Бюджетні інвестиції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

План

Введення

 1. Поняття та порядок надання бюджетних інвестицій

 1. Бюджетні інвестиції в об'єкти державної і муніципальної власності

 2. Бюджетні інвестиції юридичним особам, які не є державними і муніципальними установами та державними або муніципальними унітарними підприємствами

 3. Порядок надання бюджетних інвестицій

 1. Інвестиційний фонд Російської Федерації і здійснювані нею проекти

Висновок

Список використаної літератури

Додаток

Введення

В умовах поточної стагнації економіки дуже велика роль відводиться державній підтримці економіки, тому що умови надання кредитів дуже жорсткі, а процентні ставки досить високі, а інші джерела залучення коштів знайти дуже складно.

У Росії практично всі галузі промисловості перебувають у занепаді: заводи забезпечені застарілим обладнанням, якому близько 60-70 років; транспортна ситуація в країні також дуже складна, деякі населені пункти взагалі не мають зв'язку з обласними центрами; нафтовидобуток, яка є основним джерелом доходів держави в дуже слабкому стані, так як пошуки нових родовищ не ведуться, а старі практично вичерпані.

Додатково до всього цього, в економіку Росії дуже складно залучити кошти приватних інвесторів. Російські інвестори в основному орієнтовані на короткострокову перспективу, а стратегічно важливі проекти завжди довгострокові, і більше того, вимагають значних вкладень, на рівні в кілька десяток, а то й сотень мільярдів рублів.

Іноземні інвестори також неохоче вкладають гроші у російські інвестиційні проекти, оскільки побоюються криміналу і корупції, чули про бюрократизм і складності російського законодавства.

З причини всіх цих умов єдиною реальною можливістю підтримати економічний розвиток Російської Федерації є тільки державні інвестиції. Тому тема даного реферату є дуже актуальною. Метою роботи є розгляд можливості та умов надання бюджетних інвестицій.

 1. Поняття та порядок надання бюджетних інвестицій

Бюджетні інвестиції - одна з форм надання юридичним особам бюджетних коштів, вкладених в основний і оборотний капітал, з метою отримання доходів та розвитку стратегічних галузей економіки.

Бюджетні інвестиції виділяються на безповоротній основі на відміну від бюджетних кредитів, що надаються на принципах зворотності. Бюджетні інвестиції відносяться до капітальних витрат, фінансуються з бюджету при наявності рішення виконавчих органів державної влади та місцевого самоврядування і за умови їх включення в цільову програму. Виділення бюджетних інвестицій супроводжується оформленням права власності органів державної влади або місцевого самоврядування на частину статутного (складеного) капіталу або іншого майна юридичної особи, якій надаються інвестиції.

  1. Бюджетні інвестиції в об'єкти державної і муніципальної власності

Бюджетні асигнування на здійснення бюджетних інвестицій в об'єкти капітального будівництва державної власності Російської Федерації, державної власності суб'єктів Російської Федерації і муніципальної власності у формі капітальних вкладень в основні кошти державних (муніципальних) установ і державних (муніципальних) унітарних підприємств передбачаються згідно з довгостроковими цільовими програмами, а також нормативними правовими актами відповідно Уряду Російської Федерації, вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевої адміністрації або у встановленому зазначеними органами порядку рішеннями головних розпорядників бюджетних коштів відповідних бюджетів.

Рішення про підготовку та реалізацію бюджетних інвестицій в об'єкти капітального будівництва державної власності Російської Федерації у формі капітальних вкладень в основні засоби федеральних державних установ кошторисною вартістю понад 1,5 мільярда рублів і в об'єкти капітального будівництва федеральних державних унітарних підприємств незалежно від їх кошторисної вартості, не включені в довгострокові цільові програми, приймаються Урядом Російської Федерації.

Рішення про підготовку та реалізацію бюджетних інвестицій в об'єкти капітального будівництва державної власності Російської Федерації кошторисною вартістю менше 1,5 мільярда рублів, не включені в довгострокові цільові програми, приймаються головним розпорядником коштів федерального бюджету (суб'єктом бюджетного планування) у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Рішення про підготовку та реалізацію бюджетних інвестицій в об'єкти капітального будівництва державної власності суб'єктів Російської Федерації і муніципальної власності приймаються відповідно вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією муніципального освіти.

Порядок відображення бюджетних асигнувань на здійснення бюджетних інвестицій в об'єкти капітального будівництва державної власності суб'єкта Російської Федерації та об'єкти муніципальної власності у законі (рішенні) про бюджет і (або) у зведеній бюджетного розпису встановлюється відповідно законом суб'єкта Російської Федерації або муніципальним правовим актом муніципального освіти.

Бюджетні асигнування на здійснення бюджетних інвестицій в об'єкти капітального будівництва державної власності суб'єктів Російської Федерації та об'єкти капітального будівництва муніципальної власності відповідно з інвестиційними проектами, співфінансування яких здійснюється за рахунок міжбюджетних субсидій, підлягають затвердженню відповідно законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації, рішенням представницького органу місцевого самоврядування про місцевий бюджет у складі відомчої структури витрат окремо по кожному інвестиційному проекту і відповідного йому виду витрат.

Надання бюджетних інвестицій державного (муніципального) унітарному підприємству, заснованому на праві господарського ведення, тягне відповідні збільшення статутного фонду державного (муніципального) унітарного підприємства в порядку, встановленому законодавством про державні (муніципальних) унітарних підприємствах.

Надання бюджетних інвестицій державного (муніципального) унітарному підприємству, заснованому на праві оперативного управління, тягне відповідне збільшення основних коштів державного (муніципального) унітарного підприємства.

Бюджетні інвестиції в об'єкти капітального будівництва державної (муніципальної) власності у формі капітальних вкладень в основні засоби можуть здійснюватися у відповідності з концесійними угодами.

Здійснення бюджетних інвестицій з федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету в об'єкти капітального будівництва державної і муніципальної власності, які не відносяться (не можуть бути віднесені) відповідно до державної власності Російської Федерації, державної власності суб'єкта Російської Федерації, муніципальної власності, не допускається .

Федеральним законом про федеральний бюджет може передбачатися надання субсидій бюджетам суб'єктів Російської Федерації на співфінансування об'єктів капітального будівництва державної власності суб'єктів Російської Федерації, бюджетні інвестиції в які здійснюються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації, або на надання відповідних субсидій з бюджетів суб'єктів Російської Федерації на співфінансування об'єктів капітального будівництва муніципальної власності, бюджетні інвестиції в які здійснюються з місцевих бюджетів.

Законом про бюджет суб'єкта Російської Федерації може бути передбачено надання субсидій місцевим бюджетам на співфінансування об'єктів капітального будівництва муніципальної власності, бюджетні інвестиції в які здійснюються з місцевих бюджетів.

Надання зазначених субсидій бюджетам суб'єктів Російської Федерації (місцевим бюджетам) здійснюється відповідно до статті 179 Бюджетного Кодексу РФ, з нормативними правовими актами Уряду Російської Федерації і рішеннями Президента Російської Федерації, а також за рахунок бюджетних асигнувань Інвестиційного фонду Російської Федерації у відповідності зі статтею 179.2 Бюджетного Кодексу РФ.

  1. Бюджетні інвестиції юридичним особам, які не є державними і муніципальними установами та державними або муніципальними унітарними підприємствами

Надання бюджетних інвестицій юридичним особам, які не є державними і муніципальними установами та державними або муніципальними унітарними підприємствами, спричиняє виникнення права державної чи муніципальної власності на еквівалентну частина статутних (складеному) капіталів зазначених юридичних осіб, яке оформляється участю Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень до статутних (складеному) капіталі таких юридичних осіб відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації. Оформлення частки Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти в статутному (складеному) капіталі, що належить Російської Федерації, суб'єкту Російської Федерації, муніципального утворення, здійснюється у порядку та за цінами, які визначаються відповідно до законодавства Російської Федерації.

Бюджетні інвестиції, які плануються до надання юридичним особам, зазначеним у пункті 1 цієї статті, затверджуються законом (рішенням) про бюджет шляхом включення до закону (рішення) про бюджет текстової статті із зазначенням юридичної особи, обсягу і мети виділених бюджетних асигнувань. (Включення в проект бюджету бюджетних інвестицій з федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Російської Федерації юридичним особам, які не є державними установами та державними унітарними підприємствами, за рішеннями, що приймаються відповідно Урядом Російської Федерації та вищими виконавчими органами державної влади суб'єктів Російської Федерації при реалізації додаткових заходів з підтримки галузей економіки Російської Федерації у випадках, встановлених федеральними законами або законами суб'єктів Російської Федерації призупинено до 1 січня 2011 року Федеральним законом від 17.12.2009 N 314-ФЗ. [4]. А також в частині надання бюджетних інвестицій з федерального бюджету шляхом проведення операцій міни державних цінних паперів Російської Федерації на привілейовані акції банків у порядку, встановленому Федеральним законом від 18.07.2009 N 181-ФЗ, не застосовуються з дня набрання чинності Федерального закону від 18.07.2009 N 181-ФЗ до 1 січня 2011 року (пункт 3 статті 11 Федерального закону від 18.07.2009 N 181-ФЗ). [5])

Договір між Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації або уповноваженими ними федеральними органами виконавчої влади, виконавчими органами державної влади суб'єкта Російської Федерації, а також місцевою адміністрацією муніципального освіти і юридичною особою, якій надаються інвестиції, про участь відповідно Російській Федерації, суб'єкта Російської Федерації чи муніципального освіти у власності суб'єкта інвестицій оформляється протягом трьох місяців після дня вступу в силу закону (рішення) про бюджет.

Відсутність оформлених у встановленому порядку договорів служить підставою для ненадання бюджетних інвестицій. [2]

  1. Порядок надання бюджетних інвестицій

Порядок прийняття рішень про здійснення державних капітальних вкладень:

1. Рішення про здійснення державних капітальних вкладень приймаються органами державної влади відповідно до законодавства Російської Федерації.

2. Витрати на фінансування державних капітальних вкладень передбачаються:

 • у федеральному бюджеті - за умови, що ці витрати є частиною витрат на реалізацію відповідних федеральних цільових програм, а також на підставі пропозицій Президента Російської Федерації або Уряду Російської Федерації;

 • в бюджетах суб'єктів Російської Федерації - за умови, що ці витрати є частиною витрат на реалізацію відповідних регіональних цільових програм, а також на підставі пропозицій органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації.

3. Розробка, розгляд і затвердження інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів федерального бюджету, проводяться відповідно до законодавства Російської Федерації в порядку, передбаченому для федеральних цільових програм. Переліки інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів федерального бюджету, утворюють федеральні інвестиційні програми.

4. Порядок фінансування інвестиційних проектів за рахунок коштів федерального бюджету визначається Урядом Російської Федерації, а порядок фінансування інвестиційних проектів за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації - органами виконавчої влади відповідних суб'єктів Російської Федерації. Переліки інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації, утворюють регіональні інвестиційні програми.

5. Рішення про використання коштів федерального бюджету для фінансування інвестиційних проектів та (або) інвестиційних програм, здійснюваних Російською Федерацією спільно з іноземними державами, приймаються після укладення Російською Федерацією відповідних міждержавних угод.

6. Розміщення замовлень на підрядні будівельні роботи для державних потреб за рахунок коштів федерального бюджету і коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації при реалізації відповідних інвестиційних проектів здійснюється державними замовниками у порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб.

7. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів федерального бюджету, що спрямовуються на капітальні вкладення, у відповідності до законодавства Російської Федерації здійснюють Рахункова палата Російської Федерації, а також уповноважені на те федеральні органи виконавчої влади. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації здійснюють уповноважені на те відповідними суб'єктами Російської Федерації органи.

Перевірка ефективності інвестиційних проектів, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів, та достовірності їх кошторисної вартості

1. Інвестиційні проекти, фінансування яких планується здійснювати повністю або частково за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів, підлягають перевірці на предмет ефективності використання спрямовуються на капітальні вкладення коштів відповідних бюджетів у випадках і в порядку, що встановлені відповідно нормативними правовими актами Уряду Російської Федерації, нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації, муніципальними правовими актами.

2. Перевірка інвестиційних проектів, фінансування яких планується здійснювати повністю або частково за рахунок коштів федерального бюджету, на предмет ефективності використання спрямовуються на капітальні вкладення коштів федерального бюджету проводиться федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері інвестиційної діяльності.

3. Кошторисна вартість інвестиційних проектів, фінансування яких планується здійснювати повністю або частково за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів, підлягає перевірці на предмет достовірності використання спрямовуються на капітальні вкладення коштів відповідних бюджетів у порядку, встановленому відповідно нормативними правовими актами Уряду Російської Федерації , нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації, муніципальними правовими актами. [3]

Правила здійснення у 2010 році бюджетних інвестицій в об'єкти капітального будівництва державної власності Російської Федерації у формі капітальних вкладень в основні засоби федеральних державних унітарних підприємств

1. Правила визначають порядок здійснення у 2010 році бюджетних інвестицій в об'єкти капітального будівництва державної власності Російської Федерації у формі капітальних вкладень в основні засоби федеральних державних унітарних підприємств.

2. Оплата грошових зобов'язань при здійсненні бюджетних інвестицій в об'єкти, включені в перелік будівництв і об'єктів для федеральних державних потреб на 2010 рік, що фінансуються за рахунок бюджетних асигнувань на здійснення бюджетних інвестицій в об'єкти капітального будівництва, що включаються у федеральну адресну інвестиційну програму і знаходяться в державній власності Російської Федерації і у власності юридичних осіб, які не є державними або муніципальними установами та державними або муніципальними унітарними підприємствами, і закріплені на праві господарського відання або в оперативному управлінні федеральних державних унітарних підприємств, а також у споруджувані об'єкти, які не закріплені за підприємствами, щодо яких державними замовниками або забудовниками - органами державної влади Російської Федерації або підприємствами (включаючи казенні підприємства) укладені державні контракти з виконавцями робіт (послуг) на весь період будівництва, здійснюється підприємствами в порядку, встановленому для одержувачів коштів федерального бюджету, з особових рахунків, відкритих їм в установленому порядку в органах Федерального казначейства.

Оплата грошових зобов'язань при здійсненні бюджетних інвестицій в об'єкти, в тому числі в об'єкти, будівництво яких почалося після 1 січня 2008 р., може здійснюватися головним розпорядником коштів федерального бюджету шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки підприємств, відкриті їм у кредитних організаціях.

3. Державні замовники - головні розпорядники здійснюють, бюджетні інвестиції при дотриманні наступних умов:

а) внесення до порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, до укладених державних контрактів, змін, які передбачають заміну сторони договору (Російської Федерації на підприємство, в основні кошти якого здійснюються бюджетні інвестиції), виду договору підряду (державного контракту на договір будівельного підряду і (або ) договір підряду на виконання проектних і (або) вишукувальних робіт) та реквізитів рахунків, з яких буде здійснюватися оплата грошових зобов'язань;

б) перерахування коштів у відповідності з термінами платежів, установлених у договорі підряду, при підтвердженні підприємством обсягу робіт (послуг), виконаних (наданих) підрядником на виконання договору підряду;

в) здійснення контролю за цільовим використанням підприємством перерахованих йому бюджетних асигнувань та дотриманням термінів виконання робіт (послуг), передбачених договором підряду;

г) прийняття рішення про збільшення статутного фонду підприємства, утвореного на праві господарського відання, на розмір бюджетних інвестицій, здійснених в 2010 році, в 10-денний термін після подання підприємством затвердженого річного бухгалтерського звіту за 2010 рік.

4. Підприємства, з розрахункових рахунків яких здійснюється оплата грошових зобов'язань за договорами підряду:

а) організовують розміщення замовлень на виконання вишукувальних, проектних і (або) будівельних робіт у порядку, встановленому для розміщення замовлень на постачання товарів, виконання робіт і надання послуг для державних потреб, і укладають відповідні договори підряду;

б) організовують проведення вишукувальних, проектних і (або) будівельних робіт на відповідних об'єктах;

в) здійснюють контроль за дотриманням термінів виконання підрядником вишукувальних, проектних і (або) будівельних робіт і якістю будівництва;

г) представляють головному розпоряднику у строки та за формою, що встановлені головним розпорядником, звіт про використання бюджетних інвестицій;

д) представляють головному розпоряднику у строки, встановлені законодавством Російської Федерації для подання бухгалтерської звітності, затверджений річний бухгалтерський звіт за 2010 рік (для підприємств, утворених на праві господарського відання);

е) повертають у федеральний бюджет невикористаний залишок перерахованих коштів у разі прийняття в установленому порядку рішення про припинення надання бюджетних інвестицій;

ж) виконують за дорученням головних розпорядників інші повноваження, пов'язані із здійсненням бюджетних інвестицій в об'єкти.

5. Щодо об'єктів, будівництво яких почалося після 1 січня 2008 р. і які закріплені на праві господарського відання або в оперативному управлінні підприємств, що є забудовниками, органами державної влади Російської Федерації - державними замовниками укладаються на період прийняття Урядом Російської Федерації видаткових зобов'язань державні контракти на виконання робіт (надання послуг), в яких передбачаються положення про перехід права замовника від Російської Федерації до підприємства-забудовнику з відповідною зміною виду договору.

6. У відношенні об'єктів Міністерства оборони Російської Федерації, включених до переліку, функції одержувачів коштів федерального бюджету виконують фінансово-економічні управління військових округів (флотів) та відділи (групи) фінансування капітального будівництва цього Міністерства.

7. Бухгалтерський облік і звітність за операціями з бюджетними інвестиціями, що враховуються на особових рахунках одержувачів коштів федерального бюджету, відкритих їм в органах Федерального казначейства, здійснюються в порядку, встановленому Міністерством фінансів Російської Федерації для бюджетних установ.

Звітність про використання бюджетних інвестицій по об'єктах представляється головними розпорядниками до Міністерства фінансів Російської Федерації щоквартально за встановленою ним формою.

8. Головний розпорядник повідомляє в письмовій формі про ліквідацію або реорганізацію забудовника та про стан об'єктів незавершеного будівництва в Міністерство економічного розвитку Російської Федерації, Федеральне агентство з управління державним майном та Федеральну службу державної статистики, а про об'єкти, включені в державне оборонне замовлення на черговий фінансовий рік і плановий період, - також у Військово-промислову комісію при Уряді Російської Федерації.

У разі порушення справи про банкрутство відносно виконавця робіт (послуг), якому було виплачено аванс, державний замовник (головний розпорядник) повідомляє про це у Федеральну податкову службу для її участі в поданні у справі про банкрутство вимог Російської Федерації за грошовими зобов'язаннями.

9. За умови укладання державним замовником державного контракту з генеральним підрядником, який залучає для виконання робіт (надання послуг) на об'єкті субпідрядних організацій, оплата виконаних субпідрядною організацією робіт (наданих послуг) здійснюється генеральним підрядником з його розрахункового рахунку, відкритого в кредитній організації на підставі договору з субпідрядною організацією.

10. Державні замовники представляють щомісячно до територіального органу Федеральної служби державної статистики за місцем їх знаходження звіт про хід виконання робіт (надання послуг) на об'єктах за формою, затвердженою цією Службою за погодженням з Міністерством економічного розвитку Російської Федерації і Міністерством фінансів Російської Федерації.

11. Федеральна служба державної статистики представляє зведені звіти про хід виконання робіт (надання послуг) на об'єктах до Міністерства фінансів Російської Федерації і Міністерство економічного розвитку Російської Федерації, а на об'єктах, включених до державного оборонне замовлення на черговий фінансовий рік і плановий період. [8]

 1. Інвестиційний фонд Російської Федерації і здійснювані нею проекти

Інвестиційний фонд Російської Федерації утворений в кінці 2005 року та відповідно до Бюджетного Кодексу Російської Федерації являє собою частину коштів федерального бюджету, яка підлягає використанню в цілях реалізації інвестиційних проектів на засадах державно-приватного партнерства.

Бюджетні асигнування Фонду надаються для реалізації проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток Російської Федерації в частині створення і (або) розвитку інфраструктури (в тому числі соціальної), що має загальнодержавне значення або необхідної для виконання відповідно до міжурядових угод зобов'язань Російської Федерації щодо створення об'єктів на території Російської Федерації, для реалізації інноваційних проектів, створення і (або) реконструкції об'єктів, що плануються до реалізації в рамках концесійних угод, а також для фінансування підготовки і проведення конкурсів на право укладення концесійної угоди, включаючи підготовку конкурсної документації, та заходів з підготовки території будівництва, включаючи викуп земельної ділянки, та розробці проектної документації на об'єкти капітального будівництва, що плануються до реалізації в рамках концесійних угод, а також для реалізації регіональних інвестиційних проектів.

Порядок надання бюджетних асигнувань Інвестиційного фонду Російської Федерації для реалізації інвестиційних проектів, комплексних інвестиційних проектів і концесійних проектів, що мають загальнодержавне значення і здійснюються на умовах державно-приватного партнерства, інвестиційних проектів, що мають регіональне та міжрегіональне значення, що здійснюються на умовах державно-приватного партнерства, етапи і процедура відбору проектів, основні вимоги до наданої документації та проведення контролю та моніторингу ходу їх реалізації, визначаються Правилами формування та використання бюджетних асигнувань Інвестиційного фонду Російської Федерації, затвердженими постановою Уряду Російської Федерації від 1 березня 2008 р. № 134 та розробленими на основі зазначеної постанови Уряду Російської Федерації нормативними документами.

Головна мета використання коштів Фонду - підтримка пріоритетних для держави і регіонів конкретних інвестиційних проектів шляхом створення транспортної, інженерної чи енергетичної інфраструктури державного або муніципального значення, без якої ці проекти не можуть бути реалізовані.

Інвестиційні проекти, які отримують державну підтримку за рахунок бюджетних асигнувань Фонду, повинні відповідати пріоритетам соціально-економічного розвитку Російської Федерації або окремих суб'єктів Російської Федерації, визначених концепцією довгострокового соціально-економічного розвитку Російської Федерації, концепцією вдосконалення регіональної політики Російської Федерації та іншими документами стратегічного планування.

Відбір інвестиційних проектів здійснюється виходячи з показників фінансової, бюджетної, економічної та соціальної ефективності проектів, що дозволяє оцінювати внесок проектів у поліпшення найважливіших показників соціально-економічного розвитку Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації - зростання внутрішнього валового (регіонального) продукту, додаткові доходи в бюджетну систему Російської Федерації, підвищення рівня зайнятості населення у працездатному віці, підвищення доступності та якості послуг населенню. Проекти Фонду відбираються в рамках публічної процедури, яка передбачає їх розгляд на Інвестиційної комісії з проведення відбору проектів, що претендують на отримання бюджетних асигнувань Інвестиційного фонду Російської Федерації, з наступним відбором на Урядової комісії з інвестиційним проектам, які мають загальнодержавне значення, та затвердженням паспортів проектів розпорядженнями Уряду Російської Федерації.

У рамках діяльності Фонду здійснюється тісна взаємодія з інститутом розвитку - державною корпорацією "Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)" (далі - Зовнішекономбанк). По ряду регіональних інвестиційних проектів (наприклад, «Чисте Дон») Зовнішекономбанк виступає в якості кредитної організації, що представляє позикові кошти для реалізації проекту. Також Зовнішекономбанк виступає в якості співінвестора по інвестиційному проекту, що має загальнодержавне значення, «Комплексний розвиток Нижнього Приангар'я». Крім того, Зовнішекономбанк здійснює функції фінансового консультанта Уряду Російської Федерації, в рамках яких готує висновки на предмет відповідності проектів, що претендують на отримання бюджетних асигнувань Фонду, кількісним критеріям ефективності.

Однією з проблем, що ускладнюють досягнення поставлених перед Фондом цілей, є недосконалість нормативної бази, що регулює діяльність Фонду. З метою вирішення зазначеної проблеми, а також підвищення ефективності управління коштами Фонду, Минрегионом Росії підготовлений проект постанови Уряду Російської Федерації «Про внесення змін до Правил формування та використання бюджетних асигнувань Інвестиційного фонду Російської Федерації», який знаходиться на опрацюванні в Апараті Уряду Російської Федерації. Також Минрегионом Росії розроблений проект постанови Уряду Російської Федерації «Про затвердження Положення про здійснення контролю та моніторингу ходу реалізації проектів, що отримали бюджетні асигнування Інвестиційного фонду Російської Федерації, та внесення змін до Правил формування та використання бюджетних асигнувань Інвестиційного фонду Російської Федерації», який на даний момент знаходиться на укладенні в Мін'юсті Росії.

Інвестиційні проекти, що мають загальнодержавне значення:

На поточний момент розпорядженнями Уряду Російської Федерації затверджено 20 інвестиційних проектів, що мають загальнодержавне значення, для реалізації яких представляється державна підтримка за рахунок коштів Інвестиційного фонду в обсязі більше 320 млрд. рублів (на 1 карбованець коштів Фонду залучаються кошти інвесторів становлять близько 2 рублів). (Див. Додаток)

Регіональні інвестиційні проекти:

У червні 2008 року відповідно до доручення Президента Російської Федерації було розпочато роботу з підтримки за рахунок бюджетних асигнувань Інвестиційного фонду Російської Федерації регіональних інвестиційних проектів. З метою виконання доручення Президента затверджено постанову Уряду Російської Федерації від 23 червня 2008 р. № 468 «Про внесення змін до постанови Уряду Російської Федерації від 1 березня 2008 р. № 134». Відповідно до зазначеної постанови Уряду Російської Федерації була введена нова категорія проектів Фонду - регіональні інвестиційні проекти, встановлені вимоги до структури проектів та визначено порядок розгляду заявок на фінансування регіональних інвестиційних проектів.

З вересня по грудень 2008 року в Мінрегіон Росії надійшло 52 заявки більш ніж від 30 суб'єктів Російської Федерації на надання державної підтримки за рахунок коштів Фонду для реалізації регіональних інвестиційних проектів.

Загальна вартість зазначених проектів - близько 190 млрд. руб., В тому числі: загальна сума запитуваних коштів Фонду - близько 28 млрд. руб., Обсяг інвестицій за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів - 12 млрд. руб., Приватних інвесторів - близько 150 млрд. рублів.

Із зазначених вище регіональних інвестиційних проектів 16 отримають підтримку за рахунок бюджетних асигнувань Фонду. Їх загальна вартість становить 88,09 млрд. руб., В тому числі кошти Фонду - близько 11 млрд. руб., Кошти приватних інвесторів - понад 70 млрд. рублів.

Протягом 2009 року в Мінрегіон Росії надійшло 53 заявки більш ніж від 30 суб'єктів Російської Федерації на надання державної підтримки за рахунок коштів Фонду для реалізації регіональних інвестиційних проектів.

Загальна вартість зазначених проектів - близько 173 млрд. руб., В тому числі: загальна сума запитуваних коштів Фонду - близько 29,3 млрд. руб., Обсяг інвестицій за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів - 14 млрд. руб., приватних інвесторів - близько 130 млрд. рублів.

Із зазначених вище регіональних інвестиційних проектів 7 схвалено Урядовою комісією з інвестиційних проектах, що мають загальнодержавне значення. Їх загальна вартість становить 16,3 млрд. руб., В тому числі кошти Фонду - близько 2 млрд. рублів.

Можна говорити про мультиплікативному ефекті, що виникає в результаті реалізації проектів, що мають загальнодержавне значення, і регіональних інвестиційних проектів.

Зокрема, метою інвестиційного проекту, що має загальнодержавне значення, «Будівництво залізничної лінії Кизил - Курагино в ув'язці з освоєнням мінерально-сировинної бази Республіки Тива» є будівництво опорної залізничної інфраструктури, що дозволить створити умови для реалізації ключового економічного чинника розвитку Республіки Тива - розробки багатих родовищ корисних копалин. У результаті реалізації проекту щорічні податкові надходження до республіканського бюджету збільшаться в 2 рази, доходи федерального бюджету зростуть на 4 млрд. руб. Прогноз ВРП Республіки Тива на 2015 р. з урахуванням проекту становить 58,7 млрд. руб., Що більш ніж в 2 рази більше прогнозованого ВРП без урахування проекту. З урахуванням мультиплікативного ефекту від проекту прогноз ВРП - 95 млрд. руб. Крім того, будуть забезпечені потреби металургійної промисловості Росії у вугіллі.

Метою регіонального інвестиційного проекту «Індустріальний парк« Камські галявини »є розвиток депресивного регіону, створення індустріального парку. Нова концепція розвитку селища, де в даний момент один з найвищих в республіці показників безробіття, є складовою частиною загальнореспубліканської Концепції інноваційної діяльності. Проект передбачає вирішення питання забезпечення зайнятості працездатного населення Камських полян за рахунок створення мережі високотехнологічних виробництв з переробки полімерів. Реалізація даного проекту сприятиме збільшенню ВРП республіки Татарстан і забезпечить динаміку її економічного зростання. Інтегральний індикатор економічної ефективності інвестиційного проекту складе не менше 0,238%. Загальні очікувані податкові відрахування до бюджетів всіх рівнів складуть 1160 млн. руб. до 2017 року.

У 2010 році одним із пріоритетних напрямків діяльності Фонду стане підтримка регіональних інвестиційних проектів, спрямованих на диверсифікацію економіки монопрофільних міст. В даний час до Міністерства регіонального розвитку Російської Федерації надійшла інформація про більш ніж 270 подібних проектах від 34 суб'єктів Російської Федерації, пропонованих для підтримки за рахунок коштів Фонду. Значна частина готуються регіональних інвестиційних проектів спрямована на розвиток обробного виробництва, транспортної інфраструктури, житлового будівництва, сільського господарства та інших галузей. (Див. Додаток)

У цілому, реалізація інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок бюджетних асигнувань Фонду, направлена ​​на соціально-економічний розвиток суб'єктів Російської Федерації в частині створення та розвитку об'єктів транспортної, комунальної та енергетичної інфраструктури державної власності. Проте можна говорити про мультиплікативному ефекті, що виникає в результаті реалізації даних проектів.

Висновок

Можна констатувати, що державна підтримка інвестиційних проектів стала каталізатором активності приватних інвесторів:

 • по проектах, що мають загальнодержавне значення, на 1 карбованець коштів федерального бюджету залучається 2,1 рублів приватних інвесторів (при мінімальній частці участі приватних інвесторів, встановленої постановою Уряду Російської Федерації від 1 березня 2008 р. № 134 на рівні 25% від вартості проекту, що має загальнодержавне значення);

 • по регіональних інвестиційних проектах - співвідношення 1 до 5,6 рублям (при мінімальній частці участі приватних інвесторів, встановленої постановою Уряду Російської Федерації від 1 березня 2008 р. № 134 на рівні 50% від вартості регіонального інвестиційного проекту).

З урахуванням матеріаломісткості проектів, їх масштабів та комплексності, вони є важливим чинником у стимулюванні внутрішнього попиту на вітчизняну продукцію в цілому.

В умовах світової фінансової кризи проекти, підтримувані за рахунок коштів держави, стають важливим інструментом підвищення зайнятості - тільки в 2009 році створюється понад 61 тис. робочих місць в 32 суб'єктах Російської Федерації по вже схваленим проектам.

Реалізація проектів Фонду перешкоджає зростанню безробіття і падіння виробництва, завантажуючи наявні виробничі потужності в регіонах, забезпечуючи замовленнями проектні та будівельні організації, збільшуючи наповнення регіональних та місцевих бюджетів, зберігаючи купівельну спроможність населення.

Реалізовані проекти істотно вплинуть на надходження до бюджетної системи. Так, сума додаткових платежів до бюджетної системи Російської Федерації, очікуваних до вступу у зв'язку з реалізацією проектів у 2009 році, за прогнозний період 10 років складе
257,7 млрд. рублів. Разом з тим, 1 карбованець коштів федерального бюджету, спрямованих на співфінансування об'єктів капітального будівництва державної (муніципальної) власності в рамках реалізації регіональних інвестиційних проектів, генерує 2,78 рублів надходжень до регіонального і місцевого бюджетів за 10-річний прогнозний період.

Інфраструктура, створювана державою в період цінового спаду на будівельні роботи та матеріали, стане запорукою конкурентоспроможності російської економіки в фазі посткризового зростання.

Засоби, що інвестуються значні, але недостатні. Тому все-таки необхідно більш активно залучати кошти приватних інвесторів, у тому числі й іноземних, в стратегічні проекти РФ. Зробити це можна шляхом спрощення організаційних моментів, надання податкових пільг і створення більш привабливих умов інвестування.

Список використаної літератури

 1. Конституція РФ, Фенікс, М.: 2010

 2. Бюджетний кодекс РФ (за станом на 01.10.2010), КНОРУС, М.: 2010

 3. ЗАКОН «ПРО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ, здійснюються у формі капітальних ВКЛАДЕНЬ» N 39-ФЗ від 25 лютого 1999 року (в ред. ФЗ від 23.07.2010 N 184-ФЗ)

 4. ЗАКОН "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з Федеральним законом" Про федеральний бюджет на 2010 рік і на плановий період 2011 і 2012 років "від 17.12.2009 N 314-ФЗ

 5. ЗАКОН «ПРО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВ N 181-ФЗ від 18 липня 2009

 6. Постанова Уряду Російської Федерації «Про Інвестиційному фонді Російської Федерації від 23 листопада 2005 р. № 694

 7. ПОСТАНОВА УРЯДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ФОРМУВАННЯ і використання бюджетних асигнувань ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ від 1 березня 2008 р. N 134 (в ред. Постанов Уряду РФ від 31.12.2009 N 1189, від 18.08.2010 N 633, від 23.08.2010 N 647)

 8. ПОСТАНОВА УРЯДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ЗДІЙСНЕННЯ У 2010 РОЦІ БЮДЖЕТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ'ЄКТИ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В ФОРМІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ У ОСНОВНІ ЗАСОБИ Федеральне державне унітарне підприємство» від 31 грудня 2009 р. N 1202

 9. ПОСТАНОВА УРЯДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ «ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ У 2010 РОЦІ БЮДЖЕТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ'ЄКТИ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» від 29 грудня 2009 р. N 1105 (в ред. Постанов Уряду РФ від 13.09.2010 N 716)

 10. ПОСТАНОВА УРЯДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ «ПРО ЗДІЙСНЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА НОВИХ радіофармпрепаратів І МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ» від 24 березня 2010 р. N 176

 11. П.В. Павлов, Фінансове право, навчальний посібник, Омега-Л, М.: 2009


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
88.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Бюджетні потоки
Бюджетні правовідносини
Податково-бюджетні відносини
Фінансово-бюджетні правовідносини
Фінансово бюджетні правовідносини
Податково бюджетні відносини
Бюджетні витрати їх склад і структура
Цільові бюджетні та позабюджетні фонди
Бюджетні повноваження суб`єктів Російської Федерації
© Усі права захищені
написати до нас