Бухгалтерський облік та майно організації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Практичне завдання
1.1 Класифікація майна організації
1.2Бухгалтерскій баланс
2. Ситуаційні завдання
2.1 Система рахунків і подвійний запис. Рахунки синтетичного обліку
2.2 Баланс
3. Тестове завдання
Список літератури

1. Практичне завдання
Завдання 1.1 Класифікація майна організації
Склад господарських засобів ВАТ «Меркурій» і джерел формування
№ п. / п
Найменування господарських засобів і джерел організації
Сума, руб.
1
2
3
1.
Паливо
1800
2.
Заборгованість заводу за отримання від бази постачання № 1 матеріали
9180
3.
Готова продукція на складі
3420
4.
виробниче обладнання в цехах
2830
5.
Заборгованість покупців за відвантажену продукцію
5200
6.
Заборгованість фінансовим органам по платежах до бюджету
82160
7.
Виключне право на товарний знак
10000
8.
Тара
400
9.
Статутний капітал
478380
10.
Збитки минулих років
-30000
11.
Амортизація основних засобів
-13000
12.
Короткострокові кредити банку
8200
13.
Інші кредитори
2700
14
Каса
15000
15
Спеціальні рахунки в банках
2380
16
Незавершене виробництво
5250
17
Основні матеріали
21600
18
Інші дебітори
60
19
Розрахунковий рахунок
142720
20
Допоміжні матеріали
416
21
Основні засоби загальноцехового призначення
494862
22
Заборгованість органам страхування та забезпечення
7528
23
Заборгованість працівникам з оплати праці
75280
24
Довгострокові кредити
3250
25
Заборгованість підзвітних осіб
185
26
Короткострокові позики
4800
27
Інші матеріали
1334
28
Прибуток звітного року
384800
29
Покупні напівфабрикати
7200
30
Довгострокові позики
4300
31
Заборгованість перед бюджетом з податку на прибуток
5714
32
Цільове фінансування
2400
33
Будинки й обладнання складів відділів постачань і збуту
245100
34
Валютний рахунок
5200
35
Резервний капітал
342400
36
Основні засоби ЖКГ
320000
37
Основні засоби цехів допоміжного виробництва
120000
38
Резерв майбутніх витрат
12330
39
Витрати майбутніх періодів
265
40
Заборгованість з відшкодування матеріального збитку
1200
Завдання 1.2 Бухгалтерський баланс
Угрупування майна організації за видами
№ п / п
Види майна
Сфери знаходження
Найменування майна
Сума, руб.
1.
Необоротні активи
Сфера виробництва
Виробниче обладнання в цехах
2830
Амортизація основних засобів
-13000
Основні засоби загальноцехового призначення
494862
Основні засоби ЖКГ
320000
Основні засоби цехів допоміжного виробництва
120000
Будинки й обладнання складів відділів постачань і збуту
245100
Невиробнича сфера
Виключне право на товарний знак
10000
РАЗОМ
1179792
2.
Оборотні активи
Сфера виробництва
Паливо
1800
Допоміжні матеріали
416
Тара
400
Готова продукція на складі
3420
Незавершене виробництво
5250
Основні матеріали
21600
Інші матеріали
1334
Покупні напівфабрикати
7200
Витрати майбутніх періодів
265
Сфера обігу
Інші дебітори
60
Заборгованість з відшкодування матеріального збитку
1200
Заборгованість покупців за відвантажену продукцію
5200
Каса
15000
Розрахунковий рахунок
142720
Валютний рахунок
5200
Заборгованість підзвітних осіб
185
Спеціальні рахунки в банках
2380
РАЗОМ
213630
3.
Збитки
Збитки минулих років
30000
ВСЬОГО
1363422
Угрупування майна за джерелами утворення
№ п. / п
Джерела утворення
Найменування джерел
Сум, руб.
1.
Власні
Статутний капітал
478380
Прибуток звітного року
384800
Цільове фінансування
2400
Резервний капітал
342400
РАЗОМ
1207980
2.
Позикові
Короткострокові кредити банку
8200
Довгострокові кредити
3250
Короткострокові позики
4800
Інші кредитори
2700
Довгострокові позики
4300
РАЗОМ кредити і позики
23250
Заборгованість заводу за отримання від бази постачання № 1 матеріали
9180
Заборгованість фінансовим органам по платежах до бюджету
82160
Заборгованість органам страхування та забезпечення
7528
Заборгованість працівникам з оплати праці
75280
Заборгованість перед бюджетом з податку на прибуток
5714
РАЗОМ зобов'язання за розрахунками
179862
Резерв майбутніх витрат
12330
РАЗОМ зобов'язання з розподілу
12330
ВСЬОГО ДЖЕРЕЛ
1423422

2. Ситуаційні завдання
Завдання 2.1 Система рахунків і подвійний запис. Рахунки синтетичного обліку
Журнал господарських операцій.
№ п / п
Зміст операції
Сума, руб.
Корресп. рахунків
Тип змін
Дт
Кт
1
2
3
4
5
6
1.
За договором поставки обладнання № 59 від 13.12.2008 р., укладеним з ВАТ "Акорд" 16.12.2008 р. на підприємство надійшов верстат з програмно-цифровим управлінням, що вимагає монтажу. Договірна вартість об'єкта становить 23600 руб., В тому числі ПДВ 18%
20000
07
60
А / П збільшення
ПДВ
3600
19
60
Оплата за поставлене обладнання проведена 19.12.2008 р. шляхом перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку відповідно до п / п 89
23600
60
51
А / П зменшення
Згідно з актом приймання-здачі устаткування в монтаж № 6 від 17.12.2008 р. верстат з програмно-цифровим управлінням передано в монтаж
20000
01
07
Активний
2.
Згідно требованіям_-накладними № 1-58 протягом січня 2003 р . ВАТ "Меркурій" спожиті наступні види матеріалів для основного виробництва:
борошно
6000
20
10
Активний
масло
15600
20
10
Активний
напівфабрикати
5200
20
10
Активний
на обслуговування загальноцехових потреб: інші матеріали
400
25
10
Активний
бухгалтерією: канцелярські товари
36
26
10
Активний
3.
15.02.2008 р. ВАТ "Меркурій" отримало гроші з розрахункового рахунку в касу для видачі заробленої плати за січень
76000
50
51
Активний
Згідно платіжної відомості № 44 від 17.02.2008 організації видана зарплата працівникам за лютий
76000
70
50
А / П зменшення
17.02.2008 р. Депоновано невиданий зароблена плата.
720
76.4
70
Пасивний
Залишок грошових коштів повернуто на розрахунковий рахунок організації згідно РКО № 18
720
51
50
А / П. збільшення
Журнал господарських операцій.
Дата
Зміст операції
Док, підстава для отраж. операції в б.у.
Кореспонденція рахунків
Сума, руб.
1
2
3
4
5
6
16.12.2009
За договором поставки обладнання № 59 від 13.12.2008 р., укладеним з ВАТ "Акорд" 16.12.2008 р. на підприємство надійшов верстат з програмно - цифровим управлінням, що вимагає монтажу. Договірна вартість об'єкта становить 23600 руб., В тому числі ПДВ 18%
Вимога-накладна
07
60
20000
16.12.2009
ПДВ
Рахунок-фактура
19
60
3600
19.12.2009
Оплата за поставлене обладнання проведена 19.12.2008 р. шляхом перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку відповідно до п / п 89
Виписка банку
60
51
23600
17.12.2008
Згідно з актом приймання-здачі устаткування в монтаж № 6 від 17.12.2008 р. верстат з програмно - цифровим управлінням передано в монтаж
Акт прийому-здачі
01
07
20000
янв.09
Згідно з вимогами - накладними № 1-58 протягом січня 2003 р. ВАТ "Меркурій" спожиті наступні види матеріалів для основного виробництва:
борошно
вимога накладна
20
10
6000
масло
вимога накладна
20
10
15600
напівфабрикати
вимога накладна
20
10
5200
на обслуговування загальноцехових потреб: інші матеріали
вимога накладна
25
10
400
бухгалтерією: канцелярські товари
вимога накладна
26
10
36
15.02.2009
15.02.2009 р. ВАТ "Меркурій" отримало гроші з розрахункового рахунку в касу для видачі заробленої плати за січень
Виписка банку, ПКО
50
51
76000
17.02.2009
Згідно платіжної відомості № 44 від 17.02.2009 організації видана зарплата працівникам за лютий
платіжна відомість
70
50
76000
17.02.2009
17.02.2009 р. Депоновано невиданий зароблена плата.
Бух. Довідка запис у плат вед-ти
76.4
70
720
Залишок грошових коштів повернуто на розрахунковий рахунок організації згідно РКО № 18
РКО
51
50
720
1 ОС
2 Амортизація
4 НМА
7 обладнання. до вуст.
Сн1182792
Сп [13000]
Сп 10000
Сп 0
20000
20000
20000
20000
20000
20000
Ск 1202792
Ск [13000]
Ск 10000
Ск 0
10 матеріали
19 податок
20 основ пр-во
25общ-пр расх
Сп 32750
Сп 0
Сп 0
Сп 0
6000
3600
6000
400
400
15600
15600
5200
5200
400
400
36
36
27236
3600
27236
0
Ск 5514
Ск 3600
Ск 27236
Ск
26общ-госп расх
43 Г. П..
45 Тов. відвантажені.
50Касса
Сп 0
Сн3420
Сп 5250
Сп 15000
36
36
76000
76000
0
76000
76000
Ск 0
Ск 3420
Ск 5250
Ск 1500
51 р / с
52 валютн рах
55 Спец рахунки в бан
60 рас з пост і подр
Сн 142720
Сп 5200
Сн2380
Сп 9180
720
23600
23600
20000
76000
3600
720
99600
23600
23600
Ск 43840
Ск 5200
Ск 2380
Ск 9180
62 розр з покуп та замовлення
66 рас по крат кр та з
67 долгосроч кред
68 розр по нал і сб
Сп 5260
Сп 13000
Сп 7550
Сп 5714
Ск 5260
Ск 13000
Ск 7550
Ск5714
69 розр по соц страх
70 розр по з / п
71 розр з п / о осіб
76 розр. з різн. деб. і кред.
Сп 89688
Сн75280
Сп 185
Сп 2700
75280
720
75280
720
Ск 89688
Ск 720
Ск 185
Ск 1200
76.4 депонир
80 КК
82 Рез кап
84 Непокритий уб
Сп про
Сн 478380
Сн 342400
Сп [30000]
720
720
Ск720
Ск 478380
Ск 342400
Ск [30000]
86 Цільове фін
96 резерв предст рас
97 РБП
98 дох буд. пер
Сп 2400
Сн12330
Сп 265
Сп 1200
Ск 2400
Ск12330
Ск 265
Ск1200
99 прибуток
Сн384800
Ск384800
Завдання 2.2 Баланс
Синтетичний облік
№ рахунку
Найменування синтетичного рахунку
Сальдо початкове
Оборот за місяць
Сальдо кінцеве
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
1
2
3
4
5
6
7
8
О1
Основні засоби
1182792
20000
1202792
О2
Амортизація ОС
-13000
-13000
О4
НМА
10000
10000
О7
Обладнання до установки
20000
20000
0
10
Матеріали
32750
27236
5514
19
Податок ПДВ
3600
3600
20
основне виробництво
27236
27236
25
Загальновиробничі витрати
400
400
26
Загальногосподарські витрати
36
36
43
Готова продукція
3420
3420
45
Товари відвантажені
46
Виконані етапи по незавершених роботах
5250
5250
50
Каса
15000
76000
76000
15000
51
Розрахунковий рахунок
142720
720
99600
43840
52
Валютні рахунки
5200
5200
55
Спеціальні рахунки в банках
2380
2380
60
Розрахунки з постачальниками і підрядниками
9180
23600
23600
9180
62
Розрахунки з покупцями і замовниками
5260
5260
66
Короткострокові кредити банку
13000
13000
67
Довгострокові кредити банку
7550
7550
68
Розрахунки по податках і зборам
5714
5714
69
Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню
89688
89688
70
Розрахунки з персоналом з оплати праці
75280
75280
720
720
71
Розрахунки з п / о особами
185
185
76
Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами
2700
2700
76.4
Депоновані суми
720
720
80
Статутний капітал
478380
478380
82
Резервний капітал
342400
342400
84
Непокритий збиток
-30000
-30000
86
Цільове фінансування
2400
2400
91
Інші доходи
96
Резерви майбутніх витрат
12330
12330
97
Витрати майбутніх періодів
265
265
98
Доходи майбутніх періодів
1200
1200
99
Прибуток
384800
384800
Разом
1393422
1393422
247592
247592
1318862
1318862

3. Тестове завдання
1. Збільшення економічних вигод у результаті надходження активів і (або) погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу цієї організації за винятком внесків учасників (власників майна) визнається:
(В) Доходом (ПБУ 9 / 99 «дохід організації»)
2. Оцінка майна, внесеного в рахунок внеску до КК організації, здійснюється:
(А) в грошовій оцінці, узгодженої засновниками (учасниками) організації
(ПБУ 19/02 (44) Облік фінансових вкладень)
3. Виберіть правильне твердження:
(А) сума всіх статей відображаються у активі балансу завжди дорівнює сумі всіх статей, що відображаються у пасиві балансу
4. До якого типу змін балансу відноситься господарська операція «Списані, матеріали, використані в основному виробництві»?
(А) Активна зміна балансу (зміна в структурі активів)
5. Чому дорівнює дебетовий оборот на безсальдовом рахунку?
(Г) сумі початкового сальдо і кредитового обороту
6. Якщо факти господарського життя фіксуються бухгалтером в неправильних сумах (в результаті невірних арифметичних розрахунків, неправильного застосування норм амортизацій тощо), то виникають:
(В) помилки в оцінці
7. Який сенс бухгалтерського запису Д-т 60 «розрахунки з постачальниками і підрядчиками» і К-т 51 «Розрахунковий рахунок»?
(А) Перераховано ДС в рахунок погашення заборгованості перед постачальником
8. Суми ПДВ, що підлягають отриманню від покупця матеріалів, відображаються в бухгалтерському обліку такою проводкою:
(В) Д-т 19 К-т 68
9. На підставі нижче наведених даних про залишки на синтетичних рахунках визначити, чого буде дорівнює розділ 2 бухгалтерського балансу «Оборотні активи»

п / п
Залишки по синтетичних рахунках
Дебет
Кредит
Код рахунку
Найменування рахунку
1.
43
Готова продукція
125000
2.
60
Розрахунки з постачальниками і підрядниками
5000
13000
3.
75
Розрахунки з засновниками (розрахунки за вкладами до статутного капіталу)
260000
4.
98
Доходи майбутніх періодів
88000
5.
19
ПДВ по придбаних цінностях
12000
6.
04
НМА
95000
7.
97
Витрати майбутніх періодів
320000
8.
10
Матеріали
(Б) 817000
10. Скласти бухгалтерський баланс організації, згрупувавши господарські засоби та джерела їх утворення у відповідні розділи балансу: Необоротні активи, капітал і резерви, довгострокові зобов'язання, короткострокові зобов'язання.
№ п / п
Найменування засобів і джерел їх утворення
актив
Пасив
Основні Засоби
18650
Статутний капітал
10000
Вкладення у Необоротні активи
270
Розрахунки з дебіторами
4250
Розрахунки з іншими кредиторами
1950
Розрахунковий рахунок
500
Нематеріальні активи
200
Розрахунки з постачальниками і підрядниками
9360
НЗВ
9000
Розрахунки з персоналом з оплати праці
8000
Короткострокові кредити банку
5000
Прибуток
2400
Сировина
4800
Розрахунки по податках і зборам
960
АКТИВ
Код показника
На початок звітного року
На кінець звітного року
1
2
3
4
1.ВНЕОБОРОТНИЕ АКТИВИ
Нематеріальні активи
110
200
Основні засоби
120
18650
Інші Необоротні активи
270
разом по розділу 1
190
19030
2. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси
210
13800
в тому числі: сировина, матеріали та ін аналогічні цінності
211
4800
витрати в незавершеному виробництві
213
9000
готова продукція і товари для продажу
214
витрати майбутніх періодів
216
Дебіторська заборгованість
240
в тому числі покупці і замовники
241
Грошові кошти
260
500
Інші оборотні активи
270
4250
разом з розділу 2
290
18550
БАЛАНС
300
37670
ПАСИВ
Код показника
На кінець звітного року
1
2
4
3. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал
410
10000
Резервний капітал
430
Нерозподілений прибуток
470
2400
підсумок
490
12400
4. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
510
підсумок
5. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
610
5000
Постачальники і підрядчики
621
9360
Заборгованість перед персоналом організації
622
8000
Заборгованість перед державними позабюджетними фондами
623
Заборгованість з податків і зборів
624
960
Інші кредитори
625
1950
Резерви майбутніх витрат
650
Інші короткострокові зобов'язання
660
підсумок
690
25270
БАЛАНС
37670
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
464.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Бухгалтерський облік МПЗ в організації
Ріелтерські організації бухгалтерський облік та оподаткування
Бухгалтерський фінансовий облік у виробничій організації
Бухгалтерський облік і аналіз оборотних активів організації
Бухгалтерський облік та організація фінансів в бюджетній організації
Бухгалтерський і податковий облік розрахунків у комерційної організації
Бухгалтерський облік операцій з позиковими коштами у організації-позикодавця
Бухгалтерський облік товарів і тари в організації оптової торгівлі
Бухгалтерський облік і аналіз доходів і прибутку організації шляхи їх зі
© Усі права захищені
написати до нас