Бетон

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст:
I Введення
II Матеріали та методики
III Результати випробувань
IV Висновок

II МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИКИ
Матеріали:
1. Цемент М400
2. Щебінь крупністю 40 мм
3. Пісок середньої крупності МКР = 2,47
4. Вода
Методики:
Ø ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ЗРАЗКІВ БЕТОНУ Неправильна форма
Об'єм зразка на гідростатичних вагах визначають зважуванням його на повітрі і у воді у відповідності зі схемою, наведеною на кресленні:
4


2
1
5


3


Обсяг попередньо насичених водою зразків V0 в см3 визначають:
При випробуванні на гідростатичних вагах за формулою

де mHAC - маса насиченого водою зразка, певна зважуванням у повітрі, г;
- Маса насиченого водою зразка, певна зважуванням у воді, г;
- Щільність води, яка приймається 1г/см3
Ø ВИЗНАЧЕННЯ ВОДОПОГЛИНАННЯ

1. Загальні вимоги
1.1. Загальні вимоги до методу визначення водопоглинання бетонів - за ГОСТ 12730.0. - 78
2. Апаратура і матеріали
2.1. Для проведення випробування застосовують:
ваги лабораторні за ГОСТ 24104 - 80 або ваги настільні за ГОСТ 23711 - 79;
шафа сушильна за ГОСТ 13474 - 79;
ємність для насичення зразків водою;
дротяну щітку або абразивний камінь.
3. Підготовка до випробування
Водопоглинання визначають випробуванням зразків. Розміри і кількість приймають за ГОСТ 12730.0 - 78.
Поверхня зразків очищають від пилу, бруду та слідів мастила з допомогою дротяної щітки або абразивного каменю.
Випробування зразків проводять у стані природної вологості або висушені до постійної маси.
Сушіння зразків проводять за ГОСТ 12730.2 - 78.
4. Проведення випробування
Зразки розміщують у ємність, наповнену водою з таким розрахунком, щоб рівень води в ємності був вище верхнього рівня покладених зразків приблизно на 50 мм.
Зразки укладають на прокладки так, щоб висота зразка була мінімальною (призми та циліндри укладають на бік).
Температура води в ємності повинна бути (20 2) 0 С.
Зразки зважують через кожні 24 год водопоглинання на звичайних або гідростатичних вагах з похибкою не більше 0,1%.
При зважуванні на звичайних вагах зразки, вийняті з води, попередньо витирають вологою тканиною. Масу води, витекла з пор зразка на чашку ваг, слід включати в масу насиченого зразка.
Випробування проводять до тих пір, поки результати двох послідовних зважувань будуть відрізнятися не більше ніж на 0,1%.
Зразки, які випробовують у стані природної вологості, після закінчення процесу водонасичення висушують до постійної маси за ГОСТ 12730.2 - 78.
5. Обробка результатів
5.1. Водопоглинання бетону окремого зразка за масою WM у відсотках визначають з похибкою до 0,1% за формулою
,
де mC - маса висушеного зразка, м;
mB - маса водонасиченого зразка, м.
5.2. Водопоглинання бетону окремого зразка за обсягом W0 у відсотках визначають з похибкою до 0,1% за формулою
,
де - Щільність сухого бетону, кг/м3;
* - Щільність води, яка приймається рівною 1 г/см3.
5.3. Водопоглинання бетону серій зразків визначають як середнє арифметичне значення результатів випробувань окремих зразків у серії.
5.4. У журналі, в який заносять результати випробувань, повинні бути передбачені такі графи:
маркування зразків;
вік бетону і дата випробувань;
водопоглинання бетону зразків;
водопоглинання бетону серії зразків.
Ø ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПОРИСТОСТІ БЕТОНІВ по кінетиці ЇХ ВОДОПОГЛИНАННЯ (дискретних СПОСІБ)
1. Кінетика водопоглинання бетону характеризується збільшенням його маси в часі.
2. Криві водопоглинання виражаються рівнянням
,
де Wt - водопоглинання зразка за час t, у відсотках за масою;
Wм - водопоглинання зразка, визначене за ГОСТ 12730.3 - 78, у відсотках за масою;
е - основа натурального логарифма, рівне 2,718;
t - час водопоглинання, год;
* - Показник середнього розміру відкритих капілярних пір, рівний межі відносин прискорення процесу водопоглинання до його швидкості, що визначається за номограммам, наведеним на кресленнях.
- Показник однорідності розмірів відкритих капілярних пір, визначається за номограммам, наведеним на кресленнях.
3. При дискретному способі зважування проводять через 0,25 і 1,0 ч після занурення висушеного зразка у воду, а потім через кожні 24 год до постійної маси. Постійною масою вважають масу зразка, при якій результати двох послідовних зважуванні відрізняються не більше ніж на 0,1%. В кінці випробувань проводять гідростатичний зважування зразка. За результатами випробувань розраховують відносне водопоглинання за масою в моменти часу t1 = 0,25 і t2 = 1 ч. За цим величинам за допомогою номограм визначають допоміжний параметр і параметр , За якими розраховують або отримують по номограммам параметр .
4. Параметри пористості і серії зразків бетону визначають як середнє арифметичне значення результатів випробувань усіх зразків серії.
5. Базовими зразками при визначенні параметрів пористості по кінетиці водопоглинання є куб з ребром 7 см або циліндр діаметром і висотою 7 см.

III РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ
1. Визначення водопоглинання і показників пористості бетонів
Число
Балки (5x5x20 см), м
Кубики (7x7x7 см), м
51
52
53
61
62
63
51
52
53
61
62
63
16.12.02
У сухому стані
У сухому стані
1184
1210
1205
1239
1211
1217
888
874,1
831,8
812,1
916,7
897,4
16.12.02
З парафіном
Через 15 хв
1188,2
1211,7
1210
1240,2
1215,2
1220
897,1
884,6
841,5
821,4
927,1
906,5
16.12.02
Через 1 годину
901,5
889,1
846,3
826,7
932,5
911,6
17.12.02
1191,4
1219,1
1214,1
1242,7
1219,1
1221,6
913,5
900
857,6
840,5
942,4
925,1
18.12.02
1192,7
1220,6
1215,6
1244,1
1220
1222,9
914,2
900
857,9
841,1
943,6
926,2
19.12.02
1190
1219,5
1214,5
1242,5
1219,3
1222,1
914,8
901
859,2
842,8
944,1
928,1
20.12.02
1192,1
1220
1214,7
1243,3
1219,6
1222,5
915,7
901,5
860,3
843,8
945,9
928,9
20.12.02
Маса з дротом
915,9
902,1
860,4
844,4
946,6
929,6
20.12.02
Маса у воді
540
533
467
467
600
650
2. Визначення міцності зразків
Вид бетону
Міцність зразків RБ, у віці
12 год
24 год
3 доби
7 діб
28 діб
1. Контрольний зразок
Без добавок, В / Ц = 0,55
9
25
150
250
---
2. ВНВ + 0,5% галун
В / Ц = 0,41
5
16
330
400
---
3. ВНВ + 15% SiO2 +0,5% галун
В / Ц = 0,41
10
40
340
500
---
ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ:
1. Визначення водопоглинання

Час, дні
Водопоглинання балок,%
Час
Водопоглинання кубиків,%
51
52
53
61
62
63
51
52
53
61
62
63
1
0,27027
0,61157
0,34025
0,20178
0,32205
0,13147
15 хв
1,02477
1,20124
1,16615
1,14518
1,1345
1,01404
2
0,380068
0,73554
0,46473
0,31477
0,39637
0,23829
1:00
1,52027
1,71605
1,74321
1,79781
1,72357
1,58235
3
0,152027
0,64463
0,37344
0,18563
0,33856
0,17256
1 день
2,87162
2,96305
3,10171
3,49711
2,80353
3,08669
4
0,329392
0,68595
0,39004
0,2502
0,36334
0,20542
2 дні
2,95045
2,96305
3,13777
3,57099
2,93444
3,20927
3 дні
3,01802
3,07745
3,29406
3,78032
2,98898
3,42099
4 дні
3,11937
3,13465
3,4263
3,90346
3,18534
3,51014Середні значення водопоглинання (%) кубиків і балок залежно від виду добавок
Час
Балки (5x5x20см)
Час
Кубики (7x7x7 см)
ВНВ,
0,5% галуну,
В / Ц = 0,41
ВНВ,
15% SiO2,
0,5% галуну,
В / Ц = 0,41
ВНВ,
0,5% галуну,
В / Ц = 0,41
ВНВ,
15% SiO2,
0,5% галуну,
В / Ц = 0,41
1 день
0,407363
0,218431
15 хв
1,13072
1,09791
2 дні
0,526778
0,316476
1:00
1,65984
1,70124
3 дні
0,390033
0,232251
1 день
2,97879
3,12911
4 дні
0,468461
0,272987
2 дні
3,01709
3,23823
3 дні
3,12984
3,39677
4 дні
3,22678
3,53298
\ S

2. Визначення показників пористості бетону
Обсяг попередньо насичених водою зразків (кубики) V0, см3:
51
52
53
61
62
63
375,7
368,5
393,3
376,8
345,9
278,9
Відносне водопоглинання за масою,%
t, год
51
52
53
61
62
63
0,25
1,02477
1,20124
1,16615
1,14518
1,1345
1,01404
1
1,52027
1,71605
1,74321
1,79781
1,72357
1,58235
\ S
Відносне водопоглинання за масою,%
t, год
ВНВ, 0,5% галун, В / Ц = 0,41
ВНВ, 15% SiO2, 0,5% галун,
В / Ц = 0,41
0,25
1,02477
1,20124
1,16615
1,14518
1,1345
1,01404
1
1,52027
1,71605
1,74321
1,79781
1,72357
1,58235

Кубики з добавками ВНВ, 0,5% галун, В / Ц = 0,41
WM = 2,979%

W0 = = 6,822%
%
%

%
%
* 0,4


Кубики з добавками ВНВ, 0,5% галун, 15% кремнезем SiO2, В / Ц = 0,41
WM = 3,12911%

W0 = = 6,822%
%
%

%
%
* 0,5\ S

Розподіл пір зразків за розмірами
\ S
Аналізуючи отриманий графік можна прийти до висновку, що два види зразків з добавками мають менший обсяг часу в порівнянні з зразком без добавок.
Добавки призвели до зникнення макропор в обох зразках з добавками, що робить позитивний вплив на такі характеристики, як проникність, морозостійкість і морозосолестойкость.
Добавка з 15% кремнезему призводить до зміщення пористості зразків в область мікропор, зменшення обсягу перехідних пір і макрокапілляров.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Будівництво та архітектура | Наукова робота
140.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Бетон і залізобетон технології виробництва і економії
© Усі права захищені
написати до нас