СПИСОК
1. Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми. / / М.М. Алексєєва - М.: Фінанси і статистика, 2007. - 250С.
2. Балабанов І.Т. Аналіз і планування фінансів господарюючого суб'єкта / / І.Т. Балабанов. - М.: Фінанси і статистика, 2006. - 115с.
3. Карпова Т.П. Управлінський облік: Підручник для вузів. / / Т.П. Карпова - М.: Аудит, ЮНИТИ, 2008. - 550С.
4. Кондратова І.Г. Основи управлінського обліку. / / І.Г. Кондратова. - М.: Фінанси і статистика, 2007. - 144с.
5. Нестеренко М.М. Основи бюджетування. / / М.М. Нестеренко. - М.: ЮНИТИ, 2007. - 630с.
6. Миколаєва О.Е. Управлінський облік / / О.Є. Миколаєва - М.: Видавництво УРСС, 2007 .- 368с.
7. Хрукцкій В.Є. Внутріфірмове бюджетування. / / В.Є. Хрукцкій. - М.: Фінанси і статистика, 2006 .- 400с.


[1] Не сплачується, у зв'язку зі сплатою податку на поставлений дохід.
[2] Витрати переважно є непрямими і можливість безпосереднього віднесення їх величини до якого-небудь центру відповідальності відсутня.
[3] Офіс та магазин № 1 розташовані в одній будівлі і витрати на амортизацію і комунальні витрати (крім електроенергії) не поділяються.
[4] Для офісних приміщень з одного боку і приміщень торгового залу, складських і підсобних, з іншого, встановлені роздільні електролічильники.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Контрольна робота
478.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Бюджетування на підприємстві 2 Поняття бюджетування
Бюджетування 2
Бюджетування на підприємстві
Бюджетування на підприємстві 2
Комерційне бюджетування
Ревізія бюджетування
Бюджетування в малому бізнесі
Аудиторська перевірка бюджетування
Практичні рекомендації з бюджетування
© Усі права захищені
написати до нас