Блок посилення потужності нелінійного локатора

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти Російської Федерації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМ

УПРАВЛІННЯ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
(ТУСУР)

Кафедра радіоелектроніки та захисту інформації (РЗИ)

Блок посилення потужності нелінійного локатора
Пояснювальна записка до курсового
проекту з дисципліни "Схемотехніка аналогових електронних пристроїв"
Виконав:
студент гр.148-3
______ Авраменко О.О.
Перевірив:
викладач каф. РЗИ
______Тітов А.А.

Зміст
1.Вступ
2.Технічні завдання
3.Расчетная частина
3.1 Структурна схема підсилювача
3.2 Розподіл лінійних спотворень в області ВЧ
3.3 Розрахунок вихідного каскаду
3.3.1 Вибір робочої точки
3.3.2 Вибір транзистора
3.3.3 Розрахунок еквівалентних схем транзистора
3.3.4 Розрахунок ланцюга термостабілізації і вибір джерела живлення
3.3.5 Розрахунок елементів ВЧ коррекціі5
3.4 Розрахунок проміжного каскаду
3.4.1 Вибір робочої точки
3.4.2 Вибір транзистора
3.4.3 Розрахунок еквівалентних схем транзистора
3.4.4 Розрахунок ланцюга термостабілізації
3.4.5 Розрахунок ланцюги корекції між вхідним і проміжним каскадами
3.5 Розрахунок вхідного каскаду
3.5.1 Вибір робочої точки
3.5.2 Вибір транзистора
3.5.3 Розрахунок еквівалентних схем транзистора
3.5.4 Розрахунок ланцюгів термостабілізації
3.5.5 Розрахунок вхідний коректує ланцюга
3.6 Розрахунок вихідний коректує ланцюга
3.7 Розрахунок розділових і блокувальних ємностей
4 Висновок
Література

1.Вступ
У цій роботі потрібно розрахувати блок посилення потужності нелінійного локатора (БУМ). БУМ є одним з основних блоків нелінійного локатора, він забезпечує посилення скануючого по частоті складного сигналу.
БУМ повинен мати малий рівень нелінійних спотворень і високий коефіцієнт корисної дії, забезпечувати задану вихідну потужність у широкій смузі частот і рівномірну амплітудно-частотну характеристику нелінійного локатора.
При проектуванні будь-якого підсилювача основною складністю є забезпечення заданого посилення в робочій смузі частот. У даному випадку смуга частот становить 20-500 МГц. З урахуванням того, що підсилювальні властивості транзисторів значно погіршуються зі зростанням частоти, то розробка пристрою з підйомом АЧХ на таких частотах є непростим завданням. Найбільш ефективним є використання в даному випадку міжкаскадних коригувальних ланцюгів 3-го порядку. Така ланцюг дозволить оптимальним, для нашого випадку, чином отримати потрібний коефіцієнт підсилення з нелінійними спотвореннями, що не виходять за рамки даних в завданні.

2. Технічне завдання
Підсилювач повинен відповідати наступним вимогам:
1. Робоча смуга частот: 20-500 МГц
2. Лінійні спотворення
в області нижніх частот не більше 1.5 дБ
в області верхніх частот не більше 1ю5 дБ
3. Коефіцієнт підсилення 15 дБ
4. Вихідна потужність 5 Вт
5. Діапазон робочих температур: від +10 до +50 градусів Цельсія
6. Опір джерела сигналу і навантаження Rг = Rн = 50 Ом

3. Розрахункова частина
3.1 Структурна схема підсилювача
Знаючи, що каскад із загальним емітером дозволяє отримувати посилення близько 7 дБ, оптимальне число каскадів даного підсилювача дорівнює трьом. Попередньо розподілимо на кожен каскад по 6 дБ. Таким чином, коефіцієнт посилення пристрою складе 18 дБ, з яких 15 дБ необхідні за завданням, а 3 дБ будуть запасом посилення.
Структурна схема, представлена ​​на малюнку 3.1, містить крім підсилювальних каскадів коригувальні ланцюга, джерело сигналу і навантаження.

Малюнок 3.1
3.2 Розподіл лінійних спотворень в області ВЧ
Розрахунок підсилювача будемо проводити виходячи з того, що викривлення розподілені як 1 дБ на кожен каскад БУМ.
3.3 Розрахунок вихідного каскаду
3.3.1 Вибір робочої точки
Координати робочої точки можна приблизно розрахувати за такими формулами [1]:
, (3.3.1)
де (3.3.2)
, (3.3.3)
де - Початкова напруга нелінійного ділянки вихідних


характеристик транзистора, . Візьмемо
Так як в обраній мною схемі вихідного каскаду опір колектора відсутня, то . Вихідна напруга і вихідний струм транзистора можна розрахувати за формулами:


При підстановці значень, отримуємо.
Розраховуючи за формулами 3.3.1 і 3.3.3, отримуємо такі координати робочої точки:
мА, В.
Знайдемо потужність, що розсіюється на колекторі
12.18 Вт

3.3.2 Вибір транзистора
Вибір транзистора здійснюється з урахуванням наступних граничних параметрів:
1. граничної частоти підсилення транзистора по струму в схемі з ОЕ
;
2. гранично допустимої напруги колектор-емітер
;
3. гранично допустимого струму колектора
;
4. граничної потужності, що розсіюється на колекторі
.
Цим вимогам повністю відповідає транзистор КТ916А. Його основні технічні характеристики наведені нижче.
Електричні параметри:
1. Гранична частота коефіцієнта передачі струму в схемі з ОЕ МГц;
2. Постійна часу ланцюга зворотного зв'язку пс;
3. Статичний коефіцієнт передачі струму в схемі з ОЕ ;
4. Ємність колекторного переходу при У пФ;
5. Індуктивність виведення бази нГн;
6. Індуктивність виведення емітера нГн.
Граничні експлуатаційні дані:
1. Постійна напруга колектор-емітер В;
2. Постійний струм колектора мА;
3. Температура переходу К.
Навантажувальні прямі по змінному і постійному струмі для вихідного каскаду представлені на малюнку 3.2. Напруга живлення вибрано рівним 24,36 В.

Малюнок 3.2
3.3.3 Розрахунок еквівалентних схем транзистора
Розрахунок схеми Джиаколетто:
Співвідношення для розрахунку підсилювальних каскадів засновані на використанні еквівалентної схеми транзистора, запропонованої Джиаколетто, справедливої ​​для області відносно низьких частот.
Схема моделі представлена ​​на малюнку 3.3.

Малюнок 3.3


Елементи схеми можна розрахувати, знаючи паспортні дані транзистора, за формулами [2]:
Провідність базового висновку:
Де - ємність колекторного виведення, при напрузі на транзисторі рівному 10 В. Значення цієї ємності можна обчислити. Для цього потрібно знати паспортне значення колекторної ємності і значення напруга, при якому знімалася паспортна ємність. Перерахунок проводиться за формулою:

Ємність колекторного висновку:


Ємність емітерного висновку:


Провідність:


Провідності і виявляються багато менше провідності навантаження підсилювальних каскадів, в розрахунках вони зазвичай не враховуються.
Провівши розрахунок за формулами 3.3.6 ¸ 3.3.9, отримуємо значення елементів схеми:


Розрахунок високочастотної моделі:
Оскільки робочі частоти підсилювача помітно більше частоти , То з еквівалентній схеми можна виключити вхідну ємність, так як вона не впливає на характер вхідного опору транзистора. Індуктивність ж висновків транзистора навпаки робить істотний вплив і тому повинна бути включена в модель. Еквівалентна високочастотна модель представлена ​​на малюнку 3.4. Опис такої моделі можна знайти в [2].

Малюнок 3.4
Параметри еквівалентної схеми розраховуються за наведеними нижче формулами.
Вхідна індуктивність:
, (3.3.10)
де -Індуктивності висновків бази і емітера.
Вхідний опір:
, (3.3.11)
Крутизна транзистора:
, (3.3.12)
Вихідний опір:
. (3.3.13)
Вихідна ємність:
. (3.3.14)
У відповідність з цими формулами одержуємо такі значення елементів еквівалентної схеми:
нГн;
пФ;
Ом;
А / В;
Ом;
пФ.
3.3.4 Розрахунок ланцюгів термостабілізації і вибір джерела живлення
Існує кілька варіантів схем термостабілізації. Їх застосування залежить від потужності каскаду і від того, наскільки жорсткі вимоги до термостабільності. У даній роботі розглянуті три схеми термостабілізації: пасивна колекторна, активна колекторна і емітерна.
3.3.4.1 Пасивна колекторна термостабилизация
Даний вид термостабілізації (схема представлена ​​на малюнку 3.4) використовується на малих потужностях і менш ефективний, ніж дві інші, тому що напруга негативного зворотного зв'язку, що регулює струм через транзистор подається на базу через базовий дільник.


Малюнок 3.5
Розрахунок, докладно описаний в [3], полягає в наступному: вибираємо напруга (У даному випадку В) і струм дільника (У даному випадку , Де - Струм бази), потім знаходимо елементи схеми за формулами:
; (3.3.15)
, (3.3.16)
де - Напруга на переході база-емітер рівне 0.7 В;
. (3.3.17)

Отримаємо наступні значення:
Ом;
Ом;
Ом.
3.3.4.2 Активна колекторна термостабилизация
Активна колекторна термостабилизация використовується в потужних каскадах і є дуже ефективною, її схема представлена ​​на малюнку 3.5. Її опис і розрахунок можна знайти в [2].

Малюнок 3.6
Як VT2 візьмемо КТ916А. Вибираємо падіння напруги на резисторі з умови (Нехай В), потім виробляємо наступний розрахунок:
; (3.3.18)
; (3.3.19)
; (3.3.20)
; (3.3.21)
, (3.3.22)
де - Статичний коефіцієнт передачі струму в схемі з ОЕ транзистора КТ361А;
; (3.3.23)
; (3.3.24)
. (3.3.25)
Величина індуктивності дроселя вибирається таким чином, щоб змінна складова струму не заземлювати через джерело живлення, а величина блокувальною ємності - таким чином, щоб колектор транзистора VT1 по змінному струму був заземлений.
3.3.4.3 емітерна термостабилизация
Принцип дії емітерний термостабілізації представлений на малюнку 3.6. Метод розрахунку та аналізу емітерний термостабілізації докладно описаний в [3].


Малюнок 3.7
Розрахунок проводиться за такою схемою:
1.Вибіраются напруга емітера і струм дільника (Див. рис. 3.7), а також напруга живлення ;
2. Потім розраховуються .
3. Проводиться перевірка - чи буде схема термостабільна при вибраних значеннях і . Якщо ні, то знову здійснюється підбір і . Візьмемо В і мА. Враховуючи те, що в колекторному ланцюзі відсутній резистор, то напруга живлення розраховується за формулою В. Розрахунок величин резисторів проводиться за наступними формулами:
; (3.3.25)
; (3.3.26)
. (3.3.27)
Для того, щоб з'ясувати чи буде схема термостабільної проводиться розрахунок наведених нижче величин.
Тепловий опір перехід - навколишнє середовище:
, (3.3.28)
де , - Довідкові дані;
К - нормальна температура.
Температура переходу:
, (3.3.29)
де К - температура навколишнього середовища (в даному випадку взята максимальна робоча температура підсилювача);
- Потужність, що розсіюється на колекторі.
Некерований струм колекторного переходу:
, (3.3.30)
де - Відхилення температури транзистора від нормальної;
лежить в межах А;
- Коефіцієнт, що дорівнює 0.063-0.091 для германію і 0.083-0.120 для кремнію.
Параметри транзистора з урахуванням зміни температури:
, (3.3.31)
де одно 2.2 (мВ / градус Цельсія) для германію і
3 (мВ / градус Цельсія) для кремнію.
, (3.3.32)
де (1 / градус Цельсія).
Визначимо повний постійний струм колектора при зміні температури:
, (3.3.33)
де
. (3.3.34)

Для того щоб схема була термостабільна необхідне виконання умови:
,
де . (3.3.35)
Розраховуючи за наведеними вище формулами, отримаємо такі значення:
Ом;
Ом;
Ом;
Ом;
До;
До;
А;
Ом;
;
Ом;
А;
А.
Як видно з розрахунків умова термостабільності виконується.
З усіх розглянутих вище типів термостабілізації була обрана активна колекторна термостабилизация, як найбільш відповідна для мого підсилювача. Активним елементом був вибраний транзистор КТ361A.
3.3.4.4 Вибір джерела живлення
При виборі номіналу джерела живлення потрібно враховувати обраний вид термостабілізації. За активної колекторної термостабілізації на резисторі додатково буде падати 1 вольт. Таким чином номінал джерела живлення буде складатися з напруги в робочій точці транзистора і падіння напруги на. Тоді:
3.3.5 Розрахунок елементів ВЧ корекції
Як ВЧ корекції мною була обрана межкаскадная коригувальна ланцюг 3-го порядку. Але після розрахунку коефіцієнта посилення вихідного каскаду виявилося, що каскад дає занадто мале посилення, а саме - близько 2.5 дБ. Після розрахунку проміжного каскаду були отримані приблизно такі ж результати. У результаті загальне посилення, що видається трьома каскадами підсилювача, вийшло рівним приблизно 11 дБ, замість 15 необхідних. Для збільшення коефіцієнта посилення третього каскад на транзисторі КТ916А був замінений каскадом зі складанням напруги, виконаним на транзисторі КТ948Б. Для активного елементу проміжного каскаду був вибраний транзистор КТ913Б.
Схема каскаду по змінному струму наведена на малюнку 3.8.

Малюнок 3.8
Розрахунок каскаду повністю описаний в [2].
За умови:
(3.3.36)
Каскад видає напругу, рівну вхідного, залишаючи незмінним струм, віддають попереднім каскадом. Тому відчувається опір навантаження каскаду одно половині опору навантаження, а його вхідний опір також одно половині опору навантаження, аж до частот відповідних. При виконанні умови (3.3.36) коефіцієнт підсилення каскаду в області ВЧ описується виразом:


Де:

;
;
;
);
.
У разі отримання оптимальної за Брауде АЧХ, значення рівні:
; (3.3.37)
. (3.3.38)
Так як був використаний каскад зі складанням напруги, відбувся зсув робочої точки, розрахованої раніше. Напруга в робочій точці транзистора КТ948Б дорівнюватиме 13.2 вольт. Струм залишиться незмінним, тобто буде дорівнює 0.5 ампер. Також можна поміняти номінал джерела живлення - взяти його рівним 14.2 вольт.
Так як каскад зі складанням напруги здійснює підйом АЧХ, тобто покращує її форму, будемо вважати, що каскад не вносить лінійних спотворень і не вимагає МКЦ. Тоді зробимо перерахування спотворень: 2 дБ віддамо на проміжний каскад і 1 дБ на вхідних.
Основні технічні характеристики транзистора КТ948Б:

Електричні параметри:
7. Гранична частота коефіцієнта передачі струму в схемі з ОЕ МГц;
8. Постійна часу ланцюга зворотного зв'язку, при напрузі 10 вольт, пс;
9. Статичний коефіцієнт передачі струму в схемі з ОЕ ;
10. Ємність колекторного переходу пФ;
11. Індуктивність виведення бази нГн;
12. Індуктивність виведення емітера нГн.
Граничні експлуатаційні дані:
4. Постійна напруга колектор-емітер В;
5. Постійний струм колектора А;
6. Температура переходу К.
За формулами 3.3.6 ¸ 3.3.9 отримуємо значення елементів моделі Джиаколетто:


За формулами 3.3.10 ¸ 3.3.14 отримуємо значення елементів ВЧ моделі:
нГн;
пФ;


А / В;
Ом;
пФ.
Використовуючи ці дані, обчислюємо значення для елементів за формулами 3.3.37-3.3.38, а також значення елементів схеми термостабілізації, використовуючи формули 3.3.18 ¸ 3.3.25.
Значення:


Значення елементів схеми термостабілізації:
,
,
,
,
,
,
.
Коефіцієнт посилення вихідного каскаду - 6 дБ.

3.4 Розрахунок проміжного каскаду
3.4.1 Вибір робочої точки
При розрахунку необхідного режиму транзистора проміжних і вхідного каскадів по постійному струму, слід орієнтуватися на співвідношення, наведені в пункті 3.3.1 з урахуванням того, що замінюється на вхідний опір наступного каскаду. Оскільки вихідний каскад є каскадом зі складанням напруги, то координати робочої точки у проміжного каскаду ті ж, що й у вихідного.
3.4.2 Вибір транзистора
Вибір транзистора здійснюється відповідно до вимог, наведених у пункті 3.3.2. Цим вимогам відповідає транзистор КТ913Б. Його основні технічні характеристики наведені нижче.
Електричні параметри:
1. гранична частота коефіцієнта передачі струму в схемі з ОЕ ГГц;
2. Постійна часу ланцюга зворотного зв'язку пс, при напрузі 10 вольт;
3. Статичний коефіцієнт передачі струму в схемі з ОЕ ;
4. Ємність колекторного переходу при У пФ;
5. Індуктивність виведення бази нГн;
6. Індуктивність виведення емітера нГн.
Граничні експлуатаційні дані:
1. Постійна напруга колектор-емітер В;
2. Постійний струм колектора А;
3. Температура переходу К.
3.4.3 Розрахунок еквівалентних схем транзистора
Використовуючи формули 3.3.6 ¸ 3.3.9, отримуємо значення елементів моделі Джиаколетто:


За формулами 3.3.10 ¸ 3.3.14 отримуємо значення елементів ВЧ моделі:
;
пФ;
Ом;
А / В;
Ом;
пФ.
3.4.4 Розрахунок ланцюга термостабілізації
Метод розрахунку схеми ідентичний наведеному в пункті 3.3.4.2. Елементи схеми термостабілізації будуть рівні відповідних елементів схеми термостабілізації вихідного каскаду. Це випливає зі схеми включення вихідного каскаду. Таким чином, елементи схеми будуть наступними:
;
;
;
,
;
;
.
3.4.5 Розрахунок ланцюги корекції між вхідним і проміжним каскадами
Як ланцюги корекції використана межкаскадная коригувальна ланцюг 3-го порядку. Схема включення ланцюга представлена ​​на малюнку 3.9.

Малюнок 3.9
Використовуючи схему заміщення транзистора, показану на малюнку 3.4, схему (рисунок 3.9) можна представити у вигляді еквівалентної схеми, показаної на малюнку 3.10.


Малюнок 3.10
Розрахунок такої схеми докладно описаний в [2].
Коефіцієнт прямої передачі каскаду на транзисторі Т2, за умови використання вихідний коректує ланцюга, дорівнює:
; (3.4.1)
Де (3.4.2)

- Нормоване щодо Т 2 опір навантаження;
= , = - Нормовані щодо Т1 і значення і . При заданих значеннях , , , Відповідних необхідній формі АЧХ каскаду, нормовані значення , , розраховуються за формулами:
(3.4.3)
де ;
;
;
;
;
;
;
,
,
= - Нормовані значення , , .
У теорії фільтрів відомі табульований значення , , відповідні необхідної АЧХ ланцюга описуваної функцією виду 3.3.26
Для вирівнювання АЧХ в області НЧ використовується резистор , Що розраховується за формулою:
(3.4.4)
При роботі каскаду в якості проміжного, у формулі 3.3.27 приймається рівним одиниці, при роботі в якості вхідного = 0.
Після розрахунку , , , Істинні значення елементів знаходяться із співвідношень:

, , . (3.4.5)
У нашому випадку значення , , і такі:
= 75 А;
= 3.72 пФ;
= 2.75 нГн;
= 0.719 Ом;
За умови, що лінійні спотворення становлять 2 дБ, беремо значення , , з таблиці наведеної в [2]:
= 3.13
= 2.26
= 3.06
Тоді, з формул описаних вище, отримуємо:


D = 1.01
B = -4.023
A = 0.048Тоді нормовані значення межкаскадной коректує ланцюга рівні:


Справжні значення елементів:


Значення і вийшли наступними:3.5 Розрахунок вхідного каскаду
3.5.1 Вибір робочої точки
Що б згодом не ставити додаткове джерело живлення, візьмемо теж напруга в робочій точці, що і в інших каскадах. Струм в робочій точці буде дорівнює струму колектора транзистора проміжного каскаду, поділеному на коефіцієнт посилення проміжного каскаду (в разах) і помноженому на 1.1. Тоді отримуємо наступні координати робочої точки:


3.5.2 Вибір транзистора
Вибір транзистора здійснюється відповідно до вимог, наведених у пункті 3.3.2. Цим вимогам відповідає транзистор КТ939А. Його основні технічні характеристики наведені нижче.
Електричні параметри:
7. Гранична частота коефіцієнта передачі струму в схемі з ОЕ ГГц;
8. Постійна часу ланцюга зворотного зв'язку пс, при напрузі 10 вольт;
9. Статичний коефіцієнт передачі струму в схемі з ОЕ ;
10. Ємність колекторного переходу при У пФ;
11. Індуктивність виведення бази нГн;
12. Індуктивність виведення емітера нГн.
Граничні експлуатаційні дані:
4. Постійна напруга колектор-емітер В;
5. Постійний струм колектора мА;
6. Температура переходу К.
3.5.3 Розрахунок еквівалентних схем транзистора
Розрахунок ведеться за формулами, описаним у пункті 3.3.3.
Для схеми Джиаколетто отримуємо такі значення елементів:


пФ
Для елементів ВЧ моделі:
нГн;
пФ;
Ом;
А / В;
Ом;
пФ.

3.5.4 Розрахунок схеми термостабілізації
Розрахунок схеми ведеться за формулами, описаним у пункті 3.3.4.2. Значення елементів схеми:
,
,
,
,
,
,
.
3.5.5 Розрахунок вхідний коректує ланцюга
Для вхідних коректує ланцюга також була обрана межкаскадная коригувальна ланцюг 3-го порядку, описана в пункті 3.4.5.
У нашому випадку значення , , і такі:
= 50 А;
= 0;
= 0.345 нГн;
= 1.076 Ом;
За умови, що лінійні спотворення становлять 1 дБ, беремо значення , , з таблиці наведеної в [2]:
= 2.52
= 2.012
= 2.035
Тоді, з формул описаних вище, отримуємо:


D = 1.043
B = -3.075
A = 0.115
Тоді нормовані значення межкаскадной коректує ланцюга рівні:


Справжні значення елементів:


Значення і вийшли наступними:


3.6 Розрахунок вихідний коректує ланцюга
Розрахунок КЦ проводиться відповідно до методики описаної в [2]. Схема вихідний коректує ланцюга представлена ​​на малюнку 3.11. Знайдемо - Вихідну ємність транзистора нормоване щодо і . Сама вихідна ємність у даному випадку є послідовним з'єднанням колекторних ємностей транзисторів КТ913Б і КТ948Б.
(3.6.1)
.


Малюнок 3.11
Тепер за таблицею, наведеною в [2], знайдемо найближчим до обчисленого значення і виберемо відповідні йому нормовані величини елементів КЦ і , А також -Коефіцієнт, що визначає величину відчутного опору навантаження і модуль коефіцієнта відбиття .

Знайдемо істинні значення елементів за формулами:
; (3.6.2)
; (3.6.3)
. (3.6.4)
нГн;
пФ;
Ом.
Розрахуємо частотні спотворення в області ВЧ, що вносяться вихідний ланцюгом:
, (3.6.5)
,
або дБ.

3.7 Розрахунок розділових і блокувальних ємностей

Малюнок 3.12
На малюнку 3.12 наведена принципова схема підсилювача. Розрахуємо номінали елементів позначених на схемі. Розрахунок проводиться у відповідності з методикою описаної в [1]
Розрахуємо ємність фільтра за формулою:
, (3.7.1)

де - Нижня гранична частота підсилювача, а вхідного каскаду, для нашого випадку.
Ом;
нФ.
Так як розділові ємності вносять спотворення в області нижніх частот, то їх розрахунок слід робити, керуючись допустимим коефіцієнтом частотних спотворень. У даній роботі цей коефіцієнт становить 3дБ. Всього ємностей чотири, тому можна розподілити на кожну з них по 0.75дБ.
Знайдемо постійну часу, відповідну нерівномірності 0.75дБ за формулою:
, (3.7.2)
де - Допустимі спотворення в разах.

Величину розділового конденсатора знайдемо за формулою:
, (3.7.3)

ТодіВеличини блокувальних ємностей і дроселів знайдемо за формулами:


(3.7.4)


(3.7.5)


(3.7.6)


(3.7.7)


(3.7.8)
Тоді
4. Висновок
Розрахований підсилювач має наступні технічні характеристики:
1. Робоча смуга частот: 20-500 МГц
2. Лінійні спотворення
в області нижніх частот не більше 1.5 дБ
в області верхніх частот не більше 1.5 дБ
3. Коефіцієнт посилення 21дБ
4. Вихідна потужність - 5 Вт
5. Харчування однополярне, Eп = 14.2 У
6. Діапазон робочих температур: від +10 до +50 градусів Цельсія
Підсилювач розрахований на навантаження Rн = 50 Ом
Підсилювач має запас по посиленню 6дБ, це потрібно для того, щоб у разі погіршення, в силу якихось причин, параметрів окремих елементів коефіцієнт передачі підсилювача не опускався нижче заданого рівня, визначеного технічним завданням.

Література
1. Красько О.С., Проектування підсилюючих пристроїв, методичні вказівки
2. Титов А.А. Розрахунок коригувальних ланцюгів широкосмугових підсилюючих каскадів на біполярних транзисторах, Томськ, ТУСУР, 1999.
Адреса в Інтернеті - http://referat.ru/download/ref-2764.zip
3. Болтовский Ю.Г., Розрахунок ланцюгів термостабілізації електричного режиму транзисторів, методичні вказівки
4. Титов А.А., Григор'єв Д.А., Розрахунок елементів високочастотної корекції підсилювальних каскадів на польових транзисторах, навчально-методичний посібник, Томськ, ТУСУР, 1999.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Комунікації, зв'язок, цифрові прилади і радіоелектроніка | Курсова
129.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Підсилювач потужності широкосмугового локатора
Підсилювач приймального блоку широкосмугового локатора
Задачі нелінійного програмування
Рішення одного нелінійного рівняння
Знаходження кореня нелінійного рівняння Методи рішення системи нелінійних рівнянь
Блок а а Сенс людського життя полягає у турботі і тревогеquot а а блок
Третій блок блок програмування регулювання та контролю психічної діяльності
Методи і аналіз нелінійного режиму роботи системи ПАП Метод фазової площини
Блок а. а. - Олександр блок і революція
© Усі права захищені
написати до нас