Безпечне застосування в тваринництві мінеральних солей преміксів і білково-вітамінно-мінеральних

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Вятская державна сільськогосподарська академія

Біологічний факультет

Кафедра «Годівлі тварин і технології кормів»

РЕФЕРАТ на тему:

«Безпечне застосування в тваринництві мінеральних солей, преміксів і білково-вітамінно-мінеральних добавок»

Кіров 2009

Зміст

Введення

 1. Рекомендації щодо виробництва та використання кормів та кормових добавок

 2. Токсичність кормів і кормових добавок

 3. Премікси

3.1 Вплив білково-вітамінного преміксу на якість коров'ячого молока

4. Мінеральні корми

4.1 Ефективна природна мінеральна підгодівля - волгоградський бішофіт

5. Балансуючі корми

5.1 Ефективне застосування БВМД в раціонах поросят-сосунов і от'емишей

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Стан здоров'я тварини, продуктивність та репродуктивні якості в значній мірі визначаються його харчовим статусом, тобто ступенем забезпеченості організму енергією і цілим рядом харчових речовин, в першу чергу есенціальних, або незамінних. Здоров'я тварини може бути збережено тільки за умови задоволення його фізіологічних потреб у всіх поживних і біологічно активних речовинах. Будь-яке відхилення від так званої формули збалансованого харчування призводить до порушення функцій організму, особливо якщо ці відхилення досить виражені і тривалі в часі.

Вітчизняна наука про годування тварин займає гідне місце у світовій науці. На сучасному етапі вона вивчає склад і поживність кормів і нових кормових добавок; конкретизує потреби тварин з урахуванням їх генетичного потенціалу; удосконалює раціони і технологію приготування кормів; розробляє та впроваджує у виробництво високоефективні кормові добавки.

Основні корми, використовувані в раціонах тварин, - корми рослинного походження і продукти переробки харчової промисловості. Значну роль відіграють також корми тваринного походження, відходи рибної та шкіряної промисловості, побічні продукти птахівництва та інші. Комбікормова промисловість випускає повнораціонні комбікорми, комбікорми-концентрати, премікси і білково-вітамінно-мінеральні добавки для тварин. Наукові розробки в області годівлі дозволили сьогодні широко обробляти і використовувати в годівлі сільськогосподарських тварин високоврожайні культури злакових і бобових рослин, перспективні гібриди, такі як перков, тритикале та ін

У ХХ ст., Що характеризується революційним розвитком науки і техніки, були внесені докорінні зміни в структуру харчування тварин. З сучасної точки зору «їжа» - визначення набагато більш значущим, ніж це прийнято представляти: це комплекс багатьох сотень тисяч речовин, кожне з яких володіє певною мірою біологічної активності.

Доречно буде навести вираз Гіппократа про те, що їжа повинна бути ліками, а ліки повинні бути їжею.

Ті чи інші види харчової недостатності супроводжуються нездатністю відповідних захисних систем організму адекватно відповідати на несприятливі впливи навколишнього середовища, що різко підвищує ризик розвитку багатьох хвороб. Цю проблему можна швидко вирішити, якщо піти економічно обгрунтованим і прийнятним шляхом-створити хорошу кормову базу, широко застосовуючи у повсякденній практиці годування здорових і хворих тварин біологічно активні кормові добавки - нутрицевтики. Основне завдання при цьому - вміло використовувати у складі раціонів тварин весь асортимент кормів і біологічно активних кормових добавок. [3]

 1. Рекомендації щодо виробництва та використання кормів та кормових добавок

Під кормами слід розуміти всі продукти рослинного, тваринного, мінерального і штучного походження, які при згодовуванні забезпечують прояв нормальних фізіологічних функцій тварин, під кормовими добавками - будь-які дополнители до раціону, що регулюють кількість і співвідношення в ньому поживних речовин, а також забезпечують найвищу продуктивність тварин.

Умовою ефективного виробництва повноцінних кормів і кормових добавок та їх використання є дотримання наступних рекомендацій.

1. Будь-яке підприємство, що виробляє корми або кормові добавки, повинно мати книгу обліку, що випускається, а також книги реєстрації лабораторних аналізів якості продукту.

2. Усі корми та кормові добавки підприємства повинні випускати серіями та партіями.

3. Корми і кормові добавки слід пакувати в чисті, не колишні у вживанні крафт-мішки, поліетиленові мішки, тканинні мішки, щільні ящики та бочки.

4. Кожна упаковка продукту повинна бути маркована, тобто мати клеймо, знак фірми чи підприємства, ярлик, географічні зображення та інші підпису.

5. Усі корми або кормові добавки, що містять сечовину та інші джерела небілкового азоту, на етикетках повинні мати попереджувальний знак, дані про вміст сирого протеїну і в тому числі зміст сирого протеїну за рахунок небілкового азоту, а також щодо термінів адаптації тварин до цього корму, системі згодовування корму. Крім того, повинно бути вказано, з якими джерелами вуглеводних кормів рекомендується згодовувати даний корм, і наведено умови напування тварин.

6. Перед відправкою або видачею продукт зберігають на заводському складі до отримання лабораторних аналізів, що характеризують якість продукту.

7. Кожне підприємство-виробник повинно розробити інструкцію зі зберігання продукту, що випускається.

8. На кожну продану партію продукту споживачеві видають посвідчення про якість, в якому вказують: найменування підприємства-виробника, його адресу та підпорядкованість; найменування продукту; серію і дату вироблення; кількість місць і масу партії; показники якості продукту.

9. Транспортування кормів і кормових добавок проводитися будь-яким видом закритого транспорту, що виключає псування продукту при зміні атмосферних явищ. Будь-який транспорт перед перевезенням кормів і кормових добавок повинен бути очищений від сторонніх предметів, вимитий і продезінфікований.

10. Підприємство-виробник або об'єднання на кожен вид корму або кормової добавки розробляє наставляння щодо їх використання в тваринництві, в якому вказуються: назва продукту, його хімічний склад; біологічні та фізичні властивості, призначення і показання до застосування, способи застосування.

11. Усі корми або кормові добавки, що містять антибіотики, кокцідіостатиків, лікарські речовини та стимулятори росту, повинні використовуватися в господарстві з відома ветерінавной служби.

12. Власники тварин зобов'язані виконувати вказівки підприємств-виготовлювачів зі зберігання і методам згодовування кормів та кормових добавок, виготовлених цими підприємствами.

13. При використанні кормів та кормових добавок промислового виробництва власники тварин зобов'язані дотримуватися науково розроблені норми годівлі тварин і на їх основі створити економічні раціони годівлі. [4]

2. Токсичність кормів і кормових добавок

Токсичність кормів і кормових добавок визначається їх здатністю мати шкідливий вплив на тваринний організм.

На жаль, кормові отруєння поки що заподіюють значний економічний збиток народному господарству (загибель тварин, втрата ними продуктивності). Ці збитки посилюється отруєннями людей, що вживають в їжу молоко, м'ясо і яйця від цих тварин. Збиток буває тим значніше, ніж менш знайомі з цими питаннями тваринники, змішуючі токсикози з іншими незаразними або заразними хворобами тварин. У результаті таких помилок проводяться неправильні заходи, які часто не ліквідують захворювання, а, навпаки, сприяють його поширенню.

Кормові отруєння викликають окремі отруйні рослини, отруйні насіння, кормові засоби з явно відомими токсичними властивостями при їх неправильному застосуванні, а також корма, забруднені окремими агрохімікатами. Крім того, отруєння можуть виникнути при використанні корму, ураженого грибками та іншими макро-і мікроорганізмами.

Частіше за інших зустрічаються отруєння нешкідливими, на перший погляд, кормовими добавками через неправильне використання. Це отруєння кухонною сіллю, солями міді, молібдену, селену і фтору, солями важких металів, якими часто бувають забруднені кормові добавки мінерального походження і багато корму промислового походження. Міністерство охорони здоров'я в 1981, а потім в 1986 р. затвердило гранично допустимі концентрації важких металів і миш'яку в продовольчій сировині та харчових продуктах, у тому числі і в продуктах тваринного походження (табл.1).

Таблиця 1 - Гранично допустимі концентрації важких металів і миш'яку в продовольчій сировині та харчових продуктах, мг / кг

Харчовий продукт

Елемент


ртуть

кадмій

свинець

миш'як

мідь

цинк

Зернові 0,03 0,1 0,5 0,2 10,0 50,0

Зернобобові 0,02 0,1 0,5 0,3 10,0 50,0

Борошно 0,03 0,1 0,5 0,2 10,0 50,0

Висівки пшеничні 0,03 0,1 1,0 0,2 20,0 130,0

Сіль поварена 0,01 0,1 2,0 1,0 3,0 10,0

Крохмаль 0,02 0,1 0,5 0,1 10,0 30,0

Цукор-пісок 0,01 0,05 1,0 0,5 1,0 3,0

Желатин 0,05 0,03 2,0 1,0 15,0 100,0

Насіння соняшнику - - - - - -

Молоко, кисломолочні 0,005 0,03 0,1 0,05 1,0 5,0

вироби

Молоко сухе 0,005 0,03 0,1 0,05 1,0 5,0

Сир 0,02 0,2 0,3 0,2 4,0 50,0

Казеїн - 0,2 0,3 0,2 4,0 50,0

Масло рослинне 0,03 0,05 0,1 0,1 0,5 5,0

Маргарини та кулінарні 0,05 0,05 0,1 0,1 10,0 5,0

жири

Овочі свіжі 0,02 0,03 0,5 0,2 5,0 10,0

Овочі сушені 0,02 0,03 0,5 0,2 5,0 10,0

М'ясо і птиця свіжі 0,03 0,05 0,5 0,1 5,0 70,0

Внутрішні органи 0,1 0,3 0,6 1,0 20,0 100,0

Нирки 0,2 1,0 1,0 1,0 20,0 100,0

Яйця 0,02 0,01 0,3 0,1 3,0 50,0

Жири тваринні 0,03 0,03 0,1 0,1 0,5 5,0

Риба свіжа, морожена:

хижа 0,6 0,2 1,0 1,0 10,0 40,0

не хижі 0,3 0,2 1,0 1,0 10,0 40,0

Риба свіжа, морожена 0,4 0,2 1,0 5,0 10,0 40,0

морська

Риба тунцової 0,7 0,2 2,0 5,0 10,0 40,0

Молюски та ракоподібні 0,2 2,0 10,0 2,0 30,0 200,0

Таблиця 2 - Гранично допустимі концентрації деяких хімічних елементів в основних раціонах, кормах та кормових добавках у ряді зарубіжних країн для сільськогосподарських тварин, мг / кг

Найменування раціонів та кормів

Елемент


Ртуть

кадмій

свинець

миш'як

фтор

хром

нікель

алюміній

селен

Раціони і комбікорми для кр.рог.скота, овець і кіз

Раціони і комбікорми для коней

Раціони і комбікорми для свиней

Раціони і комбікорми для птиці

Корми тваринного походження

Корми з риби та їх відходів

Макуха та шроти олійних культур

Зернові корми і дерті

Трава різна

Сіно різне

Солома

Корнеклубнеплоди

Корми мікробіологи-

тичного синтезу

Мінеральні підживлення.

Вітаміни фармокопейние

Вітаміни та інші препарати мікробіологічного синтезу

Трав'яне борошно

Відходи млинового виробництва

Відходи спиртового виробництва

Меляса, жом і клейковини

0,05 0,5 5,0 5,0 30,0 0,5 0,5 50,0 1,0


0,05 0,3 5,0 5,0 30,0 0,3 0,3 50,0 1,0


0,05 0,6 5,0 10,0 45,0 1,0 2,0 60,0 0,5


0,05 0,5 5,0 10,0 35,0 1,0 2,0 60,0 0,5


0,1 0,2 3,0 2,0 500,0 0,8 2,0 40,0 4,0


2,0 0,5 5,0 10,0 500,0 1,5 2,5 150,0 5,0


0,03 0,06 5,0 0,4 10,0 2,0 15,0 35,0 1,5


0,03 0,01 0,5 0,2 3,0 0,2 0,5 20,0 0,5

0,01 0,03 1,0 0,2 1,5 0,2 0,5 25,0 0,5

0,02 0,05 7,0 0,5 30,0 0,8 2,0 25,0 0,5

0,02 0,05 0,5 0,5 15,0 0,8 0,5 25,0 0,5

0,02 0,03 0,5 0,2 2,5 0,2 0,5 30,0 0,5

0,1 0,5 5,0 2,0 45,0 1,0 2,0 25,0 1,0


0,1 2,0 30,0 15,0 2000,0 3,0 15,0 25,0 -

- - 5,0 1,0 - - - - -


0,1 0,5 5,0 2,0 45,0 1,0 2,0 - -


0,01 0,03 10,0 4,0 30,0 0,8 2,0 25,0 0,5

0,03 0,02 0,5 0,3 2,5 0,3 0,5 20,0 0,5


0,1 0,5 5,0 0,3 30,0 1,5 2,0 30,0 0,1

0,03 0,05 8,0 4,0 2,5 0,2 0,5 30,0 0,5

Для того щоб забезпечити такі рівні важких металів у продовольчій сировині і продуктах харчування тваринного походження, необхідно їх обмежити в кормах і раціонах для тварин. У нашій країні такі норми поки знаходяться у стадії розробки, проте в ряді інших країн вони розроблені і в узагальненому вигляді їх можна представити в таблиці 2. У вітчизняній практиці цими нормами користуватися не можна, однак для зіставлення їх потрібно знати, пам'ятаючи, що будь-яке збільшення в раціонах хімічних елементів призводить до їх відкладенню в м'ясі, вовни та яйцях, а також у молоці.

Дуже важливою причиною отруєнь тварин є добре відомі для фахівців тваринництва корми, що містять токсичні речовини. Такі корми викликають отруєння в силу їх неправильного і невміле використання. До них відноситься сечовина та інші небілкові азотисті речовини, макухи і шроти бавовнику, рицини, льону та багатьох інших. Наприклад, добре відомо, що бавовниковий макуха завжди містить госипол і, тим не менш його згодовують свиням або птиці без будь-яких обмежень. Або інший приклад. Всім відомо, що карбамід при згодовуванні у великих дозах, та ще без попереднього привчання тварин до цієї добавці, завжди викликає отруєння тварин. Тим не менш карбамід, аміак та інші небілкові азотисті речовини намагаються вводити в силос, солому, сінаж, мелясу, дріжджі, молочну сироватку, комбікорми, БВД, рідкі кормові добавки, кормові суміші і навіть у рибну муку. Така перевантаження небілковими азотистими речовинами різних кормових засобів, на етикетках у яких взагалі немає ніяких вказівок про присутність у них таких речовин, і призводить до частих отруєнь. [4]

3. Премікси

Для балансування раціонів тварин в даний час використовують амінокислоти, вітаміни, макро-і мікроелементи, пігменти, ферменти, консерванти, антиоксиданти, емульгатори, транквілізатори, протибактерійні речовини і антигельмінтиків, кокцідіостатиків і багато інших компонентів. Такі препарати вводять в корми у вигляді попередніх сумішей, які отримали назви преміксів. Під преміксами розуміють однорідні суміші біологічно активних речовин з наповнювачем. В якості наповнювача зазвичай використовують кормові засоби, такі, як пшеничні висівки, шроти, кукурудзяна, кістяна і навіть трав'яне борошно, кормові дріжджі багато інших. [4]

Одна з умов отримання дешевої високоякісної продукції - застосування в годівлі тварин раціонів, збалансованих за великим ряду поживних, мінеральних і біологічно активних речовин. Особливе місце при цьому відводять преміксами, мінеральним і вітамінним сумішей.

У практиці годівлі тварин з кожним роком значно розширюється обсяг різних кормових добавок і преміксів особливо, мінеральних і вітамінних сумішей. Вітаміни та мінерали виконують найрізноманітніші функції, беручи участь у біосинтезі і забезпеченні життєдіяльності організму. Високопродуктивні тварини частіше відчувають дефіцит кальцію, фосфору, магнію, натрію, сірки, заліза, міді, цинку, марганцю, кобальту, йоду, селену, а також вітамінів А, D, Е, К і гр. В.

Разом з тим відчутної шкоди приносить організму надмірне надходження деяких мінеральних елементів, таких, як ртуть, свинець, кадмій, фтор, миш'як, хром і ін Недолік або надлишок мінеральних елементів і вітамінів в кормах завдає значної шкоди тваринництву, знижує відповідні імунні реакції, плодючість і продуктивність, ефективне використання поживних речовин, викликає захворювання і падіж, погіршує якість продукції.

Премікси призначені для виробництва білково-вітамінно-мінеральних добавок (БВМД), гарантованого збагачення комбікормів, кормосумішей. Готують премікси за спеціальними рецептами для тварин усіх видів і позначають літерними літерами у відповідності з кодом рецепта. Рецепт преміксу являє собою набір біологічно активних речовин (БАР) та наповнювача, виражений в масовій частці окремих компонентів у складі готової суміші.

Премікси сприяють попередженню захворювань, пов'язаних з нестачею вітамінів і мікроелементів. Вони підвищують перетравність поживних речовин корму, покращують харчову і технологічну цінність молока, м'яса, яєць, якість шкурок хутрових звірів, підвищують міцність кісток і шкаралупи яєць.

Застосування в годівлі тварин преміксів підвищує м'ясну, молочну, яєчну, вовнових продуктивність в середньому на 10-25%. При цьому скорочується витрата кормів на одиницю продукції на 8-15%, захворюваність і падіж тварин на 20-40%. Підвищення інтенсивності росту на 15% дає додатково 30-40кг м'яса при відгодівлі бичків і 10-15кг при відгодівлі свиней. За рахунок добавок преміксу можна додатково отримати 200-400кг молока від корови за лактацію і 20-30 яєць на рік від однієї курки.

Премікси різняться за концентрацією біологічно активних речовин і відсотку введення преміксів в комбікорми. Найбільш поширений так званий 1%-й премікс, у якому масова частка БАР у 1т готового продукту становить від 100 до 200кг для тварин різних видів, а масова частка наповнювача відповідно 900-800кг. Часто використовують премікси підвищеної концентрації (0,2-0,5%-е). Вони являють собою суміш БАР з невеликою кількістю наповнювача. При введенні малих доз висококонцентрованого преміксу в комбікорм слід переконатися в здатності змішувача забезпечити рівномірний його розподіл в готовому продукті.

Призначення преміксу вказується виробником у посвідченні якості та безпеки на етикетці. Премікс можна вводити в комбікорм тільки для тієї групи тварин, для якої він призначений.

По повноті вмісту БАР премікси можуть бути вітамінні, містять повний набір тільки вітамінів, або мінеральні, що містять лише солі мікроелементів. Для повного задоволення потреби тварин у БАР в комбікорм повинні вводитися обидва види преміксу.

У Російській Федерації виробляють в основному 1%-е вітамінно-мінеральні премікси зі стабілізованими (захищеними) формами вітамінів і ферментів. Премікси підвищеної концентрації (0,2-0,5%-е) слід виробляти як вітамінні концентрати без введення в них солей мікроелементів. Контакт вітамінів між собою не призводить до негативних наслідків (крім контакту холіну-хлориду з вітамінами А, В1, В6, К3 і С, у яких він може викликати зниження активності).

Мінеральні премікси можна готувати будь-якої концентрації, однак йодид калію несумісний із солями міді. При контакті цих речовин утворюється йодид міді, який не засвоюється в організмі. Несумісні добавки повинні бути в стабілізованої формі. [3]

3.1 Вплив білково-вітамінного преміксу на якість коров'ячого молока

У зв'язку з непростою ситуацією, що склалася на ринку молока, вимоги до його якості підвищуються. Однак ще велика кількість виробленого молока відносять до другого сорту і несортової продукції. У числі багатьох показників, що впливають на якість молока (жир, білок, кислотність та ін), особливе значення в даний час надають термостійкості - здатності продукту не згортатися при високотемпературних обробках. Молоко з низькою термостійкістю непридатне для виробництва всіх видів молочних продуктів, так як воно попередньо піддається тепловій обробці - пастеризації і стерилізації. Закупівельні на молоко з термоустойчивостью нижче 2 класу можуть бути знижені на 20%. Це завдає великої економічної шкоди як господарствам-постачальникам, так і переробним підприємствам. Тому велике практичне значення в масштабах всієї країни набуває пошук чинників, за допомогою яких можна було б підвищити термостійкість молока.

В даний час ряд науково-дослідних інститутів (ВИЖ) займаються проблемою підвищення термостійкості молока корів шляхом коригування раціонів. Досвід деяких господарств також показує, що збільшення в раціонах вітаміну А шляхом введення коренеплодів, що містять каротин і забезпечують оптимальне цукрово-протеїнове відношення, а також добавки мінеральних преміксів підвищують термостійкість молока. Проте отриманих даних вкрай недостатньо, щоб рекомендувати цей досвід для широкого впровадження у виробництво. Особливо гостро ця проблема стоїть перед великими господарствами з великими обсягами поставок молока на переробні підприємства. До таких господарствам відноситься і ЗАТ «Комунарка» Ленінського району Московської області.

У зв'язку з цим на базі «Комунарка» співробітники кафедри технології переробки продуктів тваринництва ТСХА в 2003 році провели науково-виробничий досвід з вивчення впливу добавок білково-вітамінно-мінерального преміксу в раціони високопродуктивних корів на тлі підвищеного А-вітамінного рівня живлення на молочну продуктивність, фізико-хімічні та технологічні властивості молока, в тому числі його термостійкість. Для досліду сформували дві групи корів чорно-рябої породи методом пар-аналогів (за віком 2-3 лактація, молочної продуктивності - 6-7тис.кг, місяцю лактації - 3-4 міс.). Тварини контрольної групи отримували господарський раціон, а дослідної - раціон, збагачений БВД фірми «Провімі», (склад преміксу був розрахований стосовно досвідченим тваринам з урахуванням їх породи, віку, живої маси, продуктивності та фізіологічного стану). Рівень вітаміну А в дослідній групі був вище діючих норм на 20%.

На підставі даних досвіду поїдання кормів визначили їх фактичне споживання, а також встановили кількість спожитих поживних речовин за період досвіду. Поживність спожитих кормів коровами дослідної групи в кормових одиницях виявилася на 1,6%, по обмінної енергії - на 5,8%, перетравного протеїну - на 1,6%, по сухій речовині - на 1,65% більше, ніж у контролі.

Молочну продуктивність корів враховували за результатами контрольних доек. Середньодобовий удій корів дослідної групи був на 0,9 кг вище, ніж контрольної (табл. 3).

Таблиця 3 - Склад і якість молока корів

Показник

Група


контрольна

досвідчена

Середньодобовий удій, кг

Вміст у молоці

сухої речовини,%

в тому числі жиру,%

загального білка,%

в тому числі казеїну,%

сироватковий білок,%

лактози,%

кальцію, мг

фосфору, мг

Щільність молока, ˚ А

Кислотність молока, ˚ Т

24,0


11,8

3,90

3,19

2,49

0,66

4,25

1250

900

28,38

17,0

25,1


12,5

3,98

3,17

2,54

0,68

4,46

1250

960

29,20

17,3

Різниці у вмісті жиру та білка в молоці між групами фактично не встановлено, але відзначена чітка тенденція збільшення казеїну в молоці дослідної групи, від змісту і властивостей якого в значній мірі залежать технологічні властивості молока. Сироваткових білків також було більше в молоці корів дослідної групи.

Вміст кальцію і фосфору в крові тварин обох груп знаходилися в межах допустимих норм. Введення в раціон корів дослідної групи вітаміну А в дозі, збільшеної на 20% по відношенню до контрольної, підвищило його концентрацію в сироватці крові до фізіологічної норми.

За органолептичними і санітарно-гігієнічним показникам молоко корів обох груп відповідало вимогам вищого гатунку.

Показник термостійкості молока на початок досвіду не перевищував 75% концентрації спирту. До кінця першого місяця досвіду термостійкість залишалася на тому ж рівні в обох групах. У наступні місяці зазначено коливання в контрольній групі - від 75% до 60%, в дослідній групі цей показник більш стабільно утримувався на рівні 80%-ної концентрації спирту.

У літній період в обох групах термостійкість молока була дещо вищою порівняно з зимовим періодом, закономірність змін між групами залишилася та ж, що і в зимовий період. Зазначені сезонні відмінності в термостійкості молока, очевидно, пов'язані зі змінами в годівлі тварин. Відомо, що молоко корів, які випасаються на хороших пасовищах, відрізняється високою термостійкістю, а на мізерних - гіршою.

Таким чином, основною причиною низької термостійкості молока є порушення сольового і білкового складу молока, а також підвищена його кислотність. У зв'язку з цим можна припустити, що введення в раціон БВД на тлі підвищення рівня вітаміну А сприяло збільшенню розчинних фракцій казеїну. Щоправда, механізму зміни термостійкості молока поки недостатньо зрозумілий і вимагає подальшого вивчення.

Таким чином, використання білково-вітамінно-мінерального преміксу на тлі підвищеного рівня вітаміну А в раціонах високопродуктивних корів сприяло не тільки підвищенню продуктивності тварин, але і поліпшило технологічні властивості молока, в тому числі підвищило його термостійкість. [2]

4. Мінеральні корми

За хімічним складом багато корму та їх суміші не завжди можуть задовольняти потреби тварин в окремих мінеральних речовинах. Рослинні корми, отримані на незасолених грунтах, бідні хлористим натрієм, і тому всі сільськогосподарські тварини повинні регулярно отримувати підгодівлі у вигляді кухонної солі.

Кухонну сіль згодовують свиням і птиці в подрібненому кристалічному вигляді, суворо нормируя при додаванні до комбінованих кормів. Жуйним тваринам і коням, окрім дачі повної норми солі з комбікормами, забезпечують вільний доступ до лізунцам. Велика рогата худоба, вівці і коні охочіше поїдають солому, полову і інші грубі корми, присмачені розчином кухонної солі. Потреба в солі у жуйних зростає при згодовуванні силосованих кормів; при дачі силосу слинні залози виробляють значно більше бікарбонату натрію для нейтралізації кислот, ніж при годівлі травою чи сіном.

Коровам з добовими удоями понад 18кг повна норма солі (5г на 1 корм.ед. раціону) повинна бути введена в суміш концентрованих кормів, так як високопродуктивні тварини повністю задовольнити потребу в солі з лізунцов, по суті, не можуть.

Телятам забезпечують доступ до солі з першого ж дня їх життя. Чисті лізунци і подрібнений крейда, поставлені в дерев'яних годівницях в клітинах, охоче поїдаються телятами на 2-3-й день життя, і вони не чіпають брудну підстилку. При такій організації підживлення у телят не спостерігається розладів травлення і поліпшується апетит. Хімічна промисловість випускає лізунци-брикети з добавкою мікроелементів; вони призначені для використання в тваринництві тих районів, в яких грунту та корми бідні цими речовинами. Там, де в кормах та питній воді бракує йоду, кормова сіль підлягає йодування - до 1кг солі додають близько 2мг йодистого калію.

При правильній організації годівлі сільськогосподарських тварин вони повинні отримувати таку кількість кухонної солі, кг на одну голову в рік: дійні корови - 26, молодняк великої рогатої худоби-11, вівці та кози - 3,7, свині - 11, дорослі коні - 18кг.

У ряді районів країни, де грунти, корми та вода містять недостатню кількість окремих мікроелементів, їх доводиться додавати до кормів, питній воді чи лізунцам у вигляді солей із суворим урахуванням видовий потреби в цих речовинах у різних тварин.

Для профілактики і лікування аліментарної анемії у поросят-сосунов, рідше у телят і ягнят, застосовують мікродобавки сірчанокислої міді (мідний купорос - 25% міді і близько 12% сірки) і закисное сірчанокисле залізо (залізний купорос - 20% заліза і близько 11% сірки ). Для поросят готують розчин (0,5% мідного і 0,5% залізного купоросу), котрим трохи зволожують соски свиноматки перед кожним годуванням поросят. Тварин інших видів можна підгодовувати міддю і залізом шляхом введення відповідної кількості солей цих металів у питну воду або в комбіновані корми.

Забезпечити тварин кобальтом можна шляхом додавання до комбінованих кормів хлористого кобальту (24% кобальту) або вуглекислого кобальту (40-50% кобальту). Промисловість випускає дозовані кобальтові таблетки, добре розчинні у воді.

Джерелами йоду можуть служити йодистий калій, йодистий натрій і калій йодноватокислий. Солі йоду в розчинах не можна змішувати з мідним купоросом, їх застосовують для йодування кухонної солі.

Для забезпечення тварин марганцем використовують сірчанокислий марганець (23% марганцю) і його оксиди.

Сірчанокислий цинк (22% цинку і близько 11% сірки), хлористий цинк і окис цинку застосовують для заповнення дефіциту цього мікроелемента при приготуванні комбінованих кормів для всіх видів сільськогосподарських тварин.

Застосування макро-і мікроелементів в годівлі тварин дає найбільший ефект в тому випадку, коли їх вводять в промислових умовах у комбіновані корми, кормосуміші та білково-вітамінні добавки у вигляді комплексу різних солей. [1]

4.1 Ефективна природна мінеральна підгодівля - волгоградський бішофіт

У практиці тваринництва необхідно ширше використовувати мінеральні добавки для балансування раціонів за відсутньою макро-та мікроелементів, зокрема, бішофіт.

Природний бішофіт - мінерал, основу якого складає хлорид магнію з комплексом життєво необхідних макро-і мікроелементів.

Унікальне родовище природного бішофіту відкрито на Нижній Волзі у Волгоградській, Саратовської, Астраханській областях і в Калмикії.

Природний бішофіт Волгоградського родовища отримують екологічно чистим методом. Препарат випускають у вигляді прозорої або з жовтуватим відтінком маслянистої рідини, без запаху, що містить хлорид магнію 420-430г / л і 55-60г / л інших мінеральних речовин.

Вчені кафедри годівлі Волгоградської ГСХА, починаючи з 1979 року і по теперішній час, проведений великий обсяг досліджень з вивчення ефективності використання бішофіту в якості мінеральної підгодівлі сільськогосподарським тваринам.

Ефективність використання природного бішофіту в годівлі телят вивчена в навчально-дослідному господарстві «Гірська галявина» Волгоградської ГСХА. Телят віком 15-20 днів підбирали в групи за принципом аналогів. Раціони складені в залежності від їх віку та живої маси на основі деталізованих норм годівлі. У відповідно до сезону року в раціон вводили молоко і ЗНМ, комбікорм, люцернового сіно, люцернового гранули, кормовий буряк, зелену масу люцерни і кукурудзи, а також мінеральні підгодівлі.

У першому науково-господарському досліді тривалістю 195 днів була поставлена ​​мета вивчити ефективність використання природного бішовіта в порівняння з хімічно чистим хлоридом магнію. Телят розподілили на три групи, по 8 голів у кожній, 1 - контрольна група отримала господарський раціон з відсутньою до норми вмістом магнію, який для телят 2 дослідної групи компенсували за рахунок добавки хімічно чистого хлориду магнію, а в 3 дослідній групі - природного бішофіту.

У другому науково-господарському досліді тривалістю 180 днів вивчали ефективність використання природного бішофіту в порівнянні з добавкою хлориду магнію і деяких мікроелементів, що входять до складу бішофіту. Досвід проводили на 24 телятах, розділених на три групи (по 8 голів). 1 контрольна група отримувала господарський раціон. У раціони телят 2 і 3 дослідних груп ввели магнієві добавки: для 2 дослідної групи хімічно чистий хлорид магнію, для 3 дослідної групи - природний бішофіт у кількості, що забезпечує норму магнію. Крім того, в раціон телят 2 групи були додані мікроелементи (мідь, залізо, марганець і бром) у кількості, що міститься у добовій дозі природного бішофіту.

У першому науково-господарському досліді приріст живої маси за 120 днів основного періоду в середньому на одну голову в 3 групі склав 62,07 кг, що на 8,85 кг вище, ніж в 1 і на 6,67 кг, ніж у 2.

У другому науково-господарському досвіді введення в раціон телят 3 групи природного бішофіту забезпечило одержання середньодобового приросту живої маси на рівні 676,8 г, що на 72,30 г, або на 11,96% вище, ніж в 1 та на 57,2 г, або на 9,23%, ніж у 2.

Сприятливий вплив природного бішофіту на приріст живої маси телят 3 групи в обох дослідах обумовлено поліпшенням процесів травлення і засвоєння. Про це свідчать показники перетравності поживних речовин раціону, засвоєння азоту та використання поживних елементів.

Підживлення телят 3 групи (перший досвід) природним бішофітом підвищувала перетравність сирого протеїну на 8,14% в порівнянні з 1 групою і на 4,47% - з 2, а сирої клітковини відповідно на 4,86 і 5,14%.

Вивчення перетравності поживних речовин раціонів та засвоєння азоту у другому досліді показало, що підгодівля телят 3 групи природним бішофітом сприяло підвищенню перетравності сухої речовини на 6,67% в порівнянні з 1 групою і на 4,47% - з 2.

У тварин, які отримували природний бішофіт, виявлена ​​краща засвоюваність амінокислот в порівнянні з телятами 1 і 2 груп.

Гематологічні та клінічні показники тварин протягом обох науково-господарських дослідів знаходилися в межах фізіологічної норми.

У дослідах на коровах, які отримували в складі повнораціонний кормосуміші бішофіт у поєднанні з карбамідом, надої в порівнянні з контрольними збільшилися на 9,20%. При цьому позитивне дію на молочну продуктивність бішофіт починав чинити через 20-30 днів з початку підгодівлі.

При підгодівлі корів бішофітом у кількості 100 мл на добу на голову не було випадків захворювання тварин, пов'язаних з його згодовуванням. Клінічні та гематологічні показники у піддослідних тварин знаходилися в межах норми. Витрати кормів в кормових одиницях на 1кг молока при підживленні корів бішофітом в поєднанні з карбамідом в порівнянні з контролем були нижчими на 8,40%, а вартість кормів на 7,60%.

Таким чином, введення бішофіту до складу кормосуміші лактуючим коровам дозволяє краще використовувати живильні речовини раціону, а також азот карбомида, сприяючи тим самим збільшенню молочної продуктивності. [5]

5. Балансуючі кормові добавки

Балансуючі кормові добавки (БВД, БВМД, карбаміду концентрат і ін) представляють собою однорідні суміші подрібнених до необхідної крупності високобілкових кормів (макуха, дріжджі тощо) і мікродобавок (вітаміни, мінеральні солі, антибіотики та інші), що використовуються для приготування комбікормів і складання раціонів на основі зернофуражу і соковитих кормів.

У залежності від вмісту в добавках протеїну, біологічно активних речовин і потреби в цих речовинах тварин різних видів, статево-вікових і виробничих груп білково-вітамінні та інші добавки вводять в зернові суміші в кількості від 5 до 25% за масою. Частину зерна при виробленні комбікормів з БВК може бути замінена трав'яний борошном, мучки, зерновідходи, висівками. Всі компоненти комбікормів, включаючи БВК, повинні бути ретельно перемішані до однорідної маси.

БВД виробляють на державних комбікормових заводах. На ряді міжгосподарських підприємств може бути організовано виробництво БВК з місцевої сировини, що виробляється в цехах по сушці знежиреного молока та інших продуктів.

Для поповнення нестачі протеїну в раціонах жуйних готують кормові добавки з карбамідом і амонійні солями. Карбаміду концентрат забороняється використовувати в чистому вигляді. Максимальна норма введення його в кормову суміш для жуйних тварин повинна бути в межах 10-12%, що відповідає 1,7-2% чистого карбаміду. Додають його тільки в комбікорми для великої рогатої худоби старше 6-місячного віку і овець старше 4-місячного віку. Комбікорми, що містять карбаміду концентрат, не рекомендується згодовувати хворою твариною, високопродуктивним, сухостійним і новотельним коровам, а також бикам і баранів-виробникам.

Комбікорми, що містять карбамід, вводять в раціон поступово протягом 7-10 днів, причому в перший день згодовується 1 / 5 частина загальної кількості концентратів.

В даний час впроваджується у тваринництво біологічно активна кормова добавка «Марімікс 37 +» - це добре збалансована суміш борошна з креветки, борошна з кальмара, морських водоростей, зародків пшениці, пробіотика на основі бактерій роду Васillus і морського кальцію. Вона позитивно впливає на обмін речовин; у підсисних свиноматок поліпшуються апетит і молокоутворення, що дозволяє зберегти отримане потомство. [3]

5.1 Ефективність застосування БВМД в раціонах поросят-сосунов і от'емишей

Перспективним способом балансування раціонів для свиней різних статево-вікових груп є використання білково-вітамінно-мінеральних добавок у поєднанні із зерновими злаковими інгрідієнтами.

Метою роботи було вивчити ефективність застосування БВМД польсько-французької фірми «Полсандерс» в годівлі поросят.

Дослідження проведені на свинарському комплексі «Орковічі» Новогрудського району на поросятах від народження до 45 днів. Для досліду відібрали 120 підсисних свиноматок з поросятами. Піддослідна поголів'я розділили на дві групи - контрольну і дослідну (по 60 маток і по 619-622 сосунов у кожній). Поросят у групи розподіляли за принципом аналогів з урахуванням віку, живої маси при народженні та віку свиноматок, під якими їх вирощували. Молодняк в групи формували з першого дня життя поросят.

У процесі вирощування поросят привчали до підгодівлі, починаючи з 5-го дня життя. В якості підгодівлі для сосунов дослідної групи використовували комбікорм-престартери з 30% БВМД фірми «Полсандерс». Молодняку ​​контрольної групи згодовували серійний комбікорм вітчизняного виробництва СК-11. Забрали поросят обох груп від маток у віці 28 днів.

У послеот'емний період з 29 по 45 дні життя поросят дослідної групи перевели на комбікорм-престартери типу СК-16 зі зниженим до 25% за масою змістом БВМД. Поросятам контрольної групи в цей віковий період продовжували давати комбікорм СК-11.

На всьому протязі досвіду проводили щоденний облік спожитих комбікормів і залишків.

Хімічний склад і поживність комбікормів наведено в таблиці 4.

Введення БВМД до складу комбікорму-престартери СК-11 сприяло зниженню вмісту в ньому обмінної енергії на 0,92 МДж і протеїну на 2,47%. У той же час у комбікормі досвідченого рецепта підвищився рівень лізину на 0,1%, кальцію - на 0,22%, змінилося співвідношення лізину з метіоніном і кальцію з фосфором.

Таблиця 4 - Хімічний склад і поживність комбікормів

Показник

Комбікорм


СК-11

досвідчений

СК-16

досвідчений

СК-11

контрольний

Корм.ед.

Обмінна енергія (МДж)

Сирий протеїн (%)

Лізин (%)

Метіонін + цистин (%)

Триптофан (%)

Сирий жир (%)

Кальцій (%)

Фосфор (%)

Кухонна сіль (%)

1,16

13,46

19,73

1,45

0,71

0,28

4,09

1,12

0,7

0,7

1,16

13,22

18,24

1,27

0,76

0,26

3,72

0,87

0,65

0,65

1,31

14,4

22,2

1,35

0,76

0,28

4,49

0,9

0,7

0,7

Згодовування суперконцентратів фірми «Полсандерс» помітно не позначилося на поїдання комбікормів поросятами-сосунами. Добове споживання кормосумішей молодняком дослідної групи цього віку склало в середньому 2,5 г і було практично таким же, що і в контролі (табл. 5).

Таблиця 5 - Поедаемость комбікормів (г / гол на добу)

Вік поросят

(Днів)

Група


контрольна

досвідчена

1-28

29-45

1-45

2,63

260

102

2,49

210

120

Помітно змінилося ставлення поросят до комбікорму в послеот'емний період. Після того, як комбікорм став єдиним джерелом поживних речовин для поросят, його споживання молодняком підвищилося. Причому, кормова суміш з польськими суперконцентрати виявилася для поросят кращими, що й зумовило її більш високу поедаемость. І це, незважаючи на те, що після відлучення молодняку ​​дослідної групи почали згодовувати комбікорм іншого типу - СК-16, а їх контрольні однолітки продовжували отримувати престартери того ж складу, що і в підсисний період. У підсумку за 17 послеот'емних днів кожен порося дослідної групи з'їв 5,6 кг комбікорму, а контрольної - 4,67 кг.

Відмінності у споживанні комбікормів не могли не позначитися на ростових якостях тварин. У послеот'емний період помітніше інтенсифікувався ріст молодняку ​​дослідної групи. Середньодобовий приріст живої маси поросят на комбікормах з БВМД фірми «Полсандерс» в період від вилучення до 45-денного віку підвищився до 194г, а контрольних аналогів виявився нижчим на 50г (на 25,8%).

У результаті до 45-денного віку поросята, які одержували комбікорми з польськими суперконцентрати, виявилися важче контрольних на 1,01 кг (10,28 кг і 9,27 кг, відповідно).

Згодовування комбікормів з суперконцентратів фірми «Полсандерс» не позначилося на збереження поросят. Відхід їх у контрольній та дослідній групах виявився практично однаковим. Причому, основні втрати молодняку ​​спостерігалися в підсосному періоді.

Причини вибуття поросят традиційні: задавливания свиноматками, недокорм, захворювання шлунково-кишкового тракту.

Відомо, що на економіку свинарства переважний вплив надає вартість кормів, витрачених на приріст. Як показали дослідження приріст живої маси поросят, які отримували кормову суміш з БВМД фірми «Полсандерс», виявився дешевшим, ніж на вітчизняних комбікормах. Витрати на придбання цієї БВМД швидше окупилися додатково отриманим приростом живої маси.

Результати показали, що використання зазначеної кормової добавки у складі комбікорму-престартери дозволяє економити кормової протеїн, знизити вартість кормового раціону, отримати додатковий приріст живої маси поросят у послеот'емний період. [6]

Висновок

Проблема правильного годівлі великої рогатої худоби сьогодні особливо актуальна, оскільки в собівартості кінцевої продукції частка витрат на корми займає все більшу питому вагу і за різними даними продуктивність тварин в наших підприємствах на 70-90% залежить від фактора годування. Сьогодні незбалансоване годування стримує прояв високого генетичного потенціалу тварин. Наукові досягнення в годівлі тварин в останні десятиліття значно випереджають успіхи практичного тваринництва, а більшість фахівців-практиків відчувають брак сучасних знань про нормованому годуванні тварин.

Організація повноцінної годівлі тварин заснована на знанні їх потреб у різних поживних речовинах, вітамінах, мінеральних речовинах і цінності певного корму у харчуванні тварин.

Годування, яке забезпечує тваринним міцне здоров'я, нормальні відтворювальні функції, високу продуктивність і гарна якість продукції при найменших витратах корми, вважається повноцінним.

Забруднення атмосфери, водних об'єктів та грунту викликає збільшення концентрації шкідливих речовин в організмі тварин. З цих причин в останні десятиліття йде зростання кількості алергічних захворювань.

Система функціонування харчування з використанням біологічно активних добавок сприятливо впливає на процеси детоксикації, активізує метаболізму в печінці і процеси видалення шкідливих речовин з організму. Для регуляції стресу застосовують добавки, які завдяки їх тонізуючу дію підвищують опірність організму до різних несприятливих факторів.

Інтенсивний розвиток промисловості, транспорту, індустріалізації сільського господарства, прискорення науково-технічного прогресу сприяє надходженню в навколишнє середовище важких металів техногенного походження.

Таким чином, для одержання екологічно безпечної продукції тваринництва доцільно застосування біологічно активних добавок у раціоні тварин. Ці препарати приводять у норму біоенергетичні характеристики всіх органів і тканин, а також взаємодія регулюючих систем організму - імунної, нервової та ендокринної. Вони можуть виступати в якості адаптогенів і детоксикантів, що сприяє вирішенню екологічних проблем в тваринництві.

Список використаної літератури

 1. Баканов В.Н., Менькін В.К. Годівля сільськогосподарських тварин. - М.: Агропромиздат. - 1989.-511с.

 2. Бєлікова А.С., Шуварікова А.С. Вплив білково-вітамінного преміксу на якість коров'ячого молока / / Зоотехнія.-2005-№ 2.-с.13-16.

 3. Бокова Т.І. Використання біологічно активних добавок у раціоні тварин / / Годівля тварин і кормопроізводство.-2008-№ 9.-с.9-10.

 4. Дегтярьов В. Ефективність використання різних білкових добавок в раціонах ремонтного молодняку ​​великої рогатої худоби / / Годівля тварин і кормопроізводство.-2007-№ 7.-с.22-24.

 5. Кирилов М.П. Нове покоління біологічно активних речовин у годівлі тварин / / Годівля тварин і кормопроізводство.-2006-№ 3.-с.34-37.

 6. Лушников Н.А. Вирощування телят на раціонах з включенням мінерально-вітамінних преміксів / / Годівля тварин і кормопроізводство.-2008-№ 1.-с.16-18.

 7. Миколайчик І.М., Юдін В.А. Вплив вітамінно-мінерального преміксу на обмін речовин у корів у період роздоювання / / Годівля тварин і кормопроізводство.-2008-№ 11.-с.24-27.

 8. Миколайчик І.М., Морозова Л.А. Вплив вітамінно-мінерального преміксу на основі бентоніту на фізіологічний стан та продуктивність корів / / Годівля тварин і кормопроізводство.-2008-№ 3.-с.14-18.

 9. Молотаркою К.Я. Мінеральні добавки, що використовуються в тваринництві / / Годівля тварин і кормопроізводство.-2008-№ 11.-с.60-66.

 10. Мухіна Н.В. Корми і біологічно активні кормові добавки для тварин. - М.: Колос. - 2008.-271с.

 11. Нікуліна І.А. Використання молочнокислої кормової добавки з пробіотиками в годівлі молодняку ​​свиней / / Годівля тварин і кормопроізводство.-2008-№ 6.-с.6-9.

 12. Петрухін І.В. Корми і кормові добавки. - М.: росагропромиздат. - 1989.-526с.

 13. Соломатін В.В., Плотніков В.П. Ефективна природна мінеральна підгодівля - волгоградський бошофіт / / Зоотехнія.-2006-№ 2.-с.14-16.

 14. Франюк Н.А.. Ефективність застосування БВМД в раціонах поросят-сосунов і от'емишей / / Зоотехнія.-2005-№ 2.-с.17-18.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Сільське, лісове господарство та землекористування | Реферат
140.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Вплив згодовування білково-мінеральних добавок на обмін речовин та продуктивність курей
Застосування мінеральних добрив у сівозміні
Ефективність і екологічна безпека застосування мінеральних добрив під ячмінь при різному
Виробництво мінеральних добрив
Конструкція складу мінеральних добрив
Хімічний склад мінеральних вод
Оптимізація внесення мінеральних добрив
Роль мінеральних речовин у харчуванні дітей
Ресурси мінеральних вод Львівської області
© Усі права захищені
написати до нас