Бухоблік

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1) Облік ден. ср-в на розрахунковому рахунку в банках

Для здійснення розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі пр-ті відкриває в банку розрахунковий рахунок. Право відкриття розрахункового рахунку надається організації, яка є юридичною особою, має самостійний баланс. Відкриттів РС регулюється законодавством. Підприємство надає банку наступні документи: заяву на відкриття РС, свідоцтво про реєстрацію підприємства, нотаріально завірена копія статуту пр-я, копія установчого договору, картка із зразками підписів керівника підприємства і гл. бухгалтера + їх заступників, а також з відбитком печатки підприємства (потрібно 2 екз. картки), завірені нотаріусом, довідка про постановку на облік в податковій інспекції та у пенсійному фонді. На підставі цих документів банк і пр-е укладають кредитний договір, в кіт. і обмовляються всі умови розрахунків між підприємство і установою банку. Для здійснення розрахунків по поточних операціях установи банку пр-ті надає первинні документи, в кіт. вказуються всі необхідні реквізити платника і одержувача ден. коштів. До таких реквізитів відносяться: найменування платника, найменування одержувача, р \ з платника і одержувача, кореспондентські рахунки банків, які обслуговують підприємство-платника і підприємство-одержувача, найменування продукції або послуг, по кіт. проводяться розрахунки і їх сума. Розрахунковий рахунок у банку відкривається пр-ту і йому присвоюється певний номер, по якому і проводяться всі розрахунки. Банк на кожне пр-ті відкриває особовий рахунок, де і ведеться облік руху ден. ср-в пр-я. Для зарахування грошей на РС, а також перерахування їх з РС пр-ті надає банку платіжне доручення або платіжна вимога. У цих документах обов'язково повинні бути підписи керівника (або заступника) та глувбуха, які звіряються з карткою, що зберігається в банку. Аналітичний облік операцій на р.. с. ведеться бухгалтерією пр-я на основі виписки з РС, наданої банком. Періодичність надання виписок залежить від руху ден. ср-в на підприємстві: вона здійснюється щодня або щотижня. Синтетичний облік операцій на розрахунковому рахунку ведеться на рахунку 51 "РС" - на підприємстві він активний, а в банку - пасивний. Для обліку оп-цій з нал. ден. ср-ми на розрахунковому рахунку застосовуються слід. первинні документи: 1. Оголошення на внесок готівкою - застосовується для зарахування ден. ср-в, що залишилися в касі підприємства (несвоєчасно виданої з / п і т.д.) 2. Чек - призначений для видачі ден. ср-в готівкою з р. с. Як правило, чек знаходиться у чековій книжці, кіт. видається пр-ту учр. банку. При отриманні нал. грошей заповнюється чек і корінець чека, і там і там вказується: сума ден. коштів, що підлягають отриманню, цілі, на які ця сума виходить (госп. потреби, виплата з / п і т.д.) Обов'язкова підпис керівника пр-я і головбуха. Чек залишається в банку, а корінець - у касі пр-я.

2) Облік ден. коштів на валютному рахунку в банках

Для проведення оп-цій з інвалютою учр. банку повинно мати дозвіл ЦБ (ліцензію). В основному операції здійснюються за наступними валют: Ам. долари, Ньому. Марки, Франц. Франки, Англ. Фунти стерлінгів. Для відкриття вал. рахунки пр-ті надає в учр. банку ті ж док-ти, що і при відкритті р. с. Між банком та пр-ем, як і при відкритті р. с. укладається договір "Про розрахунково-касовому обслуговуванні" При веденні операцій, що приносять ін. валюту, підприємства мають право зараховувати на валютний рахунок виручку, отримувану у відповідності із зовнішньоекономічною діяльністю, купувати і продавати валюту. При надходженні виручки в ин. валюті відповідно до закону пр-ті зобов'язана 50% виручки продавати на вал. ринку ч-з уповноважені банки. Інші 50% надходять на вал. рахунок. Основними первинними док-тами для ведення вал. оп-цій є: 1. доручення на обов'язковий продаж валюти, 2. платіжне доручення на ведення безготівкових розрахунків. Для отримання валюти готівкою також застосовується чекова книжка. До речі, в основному виплата у готівковій валюті - на відрядження, так як в РФ розрахунки в ин. валюті заборонені. Облік вал. операцій ведеться на рахунку 52 "Валютний рахунок". Облік ср-в на цьому рахунку ведеться одночасно і у валюті, і в рублях. Перерахунок на рублі здійснюється за курсом ЦБ на момент зарахування валюти.
Документація Облік готівки в касі підприємства.
Док-т - основа постр-я всієї системи БО. Док-т - це письм. распоряж-е про викон-і госп. опер-й або письм. док-ва соверш-я цих опер-й. Док-ти составл. в цехах, на складах, у відділах постачання, збуту і т.д. У бухгалтерію док-ти надходять після зарегистрир-я в них госп. опер-й. Док-т - осн. дже-к інф-ції при осуществл. фінанс. контролю і ревізії госп. деят-ти підпр-я. Док-ти класифікує.:
1) за призначенням:
а) розпорядчі - до них відносять. накази, наряди, ордери, вимоги, замовлення, тобто распоряж-я на провед-е к.-л. госп. опер-й.
б) виконавчі (виправдальні) - прихід. ордери, акти приймання матеріалів, повідомлення і т.д.
Ці док-ти отраж факт викон-я госп. опер-й.
в) док-ти облік. оформлення - составл. в бухгалтерії для виявляючи-я госп. результату опер-й, раніше вже оформл-них у розпорядиться. і ісполніт.д.ок-тах. Ці док-ти не явл. підставою для викон-я опер-й і не явл. підтвердж. їх викон-я, а служать для техніч. підгот-ки записів по рахунках. До них відносять. меморіали. ордера, заполн. на основ-і привчає. док-тів, у них мають укази. кореспонденція рахунків по данн. опер-й. Також сюди отн. различ. довідки про перечисл-і з рахунку на рахунок, довідки про распредел-і витрат за рахунками, группіровоч. відомості, звітні калькуляції. У рамках цієї классиф-і м. виділ. комбинир. док-ти, к-які явл. і розпорядитися., і виконає., напр.: прихід. і витрати. касові ордери, розрахунково-платіж. відомості на видачу з / п, авансові звіти підзвіт. осіб та ін
2) за способом використання:
а) разові - составл. на кожну госп. опер-ю відразу, і після составл-я надходять до бухгалтерії для відображення їх даних в облік. регістрах. Особ-ть цих док-тів - їх однократ. использ-е для первоначаль. реєстрації госп. опер-й.
б) накопичувальні - для многократ. запису ряду однород. опер-й поступово, протягом опред. періоду. Підсумки виводяться тільки в кінці періола. Після послід. запису і підведенням-я підсумків док-т надходить до бухгалтерії, де на всю суму підсумку справ. одна проводка. Покладе. сторона - скор-е документообігу; отр. стор. - Неможливість. щоденно відслідковані. опер-і по проводках.
3) за змістом:
а) з обліку осн. коштів;
б) матеріалів;
в) праці та з / п;
г) грошова. ср-в;
д) розрахунків і т.д. Облік готівки в касі підприємства. Порядок ведення касових операцій регламентується інструкцією ЦБ "Про порядок ведення касових операцій у РБ". Підприємство, як правило, видає у вигляді нал. ден. ср-в з / п і на незначні господарські потреби. Кількість нал. грошей на підприємстві обмежується установою обслуговуючого банку. Такий порядок сприяє схоронності ден. ср-в Всі операції з нал. ден. ср-вами здійснюються ч-з каси підприємства. КАСА - це спец. приміщення для зберігання нал. грошей і документів, обладнане сейфом і сигналізацією. Видача ден. ср-в з каси здійснюється касиром. Він є матеріально відповідальною особою і несе повну відповідальність за збереження грошей у касі. У зв'язку з цим при прийомі на роботу головний бухгалтер ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ отримати від касира розписку (про повну мат. Відповідальності). Якщо розписки ні - касир жодної відповідальності (крім моральної) не несе. Надходження і видача ден. коштів здійснюється на підставі первинних документів: надходження - прибутковий касовий ордер, видача - видатковий касовий ордер. Основними реквізитами цих документів є: найменування, номер документа, дата виписки, від кого або на які цілі отримано, сума прописом. Прибутковий касовий ордер повинен бути підписаний касиром і головним бухгалтером. До прибутково-касового ордеру прикладається квитанція, кіт. відривається і віддається особі, яка внесла гроші. Видатковий касовий ордер виписується головбухом і підписується керівником і гол. Бухгалтером і передається в касу підприємства. Аналітичний облік касових оп-цій ведеться касиром у касовій книзі або звіті касира. У міру руху нал. ден. ср-в на підставі первинних документів провадяться записи в касову книгу як під час вступу, так і при витраті грошей. Касова книга ведеться щоденно, в кінці дня підраховується залишок грошей в касі. Аналітичний облік касових операцій ведеться в облікових регістрах у двох примірниках (ч-з копірку). Копія - йде в бухгалтерію, оригінал - залишається в касі. Видача ден. ср-в касиром проводиться тільки на підставі видаткового касового ордера. Синтетичний облік ден. ср-в ведеться на рахунку 50 "Каса", рахунок - активний. У разі видачі підприємством ін. валюти ч-з каси, для ведення касових операцій у валюті відкривається спеціальний субрахунок для обліку ден. ср-в у ін. валюті та спеціальний субрахунок для обліку цих операцій в рублях за курсом.

3) Облік підзвітних сум

Крім виплати з / п пр-ті видає ден. кошти готівкою з каси підзвітним особам. Видача підзвітних сум проводиться на витрати на відрядження, на госп. потреби. Як правило список підзвітних осіб (п. л) встановлюється керівником пр-я. У міру витрачання ден. ср-в п. л. складається звіт, де відображається (на підставі виправдувальних первинних документів (квитанції, чеки, квитки і т.д.) фактичний витрата ден. ср-в. Витрачені ден. ср-ва списуються на витрати пр-ва в залежності від мети їх витрачення. При поверненні з відрядження п. л. становить авансовий звіт і прикладає до нього всі виправдувальні документи. Авансовий звіт складається з двох частин: I частина: ПІБ і т.п., термін відрядження, сума, видана під звіт, витрачено, залишок або заборгованість пр-я, II частина (зворотна сторона звіту): сума витрат, на підставі всіх прикладених документів, добові (розрахунок), проїзд (квитки), проживання, за наявності квитанції При поїздці у відрядження за кордон добові встановлюються для кожної країни окремо. У межах цих нормативів здійснюється оплата витрат на відрядження. Авансовий звіт складається не пізніше 3 днів після повернення працівника, за його своєчасному нескладення бухгалтерія пр-я в праві затримати виплату з / п цьому працівникові. Авансовий звіт підписується підзвітною особою, керівником і головним бухгалтером. Видача підзвітних сум на госп. потреби проводиться довіреною особою, кіт. призначається керівництвом пр-я. Підзвітні суми видаються з метою придбання товарно-мат. цінностей. Для придбання тов.-мат. цінностей п. л. одержує довіреність, де крім реквізитів підзвітної особи вказується найменування тов.-мат. цінностей, їх кількість та сума. На підставі довіреності та рахунки на отримання тов.-мат. цінностей виписується видатковий касовий ордер і по ньому, відповідно, проводиться виплата касою ден. ср-в. Після здійснення операції п. л. здає док-ти в бухгалтерію. Синтетичний облік витрат ведеться на рахунку 71 "Розрахунки з підзвітними особами". Рахунок призначений для узагальнення інформації про розрахунки з працівниками пр-а за отриманими сумами.

4) Застосовувані форми розрахунків

В даний час до складу витрат на відрядження включаються: проїзд до місця призначення і назад, оплата житла, добові, інші витрати, за наявності виправдувальних документів: (оплата тел. Переговорів (з пр-ем і т.д.); проїзд на міському транспорті ; оплата прийомів, пов'язаних із службовою необхідністю, в межах норм, встановлених Мінфіном. Залишок невитрачених ден. ср-в повертається в касу пр-я.

5) Облік розрахунків за претензіями

Претензії пред'являються постачальникам, підрядникам, трансп та ін організаціям. За недопоставку мат. цінностей або недооказаніе послуг, за поставку некач продукції, за її розкрадання з вини трансп організації і по ін причин (невідповідність цін і тарифів, шлюб, простої, помилкове списання установою банку і т.п.). Облік розрахунків за претензіями ведеться на сч.76 / 3 "Розрахунки за претензіями". Рахунок активний. Сальдо початкове - дебіторська заборгованість по виставлених претензій.
6). Облік розрахунків по податках і зборах. Республіканський фонд підтримки виробників с / г пр-ції, продовольства, та аграрної науки формується за рахунок відрахувань всіма юрид-ми особами РБ та їх структурними підрозділами, що мають р / р, окремий баланс. Від сплати податку звільнені: колгоспи, радгоспи, селянські, с / госп кооперативи та ін Відрахування сум проводиться щомісяця. Відповідальність за правильність розрахунків і своєчасність відрахування сум несуть платники. Синтетичний облік на рахунку - 68 (розрахунки з податків і зборів) Розповісти про акцизи. Розповісти про ПДВ - 18 рахунок. Розповісти про платників. Об'єкти оподаткування: обороти з реалізації товарів на території РБ, всередині підприємства, обороти по обміну товарами, з безоплатної передачі ... податкові ставки 0, 10, 18, 9.09, 15,25. Також сущ-т відрахування в дорожній фонд, податок з продажів автомобільного палива, податок на нерухомість (Об'єктом налогооблож-я явл-ся залишкова ст-сть ОПФ і непроизв-х фондів., Явл-ся власністю пр-я), податок на прибуток , податок на доходи, платежі за землю, екологічний податок, транспортний збір.

6) Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами

Облік розрахунків юр. осіб за нетоварними операціями з іншими Фіз і Юр Осіб здійснюється на рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". Він має складну будову. Сальдо початкове по дебіт означає непогашену на початок місяця дебіторську заборгованість. Обороти по Д показують збільшення, а за К зменшення дебіторської заборгованості. Сальдо початкове по кредиту - непогашена на початок місяця кредиторська заборгованість. Обороти по К показують збільшення кредиторської і зменшення дебіторської заборгованості. У розвиток рахунку 76 ведеться ряд субрахунків. Рахунок № 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" - використовується для всіх розрахунків з персоналом крім розрахунків з оплати праці.

7) Облік кредитів банків та позикових коштів (Бруснецова)

Розрахунково-кредитні відносини регулюються законодавчо і реалізуються комерційними банками, які здійснюють касове і кредитне обслуговування підприємств незалежно від їх організаційно-правової форми.
Кредит надається підприємствам, які мають свій власний баланс, розрахунковий рахунок, тобто є ЮЛ. Основними принципами кредитування є терміновість, платність і зворотність. Взаємовідносини між банком і клієнтом регулюються кредитним договором, у якому обмовляється: терміни, об'єкти кредитування, умови та порядок видачі та погашення кредиту, форми забезпечення зобов'язань, розмір процентної ставки, права та відповідальності сторін. Для отримання кредиту Ю.Л. спрямовує банку заяву з копією установчих документів, бухгалтерської та статистичної звітності, що підтверджують забезпеченість повернення кредиту. Потім банк аналізує платоспроможність Ю.Л. на основі звітних даних і попередніх перевірок на підприємстві.
Кредити: короткострокові (до 12 міс) і довгострокові (понад 12 міс). Облік короткострокових кредитів на сч.66 "Короткострокові кредити банків", довгострокових - на сч.67 "Довгострокові кредити банків". Кредити банків, не оплачені в строк, обліковуються окремо% по кредитах у межах ставок, встановлених ЦБ РБ, входять у с / с продукції, виконаних робіт і послуг, а% понад ставок ЦБ відшкодовуються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. Для обліку кредитів, наданих працівникам підприємства, призначений сч.73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями". Облік позик. Поряд з кредитами підприємства ведуть розрахунки по отриманих і виданих позиках. Облік позик ведеться на сч.66 "Короткострокові позики", 67 "Довгострокові позики"

8) Звітність по коштах, розрахунковим і кредитних операцій

Звіт про рух ден-х коштів (форма № 4) містить показники про залишки ден-х коштів на початок і кінець звітного періоду, їх надходжень з різних джерел (виручка від реаліз продукції, аванси, получ-е від покупців, кредити і позики, відсотки та інші), і витрата по певним напр-ям (оплата за сировину, виплата дивідендів, відсотків, фін-е влож-я ...) Довідково наводяться деякі показники про залишки грошових коштів. Дані для заповнення форми отримують на підставі показників рахунків 50, 51, 52, 55.

9) ОС, їх класифікація та оцінка

Для здійснення господарської діяльності важливе значення мають ОС.
ОС - це сукупність матеріально-речових об'єктів, які багаторазово беруть участь у процесі виробництва і в процесі експлуатації переносять свою вартість на собівартість продукції. До ОС відносяться: машини, обладнання, інструменти, хозинвентаря та ін знаряддя пр-ва, за допомогою к-х вдосконалення-ся произв-ний пр-сс. За видами ОС: земельні ділянки у власності підприємства (виділяються окремим рядком у балансі), будівлі, споруди, обладнання, машини, передавальні пристрої, транспортні засоби, інструментиі произв-й хозинвентаря ... Завдання обліку ОС: документальне оформлення та облік руху ОС, контроль за збереженням і еф-му з использ-м, правильне і своеврем-е числення амортизації ОС, достовірне відображення в обліку списання та ліквідації ОЗ. Для правильної організації обліку ОЗ оцінюються за первісною, відновною та залишковою вартістю. У балансі ОС відображаються за залишковою вартістю.
Первісна вартість - це витрати, пов'язані з придбанням і будівництвом ОС. Відновлювальна вартість - це вартість ОС після їх переоцінки. Переоцінка ОЗ у проводиться щорічно. У балансі ОС показуються по остаточ. Ст-сті
Залишкова вартість = первісна вартість - нарахована амортизація

10) Док-е оформлення та облік надходження ОС. Орг-я їх анал-го обліку

Облік надходження та вибуття ОС ведеться на підставі первинних документів. Основний первинний документ - акт приймання - передачі ОЗ типової форми ОЗ-1. Приймання ГР при покупці або будівництві здійснює комісія, до якої входять технолог, механіки і представник бухгалтерії. На підставі супровідних документів в Акті пишуть найменування надходження об'єкта, початкову вартість, термін експлуатації і при використанні коштів - суму зносу. Акт підписується комісією і передається в бухгалтерії. Кожному об'єкту ОС присвоюється інвентарний номер - у бухгалтерії ведеться інвентарний облік. По кожному об'єкту відкривається інвентарна картка. У ній пишуть найменування об'єкта, інвентаризаційний номер, первісну вартість, термін експлуатації, норму амортизації, суму амортизації, нараховану щомісячно; при вступі ОС, що були в експлуатації, записується сума зносу, зазначаються строки проведення капітального ремонту. Картки зберігаються в картотеці за видами ОЗ та місцем їх знаходження. При переміщенні ОС картки перекладаються. Таке групування ОС необхідна для правильного визначення суми зносу ОЗ і відображення її в обліку. . Для обліку основних засобів призначений синтетичний рахунок 01. Надходження основних засобів на особовий рахунок відбувається в результаті будівництва об'єктів, споруд. Придбання та купівля основних засобів внаслідок безоплатної передачі за рахунок внеску в статутний фонд засновника. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва або придбання основних засобів оформлюються актом прийому - передачі основних засобів. У анал-м учте ОС уч-ся в натур-му вир-ванні по інвентар-м об'єктам. Під інвен-м об'єктом - окремий предмет, предназн-й для вип-я визна-х ф-цій. Кожні об'єкту присв-ся інвентарний номер. Аналіт-й облік ведеться в інвентарних картках форми ОС6. Основ-м при списанні об'єктів ОЗ є акт про списання ОС форми ОС4.

11) Способи нарахування та облік амортизації ОЗ

Всі Ос по кіт нараховується амортизація, діляться на 4 категорії: 1. будівлі, споруди та їх структурні компоненти, 2. легковий автотранспорт, легкий вантажний трансп, конторське обладнання та меблі, комп'ют техніка, інформ. сис-ми і сис-ми обробки даних 3. технолог, енергітіч, ​​транспорного і інше устаткування і матер-е активи, не включ в 1. і 2. нематер актіви.4. Земельні ділянки, ділянки надр і лісів, фін активи не відносяться до имущ-ву, що підлягає амортизації. По кожній групі встановлено річний% амортизації. Способи нарахування та облік Амортиз ОС: Лінійний - закл-ся в рівному-м по роках нарахування аморт-ції в теч-е за все ьнормат-го терміну служби. Нелінійний - закл-ся в нерівномірному по роках Нач-нии в теч-е строку корисного використ-я об'єкта. Продуктивний - Ам-я поч-ся з Ам-го об'єкта і отн-я натур-х показ-й обсягу пр-ції, випущу-й у тек-му періоді до до-ву пр-ції, к-я може бути випущена за весь термін експл-ції.

12) Облік вибуття основних засобів

Списання, продаж, безоплатна передача основних засобів оформляється актом прийому-передачі основних засобів. При вибутті у слідстві зносу або аварії стихійного лиха списання оформляється актом про ліквідацію основних засобів. Якщо основні засоби вибувають у слідстві продажу - оформляється акт прийому-передачі та виписується рахунок на оплату. При безоплатній передачі складається акт прийому-передачі основних засобів ОС. При вибутті основних засобів сост-ся акт про спис форми ОС4. Інф-я про вибуття об'єктів ОЗ вчить-ся на субрахунку «вибуття ОЗ» до рахунку 01.

13) інвентаризують-а і переоцінка ОЗ

Інвентаризують-я ОС - перевірка і документальне Підтв-е факт-го наявності виявлення отклон-й від облікових даних і прийняття рішень щодо внесення зм-й у дані БО. Інв пр-ся комісією, приз-й рук-м орг-ції. Рез-ти інв оф-ся описами тов-мат ценн-ми. Пізніше за даними описів сост-ся сличит-е вед-сти. До вед-м дод-ся поясню-я мат-х осіб. При виявленні надлишок ОС вироб-ся слід-е запису: Д01 К92. Недостача або псування ОС можл-ся за рахунок вин-х осіб. Якщо такі не встановлені, збитки спис-я на внерел-е витрати і доходи. При переоцінці на величину дооцінки увел-ся первонач-а ст-сть ОС. Д01 До (83 - додатковий фонд)

14) Облік оренда-х ОС і лізингових операцій

ОС, здані в оренду у арендодотеля вчить-ся на дебеті рахунку 01. У орендаря ОС отримані на 001 - позабалансовий рахунок. Витрати на ремонт Ареною-х Ос в орендаря Тонос-ся прямо на витрати пр-ва або на 98 рахунок. Лізинг-я деят-сть - це д-сть, зв'я-я з придбавши-му одним ЮЛ за власні або позикові ср-ва Про лізингу в собст-сть і передачею його іншому S госп-ня на термін і за плату в тимчасове користування і володіння на умовах викупу або вовврата. Про лізингу -'то будь движ-е і нерухомість-е им-во, относ-ся до ОС. Види: Фін-й, операт-й. Ціна договору лізину уст-ся лізингодавцем при укладанні договору лізингу. . Витрати, зв'я-е з пріобр0м О, отр0ся по Д08 К60.

15) Нематеріальні активи і принципи організації їх обліку

До нематеріальних активів відносять довгострокові невловимі активи, які не мають матеріальної форми, але приносять дохід підприємству. Їх цінність - в довгострокових правах або переваги, які вони дають власникові. Приклади нематеріальних активів: патенти, авторські права, ліцензії, торгові марки, права на користування матеріальними ресурсами, програмні продукти та ін
У СУ - нематеріальні активи враховуються за вартістю їх придбання, яка визначається:
1. За ціною домовленості сторін, наприклад, коли засновник здійснює внесок у статутний капітал.
2. За фактичної вартості придбання, коли нематеріальні активи купуються в інших осіб за плату.
3. За ціною, встановленою експертною оцінкою, коли нематеріальні активи надходять безоплатно.
Первинний облік нематеріальних активів здійснюється на підставі: - свідоцтв на право користування, - актів приймання робіт з розробки програмного забезпечення, - протоколів про внесення нематеріальних активів, - протоколів про збори засновників, - патентів та ін
Аналітичний облік нематеріальних активів ведеться за їх видами в картках форми ОС6 і у відомості № 17, де відбивається найменування об'єкта, первісна вартість, техніко-економічна характеристика, термін корисної дії об'єкта (т. до на нього нараховується знос) і ін
Синтетичний облік нематеріальних активів здійснюється на рахунку 04 "Нематеріальні активи", рахунок активний, Сд показує наявність нематеріальних активів.

16) Облік зносу нематеріальних активів

Як і основні засоби, нематеріальні активи в процесі експлуатації переносять свою вартість на собівартість продукції, що продається поступово у вигляді зносу (амортизації).
Знос нематеріальних активів нараховується щомісячно за нормою, її величина розраховується виходячи з первісної вартості і строків корисного використання. По об'єктах, у яких не можна визначити строк корисного використання, норма встановлюється у розрахунку на 10 років, але не більше терміну діяльності підприємства Облік зносу нематеріальних активів проводиться на рахунку 05 "Знос нематеріальних активів". Нарахування зносу: К05-Д20 "Основне виробництво", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 97 "Витрати майбутніх періодів" (в залежності від призначення нематеріальних активів).

17) Облік розрахунків з персоналом з оплати праці (1семестр)

Для обліку розрахунків ЮЛ з працівниками використовують рахунок 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці". Він застосовується для розрахунків з усім персоналом, як обліковим, так і позаспискових. На ньому відображаються розрахунки по зарплаті, премії, допомоги, пенсії, доходи з цінних паперів даного підприємства. На користь держави: суми прибуткового податку. З постійних працівників суми прибуткового податку утримує бухгалтерія фірми. Інші працівники повинні самостійно відображати доходи у декларації і платити відсотки при утриманні прибуткового податку. Д70-К68. При перерахуванні - К51. При утриманні за виконавчими листами - Д70-К76. За дебетом цього рахунку показується все, що утримано з працівника, а за кредитом всі, що нараховано. Різниця між Д і К це сума зарплати до отримання: Д70-К50 (51) Якщо працівник не отримав зарплату у встановлений триденний термін, то її депонують: Д70-К76 (субрахунок "розрахунки з депонентами"). По кожному депоненту заводиться депонентская картка, де отраж-ся депонентская заборгованість і її видача (Д76 - К50).
Форми і системи оплати праці. У процесі виробництва виникають взаємини між підприємством і трудовим колективом, які оформляються контрактними договорами або трудовими угодами. У відповідності з цими документами підприємство зобов'язується правильно і своєчасно нараховувати та видавати зарплату (з / п), а працівник - сумлінно виконувати свої обов'язки. За виконання тієї чи іншої роботи нараховується з / п.
З / п - це частина національного доходу, що розподіляється відповідно до кількості і якості витраченої праці. (Вознагр-е)
З / п нараховується працівникам підприємства стосовно до форм оплати праці. Існує 2 форми оплати праці: погодинна і відрядна.
1. Погодинна з / п - оплата праці за відпрацьовану кількість годин. Розрізняють:
- Просту погодинну з / п (-нараховується працівникові відповідно до кількості відпрацьованого часу - почасово-преміальна (- з / п нараховується працівнику-повременщика за якісно виконану роботу) 2. Відрядна з / п - нараховується за випущений кількість продукції. Розрізняють декілька видів відрядної з / п: - відрядна проста (- з / п, нарахована працівникам за певну кількість виконаних робіт) - відрядна преміальна (- з / п, нарахована за якісне виконання відрядної роботи)
- Відрядна прогресивна (- з / п, нарахована за перевиконання норм виробітку)
- Акордна (- з / п нараховується за виконання тієї чи іншої відрядної роботи по її завершенню) Зараз найбільше поширення одержали наступні форми оплати праці: погодинна і відрядна акордна система оплати праці.
Основними первинними документами, якими оформляється облік з / п, є наступні: а) За погодинною системою оплати праці - табель обліку використання робочого часу. Табель ведеться табельником по кожному структурному підрозділу окремо. Щодня в кожному працівникові зазначається кількість відпрацьованих годин, а також причини невиходу на роботу. У кінці місяця визначається загальна кількість відпрацьованих днів. б) При відрядній оплаті праці застосовується наступні первинні документи: наряд на відрядну роботу, відомість з вироблення продукції, маршрутний лист, рапорт про вироблення, листок про просте. У залежності від виду виконуваних робіт і типу виробництва складається той чи інший первинний документ.
Первинні документи віддаються в бухгалтерію, де проводиться нарахування з / п.
Існують два види з / п: 1. основна - нараховується працівнику за відпрацьований час 2. додаткова - нараховується працівнику за невідпрацьований час. До додаткової з / п відносяться: - з / п, нарахована за час чергової відпустки
- Допомога з тимчасової непрацездатності (лікарняний) - з / п, що нараховується за час виконання державних обов'язків (наприклад, членство в нарсуді, обов'язки депутата) - доплата підліткам до середньої з / п - інші доплати до середнього заробітку, передбачені законодавством.
Склад ФЗП. У ФЗП входять всі витрати орг-ції, як в ден-й так і Внатуре-й формі незалежно від джерел фінанс-я виплат.1 - з / п за вип-у роботу по тариф ставками і окладам.2 - виплат стимул-го хар-ра: надбавки, вознагр-е за вислугу років та стаж ... 3 - виплати компенс-го хар-ра, 4 - оплата за неотраб-й час, оплата відпусток, 5 - ден-е компенсації - за харчування, за послуги ЖКГ .6 - з / п в натур-й формі. До складу ФЗП не вчить-ся: вих-е пос-е при сокращ штату, вихід на пенсію, витрати на проведення культурно просвітніх і оздоровить-х заходів.
Первинна докум-я. Оперативний облік працівників покладає-ся на відділ кадрів. Рух особового складу працівників оформл-ся типовими формами первинних документов.1 - наказ про прийом на роботу за формою Т1, 2 - наказ р перекладі нав іншу роботу, 3 - наказ про надання відпустки за формою Т6 або записка про перед-ванні відпустки, 4 - наказ про запобігання працю договору за формою Т8. На кожного працівника заповнюють особову картку за формою Т2. На рук-щих ​​раб-в та спец-у дод-но особистий листок обліку кадрів. Вперше прийнятому на роботу заводять трудову книжку. Кожному працівнику привласнюється табельний номер. Оперативний облік исп-ня раб-го часу ведуть у табелі обліку исп-ня раб-го часу та обліку з / п.
Порядок нарахування з / п Розрахунок основної з / п
1. погодинна з / п. При погодинній формі оплати праці виплата з / п здійснюється відповідно до окладом або тарифної ставки.
а) Оклад - це з / п, належна працівникові за місяць. При оплаті праці відповідно до посадовим окладом з / п дорівнює: - якщо працівник відпрацював весь місяць, то його з / п дорівнює посадового окладу - якщо працівник відпрацював не весь місяць, то сума з / п = (оклад * кількість відпрацьованих днів) / кількість робочих днів в міс. б) Тарифна ставка - це з / п за 1 годину. Тарифна ставка залежить від кваліфікації працівників. Законодавством встановлено декілька розрядів кваліфікації працівників. По кожному розряду встановлено тарифну ставку. При нарахуванні з / п за тарифними ставками сума з / п визначається таким чином:
сума з / п = кількість відпрацьованих годин за місяць * тарифну ставку При преміальній системі оплати праці за якісні показники в роботі кожного працівника встановлюється відсоток премії.
сума премії = сума з / п, нарахованої за місяць *% преміі.2. відрядна оплата праці. Існують два різновиди відрядної оплати праці: а) індивідуальна відрядна з / п. Її розрахунок проводиться таким чином: Сума з / п = розцінка, яка встановлюється за од. прод. * Кількість виробленої продукції
б) бригадна відрядна з / п - сума з / п, нарахована бригаді, розподіляється відповідно до кількості і якості витраченої праці, а також кваліфікацією працівників. Її розрахунок проводиться таким чином: 1. визначається сума з / п всієї бригади = розцінка за од. * Кількість виробленої прод.2. визначають з / п за тарифом кожного працівника окремо (залежно від розряду працівників):
сума = тарифна ставка * кількість відпрацьованих годин 3. разом сума з / п всієї бригади за тарифом (підсумовуються з / п за тарифом кожного працівника) 4. визначають коефіцієнт розподілу: (4) = (1) / (3) До розподілу = сума нарахованої відрядної з / п / разом всієї бригади за тарифом 5. визначають суму з / п кожного працівника окремо: сума за тарифом кожного працівника (п.2) * коефіцієнт розподілу (п.4) Розрахунок додаткової з/п.1. Відпускні (з / п за час чергової відпустки). Підставою для нарахування з / п за час чергової відпустки є наказ керівника підприємства про надання відпустки.
Техніка розрахунку: 2. Допомога з тимчасової непрацездатності. Підстава - лікарняний лист. Сума допомоги залежить від безперервності стажу працівника підприємства. Розрахунок допомоги здійснюється наступним чином: 1. визначається з / п за 2 попередніх місяці
3. Інші види додаткової з / п розраховуються, виходячи із середньої з / п.

18) Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з оплати праці

Аналітичний облік розрахунків з персоналом з оплати праці ведеться в розрахунково-платіжної відомості, а також на розрахункових і особових рахунках, де по кожному працівнику окремо відображається нарахована з / п за видами оплат, утримання із з / п за видами утримань і сума до видачі . З з / п утримують: 1. прибутковий податок - розраховується за сукупним річним доходом працівника з початку року. Розмір прибуткового податку встановлюється правітельством.2. утримання до Пенсійного фонду; 3. за виконавчими листами; 4. за користування кредитом та ін Синтетичний облік розрахунків з персоналом з оплати праці ведеться на рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці". Рахунок пасивний. Виплата з / п - Д 70 К 50. Депонування невиплаченої з / п - Д70 До 76.
Синтетичний облік ведеться у відомостях 12, 15 і Ж-О № 10.
Облік розрахунків з відрахувань до ФСЗН. Для розрахунків за відрахуваннями держ соц страхування, пенсійне обеспеч-е персоналу призначений рахунок 69. На суму зроблених отч-й у ФСЗН рахунок 69 дебіт. А на суми перераховані - кредит-ся.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Шпаргалка
70.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Бухоблік в зарубіжних країнах
© Усі права захищені
написати до нас